Конституциялық құқықтық қатынастар түсінігі, түрлері, пайда болу негіздері, ерекшеліктері

МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ 3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ . ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ САЛАСЫ 5
1.1 Конституциялық құқық . құқық саласы ретінде 5
1.2 Конституциялық құқық түсінігі мен жүйесі 14
2 КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР: ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ, ПАЙДА БОЛУ НЕГІЗДЕРІ, ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 20
2.1 Конституциялық құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктері 20
2.2 Конституциялық құқықтық қатынастардың түрлері мен пайда болу негіздері 24
ҚОРЫТЫНДЫ 28
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 30
КІРІСПЕ


Конституциялық құқық – Қазақстан Республикасы құқық жүйесі салаларының бірі. Ол өзінің ішкі тұтастығымен сипатталатын құқықтық нормалар жүйесін білдіреді және басқа құқық жүйесінің нормаларынан ерекшеленеді. Ішкі тұтастық конституциялық нормалардағы қоғамдық қатынастардың ерекшеліктерімен белгіленетін, солар арқылы реттелетін жалпы белгілердің болатындығын білдіреді.
Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қатынастар аясы мейлінше кең. Ол мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларын: саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени және басқа салаларды қамтиды. Әрине, конституциялық құқық нормалары аталған салаларды барлық көріністері бойынша және жан-жақты реттемейді. Ол аталған салаларда тек ең негізгі, қабаттарды ғана реттейді. Бұл қабаттар мемлекет пен қоғамдағы кең дамитын саяси, экономикалық, әлеуметтік, діни байланыстардың негізін қалайды.
Конституциялық құқық, тұтас алғанда, құқықтың реттеу әдістері деп аталатын белгілі бір тәсілдер мен әдістердің көмегімен мемлекеттік және қоғамдық қоғамдық қатынастарды реттейді.
Конституциялық құқықтық қатынастар дегеніміз – мемлекеттік биліктің функциясымен, ұйымдастырылуымен байланысты конституциялық нормалардың негізінде тоқтатылатын және өзгертілетін қоғамдық қатынастардың адаммен және азаматпен, саяси партиялармен, қоғамдық қозғалыстармен өзара қарым-қатынасын айтамыз.
Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты белгілі тәртіпті, құқықтық жүйені және тәрбиені талап етеді. Мұның өзі заңды сыйлау әрі құрметтеуді бірінші кезекке қояды. Келешегіміздің бағдарлы өрістерін кеңейту үшін саналы да сауатты рухани-психологиялық мәдениеттің қалыптасуымен жетілуіне жол ашу- қоғамның биік мақсаты. Бұл жағдайлар жаңа әлеуметтік дамудың ондағы формалық мазмұнның бағытына қарай бейімделуіне мүмкіндік береді.
Қоғамдық қатынастардың басым көпшілігі әлеуметтік нормалар арқылы реттеліп, басқарылып жатады. Қоғамның мүдде-мақсаттары, саясат, мемлекеттік билік т.б. күрделі мәселелер құқықтық нормалар арқылы реттеліп, басқарылады. Өйткені бұл бағытта қоғамдық қатынастардың ең маңыздысы, ең күрделі түрлері топтасып, мемлекет пен құқықтың ең жауапты қызметіне айналады.
Елбасы Н.Назарбаев мынадай жауапкершілікті алға тартады: «Перспективаларымызды айқын ұғыну, жолымызда тұрған қиындықтармен қауіп-қатерді бүкпесіз түсіндіру біздің қоғамыздың барша азаматтардың осынау ортақ міндентті шешу үшін жұмылдыруға жәрдемдеседі...Біз жаңа мемлекетті, жаңа нарықтық экономика мен жаңа демократияны көптеген өзге де жас тәуелсіз мемлекеттер осы тәрізді жолды басынан кешіп те үлгерген уақытта құру үстіндеміз» [27]. Қорлардың заңмен және құрылтай құжаттары бойынша белгіленген арнайы құқық қабілеттігі бұл ұйымдардың көздейтін мақсаттарының сипатына байланысты деп айтуға болады. Бұл ұйымдар көздейтін жалпыға бірдей пайдалы мақсаттар, кейбір жағдайларда мемлекет пен мемлекеттік мекемелер көздейтін мақсаттармен тұспа-тұс келіп жатады, осы мәселе тұрғысында кезінде орыс цивилистикасында «жалпыға пайдалы» қоғамдар деп аталып келген қорлардың құқықтық табиғатының жария- құқықтық сипатта болатындығы жайлы айтарлықтай үлкен дискуссия туындаған да болатын. Әдетте қорлар көздейтін мақсаттардың әлеуметтік маңызын ескере отырып мұндай ұйымдардың құрылуы мен қызметін мемлекет әр кез өзінің бақылауында ұстап отырады.
Осы орайда, курстық жұмысымның тақырыбының өзектілігі: Қазақстан Республикасының Конституциялық құқықтық қатынастар түсінігін, түрлерін, пайда болу негіздерін, ерекшеліктерін анықтау.
Курстық жұмыстың мақсаты: Бүгінгі таңдағы еліміздегі Конституциялық құқықтық қатынастар түсінігін, оның түрлерін айқындап, қоғамымызда қалыптасқан құқықтық қатынастардың пайда болу негіздерін, ерекшеліктерін талдау.
Көзделген мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
- Конституциялық құқықты - құқық саласы ретінде қарастыру;
- конституциялық құқық түсінігі мен жүйесін талдау;
- конституциялық құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктерін айқындау;
- конституциялық құқықтық қатынастардың түрлері мен пайда болу негіздерін жүйелеу.
Зерттеу нысаны конституциялық құқықтық қатынастар болып табылады.
Жұмыстың теориялық және әдістемелік негізі ретінде отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңнамалық және нормативтік актілері қолданылды.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы - құқық және заң ғылымының саласы туралы мәліметтер келтірілген.
Екінші бөлімінде конституциялық құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктері, конституциялық құқықтық қатынастардың түрлері мен пайда болу негіздері қарастырылады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Сапарғалиев F.Қазақстан Республикасынын Конституциялық құқығы: Академиялық курс. Өңд., толықт., 3-бас, - Алматы: Жеті жарғы, 2008. - 536 бет.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (2013.03.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. Сакиева Р. С. Основы государства и права Республики Казахстан: учеб. пособие. – Алматы: Жетi жарғы, 1999.-320 с.
4. Сулейменов М.К, Басин Ю.Г. Гражданское право РК. А., учеб. пособие. – Алматы: Жетi жарғы, 2004.-350 с
5. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 ж. 30 тамыз Қазақстан Республикасы Конституциясына толықтыру мен өзгерiстер енгiзу туралы ҚР заңы. 2007ж.
6. Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы 1992 ж. 15 қаңтардағы № 1128-XII Қазақстан Республикасының Заңы (2007.15.05. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
7. ҚР-сы Президентiнiң 1996 жылғы 24 қаңтардағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәмiздерi туралы» Конституциялық заң күшi бар Жарлығы.
8. Амандықова С.К. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. – Астана - 2007ж., 256 б.
9. Сапарғалиев Ғ. Қ Р-ның Конституциялық құқығы. Оқу құралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2008 ж. 440 б.
10. Әбдiлдин С. Қазақстан Парламентi; одақтан мемлекетiкке. – Алматы, 2004 ж., 150 б.
11. ҚР-сы Президентiнiң 1995 жылғы 28 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңес туралы» Конституциялық заң күшi бар Жарлығы.
12. ҚР-ның 2000 жылғы 25 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасынынң сот жүйесi және судьяларының мәртебесi туралы» Конституциялық заңы.
13. Зиманов С.З. Конституция и парламент РК – Астана: Акмолинская полиграфия, 2006 г.– С.269
14. Котов А.К. Суверенный Казахстан: гражданин, нация, народ. (вопросы конституционного права) Алматы: 1996 г., 235 с.
15. Конституция Республики Казахстан. Альбом схема, (Составители Мамонов В.В., Табаков С.К.,) Алматы 2006 г.– С. 179.
16. Кубеев Е.К. Конституционный строй РК: (духовное и социальные основы) Караганда 1999. – С. 151.
17. Максименко Н.В. Методические рекомендации к изучению Конституции РК: учебное методическое пособие Алматы 2005 г. – С. 215.
18. Марача В.Г., Матюхин А.А., Гражданское общество и государство в Казахстане: Основные понятия и особенности становления. Алматы 2004г.– С. 196.
19. Малиновский А. Глава государства Республики Казахстан. Алматы 2000 г.– С. 263.
20. «Парламент законодательная власть Казахстана» (отв. Ред. А.А.Таранов) Алматы – 2006 г. – С. 333.
21. «Права человека» Учебное пособие. – Алматы: Данекер, 2005 г.– С. 236.
22. Сагиндикова А.Н. «Конституционное право РК» Алматы: Білім, 2006 г. – С. 332.
23. Сапаргалиев Г. «Становление конституционного строя РК» Алматы, 2008 г. – С. 123.
24. Турлаев А.В. «Гарантии прав личности в РК.» / «Теория и практика формирования правового государства в РК». Сборник научных трудов–Караганда: изд-во КарГУ, 2006 г. – С. 156.
25. Турлаев А.В. «Понятие и генезис прав личности: понятие, структура» // Вестник.Карагандинского университета. 2006 г №2.
26. Черняков А.А. «Конституционное право РК: проблемы теории и практики» Алматы: Әділет- Экспресс. 2003 г
27. Н.Ә. Назарбаев “Қазақстан- 2030”: Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы, 1997,- 8-9б
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
Орындаған: ________ топ студенті
Ғылыми ... ... ... ... ... ҚҰҚЫҒЫ - ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ САЛАСЫ 5
1.1 Конституциялық құқық - құқық саласы ретінде 5
1.2 ... ... ... мен жүйесі 14
2 КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР: ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ, ПАЙДА БОЛУ НЕГІЗДЕРІ, ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 20
2.1 Конституциялық құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктері 20
2.2 Конституциялық құқықтық ... ... мен ... болу ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 30
КІРІСПЕ
Конституциялық құқық - Қазақстан Республикасы құқық жүйесі салаларының бірі. Ол өзінің ішкі тұтастығымен сипатталатын құқықтық нормалар ... ... және ... құқық жүйесінің нормаларынан ерекшеленеді. Ішкі тұтастық конституциялық нормалардағы қоғамдық қатынастардың ерекшеліктерімен белгіленетін, солар арқылы реттелетін жалпы белгілердің болатындығын ... ... ... ... ... ... аясы мейлінше кең. Ол мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларын: саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени және ... ... ... ... конституциялық құқық нормалары аталған салаларды барлық көріністері бойынша және жан-жақты реттемейді. Ол аталған салаларда тек ең ... ... ғана ... Бұл қабаттар мемлекет пен қоғамдағы кең дамитын саяси, экономикалық, әлеуметтік, діни ... ... ... ... ... ... алғанда, құқықтың реттеу әдістері деп аталатын белгілі бір тәсілдер мен әдістердің көмегімен ... және ... ... ... ... ... ... қатынастар дегеніміз - мемлекеттік биліктің функциясымен, ұйымдастырылуымен байланысты конституциялық нормалардың негізінде тоқтатылатын және ... ... ... адаммен және азаматпен, саяси партиялармен, қоғамдық қозғалыстармен өзара қарым-қатынасын айтамыз.
Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты белгілі ... ... ... және ... ... етеді. Мұның өзі заңды сыйлау әрі құрметтеуді бірінші кезекке ... ... ... ... ... үшін ... да сауатты рухани-психологиялық мәдениеттің қалыптасуымен жетілуіне жол ашу- қоғамның биік мақсаты. Бұл жағдайлар жаңа әлеуметтік дамудың ондағы формалық ... ... ... ... ... береді.
Қоғамдық қатынастардың басым көпшілігі әлеуметтік нормалар арқылы реттеліп, ... ... ... ... ... ... ... т.б. күрделі мәселелер құқықтық нормалар арқылы реттеліп, басқарылады. Өйткені бұл бағытта қоғамдық қатынастардың ең маңыздысы, ең ... ... ... ... пен ... ең ... қызметіне айналады.
Елбасы Н.Назарбаев мынадай жауапкершілікті алға тартады: [27]. Қорлардың заңмен және құрылтай құжаттары бойынша белгіленген арнайы құқық қабілеттігі бұл ... ... ... ... ... деп айтуға болады. Бұл ұйымдар көздейтін жалпыға бірдей пайдалы мақсаттар, кейбір жағдайларда мемлекет пен мемлекеттік мекемелер көздейтін ... ... ... ... осы ... ... ... орыс цивилистикасында қоғамдар деп аталып келген қорлардың құқықтық табиғатының жария- құқықтық сипатта ... ... ... ... дискуссия туындаған да болатын. Әдетте қорлар көздейтін мақсаттардың әлеуметтік маңызын ескере отырып мұндай ұйымдардың құрылуы мен қызметін мемлекет әр кез ... ... ... ... орайда, курстық жұмысымның тақырыбының өзектілігі: Қазақстан Республикасының Конституциялық құқықтық қатынастар түсінігін, түрлерін, пайда болу ... ... ... жұмыстың мақсаты: Бүгінгі таңдағы еліміздегі Конституциялық құқықтық қатынастар түсінігін, оның түрлерін айқындап, қоғамымызда ... ... ... ... болу негіздерін, ерекшеліктерін талдау.
Көзделген мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
- Конституциялық құқықты - құқық саласы ... ... ... ... ... мен ... талдау;
- конституциялық құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктерін айқындау;
- конституциялық құқықтық қатынастардың түрлері мен пайда болу ... ... ... конституциялық құқықтық қатынастар болып табылады.
Жұмыстың теориялық және әдістемелік негізі ретінде отандық және ... ... ... ... ... ... заңнамалық және нормативтік актілері қолданылды.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы - құқық және заң ғылымының ... ... ... ... бөлімінде конституциялық құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктері, конституциялық құқықтық қатынастардың түрлері мен ... болу ... ... ... ... ... ... - ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ САЛАСЫ
1.1 Конституциялық құқық - құқық саласы ретінде
Құқықтық мемлекет құру мен қоғамды демократияландыру - ... ұзақ та ... ... Бұл ... жас ... ... қаз тұру жолынан да жақсы байқалады. Тоталитарлық жүйеден демократиялық қоғам өміріне өту қажеттілігі айқын болған күннен бастап-ақ Қазақстан тұрғындарының алдында, ең ... ... ... ... мен ... ... міндеті тұрады.
Бұл орайда демократияны дамыту - меншік қатынастарын реформалау мен ... ... өту ... тығырықтан алып шығудың, ұлттық мемлекеттің қалыптасуына қолайлы жағдай туғызудың толассыз жолы. Саяси саладағы ... ... - жас ... мемлекетті қуатты президентті республика етіп қалыптастыру. Біздің мемлекетімізде барлық азаматтардың ... ... заң ... ... жауапкершілігі, кімнің қай ұлтқа жататындығына қарамастан, бірдей ... ... ... ... ... ... ... жергілікті ұлт - қазақтардың мүддесі ерекше ескеріледі. Мұндай жағдайға ұлттық мәдениетті, ... ... ... ... ... және басқа да байланыстарын қалпына келтіру, олардың өз Отанына қайтып оралуына қолайлы жағдайлар ... ... [1, б. ... ... ... салыстырмалы түрде алғандағы экономикалық байлыққа қол жеткізудің алғышарты - бүкіл қоғамдық өмірді демократияландырған тұрақты құқықтық мемлекет құру болып ... ... ... ... яғни біздің қоғам өмірінің Негізгі Заңы аса жоғары мәнге ие. Конституция жобасы Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан ... ... ... ... ... ... ... талқылаудан өтті. Біздің Конституциямыз бойынша Қазақстан халқы егемендіктің иесі, республикадағы мемлекетік биліктің жалғыз қайнар көзі болып табылады. Республикада тек ... ғана ... ... ұлт ... де ... ... ... ымыраға келу қажет болғандықтан қазақ халқы өз қамын күйттеумен қатар, жас мемлекетіміздің тыныштығын, оны одан әрі нығайтуды ойлауы ... ... ... ... ... ... ... жалпы ұлттық келісім мен ынтымақ Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастықтың лайықты толық мүшесі болып енуінің басты ... ... ... президенті Н.Ә.Назарбаевтың тікелей басшылығымен тәуелсіз Қазақстанның жаңа Конституциясы қысқа мерзім ішінде әзірленді. Ол халық талқылауынан ... ... ... өз ... енді.
Жаңа Конституцияның өмірге келуі, жан-жақты сараптамадан өтуі Н.Назарбаевтың атымен тікелей байланысты. Конституцияның бас авторы - Назарбаев Н.Ә деп ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік мемлекет ретінде дамуына қолайлы жағдай жасайды. Заңда белгіленген барлық тұжырым, ... ... ... ... ... заң жүзінде басқаруға жағдай жасап отыр.
Еліміздің бұл Негізгі Заңы ... рет ... ... ... ... ... ... мемлекет деп жария етті. Бұл мемлекеттің құзырына өз аумағының тұтастығын, ... қол ... және ... ... ету толығымен жатқызылады.
Конституцияда демократияның түпкі мәні ерекше айқындалады. деген грек ... өз ... ... ... ... ... ... шығады. Осы тұжырым қағида Негізгі Заңның үшінші бабында нақты бейнеленген. ... ... [2, б. 156]. ... ... ... ... ... деп жарияланған. Бұл билік Конституция бойынша үш тармаққа - заң шығарушы, атқарушы және сот жүйесі болып болып ... ... ... билікті біржақты иемденіп кетушілікті болдырмау үшін олардың аражігі ажыратылып, әрқайсысынан конституциялық өкілеттіктері айқындалған. Олар бір-бірінің ... қол ... ... өз ... ... ... Заңда саяси бостандықтарға кең кепілдік берілген. Саяси қозғалыстар Конституция шеңберінде емін-еркін өмір сүріп, ... ете ... Оған ... ... ... ... - Қазақстан Республикасы құқық жүйесі салаларының бipi. Ол ... ішкі ... ... ... ... ... ... Ішкі тұтастық конституциялық нормалардағы қоғамдық қатынастардың ерекшеліктерімен белгіленетін, солар арқылы реттелетін жалпы белгілердің ... ... ... құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар оның пәнін құрайды.
Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар мемлекет және қоғам құрылымының негізін ... және ... ... ... ... ... ... жүргізіледі [3, б. 253].
Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қатынастардың тар аясы ... кең. Ол ... пен ... ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік, мәдени және басқа салаларды қамтиды. Әрине, конституциялық құқық ... ... ... ... ... ... және ... реттемейді.
Ол аталған салаларда тек ең негізгі базалық қабаттарды ғана ... Бұл ... ... пен ... ... кең ... ... экономикалық, әлеуметтік, діни байланыстардың негізін қалайды.'
Конституциялық құқық, тұтас алғанда, құқықтың peттeу әдістері деп ... ... бір ... мен ... ... ... және ... қатынастарды реттейді. Конституциялық-құқықтық қатынастарды реттеу үшін төмендегідей әдістер қолданылады: 1) міндеттеу әдісі; 2) тыйым салу ... 3) ... ету ... 4) тану ... [4, б. ... әдici мемлекеттік органға сияқты, жеке тұлғаларға да қатысты, олардың барлық қызмет саласында қолданылады. Қазақстан Республикасы ... ... деп ... ... ... ... ... бұл әдісті қолданудың тағы бір мысалы болып ... ... ... ... мемлекеттік меншікке сияқты, жеке меншіке де қатысты. Тиісінше, конституциялық норма мемлекеттік органдарды да, жеке меншік иелерін де меншікті тек өз ... ғана емес ... ... ... де ... міндеттейді.
Конституциялық құқықта тыйым салу әдісі де кең қолданылады. Бұл әдіс, ... ... ... қоғамдық құрылымдарға қатысты қолданылады. Тыйым салу әдісі ... ... ... жағдайларда ғана қолданылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабының 3-тармағында былай делінген: [5]. Конституция заңда қаралмаған әскерилендірілген құрамалар құруға ... ... ... ... құқы ... ... көрінісі болып табылатын рұқсат ету әдісін де кең қолданады.
Мұндай әдіс көп жағдайда адамның және ... ... ... үшін ... ... ... әркімнің, заңмен белгіленгеннен басқа ретте, Қазақстан аумағында еркін ... және ... ... ... ... ... ... Рұқсат ету әдісінің өзіндік ерекшелігі мынада, Конституция белгілі бір ауқым, шекке дейін еркін әрекет ету мүмкіншілігін бере отырып, субъектінің ... ... ... ... ету ... ... ... өкілеттілігін белгілеу кезінде де қолданылады. Айталық, Қазақстан ... ... ... 3) ... ... ... Палаталардың бірлескен отырысында Президентке, оның бастамасы бойынша, әр Палата депутаттары жалпы санынын үштен eкi даусымен бір жылдан аспайтын ... заң ... ... беруге хақылы [5].
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, меніңше, құқықтық реттеудің тағы бір әдісін - тану ... ... де ... ... ... ... конституциялық құқық жөніндегі әдебиеттерде мұндай әдістің қолданылу мүмкіндігі байқалмайды. Оның үстіне бұл әдіс объективті фактордан - адамдардыц ... ... заң ... танудан туындайды. Мемлекет адамдардың табиғи құқығына рұқсат ететін емес, дәлірек айтқанда, таниды. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... деп жазылған: [5]. Құқықтық реттеуді әдіс ретінде тану да конституциялық құқықтың демократиялық және ... ... ... ... ... ... ... де қоғамдық келісімдерді нығайтуға қосар үлесі зор. Мемлекет қоғамдық-саяси бірлестіктерден қоғамдық келісімдерді бұзуға бағытталған әрекеттерге жол бермеуді талап етеді. ... ... ... ережелері тек өз жақтастарының идеяларын, көзқарастарын насихаттайтындай, бір топтың азаматтарын екінші топтың азаматтарына қарсы қоятындай мазмұнда болмауы тиіс. Жарғыларына мұндай ... ... ... бірлестіктер тіркелмейді. Егер қоғамдық-саяси бірлестіктер өзінің қызмет барысында қоғамдық келісімді бұзуға бағытталған акциялар өткізсе, онда ... ... ... ... ... ... әрекетердің жолы кесілуі тиіс. Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы Заңында

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
І. ММ «Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі»-нің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау30 бет
Азаматтық іс-жүргізу құқық қатынастарының алғышарттары23 бет
Азаматтық құқықтық қатынастардағы бірлескен кәсіпорын6 бет
Банктік қызмет аясындағы банктік құқықтық қатынастардың кейбр теориялық мәселелері7 бет
Бюджетаралық қатынастар және бюджеттік саясат30 бет
Валюталық жүйелер және валюталық қатынастардың ұғымы26 бет
Еңбек құқының әдістері10 бет
Кеңестік Ресейдің халықаралық конференцияларға қатысуы51 бет
Мұрагерлік құқық туралы мәлімет116 бет
Нарық қатынастарының теориялық аспектілері16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь