Қазіргі фирмаларда басқару процесінің құрылымдық ұйымдастырылуы.Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары.


1 Қазіргі фирмаларда басқару процесінің құрылымдық ұйымдастырылуы.
1.1.тақырып. Фирмадағы ақпараттар желісін ұйымдастыру
1.2.тақырып. Менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар. Басқару іс.әрекетіндегі белсенді.ойындық формалар.
2 Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары.
2.1.тақырып. Кадрлік менеджмент
2.2.тақырып. Басқару тобын құрудың жалпы принциптері
2.3.тақырып. Жарнама психологиясы. PR.
. Іс қағаздарын жүргізу. Қызметтеттік міндеттерді бөлу. Басқару міндеттерін шешу психологиясы. Мақсат. Басқарушылық шешім. Басқарудың рационалды шешімдерін даярлау және қабылдау процесі. Қызметтеттік міндеттерді бөлу процесінің алгоритмі.
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттері. Өндірістік психолог іс-әрекеті практик психолог жұмысының төрт бағытын қамтиды. Олар: психодиагностика, психоконсультация, психокоррекция және психопрофилактика. Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерінің ішінде өндрістік консультация – практик психолог іс-әрекетіндегі негізгі аспект. Өндірістік консультацияда индивидуалды консультацияда қолданылатын барлық әдістер мен тәсілдер пайдаланылады, бірақ тек мазмұны арқылы ерекшелінеді. Өндірісте психологке жиі жүгінуге әкелетін себептер келесідей:
1) жұмысқа қабылдау;
2) басшыны консультиациялау;
3) ұжымдағы қақтығыстар.

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Ақпараттар желісінің моделдері қандай?
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерін сипатта.1.2-тақырып. Менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар. Басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формалар.

Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар, басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формаларының ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру.

Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы.
2. Белсенді – ойындық формалардың түрлері.

Дәріс тезисі.
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы. Басқару тобының және жалпы ұйымның іс-әрекетін болжамдау және қорытындылау.
- Профессиография негізінде профессиограмма құрылады. Профессиограмманың маңызды бөлігі психограмма - кәсіби іс-әрекеттің психологиялық талдауы. Профессиографияның мақсаты профессиограммамен қатар іс-әрекет тиімділігінің критерийін анықтау және мамандықтарды жіктеу.
Әртүрлі профессиограммалық нұсқаулардың жалпылап үш құлымын бөліп көрсетуге болады:
1. Іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы (атауы, танымалдылығы, басқа мамандықтармен байлансы, біліктілік талаптар және т.б.);
2. Іс-әрекет мазмұны мен жағдайларын зерттеу (еңбек операцияларын сипаттау, санитарлық-гигиеналық, әлеуметтік психологиялық жағдайлар);
3. Психограмма.
Психопрофессиографиялық әдіс бойынша ақпарат жинау тәсілдері келесідей:
- құжаттарды талдау;
- мамандарға сауалнамалар жүргізу (анкета және еңбек процесі барысындағы өзіндік есеп);
- бақылау (өзіндік зерттеу және еңбектік әдіс);
- эксперимент (маман тұлғасын психологиялық зерттеулер).
Әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер
1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков, 1998. – 464с.
2. Жакенова Б.Қ., Тәмпішева Қ.Б., Мақсатова Л.М. Менеджмент негіздері – Астана, 2007.
3. Свенцицский А.Л. Социальная психология управления. - Л., 1986.
4. Попов В.А. Теория и организация американского менеджмента. – М., 1991.
5. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. – М. 1992.
Қосымша әдебиеттер
6. Психологические тесты./ Под ред. А.А.Карелина: В 2Т.- М., 1999. – Т.1.
7. Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения. М., 1997.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
1 Қазіргі фирмаларда басқару процесінің құрылымдық ұйымдастырылуы.
Глоссарий:
Психограмма - кәсіби іс-әрекеттің психологиялық талдауы.
Ақпаратты басқарушы жүйе - шешім қабылдауға қажетті ақпаратты әкімшілікке берудің ресми жүйесі.

1.1-тақырып. Фирмадағы ақпараттар желісін ұйымдастыру

Дәріс мақсаты: Студенттерде фирмадағы ақпараттар желісін ұйымдастыру ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру.

Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Ақпараттар желісінің моделдері.
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттері.

Дәріс тезисі.
1. Ақпараттар желісінің моделдері. Іс қағаздарын жүргізу. Қызметтеттік міндеттерді бөлу. Басқару міндеттерін шешу психологиясы. Мақсат. Басқарушылық шешім. Басқарудың рационалды шешімдерін даярлау және қабылдау процесі. Қызметтеттік міндеттерді бөлу процесінің алгоритмі.
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттері. Өндірістік психолог іс-әрекеті практик психолог жұмысының төрт бағытын қамтиды. Олар: психодиагностика, психоконсультация, психокоррекция және психопрофилактика. Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерінің ішінде өндрістік консультация - практик психолог іс-әрекетіндегі негізгі аспект. Өндірістік консультацияда индивидуалды консультацияда қолданылатын барлық әдістер мен тәсілдер пайдаланылады, бірақ тек мазмұны арқылы ерекшелінеді. Өндірісте психологке жиі жүгінуге әкелетін себептер келесідей:
1) жұмысқа қабылдау;
2) басшыны консультиациялау;
3) ұжымдағы қақтығыстар.

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Ақпараттар желісінің моделдері қандай?
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерін сипатта.

1.2-тақырып. Менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар. Басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формалар.

Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар, басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формаларының ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру.

Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы.
2. Белсенді - ойындық формалардың түрлері.

Дәріс тезисі.
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы. Басқару тобының және жалпы ұйымның іс-әрекетін болжамдау және қорытындылау.
oo Профессиография негізінде профессиограмма құрылады. Профессиограмманың маңызды бөлігі психограмма - кәсіби іс-әрекеттің психологиялық талдауы. Профессиографияның мақсаты профессиограммамен қатар іс-әрекет тиімділігінің критерийін анықтау және мамандықтарды жіктеу.
Әртүрлі профессиограммалық нұсқаулардың жалпылап үш құлымын бөліп көрсетуге болады:
1. Іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы (атауы, танымалдылығы, басқа мамандықтармен байлансы, біліктілік талаптар және т.б.);
2. Іс-әрекет мазмұны мен жағдайларын зерттеу (еңбек операцияларын сипаттау, санитарлық-гигиеналық, әлеуметтік психологиялық жағдайлар);
3. Психограмма.
Психопрофессиографиялық әдіс бойынша ақпарат жинау тәсілдері келесідей:
oo құжаттарды талдау;
oo мамандарға сауалнамалар жүргізу (анкета және еңбек процесі барысындағы өзіндік есеп);
oo бақылау (өзіндік зерттеу және еңбектік әдіс);
oo эксперимент (маман тұлғасын психологиялық зерттеулер).
2. Белсенді - ойындық формалардың түрлері. Психологтің басқару іс-әрекетінде белсенді - ойындық формаларды жоспарлауы. Белсенді - ойындық формалардың түрлері. Нәтижелілілік.
Кәсіби іс-әрекетті қамтамасыз етудің психологиялық нақты мәселелері келесі міндеттерді шешуге шоғырланған:
1. қызметкерлерлердің кәсіби бағдарлануы, кәсіби сұрыптау;
2. кәсіби оқыту;
3. адам мүмкіндіктеріне сәйкес еңбек жағдайы мен құралдарын өзгерту.
Кел-келген кәсіби іс-әрекетті қамтамасыз етудің психологиялық шарты мұқият зерттеп, талдау болып табылады. Мұны профессиография дейміз, яғни мамандық және маман жайлы адамға қойылатын талаптар бойынша сипаттау.

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы қандай?
2. Белсенді - ойындық формалардың түрлерін сипатта.

2 Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары.

Глоссарий:
Еңбек ресурстарын басқару- бұл ұйымдағы қызметті алу мезетінен бастауға дейінгі адамдарды басқару процесі.
Еңбек ресурстарын жоспарлау- адам ресурстарына болашақтағы қажеттілікке қанағаттану жоспарын жасау.
Топ - бұл әрбір жақ екінші жаққа ықпал ететін және басқа жақтардың ықпалында болатын, бір-бірімен қарым-қатынастағы екі немесе одан да көп жақтар.

2.1-тақырып. Кадрлік менеджмент

Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясындағы Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары, кадлік менеджмент туралы білімдерді қалыптастыру.

Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1. Әлеуметтік ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Адамдарды басқару және топтарды басқару
Басқару психологиясы
Қазіргі таңдағы басқару мәселесі
Басқару процесінің интеграциясы
Менеджменттің қазіргі мектебі
ҚАЗІРГІ МИГРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ БАСҚАРУ: ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТ
Басқару процесінің негізгі сипаттамалары
Кәсіптік оқытудың қазіргі технологиялары
Басқару процесінің ұғымы
Қазіргі заман психологиясы және міндеттері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь