Конденсат АҚ-ның МТУ-400 зауытын электрмен жабдықтау


1. Объектінің мінездемесі
2. Электр тораптағы жарықтандыруды есептеу
3. Электр жүктемелерін есептеу
4. Қуатты анықтау және теңгеру қондырғысын таңдау
5. Электрқозғалтқыштарды таңдау
Кіріспе
Газ-мұнайлы өндіріс еліміздің халық шаруашылығындағы жүргізуші саланың бірі. Табиғи газ және конденсат еліміздің энергетикалық және химиялық өндірістің бағалы шикізаты болып саналады.
Дүние жүзіндегі мұнай-газ өндірісіндегі ең үлкен кен орындарының бірі-Қарашығанақ кен орны
Қарашығанақ газконденсат кен орны 1979 жылы ашылған болатын. Бұл мұнай-газ кен орнының аумағы 200 км2 жоғары және де ол дүние жүзі бойынша мұнай-газ өндіруден алдыңғы қатарлардан көрінуде. Ол Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласынан алыс емес жерде орналасқан. Кен орынын дамытумен КПО б.в. компаниясы айналысады. Оның құрамына 4 шетел компаниясы кіреді: British-gas exploration and production (Ұлыбритания, 32 % ), Adgip Қарашығанақ Б.В.(Италия,32 %), Chevron International petroleum company (АҚШ, 20 %) , ЛУКОЙЛ (Ресей, 15 %) .
Кен орын территориясында КПО б.в. компаниясының ГО-2, ГО-3, КПК зауыттарынан бөлек Батыс Қазақстан компаниясына қарасты қуаты жылына 400 мың тонна газконденсатты қайта өңдейтін АҚ «Конденсат» зауыты жұмыс жасауда.
Компания 1992 жылы 29 маусымда құрылды. "Казахгаз" мемлекеттік холдингтік компаниясы, мемлекеттік концерн "Казнефтепродукт", мемлекеттік кәсіпорын "Карачаганакгазпром", өндірістік бірлестік "Мұнай Өнiмдерi" және "Hillah Consultаnts Ltd" дат фирмасы ұйымдастырушы компаниялары болып табылады.
Жаңадан құрылған компанияның сол кездегі мақсаты газконденсатты қайта өңдейтін «МТУ-400» зауытының құрылысы болатын. Ауыр өнеркәсіптің жобасы Донецк қаласы "ЮжНИИгипрогаз" институтымен дайындалды. Жүргізілген байқау нәтижесінде негізгі технологиялық жабдықтарды дайындауды канадалық "Пропак системс" компаниясы ұтқан болатын. Құрылыс монтажды жұмыстары бойынша генералды мердігер ретінде Агротекс, Витковицке Ставбы, Сидос чехтік компаниялар альянсы болды.
Бұл 1993 жылдың 5 тамызында газконденсатты қайта өңдейтін зауыттың және алғашқы кірпішін қалап құрылысын бастауға негіз болды.
Қазіргі уақытта АҚ "Конденсатының" жұмыс істеу бағыттары: 1- Қарашығанақ мұнайгазконденсаты кен орнындағы жағармай өндіретін азтонналық қондырғыны, диаметрі 159 мм, ұзындығы 32 км екітрубалық мұнай өнім өткізгішін және Ақсай қаласындағы өнімді теміржол және автомобильді транспортпен қабылдау, құю, жіберу, сақтау, өткізумен айналысатын мұнай базасын эксплуатациялау. Құюшы эстакадалардың қуаты тәулігіне 2000 тонна өнім жүктеуге мүмкіндік береді. 2- Өнім шығарудың коммерциялық жұмысы.
1998 жылдан бастап қуаты жылына 400 мың тонна , шикізаты Қарашығанақ кен орнындағы тұрақсыз газконденсаты болып табылатын Қарашығанақ азтонналық орнатқышын қолдану үшін әртүрлі жағармай түрлері шығарылды. Кәсіпорын әрдайым шығаратын жағармай түрлерін кеңейтумен
айналысады. 2007 жылы МТУ өнімділігін 50% арттыру үшін барлық жабдықтар жаңартылды. 2007 году была произведена модернизация существующего оборудования для увеличения производительности на 50% МТУ. Разработчиком проекта модернизации технологии МТУ АО «Конденсат» АҚның МТУ технологиясының жаңарту жобасын дайындаушы қазақстандық фирма ТОО «КазПЕТОН» болды. Газконденсат қайта өңдеу технологиялық процессінің дайындаушысы және негізгі технологиялық жабдықтарды жеткізушісі канадалық химиялық машина жасау «Propak Systems LTD» фирмасы болып табылады. ( Калгари қаласы, Канада).
Дипломдық жобаның таңдалған объектісі-электржабдықтаудың мұнай-газ конденсатын тұрақтандыру және фракцияландыру кешені болып табылады. Жалпы атауын- «PROPAK» кешені,1 категорияға жататын өндіруші компаниядан алып тұр.
Ғылыми-техникалық прогресстің тез дамуы өндірістік электрониканың, өндірістік кәсіпорынның жаңа да сенімді электржабдықтау жүйесінің, жарықтандырудың, технологиялық процеске қатысатын электрқондырғыларды басқаратын автоматтандырылған жүйенің жетілдіру қажеттілігін ескертеді. Осыған байланысты жобалауда сенімділік, электрэнергия сапасы мен электрмагнитті біріктірілу, релелік қорғаныс пен оперативті автоматиканың селективтілігі мен жылдам әсер ету сияқты сұрақтарға үлкен көңіл бөлінген, сонымен қатар ПУЭ бойынша электржабдықтар таңдалған.
Электржабдықтау жүйесін жобалаудағы негізгі мәселе дұрыс жабдық таңдау және оны тексеру, электр жүктемелерін анықтау, сенімділіктің оптималды деңгейіне сәйкес келетін электржабдықтау үзіліссіздігіне қойылатын жоғары талаптар жолымен жүргізілетін жүйенің параметрлерін оптимизациялау. Жобада комплектілі аппарат таңдау, релелік қорғаныс және жерлендіру есебі шығарылған
Қолданылған әдебиеттер

1. АО «Конденсат», брошюра, 2008. – 85 с.
2. Технологический регламент МТУ-400, 2006. – 835 с.
3. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: «Высшая школа», 1990. – 366 с.
4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/ под ред. С.С. Рокотян. – М.: «Энергия», 1977. – 288 с.
5. Каганов И. П. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: «Агропромиздат», 1990. – 351с.
6. «НКУ-СЭЩ Самара-электрощит». Пособие по выбору низковольтных распределительных шкафов НКУ, 2008. – 120 с.
7. Справочник энергетика/ под ред. А.Н.Чохонолидзе. – М.: «Колос», 2006. – 488 с.
8. ПУЭ РК 2004 г. Электронная версия
9. Каталог оборудования/ «ЭТМ», 2009. – 521с
10. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Том 1. Электроснабжение /Под общ.ред. А.А.Федорова. -М.: Энергоатомиздат, 1986.-567с.
11. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. - М.: «Высшая школа»,1986. - 400с.
12. Справочник по проектированию электроснабжения /Под ред. Ю.Г.Барыбина.- М.: Энергоатомиздат,1990.-576с.
13. Экономика предприятия./ Под ред. П.И.Горфинкеля.- М.: «Банки и биржи»,1996.-450с.
14. Экономика предприятия./ Под ред. В.А.Волкова.- М.: «Инфра-М»,1998.-350с.
15. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. – М.: «Высшая школа»,1986. – 144 с.
16. Васин В.М. Липкин Б.Ю. Дипломное проектирование для специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». – М.: «Высшая школа»,1977. – 143 с.
17. Неклепаев Б.Н. Крючков И.П. Справочник материалов для курсового и дипломного проектирования. М., Энергоатомиздат, 1989г.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Кіріспе
Газ-мұнайлы өндіріс еліміздің халық шаруашылығындағы жүргізуші
саланың бірі. Табиғи газ және конденсат еліміздің энергетикалық ж әне
химиялық өндірістің бағалы шикізаты болып саналады.
Дүние жүзіндегі мұнай-газ өндірісіндегі ең үлкен кен орындарының біріҚарашығанақ кен орны
Қарашығанақ газконденсат кен орны 1979 жылы ашылған болатын. Бұл
мұнай-газ кен орнының аумағы 200 км 2 жоғары және де ол дүние жүзі бойынша
мұнай-газ өндіруден алдыңғы қатарлардан көрінуде. Ол Батыс Қазақстан
облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласынан алыс емес жерде орналас қан. Кен
орынын дамытумен КПО б.в. компаниясы айналысады. Оның құрамына 4
шетел компаниясы кіреді: British-gas exploration and production (Ұлыбритания,
32 % ), Adgip Қарашығанақ Б.В.(Италия,32 %), Chevron International petroleum
company (АҚШ, 20 %) , ЛУКОЙЛ (Ресей, 15 %) .
Кен орын территориясында КПО б.в. компаниясының ГО-2, ГО-3, КПК
зауыттарынан бөлек Батыс Қазақстан компаниясына қарасты қуаты жылына
400 мың тонна газконденсатты қайта өңдейтін АҚ Конденсат зауыты жұмыс
жасауда.
Компания 1992 жылы 29 маусымда құрылды. "Казахгаз" мемлекеттік
холдингтік компаниясы, мемлекеттік концерн "Казнефтепродукт", мемлекеттік
кәсіпорын "Карачаганакгазпром", өндірістік бірлестік "Мұнай Өнiмдерi" және
"Hillah Consultаnts Ltd" дат фирмасы ұйымдастырушы компаниялары болып
табылады.
Жаңадан құрылған компанияның сол кездегі мақсаты газконденсатты қайта
өңдейтін МТУ-400 зауытының құрылысы болатын. Ауыр өнеркәсіптің
жобасы Донецк қаласы "ЮжНИИгипрогаз" институтымен дайындалды.
Жүргізілген байқау нәтижесінде негізгі технологиялық жабдықтарды
дайындауды канадалық "Пропак системс" компаниясы ұтқан болатын.
Құрылыс монтажды жұмыстары бойынша генералды мердігер ретінде
Агротекс, Витковицке Ставбы, Сидос чехтік компаниялар альянсы болды.
Бұл 1993 жылдың 5 тамызында газконденсатты қайта өңдейтін зауыттың
және алғашқы кірпішін қалап құрылысын бастауға негіз болды.
Қазіргі уақытта
АҚ "Конденсатының" жұмыс істеу бағыттары: 1Қарашығанақ мұнайгазконденсаты кен орнындағы жағармай өндіретін
азтонналық қондырғыны, диаметрі 159 мм, ұзындығы 32 км екітрубалы қ м ұнай
өнім өткізгішін және Ақсай қаласындағы өнімді теміржол және автомобильді
транспортпен қабылдау, құю, жіберу, сақтау, өткізумен айналысатын м ұнай
базасын эксплуатациялау. Құюшы эстакадалардың қуаты тәулігіне 2000 тонна
өнім жүктеуге мүмкіндік береді. 2- Өнім шығарудың коммерциялық жұмысы.
1998 жылдан бастап қуаты жылына 400 мың тонна , шикізаты Қарашы ғана қ
кен орнындағы тұрақсыз газконденсаты болып табылатын Қарашығанақ
азтонналық орнатқышын қолдану үшін әртүрлі жағармай түрлері шығарылды.
Кәсіпорын әрдайым шығаратын жағармай түрлерін кеңейтумен

айналысады. 2007 жылы МТУ өнімділігін 50% арттыру үшін барлы қ
жабдықтар жаңартылды.
2007 году была произведена модернизация
существующего оборудования для увеличения производительности на 50%
МТУ. Разработчиком проекта модернизации технологии МТУ АО Конденсат
АҚның МТУ технологиясының жаңарту жобасын дайындаушы қазақстандық
фирма ТОО КазПЕТОН болды. Газконденсат қайта өңдеу технологиялық
процессінің дайындаушысы және негізгі технологиялық жабдықтарды
жеткізушісі канадалық химиялық машина жасау Propak Systems LTD
фирмасы болып табылады. ( Калгари қаласы, Канада).
Дипломдық жобаның таңдалған объектісі-электржабдықтаудың мұнай-газ
конденсатын тұрақтандыру және фракцияландыру кешені болып табылады.
Жалпы атауын- PROPAK кешені,1 категорияға жататын өндіруші
компаниядан алып тұр.
Ғылыми-техникалық прогресстің тез дамуы өндірістік электрониканың,
өндірістік кәсіпорынның жаңа да сенімді электржабдықтау жүйесінің,
жарықтандырудың, технологиялық процеске қатысатын электрқондырғыларды
басқаратын автоматтандырылған жүйенің жетілдіру қажеттілігін ескертеді.
Осыған байланысты жобалауда сенімділік, электрэнергия сапасы мен
электрмагнитті біріктірілу, релелік қорғаныс пен оперативті автоматиканың
селективтілігі мен жылдам әсер ету сияқты сұрақтарға үлкен көңіл бөлінген,
сонымен қатар ПУЭ бойынша электржабдықтар таңдалған.
Электржабдықтау жүйесін жобалаудағы негізгі мәселе дұрыс жабдық
таңдау және оны тексеру, электр жүктемелерін анықтау, сенімділіктің
оптималды деңгейіне сәйкес келетін электржабдықтау үзіліссіздігіне қойылатын
жоғары талаптар жолымен жүргізілетін жүйенің параметрлерін оптимизациялау.
Жобада комплектілі аппарат таңдау, релелік қорғаныс және жерлендіру есебі
шығарылған

1. Объектінің мінездемесі
МТУ-400 зауыты
сенімді және үзіліссіз электр жабдықтаудағы
тұтынушылардың 1 категориясына жатады.
АҚ "Конденсат" қазіргі уақытта Propak кешені өндіретін келесі өнімдерді
шығарып: 1)Ауыр дистилятты сұйық жағар май СТ АО 15336125-07-2009;2)
Жазда және қыста қолданылатын дизельді жағар май СТ АО 15336125-022008; 3) Тікелей айдау нафтасы СТ АО 15336125-04-2009; 4) Тіке айдаушы
газойлды фракция СТ АО 15336125-03-2009.
Дипломдық жобаның таңдалған объектісі-электржабдықтаудың мұнай-газ
конденсатын тұрақтандыру және фракцияландыру кешені болып табылады.
Жалпы атауын- PROPAK кешені,1 категорияға жататын өндіруші
компаниядан алып тұр.
Бұл объекте электрэнергия тұтынушылары жарылыстан сақтандырылған
асинхронды электрқозғалтқыштар(0,4 кВ) жатады. Олар желдеткіштер мен
сорғыларға жетегі болады.
Бұл кәсіпорында 60,4 кВ төмендеткіш қосалқы станция (ГПП)
орнатылған. Қосалқы станция үшфазалы 50 Гц өндірістік жиілікті айнымалы
тоқтағы электрэнергиясын қабылдау, түрлендіру және тарату үшін
тағайындалған. . Қоректену көзі 10 м қашықтықта тұрған 1106 кВ қосал қы
станция, сонымен қатар ол ГП-3 зауытының (КПО б.в.)қоректену көзі болып
тұр. 1106 кВ қосалқы станциясының қоректенуі кернеуі 110 кВ екі
электрберіліс желілері арқылы орындалады. Бірінші желі ГТС-тан(КПО б.в.)
алынады, ал екіншісі Илецкіден.
Кесте 1. Propak кешенінің электржабдықталуы

Қалыпты режим

Кернеу
Салқындатқы
ш жұмысы
Сорғылардың
жұмысы
Авариялық
режим

Кернеу
Салқындатқы
ш жұмысы
Сорғылардың
жұмысы

SWGR200 (side А)
А жағы

Секционды
ажыратқыш

+
+

айырулы

+

SWGR200 (side В)
В жағы (резерв)

+
-

SWGR200 (side А)
А жағы

қосулы

-

SWGR200 (side В)
В жағы

+
+
+

Propak кешенінің электржабдықталуы (кесте 1) ГПП 60,4 к В қосалқы
станциясындағы, жоғарыда келтірілген, екі тәуелсіз трансформатордан

қоректенетін екі желіс арқылы орындалған болатын. Зауыттың басты қосалқы
станциясында орналасқан элетржабдықтау кешенінің блогы МСС-100 (Motor
Control Center - 100) екі жаққа бөлінген : А – жұмыс жасаушы; В – резервті,
әрбіреуі әрдайым кернеу астында.
А- жағында кернеу шығыны болғанда, В- жағымен толықтай немесе
бөлшектей резервтелуі мүмкін. [2] Сонымен қатар, А жағындағы ж ұмыс
агрегаттарының істен шығуына байланысты, В жағындағы резервтік
технологиялық агрегаттар, технологиялық процесске ешқандай өзгеріс енгізбей,
қосылуы мүмкін.
Кешенде – 36 тұтынушы, 19 – жұмыс жасайды ( А жағы), және 17 –
резервті (кесте 2).

Кесте 2. Propak кешеніндегі электр жүктемелерінің мәліметтер тізімі
Пландағы
Қондырғылардың атаулары
Орнатылған
қуат,
қондырғылар
кВт
АС-117F
Тұрақтандырғыштың жоғарғы
жағындағы бу салқындатқышы
Р-102В АВ
Шайғыш колонна үшін дизельді 5,5
жағармай сорғышы
Р-103В АВ
Шикізатты тұссыздандыратын 30
сорғы
Р-106С АВ
Тұссыздандырғышқа суды
5,5
тарататын сорғы
АС-205А
Жеңіл нафтаны айдаушы
7,5
жоғары колоннаның бу
салқындатқышы (1)
АС-206А
Жеңіл нафтаны айдаушы
7,5
жоғары колоннаның бу
салқындатқышы (2)
АС-207А
Жеңіл нафтаны айдаушы
7,5
жоғары колоннаның бу
салқындатқышы(3)
АС-208А
Жеңіл нафтаны айдаушы
7,5
жоғары колоннаның бу
салқындатқышы(4)
Р-206В АВ
Тұрақтандырғышқа рефлюксті
тарататын сорғы
2 кестенің жалғасы

АС-209С
Р-207В АВ
Р-208В АВ
АС-214С
АС-215С
АС-216С
АС-217С
Р-218В АВ
Р-224Е АВ
АС-218С
АС-219С
Р-222D АВ
АС-228С
Р-221Е АВ
Р-220D АВ
АС-118F

Айналмалы суаландыру
салқындатқышы
Мұнайды фракцияландыратын
колоннаның шикізат сорғышы
Рефлюксті тарататын сорғы
(ашық түсті нафта өнімі үшін)
Мұнайды фракцияландыратын
жоғары колоннаның
салқындатқышы
Мұнайды фракцияландыратын
жоғары колоннаның
салқындатқышы
Мұнайды фракцияландыратын
жоғары колоннаның
салқындатқышы
Мұнайды фракцияландыратын
жоғары колоннаның
салқындатқышы
Тұрақтандырғыш рабойлерінің
айналым сорғышы
Ауыр нафта өнімі үшін
рефлюкс сорғышы
Дизельді жағармайдың
салқындатқышы
Дизельді жағармайдың
салқындатқышы
Мұнайды фракцияландыратын
колоннаның айналмалы
суаландыру сорғылары
Шайғыш колонна үшін дизельді
жағармайдың салқындатқышы
Дизельді жағармай сорғышы
Өнім қалдықтарын айдайтын
шығару сорғышы
Тұрақтандырғыштың жоғарғы
жағындағы бу салқындатқышы

2. Электр тораптағы жарықтандыруды есептеу

1,5
18,5
18,5
18,5
18,5
7,5
7,5
7,5

Propak кешені ДРЛ шамдарымен КСС-сі бар Г типті РСП 05 жарығымен
жарықтандырылған. Кешеннің өлшемі А×В×Н = 40×17×10 м. Жұмыс
қондырғыларының биіктігі h p= 0,8 м және жарықтың іліну биіктігі hc = 1,2 м.
1. Жарықтың есептік биіктігі:

м.
(1)
h H hс h р 10 0,8 1,2 8
2. Терең КСС бар жарығы үшін 5 кестеден λэ = 1 мәнін аламыз, цехтың
ұзын бойына параллель орналасқан қатардағы жарықтардың арақашықтығын
анықтаймыз:
м.
La h 8 1 8

(2)

N L А 2l а Lа 1 L А 2 0,3 0,5 Lа Lа 1

40 (0,6 1,0) 8
1 5,4 5.

N'=5 деп аламыз,
3. lа жарға лейінгі арақашықтықты мына формуламен анықтауға болады:
м.
(3)
l a L A La N 1 2

40 8 (5 1)

4. Жарық қатарының саны:
Тіктөртбұрыштың төбесінде орналасқан жарықтардың Lb мәнін

La Lb 1,5

шарттардан таңдаймыз.
La 1,5 Lb La
Онда
немесе
. Lb = 6 м деп таңдаймыз және
5,33 Lb 8
Lb 8
1,5
жарықтардың қатар санын анықтаймыз:
.
немесе

17 (0,6 1,0) 6
n LB 0,6 1,0 Lb Lb 1
1 3,2 2,8

n = 3 деп алып, цехтағы жарық санын анықтаймыз:
N nN 3 5 15

Мұнда

.

17 6 (5 1)
l a LB Lb n 1 2
2,5

(4)
м жоғарыда көрсетілгендей.

Бұл цехтың жарықтандыру қондырғыларының жарық-техникалық есебі
пайдалану коэффициентінің берілген коэффициенттермен ρп = 0,7; ρс = 0,5; .ρр
= 0,1 жүргізіледі.
Бөлменің индексін анықтаймыз:
.
(5)
i

Α Β
40 17

1,5
h(Α Β) 8(40 17)

а) 5.9. [8] кестесі немесе П4-4 көрсеткіштерінен, i табылған мәнінен және
ρп,ρс,ρр коэффициенттерінен η = 0,75 мәнін анықтаймыз. (Г типті КСС бар РСП
05 жарығы үшін).
б)
Ен = 300 лк және Кз = 1,8 болғанда, бір шамның(жарықтар
тіктөртбұрыштың төбесінде орналасқан) жарық ағынының есептік мәнін
аламыз:
лм.
(6)

Εн Κз S z 30 1,8 40 317 1,15

37536
N η
15 0,75

Есептің қорытындысы бойынша П1-1 кестеден HQL-700 типті шамды
таңдаймыз, номиналды жарық ағыны Фн=38500 лм, Osram фирмасы.

3. Электр жүктемелерін есептеу
Электр энергиясының тұтынушысы деп технологиялық процесспен
біріккен және белгілі бір территорияда орналасқан электр қабылдағыштар
тобын айтамыз.
Электр қабылдағыш бұл электр энергиясын басқа энергия көзіне
айналдыратын аппарат, агрегат, механизм.
Электр энергиясын тұтынушыларының жүйесін, яғни олардың
жүктемелерінің мына эксплуатациондық-техникалық белгілері бойынша
анықталады:
өндірістік тағайындалуы; өндірістік байланысы; ж ұмыс
режимдері; қуаты және кернеуі; тогы; қоректену сенімділігінің қажетті
дәрежесі; электрқабылдағышының тұрақтылығы.
Бірақ өндірістік кәсіпорынның электр жүктемелерін анықтау кезінде электр
энергия тұтынушыларын жұмыс режимі, қуаты, кернеуімен және сенімділіктің
қажетті дәрежесімен жүйелендіру жеткілікті.
Propak кешенінің электрқабылдағыштар жұмысының сараптама нәтижесі,
оның тұтынушыларының (желдеткіш және сорғы) ұзақ режимде жұмыс
жасайтынын анықтап көрсетті. Ұзақтығы бір сағаттан бірнеше сағатқа дейін.
Барлық тұтынушылар өндірістік жиіліктегі айнымалы тоқпен қоректендірілген
және жарылыстан қорғайтындай орындалған.
Электр жүктемелерін есептеу жұмысы тәжірибелік және жалпылымы
берілгендерге негізделген.
Есептеуді әрбір электрқабылдағыштың номиналды қуатын анықтаудан
бастайды. Оның ішіне артық жүктелген ауысымға қуат, объектінің максималды
есептік қуаты кіреді.
Номиналды қуат – бұл электрқабылдағыштың пайдалы қуаты, жұмыс
кезінде. Ол электрқондырғылардың, электрқозғалтқыштардың және басқа
қондырғылардың паспорттық берілгенде көрсетіледі.
Кешеннің ұсынылған электрқондырғыларына келесі көрсеткіштер
анықталған , электрэнергия және жүктеме графигін мінездейтін
қабылдағыштар. (кесте 3).

Барлығы

126,34999

КИ=0,7

502,19

809,5

SP , кВА Толық,

КИ=0,65

501,3936

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0.75
0.75
0,75

75,81

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

tgα

300,836

сosα

QP , кВар Реактивті,

[1]

РР , кВт Активті,

0,65
0,7
0,7
0,7
0,65
0,65
0,65
0,65
0,7
0,65
0,7
0,7
0,65
0,65
0,65
0,65
0,7
0,7
0,65
0,65
0,7
0,65
0,7
0,7
0,65

Тұтынылатын
есептелген
қуат

101,08

Резервтік

11
7,5
7,5
7,5
7,5
1,5
150
18,5
18,5
18,5
18,5
110
7,5
7,5
150

Қуат
коэффициен
ті

401,115

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1,5
18,5
18,5
18,5
18,5
7,5
7,5
7,5

Пайдалану коэффициенті, КИ*1

АС-218С
АС-219С
Р-222D АВ
АС-228С
Р-221Е АВ
Р-220D АВ
АС-118F

1
1
1
1
1
1
1
1

Орнатылған қуат, кВт

Р-208В АВ
АС-214С
АС-215С
АС-216С
АС-217С
Р-218В АВ
Р-224Е АВ

2
1
1
2
1
1
2
1
2

Бір токқабылдағышының қкаты, кВт

АС-117F
Р-102В АВ
Р-103В АВ
Р-106С АВ
АС-205А
АС-206А
АС-207А
АС-208А
Р-206В АВ
АС-209С
Р-207В АВ

Токқабыл
дағыштар
ының
саны
бірлік.
Іске қосылған

Атаулары

Генпланда орналасуы

Кесте 3. Propak кешенінің есептік жүктемесін анықтау

376,65 635,74

3.1 Артық жүктелген ауысымда максималды жүктемені анықтау
Өндірістік
кәсіпорынның
электрлік
жүктемелері
кәсіпорынды
жабдықтаудағы барлық жүйе элементтері анықтайды. Сондықтан электр
жүктемелерін дұрыс анықтау кәсіпорынның энергожүйесін жобалау мен
тасымалдаудағы ең басты шешуші фактор болып табылады.
Ауысымды қуат артық жүктелген ауысымда жұмсалған мөлшер қуатын
есептейді.
Күштік электрқабылдағыштардың орташа жүктемелері номиналды қуат
пен пайдалану коэффициенті арқылы анықталады.
РНОМ=∑РН

(7)

РСМ=КИ×РНОМ

(8)

QСМ= РСМ×tgα

(9)

Мұндағы
КИ

пайдалану
коэффициенті,
цехтағы
бір
электрқабылдағыштың немесе электрқабылдағыштар тобы үшін [3].
РНОМ - электрқабылдағыштар тобы үшін орнатылған жиынтық қуат [шарт
бойынша].
tgφ - cosφ менінен анықталады, әрбір электрқабылдағыш үшін
қабылданады.
PROPAK кешенінің электрқабылдағыштарын келесі екі топқа бөлеміз К И =
0,65 және 0,7.
1. (7) формула бойынша электрқабылдағыштар тобында жиынты қ номиналды
қуат табамыз
РНОМ = 11+15+1,5+18,5+18,5+7,5+4 = 76 кВт
2.(8), (9) формулаларымен артық жүктелген ауысымдағы орташа максималды
қуатты анықтаймыз.
Активті: РСР. МАХ.0,65 = 0,65×76 = 49,4 кВт
Реактивті: QСР. МАХ.0,65 = 49,4×0,75 = 37,05 кВар
КИ = 0,7 тобы үшін;
1. (7) формула бойынша электрқабылдағыштар тобында жиынты қ номиналды
қуат табамыз
РНОМ = 5,5+30+5,5+4+75+22+37+55+7,5+75+15 = 331,5 кВт

2. (8), (9) формулаларымен артық жүктелген ауысымдағы орташа максималды
қуатты анықтаймыз
Активті: РСР. МАХ.0,7 = 0,7×331,5 = 232,05 кВт
Реактивті QСР. МАХ.0,7 = 232,05×0,75 = 174,0375 кВар
Кесте 4
Артық жүктелген ауысымдағы орташа максималды жүктемелер
қабылдағыштар
тобы
РНОМ, кВт
РСР. МАХ, кВт
QСР. МАХ, кВар
SСР. МАХ, кВА

КИ = 0,65

КИ = 0,7

49,4
37,05

331,5
232,05
174,0375

барлығы

281,45
208,2
351,8125

Р СР.МАХ. = РСР. МАХ.0,65 +РСР. МАХ.0,7

(10)

Q СР.МАХ.1ШР = QСР. МАХ.0,65+QСР. МАХ.0,7

(11)

S= √ PСР .МАХ 2 +Q CP. MAX 2

(12)

(10) формуламен артық жүктелген ауысымдағы орташа максималды активті
қуатты анықтаймыз
Р СР.МАХ. = 49,4+232,05 = 281,45 кВт
(11) формуламен артық жүктелген ауысымдағы орташа максималды реактивті
қуатты анықтаймыз
Q СР.МАХ.1ШР = 37,05+174,0375 = 211,0875 кВар
(12) формуламен артық жүктелген ауысымдағы максималды толық қуатты
анықтаймыз
S= √ 281,452 +211,0875 2=351,8125 кВА

3.2 Есептік жүктемені максимум коэффициенті әдісімен анықтау
Максимум коэффициентін ескергендегі электрқабылдағыштар тобының
жүктемелердің негізі реттелген диаграмма әдісі болып табылады. Бұл
номиналды қуаты мен электрқабылдағыштарының сипаттамасы арқылы есептік
жүктеме максимумын анықтауға болады.

Рр = К МAX × РСР. МАХ = К МAX ×К И×Р НОМ

(13)

мұндағы К МAX – жүктеменің максимум коэффициенті;
КИ – белгілі n топ электрқабылдағыштарының пайдалану коэффициенті;
РНОМ – n ЭФ қарастырылатын электрқабылдағыштардың номиналды қуаты.
КМAX мәнін электрқабылдағыштардың эффективті санының (n ЭФ) пайдалану
коэффициентіне тәуелді
К М = f (К И, n ЭФ ) арқылы немесе [3] келтірілген
кестеден табуға болады.
Топтағы электрқабылдағыштардағы эффективті санын мына формуламен
анықтайды
n ЭФ = ( ∑ Р НОМ) 2 ∑ Р 2 НОМ

(14)

Есептік реактивті жүктемені төменгі формуламен анықтайды
Q Р = РР × tgα

(15)

Топтың толық есептік жүктемесін мына формуламен анықтайды
(16)

S= √ PСР .МАХ 2 +Q CP. MAX 2

К И = 0,65 электрқабылдағыштар тобы үшін
1. (14) формуламен топтағы электрқабылдағыштардың эффективті санын
анықтаймыз
n ЭФ = (76) 2(121+56,25+56,25+2,25+342,25+342, 25+56,25+16)=5776992,5=5,8
n ЭФ =6 дөңгелектейміз.
2. Таблица бойынша КМAX анықтаймыз
КМAX = 1,33
3. (13) формуламен топтың толық есептік активті жүктемесін анықтаймыз
РР = 1,33×76 = 101,08 кВт
4. (15) формуламен топтың толық есептік реактивті жүктемесін анықтаймыз
Q Р = 101,08 × 0,75 = 75,81 кВар.
5. (16) формуламен топтың толық есептік жүктемені анықтаймыз
S= √ 101,08 +75,81 =126,34999 кВА

КИ = 0,7 электрқабылдағыштар тобы үшін

1. (14) формула арқылы топтағы электрқабылдағыштардың эффективті санын
табамыз
n ЭФ = (331,5) 2(60,5+1400+11250+1369+3250+56,25) =109892,2517385,75 = 6,3
n ЭФ =7-ге дөңгелектейміз
2. Таблица бойынша КМAX анықтаймы
КМAX = 1,21
3. (13) формуласымен топтың есептік активті жүктемесін табамыз
РР = 1,21×331,5 = 401,115 кВт
4. (15) формуласымен топтың есептік реактивті жүктемесін табамыз
Q Р = 401,115 × 0,75 = 300,836 кВар.
5. (16) фрмуласымен топтың толық есептік жүктемесін табамыз
S= √ 401,1152 +300,8362=501,3936 кВА

Кесте 5. Есептік жүктеме
Қабылдағыштар
КИ = 0,65
тобы
РНОМ, кВт
РР, кВт
101,08
QР, кВар
75,81
SР, кВА
126,34999

КИ = 0,7

барлығы

331,5
401,115
300,836
501,3936

502,195
376,646
627,74359

3.3 Электржөндеу цехының жүктеме картограммасы
Цехтың жүктеме орталығы болып табылады, цехтың электроэнергия
тұтынушыларының символдық орталыгы.Цехтық подстанцияны жүктеме
орталығына жақын орналастыруға болады, сондай ақ электроэнергияны
тұтынушыларының орталығына жоғары кернеуді жакындатуға әсер
етеді,заводтың жоғары кернеулі таратушы желі сияқты, дәл солай төменгі
кернеулі желіде,электроэнергияның жоғалуын төмендетеді және өткізгіш
материалдардың шығынын азайтады.Картограмманы тұрғызғанда цех бөлімінің
күштік жүктеменің есебін білуіміз керек, орнатылған қуат бойынша аны қтайды.
Жүктеме анықталуы кестеде көрсетілген.

Шеңбер радиусын картограмманың әрбір дөңгелегін анықтау.

r=
Р рi

т

мұндағы:Ррi-цехтың 1-ші бөлімінің есептелген активті жүктемесі.
m-тандалған масштаб
m=0,001кВтмм2 қабылдаймыз.
Цех үшін қоқыстың өңделуі Рр=627кВт

r=

=447мм
627 3,14 0,001

Қалған есептеулер кестеде
Цех жүктемесін тұрғызуға арналған есептік мәндері.
Цех бойынша номер
және бөлім аталуы

Ррi,кВт

r,мм

Propak кешені

627

447

СЭРБ

530

410

Бу қазандығы

511

403

Су жылытқыш
қазандығы

308

313

Зертхана

278

298

УКГ

293

Электрлік жүктемелерінің
анықталады:

ортасының

X0

P *X
P
pi

305

координатасы

i

Y0

pi

мына

P *Y
P
pi

i

pi

Сонымен зауыдтың электрлік жүктемелерінің ортасын табамыз:

X0

P *X
P
pi

i

pi

P1 * X 1 P2 * X 2 P3 * X 3 P4 * X 4 P5 * X 5 Р6 * Х 6
P1 P2 P3 P4 P5 Р6

278 * 27 308 * 50 511 * 60 530 * 80 627 * 90 293 * 75
64 м
278 308 511 530 627 293

Y0

P *Y
P
pi

i

pi

P1 * Y1 P2 * Y2 P3 * Y3 P4 * Y4 P5 * Y5 Р6 * Y6

P1 P2 P3 P4 P5 Р6

278 * 60 308 * 40 511 * 29 530 * 40 293 * 80 627 * 60
50 м
278 308 511 530 627 293

формуламен

4. Қуатты анықтау және теңгеру қондырғысын таңдау
Кәсіпорындарда реактивті
конденсатормен орындалады.

қуатты

теңгеру

көбінесе

статикалық

Жобалайтын цехта реактивті қуатты теңгеру қондырғысын орнатамыз.
Ол үшін таңдалған комплектілі теңгеру қондырғысын (КТҚ) автомат қорабы
арқылы таратқыш шинаға қосамыз.
Комплектілі теңгеру қондырғысының қуаты Qкку, кВАр төмендегі
формуламен анықталады :
Qкку = Pм. (tg 1 - tg 2).

(17)

Рм1 = 407,5кВт; tg 1 = 0,95; tg 2 = 0,75 (кесте 3).
Qкку1 =407,5 (0,95 – 0,75) = 81,5 кВАр.
Рм2. = 402кВт; tg 1 = 0,95;

tg 2 = 0,75 (кесте 3)

Qкку2 = 402 (0,95 – 0,75) = 80,4 кВАр
Қондырғыға УКТ-0,38-I-108 [4] типті екі КТҚ таңдап, жиынтық Q кку =
161,9 кВАр таратқыш шинаға АПВ7 (3 70).[2] сым маркасымен жалғаймыз.
Iдоп. Iм. =

Q1
U 3

.

(18)

УКТ-0,38-I-108: АПВ7(3 70).
Iдоп1 = 3 70 = 210 А Iм1 =

КТҚ-ның қорғаныс

108
0,38 3

= 164 А.

аппаратурасы ретінде

автоматты ажыратқыштарды таңдаймыз.

А3724Б

250
250 К

,[5] типті

УКТ-0,38-I-108: А3724Б

250
250 К

.

Iн.т.расц2 = 250А Iм2 = 243А.
Iн.авт2 = 250А Iм2 = 243А.
Iн.эл.маг2 = 4000 А 1,5 Iм2 = 1,5 243 = 364,5А.

4.1 КТҚ-ның оптималды орналасуын есептейміз
Lопт. = L0 + (1 –
) L, м
Qкку

(19)

2 Q

мұнда L0, м –трансформатор КТП-дан таратқыш шинаға дейінгі ұзындығы ;
L, м – таратқыш шинаның басы мен аяғына дейінгі ұзындық;
Q – комплектілі компенсатор қондырғысының қуаты, кВАр
1-секция: Q=81,5кВАр; L=13,3м;
1-секция

Lопт. = 0,7 + (1 –

2-секция

Lопт. = 0,7 + (1 –

108
2 81,5

2-секция: Q=80,4кВАр; L=11,9м;
) 13,3 = 5,1 м.

108
2 80,4

) 11,9 = 4,6 м.

5. Электрқозғалтқыштарды таңдау
Электрқозғалтқыштарды жұмыс машиналары мен механизмдерге келесі
параметрлер бойынша таңдайды: типі, кернеуі, тогы (тұрақты немесе
айнымалы), айналу жиілігі,қоршаған ортаның шарты, жүктеменің мәні және
сипаттамасы [5].
Бұл кешенге электрқозғалтқыштарды типі, кернеуі және тогы бойынша
таңдау бір мағыналы. Propak кешенінің электржабдықталуы техникалы қ
агрегаттарды өндіруші зауыттың номиналды техникалық мәліметтермен
жеткізілетін өндіріс жиілігі 50 Гц айнымалы токпен, 0,4кВ кернеуімен
орындалады. Электрқозғалтқыштар өндірушінің талаптарына сай асинхронды
болуы тиіс, яғни әр таңдалған электрқозғалтқыш технологиялық саласындағы
өндіруші жағынан барлық талаптарды орындау тиіс.
Электрқозғалтқыштарды айналу жиілігі бойынша та ңда ған кезде,
электрқозғалтқыштың айналу жиілігі жұмыс машинасының айналу жиілігіне
жақын болу керек. Бірақ номиналды айналу жиілігі аз болған
сайын,электрқозғалтқыштардың габарит өлшемдері мен металлсыйымдылығы
үлкейеді, яғни оның құны да өседі, сонымен қатар ПӘК-і және қуат
коэффициенті де азаяды.
Сондықтан жұмыс машинасы мен
электрқозғалтқыштардың
айналу жиіліктері сәйкес келмегенде жоғары
жылдамдықты электрқозғалтқыштарды (соның ішінде, 1500 және 3000 мин -1)
пайдаланған тиімді. Мысалы, айналу жиілігі 500-ге дейінгі машиналар ға 1500
мин-1 электрқозғалтқыштарды қолданған жөн.
Электрқозғалтқыштарды жүктемеге байланысты жетегі құрылымының
режиміне (ұзақ уақытты, ұзақ уақытты айнымалы жүктемелі, қысқа уақытты,
қайталмалы қысқа уақытты) және тұтынылатын қуатына тәуелді таңдайды.
Таңдалған электрқозғалтқыштардың қуаты жұмыс машинасының қуатына
тең немесе одан кішкене үлкен болуы тиіс; оның қосылу (МП) және максималды

критикалық (МКР) моменттері жұмыс машинасының қозғалу және кедергі
моменттерінен сәйкесінше үлкен болу керек. Электрқозғалтқыштардың жұмыс
режиміндегі қыздыру температурасы рұқсат етілетін шамадан аспау тиіс.
Аса маңызды аспект, Propak кешенінің электрқозғалтқыштарын таңдаған
кезде, жарылыстан қорғаныс болып табылады.ПУЭ бойынша жарылысы қауіпті
аймақ классификациясына сәйкес Propak кешені В-1Г класына жатады.

5.1 Салқындатқыш қондырғыларға электрқозғалтқыштарды таңдау

АС-117F
АС-205А
АС-206А
АС-207А
АС-208А
АС-209С
АС-214С
АС-215С
АС-216С
АС-217С

Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model

F32-99-2
F24-80-2
F24-80-2
F24-80-2
F24-80-2
F5-40-1
F32-99-2
F32-99-2
F32-99-2
F32-99-2

1415
2796
611
7076
-

t1,ºC

t2,ºC

-45
-45
-45
-45
-

288
288
343
193
-

6,4
3,2
3,2
3,2
-

Артық манометриялық қысым , КПа

температура
диапазоны

Металл коррозиясының рұқсат етілген қалыңдығы ,
мм

Дайындаушы зауыттың
салқындатқыш
қондырғылар үлгілерінің
атаулары

Салқындатқыш қондырғыларының қуаттары, кВт

Салқындатқыш қондырғыларының атаулары

Генпланда орналасуы

Propak кешені құрамында келесі салқындатқыш қондырғылары бар, кесте
(7), (8) кестеде электрқозғалтқыштарға талаптар және номиналды мәндері
көрсетілген, өндіруші компаниясы [2] Propak Systems Ltd ( Калгари қаласы,
Канада)
Кесте 7. Салқындатқыш қондырғылар

1723
655
655
655
-

АС-218С
АС-219С
АС-228С
АС-118F

Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model

F20-75-2
F20-75-2
F8-59-1
F32-99-2

896
-

-45
-45
-

343
343
-

3,2
3,2
-

1723
1723
-

Электрқозғалтқыштар өндірушілерінің өнімін саралау нәтижесінде мен өз
таңдауымды ЭПК тобы Ресей брендінде тоқтаттым, жалпы атауы Орлан,
сериясы– АИР. Себебі бұл өнімдер жобалайтын объектіге көптеген жағынан да
жарайды, (кесте 9).

АС-117F
АС-205А
АС-206А
АС-207А
АС-208А
АС-209С
АС-214С
12 АС-215С
АС-216С
АС-217С
АС-218С
АС-219С
АС-228С
АС-118F

Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model
Smith co. Model

F32-99-2
F24-80-2
F24-80-2
F24-80-2
F24-80-2
F5-40-1
F32-99-2
F32-99-2
F32-99-2
F32-99-2
F20-75-2
F20-75-2
F8-59-1
F32-99-2

7,5
7,5
7,5
7,5
1,5
18
18
7,5
7,5
3,7

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Жарылыстан қорғаныс

TEFC Motors салқындатқыш
желдеткішпен жинақталған

обмин-1

nном,

электрқозғалтқыштардың

кернеу - UН , В

Дайындаушы зауыттың
салқындатқыш
қондырғылар үлгілерінің
атаулары

Электрқозғалтқыштың орнатылған

қондырғылардағы

қуаты - РН , кВт

Салқындатқыш қондырғыларының
атаулары

Генпланда орналасуы

Кесте
Салқындатқыш
параметрлері

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ЭПК тобы өзінің тапсырыс берушілердің талаптарына сәйкесінше келесі ж ұмыс
істеу тәртібін қарастырады:

- Өндірістің барлық кезеңдерінде жіберілетін өнімнің сапасын тексеру;
- Белгіленген уақытта сатып алушының қоймасына қондырғыларын
жеткізу
- Қондырғының тиімді бағасы. Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- ЭПК тобының және оның өндірілетін өнімнің атағы қанағаттанарлықты.
ОРЛАН® электрқозғалтқыштары тұтынушылар арасында өзінің жоғары
эксплуатациондық сипаттамаларымен өздерін жаксы жағынан көрсетті.
АИР сериясының келесі мінездемелері бар:
- айналу осінің биіктік диапазоны 56-дан 355 мм-ге дейін;
- номиналды қуаты 0,12 кВт-тан 315 кВт-қа дейін;
- төмендетілген шу;
- жоғары діріл оқшауландырғыш;
- климаттық орындалуы У2, МЕСТ 15150-69;

Генпландағы
қондырғының атауы

АИР сериялы ОРЛАН ® электрқозғалтқыштары толығымен МЕСТ Р
51689-2000 и МЕСТ 184-73 сәйкес келеді. Олар сыртқы үрленумен жабық
орындалған - ICA 0141(МЕСТ 20459-87), қорғау дәрежесі- IP55 (МЕСТ 1749487). Статор орамасы F (МЕСТ 8856-93) класына сәйкес келеді.
Кесте 9. Жобалайтын салқындатқыш қондырғыларға электрқозғалтқыштар

АС-117F
АС-205А
АС-206А
АС-207А
АС-208А
АС-209С
АС-214С
АС-215С
АС-216С
АС-217С
АС-218С
АС-219С
АС-228С
АС-118F

Электрқ
озғалтқыш
тыңмаркас
ы

nном,
РН,
-1
обмин
кВт

АИР132М4
АИР132S4
АИР132S4
АИР132S4
АИР132S4
АИР80В4
АИР160М4
АИР160М4
АИР160М4
АИР160М4
АИР132S4
АИР132S4
АИРL4
АИР132М4

7,5
7,5
7,5
7,5
1,5
18,5
18,5
18,5
18,5
7,5
7,5

КПД

Қуат
коэф.
cosφ

IНОМ
А

МН,
Н·м

15,3
15,3
15,3
15,3
3,1
35
35
15,3
15,3
8,6

48,7
48,7
48,7
48,7
9,9
120
120
120
120
48,7
48,7
26,4

100% 75%

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

90,5
90,0
90,0
90,0
90,0
84,1
91,9
91,9
91,9
91,9
90,0
90,0
87,4
90,5

Электрқозғалтқыштарды тексеру:

91,0
90,4
90,4
90,4
90,4
84,6
92,3
92,3
92,3
92,3
90,4
90,4
87,6
91,0

0.84
0.80
0.80
0.80
0.80
0.81
0.84
0.84
0.84
0.84
0.80
0.80
0.77
0.84

2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
3,1
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
4,0
2,9

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,4
2,4
3,7
2,4

1) АС-117F; АС-118F қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз
РДВ = 11 кВт
Каталогтан АИР132М4 (РН=11кВт; nном=1500 обмин-1 таңдаймыз;
λ MAX =

М MAX
=2,9 ;
МН

λП=

М пуск
=2,4 ;
МН

λ MIN =1,8 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 Р МАХ
(15)
λ МАХ

(20)
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙12
=5,5 кВт
2,9

РН =11 кВт РПЕР =5,5 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

π∙n

(21)
wH=

3 , 14 ∙1500
−1
=157 рад с

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

π∙n

(22)
w М=

3 , 14 ∙1450
=151,7 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 71 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

Р МАХ


(23)

М С=

12000
=79,1 Н ∙ м
151,7

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз

М С , ПР=

МС ∙ wM
wH

(24)
М С , ПР=

79,1 ∙ 151,7
=76,43 Н ∙ м
157
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ М СП

λmin ∙ U ¿

(25)

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ 76,43
=62,04 Н ∙ м
1 , 8 ∙0 , 925

МН=71Н·м МН.П= 62,04 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 12 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР132М4 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
2) АС-205А; АС-206А; АС-207А; АС-208А; АС-218С; АС-219С
қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз
РДВ = 7,5 кВт
Каталогтан АИР132S4 таңдаймыз (РН=7,5кВт; nном=1500 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,0 ;
МН

λП=

М пуск
=2,4 ;
МН

λ MIN =1,8 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙8
=3,55 кВт

РН =7,5 кВт РПЕР=3,55 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙1500
=157 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙1450
−1
=151,7 рад с

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 48,7 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

8000
=52,73 Н ∙ м
151,7

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз,(25)
М С , ПР=

52,73 ∙ 151,7
=50,9 Н ∙ м
157

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ 50,9
=41,3 Н ∙ м
1 , 8 ∙0 , 9252

МН=48,7 Н·м МН.П= 41,3 Н·м, , максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 8 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР132S4 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
3) АС-209С қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз
РДВ = 1,5 кВт
Каталогтан АИР80В4 таңдаймыз. (РН=1,5кВт; nном=1500 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=4,0;
МН

λП=

М пуск
=3,5 ;
МН

λ MIN =2 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙2
=0,665 кВт

РН =1,5 кВт РПЕР =0,665 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз

wH=

3 , 14 ∙1500
=157 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз

w М=

3 , 14 ∙1450
−1
=151,7 рад с

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 9,9 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

2000
=13,2 Н ∙ м
151,7

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

13,2 ∙ 151,7
=12,7 Н ∙ м
157

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙12,7
=9,07 Н ∙ м
2∙ 0 , 9252

МН = 9,9 Н·м МН.П = 9,07 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 2 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР80В4 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
4) АС-214С; АС-215С; АС-216С; АС-217С қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз
РДВ = 18,5 кВт
Каталогтан АИР160М4 таңдаймыз. (РН=18,5кВт; nном=1500 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,1 ;
МН

λП=

М пуск
=2,6 ;
МН

λ MIN =2 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙19,5
=8,36 кВт
3,1

РН =18,5 кВт РПЕР =8,36 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙1500
=157 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙1450
=151,7 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 120 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

19500
=128,54 Н ∙ м
151,7

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

128,54 ∙151,7
=124,2 Н ∙ м
157

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙124,2
=107,07 Н ∙ м
2∙ 0 , 9252

МН = 120 Н·м МН.П = 107,07 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 19,5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР160М4 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
5) АС-228С қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 8 кестеден аламыз
РДВ = 4 кВт
Каталогтан АИРL4 таңдаймыз. (РН=4 кВт; nном=1500 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=4,0;
МН

λП=

М пуск
=3,7 ;
МН

λ MIN =2,2 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙5
=1,66 кВт

РН =4 кВт РПЕР=1,66 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз

Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙1500
=157 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙1450
=151,7 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 9)
МН = 26,4 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

5000
=32,96 Н ∙ м
151,7

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

32,96∙ 151,7
=31,8 Н ∙ м
157

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25∙ 31,8
=21,14 Н ∙ м
2,2 ∙ 0 ,925 2

МН = 26,4 Н·м МН.П = 21,14 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИРL4 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
5.2 Сорғыларға электрқоздырғыштарды таңдау
Propak кешені құрамында келесі салқындатқыш қондырғылары бар,
кесте (10), (11) кестеде электрқозғалтқыштарға талаптар және номиналды
мәндері көрсетілген, өндіруші компаниясы [2] Propak Systems Ltd ( Калгари
қаласы, Канада)

Генпланда

Кесте 10. Сорғылардың параметрлері
Пландағы
сорғылардың
атаулары

Дайындаушы зауыттың
сорғылар үлгісінің атаулары

Жұмыс
қысымы
ΔР, кПа

ΔQ, лм

ғы орны

Р-102В АВ
Р-103В АВ
Р-106С АВ
Р-206В АВ
Р-207В АВ
Р-208В АВ
Р-218В АВ
Р-224Е АВ
P-222D AB
Р-221Е АВ
P-220D AB

Gould’s Model 3935L BP20-35
Gould’s Model VIC-T 6×8 10ALC 4ST
Gould’s Model 3935L BP20-40
Gould’s Model VIC-T 4×6 8RALC 3ST
Gould’s Model 3700L 3×4 16N
Gould’s Model VIC-T 4×6 9ALC 10ST
Gould’s Model VIC-T 6×8 11AHXAHC 2ST
Gould’s Model VIC-T 6×8 10ALC 9ST
Gould’s Model 3700S 2×4 7N
Gould’s Model 3700L 3×4 16DV
Gould’s Model 3700S 1×2 11B

1600
800
2460
285
1000
1200
500
2000
165
1100
800

1236
13.8
440
1090
649
2802
1020
850
588
288

Р-102В АВ
Р-103В АВ
Р-106С АВ

Р-206В АВ
Р-207В АВ

Р-208В АВ
Р-218В АВ
Р-224Е АВ

Жарылыстан қорғаныс

TEFC Motors
салқындатқышжелдеткішпен
жинақталған

nном,
обмин-1

Кернеу- UН, В

Электрқозғалтқыштың
орнатылған номиналды қуат -

Дайындаушы зауыттың
сорғылар үлгісінің
атаулары

РН, кВт

Сорғылардың атаулары

Генпланда орналасуы

Кесте 11. Салқындатқыш қондырғылардағы электрқозғалтқыштардың
параметрлері

Gould’s Model
3935L BP20-35
Gould’s Model
VIC-T 6×8 10ALC 4ST
Gould’s Model
3935L BP20-40

5,5

380

3000

+

+

380

3000

+

+

5,5

380

3000

+

+

Gould’s Model VIC-T 4×6
8RALC 3ST
Gould’s Model
3700L 3×4 16N
Gould’s Model
VIC-T 4×6 9ALC 10ST
Gould’s Model VIC-T 6×8
11AHXAHC 2ST
Gould’s Model
VIC-T 6×8 10ALC 9ST

3,7

380

2960

+

+

380

2900

+

+

380

2960

+

+

380

2960

+

+

380

2960

+

+

P-222D AB
Р-221Е АВ
P-220D AB

Gould’s Model
3700S 2×4 7N
Gould’s Model
3700L 3×4 16DV
Gould’s Model
3700S 1×2 11B

7,5

380

2900

+

+

380

2900

+

+

380

2900

+

+

Қондырғының
генпландағы
атаулары

Кесте 12. Жобалайтын сорғыларға электрқозалтқыштар

Р-102В АВ
Р-103В АВ
Р-106С АВ
Р-206В АВ
Р-207В АВ
Р-208В АВ
Р-218В АВ
Р-224Е АВ
P-222D AB
Р-221Е АВ
P-220D AB

Қуат
Электрқо РН,
nном,
ПӘК коэф.
-1
зғалтқышт кВт обмин
cosφ
ардың
маркасы
100% 75%

АИР100L2
АИР180M2
АИР100L2
АИР100S2
АИР250S2
АИР180S2
АИР20М2
АИР255М2
АИР112М2
АИР250S2
АИР160S2

5,5
5,5
7,5

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

88,8
93,4
88,8
87,8
95,2
92,6
93,8
94,6
89,9
95,2
91,7

88,9
93,6
88,9
88,2
95,3
92,8
94,1
94,6
89,5
95,3
92,2

0,88
0,90
0,88
0,93
0,89
0,88
0,90
0,88
0,92
0,89
0,91

IНОМ
А

МН,
Н·м

10,7 18
10,7 18
7,3 13,2
129 241
64 120
96 177
13,6 24,7
129 241

3,8
3,0
3,8
3,0
2,8
3,2
3,0
2,8
3,4
2,8
3,1

Электрқозғалтқыштарды тексеру:
1) Р-102В АВ; Р-106С АВ қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 5,5 кВт
Каталогтан АИР100L2 таңдаймыз (РН = 5,5 кВт; nном = 3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,8 ;
МН

λП=

М пуск
=2,7 ;
МН

λ MIN =2,2 )

2,7
2,8
2,7
2,6
2,5
2,8
2,6
2,2
2,4
2,5
2,3

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙6,5
=2,275 кВт
3,8

РН =5,5 кВт РПЕР=2,275 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз

w М=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 18 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

6500
=20,7 Н ∙ м
314

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

207∙ 314
=20,7 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ 20,7
=13,7 Н ∙ м
2,2 ∙ 0 ,925 2

МН = 18 Н·м МН.П = 13,7 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 6,5 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР100L2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
2) Р-103В АВ қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 30 кВт

Каталогтан АИР180М2 таңдаймыз. (РН = 30 кВт; nном = 3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,0 ;
МН

λП=

М пуск
=2,8 ;
МН

λ MIN =1,5 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙31
=13,74 кВт
3,0

РН =30 кВт РПЕР =13,74 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 97 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

31000
=98,7 Н ∙ м
314

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

98,7 ∙314
=98,7 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ 98,7
=96,4 Н ∙ м
1,5 ∙ 0 , 9252

МН = 97 Н·м МН.П = 96,4 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 31 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР180М2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
3) Р-206В АВ қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз

РДВ = 3,7 кВт
Каталогтан АИР100S2 таңдаймыз. (РН = 4 кВт; nном=3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,0 ;
МН

λП=

М пуск
=2,6 ;
МН

λ MIN =1,8 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙5
=2,21 кВт
3,0

РН =4 кВт РПЕР=2,21кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
−1
=314 рад с

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙2960
=309,8 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)

МН = 13,2 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

5000
=16,1 Н ∙ м
309,8

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

16,1 ∙ 309,8
=15,9 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25∙ 15,9
=12,9 Н ∙ м
1,8 ∙ 0 , 9252

МН = 13,2 Н·м МН.П = 12,9 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 5 кВт, қамтамасыз етіледі
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР100S2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.

4) Р-207В АВ; Р-221Е АВ қондырғылары
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 75 кВт
Каталогтан АИР250S2 таңдаймыз. (РН = 75 кВт; nном=3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=2,8 ;
МН

λП=

М пуск
=2,5 ;
МН

λ MIN =1,8 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙76
=36,1 кВт
2,8

РН =75 кВт РПЕР =36,1кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙2900
=303,5 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 241 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

76000
=250,4 Н ∙ м
303,5

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

250,4 ∙303,5
=242 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25∙ 242
=236,3 Н ∙ м
1,5 ∙ 0 , 9252

МН = 241 Н·м МН.П = 236,3 Н·м, , максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 76 кВт, қамтамасыз етіледі.

Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР250S2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
5) Р-208В АВ қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 19 кВт
Каталогтан АИР180S2 таңдаймыз. (РН = 22 кВт; nном=3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,2 ;
МН

λП=

М пуск
=2,8 ;
МН

λ MIN =1,5 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙20
=8,3 кВт
3,2

РН =22 кВт Р ПЕР=8,3 кВт

Б) ) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙2960
=309,8 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 71 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

20000
=64,5 Н ∙ м
309,8

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

64,5∙ 309,8
=63,6 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ 63,6
=62,1 Н ∙ м
1,5 ∙ 0 , 9252

МН =71 Н·м МН.П = 62,1 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 20 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР180S2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
6) Р-218В АВ қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 37 кВт
Каталогтан АИР20М2 таңдаймыз. (РН = 37 кВт; nном=3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=3,0 ;
МН

λП=

М пуск
=2,6 ;
МН

λ MIN =1,5 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙38
=16,8 кВт
3,0

РН =37 кВт Р ПЕР=16,8 кВт

Б) ) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
=314 рад с−1

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙2960
−1
=309,8 рад с

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 120 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

38000
=122,6 Н ∙ м
309,8

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

122,6 ∙ 309,8
=121 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)

М Н ≥ М Н. П =

1,25∙ 121
=118 Н ∙ м
1,5 ∙ 0 , 9252

МН =120 Н·м МН.П = 118 Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы 38 кВт, қамтамасыз етіледі
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР20М2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
7) Р-218В АВ қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 55 кВт
Каталогтан АИР255М2 таңдаймыз. (РН = 55 кВт; nном=3000 обмин-1;
λ MAX =

М MAX
=2,8 ;
МН

λП=

М пуск
=2,2 ;
МН

λ MIN =1,5 )

А) Электрқозғалтқышты артық жүктемеге тексереміз, (20) формула
РН ≥ Р ПЕР=

1,33 ∙56
=26,6 кВт
2,8

РН =55 кВт РПЕР =26,6 кВт

Б) Электрқозғалтқышты қосылу мүмкіндігіне тексереміз
Электрқозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығын (21) формуламен табамыз
wH=

3 , 14 ∙3000
−1
=314 рад с

Механизмнің бұрыштық жылдамдығын (22) формуласымен табамыз
w М=

3 , 14 ∙2960
=309,8 рад с−1

Электрқозғалтқыштың номиналды моменті (кесте 12)
МН = 177 Н·м
Механизмнің максималды момент кедергісін (23) формуламен табамыз
М С=

56000
=180,8 Н ∙ м
309,8

Электрқозғалтқыштың білігіне келтірілген механизмнің кедергі моментін
(24) формуламен табамыз , (25)
М С , ПР=

180,8 ∙ 309,8
=178,4 Н ∙ м
314

Қосу кезінде электрқозғалтқыштағы қысқыштың кернеуі U* = 0,925 (UH
=380 В)
М Н ≥ М Н. П =

1,25 ∙ 178,4
=174,2 Н ∙ м
1,5 ∙ 0 , 925

МН =177 Н·м МН.П = 174,2Н·м, максималды жүктемеде
электрқозғалтқыштың қосылуы56 кВт, қамтамасыз етіледі.
Қорытынды:электрқозғалтқыштың параметрлері тексеру шартын
қанағаттандырғандықтан, АИР255М2 электрқозғалтқышы дұрыс таңдалған.
8) Р-222D АВ қондырғысы
Электрқозғалтқыш білігіндегі қуатты 11 кестеден аламыз
РДВ = 7,5 кВт
Каталогтан АИР112М2 таңдаймыз. (РН ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қант зауытын электрмен жабдықтау
Электртермиялық жабдықтар зауытын электрмен жабдықтау
ЖайықЖылуҚуат АҚ-ның турбиналық цехын электрмен жабдықтау
Авто-жөндеу зауытының электрмен жабдықтау
Карауыл электрмен жабдықтау желісі
Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау жүйелері
Мұнай өңдеу зауытын электрмен қамдауды жобалау
Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы
Орал қаласының механикалық зауытының механикалық цехын электрмен жабдықтау
Жаңғыртылатын энергияның көзі көмегімен ауыл электр энергия тұтынушыларын электрмен жабдықтау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь