Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ)

Жоспар:

1. Қазіргі заманғы деректер базасын талдау
2. Деректер моделі және түрлері
3. Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу
4. Таблица арасында байланыс орнату
5. Деректер базасын құру
6. Кестелерді құру
7. Индекстер құру
8. Берілгендердің бүтіндігі
9. Форма шебері
10. Форма конструкторы
11. Сұраныс құру
12. Есеп (Отчеты) құру
13. Қорытынды

Деректер қоры-ақпараттық жүйелердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ақпараттық жүйе өз алдына басқару функциясын орындау үшін әр алуан денгейдегі жұмыстарды ақпаратпен жабдықтаған объект туралы ақпаратты жинау, тасымалдау, қайта өңдеу бойынша қатынас жүйесін білдіреді.
Деректер қоры деп- компьютер жадында сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, өзара байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз.
Ақпараттық жүйелердің мысалына: банктік жүйелер, кәсіпорындарда, автаматты түрде басқару жүйелері, авияция немесе темір жол билеттерін, мейрамхана номерлерін алдын ала белгілеу және тағы басқа жатады.
Пайдалану облысы бойынша келесі класстарды бөліп айтуға болады:
1)Ғылыми зерттеуге арналған;
2)Автоматталған жобаларға арналған;
3)Ұйымдастырушы басқарудағы ақпараттық жүйелер;
4)Техналогиялық процессорды баспаға арналған.
Деректер қорын басқару жүйесін көптеген қолданушылар деректер қорын құру, енгізу, бірлесіп пайдалану және програмалау құралдардың жиынтығын айтады.
Деректер қоры дегеніміз – мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Бұл деректер қорының құрылымына ақпаратпен қатар, оларды ұйымдастыруға, қолдануға арналған тәсілдер мен әдістер кіреді [1].
Деректер қоры деректер қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) тығыз байланысты. Бұл программалық құрылымдар кешені жаңа қордың құрылымын құруға, оны деректермен толтыруға, мазмұнын редактрлеуге және ақпаратты визуалдандыруға арналған. Қор ақпараттарын визуалдау дегеніміз берілген критерий бойынша экранға шығаратын мәліметтерді таңдап, оларды белгілі бір ретке келтіріп, безендіріп артынан баспаға немесе байланыс каналдарына беруді айтамыз. Әлемде деректер қорын басқаратын көптеген жүйелер бар.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1 Мусина Т.В. «Visual FoxPro 8.0 Учебный курс» – К.: ВЕК+, СПб.: КОРОНА принт, К.: НТИ, 2004. – 464с.
2 С.А.Каратыгин, А.Ф. Тихонов, Л.Н. Тихонова «Visual FoxPro 7.0 Руководство пользователя с примерами», М: «БИНОМ», 2003.
3 Л. Омельченко «Visual FoxPro 8.0. Самоучитель», С-П:«БХВ-Петербург», 2003.
4 «Создание приложений для Visual FoxPro 8.0» М.:Издательство“ДЕСС”,- 672стр.
5 Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.:Финансы и статистика,1983. – 320 с.
6 Бойко В.В., Савинков В.М.Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика,1989. – 351 с.
7 Мартин Дж. Планирование развития автоматизированных систем.– М.: Финансы и статистика,1984. – 196 с.
8 Мейер М. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с.
9 Цикритизис Д., Лоховски Ф. Модели данных. – М.:Финансы и статистика, 1985. – 344
10 Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. – М.: Мир, 1984. – 294
11 Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., – М.: Мир, 1985. Кн. 1. – 287 с.: Кн. 2. – 320 с.
12 Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 320 с.
13 Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. -М.: Мир, 1991. – 252 с.
14 Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В.Симоновича. Санк-Петерберг.-2000г.
15 Могилев А.В., Н.И.Пак, Е.К.Хеннер. Информатика. М.2000.
16 Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2. Пер. с англ. Спб.: Питер Пресс, 1996.
17 Диго С. Проектирование баз данных. Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998.
18 Бородаев В.А., Кустов В.Н. Банки и базы данных. Уч. пособие. Л.: ВИКИ, 1989.
19 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных.: Пер. с англ. 6-е изд. К.: Диалектика, 1998.
20 Кузнецов С. Д. Введение в СУБД: часть 4 // Системы Управления Базами Данных, № 4, 1995.-С. 114-122.
21 Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие / Под ред. Проф. Хомоненко А. Д. Авторы: Артамонов Б. Н., Брякалов Г. А., Гофман В. Э. И др. СПб.: КОРОНА принт, 1998.
        
        Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ)
Жоспар:
* Қазіргі заманғы деректер базасын талдау
* Деректер ... және ... ... ... басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу
* Таблица арасында байланыс орнату
* Деректер базасын құру
* Кестелерді құру
* Индекстер құру
* ... ... ... ... ... ... ... құру
* Есеп (Отчеты) құру
* Қорытынды
*
*
1. ... ... ... базасын талдау
Деректер қоры-ақпараттық жүйелердің маңызды құрамдас бөлігі болып ... ... жүйе өз ... басқару функциясын орындау үшін әр алуан денгейдегі жұмыстарды ақпаратпен жабдықтаған объект туралы ақпаратты жинау, тасымалдау, қайта өңдеу бойынша қатынас ... ... қоры деп- ... ... ... ... түрде ұйымдасқан, өзара байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз.
Ақпараттық жүйелердің мысалына: банктік ... ... ... ... басқару жүйелері, авияция немесе темір жол билеттерін, ... ... ... ала белгілеу және тағы басқа жатады.
Пайдалану облысы ... ... ... ... ... ... ... арналған;
2)Автоматталған жобаларға арналған;
3)Ұйымдастырушы басқарудағы ақпараттық жүйелер;
4)Техналогиялық процессорды баспаға арналған.
Деректер қорын басқару жүйесін көптеген қолданушылар деректер қорын құру, енгізу, бірлесіп ... және ... ... ... ... қоры ... - мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Бұл ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруға, қолдануға арналған тәсілдер мен әдістер кіреді [1].
Деректер қоры деректер қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) тығыз ... Бұл ... ... кешені жаңа қордың құрылымын құруға, оны деректермен толтыруға, ... ... және ... ... арналған. Қор ақпараттарын визуалдау дегеніміз берілген критерий ... ... ... ... таңдап, оларды белгілі бір ретке келтіріп, безендіріп артынан баспаға немесе байланыс каналдарына беруді ... ... ... ... басқаратын көптеген жүйелер бар.
2 Деректер моделі және ... ... ... - ... ... ... реттелген графтар арқылы сипаттауға болады. Қандайда бір программалау тілінде иерархиялық деректер қоры құрылымын есептеу үшін тармақ мәліметтер типі ... ... ... - мәліметтердің элементтерінің еркін графтар түріндегі өзара байланысын білдіреді. Желілік ... ... ... ... екі тип пайдалынылады: жазба және байланыс.
3. Реляциялық модель - ... ... ... JBM ... ... ... Код ... және ол қатынас ұғымына негізделеді.
Қатынас деп - картеж деп аталатын элементтер жиынын айтады, қатынасты бейнелеудің ... ... екі ... ... ... ...
4. ... модель - мәліметтердің постреляциялық моделі кестенің жазбаларында сақталған мәліметтердің бөлімбеушілік шектеуін алып тастайтын кеңейтілген реляциялық ... ... ... ... ... көп ... яғни ... ішкі мәліметтерден құралған өрістерден тұрады.
5. Көп өлшемді модель - ол көп ... ... ... және ... ... үшін ... ... өңдеуге мүмкіндік береді.
Қордағы мәліметтерді қарастыратын көп өлшемді тәсілі реляциялық деректер қорын пайдаланылады. Көп өлшемді ... ... ... және ... ... үшін ... желі өңдеуге мүмкіндік береді. Обьектіге бағытталған деректер қоры ... ... ... ... ... Бұл ... ... логикалық құрамының сырттай иерархиялық деректер қоры ұсынылады
6. Объектіге ... ... - ... ... ... ... түрінде беріледі. Объектіге бағытталған деректер қорының логикалық ... ... ... деректер қорына ұқсас.
3 Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу.
Деректер қоры (ДҚ) - ... ... ... ... ... ... белгілі бір саласының немесе бір пән аймағының нақты обьектілері жайлы берілген мәліметтер жиыны. Екі өлшемді кестелерден, яғни жолдар мен ... ... ... базасы реляциялық база болып саналады.
Деректер қорын басқару жүйесі ... ... ... ... ыңғайлы түрде бейнелеп, белгілі бір форматта сақтап қана қоймай, оны ары қарай өңдеуге арналған программалар ... Foxpro - Windows ... ... істейтін 32-разрядты, реляциялық МББЖ, мұнда бір мезетте ... ... ... ... ... ... істей беруге болады. Реляциялық мәліметтер құрылымын қарапайым етіп құрастырып, жұмыс істеуді жеңілдетуге мүмкіндік ... Visual Foxpro ... ... ... ... ... ... байланыстыруға және де мұнда Paradox немесе Dbase МББЖ-лерінда жасалған мәліметтерді пайдалана беруге болады. Visual Foxpro ... Excel ... де оңай ... алмаса алады [5].
Visual Foxpro Windows-технологияның барлық мүмкіндіктерін сүйемелдейді және оның тұтынушысының жұмыс істеуіне қолайлы ... ... бар.
1) ... - ... ... үшін жасалған, өрістерден (бағаналардан) және жазбалардан (қатарлардан) тұратын мәліметтер.
Кесте(Tables) - мәліметтер базасымен жұмыс істеуге арналған ... ... ... ... Ол ... (поля) мен жазбалардан (записи)тұрады.
Жазба(Record) - кестенің бір қатары, яғни жолы. Ол СУБД мәліметтерін сақтайтын негізгі блок болып ... ... ... бір объект туралы толық мәлімет береді.
Өріс(Field) - кестедегі бағана немесе тік жол. Visual Foxpro - да өріс ... ... оның ... ... болады. Енгізу өрісі деп басқару элементі ретінде мәлімет енгізілетін бір бағанадағы ... ... оған ... ... ... енгізіледі [6].
Санауыш - кестедегі жазбалардың реттік нөмерлері ... ... ... - ... ... ... ... мәліметерді бір немесе бірнеше кестеден белгіленген шарттарға байланысты таңдап алу тәсілі. Таңдап алу жолымен сұраныс беру арқылы кестедегі мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... жаңа (виртуальды) кестелер құруға болады. Visual Foxpro -да сұраныстардың бірнеше түрі бар.
3) Форма(Forms) - мәліметтерді ... ... жолы ... ... басқару мүмкіндіктері, яғни өзара байланысқан мәліметтерді тұтынушыға ыңғайлы түрде бейнелеуге, қарауға немесе енгізуге ... ... ... ... - ... баспаға шығарып қағазда бейнелеу тәсілі, яғни қағазға басып шығаруға ... ... ... - ... ... ... ... сұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтау ... - ... бір ... ... ... ... ... орындайтын программа. Шеберлер оны орындайтын адаммен сұхбаттасу (диалог) ісін атқара отырып, қойылған мәліметтерді программаға енгізуді ... ... ... - Visual Basic for ... (VBA) ... ... ... және олар қолданбалы программаларды құру кезінде стандартты емес процедураларды іске асыру үшін жасалады.
Visual Foxpro ... өз ... ... ... мүмкіндік беретін әртүрлі диалогтық құралдар бар, оларға меню командалары, саймандар тақтасындағы батармалар, суырылып шығатын түсініктемелік ... ... ... ... программалары жатады.
Visual Foxpro деректер қорын басқару жүйесімен жұмыс істеу тәсілдері Windows ортасындағы ... ... ... ... ... ... ... батырма, тағы сол сияқты), жұмыс істеу тәрізді орындалады .
Тапсырыстар кестесіндегі кілт ... - ... коды ... Онда кім, ... қандай бағаға нені тапсырғаны туралы айтылады. Бұнда тағы да қай жұмысшы тапсырманы іске асырғаны туралы ... ... Бір ... көп ... ... ... ... кестесінде қызметкер коды өрісі не бірегей, не кілт өрісі бола алмайды, бірақ та ... ... бұл өріс ... ... Мұндай кестелерді реляциялық қатынасты байланысқан кестелер деп аталады. Сәйкесінше, байланысқан кестелермен жұмыс жасай алатын басқару жүйелерін реляциондық ДҚБЖ деп ... ал ... ... ... ... ... қатынасты схема деп атайды .
Деректер схемасын жасап болғаннан кейін, техникалық тапсырманың ... ... Бұл ... жұмыстың тапсырушысымен ақылдасып келістіру керек, содан кейін ... ... ... ... кірісуге болады. Бірақ мынаны ұмытпау керек, жобаны жасау барысында жұмысты тапсырушының басына жаңа идеялар келіп ... ... ... ... ел бір ... ... ... жаңа бөлімдері мен қызмет ету орындарын кіргізуге тырысады. Тапсырушының барлық тілектерін орындау мүмкіндігі көбінде деректер қорын ... ... ... анықталады. Егер деректер схемасы дұрыс болса, қорға жаңа кестелерді қосу қиын ... Ал егер ... ... ... ... жобалаушы қиын сынақтан өтіп, тапсырушымен қайшылыққа ұшырайды. Орындаушы мен ... ... ... ... орындаушының мамандық дәрежесінің төмендігін көрсетеді. Сондықтан деректер қорын алдын ала жобалау кезеңін негізгі кезең деп санау керек. Оның ... ... ... қорының қаншалықты ыңғайлы болатыны және қолданушылар онымен жұмыс істеуі тәуелді ... Егер ... оған ... ... бұл ... төмен дәрежелі қолданушылар болғаны емес, қорды жобалаушының мамандық дәрежесінің төмен болуының ... . ... ... ... ... ... ... Кілт өрісіндегі мәліметтердің өшірілу немесе өзгеру мүмкіндігін болдырмау, егер онымен ... ... кез ... ... ... ... ... кестенің кілт өрісіндегі мәліметтерді өшіргенде немесе өзгерткенде онымен байланысқан кестелердің өрістерінде сәйкес ... ... ... ... автоматты түрде болады;
* Байланыс қасиеттерін орнату үшін деректердің ... ... екі ... ... ... ... ... алу керек, оның үстінде оң батырмамен басып ашылған контекстік менюде байланыстардың өзгеру терезесі ашылады. Онда байланысқан кестелердің аттары және ... ... ... аттары, сонымен қоса мәліметтердің тұтас болу шартын қамтамасыз ететін басқару элементтері көрсетілген;
* Егер мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз етуде ғана ... ... онда ... ... кілт ... ... ... болмайды;
* Егер онымен қоса байланысқан өрістерді каскадты жаңарту және байланысқан жазбаларды ... ... ... қойылса, онда сәйкесінше негізгі кестенің кілт өрісінде өшіру және өзгерту операцияларына рұқсат етіледі, бірақ ол ... ... ... ... ... ... кестелер арасындағы реляциондық байланысты құру бір жағынан мәліметтерді қорғауын, ал ... бір ... ... енгізгенде, бірнеше кестелердің автоматты өзгеруін береді
Деректер қорын ... ала ... осы ... ... және келесі кезеңде оны тікелей компьютерде іске асыру басталады. Осы ... ДҚБЖ - мен ... ... басталады. Біздің мысалымызда біз Visual Foxpro ДҚБЖ - н қарастырамыз.
* Таблица ... ... ... ... ... істеу үшін оларды бір-бірімен байланыстыру керек, яғни ... ... ... құруымыз керек. Таблицалар арасындағы байланыс 4 түрге бөлінеді: , , және . Visual FoxPro осы ... ... ... ...
... Аты айтып тұрғандай таблицадағы кез келген өрістің басқа таблицадағы тек бір ғана өріспен ... Оған ... ... ... ... ... мен олардың әрқайсысының характеристикасының арасындағы байланыс.
байланысы. Таблицадағы кез келген өрістің басқа таблицадағы тек көптеген өріспен байланысуы. Оған мысал ... ... пен ... ... ... қарастыруға болады.
байланысы. байланысына қарама-қарсы деп ... ... ... ... мен ... орнының арасындағы байланыс.
байланысы. Бұл байланысқа мысал көтерме саудамен айналысатын магазиндерді қарастыруға болады. Яғни түрлі тауарды көптеген ... ... ... ... ... ... суретте келтірілген:
* Деректер базасын құру
Деректер базасын құру үшін келесі операцияларды орындаймыз:
* Құрылған proj1 проектін ... ... ... бөлігінен Data бетіне өтеміз.
* New Database ... ... ... Create ... ) терезесіндегі DatabaseDesingner өрісіне жобаның атауын өзіміз ... ... соң ... ... ... атын тандап Сохранить түймесін шертеміз.
* Кестелерді құру
Кестелерді конструктор көмегімен құрамыз себебі ол кесте құруда кең ... ... ... әдіс ... ... ішкі жағынан тышқанның сол жағымен кез-келген жеріне шертсек немесе басқада жолдары бар New table ... ... ... ... болады.Немесе оны ашудың басқа да жолдары бар. ... 2 ... ... ... ... ... ... пйда болады. Келесі 3 әдіс- Visual foxpro бас мәзірінде Data base пунктіндегі ... ... ... New table - ді ... та ... жағдайда да -Table Designer (Кесте конструкторы) кесте конструкторы ... үш ... ... бар, олар ... ... анықтау үшін қолданылады:
Fields (Өріс) -- кестенің өрістері;
Indexes (Индекстер) -- индекстері;
Table (Кесте) -- анық ... ... ... және де ... қосу, өшіру және модификациялары.
Format(Формат)-форма мен отчетқа Browse терезесіндегі мәліметтерді көрсетеді.
Input mask(Маска ввода) - ... ... үшін ... ... - ... тақыраптарын анықтайды.
Rule(Условие) - жасап жатқан кестеміздің дұрыс мәліметтер енгізуін қадағалайды.
Message(Сообщение) - мәліметтерді дұрыс енгізбегенде ол жайлы хабарлап ... ... ... по умолчанию) - өрістерге енгізілетін по ... ... ... ... - кітапхана класынан файылдын атын анықтайды.
Display class(Показать класс) - кітапхана ... ... ... атын ... ... ... ) - ... бастапқы санды береді. IntegerInc өрісіне ғана қоланылады.
Step(Шаг) - счечиктің айналуы. IntegerInc өрісіне ғана қоланылады.
* Түр
* Аты
* Берілгендердің ... ... ... ... ... ... сандарды және арнайы символдарды енгізуге болады. Өріске максимал 254 символ енгізуге болады.
* Сандық
* Integer, Numeric, Float, Double, Integer ...
* Integer ... ... ... бүтін сандарды сипаттайды. Integer (Autolnc) түрі автоматты түрде санның сипаттамасын өзгертуге қолданылады. Бұл ... өріс тек қана ... ... ... ... ... өрістегі түрде 922337203685477.5807-ден 922337203685477.5807-ге дейін сандарды қолдануға болады.
* Мерзім
* Date
* Date түріндегі өріске 01.01.0001-ден 31.12.9999 г. - ге ... кез ... ... ... ... ... және ... Datetime
* В поле типа datetime түрінде 01.01.0001 ден 31.12.9999 г. Ге дейінгі кез келген мерзім және 00:00:00 a.m. Нен 11:59:59 p.m. Ге ... ... ... ... Logical
* True (Т.) (Ақиқат) немесе False (,F.) (Жалған) логикалық түрдегі мәндерді қолданады.
* Кез келген ... ... ... Memo, Memo (binary)
* Memo-үлкен көлемдегі символдық өрістерді қолданылады. Memo (binary) түрі мына ... ... егер ... ... ... ... өзгертуді қажет етпесе.
* Кез келген ұзындықтағы екілік өріс
* ... Бұл ... өріс ... ... және ... ... сақтайды.
Fields қосымшасы
Autolncrement (Автоматты түрдегі инкремент) облысы тек қана Integer (Autolnc) типті кесте өрісі қол жеткізеді және кестеде енгізілген ... ... ... ... ... ... деректерге қол жеткізуді жылдамдататын механизм болып табылады: кестедегі деректер, яғни жазбалар саны неғұрлым көп ... ... ... ... тез ... оқу ... ... түседі; мұндай жағдайда индекстер қолданылады.Индекс бір жиек бойынша құрылған қарапайым ... ... ... (екі не одан да көп) ... ... индекс болуы мүмкін.Индекстерді жобалау үлкен ұқыптылықты талап етеді; жөнсіз анықталған индекстер ақпараттық жүйенеің ... ... әкеп ... ... ... орны ... деректерді өңдеу, өзгерту барысында өзгеруі, яғни, ауысуы мүмкін. Әдетте ... ... ... ... де өзгеріске ұшырайды, бұған біршама уақыт ... ... ... жиі ... ... бос ... көп қабылдамайтын жиектер бойынша индекс анықтау тиімсіз. Сондай-ақ, көлемі кіші кестелер мен ... ... ... да ... ... мүлде тиімсіз болып табылады.
Міндетті түрде index деп аталатын қайталанбайтын кілт құру ... ... құру үшін Indexes ... ... беті ... ... бүтіндігі
Microsoft Visual FoxPro программасының бір жақсы жері автоматты түрде мәліметтерге берілгендердің ... ... ... ... ... туралы арасында шарт болса онда автоматты түрде кестелерге мәлімет енгізуге болмай қалады. Мәліметтердің бүтіндігі туралы жүйе ... де ... ... ... ... байланыста Edit Relationship сұхбаттық терезесі көмектеседі (сурет 15) .Бұл терезені шақыру үшін байланысқан сызықты екі рет ... ... Ал ... ... Bulder терезесін шақыру үшін байланысқан сызықтың үстінен ... оң ... ... Edit ... Integrity командасын таңдасаңыз болғаны
Edit Relationship терезесі
Referential Integrity Bulder терезесі
Бұл терезеде үш таңдама бар.Rules for Updating, Rules for ... Rules for ... екі ... кестелердің арасындағы байланыстар берілген.Ол жақта ата-анасы мен баласының ара-қатынасы берілген. Үш жағдай үшін кестелер арасындағы ... ... ... Delet, ... ... да өз ... Ignore байланысы орнатылған.Яғни ешқандай ... ... ... осы ... ... ... ... нұсқалары шығады.
Cascade - кілттің мағынасы өзгергенде ... ... ... ... да ... ... индекстер жаңарады.
Restrict -ата-анасындағы жаңатру мүмкін емес,егер баласында қосымша болмаса.
Ignore -сілтеменің бүтіндігі жайлы ешқандай ереже ... ... ... ... ... Ок түймесін басамыз содан қосымшa терезе шығады.Қалаушының терезесін жабамыз..
* Форма шебері
Экрандық ... ... ... ... ... From Wizard ... From Designer .Экран формалы From Wizard көмегімен ... ашу үшін ... From Wizard -From ... ... ... (сурет 17) Wizard Selection терезесі пайда болады.Онда суретте көріп тұрғандай екі жол бар олардың біреуін таңдап,яғни ... ... бір ... ... ал 2-ші ... ... онда ... екі кестемізді байланыстырып береді.
Wizard Selection терезесі
Ок түймесін басқанда келесі From Wizard ... 18) ... ... ... ... ... Database and tables ... атаулы бар жазуды көреміз. Содан біз көп нүктені ... ... ... ... таңдап аламыз.Сол жерде бізге астынғы жазулар жолында кестелердің атауы шығады.Available fields өрісінде кестенің ішіндегі өріс ... ... ... ... ... Selected fields өрістеріне өткіземіз.Одан соң Next батырмасын басамыз.Ол бетте Style және button type жазуларына ... ... ... ... ... ... стил ... беруге болады. Одан соң қайтадан Next батырмасын басамыз.Келесі үшінші әдіс дәл ... ... ... fields ... ... ... өріс атаулары беріледі.Бізге қажетті өрістерді таңдап Selected fields өрістеріне өткіземіз.Бірақта бізге индекстерді өткізген ... ... Next ... ... Finish ... басқанда біздің формамыз дайын автоматты түрде болды істелді.
From Wizard ... ... ... ... ... әдіспен құруға болады. From Wizard ... From Designer ... ... From Designer ... ... ... ... ашу үшін File-New-New File -From опциясын қоямыз.Жаңа экрандық форманың файлын құру үшін, ең ... ... ... ... ... шертеміз.New From терезесі ашылады. (сурет 19)
New From терезесі
Form Desinger құрал-саймандар терезесінен Color Palette ... 20) ... ... түсін таңдаймыз.
* Сұраныс құру
Visual Fox Pro ... ... құру үшін Query Designer ... ... қолданылады.File -New пунктін таңдап. New сұхбаттық терезеден Query (Сұраныс) типін анықтап, New File ... ... ... ... панелі
Оның қасиеттерін беріп неше түрлі Image қойып, формаға Lable арқылы тақырып ... Commond Button ... ... Click ... Do form форма атын жазамыз сонда келесі ... ... ... ... ... жұмыс істеуге дербес базасын құру үшін Бас форма атты форманы іске қосамыз. Бағдарлама, Орындаған, Жабу ... ... ... сұраныс терезесі
Query Designer сұраныстар құрал-саймандары батырмалары
Батырмалар
Мағыналары
Add Table
Жаңа кестеге сұраныстар енгізеді
Remove Table
Сұраныстардан ... ... ... ... шарт ... Sql
Берілген сұранска сәкес терезені ашады.
Maximizer The Table View
Кестедегі саймандарды экран бетіне тлык ... ... ... ... ... ... ... Есеп (Отчеты) құру
Форма құрылғаннан кейін ендігі кезекте есептер жасалынады. ... де екі ... бар: ... ... және ... режимі көмегімен. Есептерді шебер көмегімен жасайық. Ол үшін шебер көмегімен жасау режиімі батырмасын басамыз. Есептер терезесі ... ... ол ... бірінші беттен екінші бетке көшіру керек. Есеп беру мәніне қабылданатын жеке тұлғаларды ... алу ... ... ... Қорытынды
Visual FoxPro - реляциялық, оның ішінде интерпретаторлық типтегі ДҚБЖ. Мұнда ДҚ құруда, оған сұранысты ұйымдастыруда мықты ... ... ... және ... ... ... ... жылдамдығымен ерекшеленеді. Оның интерфейсі қолайлы және қарапайым болып келеді. Сонымен бірге мұнда визуальді, ... ... ... ... ... ... құрастыруға болады. Visual FoxPro Windows-тың кез келген версиясында жұмыс істеуге бейім.
Visual ... ... ... ... ... ... Мұндағы ДҚ түсінігін бір бірімен байланысқан таблицалар жиыны деп ... ... ... ... ... бастауыш (первичный) және сыртқы (внешных) кілттер арқылы анықталады. Мәліметтерді ... Visual FoxPro ODBC және ... ... ... Access, Paradox, dBase ... және ... SQL Server, Oracle ... жұмыс істеуге қабілетті. Тағы бір ерекшелігі оның бір уақытта басқа компьютердегі таблицалармен желі арқылы жұмыс істей ... ... ... ... ... тез әрі ... даму ... әр жаңа версиясында бұрынғы версиясына қосымша жаңа концепциялар, техникалық әдістер мен құралдар қосылып отырады. Дәл осы ... ... паш ету үшін ... "The Printer FoxPro Letter" ... ... ... FoxPro 1.0 ... бастап FoxPro 2.6 версиясына дейін тек DOS-та жұмыс істей алды. Оның ... ... де ... ол ... Windows ... болатын. FoxPro 2.6 for Windows версиясынан бастап ол ... ... ... және ... ... концепциясы да жаңа белестерге шықты. Әр жаңа версия өзінің ... және ... ... ұлғаюымен ерекшеленді. 1994 жылы шыққан FoxPro-ның кезекті версиясы өзінің ОББ-ны қолдауы және әр компонентке ... ... ... ... ... ... ... арқасында ешқандай бағдарламалаусыз-ақ үлкен информацияға принципін қолдану мүмкін болды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
* Мусина Т.В. - К.: ВЕК+, СПб.: ... ... К.: НТИ, 2004. - ... ... А.Ф. ... Л.Н. ... , М: , ... Л. Омельченко , С-П:, 2003.
* М.:Издательство"ДЕСС",- 672стр.
* Атре Ш. ... ... к ... баз ... - ... и ... - 320 с.
* Бойко В.В., Савинков В.М.Проектирование баз данных информационных систем. - М.: ... и ... - 351 с.
* ... Дж. ... ... ... систем. - М.: Финансы и статистика,1984. - 196 с.
* ... М. ... ... баз ... - М.: Мир, 1987. - 608 с.
* ... Д., Лоховски Ф. Модели данных. - М.:Финансы и статистика, 1985. - 344
* ... Дж. ... ... баз ... - М.: Мир, 1984. - 294
* ... Т., Фрай Дж. ... структур баз данных. В 2 кн., - М.: Мир, 1985. Кн. 1. - 287 с.: Кн. 2. - 320 с.
* Дейт К. ... по ... СУБД DB2. - М.: ... и ... 1988. - 320 с.
* ... Г. ... реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. -М.: Мир, 1991. - 252 с.
* ... ... ... Под ред. ... Санк-Петерберг.-2000г.
* Могилев А.В., Н.И.Пак, Е.К.Хеннер. Информатика. М.2000.
* Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2. Пер. с ... Спб.: ... ... 1996.
* Диго С. Проектирование баз данных. Учебник. М.: ... и ... ... ... В.А., Кустов В.Н. Банки и базы данных. Уч. пособие. Л.: ВИКИ, 1989.
* Дейт К. Дж. Введение в системы баз ... Пер. с ... 6-е изд. К.: ... ... ... С. Д. ... в СУБД: часть 4 // Системы Управления Базами Данных, № 4, 1995.-С. 114-122.
* Основы современных ... ... ... ... / Под ред. ... ... А. Д. ... Артамонов Б. Н., Брякалов Г. А., Гофман В. Э. И др. СПб.: КОРОНА принт, 1998.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Есік-терезе» құрылыс дүкені деректер қорын құру24 бет
«Компьютерлік орталық» деректер қорын құру22 бет
Орта мектептің деректер қорын құру35 бет
Visual basic ортасында деректер қоры29 бет
Ақпараттық жүйелер үлгілері3 бет
Деректер базасы және оның объектілері4 бет
Деректер қорын басқару жүйесі жайында24 бет
Жатақхана меңгерушісінің жұмысын автоматтандыру49 бет
Кеңсе тауарлары деректер базасын құру23 бет
Сұлулық салонының жұмысын автоматтандыру34 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь