Қазақстан территориясындағы тас ғасыры

I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
1. Қазақстандағы тас дәуірін зерттеген ғалымдар
2. Қазақстандағы тас ғасырының кезеңдері
3. Палеолит дәуірі
4. Мезолит дәуірі
5. Неолит дәуірі
III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Белгілі бір әлеуметтік-экономикалық формацияның дамуына байланысты адамзат тарихы үзақ-үзақ кезеңдерге бөлінеді. Көне тарихтың ұзак уақытты қамтитын маңызды бөлігі археологиялық дерек көздері бойынша зерттеледі. Археологияда кезеңдендірудің өзіндік эдісі жасалған, оған сәйкес адамзат тарихы тас, қола, темір жэне ортағасырлар дәуірлеріне бөлінеді.
Алғашқы қауымдық қүрылыс адам баласының өсіп дамуындағы ең алғашқы кезеңі. Ғылыми зерттеулерге қарағанда алғашқы қауымдық қүрылыстың дамуы барлық жерде бірдей болған. Елімізде жүргізіліп жатқан археологиялық қазба жүмыстар өткен өмірдің даму тарихының алғашқы кезеңдерін ашып, дүние жүзілік адам қоғамының зерттелуіне өз үлестерін қосуда. Қазақстан жерінде алғашқы адамдардың тастан жасалған қүрал-саймандары, қоныс-жайлары табылып отыр. Бүл археологиялық ескерткіштер Қазақстандағы алғашқы қауымдық қүрылыстың болғандығын дәлелдейді.
Алғашқы адамдардың өндіргіш күші біріншіден, алғашқы адам- нан, екінші — оның тас қүралынан түрды. Археология ғылымы зерттеуді осы тас қүралдардан бастайды.
II.Қазақстандағы алғашқы қауымдық қүрылыс ескерткіштерінің зерттелуінің азды-көпті өзіндік тарихнамасы бар. Қазақстан жерін- дегі тас қүралдар туралы алғашқы деректер XIX ғасырдың 50-жыл- дарынан басталады. 1862 жылы Гурьев облысының Александров портынан пышақ тәріздес тас қүралдар табылса, ал 1883 жылы Абайдың досы Е. П. Михаэлстің тілегі бойынша Семей қаласында өлкелік музей ашылып, оның сөрелеріне 80-нен астам тас жебелер, тас найзаның үштары, қырғыштар, пышақ тәріздес тас қүралдар, тас балталар қойылады. Тастан жасалған қүрал-саймандар, әсіресе, XX ғасырдың басында Қазақстанның эр жерінен табылып, ол туралы баспасөз беттерінде жазыла бастайды. 1895 жылы академик В. В. Бар-тольдтың бастамасы бойынша Түркістан әуесқой археологтар қо- ғамы қүрылып, Қазақстан бойынша көне дэуірдің ескерткіштері туралы қамқорлық жасап, олар туралы хабар беріп отырған. Қазақстандағы алғашқы қауымдық қүрылыстың тас қүралдарының нағыз ғылыми түргыда зерттелуі 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін ғана қолға алына бастады. Кеңес дэуірінің алғашқы кезінде қазақ жеріндегі алғашқы қауымдық қүрылыстың ескерткіштерінің бетін ашуда С. И. Руденконың еңбегі атап айтарлықтай. Оның жа- зуы бойынша алғаш рет Қостанай облысындағы Қайранкөл маңынан мысты-тас дэуірінің қонысы белгілі болған. Сол сияқты көрнекті археолог ғалым М. П. Грязнов, И. В. Синициндер 30-жылдары Қарағанды, Батыс Қазақстан жерінен жаңа жэне мысты-тас дэуірінің қоныстарын тапқан.
1. Қазақстан тарихы. – Т. 1. - Алматы. – 1996.

2.Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы 1993

3. Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья. Алма-Ата. 1989.

4. Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан тарихы. – Алматы, 2005.
        
        Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы
center109855СӨЖ
00 ... ... ... А.Қ
Тобы: 103 ФК
Қабылдаған: Дарашова З.Б
Жоспары:
* Кіріспе
* Негізгі бөлім
* Қазақстандағы тас дәуірін зерттеген ғалымдар
* Қазақстандағы тас ғасырының кезеңдері
* ... ... ... ... Неолит дәуірі
* Қорытынды
* Пайдаланылған әдебиеттер
* Қазақстан тас ғасыры дәуірінде
Белгілі бір әлеуметтік-экономикалық формацияның дамуына байланысты адамзат тарихы үзақ-үзақ кезеңдерге ... Көне ... ұзак ... ... ... бөлігі археологиялық дерек көздері бойынша зерттеледі. Археологияда кезеңдендірудің өзіндік эдісі жасалған, оған сәйкес адамзат тарихы тас, ... ... жэне ... ... бөлінеді.
Алғашқы қауымдық қүрылыс адам баласының өсіп дамуындағы ең алғашқы кезеңі. Ғылыми зерттеулерге қарағанда алғашқы қауымдық қүрылыстың дамуы барлық ... ... ... ... ... ... ... қазба жүмыстар өткен өмірдің даму тарихының алғашқы кезеңдерін ашып, дүние ... адам ... ... өз үлестерін қосуда. Қазақстан жерінде алғашқы адамдардың тастан жасалған қүрал-саймандары, қоныс-жайлары табылып отыр. Бүл археологиялық ескерткіштер Қазақстандағы алғашқы ... ... ... дәлелдейді.
Алғашқы адамдардың өндіргіш күші біріншіден, алғашқы адам- нан, екінші -- оның тас қүралынан түрды. Археология ғылымы ... осы тас ... ... ... ... қүрылыс ескерткіштерінің зерттелуінің азды-көпті өзіндік тарихнамасы бар. Қазақстан жерін- дегі тас қүралдар туралы алғашқы деректер XIX ғасырдың 50-жыл- ... ... 1862 жылы ... ... ... портынан пышақ тәріздес тас қүралдар табылса, ал 1883 жылы Абайдың досы Е. П. Михаэлстің тілегі бойынша Семей қаласында өлкелік музей ... оның ... ... ... тас ... тас ... үштары, қырғыштар, пышақ тәріздес тас қүралдар, тас балталар қойылады. Тастан жасалған қүрал-саймандар, әсіресе, XX ғасырдың басында ... эр ... ... ол ... ... ... ... бастайды. 1895 жылы академик В. В. Бар-тольдтың бастамасы бойынша Түркістан әуесқой археологтар қо- ғамы ... ... ... көне дэуірдің ескерткіштері туралы қамқорлық жасап, олар туралы хабар беріп отырған. Қазақстандағы алғашқы қауымдық қүрылыстың тас ... ... ... түргыда зерттелуі 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін ғана қолға алына бастады. Кеңес дэуірінің алғашқы кезінде ... ... ... ... қүрылыстың ескерткіштерінің бетін ашуда С. И. Руденконың еңбегі атап айтарлықтай. Оның жа- зуы бойынша ... рет ... ... Қайранкөл маңынан мысты-тас дэуірінің қонысы белгілі болған. Сол сияқты көрнекті археолог ғалым М. П. Грязнов, И. В. Синициндер 30-жылдары ... ... ... ... жаңа жэне ... ... ... тапқан.
Жерімізде алғашқы адамдардың қүрал-жабдықтарын зерттеуде айтарлықтай еңбек сіңірген ғалым академик Ә. X. Маргүлан бол- ды. Ғалымның жетекшілігімен жүргізілген Орталық ... экс- ... ... ... ... ... жерден тас дэуірінің қонысын тапқан. Әсіресе, ғалымның басты бір көрнекті еңбегі Сарысу бойынан мысты-тас дэуірінің шақпақ ... ... жа- ... ... ... ... ... қатар Ә. X. Марғүлан алғашқы адамдар мекендеген көптеген қоныстар мен үңгірлер тау- ып, оларға ғылыми сипаттама жазған.
Елімізде тас дэуірінің ... ... ... зерттелуі 50- жылдардың 2- жартысынан басталады. Қазақ Yenлттық акаде- миясы Ш.Уэлиханов атындағы тарих, археология жэне этногра - фия ... ... ... тас ... ... ... ... 1957 жылы қүрылған жүргізген жүмысы орасан зор болды. 20 жылдан астам мерзімнің ішінде ғалым тас дэуірінің төменгі кезеңінен бастап, оның ... ... ... мезгілдерді дәлелдейтін ескерткіш- терді тапты. Бүл жүмыстың нәтижесі атты ... ... ... ... Сөй- тіп, ... ... адамдардың ескерткіштері біршама зерттеліп, игілікті жүмыс жолга қойылды. XX ... 80- ... ... ... ... ... палеолит дэуірін зерттеуді Ә. X. Маргүлан атындагы археология институты, сонымен қатар Ж.К.Таймагамбетовтың жетекшілігімен эл-Фараби атындагы ҚазYenУ-дың ... ... ... Ж. К. ... ... жэне жетекшілігімен 2000 жылы эл-Фараби атындагы Қазақ ... ... ТМД ... ішінде алгаш рет па - леолит мүражайы ашылды.
Қазақстанның ... ... ... рет ... ... қоныстарын 1926 ж. М. П. Грязнов пен М. Н. Комарова зерттеген. ... ... ... ... ескерткіштерін тауып жэне оларға ғылыми зерттеу жүмысын жүргізуде архео - лог ғалым С. Черниковтың еңбегі зор. Ол жэне ... ... ... ... ... ... ... Арал жағалауында, Қызылорда облысының жерінде неолит кезеңінің қоныстарын зерттеуде Хо - резм ... ... ... С. П. ... тың ... ... айтарлықтай. Неолит ескерткіштерін зерттеу - де академик Ә. X. Марғүланның, тас дэуірінің маманы X. А. Ал- пысбаевтың ... ... ... ... қүралдары тастан жасалған. Сондық- тан да аса үзаққа созылған алғашқы ... ... -- тас ... деп ... Тас ... ... 3 кезеңге бөлінеді:
* Палеолит -- ежелгі тас дэуірі (б.з.б. 2,5 млн. ... -- 12 ... ... ... -- орта тас ... ... 12 -- 5 мыңжылдықтар);
* Неолит -- жаңа тас дэуірі (б.з.б. 5 -- 3 ... ... ... өзі 3 ... бөлінеді: 1) ерте па - леолит (б.з.б. 2,5 млн. -- 140 ... 2) орта ... ... 140 -- 40 ... 3) кейінгі палеолит (б.з.б. 40 -- 12 мыңжылдықтар).
Соңғы жылдары бүл схемаға кейбір өзгерістер ... ... ... пікірі бойынша: олар палеолитті екі дэуірге -- ерте жэне кейінгі дэуірге бөліп, мустье мен ... ... ... меже ... Бүл ... ... ерте ... үш ірі дэуірге бөлінеді: олдувэй дэуірі (б.з.д. 2,6 млн. -- 700 мың жыл), ашель дэуірі (б.з.д. 700 -- 150 -- 120 ... жэне ... ... ... 150 -- 120 -- 30 -- 25 ... ... палеолит б.з.д. 30 -- 25 -- 12 -- 10 мыңжылдықтарды қамтиды.
2)Қазақстан ... ... ... ... ерте палеолит дәуірі- не жатады. Ежелгі адамның қалдықтары әзірше табылған жоқ, бірақ ... ... ... ... зерттелуде. Адамдардың қоныстануына қолайлы жердің бірі Оңтүстік Қазақстандағы Қаратау жотасы болды. Осы жерден тастан жасалған ең көне еңбек ... ... Көне тас ... ... ... ескерткіштері Қазақстанның оңтүстігінен, Арыстанды өзенінің бойынан Қызылтау, Тэңірқазған, Бөріқазған, Тоқалы жэне Ақкөл деген жерлерінен ... Шу ... оң ... ... ... осы ... ... ескерткіш табылды. Қарасу түрағынан тастан жасалған 15 мыңға жуық заттар табылған.
Орталық ... ... ... ... ... ... кешірек пайда болған. Ол көбінесе Балқаштың солтүстік жағалауын мекендеді. Бүл жерден сол уақыттағы адамдар ... ... ... ... ... адам ... жару үшін ... тасты пайдаланған -- оларды бір-біріне соғатын ... ... ... ... ... техникасы, яғни малтатас мәдениеті деп атап кеткен, өйткені, шикізатретінде көбінесе өзен малтатастары пайдаланылған. Ерте ... ... ... жару үшін ... тас қолданды. Дайындалған қүрал кейін шапқыш ретінде қолданылды. Бүл кезде қолшапқы қарудың аса оңтайлы, кең тараған түрі болды.
Ашель ... ... ... ... ... - ды. Осындай түрақтардың бірі -- Қүдайкөл Сарыарқаның теріскей- шығыс шетінде орналасқан.
Орта палеолит (мустьер) кезеңінде тас ... ... ... ... Енді ... ... дөңгелек өзек тастан (нуклеус) жа- сау әдісі кең тарады. Сол кездегі қарулардың негізгі түрлері ... мен ... ... Бүл ... адам ағаш ... бір-біріне үйкей отырып немесе шақпақ тастарды үрып үшқын шығарып, от ... ... ... діни ... ... Мустьерліктер өлген адамның аяғын бүгіп, бір қырымен жатқызып жерлеген. Өмір мен өлім туралы түсінік, ... ... ... ... пай - да бола ... Орта палеолит кезеңіндегі адамды неандертальдық деп атайды. Ежелгі адамдардың үйымы -- ... ... орта ... - ... қалыптасты.
Орта палеолиттің белгілі түрақтары мыналар: Қаратау аймағындағы Топалы шатқалынан табылған жэне Ақкөл көлінен оңтүстікке қарай 20 шақырым жерде орналасқан ... ... Осы ... жататын түрақтар, сондай-ақ Арыстанды мекенінен де табылды. Солардың ішіндегі ең күрделісі Ш. Уәлиха- нов ... ... ... қойнауынан аңшылардың шағын топтарының уақытша түрағы табылды. Орталық Қазақстаннан табылған ескерткіштердің ең көнесі -- Жезқазған облысындағы ... ... ... Сарысу өзенінің орта ағысындағы Мүзбел жэне Есіл өзенінің жоғарғы ... яғни ... ның ... Батпақ шатқалы, жоғары Ертіс өңіріндегі Қанай ауылы маңындағы түрақтар. Мустьер кезеңінің жаңа ... 1984 жылы ... ... Ақадыр ауданы- нан табылды. Олар -- Өгізтау I жэне II, Үлкен Ақмая түрақтары. ... ... ... оның ... ... түрған палеолиттік ескерткіштері айрықша қызғылықты. Бүрынырақ кезде А. Г. Медоев жэне кейінірек Ж. Қ. Таймағамбетов ашқан түрақтардың бэрі Каспий ... ... сөре ... ... ... біздің заманымызға дейінгі 40 мың жылдан 12 мың жылға дейінгі уақытты қамтиды. Бүл -- адамзаттың жердің ... ... ... ... қоныстанған жэне нәсілдер мен нәсілдік топтардың кұрылғап кезі. Осы дэуірде дене бітімі ... ... ... ... () ... ... адамның сүйегі бірінші рет Франциядағы Кро-Маньон үңгірінен табылғандықтан, оны кроманьондық деп ... Бүл ... ... ... ... т.б. тас қүралдары пайдаланылды. Қарулар жетілдірілді. Аң аулауда найза лақтырғыш қолданылды.
Қоғамдық қатынастар жетіліп, адамдардың бірлескен ... түрі -- ... ... қалыптаса бастады. Оларда мықты аналық рулық қауым қарым-қатынасы орнады. Әйелдің қоғамдық өмірде биік ... ие ... ... үй ... ... ... ... жалғастырушы ретіндегі отбасылық рөлімен де анықталып қойылған.
Оңтүстік Қазақстаннан бірқатар кейінгі палеолиттік ескерткіш- тер табылды. Олардың ішіндегі ден ... ... ... ... ... ... ... түрағы. Орталық Қазақстандағы Батпақ түрағынан ірі қырғыш тастар мен сүңгінің үштары ... ... ... көмбесінен 172 порфириттен жасалған заттар табылды. Шығыс Қазақстанда Қанай, Свинчатка, Үңгір жэне Ново-Никольское түрақтары белгілі болды.
Қазақстан жерінде кейінгі палеолиттің толық ... ... ... онша көп ... ... қолдағы бар материалдар көне тас дэуірі адамдарының материалдық ... ... ... ... ... ... ... сол сияқты Қазақстан аумағындағы қоныстану процесінің де үзілмегендігіне көз ... ... ... ... ... 12 -- 5 ... ... Бүл кезең аз зерттелген. Сондықтан Қазақстан жерінен табылған ескерткіштер де ... Бүл ... ... ... пен буме - ранг ... ... ... жүмыстары кезінде садақ жебесінің доғал жэне домалақ ... да ... Олар ... ... ... ... бүлдірмей аулау үшін қолданылды. Сондай-ақ уланған немесе өртегіш жебелер кеңінен пайдаланылды. Тас өңдеу эдісі де жетілді. Пышақ тэрізді тілгіштер ... ... ... ... ... ... тас тілгіштерге ағаштан қолға үстайтын can ор- натуды үйренді. Балық аулау кең тарады.
2)Мезолит -- Қазақстанда аз зерттелді. Тек 80-90 ... ... және ... ... ... жұмыстар жүргізілді. Мезолит (орта) кезінде садақ пен жебе пайда болды. Тұрақтар ... ... ... ... тұрақтары -Қарағандыда -- Әлімбек, Көкшетауда -- Виноградовка, Қостанай маңында -- Дачная, Маңғыстауда -- ... және т.б. ... ... ... ... шеңбері, шамамен, б.з.д. 12 -- 5-мыңжылдықтар арасы. Мезолитте ... ... жер ... жапқан мұздықтар еріді. Жер жүзінде бүгінгіге жақын табиғи-климаттық, ... ... ... ... ... Қазіргіге жақын жануарлар дүниесінің қалыптасуы аңшылықтың жаңа тәсілдерін іздестіруді қажет етті.Жалпы, мезолит дәуірінің ең бір ... ... -- ... пен ... ... ... ... пен жебенің пайда болуы аңды алыстан атуға мүмкіндік берді. Аң аулаудың Бұл жаңа тәсілі аңшылық ... ... мен ... ... арттырды. Мезолит дәуірінің тағы бір жаңалығы -- еңбек құралдарын ... ... ... қолға алынды. Палеолит дәуірінің соңына қарай Оңтүстік Сібір мен Алтайда ... ... ... бола ... ... ... -- ұсак тас тілікшесінен немесе ұсак тас ... ... ... ... әдетте басқа бір құралға сыналанып орнатылады. Мысалға, ағаш сапқа осындай өткір сына тасты орнатып, пышак, жасаған немесе жебе таяғының ұшына ... ... ... жебе ... ... т.б. құралдар жасаған. Сонымен мезолит дәуірінде сынатас техникасына негізделіп құрастырылған қару- жарақтар пайда болды.
3)Неолит кезеңі ... 5 -- 3 ... ... ... Бүл тас ... ... ... жетілген кезі. Тасты өңдеудің жаңа технологиялық тәсілдері: тегістеу, бүрғылау, аралау пайда болады. Тастан балта, кетпен, келі, келсаптар, дэн үккіштер жа- ... ... ... ... ... Сүйек өңдеу жетілдіріле түсті. Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығының тууы, табиғаттың даяр өнімдерін пайдалану, аң ... ... ... шаруашылықтың басуы -- сол кезеңнің аса маңызды белгісі болып табылады. Ғылымда бүл ... деп ... ... ... жануарларды қолға үйретіп, жер өңдеудің қарапайым түрімен айналыса бастады. Шаруашылықтың жаңа түрлерінің пайда болуы ... ... ... ... эсер ... адам ... ауқымы мен көлемін кеңейтті. Адам баласының бүдан былайғы экономикалық қам-қарекеті дамуының сан мыңжылдық тарихы -- ... ... ... осы екі ... ... ... ... Алғашқы қауым халқының өндіргіш күштерді дамытудағы неолит кезеңі түсындағы қол жет- кен деңгейі басқа да мәдени-түрмыстық жаңалықтардың ашы- луына ықпалын ... Осы ... ... ісі мен ... ... ... ... ыдыстар жасала бастайды. Сөйтіп, кен өндіру кәсібі ... ... -- саз ... ... отқа ... мықты қыш ыдыс -- керамика жасауды үйренді. Ол ... онша ... емес ... ... салынған.
Қазіргі кезде Қазақстан жерінде ғылымға белгілі 500-ден аса неолиттік ескерткіш бар. Неолит ... ... си- ... ... төрт ... ... 1) ... бойындағы; 2) өзен жағасындағы; 3) көл жиегіндегі; 4) үңгірдегі. Әдетте, өзен мен көл жиегіндегі түрақтарда бүйымдар саны ... көп ... ... бүл ... ол ... ... түпкілікті не- месе үзақ уақыт түрып тірлік еткенін білеміз. Қазақстан жерінде бәрінен де көбірек ... ... ... ... -- ... дені уақытша, маусымдық -- кезбе аңшылардың орыны саналған. Қазақстанның шөл-дала аймақтарындағы неолит ескерткіштерінің бір ... -- ... ... бөлігі -- ашық (жер бетіндегі) түрақтар. Бүл түрақтардан оқтардың ... ... үшы, бал- ... ... ... қырғыштар табылған. Қазақстанның неолиттік ескерткіштері бірнеше аумақтық топтардан түрады. Арал өңірінде Сексеуіл ... ... Бүл ... ... негізінен аңшылар мен малшылар болған. Солтүстік-Шығыс Бал- қаш маңынан ... ... яшма мен ... жасалған. Қостанай облысындағы Ботай түрағынан жабайы жылқының көптеген ... ... ... ... ... біразы қолға үйретілгендігін көрсетеді. Сонымен, Қазақстанның далалық аймақтарында жылқыны қолға үйрету ісі басталған. Қараүңгір неолиттік түрағы -- ... ... ... ... ... ... ... облысындағы Қызылсу өзенінің оң жағалауынан Сатшақыз түрағы табылды.
Батыс Қазақстанда Келтеминар мәдениетінің бір түрі -- батыс- қазақстандық үлгісі ... ... ... оны С. П. ... ... ... Келтеминар мәдениеті б.з. дейінгі 4 мыңыншы жылдардың аяғы мен 2 мыңыншы жылдың бас кезінде болған жэне Қазақстан мен Орта ... ... ... ... Батыс Қазақстанда Шаңдыауыл, Қүлсары, Шатпакөл, Қайнар, Жыланқабақ, Сарықамыс, Шаянды жэне т.б. түрақтар бар.
Солтүстік Қазақстандағы Железинка ауылының маңынан қазылып, зерттелген неолит ... ... ... ... өртелген. Онда сонымен қатар, өлген адам денесімен бірге қабірге эртүрлі әшекей заттар, тас қарулар, қыш ыдыстар, тамақ қойылған. Бүл зат- тар о ... ... ... ... ... ойды білдірсе, ал өртеп қою отқа табынуды көрсетеді.
Қоныстардан, молалардан табылған ... адам ... ... ... ... үлкен өзгерістердің болғандығын байқатады. Жер кәсібі, қолөнер, мал шаруашылығы сияқты шаруашылықтың жаңа ... дами ... ... ... ... ... рулық қүрылыс болды. Адамдардың күн көрісі тіршілігінде ананың рөлі басым болған.
Энеолит -- адамдар өміріне мыс құралдар ... ... ... ... ... ... ... бекеті жанындағы қоныстың аты. Б.з.б. 3-2 мыңжылдық. Ботай мәдениетін зерттеген Зайберт В.В. (Энеолит. Урало-Иртышского междуречья, Петропавл,1993). Қазір 158 тұрғын үй ... ... ... ... жасалған ыдыстар, әшекейлер табылды. 70.000 жылқының сүйегі ... ... ең ... ... Бозащыда, Шебірде табылды. Шақпақ тас, керамика, кішкене метал, біз табылды. Жылжымалы мал шаруашылығы пайда болды.
III.Tас дэуірінде адамның пайда болуы, ... жэне ... ... Қазақстан аумағына қоныс аударуы мен игере бастауы үрдісі жүрді.
IV.Әдебиеттер: 1. Қазақстан ... - Т. 1. - ... - ... К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы 19933. Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья. Алма-Ата. 1989.4. Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан ... - ... 2005.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан территориясындағы Қола ғасырының Андронов және Биғазы Дәндібай мәдениеттері7 бет
Сақ тайпалары5 бет
18-19 ғғ. Қазақстан территориясындағы ұлт-азаттық қозғалыс14 бет
Алматы облысы Кербұлақ жайылымындағы боз жусанның (Аrtemisia terrae-albae )морфо-анатомиялық ерекшеліктерін зерттеу64 бет
Алтын Орда мекендеген территориясы5 бет
Ауыр металдардың шымкент қаласының территориясында33 бет
Африка территориясын геологиялық зертеу тарихы17 бет
Ақпараттық терроризм3 бет
Ақпараттық терроризм және қауіпсіздік6 бет
АҚШ және Канада елдерінің әкімшілік территориялық бөлінісінің ерекшелігі22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь