Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың жолдарыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 50 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

АНЫҚТАМАЛАР

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

КІРІСПЕ
6
1
Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың теориялық негізі
9
1.1
Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың мәні мен әдіснамалық тұғырлары
9
1.2
Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың құрылымы мен мазмұны
16
1.3
Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың жолдары
22
2
Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың тәжірибелік-эксперимент жұмысы
28
2.1
Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың диагностикасы
28
2.2
Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың жұмыстары
35
2.3
Тәжірибелік-эксперимент жұмыстың нәтижелері
39

Қорытынды
47

Қолданылған әдебиеттер тізімі
49

Қосымша

Нормативтік сілтемелер

1. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы;
2. Қазақстан Республикасының білім дамуының мемлекеттік бағдарламасы 2011-2020 ж.

Анықтамалар

Қабілет -- тұлғаның қызмет түрлерін атқару тәсілдерін жетік меңгеруінен көрініс табатын, оларды игеру мүмкіндігін шарттастыратын, жемісті нәтижеге қол жеткізу мүмкіндіктерін көрсететін дара - психологиялық ерекшелігі.
Ұйымдастырушылық қабілет - қандай да істі ұйымдастыруға бағытталған қабілет. Ұйымдастырушылық істерді басқару мен ұйымдастыру саласындағы орналастыруды, қорларды жұмылдыруды, ортамен байланысты, тәлімгер мен оқушылардың өзара әрекеттестігін қамтамасыз ететін шығармашылық қабілет.
Педагогикалық іс-әрекет - мұғалімнің оқу-тәрбие істерін нәтижеге жеткізетін әрекеттер құрылымы.
Іс-әрекет - әлемді және өз-өзін саналы түрде өзгертетін процесте адамның немесе топтың әлеммен жасайтын өзара әрекеті

Белгілеулер мен қысқартулар

ЖОО - жоғары оқу орны
ЭТ - эксперименталды топ
БТ - бақылау топ

Кіріспе
Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі заманғы тез өзгеретін қоғам өз мүшелерінен, әсіресе жастардан белсенді ашып, өмір мен өндірістің әр түрлі салаларында өз әлеуетін танытуды, жағдайдың ерекшеліктерін ескере отырып, білімді шығармашылық пайдалануды, тұлғаның жаңа сапаларын алудың тиімді тәсілдерін табуды талап етеді. Қазіргі білім берудің негізгі мақсаты: еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан-жақты бағыт-бағдармен қарайтын, әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби өсуге, әлеуметтік-саяси оңтайлы тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті білікті маман, индустриалды-инновациялық жағдайды шешуге лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, өз ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, оңтайлы кәсіби маман дайындау.
Маманның қалыптасқан ұйымдастырушылық қабілеті жеке және топтық қызметті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді (B.Л. Боднар, М. И. Рожков, В. И. Худанич), тұлғааралық өзара іс-қимыл мен қарым-қатынасты құруға жәрдемдеседі (B. C. Лазарев, Р. Петрунева, И. А. Скопылатов), қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді әрекеттерді жоспарлауға, стандартты және стандартты емес жағдайларда тиімді әрекет етуге (Ю. Л. Воробьев), уақытша, материалдық, психологиялық және кадрлық ресурстарды оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Қызметкердің ұйымдастырушылық қабілеті атқаратын лауазымына қарамастан талап етіледі (С. Белл, B.C. Лазарев, Р. Дж. Негізгі кәсіби қызметінің сипаты (А. Д. Копытов, В. С. Лазарев, Е. Семенова, В. Шепель).
Сонымен қатар қазіргі жастар ортасында төмен азаматтық белсенділік (Н. Б. Крылова, Л. Шаламова), масылдық мінез-құлық, оқу, қоғамдық және кәсіби қызметте іске асыруға қабілетсіздік (Т. И. Волчок) байқалуда. Көп жағдайда жоғары оқу орындарының түлектері кәсіби және әлеуметтік әлеуеті төмен мамандар болып табылады, Шығармашылық емес, инертті, кейде қазіргі заманғы динамикалық өндірістік және әлеуметтік жағдайларда жұмыс істеуге дайын емес (А. И. Дьяков, Г. В. Горченко, В. Приходько, 3). Сазонова, А. И. Стеценко). Жоғары оқу орындарының қазіргі түлектері еңбек нарығына түсе отырып, қазіргі жұмыс берушілердің жоғары талаптарына (Т. Д. Клячко, Г. А. Краснова), оларды белгілі бір ыңғайсыздыққа ұшырататын, олардың психикалық және физикалық денсаулығына әсер ететін қатаң бәсекелестік ахуалына тап болады.
Жас мамандарды жұмысқа орналастыру проблемасының алдын алуды зерттеушілер жас мамандардың кәсіби маңызды сапаларын (И. Х. Бальхаева, Д. Н. Лебедев, Н. Б. Крылова, Н. М. Тартаковский, Г. Н. Филонов, Е. Чепурных) сатып алу бойынша арнайы мақсатты жұмыстарды уақытылы ұйымдастыру мен жүргізуде көреді.
Кеңес кезеңінде ұйымдастырушы-мамандарды дайындау негізінен жастар қоғамдық - саяси ұйымдарымен (пионерия, комсомол) жүзеге асырылды, олардың қызметі оларды жойғаннан кейін басқа әлеуметтік институттарға берілмеген. Ұйымдастырушы-мамандарды даярлау үшін көшбасшы-ұйымдастырушылар мен менеджерлерді қалыптастырудың шетелдік тәжірибесін алу қолайлы болып табылмайды,өйткені ұйымдастырушы шешімдерді әзірлеу және іске асыру кезінде негіз қалаушы болып табылатын біздің менталитетіміздің ерекшелігіне жауап бермейді.
Осылайша, болашақ мамандардың ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру міндеті әлеуметтік өмірдің арнайы саласы болып табылатын және тұлғаның жан-жақты қалыптасуы үшін сыртқы және ішкі жағдайлар жасайтын білім беру мекемелеріне жүктеледі. Қалыптасушы процесте жоғары оқу орындарына маман даярлаудың негізгі кезеңі ретінде ерекше орын беріледі. Жоғары мектепте маман тұлғасын қалыптастыру мәселелеріне Ю. Р. Вишневский, Н. Ф. Головатый, В. С. Кагерьманьян, Ю. В. Кондратюк, Б. И. Корнилова, Н. А. Попов, Н. П. Соколов, Г. К. Чернявский және т.б. жұмыстар арналған.
Болашақ ұстаздарды педагогикалық-психологиялық біліммен қаруландыру, олардың ең алдымен ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту педагог мамандарын даярлау ісінің маңызды тетігі.
Н.Ф.Кузьмина педагогтардың кәсіби әрекетке практикалық даярлық құрылымына маңызды компоненттері ретінде: конструктивтік, гностикалық, коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерді атайды.
Болашақ педагогтарға ұйымдастырушылық іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру технологиясын меңгертудің маңыздылығы айқын.
Ұйымдастырушылық жұмыстың мәні көздеген мақсатқа жету жолында әрекеттік жүйе құру, орындаушы адамдарды таңдай білу [1]. Ұйымдастырушы -үнемі жаңа тартымды идеяларды ұсыныушы, басқаларды ынталандырушы, бір іске жұмылдырушы, біріктіруші. Ұйымдастырушы белгілі бір әрекетке бастамашылық жасауда, маңындағы адамдарға идеясының ұтымдығын дәлелдей білуі керек,бұл жерде ұйымдатырушының коммуникативтік құзыреттіліктің маңызы зор. Тілдесуде бастамашылықты жеңіп алу, идеяға сендіру,ұтымдылығына иландыра білу - шешендік өнердің болуын талап ететіні анық.Егер ұйымдастырушы идеясын басқаларға ұтымды етіп көрсете алмаса, оның жүзеге асуына ешкім де ат салыса қоймайды.
Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау негізінде анықталған кәсіптік білім беру мәселесінің көпқырлылығы осы зерттеу үшін жетекші ғалымдардың әдіснамалық маңызы бар еңбектерінің жан-жақтылығын көрсетті. Кәсіптік білім берудің тұжырымдамалық негіздері С.И.Архангельский, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, Б.С.Гершунский, В.В.Краевский, М.Н.Скаткин, Н.Д.Хмель, Ш.Т.Таубаева, Н.Н.Хан және т.б. ғалымдар еңбектерінде негізделген; дамыта оқыту теориясы және оқыту мен оқу үдерісіндегі жеке тұлғалық-әрекеттік белсенділік Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, Ж.Ы.Намазбаева, С.М.Джакупов, Н.Б.Жиенбаева, О.С.Саңғылбаев және т.б. зерттеулерінде қарастырылған.
Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық және әдістемелік негіздері шетелдік (Nezahat Guhlu, F.E.Weinert, S.P. Brown, J.Jones және т.б.), ТМД елдері (В.А Сластенин, Н.В.Кузьмина, И.А.Зимняя, А.К.Маркова, А.П.Тряпицына және т.б.), қазақстандық (С.Ж.Пралиев, Б.А.Тұрғынбаева, Б.Т.Кенжебеков, Г.Ж.Меңлібекова, К.С.Құдайбергенева, К.М.Беркімбаев және т.б.) ғалымдардың еңбектерінде кеңінен зерттелген.
Зерттеудің мақсаты: Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық негіздеу, және оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттен өткізу.
Зерттеудің міндеттері:
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық негіздерін айқындау;
- педагог-ұйымдастырушы тұлғасының құрылымын анықтау және оған сипаттама беру;
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау;
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру тиімділігін тәжірибелік-эксперимент жүзінде тексеру.
Зерттеудің нысаны: жоғары педагогикалық оқу орнының оқу-тәрбие үдерісі.
Зерттеу пәні: Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру.
Зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері: болып тұлға, ұйымдастыру, ұйымдастыру, құзыреттілік ғылыми ұғымдарын аша түсетін философиялық, әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық тұжырымдар мен қағидалар, адамның өмірдегі мәні мен дамуы туралы, оның өзін-өзі жетілдіруінің креативтік мүмкіндіктері туралы, өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі жүзеге асыру, өзін-өзі жетілдіру механизмдерін тудыратын ішкі және сыртқы факторларының өзара байланысын көрсететін тұлғаның жекелік, өзін-өзі дамытушылық тұтастығы тұрғысындағы гуманистік тұжырымдамалары; ұжымдық-шығармашылық тәрбиелеу теориялары; педагогикалық құбылыстар мен үдерістерге қатысты қарастырылған синергетикалық тәсілдің, жүйелі-құрылымдық талдаудың негізгі қағидалары; аксиологиялық, іс-әрекеттік және тұлғалық-бағдарлық, кешендік амалдарының психологиялық тұжырымдамалары және т.б. табылады.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық негіздері айқындалды;
- педагог-ұйымдастырушы тұлғасының құрылымы анықталды және оған сипаттама берілді;
- студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың тиімділігі тәжірибелік-эксперимент жүзінде тексерілді, оны ендіру бойынша ұсыныстар берілді.
Зерттеудің теориялық және тәжірибелік маңызы: зертеудің нәтижелері жоғары оқу орындарында, колледж студенттерін дайындауды, біліктілікті көтеру курстарында қолдануға болады.
Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар:
1. Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерінің мазмұны ашылды.
2. Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың жолдары қарастырылды.
3. Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың бағдарламасы ұсынлды.
Зерттеудің құрылымы: диссертацимя кіріспеден, 2 бөлімнен, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі мен қосымшадан тұрады.

1 Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптстырудың теориялық негізі
1.1 Білім беру мамандықтарындағы студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың мәні мен әдіснамалық тұғырлары

Адамның мәнін түсінуге ұмтылу ғалымдардың оны "өзіңнен жоғары" (H.A. Бердяев), "Өзіңнен және әлемнен" (М. Шелер) асып түсетін, "өзіңнен жоғары" (H. A. Бердяев) деп айқындауға әкеледі. Адамның кез келген әрекеті шығармашылық акт, өзін-өзі анықтау мүмкіндігі ретінде бағаланады, ал негізгі міндеті "тұлға болу"болып табылады. H. A. Бердяевтің пікірінше, дамудағы тоқтау, өсу, байыту, "жаңа өмір" шығармашылығы жеке тұлға үшін жойқын болып табылады.
Жеке тұлғаның белгілі шетелдік тұжырымдамаларында жоғары қажеттіліктер деңгейіне (А. Маслоу), "шынайы мүмкіндіктерді толық жүзеге асыруға" (К. Хорни), "өзін-өзі жетілдіруге" (А. Адлер), "өз қабілеттері мен мүмкіндіктерін барынша толық анықтауға және дамытуға" (К. Роджерс), "адамның ол кім бола алатынға айналуға ниеті" (К. Гольдштейн) ұмтылысы атап өтіледі. Бұл идея отандық психологтардың еңбектерінде де көрініс табады (Л. И. Анциферова, К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн және т. б.). Индивидтің "тұлға болу" қажеттілігін іске асыру (А. Г. Асмолов, A.B. Петровский), әлеуетті белсенді ашу және көрсету оны "әлеуметтік - маңызды қызметтің" қандай да бір түріне қосқан кезде мүмкін болады (А. Г. Асмолов, A. B. Петровский), ол әдетте ұжымдық сипатта болады.
Қазіргі жеке қызмет түрлері, шын мәнінде, қоғам қызметіне де кіреді және бірлескен қызметтің бір бөлігі болып табылады (А. Л. Свенцицкий). Сондықтан әрбір адам ұжымдық қызмет субъектісі ретінде (А. П. Дьяков) әрекет ете отырып, оны тиімді жүзеге асыруға ұмтыла отырып, келісімсіздік пен зейінсіздікті болдырмау үшін "өз орнын білуі және өз ісімен айналысуы тиіс" [2].
Басқаша айтқанда, кез келген ұжымдық қызмет мақсатты ұйымды талап етеді (П. С. Гуревич). ...тікелей қоғамдық немесе бірлескен еңбек ... - к. Маркс жазды, - жеке жұмыстардың арасында келісімділікті белгілейтін және оның Дербес органдарының қозғалысынан айырмашылығы барлық өндірістік ағзаның қозғалысынан туындайтын жалпы функцияларды орындайтын көп немесе аз дәрежеде басқаруды қажет етеді. Жеке скрипкашы өзін өзі басқарады, оркестр дирижерге мұқтаж"[3].
Осылайша, тұлғаның ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру проблемасын өзектендіру (және оның ішінде ЖОО студентінің) кем дегенде екі негізі бар: қоғам мен жеке тұлғаның бірлескен қызметті тиімді ұйымдастыруға қажеттілігі; ұйымдастырушылық қызметті әлеуметтік маңызы бар қызметтің бір түрі ретінде жүзеге асыру кезінде жеке басының өзін-өзі жүзеге асыруы.
Адамды Жалпы жүйенің элементі ретінде қарастыра отырып, Ф. Липтак ұйымдастырушылық тұрғыдан кез келген адам үш аспектіде: басқа адамдар мен жүйелердің ұйымдастырушысы (субұйымдастыру), басқа адамдарды ұйымдастыру пәні (метаұйымдастыру), өзін ұйымдастырушы (аутоұйымдастыру) екенін атап өтеді.
Зерттеушілердің жұмыстарына жүгінсек, біз "ұйымдастырушы"ұғымының келесі анықтамаларын табамыз. В. Даляның пікірінше, ұйымдастырушы болып бірдеңені ұйымдастырушы немесе құрылтайшы болып табылатын тұлға саналады [4]. Т. Ф. Ефремова "ұйымдастырушы" ұғымын жүзеге асыратын әрекеттердің жиынтығы арқылы анықтайды: ұйымдастырушы негіздейді, реттейді немесе реттейді [5]. Ұйымдастырушылық функциялардың ұсынылған спектрі С. И. Ожегов пен Н. Ю. Шведованың сөздігінде біршама кеңейтіледі: "ұйымдастырушы - құрушы, даярлаушы, біріктіретін, қанағаттандыратын адам" [6].
Кейбір ғалымдар "ұйымдастырушы" ұғымын "ұйымдастыру" жалпы әрекетімен байланыстырады. Сонымен, В. Дальдің пікірінше, " ұйымдастыру "" құру, ретке келтіру, құрастыру, құру, сымбатты негіздеуді білдіреді " [4]. А. Н. Лутошкин мен Л. И. Уманский "ұйымдастыру" деп "қандай да бір құбылысты, процесті, жүйеге көп нәрсені келтіру, белгілі бір бірізділікпен бөліктерді орналастыру, олардың арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ету, біртұтас құру"деп түсінуге болады деп санайды [7]. Ең жалпылама анықтау Біз а жұмысында табамыз. Алексеева мен В. Пигалова:"ұйымдастыру - бұл мақсатты тиімді орындау үшін жұмысты құру" [8].
Бірқатар авторлар (А. Г. Ковалев, Н. И. Конюхов, В. Н. Мясищев) ұйымдастырушыны бірлескен қызметті келісетін және оны басқаратын адамдар тобымен міндетті түрде байланыста қарайды. Сонымен қатар, А. Г. Ковалев пен В. Н. Мясищев адамдарды басқарудағы жалпы іскерлігімен қатар, ұйымдастырушы арнайы саладағы білімі мен іскерлігімен сипатталады. Сонымен, қандай да бір салада ұйымдастырушы тиісті өндірісті (қызмет түрін) ұйымдастырумен айналысатын немесе осы өндірістің (Қызмет түрінің) ішіндегі адамдарды ұйымдастырумен айналысатын адам болып табылады.
Қатардағы қызметкерлер материалдық немесе рухани құндылықтарды жасау жөніндегі негізгі өндірістік қызметке қосылып, сонымен қатар ұйымдастырушылық қызметке (А. Г. Ковалев, И. С. Мангутов, В. Н. Мясищев, Л. И. Уманский) қатысады. Сондықтан оларды басқару-ұйымдастырушылық міндеттерді шешуге тарту (мүмкіндігінше) мағынасына ие болады, бұл қызметкерлердің (А. П. Дьяков) бастамаларын, еңбекке уәждеме мен қанағаттанушылықты арттыруға ықпал етеді (А. Л. (Свенцицкий), дербестікті, жалпы іске қатыстылық сезімін дамыту, іс-әрекеттерді орындау мерзімдерін төмендету, "келісілген, Құзыретті" шешімдерді әзірлеу, ұжымның психологиялық сау атмосферасын құру.
Демек, кез келген қызмет саласы әр қызметкерді ұйымдастырушы рөліне қояды, яғни Т. Ф. Ефремованың пікірінше, "ұйымдастыру қабілеті" [5] немесе ұйымдастырушылық қабілеті бар.
Осылайша, олардың негізгі кәсіби бағытына қарамастан, барлық қызметкерлердің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру қажеттілігі туындайды.
Кейбір зерттеушілердің (Л. В. Алиева, Л. И. Уманский және т.б.) пікірі бойынша ұйымдастырушыларды дайындау мүмкіндігінше ерте басталуы тиіс. Сонымен, оқушыларды мектепте ұйымдастыру қызметіне тарту (оларға ұйымдастырушылық шешімдер қабылдау бойынша өкілеттіліктің бір бөлігін беру, басқарудың жалпы құрылымындағы олардың рөлін анықтау) олардың ұйымдастырушылық іскерлігін қалыптастыруға қолайлы жағдай жасайды, әлеуметтік қызметті жандандырады (Н. Б. Крылова, В. Сгадова, Е. Семенова).
Студенттерге қатысты ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру кешенді кәсіби білімнің ажырамас бөлігі болып табылады (Ю. Похолков, В. Шепель). Мемлекеттік білім беру стандарттарында және жоғары білімі бар маманның біліктілік сипаттамаларында ол шеше білуі тиіс ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттердің тізбесі айқындалған. Көптеген жоғары оқу орындарында кәсіби даярлықтың негізгі бағыттарын (соның ішінде ұйымдастырушылық - басқарушылық даярлықты да) анықтайтын профессиограммалар мен мамандар модельдері бар.
Жұмыс берушілерден сұрау (П. А. Барыбин, Ю. С. Перфильев, С. А. Подлесный, Д. Проске, В. Т. Федин зерттеуі) ұйымдастырушылық қабілеттер маманның негізгі және міндетті жеке қасиеттерінің құрамына кіретінін көрсетті - оларға сұралғандардың 8,2% артықшылық берді. Олардың пікірінше, жас мамандар қызметті ұйымдастыру мен жоспарлауға, командада (соның ішінде пәнаралық командада) жұмыс істеуге қабілетті болуы тиіс.
Алайда, жүргізілген зерттеулердің нәтижелері (М. К. Балыкин, B.C. Кагерманьян, Б. Б. Лаздовский, В. Сгадова және т. б.) көрсеткендей, ЖОО-ның қазіргі түлектері ұйымдастырушылық функцияларды орындауға дайын емес. Осылайша, студенттердің ұйымдастырушылық іс-әрекет негіздері бойынша алған білім көлемі (менеджмент, басқару психологиясы және т.б.) нақты өндірістің сұранысына әрдайым сәйкес келмейді, білімнің бір бөлігі теориялық деңгейде қалады және практикалық іске асырылмайды. Ұйымдастырушылық іс - әрекет дағдылары жоқ-жас мамандар әр түрлі өндірістік жағдайларда әріптестермен және бағыныштылармен қарым-қатынасты және өзара іс-қимылды тиімді ұйымдастыра алмайды.
А. В. Батаршев, Ю. Б. Гиппенрейтер, Э. А. Голубева, Е. А. Климов, В:А. Крутецкий, Н. В. Кузьмин, С. Н. Лейтес, H.A. Лутошкин, А. К. Маркова, А. Н. Мясищев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков, Л. И. Уманский және т. б. өз жұмыстарын зерттеу-қабілеттің мәнін арнады.
Олардың зерттеулерінде біз "қабілет"ұғымының келесі анықтамаларын таптық. Автор қатары (Ю. Б. Гиппенрейтер,Е. А. Климов, Н. Ю. Посталюк, Б. М. Теплов) қабілет деп бір адамды екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін жеке - психологиялық ерекшеліктерін түсінеді. А. Г. Ковалев, Н. В. Кузьмина, Н. С. Лейтес, А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн бірыңғай синтетикалық білімге біріктірілген жеке қасиеттер (сапа) ретінде қабілеттерін қарастырады. Е. Е. Данилованың, И. В. Дубровинаның, М. И. Еникеевтің, A.M Прихожанның жұмыстарында қабілеттер тұлғаның сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуін негіздейтін ішкі мүмкіндіктері (даму шарттары) ретінде анықталған.
Қазіргі айырмашылықтарға қарамастан, жалпы және Негіз қалаушы, біздің ойымызша, барлық анықтамаларда "қабілет" ұғымдары олардың қызметпен өзара байланысы болып табылады. Мысалы, Ю. Б. Гиппенрейтер адамның қабілеттері осы қызметтің талаптары мен сипатына сәйкес келген жағдайда қызметтің қандай да бір түрін меңгеруге дайындығын қамтамасыз етеді деп санайды (А. Г. Ковалев, Н. Ю. Посталюк, С. Л. Рубинштейн). А. В. Батаршевтің, Э. А. Голубеваның, В. П. Зинченко, А. К. Маркованың, Б. Г. Мещеряковтың, Ю. М. Орловтың, A. B. пікірлері бойынша Адамның қабілеттері қызметке дайындық кезеңінде ғана емес (тиісті білім мен дағдыларды меңгеру), сондай-ақ оны тікелей орындағанда да талап етіледі. Қабілеттер қоғамдық-тарихи даму барысында пайда болған адам қызметінің әртүрлі формаларын жасау кезінде сұранысқа ие болып табылады және К. К. Платонов айтқандай, оны орындау барысында жетілдіруге ықпал етеді.
Кейбір зерттеушілер (A.B. Батаршев, Н. С. Лейтес, A.B. Петровский, Б. М. Теплов) тұрғысынан "көптеген қызметтерде"қосымшаны таба алады. Қандай да бір "жалпы" қабілеттілік біртекті қызмет түрлерінде қолданылуы мүмкін (мысалы, коммуникативтік қызметті және коммуникативтік қызметті жүзеге асыратын педагогикалық қызметті іске асыру кезінде коммуникативтік қабілеттер). Алайда, "арнайы" қабілеттерге (әдеби, музыкалық және т.б.), біздің ойымызша, бұл көзқарас таралмайды.
Көптеген авторлардың көзқарастарына сәйкес (A.B. Батаршев, Э. А. Голубева, Е. А. Климов, А. Г. Ковалев, Ю. М. Орлов, К. К. Платонов), қабілеттері адамға тек қызметке ғана емес, сонымен қатар оны жоғары деңгейде жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, қабілеттер немесе "қандай да бір пайдалы қызметте табысқа жету мүмкіндігін" негіздейді [11], немесе "нақты қызметтегі табысты" анықтайды [9, 10], немесе "табысты орындаудың шарты болып табылады ... "нәтижелі қызметтің жалпы негіздері "[12] және" табысты орындаудың жалпы негіздері "[13], немесе" жоғары жетістікті " қамтамасыз етеді [11].
Алайда, бірқатар жұмыстарда қызметті орындаудың табыстылығына сілтеме жоқ. Мысалы, Е. Е. Данилова, И. В. Дубровина, A.M. Прихожан, "адамның сыртқы әлеммен өзара іс-қимылы процесінде қалыптасатын ішкі даму жағдайлары" қабілеттері деп түсінетін [14], жүзеге асырылған қызмет деңгейінің сипаттамасын түсіреді. М. И. Еникеев пен Н. С. Лейтестің ойынша, қабілеттер адамның мүмкіндіктері түрінде көрінеді, алайда олар әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Педагогикалық энциклопедияда қабілеттерге - белгілі бір қызметті орындау кезінде "елеулі мән" жазылады, бірақ бұл "елеулі мән" неде екені айтылмаған.
Демек, кейбір ғалымдардың пікіріне сәйкес, қабілеттер қызметті табысты орындаудың кепілі болып табылмайды. Мысалы, Б. М. Теплов қызметтің табыстылығы адамның жеке қабілетіне емес, олардың жеке басын сипаттайтын "өзіндік үйлесімі" ықпал етеді деп санайды. С. Л. Рубинштейн қабілеттерге тағы бір қатар деректерді қосады, тек күрделі синтетикалық білім беретін жиынтықта ғана жеке тұлғаның іс-әрекет жасаудағы мүмкіндіктері артады деп мәлімдейді. В. Д. Шадриковтың пікірінше, іс-әрекеттің табысқа қабілеттерінен басқа мақсат, мотивация және басқа факторлар әсер етеді. Осылайша, К. К. Платонов атап өткендей, Адамның жеке қабілеті оның "қандай да бір дәрежеде"қызмет атқаруының табыстылығын анықтайды. Қабілеттері бар адамдар қызметтің белгілі бір түріне неғұрлым немесе аз қабілетті болуы мүмкін. Сондықтан "дайындық", "қызметке жарамдылық" (Ю. Б. Гиппенрейтер, Е. И. Рогов, С. Л. Рубинштейн) және қарама-қарсы "табысқа жету", "жоғары қол жеткізу".
Бұл жағдайда, біздің көзқарасымызша, тиісті білім мен іскерліктерде ашылған қызметті жүзеге асыруға дайындықтың теориялық және практикалық аспектілерін бөліп көрсетуге болады. Қызметте көрсетілген "дамыған жалпы және арнайы білім, білік және дағдылардың" жоғары деңгейі жеке тұлғаның осы қызметке қабілеттерінің болуын бейнелейтін болады.
Сонымен қатар, авторлардың көпшілігінің пікірі бойынша (A.B. Батаршев, В. П. Зинченко, Е. А. Климов, Б. Г. Мещеряков, A. B. Петровский, Б. М. Теплов және т. б.) қабілеттері білімге, шеберлікке, дағдыларға ұшырамайды. Қабілеттіліктің маңызды ерекшелігі - психикалық әрекеттерді немесе психикалық процестерді (қарама-қарсы білім, білік, дағды жалпы емес күйінде қалады) қорыту болып табылады, ол іс-әрекеттерді бір шарттан басқаға көшіруге мүмкіндік береді (М. И. Еникеев, A.B. Петровский, С. Л. Рубинштейн және С. Д. Смирнов). Біздің ойымызша, психикалық іс-әрекеттерді мұндай жалпылау тұтас іс-әрекеттің мәнін құрайтын, оның негізі болып табылатын және Қызметті стандартты және стандартты емес жағдайларда неғұрлым нақты орындауға мүмкіндік беретін іс-әрекеттердің "іріктелуін", "сығылуын" білдіреді. Алайда, біздің ойымызша, белгілі бір қабілеттердің болуы туралы біліміне, шеберлігіне және дағдыларына сәйкес: орындау процесінде: тиісті қызметтің жеке тұлғасымен:
Қабілеттің мәніне жүргізілген талдауды қорытындылай отырып және мыналарды қабылдай отырып: A.B. Батаршев, Э. А. Голубева, B. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков, A. B. Петровский, К. И. Рогов қабілеттерінің анықталу негізін, одан әрі қабілеттер ретінде біз қызметтің бір немесе бірнеше түрлерін табысты орындауға мүмкіндік беретін және тиісті білім мен білік түрінде сыртқы жоспарда көрініс беретін жеке тұлғаның сапасын түсінетін боламыз.
Бірінші блокта адамның ішкі жай-күйін; адамдардың мінез-құлқының ерекшеліктерін (топта да, одан тыс да), психологиялық үйлесімділік негіздерін және т.б. білуді қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық білім мен іскерліктер болады.
1 блок -- түсінуді қамтамасыз ететін білім мен іскерліктер
білім:
1. адамдардың мінез-құлқының ерекшеліктері (топ пен ұжымдарда) (А. Н. Лутошкин);
2. психологиялық үйлесімділік негіздері (А. Н. Лутошкин). іскерліктер:
1. (ішкі әлемді түсіну, эмпатияны көрсету) (Л. И. Уманский);
2. адамның жағдайын көру (Д. Н. Лебедев);
3. бағдарлай адамдар (А. Н. Ковалев).
Құрылым компоненттерінің екінші блогы процеске қатысушылар арасындағы өнімді өзара қарым-қатынасты орнатуға ықпал ететін білім мен іскерлікті қамтиды. Осы қасиеттердің болуы қарым-қатынастан тыс жүзеге асырыла алмайтын кез келген ұжымдық қызметті ұйымдастыру кезінде талап етілетін болып табылады. Қызметті ұйымдастырушы жиі қатысушылармен байланыс орнату ғана емес, сондай-ақ оларды белгілі бір іс-әрекеттерді немесе жалпы қызметті орындаудың маңыздылығына сендіру қажеттілігін сезінеді. Сондықтан екінші блокта қарым-қатынас пен наным-сенімнің келесі біліктерін жатқызғанымыз жөн.:
2 блок - қарым-қатынасты құруға жәрдемдесетін білім мен іскерліктер
білім:
Зерттеушілермен бөлінген жоқ:
1. сөйлесу:
- әр жастағы адамдармен (Д. Н. Лебедев);
- жеке және іскерлік байланыстарды орнату үшін (И. Ф. Исаев, Д. Н. Лебедев).
2. сендіру:
- түсіндіру (А. Н. Лутошкин);
- талап ету (А. Н. Лутошкин);
- ұжымға әсер ету (А. Н. Лутошкин);
- белсенді психологиялық әсер ету (түрлі әсер ету әдістері) :: Л. И. Уманский);
- "сыналатын күш" (А. Алексеев, Н. Власова, В. Пигалов);
- нұсқау беру (А. Алексеев, Н. Власова, В. Пигалов);
- үстем болу (Р. Л. Кричевский).
Ұйымдастырушылық қабілеттің құрылымдық компоненттерінің үшінші блогы қызметті тікелей іске асыру кезінде қажетті білім мен іскерлікпен ұсынылған. Бұл компоненттер ұйымдастырушылық қызметтің логикасын көрсетеді: мақсатты болжау - жоспарлау -- жұмыс объектілерін бөлу - іске асыру - іс - әрекеттерді үйлестіру, ынталандыру, бақылау-талдау.
3 блок-істі ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ететін білім мен іскерліктер
білім:
- ұйымдастыру жұмысының ерекшеліктері (А. Н. Лутошкин);
- ұйымдастырылатын істің ерекшеліктері (мақсаттарды, міндеттерді түсіну)
(А. Н. Лутошкин);
- ұжымның даму заңдары және басшылық стильдері (А. Н. Лутошкин); іскерліктер:
- іс жүзінде ұйымдастыру (А. Н. Лутошкин);
- өмір мен істі ұйымдастыру (И. П. Иванов), өзінің жұмыс орны (И. Ф.
Исаев);
oo жоспарлау (O. A. Абдуллина, И. П. Иванов, В. М. Коротов, Д. Н.
Лебедев);
- жұмысты есептеу (Д. Н. Лебедев, Л. И. Уманский);
- рөлдерді (міндеттерді) бөлу (А. Алексеев, Н. Власов, А. Н.
Ковалев, В. М. Коротов, В. Пигалов), объектілер жұмысының (O. A.
Абдуллина);
- ұйымдастыру, бірлескен қызмет (И. Ф. Исаев);
- іс-әрекеттерді үйлестіру (И. П. Иванов, Д. Н. Лебедев);
- жеке адамдар мен ұжымның еңбегін ынталандыру (O. A. Абдуллина, В. М. Коротов) және ынталандыру (А. Алексеев, Н. Власова, В. Пигалов);
- бақылау (O. A. Абдуллина, В. М. Коротов);
- қорытынды жасау (И. П. Иванов, Д. Н. Лебедев), бағалау (O. A.Абдуллина, В. М. Коротов).
Осылайша, өткізілген теориялық талдаудың негізінде ұйымдастырушылық қабілеттер адамның тіршілік әрекетінің түрлі салаларында сұранысқа ие болып табылады деген қорытынды жасауға болады. Бұл қабілеттер адамның ұйымдастырушылық қызметке құндылықты қатынасын сипаттайтын өз құрылымына білім, білік және сапаларды қамтитын күрделі Білім болып табылады. Ұйымдастырушылық қабілеттілікті қалыптастыру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады, бірқатар талаптарға жауап береді,олардың арасында зерттеушілер педагогтар мен психологтарды жүйелі түрде компетентті сүйемелдеуге ерекше орын алады.

1.2 Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастырудың құрылымы мен мазмұны
Қазіргі уақытта ЖОО қызметінің басым бағыттарының бірі студенттің тұлғасын қалыптастыру бойынша жұмыс болып табылады. Жоғары мектеп, бір жағынан, болашақ маманның "қоғамдағы оның өміршеңдігін негіздейтін жеке адамның жалпы қабілеті мен азаматтық қасиеттерін" алуына ықпал етуі тиіс [15], екінші жағынан, жоғары білікті маманның кәсіби қызметін тиімді орындауды қамтамасыз ететін жеке қасиеттері мен арнайы қабілеттерін ашуға және пайдалануға, сондай-ақ одан әрі өзін-өзі анықтауға, өзін-өзі тануға және өзін-өзі көрсетуге ықпал етуі тиіс [15].
Жоғары білім алу аясында қалыптасуды талап ететін жеке тұлғаның арнайы қабілеті ретінде біз ұйымдастырушылық қабілетін қарастырдық. ЖОО түлектерінің ұйымдастырушылық-басқару қызметін жүзеге асыруға дайындығы жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарының бірі болып табылады. Сонымен, болашақ мамандар өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару принциптері мен әдістерін; орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, қарама-қайшы талаптар жағдайында басқарушылық шешімдерді табу және қабылдау, өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыру және т.б. білімдеріне ие болуы тиіс.
О. Мельничук, Н. Ф. Талызинаның пікірінше, АЛ. Ковлевой, негізгі жеке қасиеттері және қоғамдық өндіріс жүйесінде белгілі орын алатын қызметкердің кәсіби білімі мен іскерліктері маманның үлгісінде жасалған. A. A. Андреевтен кейін білім беру мақсаты ретінде маманның моделін қабылдай отырып, сондай-ақ жоғары оқу орындарының практикасында ұйымдастырушылық қызметті орындауға бағытталған маман моделінің болмауын ескере отырып, біз үш облысты қамтитын ұйымдастырушы маман моделін құрдық.:
1) функционалдық-пәндік сала;
2) жеке тұлға саласы;
3) перспективалар саласы.
Функционалдық-пәндік саланың мазмұнына практикалық ұйымдастырушылық міндеттерді және жалпы ұйымдастырушылық қызметті орындауға арналған ұйымдастырушылық білім мен іскерліктер енгізілген. Осы ұйымдастырушылық білім мен іскерліктер ұйымдастырушылық қабілеттер құрылымының білімдік-пәрменді блогының компоненттеріне сәйкес келеді және ұйымдастырушы қызметке қатысушы адамдардың ішкі жағдайы мен мінез -- құлқының ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді (1-блок), қарым-қатынас процесін ұйымдастыруға (2-блок) немесе іс (3-блок). Функционалдық-пәндік салаға кіретін ұйымдастырушылық білім мен іскерліктер өзара байланысты және өзара тәуелді.
Жеке аймақ ұйымдастырушылық білім мен іскерлікті іске асыру үшін негіз болып табылатын және ұйымдастырушылық қызметтің жеке стилін айқындайтын ұйымдастырушылық қабілеттер құрылымының жеке блогының құрамдастарынан (жеке қасиеттер, құндылық қарым-қатынас, тұрақты-оң мотивация) тұрады.
Болашақ саласы біздің ойымызша, ұйымдастырушының маман ретіндегі негізгі сипаттамасын көрсететін сапалардан тұрады. Бұл облыс өз құзыреттілігінің деңгейін жүйелі түрде арттыруға, жеке тұлға мен орындалатын қызметті жетілдіру перспективаларын көре білуге, сондай-ақ ақпарат көздерін және жеке ұйымдастырушылық қабілеттерін қоса беру объектілерін өз бетінше іздестіре білуге қабілеттілікпен берілген.
Жоғары мектептің мақсаттарына сүйене отырып, студенттің кәсіби қалыптасу процесінде жеке басының әлеуетін жандандыруды қамтамасыз ететін тиімді педагогикалық жағдайларды іздестіру қажеттілігі туындайды (B.C. Кагерьманьян, Ю. В. Кондратюк, Б. И. Корнилова). ЖОО-да көптеген зерттеушілердің пікірі бойынша болашақ маманның тұлғасын қалыптастыру (Г. Н. Алова, В. П. Чихачев, Ю. Р. Вишневский және т. б.) аудиториялық және аудиториядан тыс іс-әрекеттерде де өтуі мүмкін, олар тұтас педагогикалық үдерістің өзара толықтыратын бөлігін білдіреді. Білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша студенттің аудиториялық қызметі, әдетте, педагогтың басшылығымен өтеді, ол оқу процесінің міндеттерін, мазмұнын, әдістері мен түрлерін анықтайды. Аудиториялық сабақтардың белгілі бір үлесі студенттердің бақылаумен, ал қажет болған жағдайда педагог тарапынан кеңес берумен бірге өзіндік жұмысына бөлінеді. Сонымен қатар аудиториядан тыс іс-әрекет студенттердің өз кәсіби білімдері мен іскерліктерін жетілдіруде үлкен дербестік танытуға мүмкіндік береді.
ЖОО-да студенттердің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыруды мамандандырылған пәндерді оқу аясында ғана жүзеге асыруға болады. Көптеген оқу пәндерінің мазмұндық және процессуалдық аспектілері қалыптастырушы әсерге ие. Шағын топтарда жұмыс істеу, рөлдерді ауыстыру, жеке және топтық консультациялар, ойын формалары (P.C. Александров, A.M. Новиков, Н. Ю. Посталюк, Н. К. Тутышкин және т.б.) сияқты оқытуды ұйымдастырудың әдістері мен формаларын қолдану студенттердің ұйымдастырушылық білімі мен іскерлігін қалыптастыруға ықпал етуге мүмкіндік береді. Алайда студенттердің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру тұрғысынан оқу қызметінің әлеуеті мақсаты мен мазмұнының күрделілігіне және соның салдарынан педагогтың жетекші рөліне байланысты айтарлықтай жоғары болып табылмайды.
Сонымен қатар аудиториялық сағаттардың үлесін (жалпы жүктеменің 40% - на дейін) қысқарту және студенттің өзіндік кәсіби қасиеттерін жетілдіру бойынша өзіндік жұмыс көлемін (жалпы жүктеменің 60% - на дейін) арттыру үрдісі жоғары оқу орны студенттерінің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру процесінде аудиториядан тыс қызметке баса назар аударуды орынды етеді. Бұл жағдайда студенттің аудиториядан тыс қызметінің бір бөлігі педагогтың басшылығымен жүзеге асырылады.
Аудиториялық қызметпен бірдей мәртебесі бар және "болашақ маманның тұлғасын қалыптастыруға елеулі үлес қосқан аудиториядан тыс қызмет [15] студенттерді өз таңдауы бойынша қандай да бір сабақ түріне және оқу процесінен бос уақытта қосуға байланысты бірқатар ерекше ерекшеліктерге ие . Аудиториядан тыс қызметте біз студенттің аудиториядан тыс және оқудан тыс оқу қызметін бөлетін боламыз. Сонымен, аудиториядан тыс оқу қызметі студенттің оқу жоспарларымен реттелмейтін және педагогтың басшылығымен орындалатын жаңа кәсіби білім мен іскерлікті игеру бойынша мақсатты қызметін білдіреді. Біз сабақтан тыс уақытта жүзеге асырылатын және кәсіби маңызды қасиеттерді қалыптастыруға және дамытуға бағытталған студенттің өзіндік қызметін оқудан тыс Қызмет деп түсінеміз. Бұл ретте педагог тарапынан сабақтан тыс қызметке басшылық ету дәрежесі реттеу, ынтымақтастық немесе бақылау сипатына ие болады (A. A. Малева):
- реттеу-қолданыстағы қызмет талаптарына сәйкес оның қатысушыларының іс-әрекеті мен қызмет режимін орнату және қолдау;
- ынтымақтастық-оған қатысушылардың мақсаттары мен мүдделері сәйкес келетін бірлескен қызмет;
- бақылау-қызметке қатысушылардың іс-әрекеттерін олардың қолданыстағы қызмет талаптарына сәйкестігін қадағалау.
Студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған аудиториядан тыс қызметін ұйымдастырудың негізгі қағидалары ретінде біз С. Я. Батышев, A. A. Малева, П. И. Пидкасистого, В. А. Сластенин, Т. П. Соболева, М. И. Шилованың жұмыстарына сүйене отырып, келесі мәселелерді атап өтті:
oo жүйелілік, жүйелілік және дәйектілік принципі -
қызметті дәйекті (кезең-кезеңмен) тұрақты іске асыру
білімді жүйелі түрде меңгеруге және практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін студенттер;
oo ынтымақтастық принципі-өзара түсіністік, сенім және өзара талапшылдықтың болуымен сипатталатын студент пен педагогтың бірлескен қызметін ұйымдастыру;
oo теория мен практиканың байланыс принципі-практикалық қызметте алынған теориялық білімді бекіту;
oo әралуандық принципі -- білім беру бағдарламаларының вариативтілігі мен әралуандығы, қызметтің мазмұнын, нысандары мен әдістерін дараландыру және саралау.
oo еріктілік принципі-педагогтер тарапынан бағалануға жатпайтын, ниет білдірген студенттер үшін ерікті негізде қызметті ұйымдастыру;
oo "тең мүмкіндіктер" принципі-барлық студенттерге олардың жеке ерекшеліктеріне қарамастан қызметке "тең мүмкіндіктер" ұсыну;
oo педагогтың басшылық рөлінде студенттердің шығармашылық белсенділігі мен дербестігі принципі-қойылған мақсаттарға жету үшін педагогпен бағытталатын студенттердің өзіндік қызметі мен шығармашылық белсенділігі рөлінің өсуі;
oo субъектілік принципі-дамуына ықпал ету * студенттің өзінің жеке тұлғасын түсіну қабілеті "оның алуан түрлілігі мен басқа адамдармен байланысты, өз іс-әрекеттерін ұғыну, олардың салдарын болжай білу ...өзін білім тасымалдаушы ретінде бағалау, қарым-қатынас ...өз таңдауыңыз."(П. И. Пидкасистый).
Аудиториядан тыс қызметті ұйымдастырудың осы принциптері ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру жөніндегі қызметке қойылатын негізгі талаптарды көрсетеді. Біз бірінші тарауда қаралған: мақсатты; қызметке қызығушылықтың болуы; қызметке қосылған жеке мүмкіндіктер мен жеке тұлғаның бағыттылығын есепке алу; осы қызметтің қоғам үшін маңыздылығы; қызметті жүзеге асыру нысандарының әртүрлілігі және т. б.
Қызметті ұйымдастыру қағидаттарының сәйкестігі
ЖОО студенттерінің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру бойынша қызмет талаптарына сай
Ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған қызметті ұйымдастыру принциптері
Ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру жөніндегі қызметке қойылатын талаптар
жүйелілік, жүйелілік және бірізділік
- мақсатты;
- қоғамдық маңызы;
- мақсатқа жету кезіндегі кернеу;
- кезеңділік (шығармашылық деңгейдің репродуктивті деңгейін ауыстыру);
ынтымақтастық
- ұжымдық ықпал;
- ұрпақтар байланысы;
теория мен тәжірибенің байланысы
- қабілеттер құрылымына кіретін ұйымдастырушылық білім мен іскерлікті қалыптастыру;
сан алуандығы
жүзеге асыру нысандарының әртүрлілігі;
еріктілік

- қызығушылық, табыстылық, ләззат;
- қызметке оң көзқарас;
"тең мүмкіндіктер

барлық студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру үдерісіне қосу;
педагогтың басшылық рөлінде студенттердің шығармашылық
белсенділігі мен дербестігі
- шығармашылық көзқарас;
- өздігінен білім алуды және өзін-өзі тәрбиелеуді, өзін-өзі талдауды ұйымдастыру;
- дербестік беру;
- саналы көрініс;
субъектілік
- жеке мүмкіндіктерді есепке алу;
- жеке және кәсіби бағыттылықты есепке алу.

Ұйымдастырушылық іс-әрекет "іс-әрекет" болып табылатындығын ескере отырып, студенттердің - Болашақ мамандардың ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру бойынша аудиториядан тыс іс-әрекеттің маңызды кәсіби бағыты болып табылады. Осы мақсатта аудиториядан тыс іс-шаралардың түрлері мен формаларын іріктеуді студенттердің кәсіби дайындығын жүзеге асыру мүмкіндігіне сәйкес жүзеге асыру (Н. Н. Тупицына), сондай-ақ студенттерге арналған "болашақ кәсіби қызметінің үлгісі" (Л.H. Герман). ЖОО аясында аудиториядан тыс қызметтің кәсіби бағыттылығын бірқатар зерттеушілердің пікірі бойынша (Н. Ф. Головатый, А. П. Кондратюк, Б. И. Корнилов) оқу және өндірістік тәжірибе, тағылымдамалар, жас лектор мектебі, қоғамдық мамандықтар факультеттері, мамандармен кездесулер, өндіріске экскурсиялар және т.б. арқылы жүзеге асыруға болады.
Н. Б. Крылова мен Е. А. Ярославцевтің пайымдауынша, аудиториядан тыс іс-әрекеттегі педагогикалық әсер етудің әртүрлі әдістері мен формаларын жоғары деңгейдегі маман алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, A. B. Петровскийдің пікірінше, нақты әдісті қолданудан қызметке қатысушының ұйымдастырушылық қабілеттерінің қалыптасу деңгейінің өзгеруі тәуелді. Педагогикалық ықпал етудің дәстүрлі әдістері екі топқа бөлінеді (O. A. Абдуллина, Ю. К. Бабанский, П. И. Пидкасистый, К. К. Платонов, C. JL Рубинштейн):
1. Ұйымдастырушылық іс-әрекет негіздерінің білім жүйесінің мәнін, мазмұнын ашатын теориялық танысу әдістері. Бұл топқа әңгіме, әдебиетпен өзіндік жұмыс, педагогтың қызмет үлгісін көрсетуі, ұйымдастырушылық-басқару тәжірибесін зерттеу және талдау, проблемалық семинарлар (Ю. Л. Воробьев, B.T. Доля) жатады.
2. Әлеуметтік өзара іс-қимыл және адамдарды басқару дағдылары мен іскерлігін меңгеруге ықпал ететін практикалық меңгеру әдістері. Бұл топқа іс - әрекеттерді орындау бойынша жаттығулар, іскерлік ойындар (әлеуметтік өзара іс - қимыл), рөлдік және ұйымдастырушылық-іскерлік ойындар, арнайы ұйымдастырылған ойын жағдайлары (Г. Н. Филонов, JI. Стратегиялық, ұйымдастырушылық-іс-әрекет және имитациялық ойындар (М. Кирсанов, М. Паршин, Е. Чернова), басқару ойындары (И. В. (М. Кирсанов, М. Паршин, Л. Шипилина, Е. Чернова), жағдайлар мен жағдайларды қарастыру негізінде "case-study" белсенді оқыту әдісі (Э. Ф. Зеер, A. M. Павлова, Э. Э Сыманюк).
Аудиториядан тыс қызметтің қосымша әдістерін студенттердің орындайтын қызметінің сипатына (репродуктивті немесе өнімді) қатысты жіктеуге болады, бұл ұйымдастырушылық қабілеттерін (репродуктивті және шығармашылық) қалыптастырудың өзара алмастырушы кезеңдеріне сәйкес келеді.
Педагогтердің студенттермен қарым-қатынас жасау формасы, олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыруға ықпал ететін, қызметке қатысушыларды ақпараттандыру, іс-әрекет, мотивация және рефлексия қамтамасыз етуі тиіс; үлкен ұжымда, топта, жеке тұлғалармен жұмыс істеуге мүмкіндік беруі тиіс. Зерттеулерде өзара іс-қимылдың осындай ұйымдастырушылық нысандары ретінде ұсынылған:
- тренинг (М. Кирсанов, М. Паршин, Н. Ю. Посталюк, Л. Шипилина, Е. Чернова);
- клуб (И. З. Гликман), клуб өзін-өзі басқару негізінде (Г. В. Пичугина);
- қосымша қоғамдық бірлестік (Л. В. Алиева);
- бейресми ұйым (М. Ф. Фатхуллин);
- эксперименттік орталық (В. К. Криворученко, З. И. Суховерхова);
- оқу-ғылыми-өндірістік бірлестік (М. К. Балықин).
Л. И. Уманскийдің пікірінше, ұйымдастырушылық қызметке бейімділік келесі көріністерде көрсетілуі мүмкін: ұйымдастырушылық қызметке өздігінен қосылу, ұйымдастырушының рөлін және басқалардың жұмысы үшін жауапкершілікті өзіне алу, ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыру қажеттілігі, қосылудың табиғи болуы, ұйымдастырушылық жұмыста шаршамаушылық, эмоциялық-оң көңіл-күй, ұйымдастырушылық жұмыстың қажеттілігін көру қабілеті.
Ю. Б. Гиппенрейтер, В. П. Зинченко, Е. А. Климов және Б. Г. Мещеряковтың пікірінше, бейімділіктің болуы міндетті түрде қабілеттердің болуымен байланысты, дегенмен, A.B. Петровский тұрғысынан сәйкес келмеу жағдайлары болуы мүмкін. Сонымен қатар бейімділіктің болуы тиісті қабілеттерді қалыптастыру бойынша қызметтің тиімділігін арттырады.
Демек, студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру барысында педагог студенттердің ұйымдастырушылық бейімділігінің пайда болуы, ұйымдастырушылық қызметке, ұйымдастырушылық қабілетіне және оларды қалыптастыру процесіне жағымды уәждемесі мен құндылықтық қарым-қатынасы бойынша "жұмыс істеу" қажет. Бұған қызмет аяқталғаннан кейін жүргізілетін ұжымдық және жеке талдау ықпал ететін болады. Рефлексия нәтижесінде студенттер ұжымында көптеген кері байланыстар пайда болады, оның мүшелері қалыптаушы процеске қосылған кезде тәртіпті және жауапты болады, "жаңа" деңгейдің сапасын алады.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАДА СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарының зерттеушілік функциясын қалыптастыру
ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Бастауыш сынып оқушылардың ғылыми әрекетін қалыптастыру жолдары
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖОО-ДА ОҚУҒА ЫНТАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Оқытудың заңдылықтарымен принциптері
Оқыту процесінде студенттердің танымдық белсенділігін дамытудың жаңа технологиялары
Мектеп мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге байланысты құзырлықтарын қалыптастырудың педагогикалық негіздері
Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін үздіксіз педагогикалық практика арқылы даярлау
Пәндер