Туризмдегі EXPO көрмесінің рөлі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 EXPO КӨРМЕСІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Дүниежүзілік EXPO көрмесінің даму тарихы және символдары ... . 5
1.2 EXPO көрмесінің маңызы мен мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 EXPO көрмесінің мемлекетке әкелетін пайдасы ... ... ... ... ... ... ... ... 9

2 ТУРИЗМДЕГІ EXPO КӨРМЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ
2.1 Туризмдегі ЕХРО көрмесінің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
2.2 EXPO көрмесінің туризмде алатын орны мен маңызы ... ... ... ... ... . 15
2.3 Әлем бойынша EXPO көрмесінен елдерге түскен табысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18

3 EXPO КӨРМЕСІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУЕТІН КӨРСЕТУДІҢ МҮМКІНДІГІ
3.1 Астананың EXPO.2017 көрмесі өткізілетін орын ретінде таңдалуы . Қазақстанның жетістіктерінің танылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
3.2 EXPO.2017 көрмесіне арналған туристік бағдарлама және оның болжамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
3.3 EXPO көрмесі арқылы Қазақстан туризмінің даму болашағы ... ... .. 35
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 49
КІРІСПЕ

... ағымдағы дамудың маңызды мәселелерінің бірі
Қазақстан экономикасына тікелей шетел инвестицияларының
ағынын әр тараптандыру болып табылады.
Оларды перспективалы салаларға, мысалы, туризм саласына бағыттау қажет.
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев

Тақырыптың өзектілігі. Бүкіләлемдік әмбебап EXPO көр¬мелері – бұл жаһандық маңызы бар оқиға, өз маңыздылығы бойынша тек бүкіләлемдік экономикалық EXPO көр¬мелерінің форумдарымен ғана салыс¬тыруға келеді, ал туристік ұтым¬дылығы бойынша әлемдегі ең тарал¬ған спорт¬тық жарыстармен тепе-тең.
1851 жылы принц Альберттің ұсы¬нысы бойынша Лондон қаласында бі¬¬рінші Бүкіләлемдік өнеркәсіптік көрме өткізілді. EXPO көрмелері әлем елдері¬нің экономикалық, ғылыми, тех¬ноло¬гия¬лық және мәдени жетістік¬терімен танысуға тамаша мүмкіндік беретін оқиға ретінде кеңінен та¬ныл¬ды және тарихи тәжірибе айнасы, ин¬новация¬лық идеялармен алмасу, бірігу мен келешекке деген ұжымдық көзқарасты танытатын шара болды. Одан бері 162 жыл өтсе де EXPO көр¬ме¬лері өз маңыз¬ды¬лығы мен мәртебе¬сін жоғалтқан жоқ. Керісінше әлем¬дегі ең беделді көрме алаңы бо¬лып та¬былады. EXPO көрмелерін мил¬лион¬даған туристер келіп көреді, сондықтан әр ел ұлттық мәдениет ерек¬шелігі мен өз экономи¬ка¬лық, технологиялық даму деңгейін әлемге танытатын бірегей павильонын жа¬сауға ұмтылады. Осының нәтиже¬сін¬де келушілер павильондардың ға¬жайып сәулеттік бейнесімен бірге ең жаңа ғылыми жетістіктер негізінде жасалған экспонаттарды көруге мүм-кіндік алады.
Көрме — экономика, ғылым, техника, мәдениет, өнер және т.б. қоғамдық салалардағы жетістіктерді жариялап көрсететін демонстрация. Бұл ұғым сол іс-шараны немесе оның өткізілу орнын сипаттайды. Көрменің көптеген түрлері бар: жергілікті, ұлттық, халықаралық, дүниежүзілік, жалпы және салалық. Салалық көрмелерге көркемөнер, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық көрмелері жатады. Уақытына байланысты көрмелер уақытша және тұрақты болып жіктеледі.
Көрмелер кез келген елдер мен халықтар үшін үлкен тәрбие мен нәтижеліліктің көрінісі болып табылады. Көрмелер тақырыбын ашатын болсақ, адамзат мәдениетінде EХРО көрмесінің орны ерекше.
EXPO техникалық және технологиялық жетістіктерді әйгілейтін халықаралық көрме. Ол ең алғаш рет 1851 жылы Лондонда Гайд-паркте Альберт ханзаданың бастауымен өткізілді. Бұл көрме Джозеф Пакстонның Хрусталь сарайымен танымал болды.
Лондон көрмесінен кейін ЕХРО үздіксіз дәстүрлі түрде жүргізіліп келеді және оны өткізуге Қазақстан да өз ниетін білдірген болатын. Бұл оқиға 2017 жылға жоспарлануда, алайда, ол үшін Халықаралық шешім мен қолдау керек, оның шешімі 2012 жылдың желтоқсан айында жарияланады. Қазақстан (Астана) көрмесі Бельгияның (Льеж) көрмесімен бақталастырды.
Осының негізінде курстық жұмыстың мақсаты — ЕХРО көмесінің маңыздылығы мен оның біздің еліміз үшін беретін артықшылығын қарастыру. Бұл тікелей экскурсиялардың дамуымен тығыз байланысты болып отыр. Сонымен қатар көрмелер мемлекет үшін туризм арқылы экономикалық табыс көзі болып та табылады.
Елорданың мәдени дамуы да ма¬ңыз¬ды іс. EXPO өткізу кезінде Астана қа¬ласы дүниенің әр бұрышынан кел¬ген әр түрлі мәдениет үндеріне то¬ла¬ды. Күн сайын көрме аумағында кон¬церт¬тер, шоу, Ұлттық Күндер және басқа ойын-сауық шаралары өтетін болады.
Туристер мен көрмеге қатысушы¬лардың көп саны оларға қызмет көр-сетуші жеке қызметтердің белсенді дамуына жол ашады. Өйткені ке¬лу-шілерге тұратын орын, сапалы тамақ, аудар¬машылар, экскурсиялар мен ойын-сауық қажет болады. Сондықтан қосымша жұмыс орындары мен табыс табу мүмкіндіктері пайда болады.
Зерттеудің міндеттері:
1. Дүниежүзілік EXPO көрмесінің даму тарихы және символдарын зерттеу;
2. EXPO көрмесінің маңызы мен мақсатын білу;
3. EXPO көрмесінің мемлекетке әкелетін пайдасын есептеу;
4. EХPO көрмесінің туризмде алатын орны мен маңызы
5. Әлем бойынша EXPO көрмесінен түскен пайданы талдау
6. Астананың EXPO-2017 көрмесі өткізілетін орын ретінде таңдалуын анықтау;
Курстық жұмыстың құрылымы: Жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен және қорытындадан тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Оқулықтар
1. О развитии туризма как доходной отрасли Республики Казахстан. Официальные материалы. Алматы. Раритет. 2009.
2. Лебедев С.М., История Всемирных выставок – EXPO, Москва, 2010.
3. Герасименко В.В. Выставки EXPO 2005-2008 годов: Учебник / М.: EXPO, 2010.
4. История культуры: Учебник / под ред. В.А. Слепова, М.: 2007
5. Мельник, В. А., Первые всемирные промышленные выставки конца XIX – начала XX вв., Спб., 2006.
6. Соколова, Н. Д. Всемирная выставка – для каждого, - М. : Феникс, 2006.
7. Н. М. Свирина, И. Л. Шолпо, История Всемирных выставок, - М.: НЦ ЭНАС, 2003.

Баспа материалдары
8. Р.Курбанова. Современное состояние туризма в Казахстане: Проблемы и перспективы развития. Транзитная экономика №6 2000. –104-108 б.
9. Роль туризма в устойчивом развитии Республики Казахстан. Алматы. Қазақ университеті 2011.
10. Канат Шаймерденов, Халықаралық көрмелердің тарихы, Егемен Қазақстан, №89, 2012.

Интернет көздері
11. http://www.expo2017astana.com expo2017astana ресми сайты
12. Елордамыз ЕХРО-2017-нің астанасы болып таңдалды! // masa.kz
13. http://www.24.kz/ Халықаралық көрмелер бюросының EXPO көрмелерін өткізудегі ерекшеліктері
14. http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_выставка_(2010)
15. www.akorda.kz
16. http://www.inform.kz/kaz/article/2449175
17. http://www.astana.kz/taxonomy/term/1066
18. http://kaztrk.kz/kaz/news/expo_kaz/EXPO2017_kormesi_memlekettin_ekonomikalik_damuina_tin_serpin_beredi.
19. http://www.aikyn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=1746
20. http://www.egemen.kz/2012/11/30/351031/
21. http://www.expo2017astana.com/kk/node/110
22. http://www.gratanet.com
23. http://knb.kz/page.php?page_id=12&lang=1&article_id=4826&fon;
24. http://www.expo2017astana.com/kk/node/187
25. http://almatytourism.kz/kz/
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...............................................................................................................
3
1 EXPO КӨРМЕСІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Дүниежүзілік EXPO көрмесінің даму тарихы және символдары.....
5
1.2 EXPO көрмесінің ... мен ... EXPO ... ... әкелетін пайдасы................................
9
2 ТУРИЗМДЕГІ EXPO КӨРМЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ
2.1 Туризмдегі ЕХРО ... ... EXPO ... ... ... орны мен маңызы.....................
15
2.3 Әлем бойынша EXPO көрмесінен елдерге түскен табысын талдау................................................................................................................
18
3 EXPO КӨРМЕСІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУЕТІН КӨРСЕТУДІҢ ... ... ... ... ... орын ... ... - Қазақстанның жетістіктерінің танылуы....................................
29
3.2 EXPO-2017 көрмесіне арналған туристік бағдарлама және оның болжамы...........................................................................................................
32
3.3 EXPO көрмесі арқылы Қазақстан туризмінің даму ... ... ... ... ... маңызды мәселелерінің бірі
Қазақстан экономикасына тікелей шетел инвестицияларының
ағынын әр тараптандыру болып табылады.
Оларды перспективалы салаларға, ... ... ... ... ... Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев
Тақырыптың өзектілігі. Бүкіләлемдік әмбебап EXPO көр - мелері - бұл ... ... бар ... өз ... ... тек ... ... EXPO көр - мелерінің форумдарымен ғана салыс - тыруға келеді, ал туристік ұтым - ... ... ... ең тарал - ған спорт - тық жарыстармен тепе-тең.1851 жылы принц Альберттің ұсы - нысы бойынша ... ... бі - - ... ... ... ... ... EXPO көрмелері әлем елдері - нің экономикалық, ғылыми, тех - ноло - гия - лық және ... ... - ... ... ... ... беретін оқиға ретінде кеңінен та - ныл - ды және тарихи тәжірибе айнасы, ин - новация - лық идеялармен алмасу, ... мен ... ... ұжымдық көзқарасты танытатын шара болды. Одан бері 162 жыл өтсе де EXPO көр - ме - лері өз ... - ды - лығы мен ... - сін ... жоқ. ... әлем - дегі ең беделді көрме алаңы бо - лып та - былады. EXPO көрмелерін мил - лион - ... ... ... ... ... әр ел ... мәдениет ерек - шелігі мен өз экономи - ка - лық, технологиялық даму ... ... ... ... павильонын жа - сауға ұмтылады. Осының нәтиже - сін - де ... ... ға - ... ... ... ... ең жаңа ғылыми жетістіктер негізінде жасалған экспонаттарды көруге мүм - кіндік алады.
Көрме -- ... ... ... ... өнер және т.б. ... салалардағы жетістіктерді жариялап көрсететін демонстрация. Бұл ұғым сол іс-шараны немесе оның ... ... ... ... ... түрлері бар: жергілікті, ұлттық, халықаралық, дүниежүзілік, жалпы және салалық. Салалық көрмелерге көркемөнер, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық көрмелері жатады. Уақытына байланысты көрмелер ... және ... ... ... кез келген елдер мен халықтар үшін үлкен тәрбие мен нәтижеліліктің көрінісі ... ... ... ... ашатын болсақ, адамзат мәдениетінде EХРО көрмесінің орны ерекше.
EXPO техникалық және технологиялық жетістіктерді әйгілейтін ... ... Ол ең ... рет 1851 жылы Лондонда Гайд-паркте Альберт ханзаданың бастауымен өткізілді. Бұл көрме Джозеф Пакстонның Хрусталь сарайымен танымал болды.
Лондон көрмесінен кейін ЕХРО ... ... ... жүргізіліп келеді және оны өткізуге Қазақстан да өз ниетін білдірген болатын. Бұл ... 2017 ... ... ... ол үшін Халықаралық шешім мен қолдау керек, оның ... 2012 ... ... ... ... ... (Астана) көрмесі Бельгияның (Льеж) көрмесімен бақталастырды.
Осының негізінде курстық жұмыстың мақсаты -- ЕХРО ... ... мен оның ... ... үшін беретін артықшылығын қарастыру. Бұл тікелей экскурсиялардың дамуымен тығыз байланысты болып отыр. ... ... ... ... үшін ... ... экономикалық табыс көзі болып та табылады.
Елорданың мәдени дамуы да ма - ңыз - ды іс. EXPO ... ... ... қа - ласы дүниенің әр бұрышынан кел - ген әр түрлі мәдениет үндеріне то - ла - ды. Күн ... ... ... кон - церт - тер, шоу, ... ... және басқа ойын-сауық шаралары өтетін болады.
Туристер мен көрмеге қатысушы - лардың көп саны оларға қызмет көр - сетуші жеке ... ... ... жол ... ... ке - лу - ... ... орын, сапалы тамақ, аудар - машылар, экскурсиялар мен ойын-сауық қажет болады. Сондықтан ... ... ... мен ... табу ... ... ... міндеттері:
1. Дүниежүзілік EXPO көрмесінің даму тарихы және символдарын ... EXPO ... ... мен мақсатын білу;
3. EXPO көрмесінің мемлекетке әкелетін пайдасын есептеу;
4. EХPO көрмесінің туризмде алатын орны мен маңызы
5. Әлем ... EXPO ... ... ... ... Астананың EXPO-2017 көрмесі өткізілетін орын ретінде таңдалуын анықтау;
Курстық жұмыстың құрылымы: Жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен және қорытындадан тұрады.
1 EXPO ... ... ... МЕН ... ... ... EXPO көрмесінің даму тарихы және символдары
Дүниежүзілік көрме (ағылш. World's fair) немесе EXPO -индустрияландырудың нышаны және ... ... ... ... үшiн ашық алаң болып табылатын халықаралық көрме. ... ... ... ... ... ... ханзаданың бастамасымен өткізілген. Көрменің бас назар аударарлық ғимараты, Джозеф Пакстонмен таза шыны мен болаттан тұрғызылған Хрусталь сарайы болды.
Алғашқы дүниежүзілік көрмені ... ... ... ... ... Хрусталь сарайы өткізген уақыттан бастап есептегенде 2013 жылы 162 жыл толады. Бұл, қатысушы-елдер қонақтарға өз өндірушілерінің шеберлігін және ... ... ... елде ... ... сапасын салыстыруға мүмкіндік бере отырып, ұлттық өндірістің заттарын бір жерде және бір мезгілде көрсетуге келісті. Дәл осы кезде сол ... ... ... енгізіле бастады, уақыт өте келе олар міндеттіге айналып, кейін тиісті халықаралық нормативтік актілерге белгіленді.
Ел ішінде ... ... ... ... ... мұрасы пайда болды: Лондондағы Хрусталь сарайы; Париждегі Эйфель мұнарасы; Париждегі ... III ... ... ... - ... ең ... күмбез астындағы павильон; Мельбурндегі патшалық көрме павильоны және т.б.
EXPO бес жылда бір өткізіледі және алты айға ... ЕХРО ... ... көрмелері екі Дүниежүзілік көрмелердің аралығында өтеді. Міндетті ... ХКБ ... ... ие ... әрі үш айға ... ... 1993 жыл: ... бүкіләлемдік көрмесі Оңтүстік Кореяның Тэджон қаласында 1993 жылғы 7 тамыздан 7 қарашаға дейін жалғасты. Көрменің тақырыбы - . Осы жылы ... ... ... ... - ... ... ... сәбиі. Символды ойлап тапқандардың пікірінше, сәби техникалық жаңғыртуға жетелеуі керек. Кумдори адамның ғылым мен техника ... ... ... ... - түрлі елдердің қоршаған әлемді танып білудің ғылыми-техникалық ... ... ... елдердің қосқан үлесін көрсету, адамның қоршаған ортаны қорғау арқылы болашақ алдындағы жауапкершілігін көрсету болып табылады. ЕХРО-93 ... EXPO Bridge ... ... Өткізілген орны үш бас облыстан тұрды - халықаралық, корпоративтік және саябақтың қызықты зонасы.
Мамандандырылған көрме болғандықтан, халықаралық зонадағы ... көбі ... ... ... ... ... ... қатысушыларға жалға берілді. Жүз сегіз мемлекет Тэджонда бұрын-соңды өтпеген ірі ... бірі ... ... ... ... зона да ерекше сиқырға ие болғандай. Корейліктер әдемі сәулет, мазмұнды көрме ұйымдастырды. Сондай-ақ, ЕХРО символы құрметіне Kumdori Land ... ... ... да ... ... ... орталығы- биіктігі 93 метрлік Рinnacled Hanbit немесе Үлкен Жарық Мұнарасы. Жалпы ЕХРО-93 көрмесі үлкен технологиялық көрсетілімдер арқылы танымал болды.
Испания, 1992 жыл: ... ... ... қаласында 20 сәуірден 12 қазанға дейін өтті. Көрменің ... ... - . Оның ... - Curro ... Curro - ұзын ... ... айдары, пілдің аяғы бар үлкен ақ құс. Оны жасаған неміс жобалаушысы Хайнц Эделман.
ЕХРО-1992 Христофор Колумбтың ... ... ... 500 жыл ... орай ұйымдастырылды. Көрмені өткізуге Чикаго қаласы да қатыспақ болды, дегенмен қаржыландырудың ... ... ... қала ... 215 га аумақта 100-ден астам ел қатысты. Халықаралық көрме бюросыың мәліметтері бойынша, келушілердің саны 41 814 571 ... ... 1988 жыл: ... құрлықта өткен бүкіләлемдік алғашқы көрме Австралиядағы Брисбен қаласында 1985 жылғы 30 сәуір-30 қазан аралығында ұйымдастырылды. Көрме ... - . 1988 ... ... ... ЕХРО Оз ... ... ... Оны әзірлеген Диснейдің Imagineering бөлімшесі.
ЕХРО-1988 көрмесін 30 сәуір күні Австралия Корольдігінде Елизавета II ашты. Жәрмеңке 18 млн ... ... ... ... көрмесі Квинсленд қаласын Австралияның дамыған қаласына айналдырды. Көптеген мүсіндер мен ғимараттар бүгінгі күнге ... ... ... 52 ... 100-ге жуық павильонды тартты. Көрмеге көптеген елдер қатысты.
Ванкувер, 1986 жыл, : ЕХРО-1986 - Ванкувер қаласының жүз жылдығына орай 1986 жылғы 2 ... мен 13 ... ... ... II ... дүниежүзілік көрме. ЕХРО-86 ресми символы Эрни болды. Ол адамға ұқсас робот. Он жылдар өтсе де, ол ... ... ... бірі ... ... ... ... саны жүзе жуық, ал келушілер қатары 6,5 млн адамды құрады. 1986 жылғы ... 2 ... ... ... ... ханшайым Диана Уэльская және премьер-министр Брайан Малрони ашты.
Жапония, 1985 жыл, . ЕХРО -1985 Бүкіләлемдік көрмесі 1985 ... 17 ... 16 ... дейін жапондық Цукуба қаласында өтті. Көрменің тақырыбы - . ЕХРО-1985 ресми символы - Cosmo Hoshimaru. ... ... ... ... ... басым болды. Экспозиция 3500 шаршы метр аумақты алды. Көрмеге жалпы 20 млн адам келді және 111 мемлекет қатысты.
Дүниежүзілік ЕХРО ... ... және ... жетістіктерді көрсетуге арналған ашық халықаралық алаң болып табылады.
1.2 EXPO көрмесінің маңызы мен мақсаты
EXPO (ЭКСПО) атауы - ... аты ... ... ... сөзден шыққан. Қазақшаласақ, жәдігер болады, яғни ол - жер жүзін мекендеген барша халықтардың ... ... ... қол жеткізген жетістіктерін, жәдігерлерін көрсететін алаң. Онда EXPO-ның кезекті таңдаған тақырыбына орай жұрттың бұрынғы-соңғы жеткен жетістіктері көпшілік назарына ұсынылады.
Мысалы, 1862 жылы ... ... ... жұрт ... ... маши - на - ... ... 1876 және 1893 жылдардағы Филадельфия мен Чикаго (АҚШ) EXPO-сында жұрт назарына тұңғыш ... ... және ... ... ... жарықтандыру жүйесі ұсынылған. Ал енді бүгінде әлем жұртшылығы қолданып жүрген деген ... ... 1900 жылы ... ... ... орыс инженері Константин Перский ендірген екен.
Бекітілген тақырыбына қарай көрмелерге қолөнер, бейнелеу өнері, өнеркәсіп, жаңа технология туындылары, түрлі пайдалы қазбалар мен ... ... өнім - дер де ... ... ... ... экология, урбанизация сияқты жаһандық проблемаларға қатысты жаңалықтар да осында талқыға түседі. Қысқасы, онда ... ... ... ... ... кең. ... ... бүкіл әлемнен түрлі мамандар, өнертапқыштар, кәсіпорындар қатысады.
EXPO-ның алғашқы көрмесі 1851 жылы 1-мамыр мен 15-қазан аралығында сол ... ... ... ... ... ... ... Викторияның күйеуі болған) бастамасымен Лондонда өткізілген. Содан бергі ... ол ... ... ... ... ... ... көз жіберсек, ол содан бері 43 мәрте ұйымдастырылыпты. Ал бұл ... ... - ген ... ... ... ... Париж рекорд жасап тұр, мұнда ол 1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1937 ... ... 1889 ... EXPO кезінде Франция әйгілі Эйфель мұнарасын жұрт назарына ұсынған. Бүгінде бұл мұнара Париждің символы.
Бүкіләлемдік көрмелерде ұсынылған экспонаттардың ... ... мен ... ... ... жеке ... үстемдік ететін басымдықтарымен қатынастарының жүйесі туралы қорытынды шығаруға мүмкіндік береді. Осы құндылықтардың серпінділігі бүкіләлемдік көрмелердің ұлттық ... пен ... ... белгілі бір ықпалы туралы айтуға мүмкіндік береді.
Әр бүкіләлемдік көрме экспонаттардың және идеялардың бірегейлігімен, ұйымдастырушылар және қатысушылардың ... ... мен ... өзінділігімен, өткізілетін шаралардың көркемділігі және мерекелігімен ерекшеленеді. Бүкіләлемдік көрмелер өзінің ауқымы, жалпы-саяси және экономикалық мәнділігі бойынша теңдессіз оқиғалар болып ... ... ... ... - жаңа ... ... даму келешегі, сондай-ақ қатысушы-елдердің дәстүрлері мен тарихының жұрт алдындағы шеруі. Олар көп ... ... ... және ... ... ... мен ... ықпал етеді. Бүкіләлемдік көрмелер әр-түрлі елдерде тұратын, ... ... ... мүдделер және мақсаттармен біріккен адамдардың араласуының бірегей мүмкіндігін сыйлайды.
ЕХРО экспонент елдердің әділ әрі ашық ... ... ... ең ... алаң ... табылады. Көрменің біздің елде өткізілуі Қазақстанға экономиканы диверсификациялауға, өндірістік қуаттар мен ғылыми базаны жаңғыртуға, елімізге жаңа ... мен ... ... ... ... ... ... өткізу әлемдік бірлестікке біздің елдің әлеуметтік жауапкершілігін көрсететін жақсы мүмкіндік болып ... Бұл ... ... ... тығыз байланысты болып отыр. Сонымен қатар көрмелер мемлекет үшін экономикалық табыс көзі болып ... ... -- ... ... ... мәдениет, өнер және т.б. қоғамдық салалардағы жетістіктерді жариялап көрсететін демонстрация. Бұл ұғым сол ... ... оның ... ... ... ... ... түрлері бар: жергілікті, ұлттық, халықаралық, дүниежүзілік, жалпы және салалық. Салалық ... ... ... ауыл ... ... ... Уақытына байланысты көрмелер уақытша және тұрақты болып жіктеледі.
Көрмелер кез келген елдер мен халықтар үшін үлкен тәрбие мен нәтижеліліктің көрінісі ... ... EXPO ... ... әкелетін пайдасы
Дүниежүзілік көрме немесе халықаралық көрме дегеніміз, индустрияландыру мен техникалық және технологиялық жетістіктерді жария ету үшін ... ашық ... ... ... осылай деп түсіндіруге болады. Тарихқа жүгінсек, ең алғашқы дүниежүзілік ... ... ... 1851 жылы өткізілген көрінеді. Көрме өткізу бастамасы ... ... ... ... ... басталып, оны өнеркәсiпшілер мен бизнесмендер қолдап кеткен ... ... ... ... ... ... біріктіретін үлкен көрменің алғаш рет Англияда өтуін қостайды. Ағылшындар келушілер мен көрмеге қатысушылар алдында өздерінің өнер туындысы - ... ... ... паш ... ... сол Хрусталь сарайда 1851 жылдың 1 мамырынан 15 қазанға дейін бірінші дүниежүзілік көрме тұсауын кеседі. деп ... бұл ... ... рет ... ... ... бір ... бір мезгілде жиналды. Келушілер мен қатысушылар әр елде шығарылған бірдей тауардың сапасын ... ... ... ... айтуынша, халықаралық сауда мен туризмнің қуат алуына орасан қуат ... ... ... ... ... мен ... өнер ... құруға ықпал жасады. Бұлардан кейін іле-шала 1889 жылы француздар осындай көрмені өздерінде ұйымдастырады. Тағы бір қызықты факті - Франциядағы әлемді ... - ... ... ... ... Эйфел мұнарасы 1889 жылы өткен EXPO-ға арна - лып салыныпты. Мұны біріміз ... ... ... - ті - ... рас. Яғни ... ... - жай ғана әлем елдерінінің басын қосып, қыдырып қайту ... оған ... ... ... ... ... әлемді соған қарай бағыттау болса керек. Содан бері қарай дүниежүзілік көрме өткізу дәстүрге айналып, 2011 жылы оған 160 жыл ... [10, 24 ... ... үшін неге ... ... деген сауалдың туындауы да заңды. Мұндай сауалды, әсіресе, EXPO-ның оны өткізетін бір ел үшін ғана ... ... ... ... мол екенінен хабары жоқтар көбірек қоятыны белгілі. Осыдан екі жыл бұрын, Шанхай ... ... Оның ... - деп аталды. Осы жолдың авторы да сол ... ... ... ие ... еді.
көрмесін өткізуге Ресей, Оңтүстік Корея, Мексика мен Польша үміттенген. Бірақ таңдау ... ... ... көрмені өткізу құқына ие бола салысымен, қала басшылығы деп бастама көтерді. ... деп ... БҰҰ ... жер шарының тең жартысы қала тұрғындары. Қала тұрғызудың стратегиясы мен оның инфрақұрылымдық болашағы жер ... ... ... ... елі сол ... дөп ... оны шешудегі өз идеяларын ұсынып, өзгелердің де идеяларымен әлемді таныстырды. Қазақстандық павильонның ұраны деп аталды.
EXPO-ға мемлекеттер алдымен ... де, ... де ... үшін ... ... ... әлемдегі ең озық технологиялар мен өнеркәсіптің ең соңғы жетістіктері қойы - лады. Адамдар ең алғаш рет Хьюга те - ... ... ... ... және су асты ... ... ... тағы басқа да мыңдаған жетістіктермен әр жылдары өткізілген осындай көрмелерде танысқан. 1878 жылы ... ... ... әлем бу ... электр дәуіріне өту кезеңінің басталғанын пайымдады. Ондағы қойылған экспонаттар энергияның жаңа түрінің қандай мүмкіндіктерді паш ете алатынына көз жеткізіп, адамдар ... жаңа леп ... ... EXPO ... ... орны зор. Себебі сол жылы ха - лықаралық ... және ... ... бюросы туралы конвен - ция қабылданды. Көрмелердің ха - ... ... көп ... ... үш түрін бекітіп (әмбебап, халықаралық және маманданды - ... ... ... ... мен ... ... ... үкіметтері мұндай шараларды өткізуге скептикалық көз - қараспен ... ... оны ... ... ... ... қатысу үшін елдер мықты дайындық жасайды. Экспонаттар қатал іріктеу - лерден өтіп, ұлттық павильондардың макеттері жасалады. Мысалы, -ды өздерінде ... ... ... ... құрылысын салу үшін 35 млн евро шығындаса, тартылған инвестицияның ... одан он есе ... 350 млн ... ... ... әлем ... ішінен EXPO-ны өткізу бойынша екінші орында АҚШ тұр. Мұнда ол 5 мәрте ұйымдастырылған. Одан кейінгі орындарды Жапония (4 ... ... мен ... (2 ... алады. Аталған көрме сондай-ақ Бельгия - , ... ... ... ... ... Корея, Австралия, Қытай елдерінде бір-бір мәртеден ұйымдас - тырылған. Қытай демекші, қамтылған елдер мен барып тамашалаған ... ... EXPO ... ... үлкендігі жөнінен Қытайдың Шанхай қаласы әлем бойынша алда тұр. Мұнда EXPO көрмесі 2010 жылы ... ... Оған ... 190 елі ... ... 5,28 ... ... алаңды қамтыған көрмені ол өткізілген 184 күн ішінде 73 ... адам ... ... , және деп ... ... үш ... бағыт бойынша өткізіледі. Өткізілетін уақыты 3-тен 6 айға дейінгі мерзімді қамтиды. Әлем елдері ... ... ... ... ... ие болу ... бәсекелестік Олимпиада өткізу үшін болатын бәсекелестіктен бір де кем емес.
Сонда осындай керемет көрменің табыстары мен шығындары қандай ... - Бұл ... жұрт ... ... ... 2000 жылы ... ... ұйым - дастырыл - ған көрме кезінде көрмені тамашалаушылар үшін ... 261 мың ... ... деп ... бұл ... ... қалған деседі. Ал кейбір сарапшылардың есебінше, осы көрмеге ... ... елі өз ... ... ... 35 ... доллар шығын - дапты. Дегенмен жетістіктерін қажетті ... ... ... ... ... елге ... инвестиция арқылы Нидерланды бұл шығынын 10 есеге дейін өндіріп алған көрінеді.
Дүниежүзілік көрмеге арнайы салынған ... ... сол ... ... орындары болып табылады. Олардың қатарындағылар:
* Эйфел мұнарасы
* Хрустальды сарай
* Атомиум
* Спейс Нидл
* Патшалық көрме орталығы
* ... 67
* ... ... Германия павильоны
2 ТУРИЗМДЕГІ EXPO КӨРМЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ
2.1 Туризмдегі ЕХРО көрмесінің ерекшеліктері
ЕХРО көрмесінің басқа көрмелерден ерекшеліктері қандай деген ... ... ... бұл ... ... беру және ... көрсету үшін бірнеше туристік көрмелерді қарастырайық. Мысал ... FITUR, ITB, WTM және ... жыл ... ... KITF ... ... жүзінің аса ірі көрмелерінің бірі - еуропалық елдерді, Солтүстік және Латын ... ... ... ... ... танымал. Алғашқы рет көрме 1981 жылы Мадрид қаласында ашылған ... Fitur - ... ... беделді туристік көрмелердің үштігіне кіреді. Көрме 4 секциядан тұрады: , , конгресстер мен резиденттік секция. табиғат аясында және ... ... ... ... ... Жыл ... осы туризм түріне сұраныс өсуде. - бұл туристік бизнестегі техника, информатика және өзге құраушылардың жетістіктерін анықтайтын бөлім болып табылады. ... ... ... ... ... бизнестің дамуына қолдау көрсететін, туриндустрияның жетістіктері мен үміттерін анық ... орын ... ... ... жаңа ... мен ... оқу, тәжірибе алмасу, консультациялар - осының барлығын ... ... мен ... көре ... ... 20-24 ... аралығында Қазақстан Республикасының Спорт және Туризм министрлігі Қазақстанның осы көрмеге қатысуын ұйымдастырды. Осы жылы ... ... 30 ... атап ... ... орай ... Feria de Madrid алаңында, 75000 ш.м. жерді алды. Көрменің жұмысына 12 000 ұйым қатысқан болатын, оның ... - ... ... әкімшіліктер, туристік компаниялар, қонақ үйлер, 170 ел мен аймақтың авиакомпаниялары бар. Қазақстаннның ... 49 ш.м. ... алып ... ... ... ... көрікті орындары мен көне қалалары көрсетілген, оның барлығы арнайы әуенмен, суреттермен безендірілген болатын. Сонымен ... ... ... ... үшін ... ... ... аудармашыны қойған болатын. Сол жылы еліміз бірталай ... ... ... өз ... көрсетіп қайтқан болатын.
Келесі көрме ол - ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) халықаралық туристік биржасы - ... аса ірі және ... ... бірі ... ... ... 1966 ж. жылдан бері бастау алады. Ол кезде 5 ... 9 ... ... ... 2002 ж. бері көрме Еуропа елдерінің арасынан ең ірі маңызды орынға айналды. Ол жылы ... 180 ... 9000 ... ... Сол жылы ... саны да 2001 ж. қарағанда көп, яғни 135 мың шамасында болады. 2003 ж. ... ... аз ... жинады. Ал 2004 ж. көрменің қызмет барысы Ирак пен Нью-Йорк қаласындағы болып өткен оқиғаларға ... ... ... ... сол жылы 180 ... 10 мың. ... қатысты. Көрмеге 2011 жылы 11 ... ... ... ... қойылымдарын әкелген болатын. 2011 жылы көрмеге 169295 адам, оның - ... ... ... ... көптеген мамандардың айтуы бойынша, бұл көрменің бағыттары ретінде, халықаралық туризмнің негізгі даму тенденциялары ... ... - ... ... ... және Мәдени туризм болып табылады.ITB Berlin германдық кәсіпкер және көрме менеджері Манфред Буштың бастауымен бой көтерген болатын. Бірінші рет ... 1966 жылы ... ... рет оған 5 ... ... ... болатын, атап өтсек, Бразилия, Гвинея, Египет, Ирак және Германия Федеративтік Республикасы ... ал енді ... ... қатысушы елдердің саны 180-ге өсті. ITB Berlin жыл сайын наурыз айында өткізіледі, ал 2011 жылы көрме ... 45 ... ... атап ... Көрменің серіктес елдері жыл сайын бірін-бірі ауыстыруда: 2010 жылы - Түркия, 2011 жылы - Польша, ал 2012 жылы ... елі ... ... ... мен ... орны - Берлин қаласындағы - Шарлоттенбург-Вильмерсдорф әкімшілік ... ... ірі ... ... ... ... Бұл ... 16000 ш.м. құрайтын 26 көрме павильондарынан тұрады. ITB Берлин көрмесін жай ғана көрме деуге болмайды, ... ... ... мен ... ... халықаралық деңгейдегі кездесулер мен бизнес аталмыш көрмеде өз орындарын тапқан. Жыл сайын ITB көрмесіне ондаған мың адам ... ... ... олар ... ... ... ... және жаңа туристік бағыттармен байланыстар орнатуға ұмтылады. Көрме шеңберінде форумдар, ... ... және ірі ... ... ... ... ... қатар, көрмеде туризм индустриясының құрамына кіретін барлық ұйымдар көрсетілген: оларға - туризмнің халықаралық федерациясы, ұлттық және жергілікті туристік ... ... және ... ... агенттіктері, туроператорлар, қонақ үйлер, сақтандыру компаниялары және т.б. кіреді.ITB Berlin көрмесі - ... ... ... ... ... ... және ... жағынан Лондондық көрмесінен кейінгі екініші орынды иеленуде.2011 жылғы 9-13 наурыз ... ... ... ... және ... министрлігі Берлин қаласында (Германия Федеративтік Республикасы) жыл сайын өтетін 45-ші ITB 2011 халықаралық туристік көрмесіне ... ... ... ... ... екі ... ие ... 5 санат бойынша - , , , және ең үздік стендке награда ұсынылды, сондай-ақ ... ... 10 ... ... ... ... (188 ... мемлекет), яғни жеңімпаз елдердің ұлттық әкімшіліктерінің арасында Қазақстан стенді өз тарихында ... рет ... ... ... ... пікірлері бойынша - наградасымен марапатталды, осылайша еліміздің туристік әлеуетін таныстыру бойынша бүкіл әлемдегі № 1 елге ... ... World Travel Market ... қарастырайық. халықаралық туристік көрмесі ірі дүниежүзілік көрмелердің бірі болып табылады. Ең ... рет ... 1979 жылы бой ... болатын. Сол кезден бастап, көрме 5000-дай қатысушы мен Еуропа, Азия, Африка, ... ... АҚШ -тың 179 ... ... басын қосады. Көрменің негізгі мақсаты - туристік ұйымдардың арасындағы байланыстарды жаңарту, көптеген елдердің ұсынған жаңа ... ... ... келісімшарттарға қол қою болып табылады. директоры Фиона Джеффридің нұсқауы бойынша 2003, 2004, 2005 ... ... 2002 ... ... төлеулері қажет деп айтқан. Мұндай жеңілдік 2005 жылы болған көрменің 25 жылдығына орай жасалған шара болып ... ... ... ... бойынша, көрменің маңыздылығы мен оның қатысушыларының саны, экспонаттардың саны ... тек ... де, ... ... ... ... мәселелері болды:
1) қатысушылар құрамының кішкене де болса төмендеуі (маңызды туроператорлардың болмауы, яғни, үлкен британдық төрттіктің: ... First Choice, Tut UK, Thomson, ... ... ... ... көрменің алғашқы екі күндері зал көбінесе тек жартылай ғана толы болды, бұрынғыдай 90-шы жылдардағыдай сан қилы ... мен ... аз ... ... ... тек бірінші күні ғана көрмеге келген болатын;
3) ең үлкен мәселе - құрал-жабдықтар мен орынға бағаның жылдан-жылға өсуі ... ... елде ... ... тоқталып кетейік. KITF туристік көрмесі 2001 жылдан ... ... ... келе ... ... Азия ... ... халықаралық көрмесі атағын бекітті. Көрменің экспоциясы демалыс пен ... ен ... ... ... қарастырады: яғни, олар - емдік, іскерлік, спорттық, жағажайлық және т.б. KITF көрмесінде аймақтағы ұлттық туризмді ... мен ... ... ғана ... ... ... қатар, өсіп келе жатқан болашақ жастардың арасында дұрыс өмір сүру қағидаларымен таныстыру, аймақта балалар арасында спортты дамыту және ... ... ... ... ... ... Көрменің ұйымдастырушылары Iteca (Қазақстан) және ITE Group PLC (Ұлыбритания) болып табылады. Көрме Дүниежүзілік Туристік Ұйым (ДТҰ) және ... ... ... және спорт министрлігінің, Алматы қаласының Әкімшілігінің қолдауымен жүзеге асырылады.
Көріп тұрғанымыздай әр ... ... ... бар. Ал ЕХРО ... бұл ... ... - индустрияландырудың нышаны және техникалық, технологиялық табыстарды көрсету үшiн ашық алаң болып табылатын халықаралық ... EXPO ... ... ... орны мен ... EXPO - таза әрі ашық бәсекелестікке арналған әлемдегі беделді алаң. Оның басты мақсаты - ... ... ... өміріне қажетті барлық саладағы жаңа зерттеулері мен тың жаңалықтарын барынша насихаттау. Халықаралық ... ... ... ... екі ... ... ... әмбебап көрмелер және Мамандандырылған халықаралық көрмелер.
Дүниежүзілік әмбебап көрмелер бес жыл ... алты ай ... ... Әрі ... ... онда ... болады. Мамандандырылған халықаралық көрмелер ең көп дегенде үш айға созылады. Көрменің ... 25 ... ... тиіс, ал тақырыбы алдын ала ұйымдастырушыларға ескертіледі. Негізінен, көрме тақырыбында оны ұйымдастырушы мемлекеттің ... бір ... ... ... ... ... және экологиялық аспектіде қол жеткізген ғылыми технологиялық және экономикалық жетістіктері қамтылуы тиіс. ... ... ... ... тақырыбына арналғаны белгілі. Бұл арада көрме тақыры - бын тек Халықаралық ... ... ғана ... БҰҰ және ... да ... ... мін - ... түрде мақұлдауы тиіс. ЕХРО халықаралық көрмесі ұйымдастырушы - ... ... ... ... және келушілер саны көп болған жағдайда, шығындарды ... ... ... беретін, капиталды қажет ететін іс- шара болып есептеледі.
ЕХРО өткізу құқығына қалалардың қызу күрес жүргізуі келесі себептермен тұжырымдалады:
біріншіден, жеңіп ... ел, ... ... ... ... ... мөлшерде инвестиция тартады. Бұл ретте ірі шетелдік ... - ХКБ өзі ... ... ... ... және көрме нысандарының құрылысына және оларға қызмет көрсетуге ондаған мың ... ... ... ... және ... елге шетелдік туристердің келуі үшін, қуатты стимул пайда болады;
төртіншіден, өткізетін елді халықаралық жайғастыру ... ... ... ... ... 650 мың тұрғыны бар Сарагоса қаласында ЕХРО - 2008 өткізу үшін, ауданы 61,7 мың шаршы метр көрме павильондары ... 20 ... ... ... ... ... инфрақұрылымға және құрылысқа арналған инвестициялар көлемі шамамен 1,5 млрд евро құрады, көрмеге келеді деп болжанатын сан - 6 млн ... ... EXPO ... ... ... ның қолдауымен Сарагоса қаласының көрмелік кешендері суға қатысты мәселелерді зерттеуге құрылған, Халықаралық ... ... ... бөлшегіне айналады.
EXPO өткізу үшін өтініш беруге қойылатын алғашқы талап - осы ниетті осы ел Үкіметінің толық қолдауы ... ... ХКБ ... 2 ... 10 ... ... ... ұйымдастыру және өткізу үдерісі конвенцияның бүкіл талаптарына және ережелеріне лайық болатындығына, Үкімет кепілдік беруі қажет. Кандидатураны ұсыну ... ... ... ... ... 10 %- н ... сома ... керек. Кандидатураны ұсынғаннан кейін, жобаның қажетті талаптардың ... ... ... ... жіберіледі.
EXPO жобасы ел Үкіметі өңірлік және жергілікті биліктер қолдау көрсететін, ұлттық жоба ... ... ... ... ... ... алға бастыру және т.б сияқты көрмелер өткізуге, ниеттенудің жүйелі және нақты ... ... ... сондай- ақ жобада қаланы дамытудың ұзақ мерзімдік стратегиясының болғаны дұрыс.
Бизнес - бірлестік, саяси орта, лобби, қоршаған орта ... ... ... және ... ... ... жобаға қолдау көрсетілуі керек.
Көрменің тақырыбы ұйымдастырушылармен көрменің түріне лайықты дұрыс әзірленген, ... және ... ақ ... ... өтетін, қалаға немесе елге қатысы бойынша заңды болуы қажет.
Ұйымдастыруға және қаржыға қатысты жауапкершілік әртүрлі үкіметтік ... ... ... ал ... ... - ел ... өздерінің қаржылық дайындығы жайлы кепілдік, көрмеге қатысушылардың тұруы және жұмыс істеуі үшін қажетті бүкіл жағдайларды ... ету ... ... салықтық реттеуге, дамып келе жатқан елдерге көмек көрсетуге және тағы басқаларға қатысты кепілдік ұсынуы қажет. Көрмені ұйымдастырушы - ел үкіметі ... ... ... қатысушы елдердің қызметкерлерінің іс- әрекеттерін жүзеге асыруына рұқсат беру, кедендік мәселелерде және жергілікті салық салу мәселелерінде пұрсаттылықты ... ... ... ... беру және тағы басқалары бойынша бүкіл қажетті шаралардың бәрін ... ... ... ... ... ... ... табысты алға бастыру үшін көлемді қатынас жүйелері бойынша әзірленген стратегиясы болуы қажет. Көрмені өткізетін қала геосаясаттық және географиялық ... ... ... дамыған көліктік жүйе арқылы елдің басқа бөліктерімен және көршілес мемлекеттермен байланысқан болуы; көрме ... ... ... ... ... ... ... болуы қажет. Қала аумағы көрменің нақты түріне лайықты өлшемде болуы керек, дамыған инфрақұрылымы және қоғамдық көлік жүйелері болуы (мұндай болмаған ... ... ... кезге дейін осындай жүйенің дамуына жоспары болуы) тиіс. ... ... ... ... үшін ... мөлшердегі қонақүйлер мен отельдер, конференция- орталықтары және басқалары болуы қажет. Сондай- ақ, тікелей көрме өтетін орын да ... ... және қол ... ... ... Көрме аумағының тұжырымдамасы мен жасалған жоспары да ... ... ... ... - ел ... болжамды саны бойынша нақты зерттеу жүргізуі және оларды көрмеге тарту және ... ... ... ... ... қажет. Көрмеге қатысушы елдердің қызметкерлерінің тұруы үшін, орындардың болуы да ... ... ... жоспар қажетті аспектілердің бәрін қоса алғанда, жүзеге асырылатындай дәрежеде болуы керек.
Көрменің де көрмесі бар. EXPO халықаралық көрмесі көп ... бірі ... ... оны ... ынталы ел көп, керісінше, шама-шарқына қарап, кей мемлекеттер бұл көрменің көкжиегіне көп бас сұға ... Ал, ... елі бұл ... шараға қатысуға 2008 жылы-ақ ниет білдірген. Биыл алпауыт елдермен аламанға ... бел ... сол ... топ ... ... ... қақтырды. Бұл жеңіс азат атанғанына бар болғаны 21 жыл толатын Қазақстан секілді жас ... алып ... ... ... ... Себебі, бізге дейін ТМД мен Орта Азия аумағында ЕХРО-ны өткізу бақыты ... елге ... Азия мен ... тұңғыш рет EXPO сияқты әлемдік назар аударылатын үлкен шара өткізген бұл ел өзі ... екен ... ... дүниенің барлық бұрышындағы көруге, білуге құмар туристерді Қазақстан астанасына бет ... де еш шүбә жоқ. ... сол жылы 10 ... 10 ... ... ... үш ай ... жүреді. Оған жүздеген елден және ондаған әлемдік ұйымдардан өкілдер қатысады. Ал көрмені тамашалауға келетін адамдар саны кем ... 5 млн ... деп ... Ал ... аумағына 100 гектар жер бөлініп, 97 павильон тұрғызылады.
EXPO - бұл ... ... ... ... тек Қазақстанның мәдениеті мен өнімі ұсынылмайды. EXPO-ға мүше барлық елдер (160 ... ... сай өз ... ... ... Оны 5 млн. жуық адам ... деп ... Осыдан-ақ, EXPO -ның бір апта, не бір ай емес, 3 ... ... ... ... айтып өткен абзал. Үш айдан астам уақытта 5 млн. емес, одан да көп адам келуі ықтимал. Ендігі ретте Астана соншалықты ... ... ... ... ... ... ... екі түрі бар: бірі - әрбір 5 ... бір ... - ... ... ... ... - екі ірі көрме арасындағы халықаралық арнайы көрме. Біздің жеңіп аалғанымыз - осы ... ... ... - 6 айға ... ... ... орынның құрылысын қатысушылар өздері жобалап, өздері павильондарын құратын ... біз ұтып ... ... ... - ... ... залдарын қатысушыларға тегін ұсынады. EXPO-2017 шарасының бас ұйымдастырушылары көрмені өткізуге 1 млрд. еуро қаржы кетеді деп есептейді.
2.3 Әлем бойынша EXPO ... ... ... ... ... EXPO көрмесінен табыс әрбір өткізілетін елге байланысты, ондағы туристерді қызықтыратын дүниеге байлынсты болып келеді. Мысалы әр ел ... ... әр ... ... ... ... осы уақытқа дейінгі EXPO көрмесі өткізілген елдер бойынша, ондағы қатысушылар саны ... ... ... ... 1).
Кесте 1 - EXPO көрмесі өткізілген елдер бойынша сипаттама, қатысушылар ... ... ... мемлекет саны
Қатысушылар саны
1851
Лон-дон
Ұлы-
британия
Барлық елдің өндірісі
10,4 га
25
6039195
1855
Париж
Франция
Ауыл шаруашылық, өндіріс және өнер
15,2 га
27
5162330
1862
Лон-дон
Ұлы-
британия
Өндіріс және ... ... ... ... және ... ... 000 000
1873
Вена
Австрия
Мәдениет және білім
233 га
35
7 255 000
1876
Фила-дель-фия
АҚШ
Американың тәуелсіздігі
115 га
35
10 000 000
1878
Париж
Франция
Ауыл шаруашылық, өндіріс және өнер
75 га
36
16156 626
1880
Мель-бурн
Австралия
Өнер, өндіріс ... ... ... ... га
33
1 330 000
1888
Барсе-лона
Испания
NA
46,5 га
30
2 300 000
1889
Париж
Франция
Француз революциясының 100 жылдығын тойлау
96 га
35
32 250 297
1893
Чика-го
АҚШ
Американың ашылуы
290 га
19
27 500000
1897
Брюс-сель
Бельгия
NA
36 га
27
6 000 ... ... ... 860 ... ж 30 ... ... сауданы бағалау
500 га
60
19 694 855
1905
Льеж
Бельгия
Льеж тәуелсіздігінің 75 жылдығын тойлау
70 га
35
7 000 О000
1906
Милан
Италия
Альпы арқылы өтетін тоннельдің аяқталу құрылымын тойлау
100 га
31
7 500 000 -10 000 ... ... 000 ... ... 503 ... ... мерекелік ашылуы
635 га
30
19 000 000
1929
Барсе-лона
Испания
NA
118 га
29
5 800 000
1933-1934
Чика-го
АҚШ
Ғасыр үрдісі
170 га
21
38 872 ... ... 000 ... таңдағы өнер және технология
105 га
45
31 040 955
1939-1940
Нью-Йорк
АҚШ
Ертеңгі әлем
500 га
55
44 955 997
1958
Брюс-сель
Бельгия
Адам және ... ... 454 ... ... эраға
30 га
50
9 609 969
1967
Мон-реаль
Канада
Адамдар жері
400 га
62
50 306 648
1968
Сан-Анто-
нио
АҚШ
Америкадағы өркениеттің қосылуы
37 га
23
6 384 000
1970
Осака
Жапония
Адамзатқа өрлеу және ... ... 218 ... күнгі жаңарған қоршаған орта
40 га
10
5 600 000
1975-1976
Оки-нава
Жапония
Теңіз және оның болашағы
100 ... 485 ... ... ... ... ... Ор-леан
АҚШ
Тұщы су өмір маңызы
34 га
15
7 335 000
1985
Цуку-ба
Жапония
Білім және техника
100 га
48
20 334 727
1986
Ванку-вер
Канада
Байланыстағы әлем
70 ... ... ... ... га
36
18 560 447
1992
Севи-лья
Испания
Ашылулар эрасы
215 га
112
41 800 000
1992
Генуя
Италия
Кеме және ... ... 694 ... ... жаңа ... таңдау
90 га
141
14 005 808
1998
Лисса-бон
Португалия
Мұхит болашағымыз
50 га
155
10128 204
2000
Ганно-вер
Германия
Адам, табиғат, техника
160 га
155
18 100 000
2005
Аити
Жапония
Табиғат данасы
173 ... 000 ... және оның ... 650 ... ... ... га
246
73 085 000
2012
Ёсу
Южная Корея
Мұхиттің тұрақтылығын сақтау
30 га
99
8 000 000
2015
Милан
Италия
Планета қорегі-өмір энергиясы
110 га (күті- ... ... 000 000 ... осы ең көп ... бар бір ... ... ... жасайық. Мысалы Шанхай қаласында өткен EXPO көрмесі. Қатысушалр саны 73 млн-нан асты, жоғарыдағы кестеге қарайтын болсақ.
Енди билеттер құнын 2-кесте ... ... ... 2010 EXPO ... билеттер құны
Билет түрі
Бағасы (юань)
1. Пик күндер, жеке билеттер
200
2. Пик күндер, жеңілдігі бар билеттер
120
3. Жай күн, жеке ... Жай күн, ... бар ... 3 күнге жеке билет
400
6. 7 күнге жеке билет
900
7. Кешкі билет
90
8. Топтық билет
Тек туристік агенттіктерге
9. Топтық студенттік ... ... ... және ... оқу ... енді жоғарыдағы кестені көрнекі түрде 1-диаграмма бойынша көрсетейік.
Диаграмма 1. Ең көп қатысушылар саны бар Шанхай 2010 EXPO ... ... ... ... бұл ... 12 млрд. АҚШ доллары көлемінде пайда алып келді.
Мысалы, 2000 жылы Ганноверде (Германия) ұйым - дастырыл - ған көрме кезінде көрмені ... үшін ... 261 мың ... сатылады деп шамаланғанымен бұл жоспар орындалмай қалған деседі. Ал кейбір сарапшылардың есебінше, осы көрмеге қатысқан Нидерланды елі өз ... ... ... 35 ... доллар шығын - дапты. Дегенмен жетістіктерін қажетті дәрежеде көрсете алуының арқасында кейін елге тартылған ... ... ... бұл шығынын 10 есеге дейін өндіріп алған көрінеді.
Астанадағы ... ... ... 5 млн. адам ... деуіміз де содан. Бірақ, Астананың аты әлемге шарықтайтынын айта кету керек. Әлемдің озық телеарналары мен жүйрік сайттары, ... ... ... ... ... жазады. Ал, біздікі аралық көрме болғандықтан, тамашалайтын адамдардың аясы да аз ... ... ... ... ... ... ... мәселелерін шешуге тырысады. Туризмнен түсетін табыстарға шетелдік туристердің болған елдерінде өздеріне ... ... мен ... ... ... жатады, оған тек сол елде қосымша жұмыс істегеніне алған ақысы және халықаралық ... ... ... шығындарға бір елдің тұрғындарының шетелде көрсетілген қызметтер мен тауарларға, өнімдерге төлеген ақылары жатады.
Әдетте, шетелдік турист бір елге келіп, одан ... ... ... ... ... ... өз шығындарының 40%-ын, тұрғын жайына - 30%, ел ішіндегі сапарларға - 8%, басқа шығындарға 22% ... деп ... ... ... ... елінде шығарған шығындары нәтижесінде, біріншіден, туристік фирмалардың табысы артады, бұл - тура ... ... ... ... мен қызметтеріне экономиканың туристік секторы жағынан сұранысы өседі, ол кезегінде өз жабдықтаушыларының тауарлары мен ... ... ... ... ... ... ... артуына әкеледі, бұл - жанама эффект, үшіншіден, туристік бизнеспен тура немесе жанама байланысты тұрғындардың жеке табысы өседі, ол ... ... ... ... ... бұл - ... эффекті. Жанама және мәжбүрлік эффекттері бірге алғанда екінші қатардағы эффект деп аталады.
Туризмнің маңыздылығында бірінші орын ұлттық шаруашылықта валютаның елге ... ... ... алу мен ... ... елден едәуір кетуі де мүмкін.
Біріккен Ұлттар Ұйымының туризм және саяхат жөніндегі конференциясында (Бүкіләлемдік туристік ұйымның ұсынуларын ... ала ... ... ... ... мен ... ... методикасы жасалды және қабылданды. Халықаралық валюталық қордың ұсынуына сәйкес бабының төлем балансының активіне келесі табыстар кіреді:
келуші және ішкі ... ... ... мен туристік қызмет көрсетулерден түскен табыстар;
туристік сұраныс тауарларын және туристік өндіріске қажетті ... ... ... ... қызметтерді сатудан түскен табыстар (кадрларды даярлау, ел мамандарының шетелдік серіктестіктеріне қызмет көрсетуі);
келуші туристердің ішкі және ... ... ... ... жұмсайтын шығындары;
отандық туризм индустриясына шетелдік капиталдың инвестициялануы;
басқа елдерге туризмді дамыту ұшін ... ... ... ... ... ... мен ... (өтелуі)).
бабының төлем тепе-теңдігінің пассивтеріне келесі шығындар енгізіледі:
шығушы туристердің ... ... ... ... тауарлары мен қызметтеріне жұмсалған шығындар;
келуші туристерге қызмет көрсетуге қажетті ... ... ... ... ... ... ... шығындар (кадрларды шетелде даярлау, туризм сферасында қызмет етуші шетелдік жұмысшылар мен мамандардың еңбекақысы);
шығушы туристердің шетелдік көлік компанияларына төлейтін шығындары;
басқа ... ... ... ... ... ... ... салынған ұзақ мерзімді несиелер (капитал пайызы мен өтелуі).
Бүкіләлемдік туристік ұйым сарапшыларының болжамы бойынша, әлемдік туризм өнеркәсібі қазір саяхат пен ... ... ... артуы, аймақтар мен келу елдерінің арасындағы бәсекенің үнемі ... ... тұр. ... ... ... ... сапасы мен қауіпсіздігіне баса назар аударушы жақсы ақпарат алған туристік қызметтерді тұтынушылардың қатары өсуде. ... ... одан ары ... ... ақпараттық технологиялармен анықталуда.
Осы уақытқа дейін 64 көрме өткізілген 160 жылдан астам уақыт ішінде халықаралық көрменің өзіндік мұрасы пайда болды:
* Лондондағы ... ... ... ... ... ... Александр III көпірі;
* Венадағы Ротонда - әлемдегі ең үлкен күмбез астындағы ... ... ... ... ... ... ... көрмесі өмірге әкелді. Аталмыш елдер, халықаралық көрме өткізу арқылы өзінің болашағын, мәдениетін қалыптастырып алды. ... ... бұл ... ... ... көру үшін ... әр түкпірінен келетін туристер көп. Мәселен, Эйфел мұнарасын бір ай ішінде 2 млн. халық ... ... ... ... ең ... ... ... түпнұсқадағы картиналары мен полотналары қойылған. Лондондағы Хрусталь сарайы халықаралық көрменің нағыз үлгісі әрі феноменіне айналған. Сондықтан, Астанада өтетін ... тек ... қана ... ... ... секілді ғимараттар салу қажет. Өйткені, Астананың басты миссиясы қалаға туристерді тарту. Жақында, Астана әкімдігі бір жыл ішінде жарты ... ... ... ... ... ... үшін бұл ... сан емес. Жарты миллион халық Эйфел мұнарасына небәрі бір апта ішінде келіп ... - бұл ... ... ... ... бұл ... ... жарнама. Көптеген адамдардың көкейінде - деген сауалдың көлденеңдегені мәлім.
Ең бастысы, әлемнің жүздеген елінен энергия, қуат көздерін ... ... ... ... өзара ортаға салынады, демек тәжірибе алмасу - ең басты ... ... ... ... ... ... көлік, коммуналдық шаруашылық, әуежай, вокзал, EXPO обьектілерінің құрылысы жүргізіледі, бір сөзбен айтқанда, жаңа жұмыс орындарының ашылуы.
Үшіншіден, Астана және оның маңайындағы ... орта және ... ... ... дамуына септігі тиеді, әсіресе халыққа қызмет көрсету саласы, қонақ үй бизнесі және ішкі туризм ... ... ... ... ... көрмеге әлемнің жүздеген елінен 5 миллион адам қатысады деп есептелінуде.
Бесіншіден, EXPO-ға арналған обьектілерді салуға инвестиция тартумен бірге, бұл ... EXPO ... ... де, Қазақстанды ірі халықаралық, көрме және ақпараттық-презентациялық алаңы бар мемлекет ... ... ... ... ... ... жақсарады, мемлекетаралық мәдениеттердің тоғысы, елдің рухани әлеуетін арттыру. Үш ай бойы көрмеде мәдени іс-шаралар да қарастырылған. Ұлттық күндер өткізілетін болады.
EXPO ... ... ... ... - 113 гектар. Көрме орталығының өзіне 25 гектар алаң бөлінеді. EXPO-2017 Астана қаласының Ш. ... ... мен К-1 ... ... ... ... деп ... Көрменің ұйымдастыру шығындарына шамамен 1,2 миллиард евро жұмсалмақ, ал одан түсетін пайда әзірге болжанбай отыр. Әйтсе де, осыған ... ... ... ... зор ... ... айта кету керек. Яғни Астана бұл көрмені ұйымдастырудан зор ... ... ... аян [4, 39 ... өткізу үшін неге соншалықты маңызды деген сауалдың туындауы да заңды. Мұндай сауалды, әсіресе, EXPO-ның оны өткізетін бір ел үшін ғана ... ... ... ... мол ... ... жоқтар көбірек қоятыны белгілі. Осыдан екі жыл бұрын, ... ... ... Оның ... - деп ... Осы жолдың авторы да сол көрмені тамашалау ... ие ... ... ... өткізуге Ресей, Оңтүстік Корея, Мексика мен Польша үміттенген. Бірақ ... ... ... ... ... өткізу құқына ие бола салысымен, қала басшылығы деп бастама ... ... деп ... БҰҰ ... жер ... тең жартысы қала тұрғындары. Қала тұрғызудың стратегиясы мен оның инфрақұрылымдық болашағы жер шарының проблемасына айналуда. Қытай елі сол ... дөп ... оны ... өз ... ... өзгелердің де идеяларымен әлемді таныстырды. Қазақстандық павильонның ұраны деп аталды.
3 EXPO КӨРМЕСІ ... ... ... ... ... EXPO-2017 көрмесі өткізілетін орын ретінде таңдалуы - Қазақстанның жетістіктерінің танылуы
Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ... ... ... ... ... еліне айналу жолында талай белестерді бағындырды, тамыры тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Осы қысқа ғана уақыт ішінде ... және ... ... зор жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың өтуіне ұйытқы бола ... ... ... ... ... кешегі ЕҚЫҰ-ның саммиті, Астана экономикалық форумы, Инвестициялық форум, Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы жас мемлекетіміздің мерейін үстем етіп, абыройын асқақтатты. Ең ... даму ... ... ... ... көшелі істердің жалғасы ретінде Қазақстан былтырдан бері 162 жылдық тарихы бар EXPO-2017 көрмесін ... ... үшін ... келеді.
EXPO-2017 халықаралық көрмесін өткізуге ниетті Қазақстан әлемдік қауымдастыққа тақырыбын ұсынғаны ... ... ... де, EXPO сияқты халықаралық көрмелерге қатысу қай ... ... да ... ... паш ... ... ... мүмкіндік деуге болады. Оның үстіне, әлем алдында өзіңнің даму деңгейіңді іс жүзінде дәлелдей ... ... ... ... өткізу - өте зор құрмет. Өйткені елдерді достастыру, ауызбірлікке шақыру, инфрақұрылымдарды лайықты деңгейде дамыту - ... ... ... кез ... ... мақтанышы. Әрине, бұл оңай шаруа емес.
Астанада EXPO өткізуге арналған тақырып кездейсоқ таңдап алынбаса керек. Жерінде табиғи байлықтың мол қоры бола тұра ... ... ... мәселесін қозғауы тегін емес, әрине. Өйткені, шикізат көзіне айналып ... ... оның ... бір ... ... ... ... да тұрақты энергияны, баламалы энергетиканы пайдалану және ... ... ... ... энергетикалық саланы дамытудың басым бағытының бірі болып табылады. - жел, күн, су, ... ... ... биомасса энергиясы, атмосфераға СО2 қалдықтарын төмендету мәселелерін терең қозғайтын өте ауқымды түсінік.
Әлемнің алдыңғы ... ... ... ... ... жаңалықтарын ұсынатын бұл халықаралық көрмені өткізу идеясы неден туындап отыр? Жасыратыны жоқ, бүгінде ... ... ... қуат алу ... әлі де болса шешілмеген. Ал әлем дамудың жаңа, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолдарын ... ... ... да ... бет ... Егер ... ... сәті түссе, осы бір қордаланған мәселелер шешімін табады деп сенеміз. Миллиондарды толғандыратын болашақ энергиясы тақырыбын талқылау адамзат ... кең ... ... бірі ... қалмақ. Оны әлемдік қауымдастық та жете түсініп ... ... игі ... көрші, бауырлас елдерді айтпағанда, дамыған Еуропа мемлекеттерінің көбісі қолдау білдіруде.
Осы ретте сәл ... ... ... ... V ... экономикалық форумы аясында және EXPO-2017 тақырыбы сияқты Қазақстанның Жаһандық экологиялық бастамалары жөнінде ... ... ... ... Сессияның спикерлері ретінде Нобель сыйлығының лауреаттары Роберт Ауманн, Эрик Маскин, АҚШ Хьюстон университетінің баламалы энергетика ... ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйымының Венесуэла бөлімінің төрағасы Хосе Кордейро, техника ғылымдарының докторы, профессор, бас директоры Альберт ... ... ... ... ... ... жасау кафедрасының профессоры доктор Сарим әл-Зубайди, Назарбаев ... ... ... профессоры Жұмабай Бәкенов өз ойын ортаға салды. Басқосуды қорытындылай келе ... ... ... әлем қайта қалпына келетін және баламалы энергия көздеріне баса ... ... ... ... Қазақстанның бұл бастаманы қолдауға әлеуеті жеткілікті екенін алға тартты. Жаһандық мәселелерді көтеріп, климаттың өзгеруін, ... ... мен ... ... және ... энергия көздерін жетілдіру мен тұрақты дамыту жобаларына қаржылай қолдау көрсету жайын талқылады [6, 84 б.].
Шындығында да еліміздің географиялық орналасу ... жел және күн ... ... ... ... ... және газ ... энергетикалық әлеуетін ескерсек, бұл қажеттіліктің орнын толтыруға тамаша мүмкіндік туып отыр. Қазақстанның сағатына 1 трлн кв ... ... ... бар. Оның ... ... ... өткізу құқығын жеңіп алған жағдайда, EXPO-2017 көрме қалашығы толықтай баламалы энергия көздері арқылы жұмыс істеуге көшеді. Мұны көріп-біліп отырған сарапшы ... ... ... мен ... ... ... жылдың ең маңызды оқиғаларының бірі ретінде төраға Стин Кристенсеннің басшылығымен ... ... ... Сарапшылық комиссиясының елімізге жұмыс сапарымен келуін атауға болады. Стин Кристенсен мен КХБ бас хатшысы ... ... ... екі рет БАҚ өкілдерімен кездесті. Дөңгелек үстел барысында олар Қазақстандағы жұмыс кездесулері туралы алған әсерімен, тың ... ... Атап ... Стин ... ... ... комитеті құжаттар жинағын дайындау бойынша тамаша жұмыстар атқарғанын мәлімдеді. Техникалық кездесу барысында туындаған ... ... ... ... ... , - деп ағынан жарылды С.Кристенсен.
Демек, бұдан шығатын ... ... ... ... ... EXPO ... ... бір жағынан мүдделі болып отырса, екінші жағынан Қазақстан мен оның тақырыбына деген ... ... ... ... ... елуден астам ел Астанада көрмені өткізуге жазбаша келісім берсе, қырықтан астам мемлекет ... ... да ... ... ... ... жөн ... отырмын. КХБ бас хатшысы Висенте Лоссерталес Астананың EXPO-2017 өткізуге ... ... деп ... Ол ... ... үш ... бас мән ... жеткізді. Оның пайымынша, біріншіден, Қазақстан басшылығының саяси еркіндігі бар, екіншіден, бұл істі абыроймен атқаруға қажетті қор ... ... ... ... ... отырған тақырыбы бүгінде бүкіл дүние жүзінде маңызға ие болып отыр.
EXPO-2017 ұлттық жобасына ... ... өзі ... ... оны ... іске ... ... факторы болып табылады. 2011 жылдың жазында Ислам конференциясы ұйымы Сыртқы істер министрлерінің 38-ші сессиясында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұйымға мүше ... ... ... көрмесін өткізуде Қазақстанның кандидатурасын қолдайтынына сенім білдірді. Президент бүгінде энергетикаға ауқымды инвестиция салу бүкіл әлем үшін өте маңызды ... ... ... атап ... көз ... EXPO ... ... бұған дейін Азияның солтүстік шығысында, Еуропа мен Солтүстік Америкада өткізіліп келген екен. Ал енді Шығыс пен Батыстың ... ... ... ... ... жаңа ... Еуропа, Таяу Шығыс елдерімен, бұрынғы Кеңес республикаларымен, сондай-ақ Орталық Азия елдерімен өте жақсы қарым-қатынас орнатқан жас мемлекетте өткізу ... тағы бір ұпай алып ... ... [3, 95-97 ... ... сайлауалды бәсекеде жеңіске жетсе, осы саладағы үздік әлемдік үрдістер мен әзірлемелерді көрсетіп, оны талқылау үшін тиімді алаңға айналары сөзсіз. Қазірдің ... ... ... ... кетті. Қазақстан жаңа энергия көздерін енгізу бойынша халықаралық пікірталастарға белсенді түрде қатысып келеді. ... 2012 ... ... Астанада өткен халықаралық симпозиумы ғаламшардың назарын қайта жаңартылатын ... ... ... ... аударды. Мұның өзі Қазақстан үшін EXPO-2017 көрмесін өткізуде маңызды шаралардың бірі болғаны анық.
3.2 EXPO-2017 көрмесіне ... ... ... және оның ... ... ... ... бұл - мемлекет жеңісі. Сол себепті Алматы ... ... ... осы ... ... тақырыпты айналып өткен емес. Дүниежүзілік көрме Қазақстанның атын шартарапқа танытып қана ... ... ... жаңа ... жол ... 103 мемлекеттің қазақты қолдап, дауыс беруі, елдің 20 жылда жеткен жетістіктеріне берілген баға, десті ... ... ... 2017 жылы ... EXPO ... ... 161 ... жасырын дауыс беру нәтижесінде 103 дауыс жинап, асқан басымдылықпен Астана жеңіске қол жеткізді. Бұл ... тек ... ... ғана емес, күллі қазақ жұртын үлкен қуанышқа ... 2017 ... ... ... өте қуаныштымын. Өйткені, мұндай атаулы жаңалық ел тарихында алғаш рет болып ... Бұл ... ... ... тартылып, елордада жаңа брэндтердің бой көтеруіне септігін тигізеді. Көрменің өткізілуі еліміздің саяси, экономикалық жағдайының ... ... ... ... ... ... ... дамиды. Ең алдымен, EXPO 2017 Қазақстанның даңқын асқақтатын бірден-бір мүмкіндік.
Көрме 2017 ... ... 3 ай бойы ... Оған 5 ... жуық ... қонақ қатысады деп күтілуде. Айта кету керек, Астана - ... ... ... ... арасындағы EXPO көрмесін өткізетін тұңғыш мемлекет [6, 75 б.].
Батыс пен Шығыс өркениетін жалғастыратын ... ... ... ару ... ... ... сахнасында салтанат құрған осы бір 15 жыл ... ... ... ... ... ат ... талай-талай жаһандық биіктерді бағындырды. Міне, Парижден жеткен сүйінші хабар бойынша, Астана тағы да әлемнің 160 мемлекетінің бірауызды ... ... ие ... ... ... ... ... құқығын жеңіп алды. Осы қуанышты хабармен астаналықтарды құттықтай отырып, Қазақстанның бас қаласы - Астананың 2017 ... 20 ... ... ... ... осы жаһандық шара туралы кейбір қала тұрғындарының пікірлерін білген едік. Сәулет өнерінің небір сал - та - на - ты ... ... ... әкел - ген ... ... ... алыс-жақын елдерден келген қо - нақ - тарымызды тамсандырудан тай - май келеді. Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың төл ... - ... ... де, ай - бы - ны - мен де алаш ... ... символына айналғаны ақиқат. Са - ры - арқа төсінде ... ... ел - ор - ... осы ... ... төрт - күл дүниені тебіренткен талай-талай түйінді мәселелерді шешкен жа - һандық ынтымақтастық орталы - ғы - на ... да ... ... ... ерке ... ... еренғайып елордамызда адамзат өркениетінің озық үлгілерін паш ететін ... ... ... ... ... отыр. Көзі қарақты оқырман Дү - ние - жүзілік көрмелер тарихының осы - дан 160 ... ... ... бұ - рын ... ... ... Лондон қа - ласында өткен сол алғашқы ... ... бұл ... шара ... бергі жылдар аралығында төрт құрлықтың жетістіктерін паш етумен келеді. Қазақстан Респуб - ли - ка - сы ... 14 ... бері Ха - лық - ... ... бюросының тұ - рақ - ты мүшесі болып келе жат - қан - дығы ... 2008 жылы ... ... ... ... ... ... халықаралық көрмеге қа - тыс - қан болатын. ... ... ашы - лу ... ... Елбасы Нұр - сұлтан Назарбаев сол жылы ... рет ... ... - ара - лық көр - ме өткізу идеясын айтқан болатын. Тұң - ғыш Президен - тіміз - дің осы бір игі ... төрт жыл ... төрт - күл ... ... ... кеше ... қаласында Астананың абы - рой - ын асқақтатып, іс жүзіне асып отыр. Астана қаласында EXPO-2017 ... ... ... не ... ... сұрақ төңірегінде толғанатын болсақ, оның елор - да - мыз - дың ертеңін көркейтуге қосар үлесі ерекше ... дау жоқ. Осы ... ... бары - сын - да ... төрт бұрышынан түгел инвестиция құйылатын болады. Көрмеге қатысушы ... ... ... ... ... елор - да - мыз - дың ортасында EXPO-2017-ге бөлінген ... ... па - ви - льон - да - ры ... Бұл - қо - сым - ша мың - да - ған ... орны ашы - лады ... сөз. Сонымен бірге, бұл шара бас қаламыздың ин - фра - ... ... ... озық тех - но - ло - ... ... ... бол - мақ. Сондықтан қуа - ныштарыңыз құтты болып, игілік - теріңіз еселене ... ... - ... демекпін! Айтуар Оспанов, Қазақстан Республикасының Құрметті сәулетшісі, ... ... ... ... бірі.
Бас қаламыздың бүгінде адам танымастай өзгергені туралы жиі айтылады. Ал оны мен ... ... ... ... мен бү - гін - гі - сін ой ... өткізе куә болып келе жатқан адаммын. Сонау мектеп жасындағы ... ша - ғым - нан ... ... ... со - ... ... беру ... еңбек жолым да осы қаламыздың шежіресімен сабақтаса өрбіді. Мен бұл қаланың талай-талай өсу-өркендеу сәт - ... куә бол - дым. ... Тұң - ғыш ... ... На - ... бас - та - ма - сы - мен бас - тал - ған осы ... жылдардағы қа - ла - ның өркендеу дәуірін ешқандай кезеңмен са - лыс - тыруға болмайды. Астана қа - ... ... ... ... ... десе ... көрмесін өткізу елор - да - ның да, тұ - тас республиканың да эко - но - ми - ка - лық және ... - құры - лым - дық да - муы үшін ... ын - ... ... Астанадағы шағын және орта бизнес, ең алдымен, қызмет көр - сету ... ... үй ... мен ішкі туризмді дамытуға елеулі әсер етпек. Бұл шара көрме ны - сандары мен елорданың инфра - құ - ... ... ... жеке ... ... мүмкіндік береді. Көрме әлемді қазақстандық - тар - дың көпұлтты мәдениетімен, көне ... ... дәс - тү - рі - мен және ... ... таныстыруға жол ашады, Қазақ - стан - ның әлемдік қауымдас - тық - та - ғы танымалдылығы мен ... - ды - ... ... ... мен ... ... - шылар - дың айтарлықтай мол саны оларға қызмет көрсетуші жеке кәсіп - кер - ... ... ... жол аша - ды. ... ... ... ... сапалы тамақ, аудар - машы - лар, экскурсиялар мен ойын-сауық ... ... ... ... ... ... мен ... табу мүмкіндіктері пайда болады. Шағын және орта бизнес иелері үшін Астанадағы ЕХРО-2017 көрмесін өткізу жаңа энергия үнемдеу технология - ... ... және ... олар - ды ... ... мен бизнесті одан әрі дамытуға идеялар іздеу үшін тамаша мүмкіндік бола ... ғана ЕХРО ... - ара - лық ... 2017 жылы ... ... ... ... ерек - ше қуанып тұрмын. Бұл шын мә - нін - де де ... қуа - ныш - ты жағ - дай. Мен кез ... көр - ме оны ... ... ... ... - кер - лік сала - ... дамуына жол ашып, жаңа белеске кө - те - реді деп есептеймін. Көр - ме - нің ... пай - ... ... осы ... ... көп - теген бизнес өкіл - дері өздерінің ... әріп - тес - ... ... шеңберін кеңейте тү - се - ді. Мұн - дай іргелі іс ең ... оны ... дең - ... таны - тып, ... әле - мін - дегі ... анық - - тап ... Со - ... бірге, ол біздің алды - мызға жаңа міндеттер ұсынып, соны орындау жо - ... тер ... ... ... тек өнеркәсіп өрлейді, да - миды, өр - кендейді.
Дегенмен, көрменің де көр - месі бар. Ал ЕХРО ... көр - ме - сі ... ... ша - ралар - дың бірі емес. Сондықтан да, ба - сында оны ... ... ... біл - дір - ... өте көп бол - ды. ... кезеңдік сынақ жо - лы - мен жүріп ... ... бар - лығы ... ... қа - ... ... шығып қалып, финалға екі қала ғана жетті. Осы қиын сында Астананың аты оз - ғаны бәріміз үшін де ... абы - рой ... Бұл ... ау - қы - мы ... ... ... ... жұмыс істеп тұр - ған кезінде оны 4 миллионнан астам адамның келіп көретінін ... да ... Осы цифр - лар - дың өзі ... ... ... - станның инвести - ция - лық және туристік әлеуетін күрт ... ... деп үміт - те - ну - ге ... негіз береді. Бұл елі - міздің бизнес са - ла - сы - на жаңа серпін әкеледі. Біз осы ... ... ... көрсетуге толық мүмкіндік аламыз. Соның ішінде көрме үшін таңдалып алы - нып ... ... төңі - ... - де жа - ңа көк - ... ... оны кең ау - ... дамытуға ба - ғыт ұс - тай - мыз.
Астанадағы Шәмші Қалдаяқов атындағы көше мен К-1 аталатын айналмалы жол ... тұс. ... бұл жер иен ... Ал, ... ... ... бұл жерде шағын шаһар бой көтермек. Дәл осы мекенде киіз үй пішінді павильондар, түрлі жиын ... ... ... ... ... ... ... жолдар да ілінбек. Біздің көрмені көрмекке сырттан 5 миллионға жуық адам келеді. Сондықтан, меймандар үшін ... ... үй, ... ... да ... ... ... жердің аумағы ат шаптырым - 113 гектар. Бар құрылысқа ... 1,5 ... ... ... EXPO көрмесі арқылы Қазақстан туризмінің даму болашағы
Қазақстан Республикасында туризм жылдан-жылға дамып, қызмет аясын кеңейтіп келеді. Соның арқасында ... ... ... ... ... ... туристік нарығы қалыптасуда. Оның ары қарай дамуына әсер ... ... ... ... және ... ... ... бұл ең алдымен негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру шектерінен азаматтардың (әлеуетті туристер) жеке табысының асуы. 2017 жылы Астана қаласында өтетін EXPO ... ... ... ... ... одан ... арттырмақ.
Қарапайым айтсақ, ЕХРО - бұл жаһан жәрмеңкесі. , деп әр ел әлеуеті мен қарымын көпке көрсетеді. Жетістіктерді жариялайтын бұл ... ... ... Оны ... ел ... жердің, жалпы адамзаттың тарихында өз табысының таңбасын қалдырады.
Қазір Астанада қонақтарды ... 171 ... үй бар. ... 7 мың мейманды жайғастыруға мүмкіндік бар. Осы көрме кезінде қонақ үйлерге шамамен 45 мың адам ... ... ... бұл ... етеді. Сондықтан, жаңадан 4,5 жұлдызды қонақ үйлердің саны көбейтіледі. ... ... ... ... бой ... ... әлеуетіне негізделген шаруашылық, өндірістік және әлеументтік қызметтердің сан қырлы, күрделі жүйесін білдіретін туристік қызмет индустриясы адамдардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруға және ... мен ... ... ... ... ... қанағаттандырып, еңбек ресурстарына жұмылдыруға қабілеттілігімен халықтың тұрмыс деңгейін көтереді. Мысалы: негізінен туристерді қабылдауға ... ... ... ... аса ... бөлу шет ... ... ағымын көбейтуге және жаңа жұмыс орындарын құруға ұмтылумен түсіндіріледі [9, 14 б.].
Қонақ үй шаруашылығын басқару, қаржыландыру және әсемдеу өз кезегінде, оған ... ... ... ... үй шаруашылығын басқарудың қазіргі заманғы талаптарына сай даярлауға және оқытуға тәуелді. Егер бұл секторға 2010 жылы 2,5 ... ... ... 2011 жылы 5 ... 309 млн. 271 мың ... ал 2012 жылы 6 млрд. 426 млн. 880 мың теңге ... ... ... жоспар туристік лагерьлері мен тау туристік базарларына 2011 жылы 3 млн. 986 мың ... 2012 жылы 5 млн. 107 мың ... ... 2011 жылы 7 млн. 486 мың ... 2012 жылы - 4 млн. 677 мың ... ... 3
Туризм саласына жұмсалған инвестициялар
Жылдар
Секторлар
2011
2012
мың теңге
мың теңге
Барлығы
32846157
42191702
Туристік фирмалар қызметі
138843
242013
Қонақ үйлер мен мейрамханалар көрсететін қызметтер
5309271
6426880
Жастар туристік лагерьлері мен тау туристік базалары
3986
5107
Кемпингтер
7486
4677
Мейрамханалар
635652
2123886
Түнемелік өзге ... ... ... ... мекемелер қызметі
995633
1038463
Демалыс пен ойын-сауықты, мәдениет пен спортты ұйымдастыру бойынша қызмет
23671709
30604751
2017 жылға дейін елімізде атқарылар іс-шаралар жетерлік. Оған дейін туризм саласындағы ... ... ... ... күші нарығы үшін де туризмнің маңызы зор. Америкалық мамандардың мәліметтері бойынша туризм индустриясы (ішкі туризмді қоса) көптеген елдердегі ... ... ... ... ең ірі ... ... ... әлемде туризм индустриясы 100 млн-нан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр.
Туризм дамуының және жалпы ... ... ... ... айқын байланыс бар. туристік өсу кез-келген экономикалық өзгеріске аса сезімтал ... ... Егер баға ... болса, онда жеке тұтынудың 1 %-ына жалпы алғандағы көрсеткіштердің өсуі ... ... ... ... ... ... тұтыну 2,5 %-ға өскенде туризм дамуы 4 %-ға артады; ал тұтыну 5 %-ға ... ... ... ... көрсеткіші 10 %-ды құрайды. Егер тұтыну 1 %-дан төмен ... ... онда ... ... ... ... Қазақстан үшін, жалпы дамушы елдер үшін шетелдік валюта келуінің және жұмыс орындары құрылуының қайнар ... ... ... Бір мезгілде ол қосымша тәуелділік тудыра отырып, елдің дәстүрлі әлеуметтік жүйесі мен табиғат ортасына өзгерістер енгізеді. Біздің елімізде ... ... ... ... де, қиындықтармен де байланысты экономиканың қазіргі заманғы құралы ретінде мойындалады. Барлық ... ... ... ... мақсаттылығын түсінеді. Дамушы елдердің үкімет орындары туризм дамуын жоспарлағанда ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік, мәдени қажеттіліктеріне және қоршаған орта ... ... ... олар ... ... үлесі ретінде көрінеді және өнеркәсіптік дамытуды қажет етеді.
Туризм базасы ретіндегі қоршаған ортаның маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ел үкіметінің ғана емес, сонымен қатар жасау мақсатында туристік операторлар мен туристік өнімді өндірушілердің де ... ... ... ... ... ... шыңда тұрғандығына немесе құлдырауда екендігіне өте сезімтал болып келеді. Экономикалық жағынан туризмнің тенденцияларын қарастырайық.
Сауданың дамуы. Қазақстан Республикасында сауда қазір қарқынды даму ... ... КСРО ... ... ... тек шикізатпен жабдықтаушы рөлінде болып келсе, қазір әлемдік экспортта да, импортта да үлесі көбейіп келеді.
Көлік инфрақұрылымы. Туризм дамуының күтілген ... ... ... ... ... мен ... ықпал етеді. Осы жолдағы ең үлкен қиындықтар көлік инфрақұрылымы сферасында туындайды ... ... және ... желілері). Дәл осы инфрақұрылым Қазақстанға үлкен пайда әкелуі керек, өйткені ол барлық негізгі транзиттік бағыттардың ... және бір ... ... ... ... жалғастыратын және ең табысты саналатын жолдарда орналасқан. Бүгінгі таңда Қазақстанның тікелей әуе жолдары Германияға, Үндістанға, Біріккен Араб Әміршіліктеріне, ... ... ... Тайландқа және тағы басқа елдерге сапар шегуге мүмкіндік береді. Авиатасымалдау тек отандық тасымалдаушылармен ғана ... ... ... ... тасымалдаушылармен де жүзеге асырылады. Сонымен бірге, Қазақстан территориясынан бес теміржол, төрт автокөлік, жеті әуе дәліздері өтеді. Елді шығыстан батысқа қарай ... ... ... ... өтеді, ол бастауын Тынық мұхит жағалауларынан алады және ... ... ... 2002 жылы ... - ... - ... - ... - Ресей шекарасы, ұзындығы 2473 км ... ... ... желісінің құрылысы салынды. 2003 жылы ұзындығы 2350 км-лік Петропавл - Көкшетау - ... - ... - ... - ... - ... ... ... желісі салынды.
Қазақстанның теңіздік көлігі Ақтау аймағымен, сондай-ақ Атырау, Баутино аймақтарының дамуымен байланысты. Ақтау, ... ... ... ... әлемдік теңіздік коммуникацияларға шыға алады. Күшті аймақтық кешендер, қазіргі заманғы теіңіз және өзен ... ... ... ... ... ... әлемдік шаруашылық жүйесіне 6-8 жылда енуіне мүмкіндік береді.
Негізгі теміржол тасымалдаушысы - ... ... - 14 ... ... ... тасымалдауда.
Автомобиль көлігі шағын және орта арақашықтықтағы аймақішілік байланыстардың негізгі құралы бола отырып, аймақаралық және халықаралық тасымалдар бағытында дамуы керек, ол үшін ... ... бар ... ... жөндеу, халықаралық маңызы бар жылдамдықты автомагистральдарды жасау қажет.
Жолсапарлардың қауіпсіздігі. Туризм дамуымен бірге саяхаттың қауіпсіздігі мәселесі ... да ... бола ... Саяхат пен жолсапарлар қатысушылары белгілі дәрежеде тәуекелге баратындықтан, туризм секторы туристерге қауіп төну деңгейін төмендетуге ... ... ... керек. Бұл бағытта, ең алдымен, Үкімет орындары мен туристік ұйымдар туристік ... ... ... бірлесе жұмыс атқарулары керек.
Нарық ресурстары. Туризмге тура ... ... әсер ... және ... өнім мен қызметтерге қажеттіліктің, ұсыныс пен сұраныстың қалыптасуына байланысты жағдайларды шартты түрде нарық ресурстары деп атауға болады. Бұл бағыттың құраушылары ... ... ... және ұсыныс үрдістері; нарық сегменттері; туристік өнім мақсаттарының дамуы; жеке ... ... және адам ... ... ... және ... Қазір біздің елімізде де, жалпы әлемде де өзінің жеке қалауы бойынша саяхаттауға, яғни дискрециялық туризмге ... ... ол ... ... және ... туристік өнімдер мен қызметтерге қажеттілікті тудырады. Туристік өнімдер мен ... ... кең ... ... ... ... ... қалалық турлар) туристік нарықтағы негізгі таңдау болып қалуда.
Нарық сегменті. Халықаралық байланыстардың өсуі саяхат және туризм нарығы сегменттерінің өсуіне ... Бұл ... ... ... ... сипатындағы, өмір сүру бейнесіндегі және топтық қызығушылықтары факторларымен байланысты.
Аймақішілік туристік сегменттің өсуі ... ... және Таяу ... пен ... да ... да ... Соның ішінде Қазақстанға шетелдіктердің қызығушылығы артып келеді. Сондай-ақ, елімізде туризмнің келесідей жаңа түрлері де дамуда: алыс жерлерге сапарлау, каникул мен ... ... ... ... ... мен ... ... сай); тартымды туризм (яғни, қоршаған ортамен байланысты кез-келген екі немесе одан да көп элементтермен қанағаттандыратын); рақаттану құралдарын және үйден тыс ... ... ... ұйымдастырылатын қысқа демалыс.
Елде Қазақстан кереметімен таныстырушылар тапшы. Оларды оқытып, даярлау жұмысы биылдан бастап қолға алынбақ. көрмесіне дейін еліміздің тарихын ... ... ... алатын мамандарды іріктеу өзекті мәселелердің қатарында. Осыны ескерген еліміздің индустрия және жаңа технологиялар министрлігі сараптамалық-әдістемелік кеңес құрмақ. Олар, тәжірибелік семинарлар ... ... ... ... көлік және такси жүргізушілерін оқытуды қолға алмақ.
Шетелдіктердің Қазақстанға деген қызығушылығы 2000-шы ... ... ... ... гид-аудармашы деген мамандыққа сұраныс жиіледі. Ал, ол Заңында ... ... ... ... ... ... бастап қолға алынбақ.
Кез-келген шетелдік қонақ, біздің мейман болсын, дәл осы ... ... ... ... ... танып-біледі. Сондықтан, өте маңызды мәселе, осы экскурсоводтарды мемлекеттік деңгейде дайындау.
Астанадағы ЕХРО-2017 Орталық Азия аймағы мен ТМД ... ... ... ... халықаралық көрме болмақ. Астанадағы ЕХРО көрмесі 3 айға - 2017 ... 10 ... 10 ... ... созылады. Оған әлемнің 100-ге тарта елі және 10-ға жуық халықаралық ұйымдар қатысады деп күтілуде. Көрмеге 5 ... ... адам ... Бұл ... ... ілгері жылжуы жолындағы үлкен қадам болмақ. ЕХРО-2017-ні өткізу елорданың, сондай-ақ тұтастай алғанда республиканың экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... және оның маңындағы аймақтардың шағын және орта бизнесінің дамуы ерекше серпін алады, ең ... ... ... көрсету, қонақ үй бизнесі және ішкі туризм салаларының ұтары мол. Бұл шара елорданың көрме нысандары мен инфрақұрылымы құрылысына ... ... жеке ... ... ... ... ... ондаған мың жұмыс орындарын құруға, ішкі туризмді дамытуға және елге шетелдік туристер ағынын ... ... ... және ... ресурстарын шоғырландыруға мүмкіндік береді.
Көрмелер нысандары құрылысына инвестициялар тартудан басқа күтілетін экономикалық тиімділік ... ЕХРО ... ... ... ... ... және оның ... ірі халықаралық, көрме және ақпараттық-таныстырылымдық алаң ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.
Көрме әлемді қазақстандықтардың көпұлтты мәдениетімен, ежелгі тарихымен, өнерімен, ... ... ... әлемдік қоғамдастықтың алдында Қазақстанның туристік тартымдылығын және танымалдығын арттырады.
Елорданың мәдени дамуының да маңызы зор. ЕХРО ... ... ... ... ... әртүрлі мәдениеттер үні шырқалады. Көрме аумағында күн сайын концерттер, ұлттық күндер және басқа да ойын-сауық шаралары өткізіледі.
ЕХРО-2017 ірі коммерциялық емес ... ол ... және ... ... елдің дамуының қуатты катализаторы болмақ. Құрылысқа, туристік инфрақұрылымға, қонақ үй бизнесіне салынатын ... ... ... ... ... ... зияткерлік мұрасы Қазақстанды жаңа деңгейге көтеретін болады. Әсем ... одан әрі ... ... және ... да ... ... жүзеге асыруға жаңа серпін алады. Ал қазақстандықтар өз күштеріне және өз ... ... тағы да көз ... ... оң ... бұл ... үшін ... абырой болмақ. Ауқымы жағынан Олимпиада ойындары мен әлемдік футбол ... ... ... ... ... ТМД ... тұңғыш рет Қазақстан өткізгелі тұр. Бұл бізге берілген сенім квотасы һәм Елбасының ... ... ... ... Әрі ... ... табысымыз бен елді біріктіріп, тұтастыра түсетін уақыттық нышан.
Екіншіден, Астанаға 3 айдың ішінде 5 миллионның үстінде адам келеді деп күтіліп ... Бұл ... ... ... да, ... де, ... де болады. Демек, Қазақстанға ақпараттық шу, туристік қызығушылық һәм инвестициялық климат жағынан болсын, бұл көрме әбден тиімді.
Үшіншіден, ... ... ... ... ... әкеледі. Жаңа қонақүйлер салынады, жаңа жұмыс орындары ашылады, жеңіл ... ... ... салынып, сауда-саттық дамиды. Шағын және орта бизнес өркендейді. Және бұл көрме елдегі новаторлық рухты жанудың, ғылымға ұмтылуға құлшыныс ... ... ... ... көрмесінің бас тақырыбы - . Жасыл технологияларды дамыту, балама қуат көздерін табу мәселесі өзекті боп тұрған заманда 2017 ... ... ... бастаманы іске асыру кілтіне айналады. Мысалы, 1939 жылы Нью Иоркте өткен әлемдік көрмеде Рузвельттің телеэкранда ... ... ... таң ... ... телевидение өрістей бастады. Ал Эдисонның фонографы үшінші Париж көрмесінде ... ... ... ... ... ... де жаңа технологиялар мен ғылыми жетістіктердің бағы жанып кетеді деп білеміз.
Бесіншіден, EXPO-ны өткізу тарихына қарасаңыз, үлкен көрмелердің ... әр ел ... ... ... паш ету үшін ... туындыларын салуға тырысқан. Мысалы, алғашқы EXPO-дан Лондонда Хрусталь сарайы қалған еді, ол 1936 жылы ... ... ... ... ... мұнарасы, Брюссельде Атомиум, Монреальда Хабибат деген ерекше тұрғын үй ... ... тағы ... Ендеше, Астана көрмесінде де сәулет тарихына ұялмай ... ... ... деп ... ... өтіп біткен соң қалған павильондардың біразы ғылыми зертханалар, ғылыми орталықтар, зерттеу институттары ретінде қолданылады. Бұл ... ... ... ... орынбасары Рәпіл Жошыбаев мәлімдеген болатын. Бұл павильондардың негізінде құрылып, оны АҚ-ына бекітіп береді.
EXPO-2017-нің теріс жақтары келесідей:
Біріншіден, EXPO-ның ... ... екі түрі бар: бірі - ... 5 ... бір ... - ... ... көрме, екіншісі - екі ірі көрме арасындағы халықаралық арнайы көрме. Біздің шапқылап жеңіп алдық деп жүргеніміз - осы ... ... ... - 6 айға созылып, көрме өтетін орынның ... ... ... жобалап, өздері павильондарын құратын болса, біз ұтып ... ... ... - ... ... ... ... тегін ұсынады.
Екіншіден, 2017 жылғы аралық көрме өткізуге үміткер болады деп алғашында 4-5 қала ... ... қос қала ... мен ... ... Лилль, бельгиялық Льеж және біздің Астана. Өзгесін қайдам, Эдмонтон бас тартуларын елдегі экономикалық ... һәм ... ... өте жоғары болуымен байланыстырды. Қарапайым ғана өтініш берудің құны 22 миллион ... ... ... ... соң, ... ... ... орталығы, Астанамен шамалас халқы бар Эдмонтон мұндай шараны өткізуге үміткерліктен бас тартқан.
Ал 200 000 жуық халқы бар, 70 ... ... ... ... ... бельгиялық Льеж Еуропаның төрінде орналасты демесең, бар болғаны провинциялық қала ғана. Яғни, халқының саны 800 мыңға жуықтап ... 710 ... ... алып жатқан, жай қала емес, бір мемлекеттің ... - ... осы ... ... ... басынан белгілі болғанға көбірек ұқсайды.
Үшіншіден, EXPO-2017 шарасының бас ұйымдастырушылары көрмені өткізуге 1 миллиард еуро ... ... деп ... ... ... ... бірнеше мәрте өзгере беретін біздің елде бұл көрсеткіш ... өсе ... ... ... ... ... ... Париждің төрінде, әлемнің әр елінде аралап презентация ұйымдастыру, әзірлік ... ... ... ... ... жатыр дегенге сену қиын. Сондықтан, мұны көрменің миссиясынан гөрі имидждік әлеуеті басымырақ түсіп тұр.
Төртіншіден, ... ... ... ... ... бір жүр. Ол - саусақтарды қайшылау дейтін қырын кеткен бір ... ... ... аузынан былтыр дейтін сөз шыққан. Саусақтарды қайшылаудың төркінінде христиандықтан туындаған ұғым ... ... Ал ... ... 76 ... мұсылман, жақында ғана ИЫҰ басқарған Қазақстанды әлемге жасынан кәрісіне дейін саусақтарын қайшылап, тілейтін қауым етіп көрсетті де жіберді. Енді әлгі ... ... ... ... ... мұны да, 103 ... ие ... іздетіп жүрмесе болғаны.
Бесіншіден, көрменің өткізілуіне керек деген ең төменгі сома - 1,2 млрд ... ... ... жоқ. Оны да ... ... қайбір әлемдік банктерден қарызға ала ма деген қауіп бар. Егер ... ... ... ... ... 130 млрд долларға жеткенін ескерсек, бұл жұдырықтың үстіне жұдырық болар еді.
Алтыншыдан, Астанаға 5 ... ... адам ... һәм қаланың қонақүйлік қоры 5 мың нөмірден аспайтынын ескерсек, нағыз мәселе осыдан туады. Қаншама ... ... ... және ол ... ... ... қаңырап қалмасына ешкім кепілдік бермейді.
Қорытынды
Қазақстан 1997 жылдан бастап Ха - лықаралық көрмелер бюросына мүше ел ... енді және ЕХРО көр - ... 2005 ... ... қа - ты - сып ... ... Сарагоса ЕХРО-2008 көрмесінің қорытын - ды - сы бойынша категориялы 104 қа - - ... ел ... ... ... ... сыртқы және ішкі рәсім - деу өлшемдері бойынша қола медаль - мен ... - ... ... (ҚХР) ... EXPO-2010 көрмесінде Қазақстан павильонын жарты мил - лион - - нан астам адам келіп ... Қа - ... ... Есу ... ... ... ... - сінде жалпы ауданы 774 шаршы метр павильонда өз экспо - зицияларын көп - ші - ліктің ... ... ... 2017 жылы ха - ... ... Аста - нада 3 айға - 2017 ... 10 ... - нан 10 қыр - күйегіне дейін созылады. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта елі мен 10 ха - лық - ара - лық ұйым ... көр - меге 5 мил - лион адам ... деп күті - лу - де. Бұл Қа - ... ... деңгейде алға жылжуында үлкен қа - дам болмақ. EXPO-2017 өткізу елор - да - ның да, тұтас республиканың да эко - ... және ... ... үшін ... ... ... Аста - на - дағы және оның ма - ... кіші және шағын бизнес, ең алдымен қыз - мет ... ... қо - нақ үй ... мен ішкі ... дамуға елеулі дүмпу алады. Бұл шара көрме ... мен ... ... - ... ... жеке ... ... көлемін тартуға мүмкіндік бе - реді. Көрме әлемді қазақстандықтар - дың көпұлтты мәде - ниетімен, көне та - ... ... ... мен ... ... ... Қа - ... әлемдік қоғамдастықтағы танымалдылығы мен тартымдылығын жоғарылатады.
Кіші және орта бизнес иелері үшін Астанадағы EXPO-2017 көрмесін өт - кізу жаңа ... ... ... - ... ... және ... оларды енгізуге, инвесторлар мен биз - несті одан әрі дамытуға идеялар іздеуге тамаша мүмкіндік бола алады.
EXPO-2017 халықаралық көрмесі бізге не ... Бұл әр ... ... ... ... кезегі келгенде жауап бере жатар, ал, әзір өзіміз бағамдап көрейікші. Бізге ел келеді, көреді, қызығады. Қызығушылықтың артында инвестиция ... ал, ... - ... ... ... ... төрт ... түгел инвестиция құйылады. Мұны бір деңіз. Екіншіден, EXPO-2017-ге бөлінген алаңда көрме павильондары салынады. Бұл ... ... ... орны ... ... сөз. ... ... бұл шара бас қаламыздың инфрақұрылымын жаңғыртып, елімізге озық технологиялардың келеріне кепіл болмақ. Шағын және орта ... ең ... ... ... ... ... үй ... мен ішкі туризмді дамытуға елеулі әсер етпек. ... ... ... ... ... ... ... шетелдік әріптестерімен қарым-қатынас шеңберін кеңейте түседі. Бұдан тек ... ... ... ... ТІЗІМІ
Оқулықтар
* О развитии туризма как доходной отрасли Республики Казахстан. Официальные материалы. Алматы. Раритет. 2009.
* Лебедев С.М., ... ... ... - EXPO, ... ... ... В.В. Выставки EXPO 2005-2008 годов: Учебник / М.: EXPO, 2010.
* История культуры: Учебник / под ред. В.А. ... М.: ... ... В. А., Первые всемирные промышленные выставки конца XIX - ... XX вв., Спб., ... ... Н. Д. ... ... - для каждого, - М. : Феникс, 2006.
* Н. М. ... И. Л. ... ... ... ... - М.: НЦ ... ... материалдары
* Р.Курбанова. Современное состояние туризма в Казахстане: Проблемы и перспективы развития. Транзитная экономика №6 2000. - 104-108 ... Роль ... в ... ... ... ... Алматы. Қазақ университеті 2011.
* Канат Шаймерденов, Халықаралық көрмелердің тарихы, Егемен Қазақстан, №89, 2012.
Интернет көздері
* ... ... ... ... Елордамыз ЕХРО-2017-нің астанасы болып таңдалды! // masa.kz
* http://www.24.kz/ Халықаралық көрмелер бюросының EXPO ... ... ... ... ... http://www.inform.kz/kaz/article/2449175
* http://www.astana.kz/taxonomy/term/1066
* http://kaztrk.kz/kaz/news/expo_kaz/EXPO2017_kormesi_memlekettin_ekonomikalik_damuina_tin_serpin_beredi.
* http://www.aikyn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=1746
* http://www.egemen.kz/2012/11/30/351031/
* http://www.expo2017astana.com/kk/node/110
* ... ... ... ... 1. ... ... өткен ЕХРО көрмесінің логотипі
Сурет 2. 2008 ж. Сарагоса қаласында өткен ЕХРО көрмесінің логотипі
Сурет 3. 2015 ж. ... ... ... ЕХРО ... ... 4. 2020 ж. ЕХРО ... өткізуге бақталасқа түскен Екатеренбург қаласының логотипі
Сурет 5. 2017 ж. Астанада өтетін ЕХРО көрмесінің логотипі

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туризмдегі ЭКСПО көрмесінің маңызы25 бет
ЕXPO-2017 халықаралық көрмесі85 бет
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
Менің озық мемлекетім5 бет
Қaзaқстaн Республикaсының туризм сaлaсындaғы инвестициялық жағдайы мен инвестициялық сaясaты74 бет
Қазақстандағы туризмнің дамуына ықпал ететін ЭКСПО-2017 көрмесі73 бет
Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы23 бет
Туризм саласындағы маркетингтің ерекшелігі6 бет
Туризмдегі нарықтық механизм және нарықтағы ұсыныс пен сұранысты зерттеу20 бет
Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары қызметінің теориялық негіздері19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь