Өрт сөндіру құралдары


КІРІСПЕ

Әр түрлі мақсаттағы объектілерде автоматты өрт дабылы, өрт туралы хабарлау, өрт сөндіру, түтін жою және өрт кезінде технологиялық және инженерлік жабдықты басқару қондырғылары мен жүйелерін қолдану олардың өрт қауіпсіздігін арттырудың тиімді тәсілі болып табылады. Объектіде адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиісті деңгейіне қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын орындау арқылы қол жеткізуге болады, осы деңгейді қамтамасыз етуде өрт автоматикасы жүйесі едәуір үлесін қосады. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, объектіде өрт автоматикасын дұрыс әрі орынды пайдалану объектідегі адамдардың қауіпсіздік деңгейін арттыруға, сондай-ақ өрттен байланысты материалдық залалдарды азайтуға мүмкіндік береді.
Еліміздің үдемелі инновациялық-индустриялық даму жағдайында заманауи өрт автоматикасы қондырғыларын (жүйелерін) енгізудің объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде басым мәні бар.
Өз кезегінде, олардың сенімді түрде жұмыс істеуі өрт-техникалық өнімнің сапасына, жобалау мен монтаждауға, әсіресе, жөнделген қондырғыларды пайдалануға қабылдау сапасына және дер кезінде қызмет көрсетуге байланысты болады.
Ұсынылып отырған басылымда мемлекеттік өрт бақылау органдарының автоматты өрт сөндіру жүйелерінің (қондырғыларының) және автоматты өрт дабылы қондырғыларының (жүйелерінің) оларды пайдалануға қабылдау қарсаңында өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін бақылау ерекшеліктері жазылған.
Осы әдістемелік ұсыныстар нормативтік құқықтық акт болып саналмайды және жаңадан салынып жатқан, сондай-ақ пайдаланудағы ғимараттар мен құрылыстарда автоматты өрт сөндіру қондырғыларын (жүйелерін) және өрт дабылы қондырғыларын (жүйелерін) пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік өрт бақылау қызметкері үшін көмек ретінде дайындалған. Бұны өрт сөндіру қондырғыларын (жүйелерін) және өрт дабылы қондырғыларын (жүйелерін) жобалаумен, монтаждаумен және пайдаланумен айналысатын инженерлік-техникалық қызметкерлер де қызығушылық танытып, қолдана алады.
Әдістемелік ұсыныстарды Қазақстан Республикасы ТЖМ Өртке қарсы қызмет комитеті Мемлекеттік өрт бақылау және анықтау басқармасының Техникалық нормалау бөлімі Астана қаласының, Ақмола, Алматы және Қостанай облыстарының Төтенше жағдайлар департаменттерінің ұсыныстарын ескере отырып әзірледі.
1.7. Әдебиеттер тізімі:
Негізгі
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы.
2.Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.
3.Өрт қаіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңы.
4.Азаматтық қорғаныс туралы Қазақстан Респуликасының заңы.
5. Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы Қазақстан Респуликасының заңы.
6.Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан/Сост.В.И.Скала,Н.В.Скала.-Алматы,ТОО Издательство
LEM,2007.
7.Коллективті келісім шарттар туралы Қазақстан Республикасының заңы.
8.1000 В кедергісі бар электрқондырғылар үшін «Тұтынушы электрқондырғының техникалық эксплуатациясының ережелерінен» және «Тұтынушы электрқондырғының эксплуатациясы кезіндегі техника қауіпсіздігінің ережелерінен» үзінділер, М.,Энергоатомиздат, 1990г.
9.Раздорожный А.А.Охрана труда и производственная безопасность:Учебник.М.2005

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
КІРІСПЕ

Әр түрлі мақсаттағы объектілерде автоматты өрт дабылы, өрт туралы
хабарлау, өрт сөндіру, түтін жою және өрт кезінде технологиялық және
инженерлік жабдықты басқару қондырғылары мен жүйелерін қолдану олардың өрт
қауіпсіздігін арттырудың тиімді тәсілі болып табылады. Объектіде адамдардың
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиісті деңгейіне қолданыстағы
нормативтік құжаттардың талаптарын орындау арқылы қол жеткізуге болады, осы
деңгейді қамтамасыз етуде өрт автоматикасы жүйесі едәуір үлесін қосады.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, объектіде өрт автоматикасын дұрыс әрі
орынды пайдалану объектідегі адамдардың қауіпсіздік деңгейін арттыруға,
сондай-ақ өрттен байланысты материалдық залалдарды азайтуға мүмкіндік
береді.
Еліміздің үдемелі инновациялық-индустриялық даму жағдайында заманауи
өрт автоматикасы қондырғыларын (жүйелерін) енгізудің объектінің өрт
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде басым мәні бар.
Өз кезегінде, олардың сенімді түрде жұмыс істеуі өрт-техникалық
өнімнің сапасына, жобалау мен монтаждауға, әсіресе, жөнделген қондырғыларды
пайдалануға қабылдау сапасына және дер кезінде қызмет көрсетуге байланысты
болады.
Ұсынылып отырған басылымда мемлекеттік өрт бақылау органдарының
автоматты өрт сөндіру жүйелерінің (қондырғыларының) және автоматты өрт
дабылы қондырғыларының (жүйелерінің) оларды пайдалануға қабылдау қарсаңында
өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін бақылау ерекшеліктері жазылған.
Осы әдістемелік ұсыныстар нормативтік құқықтық акт болып саналмайды
және жаңадан салынып жатқан, сондай-ақ пайдаланудағы ғимараттар мен
құрылыстарда автоматты өрт сөндіру қондырғыларын (жүйелерін) және өрт
дабылы қондырғыларын (жүйелерін) пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік өрт
бақылау қызметкері үшін көмек ретінде дайындалған. Бұны өрт сөндіру
қондырғыларын (жүйелерін) және өрт дабылы қондырғыларын (жүйелерін)
жобалаумен, монтаждаумен және пайдаланумен айналысатын инженерлік-
техникалық қызметкерлер де қызығушылық танытып, қолдана алады.
Әдістемелік ұсыныстарды Қазақстан Республикасы ТЖМ Өртке қарсы қызмет
комитеті Мемлекеттік өрт бақылау және анықтау басқармасының Техникалық
нормалау бөлімі Астана қаласының, Ақмола, Алматы және Қостанай облыстарының
Төтенше жағдайлар департаменттерінің ұсыныстарын ескере отырып әзірледі.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы әдістемелік ұсыныстар мемлекеттік өрт бақылау қызметкеріне
автоматты өрт сөндіру қондырғыларын (жүйелерін) және өрт дабылы
қондырғыларын (жүйелерін) пайдалануға қабылдау кезінде әдістемелік көмек
көрсету мақсатында әзірленген.
1.2. Мемлекеттік өрт бақылау қызметкерінің (бұдан әрі - қызметкер)
жөнделген өрт автоматикасы қондырғыларын (жүйелерін) пайдалануға қабылдау
комиссиясына қатысуы тек тапсырыс берушінің жазбаша өтініші негізінде ғана
жүзеге асырылады.
1.3. Өрт автоматикасы қондырғыларын (жүйелерін) пайдалануға қабылдау
жөніндегі жұмыс комиссиясына қатысу алдында қызметкер мыналарды:
- өрт автоматикасы қондырғылары (жүйелері) жөнделген ғимараттардың, үй-
жайлар мен құрылыстардың мақсатын, сондай-ақ оларды ҚР ҚН 2.02-11
Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт дабылымен,
автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғыларымен
жабдықтау нормалары және белгіленген тәртіппен бекітілген өзге де
нормативтік құжаттарға сәйкес автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты
өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғыларымен жабдықтау
қажеттілігін;
- Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт
сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және
оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар
техникалық регламентінде, ҚР ҚНжЕ 2.02-15-2003 Ғимараттар мен имараттардың
өрт автоматикасында, сондай-ақ белгіленген тәртіппен бекітілген өзге де
нормативтік құжаттарда баяндалған автоматты өрт сөндіру қондырғыларының
типіне, сөндіру тәсіліне,өрт сөндіргіш құралдардың түріне, өрт (өрт-күзет)
дабылы қондырғылары жабдығының типіне қойылатын талаптарды білуі тиіс.
1.3. Қызметкер жазбаша өтінішті алғаннан кейін тексеріс тағайындау
туралы актіні дайындап, оны Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
бақылау және қадағалау туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6
қаңтардағы № 377-IV Заңының 17-бабына сәйкес құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда тіркейді.
1.4. Объектіге шыққан кезде қызметкерде мыналар болуы қажет:
а) ұзындығы кемінде 5 метрлік өлшегіш;
б) фонарик;
в) қарындаш;
г) өрт автоматикасы қондырғыларын (жүйелерін) тексеру кезінде қажетті
жазба жазатын блокнот;
д) өрт автоматикасы қондырғыларына (жүйелеріне) қойылатын талаптарды
реттейтін нормативтік құжаттар.
1.5. Объектіге келген кезде қызметкер объект басшысына құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органында тіркелгені
туралы белгісі бар тексеріс тағайындау туралы актіні беріп, жөнделген өрт
автоматикасы қондырғысының (жүйесінің) жобалық-сметалық құжаттамасын алады
да, онымен танысады.
1.6. Жобалық-сметалық құжаттамамен танысу барысында қызметкер
мыналарды:
1) жобалық-сметалық құжаттаманы осы қызмет түріне лицензиясы бар заңды
және (немесе) жеке тұлғаның әзірлегенін;
2) жобалық құжаттаманың ресімделуін (оның мемлекеттік нормативтердің
талаптарына және жобалау мақсатына сәйкестігі туралы жобаның бас инженері
(жобаның бас сәулетшісі) қол қойған, Жалпы деректер деген графикалық
материалдарда орналасқан жазбаның болуы) және мұрағат нөмірінің болуын;
3) Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі туралы 16.07.2001ж. № 242-ІІ Заңына сәйкес жобалық құжаттамаға
сараптама қорытындысының болуын;
4) жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасы
аумағында қолдануға рұқсат етілген мемлекеттік, мемлекетаралық және
халықаралық стандарттардың, Қазақстан Республикасы құрылыс нормалары мен
ережелерінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы №
796 қаулысымен бекітілген Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды
автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде
адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау
жөніндегі талаптар техникалық регламентінің және белгіленген тәртіппен
бекітілген өзге де нормативтік құжаттардың талаптарының сақталуын;
5) нормативтік құжаттардың талаптарынан ауытқушылық болған жағдайда
осы нормативтік құжаттарды бекіткен мемлекеттік органдармен келісілуін
(рұқсатын);
6) жобалық құжаттамада өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органның
берген қорытындысы бар өрт автоматикасын қолданылуын тексеруі қажет.
Бұл үшін өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органнан арнайы
қорытындыны сұрату немесе Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігінің сайтындағы Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға
рұқсат етілген өрт техникасы мен өрт сөндіру жабдығының тізілімі деген
бөлімнен қарау қажет.
1.7. Қызметкер жобалық құжаттамада нормативтік құжаттардың талаптарын
бұзушылықтарды анықтаған жағдайда тексеріс нәтижелері туралы акт, Қазақстан
Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өртке қарсы қызмет комитетінің,
облыстардың, (республикалық маңызы бар қаланың астананың) төтенше жағдайлар
департаменттерінің, қалалардың (аудандардың) төтенше жағдайлар
басқармаларының (бөлімдерінің) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік
бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторларының қызмет регламентінің (бұдан
әрі - Регламент) 10-қосымшасына сәйкес ақаулықтарды жою мерзімін, сондай-ақ
оларды орындау үшін жауапты ұйымдарды көрсете отырып, хаттама дайындайды
да, оларды комиссия төрағасына береді, бұл ретте жөнделген қондырғыға
(жүйеге) одан әрі тексеріс жүргізбейді.
1.8. Жобалық құжаттама осы әдістемелік ұсыныстардың 1.6-тармағына
сәйкес болғанда және жөнделген өрт автоматикасы қондырғысын (жүйесін)
қабылдау-тапсыру сынақтарының оң нәтижелері болғанда қызметкер қондырғының
(жүйенің) жобалық құжаттама мен нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкестігіне тексеруге кіріседі.
1.9. Әрбір нақты қондырғыны (жүйені) пайдалануға қабылдау тәртібі осы
ұсыныстардың 2-6 бөлімдерінде келтірілген.
1.10. Жүргізілген монтаждау-іске қосу жұмыстарының жобалау құжаттамасы
мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес еместігі туралы кемшіліктері
болмаған жағдайда қызметкер тексеріс нәтижелері туралы акт (кемшіліктердің
жоқ екенін көрсете отырып), ТЖД немесе ТЖБ (ТЖб) бастығының атына өрт
автоматикасы қондырғысын (жүйесін) пайдалануға қабылдау мүмкіндігі туралы
жазбаша қорытынды (рапорт) дайындайды.
1.11. Өрт автоматикасы қондырғысын (жүйесін) пайдалануға қабылдау
актісіне қабылдау комиссиясының жұмысына қатысқан адам қол қояды.
1.12. Тексеріс нәтижелері туралы (кемшіліктердің жоқ екенін көрсете
отырып) актіні беру, сондай-ақ өрт автоматикасы қондырғысын (жүйесін)
пайдалануға қабылдау актісіне қол қою тексеріс тағайындау актісінде
көрсетілген тексеріс мерзімінен кешіктірілмей жүргізіледі.
1.13. Қол қойғаннан кейін өрт автоматикасы қондырғысын (жүйесін)
пайдалануға қабылдау актісінің, тексеріс нәтижелері туралы актінің бір
данасы және қондырғыларды (жүйелерді) пайдалануға қабылдау мүмкіндігі
туралы қорытынды объектінің бақылау-қадағалау ісіне тігіледі.
1.14. Пайдалануға қабылданған өрт автоматикасы қондырғысы (жүйесі)
туралы мәліметтерді қызметкер пайдалануға қабылданған өрт автоматикасы
қондырғыларын есепке алу журналына жазады.
1.15. Жүргізілген монтаждау-іске қосу жұмыстарының жобаға және
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес еместігі анықталған жағдайда
қызметкер өзінің блокнотына жазып, тексеріс аяқталғаннан кейін оларды
талдайды, анықталған кемшіліктердің негізділігін тексереді және
Регламенттің 10-қосымшасына сәйкес ақаулықтарды жою мерзімін, сондай-ақ
оларды орындау үшін жауапты ұйымдарды көрсете отырып, хаттама дайындайды.
Тексеріс нәтижелері туралы акті мен анықтан кемшіліктер туралы
хаттаманы қызметкер комиссия төрағасына тексеріс тағайындау актісінде
көрсетілген тексерісті аяқтау мерзімінен кешіктірмей береді, бұл ретте
қондырғыны (жүйені) пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылмайды.
1.16. Барлық анықталған өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерінің
талаптарын бұзушылықтарды жинақтап, ай сайын талдау жүргізу және жобалау
ұйымдарына, Өртке қарсы қызмет комитетіне ақпарат дайындау үшін өртке қарсы
нормалау бөліміне жіберу қажет.
1.17. Жөнделген өрт автоматикасы жүйелерін пайдалануға қабылдау
комиссиясына қатысу аяқталғаннан кейін мемлекеттік өрт бақылау қызметкері
құқықтық статистика және арнайы есепке алу органына өзінің тексерістерді
тағайындау туралы актілерді журналына алдын ала тиісті жазба жазып, Ф№1-П
есептік карточкасына қосымша талон тапсырады.

2. Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға қабылдау
тәртібі

2.1. Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын (жүйелерін)
монтаждау-іске қосу жұмыстарының сапасы мен сәйкестігін өрт сөндіретін
сорғыш станциясынан тексеру ұсынылады (1-сурет.).
2.2. Өрт сөндіретін сорғыш станциясын тексеру кезінде қызметкер:
1) өрт сөндіру станциясының көлемдік-жоспарлау шешімдерінің
орналасуын, сондай-ақ жобалық
1-сурет. құжаттамаға сәйкестігін;
2) өрт сөндіретін сорғыш станциясының үй-жайынан тікелей сыртқа
немесе сыртқа шығатын жолы бар саты торына шығу жолының болуын;
3) сорғыш станциясы үй-жайларының өзге де үй-жайлардан отқа төзімділік
шегі кемінде 0,75 сағат өртке қарсы қалқалармен және далдалармен бөлінуін;
4) өрт сөндіру бекетінің үй-жайымен телефон байланысының болуын;
5) сорғыш станциясының үй-жайына кіретін жерде Сорғыш станциясы
деген жарықтандырылған таблоның болуын;
6) келтеқұбырлары сыртқа шығарылған және өрт сөндіру қондырғысын
жылжымалы өрт техникасына қосу үшін қажетті қосқыш бастиектермен
жабдықталған құбырлардың болуын;
7) құбырда резервуарды өрт сөндіргіш затпен толтыратын ысырмалардың
болуын;
8) резервуарлардағы (сыйымдылықтардағы) өрт сөндіргіш заттардың
деңгейін көзбен бақылау үшін өлшеуіш рейкасы бар бақылау-өлшеу жабдығының
болуын;
9) сорғыштардың, технологиялық және электр техникалық жабдықтың
жобаның жұмыс сызбаларына сәйкес орналасуын;
10) есептік шығын мен тегеурінді немесе импульстік құрылғыны
қамтамасыз ететін автоматты су сіңіргіштің болуын;
11) тиісті қысымда құбырлардың қосқыштарының герметикалығын және
олардың арматураға және аспаптарға дұрыс қосылуын;
12) сорғыштарды қолмен тоқтату құрылғыларының болуын;
13) мынадай:
а) негізгі және резервтік кіру жолдарында электрмен жабдықтау және
фазалардың жерге (шақыру бойынша) тұйықталу кернеуінің болуы туралы;
б) сорғыштарды автоматты іске қосуды бұғаттау туралы;
в) резервуарда авариялық деңгей туралы;
г) дренаж құрылғысындағы авариялық деңгей туралы;
д) электр басқару желілерінің дренчерлік қондырғылардың қозғаушы құбыр
желілерінде орнатылған электр жетегі бар тиек құрылғыларымен зақымдануы
туралы жарықты дабылдың болуын және оның жұмыс қабілетін;
14) басқару тораптарында мыналар:
а) тораптың атауы мен оның нөмірі;
б) бағыт нөмірі;
в) қорғалатын үй-жайдың атауы;
г) суландырғыштардың типі мен саны;
д) өрт сөндіру қондырғысының принципті сызбасы мен байламның
функционалдық сызбасы;
е) өрт сөндіргіш затты беру бағыттары,
ж) қондырғыны іске қосу тәсілі көрсетілген тақтайшалардың болуын;
15) қондырғыларды басқару тораптарының қызыл түске боялуын,
16) электр техникалық жабдығының ЭҚОЕ талаптарына сәйкестігін;
17) монтаждау жұмыстарын жүргізу сапасын тексеруі қажет.
2.3. Өрт сөндіретін сорғыш станциясын тексерумен қатар қызметкер су
сақтауға арналған резервуар (сыйымдылық)жобалық құжаттамада көрсетілген
көлемге сәйкестігін тексеруі қажет.
2.4. Өрт сөндіретін сорғыш станциясын тексеруді аяқтағаннан кейін
қызметкер егер жобалық құжаттамада үй-жай қарастырылса, қондырғылардың
жұмыс істеуін тәулік бойы бақылауды жүзеге асыратын персоналмен үй-жайды
тексереді.
2.5. Қызметкер қондырғылардың жұмыс істеуін тәулік бойы бақылауды
жүзеге асыратын персоналмен тексеру барысында қызметкер мыналарды:
а) қондырғының іске қосылғаны туралы (бағыттары бойынша айқын
жазылған);
б) сорғыштарды автоматты іске қосуды бұғаттау туралы;
в) қондырғының жарамсыздығы туралы (жалпы сигнал – автоматты су
сіңіргіште немесе импульстік құрылғыда қысының түсуі туралы, резервуардағы
немесе дренаж құрылғысындағы су деңгейінің авариялық деңгейі туралы, тиек
құрылғыларымен электр басқару желілерінің зақымдануы туралы, электрмен
қамтамасыз етудің негізгі бөлігінде кернеудің жоғалуы туралы);
г) электр жетегі бар ысырмалардың ақаулығы туралы дабылды қамтамасыз
ететін жарық және дыбыс дабылының болуын және оның жұмыс қабілетін тексеруі
қажет.
2.6. Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға
қабылдау барысында қызметкер барлық үй-жайларға тексеріс жүргізуі қажет.
Тексеру кезінде мыналарды:
1) үй-жайлардың жобалық құжаттамаға сәйкес жарақталуын;
2) құбырларды қосқыштардың герметикалығын;
3) құбырлардың бекітілуі және сенімділігін;
4) суландырғыштардың нормативтік құжаттардың талаптарына, жобалық
құжаттамаға, дайындаушы зауыттың паспорттық деректеріне және суландыру
картасына сәйкес орналасуын;
5) суландырғыштарда майысқан жерлерінің, сызаттардың және оның сенімді
жұмыс істеуіне әсер ететін өзге де ақаулықтардың болмауын;
6) суландырғыштардың механикалық зақымдану қаупі бар жерлерін арнайы
қорғағыш торлармен қорғалуын;
7) бір қорғалатын үй-жай шегінде бір диаметрлік шығыңқы тесігі бар
суландырғыштардың орнатылуын қарауы қажет.
2.7. ішкі өрт крандарын қоректендіретін спринклерлік су толтыратын
қондырғыларға орналастыру кезінде:
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14
қаулысымен бекітілген Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар
техникалық регламентіне, Ішкі су құбыры және канализация ҚР ҚНжЕ 4.01-41-
2006 сәйкес ғимарат үшін бір ағысқа ішкі өрт сөндіруге қажетті ағыс мөлшері
мен су шығынын орнатып, тексеру;
2) өрт шкафтарының орнатылуын, олардың өрт жеңдерімен, қосқыш
бастиектермен, оқпандармен, қол өрт сөндіргіштермен жарақталуын тексеруі
қажет.
Өрт жеңінің ұзындығы, өрт оқпаны ұшының шашырату диаметрі жобалық
құжаттамаға және нормативтік талаптарға сәйкес болуы тиіс.
2.8. Тексеріс барысында суландырғыш қорын тексеру қажет, ол
қондырғының бөлу құбырларындағы жөнделген құбырлардан кемінде 10%, сондай-
ақ көбікпен өрт сөндіру қондырғылары үшін екі есе көбік түзгіш қорын құрауы
қажет.
2.9. Тексерісті аяқтағаннан кейін қондырғының электр басқару құралын
тексеріп, оның:
1) жұмыс сорғышын автоматты іске қосуды;
2) белгіленген іске қосу уақыты аралығында жұмыс сорғышының өрт
сөндіру режимін іске қосудан бас тартуының немесе шықпауының резервтік
сорғышын автоматы іске қосуды;
3) тиек арматурасын электр жетектерімен автоматты басқаруды;
4) басқару тізбектерін жұмыс көзінен электр энергиясымен
қоректендірудің резерв көзінен автоматты ауыстырып қосуды қамтамасыз
ететініне көз жеткізу қажет.
2.10. Спринклерлік қондырғыны басқару тораптарының дұрыстығына
қызметкер қондырғының жұмысын тексеруге арналған құбырдағы кранды
(вентилді) ашу арқылы (2-сурет.), сондай-ақ суландырғышты ғимараттың ең
жоғарғы және қашық бөлігінде іске қосу арқылы сынақ жүргізуі қажет.
Спринклерлік су толтыру қондырғыларының қоректендіретін құбырларында ішкі
өрт крандарын орналастыру кезінде спринклерлік қондырғыларды басқару
тораптарының дұрыс жұмыс істеуіне сынақты қызметкер ғимараттың ең жоғарғы
және қашық бөлігінде орналасқан өрт кранын ашу арқылы жүргізуі қажет.
Бұл сынақтарда клапан ашылуы және сигналдық құрылғы (сорғыштарды
автоматты іске қосу мүмкін) іске қосылуы қажет.
2.11. Өрт кранын ашу арқылы спринклерлік қондырғыларды басқару
2-сурет. тораптарының дұрыс жұмыс істеуін
сынау барысында қызметкер ғимараттың ең жоғарғы және қашық бөлігінде
орналасқан өрт кранынан ағыстың жиынтық бөлігінің биіктігін тексеруі қажет.

Ағыстың жиынтық бөлігінің биіктігі жобалық құжаттамаға және
нормативтік талаптарға сәйкес болуы қажет.
2.12. Дренчерлік қондырғыларды басқару тораптарының дұрыс жұмыс
істеуіне сынақты қызметкер клапаннан жоғары орналасқан ысырма жабық
тұрғанда іске қосу құбырындағы кранды (вентилді) ашу арқылы жүргізуі қажет,
бұл ретте клапан ашылып, сигналдық құрылғы іске қосылуы қажет.
2.13. Импульстік құрылғының жұмыс қабілетін тексеруді қызметкер
қысымның 0,05 МПа дейін төмендеуінің ЭКМ тілшесінің көмегімен көрсету
арқылы жүргізуі қажет. Бұл ретте өрт бекетінің (диспетчерліктің) үй-жайында
дабыл қалқанында жарық және дыбыс дабылы іске қосылуы қажет.
2.14. Ғимараттың инженерлік жабдығының сумен және көбікпен өрт сөндіру
қондырғысын (жүйесін) (түтін жою, желдету, өрт туралы адамдарға хабарлау
жүйелерін) басқару кезінде қондырғының (жүйенің) жұмыс қабілетін қызметкер
олар басқаратын жүйелер кешенінде тексеруі қажет.
Бұл ретте қызметкер өрт сөндіру қондырғысы (жүйесі) іске қосылған
кезде ғимараттар мен құрылыстарды өрттен қорғау жүйелерін іске қосу (түтін
жою жүйелерін іске қосу, ауа тіреу, желдету жүйелерін ажырату, лифтілерді
түсіру және т.б.) үшін командалық импульс қалыптасқанына көз жеткізуі
қажет, ал көрсетілген өрттен қорғау жүйелері күйге келтіріледі.

3. Газбен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға қабылдау тәртібі

3.1. Газбен өрт сөндіру қондырғысының қағидатты сызбасы 3-суретте
келтірілген.

3-сурет.

3.2. Газбен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға қабылдау кезінде
мемлекеттік өрт бақылау өкілі:
1) қондырғының құрамдас бөліктеріне механикалық зақымданудың, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Өрт қауіпсіздік негіздері. Автоматты өрт сөндіру құралдары. Өрт сөндіру кезіндегі эвакуация уақытын есептеу. Өрт сөндіруге қажетті су мөлшерін есептеу
Өрт сөндіру тәсілдері
Өрт қауіпсіздігі негіздері. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары
Өрт қауіпсіздігі негіздері. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары. Өрт кезіндегі эвакуация уақытын есептеу
Өрт қауіпсіздігі негіздері. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары туралы
Өрт қауіпсіздігі негіздері. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары.Өрт кезіндегі эвакуация уақытын есептеу. Өрт сөндіруге қажетті су мөлшерін есептеу
Өрт
Өрт қауіпсіздігі негіздері.Автоматты өрт сөндіру құрылғылары.Өрт кезіндегі Эвакуация уақыттын есептеу.Өрт сөндіруге қажетті су мөлшерін есептеу
Өрт жайлы
Өрт және оның түрлері, өрт қауіпсіздігі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь