Қостанай облысындағы ішкі туризм

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ ... ... ... ... 6
1.1 Табиғи.рекреациялық ресурстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.2 Тарихи.мәдени ресурстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
1.3 Ерекше қорғалатын аумақтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

2. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ІШКІ ТУРИЗМНІҢ ЭКСКУРСИЯ ДАМЫҒАН ОРТАЛЫҚТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.1 Курорттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.2 Санаторийлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31

3. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
3.1 Облыс туризмінің қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.2 Облыстағы туризмді дамыту проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
Қазақстан үшін туризмнің дамуы қазіргі таңда өте маңыздылығын Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан 2030» Бағдарламасы негізінде халыққа жолдауында атап өткен. Осы бағдарлама бойынша 2010 жылға дейін өзінің мүмкіндіктері мен бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан перспективті салаларға ауыл шаруашылығы, орман және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, тұрғын-үй құрылысы және инфрақұрылымымен қатар туризм де кірген.
Демалыс пен туризм қоғамдық қызметтің негізгі саласына айналып отыр. Олар көптеген рекреациялық ресурстар түрлерінің географиялық ортаға танымалдылығымен, рекреациялық территорияларды рационалды үйымдастырумен, әртүрлі демалыс түрінде қажеттіліктерді болжаумен, рекреациялық ресурстардың аймақтық бағалау ерекшеліктерімен байланысты мәселелердің кең шеңберін қамтиды. Соңғысы ерекше өзекті мәселені құрайды және ол туризм мен демалыс мақсаттары үшін территорияның жарамдылығын зерттеу мәселесінің маңызды бөлігін құрайды.
Қоғамның өндірістік интенсификациясы ең алдымен адамның психофизикалық жүктемесінің күшейуіменен анықталады. Адамның жұмыс қабілеттілігін жақсарту үшін арнайы жағдай жасау керек. «Рекреация» сөзінің мағынасы – «дем алу, адамның күшін қалпына келтіру» дегенді білдіреді.
Тақырыптың өзектілігі. Туристік мақсаттағы экскурсияның туристік классификация ішінде өзіндік орны бар. Сондықтан да туризм классификациясын талдай отырып диплом жұмысының мазмұнын құрау, соған орай Қостанай обылысында туристік экскурсияның дамуын зерттеу, талдау мәселелері қолға алынуда. Адамдардың рекреациялық қызметі бірнеше аспектілерден тұрады: медико-биологиялық, әлеуметтік-мәдени, экономикалық болып. Рекреациялық қызметінің ең негізгі аспектісі медико-биологиялық болып табылады. Оның құрамында – денсаулықты жақсарту, курорттық емдеуді қажет ететін адамдарға көмек көрсету және аурудың алдын алу;
Әлеуметтік-мәдени қызметке - әлемді, табиғатты, тарихты, мәдениетті тану, яғни танымдылық мақсаты;
Экономикалық аспектіге – адамның еңбекке деген қабілеттілігін жақсартуды жатқызуға болады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1 Забелина Н.М. Национальный парк. М: Мысль, 1987.
2 Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. Алматы: Қазак университеті, 2004.
3 Замятин С. И. Курорты Казахстана. Алма - Ата, 1962.
4 Замятин С.И. Курорты, санатории и лечебные местности Казахстана. Алма - Ата: АН Каз ССР, 1956.
5 Брякин М.И. Справочник по курортам Казахстана. Алма - Ата: Казгосиздат, 1959.
6 Соколова М.В. История туризма. М.: Мастерство, 2002.- 350с.
7 Қазақстан курорттары. Алматы: Қазақстан, 1974.
8 Курорты энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983.
9 Хамнюк В.Ф. Природные лечебные богатства Казахстана, перспективы их использования. Алма - Ата, 1967
10 Ердавлетов. С.Р. География туризма.: история,теория, практика. Алматы, 2000
11 Котляров В.А. География отдыха и туризма. М., Мысль 1979
12 Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 1982
13 Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан для целей развития отдыха и туризма. Алматы, 2000
14 Достопримечательные места Казахстана. Сборник. Алма - Ата: Казгосиздат,1959
15 Омаров В.Т. Қазақстан көлдері. Алматы: Қазақстан, 1987
16 Қазакстан. Ұлттык энциклопедия.
17 Ердавлетов С.Р. Достопримечательные места Казахстана. Алма - Ата: Знание, 1988
18 Байтонаев О. Чудеса природы Казахстана. Алматы: Домино, 2003
19 Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. Алма - Ата: Кайнар, 1971
20 Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. М.: МГУ, 1996.
21 Алиева Ж. Н. Экологический туризм.- Алматы: Қазақ университеті, 2002
22 Қазақстан Республикасының «Туризм туралы» заңы.
23 Мусин Қ.Н. Международный туризм: Современные тенденции развития в мире и в Казахстане
24 Прохоров И. Вступая в век туризма.// Казахстанская правда 2003 - 29 июля
25 Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика – А.: «Атамура»,2000.- 336с
26 Ж.Н. Алиева. Туризмология негіздері. – Алматы, 2004, б. 22-24
27 Сыздықов С. Тобыл бойы – тұнған байлық. Қостанай таңы.–2006,17 қаңтар б.89-90.
28 К. Базарбаев. Қостанай облысы. – Алматы,1959, б.87-89.
29 Қостанай облысының статистика басқармасы. Қостанай облысының әлеуметтік–экономикалық дамуы. Статистикалық жинақ. Қостанай, 2005, б.74-76.
30 Брагин Е. А., Т. М. Брагина Т. М. Фауна Наурузумского заповедника.- Костанай, 2002, б 62-63.
31 Мұсабаев Х. Қарғалы қайнары. Қостанай таңы. – 2004, 2 шілде б.47.
32 Ким Е. Экотуризм в Республике Казахстан. Экология и устойчивое развитие. – 2003, №10 б. 49-50.
33 Ердаулетов С. Р. География туризма Казахстана. – Алматы, 1992 б.45-47.
34 Ердаулетов С. Р. География туризма: история, теория, методы, практика. – Алматы, 2000, б.23-25.
35 Квартальнов В. А. Туризм.- Москва, 2003 б. 54-56.
36 Квартальнов В. А. Биосфера и туризм.- Москва, 2002, б. 65-67.
37 Николаенко Д. В. Рекреационная география.- Москва, 2001, б.76-78.
38 Алиева Ж. Н. Экологический туризм.- Алматы, 2002, б.47-79.
39 Папирян Г. А. Экономика туризма. – Москва, 1999, б.41-43.
40 Тұрсынқожа Г. Туризм - табыс көзі. Қазақстан Zаман.- 2004, 24 қыркүйек б.32-34.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................3
1. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ................6
1.1 ... ... ... ... ... ... ІШКІ ... ЭКСКУРСИЯ ДАМЫҒАН
ОРТАЛЫҚТАРЫ.................................................................
............25
2.1
Курорттары..................................................................
....................................25
2.2
Санаторийлері...............................................................
...................................31
3. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН
ПЕРСПЕКТИВАСЫ..........................................................42
3.1 ... ... ... ... ... ... ... үшін ... ... ... таңда өте маңыздылығын Президент
Н.Ә. Назарбаев өзінің ... 2030» ... ... ... атап ... Осы ... бойынша 2010 жылға ... ... мен ... ... тұрғысынан перспективті салаларға
ауыл шаруашылығы, орман және ... ... ... ... және ... тұрғын-үй құрылысы және инфрақұрылымымен қатар туризм ... пен ... ... ... ... ... ... отыр.
Олар көптеген рекреациялық ресурстар түрлерінің географиялық ортаға
танымалдылығымен, рекреациялық ... ... ... ... ... қажеттіліктерді болжаумен, ... ... ... ... ... ... ... қамтиды. Соңғысы ерекше өзекті мәселені құрайды және ол туризм мен
демалыс мақсаттары үшін территорияның ... ... ... бөлігін құрайды.
Қоғамның өндірістік интенсификациясы ең алдымен адамның психофизикалық
жүктемесінің күшейуіменен анықталады. Адамның жұмыс қабілеттілігін жақсарту
үшін арнайы жағдай ... ... ... ... ... – «дем ... күшін қалпына келтіру» дегенді білдіреді.
Тақырыптың өзектілігі. Туристік мақсаттағы ... ... ... ... орны бар. Сондықтан да туризм классификациясын
талдай отырып диплом жұмысының мазмұнын құрау, ... орай ... ... ... ... ... талдау мәселелері қолға
алынуда. Адамдардың рекреациялық қызметі бірнеше аспектілерден тұрады:
медико-биологиялық, әлеуметтік-мәдени, ... ... ... ең ... ... ... болып табылады. Оның
құрамында – ... ... ... ... ... ететін адамдарға
көмек көрсету және аурудың алдын алу;
Әлеуметтік-мәдени қызметке - әлемді, табиғатты, тарихты, мәдениетті
тану, яғни ... ... ...... ... ... қабілеттілігін
жақсартуды жатқызуға болады.
Туризм ғылым саласы ретінде саяхаттанудың ең қарапайым ежелгі кезеңінен
қазіргі заманға дейінгі даму элементтерін зерттейді. ... ... ... ... ... ең ... ... кезеңінен қазіргі заманға
дейінгі даму элементтерін зерттейді. Туризм тарихын зерттеудің негізгі пәні
– туристік қозғалыстың ... ... ... шығу тегі ... ... мен ... болып табылады.
Туризм пәні зерттеулердің ... ... ... ... ... ... тарихи пәндерге сүйенеді. «Туризм» термині
әртүрлі халықтардың ... тек 19 ... ... ғана ... ... заманда және орта ғасырларда адамдар «саяхаттанушы» терминін кеңінен
қолданды. Саяхаттану деп жаңа ... ... ... ... ... оның ... қарамастан орын ауыстыруын айтады.
В.Б.Сапрунованың зерттеу жұмыстары туризм саласының дамуының 4 ... ... ... В ... туризмнің бастапқы тарихының кезеңі деп
атайды (ежелгі кезеңнен 19 ғасырдың басына дейінгі уақыт).
Екінші сатысы (19 ... басы мен 20 ... басы ... ... ... ... ... қызмет түрлерін өндіретін арнайы
мамандандырылған мекемелердің пайда болуы.
Үшінші сатысы (20 ... басы мен ... ... ... соғыс
басталғанға дейін уақыт ) – бұл әлеуметтік ... ... ... сатысы (1945 бастап бүгінгі күнге дейінгі уақыт ) – ... ... ... үшін тараулар мен қызмет түрлерінің өндіретін
салааралық жиынтық ретінде туризм ... ... және ... ... сатысы.
Туризм, басқа да халық шаруашылығы сияқты ... ... ... ... сауықтыру-спорт, танымдық; сондай-ақ ішкі және халықаралық
туризмге бөлінеді. Бірнеше басқару органдарының болуы да ... ... ... ... орталық курорттарды басқару кеңесі, орталық туризм
және экскурсия кеңесі, халықаралық жастар туризмінің бюросы -  ... ... ...... және басқалары. Осындай
конструктивті  ғылым, ... ... ... ... ... және ... ... мәселелерді қамтуға туризм
географиясының ғана шамасы келеді. ... ... ... өзінің
елінен шығып басқа бір шетелдік елге барады. Кеденнен өту үшін туристтік
құжаттарды толтырады (паспорт, виза ... ... және ... өтеді. Бұл халықаралық туризмнің ерекшелігі болып саналады және
ішкі туризмнен ең басты айырмашылығы.
Қостанай қаласы аумағында экскурсиялардың ... ... мен ... себеп болып отыр. Қостанай облысының туристерге
арналған санаториялық курорттық потенциалы Қостанай облысының ... ... ... ... қатар жалпы емдік ... және даму ... ... ... ... ... мүмкін
емес. Зерттеу мақсаты мен міндеттеріне орай емдік туризмді ... ... ... ... ашу, ... қажеттілігі туып отыр.
Курорттық-рекреациялық шаруашылыққа шипажайлар, санаториялар, демалыс
үйлері, туризм және қызмет көрсету ... ... ... ... мақсаты
халықтың рекреациялық қажеттіліктерін, рекреациялық (емдік ... ... және ... ... ... Жоғарыдағы айтылғандарды ескере келе емдік сауықтыру
туризмі проблемасы көкейтестілігі анықталды.
Зерттеу ... ... ... ... мен Қостанай
облысының туризм саласы.
Зерттеу пәні. Туризм саласындағы ... ... ... және ... ... ... ... облысы аумағындағы туристік экскурсиялардың
алатын орны және ... ... ... ... аймағының туристік рекреациялық ресурстарын одан ... оның шешу ... ... ... ... ... ... туристік рекреациялық мүмкіндіктерін анықтау.
• Қостанай облысы туризмінің даму ... ... ... ... ... ... мен ... айқындау.
Зерттеу әдістері: әдебиеттерге шолу, картографиялық, статистикалық,
ақпарат құралдары ... ... ... ... РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
Туризм дамуының негізгі ... ... ... ... ресурстар және туристік инфрақұрылым болып табылады. ... ... ... ... мен ... ... құрылуына
әсерін тигізеді. Біз осы тарауда туризм дамуының ... ... ... ... ... ... ... туралы айтудың алдында,
туристік-рекреациялық ресурстар дегеніміз не? Деген сұрағына жауап берейік.
Туристік-рекреациялық ресурстар дегеніміз – ... ... және ... ... ... ... ... және адамдардың күшімен салынған обьектілер мен ... ... ... ... ... ... ... екі топқа бөлуге ... ... және ... ... ... ... Ал енді тікелей осы тараудың
мазмұнына, табиғи-рекреациялық ресурстарға ... ... ... ... ... дамыған және дамып келе ... ... ... ... негізі болып, әлемдік экономиканың ең
басты және тез дамитын саласы болып ... ... ... өсу ... экономикалық феномені ретінде танылды. Туризм әлемдік
экономикада басты позициялардың бірі ... ... ... (БТҰ) ... бойынша ол әлемдік жалпы ұлттық өнімінің ... ... ... 11% ... ... өндірісте әрбір
тоғызыншы жұмыс орны қамтамасыз етеді.
Туризм түсінігі айқындағанда мынадай келесі көрсеткіштерді ескерген
жөн:
− Орын ... Бұл ... ... ортадана тыс жерге орын
ауыстыру арқылы жүзеге асады. ... ... мен ... орнына немесе оқу орнына
бару арқылы орнын өзгерткен тұлғаны турист
ретінде қарастытыру мүлдем теріс түсінік.
− Өзге ... ... Бұл ... ... өзге ... жер ... үнемі
немесе ұзақ мерзімді өмір сүру ... ... ... ... бұл еңбек
қызметімен де байланысты (жолаушының
еңбекақысы мен ... ... ... ... Тағы да бір ерекшелігі
саяхаттанушылар жаңадан келген ортасында
12 ай бойы немесе одан да ұзақ ... ... ... бір өзге ... ... одан да ұзақ ... ... болуды жоспарлаған адам туризмнің
критерийлері бойынша саяхаттанушы (турис)
болып саналмайды.
− Жаңадан келген орта еңбек ақы ... ... Бұл ... ... жолсапардың негізгі мақсаты жаңадан
келген ортада арнайы бір қызмет ... ... ... ... ... іссапар, сондай−ақ бос уақытын
өткізу мақсатындағы саяхат – ... өмір сүру және ... ... тыс ... орын ... Егер
қала тұрғыны сол қаладан сауда – саттық
қызметі мақсатында орын ... ... ... ... ... өзінің негізгі ортасын тастап кетпейді.
Туризм түрлеріне байланысты жіктеуге мүмкіндік беретін белгілері
ретінде саяхаттанудың ... ... ... ... Мұндай
жіктелуде саяхатқа адамды аттандырған негізгі себептерді анықтау қажет.
Себептік мотивациялық жіктелу туризмнің 6 ... ... ... ... ... ... Мұндай туризмнің түрі қысқа мерзімге
немесе ... ұзақ ... ... физикалық немесе психологиялық
тұрғыдан қалпына келтіру мақсатында ... ... Бұл ... ... ... ... ... қалпына келтіруге климат, теңіз суы секілді
табиғи құбылыстар пайдалантын курорттық демалысты да жатқызуға болады.
2. Мәдениетті зерттеу мақсатындағы туризм. Бұл ... ... ... ... ... мәдениетін, тарихын зерттеп, білуге
бағытталған және ол танымдық және діни табынушылық ... ... ... ... ... және ... құндылықтарды зерттеу, көру
мәселелерін қамтиды. Бұл мақсаттағы саяхаттанушылар ... ... ... ... ... ... ... Табынушылық мақсатқа туризм ерекше діни мәңі бар жерлерді көру
арқылы орындалады.
3. ... ... ... ... ... ... ... таныстарын, достарын көру, ... болу ... ... visiting friends and ... ... ... Сондай – ақ клубтық туризмді де ... ... ... ... ... саналы түрде арнайы бір топпен
ғана демалуда мақсат етеді.
4. Спорттық туризм. Спорттық туризм ... бір ... іс ... қатысуға бағытталған жолсапар, сондай ақ пассивті ... ... ... спорттық жарыстарға қатысу мақсатындағы жолсапар болып
табылады. Белсенді түрде спорттық ... ... ... П атты ... халықаралық жарысқа қатысу үшін Карпат еліне аттануы мүмкін, ал
пассивті қатыс футбол ... өз ... ... ірі ... ... көрсету үшін ойын өтетін елге сапар шегуі мүмкін.
5. Экономикалық туризм – бұл кәсіптік және ... ... ... жол ... ... табылады. Мысалы халықаралық биржа, көрме,
жәрмеңке және тағы басқа іс ... ... ... ... туризм. Бұл туризм түрі дипломатиялық және саяси
іс−шаралармен байланысты туризм болып 2 бөлінеді. ... ... бір ... ... ... жағдайларға талдау жасау, баға
беру немесе өз пікірін білдіру ... ... ... ... ... ... бір елдегі, аймақтағы мемлекеттік маңызы бар саяси−қоғамдық
шараларды ... ... ... саяси баға беру мақсатында ... 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... релаксациондық,экскурсиялық, |
| ... ... ... ... |
|Маусымдық белгі ... ... ... ... ... ... |Ұйымдастырылған, өз жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... орта |
| ... үшінші жастағыларға. ... болу ... ... ... |
| ... ... |
| ... мерзімді(15 және одан жоғары) |
|Туристің тұрғылықты жері ... кіру және шығу ... ... ... ... ... ... географиясы |Континентаралық, халықаралық, аймақтық, |
| ... ... ... ... |Индивидуалды, ... ... ... ауыстыру ... ... ... ... ... ... |
| ... көлік түрлерін қолдану арқылы. |
|Пайдаланылатын ресурстар |Таудық, ... ... ... |
| ... ормандық, далалық. ... ... ... білімдік, шоппинг. |
|статусы | ... ... ... жаппай, сараланған. |
|қажеттіліктері мен | ... | ... ... ... инсенти -турлар, жеке турлар. |
|Қызмет көрсету деңгейі |Элиталық, пэкидж-турлар ... ... ... ... ... | ... с к е р т у – [8] ... ... ... ... ... белілеріне қарай классификациялауға болады (кесте 1)
Туристтік ағымымен оның бағыттарына қарай және құқықтық ... ... 2 ... ... ... (шетелдік).
Ішкі туризм – азаматтың өз елі ішіндегі саяхаты.
Халықаралық туризм - өз елінен тыс жерлерге саяхаты. ... ... ... елге ... ... ... елдерге сапарлар.
Қазақстан республикасында туристік қызмет көрсетуді мемлекеттік реттеу
мәселелері. ... ... ... ... ... ... ... бағыттарында қарастырылған ... ... ... ... ... ... болжаудың
сандық параметрлерінің негізгі нақты көзі болып, дүниежүзілік туристік
ұйым(ДТҰ) табылады.
Жарияланған 2012 ... ... ... дамыту ДТҰ болжамында
дүниежүзілік ... ... жыл ... ... 4,3-4,4%, ал азия
тынықмұхит аймағында туризмнің болжамды өсімі 6,7%.
Егер 1995 жылы туризмнен түсетін әлемдік ... 399 ... ... ... олар 2 ... ... ... яғни әлемдік туризмнен
табыстардың көлемінің болжамды өсімі әлемдік экономиканың басқа ... ... ... ... ... ... аумақтары бойынша біркелкі емес
(кесте 2).
Кесте 2. Дүниежүзілік туризмнің ... ... |1995 |2000 |2010 |2020 ... ... | | | | | ... |335 |390 |527 |717 |214,0 ... | | | | | ... және Тынық | | | | | ... ... |80 |116 |231 |438 |547,5 ... |111 |134 |195 |285 |256,8 ... |20 |27 |46 |75 |375,0 ... ... |14 |19 |37 |69 |492,9 ... Азия |4 |6 |11 |19 |475,0 ... |564 |692 |1047 |1602 |284,0 ... [36]- ... ... ... ... [36 ] –әдебиет негізігде автордың құрастыруы
Сурет 1. 2020ж. Туристердің дүниежүзі бойынша келуін болжау
Туризм дамуының ... ... ... ... 2008 ... ... жылы туристік қызмет саласындағы жалпы түсім 2,6 есеге
өскен. Туристік қызмет саласындағы жалпы қосылған құн 2,7 ... ... дегі ... ... ... ... 2008 жылы 1,4%-дан 2010 жылы 1,9%-
ға өсіп, 2011 жылы 1,7%-ға төмендеді. Туризм саласында ... ... ... ... ... ... ... теңге) 2008 жылы
17 533, 2008 жылы 22 418, 2009 жылы ... 2010 жылы 42 766 ... ... ... 3. ... дамуының индикаторлары
| |2008 |2009 |2010 |2011 ... ... ... |84,7 |138,7 |190,1 |224,4 ... ... ... теңге | | | | ... ... ... |79,7 |131,6 |180,1 |211,8 ... | | | | ... құн, млрд. теңге | | | | ... ... ... |1,4 |1,8 |1,9 |1,7 ... ... пайызбен | | | | ... ... ... | | | | ... саны ... ... |3,0 |3,1 |3,3 |7,1 ... | | | | ... мың адам | | | | ... ... ... | | | | ... |288,6 |296,4 |307,2 |317,4 ... ... | | | | ... пен ойын-сауықты |64,4 |69,7 |73,6 |73,0 ... | | | | ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... айлық |17 533 |22 418 |27 649 |42 766 ... ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... ... ... |2 974 869 |3 ... 544 |5 242 ... ... | | |440 |643 ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... есепке | | | | ... адам 4) | | | | ... ... емес |5 990 691 |7 ... 261 |9 388 ... саны | | |554 |207 ... ... келген | | | | ... ... ... | | | | ... адам 4 | | | | ... ... ... ... ... ... |
(Кесте -3) Соңғы жылдары тұтастай алғанда республиканың туризм саласы
дамуының оң серпіні ... 2011 ... ... ... ... ... келушілердің саны 3,1 % өсті, ішкі туризмнің көлемі
8,2 % өсті, сыртқа шығушылар туризмі 15,3 % өсті.
Жұмыс ... ... ... фирмалардың ең көбі ... ... ... ... қаласында және Шығыс Қазақстан облысында
орналасқан. Бұл облыстардың ... ... ... ... 86%-на ... ... туристердің республикада саяхатта болуының орташа ұзақтығы 16
күнді құрады (ТМД-дан келгендер үшін ... ... тыс ... үшін 17 ... ... Бұл ... ... іскерлік
мақсатпен 58,3%, жұмыстан бос демалу үшін 2,9,%,таныстары мен ... үшін ... ... 3,2,% ... адамдар. Резиденттер
еместер арасынан іскерлік мақсатпен 93,5%, жұмыстан бос ... үшін ... мен ... көру үшін ... ... 1 % ... ... мен ресурстар алдыңғы орынды алып, рекреацияның
негiзгi алғышарттарының бiрi ... ... ... ... ... әртүрлi рангтағы табиғи-территориялық кешендер,
олардың компоненттерi мен жеке ... ... ... ... мен ритмi, бөгеттердi өту мүмкшiншiлiгi,
географиялык ... ... ... ... ... табиғи объектiлердiң формалары мен көлемi.
Табиғи географиялық жүйелердi рекреация мақсатында ... ... ... айтқанда, демалыс пен туризмнiң ... ... ... ... ... кезiнде, бiз тек рекреация үшiн
қолайлы жағдайлары бар географиялық ... ... етiп ... ... ... ... кұрайды [3].
Табиғи-рекреациялық ресурстар бұл – рекреациялық іс-әрекеттер үшін
комфорттық қасиеттерге толы, белгілі-бір уақыттарда демалыс және ... ... ... табиғи және табиғи-техникалық географиялық
жүйелер, денелер мен табиғаттың құбылыстары.
Табиғи-рекреациялық ресурстар демалушылардың демалу және саяхаттау
ауданын таңдауда ... роль ... ... ... ... жануарлар
және өсімдіктер әлемінің байлығы мен әртүрлілігін, спортпен, аңшылықпен,
балық аулаумен шұғылдануы ... ... ... ... ... ... ... болуымен рекреациялық іс-әрекеттің
түрлері мен формаларын ... ... ... Елдің немесе ауданның
географиялық жағдайы, басқаша айтқанда теңізге, ... және ... ... ... ... және маңызды көлік жолдарына
жақындығы, ірі туристік ... мен жеке ... ... құрылуында
маңызды орын алады. Туристік ... мен ... ... ... ... бар ... ... Осы ресурстарды көру үшін
туристер осы аймаққа келеді. Рельефтің әртүрлілігі де ландшафтың ... ... ... Олардың туристер мен спортшылар үшін ... бар, ... ол ... ... ... Табиғи
ортаның таулы климаттық және ландшафттық факторлары ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар
олар, актиті және пассивті демалыс турлерi үшін өте қолайлы. Табиғи ортаның
келесі маңызды ... ...... ... ... ... ... қосалқы әсері бар. Адамның организіміне тікелей әсерін ... ... ... мен ауа ... жел, ... күн радиациясы, метеорологиялық құбылыстар жатады. Метеорологиялық
өлшемдердің маңыздылығының бірлігі ауа-райы ... ... олар ... ... ... ... болуы мен жүрүіне
әсерін тигізеді. Адам биоклиматологияның маңызды міндеті болып, адамның
организмі мен ... ... ... ... ... ... ... ең оптималды ылғалдылық 30-60%
денгейінде болады.Адамның организімінің ... ... ... айналадағы
ортаның температура режимі әсерін тигізеді. ... орта ... ... ... +17,2 +21,2 ... ... ... В.Г Надеждин бойынша). Осы көрсеткіштер ... ... ... үшін есептелінген. Денсаулығы жақсы адамдар үшін біршама жоғары
немесе біршама төмен температуралар ыңғайлы. ... ... үшін ... ... ... кезінде Е.А Котляров /17 / +10 +12 ... ал Ю.А ... Н.Н ... демалыс пен туризм үшін оптималды
температуралар +15 +25 деп ... ... ... ... таза
болуын, инсоляцияның қолайлы жағдайы, ауа ылғалдылығы мен температураның аз
тербелісі, тұмандардың аз ... т.б. ... ... ... ... ... Облыс орталығы – Қостанай қаласы. Облыс
Қазақстанның солтүстік-батысында Орал тауының оңтүстігін, Батыс ... ... ... шеті мен оңтүстігін, Торғай ... ... алып ... ... ... ... бай. ... темірдің, бокситтің,
никельдің, есбестің, ... ... ... ... ... ...... флюс, доломит, отқа төзімді балшық, әнек
және құрылыс құмы, ... ... ... ... – тым ... жазы ... ... 4,5 мыңға жуық үлкенді-кішілі көлдер бар, олардың ірілері –
Құсмұрын, Сарымойын, Ақсуат, Сарыкөл, Сарыоба, Қулыкөл, ... ... ... 80 %-ы ... кездегі облыстағы өнеркәсіптің басты саласы – темір кені ... ... ... ... Оның төңірегінде көмекші сала есебінде
энергетика, машина жасау және металл өңдеу ... де ... ... ірі ... ... ... ... (Лисаков қаласында) кен байыту комбинаттары мен ... ... ... ... ... ... кенінің 80 %-ы, асбест
талшығының барлық өнімі шығарылады.
Өнеркәсіптің басқа ірі ... ... ... ... бірнеше ірі темір-бето конструкция комбинаттары, кірпіш зауыттары
бар. Олардың орталықтары Қостанай, Рудный, Жітіқара, Лисаков ... ... ... өндіретін өнімдері – ет, сүт, сары май,
нан, ұн, сыра. Ірі ... ...... мен ... ... ... рудный мен Лисаковта сүт, май зауыттары
орналасқан.
Машина жасау ... ... ... ірі ...... Смирнов қалалары.
Қостанайда жасанды талшық өндіретін химия зауыты бар. ... ... ... жүйесі мен Жітіқара – Қостанай газ құбыры тартылған.
Қостанай облысы – еліміздің аса ірі астықты ... ... егіс ... 16,6 %-ы осы ... ... ... ... жері – 10 211,6 мың га. Ауыл ... ... ...
егіншілік. Ауыл шаруашылығы өнімінің 50-60 %-ы осы егіншіліктен алынады.
Егістік дақылдардан 64,4 %-ына жаздық ... ... Мал ... ... ... – етті ... мүйізді ірі қара малын өсіру. Оған табиғат
жағдайы қолайлы.
Қостанай облысында теміржол, автомобиль және әуе ... ... ... ... – 890 км. ... теміржол магистралі – 325
км, оның бір бөлігі Қостанай – Рудный – Жітіқара жолы – 165 км.
Қостанай – ... ...... ... ... ...
8 540 км.
Қостанай әуе жолы арқылы Мәскеу, Алматы, Астана, Челябі ... ... ... мен ... ... ... ... ету үшін «Бұқара -
Орал» газ құбырынан тармақ тартылады. Қазір ...... ... ... - ... газ ... жүргізілуде.
Облыс қалалары – Қостанай, Арқалық, Рудный, Лисаков, Жітіқара.
Қостанай – облыс ... ... ... және ... ... ет ... комбинаты, тігін және аяқкиім фабрикалары, жасанды штапель талшықтары
зауыты бар. Металл ... ... ... ... ... болады. Олардың біреуі тау-кен жабдықтары зауыты болып ... Бұл ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы машиналары мен ... ... ... ... ... ресурстары
Қостанай облысы табиғи рекреациялық ресурстарға өте бай. Мұндағы
әртүрлі формадағы таулар тап – таза ... ... ... ... ормандар
облыс өлкесіне көрік беріп тұр. Сонымен қатар бұл ... ... да ... ... ... ... ... сфераны дамытуға өте қолайлы болып
табылады. Экускурсиялық қызметті жолға қою да кезек күттірмейтін мәселенің
бірі. Ол үшін ... ... ... толық сараптама жасап алу
қажет.
Рекреациялық потенциалды төмендегідей ... ... ... Табиғи және тарихи-мәдени объектілердің бірегейлік, экзотикалылық
деңгейі:
- мәдени-тарихи ... ... ... ... тану және ... ... ЮНЕСКО тізіміне жататын, халықаралық деңгейдегі объектілер ... бар ... ... объектілер арасындағы типтілігі;
- түрақты мекен жайына салыстырғандағы ... ... ... ... мен ... ... ... кездесетіндығы және
қайталанбайтығын дәрежесі;
- сұраныс орындарына қатынасты тарихи-мәдени объектілердің қол жетерлігі
және осы объектілер танымал болуы;
- мәдени кешендердің ... және ... ... ... мен пішіндері және оны шолу мүмкіндігі.
2. Табиғи және тарихи-мәдени потенциал мен территорияның қол жетерлігі:
- көлікті қол ... ... қол ... ... бойы қол жетерлік;
- саяси қол жетерлік;
- әлеуметтік-экономикалық қол жетерлік;
- қаржы қол жетерлік;
- ақпараттық қол жетерлік;
- ... қол ... ... қол ... ... және ... ... бар болуы.
- орналастыру индустриясы;
- азықтандыру индустриясы;
- ойын-сауық ... ... ... ... ... ... рекреациялық және туристтік мүмкіндіктері және оны
пайдалану дәрежесі. Рекреациялық іс-әрекетінің ресурстары және жағдайы:
- территорияның ... және ... ... ... ... ерекшеліктері;
- территорияның мәдени-тарихи маңыздылығы;
- территорияның рекреациялық игерілгендігі және ... ... ... ... ... ... және ... ресурстары туралы ақпарттық құрамдастығы;
- рекреация және туризм дамуының жинақтау, орындалу және ... ... ... ... ... ... ... игерілу деңгейі;
- территорияның әлеуметтік-мәдени өзгерістері;
- аймақтағы рекреация мен туризм дамуының ... және ... ... ... және ... ... олардың ерекшеліктері,
мамандануы және дамуы мен ... ... ... ... кезеңі және игерулік дәрежесі;
- территорияны рекреациялық пайдалану түрлері.
6. Жергілікті халықтың өмір сүру ... және ... ... ... ... Табиғи-климаттық және ландшафттық жағдайы:
- климат жағдайы;
- орографиялық жағдайы;
- гидрологиялық жағдайы;
- фауналық және ... ... ... ... ... ... және ... табиғи объектілер;
- адамның организміне табиғи факторлардың ықпалы, олардың комфорттылығы:
жергілікті жердің ... ... ауа ... өзгермелілігі
т.с.с.
- топологиялық (жергілікті жердің бірегейлігі; табиғи орталардың
байланыстылығы және табиғи мен мәдени-тарихи ... ... ... ... ... (саңырауқүлақ, жидек теру,
балық аулау, өнеркәсіптік емес аң аулау жағдай, саяжай үшін ... ... және ... ... ... ... территорияның әсер ететін
қабілеті).
8. Рекреация мен туризм дамуына ... бар ... және ... ... ... мұра тізіміне еңгізілген объектілердің бар
болуы;
- техногендік іс-әрекетінің саладырының және ... ... орын алуы ... ... ... және ішкі ... ... қамтамасыздану
дәрежесі;
- жергілікті түрғындарды және еңбек ресурстарын пайдалану мүмкіндіктері;
- аймақтағы әлеуметтік-экономикалық және ... ... ... территориялық ұйымдастырудың негізгі аспектілерін өзара
байланысты зерттеу:
- демалуды ұйымдастыру формалары;
- демалуды ұйымдастырудың ... ... ... ... және оның ... ... кеңістіктің туристтік-рекреациялық диффееренциациясы;
- территорияның экологиялық жағдайы;
- территорияның ... және ... ... ... ... ресурстары қолға алынып, туризм белсенді түрде
дамуда. Әсіресе, көптеп қызықтыратындары табиғатпен ... ... ... Бұл ... және ... туристерін көптеп
тартуда.
Қостанай облысында биік ... ... аз ... ... ... ... жерлер көп. Олар жайылымды, түрлі шөптер
алып жатқан далалы, ақ діңді қайыңдар және ... ... жан- ... ... ... ... көлдер. Оларды экскурсия көздеріне айналдыру ішкі
туризмнің дамуына жағдай жасар еді.
Қостанай ... ... ... ... ... ... әдіспен
жазатын емдеу туризмі. Мұнда көптеген шипажай іспеттес ... ... өкпе ... қарсы санаториялар, балалар сауықтыру орындары,
бальнеогиялық орындар туристерді ел ішінен ғана емес, срнымен қатар, шетел
азаматтары да көптеп ... ... ... ... ... «Сосновый бор»
санаториялары, «Жайлау» ойын-сауық кешені, «Лоц ... ... және тағы ... емдеу орындарына бай. Бұған ... ... көп ... ... ... территориясы жазықты рельфпен сипатталады. Солтүстік
бөлікті Батыс-Сібір ойпатының оңтүстік-шығыс шеткері аймағы алып жатыр, ал
оңтүстікте Торғай үстірті; ... ... ... Орал үстіртінің толқынды
жазығы алса, оңтүстік-батыста – Сарыарқа.
Климат континенталды және өте ... Қыс ... ... ... боран мен
күшті жел қыс бойы соқса, жазғы мезгіл ... ... және ... ... ... ... 250-300 мм, ... ... ... ... 150-175 күн, ал ... 180 күн.
Жер қойнауы пайдалы қазбаларға өте бай: ... және ... ... ... көмір, асбест, отқа төзімді және кірпішті саз балшық,
цементті және ... әк тас, құм, ... ... және т.б. ... мен құба ... ... қоры 15,7 ... тоннаны құрайды. Пайдалы
қазба мен минералды шикізаттың 400-ге жуық кен ... бар: 68 – ... 19 ... кен орны ... 7 – алтын және бір-бірден - күміс пен
никель. Қостанай темір ... ... ... ... ... ... маңызды шикізат базасы болып есептеледі.
Су ресурстары. Өзен ... ... ... ... 300-ге жуық ұсақ
өзендер ағып жатыр. Ең ірі деген өзендер – Тобыл (800 км облыс ... ... ... (390 км). ... ... ... ... Қаратамар және
Амангелдінің су қоймалары орналасқан. Облыс аумағында 5 мыңнан ... ... ... ең ... ... ... Қойбағар, Ақкөл, Сарыкөл, Алакөл
және т.б.
Топырақ жамылғысы. Өсімдіктер және жануарлар ... ... ... ... ... ... сортаң және тұзды қара және
сарғылт топырақ. Тың ... ... ... ... жер ... ... ... түрлі шөпті өсімдікті, қайыңды-көктеректі және
қарағайлы орманды ... ... қара ... ... – түрлі
өсімдікті, қарағайлы орманды – Науырзымқарағай, қорық ... ... ... ...... және ... ... ақшыл-
сары топырақ. Қостанай облысының жалпы жер ... 19600 мың ... ... ... 18123,4 мың ... жер. Оның ... 5659,3
мың га, немесе 31,2% жер егінді ... ал 12072 мың га (66,6%) ... ... ... бір ерекшелігі – оның қиыр ... ... ... ... ... және ... ... аңғарларын
қамти отырып, Тобыл өзеніне жететін ұзындығы 700 км Торғай ... ... ең биік ... ... ... ... топырақ және өсімдік жамылғысы жөнінен облыс жері орманды
дала және дала ... ... ... ... ... ... түрлі
жемістер өсіруге мүмкіндік береді. ... ... ... ... жазда
түсетіндіктен, мұнда көп өнім алуға мүмкіндік береді. Бұл ауданда өсімдік
шаруашылығының ... ... ... бөлігіндегі құнарлы топырақ та
септігін тигізеді.
Облыс ... ... ... бойлық бағытта белдемдік
байланыстағы өсімдік жамылғысы таралған. Оның ... ... ... дала ... алып ... Орманды жерлері негізінен әртүрлі бұталар
өскен терек аралас ... ... ... Кей ... олар ... ... қайыңды орман өңірлерін құрайды. Дала белдеуі әртүрлі шөбі
басым илеумен боздан тұрады, ал ... дала ... ... ... ... бетегелі- селеулі шөптер өседі. Дала және құрғақ дала
белдеулерінің құмдық топырақты ... ... мен ... ... Аманқарағай және Науырызымқарағай мемлекеттік қорықтары
ұйымдастырылған. Орманды дала өңірінің оң жағы ... ... ... тал
тағы басқа ағаш, түрлі шүйгін шөп өседі. Бұрын бітік шөп өскен далалық өңір
негізінен жыртылған. Өзен жайылмалары мен көл ... ... ... өсіріледі.
Қостанай облысында жануарлардың біраз түрі бар. Бұлан, елік, қасқыр,
түлкі, қарсақ; кеміргіштер- ақ қоян, ор қоян, борсық, ... ... ... аламан, сарытышқан, аққұлақ, кірпішешен, андатра және ... ... құр, ... ... ... тоқылдақ, көкек, бүркіт
және қараторғай, қаз, үйрек, аққу, және тағы ... ... ... ... ... ... ... табынбалық және тағы
басқалары кездеседі [33].
Ішкі сулары. ... ... ірі ... аз. Өзен ... ... төңірегінде 300-ге жуық ұсақ өзендер ағып жатыр. Ең ірі деген өзендер
– Тобыл (800 км ... ... және ... ... (390 км). ... ... ... Қаратамар және Амангелдінің су ... ... ... 5 мыңнан астам көл бар. Олардың ең ірілері:
Құшмұрын, Теңіз, Қойбағар, Ақкөл, Сарыкөл, Алакөл және ... ... өте көп, ... олардың сулы кезеңі көктемде, яғни қар
ерігенде, ал жазда бұл өзендердің суы ... ... ... суды ... үшін ... ... қоймаларды
толтырады.
Қазақстан жерінде Тобыл өзенінің тек бас жағы ғана ағады. ... ... ... беткейінен басталады да, ... ... ... сала қосып алады. Тобыл өзені ... ... ... ... ... ... ... Есілдегі сияқты -
көктем, судың аз кезі – қыс. Тобылдың суы ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін өзен ағыны - ... ... ... және басқа су ... ... ... су бассейіні жоқ көптеген аудандарда бөгеттер мен ... ... ... мен ... халықты сумен қамтамасыз
етуге, ішінара егін суғаруға пайдаланылады. ... көп ... ...... пен қаздарды өсіруге пайдаланылады.
Қостанай облысының экологиясы. Қостанай – ... ... ... 1936 жылы 29 ... бұрынғы Қостанай мен Торғай
губернияларының негізінде құрылған. Құрамында 5 қала, 13 кент, 16 аудан,
808 ауылдық елді ... бар. ...... ... Жер ... ... км. ... 913,6 мың адам. Облыстың солтүстік-батысы мен ... ... ... ... облыстарымен, шығысында және оңтүстік-
шығысында Қазақстанның Солтүстік Қазақстан, Ақмола және ... ... ... ... шектеседі. Облыс аумағы
негізінен жазық дала. Солтүстіктен оңтүскке қарай тым ... ... (740 км) әр ... ... белдеулерден тұрады: батыс
жағында Орал маңы үстіртін (250-400 м), солтүстігінде Батыс Сібір ... ... ... ... үстіртінің басым бөлігін, қиыр
оңтүстік-шығысында Сарыарқаның батыс бөлігін қамтиды. Орал маңы ... ... ... еңістене келіп, солтүстцігінде ... ... ... ... ... ... ағысының аңғарымен шектеледі.
Қостанай облысының аумағы үш ірі ... ... ... ... қара ... ... ... қоңыр-қызғылт топырақ, ал
оңтүстік бөлігін сұр ... ... алып ... Қара және ... ... ... және ... аудандарында егін шаруашылығы мен мал
шаруашылығын өркендетуге қолайлы. Оңтүстіктегі сұр ... ... ... болуына байланысты негізінен, мал шаруашылығына қолайлы.
Қостанай өңірінің табиғаты ... ... ... ... ... ... ... байқайды. “Тынысым бірден кеңіп кетті” деп ... ... ... ... Атмосфераның тазалығы жергілікті жерлерде
белгіленген игі істердің уақытылы орындалуына байланысты. ... ... ... отынмен жылытылатын жылу қазандықтарынан қап-қара түтін
будақ-будақ шығып жатады. Қою ... ... ... ... жатса да ауаны
ластамай қоймайды.
Мұндай залалдан құтылудың амалы бар. Әлгі қазандықтар газбен жұмыс
істесе, қою ... ... ... Осы ... ... ... қолға
алынған.
Дегенмен, Соколов-Сарыбай кен ... ... ... ... ... ... қаласындағы осындай орталық
мазутпен жұмыс істейді. ... ... ... ... ... ... Облыс басшылары мұны ескеруде.
Бюджеттен аудан орталықтарын және ірі елді мекендерді газдандыру қолға
алынбақ. Мұның экологиялық ... ... ... жыл ... ... ... ... мөлшері 316,069
мың тоннаны құрайды. Жалпылай ... ... ... ... ... кетуінен. Кәсіпорындардан бөлінетін жоғарыда
аталған қоқыс мөлшерінің 51 пайызын, жылына 159,678 мың ... ... ... келеңсіздікке тосқауыл неге қойылмайды деген сауал туындайды.
Әрине, ешкім де қол қусырып, ... ... ... ... ... ... ... көзделуде. Соған орай жиырмаға жуық бақылау-
зерттеу пункті жұмыс істейді. Мұның сыртында облыста автокөліктерді ... ... ету ... іске ... ... ... ... да зияны тиеді. Бүгінде ағынды су көлемі 99 мың ... ... Бұл 2005 ... жеті ... көп. ... ... салыстырғанда қалдық
заттар көлемі де кеміді.
Желқуар, Аманкелді, Қаратомар, Жоғары Тобыл су ... да, ... ... және ... ... ... жүзеге асырылады.
Себебі, мұндағы суды ірі елді мекеннің тұрғындары пайдаланады.
Соңғы жылдары Тобыл өзені суының сапасы ... ... Бұл ... ... ... шаралардың ықпал етуіне байланысты. Кейінгі
кезде табиғатты және суды қорғау заңнамасы ... ... ... су ... ... және тиімді түрде пайдалану үшін
аймақтық ... ... ... ... Оған 30 ... теңге ақша
қажет.
1.2 Тарихи-мәдени ресурстары
Экскурсия көздеріне жататын тағы бір нысан – тарихи ескерткіштер. Облыс
аумағында ... ... ... ... ... ... ... береді. Тіпті бұл тұрғыдан Арқалық өңірінің
өзі келешегінен үлкен үміт күттіретін аймаққа жатады.
Қостанай ... ... ... ... ... – мәдени
ресурстарға да бай болып келеді. Мұнда әдемі, көп тарихы елді ... ... ... ... ... бар. ... ... қазіргі
заманға сай биік зәулім үйлер бар. ... оқу ... және ... ... ... ... ... облысы мәдени-тарихи құндылықтарға бай. Облыста 1974 тарих пен
мәдениеттің ескерткіштері, сондай-ақ ... ... бар: ... ... ... ... үйі, ... көпестің үйі, «Фурор»
киноматограф ғимараты, Яушев көпестің пассажы, Қостанай зауыт ... ... ... ... мешіт және т.б. ескерткіштер.
Ескерткіш – кең ...... ... ... ... атауы. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы мұражайлы,
көрмелік маңызы бар ... мен ... ... ... ... ... ... ескерткіштерді негізгі 4 түрге ... ... ... ... ... өнері
ескерткіштері, монументтк ... ... ... Сондай-ақ,
ескерткіштерге тарихи-танымдық ... ... ... ... да жатқызуға болады. Яғни, азаматтың көне заманнан күні ... ... ... ... ... аса ... ... ерекше,
қайталанбас заттық - рухани үлгі - нұсқаларын; адам өміріндегі оқиғаларды,
белгілі бір ... ... ... ... ... ... еске ... қастерлі мұраларды Ескерткіш деп атау ... ... ... ауыз ... ескерткіштері, жазба ескерткіштер, өнер
ескерткіштері, ... ... ... ... ... діни ... т.б. деп те түрліше жіктеуге болады.
Мәселен, адам қабірінің ... оба, ... ... сақ ... ... ... ... жеткен тас мүсіндер, сынтас, сартас, құлпытас,
қойтас, үштас, бестас, сағана, ... ... т.б. ... ... ... - ең ... ескерткіштер түрлері қатарына жатады.
[35].
Облыстың тарихы келесідей мүсіндер мен ескерткіштер түрінде көрініс
тапқан: Тың ... ... ... ... А.Имановтың
мүсіні, Б.Майлиннің ескерткіші, Ыбырай Алтынсаринге ... ... Ұлы Отан ... ... қаза ... үшін тұрғызылған
мемориалды кешен, Жеңіс паркі және т.б.
Тарих және ... ... ... ... ... ... табылады және өскелкең ұрпақ тәрбиесінің маңызды бөлігін құрайды;
тар мағынасында - ұлы ... ... ... немесе елеулі
тарихи оқиғаларды есте қалдыру үшін жасалатын мүсіндік ... Бұл ... ... ... ... ... Алайда ескерткіштер әдетте, дүние
салған адамның құрметіне тұрғызылады. Ескерткіштердің кең тараған түрі де
осы – көлемі ... ... ... ... ... ... әдетте,
көрнекті жерге (қала алаңына, саябаққа, тарихи орындарға, тарихи адамдардың
туған жерлеріне, (ұрыс даласына) орнатылады.
Қостанай қаласы Тобыл ... ... ... ... жылы ... ... ... құрылған 1893 жылы Қостанай қаласы
жыл сайын жәрмеңке өтіп тұратын уезді орталағы болатын.
Кеңес Одағы ... ... ірі ... ... ... 50 жылдар ортасында тез дамыды. Оған ... тың ... ... ... ... темір рудасын және асбест кен орындарын
өндіруде жаңа территориялық - ... ... ... ... Қостанай – бұл үлкен мәдени орталық болып
саналады. Мұнда ... оқу ... және ... телестудия,
драмалық театр, филормония, тарихи - өлкетанулық, ... ... өнер ... ... ... ... кафелер, қонақүйлер,
кітапханалар Қостанай – қазақтың бүгінгі педагогы Ы.Алтынсаринның отаны,
мұнда Совет ... ... ... және ... ... ... Қостанай облысынан шыққан Ұлы Отан ... ... ... ... ... Торғай облысының орталығы
болған. Қазір ең жас қалалардыі бірі болып ... Қала 1956 ... ... ... кен ... ... кезінде поселек ретінде
құрылған.
Қазақ халқының азаттық күресі ... ... ... ... ... ... мен ... көрсетілді. Қазақ
тарихындағы құнды мәдени ескерткіштер қатарына Амангелді ... ... ... ... ... ... Құрманғазы және Дина
Нұрпейісова, Абай Құнанбаев, ... хан, Әлия мен ... ... ... ... Мұхтар Әуезов, т.б. көптеген естелік орындар
жатады.
Қостанай ... ... ...  Екідің ауылына (Сарыторғай) жақын
алқапта ертедегі екі рәсімдік құрылыс  жабайы тастан ... үй ... ... ерте темір ғасыр уақыты. Жергілікті аңыз ... ғғ. ... ... төбелер арасындағы алқапта  қантөгіс соғыс ... ... ... ... ... ордасы осы жерде
орналасқан. XX ғасырдың 80-жылдарында жергілікті ... ... ... ... ... жұмыстары жүргізілді.
I-Екідің  Арқалық қаласы әкімдігіне бағынысты аумақта, Қараторғай
өзенінің оң жағалауында, өзеннен 0, 73 ... және ... ... ... ... жерде орналасқан. Қорған үйіндісі ... ... ... № 1 қорған үйіндісінің диаметрі   15 м тең,  биіктігі
– 0,7 м. Қорған айналасының ені – 5 м, ... – 0,3 м ... ... ... ... жерде орналасқан, алыстан көрінеді. Кигіз үй тәріздес
құрылыс ... ... ... – 6 м., ... ... – 3,8 м. ... ... Ерекше қорғалатын аумақтары
Қазіргі кезде ақылы ... ... ... ... ... ... ... жерлеріне экскурсиялар ұйымдастырылып та
тұрады. Солардың бірі – ... ... ... ... ... ... ... кеткелі тұроған жануарлары мен жәндіктерін,
бауырымен жорғалаушылары мен өсімдіктерін туристермен таныстыруға мүмкіндік
береді.
Дүние ... ... ... ... ... ... негізігі бағыты әр елде әр түрлі. ... ... ... ... оларды қорықтар, заказниктер, резерваттар,
ұлттық парктер, табиғат ескерткіштері деп бөлген.
Табиғи ... ... ... ... планетамыздағы генофондыны
сақтауда, әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... территориясының маңызы өте зор. ... ... ... ... ... ... ... көз тартатын
жердің бірі де сол қорықтар. 1983 ... 1 ... есеп ... 124 ... 4 млн км2 жер ... алып ... 2600 – ден артық
ірі қорықтар территориясы бар. Дүние жүзінде ең үлкен ...... ... Оның жер ... 7 млн ... ... эталоны деп - табиғи, адам қызметімен бұзылмаған, ... ... ... ... бар ... айтады. Қорықтар ... ... ... ... сол ... тән ... жағдайлары болуы
керек.
Қорықтарды ұйымдастыру кезінде, адам ... ... әлі ... ... ... ... ... қызметке құрып кету қаупі төніп
тұрған ландшафт эталоны, жануарлар мен ... ... ... Қорықтардың табиғат эталонын қорғауда олардың ... ... ... ... ... адам қызметінің қатынасынсыз
өзімен өзі ... ... ... қорықтар егер антропогендік
ландшафтардың ортасында орналасса, өнеркәсіп пен құрылыс, ауыл шаруашылық
жұмыстарының ... ... үшін ... ... 2 ... қорғаныс
зонасын жасайды.
Қорық - ерекше қорғауды қажет ететін ... бара ... ... ... және өлі ... ... жеке ... мен
құбылыстарын сақтауға өте қолайлы.
Қорықтардың тағы бір ерекшелігі ... мен ... ... ... ... биогеоценоздың қасиеті мен
құрылысы жайында хабар беріп отырады. Қорық территориясындағы ... ... ... ... маңындағы жерлерге тарап отыруы да ... ... ... территориясында көлемі 784,1 мың гектар жерді ... ... ... бар. ... Алматы, Ақсу – Жабағылы, ... ... ... және ... ... 5,6 ... жері бар 50 ... аңшылық заказниктері, көлемі 5,6 ... ... 42 ... және 18 (217 мың га) ... ... ... 3 табиғат ескерткіші бар. Бұл
қорықтарда, бұрын ... ... ... ... саны ... ... хайуанаттар мен сирек өсімдік түрлері қорғалады. Сондай – ... ... сұлу ... ... онда ... ағаш ... де бағалы. Қорықтарды ... ... ... ... ... ЮНЕСКО ұйымының құрамына енген.
Наурызым қорығы – Қостанай облысы Наурызым және  Әулиекөл аудандарында
орналасқан мемлекеттік қорық. 1931 жылы ... (320 мың га), ... ... ... (87,7 мың га) қайта құрылды. Оған Терсек (көлемі 4,7
мың га), Сыпсың (көлемі 7 мың га)  және ... ... 37,2 мың га ... алқаптары мен Жаркөл, ... ... ... енеді. Олардың
үлесіне бетегелі жусанды 5 мың га тың ... дала ... ... ... ... ... қысы – суық , ызғарлы; жазы – ыстық. Қаңтар
айының орташа температурасы –17 °С, ... айы ... ... ... +2,4 °С, ... 131 күні жайма шуақ, ашық болады. Жауын-
шашынның  жылдық орташа мөлшері  233 мм, оның 30-40 %-і жаз ... ... ... Мұнда жоғары сатыдағы өсімдіктердің 700-ге ... ... ... ... тобылғы, тал, мойыл, қырыққұлақ, т.б.)
өседі. Қорық жан-жануарлар дүниесіне бай: сүтқоректілердің ... ... ... қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың 3  және
балықтардың 10-ға жуық ... ... ... ... ор ... ... ... суыр т.б. мекендейді. Қорықтан аққу, безгелдек, дуадақ, ақ
сұңқар, тарғақ сияқты саны ... ... ... бара ... ... ... Бұл ... су көздерінің мол болуы көктемде жыл
құстарының ұшып келуіне, ұя басуына, мүмкіндік ... ... ... ... істейді.
Табиғи байлығын тиімді, дұрыс пайдалану дегеніміз – мүмкіндігінше оны
рәсуа етпей, ыждағаттылықпен халық ... ... ... ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалану, оны қорғау өте күрделі
жұмыс. Ол үшін ең алдымен адам мен ... ... ... ... ... табиғат байлығын “талай” бермей, керісінше оны ... ... ...... ... ... жолға қойылуы қажет.
Еліміздегі табиға ресурстарды тиімді пайдалану - ... ... ... ... ... – табиғаттың өзіндік жағдайын сақтау және бұрынғы
сипатын қайтадан қалпына келтіру арқылы ... ... ... үшін ... ... жүйедегі қоғамдық шара. Оның
басты міндеті халық шаруашылығын шикізат, ... ... ... ... ... табиғат заңдарымен ұштастыру.
Ерекше қорғалатын территорияларды атап ... ... ... ... ... мемлекеттік қорықтардан елеулі
айырмашылықтары бар. Айталық қорықтарда табиғат байлықтары, сол аймақтың
ландшафты ... ... ... ... қорғалады. Мұндағы
жерлер шаруашылық айналымынан басатылады да, ... ... ... ... ... заңына сәйкес дамиды. Адам оның тек ... ... ... ... ... ... Ұлттық
саябақтарға жүктелетін міндет ... ... ... ... ... ... адамдардың тынығып демалуымен ұштастыра отырып,
қорғаудың ғылыми негізгі әдістері іздестіріліп, ... ... ... ... табиғаттың қорғалатын учаскелерінің
негізгі сферасы ұлттық саябақтар.
Қостанай облысында ұлттық саябақтар ұйыдастыруға қолайлы ... ... ... ... жүргізіліп те жатыр.
Табиғат ескерткіштері. Бұл сирек, құрып бара жатқан, ... ... ... бара жатқан және сонымен бірге ғылыми эстетикалық кейде
тарихи немесе мәдени ... ... ... объектілері.
Табиғат ескерткіштерін қорғау – табиғатқа тән бір затты қорғау. ... ... жете мән ... ... бара ... ... жеке бір
түрлерін қорғау, мысалы: құланды, мензбир суырын, арқарды, т.б.
Табиғат ескерткіштерінің қатарына табиғаттың қорғауға алынған жекелеген
объектілері ... ... ... ... ашылып қалған қабаттар,
үгілуден пайда болған тау жыныстарының ерекше формалары, рельефтің ... ... ... ағаштар мен өсімдіктер, бұлақтар, сарықырамалар
және басқалар жатады.
Қазақстан жерінде Республика дәрежесінде 24 табиғат ескерткіші ... ... аса ... бар ... ... ... Кеңесінің арнаулы
шешімімен қорғауға алынған.
Табиғат ескерткіштерінің қай ... ... да ... зор, ... ... (урочище, роша) көлдер, аңғарлар таудың бөліктері және
жеке ... ... ... ... ... ... қазбалы
орындардың эталоны, құрама сулар, үңгірлер, сирек немесе ... ... жеке ... т.б.) сол ... ... ... объектілері (ескі
көшелер мен парктер, көне қалара, ... ... т.б.) ... ... ... ІШКІ ... ЭКСКУРСИЯ ДАМЫҒАН ОРТАЛЫҚТАРЫ
2.1 Курорттары
Қостанай облысында экскурсиялардың ... ... ... орынды
курорттар иеленеді. Себебеі, курорттар медициналық тұрғыдан да, ойын-сауық
орны ретінде де тиімді болғандықтан, ... ... ... ... туристер емделу, спортпен айналысу, ... ... ... ... қарамастан курорттардың басты мамандану саласы
емдік туризм болып отыр.
Емдік туризм дегеніміз - ... ... ... ... ... ... ... мен факторларын емдік мақсатта ... ... ... негізі курортар мен санаторий жұйесі және ... ... ... ... Онда ... күнделікті тіршілік
ортасынан оқшаулана отырып жаңа ... ... ... оның ... ... ... мақсатында пайдалануы. Емдік ... ... ... (су, ауа, ... т,б) ... қолданады.
Курорттық немесе санаторий жағдайында ем алу сауығу адамдарды табиғат
ортасында емдеу, шынықтыру ... ... ... ... ... шаршаған
организмді қалпына келтіру тек емдік туризм жағдайында іске аса алады. ... адам ... жаңа ... ... ... ие ... Оның ... сақтауға байланысты.
Психикалық және емдік процедуралар адам организмінің ... ... ... ... ... ... ... емдік факторлар әсері
осындайда байқалады.
Емдік туризмнің түсініктері. Емдік туристік ... - ... ... ... ... - ... нысандары, сондай ... ... ... ... алатын, олардың дене күшін
қалпына келтіріп, ... ... күш - ... қалпына келтіріп
сергітуге жарайтын, салауатты өмір сұруге жәрдемдесетін өзге де ... ... ... ... ... ... -мәдени
ескерткіштер: ландшафтылық - ... ... ... ... (тау бедері, бархандар, үнгірлер, сарқырамалар,
мұздықтар т.б), мұражайлар мен басқа да құбылыстар жатады.
Қазақстан ... ... ... өте бай. ... ... олардың көбісі шоғырланған. Оған себеп ... ... ... ... ... ... емдеу ресурстарыны өте
көп. Мұнда көптеген шипажайлар орналасқан. Олар ... ... ... Оқжетпес, Шучинск, Муляды, Таң және т.б.
Суға шомылу мерзімінің қысқалығы тау беткейлері мен ... ... ... Су ... ... ... ... оларды
туристік – демалысқа пайдалану жолдары әлі күнге дейін қолға ... ... ... туризм классификациясында елеулі орын алады.
Қоғамдық қатынасы мен технологиясына орай үш ... ... ... - ... және ... ... негізінде туризмнің классы,
типтері, түрлері анықталады. Туристік ... ... ... ... олар ... ... ... туризм,
б) экскурсиалық туризм
в) мамандарылған туризм.
Рекреациалық туризм ... және ... ... көздейді. Оның өзі
курортта емделетін болып ... ... ... ... ... ... және батпақпен емделу деп те бөлінеді. (сурет 1).
Климатпен емдеу өз алдында ... ... ... ... ... ... гелиотерапияға
(күн сәулесін қабылдау), аэротерапия (ауның мүмкімшіліктерун пайдалана
отырып) сауықтыру және ... ... алу ... ... ... материалдық және мәдени өмірінің деңгейінің өсуі,
өнеркәсіптің дамуы, Маңғышлақ түбегінің мұнай мен газ ... тың ... ... жаңа ... ... ... ауыл шаруа- шылықтың басқа салаларының дамуы, қайта құру кезеңіне
дейін ... ... ... ... ... әкеп соқты. Бірақ ол тек
табиғи өсімнен ғана шектелмеді, Қазақстандағы басқа жерлерден халық ... ... ... курорттық - санаториялық емдеудің қажеттілігі
өсті. Бірақ, егер біз емдеуге қажетті халықтың тұрмыс ... ... ... ... нәтижесін салыстырсақ емдеу ғимараттардың, ... мен ... саны ... қажеттілігін қанағаттандырмайды.
Курорттардың өте ерте кезден бастап қалыптасуы монша мен минеральді су
көздерінің адамдардың пайдалануымен байланысты ... ғ.). ... ... ... ... ... ... олардың таралу аймағының
жылы теңіз жағалауы мен жер асты ... ... ... байланыстылығын
байқатады. Ердедегі египет тұрғындары ... ... ... ... ... ... пайдаланған. Қазіргі туризм элементі серуен
дұрыс пайдаланылған. Алғаш ... ... ... ... – Мориц маңайында пайдаланған деген деректерге
сұйенсек ортағасырлардан бастау алады.
Пломбьер-ле-Бен и Ахен – Ұлы Карл Императорының ... ... Спа и ... ...... ... су ... монастырлерге
берілген. Сол заманның курорттары ішінен Карлсбад (Карловы - Вары), ... ...... ... ... ... ... дамуы 18 ғасырға тән ... ... ... ... ... ... бола ... 1792 ағылшын дәрігері Р. ... ... ... ... ... ... ... Италия мен
Франциияда 19-20 ғғ. қазіргі Еуропалық курорттардың ... ... ... бұл ... ... емдеу жұмыстарымен айналыса, қазір
көбінесе сауықтыру, демалумен айналысуда. Чехия санаторий мен ... ... ... орында тұр. Ең үлкені Карловы - ... ... 50 мың адам 70 ... ... ... 2 млн. ... болған
деген деректер бар. Қазіргі курорттар спортпен айналысуға мүмкімдіктер
жасауда. Казино, түнгі клубтар, гольф ... т.б. ... ... ... ... Венгрия тұр. Ыстық бұлақтарымен
әйгілі. 19 ғасырда Европада сумен емдеу орталығы ... ... ... 66 елді ... ... ... көзері бар. Әлемге танымал курорттар:
Баден-Баден. Висбаден (Германияда), Виши (Францияда), Бат ... ... ... Минералды сулар негізінде Америкада Маммот-
Спрингс, Хибер-Спрингс, Хот-Спрингс (Арканзас ... ... ... ... ... емдік туризм Өлі теңіз маңына шоғырланған. ... Эйн - ... Эйн - ... Неве - ... атап өткен жөн. Азиялық
емдеу туризмі өзіндік сипатқа ие. ТМД ... ... ... 1 ... «О ... в ... ... вод», түрлі аурулардан емделу
үшін шыққан указына байланысты дамыған.
1719 жылы 1 Петр указымен алғашқы ... ... ... ... ... ... ... ашылған, кейіннен осы сулар атақты курорт
болды. Курорт ісі ... ... ... 1990 ... ... дами отырып емдік, алдын алу жұмыстарын жүргізді. Оның дамуына
С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов т.б ... ... ... ... 19 ... ... 1834 - ... Рахманов ыстық бұлағы, Арасан – Қапал бұлағы, Бурабай, Жусалы мен
батпақты жерлер туралы мәліметтер пайда бола ... ... ... ... ... ... еңбегі мол. С.И.Замятин Республикадағы барлық батпақты
көлдер мен минералды су көздерін зерттеді.
Туризмдегі табиғат - рекрация ... тобы деп ... ... ... ... ... Литосфера, Гидросфера, Атмосфера
және Биосфера қабатындағы кездесетін ресурстар кіреді. Бұл ... өзін ... ... ... ... ... ... Ландшафт. Ландшафт
адамдардың туризмге деген сұранысының негізгі көрсеткіші. Таулы ... ... ... ... ... Алтай, Сауыр - Тарбағатай, Жетісу
Алатауы, (Жонғар) Алатау, Солтүстік, ... Тянь - Шань тау ... ... ... ... таулары құрайды. Өзендер мен көлдері
өзіндік ... ие. ... ... ... ... болашақ сауықтыру
демалыс, емделу зонасына айналуы тиісті. Бұлардан өзге ... ... ... ... туристік нысан ішінде өзіндік орнын әлі таппай отыр.
Қазақстан жері ... ... ... түрлерін қамти отырып шөл,
шөлейт зонасыннан бастап таулардағы мәнгі мұз, ... ... ... ... бар ... бір ел. ... ... құрайтын туристік ресурстар туризмнің танымдық, экологиялық, аңшылық,
балық аулау, емдік, шытырман оқиғалы, ... ... ... ... тәуелсіздік алған 1991-2001 көптеген санаторий, курорттар
жекеменшік иелігіне көшті. Тек 2004 жылдардан бастап ... ... ... ... ... ... ... орны
ТУРИЗМ
Сурет 2. Ердаулетов С.Р. материалдары негізінде жасалды.
«Лоц Рассвет» ЖШС ... ... ... АҚ ... ... ... ... тұрғындарын сауықтырумен айналысады.
Басты емдік факторлар:
Сульфидті балшық. Оның келесідей әсері бар: ісікке қарсы, иммунитетті
қалыптастырып, ... ... ... ... және т.б. ... ... нұсқау: буындардың
ауруы, тыныс алу ... ... ... зақымдауы,
гинекологиялық, урологиялық аурулар және т.б.
Бальнеотерапия – Шарко ... су ... ... ... ... ... ... ванналар, емдік ванналар (скипидарлы,
құмырсқа ваннасы, йодобромды, мыс, оттегі ванналары).
Құрғақ көмір қышқылды ванналар – гепотензивті, ... ... ... ... бұл ... ... және төменгі жақтарына қан
мен лимфа айналымды жақсарту үшін жасалынады.
Электр, свет, магнит терапиялары, бұлардың емдік қасиеттері жоғары.
Ингаляциялық терапия – яғни ... және ... ... алу ... үшін ... мен емдік шөптерді аэрозоль түрінде қолдану.
Парафиноозокеритивті емдеу, қолмен массаж, ЛФК, ішекті ... ... ... ... урологиялық массаж және т.б.
Жолдаманың құнына 3 реттік диеталық ... ... ... ... піскен жеміс-жидектер мен шырындар беріледі.
ЛОЦ жылсайын және тәулікбойы санатория-шипажайлық қызмет көрсетеді.
Клиенттердің қалаулары бойынша сан түрлі дерттердің ... ... ... ... медициналық аппаратуралар бар:
"Олимпус" фирмасының фиброгастродуоденоскопы, ... ... УЗИ ... "LOGIQ P5". 
Мекемеде клиникалық және биохимиялық ... ЭКГ ... ... флюорографы, спирограф, аудиометр бар.
«Рассвет» профилакториясы 1960 жылы Соколов-Сарыбай кен-тау өңдеу
комбинаты базасында (ССКӨК) ... ... 2005 ... ... ... деп қайта құрылды, ал кейінен «ЛОЦ» деп ... ... ... ... ... мекеме, заманға ... ... ... ... жылы баолық коммуникацияларды, құрал-жабдықтар мен инвентарьларды
алмастырып, толықтай ... ... ... ... Жыл ... емдеу-
сауықтыру орталығында 5000 жуық адам емделіп шығады. ЛОЦ Рудный қаласының
маңында, Тобыл өзенінің жағасындағы парк зонасында орын ... 2 ... ... ... ... су-балшықпен емдеу ғимараты мен қосалқы
ғимараттар.
Тұрғын бөлмелер келесідей болып бөліндеді:
• Жабдықталған төрт ... ... ... ... ... жағдай жасалған бір орындық жартылай люкс (теледидар);
• Барлық ... ... бір ... люкс ... ... ... облыс аумағында ұзақ мерзімдік саяхатқа немесе
жорыққа шығудың мүмкіндіктері өте ... ... ... инфрақұрылым
мәселесі әлі де алаңдатып отыр. Өйткені, облыс шетіндегі Арқалық өңіріндегі
тұрғындардың Қостанай қаласы ... ... ... ... ... болуда. Статистика мәліметтеріне қарағанда, Арқалық өңірінен
Астана және Қостанай қаласына туристік жорық жасаушылар арасында ... саны үш есе көп ... ... ... өзі осы ... ... бағдарлама мен іс-шаралар жоспарын жасау қажет екендігін
көрсетеді.
2.2 Санаторийлер
Экскурсия ... ... ... тағы бір ... ресурстың
бірі – санаторийлер. Оларға демалу және емделу мақсатында ... ... ... екінші орында тұр.
Қазіргі кезде көптеген ғылыми зерттеулерде Қазақстан халқы көп ауыратын
ауруларының түрлері ... ... ... ... ... ... бірге курорттық -санаториялық емдеудің қажеттілігі
жағынан есеп ... Осы ... ... ... ... ... Институты қолдады. Нәтижесінде кейбір мәселелерді
шешуге мүмкіндік берді. Оларға: Қазақстан халқын ... ... ету; ... жағынан 2000 жылға шипажайлық жәрдемі ... ... ... -жоспар жүргізілді.
Қазіргі кезде кардиологиялық санаторияларды салу құрылысы өте тиімді
болып есептелінеді. Әсіресе, Орталық және ... ... ... ... ... ... ... Қостанай облысындағы
Қазанбас орманы; Павлодар облысындағы ... ... - ... ... ... кезде санаториялық - шипажайлық емдеу және ... ... ... болып табылады.
Минералды суларды емдеу балшықтардың аппликацияларын сырттай қолдану
терінің рефлексі байқалады; ал іштей ... ... ... ... ... тракты бойынша рефлекторларымен бірге тығыз
байланыста болады; организмнің гуморалды және ... ... ... өте ... Олар ... физикалық факторлық
әсерлеріне жауап қайтарады [25].
Балшықпен емдеу кезінде бірқатар ферменттердің (каталаздар, ... және т.б.) ... ... ... - ... емделудің тиімділігі ең алдымен ол
адамның ағзасына қалайша әсер етеді.
Қазақстан көптеген ... ... бай. ... ... ғалымдар 200-ге жуық шипажайдың бар екенін есепке алды.
"Сосновый бор" санаториі
Санаторидің ашылуының тарихы.
Бәрімізге белгілі аңызға ... ... ... ... қайтқан
Ақсақ Темір қолбасшы орман ... ... ... ... ... Ол осы ... ... еміне таң қалған. Қостанай мен ... ... ... ... ... бар ... ... түрде
дәлелдеме берілген. Бұл ғимарат Челябинск тарихи мұражайымен қорғалады. Бұл
ғимарат қолбасшының қаза ... ... ... ... өз ... ... ... тұрғызылған.
Суы шипалы табиғи көлдер Қостанай қаласынан бастауын алатын үлкен «Аман
Қарағай» және «Ара ... ... ... ... Ормандарда
табиғи байлық барынша мол: құстар, жануарлар, саңырауқұлақтар, жидектер
және т.б. Бұл ... ... пен ... сезінуге болады.
1960-1975 жж аралығында ғалымдар Қазақстан Республикасы, Қостанай
облысы, Алтынсарин ауданы, щербакова селосы аумағындағы минералды суға ... ... ... жүргізген болатын, зерттеу нәтижесінде судың
таңғажайып емдік қасиетке ие ... ... ... ... ... даму ... - ... бор» демалыс үйі
ашылды, ол 1981 жылы санаторий деп өзгертілді.
«Сосновый бор» санаториі ... ... 45 ... ... ... емдік қорығы территориясында орналасқан. Санаторий ... 7 ... ... үй ... және 40, 9 және 25 нөмірлі
жаңғажайлы корпусты болып табылады.
Санаторияның бірегей табиғи емдік-шипалық мүмкіндіктері ... ... ... ... ... табылады. Мұнда медициналық
және диагностикалық аппаратуралармен (УЗИ, ФГС, ... ... 3 ... ... корпус
пайдаланылады. Емдеу ... ... ... ... қолданылады:
бұлақтан алынатын минералды су және емдік балшық.
«Сосновый бор» санаториі минералды суы бар ... ... ... ... ... ... залдар, жаңға жайлы сауналар
бар, өзен жағасында орналасқан орыс моншасы бар.
Санатория-шипажайлық емдік ... ... ... ... балшық және минералды су қолданылады. Ең басты емдік фактор минералды
су болып табылады. «Сосновый бор» ... ... ... ... ... ... ... минералды бұлақ суының құрамына, сондай-
ақ «Моршин», «Карловы Вары» және ... 17» ... ... ... бордың» емдік-шипалық қызметі
Санаторий келесідей ауруларды емдейді:
Ішек-қарын жолын (гастрит, ... ... ... ... ... ... панкреатит).
Жүрек-қан тамырларының ауруы (гипотония, бастың сақина ауруларын,
стенокардия);
Радикулит, артрозоартрит, ... ... ... ... ... ... қант ... мен тері аурулары (экзема, псориаз, нейродерматит);
Гинекологиялық аурулармен ауыратын науқастарды (аднексит, бедеулік);
Өкпе ауруларын (бронхит, бронхалы астма, созылмалы ... ... ... фарингит, ларингит, отит, тонзиллит);
Несеп ауруларымен ауыратын науқастарды (простатит, ... ... ... жақсы өткізу үшін теннис корты, тау велосипедтері,
катамарандар, шаңғылар, аэро ... ... тир, ... кафе-
барлар, DVD кинозалдар ашылған. Балалар бөлмелері жұмыс істейді.
Климатпен емдеуді (әуе және күн ванналары, ... ... ... ... шомылу), бальнео-, физиотерапевтикалық ... ... ... ... ... емді ... ... емдеу.
Басты емдік қасиет болып сульфатты-хлорлы-натрилі минералды ... ... ... ... минералды су толтырылған 10 ванна және
минералды суы бар ... ... ... су ... ... душ, Шарко душы, құйынды ванналар.
Балшықпен емдеу.
Санаторияда балшықпен емдеу кеңінен қолданылады. Балшықпен емдеу бөлімі
8 лайлы төсек ... ... ... ... ... ... ... ісікке қарсы, биостимуляциялық, ... ... ... ... ... жылулық балансына реттеу әсерін береді, ... ... ... ... әсер ... отырып, орталық жүйке жүйеге әсер етеді;
Жүйке ... ... ... функционалдық күйіне әсер етеді.
Балшықпен емдеу буынның ісіктеріне әсер етуде жақсы нәтиже береді. Ол
ауруды басу және ... ... әсер ету ... ... ... ... жүйке жүйесі, өкпе жүйесі, ас қорыту ағзалары
зақымдауы, тері аурулары, урологиялық және гинекологиялық ауытқулар кезінде
көрсетіледі. ... ... ... ... лай ... ... бір түрі – озокерит (кен балауызы), бұл ас қорыту жүйесінің
дерттеріне, зәр шығару ... ... ... әсер береді. Қанайналымды
жақсартып, иммундық жүйені жақсартады.
Физиоемдеу.
Бұл емдеудің түрі токтардың әр түрлі ... ... ... ... ... қолданады, ультаркүлгінді және лазерлік
сәуле, магнит өрісімен, магнитті толқындармен және т.б. кең қолданылады.
Бұл процедуралар теңдесіз ... ... ... ал ... ... ... жетекші фактор болып саналады.
Санаторияда қуатты физиоемдеу бөлімі бар, ол жерде ЛОР-ағзаларының
ауруларын және тыныс алу ... ... ... үшін ... әр түрлі
физиотерапевтикалық аппараттардың 22 түрі бар. ... ... ... ... майынан алынған эфирлі-май, ... ... ... ... жасалатын массаж, механикалық массаж,
вибромассаж және емдеудің дәстүрлі ... - ... ... ... қолданылады.
Климатпен емдеу.
Ауа, күн және су – денсаулықтың қуатты қайнар көздері. Олар барлығына
қолжетімді. Олардың адам ... ... ... сан ... ... ... әрі балғын ауа бірқатар ауруларға жақсы ықпал етеді, әсіресе жүрек-қан
аурулары, тыныс алу ағзаларының, ... ... ... ... ... ... ұйқысыздықты емдеуде таптырмайтын дауа болып табылады.
Климатпен емдеуді кең түрде пайдалану (жазда – ауа және күн ... ... ... ... ... ... ауада барынша көп уақытта
болу), ... ... ... ... ... емді ... ... етеді.
Бос уақыттағы демалыс.
Кешкі кезде, емдік процедураларды қабылдағаннан соң демалушыларды
боулинг, бильярд, ойын ... бар зал, ... мен ... ... ... артистерінің коцерттері жүріп тұрады. Демалыс ... ... шығу ... ... Қазақстанның түпкір-
түпкірінен, алыс-жақын шетелдерден келген қонақтармен танысады. Облыс
орталығының мәдени, көркем орындарына ... ... ... бор» ... ... лагері
10-шілдеден бастап жыл сайын 300 ... ... бор» ... мен 70 ... ... лагері жұмыс істейді. 2007 жылы
сауықтырудан ... ... саны 2000 ... ... 11 ... корпустарынан және 9 спорттық-сауықтыру
лагерлерінен тұрады.
Лагерь 20 мен 10 күн сайын ауысатын ... ... құны бір бала үшін бір ... 2200 ... ... ... ... мезгіл толыққанды тамақтану (берілетін ас ішінде ет, балық, ... мол ... мен ... бар);
Емдік процедуралар (тұмау ауруларымен көп ауыратын балалар ингаляция
қабылдап, емдік қарағай ауасымен тыныс ... ... ... буын
аурулары мен невроз кезінде электрофорез, күн ванналары және ... орын ... ... ... ... суы ... болып
табылатын көл жағасында орналасқан корпустағы 4, 5, 8 орынды ... ... ... үшін ... ... мен ... Сонымен қатар далада корпустардың маңында дәретханалар бар;
Лагердің жанында кең асхана, душ, монша (балалар мен ... ... ... ... бар;
Қуатты музыкалық аппаратура, компьютерлік ойындар салоны, ... ... ... және ... ... ... суға толған
бассейн, жаздық эстрада, катамарандар, қайықтар мен катерлер;
Балаларға тәрбиелік жұмыстарды бірегей бағдарлама ... ... ... ... жүргізеді, олардың жүргізетін жұмыстары
зор танымдық және тәрбиелік мәнге ие, балаларға шексіз мейіріммен қарайды;
Күн сайын дискотекалар, ... ... ... ... орталығының мәдени, көркем орындарына экскурсиялар жүргізіледі.
Лагерде білікті мамандар қызмет көрсетеді. Штат құрамында ... ... ... ... спорт инструкторлары, жүзу
инструкторлары, мәдени ... ... ... алу ... жоғарғы деңгейге көтерілген. Әр 10 күн сайын
эпидемияға қарсы шаралар, травматизмді ... алу ... суда ... ... отырады.
2007 жылы жазда біздің еліміздің барлық аудандарынан келген ... ... ... ... ... алаңы
«Сосновый бор» санаториясында көптеген жылдар бойы Қазақстанның жоғарғы
лигасы мен ұлттық құрамасы: футболистер, баскетболистер, ... ... ... спорттық шеберліктерін табысты түрде
жетілдіріп, арттырып ... ... ... ... ... ... мен ұлттық құрамасы
жиын өткізген: «Тобыл» - Қостанай баскетбол және ... ... ... ... ... ... Астана қаласының волейбол командасы
мен «Барыс» хоккей клубы және тағы басқа көптеген өзге ... ... және ... физикалық дайындық бойынша оқу-жаттығу процесстерін
ұйымдастыру үшін арналған:
Ойын залы бар ... ... (40 х 20 ... ... мен ... құралдарымен жабдықталған жаттығу мен
фитнес залдары;
Суы минералды емдік ... ... ... ... 16 х 9);
Ашық алаңқайлар: теннистың екі корты, воллейбол ойыны үшін ашық және
жабық алаңдар, тағы ... ... ... ... ... ... жүгіруге арналған жолдар мен қарағай орманды
алқапындағы ... ... ... ... ... ... дайындықтарды өткізуге арналған көптеген стандартты
емес жабдықтары.
Санатория қалпына келтіру құралдарының кешені мен ... ... ие: көл ... орын ... орыс ... ... ... минералды, балшық ванналары, контрастылы ванна, ... ... ... дара бу камералары.
Спортшыларды тамақтандыру олардың физикалық дене-бітімдеріне,
шұғылданатын спорт ... ... ... ... ... ... ақуыз бен дәруменге бай тағамдар.
Санаторияның жұмыс істеу тәртібі – тәулік бойы.
"Сосновый бор" ...... ... ... ... ... ... қатысты, оның денсаулығына жоғарғы өмірлік
құндылық ретінде ... ... 4. ... ... ... ... демалыс
үйлері және пансионаттары.
|Емдік жердің атауы|Қызмет көрсету түрі |Мекен жайы мен ... саны |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | | | ... ... үйі ... ... |«VIP» нөмірлер, |
|ойын-сауық кешені |- спутниктік TV ... п-сі, ... ... |
| |- ... ... ... 1,2,3 |
| |- ... |8-701-203-76-99, ... |
| |- душ ... ... ... 80 |
| |- ... ... |8(7142) 522-102, ... ... |
| ... профилактория |522-101 ... зал |
| |- ... |E-mail | |
| ... ... ... үйі 220 |
| |- ... мен |Website ... қызмет |
| ... ... ... ... |
| ... бұл ... | | |
| ... фиксациондық | | |
| ... ... |«VIP» ... ... | |
| |- ... |– 20 000 ... + | |
| |- ... |қосымша орын үшін | |
| ... ... |2000 ... | |
| |- ... ... | | |
| |- ... емдеу бөлімі |«Люкс» кластары | |
| |- ... ... – 8000 – | |
| |- ... |15 000 теңге | |
| |- ... ... ... | |
| |SPA ... | | |
| |- ... | | |
| |- ... ... | | |
| ... | | |
| |- ... | | |
| |- ... | | |
| |- ... ... мен | | |
| ... процедуралары | | |
| |- ... | | |
| |- ... душ, | | |
| ... | | |
| |- ... | | |
| ... мен ... ... | |
| |- ... | | |
| |- ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | |
| |- 200 ... | | |
| |- ... VIP ... | | |
| |- ... және ... | |
| ... | | |
| |- ... көп | | |
| ... | | |
| |- ... ... | | |
| |- ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | |
| ... | | |
| |- 4 ойын ... | | |
| ... | | |
| |- 3 орыс ... | | |
| ... | | |
| ... | | |
| | | | ... ... ... тамактану, | | ... ... ... ... | | ... санаториі |монша, ыстык су, | | |
| |4 ... ... | | |
| |душ | | |
| | | | ... ... ... ... | |
| ... ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... терапия, | | |
| ... ... мен тіс | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... алу | | |
| ... ... | | |
| ... ... ... | |
| ... ... шаштараз,| | |
| ... ... | | |
| | | | ... ... | | | ... ... ... | | ... | | | |
| | | | |
| | | | ... ... ... шығыс және|Телефондары: |250 орын ... орны ... ... ... ... | |
| |үй, ... ... |Қостанай облысы, | |
| |VIP ... ... ... ... | |
| | | | |
| | | | ... ... |Монша, спорт алаңы, |Лисаковск қаласынан|4 корпус, 2 |
| ... су |30 км, 1 ы/а, 42 ... 2 ... |
| ... ... |болып ... |
| ... |871433 3 20 40, ... – 1500 ... |
| ... ... |3-46-68 | |
| ... ... | | |
| | | | ... |Батпакпен емдеу, сумен|РГК11 «Рудныйдағы |152 нөмір ... ... ... ... ... |Люкс - 2, жартылай|
| ... ... ... ... ... - 6, ... |
| ... ... 38, ... - 144. |
| ... ... ... ... құны |
| ... 4 ... ... 9-44-10 |15000 - 20000 |
| ... ... | ... |
| | | | ... демалыс |Мәдени ойын-сауықтыру |Щербаково селосы, |Тәулігіне ... ... ... ... ... ... |
| | ... к-сі| |
| | |72. | |
| | |тел. | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... +7 (7142) | |
| | ... | |
| | ... | |
| | | | ... в |Монша, барбекю, ... ... |2 ... үй, 8 |
|бору" демалыс орны|спутниктік теле ... ... ... ... |
| ... ... к-сі |7500 ... |
| ... ... |18-2, | |
| | ... +7 (71445) | |
| | ... | |
| | ... 538-821 | |
| | | | ... ... ... ... ... |10 нөмір, ... ... ... ... ... 67, ... ... |
|санаториясы |мануальді терапия, |тел.:+7(71435) | |
| ... ... | |
| | ... | |
| | | | |
| ... |Новоселовка ... (2- ... 4- ... киіз үй» |жаздық кафе. ... +7 (71455) ... ... ... орны ... ... суы |22-87-76 ... |
| |бар ... ... 54-23-33 |4000-6000 теңге |
| ... үй, |+7 ... | |
| ... ... | | |
| | | | ... ... |Жағажай, |+7 777 2126580 +7|10 ... үйі, ... ... ... әр|777 7047394 |6000 -10000 ... |
| ... ... | | |
| ... | | |
| | | | ... |Шаңғыларды жалға беру,|Сарыкөл трассасынан|2 демалыс үйі ... ... ... |7 м ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | | | ... Ирина |Шаңғыларды жалға беру,|Федоровка селосы |3 600 ... ... ЖК ... ... ... к-сі 3, ... ... |горка ... | |
| | | | |
| | | | ... ... суы бар ... ... селосы |4 жаңға жайлы ... ... ... ... к-сі тел.: ... ... ... | ... ... үй |
| | |21-8-62 |(2 ... -З000 |
| | | ... 1 ... |
| | | |2000 ... З |
| | | ... |
| | | ... |
| | | | ... демалыс |Монша, сауна, бассейн,|Федоровка селосы |1 қабатты, 3 ... ... ... |Әуезов к-сі 1, |ұйықтайтын бөлме, |
| ... ... |тел. : ... ... |
| ... ... |21-9-79 | |
3. ... ОБЛЫСЫНДА ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН
ПЕРСПЕКТИВАСЫ
Экскурсиялық қызмет көрсетудің ... ... ... ... пен ... бір ... сапаның
өзгермелілігі, сақтауға болмайтындығы) қатар туристік өнімге өзінің ерекше
өзгешеліктері тән және ол ... ... ... қызметін
ұйымдастыруда ескерілетін негізгі факторлар болып табылады. ... ... ... ... ... ... табиғи, әлеуметтік-
мәдени және т.б. факторлар да әсер ... ... ... ... ... ... жүйелері, адамдардың табиғатқа, еңбекке, спортқа,
демалуға қатынасы ең үлкен ... ие, ... ... осындай
факторлардың мүмкін болатын өзгерістерін қадағалап және оны маркетинг
тәжірибесінде қолдану қажет.
Туристік фирмадағы ... ... ... пен ... ... ... ... туристік өнімге, қызметке деген
қажеттілігінің сапасы, ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру туризм нарығын дұрыс таңдай
білу негізінде өз қызметін отандық және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге негізделеді.
Еліміздегі туризм нарығындағы қызмет ... ... ... ... ... әдістемелік, ұйымдық және тәжірибелік іс-шаралармен
қамтамасыз ету қажет.
Қостанай облысының ... ... онда ... ... ... ... қызметін зерттеу облыстың зор мүмкіндіктері бар ... ... өз ... қолданыла алмай отырғандығын көрсетті.
Кесте 4. ... ... ... ж.ж. қызмет көрсетілген
туристер, адам
|Көрсеткіш |2005 ж|2006 ж|2007 ж|2008 ж|2009 ж|2009 ж. ... ж. ... | | | | | |ж. |ж |
| | | | | | ... | | | | | |да, % |да, % ... |25299 |27689 |39960 |59667 |25130 |99,3 |42,1 ... туризмі|1395 |624 |551 |1313 |1189 |85,2 |90,5 ... ... |697 |454 |394 |918 |944 |135,4 |102,8 ... тыс |698 |170 |157 |395 |245 |35,1 |62,0 ... ... |8155 |10162 |6340 |6232 |201,7 |98,3 ... ... |136 |490 |91 |133 |56 |41,2 |42,1 ... тыс |2953 |7665 |10071 |6207 |6176 |209,1 |99,5 ... ... |20815 |18910 |29247 |52014 |17709 |85,1 |34,0 ... Қостанай облысы Статистика Департаменті мәліметтері негізінде |
|жасалған. ... ... ... ... ... 2009 жылы 25130 ... ... 2008 жылға қарағанда туристер саны 57,9% ... ... ... ... 0,7% ... ... ішінде 2009 жылы 2008
жылмен ... шығу ... 1,7%, ішкі ... 66% азайған, ал 2005
жылмен салыстырғанда шығу ... 2 ... ... ішкі ... 14,9% ... ... бойынша туристер саны 2009 жылы 1189 мың адамды ... ... ... 10%, 2005 ... ... 14,8% төмендеген. Оған
жалпы әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыспен ... ... ... ... ... қоғамдық тамақтандыру
объектілерінің, байланыстың және басқа да ... ... ... ... ... ... және т.б. факторлар әсер етті.
Туристік қызметтер толық көрсетілетін жолдамалар саны ... ... Бұл ... ... ... ... сатып алу мүмкіндігінің
төмендігін білдіреді. Ал қызмет көрсетудің жеке түрлері енетін ... ... ... ... Мысалы, 2008 жылы 2007 ... ... ... екі есе көп ... ... ... ... әзірлеуде осы тенденцияны ескере отырып, бағасы тұтынушылардың
экономикалық мүмкіндіктеріне сай келетін экологиялық, белсенді, ... ... ... ... ... ... тасымалдау құралдарына тоқталсақ, ішкі туризмде 2008 ... ... ... әуе ... ... 156 ... теміржолмен қатынау
157 адамға кеміген, ал автобустармен жүру 523 адамға артқан. ... ... ... жөн деп есептеген, сонымен қатар
көліктің бұл түрі бағасы жағынан арзан ... ... жылы ... ... мен ... да ... ... нөмірлер
саны 4817, соның ішінде «люкс» дәрежелі 378 орынды құраған, ал 2008 ... ... 254 ... ... ... саны 2007 ... ... өскен. Бес жұлдызды қонақ үйлер жоқ, төрт, үш, екі жұлдызды қонақ
үйлердің саны өте аз. ... 3,4,5 ... ... ... құрылысын қолға
алу қажет.
Қостанайда туристік өнімдер ұсыну қызметімен және ... ... ... ... ... «MARKA-TUR»,
«ВизаИнтур» ЖШС-і және т.б. туристік фирмалар айналысады.
Аталған кәсіпорындар нарықта кең тараған, тұрақты ... ие, ... ... ... ұсынады.
«Экосистем» ЖШС-нің негізгі қызмет ... ... ... турларды ұйымдастыру, экологиялық қызметті насихаттау, табиғатты
қорғау, ақпараттық-жарнамалық буклеттер мен ... ... ... ... ... Ол өз турларын Қазақстандағы және Еуропадағы
агенттер ... ... жеке ... ... ... ... ... нарықтық
жағдайларды тиімді пайдалана отырып көрсетілетін қызметтер сапасын
жоғарылату, туристік ... ... ... және ... ... енгізу арқылы пайданы және туристік қызметтің рентабелділігін
арттыру болып табылады.
Жалпы Қостанай облысындағы туризмнің ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаларға
қарамастан оның басқа елдермен ... әлі де ... ... ... Бұл ... облыстың туристік-рекреациялық
мүмкіндіктерін ұтымды пайдалана алмай отырғандығының басты себептері:
1. Көлік ... ... ... ... ... және ... шетелдік әуе тасымалдаушыларын таңдайды, соның салдарынан
отандық әуе ... ... ... ... Әуе билеттері
құнының жоғары болуына байланысты турфирмалар өнімінің бағасы
қымбат, соған орай ... ... ... ... ... ... Автокөлік шекаралас мемлекеттерге ... ... және ... ... қолданылады.
Бірақ оның дамуы облыс аймағындағы туристік объектілерге ... ... және ... ... ... техникалық
қызмет көрсету деңгейіне байланысты артта қалып отыр. Қостанай
облысындағы ... ... ... ... ... ... ғана ... алады. Облыстағы келешегі бар туристік
объектілерге тікелей темір жол көлігімен жету мүмкін емес.
2. Туристерді ... ... ... ... облыс
орталығының өзінде сапалы қызмет көрсетуге сәйкес қонақүйлер жоқ,
барының материалдық базасы 80% тозған, өйткені олар ... ... ... ... ... ... классқа
жататын 2-3 жұлдызды және шағын, орта қонақүйлердің ... ... ... ... ... ... ... саны 3-4 аспайды. Ал тікелей туристік объектілерде
қонақүйлер құрылысы әлі ... ... ... ... ... ... етілу. Туризм саласының кадрлармен қамтамасыз
етілу деңгейі осы уақытқа дейін ... ... ... ... ... ... бірқатар жоғары оқу
орындары бар. Ал ... ... ... ... ... оқу орындары жоқ.
4. Ішкі және кіру туризмін дамыту мәселелері. Облыста 2009 жылдың ... 48 ... ... оның ... 25 ... ... және 1 ... фирма әрекет еткен. Аталған
туристік фирмалардың көрсететін қызметтерінің 80% жуық үлесін шығу
туризмі құрайды. Бұл ... ішкі және кіру ... ... ... басты себебі облыстағы туризм
инфрақұрылымының төмен деңгейі және ... кіру ... ... ... басқару органдары тарапынан жеңілдіктердің
қарастырылмауы.
Осы мәселелерді шешу үшін ... ... ... ... ... мамандар даярлауды жетілдіру маңызды.
Туризмнің дамуы көлік инфрақұрылымын дамытумен тікелей байланысты.
Резидент емес ... ... ... ... ... немесе әуе
көлігімен келеді. Ішкі туризм мақсатында автожол көлігі жиі пайдаланылады.
Турлар мен ... ... ... ... ... ... ... Қостанай облысында туризмді дамыту және оның әлеуетін
ұтымды пайдалану үшін келесі шараларды жүзеге асыруды ұсынамыз.
Кіру туризмi мен iшкi ... ... ... көшi-қон, визалық және
тiркеу рәсiмдерiн, кеден және ... ... ... мәселелерi
жөнiндегi заңнаманы жетiлдiру, халықаралық шарттар базасын кеңейту үшін шет
елдермен ынтымақтастықты жандандыру, ... ... ... ... ... ... және ... үйлiк қызмет көрсетулердiң
сапасын арттыру қажет.
Туризм инфрақұрылымын дамыту мәселелерiн шешу үшiн сумен жабдықтау ... ... ... ... ... ... желiсiн төсеу немесе өткiзу және
спутниктiк байланыспен қамтамасыз ету, көлiк жолдарын салу және ... ... ... ... ... ... ... және емдеу-сауықтыру
туризмін дамыту аймақтарын коммуникациялық жүйелермен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... Ақкөл және
Құсмұрын қонақ үйлер мен кемпингтер салуды қажет етеді.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... халықаралық бизнес-қоғамдастықтардың Қазақстанның туристiк
мүмкiндiктерi ... ... ... және осыған байланысты шетелдiк
ұйымдармен ынтымақтастықты ... даму ... мен ... ... банктер қаражатынан қаржыландыру туристік саланы дамытуға ... ... ... ... табу ... және ... ... дамытуға, кіру туризмiн ... ... ... сәйкес келетiн туристiк инфрақұрылым объектiлерi бар аудандар
салудың ... ... ... киiз ... ... ... ... және жаңаларын салуға, ұлттық қолөнердi
қайта жаңғыртуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға үлкен ... ... өнім ... қамтамасыз ету үшiн Қостанай халықаралық және
республикалық деңгейдегі туристiк көрмелерге, биржаларға, жәрмеңкелерге
белсендi қатысу, ... ... ... ... ... ... ... имиджiн қалыптастыру жөнiндегi iс-шараларды ... ... ... дайындауды қамтамасыз ету үшiн туристік
индустрия субъектілері үшін әлемдік деңгейдегі ... ... ... ... треннингтер өткізу, туризм және мейманханалық
шаруашылық саласындағы мамандықтар бойынша оқыту ... ... ... ... нұсқаушыларын айрықша қорғалатын аумақтар
мен мемлекеттiк ұлттық парктер үшiн ... ... мен ... ... ... ... жүргiзу қажет.
Маркетингтік қызметті тиімді жүргізуде ақпараттың рөлі зор. Техника ... ... ... ... ... үй ... ... базаны, көлікте, саяхат ... ... ... құралын
жетілдіруге мүмкіндік туғызады. Әсіресе туристік маркетингте компьютерлік
техниканың туризм индустриясына ... ... ... ... мұнсыз
қазіргі уақытта бұқаралық туристік саяхатты ұйымдастыру мүмкін емес.
Туристік саланы ... және ... ... ету ... ... ... ... және инфрақұрылымдық объектiлердiң
болуын ескере отырып, ... ... ... индустрия мониторингiнiң
тетiгiн әзiрлеу, ұқсас ... ... одан әрi оны ... ... ... бiртұтас туристiк-ақпараттық желi құрудың
қажеттілігі туып отыр.
Дүниежүзiлiк туристiк ұйымның ресми тiлдерiнде ... ... ... мен ... туристiк ұйымдар мен қонақ ... ... ... ... мен ... виза алу ... ... әкiмшiлiк рәсiмдерi туралы жаңартылып ... ... ... бар
Қостанай облысының туризмі жөніндегі сайт жаңартылуы тиіс.
Туристердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн ... ... ... және ... қызмет көрсету жөнiндегi туроператорлар мен
турагенттердiң қызметiнде қауiпсiздiк техникасы жөнiндегi ... ... ... ... ... ... қызмет сферасының бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... мен
талғамын анықтау, ассортименттік, баға, ... ... ... ... ... ... ... дамыған мемлекеттер бюджеттен
жарнамаға қаражат бөле ... тур ... ... ... ... туристік компаниялардың персоналды оқыту және әлемдік нарыққа
фирмалық марканы жылжыту ... ... ... ... Қазақстанда
кіру туризмін дамыту үшін ҚР-ның шетелдегі елшіліктерінде, ірі ... ... ... отандық туризмді насихаттайтын видеороликтер
шығару керек.
Туристік ... ... ... ... жетілдіруге
байланысты жүргізілген ғылыми зерттеулер негізінде келесідей тұжырымдар ... ... ... туристік қызметінде кіру туризмі мен ішкі ... ... ... ... ... ... туристік іс-шараларға Қазақстан
белсенді қатысып, 2007-2011 жылдарға туризмді дамыту ... ... ... ... туризмнің орталығына айналуы үшін барлық
мүмкіндіктер мен жағдайлар жасалып отыр.
Зерттеу нәтижесінде туристердің көбінің негізгі ...... және ... ... түрлерін тандау сияқты негізгі даму
тенденциялары ... ... ... ... ... құрылымында өзгерістер
байқалды, сонымен бірге шығу және ішкі туризм көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... ... саны және табысы да
өсті. Дегенмен, Қазақстан елдегі бар барлық туристік әлеуетті қолдана алмай
отыр, ... ... ... бірі ... ... ... ... отыр.
«Туризмдегі қызмет көрсету» – пайда алу мақсатында туристік өнімді
қалыптастыруды, баға ... ... ... ... басқарудың нарықтағы сұранысқа бейімделген, бәсекелік
артықшылықтарын жоғарылатуға мүмкіндік беретін ... ... ... бағытталған үдеріс.
Жалпы Қостанай облысындағы туризмнің дамуын талдау ... ... ... ... ... ... оның ... елдермен салыстырғанда әлі де төмен ... ... Бұл ... ... ... ... ... алмай отырғандығының басты себептері: көлік
мәселесі, ... ... ... мен ... ... ... кадрлық қамтамасыз етілмеу, туристік фирмалар
қызметіндегі олқылықтар, сервистің төмен болуы.
Туризм ... орын ... ... шешу үшін бірқатар іс-шараларды
жүзеге асыру қажет:
– туризмдегі болашағы бар ... ... ... ... ... ... ұсыныстарын ескере отырып эксклюзивті бағдарларды
әзірлеп іске асыру және оларды ... ... ... ... ... инфрақұрылымның инвестициялық жобаларын жылжытуда көмек
көрсету жөніндегі әрекеттерді белсендіру.
– Спорт және туризм департаменті виртуалды ... ... ... ... ... ... WEB сайт ... туризм саласында туристік рынокқа ... ... ... ... ... ... әзірлеп
енгізу, сондай-ақ бәсекелестік ортаны құру үшін ... ... және ... ... шараларды
іске асыру қажет.
Туристік қызмет көрсетумен айналысатын фирмалар қызметіне жасалған
талдау нәтижесінде олардың ассортиментінде кіру, ... ішкі ... ... ... ... қоржынымен бірге, виза және басқа да құжаттарды
рәсімдеу, әуе, темір жол ... ... ... ... ... туристерді
өз көліктерімен тасымалдау, белсенді туризм түрлерімен айналысуда қажетті
құрал-жабдықтарды жалға ... ... ... ... брондау,
аударма қызметтері және басқа да қызмет түрлері бар екендігі ... ... ... ... танымдық, жағажайлық және белсенді
туризм түрлері ұсынылады. Туристік фирмалар өз қызметтерін турларды сатудан
түскен табыс көзі арқылы ... ... ... ... ... 1-2 ... ... Туристік фирмалардың қызметін ары
қарай жетілдіруге ... ... ... факторларға жақсы жолдардың
болмауы, туризм инфрақұрылымының жеткіліксіздігі, туризм бойынша ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде Қостанай облысындағы
туристік өнімдерді тұтынушылардың мотивтері, мақсаттары, таңдайтын туристік
өнімдері, қалаулы объектілері, ақпарат алу ... ... ... кімге
тапсырыс беруді қалайтындықтары, туризмнің қандай түрін қалайтындықтары,
туристік өнімді сатып алуда ... ... ... және т.б. ... саяхаттауға кедергі ... ең ... ... ... 36%-ы ... ... ... болуын, 18%-ы қауіпсіздік
деңгейінің төмен болуын, 15% уақыттың шектеулілігін айтқан.
Зерттеудің нәтижелері бойынша туристік фирмалар үшін ... ... ... ие ... айғақталып, әлеуетті тұтынушылармен қарым-
қатынастарды жақсарту бағыттары белгіленді. Шешім қабылдауда ... ... ... ... сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісінде
кімнің қандай ықпалы бар екендігі белгілі болды.
3.1 Облыс туризмінің қазіргі жағдайы
Қазіргі кезде ... ... ... ... өміріне кірді.
Туристік бизнесті ұйымдастыру, нарықтық экономикамен тығыз байланысы бар,
себебі қазіргі заманғы туристік ... ... көп ... ... ... ... ... Ұйымның көрсеткіштері бойынша соңғы он
жылдың ішінде туризмнен түскен табыс әр жылда 7,9 пайызға дейін өсіп ... ... осы ... жүз ... ... ... ... әлемдік ішкі
ұлттық өнімнің 1/9 бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11 пайыздан көп
мөлшерін, әлемдік ... ... ... ... ... ... өзіндік ерекшеліктерімен бәсекелес туристік индустрия құруға
зор мүмкіншілігі бар. Оған әсер ететін ... ... ... ... ыңғайлы географиялық – саяси орны;
- саяси тұрақтылық, ... ... ... ... ... ландшафтардың, флора мен фаунаның әртүрлігі;
- мәдени – тарихи рекреациялық ресурстардың әртүрлілігі;
- бос ... ... ... ... ... туризм кең қанат жайып жатыр. Оның
қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... қатысуы байқалады. Қазақстан тұрғындары демалу,
сауықтыру, ... ... ... көтеру қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін ... ... ... Олар ... ... ... ... әсер ететін халықаралық іскерлік
келісімдерге қатысады. Туризмге ... ... ... көптеген елдерде
қалыптасқан.
Қазақстандағы туризмнің пайда болуы ХХ ғасырдың басына ... ... ... ... ... ... ... негіздері 1992 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының
«туризм туралы» заңмен реттеледі.
Қазақстанның қазіргі туризм индустриясының құрылуындағы маңызды ... 1993 жылы ... ... ... Ұйымына (ВТО) кіруі
табылады. Қазақстан Әлемдік Туристік ... мүше ... ... ... ... жаңа ... ... және туристік айналымның
мүмкіншіліктерін кеңейтті.
Қазақстан барлық елдер ... ... ... ... рейтингісінде
93 орынға ие болды. Бұл әрине жақсы көрсеткіш емес, дегенмен сарапшылардың
назарына іліккен елдер саны 139 астам екендігін ... ... ... ... ... ... ... штаб-пәтері Женева қаласында орналасқан
Бүкіләлемдік экономикалық форум (БЭФ) ... ... ... ... 59 орынға ие болған. Туристер үшін тартымды елдер
болып Ресейдің кейбір көршілері аталған: Эстония – 25 орын, ... ... (55). ... ... ... ... ... келесідей
орынға ие болған: Грузия (73), Әзірбайжан (83), ... (85), ... ... (99), ... (107), Тәжікстан (118).
БЭФ тізімге кірген елдерді 14 ... ... ...... ... ... тұрақтылыққа дейін, қауіпсіздіктен бастап
туристік ... ... ... ... көрсеткішке қарап бздің еліміз рекреациялық туристік
тартымдылығы бойынша әлем елдері ішінде 93 орында тұр ... ... бұл ... өте ... ... ... ... еліміздің
мұнша төмен көрсеткішке ие болуының бірқатар ... бар. ... ... сәйкес келмейтін сервис, көрсетілетін ... пен оның ... ... және т.б. көптеген себептері бар.
Туризм саласы келер пайдасы жөнінен үшінші орында тұрған сала екендігін
мойындай ... бұл ... ... ... ... ... ... Солтүстік
Қазақстан аумағының, оның ішінде Қостанай облысының туристік рекреациялық
мүмкіншілігі еліміздің басқа аймақтарымен салыстырған көп ... ... ... ... географиялық орналасуы жағынан болсын барлық жағынан
қарастырылып отырған ... зор ... ... ... ... шет ... таныту шаралары да ерекше маңызға
ие, сондықтан да бұл шара бойынша сырт ... ... ... ... ... ... Айталық, Қазақстан делегациясы 9-13 наурыз
аралығында дәстүрлі халықаралық "ITB Berlin 2011" ... ... ... Berlin" ... ... өткен форумға әлемнің 188
елінің өкілдері қатысты.
Биржа жұмысының қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының ... ... ... ... бірінші орын алды. Ал
екінші орынды - ... ... ... ... ... ... аясында ҚР
Туризм және спорт ... ... ... ... ... ... таныстырылымын өткізді.
Бұл шараға Дүниежүзілік туристік ұйымның бас хатшысы Талеб Рифаи мен
"Messe Berlin" ... ... ... ... Раймунд Хош қатысты.
Жиналған қауымның алдында сөз ... елші ... ... біздің
еліміздің заманауи туристік мүмкіндіктері мен перспективалық жобалары
туралы әңгімелеп ... ... ... ... ... ... және ... қолдауымен, Кёльн қаласында Қазақстанның туристік бюросының
және оның интернет-парақшасының - ... ... ... бюро ... ... ... ... отырып, интернеттегі
неміс тілді аудиторияға Қазақстанның туристік ... ... ... ... Бұл ... ... облысы жайында,
оның табиғаты, көлдері мен ... ... ... ... ... екен. Дегенмен облыстың географиясы, табиғат толық
зерттелмей, оның мүмкіндігі барынша ... деп ... ... Республикада жарнама ақпараттық қызмет белсенді ... ... ... ... ... ... жиі шыға бастады.
Қазақстанның туристік мүмкіншіліктерін көрсететін кең ... ... ... ... ... жұмыс істеу барысында талай өткен.
Оған біздің ... ... ... ... ... емес. Біздің
ел кейбір мемлекеттердің ірі туроператорларының қызығушылығын ... ... ... ... көптеген потенциалды
мүмкіншіліктері баршылық. Оларды ... ... ... ... ... табысының өсуіне әкеледі. Жалпыға белгілі жағдай, Сингапур, Гонконг,
Тайланд ... ... ... өсуі ... ... ... Италия, Франция, Испания, Швейцария сияқты елдердің ... ... ... табыспен толықтырылады. Сонымен қатар туризмнен
және оған қызмет ететін бизнеспен өмір ... ... ... де ... Республикасы өкіметінің 2002 жылы 29 желтоқсанда қабылданған
туристік саланы дамыту бағдарламасының негізгі мақсаты – ... ... ... ... қызмет көрсету ... үшін ... ... ... ... құру және
Қазақстанның имиджін туристер үшін қызықты етіп жасау ... ... ... ... туризмді дамытуға зор мүмкіншіліктері мен ыңғайлы
жағдайлары бар. ... ... ... бағдарламасын орындау шеңберінде
республиканың сегіз приоритетті облыстарында ... ... ... ... ... «табиғат маржандары» жерлері анықталды. Осы жағдайлар
этно-мәдени, танымдық, спорттық, ... ... ... ... ... ... «табиғат маржандарының» бірі Ақмола облысы
территориясында орналасқан ... ... ... ... табылады. Ақмола
облысы «Бурабай», «Зеренда», «Қорғалжын» ... ... ... ... ... ... ... туризм жүйесінде өз орның табудың ... бар. ... ... ... ... комплекстері тек қана
Қазақстан Республикасының барлық ... ғана ... ... ... және алыс шетелден саяхаттаушыларды көп қызықтырады. Бурабай
курорттық ... ... ... - ... ... бар ... емдеу - рекреациялық ресурстармен тарихи - мәдени фондының
байлығымен, ... ... ... ... ... жол және ... магистральдардың болуымен ерекшеленеді.
Бурабайдың курортологиялық ерекшеліктері ХІХ ғасырдан бері белгілі болған.
Осы ... ... ... көп келген. Ең алғашқы қымызбен емдеу
шипажайы ... ... ... 1910 жылы ... 1925 ... ... ... 1927 жылы ең алғашқы емдеу жерлер Шортанды
көлінің жағалауында – ... ... ... ... қазір демалушыларға
физиотерапевтикалық, сумен, балшықпен емдеудің барлық түрлерін, сонымен
қатар вибромассаж, ... ... ... ... көрсетулерді
ұсынады. Сонымен қатар демалушылар үшін сауналар, ... ... ... ал ... ... - ... ... катамарандар
мен қызықты әрі танымды туристік маршпуттар ұсынылады.
Көпшілік демалудың дәстүрлі орталықтары - ... ... ... ... ... ірі рекреациялық зоналары, Қазақстандықтардың ... ... ... ... мен ... ... ... болуына
байланысты қол жетпейтін жағдайға дейін ... ... осы ... ... ... ... өзіміздің жұмыс істеп жатқан курорттық
ауданның базасында ірі курорттық ... құру ... ... ірі ... ... ... позициясына
қарағанда Қазақстанның түрлі аймақтары бойынша ... ... ... ... ... курорттық ауданының барлық мүмкіншіліктері бар.
Осы курорттық ауданның, ... ... шешу үшін ... ыңғайлы
факторлары бар. Осы жерде ерекше табиғи - климаттық жағдайлар ... ... ... ... ... - ... ормандар мен көрікті
табиғи жағажайлары бар көлдер маржандары мен ландшафт көріктілігі бойынша,
Бурабай курорттық ауданы ТМД-ң ... ... ... бәсекелесе
алады. Қырым мен Кавказдың ... ... ... - ... жыл бойы ... күндердің мөлшері, суға түсу мезгілінің
ұзақтығы, ауаның жылдық ... ... мен ... ... температурасы
бойынша Ресейдің және Балтық елдерінің көптеген курорттарынан алда келе
жатыр. Қысқы демалысты ... ... ... ... ... ... жағдайда болып отыр./46/
Қазіргі кезде ауданның курорттық мүмкіншілігі 10-15 пайызға ғана
пайдаланылады, яғни осында ... әлі ... ... ... бар. Бурабайдың географиялық орналасуы өте ыңғайлы. Себебі,
оның қасында халқы көп қоңыстанған индустриалды аймақтар, ... ... ... мемелекет аралық әуе, ... жол, ... ... ... қатар Бурабай Астана қаласына жақын
орналасқандықтан мемелекеттік және комерциялық ... ... ... Осы ... ... ... ... және коммерциялық
шараларды ұйымдастыру үшін ең ... ... ... ... ... ... ... негізін курорттық
бизнес алады. Бурабай курортты аймақ ретінде белгілі болғандықтан, осында
адамдар демалу және өздерінің ... ... ... ... үшін келеді. Осы уақытта Бурабай курорттық ауданында тоғыз ... 1700 ... ... ... орындары, 300 орынға арналған 10
маусымдық демалыс базалары және 150 ... ... ... ... ... 500 ... ... балалар лагерлері орналасқан. Жалпыға арналған
демалыс мекемелер саны 33, ... ... ... 16, оның ... 24 жеке ... 14 балалар сауықтыру орталықтары бар.
Олардың ішінен 6 ... ... ... табылады. Сонымен қатар
Бурабайда 39 сауда ... 2 ... 5 ... 5 ... үй, 3 ... ... орталықтары бар.
Тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері ішінен: 4 фотошеберхана, 2 сұлулық
салоны, тұрмыстық салон, 4 ақша айырбастау пунктері, 4 ... ... 3 ... ... 1 ... ... ... етеді.
Демалушылардың бос уақытын өткізу үшін: 5 би алаңы, мотоциклдерді жалға ... 2 ... ... ... ... мерзімде 63 ұлттық
сувенирлерді, сурет, видеофильмдерді сататын сауда пунктері жұмыс істейді.
3.2 Солтүстік Қазақстандағы туризмді дамыту проблемалары
Туризмнің ... ... ... ... өте тиімді жаңа
әлемдік нарықтың ... бір ... ... ... ... валютасын
немесе инвестцияның көптеген ... ... ... ... ... ... мен экспорттық дамуының оң әсерін тигізеді. Еліміз
тәуелсіздік алғаннан бері ... ... ... ... ... саяхаттанушыларына тартуға күш салуда, алайда әлі де
елдің материалдық техникалық ... ... ... ... түрлеріне
жұмсалатын қаржының аздығы және өте төмен туристік сервистік қызмет көрсету
деңгейі саяхаттанушылардың біздің елге көптеп келуіне әсерін тигізуде.
Туристік ... ... ... ... ... ... қызмет ететін туристік ... орны ... ... ... және көлік кешендерінің қызметтері де
туристік бизнестің маңызды буыны болып табылады.
Қазіргі ... ...... ... ... ... Туризмнің дамуы - өнімді сатудан айырмашылығы ұзаққа созылатын,
экономикалық тиімді келешегі бар сала.
Туризм – ... бос ... ... және ... ... ... - қатынастармен тікелей байланысты іс-әрекет, ол жеке және
ұжымдық жетілдіру құралы. Туризм өз бетімен білім ... ... ... әртүрлілігіне қарай халықтар мен мәдениеттер арасындағы
айырмашылықты ... ең ... ... ... ... [2].
Қазақстанның бірегей артықшылықтары ол көптеген қорықтар мен ... ... ... ... ... даму тенденциясы
байқалғандықтан, Қазақстанды экологиялық, сауығу туризмінің ... ... ... ... қарастыруға болады. Сонымен қатар Қазақстандағы
барлық қорықтар адам аяғы ... ... ... ... ... ... ... аймақ болып табып отыр. Осыған байланысты
шетел туристерін тарту мақсатында осы ... ... ... ... ... қалу үшін ... шараларды қолдануымыз
қажет.
Ел брендін құру үшін ... ... ... ... ... күштері жетпейді, елдің брендингін құру және саясатын жүзеге асыру тек
мемлекеттің ғана қолынан келеді. ... ірі ... ... ... ... қауіпсіз жағымды имиджін құрастыруды өз қолдарына
алған. Бұл үшін ... ... ... елді ... ... ... бар. Қазақстанда сол сияқты біріккен маркетингтік
коммуникацияны ... ... ... ... ... ... ... шұғылданатын ұлттық жарнама орталығын құру тиімді. Ұлттық
жарнама орталығы ... ... ... ... құрудың
негізі бола алады.
Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... ретінде онымен мемлекеттік деңгейде
мақсатты ... ... ... ... ... болжамдау мен ұзақмерзімді жоспарлауға және де
мемлекеттік емес туристік құрылымдарға назар аударылмады. Туризмнен түсетін
кірістің көп бөлігі жергілікті ... ... ... ... ... ... ... басқару органдары тарапынан ... ... деп ... ... ... ... факторлардың
бірі болып табылады [35].
Қызметтер аясының қалыптасу процесін ... ... ... ... туристік бизнесті мемлекеттік қолдауды
күшейту ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда туристік қызметті дамыту
саясатына талдау жасай ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіп, өндіріс пен тұтынудың рационалды
мотивациялық ... ... ... ... қажет екендігіне көз
жеткіземіз. Әр жыл ... ... ... ... ... ... өкілеттіктерін ұлғайту, ұсынылатын ақпараттар мен жарнамалық
өңімдердің сапасын ... ... ... ... қамтамасыз ету
мақсатында Қазақстан Республикасының оң туристік беделін қалыптастыру
жөніндегі іс-шараларды ... әрі іске ... ... Республикасының оң туристік беделін қалыптастыру жөніндегі
іс-шараларды бұдан әрі іске асыру қажет. Бұл ... ... ... ... өнімді экспорттау және туризм саласындағы халықаралық
ынтымақтастықты ... ... ... халқының барлық жіктерінің туристік ресурстағы қол жеткізуін
қамтамасыз ету, туристік ... ... ... ... ... мен ... Қызылорда облысының біртұтас
стендін ұйымдастыру;
- аймақта әлеуметтік және әуесқой туризмді дамытуды қамтамасыз ету;
-ішкі және сыртқы рыноктарда ұлттық туристік өнімнің ... ... ... ... алғанда Қостанай аймағы туристік қызмет көрсету нарығында 18
туристік фирма жұмыс істейді. Наурызым ... ... ... 4 ... ... ... «Лидер», Ж.Ш.С. «Глобус», ... және ... бор» ... ... ... ... қызмет
көрсетуге құқығын растайтын лицензиясы бар. Олар ... ... мен ... ... ... алыс және ... ... туристік фирмалармен, туристік топтарды қабылдау мен жөнелту
туралы ... ... ... ... Осы ... ... Алматыда өткен туристік Жәрмеңкеде 2003 жылы 300, 2004 жылы ... жуық ... ... ... ... Осы ... фирмалармен оқушылар
үшін тематикалық автобустық, жаяу экскурсияларды қамтитын ... ... ... орай 30-ға жуық ... ... ұлттық қорығымен 18 экологиялық туристік маршрут жасалған.
Соңғы кезде курорттық шаруашылықты ... ... көп ... Бөлінген қаржы Шоқан Уәлиханов атындағы шипажайын, «Сосновый бор»
шипажайын, «Ақкөл» ... ... ... «Құсмұрын» шипажайларын қайта
қалпына келтіруге жұмсалды.
Наурызым ауданындағы туристік бизнес әлі де мезгілдік болуда. Қыста
демалушылар саны күрт ... ... жыл бойы ... ... курорттық
мекемелер саны күннен күнге өсуде. Мысалға туристерге ... ... жыл бойы ... ... кіші ... 611 ... ... жасайды. Кафе, мейрамханалар, шаштараздар, ... ... және ... ... ... ... ... ауданын Астана қаласының туризмді дамыту
бағдарламасына енгізумен байланысты көңіл ... оның ... үшін ... ... ... Наурызым курорттық ауданның
экологиялық ... шешу ... оған ... ... бар
мемлекеттік қорық фондысы мәртебесін ... оны ... ... ... керек еді. Осыған орай, Қазақстан Республикасының
өкіметі мемлекеттік табиғи қорық фондысының обьектілерінің ... ... ... туралы заң шығарды. Наурызым курорттық ауданы осы тізімге
кіреді. Осындай шешім ... ... 2004 жылы ... ... ... ... және сирек кездесетін ландшафтарды
сақтау шаралары туралы» № 474 заңын орындау мақсатымен қабылданған ... ... ... аз өзгерген және өзінің ерекшелігімен
ерекшелінетін территорияларда экологиялық ... ... ... Оның негізгі функциясы- қорғалатын парктің табиғи комплекстерінің
толық әртүрлілігіне сақтау мен ... ... ... Осы зонаның
шеңберінде бақылау эталондық табиғи бірлестіктерді сақтау үшін арнайы
учаскілер ... ... ... ... ... дамыту үшін, халықтың
бос уақытын ұйымдастыру үшін, емдеу -сауықтыру комплекстерін жаңа, сапалы
деңгейде ... ... ... ... кезде бизнес адамдары осы өңірдегі туристік индустрияны ... ... ... үшін ... ... ... Олар өзінің, ерекше жолын
табу мақсатымен әрекеттер жасап жатыр, бірақ қазіргі заманға сай ... ... аз ... процесті тежеп отыр. Сондықтан біздің
іскер ... ... ... ... және істердің ... ... ... ... ... көзқарасты Европалық
курорттар ассоциациясының жобалар бойынша менеджері береді. Ол Наурызым
курортты ... 3 күн ... ... Осы 3 күн ... ... туристік
обьектілермен танысып, бірнеше рекомендациялар берді. Рейнхард Петридің ең
орынды ұсынысы болып - сауықтыру орындарының ... ... және ... ... ... ... ... жиынын құру болды.
Осының бәрін қорытындылай келіп, келесі қорытындылар шығаруға болады.
Қостанай облысы курорттық ауданының материалды - ... ... ... ... ... ... үшін зор ... бар. Сондықтан осы
өңірде туристік бизнесті іске асыру үшін ... үшін ... ... ... керек, әлемдік деңгейге шығару үшін оны ... ... ... ... ғана осы ... ... көп ... қызмет
көрсетудің сапасы артып осы өңірдің тұрмыстық бизнесі пайда әкеледі.
Көптеген елдер үшiн халықаралық туризмнiң рөлi өте зор. ... ... ... ... туризм саласындағы iрi монополиялары ... ... ... - ... ... қаркынды түрде
пайдаланылатын экономика саласына айналды.
Халықаралық туризм бұл - өте күрделi және сирек ... ... ... ... сыртқы экономикалық байланысы әртүрлi
алмасулар аркылы болады: аманат кассасындағы ... ... ... көшiп -қонуы, мәдениет төңiрегiндегi алмасулар, сауда және кызмет
көрсету, т.б. Қандай бiр ел ... онын ең ... ... ... ... жеке ... сырткы сауда, оның нәтижесiнде валютамен
түсетiн ақшалар.
Көптеген дамушы елдер үшiн шетел туризмi ... жаңа ... ... ... ... әлi ... бағалап және оларды
шаруашылық айналымға енгiзу тек қазiрден ғана бастап басталуда. Осы ... үшiн ... ... -валюта кiруiнiң маңызды көзi болып саналады.
Қостанай аймағындағы туризм сферасының дамуы және оның ... ... ... ... ... және ... - ... көрсетулердiң сапалы деңгейiне байланысты.
1991 жылға дейiн бұрынғы КСРО да iшкi және ... ... ... ... ететiн өзiндiк инфрақұрылымы
бар бiрегей туристiк кенiстiк өмiр сүрдi.
Тәуелсiз мемлекеттердiң кұрылуы, халықтық қатынастар, заң шығару ... ... ... ... Осы ... туристiк қызмет
көрсетулерге сұраныстың күрт ... ... ... ... ... және т.б ... ... тарифтердiң жоғарлауы, шекара
төлемдерiн енгiзу және баска да факторлармен байланысты.
Қазақстан Республикасындағы терең саяси және ... ... оның ... ең ... және ... бар саланың
бiрiне - туризмге, тiкелей әсер еттi.
Солтүстік Қазақстан аймағы Республика және ... ... әлi ... ... ... ... ... ғасырдың соңы оң
тенденциялардың өсуiмен сипатталады. Олар iшкi және халықаралық туризмге ... ... ... ... ... бiр ... 1993 жылы ... ДТҰ (Дүниежүзiлiк Туристiк Ұйымға) кiруi мен
туризм саласында ынтымақтастық туралы халықаралық ... ... ... 2030» ... ... ... ... бағыты ретiнде аталған. Осы саланы дамыту Қазақстан үшiн өте
өзектi мәселе болып отыр.
Көптеген елдердегi қазiргi ... ... ... ... ... iшкi, ұлттық туризм бағдарламасын қолдау негiзiнде бiрге
жасалу қажет. Қазiргi денi сау ... ... ... ... ұлттық парктерге, қорықтарға, сафари мен шаңғы курорттарына
тартады.
Қазақстан бiрқатар елдерден туристiк индустрия саласында ... ... Көп ... бойы Қазақстанның туристiк қызмет көрсетуiн, туристiк
мекемелердi ... ... ... орталығы бар өзiндiк ... ... ... ... жатыр./38/
Қазакстанның кiру туризiмiнiң өсуiне әсер ететiн ... ... ... ... ... ... ... жатады. Шетел
туристерiнiң елге кiруiнiң саны және ел ... кiру ... ... онша ... ... Елге ... келудiң төмен болуы туристiк сектордың
дамуының төмен денгейiнiң және ... ... ... жоқ болуының
себебiнен болады. Жалпы мемлекет бойынша ... ... ... ... әлеуметтiк - экономикалық жағдайлары халықаралық стандарттар
талабына сай ... шығу ... ... әсер ... ... ... ... iскерлiк қатынастардың кеңеюi, валюталық кұралдары
бар адамдардың және ... ... өсуi ... ... тұтынушы сұраныстың тенденцияларының анализi,
жергiлiктi халық үшiн қысқа мерзiмдi ... ... пен ... сонымен қатар демалыс күнгi туризмi айрықша тартымды екенiн
көрсетедi.
Қазiргi уақытта Қостанай облысындағы iшкi туризмдi ... үшiн ... ... мүмкiншiлiгi өте зор. Табиғи ландшафттардың, флора мен
фаунанын көптүрлiлiгi, ... - ... ... ... ... ... ... құруга мүмкiншiлiк бередi.
Қазакстан Республикасының «Туризм туралы» заңы - ұлттық ... ... ... негiзгi заң актiсi болып табылады, ал осы жүйенi,
сол немесе басқа ... ... ... ... ... танысу мақсатында адамдардың демалысты ... ... ... ... тәжiрибесi, туризм индустриясының
әрбiр экономиканың ажырамас бөлiгi екендiгiн көрсетiп отыр.
Солтүстік Қазақстандықтардың ... ... ... фирма арқылы
жіберіп отырады ... ... Ірі ... ... облыс
территориясында орналасқан. Көбіне туристерді әдемі табиғатты курортты зона
Бурабайға жіберіп ... Ал ... ... ... ... ... Египет, Біріккен Араб Әмірліктерінің демалу базалары да өз
құндылығын жоғалтпауда.
Туризм әлемдік ... ... ... ... атқарады. Дүниежүзілік
Туристік Ұйымның деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің ... ... ... 11 ... астамын, әлемдік өндірістің
әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді.
Қазіргі туризм - бұл ... ... ... білмейтін саласы.
Мамандардың есебі бойынша, орташа есеппен, бір шетелдік туристің ... алу үшін оған ... ... 9 ... тас ... ... 15 ... немесе 2 тонна жоғары сортты бидайды әлемдік рынокқа шығару керек.
Қазақстандағы туризмнің тарихи алғышарттары біздің дүниемізге дейінгі
үшінші мыңжылдықта ... ... Ұлы ... ... қалыптасуы мен
дамуы болып табылады.
Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін туризм басқа да экономика ... ... ... регламенттелді .
Қазақстанда туризм өндірісінің дамымай қалуының бір себебі экономика
саласы ретінде онымен мемлекеттік деңгейде тікелей ... ... ... мен мемлекеттік емес туристік құрылымдарды ... ұзақ ... ... ... аударылмады. Туризм табысының
үлкен бөлігі жергілікті бюджетке түсетіндігіне қарамастан, ... ... ... ... ... ... деп ... дамытуды тежеуші фактор болып табылады.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін туристік ... ... ... тарихи және мәдени мұрасын қайта өркендету үшін негіз қаланды.
Туризм ... ... ... дамытуға жасалған
қадамдардың бірі - Қазақстанның 1993 жылы ... ... ... мүше болып
қабылдануы, туризм саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер
жасауы болды. Бірқатар келісімдердің шет ... ... ... мол ... серіктес ретінде тану бастамасымен
болғандығын атап өту ... ... ... ... 1997 жылы ... ... облысына көшірілуі де үлкен ықпал етті десек те ... ... ... ... ... қайтадан қалпына келтіру
мақсатымен құрылыстар жүргізілді.
Халықшаруашылығының саласы ... ... ... пен ... ... ... ... тиіс өнім шығарады. Осыған қатысты
шетелдік тұтынушыға бағдарланған халықаралық рынок ... ... ішкі ... ара ... ... білу ... туристік рынок бүгінгі күні миллиардтаған ... ... ... ... зор механизмді білдіреді, сондықтан, бірінші
кезекте міндет Қазақстанға ғана тән ... бар және ... ... өнімді (бұдан әрі- турөнім) анықтау болып отыр. Соған байланысты
рыноктың қандай сегменттерінде Қазақстандық турөнімнің жарқын болашағы ... ... ... ұсыныстарын ескере отырып жүргізілген талдау мен қазіргі
тәжірибенің ... ... ... екі ... ... ... ... аймағы базасындағы “Құсмұрын” және “Ақкөл”
МҰТС, ... ... ... қорығы ландшафтарының көріктілігі, қол
жеткізілуі, аумағының игерілуі ... ... ... ... деңгейімен сипатталады /56/.
Қостанай облысының бизнес - туризм сегментінде белгілі бір ... ... ... және ... ... ... ... облысының
бизнес және халықаралық конвенцияларға қатысу мәселелері бойынша келушілер
бизнес туристер санын көбейтеді деген ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымы негізінен халықаралық
стандарттарға сай келеді. Астана қаласы осындай стратегиялық аймақ болып
келеді. Біздің ... жас ... ... ... ... ... бар қалаға деген қызығушылықтың күннен күнге артуы қалада
халықаралық және ішкі туризмді жылдам дамытуға қызмет ететін ... ... ушiн ... - ... ... ... ... Олардың негiзгiлерi: орналасу, ... ... ... ... ... байланысты. Туристердi ... ... ... база ... ... ... ... алады. Орналастыру орындарына қонақ үйлер, мотельдер, кемпингтер,
туристiк ауылдар, жеке пэтерлер т.б ... ... ... ... ... ... ... туристердiң тамақтануын ұйымдастыру алады.
Туристiк ағымды ... ... ... ... ... ... ... прогресс қарқынының тездетуiнiң нэтижесiнде көлiк кауiпсiз, тез
жэне комфортабельдi болып жатыр [31,32].
Бурабай курорттық ауданы өзінің табиғатымен, ... ... мен ... дүниесінің әртүрлілігімен, шипалы климатымен, таза
ауасымен, қымызымен, шипалы сулары мен ... ... ... ... көру, сауықтырылу және демалу үшін туристер
көп келеді. ... ... ... тек қана ... ... ... Ресейден де көп демалушылар келеді. Бірақ, Қостанай облысының
табиғи және ... - ... ... ... ... ... етпейді. Осындай қарсы алудың мүмкіншілігі қажетті
туристік инфрақұрылымының ... ... ... ... ... туристік өнімін өндірудегі қатысуы мен оның
халықаралық ... ... ... ... мүмкіншілік береді.
Туристік шаруашылық туристік ұсыныстың ... ... ... ... ... ... ... Осындағы алдыңғы орын түнеу
базаларына, транспортқа және ... ... ... Осы ... ... пен ... ... дамуы, жердің туристік көріктілігіне
қарамастан мүмкін емес.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қостанай облысының демалыс орындары мен ... ... ... ... ... ... ... келе, Қостанай аймағында туризм
инфрақұрылымын өркендету үшін ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін жүзеге асыруға болады деген
қорытындыға келдік.
Қорғалатын табиғи зоналарына ... ... ... ... кері ... зиян ... ... бе? Экотуризмнен түскен
кірістен шығын жылдан жылға басымдылық көрсетіп, жоғалтқан табиғи шығынды
қалпына келтіруге бөлінген ... ... ... ... қалуы мүмкін бе?
Осындай сұрақтар тумас үшін Тим Хилинг өзінің «Экотуризм и ... ... ... ... ... тұру ... деп ... бүлдірмей, оны ... ... Оны әр ... шешуге болады. Мысалы, сол қорықта болған турдан кейін табыстың
5 пайызын қорыққа беруге болады.
Жұмыс орнын құру және ... ... ... ... ... ... гид ... жұмысқа алып, жергілікті құралдарды
жалға алып және ... ... ... ... ... ... ... туристердің жергілікті тұрғындардың үйінде тұруы
) қолдануға мүмкіндік туғызады.
Жергілікті жердің ... ... Бұны да ... ... ... Халық шаруашылығын ауызша және жазбаша ... және жеке ... ... ... ... ... дәстүрлі
орындарға баруға, яғни ұлттық тағамдар, сусындар, көкөністер, ... ... да ... ... ... жасау қажет.
Туристерді оқытудың өз мақсатын қою ... ... ... не ... ... саяхаттау қажет екенін нақты білу керек.
Сонымен қатар, концепцияда ... ... ... ... ... экотуризм масштаб бойынша ірі болмау керек және жергілікті адамдардың
басқаруында болу керек. Уақыт өте келе әлеуметтік және ... ... ... ... ... экотуризмді дамытудың тұрақты
мониторингін құру қажет.»
Қазіргі осы экологиялық туризмге ... ... ... ... ... техногендік ластануы, ... ... ... ... ... электроника және басқа адам ... ... ... адамадардың жабайы табиғатқа, таза ауаға,
ешқандай зиян тимеген жемістерге қызығушылығы ... Олар таза ... ... ... ... Осыларды есепке ала отырып, осындай
экологиялық ... ... ... ... қорығында ұйымдастыру
қолайлы екенін байқауға болады.
Мамандардың болжауы бойынша XXI ... ... ... ... туризм нарқының дамуымен жаңаша ойлап, жаңа істер атқаратын
мамандарға қажеттілік ... ... ... ... ... ... етілген туризм мамандарына ... ... ... елімізде
туризмді дұрыс жоспарлап дамыту үшін туризмнің ... ... ... ... ... ... бар ... туризм әлемінде дұрыс бағыт
ұстау мүмкіндігіне ие бола алады.
Жазылған жұмысты қорытындылайтын ... ... ... ... ... ... Осы ... аудан Қазақстан
Республикасының туризiмiн дамытуында ... орын ... ... осы ... ... ... - климаттық жағдайларымен Қазақстанның iшкi ... ... ... ... осы ... ... ... рекреациялық ресурстық
мүмкiншiлiгi өте зор. Осы ... ... ... қажеттiлiктерiн
қанағаттандырады. Осы ауданда қатты дамып жаткан емдiк туризммен және
сауықтыру демалыстарымен қатар, ... ... ... үшiн жаңа ... ... болады. Мұнда курорттық және рекреациялық орындардың ... ... атты ... ... ... және ... туризмдi
дамыту үшiн жағдайлар жасайды.
Қостанай облысының әлеуметтiк – экономикалық ... ... зор ... да осы ... жаңа ... ... дамытуға
болатынын анықтайды. Мәдени - тарихи ескерткiштер осы ... ... мен ... ... ... танымдық қажеттiлiктерiн
қанағаттандыруға, осылайша танымдық туризмдi ... ... ... ... ... ... бiрi ... объектiнiң немесе
өңiрдiң «туристiк аттрактивтiлiгi» табылады. Сол немесе басқа ауданның
тартымдылығы тек ... ... ... ... ... ... сонымен қатар дамыған туристiк шаруашылықтың болуымен анықталады. ... ... ... ... үшiн, ... мен ... үшiн бөлiнген
жердi толығымен игеру керек. Мысалы, Ақкөл көлiнiң оңтүстiк ... ... ... ... салу керек. Сонымен қатар, көп ... ... ... материалдық - техникалық базасы ескiрiп қалған
туристiк инфрақұрылымды реконструкциялап, қызмет ... ... ... Осы ... ... осы ... ... - техникалық
базасын нығайту мақсатымен осы ... ... ... ... ... ... ... курорттык ауданына жыл сайын стационарлық демалысқа
және қысқа мерзiмдiк демалысқа бірнеше мыңдаған ... және ... ... ... ... осы ... ... табиғаты нашарлап,
экологиялық жағдайы киындап бара жатыр. Бұл өнiрдiң көптеген обьектiлерi
мемлекеттiк қорық фондысына жатқандықтан, ... ... осы ... ... ... ... бұл өңiрде экологиялық туризмдi дамытуды
жөн көрiп отырмыз.
Осы ерекше ландшафты территорияларды сақтау негiзiнде бiз Қазакстанның
туристiк мүмкiншiлiгiн ары ... ... ... ... ... ... ... етiп шығаруға көмектесемiз.
Жинақталған қолда бар деректерді талдай отырып, халықты еңбекпен
қамтамасыз етумен ... ... - ... ... ... орын ... туризмді дамытуға мүмкіндік ... ... атап ... ... ... ... және ... туристерді көптеп тартуға мүмкіндік беретін
табиғи және тарихи - ... ... ... ... тас ... мен ... жолдарға жақын орналасуы;
• облыс әкімшілігінің туризм бөлімінің ғылыми - танымдық, спорттық
туризмді дамытуға назарын аударуы.
Қостанай аймағын ... ірі ... ... мәселелерін шешуді
тежейтін бірнеше факторлар бар. Олар:
• тарихи - мәдени ... ... жол ... ... тарихи – мәдени ... ... ... ... олардың қазіргі жағдайы отанды және шетелдік
туристердің талғамына сәйкес келмеуі;
• арнайы туристік ... мен ... ... ...... ... сақталған орындар жөнінде ақпараттық
деректердің аздығы;
• экскурсиялардың жүйелі түрде ... ... ... ... ... ... болып отырған негізгі
мәселелер мыналар:
• құнды және тартымды экскурсиялық ... ... ... ... ... ... экскурсия нысандары жағдайының нашарлығы – қолайлы тамашалау
алаңдарының, ақпарат тақпаларының, ... және ... ... ... ... ... қолайсыз ауа
райы жағдайында (жаңбыр, қатты жел, ... алыс ... ... ... ... ... ... болмауы;
• облыстың рекреациялық жерлерінде электр ... ... және ... ... ... ... мәселелер шешімін тапса, экскурсиялық ... ... ... ... ... ... арта ... еді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Забелина Н.М. Национальный парк. М: Мысль, 1987.
2. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. Алматы: Қазак ... ... ... С. И. ... ... Алма - Ата, ... Замятин С.И. Курорты, санатории и лечебные местности Казахстана. Алма
- Ата: АН Каз ССР, ... ... М.И. ... по ... ... Алма - ... ... Соколова М.В. История туризма. М.: Мастерство, 2002.- 350с.
7. Қазақстан курорттары. Алматы: ... ... ... энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983.
9. Хамнюк В.Ф. ... ... ... ... перспективы их
использования. Алма - Ата, 1967
10. Ердавлетов. С.Р. ... ... ... ... ... Котляров В.А. География отдыха и туризма. М., ... ... ... Ю.А. ... ... рекреационных систем. М.: Наука,
1982
13. Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов ... ... ... ... ... и ... Алматы, 2000
14. Достопримечательные места Казахстана. Сборник. Алма - ... ... В.Т. ... ... ... Қазақстан, 1987
16. Қазакстан. Ұлттык энциклопедия.
17. Ердавлетов С.Р. ... ... ... Алма - Ата:
Знание, 1988
18. Байтонаев О. ... ... ... ... ... 2003
19. Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. Алма - Ата: ... ... ... А.Ю. ... и ... ... туризма. М.: МГУ, 1996.
21. Алиева Ж. Н. Экологический ... ... ... ... 2002
22. Қазақстан Республикасының «Туризм туралы» заңы.
23. Мусин Қ.Н. Международный туризм: Современные тенденции развития в ... в ... ... И. ... в век ... ... правда 2003 - 29
июля
25. ... С.Р. ... ... ... ... методы, практика –
А.: «Атамура»,2000.- 336с
26. Ж.Н. Алиева. Туризмология негіздері. – Алматы, 2004, б. 22-24
27. ... С. ... бойы – ... ... ... ... қаңтар
б.89-90.
28. К. Базарбаев. Қостанай облысы. – Алматы,1959, б.87-89.
29. Қостанай ... ... ... ... ... дамуы. Статистикалық жинақ. Қостанай, 2005,
б.74-76.
30. Брагин Е. А., Т. М. Брагина Т. М. Фауна ... ... 2002, б ... ... Х. Қарғалы қайнары. Қостанай таңы. – 2004, 2 шілде б.47.
32. Ким Е. Экотуризм в ... ... ... и устойчивое
развитие. – 2003, №10 б. 49-50.
33. Ердаулетов С. Р. ... ... ...... 1992 ... Ердаулетов С. Р. География туризма: история, теория, методы, практика.
– Алматы, 2000, б.23-25.
35. Квартальнов В. А. ... ... 2003 б. ... Квартальнов В. А. Биосфера и туризм.- Москва, 2002, б. ... ... Д. В. ... ... ... 2001, ... Алиева Ж. Н. Экологический туризм.- Алматы, 2002, б.47-79.
39. Папирян Г. А. Экономика туризма. – ... 1999, ... ... Г. ... - табыс көзі. Қазақстан Zаман.- 2004, 24
қыркүйек ... ... ... ... ... ... ... –спорттық ... ... ... ... ...

Пән: Экономикалық география
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Торғай облысындағы 1916 жылғы Ұлт-азаттық күрес8 бет
Қорықтар Аймағы8 бет
Қостанай облысындағы рекреациялық ресурстардың қалыптасуына әсер етуші табиғи факторлар54 бет
Қостанай облысындағы табиғат жағдайларын сипаттайтын жер-су аттарының ерекшеліктері32 бет
Қостанай облысының азық – түлік өнеркәсібіндегі «Новый день» сүт зауытының алатын орнын анықтау60 бет
Қостанай облысының туризмі48 бет
Ұлт-азаттық күрес18 бет
Бейімбет Майлин17 бет
Жасөспірімдер қылмысы8 бет
Жер планетасының ғасырлар бойғы барлық жануарлар дүниесі мен адамзат баласы үшін тіршілік негізі.docx4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь