1С: бухгалтериядағы банк операциялар есебі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1. КӘСІПОРЫНДАҒЫ 1С: БУХГАЛТЕРИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 6
1.1 «1С: бухгалтерия» бағдарламасы туралы түсінік
1.2 Кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің автоматизациялауының ерекшеліктері 10
1.3 Кәсіпорындағы «1С: бухгалтерия» бағдарламасында кіріс
қалдықтарын енгізу
2. 1С: БУХГАЛТЕРИЯДАҒЫ БАНК ОПЕРАЦИЯЛАР ЕСЕБІ
2.1 Кассадағы операциялық есептер
2.2 Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі
2.3 Тауарлы.материалдық қорлар есебі бойынша жалпы құжаттар
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Бухгалтерлік есеп компоненті кәсіпорынның шаруашылық қызметін қамтиды. Бұл шоттар жоспарын, операциялар мен проводкаларды және бухгалтерлік қорытынды есепті қамтамасыз етеді.Жинақтамалы шоттар бойынша көп өлшемді және деңгейді есеп жүргізуге мүмкіндік береді.Есептің қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп, қосалқы шоттар және басқалары оның қосымша бөлігі болып табылады, кейде олар пайдаланбауы да мүмкін.Есеп ақшалай да, заттай да жүргізіледі.Көп өлшемді талдамалы есеп қорытындыларын әртүрлі бөліктерде алуға мүмкіндік береді. Құжаттарды жүргізу кезінде бухгалтер проводкаларды қолмен немесе автоматты түрде еңгізе алады.
Кез келген кәсіпорында бухгалтерлік есепті автоматтандыру, онда бухгалтерлік ақпараттар жүйесін жасау деген сөз. Қазіргі уақытта сондай ақпарат жүйелерін құру кәсіпорынның өз күшімен программалық кешендер жасау емес, автоматтандыру мәселелерін тиімді шешетін, дайын программалық өнімдерді сатып алуды білдіреді.
«Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» - бухгалтерлік және салықтық есептің автоматизациясы үшін көпжақты бағдарлама. Бағдарлама негізінде «1С:Кәсіпорын 8.0» жүйесінің икемді технологиялық платформа жатыр, оның мүмкіндігімен әр түрлі бизнес қосымшаларды құруға және модификациялауға болады. Сонымен қатар «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» бірнеше ұйымдардың бухгалтерлік және салықтық есебін жалпы ақпараттық базада да жүргізуге мүмкіндік береді (мұнда жеке ұйымдар атынан жеке кәсіпкерлер де шыға алады).
Жүйенің негізгі мүмкіндіктері:
1С: Бухгалтерия жүйесі бухгалтерлік есептің барлық бөлімінде қолданылады:
банк және касса есебі;
негізгі құралдар және материалдық емес активтер есебі;
тауарлар есебі, өнім өндіру және қызмет көрсету;
валюталық операциялар;
ұйымдармен, алашашақтармен, берешектермен, есеп беруші тұлғалармен өзара есеп айырысу есебі;
еңбекақы бойынша есеп айырысу;
бюджетпен есеп айырысу;
Есептің басқа бөлігі.
Басқа да есеп жүргізу үшін өте икемді:
көп деңгейлі шоттар жоспарымен жинақтамалы есеп жүргізу;
бірнеше шоттар жоспарымен жұмыс істеу;
валюталық есеп;
көп деңгейлі талдамалы есеп;
өлшеміне байланысты көп деңгейлі талдамалы есеп;
сандық есеп;
бір деректер базасымен бірнеше кәсіпорындарда есеп жүргізу (желілік).
Бағдарлама жеке немесе желі бойынша жұмыс істейді.Әр түрлі обьектілермен бір уақытта жұмыс істеу үшін қолайлы көп терезелі интерфейспен қамтамасыз етілген. Есептің қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп, қосалқы шоттар бойынша есеп ақшалайда, заттай жүргізіледі.Жүйеде әртүрлі валюталармен жұмыс жасау қарастырылған.Валюта түрлері мен курстары бойынша анықтамалық жасалған.
Бағдарламамен жұмысты бастамас бұрын бухгалтер-пайдаланушы кәсіпорында жүргізілетін негізгі есеп принцинципін және оны жүргізу барысында қолданылатын шоттарды анықтап алып, оны қазақстандық шоттар жоспарына ауыстыруы керек, осы шоттар негізінде бухгалтерлік есеп жүргізіледі және керекті құжаттар алынады. 1С: Бухгалтерия жүйесінде есепті бірнеше шоттар жоспарында жүргізілу мүмкіндіктері қарастырылған.
Курстық жобаныңң мақсаты: 1С бағдарламасында бухгалтерлік және салықтық есепті қарастыру, банк операциялар есебі.
Курстық жобаның мақсатына сәйкес төмендегідей міндеттер қойылды:
Кәсіпорындағы 1С бухгалтерияның теориялық мәнін талдау;
«1С: бухгалтерия» бағдарламасының мүмкіндіктерін анықтау;
Кассадағы операциялық есептер түрлерімен танысу;
«Қазақстанға үшін 1 С Бухгалтерия 8»-ның артықшылығын анықтау;
Тақырып бойынша жинақталған материалдарды саралап, қорытынды шығару.
Курстық жобаның өзектілігі: 1 С фирмасының «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» бағдарламасы әртүрлі кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелердің қызмет түрлеріне тәуелсіз, автоматтандырылған есепті жүргізуге кең мүмкіндік береді. Соған қоса ол тиiмдi бухгалтерлiк, кадрлық, , қойма, еңбекақының есептеуiн ұйымдастыруға және салық есебін жүргізуге рұқсат бередi.
Курстық жобаның объектісі: «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» бухгалтерлік бағдарламасы болып табылады.
Әдістемелік негіз ретінде отандық және шетел ғалымдары мен авторларының ғылыми жұмыстары, оқулықтары пайдаланды.
Курстық жобаның көлемі: 32 бет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Шевчук Е.В., Касимов И.Р., Копнова О.Л., Икласова Қ.Е. Курстық жобалар мен жұмыстарды орындау бойынша әдістмелік нұсқау: оқу-әдістемелік нұсқау. -Петропавл: М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2010.
Описание типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8.0". - М.: ЗАО "1С", 2009. Интернет-ресурс БУХ.1С.
Рязанцева Н.А., Рязанцев Д.Н. 1С:Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы, 2009.
Харитонов С.А. Гибкая автоматизация бухгалтерского учета и отчетности: вопросы теории и практики. – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 2007.
Харитонов С.А. Компьютерная бухгалтерия 8.0 в системе гибкой автоматизации бухгалтерского учета: Научно-методическое издание. – М.: ЗАО «1С», 2007.
Анализ финансовой отчетности / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 367 с.
Аснин, Л.М. Бухгалтерский учет и аудит / Л.М. Аснин. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2009. – 555 с..
Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет / Н.П. Кондраков. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 717 с.
Кондраков, Н.П., Кондраков, И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях / М.: Проспект, 2008. – 384 с.
Краснова, Л.П. Шалашова, Н.Т., Ярцева Н.М. Бухгалтерский учет / Л.П. Краснова, Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. – М.: Юрист, 2008. – 542 с.
Палий, В.Ф. Современный бухгалтерский учет / В.Ф. Палий. – М.: Бухгалтерский учет, 2008. – 395 с.
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА - М, 2008. – 512 с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1. ... 1С: ... ... МӘНІ МЕН ... ... ... туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1С: ... БАНК ... ... ... ... ... есептер ... Есеп ... шоты ... ... ... ... ... ... ... бойынша жалпы құжаттар ... 30 ... ... ... ... ... ... бұл ... ... басқару үшін ақпарат теру, сақтау, жаңарту, талдау және ақпарат беру болып ... есеп ... ... ... ... ... Бұл ... жоспарын, операциялар мен проводкаларды және бухгалтерлік қорытынды есепті қамтамасыз етеді.Жинақтамалы ... ... көп ... және ... есеп ... ... ... қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп, қосалқы шоттар және басқалары оның қосымша бөлігі болып табылады, кейде олар пайдаланбауы да ... ... да, ... да ... ... талдамалы есеп қорытындыларын әртүрлі бөліктерде алуға мүмкіндік береді. Құжаттарды ... ... ... проводкаларды қолмен немесе автоматты түрде еңгізе алады.
Кез келген кәсіпорында бухгалтерлік есепті автоматтандыру, онда бухгалтерлік ақпараттар жүйесін жасау деген сөз. ... ... ... ... ... құру кәсіпорынның өз күшімен программалық кешендер жасау емес, автоматтандыру мәселелерін тиімді ... ... ... өнімдерді сатып алуды білдіреді.
- бухгалтерлік және салықтық есептің ... үшін ... ... Бағдарлама негізінде жүйесінің икемді технологиялық платформа жатыр, оның мүмкіндігімен әр түрлі бизнес қосымшаларды құруға және модификациялауға ... ... ... ... ұйымдардың бухгалтерлік және салықтық есебін жалпы ақпараттық базада да жүргізуге мүмкіндік береді (мұнда жеке ... ... жеке ... де шыға ... негізгі мүмкіндіктері:
1С: Бухгалтерия жүйесі бухгалтерлік есептің барлық бөлімінде қолданылады:
банк және касса есебі;
негізгі құралдар және ... емес ... ... ... өнім ... және қызмет көрсету;
валюталық операциялар;
ұйымдармен, алашашақтармен, берешектермен, есеп беруші ... ... есеп ... ... бойынша есеп айырысу;
бюджетпен есеп айырысу;
Есептің басқа бөлігі.
Басқа да есеп жүргізу үшін өте ... ... ... жоспарымен жинақтамалы есеп жүргізу;
бірнеше шоттар жоспарымен жұмыс істеу;
валюталық есеп;
көп деңгейлі талдамалы есеп;
өлшеміне байланысты көп деңгейлі талдамалы ... ... ... ... ... ... есеп жүргізу (желілік).
Бағдарлама жеке немесе желі бойынша жұмыс істейді.Әр түрлі обьектілермен бір уақытта жұмыс істеу үшін қолайлы көп ... ... ... ... Есептің қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп, қосалқы шоттар бойынша есеп ақшалайда, заттай жүргізіледі.Жүйеде әртүрлі валюталармен жұмыс жасау қарастырылған.Валюта түрлері мен ... ... ... ... ... ... бұрын бухгалтер-пайдаланушы кәсіпорында жүргізілетін негізгі есеп принцинципін және оны ... ... ... ... ... ... оны ... шоттар жоспарына ауыстыруы керек, осы шоттар негізінде бухгалтерлік есеп жүргізіледі және керекті құжаттар алынады. 1С: Бухгалтерия жүйесінде есепті бірнеше шоттар ... ... ... ... ... мақсаты: 1С бағдарламасында бухгалтерлік және салықтық есепті қарастыру, банк операциялар есебі.
Курстық жобаның мақсатына сәйкес ... ... ...... теориялық мәнін талдау;
бағдарламасының мүмкіндіктерін анықтау;
Кассадағы операциялық есептер түрлерімен танысу;
-ның артықшылығын анықтау;
Тақырып бойынша жинақталған материалдарды саралап, қорытынды шығару.
Курстық жобаның ... 1 С ... ... ... ... ... мен ... қызмет түрлеріне тәуелсіз, автоматтандырылған есепті жүргізуге кең мүмкіндік береді. Соған қоса ол ... ... ... , ... ... есептеуiн ұйымдастыруға және салық есебін жүргізуге рұқсат бередi.
Курстық жобаның объектісі: бухгалтерлік бағдарламасы болып табылады.
Әдістемелік негіз ретінде ... және ... ... мен авторларының ғылыми жұмыстары, оқулықтары пайдаланды.
Курстық жобаның көлемі: 32 бет.
1 КӘСІПОРЫНДАҒЫ 1С: ... ... МӘНІ МЕН ... ... ... ... бухгалтерлік және салықтық есепті автоматтандыру үшін арналған, сонымен ... ... ... ... түрін орындайтын ұйымдарда міндетті (регламентті) есеп беруді дайындау.
... ... ... ... ... ... ... шешімін қамтамасыз етеді. -ге қоса 1С кәсіпорын 8 ... және ... ... пайдалануға мүмкіндік кепілденген.
Есепшот құрамы, аналитикалық, валюталық, сандық есеп ұйым есепшотында бухгалтерлік есепті жүргізу және есепшотта көрсетілген деректер заң ... сай ... ... ... ... ... ... қосалқы шот және аналитикалық есеп қимасын (разрез) құруға болады.
есеп және ... ... ... ... ... көрініс табуының басты тәсілі алғашқы бухгалтерлік құжаттарға сәйкес конфигурация ... ... ... ... сонымен қатар бөлек жазбаларды тікелей енгізуге болады. ... ... ... ... ... қолдануға болады. Оңай пайдаланушы және жылдам құра алатын автоматтандырудың қарапайым құралы.
Бірнеше ... ... ... жүргізу. көмегімен бірнеше ұйымдардың шаруашылық қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізуге болады. Сонымен бірге жалпыға бірдей ... ... ... ... ... сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізу үшін қолдануға мүмкіндік береді. Егер олардың шаруашылық қызметі өзара берік ... ... онда ол өте ... ... ... ... тізімдерін, контрагенттерді (іскерлік серіктестер), жұмыскерлерді, қоймаларды (сақтау орындарын) және т.б қолдануға болады, ал ... ... ... ... ... үшін ... әр түріне байланысты салық төлеушілерді анықтауға жұмыс істеу мүмкіншілігі ... ... ... ... ... ... қорларды шығаруда бағалаудың келесі тәсілдері қолданылады:
орташа өзіндік құн бойынша;
уақыт бойынша материалдық өндірістік қорларды шығару ... ... ... ... ... бойынша сандық және санды-сапалық есеп жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда тауарлар мен материалдарды бухгалтерлік және салықтық мақсаттарда бағалау қай ... ... ... емес. Қажетсіз болған жағдайда қойма есебін өшіруге болады.
-де автоматты түрде есеп деректерімен тіркелетін түгендеу ... ... ... ... ... ... және жетіспеушілікті есептен шығаруды кіріске алуда көрініс ... ... ... ... есебі. Тауарлар мен қызметтердің түсу және өткізу есебі автоматтандырылған. Тауарды сату барысында есепшоттарды төлеу шығарылады, жүкқұжаты және шот-фактура ... ... ... ... сатып алушылар мен жеткізушілер келісімдер қимасында есептеледі. Шеттен әкелінген тауарлар үшін деректер есебі қарастырылған.
Сатып алушылар мен ... ... ... ... ... ... қызметті қайтаруға болады, егер жеткізушіден қосымша шот-фактура ... және қате ... ... бойынша шот-фактуралар болса. -де бірнеше баға түрі ... ... , , , және т.б. Бұл түсу және ... ... ... ықшамдайды.
Банктік және кассалық операциялар есебі. Ақша қаражаттары мен валюталық операциялардың нақты және нақты емес қозғалыс есебі өткізілген. ... және ... ... ... ... ... ... және басып шығару (печать) қолданылады.
Жеткізушілер мен сатып алушылардың өзара ... ... ... ... ... ... ... аванс және төлеуге деп екіге бөлінеді. Кассалық құжаттар негізінде орнатылған үлгінің Кассалық кітабы құрылады. ... ... ... ... ... ұйымдастырылған (реализованный).
Контрагенттермен есеп айырысу есебі. Жеткізушілер мен сатып алушылардың есеп айырысу есебін теңге және шетел валютасында жүргізуге болады. Әр операцияда ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысу келісімін толық түрде немесе есеп айырысудың нақты құжаттарын көрсету бойынша жүргізуге болады. Есеп айырысуды ... әр ... үшін ... анықталады. Түсу және өткізу құжаттарын рәсімдеу барысында барлық контрагенттер үшін жалпыға бірдей баға қолдану сияқты нақты келісім үшін ... де ... ... ... ... және ... емес активтер есебі. Есеп бойынша барлық негізгі операциялар автоматтандырылған: түсім, есепке қабылдау, амортизацияны есептеу, модернизация, ... ... ... ... ... ... ... мен объектілердің аналитикалық есебі бір айлық амортизацияның сомасын бөлуі мүмкін. Мерзім бойынша негізгі құрал үшін амортизацияны есептеу графигі қолданылуы мүмкін. ... және ... ... ... ... және ... ... құны автоматтандырылған. Бір ай ішінде шығарылған дайын өнім есебі жоспарлы ... құн ... ... Ай ... шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің деректі өзіндік құны есептелінеді. ... ... ... Ай ... ... өндірістік шығынды автоматты түрде бөлу жүргізіледі. Ортақшаруашылық шығындар өндірістік өнім құны мен аяқталмаған өндіріс арасында өзара бөлінеді. ... ... үшін ... ... базалары болуы мүмкін:
шығарылым көлемі;
еңбекақы;
материалдық шығын.
ҚҚС есебі. Әр ұйым үшін ... ... ... ... оның ҚҚС ... болып табылуын немесе табылмауын анықтауға болады. ҚҚС-ң түрлі мөлшерлемелерін қолдану барысында тауарлар мен қызметтердің түсуі және өткізуі бойынша шеттен әкелінген ... ... ... ... ... салықтық агенттің ҚҚС-ті төлеу міндеттерін орындауы бойынша шаруашылық операциялар қадағаланады.
Еңбекақы есебі мен кадрлық есеп. Кәсіпорынның жұмысшыларына ... ... ... сай жалақыны бөлу әр жұмысшыға әр бөлу түріне байланысты есептеу тәсілі:
жұмысшыларға ... беру ... ... ... ... ... касса арқылы өзара есептесу және еңбекақыны жұмысшылардың есепшот карточкасына аудару;
регламенттік заңды салықтар, жинақ және ... бар ұйым ... ... ... ... органдарына және жұмысшылардың еңбекақысына салық төлеуге қаражат аудару;
сәйкес есептерді қалыптастыру (салықтық және ... ... ... ... ... ... Отан ... қатысушылар;
шетел мамандары.
Айдың қорытынды операциялары. Бухгалтерлік және салықтық есеп ... ... ... осы ... басқа кезең соңында орындалғаны автоматтандырылған, соның ішінде негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге амортизацияны есептеу, ... ... ... ... кезеңдердің шығынын шығару, шығарылған өнім мен қызметтің деректі өзіндік құнын есептеу, аванстық ... ... және ... ... ... есеп беру ... жабу, қаржылық нәтижені анықтау және т.б.
Стандартты бухгалтерлік есептер. пайдаланушыға стандартты есеп терімін ... ... яғни ... бойынша мәліметтерді талдауға, бухгалтерлік және салықтық есеп шот айналымы және түрлі қима ... ... ... береді. Солармен қатар, Айналым қалдық ведомості, шахмат ведомості, шот бойынша айналым қалдық ведомості, шот ведомості, шот ... ... ... субконто талдауы, субконто арасындағы айналым, субконто карточкасы, жиынтық ... ... ... ... кітап, диаграмма.
1.2 Кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің автоматизациялауының ерекшеліктері
Константтер - тұрақты мәлімет беретін бағдарламаның объектісі.
Әрбір константтық жұмыстар арнайы терезеде ... ... ... - ... және ... ... ... сақталған бағдарламаның объектісі. Экранға анықтаманы шығару үшін келесі жағдай қолданылады:
Операциялар--> Анықтамалық.
Құжаттар - ... ... ... электронды түрінде бағдарламаның объектісі.
Операциялар--> Құжаттар-->Журнал таңдау--> Қосу--> құжат таңдау.
Кәсіпорында ... ... ... бір жағдайларды көрсту сондай-ақ 1С мәліметтерін қолдану және есептерді басқару үшін , и т.б. қосымшалар қолданады. Касса беті 1.3 ... ... ... беті 1.4 суреттке сәйкес, банк беті 1.5 суретке сәйкес көрсетілген.
Сурет 1.3.
Сурет 1.4.
Сурет 1.5.
Есептер. ... ... алу үшін ... мұнда нақты кретирилар бойынша ттолық ақпараттар және ... ... есеп ... ... ... ... - ... мен міндеттерінің есебін жүргізетін шоттар жоспарының объектісі.
Шоттар жоспарын менюдан ашуға болады
Кәсіпорын--> Есеп жоспары--> Бухгалтерлік есептін есеп ... Есеп ... ... есебінің есеп жоспары.
Есеп жоспары беті 1.6 суретке ... ... 1.6. ... ... түрі - субконты түрін құруға мүліктік беретін объект. Субконты термині анықтамасын білдіретін ол бухгалтерлік шот бойынша есеп талдауды ... ... ... ... ... есепті талдауды енгізу объектісі болады.
Опрациялар--> Мінезднменің жоспар түрі.
Есеп айырысудың жоспар түрі - есеп ... ... ... ... Есеп ... ... ... Мекеменің негізгі кірістерін есептеу түрі жоспары жалақы есептемесі қолдану бойынша ... ... ... енгізіледі.
Регистрлер - бұл тізім:
бухгалтерлік регистірі;
жинақтаушы ригистірі;
мәліметттер регистірі;
Журналдар - әр түрлі ... ... ... ... Құжаттар-->Сәйкес құжатты таңдау.
1.3 Кәсіпорындағы бағдарламасында кіріс қалдықтарын енгізу
Басты мәліметтерді енгізу. -ны ең бірінші қосқанда алғашқы ақпараттық базаны ... ... ... ... ... шот ... мен және ... құрылымдармен қойылады, олар бухгалтерлік және салықтық есеп енгізу дайындалды. Сондай-ақ бұл құрылымдарды қолданушы өзгерте алады.
Мекеме туралы жалпы мәліметтер - ... ... Әр ... үшін қысқа және толық атау нұсқасын және басқа мәліметтер, олар ... ... ... қарастырылған, содан бұл анықтамалар құжаттарына және есеп ... ... ... енгізіледі. Мекеменің есептік шоттары туралы мәліметтері енгізіледі.
Шаруашылық жағдайларды тіркеу барысында ең алдымен бухгалтерлік және салықтық есеп ... ... есеп ... ... ... енгізіледі (меню - ).
Есеп саясаты (бухгалтерский учет)>>, , . Есеп талдауы мына менюда құрылады -- ... ... және ... ... мәліметтер енгізіледі ( менюі -- ) және қоймалар ( менюі - . Бұл мәліметтер материалдпрды ... ... мен ... ... ... ... туралы мәліметтер енгізу кезінде бөлімшелер туралы мәліметтер қолданылады.
Шаруашылық операциялар тіркеу негізінде және құжаттарды автоматты түрде толтыру кезінде ... ... ... кәсіпорынның жауапты қызметкері туралы мәліметті көрсету керек. ( менюі - ).
Ең алғашқы жалақыны ... ... ... ... жұмыскерлерінің мәліметтерінің жалақысының минималды түрін енгізу керек. Сол үшін мекеме қызметкерлерінің анықтамасына қызметкерлерінің аты-жөні, туған ... ... ... ( -- ). ... ... ... ... жөнінде мәліметі қызметкерлерді жұмысқа орналастыру кезінде енгізіледі ( -- ).
Қызметкерлерінің ... ... ... ... ... жұмыс атқаратын кәсіпорынға енгізілсе, онда есеп кезеңінің басында ... ... ... сиппаттайтын ақпараттық база енгізіледі. Атап айтсақ, тауарлы-материалдық құндылықтарды есептейді ( менюі -- -- ). ... ... ... ... ... ... ... серіктестер туралы мәліметтер енгізіледі ( менюі -- ). Сондықтан әрбір контрагент кем ... бір ... шарт ... қажет.
Бухгалтерлік есеп шоттары бойынша бастапқы қалдықтар жай праводкада енгізу жолында тіркеледі.
Бастапқы қалдықтарды енгізу. Ең алдымен көмігімен шаруашылық қызмет ... ... үшін ... есеп және ... есеп шоты ... ... қалдықты енгізу керек. Бұл бухгалтерлік және салықтық есеп шотында стандартты және регламетті есептеме негізінде ағымдағы қалдық ... ... Егер ... жаңа ... және шаруашылық қызметі енгізілмесе, онда бастапқы қалдықты енгізу қажет емес ... ... ... ... - жыл, ... ... айды ... қажет.
Қалдықтарды енгізу кезінде операция датасы есептік кезең басынан, датасына сәйкес келу керек. Мысалы, жыл ... ... ... ... 31 ... енгізіледі.
Бухгалтерлік және салықтық есеп шоттары бойынша қалдықтар әрбір мекеме бойынша жеке енгізіледі.
000 қосымша баланстық шоты бойынша ... ... ... шот ... ... ... ... енгізіледі. Дебиттік қалдық шоты берілген дебиттік шотқа және 000 кредиттік шотқа енгізіледі. ... ... шоты ... ... ... және 000 дебиттік шотқа енгізіледі. Есептік талдауда енгізуді ... ... шот ... ... ... есеп ... ... енгізіледі, бухгалтерлік салықтық есеп шоты баланстан тыс қалдық бойынша кореспонденциясыз ... ... ... ... ... қалдықтар ( -- -- ) ... ... ( -- -- ) ... ... арқылы жалақыға байланыста есептеледі енгізу мәліметтері. Бухгалтерлік есеп қалдықтарын енгізу дұрыстарын ... есеп ... мен ... ... 000 ... ... ... енгізілген қалдықтар нөлге тең болу керек.
2 БАНК ОПЕРАЦИЯЛАР ЕСЕБІ
2.1 Кассадағы операциялық есептер
Кәсіпорынның кассасы туралы мәліметтер ... ... Оны - меню ... ... ... кассада жауапты тұлға және есеп валютасы көрсетіледі. Әрбір кәсіпорын ... ... ... ... ... кассалық операция есебін жүргізе алады. Жауапты тұлғалар мәліметтері уақыт өте келе өзгеріп отыруына байланысты ... ... ... кезінде енген өзгерістері бар дата күшке енеді. ... ... ... бір ... ... касса ретінде бекіту ұсынылады.
Ақша қаражатының түсуі.
Ақша қаражатының түсуін тіркеу үшін құжаттарында арналған (меню -). Бұл ... ... ... ... ... ... көрсетіледі:
;
;
;
;
;
;
;

Операция түрі реквизитінде бекітіледі. операциясы ақшаның түсуі кезінде көрсетіледі. реквизитінде құжатында түрі бар ... ... ... ... ... ... ... авансқа және төлемге түскен соманы және келісім шарттағы есептерді анықтайды. операциясы ақшаны ... ... ... ... ... ... ... кезде құжаттың ішкі түрі өзгеріп отырады. операциясы ақшаның түсуін көрсетеді - кәсіпорынның қызметкерлері. Берілген операцияларды таңдау ... ... ... және ... ... ... ... банктегі мекеме есеп шотының ақшаның түсуі көрсетіледі. операциясы несие және зайымдар бойынша ақша қаражаттар түсімі көрсетіледі. түрі бар ... ... ... ... ... ... ... түскен ақшамен қолданылады. түрі бар келісім шартты таңдау керек. операциясы қалған ... ... ... ... соммасы берілген.
Ақша қаражатының шығарылып салынуы.
құжаты ақшаның шығының тіркеуге арналған (меню - или меню -). Бұл ... ... ... ... ... ... ... салушымен есеп айырысу ақшаларын көрсетуге арналады. Бұл құжатты жүргізу келісім шарт есеп жағдайын анықтайды. операциясы ... ... ... ... ... түрін келісім шартты жүгізеді. операциясы ақшалардын есептемесі бойынша тіркеуг қолданылады. операциясы жалақы беру бойынша ақшаның шығындарын ... ... ... ... ... төлемде көрсету қажет, онда ақша жазылады. операциясы жалақыны ... бір ... ... беру туралы шығын құжат түрін төлем реквизитінде көрсету қажет. операциясы коммерциялық банктермен мекеменің есептік шотымен ақшаны тіркеу. ... ... және ... ... ... көрсету. Таңдалған келісім шарт құрамды болу керек. операциясы ... ... ... пайданы тіркеу. операциясы әлеумент алушылар бойынша жатады. ... ... ... ... құжаты кестелік түрде көрсетіледі. Осының негізінде ақша беріледі:
операциясы контрагенттерде төлем беру үшін арналған. операциясы құрылымдық ... ақша ... үшін ... түрі бар ... ... қажет. Басқа жағдайда операциясы қолдану керек.
Кассалық кітап.
1С бағдарламасында кассалық кітап бұл есептік форма мұнда ақша ... ... ... ... ... 1 С ... пайдаланылуысы кассалық кітап бойынша белгіленген уақытқа есептік форманы баспа түрін шығарады. Тәртіп бойынша кассир ... ... ... ... ... ... бағдарламада келесідей жүргізген дұрыс. Кассир 1С ден жұмыс күнінің соңында кассалық кітаптің есептік формасын басып шығарады. Бұл есептемені бастапқы құжаттар мен бас ... ... Бас ... ... ... ... есептемелерге тігеді.
Кассалық құжат журналында есепті құру үшін кнопкасы қолданылады. Берілген есеп көрсетілген кезең бойынша есептерді ... ... ... ... валюталық қорды қайта бағалау түрі жазылады. Егер де мекемеде касса валюта түрінде жүргізілсе онда бастапқы және соңғы ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
2.2. Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі
Банк ұйымының шот мәліметтері анықталып сақталады. Әр ұйымға банк шотының ... ... Ұйым ... банк шотын өңдеп, енізіп, шығаруға болады (меню -) - ол үшін ... ... ... ... басып соның ішінен дегенді таңдаймыз.
Ұйымның банктік шот тізімі ашылады, оған есеп айырысу шотын қосуға болады. Банктің шотына ... ... ... ... Шот түрі ... ... судалық, депозиттік және басқада шоттар) есеп айрысу шотына ... ... ... ... ... шот. Есеп айырысу шоты ашылған валюта. Валюта анықтамасында тіркелген кез келген ... ... ... ... Шот нөмірі - банкке шот нөмірі енгізіледі.
- Банк. анықтамасынан (меню -) банк шоты ашылғанда ... аты ... ... Банк атауын пайдаланушы өзгерте алады.
- Тиынсыз соммасы теңгеге шақса онда ол белгісімен көрсетіледі.
- және ... ... ... ... енгіземіз.
Ескерту. анықтамасында сату-шылар мен сатып алушылардың ... банк шоты және Банк ... ... ... Сатушылар мен сатып алушылар Банк шотында (меню продажа-) арасында анықтамасын ұсынуға ... есеп ... ... ақша ... келіп түскен тіркеу келесі құжаттар арқылы:
--).
және құжаттарында келесі шаруашылық операциялар көрсетіледі:
- Сатып алушы ... ... ... ақша ... ... Кредит пен займдардың есеп айырысуы;
- Басқада қолма қолсыз ақша қаражаттарының түсуі;
- Сатып алушылар мен ... ... есеп ... ... ... ... ... валютасынан түскен түсім.
құжатында қосымша шаруашылық операциялар болуы мүмкін: ақша қаражаттарын инкассациялау;
Ал құжатында қосымша шаруашылық операциялар ... ... ... ... ... ... ... жасы;
- Еңбекақы қорының жасы;
- Құрылымдық бөлімшелерінің төлемі.
құжатында баспа формасы қарастырылмаған, ал құжатынан басып шығаруға болады.
және ... ... ... ... ... ... оңтайлы.
Қолма- қолсыз ақша қаражаттарын тіркеу құжатына:
--).
бөлімінде өндіріске ... ... мен ... ... тізімі, олардың саны мен шығынға жазылған материалдарды есепке ала жасалған счеттар болады.
бөлімінде бухгалтерлік және салық ... ... ... ... ... ... ... және аналитикалық есеп объекттері көрсетіледі.
Егер шығындар есебінің счеты ретінде өндірістің шығындар есебінің счеты ... ... ... ... ... келесілер жүреді:
- бөлімше;
-номенклатуралық топ (атауы сәйкес келетін анықтамасының элементі болып табылады. Ол анықтама негізгі және қосымша өндірісті ... ... алу үшін ... ... -- -- ) менюінен таба аласыз;
- шығындар мақалалары (атауы сәйкес ... ... ... ... ... Ол ... ... үшін шығынның түрі бойынша бөлінген шығындар мақалаларының тізбегін сақтау үшін қолданылады. Анықтаманы -- ... таба ... ... ... ... ... ... өндіріске шығынға жазу құжатымен тіркеледі.
1 құжаттар журналын ( -- менюі) ашамыз да, журналдың командалық ... ... басу ... жаңа ... ...
2 Құжат формасының тақырыпшасында күнін, біздің ұйымды және ... ... ... ... ... ... бөлігінде өндіріске өткізілетін материалдарды тізіп, олардың санын көрсетеміз.
3 ... ... ... және ... ... ... бөлімшесін, номенклатуралық топты, шығындар мақалаларын көрсетеміз.
4 Жазып, жүргізіп, батырмасына басу арқылы құжатты ... ... ... ... ... енгізуді жеңілдетуге болады. Егер осындай өнімнің осындай да, осындай бұйымының санын өндіру үшін өндіріске осындай материалды осындай ... ... ... деп ... айтуға болса, спецификация механизмін қолданған ыңғайлырақ болар еді.
Спецификация -- дегеніміз дайын өнімнің (қызметтің) белгілі бір бірлігін дайындау үшін ... ... ... ... ... Спецификациялар анықтамасында орналасқан. Қолданылып жатқан спецификациялар туралы ... ( -- -- ... ... ... алуға болады.
Дайын өнімнің (өндірістік мінездегі қызметтерді жүзеге асыру) қоймаға түскенін көрсету кезінде спецификацияларды қолдану арқылы осы өнімді жасауға кеткен ... ... және ... ... ... анықтауға болады.
Спецификациялар механизмі келесі жолмен жұмыс істейді. құжатын толтырған кезде өндірілген өнім мен оның спецификациясы ... Осы ... ... ... ... Ал оның ... таблицалы бөлігі, өндірілген өнімнің саны мен көрсетілген ... ... ала ... ... ... ... мәліметтермен, автоматты түрде толтырылады.
Номенклатура спецификацияларын жасауға және ... басу ... ... ... формасы ретінде көріп шығуға болады.
Бір ай мезгілінде өнім (жартылай фабрикаттар) қоймаға жоспарлы бағалар бойынша кіріске ... ... ... ... ... құны құжатын жасау кезінде регламентті операциясымен ...
... ... өнімнің шығуын жүзеге асыратын ұйымның өндірістік бөлімін, өнім (жартылай фабрикаттар) әкелінетін қойманы, өндірілген өнімді немесе жартылай фабрикаттарды ... ... ... шығындар есебін көрсету қажет.
деген таблицалық бөлігінде әрбір өндірілген өнім (жартылай фабрикат) бойынша келесілер көрсетілуі қажет:
- өндірілген номенклатуралы ... -- ... ... ... ... ... ... жоспарлы құны және жалпы жоспарлы құны;
- есептің счеты -- дайын өнімнің ... ... ... топ -- ... өнімнің түрі;
- спецификация -- нормативтерге байланысты берілген номенклатуралы позицияны жасап шығаруға қажет материалдар тізімі.
деген ... ... ... ... ... ... ... қызмет түрі үшін келесілер көрсетілуі қажет:
- қызметтердің осы түріне сәйкес ... ... ... ... өлшеуіштер немесе олардың жоспарлы құны (есепке алу политикасының күйлеріне байланысты);
- щығындарды есептеу счеты және аналитика -- қызмет көрсетілетін ... ... ... ... мен ... ... топ -- ... қызмет түрі.
деген таблицалық бөлігінде қайтқан қалдықтардың әрбір түріне келесілер көрсетіледі:
- қайтқан қалдықтардың осы түріне сәйкес ... ... ... ... ... бағасы;
- қайтқан қалдықтарды есептеудің счеты;
- қайтқан қалдықтардың барлық санына байланысты азаю керек материалдық шығындарды көрсететін шығындар мақаласы.
Шығу құжатының ... ... ... мүмкін. Ол бөлімшесінде көрсетілген өнімді өндіруге қажет шикізатты шығынға жазу үшін керек.
Жөнелтпе құжаттарды жасау үшін жасалған өнімнің тізбегінің ... ... ... ... батырмасына басу керек. Ашылған өңдеу терезесінде әрбір жасалатын өнімге шығындардың мақаласын көрсету қажет. Оған ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келеді. Осыдан кейін өңдеудің сол жақ жоғарғы ... ... басу ... ... жасалатын өнімнің әрқайсысына бір бірден құжаттары жасалады. батырмасына басқан кезде, тулармен ... ... ... ... ... ...
2.3 Кәсіпорындағы тауарлар есебі
Тауарлардың келіп түсуі.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі35 бет
Халықаралық статистика ұйымы17 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі34 бет
Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлардың есебі34 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
Акционерлік капитал есебі және талдауы71 бет
Банклік іскер28 бет
Бухгалтерияның жұмысын реттеу11 бет
Жарақатты санақ әдісімен талдау21 бет
кәсіпорындағы тауарлы материалдық қорлар есебінің ұйымдастырылуын зерттеу және «ЕмбіМұнайГаз» АҚ – ның мәліметтері негізінде кәсіпорынға экономикалық сипаттама беру61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь