Конденсат АҚ-ның МТУ-400 зауытын электрмен жабдықтау

1. Объектінің мінездемесі
2. Электр тораптағы жарықтандыруды есептеу
3. Электр жүктемелерін есептеу
4. Қуатты анықтау және теңгеру қондырғысын таңдау
5. Электрқозғалтқыштарды таңдау
Кіріспе
Газ-мұнайлы өндіріс еліміздің халық шаруашылығындағы жүргізуші саланың бірі. Табиғи газ және конденсат еліміздің энергетикалық және химиялық өндірістің бағалы шикізаты болып саналады.
Дүние жүзіндегі мұнай-газ өндірісіндегі ең үлкен кен орындарының бірі-Қарашығанақ кен орны
Қарашығанақ газконденсат кен орны 1979 жылы ашылған болатын. Бұл мұнай-газ кен орнының аумағы 200 км2 жоғары және де ол дүние жүзі бойынша мұнай-газ өндіруден алдыңғы қатарлардан көрінуде. Ол Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласынан алыс емес жерде орналасқан. Кен орынын дамытумен КПО б.в. компаниясы айналысады. Оның құрамына 4 шетел компаниясы кіреді: British-gas exploration and production (Ұлыбритания, 32 % ), Adgip Қарашығанақ Б.В.(Италия,32 %), Chevron International petroleum company (АҚШ, 20 %) , ЛУКОЙЛ (Ресей, 15 %) .
Кен орын территориясында КПО б.в. компаниясының ГО-2, ГО-3, КПК зауыттарынан бөлек Батыс Қазақстан компаниясына қарасты қуаты жылына 400 мың тонна газконденсатты қайта өңдейтін АҚ «Конденсат» зауыты жұмыс жасауда.
Компания 1992 жылы 29 маусымда құрылды. "Казахгаз" мемлекеттік холдингтік компаниясы, мемлекеттік концерн "Казнефтепродукт", мемлекеттік кәсіпорын "Карачаганакгазпром", өндірістік бірлестік "Мұнай Өнiмдерi" және "Hillah Consultаnts Ltd" дат фирмасы ұйымдастырушы компаниялары болып табылады.
Жаңадан құрылған компанияның сол кездегі мақсаты газконденсатты қайта өңдейтін «МТУ-400» зауытының құрылысы болатын. Ауыр өнеркәсіптің жобасы Донецк қаласы "ЮжНИИгипрогаз" институтымен дайындалды. Жүргізілген байқау нәтижесінде негізгі технологиялық жабдықтарды дайындауды канадалық "Пропак системс" компаниясы ұтқан болатын. Құрылыс монтажды жұмыстары бойынша генералды мердігер ретінде Агротекс, Витковицке Ставбы, Сидос чехтік компаниялар альянсы болды.
Бұл 1993 жылдың 5 тамызында газконденсатты қайта өңдейтін зауыттың және алғашқы кірпішін қалап құрылысын бастауға негіз болды.
Қазіргі уақытта АҚ "Конденсатының" жұмыс істеу бағыттары: 1- Қарашығанақ мұнайгазконденсаты кен орнындағы жағармай өндіретін азтонналық қондырғыны, диаметрі 159 мм, ұзындығы 32 км екітрубалық мұнай өнім өткізгішін және Ақсай қаласындағы өнімді теміржол және автомобильді транспортпен қабылдау, құю, жіберу, сақтау, өткізумен айналысатын мұнай базасын эксплуатациялау. Құюшы эстакадалардың қуаты тәулігіне 2000 тонна өнім жүктеуге мүмкіндік береді. 2- Өнім шығарудың коммерциялық жұмысы.
1998 жылдан бастап қуаты жылына 400 мың тонна , шикізаты Қарашығанақ кен орнындағы тұрақсыз газконденсаты болып табылатын Қарашығанақ азтонналық орнатқышын қолдану үшін әртүрлі жағармай түрлері шығарылды. Кәсіпорын әрдайым шығаратын жағармай түрлерін кеңейтумен
айналысады. 2007 жылы МТУ өнімділігін 50% арттыру үшін барлық жабдықтар жаңартылды. 2007 году была произведена модернизация существующего оборудования для увеличения производительности на 50% МТУ. Разработчиком проекта модернизации технологии МТУ АО «Конденсат» АҚның МТУ технологиясының жаңарту жобасын дайындаушы қазақстандық фирма ТОО «КазПЕТОН» болды. Газконденсат қайта өңдеу технологиялық процессінің дайындаушысы және негізгі технологиялық жабдықтарды жеткізушісі канадалық химиялық машина жасау «Propak Systems LTD» фирмасы болып табылады. ( Калгари қаласы, Канада).
Дипломдық жобаның таңдалған объектісі-электржабдықтаудың мұнай-газ конденсатын тұрақтандыру және фракцияландыру кешені болып табылады. Жалпы атауын- «PROPAK» кешені,1 категорияға жататын өндіруші компаниядан алып тұр.
Ғылыми-техникалық прогресстің тез дамуы өндірістік электрониканың, өндірістік кәсіпорынның жаңа да сенімді электржабдықтау жүйесінің, жарықтандырудың, технологиялық процеске қатысатын электрқондырғыларды басқаратын автоматтандырылған жүйенің жетілдіру қажеттілігін ескертеді. Осыған байланысты жобалауда сенімділік, электрэнергия сапасы мен электрмагнитті біріктірілу, релелік қорғаныс пен оперативті автоматиканың селективтілігі мен жылдам әсер ету сияқты сұрақтарға үлкен көңіл бөлінген, сонымен қатар ПУЭ бойынша электржабдықтар таңдалған.
Электржабдықтау жүйесін жобалаудағы негізгі мәселе дұрыс жабдық таңдау және оны тексеру, электр жүктемелерін анықтау, сенімділіктің оптималды деңгейіне сәйкес келетін электржабдықтау үзіліссіздігіне қойылатын жоғары талаптар жолымен жүргізілетін жүйенің параметрлерін оптимизациялау. Жобада комплектілі аппарат таңдау, релелік қорғаныс және жерлендіру есебі шығарылған
Қолданылған әдебиеттер

1. АО «Конденсат», брошюра, 2008. – 85 с.
2. Технологический регламент МТУ-400, 2006. – 835 с.
3. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: «Высшая школа», 1990. – 366 с.
4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/ под ред. С.С. Рокотян. – М.: «Энергия», 1977. – 288 с.
5. Каганов И. П. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: «Агропромиздат», 1990. – 351с.
6. «НКУ-СЭЩ Самара-электрощит». Пособие по выбору низковольтных распределительных шкафов НКУ, 2008. – 120 с.
7. Справочник энергетика/ под ред. А.Н.Чохонолидзе. – М.: «Колос», 2006. – 488 с.
8. ПУЭ РК 2004 г. Электронная версия
9. Каталог оборудования/ «ЭТМ», 2009. – 521с
10. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Том 1. Электроснабжение /Под общ.ред. А.А.Федорова. -М.: Энергоатомиздат, 1986.-567с.
11. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. - М.: «Высшая школа»,1986. - 400с.
12. Справочник по проектированию электроснабжения /Под ред. Ю.Г.Барыбина.- М.: Энергоатомиздат,1990.-576с.
13. Экономика предприятия./ Под ред. П.И.Горфинкеля.- М.: «Банки и биржи»,1996.-450с.
14. Экономика предприятия./ Под ред. В.А.Волкова.- М.: «Инфра-М»,1998.-350с.
15. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. – М.: «Высшая школа»,1986. – 144 с.
16. Васин В.М. Липкин Б.Ю. Дипломное проектирование для специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». – М.: «Высшая школа»,1977. – 143 с.
17. Неклепаев Б.Н. Крючков И.П. Справочник материалов для курсового и дипломного проектирования. М., Энергоатомиздат, 1989г.
        
        Кіріспе
Газ-мұнайлы өндіріс еліміздің халық шаруашылығындағы жүргізуші саланың бірі. Табиғи газ және конденсат еліміздің энергетикалық және химиялық өндірістің бағалы шикізаты ... ... ... ... ... ... ең ... кен орындарының бірі-Қарашығанақ кен орны
Қарашығанақ газконденсат кен орны 1979 жылы ... ... Бұл ... кен ... ... 200 км2 ... және де ол ... жүзі бойынша мұнай-газ өндіруден алдыңғы қатарлардан көрінуде. Ол ... ... ... ... ... ... ... алыс емес жерде орналасқан. Кен орынын дамытумен КПО б.в. компаниясы айналысады. Оның ... 4 ... ... ... ... ... and ... (Ұлыбритания, 32 % ), Adgip Қарашығанақ Б.В.(Италия,32 %), Chevron International petroleum company (АҚШ, 20 %) , ... ... 15 %) ... орын территориясында КПО б.в. компаниясының ГО-2, ГО-3, КПК ... ... ... ... ... ... қуаты жылына 400 мың тонна газконденсатты қайта өңдейтін АҚ ... ... ... 1992 жылы 29 маусымда құрылды. "Казахгаз" мемлекеттік холдингтік компаниясы, мемлекеттік концерн "Казнефтепродукт", ... ... ... өндірістік бірлестік "Мұнай Өнiмдерi" және "Hillah Consultаnts Ltd" дат фирмасы ұйымдастырушы компаниялары ... ... ... ... ... сол кездегі мақсаты газконденсатты қайта өңдейтін зауытының құрылысы болатын. Ауыр өнеркәсіптің жобасы Донецк қаласы ... ... ... ... ... нәтижесінде негізгі технологиялық жабдықтарды дайындауды канадалық "Пропак системс" компаниясы ұтқан болатын. Құрылыс монтажды жұмыстары бойынша генералды мердігер ретінде ... ... ... ... ... компаниялар альянсы болды.
Бұл 1993 жылдың 5 тамызында газконденсатты ... ... ... және алғашқы кірпішін қалап құрылысын бастауға ... ... ... АҚ "Конденсатының" жұмыс істеу бағыттары: 1- Қарашығанақ мұнайгазконденсаты кен орнындағы жағармай өндіретін азтонналық қондырғыны, диаметрі 159 мм, ұзындығы 32 км ... ... өнім ... және ... ... ... ... және автомобильді транспортпен қабылдау, құю, жіберу, сақтау, ... ... ... ... ... ... ... қуаты тәулігіне 2000 тонна өнім жүктеуге мүмкіндік береді. 2- Өнім шығарудың коммерциялық жұмысы.
1998 ... ... ... ... 400 мың ... , шикізаты Қарашығанақ кен орнындағы тұрақсыз газконденсаты болып табылатын ... ... ... ... үшін әртүрлі жағармай түрлері шығарылды. Кәсіпорын әрдайым шығаратын жағармай түрлерін кеңейтумен
айналысады. 2007 жылы МТУ өнімділігін 50% ... үшін ... ... ... 2007 году была ... ... ... оборудования для увеличения производительности на 50% МТУ. Разработчиком проекта модернизации технологии МТУ АО ... МТУ ... ... жобасын дайындаушы қазақстандық фирма ТОО болды. Газконденсат қайта өңдеу технологиялық процессінің дайындаушысы және негізгі технологиялық жабдықтарды ... ... ... ... ... ... болып табылады. ( Калгари қаласы, Канада).
Дипломдық жобаның таңдалған объектісі-электржабдықтаудың мұнай-газ конденсатын ... және ... ... ... ... ... ... кешені,1 категорияға жататын өндіруші компаниядан алып тұр.
Ғылыми-техникалық прогресстің тез дамуы өндірістік ... ... ... жаңа да ... ... ... ... технологиялық процеске қатысатын электрқондырғыларды басқаратын автоматтандырылған жүйенің жетілдіру қажеттілігін ескертеді. Осыған байланысты ... ... ... ... мен ... ... релелік қорғаныс пен оперативті автоматиканың селективтілігі мен жылдам әсер ету сияқты сұрақтарға үлкен көңіл бөлінген, сонымен қатар ПУЭ ... ... ... ... жүйесін жобалаудағы негізгі мәселе дұрыс жабдық таңдау және оны тексеру, электр жүктемелерін анықтау, сенімділіктің оптималды деңгейіне сәйкес келетін электржабдықтау ... ... ... ... ... ... жүйенің параметрлерін оптимизациялау. Жобада комплектілі аппарат таңдау, ... ... және ... есебі шығарылған
1. Объектінің мінездемесі
МТУ-400 зауыты сенімді және үзіліссіз ... ... ... 1 ... ... ... "Конденсат" қазіргі уақытта Propak кешені өндіретін келесі ... ... ... дистилятты сұйық жағар май СТ АО 15336125-07-2009;2) Жазда және қыста қолданылатын дизельді жағар май СТ АО ... 2008; 3) ... ... ... СТ АО ... 4) Тіке ... газойлды фракция СТ АО 15336125-03-2009.
Дипломдық жобаның таңдалған объектісі-электржабдықтаудың мұнай-газ конденсатын ... және ... ... болып табылады. Жалпы атауын- кешені,1 категорияға жататын өндіруші компаниядан алып тұр. ... ... ... тұтынушылары жарылыстан сақтандырылған асинхронды электрқозғалтқыштар(0,4 кВ) жатады. Олар желдеткіштер мен сорғыларға жетегі болады.
Бұл кәсіпорында 6/0,4 кВ ... ... ... (ГПП) ... ... станция үшфазалы 50 Гц өндірістік ... ... ... электрэнергиясын қабылдау, түрлендіру және тарату үшін тағайындалған. . Қоректену көзі 10 м ... ... 110/6 кВ ... станция, сонымен қатар ол ГП-3 зауытының (КПО б.в.)қоректену көзі болып тұр. 110/6 кВ ... ... ... ... 110 кВ екі ... желілері арқылы орындалады. Бірінші желі ГТС-тан(КПО б.в.) ... ал ... ... ... 1. ... ... ... (side А)
А жағы
Секционды
ажыратқыш
SWGR200 (side В)
В жағы (резерв)
Кернеу
+
айырулы
+
Салқындатқыш жұмысы
+
-
Сорғылардың жұмысы
+
-
Авариялық ... (side ... ... (side В)
В жағы
Кернеу
-
+
Салқындатқыш жұмысы
-
+
Сорғылардың жұмысы
-
+
Propak кешенінің электржабдықталуы ... 1) ГПП 6/0,4 кВ ... ... ... ... екі ... ... қоректенетін екі желіс арқылы орындалған болатын. Зауыттың басты қосалқы станциясында орналасқан элетржабдықтау кешенінің блогы МСС-100 (Motor Control Center - 100) екі ... ... : А - ... ... В - ... әрбіреуі әрдайым кернеу астында.
А- жағында кернеу шығыны болғанда, В- ... ... ... ... ... ... [2] ... қатар, А жағындағы жұмыс агрегаттарының істен шығуына байланысты, В жағындағы ... ... ... ... ... ... өзгеріс енгізбей, қосылуы мүмкін.
Кешенде - 36 ... 19 - ... ... ( А ... және 17 - ... (кесте 2).
Кесте 2. кешеніндегі электр жүктемелерінің мәліметтер тізімі ... ... ... ... кВт
АС-117F
Тұрақтандырғыштың жоғарғы жағындағы бу салқындатқышы
11
Р-102В А/В
Шайғыш колонна үшін дизельді ... ... ... тұссыздандыратын сорғы
30
Р-106С А/В
Тұссыздандырғышқа суды тарататын сорғы
5,5
АС-205А
Жеңіл ... ... ... ... бу салқындатқышы (1)
7,5
АС-206А
Жеңіл нафтаны айдаушы жоғары колоннаның бу салқындатқышы ... ... ... жоғары колоннаның бу салқындатқышы(3)
7,5
АС-208А
Жеңіл нафтаны айдаушы жоғары колоннаның бу салқындатқышы(4)
7,5
Р-206В А/В
Тұрақтандырғышқа рефлюксті ... ... ... жалғасы
АС-209С
Айналмалы суаландыру салқындатқышы
1,5
Р-207В А/В
Мұнайды фракцияландыратын колоннаның шикізат сорғышы
75
Р-208В А/В
Рефлюксті тарататын сорғы (ашық түсті нафта өнімі үшін)
22
АС-214С
Мұнайды фракцияландыратын жоғары ... ... ... ... колоннаның салқындатқышы
18,5
АС-216С
Мұнайды фракцияландыратын жоғары колоннаның салқындатқышы
18,5
АС-217С
Мұнайды фракцияландыратын жоғары колоннаның салқындатқышы
18,5
Р-218В ... ... ... ... А/В
Ауыр нафта өнімі үшін рефлюкс сорғышы
55
АС-218С
Дизельді жағармайдың салқындатқышы
7,5
АС-219С
Дизельді жағармайдың ... ... ... ... ... ... сорғылары
7,5
АС-228С
Шайғыш колонна үшін дизельді жағармайдың салқындатқышы
4
Р-221Е А/В
Дизельді жағармай сорғышы
75
Р-220D А/В
Өнім қалдықтарын айдайтын шығару сорғышы
15
АС-118F
Тұрақтандырғыштың жоғарғы жағындағы бу ... ... ... тораптағы жарықтандыруды есептеу
Propak кешені ДРЛ шамдарымен КСС-сі бар Г типті РСП 05 жарығымен жарықтандырылған. Кешеннің өлшемі АxВxН = 40x17x10 м. ... ... ... h p= 0,8 м және ... ... биіктігі hc = 1,2 м.
1. Жарықтың есептік биіктігі:
м. ... ... КСС бар ... үшін 5 ... λэ = 1 мәнін аламыз, цехтың ұзын бойына ... ... ... ... арақашықтығын анықтаймыз: м.
(2)
N'=5 деп ...
3. lа ... ... ... мына ... ... болады:
м. (3)
4. ... ... ... ... ... жарықтардың Lb мәнін немесе шарттардан таңдаймыз.
Онда немесе . Lb = 6 м деп ... және ... ... ... ... = 3 деп ... цехтағы жарық санын анықтаймыз:
. ... м ... ... ... ... ... ... жарық-техникалық есебі пайдалану коэффициентінің берілген коэффициенттермен ρп = 0,7; ρс = 0,5; .ρр = 0,1 ... ... ...
. ... 5.9. [8] ... немесе П4-4 көрсеткіштерінен, i табылған мәнінен және ρп,ρс,ρр коэффициенттерінен η = 0,75 ... ...... КСС бар РСП 05 ... ... Ен = 300 лк және Кз = 1,8 ... бір шамның(жарықтар тіктөртбұрыштың төбесінде орналасқан) жарық ағынының есептік мәнін аламыз:
лм. ... ... ... П1-1 ... HQL-700 типті шамды таңдаймыз, номиналды жарық ағыны ... лм, Osram ... ... жүктемелерін есептеу
Электр энергиясының тұтынушысы деп технологиялық процесспен ... және ... бір ... ... ... ... ... айтамыз.
Электр қабылдағыш бұл электр энергиясын басқа энергия көзіне айналдыратын ... ... ... ... ... тұтынушыларының жүйесін, яғни олардың жүктемелерінің мына эксплуатациондық-техникалық белгілері бойынша анықталады: өндірістік тағайындалуы; өндірістік байланысы; жұмыс режимдері; ... және ... ... қоректену сенімділігінің қажетті дәрежесі; электрқабылдағышының тұрақтылығы.
Бірақ өндірістік кәсіпорынның электр жүктемелерін анықтау кезінде электр энергия тұтынушыларын жұмыс режимі, қуаты, ... және ... ... ... жүйелендіру жеткілікті.
Propak кешенінің электрқабылдағыштар жұмысының сараптама нәтижесі, оның тұтынушыларының (желдеткіш және сорғы) ұзақ режимде жұмыс жасайтынын ... ... ... бір ... ... ... ... Барлық тұтынушылар өндірістік жиіліктегі айнымалы тоқпен қоректендірілген және жарылыстан қорғайтындай орындалған.
Электр жүктемелерін ... ... ... және ... ... негізделген.
Есептеуді әрбір электрқабылдағыштың номиналды қуатын анықтаудан бастайды. Оның ... ... ... ... қуат, объектінің максималды есептік қуаты кіреді.
Номиналды қуат - бұл электрқабылдағыштың пайдалы қуаты, жұмыс ... Ол ... ... және басқа қондырғылардың паспорттық берілгенде көрсетіледі.
Кешеннің ұсынылған электрқондырғыларына келесі көрсеткіштер ... , ... және ... ... ... ... (кесте 3).
Кесте 3. кешенінің есептік жүктемесін анықтау
Генпланда орналасуы
Атаулары
Токқабылдағыштарының саны бірлік.
Бір токқабылдағышының қкаты, кВт
Орнатылған қуат, кВт
Пайдалану ... ... ... есептелген
қуат
Іске қосылған
Резервтік
сosα
tgα
Активті,
РР , кВт
Реактивті,
QP , кВар
Толық,
SP , кВА
АС-117F
1
-
11
11
0,65
0,8
0,75
КИ=0,65
Р-102В А/В
2
1
5,5
11
0,7
0,8
0,75
Р-103В А/В
2
1
30
60
0,7
0,8
0,75
101,08
75,81
126,34999
Р-106С А/В
2
1
5,5
11
0,7
0,8
0,75
АС-205А
1
-
7,5
7,5
0,65
0,8
0,75
АС-206А
1
-
7,5
7,5
0,65
0,8
0,75
АС-207А
1
1
7,5
7,5
0,65
0,8
0,75
АС-208А
1
1
7,5
7,5
0,65
0,8
0,75
Р-206В А/В
2
1
4
8
0,7
0,8
0,75
АС-209С
1
-
1,5
1,5
0,65
0,8
0,75
Р-207В А/В
2
1
75
150
0,7
0,8
0,75
12
Р-208В А/В
2
1
22
44
0,7
0,8
0,75
АС-214С
1
-
18,5
18,5
0,65
0,8
0,75
АС-215С
1
-
18,5
18,5
0,65
0,8
0,75
КИ=0,7
АС-216С
1
1
18,5
18,5
0,65
0,8
0,75
АС-217С
1
1
18,5
18,5
0,65
0,8
0,75
401,115
300,836
501,3936
Р-218В А/В
2
1
37
74
0,7
0,8
0,75
Р-224Е А/В
2
1
55
110
0,7
0,8
0,75
АС-218С
1
-
7,5
7,5
0,65
0,8
0,75
АС-219С
1
1
7,5
7,5
0,65
0,8
0,75
Р-222D ... ... ... ... ... жүктелген ауысымда максималды жүктемені анықтау
Өндірістік кәсіпорынның электрлік жүктемелері кәсіпорынды жабдықтаудағы барлық жүйе ... ... ... ... ... дұрыс анықтау кәсіпорынның энергожүйесін жобалау мен тасымалдаудағы ең басты шешуші фактор болып табылады.
Ауысымды қуат артық жүктелген ауысымда жұмсалған мөлшер ... ... ... электрқабылдағыштардың орташа жүктемелері номиналды қуат пен пайдалану коэффициенті арқылы ... ... ... ... ... ... КИ - ... ... ... бір электрқабылдағыштың немесе электрқабылдағыштар тобы үшін [3].
РНОМ - электрқабылдағыштар тобы үшін ... ... қуат ... ... - cosφ менінен анықталады, әрбір электрқабылдағыш үшін қабылданады.
PROPAK ... ... ... екі ... ... КИ = 0,65 және 0,7.
1. (7) формула бойынша электрқабылдағыштар тобында жиынтық номиналды қуат ... = ... = 76 ... (9) ... ... жүктелген ауысымдағы орташа максималды қуатты анықтаймыз.
Активті: РСР. МАХ.0,65 = 0,65x76 = 49,4 кВт
Реактивті: QСР. ... = ... = 37,05 ... = 0,7 тобы ... (7) ... бойынша электрқабылдағыштар тобында жиынтық номиналды қуат табамыз
РНОМ = 5,5+30+5,5+4+75+22+37+55+7,5+75+15 = 331,5 кВт
2. (8), (9) формулаларымен артық жүктелген ауысымдағы орташа максималды ... ... РСР. ... = ... = 232,05 кВт
Реактивті QСР. МАХ.0,7 = 232,05x0,75 = 174,0375 кВар
Кесте 4
Артық жүктелген ауысымдағы орташа ... ... ... ... = 0,65
КИ = 0,7
барлығы
РНОМ, кВт
76
331,5
РСР. МАХ, кВт
49,4
232,05
281,45
QСР. МАХ, кВар
37,05
174,0375
208,2
SСР. МАХ, ... ... = РСР. ... +РСР. ... ... ... = QСР. МАХ.0,65+QСР. МАХ.0,7 ... PСР. ... ... ... ... жүктелген ауысымдағы орташа максималды активті қуатты анықтаймыз
Р СР.МАХ. = 49,4+232,05 = 281,45 кВт
(11) формуламен ... ... ... ... ... ... қуатты анықтаймыз
Q СР.МАХ.1ШР = 37,05+174,0375 = 211,0875 кВар
(12) формуламен артық жүктелген ауысымдағы максималды толық қуатты анықтаймыз
S=281,452+211,08752=351,8125 кВА
3.2 Есептік жүктемені максимум ... ... ... ... ... ... ... тобының жүктемелердің негізі реттелген диаграмма әдісі болып табылады. Бұл номиналды қуаты мен электрқабылдағыштарының сипаттамасы арқылы есептік жүктеме максимумын анықтауға ... ... = К МAX x РСР. МАХ = К МAX xК ИxР НОМ ... К МAX - ... ... коэффициенті;
КИ - белгілі n топ электрқабылдағыштарының пайдалану коэффициенті;
РНОМ - n ЭФ ... ... ... ...
КМAX мәнін электрқабылдағыштардың эффективті санының (n ЭФ) пайдалану коэффициентіне тәуелді К М = f (К И, n ЭФ ) ... ... [3] ... ... табуға болады.
Топтағы электрқабылдағыштардағы эффективті санын мына формуламен анықтайды
n ЭФ = ( ∑ Р НОМ) 2 / ∑ Р 2 НОМ ... ... ... ... ... ...
Q Р = РР x tgα ... ... ... ... мына формуламен анықтайды
S= PСР. МАХ2+QCP.MAX2 ... И = 0,65 ... тобы ... (14) ... ... ... эффективті санын анықтаймыз
n ЭФ = (76) 2/(121+56,25+56,25+2,25+342,25+342,25+56,25+16)=5776/992,5=5,8
n ЭФ =6 дөңгелектейміз.
2. Таблица бойынша КМAX анықтаймыз
КМAX = ... (13) ... ... толық есептік активті жүктемесін анықтаймыз
РР = 1,33x76 = 101,08 кВт
4. (15) формуламен топтың ... ... ... ... ...
Q Р = 101,08 x 0,75 = 75,81 кВар.
5. (16) формуламен топтың толық есептік жүктемені анықтаймыз
S=101,082+75,812=126,34999 ... = 0,7 ... тобы ... (14) формула арқылы топтағы электрқабылдағыштардың эффективті санын табамыз
n ЭФ = (331,5) 2/(60,5+1400+11250+1369+3250+56,25)=109892,25/17385,75 = 6,3
n ЭФ =7-ге ... ... ... КМAX анықтаймы
КМAX = 1,21
3. (13) формуласымен топтың есептік активті жүктемесін табамыз
РР = 1,21x331,5 = 401,115 ... (15) ... ... есептік реактивті жүктемесін табамыз
Q Р = 401,115 x 0,75 = 300,836 ... (16) ... ... ... есептік жүктемесін табамыз
S=401,1152+300,8362=501,3936 кВА
Кесте 5. Есептік ... ... = ... = ... ... кВт
76
331,5
РР, кВт
101,08
401,115
502,195
QР, кВар
75,81
300,836
376,646
SР, кВА
126,34999
501,3936
627,74359
3.3 Электржөндеу цехының жүктеме картограммасы
Цехтың ... ... ... ... ... ... ... символдық орталыгы.Цехтық подстанцияны жүктеме орталығына жақын орналастыруға болады, сондай ақ электроэнергияны тұтынушыларының орталығына жоғары кернеуді жакындатуға әсер етеді,заводтың жоғары ... ... желі ... дәл ... ... кернеулі желіде,электроэнергияның жоғалуын төмендетеді және өткізгіш материалдардың ... ... ... цех ... ... ... есебін білуіміз керек, орнатылған қуат бойынша анықтайды. Жүктеме анықталуы кестеде көрсетілген.
Шеңбер радиусын ... ... ... анықтау.
r=
мұндағы:Ррi-цехтың 1-ші бөлімінің есептелген активті жүктемесі.
m-тандалған масштаб
m=0,001кВт/мм2 қабылдаймыз.
Цех үшін қоқыстың өңделуі Рр=627кВт
r==447мм
Қалған есептеулер кестеде
Цех жүктемесін ... ... ... мәндері.
Цех бойынша номер және бөлім аталуы
Ррi,кВт
r,мм
Propak кешені
627
447
СЭРБ
530
410
Бу қазандығы
511
403
Су жылытқыш қазандығы
308
313
Зертхана
278
298
УКГ
293
305
Электрлік жүктемелерінің ортасының координатасы мына формуламен анықталады:
Сонымен зауыдтың ... ... ... ... ... ... және ... қондырғысын таңдау
Кәсіпорындарда реактивті қуатты теңгеру көбінесе статикалық конденсатормен орындалады.
Жобалайтын цехта реактивті қуатты теңгеру ... ... Ол үшін ... ... теңгеру қондырғысын (КТҚ) автомат қорабы арқылы таратқыш шинаға қосамыз.
Комплектілі теңгеру қондырғысының қуаты Qкку, кВАр төмендегі формуламен анықталады ... = Pм. (tg1 - tg2). ... = ... tg1 = 0,95; tg2 = 0,75 ... ... =407,5 (0,95 - 0,75) = 81,5 ... = ... tg1 = 0,95; tg2 = 0,75 ... ... = 402 (0,95 - 0,75) = 80,4 ... ... [4] ... екі КТҚ ... жиынтық Qкку = 161,9 кВАр таратқыш шинаға АПВ7 (3 70).[2] сым ... ... Iм. = . ... ... ... = 3 70 = 210 А Iм1 = = 164 ... ... аппаратурасы ретінде А3724Б,[5] типті автоматты ажыратқыштарды таңдаймыз.
УКТ-0,38-I-108: А3724Б.
Iн.т.расц2 = 250А Iм2 = ... = 250А Iм2 = ... = 4000 А 1,5 Iм2 = 1,5 243 = ... ... ... ... есептейміз
Lопт. = L0 + (1 - ) L, м ... L0, м - ... ... ... ... ... ұзындығы ;
L, м - таратқыш шинаның басы мен аяғына дейінгі ұзындық;
Q - ... ... ... ... ... ... ... 2-секция: Q=80,4кВАр; L=11,9м;
1-секция Lопт. = 0,7 + (1 - ) 13,3 = 5,1 ... Lопт. = 0,7 + (1 - ) 11,9 = 4,6 ... ... ... ... машиналары мен механизмдерге келесі параметрлер бойынша таңдайды: типі, кернеуі, тогы (тұрақты немесе айнымалы), айналу жиілігі,қоршаған ортаның шарты, ... мәні және ... ... ... ... ... ... және тогы бойынша таңдау бір мағыналы. Propak кешенінің электржабдықталуы техникалық ... ... ... номиналды техникалық мәліметтермен жеткізілетін өндіріс жиілігі 50 Гц айнымалы ... 0,4кВ ... ... ... ... ... сай асинхронды болуы тиіс, яғни әр таңдалған электрқозғалтқыш технологиялық ... ... ... ... ... ... ...
Электрқозғалтқыштарды айналу жиілігі бойынша таңдаған кезде, электрқозғалтқыштың айналу жиілігі жұмыс машинасының айналу жиілігіне жақын болу керек. Бірақ номиналды айналу ... аз ... ... габарит өлшемдері мен металлсыйымдылығы үлкейеді, яғни оның құны да өседі, сонымен қатар ПӘК-і және қуат коэффициенті де ... ... ... машинасы мен электрқозғалтқыштардың айналу жиіліктері сәйкес келмегенде жоғары жылдамдықты электрқозғалтқыштарды (соның ішінде, 1500 және 3000 ... ... ... ... ... ... 500-ге ... машиналарға 1500 мин-1 электрқозғалтқыштарды қолданған жөн.
Электрқозғалтқыштарды жүктемеге байланысты жетегі құрылымының режиміне (ұзақ уақытты, ұзақ ... ... ... ... ... ... ... уақытты) және тұтынылатын қуатына тәуелді таңдайды. ... ... ... ... ... ... тең ... одан кішкене үлкен болуы тиіс; оның қосылу (МП) және максималды ... (МКР) ... ... машинасының қозғалу және кедергі моменттерінен сәйкесінше үлкен болу ... ... ... ... ... ... ... етілетін шамадан аспау тиіс.
Аса маңызды аспект, кешенінің электрқозғалтқыштарын таңдаған кезде, жарылыстан қорғаныс болып табылады.ПУЭ бойынша ... ... ... классификациясына сәйкес кешені В-1Г класына ...
5.1 ... ... ... ... ... ... құрамында келесі салқындатқыш қондырғылары бар, кесте (7), (8) кестеде электрқозғалтқыштарға талаптар және номиналды мәндері көрсетілген, өндіруші компаниясы [2] Propak Systems Ltd ( ... ... ... ... 7. ... ...
Генпланда орналасуы
Салқындатқыш қондырғыларының атаулары
Салқындатқыш қондырғыларының қуаттары, кВт
температура диапазоны
Дайындаушы зауыттың салқындатқыш қондырғылар үлгілерінің атаулары ... ... ... ... қалыңдығы , мм
Артық манометриялық қысым , КПа
t1,ºC
t2,ºC
12
АС-117F
Smith co. Model F32-99-2
1415
-45
288
6,4
1723
АС-205А
Smith co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model F32-99-2
-
-
-
-
-
АС-217С
Smith co. Model F32-99-2
-
-
-
-
-
АС-218С
Smith co. Model F20-75-2
896
-45
343
3,2
1723
АС-219С
Smith co. Model F20-75-2
-
-
-
-
-
АС-228С
Smith co. Model ... co. Model ... ... ... ... ... мен өз таңдауымды ЭПК тобы Ресей брендінде тоқтаттым, жалпы атауы , сериясы - АИР. Себебі бұл ... ... ... ... жағынан да жарайды, (кесте 9).
Кесте 8. Салқындатқыш қондырғылардағы электрқозғалтқыштардың параметрлері
Генпланда орналасуы
Салқындатқыш қондырғыларының атаулары
Электрқозғалтқыштың орнатылған қуаты - РН , кВт ... - UН , ... ... ... ... ... ...
TEFC Motors салқындатқыш желдеткішпен жинақталған
Жарылыстан қорғаныс
nном, об/мин[-1]
12
АС-117F
Smith co. Model F32-99-2
11
380
1450
+
+
АС-205А
Smith co. Model F24-80-2
7,5
380
1450
+
+
АС-206А
Smith co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model ... co. Model F32-99-2
18
380
1450
+
+
АС-215С
Smith co. Model F32-99-2
18
380
1450
+
+
АС-216С
Smith co. Model F32-99-2
18
380
1450
+
+
АС-217С
Smith co. Model F32-99-2
18
380
1450
+
+
АС-218С
Smith co. Model F20-75-2
7,5
380
1450
+
+
АС-219С
Smith co. Model ... co. Model ... co. Model ... тобы өзінің тапсырыс берушілердің талаптарына сәйкесінше келесі жұмыс істеу тәртібін қарастырады:
- ... ... ... ... өнімнің сапасын тексеру;
- Белгіленген уақытта сатып алушының қоймасына қондырғыларын жеткізу
- ... ... ... ... мерзімі 3 жыл.
- ЭПК тобының және оның өндірілетін өнімнің атағы қанағаттанарлықты.
ОРЛАН[(R)] ... ... ... ... жоғары эксплуатациондық сипаттамаларымен өздерін жаксы жағынан көрсетті.
АИР сериясының келесі мінездемелері бар:
- ... ... ... диапазоны 56-дан 355 мм-ге дейін;
- номиналды қуаты 0,12 кВт-тан 315 кВт-қа дейін;
- ... ... ... діріл оқшауландырғыш;
- климаттық орындалуы У2, МЕСТ 15150-69;
АИР сериялы ОРЛАН [(R)] электрқозғалтқыштары толығымен МЕСТ Р ... и МЕСТ 184-73 ... ... Олар ... ... ... ... - ICA 0141(МЕСТ 20459-87), қорғау дәрежесі- IP55 (МЕСТ 17494-87). Статор орамасы F (МЕСТ 8856-93) ... ... ...
Кесте 9. Жобалайтын салқындатқыш қондырғыларға электрқозғалтқыштар
Генпландағы қондырғының атауы
Электрқозғалтқыштыңмаркасы
nном,
об/мин[-1]
КПД
Қуат коэф.
cosφ
IНОМ
А
МН,
Н·м
РН,
кВт
100%
75%
АС-117F
АИР132М4
11
1500
90,5
91,0
0.84
22
71
2,9
2,4
АС-205А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-206А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-207А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-208А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-209С
АИР80В4
1,5
1500
84,1
84,6
0.81
3,1
9,9
4,0
3,5
АС-214С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-215С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-216С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-217С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-218С
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-219С
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-228С
АИРL4
4
1500
87,4
87,6
0.77
8,6
26,4
4,0
3,7
АС-118F
АИР132М4
11
1500
90,5
91,0
0.84
22
71
2,9
2,4
Электрқозғалтқыштарды тексеру:
* АС-117F; АС-118F қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 ... ... ... = 11 ... ... ... nном=1500 об/мин[-1] таңдаймыз;
λMAX=МMAXМН=2,9; λП=МпускМН=2,4; λMIN=1,8)
А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33РМАХλМАХ (15) (20) ... ... кВт ... ... Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=PI∙n30 ... ... ... бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ=PI∙n30 ... ... ... ... моменті (кесте 9)
МН = 71 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен ... ... ... ... ... ... ... механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз
МС,ПР=МС∙wMwH ... 76,43 Н∙м ... ... ... ... ... кернеуі U* = 0,925 (UH =380 В)
МН>=МН.П=1,25∙76,431,8∙0,9252 = 62,04 ... > МН.П= 62,04 Н·м, ... ... электрқозғалтқыштың қосылуы 12 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР132М4 электрқозғалтқышы дұрыс ... ... ... АС-207А; АС-208А; АС-218С; АС-219С қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден ... ... = 7,5 ... ... ... (РН=7,5кВт; nном=1500 об/мин[-1];
λMAX=МMAXМН=3,0; λП=МпускМН=2,4; λMIN=1,8)
А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) ... ... ... кВт ... ... ... қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙150030=157 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙145030=151,7 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды ... ... ... = 48,7 ... ... момент кедергісін (23) формуламен табамыз
МС= 8000151,7=52,73 Н∙м
Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз,(25)
МС,ПР=52,73∙151,7157= 50,9 Н∙м ... ... ... ... ... U* = 0,925 (UH =380 В)
МН>=МН.П=1,25∙50,91,8∙0,9252 = 41,3 ... Н·м > МН.П= 41,3 Н·м, , ... ... ... ... 8 кВт, ... ... параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР132S4 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
* АС-209С қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз ... = 1,5 ... ... ... ... nном=1500 об/мин[-1];
λMAX=МMAXМН=4,0; λП=МпускМН=3,5; λMIN=2)
А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге ... (20) ... ... ... кВт >РПЕР=0,665 кВт
Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) ... ... ... рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙145030=151,7 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 9,9 Н·м
Механизмнің ... ... ... (23) ... ... ... ... білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=13,2∙151,7157= 12,7 Н∙м ... ... ... ... кернеуі U* = 0,925 (UH =380 В)
МН>=МН.П=1,25∙12,72∙0,9252 = 9,07 Н∙м
МН = 9,9 Н·м > МН.П = 9,07 Н·м, ... ... ... ... 2 кВт, ... етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР80В4 ... ... ... ... АС-215С; АС-216С; АС-217С қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз
РДВ = 18,5 кВт
Каталогтан ... ... ... ... ... ... ... Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙19,53,1=8,36 кВт
РН=18,5 кВт >РПЕР=8,36 кВт
Б) Электрқозғалтқышты ... ... ... ... бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙150030=157 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙145030=151,7 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 120 ... ... ... ... (23) ... табамыз
МС= 19500151,7=128,54 Н∙м
Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=128,54∙151,7157= 124,2 Н∙м
Қосу ... ... ... ... U* = 0,925 (UH =380 ... = 107,07 ... = 120 Н·м > МН.П = 107,07 Н·м, максималды жүктемеде электрқозғалтқыштың қосылуы 19,5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың ... ... ... ... ... ... дұрыс таңдалған.
* АС-228С қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден ... ... = 4 ... АИРL4 ... (РН=4 кВт; nном=1500 об/мин[-1];
λMAX=МMAXМН=4,0; λП=МпускМН=3,7; λMIN=2,2)
А) Электрқозғалтқышты артық ... ... (20) ... ... ... кВт ... ... Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙150030=157 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық ... (22) ... ... ... 3,14∙145030=151,7 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 26,4 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
МС= 5000151,7=32,96 Н∙м
Электрқозғалтқыштың ... ... ... ... ... (24) ... табамыз , (25)
МС,ПР=32,96∙151,7157= 31,8 Н∙м
Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH =380 ... = 21,14 ... = 26,4 Н·м > МН.П = 21,14 Н·м, ... ... ... ... 5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИРL4 электрқозғалтқышы дұрыс ... ... ... таңдау
Propak кешені құрамында келесі салқындатқыш қондырғылары бар, кесте (10), (11) ... ... ... және ... ... көрсетілген, өндіруші компаниясы [2] Propak Systems Ltd ( Калгари қаласы, Канада) ... 10. ... ... орны
Пландағы сорғылардың атаулары
Жұмыс қысымы
ΔР, кПа
Дайындаушы зауыттың
сорғылар үлгісінің атаулары
ΔQ, ... ... Model 3935L ... ... Model VIC-T 6x8 10ALC ... ... Model 3935L BP20-40
2460
13.8
Р-206В А/В
Gould's Model VIC-T 4x6 8RALC 3ST
285
440
Р-207В А/В
Gould's Model 3700L 3x4 16N ... ... Model VIC-T 4x6 9ALC ... ... Model VIC-T 6x8 ... ... ... Model VIC-T 6x8 10ALC 9ST
2000
1020
P-222D A/B
Gould's Model 3700S 2x4 7N
165
850
Р-221Е А/В
Gould's Model 3700L 3x4 ... ... Model 3700S 1x2 ... 11. Салқындатқыш қондырғылардағы электрқозғалтқыштардың параметрлері
Генпланда орналасуы
Сорғылардың атаулары
Электрқозғалтқыштың орнатылған номиналды қуат - РН, кВт ... UН, ... ... ... ... ... Motors ... ... ... ... А/В
Gould's Model
3935L BP20-35
5,5
380
3000
+
+
Р-103В А/В
Gould's Model
VIC-T 6x8 10ALC 4ST
30
380
3000
+
+
Р-106С А/В
Gould's Model
3935L BP20-40
5,5
380
3000
+
+
12
Р-206В ... Model VIC-T 4x6 8RALC ... ... Model ... 3x4 16N ... А/В
Gould's Model
VIC-T 4x6 9ALC 10ST
19
380
2960
+
+
Р-218В А/В
Gould's Model VIC-T 6x8 ... ... ... Model ... 6x8 10ALC ... ... Model ... 2x4 7N
7,5
380
2900
+
+
Р-221Е А/В
Gould's Model
3700L 3x4 16DV
75
380
2900
+
+
P-220D A/B
Gould's Model
3700S 1x2 11B
15
380
2900
+
+
Кесте 12. ... ... ... ... ... маркасы
nном,
об/мин[-1]
ПӘК
Қуат
коэф.
cosφ
IНОМ
А
МН,
Н·м
РН,
кВт
100%
75%
Р-102В А/В
АИР100L2
5,5
3000
88,8
88,9
0,88
10,7
18
3,8
2,7
Р-103В А/В
АИР180M2
30
3000
93,4
93,6
0,90
52
97
3,0
2,8
Р-106С А/В
АИР100L2
5,5
3000
88,8
88,9
0,88
10,7
18
3,8
2,7
Р-206В А/В
АИР100S2
4
3000
87,8
88,2
0,93
7,3
13,2
3,0
2,6
Р-207В А/В
АИР250S2
75
3000
95,2
95,3
0,89
129
241
2,8
2,5
Р-208В А/В
АИР180S2
22
3000
92,6
92,8
0,88
39
71
3,2
2,8
Р-218В А/В
АИР20М2
37
3000
93,8
94,1
0,90
64
120
3,0
2,6
Р-224Е А/В
АИР255М2
55
3000
94,6
94,6
0,88
96
177
2,8
2,2
P-222D A/B
АИР112М2
7,5
3000
89,9
89,5
0,92
13,6
24,7
3,4
2,4
Р-221Е А/В
АИР250S2
75
3000
95,2
95,3
0,89
129
241
2,8
2,5
P-220D A/B
АИР160S2
15
3000
91,7
92,2
0,91
26
49
3,1
2,3
Электрқозғалтқыштарды тексеру:
* Р-102В А/В; Р-106С А/В ... ... ... 11 ... ...
РДВ = 5,5 кВт
Каталогтан АИР100L2 таңдаймыз (РН = 5,5 кВт; nном = 3000 об/мин[-1];
λMAX=МMAXМН=3,8; ... ... ... ... ... ... (20) ...
РН>=РПЕР=1,33∙6,53,8=2,275 кВт
РН=5,5 кВт >РПЕР=2,275 кВт
Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) ... ... ... ... ... ... (22) ... табамыз
wМ= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 18 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз ... ... ... ... ... механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=207∙314314= 20,7 Н∙м
Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың ... U* = 0,925 (UH =380 ... = 13,7 ... = 18 Н·м > МН.П = 13,7 Н·м, ... ... электрқозғалтқыштың қосылуы 6,5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР100L2 электрқозғалтқышы ... ... Р-103В А/В ... білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 30 кВт
Каталогтан ... ... (РН = 30 кВт; nном = 3000 ... ... λMIN=1,5)
А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) ... ... ... кВт ... ... Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= ... ... ... ... (22) ... табамыз
wМ= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12) ... = 97 ... ... ... ... (23) ... ...
МС= 31000314=98,7 Н∙м
Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=98,7∙314314= 98,7 Н∙м ... ... ... қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH =380 В)
МН>=МН.П=1,25∙98,71,5∙0,9252 = 96,4 Н∙м
МН = 97 Н·м > МН.П = 96,4 Н·м, ... ... ... ... 31 кВт, ... ...
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР180М2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
* Р-206В А/В қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі ... 11 ... ... ... = 3,7 ... АИР100S2 таңдаймыз. (РН = 4 кВт; nном=3000 ... ... ... ... ... ... ... (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙53,0=2,21 кВт
РН=4 кВт >РПЕР=2,21 кВт
Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық ... (22) ... ...
wМ= 3,14∙296030=309,8 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 13,2 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен ... ... ... ... ... ... механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=16,1∙309,8314= 15,9 Н∙м
Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH =380 ... = 12,9 ... = 13,2 Н·м > МН.П = 12,9 Н·м, ... ... ... ... 5 кВт, ... етіледі
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР100S2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
* Р-207В А/В; Р-221Е А/В қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз ... = 75 ... ... таңдаймыз. (РН = 75 кВт; nном=3000 об/мин[-1];
λMAX=МMAXМН=2,8; λП=МпускМН=2,5; ... ... ... ... ... (20) ...
РН>=РПЕР=1,33∙762,8=36,1 кВт
РН=75 кВт >РПЕР=36,1 кВт
Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз ... ... ... (21) ... ... ... рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙290030=303,5 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 241 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) ... ... ... ... Н∙м
Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=250,4∙303,5314= 242 Н∙м
Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың ... U* = 0,925 (UH =380 ... = 236,3 ... = 241 Н·м > МН.П = 236,3 Н·м, , ... жүктемеде электрқозғалтқыштың қосылуы 76 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР250S2 электрқозғалтқышы ... ... Р-208В А/В ... білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 19 кВт
Каталогтан АИР180S2 таңдаймыз. (РН = 22 кВт; ... ... ... ... ... ... ... тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙203,2=8,3 кВт
РН=22 кВт >РПЕР=8,3 кВт
Б) ) Электрқозғалтқышты қосылу ... ... ... бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Механизмнің ... ... (22) ... ... ... 3,14∙296030=309,8 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 71 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
МС= 20000309,8=64,5 ... ... ... ... кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=64,5∙309,8314= 63,6Н∙м
Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH =380 ... = 62,1 ... =71 Н·м > МН.П = 62,1 Н·м, ... ... ... ... 20 кВт, ... етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, ... ... ... ... Р-218В А/В қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 37 кВт
Каталогтан АИР20М2 таңдаймыз. (РН = 37 кВт; ... ... ... ... ... ... ... тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙383,0=16,8 кВт
РН=37 кВт >РПЕР=16,8 кВт
Б) ) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен ...
wH= ... ... ... жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙296030=309,8 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың ... ... ... 12)
МН = 120 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) ... ... ... ... ... ... ... механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=122,6∙309,8314= 121 Н∙м ... ... ... ... ... U* = 0,925 (UH =380 ... = 118 Н∙м
МН =120 Н·м > МН.П = 118 Н·м, ... ... ... қосылуы 38 кВт, қамтамасыз етіледі
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР20М2 электрқозғалтқышы дұрыс ... Р-218В А/В ... ... ... 11 кестеден аламыз
РДВ = 55 кВт
Каталогтан АИР255М2 ... (РН = 55 кВт; ... ... ... ... ... артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙562,8=26,6 кВт
РН=55 кВт >РПЕР=26,6 кВт
Б) Электрқозғалтқышты ... ... ... ... бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙296030=309,8 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12) ... = 177 ... ... момент кедергісін (23) формуламен табамыз
МС= 56000309,8=180,8 Н∙м
Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , ... 178,4 Н∙м ... ... ... ... ... U* = 0,925 (UH =380 ... =174,2 ... =177 Н·м > МН.П = ... ... жүктемеде электрқозғалтқыштың қосылуы56 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР255М2 ... ... ... Р-222D А/В қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 7,5 кВт
Каталогтан АИР112М2 таңдаймыз. (РН = 7,5 кВт; ... ... ... ... ... ... жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙8,53,4=3,325 кВт
РН=7,5 кВт >РПЕР=3,325 кВт
Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне ... ... ... ... (21) ... ...
wH= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
wМ= 3,14∙290030=303,5 рад/с-1
Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 24,7 Н·м
Механизмнің максималды ... ... (23) ... табамыз
МС= 8500303,5=28 Н∙м
Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін (24) формуламен табамыз , (25)
МС,ПР=28∙303,5314= 27 Н∙м
Қосу ... ... ... ... U* = 0,925 (UH =380 ... = 23,3 ... = 24,7 Н·м > МН.П = 23,3 Н·м, ... жүктемеде электрқозғалтқыштың қосылуы8,5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР112М2 электрқозғалтқышы ... ... Р-220D А/В ... ... ... 11 кестеден аламыз
РДВ = 15 кВт
Каталогтан АИР160S2 таңдаймыз. (РН = 15 кВт; nном=3000 об/мин[-1];
λMAX=МMAXМН=3,1; λП=МпускМН=2,3; ... ... ... ... тексереміз, (20) формула
РН>=РПЕР=1,33∙163,1=6.86 кВт
РН=15 кВт >РПЕР=6.86 кВт
Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне ... ... ... ... (21) формуламен табамыз
wH= 3,14∙300030=314 рад/с-1
Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен ... ... ... ... ... ... (кесте 12)
МН = 49 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
МС= 16000303,5=52,72 Н∙м
Электрқозғалтқыштың ... ... ... ... ... (24) ... ... , (25)
МС,ПР=52,72∙303,5314= 50,9 Н∙м
Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы ... ... U* = 0,925 (UH =380 ... = 47,9 ... = 49 Н·м > МН.П = 47,9 Н·м, ... ... ... ... ... ... ... тексеру шартын қанағаттандырғандықтан, АИР160S2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
6. Таратқыш шкафын таңдау
Таратқыш шкафының өндірушілердің өнімдерін сараптау нәтижесінде, мен өз таңдауымды ... ... ... Самара қаласы компаниясы, жалпы атауы . Себебі бұл өнімдер жобалайтын объектіге көптеген жағынан да жарайды,[6]
НКУ - ... ... ... ... екі түрі бар: 1) ... ... шкафы; 2) екінші жинақтау шкафы. Бірінші жинақтау шкафы - бұл ... ... ... тогы ... 5000 А ... ... құрылғы. Жинақтау келесі шкаф түрлерімен кешендіріледі: енгізілмелі құрамдастырылған (енгізілмелі-таратқыш және секционды-таратқыш), таратқыш, секционды. ... ... ... ... НКУ бірінші жинақтаулары біржақты және екіжақты болады. Екінші жинақтау шкафы - бұл негізгі шинадағы ... тогы ... 2000 А ... енгізгіш-таратқыш құрылғы. Жинақтау тиек арматурасын басқаратын шкафтармен және біржақты ... ... ... ... механизмдерімен кешендірілген.
Төменгі комплектілі құрылғы ішкі унифицирлі сериясы қондырылған НКУ-СЭЩ типі толығымен МЕСТ Р ... (МЭК ... ... ... келеді, және дербес болып қолданылады,сонымен қатар, энерготұтынудың барлық салаларында таратқыш құрылғы ретінде қолданылуы мүмкін.
НКУ келесі ... ... ... ... ... - У, ... ... 3.1. МЕСТ 15150-69
- орналасу категориясы 3. МЕСТ 1515069;
- эксплуатация кезіндегі ауа температурасы -25ºС -ден +40Сº ... ... ... ... +40Сº ... 50% тең
- ... орта ... қауіпсіз (бұл параметр шкафтарды таңдаған кезде есепке алынбайды, өйткені МТУ-400 ішкі ... ... олар ... ... ... жарылыстан қауіпсіз орын)
- МЕСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) сәйкес құрылғының орны су деңгейінен 2000м аспау ...
- ... ... ... ... ... ортада МЕСТ 15150-69 бойынша атмосфераның 2 және 3 типіне сәйкес келеді, ластану дәрежесі - 3.
- ... ВВФ ... ... мәні МЕСТ ... бойынша топтың механикалық орындалуы үшін М39
- МЕСТ 17516.1-90, МЕСТ 16962.2-90 талаптарына сәйкес, сейсмотөзімділік ... ... ... жер ... 9 балл және жобалық жер сілкінісінде 7 балл, MSK-64 қосқанда қондырғының деңгейі нольдік деңгейден 30 м ... болу ... ... ... ... ... белгіленуі бойынша шкафтың келесі белгіленуін таңдаймын, жобалайтын кешендегі электржабдықталуы үшін мөлшері - 11 ... (10 - ... 1 - ... ... К2 F-31У3.14
мұнда (ретімен)
НКУ-СЭЩ - төменгі кернеулі ... ... ... ... ... істеу типі (1- біржақты; 2 -екіжақты);
12 - жинақталған шиналардың номиналды тоғы;
111 - ... ...
Ш2 - ... ... ... жоғардан);
К2 - шығару әдісі(кабельмен жоғарыдан);
F-құрастырмалы бөлімдердің қондыру әдісі (стационарлы);
32- ... ... IP-32; ... ... ... түрі ... ... және енгізілген басқару модульдерінің техникалық мәліметтер

Параметр атауы
Мәні
Шкаф: НКУ-СЭЩ-2.12111/К2 К2 F-31У3.14
1
Негізгі шинаның номиналды тогы, А (горизонталды)
1200
2
Таратқыш шинаның номиналды ... ... ... ... 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8
Секция 9
1200 А
400 А
400 А
400 А
200 А
200 А
200 А
400 А
400 А
Секция ... ... ... ... тізбектің номиналды жұмыс кернеуі, В
~380
5
Оқшаулағыштың номиналды кернеуі
750, 1000
6
Номиналды импульстік төзу кернеуі, ... ... ... ... бір ... термиялық төзімділік тогы, кА:
- 250-ден 400 кВА дейін
- 630-дан 1000 кВА дейін
- 1600 кВА ... 2500 кВА ... кВ ... ... ... шиналардың электрдинамикалық төзімділік тогы, кА:
- 250-ден 400 кВА ... ... 1000 кВА ... 1600 кВА ... 2500 кВА үшін
40
66
110
220
9
Кабельдерді енгізу
Жоғардан
10
Енгізу айырғыштары:
А - жағы; IH=1200A; ICU=65000 A
В - ... ... ... A
ВА-СЭЩ-ABS1203E
ВА-СЭЩ-ABS1203E
11
Кіруі
алдынан
Енгізілетін модульдердің параметрлері
1
Басты тізбектегі номиналды жұмыс кернеуі, В
380
2
Басты тізбектің номиналды тогы, А
1500 дейін
3
Электрқозғалтқышы ... ... ... ... ... тогы, А
1500 дейін
4
Жылжымалы функционалды модульдегі шекті мәні, ... ... ... бойынша шкафтар дербес болып қолданылады, сонымен қатар, комплектілі таратқыш ... ... ... болып қолданылады. НКУ - комплектілі таратқыш қондырғысына енгізілген жинақталған секционды шкаф ... ... ... ... ... кез-келген қосылу қорғаныс аппаратураларын қоса алады, ресей өндірісінде, батыс өндірісінде.
Сурет 4. Зауыттық секционды шкафпен ... НКУ ... ... ... ... ... ... қимасын есептеу және таңдау
Кернеуі 1 кВ дейінгі тораптарда барлық кластың жарылыстан қауіпті аймақтарда өткізгіш қимасын жүктеменің ұзақ уақытты рұқсат ... ток ... ... ... қима ... ... ... бойынша кем болмау керек.
Роторы қысқа тұйықталған электрқозғалтқыштарға тармақталған қималарын мұндай есептеумен таңдайды, оның есептік ... ... 125% ... ... кем ... ... ... 14. кешенінің электрқозғалтқыштар тізімі
Генпландағы қондырғының атауы
Электрқозғалтқыш маркасы
nном,
об/мин-1
ПӘК
Қуат
коэф.
cosφ
IНОМ
А
МН,
Н·м
РН,
кВт
100%
75%
АС-117F
АИР132М4
11
1500
90,5
91,0
0.84
22
71
2,9
2,4
АС-205А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-206А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-207А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-208А
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-209С
АИР80В4
1,5
1500
84,1
84,6
0.81
3,1
9,9
4,0
3,5
АС-214С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-215С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-216С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-217С
АИР160М4
18,5
1500
91,9
92,3
0.84
35
120
3,1
2,6
АС-218С
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-219С
АИР132S4
7,5
1500
90,0
90,4
0.80
15,3
48,7
3,0
2,4
АС-228С
АИРL4
4
1500
87,4
87,6
0.77
8,6
26,4
4,0
3,7
АС-118F
АИР132М4
11
1500
90,5
91,0
0.84
22
71
2,9
2,4
Р-102В А/В
АИР100L2
5,5
3000
88,8
88,9
0,88
10,7
18
3,8
2,7
Р-103В А/В
АИР180M2
30
3000
93,4
93,6
0,90
52
97
3,0
2,8
Р-106С А/В
АИР100L2
5,5
3000
88,8
88,9
0,88
10,7
18
3,8
2,7
Р-206В ... ... ... А/В
АИР20М2
37
3000
93,8
94,1
0,90
64
120
3,0
2,6
Р-224Е А/В
АИР255М2
55
3000
94,6
94,6
0,88
96
177
2,8
2,2
P-222D A/B
АИР112М2
7,5
3000
89,9
89,5
0,92
13,6
24,7
3,4
2,4
Р-221Е А/В
АИР250S2
75
3000
95,2
95,3
0,89
129
241
2,8
2,5
P-220D A/B
АИР160S2
15
3000
91,7
92,2
0,91
26
49
3,1
2,3
Кесте 15. Кабельдер ... ... ... ... мөлшері және қимасы
мм[2]
Ұзындығы , м
К1
МСС - 100
АС-117F
ВВГнг
4x2,5
83
К2
МСС - 100
АС-205А
ВВГнг
4x2,5
75
К3
МСС - 100
АС-206А
ВВГнг
4x2,5
77
К4
МСС - ... - ... - ... - ... - 100
АС-215С
ВВГнг
4x6
102
К9
МСС - 100
АС-216С
ВВГнг
4x6
106
К10
МСС - 100
АС-217С
ВВГнг
4x6
106
К11
МСС - 100
АС-218С
ВВГнг
4x2,5
80
К12
МСС - ... - ... - ... - ... ... - 100
Р-102В В
ВВГнг
4x2,5
82
К17
МСС - 100
Р-103В А
ВВГнг
4x10
88
К18
МСС - 100
Р-103В В
ВВГнг
4x10
84
К19
МСС - ... ... - ... ... - ... ... - 100
Р-206В В
ВВГнг
4x2,5
90
К23
МСС - 100
Р-207В А
ВВГнг
4x50
76
К24
МСС - ... ... - ... ... - ... ... - ... А
ВВГнг
4x16
80
К28
МСС - 100
Р-218В В
ВВГнг
4x16
84
К29
МСС - 100
Р-224Е А
ВВГнг
4x35
82
К30
МСС - 100
Р-224Е В
ВВГнг
4x35
87
К31
МСС - ... ... - ... B
ВВГнг
4x2,5
87
К33
МСС - 100
Р-221Е А
ВВГнг
4x50
72
К34
МСС - 100
Р-221Е ... - ... ... - ... ... ... ... қауіпті аймақта орналасатындықтан, жүктеменің есептік тогы арқылы өткізгіштің қимасын ... ... ... IНОМ - ... номиналды тогы; РНОМ - орнатылған қуат; UH - ... ... ... cosφ - ... электрқозғалтқыштың қуат коэффициенті; - берілген электрқозғалтқыштың ПӘК-і
Кабельді таңдаған кезде, мына жағдайға назар аудару қажет: магнитті қосқыштан ... ... ... мыс желісінен орындалуы қажет, өйткені алюминді желіні қолдануға рұқсат етілмейді.
(26) формуламен АС-117F ... ... ... А
IРАСЧ нәтижесінде ВВГнг4x2,5мм[2] кабелін таңдаймыз, себебі
IРАСЧ = 27,5 А < IДОП = 28 ... ... ... ... ... ... режимде тораптағы рұқсат етілетін кернеу шығыны арқылы;
2) токтың экономикалық ... ... ҚТ тогы ... ... және ... ... ... жүргізіледі.
Таңдалған кабель қимасын жоғарыда келтірілген әдістердің ішінде бір әдіспен де тексеруге болады.
Рұқсат етілетін кернеу ... ... ... ... ... ... мәні, торапқа жалғанған токқабылдағыштарының кернеу кемшіліктері рұқсат етілетін шегінен аспау керек. Электрқабылдағыштар үшін кернеу кемшілігі +-5% құрайды.
Қондырғысы АС-117F ... үшін ... ... ВВГнг 4x2,5мм[2] тексереміз
Алдымен желідегі кернеу шығынын анықтаймыз, формула (27)
∆U=∆U%∙U100 ... ... ... ... ... ... ... ... Р - ... ... ... Вт; l - ... ... м; γ - ... меншікті электрлік өткізгіштігі, м/Ом·мм[2]
S=11000∙83380∙57∙19=2,2 мм2
Кабельдің қимасын 2,5 мм[2] деп аламыз, өйткені:
1) ... ... ең ... ... мәні - ВВГнг;
2) жарылыстан қауіпті аймақтардағы күштік тораптарға кабель қимасын ПУЭ бойынша 2,5 мм[2] кем алуға болмайды.
Сондықтан кабель дұрыс ... үшін ... ... (26) формуламен
IРАСЧ=1,25∙3,1=3,9 А
IРАСЧ нәтижесінде ВВГнг 4x2,5мм[2]кабелін таңдаймз, өйткені
IРАСЧ = 3,9 А < IДОП = 28 ... АС-209 ... үшін ... ... таңдалған кабельді тексереміз
Алдымен желідегі кернеу шығынын анықтаймыз, формула (27)
∆U=5∙380100=19 ... ... ... ... ... ... мм2
Кабельдің қимасын 2,5 мм[2] деп аламыз, өйткені жарылыстан қауіпті аймақтардағы күштік тораптарға кабель қимасын ПУЭ ... 2,5 мм[2] кем ... ... кабель дұрыс таңдалды.
Р-207В А үшін кабель таңдаймыз, (26) формуламен
IРАСЧ=1,25∙129=161,25 А
IРАСЧ нәтижесінде ... ... ... ...
IРАСЧ = 161,25 А < IДОП = 177 А
Қондырғысы Р-207В А электрқозғалтқышы үшін ВВГнг ... ... ... ... формуладан желідегі кабель қимасын табамыз
∆U=5∙380100=19 В
(28) формуладан желідегі кабель қимасын табамыз
S=75000∙76380∙20∙19=40,2 мм2
Кабельдің қимасын 50 мм[2] деп ... ... ... ... ең ... каталогтік мәні - ВВГнг;
Сондықтан кабель дұрыс таңдалды.
Р-224E А үшін ... ... (26) ... ... ... ... 4x35мм[2]кабелін таңдаймз, өйткені
IРАСЧ = 120А < IДОП = 177 ... Р-224E А ... үшін ... ... ... ... ... желідегі кернеу шығынын анықтаймыз, формула (27)
∆U=5∙380100=19 В
(28) формуладан желідегі кабель қимасын табамыз
S=35000∙82380∙15∙19=26.5 мм2
Кабельдің қимасын 2,5 мм[2] деп аламыз, өйткені ... ... ең ... ... мәні - ... ... ... таңдалды.
Қалған кабельдер сәйкесінше таңдалады.
8. Кернеуі 1000 В дейін басқару және ... ... ... ... және электр тізбектерді қосу, айыру және ауыстыру үшін тағайындалған, сонымен қатар айналу жиілігін реттеу, күштік, жарықтану, жылыту және ... ... ... ... ... ... ... қалыпсыз режим (қысқа тұйықталу, асқын жүктеме, кернеудің тез төмендеуі) болғанда, электр тізбегін ажырату үшін тағайындалған. ... және ... ... ... ... параметрлер арқылы таңдайды - номиналды ток және ... ... ... ... климаттық орындалуына (МЕСТ 15543-70), қоршаған ортаның қорғаныс дәрежесіне (МЕСТ ... және ... ... ... ... (қысқа тұйықталудың шекті ажыратқыш ток, электрдинамикалық және термиялық төзімділік, түйіспенің тозу төзімділігі және т.б. ).
Жұмыстың ... ... ... ... ... сапалы және экономикалық көрсеткіштері, және ең негізгі- адамдардың электрқауіпсіздігі қосқыш және қорғаныс аппараттарын дұрыс таңдауға байланысты.
8.1 Балқымалы сақтандырғыштар
Жарылыстан ... В-1г ... ... 1 кВ ... қабылдағыштар қосылған қоректенетін желілердің қорғанысын, жарылыстан қауіпсіз аймақтардағыдай орындайды.
Электрқондырғыларын қысқа тұйықталудан және артық жүктелу тогынан ... үшін ... ... ... ... 3 ... ... Жарақтану коэффициенті арқылы балқымылы қондырғы тогын табамыз
IВС.НОМ1>=kОТС∙IНОМ ... kОТС - ... ... IНОМ - электрқозғалтқыштың номиналды тогы
2. Электрқозғалтқыштың (желдеткіш және сорғы) ... ... ... ... жүктелген коэффициент арқылы балқымалы қондырғы тогын табамыз
IВС.НОМ2>=IПУСКkПЕР ... ... - ... ... ... kПЕР - аса ... коэффициенті
3. 1 және 2 пунктардағы мәндерді салыстырамыз, үлкенімен сақтандырғыштың номиналды тогын және балқымалы қондырғы тогын таңдаймыз. ... және ... ... ... электрқозғалтқышы үшін сақтандырғыш параметрлерін есептейміз
1. (29) формуламен жарақтану коэффициенті арқылы ... ... ... ... ... (30) формуламен электрқозғалтқыштың (желдеткіш және сорғы) жеңіл қосқышын алып, артық ... ... ... ... ... ... табамыз
IВС.НОМ2>=7·222,5=61,6 А
3. Үлкен тогы бойынша ПН2 - 100/63А сақтандырғышын таңдаймыз, ... тогы 100 А, ... ... тогы 63 ... AC-206A, AC-207A, ... AC-218С, AC-219C қондырғыларының АИР132S4- электрқозғалтқышы үшін сақтандырғыш параметрлерін есептейміз
1. (29) формуламен жарақтану коэффициенті арқылы балқымалы қондырғы ... ... ... ... (30) ... электрқозғалтқыштың (желдеткіш және сорғы) жеңіл қосқышын алып, артық жүктелген коэффициент арқылы балқымалы қондырғы ... ... ... ... ... тогы бойынша ПН2 - 100/50А сақтандырғышын таңдаймыз, номиналды тогы 100 А, балқымалы қондырғы тогы 50 А
АС-209C қондырғысының АИР80В4- ... үшін ... ... ...
1. (29) ... ... коэффициенті арқылы балқымалы қондырғы тогын табамыз
IВС.НОМ1>=1,1∙3,1=3,41 А
2. (30) формуламен электрқозғалтқыштың (желдеткіш және ... ... ... алып, артық жүктелген коэффициент арқылы балқымалы қондырғы тогын табамыз
IВС.НОМ2>=7·3,12,5=8,68 А
3. Үлкен тогы бойынша НПН2 - 63/10А сақтандырғышын ... ... тогы 63 А, ... ... тогы 10 А ... ... жоғарыда көрсетілгентей анықталады. (кесте16).
Кесте 16. Сақтандырғыштардың параметрлері
Генпландағы қондырғылардың атаулары
Қозғалтқыштың маркасы
IНОМ
А
Сақтандырғыш маркасы
Сақтандырғыш параметрлері
РН,
кВт
IНОМ ,
А
IВС,
А
АС-117F
АИР132М4
11
22
ПН2
100
63
АС-205А
АИР132S4
7,5
15,3
ПН2
100
50
АС-206А
АИР132S4
7,5
15,3
ПН2
100
50
АС-207А
АИР132S4
7,5
15,3
ПН2
100
50
АС-208А
АИР132S4
7,5
15,3
ПН2
100
50
АС-209С
АИР80В4
1,5
3,1
НПН2
63
10
АС-214С
АИР160М4
18,5
35
ПД4
125
100
АС-215С
АИР160М4
18,5
35
ПД4
125
100
АС-216С
АИР160М4
18,5
35
ПД4
125
100
АС-217С
АИР160М4
18,5
35
ПД4
125
100
АС-218С
АИР132S4
7,5
15,3
ПН2
100
50
АС-219С
АИР132S4
7,5
15,3
ПН2
100
50
АС-228С
АИРL4
4
8,6
НПН2
63
25
АС-118F
АИР132М4
11
22
ПН2
100
63
Р-102В ... ... ... ... ... А/В
АИР180S2
22
39
ПД4
125
125
Р-218В А/В
АИР20М2
37
64
ПН2
250
200
Р-224Е А/В
АИР255М2
55
96
ПР2
350
300
P-222D A/B
АИР112М2
7,5
13,6
НПН2
63
40
Р-221Е А/В
АИР250S2
75
129
ПН2
600
400
P-220D A/B
АИР160S2
15
26
ПН2
100
80
8.2 Автоматты ажыратқыштар
Автоматты ажыратқыштар (автоматтар) кабельді желістердегі ... ... және аса ... ... тез және сенімді қорғаныс қамсыздандырады. Сонымен қатар, бәле жағдайда қосылу немесе айырылу кезінде ... үшін ... ... автоматты ажыратқыштар өзіне тән екі функция орындайды, қорғау және басқару.
Қорғаныс функциясы орындаулу үшін, автоматтар жылу немесе электрмагниттік айырғыштарымен, немесе ... ... ... ... Жылу ... артық жүктелу тогынан қорғайды, ал электрмагниттік айырғыштар қысқа тұйықталу тогынан ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... номиналды тогы; IНОМ - электрқозғалтқыштың номиналды тогы
IТ.Р>=(1,1...1,2)IНОМ.Д ... IТ.Р - жылу ... ... ... ... IЭ.Р - электрмагниттік айырғышының қосылу тогы; ... ... ... АИР132М4-электрқозғалтқышы үшін автоматты ажыратқыштарды таңдаймыз
1. (32) формуламен жылу айырғышының қосылу тогын ... ... ... ... ... ... ... А
3. IT.P және IЭ.P мәндері бойынша ВА 57-35 автоматты ажыратқышын таңдаймыз, номиналды тогы ... = 25 А; жылу ... ... тогы IT.P = 25 А; және ... айырғышының қосылу тогы IЭ.P = 250А
АС-205А;АС-206А;АС-207А;АС-208А;АС-218С;АС-219 қондырғыларының АИР132S4-электрқозғалтқышы үшін автоматты ажыратқыштарды таңдаймыз
1. (32) формуламен жылу айырғышының қосылу ... ... ... А
2. (33) формуламен электрмагниттік айырғыш тогын табамыз
IЭ.Р>=1,2...1,4IПУСК.Д=1,25·7·15,3=133,87 А
3. IT.P және IЭ.P ... ... ВА 57-35 ... ... таңдаймыз, номиналды тогы IНОМ.А = 20 А; жылу айырғышының номиналды тогы IT.P = 20А; және электрмагниттік айырғышының ... тогы IЭ.P = ... ... АИР80В4- электрқозғалтқышы үшін автоматты ажыратқыштарды таңдаймыз
1. (32) формуламен жылу айырғышының қосылу тогын ... ... ... (33) ... ... айырғыш тогын табамыз
IЭ.Р>=1,2...1,4IПУСК.Д=1,25·7·3,1=27,125 А
3. IT.P және IЭ.P ... ... PKZM0-4 ... ... таңдаймыз, номиналды тогы IНОМ.А = 4 А; жылу айырғышының номиналды тогы IT.P = 4А; және ... ... ... тогы IЭ.P = 56А
Р-207В А/В қондырғысының АИР250S2- электрқозғалтқышы үшін ... ... ... (32) ... жылу ... ... ... табамыз
IТ.Р>=1,1...1,2IНОМ.Д=1,1·129=141,9 А
2. (33) формуламен электрмагниттік айырғыш тогын табамыз
IЭ.Р>=1,2...1,4IПУСК.Д=1,25·7·129=1128,75 А
3. IT.P және IЭ.P ... ... ВА 57-35 ... ... таңдаймыз, номиналды тогы IНОМ.А = 160 А; жылу айырғышының ... тогы IT.P = 160А; және ... ... ... тогы IЭ.P = 1600А ... автоматты ажыратқыштар жоғарыда көрсетілгендей таңдалады (кесте17).
Кесте 17. Автоматтардың параметрлері
Генпландағы қондырғының атауы
Қозғалтқыштың маркасы
IНОМ
А
Автоматты ажыратқыштың маркасы
Қолмен басқарылатын дистанционды ... ... ... ... 57-35
+
20
200
АС-206А
АИР132S4
7,5
15,3
ВА 57-35
+
20
200
АС-207А
АИР132S4
7,5
15,3
ВА 57-35
+
20
200
АС-208А
АИР132S4
7,5
15,3
ВА 57-35
+
20
200
АС-209С
АИР80В4
1,5
3,1
PKZM0-4
+
4
56
АС-214С
АИР160М4
18,5
35
ВА 57-35
+
40
400
АС-215С
АИР160М4
18,5
35
ВА 57-35
+
40
400
АС-216С
АИР160М4
18,5
35
ВА 57-35
+
40
400
АС-217С
АИР160М4
18,5
35
ВА 57-35
+
40
400
АС-218С
АИР132S4
7,5
15,3
ВА 57-35
+
20
200
АС-219С
АИР132S4
7,5
15,3
ВА 57-35
+
20
200
АС-228С
АИРL4
4
8,6
ВА ... ... ... ... 57-35
+
16
125
Р-103В А/В
АИР180M2
30
52
ВА 57-35
+
63
500
Р-106С А/В
АИР100L2
5,5
10,7
ВА 57-35
+
16
125
Р-206В А/В
АИР100S2
4
7,3
PKZM0-10
+
10
140
Р-207В А/В
АИР250S2
75
129
ВА 57-35
+
160
1600
Р-208В А/В
АИР180S2
22
39
ВА 57-35
+
50
500
Р-218В А/В
АИР20М2
37
64
ВА 57-35
+
80
800
Р-224Е А/В
АИР255М2
55
96
ВА 57-35
+
125
1250
P-222D A/B
АИР112М2
7,5
13,6
ВА 57-35
+
16
125
Р-221Е А/В
АИР250S2
75
129
ВА 57-35
+
160
1600
P-220D A/B
АИР160S2
15
26
ВА ... ... және ... ... - ол дистанциялық әрекет аппараты, күштік электр тізбегі жүктелген кезде жиі қосу және ... үшін ... ... ... ... ... ... тізбегін қалыпсыз режимдерден қорғамайды. Түйіспе электрмагнитті жүйеден тұрады, ол күштік тізбегіндегі негізгі түйіспелерді, доғасөндіргіш қондырғыны, автоматика ... және ... ... ... ... ... ... Түйіспелер айнымалы және тұрақты ток кезіндегі күштік тізбегінде кең қолданылады. Айнымалы ток тізбегінде КТ сериялы үшполюсті ... ... тогы 63 ... 1000А, ... көп ... ... ... саны екі ... үш болған кезде, сағатына 600 ...1200 қосулар жіберіледі.
Магнитті қосқыш - ол ... ... ... ... Оған ... ... тізбегінің екі фазасына тізбектей қосылған екі жылулық релелер қорғанысы ... ... ... ... 75 кВт дейінгі роторы қысқа тұйықталған үшфазалы асинхронды қозғалтқыштарды басқару (қосу, тоқтату, реверстеу) және артық жүктелуден қорғау үшін тағайындалған. Кей ... ... ... дистанциялық басқаруды қажет ететін (сыртқы және ішкі жарықтандыру,автоматтандырылған электржетегі, т.б.) ... қосу үшін ... ... ... жүктелуден РТ жылулық релесі қорғайды. Жылулық релесі электрқозғалтқышты артық жүктелуден сенімді қорғайды, бірақ ... ... ... ... ... ... қысқа тұйықталу кезінде ток тізбекті жылулық релесі қосылғанға дейін зақымдауы ... ... ... ... қосқыштың түйіспелері қысқа тұйықталу тоқтарын ажырату үшін есептелмеген. Сондықтан магнитті қосқыштармен бірге қысқа тұйықталу тогынан қорғау үшін жылулық ... ... ... ... ... ... ... бар автоматты орнату керек.
Магнитті қосқыштар торапта кернеу жоғалған кезде немесе кернеудің номиналды мәні 50 ... 70% ... ... ... ... ... таңдау шарты:
UHOM>=UСЕТИ.НОМ ... ... IНОМ - ... ... ... IПРОД.РАСЧ - электрқозғалтқыштың номиналды тогы
PПОДКЛ.ДОП>=PПОДКЛ.РАСЧ ... ... - ... ... ... қосылған электрқозғалтқыштың рұқсат етілген қуаты,; РПОДКЛ.РАСЧ - берілген аппаратпен ... ... ... ... қуаты
Магнитті қосқыштарды таңдау шарты түйіспелердің таңдуына ұқсас.
Аппараттар параметрлері шарт бойынша таңдалып (18) ... ... 18. ... мен ... ... ... қондырғының
атауы
Қозғалтқыштың
маркасы
IНОМ
А
Түйіспелер мен магнитті қосқыштардың маркалары
IН ,
А
Аса жүктелу релесі
(жылулық релесі)
РН,
кВт
АС-117F
АИР132М4
11
22
КМ-102-25
25
РТ-01 18-25А
АС-205А
АИР132S4
7,5
15,3
КМ-102-18
18
РТ-01 12-18 А
АС-206А
АИР132S4
7,5
15,3
КМ-102-18
18
РТ-01 12-18 ... 12-18 ... 12-18 ... 2,5-3,6 ... 30-40 ... 30-40 ... 30-40 ... 30-40 А
АС-218С
АИР132S4
7,5
15,3
КМ-102-18
18
РТ-01 12-18 А
АС-219С
АИР132S4
7,5
15,3
КМ-102-18
18
РТ-01 12-18 А
АС-228С
АИРL4
4
8,6
КМ-102-9
9
РТ-01 6,3-9 А
АС-118F
АИР132М4
11
22
КМ-102-25
25
РТ-01 18-25А
Р-102В А/В
АИР100L2
5,5
10,7
КМ-102-12
12
РТ-01 9-12 А
Р-103В ... 48-65 ... ... 9-12 А
Р-206В А/В
АИР100S2
4
7,3
КМ-102-9
9
РТ-01 6,3-9 А
Р-207В А/В
АИР250S2
75
129
КМ-102-150
150
РТ-01 120-150 А
Р-208В А/В
АИР180S2
22
39
КМ-102-40
40
РТ-01 37-40 ... ... 55-70 ... ... ... ... 11-15 А
Р-221Е А/В
АИР250S2
75
129
КМ-102-150
150
РТ-01 120-150 А
P-220D A/B
АИР160S2
15
26
КМ-102-32
32
РТ-01 23-32 А
Бұл өнімдер, сериялы түйіспелер, және сериялы магнитті қосқыштар ... ... ... болып табылады. Бұл өнімдер, 1927 жылдан бастап электрқондырғыларын сынау және сертификаттаумен ... ... ... ... тестіленген болатын, сонымен қатар бұл өнімдер ВНИИС-пен берілген МЕСТ-қа сәйкес келеді.
8.4 Дабылға артық жүктемеден қорғау
Электрқозғалткышты артық ... ... ... ... ... ... ... өзгеретін, және температуралық қорғаныспен орындалады. Токтық қорғаныс электрмеханикалық, жартылай өткізгіштік, немесе электржылулық релемен орындалады. Электрқозғалтқыштың артық жүктелуден қорғанысы қысқа ... ... ... ... қосылу керек, сондықтан онда уақыт ұстанымы бар.
Артық жүктелу ... ... аса ... ... ... кернеу кезінде электрқозғалтқыштың қосылу ұзақтығына немесе өздігінен ... шек қою ... ... ... ... ... қорғанысты электрмагниттік реле атқарады, оның құрамында ток релесі және уақыт релесі (КА4 және КТ ,сурет 5).
Сурет 5. Кернеуі 1 кВ ... ... ... ... ... а - ... ... тұйықталудан(максималды ток релесі КА1, КА2, КА3) және артық жүктелуден (максималды ток релесі КА4); б - ... ... KST1 және KST2 ... релелері арқылы.
Егер фаза үзілген кезде қорғаныс электрқозғалтқышты ажырату керек болса, онда оны екіфазалық етіп ... ... ... электрқозғалтқышты қысқа тұйықталудан қорғайтын балқымалы сақтандырғыш болуы қажет. Электрмагниттік реле тогының қосылу тогын таңдау шарты:
ICP>=kOTC∙kCX∙IД.НОМkB∙K1 ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ҚР төтенше жағдайлары10 бет
Aлматы маргарин зауытындағы өндірістік іс-тәжірибе есебі20 бет
Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезеңінде9 бет
Қорғасын зауыты18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
A.S.K. Technik» ЖШС-нің зығыр үйіндісін кептіру цехін электрмен жабдықтау сұрақтары73 бет
«Ақтөбе мұнай өңдеу» зауытындағы сораптардың автоматтандырылуын жобалау26 бет
«Мұнай өңдеу және мұнай химия өнеркәсібіндегі зауытының санитарлық нормасы ».13 бет
ААҚ Алматы ауыр машина жасау зауытында өткен өндірістік практика туралы есеп беру14 бет
Авто-жөндеу зауытының электрмен жабдықтау80 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь