Қазіргі фирмаларда басқару процесінің құрылымдық ұйымдастырылуы.Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары.

1 Қазіргі фирмаларда басқару процесінің құрылымдық ұйымдастырылуы.
1.1.тақырып. Фирмадағы ақпараттар желісін ұйымдастыру
1.2.тақырып. Менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар. Басқару іс.әрекетіндегі белсенді.ойындық формалар.
2 Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары.
2.1.тақырып. Кадрлік менеджмент
2.2.тақырып. Басқару тобын құрудың жалпы принциптері
2.3.тақырып. Жарнама психологиясы. PR.
. Іс қағаздарын жүргізу. Қызметтеттік міндеттерді бөлу. Басқару міндеттерін шешу психологиясы. Мақсат. Басқарушылық шешім. Басқарудың рационалды шешімдерін даярлау және қабылдау процесі. Қызметтеттік міндеттерді бөлу процесінің алгоритмі.
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттері. Өндірістік психолог іс-әрекеті практик психолог жұмысының төрт бағытын қамтиды. Олар: психодиагностика, психоконсультация, психокоррекция және психопрофилактика. Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерінің ішінде өндрістік консультация – практик психолог іс-әрекетіндегі негізгі аспект. Өндірістік консультацияда индивидуалды консультацияда қолданылатын барлық әдістер мен тәсілдер пайдаланылады, бірақ тек мазмұны арқылы ерекшелінеді. Өндірісте психологке жиі жүгінуге әкелетін себептер келесідей:
1) жұмысқа қабылдау;
2) басшыны консультиациялау;
3) ұжымдағы қақтығыстар.

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Ақпараттар желісінің моделдері қандай?
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерін сипатта.1.2-тақырып. Менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар. Басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формалар.

Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық процедуралар, басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формаларының ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру.

Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы.
2. Белсенді – ойындық формалардың түрлері.

Дәріс тезисі.
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы. Басқару тобының және жалпы ұйымның іс-әрекетін болжамдау және қорытындылау.
- Профессиография негізінде профессиограмма құрылады. Профессиограмманың маңызды бөлігі психограмма - кәсіби іс-әрекеттің психологиялық талдауы. Профессиографияның мақсаты профессиограммамен қатар іс-әрекет тиімділігінің критерийін анықтау және мамандықтарды жіктеу.
Әртүрлі профессиограммалық нұсқаулардың жалпылап үш құлымын бөліп көрсетуге болады:
1. Іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы (атауы, танымалдылығы, басқа мамандықтармен байлансы, біліктілік талаптар және т.б.);
2. Іс-әрекет мазмұны мен жағдайларын зерттеу (еңбек операцияларын сипаттау, санитарлық-гигиеналық, әлеуметтік психологиялық жағдайлар);
3. Психограмма.
Психопрофессиографиялық әдіс бойынша ақпарат жинау тәсілдері келесідей:
- құжаттарды талдау;
- мамандарға сауалнамалар жүргізу (анкета және еңбек процесі барысындағы өзіндік есеп);
- бақылау (өзіндік зерттеу және еңбектік әдіс);
- эксперимент (маман тұлғасын психологиялық зерттеулер).
Әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер
1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков, 1998. – 464с.
2. Жакенова Б.Қ., Тәмпішева Қ.Б., Мақсатова Л.М. Менеджмент негіздері – Астана, 2007.
3. Свенцицский А.Л. Социальная психология управления. - Л., 1986.
4. Попов В.А. Теория и организация американского менеджмента. – М., 1991.
5. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. – М. 1992.
Қосымша әдебиеттер
6. Психологические тесты./ Под ред. А.А.Карелина: В 2Т.- М., 1999. – Т.1.
7. Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения. М., 1997.
        
        1 Қазіргі фирмаларда басқару процесінің құрылымдық ұйымдастырылуы.
Глоссарий:
Психограмма - ... ... ... ... басқарушы жүйе - шешім қабылдауға қажетті ақпаратты әкімшілікке ... ... ... ... ... ... желісін ұйымдастыру
Дәріс мақсаты: Студенттерде фирмадағы ақпараттар желісін ұйымдастыру ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру.
Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Ақпараттар желісінің моделдері. ... ... ... функционалды міндеттері.
Дәріс тезисі.
1. Ақпараттар желісінің моделдері. Іс қағаздарын жүргізу. Қызметтеттік міндеттерді бөлу. Басқару міндеттерін шешу психологиясы. ... ... ... ... ... шешімдерін даярлау және қабылдау процесі. Қызметтеттік міндеттерді бөлу ... ... ... психологтердің функционалды міндеттері. Өндірістік психолог іс-әрекеті практик психолог жұмысының төрт бағытын қамтиды. Олар: психодиагностика, психоконсультация, психокоррекция және ... ... ... ... ... ... ... өндрістік консультация - практик психолог іс-әрекетіндегі негізгі ... ... ... индивидуалды консультацияда қолданылатын барлық әдістер мен тәсілдер пайдаланылады, бірақ тек ... ... ... ... ... жиі жүгінуге әкелетін себептер келесідей:
1) жұмысқа қабылдау;
2) басшыны ... ... ... ... ... Ақпараттар желісінің моделдері қандай?
2.Фирманың құрылымындағы психологтердің функционалды міндеттерін сипатта.
1.2-тақырып. ... ... ... ... процедуралар. Басқару іс-әрекетіндегі белсенді-ойындық формалар.
Дәріс мақсаты: Студенттерде менеджмент психологиясындағы диагностикалық аналитикалық ... ... ... ... ... ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру.
Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1.Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы.
2. Белсенді - ойындық формалардың түрлері.
Дәріс ... ... ... картатекасы. Басқару тобының және жалпы ұйымның іс-әрекетін болжамдау және қорытындылау.
* Профессиография ... ... ... Профессиограмманың маңызды бөлігі психограмма - кәсіби іс-әрекеттің психологиялық талдауы. Профессиографияның мақсаты профессиограммамен ... ... ... ... ... және ... ...
Әртүрлі профессиограммалық нұсқаулардың жалпылап үш құлымын ... ... ... Іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы (атауы, танымалдылығы, басқа мамандықтармен байлансы, біліктілік талаптар және ... ... ... мен ... ... ... операцияларын сипаттау, санитарлық-гигиеналық, әлеуметтік психологиялық жағдайлар);
* Психограмма.
Психопрофессиографиялық әдіс бойынша ақпарат ... ... ... ... ... мамандарға сауалнамалар жүргізу (анкета және еңбек процесі ... ... ... ... ... зерттеу және еңбектік әдіс);
* эксперимент (маман тұлғасын психологиялық зерттеулер).
2. Белсенді - ... ... ... Психологтің басқару іс-әрекетінде белсенді - ойындық формаларды жоспарлауы. Белсенді - ойындық формалардың түрлері. ... ... ... ... ... нақты мәселелері келесі міндеттерді шешуге шоғырланған:
* қызметкерлерлердің кәсіби бағдарлануы, кәсіби сұрыптау;
* кәсіби оқыту;
* адам ... ... ... ... мен құралдарын өзгерту.
Кел-келген кәсіби іс-әрекетті қамтамасыз етудің психологиялық шарты мұқият зерттеп, талдау болып ... Мұны ... ... яғни мамандық және маман жайлы ... ... ... ... сипаттау.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Диагностикалық аналитикалық процедуралар картатекасы ...
2. ... - ... формалардың түрлерін сипатта.
2 Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және ... ... ... ... ресурстарын басқару- бұл ұйымдағы қызметті алу мезетінен бастауға дейінгі адамдарды басқару процесі. ... ... ... адам ресурстарына болашақтағы қажеттілікке қанағаттану жоспарын жасау.
Топ - бұл ... жақ ... ... ... ететін және басқа жақтардың ықпалында болатын, бір-бірімен қарым-қатынастағы екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... Студенттерде менеджмент психологиясындағы Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары, кадлік ... ... ... ... ... қарастырылатын сұрақтар:
1. Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және менеджменттің қазіргі ақпараттық технологиялары
2.Кадрлік менеджер функциялары.
Дәріс тезисі.
1.Әлеуметтік топтарды басқару психологиясы және ... ... ... ... Ең ... ... жүйесі, ережелер мен құндылықтар, өзара қарым-қатынас, адамдардың табиғатқа қатынасы маңызды болып табылады. менеджерлер маркетингтік мүмкіндіктерді анықтау үшін әлеуметтік-мәдени ... ... ... ... ала ... ... Кез ... мәдщениет-құндылық жүйелері бар адамдар тобы, өзіне тән артықшылықтары мен ... бар ... ... ... ... Кадрларды таңдау әдістері. Жұмысқа қабылдау. Кадрлік тұрақсыздықты болдырмау. Оқыту, қайта оқыту процестерін ұйымдастыру, кадрлер құрамының ... ... ... ... ... босату. Басқарудағы проксиологиялық бағыт, басқару тобын құру. Бизнестің үш ... ... ... және адам ресурсы. Адам іс-әрекетін ұйымдастырудың жалпы принциптері жайлы ғылым. Типология және бизнес. ... ... және ... ... ... ... және ... жетекші басқару ісәрекетін таңдау. SWOT-талдау. Басқарудың дамуындағы ремейк - бағдарлама.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Менеджменттің ... ... ... ...
2.Кадрлік менеджменттің қандай функциялары бар?
2.2-тақырып. Басқару тобын құрудың жалпы принциптері
Дәріс ... ... ... ... ... ... ... туралы білімдерді қалыптастыру.
Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1. Топты кұрудың негізгі заңдылықтары.
2. Басқару ... ... ... ...
Дәріс тезисі.
1.Топты кұрудың негізгі заңдылықтары. Топты кұрудың негізгі заңдылықтары. Топты құрудағы проксиологиялық бағыт. Бизнес топтың құрылымын, рөлдерін ... Топ - бұл ... жақ ... ... ... ... және ... жақтардың ықпалында болатын, бір-бірімен қарым-қатынастағы екі немесе одан да көп жақтар. Ұйым ресми және бейресми топтардан ... ... топ ... ... үлкен болмауы керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы адамдар саны ... болу ... деп ... ... ... ... тамаша топ 3-9 адам.
2. Басқару жиналыстарын, брейнг- шторминг өткізу. Басқару жиналыстарын, брейнг- шторминг өткізу. Іскерлік кездесулер барысында ... ... ... ... ... асыра алады: ұйым саясатын дамыту және нығайту; фирманың жалпы мақсаттарына байланысты барлық бөлімдер мен ... ... ... ... ... ... және ... алу; оқыту тиімділігін есепке алып, мәселені топтық шешу.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Топты құрудың негізгі ... ... ... ... ... және ... ... Жарнама психологиясы. PR.
Дәріс мақсаты: Студенттерде жарнама психологиясы ... ... ... бойынша қарастырылатын сұрақтар:
1. Жарнама түрлері.
2. Жарнама психологиясының сапалық деңгейлері.
Дәріс тезисі.
1.Жарнама түрлері. Жарнамалық компанияны ... ... ... ... не? ... 15 ... ... жарнама құралдары. Тікелей жарнамадағы композициялар. ЖП қызметінің типтік жұмыстары. ЖП объектілері.
2. ЖП сапалық деңгейлері. Ухтомский доминантасы феномені және ЖП. ... ... ... ... ... оң және теріс стереотиптері. Стереотиптер жүйесін позициялау. ЖП акцияларын композициялау.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Жарнаманы жасаудағы негізгі ережелер қандай?
2. ... ... ... мен ЖП ... ... ... әдебиеттер
* Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - ... 1998. - ... ... Б.Қ., ... Қ.Б., ... Л.М. Менеджмент негіздері - Астана, 2007.
* ... А.Л. ... ... ... - Л., 1986.
* Попов В.А. Теория и организация американского менеджмента. - М., ... ... М.Х., ... М. Основы менеджмента. - М. 1992.
Қосымша әдебиеттер
* Психологические ... Под ред. ... В 2Т.- М., 1999. - Т.1.
* ... ... ... Общение, лидерство, межличностные отношения. М., 1997.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әлеуметтік психология мақсаттары мен міндеттері5 бет
"Тілдің жүйелік, құрылымдық, таңбалық сипаттары"6 бет
SQL құрылымдық сұранымдар тілі32 бет
VIII Тақырып. Үкіметтің ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық негіздері22 бет
«Көркем еңбек» интеграцияланған пәні бағдарламасының құрылымдық-мазмұндық ерекшеліктері7 бет
«Оралоблгаз» Ақ-да есеп-қаржы жұмыстарының ұйымдастырушылық - экономикалық сипаттамасы және ұйымдастырылуы37 бет
«ЦентрКредитБанкі» АҚ ұйымдық экономикалық сипаттамасы және қаржы жұмысының ұйымдастырылуы29 бет
«ш. бейсенованың «сүзгенің соңғы күндері» хикаятындағы лиризм мен психологизм. а.кемелбайдың "қоңыр қаз" шығармасын талдау. е.раушановтың « ғайша - бибі»поэмасының құрылымдық ерекшелігі. е.раушановтың «аспанға көшіп кеткен ел» поэмасының сипаты. е.раушановтың «қызық емес оқиға» атты поэмасының діни- мифологиялық сюжеті. ақын н.айтұлының «тоғыз тарау» поэмалар кітабына қысқаша талдау»21 бет
«Қазақстан халық банкі» акционерлік қоғамы қолма-қолсыз есеп айырысуының ұйымдастырылуына талдау37 бет
Ішкі программалар, Процедураның программада ұйымдастырылуы20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь