Салааралық байланс және халықаралық сауда моделі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ. Модельдеу. Өндірістік және экономикалық үрдістерді модельдеу
1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ
1.1. Салааралық баланс пен халықаралық сауданың моделі
1.2. Салааралық баланстың сызбасы
1.3. Байланыстырушы және экономикалық салалар
1.4. Математикалық модельдің салааралық балансы
1.5. Еңбектің салааралық балансы
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1 Есептің қойылымы
2.2 ДЭЕМ де алгоритмді жүзеге асыру
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Модель дегеніміз объектінің (жүйенің) белгілі бір өзара байланыстары бар және оның қызметі мен дамуын сипаттайтын элементтер комплексінің шартты бейнесі. Модель үрдістің мағынасын жинақты түрде сипаттауға көмектеседі. Құрылған модельден зерттелетін үрдістердің мазмұнын көруге болады. "Модель" дегенде, әдетте, біздің ойымызға адам арнайы жасамақшы болған белгілі бір шынайы нәрсенің немесе жүйенің, құрылғының, шығарманың, сипаттаманың кішірейтілген үлгісі келеді.
Модельмен эксперимент жасау арзанға түседі әрі ыңғайлы. Қазір оларды жасауға компьютер қолданылады. Компьютерді пайдаланып ғалымдар күрделі ақпараттық модельдер жасайды.
Экономикалық-математикалық модель (үлгі) жасау. Экономикалық-математикалық модельдер жүйе жағдайын болашақты жоспарлау мен болжауға пайдаланады. Мұндай жағдайда модель оның негізінде қойылған белгілі бір алғы шарттарға сәйкес экономикалық үрдістердің ағымын көрсетеді. Жоспарлау мен болжау модельдерінде алғышарттарды дұрыс таңдау ерекше маңызды роль атқарады. Модель есептің шарты дұрыс қойылған кезде ғана нақты жүйелердің құрылысы мен функциясын дұрыс сипатайды.
Экономикалық жүйені белгілі бір үлгіге түсіру өте күрделі де қиыи міндет. Экономикалық жүйенін жекелеген элементтерін жан-жақты талдап, экономикалық зандарды топшылап, оларға түрлі ат қоюға болады. Бірақ казіргі таңда бұл ғылымға жеткіліксіз, экономикалық теорияны практикада пайдалану үшін экономикалық-математикалық модельдер қажет, оларды пайдалану арқылы ғана экономиканың жағдайын түсінесің, оган «диагаоз» қойып емдеу әдістерін анықтай аласың, белгілі мерзімнен кейін экономикада не болатынын қабылдаған шешімдерінің әлеуметтік-экономикалық нәтижесі қандай екенін дәлелдеп айтуға мүмкіндік туады. Экономикаиы математикалық модельдеу өте киын іс
Экономикалық жүйелердің сипаттаулы моделі есептерді математика-лық формула түрінде көрсетеді және жүйе жағдайы мен оның элементтерінің байланысын тереңірек ұғып үйренуге қолданылады.
Оптималды модельдерде экономикалық есептің мағынасы математикалық формула түрінде жазылады және ең тиімді шешімі табылатын шарт функция түрінде көрсетіледі. Бұл модельдер белгілі бір алғашқы мәліметтер бойынша есеп шартын қанағыттандыратын көптеген шешімдер және оптималдықтың критерийіне сәйкес тиімді шешім алуға мүмкіндік береді. Мұндай модельдерге өндірістік программаны оптималдау, кесіп-пішуді оптималдау, қоспа компоненттерін оптималдау, кәсіпорынды орналастыруды оптималдау, көлік есептерінің модельдері жатады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Таха Х. Введение и исследование операций .Т. 1,2. М. Мир. 2002г .;
2. Экономика математические методы и прикладные модели. Под редакции Федосеева В.В. М. ЮНИТИ. 2003г.;
3. Оспанов С.С. Экономико- математические методы. Алматы. 2006г.;
4. Сабитова Х.К. . Экономико- математические методы. . Алматы. 2003г.;
5. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике , финансах , бизнесе М. ЮНИТИ. 2000г.;
6. Сабитова Х.К. . Экономико- математические методы. . Алматы. 2003г.;
7. Устенова О.Ж. Моделирование производственных и экономических процессов.Алматы. ОАТЭК. 2004г.;
8. Нусупбеков С.И. Устенова О.Ж. Математические методы моделирования экономических систем. Алматы.ЭВЕРО.2002г.;
9. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование.Москва. Вузовский вестник.2007г
10. Житников С.А. Биржанова З.Н. Аширбекова Б.М. Экономико- математические методы и модели : Учебное пособие . Караганда , издательствоКЭУ,1998г.;
11. Замков О.О. Толстопятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы и модели в экономике. М. ДИС,1997г.;
12. Калинина В.Н. Панкин В.Ф. Математическая статистика.М:1998г.;
13. Колемаев В.А. Математическая экономика.М.1998г.;
14. Кремер Н.Ш. Путко Б.А. Тришин И.М. Фридман М.Н Исследование операций в экономике . Учебное пособие.М: Банки и биржи,ЮНИТИ,1997г.;
15. Кузнецов Ю.Н. Кузубов В.И. Волощенко А.Б. Математическое программирование. М:Высшая школа, 1998г.;
16. Макконел В.Н Брю Л. Экономикс.М.1992г.;
17. Малыхин В.И. Математические моделирование экономики. М: 1998г.;
18. Мельник М.М. Экономико- математические методы в планировании и управлении материально-техническим снабежением.М: Высшая школа.1990г.;
19. Статистическое моделирование и прогнозирование.(Под ред. А.Г.Гранберга) М.: Финансы и статистика. 1990г.;
20. Статистическое моделирование и прогнозирование.(Под ред. А.Г.Гранберга)М.: Финансы и статистика. 1990г.;
21. Цхай С.М. Задачи календарного планирования на сети сложной структуры. Новосибирск. Издательство НГУ. 1991г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
4
* ЖАЛПЫ БӨЛІМ
1.1. Салааралық баланс пен халықаралық сауданың моделі
5
1.2. Салааралық ... ... ... және ... салалар
12
1.4. Математикалық модельдің салааралық балансы
14
1.5. Еңбектің салааралық балансы
17
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1 ... ... де ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
24
КІРІСПЕ
Модель дегеніміз объектінің (жүйенің) белгілі бір өзара байланыстары бар және оның қызметі мен дамуын сипаттайтын элементтер ... ... ... ... үрдістің мағынасын жинақты түрде сипаттауға көмектеседі. Құрылған модельден зерттелетін ... ... ... ... "Модель" дегенде, әдетте, біздің ойымызға адам арнайы жасамақшы болған белгілі бір шынайы нәрсенің немесе жүйенің, құрылғының, шығарманың, сипаттаманың кішірейтілген ... ... ... ... ... ... түседі әрі ыңғайлы. Қазір оларды жасауға компьютер қолданылады. Компьютерді пайдаланып ғалымдар күрделі ақпараттық модельдер жасайды.
Экономикалық-математикалық модель (үлгі) жасау. ... ... жүйе ... ... жоспарлау мен болжауға пайдаланады. Мұндай жағдайда модель оның негізінде қойылған белгілі бір алғы шарттарға сәйкес экономикалық үрдістердің ... ... ... мен ... модельдерінде алғышарттарды дұрыс таңдау ерекше маңызды роль атқарады. Модель есептің шарты дұрыс қойылған кезде ғана нақты жүйелердің құрылысы мен ... ... ... ... ... ... бір үлгіге түсіру өте күрделі де қиыи міндет. Экономикалық жүйенін жекелеген элементтерін жан-жақты талдап, экономикалық зандарды ... ... ... ат ... болады. Бірақ казіргі таңда бұл ғылымға жеткіліксіз, экономикалық теорияны практикада пайдалану үшін экономикалық-математикалық модельдер қажет, оларды пайдалану арқылы ғана ... ... ... оган ... ... ... ... аласың, белгілі мерзімнен кейін экономикада не болатынын қабылдаған шешімдерінің әлеуметтік-экономикалық нәтижесі қандай екенін дәлелдеп ... ... ... ... ... ... өте киын ... жүйелердің сипаттаулы моделі есептерді математика-лық формула түрінде көрсетеді және жүйе жағдайы мен оның элементтерінің байланысын тереңірек ұғып үйренуге қолданылады.
Оптималды ... ... ... мағынасы математикалық формула түрінде жазылады және ең тиімді шешімі табылатын шарт функция түрінде көрсетіледі. Бұл ... ... бір ... ... бойынша есеп шартын қанағыттандыратын көптеген шешімдер және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Мұндай модельдерге өндірістік программаны оптималдау, кесіп-пішуді оптималдау, қоспа компоненттерін оптималдау, кәсіпорынды орналастыруды оптималдау, көлік есептерінің модельдері жатады.
* ... ... ... ... пен ... сауданың моделі
Баланстық модельдер түсімнің бастауларын қандай да бір қолдану бағыттарының ... ... ... егер ... да бір кезеңдегі дәнді баланс туралы айтсақ, дәннің әр түрлі бастаулардан (егіс, резервтер, импорт) түсімінің оның әр түрлі бағыттағы (тұрғындардың ... мал ... бос ... толықтырылуы, экспорт) шығынымен салыстырылуы ескеріледі. Қаржы қорларының пайда болу ... мен ... ... ... ... мемлекеттік бюджет те баланс болып есептеледі. Егер шығындар кірістен асып түссе, тапшылық болып есептеліп, оны жоюдың жолдары ... ... ал егер ... шығыннан асып түсетін болса, қорларды толтыруға қолданылатын бюджет профициті болады.
Елдің экономикасының ... үшін ... ... бөлу мен ... салааралық балансы құрайды. Халық шаруашылығы n саланың жиынтығын көрсетеді. ... ... ... ... ... ... деңгейіне тәуелді әр түрлі болуы мүмкін, мысалы тек үш ... ... ... ... ауыл шаруашылығы, құрылыс. Шынайы экономикалық зерттеу-лерде сала мөлшері бірнеше жүздікті ... ... әдіс оны ... ... ... ... ... негізінде орындаған В.В. Леонтьевтің жұмыстарында қарқын-ды дамыды. Заманауи салааралық баланс моделінің авторы (ағылшын тілдес елдерде ол деп аталады) В.В. ... ... Ол ... ... ... ... ... ғылым факультетін бітіріп, Берлинде өмір сүрді. Кейіннен АҚШ-на көшіп кетеді. Леонтьевтің (Америка экономикасының құрылымы) атты кітабы 1941 жылы ... ... ... жылы ... ... шығармасы үшін Альфред Нобель атындағы сыйақыны иеленді.
Леонтьевтің ұсынуы бойынша алгебралық ... ... ... өнім ... ... ... сызықтық теңдеулер жүйесіне енгізілді. Леонтьев экономика сектораралық қатынастарды айқындайтын коэффициенттер (ағымдағы материалдық шығынның ... ... ... және ... ... ... ... бойынша бағаланатынын көрсетті, аса маңызды коэффициенттердің пайда болуын, бірінші кезекте міндетті түрде бақыланатын өзгерістерді маңызды деп тапты. Өлшемдердің қатысты ... ... ... ... және ... ... анықтады.
В.В. Леонтьев өз жұмыстарының бірінде АҚШ экономикасын 8 салалық моделімен зерттеді. Мысал үшін осы 8 ... ... ... пен ... Маталар, киім, жиһаз;
3. Көлік және құрылғылар;
4. Көлік құрал-жабдықтары және тұрмыстық ... ... ... ... ... ... ... сала өз өнімін өндіре отырып, өндірісте өзге саланың өнімдерін қолданады. өз кезегінде, берілген сала өндірген өнім алдағы өндіріс процесінде ... үшін ... ... және ... немесе соңғы қолданысқа түседі.
Саларалық баланс моделінің (басқа атауы - ... ... ... ... аса ... ... ... баланс есептік және жоспарлы болып бөлінеді. Мұндай баланстар мемлекет, аймақ және өндіріс үшін құрылады. ... ... ... ... ... есеп беру кезеңінде өнімнің шығарылу құрылымы мен қолданылуын ... ... ... ... ... ішкі өнім өндірісін жоспарлауда қолданылады. Кеңестік дәуірде мұндай жоспар мемлекеттік жоспарда ... және ... ... ... Жапония, Франция, т.б. сияқты кейбір нарықтық экономикадағы мемлекеттерде мұндай жоспар жасалынады, бірақ индикативті болып есептеледі, яғни маңызды емес, ... ... ... ... ... ... ... экономика жеке сала арасында өзіндік балансты бағдарлайды. Мұндайда әрбір сала ... ... ... бір ... ... ... өндірушісі, екінші жағынан - басқа сала өндірген өнімнің тұтынушысы.
анализінің алгебралық теориясы, параметр-лері өндірілетін өнім шығындарының коэффицинеті ... ... ... ... ... ... ... өндірістік секторы n таза салаға бөлінген дейік. Таза сала - бұл ... ... - ... ... ... ... (мысалы, энергетика, машина құрастыру, ауыл шаруашылығы және т.б.). Төмендегі белгілеулерді енгіземіз:
xij - j-інші салада шығындалатын ... ... өнім ... - і ... ... шығарылымы деп аталатын берілген уақыт аралығындағы і-інші саладағы ... ... - і ... ... тыс ... ... өнімнің көлемі, соңғы қолданылғандардың көлемі
Zj - еңбекақы, таза кіріс пен амортизацияны ... ... ... ... түрдегі таза өнім
Барлық берілген көлемнің өлшем бірліктері табиғи (кубометр, тонна, дана және т.б.) және бағалы болуы мүмкін. Осыған байланысты табиғи және ... ... ... ... Біз бағалы балансты қарастырамыз.
1-інші кестеде бағалы салааралық баланстың принципті сызбасы көрсетілген.
Біріншіден, баланс сызбасын ... ... ... ... кез ... ... ... материалдық шығындарының қорытындысы және оның таза өнімі осы саладағы валдық өнімге тең деп нақты шешім ... ... ... келе сәйкесінше былай жазуға болады:
Xj=i=1nxij+Zj, j=1,n ... ... ... ... ... ... өнімінің құнының құрамын қайтарушы n теңдеуден тұратын жүйені қамтиды.
Екіншіден, ... ... ... ... ... сала үшін жол ... ... отырып, сол немесе өзге саланың жалпы өнімі ... ... және ... ... ақырғы өнімінің материалдық шығынының сомасына оның өнімінің тең екенін көруге болады:
Xi=j=1nxij+Yi, i=1,n (2)
* формуласы ... ... ... өндіріс саласының өнімдерін тарату теңдеуі деп аталатын n теңдеуден ... ... ... ... ... ... өнім
1
2
...
n
1
2
...
n
x11
x21
...
xn1
x12
x22
...
xn2
...
...
...
...
x1n
x2n
...
xnn
Y1
Y2
...
Yn
X1
X2
...
Xn
Таза өнім
Z1
Z2
...
Zn
i=1nYi=j=1nZj
Валдық өнім
X1
X2
...
Xn
i=1nXi=j=1nXj
Кестенің баланстық характері мынаны білдіреді:
i=1nYi=j=1nZj,
i=1nXi=j=1nXj
Салааралық баланстың экономика-математикалық ... ... A=(aij) ... ... ... ... құрайды. аijтікелей шығындардың коэффициенті і-ыншы саладағы өнімнің қанша көлемі (егер тек тікелей шығындарды есептегенде) j-інші ... ... ... ... ... көрсетеді:
aij=xijXj, i, j =1, n ... ... ары ... ... үшін екі ... ... ... өндірістің құрылған технологиясын өзгеріссіз деп есептейміз. Мұндай жағдайда, A=(aij) матрицасы тұрақты.
Екінші бар технологияның линиядағысының сипатының ... ... яғни ... ... Xj ... кез келген көлемінің шығарылымы үшін і саладағы өнімнің aijXij ... ... ... яғни материалдық шығындар өнімнің көлеміне пропорционал:
xij=aijXj ... (2) ... ... ... ... аламыз:
Xi=j=1naijXj+Yi5
немесе матрицалық формада:
X = AX + Y (6)
Бұл моделдің көмегімен жоспарлы есептің үш түрін ... ... ... ... (Хі) ... ... ... көлем бере отырып, әрбір саланың (Үі) соңғы өнімінің көлемін анықтауға болады:
Y = (E - ... ... ... ... өнімінің көлемін бере отырып (Хі), әрбір саланың валдық өнімінің көлемін анықтауға болады (Үі):
X = (E - A)-1 Y ... ... ... үшін және ... ... ... ... қалған салалар үшін валдық өнімнің көлемін бере отырып, бірінші саланың соңғы өнімінің мөлшерін және ... ... ... ... ... ... және (8) формулаларда Е - n-інші қатардағы бірлік матрица, ал (Е - А)-1 ... (Е - А) ... кері ... Егер (Е - А) ... ... тең емес деп алсақ, онда бұған кері матрица анықталады. Бұл кері матрицаны B = (E - A)-1 арқылы ... онда ... ... (8) ... ... мына ... жазуға болады:
X > AX (9)
В ... ... ... ... ... деп аталады. Олар і-інші саланың өнімінің бірлігін соңғы қолданыс шеңберіне шығару үшін j-інші сала өнімінің қаншасын өндіруге болатынын көрсетеді.
Егер өнімділік ... ... ... ... ... моделі бойынша өткізуге болады.
Егер теріс емес Х >= 0 векторы бар болса, онда теріс емес А матрицасын өнімді деп ... > AX ... шарт ... ... Ү > 0 оң ... ... ... моделі үшін бар екенін білдіреді.
А тікелей шығын коэффициентінің матрицасы өнімді (нәтижелі)болу үшін төмендегі шарттардың бірінің орындалуы жеткілікті және ... (Е - А) ... ... емес ... яғни оған кері (Е - А)-1 >= 0 ... бар;
* Е + А + А2 + а3 + ... =k=0infinityAk матрицалық қатарының қосын-дысы (Е - А)-1 кері ... ... А ... λ ... ... ... мағынасы, яғни |λE - A| = 0 характеристикалық теңдеуінің шешімі бірліктен ... (Е - А) ... ... ... минорлары, яғни матрицаның анықтауыштары осы матрицаның алғашқы жолы мен бағанының элементтері, 1-ден n-ге ... ... ... матрицасының қарапайымдау, бірақ өнімділіктің жеткілікті шарттары оның өлшемінің шектеулі көлемі болып табылады, яғни А матрицасының элементтерінің қосындысының көлеміне әрбір бағанда: егер А ... ... 1-ден кем ... онда бұл ... ... ... берілген шарт тек жеткілікті және А матрицасы оның ... 1-ден көп ... ... бола алады.
1.2. Салааралық баланстың сызбасы
Салааралық баланста ұлттық экономика өнімдерді, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді ... ... ... ... ... ... таза ... қатарымен беріліп отыр. Таза салалар - бір немесе бірнеше біртекті өнімдердің өндірісін білдіретін шартты ... ... ... өндірістік емес сфера және сыртқы әлемнің арасындағы экономикалық байланыстар ... ... және ... мен ... көрсетулерді бөлуде төрт квадрантқа ыдырайтын МОБ кестесінің көмегімен құн тұрғысында беріледі. Өндірістің және өнімнің таратылуының салааралық балансының сызбасы 1 ... ... ... сала ... өндіруші ретінде де, қолданушы ретінде де көрінеді.
1 кесте. Салааралық баланстың ... ... ... ... ... кіріс
Валдық өнім
X1
X2
...
Xn
Yi
Әртүрлі экономикалық мазмұнды иеленетін салааралық баланстың төрт бөлігін немесе квадрантын ...
І ... ... - ... ... кестесі. xijшамасыj-іншісаланың өндірісіндегі материалдық шығындар ретінде қолданылатын і-інші саладағы өнімнің көлеміне тең. і-інші жолдағы элементтердің қосындысы j=1nxijөндірістік қолданысқа келіп түсетін ... ... ... ... ... ... ... і=1nxijj-інші саладағы материалдық шығындарды көрсетеді.
ІІ екінші квадрант - саланың соңғы өнімін қамтиды. Соңғы өнімде ... ... ... тыс ... ... ... Ол жеке және ... тұтынуда, бос қорлардың толтырылуында, қорда жинақтауда, шығындарды өтеуде қолданылады. Екінші ... ... ... ... ... ... ... квадрант - құнның құрамының тарапынан ұлттық табысты сипаттайды. Еңбек өтілінің және ... таза ... ... таза өнім ... ... құн деп ... ... мен үстеме құнның қосындысы Zj - ді білдіреді және ... өнім деп ... = cj + vj + mj , j=1, 2, ..., n
IV ... ... - ... квадрант жолы мен соңғы өнім бағаны-ның қиылысқан жерінде орналасқан. Оның толық сипатталуында ұлттық табыстың халықтың табыстарына соңғы үлесін ... ... мен ... ... мен ... ... ... көрсетеді.
Валдық өнім аралық және соңғы өнімнен тұрады. Кестені жол бойынша қосындылай отырып, төмендегі нәтижені аламыз:
x11+x12+...+x1j+...+x1n+Y1=X1x21+x22+...+x2j+...+x2n+Y2=X2..........................................................xi1+xi2+...+xij+...+xin+Yi=Xi..........................................................xn1+xn2+...+xnj+...+xnn+Yn=Xn (11)
Немесе ... i=1, n ... ... ... өнім ... шығындар мен шартты-таза өнімді қамтиды, сондықтан, МОБ кестесінің бағандарын қосындылай отырып, мынаны ... j=1, n ... ... n ... ... ... (13) жүйенің де n теңдеулерін көбейтеміз:
j=1ni=1nxij+j=1nZj=j=1nXj
Cоңғы екі теңдеудің оң ... ... ... сол жақтары да бірдей деген сөз, бұдан:
i=1nYi=j=1nZj ... ... ... ... ... ... ... өнімнің қосындысына тең
1.3. Байланыстырушы және экономикалық салалар
Байланыстырушы салаларға ... ... ... ... ... ықпалын бағалау міндетін шешу үшін векторлы-матрицалық түрде жазылатын баға индексі ескеріле отырып МОБ теңдігі пайдаланылады:
p = p A + v или p = v (E - A)-1, ... ... n ... ... жол, сала ... баға ... береді;
А - тура шығындар ... ... - ... ... ... ... салалардың өнімдері үлесінің вектор жолы;
(Е - А)-1 - толық шығындар матрицасы;
Әдіс ... үшін ... және ... ... өзара іс-қимылы табиғи монополия сфералары бөліп көрсетіле отырып экономикалық қызметтің іс жүзіндегі классификатор шеберінде беріледі.
Экономика салаларына жекелеген ... ... ... ... ... ... ... тарифтер өзгерісі шеңберінде олардың меншікті салмақ үлесіне пропорционалды анықталады.
Тарифтер өзгерісінің ықпалын ... ... ... ... монополиялардың жекелеген субъектілері мен макроэкономикалық деңгейдегі тарифтік саясатқа қатысты микроэкономикалық тәсілдердің байланысын қамтамасыз ... ... ... мынадай реттелетін салалар атап көрсетіледі:
* мұнай және ... ... ... құбыр өткізгіштері арқылы тасымалдау жөніндегі қызметтер;
* газ немесе газ конденсатын магистралдық құбыр ... және ... ... ... ... ... сақтау, газ бөлу қондырғыларын және солармен байланысты газ бөлетін газ ... ... ... ... ... электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі қызметтер;
* жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтер;
* ... ... ... диспетчеризациясы және электр энергиясын тұтыну жөніндегі қызметтер;
* магистралдық темір жол тораптарының қызметтері;
* кірме жолдар қызметтері;
* аэронавигация және әуеайлақтар қызметтері;
* ... ... ... ... және ... ... ... әмбебап қызметтерін қоспағанда қызметтің осы түрлерін көрсетудің экономикалық тиімсіздігіне технологиялық мүмкін еместігі себебі бойынша бәсекелес байланыс операторы болмағандағы телекоммуникациялардың ... ... ... беру ... ... ... және телекоммуни-кацияларды жалпы пайдалану желісіне телекоммуникациялар желілерін қосумен технологиялық байланысты өзге негізгі құралдарды пайдалану жөніндегі қызметтер;
* су шаруашылығы жүйелерінің қызметтері ... ... ... ... көрсетіледі);
* арналар жүйелерінің қызметтері;
* пошта байланысының жалпы қол жетімді қызметтері.
Байланыстырушы салаларға тұрақты және маңызды материалдық және реттелетін қаржы ағымдары бар ... ... суды ... ... және бөлу;
* электр энергиясын, газды, бу мен ... суды ... және ... ... ... және ... өндіру;
* сусындарды қосқанда тамақ өнімдерін өндіру;
* ауылшаруашылығы, аңшылық және осы салаларда ... ... шикі ... мен ... газ өндіру және осы салаларда қызмет көрсетулер;
* металл кендерін өндіру;
* металлургия өнеркәсібі;
* ... ... ... және осы ... жою;
* жаяу көлік қызметтері.
Салалар қиындысында олардың өнімдерінің үлесімен есептеледі. Бұл көлем, өз кезегінде жалпы қосымша құнды ... ... ... жалақы, негізгі қорлардың амортизациясы, салықтар мен субсидиялар, салалар өнімінің жалпы көлеміндегі таза пайда туралы ... ... ... ...
Тікелей шығындар коэффициенттері мен p бағасы индексінің векторының матрицасы Әдістеменің Ережесіне сай нысандар бойынша ... ... ... ... ... ... құрылады.
Кешігу салдарының есебі, яғни кейбір өзгермелі Yt-ның ағымдағы мәні Xt өзгермелінің ... ... ... ол ... r ... болды, ол Yt=f (Xt-) түріндегі функцияларды қолдану жолымен жүзеге асырылады, ... Xt - ... ... ал - ... ... ... f ... және байланыстырушы салалары үшін теңдік жиынтығы соңғы өнімнің белгіленген көлемдерін алуға ... ... ... ... ... алуға Yiсоңғы өнімнің мәні бар болғанда болжамдауға мүмкіндік беретін желілік теңдіктер жүйесін құрайды.
Реттелетін және байланыстырушы салалардың бағаларының ... ... ... ... ... ... базалық көрсеткіштер мен ықпал етуші өзгермелі өзгерістер кезінде алынған көрсеткіштерді салыстыру жолымен жүзеге асырылады.
1.4. Математикалық модельдің салааралық ... ... ... ... ... шаруашылығының жұмысы туралы статистикалық деректерді өңдеудің негізінде ... 1925 жылы ... ... ... ... (ЦСУ) ... бірінші рет шахматтық баланстың 14 өнеркәсіптік сала, 4 ауыл шаруашылығы саласы, 4 халық шаруашылығының басқа ... ... ... ... ... қоса ... КСРО-ның 1923-1924 жылдарға арналған халық шаруашылығының балансын құрды. Америкалық экономика үшін осындай баланстар ... ... ... ... 1930 жылы В.В. Леонтьевтің қатысуымен құрылды. 1919 және 1929 жылдар үшін 41х41 ... ... ... ... ... хij ... ... жылдан жылға өзгеріп отыратынын көрсетті, салыстырмалы аумақтар
aij=xijXij, i,j=1, n ... ... ... ... ... aij ... ... материалдық шығындардың коэффициенттері деп аталады. aij шамасы j-інші сала ... ... ... шығару үшін і-інші саладағы өнімнің қандай мөлшері керек екенін көрсетеді.
Тікелей материалдық шығындардың коэффициенттерінің тұрақтылығы экономика жұмысының кез ... ... есеп беру ... құра ... және aij ... есептеп болашақта экономиканың дамуының жоспары мен болжамының мақсатына қолдануға мүмкіндік береді.
aij ... ... ... технологиясымен анықта-лады, сондықтан оларды технологиялық коэффициенттер деп атайды. Олар технологиялық деп аталатын матрицаны құрайды:
A=a11a12 ... ... ... ... ... ... теңдеудегі тікелей материалдық шығындардың коэффициенттерін қолданумен салааралық жеткізілімнің өлшемдерін білдіруге болады:
xij=aijXj, i,j=1,n ... ... ... ... (11) ... ... ... болады:
a11X1+a12X2+...+a1jXj+...+a1nXn+Y1=X1a21X1+a22X2+...+a2jXj+...+a2nXn+Y2=X2........................................................................ai1X1+ai2X2+...+aijXj+...+ainXn+Yi=Xi ........................................................................an1X1+an2X2+...+anjXj+...+annXn+Yn=Xn ... және ... ... ... ... ... (20) ... мына түрде жазуға болады:
AX + Y = X ... ... ... ... ... (21) ... баланстың экономико-математикалық моделі немесе моделі (Леонтьев моделі) деп аталады.
моделін (Леонтьев моделі) пайдалана отырып екі негізгі ... ... ... ... ... ... белгілі дейік, яғни Х векторы және соңғы өнімді табуды қажет етеді, яғни Ү векторы. (8)-ден соңғы өнім оңай табылады:
Y = X - AX ... ... ... ... берілген, яғни Ү векторы, валдық өнім Х-ті ... ... ... соңғы өнімнің берілген деңгейін қамтамасыз ететін шығарылым. Берілген есеп соңғы ... ... ... ... ... жоспарлауда қажетті мақсаттарға жету үшін туындайды. Бұл есепті шешу үшін (21) ... ... ... - AX = ... - A)X = Y ... 0 ... 00 1 ... ... 0 ... ... матрицасы
(23) формуладан табамыз:
X = (E - A)-1Y = BY ... ... кері ... үшін белгілеу енгізілген
B = (E - A)-1 ... ... ... ... ... Соңғы өнімді келесі көлемде орындау керек болсын дейік:
Y1 = 1, Y2 = Y3 = ... = Yn = ... ... ... ... Ү ... ... формуланы толық жазамыз:
Х1Х2⋮Xn=b11b12 ... ... ... ... ... ... X2=b21, ... ... В ... ... бағанындағы элементтер бірінші сала өзінің соңғы өнімінің ... ... ... ... ... ... валдық өніміне тең. Ұқсас шешімдерді В матрицасының барлық бағандарына қатысты шығаруға ... В ... ... толық материалдық шығындардың коэффициенттері деп, ал матрицаның өзі толық материалдық шығындардың матрицасы деп ... ... ... балансы
Баланстық модель әртүрлі экономикалық көрсеткіштермен танысуға мүмкіндік береді. ... ... ... тірі және ... ... ... ... салу талданады.
j-інші саладағы жанды еңбек шығындарын Lj деп белгілейік. Онда валдық өнім бірлігінің өндірісіне еңбектің тікелей шығындары ... j=1, n ... ... ... түсінігін жанды еңбектің тікелей шығын-дары және заттандырылған еңбектің шығындары ретінде енгіземіз. і ... ... өнім ... ... Ті ... ... ... белгілейміз. j-інші саладағы валдық өнім бірлігін өндіру үшін қолданылған і-інші ... ... ... аijTi ... ... ... ... шығындарына тең. Онда толық еңбек шығындары j-ші ... ... ... бірлігіне тең:
Tj=tj+i=1naijTi, j=1,n ... ... ... ... ... енгіземіз
t = (t1, t2, ...,tn)
вектор жол мен тікелей еңбек өтімділігінің коэффициенттерін енгіземіз
T = (T1, T2, ..., Tn)
Толық ... ... ... ... ... ... (28) жүйе төмендегідей жазылады:
T = t + TA ... ... ... коэффициенттері әрбір саладағы жұмысшылардың саны туралы статистикалық мәліметтерден алынуы мүмкін. Толық еңбек өнімділігінің коэффициентінің векторы (16) жүйедегі ... шешу ... ... ... ... коэффициентінің векторы арқылы көрсетіледі:
T TA t , T( E A) t , T t (E ... ... ... ... ... ... тірі еңбектің жалпы шығындарын L деп белгілейміз:
L=j=1nLj=j=1ntjXj=tX
(23) теңдеуге сәйкес X=BY, сондықтан
tX = tBY
ал, (30) теңдеуді ескере отырып мынаны ... = ... ... ... ... шығындарымен бағаланатын соңғы өнімнің құны тірі еңбектің жиынтық шығындарына тең екенін білдіреді.
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1 ... ... есеп беру ... ... үш саласының балансының берілгендерін құрайды. Табу керек:
* ... ... ... көз ... керек, яғни тікелей шығындардың коэффициенттерінің матрицасын табу және оның өнімді екеніне көз жеткізу;
* Өнімдерді тарату мен ... ... ... Салалардың валдық өнімдерінің жаңа мәні үшін әрбір саланың соңғы өнімін (соңғы өнім векторы у) табу.
* Саланың соңғы өнімінің жаңа ... үшін ... ... жаңа ... ... ... ... өнімін (валдық шығарылым векторы х) табу.

Өндіруші салалар
Қолданушы салалар
Соңғы өнім
Валдық ... ... ... де ... жүзеге асыру
Үш саладан тұратын шартты экономика үшін есеп беру кезеңінде салааралық ағымдар ... ... ... ... қажет:
* Есеп беру кезеңінде салааралық баланс сызбасын ... ... ... коэффициенттері мен толық шығындардың коэффициентінің матрицасын есептеу.
* Тікелей шығындардың коэффициенттерінің матрицасының өнімділігін тексеру.
* Толық шығындардың коэффициенттерінің матрицасын ... Егер ... ... векторы белгілі болса, жоспарлы кезеңдегі сала өнімдерінің валдық шығарылымы қандай болатынын анықтау.
Үжоспар=160170140
Шешімі.
Есепті шешу үшін MS Excel ... ... ... ... ... MS ... жазыңыз.
* Салааралық баланстың сызбасы
* Тікелей шығынның коэффициенттерін есептеңіз
aij=xijxj i=1, n j=1, ... ... ... төмендегідей:
Нәтижесі:
Бірлік матрицасын енгізіп, Е - А матрицасының элементтерін есептеңіз:
* А матрицасының өнімділігін тексеріңіз:
1 тәсіл.
Матрицаның мөлшерінің көлеміне шектеу қою оның ... ... ... ... ... яғни ... ... А матрицасының элементтерінің қосындысының ең көп мөлшеріне. Егер А матрицасының мөлшері бірден аз болса, онда бұл матрица өнімді болып ... онда (Е - А) ... кері ... ... ... жағдайымызда бұл шарт орындалады.
* тәсіл.
Е - А матрицасының анықтауышын МОПРЕД функциясы арқылы есептеңіз. Е - А анықтауышы 0,7813 болғандықтан, ... кері ... ... МОБР ... ... ... кері ... есептеңіз. В20 ұяшығына =МОБР(B17:D19) функциясын қоямыз:
B20:D22 ұяшықтар диапазонын белгіле. Формула ... ... ... пернелер комбинациясын бас.
* МУМНОЖ функциясының көмегімен өнімнің валдық түсімінің Х векторын есепте. В26 ұяшығына =МУМНОЖ(В20:D22;G3:G5) функциясын енгіз:
Есептің ... ... ... көрсетілген:
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келе, модель арқылы, қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын зерттеу объектісі туралы қалыпты ... киын ... ... ... ... ... ... Модель үрдістің мағынасын жинақты түрде сипаттауға көмектеседі. Құрылған модельден зерттелетін ... ... ... ... ... ... Галилей, Ньютон және басқа ғалымдар да пайдаланған.
Менің курстық жұмысымның ... ... ... шығару болып табылады. Осы курстық жобаны орындау барысында күрделі ... ... ... ... ... ... есептің ең алдымен математикалық моделін құру және оның шығару әдісін таңдау керек. Әр ... ... ... ... ... құруға болады. Формулаға сәйкес олардын шешімін табуға, өнімдерді өндіруде және жұмыстар мен қызмет көрсетулерді ... үш ... ... МОБ ... көмегімен валдық өнім материалдық шығындар мен шартты-таза өнімді есептеуге мүмкіндік береді.
Баланстық модель әртүрлі экономикалық көрсеткіштермен ... ... ... ... ... экономика өнімдерді, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатудан түскен қаржы ағымдарымен ... ... таза ... ... ... Таза ... - бір немесе бірнеше біртекті өнімдердің өндірісін білдіретін шартты салалар.
Салалар қиындысында ... ... ... есептеледі. Бұл көлем, өз кезегінде жалпы қосымша құнды құрайтын түрлі ... ... ... ... ... ... мен субсидиялар, салалар өнімінің жалпы көлеміндегі таза пайда туралы ақпараттар негізінде алынуы ... ... ... бұл ... ... ... отырып, кез-келген экономикалық тапсырмалардың экономикалық математикалық моделін құруды, оған әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... Таха Х. Введение и исследование операций .Т. 1,2. М. Мир. 2002г .;
* ... ... ... и прикладные модели. Под редакции ... В.В. М. ... ... ... С.С. ... математические методы. Алматы. 2006г.;
* Сабитова Х.К. . Экономико- математические методы. . Алматы. 2003г.;
* Шелобаев С.И. Математические методы и ... в ... , ... , ... М. ... 2000г.;
* Сабитова Х.К. . Экономико- математические методы. . Алматы. ... ... О.Ж. ... ... и экономических процессов.Алматы. ОАТЭК. 2004г.;
* Нусупбеков С.И. ... О.Ж. ... ... ... ... систем. Алматы.ЭВЕРО.2002г.;
* Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и ... ... ... ... ... Житников С.А. Биржанова З.Н. Аширбекова Б.М. Экономико- математические методы и модели : ... ... . ... , ... ... О.О. ... А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы и модели в экономике. М. ДИС,1997г.;
* Калинина В.Н. Панкин В.Ф. Математическая статистика.М:1998г.;
* ... В.А. ... ... ... Н.Ш. ... Б.А. ... И.М. ... М.Н Исследование операций в экономике . ... ... ... и биржи,ЮНИТИ,1997г.;
* Кузнецов Ю.Н. Кузубов В.И. Волощенко А.Б. Математическое программирование. М:Высшая школа, 1998г.;
* Макконел В.Н Брю Л. Экономикс.М.1992г.;
* ... В.И. ... ... экономики. М: 1998г.;
* Мельник М.М. Экономико- математические методы в ... и ... ... ... ... ... Статистическое моделирование и прогнозирование.(Под ред. А.Г.Гранберга) М.: Финансы и ... ... ... ... и ... ред. ... Финансы и статистика. 1990г.;
* Цхай С.М. Задачи календарного планирования на сети сложной ... ... ... НГУ. 1991г.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алгоритмдеу, қасиеттері, негізгі құрылымдары. паскаль бағдарламалау ортасы16 бет
Ауа әгі4 бет
Аудандық психологиялық центрдің психологының жұмысы9 бет
Банк өтімділігі55 бет
Коммерциялық негіздегі қызмет ететін кәсіпорынның қаржысы29 бет
Компьютерлік желілер23 бет
Корпорацияның қаржылық стратегиясының мәні мен мазмұны9 бет
Көмекші мектептің жоғарғы сынып оқуышыларын халық ауыз әдебиеті арқылы сөз қорын молайту5 бет
Металдағы токтың табиғаты5 бет
Солтүстік Американың табиғат жағдайы мен табиғат ресурсы, халқы17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь