Менеджмент психологиясы жайлы лекциялар

Лекция тақырыптары
1. бөлім. Менеджмент психологиясы жайлы түсінік
1. тақырып. Менеджмент психологиясына кіріспе
2.тақырып. Менеджмент психологиясының теориялық негіздері
3.тақырып. Басқару әлеуметтік феномен ретінде
Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясы пәні мен міндеттері туралы білімдерді қалыптастыру.

Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Менеджмент психологиясы жайлы түсінік
2.Менеджмент психологиясына кіріспе.

Дәріс тезисі.
1.Менеджмент психологиясы жайлы түсінік. Болашақ мамандықта психологиялық білімдерді пайдалануға мотивация қалыптастыру. Адам психикасының әлеуметтік-психологиялық көріністері.
Менеджмент психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Менеджмент психологиясының негізгі ұғымдары. Басқаруға методологиялық түсінік. Басқару мектептері. Басқару деңгейлері.
Менеджмент психологиясы - әртүрлі әлеуметтік құрылымдардағы адамдардың өзара әрекеті мен қарым-қатынас мәселелерін зерттейтін қазіргі әлеуметтік психологияның маңызды саласы.
«Менеджер» ағылшын тілінен аударғанда басқарушы деген ұғымды білдіреді. Менеджер – бұл экономикалық және өндірістік құрылымдарда басшылық іс-әрекетті жүзеге асыратын маман.
«Менеджмент» - бұл нарықтық экономика жағдайында қолданылатын басқару принциптері мен құралдарының жиынтығы.
Менеджмент – мақсаты практика жүзінде басқарудың жалпы принциптерін қалыптастырып қолдануды көздейді. Бұл принциптерге келесілерді жатқызамыз:
- басқарудың мақсаты мен міндетін анықтау;
- міндеттерді белгілі түрлер мен кезеңдерге бөлу;
- оларды шешу үшін нақты шараларды өңдеу;
- ұжым ішіндегі әртүрлі бөлімшелердің өзара әрекеттестігін реттеп міндеттерді бөлу;
- ұжымдағы формальды иерархиялық құрылымдарды жетілдіру;
- ұжымдағы формальды емес кіші құрылдымдардың талдауы мен есебі;
- шешімді қабылдау және коммуникация процестерін дамыту;
- іс-әрекеттің адекватты мотивацияларын, басшы стильдерінің тиімділігін, әлеуметтік жауапкершіліктерді іздестіру және қалыптастыру;
- басшы тұлғасының индивидуалды сапаларынан талаптарды белгілеу.
Сонымен, аталған іс-әрекет түрлерін жүзеге асыруда басшы рөлі маңызды орын алады.
2.Менеджмент психологиясына кіріспе.
Менеджемент психологиясының негізгі зерттеу пәні психологиялық білімдерді басқару іс-әрекетінің әртүрлі мәселелерін шешуде процесінде тиімді қолдана алу болып табылады.
Әлеуметтік психологияның басқару теориясының объектісі әртүрлі құрылымдардағы, топтар мен ұжымдардағы экономикалық, саяси өндірістік міндеттерді шешудегі адамдардың өзара әрекеттік формасы болып табылады.
Әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер
1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков, 1998. – 464с.
2. Жакенова Б.Қ., Тәмпішева Қ.Б., Мақсатова Л.М. Менеджмент негіздері – Астана, 2007.
3. Свенцицский А.Л. Социальная психология управления. - Л., 1986.
4. Попов В.А. Теория и организация американского менеджмента. – М., 1991.
5. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. – М. 1992.
Қосымша әдебиеттер
6. Психологические тесты./ Под ред. А.А.Карелина: В 2Т.- М., 1999. – Т.1.
7. Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения. М., 1997.
        
        * бөлім. Менеджмент психологиясы жайлы түсінік
Глоссарий:
Менеджмент психологиясы - әртүрлі әлеуметтік құрылымдардағы адамдардың ... ... мен ... ... ... ... әлеуметтік психологияның маңызды саласы.
Менеджемент психологиясының негізгі зерттеу пәні психологиялық білімдерді басқару іс-әрекетінің әртүрлі мәселелерін шешуде процесінде тиімді қолдана алу ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі құрылымдардағы, топтар мен ұжымдардағы экономикалық, саяси өндірістік міндеттерді шешудегі адамдардың өзара әрекеттік формасы ... ...
... тілінен аударғанда басқарушы деген ұғымды білдіреді. Менеджер - бұл ... және ... ... басшылық іс-әрекетті жүзеге асыратын маман.
- бұл нарықтық экономика жағдайында қолданылатын ... ... мен ... ... ... - ... алу ... адамдардың сату, сатып алу және қызметтерімен байланысты белсенділіктері.
Бизнес- бұл нәтижесінде пайда алу белсенділігі.
Пайда - бұл ... ... ... алған табыстар.
* тақырып. Менеджмент психологиясына кіріспе
Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясы пәні мен ... ... ... ... ... қарастырылатын сұрақтар:
1.Менеджмент психологиясы жайлы түсінік
2.Менеджмент психологиясына кіріспе.
Дәріс тезисі. ... ... ... ... ... ... ... білімдерді пайдалануға мотивация қалыптастыру. Адам психикасының әлеуметтік-психологиялық көріністері.
Менеджмент психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Менеджмент психологиясының негізгі ұғымдары. Басқаруға ... ... ... мектептері. Басқару деңгейлері.
Менеджмент психологиясы - әртүрлі ... ... ... ... әрекеті мен қарым-қатынас мәселелерін зерттейтін қазіргі әлеуметтік психологияның маңызды саласы.
ағылшын тілінен аударғанда басқарушы деген ұғымды ... ... - бұл ... және ... ... ... іс-әрекетті жүзеге асыратын маман.
- бұл нарықтық экономика жағдайында қолданылатын басқару принциптері мен құралдарының жиынтығы.
Менеджмент - ... ... ... ... ... принциптерін қалыптастырып қолдануды көздейді. Бұл принциптерге келесілерді жатқызамыз:
* басқарудың мақсаты мен міндетін анықтау;
* ... ... ... мен ... ... оларды шешу үшін нақты шараларды өңдеу;
* ұжым ішіндегі әртүрлі бөлімшелердің өзара әрекеттестігін реттеп міндеттерді бөлу;
* ұжымдағы формальды ... ... ... ... ... емес кіші ... талдауы мен есебі;
* шешімді қабылдау және коммуникация процестерін дамыту;
* іс-әрекеттің адекватты мотивацияларын, ... ... ... ... жауапкершіліктерді іздестіру және қалыптастыру;
* басшы тұлғасының индивидуалды сапаларынан талаптарды белгілеу.
Сонымен, аталған іс-әрекет түрлерін жүзеге асыруда басшы рөлі маңызды орын ... ... ... ... ... ... негізгі зерттеу пәні психологиялық білімдерді басқару іс-әрекетінің әртүрлі мәселелерін шешуде процесінде тиімді қолдана алу болып табылады.
Әлеуметтік психологияның басқару теориясының ... ... ... ... мен ... экономикалық, саяси өндірістік міндеттерді шешудегі адамдардың өзара әрекеттік формасы болып табылады.
Әлеуметтік ... ... ... ... ие және ... ... адам ақылының майыспалылығын, ес, ерік-жігер сапаларын қолдануды талап етеді.
Әлеуметтік басқару психологиясының орталығында басты зейін басқарудың психологиялық ... ... ... нарықтық қатынастардың дамуына байланысты басқару мәселесі ғылыми ... мен ... ... ... аймағына айналып, , терминдері қолданыла бастады.
ағылшын тілінен аударғанда басқарушы деген ұғымды білдіреді. Менеджер - бұл ... және ... ... ... ... ... ... маман.
- бұл нарықтық экономика жағдайында қолданылатын басқару ... мен ... ... ... - ... практика жүзінде басқарудың жалпы принциптерін қалыптастырып қолдануды көздейді. Бұл ... ... ... ... сұрақтары:
* Менеджмент психологиясының атқаратын міндеттері қандай?
* Қандай басқару мектептерін білесің?
Әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер
* ... А.М., ... С.П., ... Е.В. ... ... - Харьков, 1998. - ... ... Б.Қ., ... Қ.Б., ... Л.М. ... ... - ... 2007.
* Свенцицский А.Л. Социальная психология управления. - Л., 1986.
* Попов В.А. ... и ... ... ... - М., ... Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. - М. 1992.
Қосымша әдебиеттер
* ... ... Под ред. ... В 2Т.- М., 1999. - Т.1.
* ... ... тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения. М., 1997.
2-тақырып. ... ... ... ... ... ... менеджмент психологиясының теориялық негіздері туралы білімдерді қалыптастыру.
Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
* ... ... ... ...
* ... мәселелерінің деңгейлері.
* Басқару іс-әрекеті.
Дәріс тезисі.
1.Менеджмент психологиясы жайлы түсінік. Психологиялық-басқарушылық мәселелерінің деңгейлері. Басқару ғылымының пәні. Оның даму ... ... ... ... ... ... ... өнімі. Басқару қызметкерлері. Басқарудың классикалық теориясының пайда болуы және дамуы. Басқарудың қазіргі теорияларының пайда болуы және ... ... ... ... ... Эмпирикалық (прагматикалық) бағыт. Сандақ бағыт. Менеджмент психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. ... ... ... ... ... ... түсінік. Басқару мектептері. Басқару деңгейлері.
Менеджмент психологиясы - ... ... ... ... ... ... мен қарым-қатынас мәселелерін зерттейтін қазіргі әлеуметтік психологияның маңызды саласы.
2.Психологиялық-басқарушылық мәселелерінің деңгейлері. Басқару . ... ... ... ... ... ... бір ... одан кейін екінші, үшінші және тағы басқаларды зерттегенше, қарама-қарсы принцип бойынша - алдымен ... ... ... ... одан ... ... ... дейін қысқарту тиімді болады.
Жүйелердің ең күрделісіне мақсатқа бағытталған және өзіндік ұйымдасушы ... ... ... ... жүйе дегеніміз - қызметкерлердің мінез-құлқы белгілі мақсаттарға ... ал ... ... жүйелер қызмет жасау процесі барысында өз құрылымдарын ... жаңа ... ... ... ... келген басқару жүйесі екі жүйеден тұрады:
* басқарушы;
* басқарылушы, олардың әрқайсысын дербес жүйелер ретінде қарастыруға болады.
Басқарушы субъект басқару ... ... ... ... жүйе ... ... объектісі ұйымдасқан, жүйеленген, басқару субъектісінің жоспарлы әсерлері бағытталған басқару жүйесінің бөлімі.
3.Басқару іс-әрекеті. Басқару жүйесінің бөлінбейтін бөлігі басқару функциялары ... ... ... ... ... ... нақты формалары мен бағыттары.
Басқарудың ұйымдастырушылық, жобалаушылық, материалды-техникалық, есеп және ... ... ... және ... ... ...
Стимулдау функциясы - басқару жүйесінің ... ... ... ... ... ... функциясы орындаушылық әрекеттің қажетті деңгейін қамтамасыз ... ... Сол ... ... ... орындаушылық құрылымның алдыға қойылған міндеттерді орындауда моральды жән,е материалды қызығушылықтарына байланысты жағдайлар жасалады. ... ... ... ... ... бір-бірімен тығыз байланысты және жиі жағдайда бір уақытта жүзеге асады. Функциялардың ... асуы ... ... кәсіби даярлығына, басқару міндеттерін шешудегі арнайы білімдері мен дағдыларының болуына, индивидуалды қабілеттеріне, ... ... және тағы ... тәуелді.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
* Психологиялық-басқарушылық мәселелерінің ... ...
* ... ... ... бер. ... тізімі:
Негізгі әдебиеттер
* Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - ... 1998. - ... ... Б.Қ., ... Қ.Б., ... Л.М. Менеджмент негіздері - Астана, 2007.
* Свенцицский А.Л. Социальная психология управления. - Л., ... ... В.А. ... и ... ... менеджмента. - М., 1991.
* Мескон М.Х., Альберт М. Основы ... - М. ... ... ... ... Под ред. ... В 2Т.- М., 1999. - Т.1.
* Энциклопедия психологических тестов. Общение, ... ... ... М., 1997. ... ... ... ... ретінде
Дәріс мақсаты: Студенттерде басқару әлеуметтік феномені туралы білімдерді ... ... ... ... Ұйым туралы түсінік.
* Басқару объектісі және субъектісі.
* Америкалық басқару ...
* ... ... ...
* ... ... мәдениеті.
* Кеңестік басқару мәдениеті.
Дәріс тезисі.
1.Ұйым туралы түсінік. Басқару объектісі және ... ... ... ... және ... Басқару жүйесі. Негізгі басқару мәдениеті: тән сипаттары мен ерекшеліктері. Әлемдік бизнес тарихы және оның ... ... ... ... ... ... талдауы. Америкалық басқару мәдениеті. Жапондық басқару мәдениеті. Еуропалық басқару мәдениеті. Кеңестік басқару мәдениеті.
2.Басқару объектісі және субъектісі. Объектінің ... ... ... ... ретіндегі сипаттамасы жүйелік бағытқа тән. Жүйелік бағыт білімдерді интеграциялауға және ... ... ... ... ... ... ... кемшіліктерін жоюға, құбылыстарды интерпретациялауға субъективизимді азайтуға мүмкіндік береді. Жүйелі бағыт берілген объект ... ... ... ... ... жағдайларда болмаған бөліктерді толықтыруға көмектеседі.
3.Америкалық басқару ... АҚШ ... ... ... инфрақұрылымы ең ірі ел. Тіркелеген бизнес мектебінің американдық университеттер ассамблеясынан сертификаты, бизнес пен басқару облыстарында ... ... ... оның ... 600 ... мектебі бар. 10 мыңнан астам шығармалар басқару мен бизнес бойынша әдебиеттермен негізделген. Бизнестің үш сатылы білім ... ... ... ... философия докторы.
4.Жапондық басқару мәдениеті. Жапонияда тек қана 3 бизнес мектебі бар. ... ... өзі ... ... ... білу үшін, фирманы игеру үшін жоспарлы түрде міндеттерге ауыстыру арқылы қағидасы негізінде дайындайды. Жапондық фирмаларда барлығы оқиды, ... ... ... ... ... ... мәдениеті. Еуропада менеджерлерді дайындаудың 300 орталығы бар. Магистрлік бағдарламалар дамыған. Әлеуметтік, өндірістік ... ... пен ... аспектілерінің халықаралық және сақтандыруды игеруге ерекше мән беріледі.
6.Кеңестік басқару мәдениеті. Іс-әрекеттің психологиялық теориясында маңызды ... бар. Бұл ... ... ... мәні ... мен ... ... деңгейінде сипаттау мен зерттеуді талап етеді. Бұл бағытты құрылымдық-морфологиялық талдау депте белгілейді. Көптеген іс-әрекет түрлеріне қатысты жақсы нәтижелерде береді. ... бұл ... ... типіндегі іс-әрекеттерде жақсы нәтиже бергенімен типтегі іс-әрекет түрінде адекваттылығы күрделі болып ... ... ... ... ұйым түрлері бар?
2.Әр елдегі басқару мәдениеттері қандай?
3.Басқару объектісі мен субъектісі деген кімдер?
Әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер
* Бандурка А.М., ... С.П., ... Е.В. ... управления. - Харьков, 1998. - 464с.
* Жакенова Б.Қ., Тәмпішева Қ.Б., Мақсатова Л.М. Менеджмент ... - ... ... Свенцицский А.Л. Социальная психология управления. - Л., 1986.
* Попов В.А. Теория и организация американского ... - М., ... ... М.Х., ... М. ... менеджмента. - М. 1992.
Қосымша әдебиеттер
* Психологические тесты./ Под ред. А.А.Карелина: В 2Т.- М., 1999. - Т.1.
* ... ... ... ... ... ... ... М., 1997.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
К.Д.Ушинский – орыстың ұлы классик-педагогы (1824-1870) жайлы14 бет
«Қазіргі педагогикалық технология» пәнінен оқу-әдістемелік кешен51 бет
"педагогикалық психология ғылым ретінде"18 бет
"Тұлға психологиясы"4 бет
«Жарнама психологиясы» (оқу-әдістемелік кешен)29 бет
Арнайы психология туралы11 бет
Бала психологиясы8 бет
Балалар психологиясы4 бет
Балалар психологиясының даму тарихы, теориялар туралы негізгі түсініктер12 бет
Басқару іс- әрекеті негізі5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь