Бос уақыттың рекреациялық сауықтыру технологиясыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
Ф. 7.03-06
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Коммерциялық емес акционерлік қоғам
М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
Спорт және туризм факультеті
Халықаралық туризм және сервис кафедрсы

Бекітемін
факультет деканы
_______Ережепов М.М
____________2024 г
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(Syllabus)
Бос уақыттың рекреациялық сауықтыру технологиясы (BURST2204 )пәні бойынша
ББ мамандық атауы және шифры:
Туризм 6B11110

Курс:2, Семестр: 4
Тобы (топтары):СТ-22-8к

Оқыту форматы: күндізгі
Кредит саны:

___4___
Барлық сағат саны:
______120____ сағат
Байланыс:
- лекциялар
- практикалық сабақтары
- ОСӨЖ
______120____ сағат
______30____сағат
______15____сағат
______15____сағат
СӨЖ:
- ағымдық:
- аралық:
______60__сағат
______50____сағат
______10___сағат
Межелік бақылау:
7 және 15 апта
Емтихан
______5____семестр
Сіздің оқытушыңыз:
Садыков Жандос Жарылкасынулы, аға оқытушы,магистр туризм, мейрамхана ісі қонақүй бизнесі
Кабинет: 441. Корпус Бас ғимарат
ОСӨЖ кестесі _______________
Е-mail:jandos @mail.ru ватсап 87763359193, скайп және т.б.

Шымкент, 2024 ж

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (Syllabus)№___ хаттама, _____ __________ж. М.Әуезов атындағы ОҚУ жанындағы ОӘК бекіткен ЖОО компоненті пәндерінің оқу бағдарламаларына сәйкес дайындалды.

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (Syllabus)_Халықаралық туризм және сервис кафедрасының мәжілісінде қарастырылған.
№___ хаттама, ____ ___________ж.

Кафедра меңгерушісі Есенова А.Е._________________

ББ көшірме 6В11110-Туризм
Наименование модуля
Цикл
ООДБДПД
Компонент
ОКВККВ
Наименование дисциплины
Краткое описание дисциплины
РО ОП
Туристік өлекетану қызмет негіздері
БД
КВ
Бос уақыттың рекреациялық сауықтыру технологиясы
Демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологиялары " білім алушыларда рекреациялық бос уақытты ұйымдастырудың жалпы негіздері мен технологиялары туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға; болашақ маманды ойын, ойын-сауық, дене шынықтыру-сауықтыру қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету функцияларын орындауға дайындауға бағытталған. Оқу процесінде студенттердің рекреациялық-сауықтыру демалысын ұйымдастырудың принциптерін, әдістерін, технологияларын игеруі көзделеді; халықтың әртүрлі топтарының әлеуметтік-мәдени қызметінің дамушы формаларын ұйымдастырудағы технологиялық процестің ерекшеліктерін зерттеу
РО4, РО5,
РО6 РО12

ББ ОН мен пәннін ОН байланысы
БББ бойынша ОН
Пән бойынша ОН
ОН4 Ақпаратты іздеуде, сақтауда, өңдеуде, қорғауда және таратуда цифрлық технологияларды, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және өмірдің әртүрлі салаларында кәсіби білімді қолдану мүмкіндігі.
ПОН1- бос уақыттың рекреациялық-сауықтыру технологиялары ұғымдары мен функцияларын білу"
ПОН 2 мәдени қажеттіліктеріне, дене дамуының ерекшеліктеріне сәйкес халықтың барлық жас топтары мен санаттары үшін мәдени-танымдық бағдарламалар мен мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруда әлеуметтік-мәдени қызмет технологияларын (құралдар, әдістер мен нысандар) пайдалануға қабілетті
ОН5 Әр түрлі туристік аймақтардағы қонақтарға қызмет көрсету ерекшеліктерін білу, лауазымдық позицияға сүйене отырып, аймақ мәдениетінің ерекшеліктеріне сәйкес мінез-құлықтың этикалық нормаларын сақтай білу.;
ПОН3 - жаңа қызметтерді қалыптастыру тәсілдерін әзірлеу және рекреациялық сауықтыру технологияларына қызмет көрсетудің заманауи әдістерін қолдану;
ПОН 4 рекреациялық қызмет циклі негізінде туристік бағдарламалар әзірлеу
ОН6 Қызмет көрсету шарттары бойынша сұранысқа ие қонақ үйлер мен мейрамханаларды өз бетінше жетілдіру, қонақтың ыңғайлылығын қалыптастыру мақсатында қажетті ресурстарды анықтау;;
ПОН 5 туристік өнімді әзірлеу кезінде санаторий-курорттық қызмет көрсетудің заманауи әдістерін қолдану дағдылары
ПОН 6 Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
ОН12 Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының қызметтерін (бөлімшелерін) басқару және стратегиялық саясатты ескере отырып, көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету. қалыптастыру
ПОН 7 туристі заманауи технологиялар негізінде игеруге дайындау;
ПОН 8 қонақ үй және Туристік кәсіпорындардың түрлері мен санаттарын анықтай білу :: * қонақ үй кәсіпорындарының рейтингтерін талдау

Келісілген
ББ жетекшісі ___________ Есенова А.Е.
(қолы Т.А.Ә.)

Кіріспе:
Рекреациялық-сауықтыру технологиялары рекреациялық, ойын, ойын-сауық, дене шынықтыру-сауықтыру қызметін ұйымдастыруды; биологияның, физиологияның, психологияның, медицинаның жаңа жетістіктерін белсенді пайдалануға сүйене отырып, өмір салтын сауықтыруға және тұрмыс мәдениетін арттыруға бағдарлауды қамтиды. Рекреациялық-сауықтыру технологияларының мәні өмір салтын жақсартуға, өмір сүру мәдениетін арттыруға, әртүрлі рекреациялық қажеттіліктерді қанағаттандыруға(физикалық оңалту қажеттіліктері, денсаулықты жақсарту, қызықты мазмұнды бос уақыт, бай коммуникативті қызмет, психикалық релаксация және т.б.) бағытталған. Негізгі функцияларға мыналар жатады: демалысты қамтамасыз ету; танымдық функция; сауықтыру функциясы; спорттық функция. Бұл тұрғыда рекреациялық туризмнің міндеттері: үйлесімді физикалық және рухани дамуға қол жеткізу; денсаулықты нығайтуға жәрдемдесу; әртүрлі жастағы және кәсіптердегі адамдарға демалуды қамтамасыз ету; адамның жоғары жұмыс қабілетін қолдау. Рекреациялық туризм саласына әлеуметтік-мәдени технологияларды белсенді енгізу оның айтарлықтай өзгеруіне әкелді. Бұрын тек медициналық-биологиялық көрсеткіштер бойынша жұмыс істейтін мекемелер емдеудің, оңалтудың, рекреацияның мобильді кестесін ұсынады, қала халқының әртүрлі жас топтарын тартады.
Курс мақсаты Халықаралық Пәннің мақсаты - "бос уақыттағы Рекреация және денсаулық технологиясы" коммуникативтік мәдениетінің заманауи әдістерін меңгеру, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін ұйымдастыра білу, студенттердің теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру. Ойын-сауық индустриясының мақсаты-ойын-сауық кештерін құру. Ойын-сауық тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту құралы ретінде. Ойын-сауықты жоспарлау және ұйымдастыру процесі. Ойын-сауық механизмінің адамның ішкі әлеміне әсері. Ойын-сауық бағдарламаларының әдістері мен ұйымдастырылуы. Бос уақыттағы ойын-сауық және білім беру мүмкіндіктерінің сипаттамалары. Ойын-сауық бағдарламасын жоспарлау және ұйымдастыру факторлары. Көңілді және тапқыр кешті ұйымдастыру жолдары. Ойын мәдени-коммуникациялық кештерін ұйымдастыру тәсілдері. болашақ бакалаврларда демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологияларын ұйымдастыру негіздері туралы білімді қалыптастыру болып табылады.
Курстың міндеті болып:
- туристік қызмет бағыттарының бірі ретінде емдеу-сауықтыру технологиясын ұйымдастырудың маңызды негіздерін қалыптастыру;
- демалыс ұйымдарының қызметін реттеудің құқықтық аспектілерін зерделеу;
- бос уақыттың рекреациялық-сауықтыру технологияларын оларды практика жүзінде қолдану ерекшеліктерін бөліп көрсету және талдау;
- бос уақыттың рекреациялық технологиясы туралы түсінік қалыптастыру;
- санаторий-курорттық өнімнің құрылымы мен ерекшеліктерін зерттеу;
- курорттық істің ресурстық құрамдас бөлігінің рөлін анықтау;
- курорттық тәжірибеде SPA-технологиялардың маңыздылығын анықтау және шетелдік курорттардың негізгі SPA-бағдарламаларын талдау;
Бос уақыттың рекреациялық сауықтыру бағдарламсын меңгерген соң білім алу міндетті болады:
білу: - студенттерге бос уақытың-сауықтыру туризмін ұйымдастырудың негізгі принциптерін беру;
- туристік қызмет бағыттарының бірі ретінде рекреациялық туризмінің негіздері бойынша білім беру
Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері
Постреквизиттер: Халықаралық туристік ұйымдар, Агенттік және операторлық қызметті ұйымдастыру технологиясы
Пән бойынша қалыптасқан оқу нәтижелері:

МЖБС бойынша деңгейдің дескрипторлары
( 6, 7.8).
Пән бойынша оқыту нәтижелері ((п)ОН)
оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен түсінушілікті көрсету
бос уақыттың рекреациялық-сауықтыру технологиялары ұғымдары мен функцияларын білу"
білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу
мәдени қажеттіліктеріне, дене дамуының ерекшеліктеріне сәйкес халықтың барлық жас топтары мен санаттары үшін мәдени-танымдық бағдарламалар мен мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруда әлеуметтік-мәдени қызмет технологияларын (құралдар, әдістер мен нысандар) пайдалануға қабілетті
Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;
жаңа қызметтерді қалыптастыру тәсілдерін әзірлеу және рекреациялық сауықтыру технологияларына қызмет көрсетудің заманауи әдістерін қолдану;
оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану
рекреациялық қызмет циклі негізінде туристік бағдарламалар әзірлеу
оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары
туристік өнімді әзірлеу кезінде санаторий-курорттық қызмет көрсетудің заманауи әдістерін қолдану дағдылары
ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану
Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану;
туристі заманауи технологиялар негізінде игеруге дайындау;
Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну
қонақ үй және Туристік кәсіпорындардың түрлері мен санаттарын анықтай білу :: * қонақ үй кәсіпорындарының рейтингтерін талдау

1. Курстың тақырыптық жоспары

Апталар
Тақырыптардың атауы, олардың негізгі мазмұны

Ресурстар мен дерекккөздер

Құралдар менәдістер
Негізгі және
қосымша
Модуль 1. Тақырыбы Рекреациялық-сауықтыру технологиялары: түсінігі, түрлері, функциялар
1 апта
29.01-02.02

Тақырып 1 Рекреациялық-сауықтыру технологиялары: түсінігі, түрлері, функциялары
Дәріс 1.
1. Рекреациялық-сауықтыру технологияларының маңызы мен рөлі
3.Бос уақытты сауықтыру технологияларының негізгі түрлері .
4.Демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологияларын ұйымдастыру
1.Демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологияларын жіктеу критерийлері.
Бейнелекция №1,
шолу
Бейнелекция
№2,
ақпараттық
НӘ:1-5, 8,12
ҚӘ: 2-3

Практикалық сабақтың тақырыбы1
Демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологияларын ұйымдастырудың негізгі принциптері.
Ауызша сұрау
НӘ:3, 5
ҚӘ: 1-4
2 апта
05.02-09.02

Тақырып 2 Емдеу-сауықтыру туризмі жүйесіндегі санаторий-курорттық қызмет
Рекреациялық қызмет және рекреациялық әлеует
Рекреациялық қызмет түрлерінің жіктелуі, рекреациялық әлеует, қоғамдық функция мен технология бойынша рекреациялық қызмет түрлері, рекреациялық сабақтардың типологиясы. "Рекреациялық қызмет циклі" ұғымы
Бейнелекция №3,
Шолу

Бейнелекция №4,
шолу
www.asu.ukgu.kz
https:openu.kzrucoursessocialn aya-psihologiya
НӘ:1-5, 8
ҚӘ: 2-3

Практикалық сабақтың тақырыбы:
Бос уақыттың рекреациялық-сауықтыру технологиялары саласындағы еңбек ресурстары және корпоративтік мәдениет.
Ауызша сұрау

3 апта
12.02-16.02

Тақырып 3 Санаторийлерде, пансионаттарда және демалыс үйлерінде сауықтыру технологияларын ұйымдастырудың ерекшеліктері.
1.Емдеу-профилактикалық бейіндегі мекемелердің сипаттамасы.
2.Курорттардағы негізгі қозғалыс режимдері.
3.Демалыс пен сауықтырудың негізгі түрлерінің сипаттамасы
Бейнелекция №5,
Шолу
Бейнелекция №6,
ақпараттық
НӘ:1-5, 8
ҚӘ: 2-

Практикалық сабақтың тақырыбы:Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік экономиалық себептері
Ауызша сұрау

4 апта
19.02-23.02

Тақырып 4 Әлеуметтік мәдени саладағы мекемелерде демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру технологиялары
1. Рекреациялық-ойын-сауық қызметінің мәні мен даму динамикасы
2. Рекреацияның психологиялық-педагогикалық негіздері
3. Демалыстың рекреациялық функциялары
Дискуссия
Бейнелекция №7,
шолу
Бейнелекция №8,
ақпараттық
НӘ:1-3, 8,12ҚӘ: 2

Практикалық сабақтың тақырыбы: Жастардың бос уақытының дәстүрлі формалары: жазу, тақырыптық кештер (Quizplease), кітап клубтары, квест, стендтер және т.б. жағымсыз сипаттамалар. Оң сипаттамалар.
Ауызша сұрау

5 апта
26.02-01.03

Тақырып 5.Рекреациялық-ойын-сауық демалысының әлеуметтік-мәдени технологиялары
1. Рекреациялық-сауықтыру қызметінің технологиялары
2. Физикалық рекреация
3. Рекреациялық туризм технологиялары
Бейнелекция №9,
шолу
Бейнелекция №10,
ақпараттық
НӘ:1-5, 8, ҚӘ: 2-3

Практикалық сабақтың тақырыбы: Бос уақыттың рекреациялық-сауықтыру технологияларының қауіп факторлары мен белгісіздігін бағалау.
Ауызша сұрау

6 апта
04.03-08.03

Тақырып 6 Рекреациялық демалысты ұйымдастырудағы ойын технологиялары
1. Ойын әрекетінің мазмұны мен мәні
2. Анимациялық әлеуметтік-мәдени технологиялар
3. Фестиваль және конкурстық бағдарламаларды ұйымдастыру технологиялары
Бейнелекция №11,
Шолу

Бейнелекция №12,
Ақпараттық
www.asu.ukgu.kz
НӘ:1-5, 8,
ҚӘ: 2-4

7 Практикалық сабақтың тақырыбы: Санаторий-курорттық кешендерде демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологияларының қызметтерін ілгерілетуді ұйымдастыру.
Ауызша сұрау
НӘ:3, 5
ҚӘ: 1-2
7 Апта
11.03-16.03

Тақырып 7. Әр түрлі бос уақыттағы ойындарды өткізу әдістемесі.
1. Ойындар мен демалыс жағдайларын жіктеудің негізгі критерийлері 2. Эстрадада, үй-жайда, ашық аспан астында ойындар өткізу әдістемесі 3. Әр түрлі ойын бағдарламаларының жүргізушілеріне қойылатын негізгі талаптар: шоу-менам, дискокей және т. б
Бейнелекция №13,
Шолу
Бейнелекция №14,
ақпараттық
www.asu.ukgu.kz
https:openu.kzrucoursessocialn aya-psihologiya
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4

Практикалық сабақтың тақырыбы:
Ауылдық жерлерде фитнес-клубтар мен спорт залдарын ашатын кәсіпорындарға мемлекеттік қолдау.
Ауызша сұрау
www.asu.ukgu.kz
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4
Модуль 2. Тақырыбы Рекреациялық-анимациялық сервистің негізгі түсініктері, бағыттары
8апта
18.03-22.03

Тақырып 8. Рекреациялық-анимациялық сервистің негізгі түсініктері, бағыттары, түрлері мен нысандары
1 рекреациялық-анимациялық сервистің түрлері мен нысандары. Рекреациялық-анимациялық қызметтің негізгі түрлері.
Физикалық демалыстың ұйымдастырылған түрлері. Спорттық - ойын-сауық іс-шараларын ұйымдастыру.
Бейнелекция №15,
Шолу
Бейнелекция №16,
ақпараттық
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4

8 Практикалық сабақтыңтақырыбы:
Қазіргі жағдайда туристік бизнесті ұйымдастыру және жоспарлау
Вирт прак
жұмыс №8
НӘ:3, 5
ҚӘ: 1-2
9 апта
25.03-29.03

Тақырып 9. Бос уақыт және сауықтыру қызметін ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктері. Рекреациялық туризм. Ересек тұрғындардың психикалық және физикалық белсенділігін сақтаудағы моторлы рекреацияның рөлі мен маңызы. Рекреациялық циклде жаппай сауықтыру және спорттық технологиялар. Спорттық мерекелер және бос уақыттағы физикалық
демалыс құрылымындағы қойылымдар. Ойын бағытындағы рекреациялық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Бейнелекция №17,
шолу

Бейнелекция №18, миға шабуыл
www.asu.ukgu.kz
https:openu.kzrucoursessocialn aya-psihologiya
НӘ:1-5
ҚӘ: 2-4

Практикалықсабақтыңтақырыбы:
Туризм индустриясында демалыстың рекреациялық-сауықтыру технологияларында клиенттерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру және технологиясы
Ауысша сұрау
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4
10 апта
01.04-05.04

Тақырып 10. Туристік-рекреациялық әлеует және
Оны бағалау
Туристік-рекреациялық
потенциал. Туристік-рекреациялық бағалаудың
мүмкіндіктері Интенсификация мүмкіндіктері
туристік-рекреациялық потенциал.
Бейнелекция №19,
шолу

Бейнелекция №120, миға шабуыл
www.asu.ukgu.kz
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4

Практикалықсабақтыңтақырыбы:
. ҚР-дағы тарихи-мәдени туризм: жағдайы және даму перспективалары
Пікір талас
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4
11 апта
08.04-12.04

Тақырып 11. Қазақстандық рекреациялық-сауықтыру технологияларын әлемдік нарыққа интеграциялау
Дәріс 21.
1.Рекреациялық-сауықтыру технологияларының бизнес-жоспарын құру (нақты мысалда).
2. Рекреациялық-сауықтыру технологияларының жұмысында компьютерлік технологияларды пайдалануды талдау.
Дәріс 22.
1.Танымал маршруттар мен демалыс орындарын сату ерекшеліктері
2. Анимация қоғамның мәдени тәрбие жүйесінің бөлігі ретінде, әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастырудың ерекше моделі ретінде..
Бейнелекция №21,
Шолу
Бейнелекция №22
ақпараттық
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4

Практикалық сабақтың тақырыбы:
Әлеуметтік-мәдени анимация технологиясының негізгі әдістері
Презентация
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4
12 апта
15.04-19.04

Тақырып 12. Жеке тұлғаның рухани әлемін қалыптастырудағы кітапхана.
Дәріс 23.
1. Халық театрлары мен клуб мекемелерін дамыту.
2. Мәдени-шығармашылық және мәдени қорғау технологиялары.
Дәріс 24
1. Көркемдік және шығармашылық қызмет технологиялары.
2.Мәдениет және өнер саласындағы репродуктивті қызмет.
Бейнелекция №23
Шолу
Бейнелекция №24,
ақпараттық
www.asu.ukgu.kz
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4

Практикалық сабақтың тақырыбы:
Тұрмыстық қолөнер технологиясы және ұлттық қолөнер өнімдері
Ауызша сұрау
НӘ:1-5, ҚӘ: 1-4
13 апта
22.04-26.04

Тақырып13 Көркемдік-дамыту технологиялары
Дәріс 25.
1. Көркемөнерпаздар өнері.
2. Мәдени қорғау технологиялары.
Дәріс 26.
1. Мәдени қорғау технологияларының негізгі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Рекреациялық жүйе
Жастардың бос уақытын ұйымдастыру технологияларыпәні
Курорттық іс пәні бойынша дәріс кешені
Рекреация ұғымы сұрақ-жауап түрінде
Территориялық рекреациялық жүйе (ТРЖ), оның шағын жүйелері, олардың өзара байланыстары
Қазақстанды рекреацилық аудандарға аудандастыру
Туризмология пәнінен дәрістер
Рекреацияның негізгі функциялары
Туристік - рекреациялық ресурстар классификациясы
Туризм географиясының және рекреациялық географияның теориялық - әдістемелік аспектілері
Пәндер