Орал қаласының механикалық зауытының механикалық цехын электрмен жабдықтау

Кіріспе (схемалар болек файлда бар bapiev@mail.ru)
1 Жұмыс объектісінің қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.1 Жобалау цехының техникалық процесіне жалпы сипаттама ... ... ... ... ..7
1.2 Электр энергиясымен қоректенетін құрылғыларға сипаттама. Цехтағы қабылдағыштардың электрмен жобалау сұлбасын және кернеуді таңдау ... ...7.11
2 Электрмен қамту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.1 Жарықтандыру және күштік жүктемені есептеу ... ... ... ... ... ... ... ..12.16
2.1.1.1 Цехты жарықтандыруға қажет қуатты есептеу ... ... ... ... ... .17.23
2.2 Электр жүктемесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24.26
2.3 Жүктеме картограммасы және электрлік жүктеме отралығы ... ... .27.28
2.4 Реактивті қуатты компенсациялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29.30
2.5 Цехтық трансформаторлық қосалқы станциясының саны мен қуатын және түрін аныктау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31.36
2.6 Электрмен жобалау сұлбасына электр жабдықтарын таңдау ... ... ..37.39
2.7 Электрмен жобалау сұлбасына сымдар мен шоғырсымдарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40.46
2.8 Қысқа тұйықталу тоғын есептейміз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40.46
2.9 Жүйе элементтерін тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47.49
2.10 Жоғарғы кернеу жағына күштік ажыратқышты таңдап тексеру..50.51
2.11 Цехтық трансформатордың релелік қорғанысын есептеп, релелік қорғаныс элементтерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52.55
2.12 Электр қондырғылардың жерге тұйықтау құрылғысын есептеу..56.58
3 Жобаның экономикалық бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
3.1 Цехты электрмен жабдықтауға кеткен шығынды есептеу ... ... ... ...59.64
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
Кіріспе
Электр энергиясы технологиясы өнеркәсіптің дамуын жеделдетеді, жоғары сапалы материалдар жасауға әсер етіп, еңбек өнімділігін арттырады. Электр энергиясын пайдаланып жұмыс істейтін автоматтандыру және механикаландыру жүйесімен жабдықтау халықтың тұрмысына жәрдемдесетін табыс алу мақсатында жедел арттыру жолымен Қазақстанның энергетикалық ресурстарын тиімді пайдалану Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан-2030" Қазақстан халқына жолдауында "Энергетика ресурстары" бөлімінде электрлендірудің маңызы корсетілген [1].
Электр энергетикасын озық өркендету принципі еліміздің өндіргіш күштерін онан әрі қарай дамытудың шешуші шарты. Мұнымен қатар, бұл принцип электр энергиясын мол тұтынатын өндірістердің жаңа обьектілерін салудың, технологиялық процестердің прогрессивтік түрлерін енгізу тиімділігін күрт арттырудың, халықтың материалдық және мәдени дәрежесін жақсартудың да бірден-бір көзі екені бәрімізге де айқын болуға тиіс. Ресурстардың тиімділігі тамаша да орасан зор. Энергетика қорлары жақын уақыт ішінде және аз мөлшерлі қаржы шығынымен өте күрделі де жоғары рентабельді электр энергетикасының негізі болғалы отыр. Осындай өндіріс негізі өндіргіш күштердің дұрыс орналасуы үшін тиімді шешімдер қабылдап, халық шаруашылығының жаңа аудандарын ұйымдастыруға және бүкіл республика халық шаруашылығын да бұрын болып көрмеген биік белеске көтеруге болады.
Өнеркәсіптің электр энергияны пайдалану базасында электр қондырғылардың алар орны айрықша. Электр машиналары, аппараттары, қондырғылары мен құрылғыларының қатысуымен электр энергиясын басқа энергия түрлеріне айналдырып, технологиялық процестерді автоматтандыру жүзеге асалды.
«Беларус» МТЗ-80, МТЗ-82 тракторларына иінді валды өндіру және түрлендіру үшін, электр энергиясын тұтынып жұмыс жасайтын құрылғылар мен станоктарды пайдаланамыз.
Иінді валды механикалық өндеу көптеген техникалық процестер мен операциялардан тұрады:
- валдың артқы ілмегінің, ернемегінің үстіңгі қабатын және вал шейкін токарлық өндеу;
- түпкі және шатунды шейкті тегістеу және қырнау;
- әр түрлі тесіктерді бұрғылау (орталандыру тесігі, май каналдарының тесігі, майқалташасының, маховик пен қарсы салмақтылықтың резбаларының тесігі және т.с.с);
- термоөндеу;
- түпкі және шатунды шейк пен артқы ілмегін, ернемегінің үстінгі қабатын және фланцты тазалау;
- суперфиништік, ысып жылтырату және жеткізу операциясы;
- құрастыру операциясы (қарсы салмақтылықты, бітеуішті, айырғыш түтікті және т.с.с жйынтқ бөлшектерін орналастыру);
- тұрақтандыру операциясы;
бұл операциялардың барлығы толасыз-механикалық сонымен қатар көп бөлігі арнайы құрылғылар көмегімен жүзеге асады.
Машина жасау саласының коптеген цехтарында трансформаторлы қосалқы станция комплектісі (ТҚСК), тарату қондырғы комплектісі (ТҚК), күштік және жарықтандыру шиносымдары, коммутация аппараттары, қорғаныс құрылғылары және т.с.с қондырғылар кеңінен қолданылады. Яғни бұл электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттырып, электр энергия шығынын үнемдейді.
Өндірісті автоматтандыруда көп қозғалтқышты электр торап пен электрмен басқару құрылғылары бірінші дәрежеге ие.
Бұл дипломдық жобаның мақсаты Орал қаласының механикалық зауотындағы №3 механикалық цехты электрмен жабдықтауды жобалау болып табылады. Жобаның негізгі мақсатының бірі бұл: минималды капитал шығынымен цехтағы электр қабылдағыштарды үзіліссіз, сенімді электр энергиясымен қамтамассыз ету.
1. Назарбаев, Н.Ә Қазақстан - 2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы / http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/kz/content/reference/ strategy2030
2. Правила устройства электроустановок республики Казахстан / Астана – 2003
3. Овчеренко А.С, Рабинович М.Л, Мозырский В.И, Розинский Д.И Справочник по электроснабжению промышленных предприятий / Киев: «Техника» 1985
4. Кнорринг Г.M, Фадин И.М, Сидров В.Н Справочная книга для проектированию электрического освещения / Санкт-Петербург: Энергоатомиздат, 1992
5. Козловская В.Б, Радкейвич В.Н, Сацукевич В.Н Электрическое освещение. Справочник / Минск: «Техноперспектива» 2007
6. Колесник Г.П Электрическое освещение: основы проектирования. Учебное пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2006
7. Артемов А.И Электроснабжение промышленных предприятий / Смолинск: 2000
8. Федоров А.А, Старкова Л.Е Учебное пособие для курсового и дипломнога проектирование / М.: Энергоатомиздат, 1987
9. Липкин Б.Ю Электроснабжение промышленных предприятий и установок / Москва, издательство «Высшая школа», 1990
10. http://www.laborant.ru/eltech/04/_tabl/r0069t01.html
11. Алиев И.И Справочник по электронной технике и электрооборудованию / Москва, издательство «Высшая школа», 2000
12. http://uztt.ru/tmz250
13. Шеховцов В.П Расчет и проектирование схем электроснабжения / М.: Форум: инфра-м, 2010.
14. http://www.designers.schneider-electric.ru/Attachments/ed/cat/LF-11-2006-RU.pdf
15. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r57109/tpu008.pdf
16. Курочкина Н.В Методическое пособие по выполнению экономической части дипломного проекта / Воткинск, ВМТ, 2008
17. http://revolution.allbest.ru/economy/d00008737.html
18. http://www.online-electric.ru/power/power.php
19. http://sozdik.kz/
20. http://www.ilk.kz/
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 Жұмыс объектісінің қысқаша сипаттамасы...................................................7
1.1 Жобалау цехының техникалық процесіне жалпы ... ... ... ... ... ... Цехтағы қабылдағыштардың электрмен жобалау сұлбасын және кернеуді таңдау.......7-11
2 Электрмен қамту.............................................................................................12
2.1 Жарықтандыру және күштік жүктемені есептеу..............................12-16
2.1.1.1 Цехты жарықтандыруға ... ... ... ... ... есептеу.................................................................24-26
2.3 Жүктеме картограммасы және электрлік жүктеме отралығы.........27-28
2.4 Реактивті қуатты компенсациялау......................................................29-30
2.5 Цехтық ... ... ... саны мен ... және ... аныктау..............................................................................................31-36
2.6 Электрмен жобалау сұлбасына электр жабдықтарын таңдау..........37-39
2.7 Электрмен жобалау сұлбасына сымдар мен шоғырсымдарды таңдау....................................................................................................................40-46
2.8 Қысқа тұйықталу тоғын есептейміз...................................................40-46
2.9 Жүйе ... ... ... ... ... ... ажыратқышты таңдап тексеру..50-51
2.11 Цехтық трансформатордың релелік қорғанысын ... ... ... ... ...
2.12 Электр қондырғылардың жерге тұйықтау құрылғысын есептеу..56-58
3 Жобаның экономикалық бөлімі....................................................................59
3.1 Цехты электрмен ... ... ... ... ... ... ... энергиясы технологиясы өнеркәсіптің дамуын жеделдетеді, жоғары сапалы материалдар жасауға әсер ... ... ... арттырады. Электр энергиясын пайдаланып жұмыс істейтін автоматтандыру және ... ... ... ... ... ... табыс алу мақсатында жедел арттыру жолымен Қазақстанның энергетикалық ресурстарын ... ... ... ... ... ... жолдауында "Энергетика ресурстары" бөлімінде электрлендірудің маңызы корсетілген [1].
Электр энергетикасын озық өркендету принципі еліміздің өндіргіш ... онан әрі ... ... ... ... ... ... бұл принцип электр энергиясын мол тұтынатын өндірістердің жаңа обьектілерін салудың, технологиялық процестердің прогрессивтік түрлерін енгізу тиімділігін күрт ... ... ... және мәдени дәрежесін жақсартудың да бірден-бір көзі екені бәрімізге де ... ... ... ... тиімділігі тамаша да орасан зор. Энергетика қорлары жақын уақыт ішінде және аз ... ... ... өте ... де ... ... электр энергетикасының негізі болғалы отыр. Осындай өндіріс негізі өндіргіш күштердің дұрыс орналасуы үшін ... ... ... ... ... жаңа аудандарын ұйымдастыруға және бүкіл республика халық шаруашылығын да бұрын болып көрмеген биік белеске көтеруге болады.
Өнеркәсіптің ... ... ... ... ... ... алар орны ... Электр машиналары, аппараттары, қондырғылары мен құрылғыларының қатысуымен электр ... ... ... ... айналдырып, технологиялық процестерді автоматтандыру жүзеге асалды.
МТЗ-80, МТЗ-82 тракторларына иінді ... ... және ... ... ... ... тұтынып жұмыс жасайтын құрылғылар мен станоктарды пайдаланамыз.
Иінді валды механикалық ... ... ... ... мен операциялардан тұрады:
* валдың артқы ілмегінің, ернемегінің үстіңгі қабатын және вал ... ... ... түпкі және шатунды шейкті тегістеу және қырнау;
* әр түрлі тесіктерді бұрғылау (орталандыру ... май ... ... ... ... пен ... салмақтылықтың резбаларының тесігі және т.с.с);
* термоөндеу;
* түпкі және шатунды шейк пен артқы ілмегін, ернемегінің үстінгі қабатын және фланцты ... ... ысып ... және ... операциясы;
* құрастыру операциясы (қарсы салмақтылықты, бітеуішті, айырғыш түтікті және т.с.с ... ... ... ... операциясы;
бұл операциялардың барлығы толасыз-механикалық сонымен қатар көп бөлігі арнайы құрылғылар көмегімен жүзеге асады.
Машина жасау саласының коптеген цехтарында трансформаторлы ... ... ... ... тарату қондырғы комплектісі (ТҚК), күштік және жарықтандыру шиносымдары, коммутация аппараттары, ... ... және т.с.с ... ... ... Яғни бұл ... ... сенімділігін арттырып, электр энергия шығынын үнемдейді.
Өндірісті автоматтандыруда көп қозғалтқышты электр торап пен электрмен басқару ... ... ... ие.
Бұл дипломдық жобаның мақсаты Орал қаласының механикалық зауотындағы №3 механикалық цехты электрмен жабдықтауды жобалау ... ... ... негізгі мақсатының бірі бұл: минималды капитал шығынымен цехтағы электр қабылдағыштарды үзіліссіз, сенімді электр энергиясымен қамтамассыз ету.
1 ... ... ... сипаттамасы
1.1 Жобалау цехының техникалық процесіне жалпы сипаттама
Механикалық цех, бұл механикалық ... ... ... бірі ... ... ... ... валды өндеу жұмыстары жүргізіледі. Яғни жеткізілген құйманы бірнеше техникалық операциялардан (жону, тазалау, тесу, қырнау, тұрақтандыру т.с.с) өткізіп, дайын өнімді саттыққа ... ... ... ... мен ... арқылы металды өңдеп, кесу жұмыстарымен айналысады.
Цехта ені 18 метр болатын екі жұмыс алаңы жұмыс істейді. Технологиялық ... яғни ... ... ... сай келетін метал кесу станогы, сонымен қатар жалпы өндірістік қондырғылар, яғни транспорттық көтергіш механизмдер, сорғыштар, желдеткіштер ... ... ... ...
1.2 ... ... қоректенетін құрылғыларға сипаттама. Цехтағы қабылдағыштардың электрмен жобалау сұлбасын және кернеуді таңдау
Механикалық ... ... ... энергиясын тұтынатындар олар: метал кесу станогтары, электр пештері, ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатар цехта әртүрлі жұмыстарға арналған (токрлық жұмыстарға, бұрғылауға, кесуге, тазартуға, қырнауға, айналдырып ... т. с. с) ... ... ... ... ережесіне (ЭҚОЕ) сәйкес үздіксіздігі бойынша электрқабылдағыштар II және III категорияға жатады. Электрқабылдағыштар қайталама-қысқауақытты (ҚҚР) және ... ... ... ... ... және күштік жүйе кернеуін таңдау электрмен жобалау ... ... ... ... техникалық тапсырма болып есептеледі. Себебі кернеу шығыны, электр шығыны тағыда көптеген басқа факторлар кернеудің дұрыс таңдалғандығына байланысты. Сонымен қатар ... ... ол, ... ... ... ... жолында әр түрлі нұсқаларды қарастыруға негізделеді [3].
Қазақстан Республикасының Электр қондырғыларын орналастыру ережесі және Тасымалдау техникасының ережесіне сәйкес 1000 В-қа ... (U = ... x250 >= ... ... яғни ... ТҚСК ... ... таңдалған ТМЗ 250/10/0,4 үлкен трансорматорлық қорға ие, яғни цехтың ... ... ... ... ... үлкен қуатты трансформаторға болатынын көрсетеді, сонымен қатар электр энергиясын үнемдеу мақсатында трансформатордың біреуін айырып қойуға мүмкіндік бар.
2.6 Электрмен ... ... ... ... ... жүйесі электр энергиясын өнеркәсіптік кәсіпорын цехының тұтынушыларына таратып, жеткізу үшін қызмет етеді. Кернеу ... тоқ ... ... ... ... орналасуын, қоршаған ортаның сипатын ескере отырып шиносымдарды, сымдарды және кабелдерді таңдаймыз ... ... ... ... ... ... мен қоса ... қабылдағыштарды қорғауды қамтамассыздандырады, сонымен қоса қысқа тұйықталу мен асқын жүктемеден ... ... ... және ... ... ... Автоматтар фибрадан жасалған доға сөндіргішпен немесе доға сөндіргішті ... ... ... ... ... трансформатордың номинальды тоғы бойынша келесі формуламен таңдаймыз:
[7].
мұндағы, Sтр - трансформатордың толық ... ... - ... төменгі жағының кернеуі, кВ.
Автоматты ажыратқыштың номиналды тоғы есептік тоқтан ... ... тең ... ... ... ... ... формуламен анықталады:
[7].
ВА 55-41-344730 1000А автоматты ажыратқышты таңдаймыз, номинальды тоғы: 1000 А. Автоматтың жартылай өткізгішті айырғышы бар, яғни оның ... 250 ден 1000 ... ... ... ... сонымен қоса тоқ бойынша орнатуға болады[7]:
Осындай жолмен автоматты ажыратқыштарды таңдап, 2.6.1 - таблицасына еңгіземіз:
2.6.1 - таблицасы Автоматты ажыратқыштардың ... ... ... ... ... тоғы, А
Саны
QF1, QF2, QF3
ВА 55-41-344730
1000
500
3
QF4, QF5
A3793Б
250
200
2
ШС тарату шиносымы бейтарап бітеу жерленген жүйеде электр қабылдағыштардың жалғану кезінде 380/220 В ... ... ... және ... ... атқарады.
ШС-1 максимальді жұмыс тоғы бойынша тарату шиносымын келесі формуламен анықтаймыз:
[7].
мұндағы, Rc - сұраныс ... ... ... ... қосылуын ескеретін коэффициент Rc = 0,65;
Pном - электр қабылдағыштардың номинальды орнатылған қуаты, ... - ... ... ... ... ... - қуат коэффициентінің орташа мәні.
ШС-1 шиносымының номинальды тоғы ... ... ... ... ... тең болу керек:
Осылайша ШРА4-400-32-1УЗ тарату шиносымын таңдаймыз және А3793Б , ... ... ... ... ... ... шығатын автоматты ажыратқыштарды жалғанған электр қабылдағыштардың номинальды тоғы бойынша таңдаймыз:
[7].
мұндағы, Рном1 - ... 1-ші ... ... ... яғни ... ... қуаты, кВт;
сosφ - Электр қабылдағыштың қуат коэффициенті.
Шығыстық ажыратқыштың айырғышының іске қосылу ... ... ... ... , ... ажыратқышын таңдаймыз [7].
ШС-2 шиносымын және оған қорғаныс аппараттарын осындай жолмен таңдап, 2.6.2-таблицасына еңгіземіз:
2.6.2 - таблица Шиносымның және оның ... ... ... ... шиноға кіретін аппарат
Шығыстық ажыратқыштар
Белгіленуі
Түрі
Белгіл-енуі
Түрі
Белгіл-енуі
Түрі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ШС-1
ШРА4-400-32-1УЗ
400
QF6
QF8
А3793Б
400
QF12, QF13, QF14, QF15,
QF16,
QF17,
QF18, QF19, QF20, ... QF25, QF26, ... ... жалғасы
QF28,
QF29,
QF30, QF31, QF32, QF33,
QF34,
QF35,
QF36, QF37, QF38, QF39,
QF40,
QF41,
QF42,
QF43,
QF44,
QF45,
QF46, QF47, QF48, QF49,
QF50,
QF51,
QF52, QF53, QF54, QF55,
QF56,
QF57,
QF58,
QF59, QF60, QF61,
QF62,
QF63,
QF64, QF65, QF66, QF67,
QF68,
QF69,
QF70,
2.6.2 таблицасының ... ... ...
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25 ... ... ... ... ... ...
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25 ... ... ... ... ... ...
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25 ... ... ... ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА51-25 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25 ... ... ... ... ... ... ... ВА51Г-25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
63
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
63
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
100
25
25
3,15
25
3,15
40
3,15
40
3,15
25
3,15
25
3,15
25
3,15
25
3,15
10
3,15
16
3,15
16
3,15
50
3,15
25
3,15
25
3,15
16
3,15
16
3,15
40
3,15
40
3,15
40
3,15
40
3,15
25
3,15
25
3,15
25
3,15
16
3,15
10
3,15
25
3,15
25
3,15
100
3,15
100
3,15
31,5
3,15
25
3,15
ШС-2
ШРА4-250-32-1УЗ
250
QF7
QF9
А3793Б
250
QF74, QF75, QF76, QF77,
QF78,
QF79,
QF80, QF81, QF82, QF83,
QF84,
QF85,
QF86, QF87, QF88, QF89,
QF90,
QF91,
QF92, QF93, QF94, ... ... QF101, QF102, ... QF107, QF108, ... QF113, QF114, ... таблицасының жалғасы
QF116, QF117,
QF118,
QF119,
QF120, QF121,
QF122,
QF123.
ВА57-31
ВА51Г-25
ВА57-31
ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25 ... ... ... ... ... ... ...
ВА52Г-33 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25 ... ... ... ... ... ... ... ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА51-25 ВА51Г-25
ВА51-25 ВА51Г-25
ВА57-31
ВА51Г-25
ВА51-25 ВА51Г-25
ВА57-31 ВА51Г-25
ВА51Г-25 ... ... ... ... ... ... ... - электр энергиясын таратып, асқын жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау үшін арналған.
ЩО-1 12 дана ... ... бар ... ... ... ... ... тоғын анықтаймыз.
[9].
мұндағы, Рн - жарықтың номинальды ... ... - ... ... кВ;
сosφ - шамның қуаттық коэффициенті.
ЯОУ-8502 түріндегі жарықтандыру тұстамасын таңдаймыз ... АЩО-1 және АЩО-2 ... ... ... ... ... 2.6.3-таблицасына еңгіземіз.
2.6.3-таблицасы жарықтандыру тұстамасының сипаттамасы.
Белгіл-енуі
Тұстаманың түрі
Белгіл-енуі
Кірістік
Автоматтың түрі
Номинальтоғы, А
Шығыстық автоматтың түрі
Номинальтоғы, ... ... ... сұлбасына сымдар мен шоғырсымдарды таңдау
Сымдар оқщаулағышы жасалған материялы, қимасының ауданы, оқшаулағыш түріне, механикалық беріктілігіне және ... сол ... ... ... ... ... электротехникада сымды мыстан және алюминнен жасайды, жез бен қоладан сирек жасайды.
ШС-1-ді қоректендіретін шоғырсымның есептік тоғын келесі формуламен анықтаймыз:
[7].
мұндағы, Pном - ... ... ... ... ... ... кВт;
Uном - 1-дің электр қабылдағыштарының номинальды кернеуі, кВт;
сosφ - ... қуат ... тоқ ... ... ... қимасының ауданын анықтап, тарамы алюминиден жасалған, оқшаулағышы поливинилхлоридтен ... АВВГ ... ... ... ... ... ... осындай жолмен таңдап 2.7.1-таблицасына еңгіземіз [7].
2.7.1 - таблица Шоғырсымдардың ... ... ... ... ... А
Iмүм, А
S, мм2
Кабельдің
үлгісі
l, м
Ш1
ТҚСК-нен, ШС-1 аралығы
208,98
439,07
440
4 X 185
АВВГ
10
Ш2
ТҚСК-нен, ШС-2 аралығы
169,8
363,36
390
4 X 150
АВВГ
35
Ш3
ТҚСК-нен, ЖТ-1 аралығы
22
200
230
2 X 120
АВВГ
80
Ш4
ТҚСК-нен, АЖТ-1 ... X ... ЖТ-2 ... X ... АЖТ-2 аралығы
2,2
20
22
2 X 3
АВВГ
60
Электро қабылдағыштардың есептік тоғы бойынша ЭҚОЕ-індегі 1.3.5-таблицасынан бір құбырға 4 ... ... ... бойынша сымның қимасын анықтап, АПВ сымын таңдап, барлық сымдардың сипаттамасын 2.7.2 - ... яғни ... ... ... - ... ... журналы.
Жоба бойынша таңбалануы
Жоларна
Есептік тоғы, А
Сымның үлгісі
Тармақ қимасының ауданы
Мүмкін-дік тоғы,А
Сымның ұзын-дығы, ... ... ... X 2,5
15
4,3
құбыр
3,3
Ш8
ШС-1
2
14,2
АПВ
4 X 2,5
15
4,3
құбыр
3,3
Ш9
ШС-1
3
28,5
АПВ
4 X 6
30
2,0
құбыр
1,0
Ш10
ШС-1
4
25,6
АПВ
4 X 5
27
2,0
құбыр
1,0
Ш11
ШС-1
5
15,4
АПВ
4 X ... X ... X ... X 2,5
19
4,5
құбыр
3,5
Ш15
ШС-1
9
7,6
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш16
ШС-1
10
8,55
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш17
ШС-1
11
10,3
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш18
ШС-1
12
36,2
АПВ
4 X 8
37
4,5
құбыр
3,5
Ш19
ШС-1
13
12,9
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш20
ШС-1
14
14,0
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш21
ШС-1
15
8,41
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш22
ШС-1
16
9,82
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш23
ШС-1
17
28,5
АПВ
4 X ... X ... X ... X ... X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш28
ШС-1
22
15,4
АПВ
4 X 2,5
19
4,5
құбыр
3,5
Ш29
ШС-1
23
15,4
АПВ
4 X 2,5
19
4,5
құбыр
3,5
Ш30
ШС-1
24
9,33
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш31
ШС-1
25
7,6
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш32
ШС-1
26
17,1
АПВ
4 X ... X ... X ... X ... X ... X ... X 16
55
1,5
құбыр
0,5
Ш39-Ш70
ШС-1
57
31 электр қабылдағыш үшін
1,94
ПВЗ
4 X 2,5
15
7,1
иілгіш сым
6,1
Ш71
ШС-2
32
16,5
АПВ
4 X 2,5
19
3,4
құбыр
2,4
Ш72
ШС-2
33
12,2
АПВ
4 X 2,5
15
3,4
құбыр
2,4
Ш74
ШС-2
34
12,2
АПВ
4 X 2,5
15
3,4
құбыр
2,4
2.7.2 таблицасының жалғасы
Ш75
ШС-2
35
57
АПВ
4 X ... X ... X ... X ... X ... X ... X ... X 2,5
15
3,4
құбыр
2,4
Ш83
ШС-2
43
9,5
АПВ
4 X 2,5
15
3,4
құбыр
2,4
Ш84
ШС-2
44
11,4
АПВ
4 X 2,5
15
3,4
құбыр
2,4
Ш85
ШС-2
45
28,5
АПВ
4 X 6
30
3,4
құбыр
2,4
Ш86
ШС-2
46
51,3
АПВ
4 X 16
55
3,4
құбыр
2,4
Ш87
ШС-2
47
23,4
АПВ
4 X 5
27
3,4
құбыр
2,4
Ш88
ШС-2
48
9,12
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш89
ШС-2
49
5,84
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш90
ШС-2
50
7,6
АПВ
4 X 2,5
15
4,5
құбыр
3,5
Ш91
ШС-2
51
11,4
АПВ
4 X ... X ... X ... X ... X ... X ... X 16
55
1,5
құбыр
0,5
Ш98-Ш123
ШС-2
57
25 электр қабылдағыш үшін
1,94
ПВЗ
4 X 2,5
15
7,1
иілгіш сым
6,1
2.8 Қысқа тұйықталу тоғын есептейміз
Шоғырсымның ... ... ... ... электрлік беріктігі бұзылған кезде немесе электр жүйесіндегі қондырғыларда ... ... ... яғни ... тұйықталу болған кезде тоқтың бірден бірнеше есе ... ... ... Бұл ... ... ... ... мен қондырғыларына үлкен қауіп төндіреді. Себебі үлкен тоқтың салдарынан тоқ жүретін бөліктердің күюі мен қоса механикалық ауыртпалық туғызады, яғни ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Сондықтан ЭҚОЕ-де (1.4.1 бөлімінде) ҚТ шарттары электр аппараттар мен өткізгіштерді таңдау үшін қарастырған.
Үш фазалы жүйеде негізінен үш түрлі қысқа ... ... үш ... екі ... және бір ... [7].
1000 В-қа дейінгі жүйенің қысқа тұйықталу тоғын есептеген кезде жүйе элементтерінің ... және ... ... соның ішінде: күштік трансформаторлар, шоғырсымдар, әуе желісі, шиносымдар т.с.с жүйе элементтерінің кедергісін ескеру қажет.
Қысқа тұйықталу (ҚТ) ... ... ... ... ... ... ... тұрғызып, ҚТ нүктелерін белгілеу;
- Кедергілерді есептеу;
- Белгіленген ҚТ нүктелеріндегі 3 фазалық, 2-фазалық және 1-фазалық ... ... ... ... ... ... ... кедергілерге түрлендіріп тұрғызылған нұсқасы түрлендіру сұлбасы деп ... ... ... ... тұйықталу нүктелері энергия көзінен электр қабылдағышқа тарататын өткізгіш сатысы ... ... ... ... сұлба
Түрлендіру сұлбасының шағындалған түрі
2.8.2 сурет Түрлендіру сұлбасы
Сұлба элементтерінің кедергісін ... ... ... әуе желісінің, яғни АСБ 3х240 10 кВ желісінің кедергісін есептеу:
[13].
мұндағы, х0 - әуе ... ... әуе ... ... ;
L - ... ұзындығы, L=0,8 м.
[13].
мұндағы, L - ... ... L=0,8 ... - әуе желісінің кедергісі, әуе желісі үшін:
[13].
-материялдың өткізгіштігі, алюмини үшін Ом · ... ... ... ... ТК ... ... ... аламыз [13]:
; ; ... QF6, QF8, QF12 ... ... анықтамадан аламыз [13]:
; ; ;
; ; ;
; ; ;
; ; ... ... ... ... ... анықтаймыз [13]:
; ;
; ;
Шоғырсым төрт тармақты болғандықтан оның кедергісін төртке ... 400 ... ... ... ... ... ... кедергісін анықтамадан аламыз [13]:
; ;
Ауыстыру сұлбасын шағындау үшін ҚТ ... ... ... тауып, сұлбаны шағындаймыз:
;
;
;
;
;
Әрбір ҚТ нүктесіне дейінгі кедергіні анықтап, 2.7.1-таблицасына еңгіземіз:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
; ; ... ... соғу ... кс және соғу ... әрекеттегі мәнін q анықтаймыз:
;
;
;
;
;
;
3 фазалық ҚТ тоғын анықтап, 2.7.1-таблицасына еңгіземіз [13]:
кА;
кА;
кА;
Соғу тоғының әрекеттегі мәні [13]:
кА;
кА;
кА;
Соғу тоғын ... ... ... ҚТ тоғын анықтаймыз [13]:
кА;
кА;
кА;
1 фазалық ҚТ тоғын анығтау үшін ауыстыру сұлбасын тұрғызамыз:
2.8.3-сурет 1 ... ҚТ ... ... үшін ауыстыру сұлбасы
Шоғырсым желісі үшін [13]:
;
;
;
;
;
;
; ;
;
;
;
;
;
кА;
кА;
кА;
Есептелген барлық ҚТ тоғын 2.7.1-таблицасына еңгіземіз:
2.8.1-таблицасы ҚТ тоқтарының ... ... ... Жүйе ... ... элементтерін тексеру есептеу келесі ретпен жүргізіледі:
- Қорғаныс автоматтарын ҚТ тоғы бойынша тексеру;
- Шоғырсымдар мен сымдарды ҚТ тоғы ... ... ... ҚТ тоғы ... ... ... ... тексеріледі:
* Іске қосылу сенімділігіне [13]:
QF1: ; кА;
QF6: ; кА;
QF8: ; кА;
QF12: ; кА;
іске қосылу сенімділігі қамтамассыздандырылған.
* Ажыратқыштық қабілетіне ... ; ... ; ... ; ... ; ... ... ... ақаусыз ажыратылады.
Шоғырсымдар мен сымдарды ҚТ тоғы бойынша келесі шарттар бойынша тексеріледі [13]:
* Термиялық беріктілікке
мұндағы, SШ - ... ... ... ... - ... термиялық беріктілік қимасының ауданы
мұндағы, α - термиялық коэффицент, алюмений үшін α = ... - ... ... ... - ҚТ тоғының әрекеттегі келтірілген уақыты ... ШС1, Ш7 ... және ... термиялық беріктілікке тексереміз:
;
;
;
Шиносымды тексеру [13]:
* Термиялық беріктілікке
мұндағы, SШ - ... ... ... ... - ... ... беріктілік қимасының ауданы
мұндағы, α - термиялық коэффицент, алюмений үшін α = 11;
ІҚТ - ... ... ... - ҚТ ... ... ... ... (анықтамадан).
;
* Динамикалық беріктілікке
мұндағы, - шиносымның механикалық мүмкіндік кернеуі, ... ... ... ... кернеуі, Н/см2
мұндағы, Ммакс - максимальды иілгіштік момент, Нxсм
W - қиманың кедергісінің моменті, см3
мұндағы, FM - ... күш, Н
l - ... ... қашықтық, см
мұндағы, l - тректердің арасындағы ... ... - ... ... ара ... ... үш фазалы ҚТ соғу тоғы, кА
мұндағы, b - ... ... ені, ... - ... ... ... ... орындалды, яғни шиносым динамикалық берік.
ҚТ тоғының әрекеті динаикалық және термиялық болып бөлінеді.
Тоқ ... ... ... механикалық күш пайда болады, яғни өткізгіштерді жақындатуға тырысатын ... ... ... ... ... ... алшақтатуға тырысатын (егер тоқтың бағыты қарама қарсы болса) - бұны динамикалық деп ... ... ... ... ... ажыратқышты таңдап тексеру
Жоғарғы кернеу ажыратқыштары кернеу, тоқ, ... ... ... ... және ... қабілеттілігі бойынша таңдалады.
Келесі шарт бойынша таңдаймыз [13]:
мұндағы, UН.А - ажыратқыштың номинальды кернеуі, кВ
UН.К - қондырғының ... ... ... - ажыратқыштың номинальды тоғы, А
ІН.К - ... ... ... ... ... анықтамадан екі дана LF1 элегазды ажыратқышын таңдап, 2.10.1 ... ... ... [14].
2.10.1 таблица Элегазды ажыратқыштың сипаттамасы
Белгіленуі
Түрі
Uном,
кВ
Iном,
А
Iн.аж,
кА
iдб,
кА
Iтб,
кА
tтб,
с
tаж,
с
QW1
LF1
10
630
25
64
25
3
0,07
Ажыратқышты тексеру үшін орналасу аймағындағы қысқа тұйықталу тоғын анықтаймыз [13]:
кА
мОм
кА
кА
Ажыратқыштық қабілетіне [13]:
мұндағы, Ін.аж - ... ... ... тоғы, кА
Іе.аж - есептелген ажырату тоғы, кА
Sн.аж - ... ... ... ... қуаты, МВА
Sе.аж - есептелген толық ажырату қуаты, МВА ... шарт ... ... ... ... ... шарт ... термиялық беріктілікке тексереміз [13]:
LF1 элегазды ажыратқышы барлық шарт ... ... ... ... ... ... ... есептеп, релелік қорғаныс элементтерін таңдау
Жүйенің немесе электрқондырғыларының ақауланған бөлігінін автоматты айырылуын қамтамассыз ететін арнайы құрылғыны релелік қорғаныс ... деп ... Егер ақау ... ... ... айтарлықтай қауіпті болмаса, онда релелік қорғаныс дабыл құрылғысы арқылы дабыл береді. Релелік қорғаныс жүйені сенімді жұмыспен ... ету үшін ... ... сай болу ... ... яғни жоғарғы кернеу ажыратқышы арқылы ажырату немесе ... ... ... ақауланған бөлігін ажырату. Қорғаныс әрекетінің іріктелулілігін қамтамассыздандыру және қорғаныстың іске ... ... ... ... ... ... аймақтың ажыратқышының әрекеттік уақыты мен қорғаныстың іске қосылу уақыты арқылы тежелу ... ... ... бағалануы, яғни қаліпті жұмыс режимінің параметрлерінің (тоқтың, кернеудің т. с. с) ауытқымалылығын, сонымен қатар қорғаныс ... және одан ... ... ... кез ... ... айтарлықтай жоғары сезінуі.
сұлбаның неғұрлым жеңіл және неғұрлым аз аппарат көмегімен орындалынуы.
Релелік қорғаныста қолданылатын релелер келесі түрге ... ... ... - электромагниттік, индуктивтік, электродинамикалық, жылулық, электрондық, магнитті электрлік және т. б.
әрекеттің параметрі бойынша - тоқ, ... қуат және т. ... ... ... ... - тікелей және жанама [9].
Релелік қорғаныс есебі келесі ретпен жүргізіледі:
Релелік қорғаныстың есептік сұлбасын тұрғызу;
Қорғау ... ҚТ ... ... қорғаныс элементтерін есептеу және тексеру ҚТ тоғынан;
Релелік қорғаныстың сенімділігін тексеру.
Жобалау объектісіндегі күштік ажыратқыш серіппелік жетектен тұратын болғандықтан қондырғыға РТМ және РТВ ... ... ... ... ... ... ... қорғау үшін ТТ жалғану сұлбасын және екінші ... ... ... - екі ... ... ... ... кернеу жағында бір фазаның жерге тұйықталуын немесе оқшаулағыштың бұзылуын оқшаулағышты қадағалайтын қондырғы (ОҚҚ) ... ... ... кезде дабыл береді.
Төменгі кернеу жүйесі бітеу жерге тұйықталған нитральді және төрт сымды, сондықтан барлық қорғаныс түрін автоматты ... ... ... ... ... ПГ-22 ... реле ... ішкі зақым-дануынан қорғауды ПГ-22 (2.11.1 сурет) газды релесі қамтамассыз етеді. Орамдардың талшығы немесе фаза аралық тұйықталу кезінде газ ... және ... ... төмендейді. Кез келген зақым кезіндегі барлық газдар трасформатормен кеңейту багын қосатын құбырлы өткізгіште орнатылған реле арқылы өтеді және ... ... ... ... ... Соның салдарынан газ релесіндегі майдың деңгейі төмендейді, яғни реледе орнатылған қалытқы 1 төмен түседі, ал оған бекітілген сынап түйіспесі бар ... ... 3 ... Бұл кезде ескерту дабылы қосылады.
Қарқынды газ пайда болған кезде май қысымға ... ... ... ... мен ... ... колба 2 төңкеріледі. Түйіспелі кішкене колба тұйықталып, сілтеуіш және аралық реле арқылы ажыратады.
Қорғау аймағының ҚТ тоғын есептейміз
кА
мОм
кА
мОм
Тоқ трансформаторын таңдаймыз
Желінің ... ... ... қабылдағыш болмағандықтан қосылу тоғынан қайта құрудың қажеттілігі жоқ.
Релелік қорғаныс қондырғысына ТЛМ-10 тоқ трансформаторын таңдаймыз. Оның ... ... ... тоғы ... = 100 А, ... ... номинальды тоғы Іном2 = 5 А [13].
Трансформациялау коэффициентін анықтаймыз [13]:
Кесу ... РТМ ... ... іске ... ... анықтаймыз [13]:
А
мұндағы, КС - сенімділік коэффициенті, анықтама бойынша КС =1,8
КСұл - ... ... ... ҚТ тоғы үш ... болғандықтан КСұл =1,73
Іске қосылу уақыты бойынша РТМ-ІV релесін таңдаймыз, оның іске қосылу уақыты, ... А ... ... Кс және ... кесу ... іске қосылу сенімділігін тексереміз [13]:
мұндағы, - минимальды ҚТ тоғы А
- ... іске ... ... ... ... ... сондықтан кесу тоғы сенімді іске қосылады.
Максимальды қорғаныс тоғына РТВ релесін таңдаймыз [13].
Реленің іске қосылу ... ... ... Көқ - ЭҚ-тың өздігінен қосылу ... ЭҚ жоқ ... Көқ ... - ... ... анықтама бойынша КС =1,25
КСұл - сұлба коэффициенті, максимальды ҚТ тоғы үш фазалық болғандықтан КСұл =1,73
КҚ - ... ... ... ... КҚ =0,8
Іске қосылу уақыты бойынша РТВ-І релесін таңдаймыз, оның іске қосылу уақыты, Ііқ=5 А [13].
Сезімталдық коэффициентін Кс ... ... ... ... ... сондықтан кесу тоғы сенімді іске қосылады.
2.11.2 Сурет Релелік қорғаныстың есептік сұлбасы
2.12 Электр қондырғылардың жерге тұйықтау құрылғысын есептеу
Жерге тұйықтау дегеніміз - ... ... ... ... жерге тұйықтау құрылғысымен әдейі гальваникалық жалғау.
Жерге тұйықтау келесі түрлерге бөлінеді:
* қорғаныстық - тоқ жүретін бөліктер жермен тұйықталған ... ... ... ету ... жасалған;
* жұмыстық - қондырғыны қаліпті жұмыс режимімен қамтамассыз ету үшін ... ... ... - ... ... ... ... тыс асып кетуінен және ғимаратты найзағайдан қорғау үшін жасалған.
Көп жағдайда аталған барлық қызметті бір ... қосу ... ... ... ... ... ... жүргізіледі:
* Вертикалды және горизонталды жерге тұйықтағыштың түрі мен санын анықтау;
* Жерге тұйықтау құрылғысының орналасуын сұлбада көрсету;
* Жерге тұйықтау құрылғысының іс ... ... ... ... ... ... ... 16 мм, ұзындығы 6 м болатын дөңгелек болатты, ал ... ... 40x4 мм ... ... ... ... электродтың есептік кедергісін анықтау [13]:
мұндағы, ρ - топрақтың меншікті кедергісі, сазды топрақ 100 Омxм
кмау - ... ... ... ... 2-ші ... ... ... тұйықтау құрылғы кедергісінің шектік мәнін есептеу [13]:
(Жоғарғы кернеу кедергісі)
Төменгі кернеу кедергісі шартына сай деп аламыз
Вертикалды электродтардың ... ... ... қоса ... пайдалану коэффициентін ηВ - анықтамадан аламыз ηВ=0,59;
Жерге тұйықтау құрылғысын ... және ара ... ... ... тұрғызу:
Контурлық жерге тұйықтау құрылғысы 1 м ден кем емес қашықтықта орналасқандықтан переметр ұзындығы келесі сипатта болады [13]:
мұндағы, А - ... ... ... - объектінің ені м.
Объектінің пішініне байланысты электродтардың бір бірінен арақашықтығы анықталады. Бұрыштарға бір бір ... ... ... ал қалғанын солардын арасына орнатамыз.
Электродтарды тең дәрежеде бөлу үшін соңғы рет 24 дана электрод ... NB = 24 ... [13]: ... аВ - ... ені бойынша электродтардың арақашықтығы;
аА - объектінің ұзындығы бойынша ... ... - ... ені ... ... ... - ... ұзындығы бойынша электродтардың саны.
Нақтылау үшін орташа қатынастық мән қабылданады:
Енді анықтама бойнша пайдалану коэффициентін нақтылаймыз:
ηВ =0,5
ηГ ... және ... ... ... нақтылаймыз:
мұндағы, кмау - анықтамадан аламыз, кмау =4
Жерге тұйықтау құрылғысының іс жүзіндегі кедергісін анықтаймыз ... ... ... ... ... Жобаның экономикалық бөлімі
3.1 Механикалық цехты электрмен жабдықтауға кеткен шығынды есептеу ... ... ... ... ... жұмсалған шығынды 3.1.1 таблицасына еңгіземіз:
3.1.1 таблица Қажетті электр қондырғыны сатып алуға жұмсалған шығын
Аталуы
Түрі
Өлшем бірлігі
Саны
Бағасы, ... ... ... ... ... 10/0,4 ... тұстамасы
ПР41-4301
ЯОУ-8502
дана
дана
2
2
43500
35600
87000
71200
Шамдар
ДРЛ 1000
Г 500
дана
дана
44
10
2250
1200
99000
12000
Компенсациялау құрылғыс
УКН-0,38-36 УЗ
дана
2
240500
481000
АВВГ шоғырсымы
4х185
4х150
2х120
2х3
м
м
м
м
90
105
180
70
1850
1600
1050
165
166500
168000
189000
11550
ПВ3 сымы
4х2,5
м
397,6
450
178920
АПВ сымы
4х35
4х25
4х16
4х8
4х6
4х5
4х3
4х2,5
м
м
м
м
м
м
м
м
6,8
7,9
14,3
7,9
23,4
5,4
4,5
159,4
1150
920
850
650
510
465
300
270
7820
7268
12155
5135
11934
2511
1350
43038
Барлығы:
12135481
Автоматты ... ... ... ... ... дана үшін ... ақыны анықтаймыз [16]:
мұндағы, ЕА - еңбек ақы, тг.
Тст. - IV ... ... ... ... ... тг/сағ (190 тг/сағ)
ТМ. - монтажға жұмсалған уақыт, сағ.
Қалған құрылғылардың монтажының шығының осындай жолмен есептеп, 3.1.2 ... ... ... ... ... ... ... Ол жалпы шығынның 13,4 % құрайды және келесі формуламен анықталады:
мұндағы, - қажетті электр қондырғыны сатып алуға ... ... да ... орындалған жұмысы үшін тағайындалатын сый ақының көлемін анықтаймыз. Сый ақы тікелей еңбек ақының 30 % құрайды және келесі формуламен анықталады ... ... ... ... ... таблица Электр құрылғылардың монтажының шығыны
Аталуы
Түрі
Саны
Сағат саны
Бағасы, тг
Бір данаға
Барлығына
1
2
3
4
5
6
Автоматты ажыратқыштар
LF1
ВА55-41-344730
А3793Б
ВА57-31
ВА51Г-25
ВА51-25
ВА52Г-33 ... ... 10/0,4 ... тұстамасы
ПР41-4301
ЯОУ-8502
2
2
3,5
3,5
667
2668
Шамдар
ДРЛ 1000
Г 500
44
10
0,2
0,15
38
29
1672
290
Компенсациялау құрылғыс
УКН-0,38-36 УЗ
2
1,5
286
572
АВВГ шоғырсымы
4х185
4х150
2х120
2х3
10
35
180
70
0,2
0,2
0,2
0,2
39
11505
ПВ3 сымы
4х2,5
397,6
0,15
29
11530
АПВ сымы
4х35
4х25
4х16
4х8
4х6
4х5
4х3
4х2,5
6,8
7,9
14,3
7,9
23,4
5,4
4,5
159,4
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
29
6659
Барлығы:
45006
Қосымша еңбек ақы көлемін анықтаймыз. Ол тікелей еңбек ақының, сый ... және ... ... 15,3% ... және ... ... анықталады [16]:
Еңбек сіңірген жылдар көлемін анықтаймыз. Ол тікелей еңбек ақының, сый ақының және аудандық коэффициентінің 22,1 % құрайды және ... ... ... ... ... ... көлемін анықтаймыз [16].
Цехтық шығынды есептейміз. Ол тікелей еңбек ақының 322 % құрайды және ... ... ... ... ... ... есептейміз. Ол тікелей еңбек ақының 200 % құрайды және келесі ... ... ... ... ... ... Ол толымдаушы және материял, тасымалдау шығыны, тікелей және қосымша еңбек ақы, сый ақы, аудандық коэффициент, еңбек сіңірген жыл, ... ... ... ... және ... зауыттық шығынның қосындысына тең және келесі формула бойынша анықтаймыз [16]:
Қорап пен орамға жұмсалған шығынды есептейміз. Ол зауыттық өзіндік ... 2,5% ... және ... ... ... ... [16]:
Пайданы есептеу. Пайда зауыттық өзіндік құн және тасымал шығынының 10 % ... және ... ... ... ... ... көтерме бағасын келесі формула бойынша есептейміз [16]. ... ... ... ... ... ... [16]:
Үстеме баға салығын анықтаймыз [16]:
Барлық есептелген нәтижие 3.1.3 таблицасына еңгізіледі.
3.1.3 таблица Өнеркәсіптің сату ... ... ... ... шығыны
Тасымал шығыны
Тікелей еңбек ақы
Сый ақы
Аудандық коэффициент
Қосымша еңбек ақы
Еңбек ... ... ... ... ... шығыны
14110374,45
12.
13.
14.
15.
Қорапқа жұмсалған шығын
Пайда
Көтерме баға
ҮБС
352759,36
1446313,38
15909446,83
3379166,507
16.
Сату бағасы
18773147,26
Қорытынды
Дипломдық жобаның қорытындысы ол механикалық цехты қайта жобаланғаны. Жобаның жалпы бөлімі, жобаның есептік бөлігі, жобаның экономикалық ... және ... ... ... ... үшін ... жалпы бөлімінде технологиялық процесстің қысқаша баяндамасы, электр энергиясын тұтынушы ретіндегі жобалаған ... яғни ... ... ... ... ... ... қамтудың үзіліссіздігінің беріктік талабы, электр қабылдағыштардың сипаттамасы, сонымен қатар электрлік есептік сұлбаны қарастырдық.
Жобаның есептік ... ... ... ол ... жарықтандыруға қажетті қуатты анықтау мақсатында қарастырылған бөлатұғын, сонымен қатар шамдардың саны анықталды. Электрлік жүктеме есебі қарастырылды, ... ... ... үшін ... толық максимальды қуатты есептеу мақсатында. Жүктеме картограммасы және электрлік жүктеме орталығы есептелді, электр энергиясын және металлды үнемдеу ... ... ... ... қуат коэффициентін жоғарлату үшін қажетті компенсациялау құрылғысы таңдалды. Цехтық трансформаторлық қосалқы станциясының саны мен ... және ... ... есептелді. Электрмен жобалау сұлбасына электр жабдықтары таңдалды. ... ... ... ШРА4-250-32-1УЗ шиносымдары таңдалды. Сонымен қатар сымдар мен шоғырсымдар таңдалды.
Жүйе элементтері тексерілді, тексеру үшін ҚТ тоғын ... ... ... ... ... ... ... тексерілді. Сонымен қатар цехтық трансформатордың релелік қорғанысы есептелді жіне релелік қорғаныс элементтері таңдалды. Жұмыс ... ... үшін ... ... ... ... ...
Жобаның экономикалық бөлімінде механикалық цехты электрмен жабдықтауға кеткен шығын есептелді.
Механикалық цехты электрмен жабдықтау жобасында жұмыстың сенімділігінің және қауіпсіздігінің ... ... ... Назарбаев, Н.Ә Қазақстан - 2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы / http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/kz/content/reference/ strategy2030
* Правила устройства электроустановок республики Казахстан / ... - ... ... А.С, ... М.Л, Мозырский В.И, Розинский Д.И Справочник по электроснабжению промышленных ... / ... ... Кнорринг Г.M, Фадин И.М, Сидров В.Н Справочная книга для ... ... ... / ... Энергоатомиздат, 1992
* Козловская В.Б, Радкейвич В.Н, Сацукевич В.Н Электрическое освещение. ... / ... ... ... Г.П ... ... ... проектирования. Учебное пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2006
* Артемов А.И Электроснабжение промышленных предприятий / Смолинск: 2000
* ... А.А, ... Л.Е ... ... для ... и дипломнога проектирование / М.: Энергоатомиздат, 1987
* Липкин Б.Ю Электроснабжение промышленных предприятий и ... / ... ... , 1990
* ... ... И.И ... по ... технике и электрооборудованию / Москва, издательство , 2000
* http://uztt.ru/tmz250
* Шеховцов В.П Расчет и проектирование схем электроснабжения / М.: ... ... ... ... ... ... Н.В Методическое пособие по выполнению экономической части дипломного проекта / Воткинск, ВМТ, 2008
* http://revolution.allbest.ru/economy/d00008737.html
* http://www.online-electric.ru/power/power.php
* http://sozdik.kz/
* ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кентау экскаватор зауытының модернизациядан өткен механикалық цехті электр энергиясымен жабдықтау36 бет
Қант зауытын электрмен жабдықтау91 бет
Көмекші өндіріс15 бет
"Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау"32 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
150 орынды асхананың ет - балық цехының есебі22 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
70 орынды мейрамхананың көкөніс цехының есебі9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь