Нан өнімдерін шығаратын наубайхана жобасы.

1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2. Сәулет . құрылыс бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Конструкцияларды есептеу және жобалау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4. Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5. Еңбекті қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

6. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

7. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
КІРІСПЕ
Дипломдық жоба «Тасбөгет қалашығындағы нан өнімдерін шығаратын наубайхана жобасы.» тақырыбында орындалды. Дипломдық жобаны орындау үшін, берілген тапсырмаға сәйкес, қазіргі уақытта қолданылатын құрылыс өндірісі саласындағы мөлшерлік құжаттар, ережелері мен қағидаларын қолданылды.
Біздің еліміміздің экономикасын өркендетудің бағдарламасын жедел іске асыру, материалдық өндірістің барлық сапасының дамуы халық шаруашылығының белгілі нәтижеге жетуі де күрделі құрылыстың қарқыны мен сапасына байланысты. Бүгінгі күнде күрделі құрылыстың дамуы ұзақ жылдар бойы сыннан өткен, ғылыми тұрғыдан зерттеліп дәлелденген бойынша жүзеге асырылады. Елімізде көптеген мемлекеттік ірі кәсіпорын саласында құрылыстың үлесі зор.
Жаңа құрылысқа алғашқы тағайындалған жоба бойынша жаңа алаңдарда істейтін кәсіпорын ғимарат пен үймерет құрылыстары жүргізіледі. Күрделі құрылысқа біздің Республикамызда өте мол қаржы жұмсалады. Бұл қаржыларды ұтымды пайдалану, негізгі қорлардың сапалық қаржыларды ұтымды пайдалану, негізгі қорлардың сапалық құрылымын одан әрі жақсарту және өндірістік құжаттарды барынша жедел іске қосып игеру. Құрылыс мерзімін елеулі түрде қысқартып, құнын төмендету құрылысшылар алдына қойып отырған маңызды міндет.
Бұл міндеттерді ойдағыдай шешу үшін күрделі қаржының, шикізат және еңбек шығынын азайту, құрылысты жоспарлау мен ұйымдастыруды жоспарлау мен құрылыс өндірісі технологиясын жетілдіру қажет. Аталған талаптарды іске асыру бүгінгі күнде колледждің алдына қойған жауапты міндет-білікті мамандар даярлау.
Қазіргі кезде колледжде жаңа, сапалы оқу жоспарларымен бағдарлама арқылы мамандар дайындау жолында жұмыс істеуде. Бұл салада құрылысқа техник-құрылысшы мамандығын даярлау бағдарламасына көптеген өзгеріс-тер ендірілген. Мысалы, оқылған пәннің тақырыптарына байланысты дипломдық жоба жер жұмыстары, тас қалау, бетон және темірбетон бөлшектердің құрастыру жұмыстарын жасайды.
Дипломдық жобалауда, көптеген арнайы оқулықтарды, құжаттар және нұсқауларды басшылыққа алынды. Жобаның негізгі мақсаты оқу мерзімінде барлық пәндерден алған біліміме сүйене отырып, үйлесімді құрылған ғылыми ұғымын пайдалану. Жобалауда мен өз бетіммен дербес инженерлік шешімдер қабылдап, техника-экономикалық есептерге сүйеніп құрылыс-тарды салу әдістерін қарастырдым.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына жолдауы.
2. СНиП РК 3.01-01-2002 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
3. ҚР ҚНжЕ 3.02-43-2007 Тұрғын ғимараттар. Астана, 2008
4. Архитектурные конструкции гражданских зданий./Дехтер С.Б. и др. –К .: Будевильник,1987-222с.
5. Маклакова Т.Т. Архитектура гражданских и промышленных зданий. –М.: Стройиздат,1981.-368с.
6. ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 Құрылыс жылу техникасы. Астана, 2003
7. ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001* Құрылыстық климатология. Астана, 2005
8. СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
9. СНиП 2.01.07-87 Нагрузки и воздействия –М.: Стройиздат,1986-57с.
10. Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий: Справочник проектировщика /П.Ф. Вахненко и др-К.: Бузивельник,1987-424с/.
11. СНиП 2.03.01-84-Бетонные и железобетонные конструкции.
12. Байков В,М., СигаловЭ.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс .-М.: Стройиздат, 1985-782с
13. ҚР ҚНжЕ 5.01-01-2002 Ғимараттар мен имараттар негіздері. Астана 2002
14. Руководство по выбору проективных решений фундаментов. –М.: Стройиздат,1985-39с
15. Технология, механизация и автоматизация строительства /С.С. Атаев и др.- М.: Высшая школа. 1990-529с/
16. Хамзин С.К. Технология строительного производства. -М.: Высшая школа, 1989-216с.
17. Атаев С.С. и др. Технология строительного производства.-М.: Высшая школа,1987-348с
18. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства.-М.: Стройиздат, 1989-160с
19. Марианков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. –М.: Стройиздат, 1980-280с
20. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства . –М.:
Стройиздат,1985-414с
21. СНиП РК 1.03.06-2002 Строительное производство.
22. В.А.Пчелинцев, Д.В.Коптев и др. Охрана труда в строительстве -М.: «Высшая школа»,1991-271с.
23. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Справочник строителя / Под. ред. Г.Г.Орлова -М.: Стройиздат,1985-277с.
24. СНиП РК 1.03-05-2002 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
25. Шейнин Л.Б. Капитальное строительство и охрана окружающей среды -М.: Стройиздат,1989-228с.
26. Егоров П.Т. и др Гражданская оборона. Учебное пособие для вузов изд. 3-е доп.- -М.: «Высшая школа»,1987-303с.
27. Хамзин С.А. Технология строительного производства. /Курсовое и дипломное проектирование -М.: «Высшая школа»,1989-216с.
28. МЕЖ 5.01-102-2002. Ғимараттар мен имараттардың негіздіктері мен іргетастарын жобалау және құрылғылау№- Астана,2005.
29. Хамзин С.К Құрылыс өндірісінің технологиясы /курстық және дипломдық жобалау –Алматы. А.тілі 1996ж.
30. Хамзин С.К. Үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу технологиясы –Алматы А.тілі .1996.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда ... ... ... және техникалық білім беру» бөлімі
«Техникалық мамандықтар пәндері» циклы
«Қорғауға жіберілді»
«Техникалық мамандықтар пәндері»
цикл жетекшісі
_________________Ж.Н.Жакипова
«____» ________________ 2013 ж
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
1. Тақырыбы: Тасбөгет ... нан ... ... ... ... ... 1401000 – «Үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану»
Тобы: СТР – 09-3, ... ... ... ... «____» ... 2013ж
(аты,жөні,тегі,қолы)
Қызылорда, 2013 жыл
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университет колледжі
«Бекітемін»
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университет колледж
директорының оқу-ісі ... ... ... ... 201 ... ЖОБАНЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМА
Оқушы
Жобаның тақырыбы: Тасбөгет қалашығындағы нан өнімдерін шығаратын наубайхана
жобасы.
Оқу орнының бұйрығымен бекітілген
№ 4218-с « 26 » ... 2012 ... 1401000 – ... мен ... салу және ... ... ... ( қаралатын сұрақтардың тізімі)
1. Кіріспе
2. Сәулет – құрылыс бөлімі.
3. Конструкцияларды есептеу және жобалау бөлімі.
4. Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру бөлімі
5. ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі.
Графикалық материалдардың тізімі ( міндетті сызбалардың ... ... бас ... ... қасбеті, тілігі,іргетас, жаппа,
жабын, шатыр жоспарлары, қабат жоспары, түйіндер.
2. Конструктивтік элементтің графикалық сызбасы.
3. Арнайы жұмысқа ... ... ... Құрылыс бас жоспары, шартты белгілері.
Тапсырманы беру уақыты «____» ________________ 20 ... ... ... ... «____» ... 20 ... ... :_________________
«Техникалық мамандықтар пәндері» циклы мәжілісінде қаралған және
мақұлданған Хаттама №_______ ... ... ... ... ... цикл ... және ... беру» бөлім меңгерушісі:______________________
М А З М Ұ Н Ы
1. ... ...... ... ... және ... ... ... және ... ... ... ... ... жоба ... қалашығындағы нан өнімдерін шығаратын
наубайхана жобасы.» тақырыбында ... ... ... ... ... ... сәйкес, қазіргі уақытта қолданылатын құрылыс өндірісі
саласындағы мөлшерлік ... ... мен ... қолданылды.
Біздің еліміміздің экономикасын өркендетудің бағдарламасын жедел ... ... ... ... ... дамуы халық шаруашылығының
белгілі нәтижеге жетуі де ... ... ... мен сапасына
байланысты. Бүгінгі күнде күрделі құрылыстың дамуы ұзақ ... бойы ... ... ... зерттеліп дәлелденген бойынша жүзеге асырылады.
Елімізде көптеген мемлекеттік ірі кәсіпорын саласында құрылыстың үлесі зор.
Жаңа құрылысқа ... ... жоба ... жаңа ... кәсіпорын ғимарат пен үймерет құрылыстары жүргізіледі. Күрделі
құрылысқа біздің Республикамызда өте мол ... ... Бұл ... ... ... қорлардың сапалық қаржыларды ұтымды пайдалану,
негізгі қорлардың сапалық ... одан әрі ... және ... ... жедел іске қосып игеру. Құрылыс мерзімін ... ... ... төмендету құрылысшылар алдына ... ... ... ... ойдағыдай шешу үшін күрделі қаржының, шикізат
және еңбек шығынын азайту, ... ... мен ... ... құрылыс өндірісі технологиясын жетілдіру қажет. Аталған талаптарды іске
асыру бүгінгі күнде колледждің алдына қойған ... ... ... ... колледжде жаңа, сапалы оқу жоспарларымен бағдарлама
арқылы мамандар дайындау жолында ... ... Бұл ... ... ... ... ... көптеген өзгеріс-тер
ендірілген. Мысалы, оқылған пәннің тақырыптарына байланысты дипломдық жоба
жер жұмыстары, тас қалау, ... және ... ... ... жасайды.
Дипломдық жобалауда, көптеген арнайы оқулықтарды, құжаттар және
нұсқауларды басшылыққа алынды. Жобаның ... ... оқу ... ... ... ... ... отырып, үйлесімді құрылған ғылыми
ұғымын пайдалану. Жобалауда мен өз ... ... ... ... техника-экономикалық есептерге сүйеніп құрылыс-тарды салу
әдістерін қарастырдым.
І. Сәулет – құрылыс ... ... ... ... ... «Тасбөгет қалашығындағы нан өнімдерін
шығаратын наубайхана ... ... ... ... ... ... ... бойынша жасалған.
Ғимарат Жібек жолы көшесінде салынуға жобаланған.
Жоба СНиП РК 3.02-02-2001 ... ... и. ... РК 3.02-04-2002 «Административные и бытовые здания» сәйкес жасалған.
Жауаптылық сыныбы – ІІ
Отқа төзімділік коэффициенті - ІІ
1.2 Құрылыс ауданына ... ... ...... бірыңғай. Жер бедерінің биіктік
белгісі 127,60 - 128,0м аралығында өзгереді.
Топырақ қабаты – жер бедері 0,6-1,0м тереңдікке дейін ... ... 3,5 – 3,8м ... ... ... құмды, ал 13,5м тереңдікке дейін
майда құмды қабат болып келеді. ... ...... ... сұр түсті,
ылғалды, орташа тығыздықта. Топырақтың есептік көрсеткіші γII=18,72кН/м3,
СII=1кПа, φII=24о.
Жерасты суы қарапайым бетонға сульфатты агрессиялық қатынаста ... ... ... ауаның орташа температурасы:
Ең жоғары суық бескүндік – минус 24оС
Ең ... ... суық ... - ... ... ... ... температурасы 7-8 град.С. тең.
Ауа райының максимал ерекшеленуі шілде айында +460С-қа жетеді, ал ... ... ... ... -380С-ты құрайды.
Жылыту мерзімінің ұзақтығы – 175 тәулік және ... ... ... ал ... ... ... ... 8 0С жоғары
емес. Желдің орташа ... ... ... ... ... ... соғады. Жел бағыты - солтүстік және солтүстік – ... ... ... ... ... м:
- Саздақ және саз үшін – 1,1
- құмдақ, майда құм, ...... қар ... - ... жел ... ... – 38 кгс/м2
Алаңшаның сейсмикалығы – 6 баллға дейін.
Ауданның экологиялық сипаттамасы – ... ... ... ... ... жоспар бойынша өлшемдері – 24,0х20,6м. Ғимараттың
биіктігі еден бетінен төбе жабынына ... ......... ... ... бетон класы В15,
қышқылға төзімді портландцементтен құйылған.
Ғимарат қабырғасы М75 керамикалық кірпішпен қаланған. ... ... және ағаш ... жасалған. Ғимарат
қасбеті керамикалық плиткалармен қапталған.
Терезе –металлпластикпен жасалған.
Шатыр жамылғысы – жеңілдетілген ферма арқылы орнатылып, шатырлы
желдетілген, битумды мастикпен ... ... ... ... темірбетонды тақтамен, қабырға – жартылай қатты қиын жанатын минерал
ватты тақталармен жасалған.
Ғимараттың жауапты класы – II.
Отқа ... ...... ... функциясы бойынша класс – Ф 4.3
Ғимарат жылуы, су құбыры, канализациясы, электрмен ... ... ... ... орталық жүйемен жабдықталған.
1.4 Сәулеттік-жоспарлау шешімі. Бас жоспар
Бас жоспар ғимараттарды жобалау мен ... ... және ... ... ... ... ... территориясындағы барлық бос жерлер көгалдармен жобаланған. Бас
жоспарды жобалауда өртке қарсы және санитарлық норма талаптары ... ... ... автомашина тұрағы және қажетті алаң ... саны 100 ... 5 ... қатынасымен есептелген. 330
қызметкерге есептегенде 18 дана автомашина санын құрайды. Қажетті ... есеп ... 30м2 ... ал 1 ... - 540м2. ... ... 550м2 құрайды, ол норматив талаптарына толық жауап береді.
Басжоспар келесі көрсеткіштермен сипатталады:
Кесте 1.1
|Көрсеткіштер |Өлш. ... ... |
| ... | | ... ауданы |га |0,732 | ... ... |м2 |1693 | ... ... |м2 |955 | ... ... |м2 |169,5 | ... ... қоршау |ш.м. |166 | ... ... ... |ш.м. |64 | ... | | | ... ... ... |1 | ... ... ... екі қабаттан тұрады және жоспар бойынша тік бұрышты, өлшемдері
24,0х20,6м. Ғимаратта жоспарланған шешімдерге сәйкес бірінші ... ... ... ... және тест жасау аймағы, инвентарлар жуу ... ... ... ... ... цехы, нан пісіру цехтары, ... ... ... камералар, жұмыртқаларды жуу және дизенфикациялау
бөлмесі, жұмыртқа массасын дайындау бөлмесі, нан өнімдерін пісіретін ыстық
цех, ыдыстарды жуу және ... ... ... бөлмесі, кондитерлік
инвентарларды жуу, душ, гардероб, санитарлық түйіндер орналасқан.
Екінші қабатта құрылым бойынша бөлінген қызметкерлер бөлмесі, құрылым
бойынша ... ... ... және оның ... ... ... және кондитерлік бұйымдар пісіру пештері және оны
дайындау цехы, дайын өнімдерді қаптау және ... ... душ, ... ... ... шығу фойе арқылы іске асырылады. Ғимараттың барлық
есіктері өртке қарсы норма ... ... ... шығу ... ... ... ... жүйесі – қаңқасы құймалы темірбетоннан, жабын
және жаппа көп қуысты темірбетон тақталарымен жасалған. Бетон ... ... ... ... ... ... ... төзімді цементпен
бетондар дайындалды.
Құймалы темірбетон қаңқасының арасы 0.000 белгіден жоғары М75 маркалы
керамикалық кірпішпен және М50 ... ... ... ... қабырға М75 маркалы кірпішпен, М25 маркалы сылақпен және
әрбір бес қатар сайын диаметрі Ø5 Вр-I ... сымы ... ... ... ГОСТ 530-95 ... ал ... сылақ ГОСТ 28013-
98 бойынша орындалды.
Ішкі есіктер – МДФ-дан, ал сыртқы – тегіс ағаш материалынан ...... ... – алюминийден жасалды.
Маңдайша – құрамалы темірбетоннан, сериясы - 1.138-1в.1.
Прогондар – құрамалы темірбетоннан, сериясы - 1.225-2. шығару11.
Баспалдақтар – ... ... ... ... ... -1 ... шығ.1.
Құрылым бойынша бөлінген қызметкерлер бөлмесі, құрылым бойынша бөлінген
жетекші кабинеті және оның ... ... ... ... фойе едендері – паркетпен, бетіне екі рет түссіз лак жағылды.
Едендер – ... ... ... ... ... ... ... және бетоннан жасалды.
Жамылғы – битумды мастикпен үш қабатты қарақағаз орамасымен.
Ғимарат периметріне байланысты отмостка ені 1,0м, ал ... ... және ... 120мм ... гравий тасымен нығыздалып,
0,03 көлбеумен жасалған.
Металл конструкцияларды антикоррозиялық қорғаныш ҚНжәнеЕ ҚР ... ... ... ... ... ... беттері пентафталды
эмаль сырымен ПФ-115, ГОСТ 6465-76* бойынша екі рет жағылды.
Ағашты жанудан, ... ... ... жолмен ҚНжәнеЕ 2.01.02-85
сәйкес жасалды.
1.7 Сыртқы және ішкі әрлеу
Сыртқы әрлеу:
Қабырға және цоколь –керамикалық тақталармен ...... ... екі рет ... ... және ... ... бойынша жасалды.
Ішкі әрлеу:
Қабырғалар.- жетекші кабинет, коридор, фойе, құрылым бойынша бөлінген
қызметкерлер бөлмесі – жақсартылған цементті сылақпен және сулы ... ... ... жинау-сақтау инвентарлық бөлмелері төбесіне
дейін жылтыратылған керамикалық тақталармен орындалды.
Ғимарат төбелері - ... ... ... фойе, құрылым бойынша
бөлінген қызметкерлер бөлмесі – гипсті ерітіндімен және сулы ... ... ... ... және сулы эмульсия ... ... ... төбесі – пластикалық реекілермен, әкпен
әктелді.
1.8 Ғимаратты дірілден, шаңнан, шудан қорғау шаралары
Ғимаратты шудан ... ... МСН ... «Защита от шума».
Талаптарына сәйкес орындалған. Ғимараттағы дыбыс ... ... ... ... ... үшін және шаңнан қорғану барысында терезе ... ... ... ... ... сантехникалық жабдықталуы. Сумен қамту
Цехты сумен қамтуы қаладағы жобаланған d-200 су ... ... ... ... су өткізгіш жүйесінің су ағу екпіні – 0,20
мПа.
Сыртқы өрт сөндіру ... өрт ... және ... арқылы жүргізеді. ГОСТ-12.4-026-76-ға сәйкес ғимараттың 2,0-
2,5м биіктігінде өрт гидрантының орналасу белгілері қойылған.
Сыртқы сумен қамту ... ГОСТ ... ... сәйкес темір
құбырлардан жасайды және құбырлардың байланысатын ... ... ... ... өткізгіштің фасонды бөлігін ГОСТ ... ... ... ... ... ... ... элементтерінен т.п. 901-
09.11.84-ке сәйкес қабылдайды.
1.10 Канализация.
Цех ... ... ... ... ... өз ... арқылы
бірінші канализациялық көру құдығына ағызу арқылы жүргізеді.
Канализацияның жүйесі шаруашылық – ... ... ... ... ... жүйелері ГОСТ 286-82 керамикалық
құбырларынан жасалған және ... ... жері ... мастикамен
бітелген.
Канализациялық құдықтар жиналмалы темірбетон элементтерінен жасалады,
құбырлары керамикалық немесе асбестцементті диаметрлері 100-150 мм.
1.11 Жылу ... ішкі ... ... СНиП РК ... ... Жылу ... вертикальды бір құбырды жоғарыдан берілетін жылу.
Жылубергіш жабдық ... ... ... « МС- 90» жабдығы қолданған.
Магистралды құбырлар болат ... ... ... ... су ... орындалған.
12. Сыртқы қабырғаның жылутехникалық есебі
Қоршайтын конструкциялардың өлшемдерін білу үшін жылу ... ... ... конструкциялар жылу техникасына қатысты келесі
талаптарды қанағаттандыру қажет:
1. қажетті жылуайырғыш ... ... ... ... ішкі ... қабырғаның ішкі бетінің
температурасының айырмасы көп болмау қажет.
3. ... ... ... болу қажет, себебі ылғалдану
жылуайырғыштың қасиетін азайтады.
Қысқы ... ... ... ...... суық бес ... ... -240С.
Ішкі есептік температура – tв =+18ºС.
Нормаланған температура периоды - ; ... ... ... ... Rn=0,05;
Жылудың қабылдау кедергісі Rв=0,133 м2.град/ккал.
Қоршау конструкцияларының жылу берілісіне кедергісі ... ... стр.= = ... ... жылу ... Д мына ... R1 ∙S1 + R2 ∙S2
R1, R2 - қоршау конструкциясының ... ... ... ... S2 – ... ... ... беттерінің, қабаттарының жылу
өтуінің коэффициенті;
R=;
- қабат қалындығы ,м
- қабат материалдарының жылу өткізгіштік коэффициенті
S2= 6,36 Вт/м2 0С ; =0,44 Вт /м2 ... 9,6 BT/м2 0С; =0,76 Вт /м2 ... м2 ... = 0,50 м2 0С/Вт
Д=R1 ∙S1 + R2 ∙ S2= 0,04 ∙ 9,6 + 0,5 ∙ 6,36 = 0,38 +2,48 = ... Д ... ... ... қабырға қалындығын 0,64м=64см деп қабылдаймыз.
ІІ. Конструкцияларды есептеу және жобалау бөлімі.
2.1 Көп қуысты ... ... ... ... ... ... тақтасының есептік өткен аралығы L0=6,0-0,25/2=5,8м
1 м2 алаңға түсетін нормативті және есептік жүктер
Кесте 2.1
|жүктер ... |Жүк ... ... жүк|
| |жүк, н/м2 ... |н/м2 |
| | ... | ... | | | ... ... |3000 |41 |3300 ... ... ... ... |440 |1,3 |570 ... ... | | | ... ... ... |240 |1,1 |264 ... кг/м3) | | | ... |3680 |- |4134 ... | | | ... ... |2000 |1,2 |2400 ... ... |1300 |1,2 |1560 ... ... |700 |1,2 |840 ... ... |5680 |- |6534 ... және ұзақ ... |4980 |- |- ... мерзімді |700 |- |- ... ені 1,2м ...... түсетін есептік жүк
тұрақты g =4,134*1,2*0,95 =4,7 км/м ... v ... =7,5 ... ... ... =4.2 ... ... =6.5 rv/v
Тұрақты және ұзақ мерзімді 4,98*1,2*0,95 =5,7 км/м
есептік ... ... =(g+v) l0 2/8 ... =35.8 ... ... =23 ... ... жүктеме
M =6.5*6.182/8 =31км/м; Q =6,5*6,18/2 =20 км.
Нормативті тұрақты және ұзақ мерзімді жүктеме
M =5,7*6,182/8 ... ... h =80/30 =0.6; h =22 см деп ... =h-a =22-3 =19 ... ... 15,9 см болғанда жоғарғы және төменгі сөре қалыңдығы
h1f ... =3,05 см ... ені; ... ... см
Q =7.5*6.18/2 =23 км
M =(g+v) l0 2/8 =7.5*6.182/8 =35.8 км/м
Тақтада А-v класты алдын-ала кернеулі арматура қолданылады.
Rsn =785мпа; Rs =680 мпа; Fs= 190000 ... =0,6 Rsn ... =590 ... ... 1325 Rвп = Rв.ser =18.5 ... в2 =0.7 Rвt,n = Rвt,ser =1,6 мпа Rlf =1.05 ... =30 000 мпа Rв =14.5 ... электротермиялық жолмен сызғанда
Sp= 30+360/L=30+360/6.3=90 мпа
σsр+ Sp =590+90 =680 мпа< Rsn =785 мпа
стержень саны np=5 ... ... ... ... ... =1- Δfsр =1-0.14 ... пайда болу есебінде
γsр =1+0.14=1.14
Созу дәлдәгән есептегенде алдын ала кернеу
σsр =0.86*590 =507 мпа
Бойлық оське тік қима бойынша беріктік есебі
M=35.8 кн*м
P0= M/ Rв* В1f * h02 ... ... ... ξ=0.07 ... ξ h0 ... см ... ... ішінде орналасқан
Ξy=0.75/[1+720/500(1-0.75/1.1)]=0.51
ω=0.85-0.008кв=0.75
Созылған арматура ауданы
As=M/γsRsηh0=3580000/1.150*680*0.965*19(100)=2.5 см2
Арматура 4ø40 A-V ... ... ... қима ... ... Q=23кн
Сызылған сөре шығымы әсері
φf= 7*0.75*(3h1f) h1f/вһ0= =12*0.75*(3.05*3*3.05)/24.6*19=0.54>0.5
Алдын- ала кернеу қысым күші p=191кн
Φn=0.1N/RBt* вһ0=(0.1*191000)/(1.05*24.6*19(100))=0.391.5 деп ... φf+ ... ... ... ... ... деп ... QB=B/C=27.9*105/38=73.4 кн >23кн
Көлденең арматура есеп бойынша керек емес ... ... ... ... S=10 см; ... ... ... жүгіне есептеу
Тақтаның 4 жинақтау ілгегі бар. Олар А-І ... ... ... тақта шетінен қашықтығы 70см. Динамикалық коэффициент К ... ... ... ... түсетін жүк.
q=Kγдв=1.4*1.1*2750*1.19=5050 н/м
М =qв2/2=5050*0.72/2=1240 н/м
Бұл момент бойлық арматура мен қабылданады. Z1=0.9h0 деп ... = M/Z1Rs= ... ... қабылданған конструктивтік арматура ауданынан әлде қайта кіші 5ø4Вр
– І, As=0.628 см2
Тақтаны көтерген кезде ... ... жүк ... н
Iлгек арматурасы ауданы
As=N/Rs=15907/210(100)=0.76 см2
2.2 Құрама темірбетон баспалдақ маршының есебі
Марштың 1 п/м горизонталь проекциясына түсетін жүктемелер жинағы.
Кесте 2.1
|№ ... түрі ... ... |
| | ... ... |лік ... |
| | |Н/М2 | ... |
| | | | ... | |
| | | | |γf | |
|1 | |1010 ... |1,1 |1111 |
|2 ... ... |310 ... |1,2 |372 |
|3 | |1440 ... |1,1 |1584 |
|4 | |720 |1,15 х 0,05 х |1,1 |792 |
| | | |25000 х 0,5 / | | |
| | | |0,3 | | |
|5 ... |250 |250 |1,1 |275 |
|6 |Екі ... қима |1680 |0,2 х 0,3 х |1,1 |1848 |
| | | |25000 / ... | |
| ... ... |5410 |- |- |5980 |
| ... ... |5400 ... |1,3 |7020 |
| ... жүктеме |11000 |- |- |13000 ... ... ... көлденең күшке есептеу.
1.Есептік жүктемеден түсетін күштемені ... ... ... ... иілу ... (ql02)/8 = ... = 4424нм = 4,42 ... көлденң күш
Q= (ql0)/(2cos2)=(13000*1.65)/(2*0.867)=12399н*м ≈12,4 кн*м
Нормативтік жүктемеден түсетін күштемені анықтаймыз
а) толық жүктемеден:
Мn = (qnl02) / 8 = ... / 8 = 3744 ... ... = (qnl0) / 2cos2 = ... / 2*0867 = 10492 н*м =
= 10.492 ... ұзақ мерзімді әсер ететін жүктемеден:
Мnld = (qn ldl02) / 8 = (5410*1.652) / 8 = 1841 ... ... ... қиманың беріктілігін есептеу
Баспалдақ В30 класты бетоннан жасалынған.
Rв. қима = 21,25мпа; Rвt. қима = 1,19 мпа;
Rв = 17,0 мпа; Rвt. = 1,2 мпа; Ев = 23000 ... A-IVI ... Rs = 510 ... ser = 590 мпа; Es = ... ... А-І класты
Rs = 225 мпа; Rsw = 175 мпа; Rs. ser = 235 ... ... екі ... қимасы тов/мы, ал қабырға ені қиғаш қиманың
екі еселенген еніне тең деп қабылданған, сөре ені марш ... тең. а=4,5 ... ... ... ... :
h0 = ... мм
Бетонның сығылған аймағының сипаттамасы (25 және 26 [22]) ... ... = α-0,008 Rв. ser = 0,85 – 0,008*22 = ... α- ауыр бетон үшін коэффициенті 0,85 тең.
1-сурет. Баспалдақ маршын есептеу
а – есептік схема;
б, в – келтірілген және нақты ... ... ... ... ... ... = W/(1+(δ 1 R/δ ... =0.67/ (1+(365/500)(1-
(0.67/1.1))) = 0.527
δ1R= Rs = 365 мпа,
ξR =0,527 болғанда АR = 0,387
Шартты тексереміз
Мn = Rв. ser * l1n * h1n * (h0 – 0.5 h1n ) ... 22,4 ... ... ... ... шешімі жеткілікті
Шартты тексереміз
Q= 0,6*1,2*20*14,5*10=20,88кн < 22,4 кн
Шарт ескерілмеген, көлденең арматураның есебі қажет
Көлденең ... d=6мм А-І (А 1s =0,283) ... ... ... ... ... u=150мм (h/2)
Бір жазықтығында екі қиғаш қимасында көлденең стержень саны nx=2
Ak= A1s* nx = 0,289*2 = 0,566 ... = Rsw* Ak/u = ... 68 ... √8Rвt в* h02 qх = √ ... *68*10= 52,39 ... ... ... қимасы беріктілікпен қамтамасыз етілген, ... ... ... адымы u=200 мм көлденең стержень қойылған.
2.6 Шекті жағдайдың екінші тобы бойынша
қабырғаның есебі
Келтірілген ... ... ... есептейміз.
Қатаңдық модулі: n = Es/Eв = 20*106/0,23*106 = 8,7
Келтірілген қиманың ауданы:
Апр = Ав + n*As = ... = 715 ... ... ... моменті
Sпр = Sв + n*Ss =116*3-27,5+14,5*20*12,5*8,7*6,25*4,5= 13440
Келтірілген ... ... ... ... ... ... ... /Апр =13440/715 = 18,8 см
Арматура қимасының келтірілген инерция моменті:
Іпр = Ів + Іs* n = 116 * 33 / 12 + 116 * 3 * 7,82 + 20 * 14,53 / 12 + 20 ... * 7,22 + 8,7 * 20,36 * 15,22 = 82473 ... ... ... Іпр/ Yц.т = 82473/19,7= 4187 см2
γ = 1,75 болғанда ... ... ... ... γ * W0 ... = 7327 ... ... маршының еңісті бөлігіндегі толық нормативті жүктеме
qnL = qn * cos2α = 11000* ... ... ... әсер ететін жүктемеде осыған тең.
qnL = qn * cos2α = 5410* cos260301 ... ... ... ... иілу ... ... = 9,91нм = 4138,2 кНм
Толық және ұзақ мерзімді әсер ететін жүктемеден болатын иілу ... ... = 2043 ... ... пайда болуы бойынша нормаль
қиманың есебі
(125[22]) Mcrc > Мnr шарты
Mcrc = Wr * Rbt ser = 7327*0,18 \ 1319 кнм< 4138,2 ... ... ... ... болады, бұл 3-ші категориялы элемент
үшін жеткілікті
Жарықшақ ашылуы бойынша ... ... ... мерзімді және ұзақ
мерзімді ашылуы жүргізіледі
Сипаттамасын анықтаймыз:
μ = Аs/вһ0 = 20,36/20*14,5 = 0,0702
Қысқа мерзімді жүктемеде (ν = ... = ... n/2 ν* ... = ... * 0,45* 1,01 ... * 14,5 = ... = γ1 (1- һ1n/2 һ0) = ... = 0,58
Ұзақ мерзімді жүктемеде ν =0,15
γ1 =(116-20)*3+8,712*0,15*1,01/20*14,5 =0,77
Т = 0,77(1-3/2*14,5) =0,69
Жүктемені сипаттайтын формула
L=Mn/ Rввһ02 ;
Толық жүктемеде
L=4138,2/1,2*20*14,52 = 0,821
Ұзақ мерзімді әсер ... ... ... = ... аймағының қатысты биіктігі
Еs= 1/1,8+1+5(L+Т)/10 μn
1. қысқа мерзімді әсер ететін барлық жүктемеде
Еs=1/1,8+1+5(0,821+0,58)/10*0,0702*8,7 =0,321
2. ұзақ мерзімді әсер ететін ... және ұзақ ... ... Ішкі ... есебі
1.қысқа мерзімді әсер ететін барлық жүктемеде
z1 = [1-L01 γ1/ h0+ Еs2/2*( γ1+ Еs)] = 14.5 ... ... = ... ... әсер ... ... және ұзақ мерзімді жүктемеде
z2 =14,5 [1-3*0,65/14,5+0.3612/2* (0.65-0.361)] = 13,34
3.ұзақ мерзімді әсер ететін тұрақты және ұзақ ... ... =14,5 ... ... = ... формула бойынша созылған арматурадағы кернеудің өсуі
1.қысқа мерзімді әсер ... ... ... = Mn/ AS*z1 = ... = 16 ... ... әсер ететін тұрақты және ұзақ мерзімді жүктемеде
σs = 2043/20,36*13,34 = 7,52кн/см3
3.ұзақ мерзімді әсер ететін тұрақты және ұзақ ... ... = ... = 7,51 ... ашылу аcrc ені (144[22]) формула бойынша анықтаймыз
аcrc =σφ1ησs/Еs*20*(3,5-100μ) 3√d
(1,414[22]) сәйкес қысқа мерзімді әсер ететін ... ... φ1 ... ... φ1 =1,5 иілу ... үшін коэфициент σ =1, стержень арматура
үшін η=1
Арматуралау коэфициенті
μ=Аn+As/ вһ0+( вp- в)(hn-a) =0+20,36/20+14,5+(116-20)*(5-4,5) = 0,246
Қиғаш қиманың бойлық арматурасын анкерлеу
Тіреуіш ... ... ... ... ... ұзындығы 10см- ді құрайды, 10d =10х2 =20см- ден аз, сондықтан
қиғаш қима ... ... тең ... бұрыш түрінде деталл қондырғысын
қарастырамыз, ал қажетті қорғау қабатын қамтамасыз ететін салғыш көмегімен
қиғаш қиманың жұмысшы ... екі ... ... ... Марштың алаң бөлігіндегі есебі.
Контур бойынша еркін тірелген тік бұрышты плита түріндегі
сөрені есептейміз, жоспардағы ... ... мм ... ... ... =130,5 см
Сөренің қалыңдығы һn =50 мм =5 см деп қабылданған
Сөренің 1м2- на ... ... түрі ... ... ... |
| ... Н |коэф-ті |жүктеме, |
| | | |Н ... ... ... ... |1250 |1,1 |1375 ... ... 0,03*25000 |750 |1,1 |830 ... ... ... ... |270 |1,2 |330 ... жүктеме |3000 |1,3 |5200 ... ... |5270 |- |7735 |
| | | |(8000) ... ... ... ... арматура қабылданады,
сонымен қатар ... ... ... тең деп ... ... ... ... сөренің ортасындағы иілу моментін ... ... ... =1м ... иілу ... М ... =
= ... =358,6нм
Сөренің қалыңдығының ортасына Вр-І класты болат арматура орналасқан
h0>hn/2= 50/2=25мм=2,5 см
А0=М/Rвtвh02= 35860/1000*100*2,52=0,057
(17.2[6]) таблица бойынша γ=0,97
Арматура ... ... ... ... ... мм: fs=0.71кг/м2
ІІІ. Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру бөлімі.
3.1 Тас қалау жұмыстарының технологиялық картасы
Сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... құрамына жұмысшы және тексеру-өлшегіш ... ... ... ... ... ... ... жерлерін
жөндеу үшін пайдаланылады.
Тас қалау ... тас ... ... ... ... ... ... өлшегіш пентанар, уровень, бұрыштама,
шаблондар жатады.
Горизонталь қатарлардың біртектестігін және ... ... ... ... ... пайдаланылады. Олар бұрыштама
кірпішке байланады. Бұрыштама кірпіштер бұрыштың вертикальдығын қаланған
кірпіштердің қалыңдығының біртектестігін және ... ... ... ... ... пайдаланылады. Жұмыстық орындарды пайдалану үшін
ағаштан немесе темірден жасалған қондырғылар пайдаланылады.
Жұмыс алаңдарына кірпіш қалауға қажетті ... ... ... де сол ... ... ... басына кірпіштер инвертарлық
қондырғылар арқылы жеткізіледі. Жұмыс орындарын тиімді пайдалану үшін, тас
қалаушыларға төменгі шарттарды ... ... ... ... ... ... 60-65 см материалдарды жинау ... ... ... аумағы 60-100 см болуы қажет.
Кірпіштер тұрған мүліктер мен тас қалауға ... ... ... ... 30 ... ... ... кеңістіктің ені 200-250см болуы тиіс. Жұмыс
тоқтаусыз жүру үшін екі аумақты жүйелер пайдаланылады. Бірінші ... ... ... ... ... ... тас қалауға қажетті қондырғылар
дайындалады. Тас қалауды екі адамдық звенолар ... Тас ... бір ... ... ... өрнек арқылы анықталады.
N= Q/ mnMKn,
Мұнда, Q=385,2 бір ... ... ... ... ... бір ... жұмыс бөліктері
n=3 ярустардың саны
M=T/mn=385.2/6*3=21.4
T=34 өрудің бір этажға кететін уақыты, ... ... ... орындау коэфициенті
N=384,5/6*3*21,4*1,04 = 7,9
Бір кезектік құрамды N=8 адам деп аламыз. Әр ... екі тас ... ... ... өрнек арқылы анықталады:
Lg = (T*a*Kn)/(b*h*Hвр) ,
Мұнда, Т = 8 сағат, кезектің ұзақтығы
а = 2 бір ... ... ... = 0,51 м, ... ... = 1,2 м , ... биіктігі
Нвр = 3,5 1м3 өру үшін кететін уақыт
lg = (8*2*1.0) / ... = 8 ... ... ... өрнек арқылы анықтаймыз
Ng = L/lg = 17,3/8 ⋲ 2 ;
Құрылыс конструкциясы ... ... ... кірпіштердің
байланысы, жіктердің қалыңдығы мен толықтығы, олардың вертикальдағы және
горизонтальдығы, беттерінің тәуірлігі, ... ... ... ... сапасы кемінде үш рет бір этаж биіктігінде, әр
жерден кірпіштер суырып алу ... ... ... қабырғалардың
бұрыштарының тіктігін және қаланған кірпіштер қатарының тәуірлігін әрбір
метр биіктіктен соң ... екі рет ... ... ... ... - ... өргеннен соң тексеріп отырады. Қаланған беттерді
және бұрыштарының ауытқуы бір қабат үшін 10 ... ал ... тың ... ... ... керек.СИ П шарттарының сәйкес тас қалау жұмыстарын
аралық немесе толық қабылдаған кезде міндетті түрде және ... ... ... ... ... ... қондырылатын бөлшектердің дұрыстығы, байланысы, қасбет қабырғасының
сапасы, алынған түр-түстің дұрыстығы, қажетті байланыстар, жіктердің суреті
мен ... ... ... калькуляциясы
Кесте 3.1
| | | | ... ... ... |
| |ар | ... |
|1 ... | | |% |
| ... | | | ... |156 |1,9 |37,05 |Е4-1-4 ... |114 м дана |0,9 |16,99 |Е3-1-6 ... |8 дана |1,2 |1,2 |Е4-1-8 ... | |∑ = |55,24 | ... смен Тпр=маш/смен
Конструкция монтаждаудың бірлік құны. Келесі формуламен ... = ... см. Тмаш см ... 1,08; 1,5 – ... жалақысы және жұмыс өндірісіне кететін
қосымша шығындарды ...... ... смен ...... ... – монтаж, демонтаж, тасымалдау және жолдар құрылымы бір
мезгілдік шығындар құны.
Зn – машиналар жалақысының ...... ... KC 5363A: Cбір = ... ... MKГ 40: Cбір = ... = ... 5363А пневмодөңгелекті кран өзіндік құны жағынан өте тиімді болып
табылады.
Кран сипаттамалары: Алым – 12м; ... ...... ... жүк көтергіштігі – 4,8м; Ұштығын көтеру биіктігі – 22,0м.
3.3 Керамикалық едендер
Керамикалық плиткалардан еденді адамдар ... көп ... ... ылғалдылығы жоғары бөлмелерде жасайды. Керамикалық плиткалар
өлшемдері 100х100 мм және 150х150 мм, ... ... ... ... ... жасау табандарды табандарды құрылыстық
қоқыстрадан тазартады. Ары ... ... ... ... ... ... болған соң белгілерді орнату ... оны ... ... ... ... ... таза еденнен шығарылған
белгісі бойынша, тікелей қабырға маңына орнатылған фриздік, ... ... еден ... ... қолданылатын аралық. Соңғы ... ... ... ... да ... шығатын есікке қарама-қарсы қабырға
бойында, ары қарай оған перпендикуляр екі қабырға ... ... ... есік ... ... ... еден ... болған соң
орналастырады. Плиткалар арасындағы жіктерді 1-2 күннен кейін толтырады.
3.4 Мозайкалық едендер
Мозайкалық едендерекі қабаттан орындалады, ... ... ... және қыш қиқымдары қосылған цементтік-құмды ерітіндіден
жоғары қабат және қажет жағдайларда пигменттер қосылады. ... ... ... ... ... ... ... механизмдер мен
аспаптарды, әдістерді қолданылады.
Цементтік-құмды ерітіндіні 20-25 мм қабатты түрде жайғастырады, сосын
ерітіндіні қатая бастаған кезде ... 3-5 мм бөлу ... ... ені ... ... ... 1-1,5 аралық болуы тиіс.
Шыныларды су сурет бойынша қояды. Түрлі-түсті ... ... ... ... ... ... шынылармен бөлінуі тиіс. Ерітіндіні
тығыздаумен нығыздайды, ... ... ... үшін оны ... ... 7-10 күнге жабады. Күніне бір рет су ... ... ... ... ... ... Еденді қоқыстан тазартады,
жеңіл ылғалдайды және кварц құмын төгеді, қалыңдығы 5-6 мм түрде, ... ... және ... доға ... ... және оңға жаппа ... ... ... ... едендерін технологиялық процестер едәуір күштік жүктемелермен
байланысқан бөлмелерде орналысады. Біртұтас бетон едендердің ... ... бір ... ... ал ... едендер екі қабатты. Төменгі қабаттың
қалыңдығы 25-30 мм ерітінді қабатын жояды, ал ... ... ... 15-
20мм. Бетон жабындылардың беттерін құрылыстық қоқыстан тазалайды, ... ... ... ... су ... және ... сүт жағады. Бетонды
белгілік рейкалармен ... 2,5-3 м ... ... ... ... ... жасау үшін, табан қабатын тазалайды, белгілейді
және сумен шаяды, ары қарай қабырғаның ұзын жағына паралелль түрде белгілік
рейкалармен ағаш ... ... ... ... ... құбырлар
орнатылады.
Рейкалардың бірінші қатары қабырғадан 0,5-0,6 м ... ... ... біріншісіне паралель түрде 2-2,5 м кейін
қояды.
Ерітінді орналастырғыштар өңделген ерітіндіні резеңке түтіктері ... ... ... ... ... беріледі. Аңдама бегілік рейкада
орналстырылады. Оларды алған соң жолақтардан кейін жайылған тартылым ше
теріне түсіріледі. Ерітіндіні ... ... ... к ... ... ... 25 мм кем болмауы тиіс. Ерітінді маркасы 100.
Тегістеу және еден бетін қатыру үшін тегістеу машиналарын қолданылады.
Еден ... ... екі ... ... ... ... Бас құрылыс жоспары.
Жұмысшылар санын анықтау.
Уақытша үйлер ауданын анықтау құрылыс алаңындағы жұмысшылардың санына
(күнтізбек бойынша 32 ... және бір ... ... ... бойынша
жүргізіледі. Жұмысшылар санын (3.3 кесте арқылы жұмыс ... ... ... ... ... ... 3.3
|Құрылыс түрі |Жұмысшылар |Инженерлі |Қызметшілер |Кіші қызмет |
| |% ... |% ... |
| | ... | ... |
| | |% | |% ... |83,9 |11 |3,6 |1,5 ... |83,3 |9,1 |6,3 |1,4 ... |83,0 |13,0 |3,0 |1,0 ... ... |85,0 |8,0 |5,0 |2,0 ... Nитж+ Nқзм+ Nкқп) х ... ... кестесі бойынша алынған жұмысшылар саны.
Nитж- инженерлі техникалық жұмыскерлер саны.
Nқзм- қызметшілер саны.
Nкқп- кіші қызмет етуші ... ...... демалысты ескеретін коэффициент.
N=32х100/85,0=38 сәйкес 1% 0,38 адам ... = ... ... 0,38х2= ... ... ... 1,05=40 ад.
3.8 Уақытша инженерлік техникалық жабдықтарды есептеу.
Уақытша су құбыры есебі.
Суға қажеттілік саны ... ... ... ... ... есептеріне және орындалу мерзіміне байланысты қабылданады. Есеп
құрылыс салу мерзімінің барлығына максималды қажеттілікпен есептелінеді.
Судың ... ... ... ... ... ... Вдуш)+ Вөрт мұнда:
Вөндр-өндірістік қажеттілікке қарсы су шығындарының қосындысы.
Вшар- сол сияқты ... ... ... ... құрылымдары
Вөрт-сол сияқты, өрт сөндіруге
Өндірістік қажеттілікке қажет су шығыны келесі формулада анықталады:
Вөндр=∑Вmaxxk1/( t1x3600),
∑Вmax-судың ... ... ... қабылдамауды ескеретін коэффициент;
t1=8 сағат, сменадағы жұмыс уақыты.
Өндірістік қажеттілікке су шығыны.
Кесте 3.4
|Р\н |Су тұтынушылары |Өлшем ... ... ... |
| | ... | ... |шығыны |
|1 ... |мың дана |628,8 |200 |125760 |
|2 ... ... |м2 |358,36 |300 |107508 |
| ... | | | | |
| ... | | | |233268 ... л/сек
Шаруашылыққа қажетті су шығыны келесі формуламен анықталады.
Вшар=∑В2 maxxk2/ t2x3600,мұнда ∑В2 max- шаруашылық қажеттілігінің ... суды ... ... ... ... ... жұмыс сағаты
∑В2 max=40х15=600 л/сек. Мұнда 15- су шығыны нормасы және 1 адамға 1 сменде
Вшар=600х3/8х3600=0,06 ... ... ... су ... ... формуламен анықталады.
Вдуш=∑В3 maxxk3/ t3x3600,мұнда:
∑В3 max – жуыну құрылғыларының максималдары су шығындары
t3 – жуыну құрылғыларының сменада 1 адамға ... ... ... (45 мин) ... бірқалыпты суды пайдаланбау коэффициенті
∑В3 max= 40х32=1280 л/сек.
Вдуш=1280х1/0,75х3600=0,5 л/сек.
Өрт сөндіру су шығыны Вөрт= 10 ... су ... ... ... ... ... √4х1000хВрасч/Пу немесе
Д= 2√1000хВрасч/ π·υ
π және 1000 – тұрақты өлшем
Сонда: 35,69 √Врасч/ υ= 35,69√ ... 63 ... ... ύ – су ... 1,5 ... тең. Өрт ... гидранты
минималды 100 мм диаметрмен шығарылады. Оларды тұрақты су ... жөн. ... су ... диаметрлік өрт сөндіруді есепке алмай –
ақ жобалауға болады.
Вжалпы=0,5(12+0,06+0,5) = 6,3 л/сек.
Д= 35,69√6,3/1,5= 150 мм.
ГОСТ бойынша d= 20мм ... ... ... ... есебі.
Күштік құрылғы қуаты, өндірістік қажеттілік үшін келесі формуламен
анықталады.
Wnp = ∑Pөндр х kc/ cos φ, мұндағы:
kc= сұраныс коэффициенті;
cos φ= қуаттылық коэффициенті, бұл ... ... ... ... ... ... қабылданады.
Өндірістік қажеттілікке арналған қуаттылық графигі.
Кесте 3.5
|Р/н |Аталуы ... ... ... ... |
| | ... | ... |қуаты |
|1 |Эксковатор Э-65 ... |1 |27,2 |27,2 |
|2 ... ... ... |1 |4 |4 |
|3 ... НИС-6 |Дана |1 |3,4 |3,4 |
|4 ... ИВ-91 ... |1 |0,6 |0,6 |
|5 ... ... ... |1 |5,6 |5,6 |
| ... тс 500 | | | | |
|6 ... Т10 ... |1 |5,6 |5,6 |
| ... | | | |46,4 ... ... х kc/ cos φ+ ... k/ cos φ+ Рэксх kс/ cos φ+ Рвибх kc/ ... ... cos ... cos = ... ... жарықтандыру тізбегінің қуаты.
Кесте 3.6
|Р/н |Тұтынушылар ... ... ... ... |
| | ... | ... | |
|1 ... консрукциялар |1000м2 |0,4 |2,4 |0,96 |
| ... / ... | | | | |
| |BxL/ | | | | |
|2 ... ... |1000м2 |0,025 |1,0 |0,025 |
|3 ... жарығы |км |0,03 |1,5 |0,05 |
|4 ... ... |1 |0,5 |0,5 |
| ... | | | |1,53 ... ... ... ... үшін тізбек қуаты келесі формуламен анықталады,
Wі.ж.=kcxP і.ж.
Ішкі жарықтандыру үшін тізбек қуаты.
Кесте 3.7
|Р/н |Тұтынушылар ... ... ... |Қуаты |
| | ... | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... |100м2 |0,20 |1,5 |0,3 |
|2 ... орны бар ... |0,18 |1,5 |0,27 |
| ... | | | | |
|3 ... | |0,38 |- |0,57 ... = ... = 0,46 ... ... ... тұтынушы қуаты
Wжалпы =39,24+1,53+0,46=41,23 кВт
Трансформаторлар қуаты
Wтр=41,23х 1,1=45,36 кВт
Берілген қуаттылыққа ТМ 50/6 трансформаторлары сәйкес келеді.
3.10 Уақытша ғимараттар мен ... ... ... ... бірқалыпты жағдайын жасау үшін
қозғалмалы вагондар түріндегі үйлер ... ... ... ... мен ... саны
Nжалпы= (32+3+2+1)х 1,05=40 ад.
Осыны бағытқа алып уақытша үйлер мен ғимараттар ... ... ... ... есептік аудандары.
Кесте 3.8
|Уақытша ғимараттар |Жұмысшы|Пайдалану |Бөлменің |Уақытша ... |
| |лар ... ... м2 ... ... ... ... |% | | | |
| | | |Бір ... | | |
| | | ... | | | ... | | | | | | ... |6 |100 |4 |24 ... |9х2,7 ... ... |40 |100 |0,75 |30 ... |9х2,7 ... |1 |100 |7 |7 ... |9х2,7 ... ... |- |- |- |- ... |2х3 ... | | | | | | ... ... |40 |70 |0,7 |19,6 ... |11,1х3 ... ... |40 |50 |0,54 |10,8 ... |8,5х3,1 |
|Жуыну |40 |50 |0,2 |4 ... | ... ... |40 |40 |0,2 |3,2 ... ... ... ... | | | | | | ... |40 |50 |0,1 |2 ... | ... /асхана/ |40 |50 |1,0 |20 ... | ... |40 |50 |0,7 |14 ... |9х2,7 ... ... |- |- |- |- ... | ... жеке |- |- |3,5 |- ... | ... | | | | | | ... |40 |100 |0,1 |3,6 ... |6х3 ... | | | | | | ... |- |- |- |- ... | ... |- |- |- |- ... ... |
|Ағаш ұсталық |- |- |- |- ... | ... ... |- |- |- |- ... |8х2,8 |
|Сылақшылар бекеті |- |- |- |- ... ... ... ... ... ... бір адамға-12 м2 кем болмауы тиіс.
Құрылыс алаңшасындағы материалдардың текшелеп жиналатын аудандар үшін қажет
мәліметі.
Кесте 3.9
|Р/н |Конструкция атаулары ... ... ... | | ... ... | |
| | ... | | |
|1 ... | дана |821 |6 |
|2 ... ... |628,8 | |
| | | | |40 |
| 3 ... ... |513 | |
|4 ... ... ... |дана |49 | |
|5 ... ... |1079 | |
|6 ... және есік ... |м2 |9,80 |4 ... ... материалдар саны келесі формула анықталады:
Qқор=Qжалпы /Т ·α·n·k, мұндағы
Qжалпы - құрылысқа қажетті жалпы материалдар саны
Т - жұмыс ұзақтығы (күнтізбек жоспары ... ... ... ... ... ... ... - материалдардың алаңшадағы қоры, жергілікті материалдар үшін
2-5аралығында ал алыстан ... ... үшін 8-10 ... материалдардың бірқалыпты қолданбауын ескеретін коэффициент
Қойма бөлу алаңдары келесі формуламен анықталады.
Пайдалы қойма ... ... q ... q-1м2 бойынша құрылыс алаңға
қойылатын материалдардың ауданшасы.
Жалпы қойма алаңшасы келесі ... ... ... S= ... β- ... ... ... арасынан еркін өту арақашықтығын
ескеретін коэффициент шамасы – β = 0,6 - 0,7 ... ... ... ... үшін, 0,4-0,5 ашық ағаш материалдар сақталатын қоймалар үшін.
Есептеуді арнайы 3.10 кесте ... ... ... ... ... ... |
Құрылыс материалдары, бұйымдар |Өлшем бірлігі |Qжалпы-материлдар саны |Т-
салу мерзімі |Qқор =Qжалпы /Т |n |α |k |Q =Qқор n α k |g |F=Q/ g ... ... ... |Сипаттама | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 ... |16 | ... ... ... блоктары
Линолеум
Бояулар
Іргетас блоктары
Руберойд
Баспалдақ
Маңдайша
Панель |
1000д.
дана
м2
м2
кг
дана
бума
дана
дана
дана |
628,8
513
1350
2259,2
26
821
59,3
49
1079
513 |
40
40
6
10
10
10
10
42
40
42 |
15,7
12,8
225
225,9
2,6
82,1
5,9
1,1
27
12,2 |
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2 |
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
|
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3 |
67,3
36,6
643
969,1
11,1
352,2
16,8
4,7
77
34,8 |
0,7
0,8
44
100
800
2,5
20
2,5
0,7
0,8 |
96,1
45,7
14,6
9,6
0,1
140,8
0,8
1,8
110
43,6
|
0,6
0,7
0,6
0,7
0,68
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7 |
160
65
24,3
13,7
0,1
201,2
1,3
2,6
1,57
62,2 |
10х16
8х8
6х4
2х7
1х1
20х10
1х2
1х3
1х2
8х8 |
Ашық
Ашық
Бастырма
Жабық
Жабық
Ашық
Жабық
Ашық
Ашық
Ашық
| |
V. ... ... ... ... ... және тіршілік қауіпсіздігі жағдайларының
сипаттамасы
Жобаланатын ғимарат Тасбөгет қалашығында орналасқан. Құрылыс ашық
алаңда жүргізіледі және ... ... ... қосылған. Құрылыс жұмыстарын
жүргізу барысында төмендегі материалдар мен ... ... ... ... ... және ... конструкциялар, керамикалық
кірпіш, керамзит, рулонды материалдар, есік-терезе блоктары, т.б.
Құрылыс жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... қазан шұңқырлардың қабырғаларының отырылып құлауы
- қазан шұңқыр ... ... мен ... жоғалтуы
- машиналардың, олардың қозғалатын бөліктерінің өз ... ... ... жағдайда болуы
- жұмысшылардың, машинистердің біліктілігінің кемшілігі
- мінбелер мен сатылардың апаты.
Құрылыс ... адам ... ... ... тоғы ... жағдайындағы ыдыстардан, (баллондар, компрессор), ... ... ... ... ... үзілуі,
конструкциялардың қирауы, машиналар ... ... ... ... ... ... ... территорияның ластануынан, ойықтар мен
шұңқырлардың қоршалмауы сияқты жауапсыздықтан да орын ... ... ... ... адам ... ... зиянды әсер етеді.
- организмнің қызып кетуі;
- салқын тиіп ауыру
- жер жұмыстары, бетон жұмыстары кезінде ... ... ... ... ... тиеу, тасымалдау,
- жер қазатын машиналар жұмысы
- әртүрлі бояу, еріткіш заттар (бензин, уайт-спирит т.б.) қолдану
кезінде бөлінетін улы ... ... ... мен механизмдерді пайдалану ... ... шу және ... ... ... ... ... кезінде газды дәнекерлеу,
бояу жұмыстары, ... ... ... ... өрт ... Өндірістік ортаның микроклиматтық параметрлерін қамтамасыз ... ... ... сай ... керек.
Өндірістік орынның жарықтандырылуы еңбек өнімділігін арттыруға, жұмыс
сапасын көтеруге, ... ... ... ... ... ... етуге мүмкіндік жасайды.
Жұмыс орынын жарықтандыру дәрежесі арнайы есеп бойынша анықталады.
Жұмыс орынында жасанды жарық беру ... ... ... ... ... құрылыс алаңы, жұмыс ... ... ... ... ... бір ... қозғалысы қабылданған.
Автокөлік жолдарының ені 4,0 м. Құрылыс радиустарының ... ... ... ... ... мен ... ... және
ескерту белгілерімен белгіленеді. Қауіпті аймақтар ... ... ... ... ... ... қауіпті аймақ шекарасы 5,0м. Қазан шұңқыр, траншеялар жиектерінде
биіктігі 1,0м ... ... ... ... ... қоршаумен қоршалады.
Құрылыста негізінен жанбайтын, немесе нашар жанатын материалдар мен
конструкциялар қолданылады.
Өрт болған жағдайда ... ... ... ... материалдар қоймасы өрт қауіпті жұмыс орынынан 10-15 м
қашық ... ... ені 2,0м ... ... ... ... өрт ... тақтасымен, өрт сөндіру су құбырымен
жабдықталады.
Құрылыс ... өрт ... ... ... ... ... ... ғимарат отқа төзімділігі бойынша ІІ- топқа
жатады. Құрылыста ... ... ... Олар ағаш мінбелер,
сатылар, ағаш құрал-саймандар, ағаш конструкциялар және т.б.
Жобада электр ... ... ... олар өрт ... ... ... жатады. Сондықтан ... ... орын таза ... ... орынында өрт сөндіру құралдары болуы керек ( өрт сөндіргіш, құм
салған жәшік, су).
Жоғарыда дәнекерлеу ... ... ... электродтар арнайы пеналда
сақталады, ал қалдықтары арнайы жәшіктерге жиналады.
5.2 Ғимаратты тұрғызу кезінде тіршілік қәуіпсіздігі
негіздерін ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан жинақтау
жұмыстары ерекше күрделі және қауіпті болып саналады.
Жинақтау жұмыстарының қауіпсіздігі ... ету үшін ... ... ... ... Олардың қатарында конвейерлік, ірі
блокты, өсіру ... т.б. ... ... ... бұл ... жоғары деңгейде қалып отыр.
Құрылыс жұмыстарының ішінде жинақтау жұмыстары да жылдың ... ... ... ... жинақтаушы жұмысы жоғары психикалық
деңгейде болады. Мұндай жағдайда арнайы біліммен ... ... ... пен ... ... көп жағдайда қысылтаяң жерде, уақытша мінбелерде, биікте
жұмыс істейді. Жинақтау жұмыстары ... ... мен ... іске ... ... ... алу себептерін төмендегі
себептерге байланысты болды: орнатылатын ... ... ... ... ... құрал-саймандарының ақаулары;
машиналар мен механизмдердің ақаулары; т.б. факторлар.
Жинақтау жұмыстары құрылыс алаңындағы ... цикл ... ... ... ... ... үшін іргетастар орнатылып
болуы керек, барлық жер жұмыстары, тазалау аяқталуы керек. Құрылыс алаңына
электр жүйесі, ... ... ... жүк ... ... т.б.
дайындық жұмыстары толық аяқталуы керек.
Ғимарат конструкциясы негізінен зауытта дайындалған элементтерден
жинақталғаны ... ... ... тасымалдау құрылыс жұмыстарының
мерзімдік жоспарына сай атқарылуы ... ... ... ... ... ... ... қауіпті аймақтар белгіленіп қойыуы керек. Жолдар,
өткелдер әртүрлі материалдардан, ... бос ... ... жұмыстарын атқару үшін типтік құрал-саймандарды пайдаланған дұрыс.
Жинақтау құралдары функционалдық көрсеткіші бойынан ... ... ... ... ... ... байланысты
(бірлік, топтық), конструктивтік шешімі бойынша ... ... ... ... ... мемлекеттік стандарт талабына сай болуы керек.
Жинақтау құрал-саймандары операцияны тез ... ... ... ... дейінгі орнықтылығы қамтамасыз
етуге мүмкіншілік жасауға тиіс. Құралдың реттеуші және ... ... ... ... ал ... 50 ... аспауы керек.
Құрылыс конструкцияларын ілгекпен көтеру алдын-ала жасалған ... ... ... ... ... ... атқарудың
маңызды бөлігі болып табылады. Ілгек конструкциясы жұмыстың ... ... ... ету ... ... негізінен болат
арқандардан жасалады. ... ... саны ... жүк массасына
байланысты алынады.
Машиналар, механизмдер және технологиялық құрылымдарды ... және жеке ... ... ... ... ... тұлғаларға жүктеледі:
- машиналар мен қорғаныс құралдарының техникалық жағдайы оларды
пайдаланатын мекемелерге
- қауіпсіз жұмыс ... ... ... өткізу құрылыс
жүргізетін мекемеге
Құрылыс алаңындағы барлық ... ... ... қорғаныс каскасын киіп
жүруі керек.
Құрылыс –монтаж жұмыстарын жүргізу мемлекеттік стандарт талаптарына сай
болуы тиіс.
Қауіпті аймақтар ... ... ... және ескерту
жазбаларымен белгіленуі керек.
Өндірістегі қауіпті аймақтарға төмендегі орындар жатады:
- Электр ... ашық ... ... орындар
- Қоршаусыз биіктік айырмалар (1,3м)
- Машиналардың және олардың бөлшектерінің қозғалыс ... ... ... ... ... ... ... аймағы
Тұрақты күрделі аймақтарға басқа адамдар келмеуі үшін, олар қорғаныс
қоршаулармен оқшалануы керек.
Машиналардың ... ... мен ... ... ... ... ... 5м аралықта болуы керек.
Жұмыс орынындағы өткелдер және жолдар тұрақты тазаланып тұруы керек.
Жұмыс орынына ... ... ені 0,6м, ... 1,8м кем ... ... ... ... алдында 1,2кН статикалық жүкпен сынақтан өтуі
керек. Ағаш сатылар жарты жыл сайын, металл сатылар бір жыл ... ... ... ... ... ... сәйкес қабылданады.
Мінбеге көтерілетін саты қажетті талаптар бойынша алынады.
Ілгектер, траверстер пайдалану кезінде тұрақты түрде бақылауда ... ... үшін ... жәшіктер, бункерлер тиісті талаптарға
сәйкес болуы керек.
Электр дәнекерлеу жұмыстары жүргізілетін орындар жанғыш ... ... ... ... ... ... ... немесе тығыз
қосылысты болуы керек.
Тиеу, тасымалдау жұмыстары ... ... ... Жүктерді
көліктерге тиеу жүктің орнықты болуын қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... олардың
ілгектері тексерілуі тиіс.
Элементтерді ілгектеу олардың жобалық орынына жақын ... ... ... ... оларды көтеруге дейін жүргізіледі. Конструк-
цияларды көтеру, жинақтау кезінде олардың үстінде адамдар болмауы керек.
Монтажшылардың орнатылған конструкциялар үстімен ... тиым ... ... ... ... ... орынына қойғаннан кейін
жүргізіледі.
Монтаждық жұмыстарды орындауға дейін монтажшылар мен кран ... ... ... нақтыланады.
Әрбір келесі ярустағы жинақтау жұмыстары алдыңғы ярустағы барлық
элементтерді сенімді орнатып, бекіткеннен кейін орындалады.
5.3 Ýëåêòð ºàóiïñiçäiãi
Áåðiëãåí ... ... ... æîáàñû Ê-42-400 êВ òèïòi
ºóàòû 250 êВò åêi òðàíñôîðìàòîðëûº ñ/î 4êВт ... ... ... ïîäñòàíöèÿñûí 6 êâ ýëåêòð ýíåðãèÿñûí æàáäûºòàó
êàáåëüäiê æåëiëåðìåí åêi 110 êâ ... ... ...  ... ... ñ¸éêåñ ºîñûë¹àí.
Ñîíäûºòàí èçîëÿöèÿ á½çûëóû í¸òèæåñiíäå ýëåêòð ºàáûëäà¹ûøòàðäû» áàðëûº
êåðíåóëi áîëóû ì¾ìêií ... òîê ... ... ... æ¸íå æåðãå
áàéëàíûñòûðó ºàæåò.
1. Ýëåêòð ä¸íåêåðëåó ºîíäûð¹ûëàðûíû» òåìið á¼ëiêòåðií æ¸íå ä¸íåêåðëåíåòií
êîíñòðóêöèÿëàð.
2. ĸíåêåðëåó òðàíñôîðìàòîðûí åêiíøi ... ... ... ... Òîê òàñûìàëäàéòûí ìîíòàæäàó àéìàºòàðûí æåðãå ... ... 3 ì àñóû ... ... ... æ¸íå êîðïóñûí, º½ðûëûñ àëà»ûíäà¹û
òðàíñôîðìàòîð ïîäñòàíöèÿñûí ... ... ... æ¼íäåó êåçiíäå ýëåêòð òîãûíàí æàðàºàò àëóäàí
ºîð¹àó ¾øií, ºîð¹àó ºîë¹àïòàðûí, ºîð¹à¹ûø ºàáàòòû àñïàïòàðäû æ¸íå ... ... ... ýëåêòðëiê àÿº êèiìäåðäi æ¸íå ... ... ... ... ºàðàñòûðûë¹àí.
Æîáà áîéûíøà îáúåêòi º½ðûëûñûíäà ºîñûëûñòàð ìåí ò¾éiíäåðäi ãàçáåí
ä¸íåêåðëåó ¾øií îòòåãi ìåí àöåòèëåí ... ... ... 0,07 ... ... ... òåõíèêàëûº áàºûëàó îðãàíäàðûíäà òiðêåëói òèiñ.
Æîáàäà îòòåãi ìåí àöåòèëåí áàëëîíäàðûí àðíàéû ... ... ... ... ... áîñ ... ãàç ... áàëëîíäàðäàí á¼ëåê ñàºòàó ºàæåò;
- æ½ìûñ àÿºòàë¹àí ñî» ãàçû áàð áàëëîíäàð àðíàéû ... ... ... ... ... êiðói ð½ºñàò åòiëìåãåí, àë
àöèòåëåíäiê ãåíåðàòîðëàðäû» iøiíäåãi êàëüöèé ... àëûï ... ... ... ãàçäû àëó ðåäóêòîð ê¼ìåãiìåí æ¾çåãå ... ... ... ... æàáó ... ... ... ²½ðûëûñ êîíñòðóêöèÿëàðûí ìîíòàæäàó êåçiíäåãi òåõíèêà ºàóiïñiçäiãi
ƽìûñ áàñòàë¹àí¹à äåéií ìîíòàæäàó àëà»øàñûíû» ... ... ìåí ... ... ... ... àéìàºòàðäû àíûºòàï
ê¼ðñåòêiøòåð ºîþ êåðåê. Ýëåêòðä¸íåêåðëåó ... ... ... áîéûíøà iñòåãi åðåæåëåðäi ºàäà¹àëàó æ¸íå àäàìäàðäû
ýëåêòð äî¹àñûíû» çèÿíäû ¸ñåðiíi» ñ¸óëåëåðiíåí ºîð¹àó º½ðàëäàðû ìåí ... ... áàð ... æiáåðiëåäi.
5.5 Øàòûð æ½ìûñòàðûí îðûíäàó êåçiíäåãi òåõíèêà ºàóiïñiçäiãi
Ïàрàïåä òîðê¼çäåði æîº áàðëûº øàòûðëàð àäàìäàðäû», ìàòåðèàëäàðäû»
æ¸íå ... ... ... ìàºñàòûíäà áåðiê áèiêòiãi 15 ñì àç ... ... èå ... òèiñ. ... å»iñòi øàòûðëàðäû îðíàòóäà æ¸íå
øàòûðëàðäû» ... ... ... å»iñòå øàòûð îðíàòóøûëàð
ñûð¹ûìàéòûí àÿº êèiìäåð æ¸íå áåðiê ¹èìàðàòòû» ... ... ... êã òå» ... æ¾êòåìåíi ê¼òåðå àëàòûí ñàºòàíäûðó áåëáåóiíäå áîëóû
òèiñ. Àñïàëû ñóà¹àëàð ñàòûëàðäàí îðíàòûëóû òèiñ. ... ... ... ... îëàðäû» ¾ñòiìåí ºîç¹àëó ¾øií æ½ìûñøûëàð à¹àø
èíâåíòàðëû òàºòàëàð ºîëäàíàäû.
5.6 ²ûø ... ... ... ... ... ... ... º½ðûëûñòû» ñàòûëàðäà¹û æ½ìûñòàð
ºàóiïñiçäiãiíi» åðåæåëåði ºàòà» ºàäà¹àëàíó òèiñ. ... ... ... òàñ ... æ½ìûñòû» ò¼ñåìäå ò½ðûï ¼ðåäi, æîíû» äå»ãåéi ºûø
ºàëàó äå»ãåéiíåí 1-2 ... ... ... òèiñ. ... ... ºàáûð¹àäà
ò½ðûï òàñ ºàëàóäû æ¾ðãiçó ð½ºñàò åòiëìåéäi.
ƽìûñ îðíûí êåëåñiäåé ½éûìäàñòûðó êåðåê:
- ºàáûð¹à àðàñû ìåí ìàòåðèàëäàð æèíàó ... ... åíi 50 ñì êåì ... ... ... òèiñ, îíäà òàñ ... ... æ¾ðå àëàäû.
Ñûðòºû º½ðûëûñòû» ñàòûëàðûí îðíàòó êåçiíäå àëà» àëäûí-àëà òåãiñòåéäi
æ¸íå ... ... ... ... ò¸ðiçäåñ ñàòûëàðäà áåðiê áåêiòiëói
òèiñ, àë ñàòûëàð ¾éäi» ñåíiìäi á¼ëiêòåðiíå áåêiòiëåäi, áà¹àíàëàð åä¸óið
æ¸íå ... ... ... øû¹ó ... ... ... àñàäû, îëàðäû æèåêòiê òàºòàéëàð
ìåí ºîë ½ñòà¹ûøòàð áîëàäû.
5.7 ²½ðûëûñ àëà»ûíû» àóìà¹ûíäà òàñûìàëäàó º½ðàëäàðû ìåí àäàìäàðûíû» еңбек
ºàóiïñiçäiãi
Ж½ìûñòàðäû ¼íäiðó ... ... áið ... ... ... ... æàñàë¹àí. Áið áà¹ûòòà¹û ... åíi 3,5 ... ... ... ... ìà»ûíäà æîëäàðäû îðíàëàñòûðó áîéûíøà:
(“Ò½ðàºòû æ¸íå óàºûòøà æîëäàð” á¼ëiìi; “ƽìûñòàðäû ¼íäiðóäi ... ... ... ... ... ... ºàóiïñiçäiãií
ºàìòàìàñûç åòó ¾øií æîáàäà óàºûòøà æîëäàðäû ... æ¸íå ... ... ... ... ... ºîéûë¹àí, ºàæåò áîë¹àí
æà¹äàéäà êiðå-áåðiñ íåìåñå ... æîë ... ... ... ... ... æ¾êòåðäi òàñûìàëäàó ìà»ûíäà¹û (ÑÍèÏ
II-4-80ê) [43] áîéûíøà ... ... ... 20 ì òå» ... ... àéìàºòàð ì¸íi 7ì.
Îð æ¸íå ºàçàí ø½»ºûðëàð ìà»àéûíäà àäàì æ¾ðåòií æåðëåðäå áèiêòiãi 1 ì
ºîðøàóëàð îðíàòûëàäû. Ò¸óëiêòi» ºàð໹û á¼ëiãiíäå ... æ¸íå ... ... ... òèiñ. Ñîíûìåí ºàòà𠺽ðûëûñ àëà»ûí áàðëûº
æà¹ûíàí á¼ãäå àäàìäàðäû» êiðóií áîëäûðìàó ... ... ... ... ... ... æåð ... åíi 2 ì áîëóû òèiñ.
¶éëåðäi» ¼ðòêå ºàðñû á¼ëiêòåðiíäå:
- º½ðûëûñ àëà»ûíû» àóìà¹ûíäà ¼ðò ... ... ... ... ... ºàðñû ñó º½áûðûíäà¹û ãèäðàòòàðìåí;
- º½ðûëûñ àëà»ûíäà ¼ðò ºàóiïñiçäiãií ºàäà¹àëàó òàëàïòàðû æàçûë¹àí ïëàêàòòàð
iëó ºàðàñòûðûë¹àí.
´ðòêå ºàðñû òàºòà æ¸íå ìàòåðèàëäàðäû, ... ... ... ... ºûçûë ñûðìåí á¼ëó.
5.8 ´ðòòi» àëäûí àëó
²½ðûëûñ àëà»ûí ½éûìäàñòûðó êåçiíäåãi ¼ðò ºàóiïñiçäiãi íåãiçiíåí
º½ðûëûñ ... ¼òå ºèûí ... æûëó ... ... ºîëäàíûëàäû (ò/á, òàñ êîíñòðóêöèÿëàðû æ¸íå ò.á.).
´ðò øû¹óû æà¹äàéûíà êåëåñiäåé iñ-øàðàëàð ºàðàñòûðûë¹àí.
Òåç ¼ðòåíåòií ìàòåðèàëäàð ... ... ... ... 10-15 ì ... ... òèiñ. ... áàñòàë¹àíғà äåéií º½ðûëûñ
àëà»ûíäà º½ðûëûñ ìàòåðèàëäàðûí æåòêiçåòií àâòîê¼ëiêòåðäi» û»¹àéëû êåëiï
êåòóií ºàìòàìàñûç åòåòií àëà»äûº æîëäàð ... ... ... ... ... ... ... ºàìòàìàñûç åòó ¾øií º½ðûëûñ ... ... ... 10 ... ... 10 ... ... қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жоба бекіткен тапсырма бойынша орындалды.
Жұмыста қабылданған сәулеттік-құрылыстық және конструктивтік шешімдерге
сәйкес жобаланатын ғимараттың құрылыстық ауданы 3438,0 м2, ... 6347,0 ... ... ... ... ... ... орындалды. Бөлімдер бойынша жүк қабылдайтын баспалдақ және
баспалдақ ... жылу ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізу барысында СК-5363 ... ... ... ... Н.Ә. Қазақстан халқына жолдауы.
2. СНиП РК 3.01-01-2002 Градостроительство. Планировка и ... и ... ... ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... 2008
4. Архитектурные конструкции гражданских зданий./Дехтер С.Б. и др. –К .:
Будевильник,1987-222с.
5. Маклакова Т.Т. ... ... и ... ... ... ҚР ҚНжЕ ... Құрылыс жылу техникасы. Астана, 2003
7. ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001* Құрылыстық климатология. Астана, 2005
8. СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность ... и ... СНиП ... ... и ... –М.: ... ... и конструирование частей жилых и ... ... ... /П.Ф. Вахненко и др-К.: Бузивельник,1987-424с/.
11. СНиП 2.03.01-84-Бетонные и железобетонные конструкции.
12. ... В,М., ... ... ... ... курс ... 1985-782с
13. ҚР ҚНжЕ 5.01-01-2002 Ғимараттар мен имараттар негіздері. Астана 2002
14. Руководство по ... ... ... ... ... ... механизация и автоматизация строительства /С.С. ... ... М.: ... ... 1990-529с/
16. Хамзин С.К. Технология строительного производства. -М.: Высшая ... ... С.С. и др. ... ... ... ... ... по разработке ПОС и ППР для ... ... ... ... К.С. ... ... ... строительных работ.
–М.: Стройиздат, 1980-280с
20. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства . –М.:
Стройиздат,1985-414с
21. СНиП РК 1.03.06-2002 ... ... ... ... и др. Охрана труда в строительстве -М.:
«Высшая школа»,1991-271с.
23. Инженерные решения по ... ... в ... ... / Под. ред. Г.Г.Орлова -М.: Стройиздат,1985-277с.
24. СНиП РК ... ... ... и ... ... ... Шейнин Л.Б. Капитальное строительство и охрана ... ... ... ... П.Т. и др ... оборона. Учебное пособие для вузов изд. 3-
е доп.- -М.: «Высшая школа»,1987-303с.
27. Хамзин С.А. ... ... ... /Курсовое и
дипломное проектирование -М.: «Высшая школа»,1989-216с.
28. МЕЖ ... ... мен ... ... ... жобалау және құрылғылау№- Астана,2005.
29. Хамзин С.К Құрылыс өндірісінің технологиясы ... және ... ... А.тілі 1996ж.
30. Хамзин С.К. Үймереттер мен ... ... ... ... .1996.
-----------------------
а)
L1
q1
L1 = L/cosα
q/cosα
L=1650
б)
30
150
80
L = 1150
30
150
в=150
в1f=520
в)

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өңделген өнімдердің технологиясы14 бет
Ауылшаруашылығындағы кәсіпкерлікті дамыту5 бет
Ақсай-нан» нан-тоқаш комбинатының желдету жүйесі26 бет
Нан өнімдерінің сапасын бақылау13 бет
Нан өнімдерінің сапасын бақылау түрлері10 бет
Талдықорған9 бет
Қазіргі замандағы шертпе дәстүрі5 бет
“Ақсай нанның” ЖШС –ның астық өндірісінің экономикалық жағдайын талдау39 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь