Маңғыстау облысының тарихы мен физикалық -географиялық жағдайы

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1. МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАРИХЫ МЕН ФИЗИКАЛЫҚ .ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.1 Географиялық орны ... ... .5
1.2 Маңғыстау қазыналы түбек ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8


2.МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ . МӘДЕНИ НЫСАНДАРЫ
ЖӘНЕ ТУРИСТІК АЙМАҚТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

2.1 «Кендірлі» туристік зонасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
2.3 «Үстірт» қорығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
2.4 «Шақпақ . Ата» мешіті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2.2 Маңғыстау облысындағы тарихи . мәдени ескерткіштерді қорғау
және оларды қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3. МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ... ... .35

3.1 Маңғыстау туризмнің қазіргі жағдайы мен болашағы ... ... ... ... ... ... ... ..35
3.2 Туризм саласындағы кадрларды дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.3 Маңғыстау туризмнің даму мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Маңғыстау – көне заманғы жер – Ұлы Жібек жолының үзігі, түбек кеңістігінде өзіндік бейнесі және қызықты тарихы бар көптеген құрылыстары мен ескерткіштері сақталған. Маңғыстаудағы ескерткіштердің жалпы саны (облыс аумағында олар 10 мың шамасында) Қазақстанның барлық ескерткіштерінің 3/1 бөлігін құрайды. Археологтармен көптеген көне заман ескерткіштері, тас дәуірі адамдарының тұрағы табылды. Соңғы жылдардағы неғұрлым қызықтыларының бірі – Маңғыстау ауданының Ақмыш жерінде орналасқан 10-13 ғасырдың ортағасырлық қалашығының орны – Қызылқала. Таулы бөлігінің табиғи үңгірлерінде ғалымдар ертедегі жерасты қабырлар мен храмдар, бүтін сәулет құрылыстарын, жерасты мешіттері: «Бекет-Ата», «Шопан-Ата», «Қараман-Ата», «Сұлтан-епе» және көптеген т.б. ашты. Бұл киелі орындарға бармаған және демалыстағы көне тасты қолмен ұстауды, Уақыт пен Мәңгіліктің таңғажайып демалысын сезуді армандамайтын адамды сирек кездестіреміз. Маңғыстауда сондай-ақ экологиялық туризмді дамытудың теңдесіз мүмкіндігі бар. Облыс көп бейнелі ландшафтарға: Қарақия ойпатына, Түйесу құмдарына, Құланды кемеріне, Тынымбай және Боқты шоқыларына, сазды тақырлар мен қардай ақ сорларға, Үстірт шоқыларының тік жартас кемерлері мен шошақ төбе үшкірлеріне бай. Шеркала тауынан қашық емес жерде ірі көлемді тас шарлар тасталған. Облыс аумағында табиғаттың сұлу кескіндеме бұрыштары – каньондар: «Тамшалы – көңілді тамшылар» - Форт-Шевченко қаласынан үш километр қашықтықта, «Саура» - Каспий теңізінің жағасында, «Ақмыш» - Қаратау тауында, «Сұлтан-епе-сай» - ескі Хивин жолы бойынша, «Жемсен-сай» - Қаратау шатқалдарында және т.б. бар.
Флора мен фаунаға бай және сан салалы, мұнда Қазақстандағы құстардың 450 түрінің 70% шамасында және аз қоректілердің – үштен бір бөлігі мекендейді. Аймақта өсетін жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлері Халықаралық Қызыл Кітап пен Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Өсімдіктер де алуан түрлі. Үстірт дөңінде әртүрлі тұзды қоспасы бар жусан өсімдіктері, жыраларда қарағандар мен жыңғылдардың қопалары кезедеседі. Баурайлар мен тегіс учаскелер жерлерінде баялыш қопалары бар қара сексеуілдер өседі. Маңғыстау өзінің қорықтарымен: Үстірт табиғи қорығымен, Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорғалатын аймағымен, Ақтау-Бозашы және Қарағия-Қаракөл қорықтарымен белгілі.
Ақтау қаласы – облыс орталығы, Каспий теңізін бойлай тартады, жағажайдың жұмсақ климатын пайдаланушылар көп.
Қалалықтар мен қонақтар кезкелген басқа біреудің теңізде демалуын жоғары бағалайды, яғни жағада қонақ үйлер, демалыс базалары, сауықтыру емдеу орталықтары, әдемі құмды жағажайы бар балалар лагері салынған. 2005 жылы жағада, жұмыс жасаған өте қысқа мерзімінде табиғатта белсенді демалған уақытындағы комфорт әуесқойларынан оң баға алған «Stigl»
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. - М: Изд. Аспект-пресс. 1995.-188 б.
2. Папенов К.В. Экономика и природопользование. М.: МГУ, 1997. - 240 б.
3. Методы определения ущерба экономическим способом. Нормативный документ ОНВ - 22/195. - Алма-Ата, 1991. - 220 б.
4. Нестеров П.П., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. - М.: Закон и право. ЮНИТК, 1997.- 413 б.
5. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвоведение. Учебник для вузов. М.: ИКЦ"МарТ". - Ростов н/Д.: Изд. Центр "МарТ", 2004. - 496 б.
6. Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1981. - 400 б.
7. Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения. Учебник для вузов. - М.: МГУ. 1995. - 400 б.
8. Горбунова И.А., Науменко А.А. Лабораторные работы по почвоведению. Методическое пособие. - Алматы: КазГУ, 1996. - 37 б.
9. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 384 б.
10. Методика определения платежей за загрязнение окружающей природной среды. ІІормативные документы Минэкобиоресурсов РК. - Алматы, 1994. - 24 б.
11. Бобылев С. И. Экологизация экономического развития. Учебное пособие. - М.: Наука, 1993. - 224 б.
12. Герасимович В. Н., Голуб А. А. Методология экономической оценки природных ресурсов -М.: Наука, 1988.- 135 б.
13. Временная типовая методика определения эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономи-ческого ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. - М.: Экономика, 1986. - 256 б.
14. Экономические методы управления природопользовнаием. - М.: Наука, 1993. - 136 б.
15. Маргулан А., Мендикулов М., Басенов Т. Архитектура Казахстана. Алматы, 1999.- 153 б.
16. Памятники наскального исскуства Центральной Азии: фотоальбом Алматы, 2004.- 79 б.
17. Зорин И. В.,Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник.- М.: ФиС, 2000.-Б. 56-61
18. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002.- 158 б.
19. Байтенов Э.М. Мемориальное зодчество Казахстана: эволюция и проблемы формообразования. Алматы, 2004.- 256 б.
20. Басенов Т.К. Орнамент в архитектуре Казахстана. Алмат-ата, 1957. -123 б.
21. Галымжанова А.С., Глаудинова М.Б. История искусств Казахстана: учебник.-Алматы: Издат-Маркет, 2006.-248 б.
22. Жемчужены Казахстан. -Алматы, 1983.-Б. 56-59
23. Қазақстан Республикасындағы туризм. Статистикалық жинақ. – Алматы, 2008. – С. 26-30.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...................................................................................................................3
1. МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАРИХЫ МЕН ФИЗИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... қазыналы түбек..........................................................7
1.3 ...................................................................................................8
2.МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ - МӘДЕНИ НЫСАНДАРЫ
ЖӘНЕ ТУРИСТІК АЙМАҚТАРЫ..................................................................10
2.1 туристік зонасы............................................................................30
2.3 қорығы..............................................................................................32
2.4 ... ... ... ... ... - ... ... қорғау
және оларды қалпына келтіру.................................................................................
3. МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК ДАМУ ЖАҒДАЙЫ.........35
3.1 Маңғыстау туризмнің қазіргі жағдайы мен болашағы..............................35
3.2 Туризм ... ... ... ... ... даму ... ... - көне заманғы жер - Ұлы Жібек жолының үзігі, ... ... ... ... және ... ... бар көптеген құрылыстары мен ескерткіштері сақталған. Маңғыстаудағы ескерткіштердің жалпы саны (облыс аумағында олар 10 мың шамасында) Қазақстанның барлық ... 3/1 ... ... Археологтармен көптеген көне заман ескерткіштері, тас дәуірі адамдарының тұрағы табылды. Соңғы жылдардағы неғұрлым ... бірі - ... ... ... ... орналасқан 10-13 ғасырдың ортағасырлық қалашығының орны - Қызылқала. Таулы бөлігінің табиғи үңгірлерінде ғалымдар ертедегі жерасты қабырлар мен храмдар, ... ... ... жерасты мешіттері: , , , және көптеген т.б. ашты. Бұл киелі орындарға бармаған және демалыстағы көне тасты ... ... ... пен ... таңғажайып демалысын сезуді армандамайтын адамды сирек кездестіреміз. Маңғыстауда сондай-ақ ... ... ... ... ... бар. Облыс көп бейнелі ландшафтарға: Қарақия ойпатына, Түйесу құмдарына, Құланды кемеріне, Тынымбай және Боқты шоқыларына, сазды тақырлар мен қардай ақ ... ... ... тік жартас кемерлері мен шошақ төбе үшкірлеріне бай. Шеркала тауынан қашық емес ... ірі ... тас ... ... Облыс аумағында табиғаттың сұлу кескіндеме бұрыштары - ... - ... ... үш километр қашықтықта, - Каспий теңізінің жағасында, - Қаратау ... - ескі ... жолы ... - ... ... және т.б. бар.
Флора мен фаунаға бай және сан салалы, мұнда Қазақстандағы құстардың 450 ... 70% ... және аз ... - үштен бір бөлігі мекендейді. Аймақта өсетін жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлері ... ... ... пен Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Өсімдіктер де алуан түрлі. Үстірт дөңінде әртүрлі тұзды қоспасы бар жусан өсімдіктері, жыраларда қарағандар мен ... ... ... ... мен тегіс учаскелер жерлерінде баялыш қопалары бар қара сексеуілдер өседі. Маңғыстау өзінің қорықтарымен: Үстірт табиғи қорығымен, Кендірлі-Қаясан мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... ... қаласы - облыс орталығы, Каспий теңізін бойлай тартады, жағажайдың жұмсақ ... ... ... мен ... ... ... ... теңізде демалуын жоғары бағалайды, яғни жағада қонақ үйлер, демалыс базалары, сауықтыру емдеу орталықтары, әдемі құмды жағажайы бар балалар лагері салынған. 2005 жылы ... ... ... өте қысқа мерзімінде табиғатта белсенді демалған уақытындағы комфорт әуесқойларынан оң баға алған спорттық-сауықтыру демалыс ... іске ... ... ... орталығы оңаша тұрған мейрамханасы, дөңгелек бары, , , сыныпты номерлері бар қонақ үйі, ... ... ... ... Жабық спорт кешенінде ересектерге арналған бассейн және балаларға ... ... бар ... ... жабдықталған тренажер залы, сауна, массаж бөлмесі, косметика кабинеті жұмыс жасайды.
Облыс ... ... ... екі яхта ... ... жасайды. Бұл желкенді спорт жөніндегі балалар-жасөспірімдер спорт мектебі мен ... ... ... ... ... 20 яхта паркі бар, яғни толық көлемде, ... ... ... ... ... ... ауданындағы, Фетисов шығанағы ауданындағы теңіз жағасында демалыс базасы орналасқан, жазғы демалыста оған барлық елден туристер ... ... ... мен комфорты әлемдік стандартқа сәйкес келеді. Бұл ауданда жақын кезеңде республикалық балалардың сауықтыру лагері құрылысын салу жоспарлануда.
Облыс орталығында тарихи-өлке тану ... ... ... ... 50 ... ... ... неғұрлым қызықтылары экспозиция ретінде қойылған. Мұражай аймақтың тарихи-мәдени ... ... ... залы ... онда ... 20 ғасырдың басына дейінгі аймақ халқының тұрмысы мен негізгі жұмыспен қамтылуы көрініс тапқан. Өзіндік қолданбалы ... ... ... ... ағаштан, сүйек пен тастан жасалған шеберлер-дің бұрама өнерлерінің үлгілері қойылған.
Ақтау қаласында туристерді ... ... ... ... 17 ... бар. 2005 ... ... халықаралық стандарт деңгейіне сәйкес келетін қызметтің барлық спектрін қарастыратын жаңа бес ... ... үй ... пайдалануға берілді.
Осының бәрі Маңғыстау облысында туристік кластердің дамуына ықпалын тигізеді. Осы ... ... ... ... ... ... нақты айқындап, болашақ даму стратегиясын құруға көмектесу.
1 МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ МЕН ФИЗИКАЛЫҚ -ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Маңғыстау атауының шығу ... ... шығу тегі ... тұғырымдар баршылық. Солардың бірі - көшпелілердің құтты мекені, "мың ауыл" немесе "мың қыстау" деген пайымдама осы күні көркем ... оның ... ... ... мен ... ... ... сұлу да сырлы тіркесіне айналып кеткені мәлім. Кешегі күні түбек мұнайының игерілуіне байланысты осы теңеу "Маңғыстау - мыңдаған ... ... ... ... ... Бұл шындықта, ғарыштан түсірілген фотосуреттің өзінде Қараой мен Қырдың беті оңды - ... ... - ... ... ... ... ... жылы жарық көрген Е.Қойшыбаевтың "Қазақстанның жер-су аттары сөздігі" кітабында Маңғыстау ... шығу тегі ... төрт ... ... ... ... - өлке аты "мың" және ... тіркесінен шыққан. Екіншісі - ноғайдың "менк" деген тайпасының атынын ... ... - көне ... тіліндегі (түрікмен тіліндегі) "ман" төрт жастағы қой сөзіне "қышлақ" жалғауы арқылы ... ... - ... өз болжамы бойынша - "Маңғыштағ"-"құбыжықтар тауы" дегенді білдіреді.
Ноғай тайпасына телінген "Маңғыстау" атауы ... бола ... ... түбек аты ноғайлардың Маңғыстауды менкендегенінен 4-5 ғасыр бұрын белгілі болған. ... ... ... ... ... X-XI ... кездеседі. Ал "мыңға" байланысты нұсқа өткен ғасырда Орталық Азияны аралаған венгр ... ... ... ... ... ... әдебиетінде кең таралып кетті. Өйткені көшпелі ауылдың үй саны орта есеппен 50-60 үй, адам саны 250-300 деп есептегеннің өзінде мың ... да орта ... 250-300 мың адам ... ... ... ал ... ... соңғы 6-7 ғасырда Маңғыстауда болмаған. Қазір Маңғыстаудағы халық ірі ... ... ... ... 300 ... аса ... ... сияқты тұтас өлке атауын төрт жасар қойға теңеу де келісінкіреп ... жоқ. ... ... ... ... ... бір ойларға жетелейді. Шығыс түркі (ұйғыр,салор, тува, ... шор, т.б.) және ... ... ... ... ... - айдаһар, керемет құбыжықтар дегенді білдіреді, моңғолдарда ол тек зұлым, зиянды сипатқа ие болса, түркілерде ... ... ... ие ... ... ... (Сібір, Қытай, Моңғолия) "маңғыш" сөзінің біздің Маңғыстауға қандай қатысы бар ... ... ... тууы ... ... X-XI ғасырларда Маңғыстауға оғыз-түркімен тайпалары келіп қоныстанғаны, олардың ішінде "салыр" руының болғаны тарихтан ... ... ... ... ірі ру-тайпасы салор деп аталады. Ал Қытайдағы Цинхай өлкесіндегі түркі тілдес ... мен осы ... ... ... ... бар. Сондықтан Маңғыстауға оғыз-салылар осындағы Қаратауды "Маңғыштағ" деп атағаны шындыққа келеді. Жылынғы, айдаһарға немесе осы ... ... ... ... ... ... қай жерде бар, оның ішінде Маңғыстауда кенде емес. Таулы Маңғыстауға қатысты айдаһар мен батырдыңшайқасы ... аңыз ... ... де, ... қазақтарда да бар. Және олардың географиялық шоғырлануы да (Иір, ... ... ... Шоқырақ тауындағы Сарайна, Еңселі жері) бірдей. Тауқыш-Қаратау өңірінде жылан, сарыүйек - қазақ мифологиясы мен сенімінде ... ... ие, ол жер ... ... - түркі тілінде "қасиетті" дегенді білдіреді, ... ... және ... ... мен ... киесі болып та баяндалады. Есек батыр, кейінгі ... ... ... да осы ... ... мен ... айтылады.
Ежелгі Каспий төңірегін, оның ішінде Маңғысауды мекендеген, қазіргі адайлардың арғы тегі делінетін дай, массагет ... ... ... " див" (дий) деп ... ... бұл атау ... ... алан тайпаларында да қолданылған сияқты. Ал " див" сөзінің қазіргі қазақ тіліндегі өзгерген атауы "дәу" мен ... ... ... зұлым рух немесе құбыжық, қорқынышты мақұлық (дию-пері). Тайпалық Құдай ... ... ... қай ... ... айта қою ... қалай болғанда да мағыналық өзгеріс X ғасырға дейін, жергілікті ... ... ... ... болғандығы айқын.
Е.Қойшыбаев "Маңғыштағ" сөзінің "Маңғыстауға" айналғанын былай көрсетеді. Маңғыштағ - оғыз ... ... ... ... енді "құбыжықтар тауы" дегені "маңғышлақ", "ауыл" деген ұғымға ... ... ... оны ... ... ... жібереді. Қазірдің өзінде өлке атауын "Маң-қыстау"емес, "Маңғыс-тау" түрінде әбден болады. Осы ... мен ... ... ... тарихи, мәдени және географиялық ерекшеліктерін ескере отырып, Е. Қойшыбаевтың тұжырымына тірек ... жаңа ... ... ... ежелгі Маңғыстауда тұрған халық (дай, алан) жыланды, айдаһарды не басқа үрейлі мақұлықты ... ... деп ... ... Оның ... ... ... кездесетін Отман, Маната, Маңсуалмас, Манашы, Маңғыр, Ақман, Қарақам жер-су аттарының болуы жәнеолардың өз ... ... ... басқа топонимдерге қарағанда көбірек сақтауы аталған пікірге тоқтам жасауға мүскіндік береді.
Екіншіден, геологиялық уақыт бойына ғана ... ... он мың жыл ... тіпті біздің VII-XV ғасырлар аралығында да Маңғыстау ... мен ... ... ... ... еді. Бұл ... түбек климты бүгінгімен салыстырғанда 30-40%-ға ылғалды болған, мұның өзі қазіргі шөл даланың ... ... ... ықпал жасаған. Осыны ескере отырып, сол кезеңде Маңғыстаудаалып жылан, не алып кесіртке, тіпті қазір жойылып кеткен аңдар да ... деп ... ... ... ... адам ... ... қырық жылда айдаһарға айналады деген қазақы ұғым негізсіз болмас.
Үшіншіден,Қаратау жоталары (Таушық, Батыс және Шығыс Қаратаулар) ... ... ... жүз ... аса ... ... ... ал ең енді жер 10-11км-ден аспайды, өсімдік жамылғысы жоқ, үсті қара -көк болып келеді. Егерде екі ... ... ... көз ... ... сары ... қарайып созылып жатқан таулар өте алып жылынға, айдаһарға ұқсайтынын байқау қиын шаруа ... ... ... ... ... ... алып айдаһардың мекендеген тауы немесе "айдаһартау" дегенді ... деп ... ... толық негіз бар.
1.2. Маңғыстау Қазыналы Түбек.
Маңғыстау - Қазақстан Республикасының қиыр оңтүстiк-батысындағы iрi аймақтарының бiрi. ... ару" ... бұл өлке ... ... мен ... берiп отырған қазына түбегi.
Маңғыстау облысы - 1973 жылы ... ... ... ... ... ... ... өмiр сүрген бұл өлке 1988 жылдың 2 маусымында таратылып, 1990 жылдың 17 тамызында тарихи "Маңғыстау" деген атпен қайта облыс болып ... ... жүз ... ... ... қайталанбас табиғат өлкесi, қазаққа құтты қоныс болған жер, соған нендей теңеу сөз айтылмады десеңiзшi!
"...Нағыз шөл, құм ... тас! Ең ... көз ... бiр алқасы, нулы бiр өлкесi болсайшы. Ең болмаса көз тiгерлiк көгiлдiр тауы, ауыз ... ... ... де жоқ. ... көз ... мұң ... ... жүректi" деп ақын Тарас ерiккендiктен айтты ма ... ... ол да ... ... ... жоқ, атын ... ... кеттi. Мөңкенiң Мұраты айтқандай, "шаңды қиян Маңғыстау" қандай бақытты сәттердiң, қаншама қуаныш пен қайғының куәсi болмады десеңiзшi?!
Бүгiнде Маңғыстау - ... ... ... ... ... байлығы бар өлке. Ол ұйєыдағы ару емес, ұйєыдағы алып батыр ... ... бос ... иесiз құла, сұрқай шөл емес. Жақындап келiп ала тауларға, шыңдар мен сайларға үңiлсең, Темiрхан ақын айтқандай: "Сен оған ... ... ... оның ... организм екенiн бұлжытпай мойындарсың!"
Маңғыстау табиғаты қандай романтикалық ой сарынын тудырмады десеңiзшi... ... ... ... ... ... ... ... деуге де болар едi. Мен еш жерде мұндай жұлдыз нөсерiн, олардың көз шаршатар жарқылын көргем жоқ. Оның жарқындығы сондай, түн ... ... ... ... осынау үнсiз Маңғыстауға ұшып келiп жатқандай сезiледi". Бұл - К.Паустовскийдiң сөзi.
Маңғыстауды көрген, ... ... да ... есте сақталарлықтай кјркем теңеулер қалдырыпты. Өткен ғасырда осы өлкеде айдауда болған поляк Бронислав Заллеский Маңғыстау ... ... "Күн ... ... өте ... ... алуан түрлi, әр бояу тигiзiп, ауық-ауық ғажайып көрiк бередi. Түнде, ай жарығында бұл жер басқа ... ... ... да зор ... ... ... жалғыз отырып, осынау кеңстiк пен үнсiздiктiң ұлылығы мен ерен ... ... ... ... ерекше бiр тылсымына енiп кеткендей сезiнесiң" дептi.
"Егер жер шарыны>> геологиялыє тарихын ... ... ... ... кјруi>>iз керек" деп айтєан Н.Андрусов сјзiнде де єанша салмає жатыр.
"... Егер сiз жер ... ... ... типi ... қарауытқан сеңгiр де жалаң тау-төбелер туралы, аппақ және қызғылт түске боянған алып мұнаралы, биiк ... мен ... ... бар ... тас ... ... санаңызда түсiнiк єалыптастырғыңыз келсе, куэстер мен шың-құздардың классикалық үлгiлерiн ... ... ... деңгейiнен 130 м төмен жатқан құрлықта, тұйық ойыстарда болғыңыз келсе, ... ... ... ... ... тақырлардың қатқылдығын байқағыңыз келсе, желдiң ғаламат жұмысының ауқымын және шөлдiң ... да ... ... келсе, Маңғыстаудан артық жердi таппайсыз. Бейне бiр құпия сандықша iшiне толтырылғандай, бұл өлкеде, ... ... шөл ... сан ... ... мен ... ... (Б.А.Федорович. "Лик Земли", 1950).
"Ал егер әуеге көтерiлiп, Маңғыстау мен Үстiрт үстiн шарлап өтсеңiз, бiр ... осы екi ... ... ... ... ... ... толєындары мен суасты ағындарының iзi алақанымыздың әжiмiндей ... ... едi. ... ... бiр ... осы екi ... ... жатқан топан судың қалай тартылғанын, оның орнында ... ... ... ... ... ... ... аңғарар едiңiз" (Әбiш Кекiлбай). Сол кәрi Маңғыстаудың өне ... ... ... ... пен ... ұзақ ... жолдар, құдықтар мен зираттар сыр етiп шертедi. Бұған қанағат ... оны ... ... мекен еткендiгiнiң айғағы - шежiренiң парақтарын қашаған ақынның ... ... ... ... тек ... мен ... ғана ... ХХI ғасырдың, мыңыншы жылдықтың адамзат баласын таңғалдырар Маңғыстауы болмақ. Тәуелсiз, ... ... ... ... үшiн ... ... қарт ... қорлы өлке болып қала бермекшi!
1.3 Географиялық Орны
Маңғыстау - Қазақстанның оңтүстiк-батыс бөлiгiнде орналасқан. Бүкiл жер шары көлемiнде алып ... ... ... ... ... мен ... түйiскен өңiрiнде. Облыстың шеткi нүктелерi: батысы - Каспий теңiзiндегi Құлалы аралы 5000 ш.б. 44°57 с.е; ... - ... ... ... және ... Маңғыстаудың шектескен жерiнде 56°45 ш.б. пен 45°09 с.е; оңтүстiгi - облыстың Түрiкменстан шекарасындағы Қапыланқыр шыңдарының жар қабағы 41°15 с.е. пен 55°40 ш.б; ал қиыр ... - ... ... ... ... 46°26 с.е. пен 55°20 ш.б. ... табылады.
Маңғыстау облысының ең биiк нүктесi - Шығыс Қаратау жотасындағы Бесшоқы тауы, ... ... ... 556 м ... Ал ең ... нүктесi - Қараєия немесе Батыр ойысының түбi, ол теңiз деңгейiнен 132 м төменде жатыр. Жалпы бұл ойыс ... ... ... ... ... орын ... ... мен батысын Каспий теңізi жиектеп жатыр, ал оңтүстiгi мен шығысында көршi мемлекеттер - ... мен ... ... Ал ... ... ... ... және солтүстiгiнде Атырау облыстарымен шектеседi.
Маңғыстау - ... ... кең ... ... ... ... Ол арқылы Иран, Әзiрбайжан, Түрiкменстан және Ресеймен байланыс жасалынады. ... ... ... ... ... дүниежүзiлiк мұхитқа шығуға болады.
Егер физикалық картадан Маңғыстауды тауып, көз салсақ, онда оның ... жағы ... ал ... ... сары ... ... боялғанын көреміз. Бiрiншiсi - тегiс ойпаттар болса, екiншiсi - ... ... Ал ... ... ... тау ... жеке шоқыларды, тұйық ойыстарды, тiк жарларды және терең сайларды көреміз. ... ... ... ... ... күрделi, сондықтан да 5 өңiрге бөлiнудiң өзi ең алдымен осы бедерге байланысты.
Маңғыстаудың жер ... ... ... ... ең ... күш - Каспий теңiзiнiң деңгейiнiң көтерiлу мен төмен түсу (трансгрессия және ... ... ... ... Төрттiк дәуiрге дейiн Маңғыстау жиi теңiз астында қалып қойып отырған. География ғылымында iрi теңiз трансгрессиясына ат берiлiп отыр.
1973 жылы ... ... ... ... 1990 жылдан бастап Маңғыстау облысы болып аталады. Облыс көлемі 165,6 мың ... ... тең. 2005 ... 1 қаңтарына облыс халқы 361,7 мың адамды құрады. ... ... ... тығыздығы орташа (1ш.км. көлемге) 2 адам құрайды. Облыс көлемінің бедері әр түрлі. Солтүстік ... ... (221 м), ... (148 м) және құм ... ... Сам және басқалар), көлемді сор (Өліқолтық, Қайдақ, ... ... және ... және Бозашы түбегі орналасқан Каспий жағалауы алып жатыр. Орталық бөлігін Маңғыстау (Ақтау, Қаратау 556 м) таулары, ... ... ... МД дағы ең ... ойпат (-132 м.) Қарақия орналасқан Маңғыстау түбегі алып жатыр. Оңтүстік батысында Кендірлі-Қаясан үстірті орналасқан, оңтүстігінде - ... ... ... ... Үстірт шоқысы алып жатыр. Жер қойнауы мұнай, газ, фосфорит, ... ... әр ... тұздар, ұлутас қорларымен бай. Ауа райы қатал континеттік, өте құрғақ. Орташа температура қаңтарда -4-9° С, ... +25 +29° С. ... ... - 100 - 150 ... ... ... 4 ... және 2 қала (Ақтаудан басқа), 6 кент, 30 селолық және ауылдық ... бар, қала ... саны 274,6 мың адам ... (76%), ... - 87,1 мың адам ... қаласы. Мағыстау облысының орталығы. Қазақстанның оңтүстік-батысындағы қала. 1964 ... 1991 ... ... ... ... Тарас Шевченконың құрметіне Шевченко аталған. Қала Каспий ... ... ... ... құрамы -- қазақтар, орыстар, украиндықтар. Ақтау қаласы Ленинград қаласының үлгісі бойынша қалана ... ... 29 ... бар. ... ... ... 20-30-дай үй бар, әр үйде орташа есеппен алғанда 60 пәтер бар. Ақтау қаласының басқа қалалардан ерекшелігі: көше аттарының болмауы. Қала ... ... ... ... табу ... Бұл атау ... қаланы салғандағы мақсат мұнайшылар поселкесін салудағыдан болған деседі.
Жаңаөзен каласы. Облыс қарауындағы қала Жаңаөзен 1968 жылы құрылған. 2005 ... 1 ... ... 60,7 мың адам ... ... ... халқының 17% тұрған. Ақтаудан Жаңаөзенге дейінгі ара қашықтық - 150 км. Жаңаөзен қалалық әкімшілігіне кіретін ... ... ... саны 12,7 мың ... және ... (4,0 мың адам) ауыл-дары кіреді.
Бейнеу ауданы. Бейнеу ауданы 1973 жылы ... ... ... - Бейнеу селосы. Ақтаудан Бей-неуге дейінгі арақашықтық - 470 км., аудан көлемі 40,5 мың ш. км. тең. 2005 ... 1 ... ... 34,6 мың адам тұрған. Аудан құрамында 10 ауыл кіретін 12 ауыл әкімшілігі бар. ... ... ... ... 1973 жылы құрылған. Аудан орталығы - Құрық селосы. Ақтаудан ... ... ара ... - 72 км., ... ... 63,3 мың ш.км. тең. 2005 жылдың 1 қаңтарына ауданда 25,0 мың адам тұрған. Аудан құрамында 8 ауыл ... 4 ауыл ... бар. ... ... ... ... 1928 жылы құрылған. Аудан орталығы - Шетпе селосы. Ақтаудан Шетпеге дейінгі ара қашықтық - 159 км., ... ... 47,9 мың ш. км. тең. 2005 ... 1 ... ... 28,7 мың адам тұрған. Аудан құрамында 22 ауыл кіретін 11 ауыл әкімшілігі ... ... ... ауданы 1992 жылы құры-лған. Аудан орталығы аудан ... ... ... ... ... ... ... ара қашықтық - 132 км., аудан көлемі 12,6 мың ш.км. тең. 2005 ... 1 ... ... 15,4 мың адам тұрған. Аудан құрамында 5 ауыл кіретін 3 ауыл әкімшілігі бар.
Маңғыстау ... мен ... ... ... алып жатқан байтақ далаға тән қандай да бір көрініс алады. Маңғыстауды 1950 далалық ... ... ... трестің мәліметіне қарағанда түбектегі жер бедерінің алуан түрлілігі айқын байқалады. Осы ... ... ... 6млн. 245 мың га ... ... ... -5,5%, ... аңғар жар егісік алқабы-6,4%, тақырлар -0,6%, сулы жерлер-1,3%, басқалай пайдасыз қолайсыз жерлер-0,89% болып келеді. Маңғыстау тау қырытысының ... ... ... триас, юра, бор дәуірі шөгінділерінің нәтижесінде пайда болған әр түрлі жыныстардан тұрады, Маңғыстау ... ... ... ... қоршап жатуы және оның деңгейінің бірде жоғарылап бірде төмендеуі маңайында орналасқан аймақтардың ауа-райына немесе ... ... ғана емес ... құрылымына да айтарлықтай ісер етеді. Түбектің кез келген бұрышынан мұнай мен газдың атқылауында бір ... осы ... ... ... алып кейін тартылып қалған Тетис мұхиты мен оның қазіргі замандағы көзі ... ... орны ... зор. Маңғыстаудың ауа райы континентальды, жазы ыстық, қысы суық,жыл маусымдары бір біріне кенет ауысады, күннің көзі көп ... ... өте аз, ауа ... ... күн ... ... және желі ... күшті болады, Түбекті үш жағынан қоршап тұрған Каспий теңізінің жақындығы теңіз жағалық аз ғана жерін ... ауа ... ... әсер ете қоймайды температураның абс.минимумы 26-30, ал максимумы 34-35, ауа температурасының жылдық амплитудасы 70-75, жылдық температура 4300-4600 ... ... ... ... жылына 1500 мм-ге дейін барады. ... ... ... бір ... ... ... мен әлемдік мұхит деңгейінен төмен жатқан иен шөлейттің тоғысқан жерінде орналасқан.
> iшiнде туристiк) ... ... ... ... ... сай ... және ... ескерткiш - объектiлерiне маңызы, сапасы, ... ... ... ... беру ... ол дегенiмiз "мемлекеттiк қорық", "Ұлттық парк", "тарихи ескерткiш" сияқты әртүрлi деңгейдегi қорғауға алынған жерлер мен объектiлер. Маңғыстау табиғатының әсем ... мен жәке ... ... ... археологиялық тарихының, сәулет өнерi ескерткiштерiнiң жергiлiктi облыстың және жалпыұлттық деңгейдегi жаңа категориялы жүйесi керек. Бұл iске шетелдердiң, әсiресе, АҚШ-тың ... үлгi ... ... едi. Құрама Штаттарда "Ұлттық парктен" бастап Ұлттық зират, Ұлттық мемориал, Ұлттық тарихи жер, Ұлттық шайқас ... жер, ... ... жол, ... ... ... ... ескерткiш сияқты тағы да басқа жиырмадан аса категорияларды бiрiктiретiн жүйе қалыптасқан. ... ... ... ... ... ескерткіш
1906
3
Ұлттық ғылыми резерват
1964
4
Ұлттық ғылыми парк
1933
5
Ұлттық әскери парк
1890
6
Ұлттық мемориалдық парк
1947
7
Ұлттық шайқас болған парк
1890
8
Ұлттық тарихи алқап
1935
9
Ұлттық зират
1911
10
Ұлттық тарихи жағалау
1937
11
Ұлттық демалыс аймағы
1936
12
Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның туристік әлеуеті қандай деңгейде? Тарихи мәліметтерге көз ... ... ... ... ұйымдар 20 ғасырдың 20-30 жылдарында пайда болған. Ал, бүгінгі таңда республика бойынша 700-ден астам саяхаттық ... ... ... ... ... ... ойын-сауық, экологиялық, сауықтыру, спорттық, аң аулау мен балық аулау, атпен серуендеу) жүргізіледі. Қазақстандағы туристік нысандар табиғи-рекреациялық, тарихи археологиялық және ... ету ... ... үшке ... ... айтуынша, туризм саласында тарихи-археологиялық ескерткіштердің рөлі зор. Көне қалалардың орыны, ... мен ... ... петроглифтер - ештеңеге ұқсамайтын ерекше дүниені іздеп жүрген ... үшін ... ... ... ... әулиеге тәуеп етушілердің саны артып келеді. Әсіресе, ... ... ... ... ... үшін ... ... - Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен Оғыландыдағы Бекет-Ата мешіті жұртшылық жиі жиналатын жерге айналған. ... ... ақша ... ... айналдыру - менталитетімізге жатпайтыны рас. ... ... ... зияраттау үшін жұмсалған қаржы күмәнді ұйымдардың қалтасына кеткеннен гөрі қазынаның қазанына түскені әлдеқайда ... Ал, ... ... ... мен саябақтар, қаймағы бұзылмаған табиғаттың өз туындылары табиғи-рекреациялық нысандарға жатады. Бұл ... баса ... ... мәселе - Қазақстанда көркі көз сүйсіндіретін жерлер жеткілікті. Демек, елде туризмді дамытуға мүмкіндік бар. Әйткенмен, брэндін ... ... ... ... ... ісі тек 2007 жылы ғана мықтап қолға алынды. Қазақстанның көрікті аймақтарын жарнамалауы үшін ... ... СNN, BBC, ... ... ... мен ... ... компаниялармен келісімшарт жасаған. Насихатты нығайту мақсатында былтыр мемлекетіміз Мадрид, Берлин, Шанхай, Сеул, Токио, ... ... ... халықаралық туристік жәрмеңкелерде ұлттық туризмді таныстырды. Туризм және спорт министрлігі қабылдады. Оған еліміздің туристік әлеуетіне ... ... ... ... компаниялар сарапшыларының ұсыныстары да енгізілген. Құзырлы органның болжамына қарағанда, егер 5 ... ... ... түрде жүргізілсе, 2009 жылы сырттан келетін туристердің саны 5,6 млн-ға ... 2010 жылы 5,9 ... ... ... Ішкі ... 2009 жылы 4,0 ... 2010 жылы 4,1 ... көбеймек.Ал, оған тек инфляцияның өсуі, әлемдік қаржы нарығының тұрақсыздығы, табиғи апат факторлар кері әсер етуі мүмкін. Министрлік ... ... ... ... ... ... іске ... мен білікті мамандардың аздығы да теріс ықпалын тигізетінін жоққа шығармайды. Туризм және ... ... ... ... ... ... дамытуға жергілікті атқарушы биліктің жеткілікті дәрежеде көңіл бөлмей отырғандығы кедергі. Өйткені туризмнің дамуы үшін инфрақұрылым мен маркетинг ... де ... ... тиіс. Кәсіби мамандар мен ғылыми базаның жоқтығының салдарынан туристік визаларды рәсімдеу, шетелдік туристерді тіркеу процедуралары мен кедендік, паспорттық ... ... ... төмен.Жыл басында премьер-министр К.Мәсімовтың қатысуымен өткен жиында Туризм және спорт министрі Т.М.Досмұхамбетов ... ... - ... Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру екендігін атап өтті. Бұл ретте Бурабай, орталықтары мен ... ... ... салу ... ... ... ... іскерлік және туризм орталығына айналдыру керектігін былтыр Ақтауға келген сапарында елбасы Н.Ә.Назарбаев та баса ... ... ... ... ... ... Е.С.Никитинскийдің сөзіне сүйенсек, Кендірлі демалыс орыны Маңғыстауды Қазақстанның батыстағы туристік орталығына айналдырып қана қоймайды. Оның айтуынша, 2015 жылы Маңғыстау - ... ... ... ... ... ... ... алуы тиіс. Сонымен қатар, Каспийде Қазақстан, Ресей, Иран, Түркменстан, Әзірбайжанның қатысуымен халықаралық теңіз круизын ұйымдастыру да қолға алынбақ.Осыдан екі жыл ... ... ... рет ... туристік ұйым Бас Ассамблеясының (ЮНВТО) 17-ші сессиясына қатысып, ... ... ... ... еді. Енді ... ... ... үстіміздегі жылдың қазан айында елордада өтуі тиіс. Оған 170 елден өкіл келеді деп ... ... ... аса ... ... ... туристік жоба - еді. Тоғыз ай бойы жүрген ... ... ... ... Бір ... ... жеті кереметінің үшеуі - осы Маңғыстауда орналасқан. Жеті кереметті әлемнің 170 елінен келген ЮНВТО-ның өкілдері тамашалайтын болады.Мұның бәрі ... ... ... ... ... рөл ... ... курорттық демалыс зонасын одан әрі дамыту мақсатында Кувейт араб экономикалық даму қорымен келісөздері ... ... ... ... ... қаласында ІРК International компаниясының филиалы ашылды, аталмыш компания ... ... ... ... ... ... жасаушысы.
Инвестормен келісім аясында жылдың аяғына дейін геотехникалық жұмыстар жүргізу курорттың құрылысына Бас ... ... ... ... ... жылдың басында екі бес жұлдызды қонақ үйлерінің, суды тұщыту зауодының және ... ... үшін ... ... ... ... ... Инвестордың шарттарын орындау мақсатында ішкі инфрақұрылым нысандарының ТЭО жасауын бастадық.
халықаралық аэропорттың құрылысының жобасы ... ... ... ... ... ... жұмыстар жүріп жатыр.
қала құрылысының жобасы бойынша жұмыстары жалғасып жатыр. Ағымдағы жылдың наурыз ... Ел ... Н.Ә. ... ... Араб Эмиратындағы ресми сапарында көбіне қол жетімді тұрғын үйлерден ... ... ... ... ... шағын ауданының құрылысын бастау туралы келісімге келді. Ағымдағы ... ... ... өткен сәулеттік-қалақұрылыс кеңесінің отырысында 33 шағынаудан - құрамындағы бірінші шағынауданын ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау жобасы келісілді. Мамары айында компаниясының техникалық группасы Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен келді. ... ... ... ... ... жағдайына және даярлық дәрежесіне жоғары баға берді.
Осының бәрі коммерциялық келісім шарттарға қол қоюға және бірінші шағынауданының құрылысын бастауға ... ... ... аймағын дамыту мақсатында Кувейттің араб экономикалық даму қорымен келіссөздер соңғы кезеңінде өтуде. Келіссөздер нәтижесінде Эль-Кувейт қаласында Маңғыстауда ... ... ... ... ... дайындаушы IPK International компаниясының филиалы ашылды.
Осы айдың аяғында ... қол ... деп ... ... ... инвестор жыл аяғына дейін геотехникалық жұмыстар жүргізіп, демалыс аймағының Бас жоспарын дайындамақ. Ал, алдағы ... ... 2 бес ... ... үй, су ... ... демалыс орны жұмысшыларына арналған көп қабатты тұрғын үйдің құрылысын бастау жоспарланды.
Инвестор шарттарын ... ... біз ... ... ... техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындай бастадық.
халықаралық әуежайы құрылысын концессия негізінде жүзеге асыру бойынша жұмыстар атқарылуда.
қалақұрылысы жобасын жүзеге асыру ... ... ... ... ... айында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары аясында бірінші ... ... ... ... ... қол ... ... жылдың сәуір айында сәулет-қалақұрылысы кеңесінің мәжілісінде қаланың 33 ... - ... ... құрылысының Тұжырымдамасы бекітілді.
Алғашқы шағынауданның бірінші нысандары егжей-тегжей жоспарланды. Мамыр айында облысқа компаниясының техникалық ... ... ... Сапар аясында компания сарапшылары жобалық құжаттамалардың дайындығына және техникалық сипатына жоғары баға берді.
Осының арқасында жақын арада коммерциялық келісім-шарттарға қол ... ... ... құрылысын бастауға жол ашылды.
3.2 Туризм саласында кадрларды дайындау
Маңғыстау облыстық ... ... және ... ... ... ... білім басқармасының, Қазақстан Туристер Ассоциациясының және Бельгиядағы жоғарғы техника мектебінің (Howest) ... ... қол ... Бұл оқу ... - Гента (Бельгия) қаласындағы Университеттер Ассоциациясына мүше.Бельгиялық мамандар Маңғыстау ... ... тиіс ... колледжіне кадрлар дайындауда көмек көрсетпек. Келісімшарт негізінде білім беру, зерттеу, жаңа технологияларды қолдану саласында жетістікке жету көзделген. Меморандум ... ... ... студенттердің Бельгияда оқуын жалғастыруына мүмкіндік береді.Облыс әкімінің орынбасары Жауынбай Қараевтың төрағалық ... ... ... Howest ... ... ... Студенттерді алмастыру халықаралық бағдарламасы бойынша профессор Ян Десменттің айтуынша, университетте 4500-ге жуық студент бар. ... 300 ... ... ... ... қатар, 50-ге жуық әкімшілік саласындағы қызметкерлері бар. 20-дан астам адам зерттеу саласына жұмылдырылған., - деді Ян ... ... ... ... қонақтар үшін Маңғыстау туристік мүмкіндіктерін көрсететін таныстырылым жасалды. Өңірде туралы жоспар бекітіліп, оның орталығы ретінде демалыс орыны ... ... ... Ассоциациясының өкілі, облыс әкімінің кеңесшісі Роза Асанованың айтуынша, ұйымның 300-ге жуық мүшесі бар. Үстіміздегі жылдың 19-мамырында ассоциацияның құрылғанына 10 жыл ... , - ... ... ... ... 26, ЖОО 72 мамандық бойынша білім беріледі. Бірақ ... ... ... саласының білікті, білімді, кәсіби мамандарын даярлау мәселесі күн тәртібінен түспей отыр. Маңғыстау туризм колледжін ашудың ... ... ... ... ... Ақтау қаласындағы туризм колледжінің бірінші 150 студенттеріне оқу басталды.
3.3 Маңғыстау туризмнің даму ... ... ... және ... министрлігінің Туризм комитетінің басшылығы ағымдағы жылдың қыркүйек айының 7-сі мен 17-сі аралығында шетелдік ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен өтіп ... ... ... қатысушылармен кездесті.
Комитет төрағасының айтуынша, туризм саласын дамыту мақсатында қазір ... ... ... Алматы облысындағы Қапшағай су қоймасында ірі туристік орталығын ... ал ... ... Шортанды-Бурабай демалыс аумағында халықаралық туристік орталығын ашу сияқты ... ... ... асырумен айналысуда. Сондай-ақ батыста демалыс аймағы мен ... ... ... салу ... ... , деді ... ... бірге ол қонақтарды Қазақстанның Бүкіләлемдік туризм ұйымының атқарушы комитетінің құрамында екендігін, ... ... осы ... Бас ... XVIII ... ... өтетіндігінен хабардар етті. Шетелдік журналистер кездесу барысында Қазақстанның туризм саласына қатысты өздерін ... ... да ... ... осы саланың жұмысына байланысты көптеген мәселелер бойынша комитет өкілдерімен пікір алмасты. Бұған қоса олар ... мен оның ... ... ... алған әсерлерімен бөлісті.
Аталмыш ақпараттық саяхатты Туризм комитеті Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға бағытталған 2007-2011 жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... жылғы саяхатқа Канада, Голландия, Испания, Түркия, Оңтүстік ... ... АҚШ, ... Жапония, Австрия сияқты мемлекеттерден 15 журналист қатысуда. ... ... олар ... ... мен Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан сияқты облыстарды аралап Астанаға келген.
Саяхатшыларға арнайы дайындалған бағдарламада, Ұлы Жібек ... ... ... ... ... ... Тянь-Шань мен Алтай ландшафттарының табиғи көріністерін және Астананың ... ... ... ... Туризм және спорт министрлігі өкілдерінің пікірлерінше, мұндай шаралар еліміздің туризм ... ... шет ... ... ... ... саяхатшылардың санын көбейтпек. Сондай-ақ ол елімізде 2011-ші жылы өтетін Қысқы Олимпиада ... ... ... ... ... туристiк-рекреациялық, танымдық-эстетикалық ресурстарды табу. Жаңа табыс көздерiн, адамдардың материалдық және ... ... ... жаңа мүмкiндiктерiн iздестiруге тура келедi.
Бұл еңбектiң мақсаты - Маңғыстаудағы туризмдi дамытудың болашағы бар екендiгiн және оны дамытудың мүмкiндiктерiн ... ... де оны ... ... ... қырларынан көрсету.
Туризмдi дамыту аймақтық теңсiздiктi (диспропорцияны) бәсеңдетедi, жұмыспен қамтамасыз етуге, артта ... ... ... ... ... да ... ... жандануына мүмкiндiк бередi. Туризмдi дамыту ауыл халқының қалаларға, басқа ... ... ... шек қоя ... ... ... ... шешу мен туризм индустриясын құру үшін арнайы жаратылыстық тарихи, экономикалық және техникалық мінездемесі бар жұмыстарды жүзеге асырылуы қажет. Алайда, бұл ... ... ... ... рекреациялық потенциалдың алдын ала жалпы географиялық бағалау жүзеге асырылуы керек, бұл ... ... ... ... анықтауға және зерттелудің одан аса детальдардың негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.
Туризмде жақсы ... ... ... ... ... ... тура тәуелді екенін көрсетеді. Бұндай мемлекеттерде құрастырған ішкі туризмді ... ... ... салуында жеңілдікті ескертеді және шекаралық-кедендік режимді жеңілдетуін, инвестициялар үшін қолайлы жағдайларды жасауды, ұлттық кәсіпорындар үшін несиелерді және ... ... ... ... жарнама және инфрақұрылымның дамуына бағытталған бюджеттік қаржы бөлуін үлкейтуді ескертеді. Тек қана кешенді іс-әрекет ... ... ... ... кенет қадам жасауды және біздің мемлекетімізге туристерді тартуға мүмкіндік береді.
Әр адам өз үшін күн сайын табиғаттың жаңалығын ашып, таң ... ... ... ... саны ... Мысалы, Балқаш маңының тропиктік джунглийлер жоқ, өсімдік пен жануардың көптеген түрлері жойылды. Табиғаттың кейбір ... ... іс ... ... ... ... жойылу қаупі бар, табиғатың өзі глобалдық экологиялық үрдістердін әсерінен өзгереді. ... ... ... ... ... ... өте бай болып келеді, рекреациясы таң қалдырады. Сондықтан, бұл әдемілікті сақтап қалуымыз қажет.
Қорыта ... ... ... ... ... ... бай ... бірі. Облыстың басқа облыстармен салыстырғанда өзіне тән ... ... ... бар. ... ... ... қазақ халқының салт-дәстүрімен, ұлттық музыкасымен, қазақтың ұлттық тағамдарымен, ұлтгық киімдерімен, әшекей-бұйымдарымен және т.б. ... ... ... ... ... ... облысы туристік рекреациялық ресурстарға өте бай аймақ екендігіне ешкім де күмәнданбайды. Бірақ та бұл ... ... және ... ... қолданып жүр деп те айтуға болмайды. Осы ресурстарды толық игеруге көптеген уақыт және қаражат кетеді, бірақ нәтижесі өзін ақтайды. Маңғыстау ... ... ... ... өте көп және әр ... Мысалы, Бекет - Ата, Шақпақ - Ата мешіттері, Үстірт ... ... ... ... ... тағы да ... ... жерлер өте көп. Олар әр түрлі бағытта ... ... ... ... Сол ... діни ... ... туризм не болмаса белсенді туризм түрін дамытуға болады. Ол әр адамның еркі, бірақ оларды жеке ... де ... ... де ... ... Көптеген шетел мемлекеттері де туризм саласынан өз пайдасын ... ... олар ... бір ... ... ... оны ... нарыққа ұсынып жүр. Бірақ олардың ресурстары Маңғыстау облысының ресурсына қарағанда шектеулі. Қазақстан болса, ол бірнеше туризм түрін біріктіріп, жаңа бағыт ... ... ... бар. Және сол ... ... кең ... ... аралаудың қажеті жоқ, оның бәрін бір облыста табуға болады, яғни Маңғыстау облысы. Егер де ... ... ... ... туристік зонасы құрылса, ол теңізге келіп демалушылар үшін ғана емес, ... ... ... де қабылдай алады. Егер де бизнесмен өз сапары кезінде іскерлік орталықтардан басқа көңіл көтеретін, тарихи, табиғи обьектілердің бар ... ... ол ... ... ... Және сол ... өз ... достарына, туыстарына ұсынады. Осының бәрін дұрыс қолана білсек, туризм саласы, әсіресе Маңғыстау облысының, ... ... өте ... көлемде қаражат берер еді. Шетел инвесторлары Маңғыстау облысының туристік мүмкіншілігі өте зор екенін біле отырып, сол ... ... ... ... ... ... құйылған қаражатты дұрыс пайдаланып, Қазақстан туризмінің әлемдік нарықта бәсекелестігін көтеру.
Туризмде жақсы дамыған елдерінің тәжірибиесі туризм мемлекеттік тірегінен тура тәуелді ... ... ... ... ... ішкі ... ... бағдарламалар салық салуында жеңілдікті ескертеді және шекаралық-кедендік режимді жеңілдетуін, инвестициялар үшін ... ... ... ... ... үшін несиелерді және кредиттерді беруді, кадрларды даярлау, жарнама және ... ... ... ... қаржы бөлуін үлкейтуді ескертеді. Тек қана кешенді іс-әрекет дүние жүзілік ... ... ... ... ... және ... мемлекетімізге туристерді тартуға мүмкіндік береді.
Жалпы Қазақстан табиғи, тарихи, мәдени ... өте бай ... ... ... таң ... ... ... өзіміздің байлықтарымызды, сақтап қалуымыз қажет. Көрнекті орындарды, емделу орындарды, курорттар мен санаторияларды дамыту барысында халықаралық көрсеткіштерден қалмауыз қажет ,сол ... әр сала ... ... ... ... кешенді сұрақтарды шешумен қатар тағы сол сияқты мәселелерді қамту қажет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. - М: Изд. ... ... ... ... К.В. Экономика и природопользование. М.: МГУ, 1997. - 240 б.
* Методы определения ущерба экономическим способом. Нормативный документ ОНВ - 22/195. - ... 1991. - 220 ... ... П.П., ... А.П. Экономика природопользования и рынок. - М.: Закон и право. ЮНИТК, 1997.- 413 б.
* Вальков В.Ф., ... К.Ш., ... С.И. ... ... для ... М.: ИКЦ"МарТ". - Ростов н/Д.: Изд. Центр "МарТ", 2004. - 496 б.
* Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв. Учебник для ... - М.: ... ... 1981. - 400 ... ... М.А., ... А.Н. ... почв с основами почвоведения. Учебник для вузов. - М.: МГУ. 1995. - 400 б.
* Горбунова И.А., Науменко А.А. Лабораторные работы по ... ... ... - Алматы: КазГУ, 1996. - 37 б.
* Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М.: ... 2001. - 384 ... ... ... ... за ... ... природной среды. ІІормативные документы Минэкобиоресурсов РК. - Алматы, 1994. - 24 ... ... С. И. ... экономического развития. Учебное пособие. - М.: Наука, 1993. - 224 б.
* Герасимович В. Н., Голуб А. А. Методология экономической ... ... ... -М.: Наука, 1988.- 135 б.
* Временная типовая методика ... ... ... ... мероприятий и оценки экономи-ческого ... ... ... ... загрязнением окружающей среды. - М.: Экономика, 1986. - 256 ... ... ... ... ... - М.: ... 1993. - 136 б.
* Маргулан А., Мендикулов М., Басенов Т. Архитектура ... ... 1999.- 153 ... ... ... ... ... Азии: фотоальбом Алматы, 2004.- 79 б.
* Зорин И. ... В.А. ... ... ... М.: ФиС, ... ... Зуев Ю.А. ... тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002.- 158 б.
* Байтенов Э.М. Мемориальное зодчество Казахстана: эволюция и проблемы ... ... 2004.- 256 ... ... Т.К. ... в ... ... Алмат-ата, 1957. -123 б.
* Галымжанова А.С., Глаудинова М.Б. История ... ... ... ... ... ... Жемчужены Казахстан. -Алматы, 1983.-Б. 56-59
* Қазақстан Республикасындағы туризм. Статистикалық жинақ. - Алматы, 2008. - С. ... ... и ... ... ... туризм в Казахстане. www.ecotourism.kz
* Қазақ ұлттық энциклопедиясы 1-7-8 ... ... ... ... http//www.mangistau.kz
* http//www.kazakh.kz
* http//www.kazinform.kz

Пән: География
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маңғыстау өңірі табиғат компоненттеріне физикалық-географиялық сипаттамасы66 бет
Солтүстік Қазақстанның салқын мерзімдегі термикалық режимі24 бет
Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің тарихи карталарын құрастыру негіздері82 бет
«Білім беру» функционалдық тобының шығындары6 бет
«МаңғыстауМұнайГаз» акционерлік қоғамы21 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ30 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» өндіру бірлестігі25 бет
Абыл Тілеуұлы8 бет
Арал өңірінің ландшафттарының жүйесі және қалыптасу тарихы58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь