«Құлсары» 110/35/10 кВ қосалқы станциясын қайта құру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1 Обьектінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.1 Сыртқы электрмен қамту сүлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2 Жобалауға арналған мәлеметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2 Электрлік жүктемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.1 Тәуліктік электрлік жүктемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.2 Жылдық электрлік жүктемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
3 Күштік трансформаторларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3.1 Жалпы мағұлмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
3.2 Қосалқы станцида трансформатордың түрін және санын тандау ... ... ... ..14
4 Сым қимасын таңдау және кернеу шығынын тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... .15
5 Жүктемелер картограммасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
5.1 Жүктеме картограммасы туралы жалпы мағұлмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
5.2 Қосалқы станцияның жүктік картограммасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ..27
6 Қысқа тұйықталу тогын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
6.1 Қысқа тұйықталу тогы жалпы мағұылмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
7 Электр қондырғыларды тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
7.1 Шиналарды тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
7.2 Оқшаулағыш тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
7.3 Жоғары вольтты ажыратқыштарды тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
7.4 Разрядник тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
7.5 Загарадиталеь тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
7.6 Өлшеу трансформатор тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
8 Релейлі қорғаныс және автоматика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.1 Релейлік қорғаныс және автоматика туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
8.2 Газдық қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
9 Өздік қажетті трансформаторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..71
10 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..72
10.1Найзағайдан қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
11 Техникалық экономикалық болім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .76
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .78
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
Электр энергия қолайлы әрі, арзан энергия түріне жатады. Электр энергиясының кең таралуына оның оңай өндірілуі, түрлендірілуі және өте алыс қашықтықтарға жеңіл берілетіні әсер етті. Электр энергиясын жеткізу жүйесінде, электр энергиясын түрлендіруге және таратуға арналған электр қосалқы станцияларының маңызы зор. Сондықтан білікті маман даярлауда электр қосалқы станцияларының жұмысына мән берілуі ең маңызды кезең.
Қосалқы станцияларды жобалаған кезде типтік шешімдерді, сұлбаларды және элементтерді пайдалана отырып, қосалқы станция жабдықтарын бірінғайлауға әкеледі, де соның нәтижесінде оның күтімі мен жобалау құны арзандайды. Алайда қосалқы станцины жобалау кезінде оның орнатылатын орны, тағы да басқа көптеген шарттар қатерге алынады.
Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының дамуы энергия тұтынуымен тығыз байланысты. Электр энергиясының тұтынушыларын электр энергиясымен қамтуда ең негізгі қорек көзі энергожүйелері, оған қоса энергия көздері бар өндірістік кәсіпорындар болып қалуда.
Қазақстанның барлық тепе-теңдігі бойынша өндірістің меншікті салмағы шамамен 70% құрайды, осыған байланысты өндірістік кәсіпорнын электрмен жабдықтау үлкен көз қараспен қарайды. Сондықтан электр күшін қабылдайтын құралдардың басты сұранысын қанағаттандыру үшін, еліміз бойынша энергия жүйесінен алынатын барлық электр энергиясын таратуға және тұтынуға арналған жүйелер мынадай жағдаймен құралады.
Электрлік жүйесінің өзінен басталатын біріккен электр станциялар, электрлік және жылулық желісімен бірігіп істелетін өнеркәсіп электр энергиясымен жіберу және тарату. Елдердің бірдей энергия жүйесіне үлкен сұранысына, өнеркәсіптің даму жағдайымен өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау әдістеріне жаңалық ендіруге, үлкен масштабтар бойынша диспетчерлі істелетін өнеркәсіпті енгізуге, электр энергиясын үнемдеуге пайдалы жұмыстар жүргізілуі ескеріледі. Электр энергиясын үнемдеудің жетілуімен электр энергиясын тарату жүйесінің мүлтіксіз күрделі іс-шешімі, КРУ құрылуының рационалды орындалуы, трансформатор қосалқы станциясының сонымен қатар күрделі электр жабдықтау жүйесінің оптимизациясы жүргізіледі.
Электр энергиясының сапасына қойылатын талаптар және оның сапасын қамтамасыздандыру. Рациональды кернеудің таңдалуы, кабелмен сым қимасының оптимальды түсінігі, трансформатор қосалқы станциясының қуаты мен саны, оларды қорғау жүйесінің реактивті қуат компенсациясының желіде орналасу түрлері, үнемдеуге сондай факторлар әсер етеді. Қоршаған ортаны және қауіпсіздік техниканы қорғауға, электр жабдықтау жүйесінің элементтерін күтуге және күрделі құрылыстарына құнның төмендеуін қамтамасыз ету сұранысының таралуына, сонымен қатар өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау сапалығына ерекше көңіл бөлінеді.
- Электр энергиясын пайдалану деңгейі қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорын сипаттамасы, меншікті тығыздық шығынымен және электр энергиясының меншікті шығынның өсуі, технологиялық процесстерде пайдаланатын және өнеркәсіп қуаттылығының 0,65 кВ*А/м2 дейін көтеріліп жетуі осыларға байланысты. Электрболатбалқыту цехының меншікті тығыздық жүктемесі 3-4 кВ*А/м2 құрайды.
- Электр жабдықтау жүйесін құрудағы көптеген факторларды міндетті түрде ескеру керек. Бөлек элементтердің сенімді қоректену категориясы, пайдаланатын қуаты, пайдаланатын жүктеме графигі, мысалы электр пеші; жүктеме мінезі, тез айнымалы жүктеме соғуының болуы; электр жүктемесінің генпланда орналасуы; қосалқы станция қуаты мен саны және басқа да электр энергияны пайдалану пунктері; пайдаланатын кернеуі: орналасу, қуат, кернеу және басқа да орналасқан нәр беруші параметрлер: энергетикалық жүйенің сұранысы, бірегей қоректену есебі, басқаша пайдаланатындар: апаттық және апаттық жағдайдан кейінгі режимдердің сұранысы, қоршаған ортаның шамасы және т.б.
Қосалқы станцияны элетрмен жабдықтау, жобалау тәсілдері берілген жобаның тақырыбы болып табылады. Өнеркәсіптік электрониканың іске асыру қажеттілігін ғылыми – техникалық процестің жылдамдатылуын айтады.Қазіргі заманда өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау жүйесінде жарықтандырудың, технологиялық процестің, автоматтандырудың сенімді пайда болуы, сондай-ақ жобалау кезінде сенімділік жағына көп көңіл бөлінуі, электромагнитті бірігу мен электрэнергияны сапалы қамтамасыз етуі, оперативті автоматтандыру мен релейлік қорғаудың селективтілігі дамуға тез әсер етеді.
Басты есептері, электр жабдықтау жүйесін жобалау кезінде дұрыс жолмен шығарылатын кернеуді таңдау жүйесінің оптимизация параметрлерімен қорытындыланады. Электр жүктемесін анықтау, электр жабдықтау тұрақтылығы, сұраныстың артуы, трансформаторлардың қуаты мен санын рациональды таңдауы, өндірістегі желіс жинағы, кернеуді сәйкестеу әдісі, жүктемені симметриялау әдісі, электр жабдықтау сұлбасын желіде дұрыс жолмен тұрғызу кезінде жоғарғы гормониялық ойластырудың алынуы, оптимальді деңгейдің сенімді сәйкестігі, комплекттілердің құралдары мен қысқа тұықталу тоғын есептеуі жобада көрсетілген. Релейлік қорғау сұрақтары БТҚС – ны жерлендіру сәйкес бөлімдерде қаралған.Қосалқы станцияны жобалау кезінде электр құрылғыларының құралымының ережелері (ПУЭ), стандарттық нормалары және ережелері (СНиП), техникалық қауіпсіздік ережелері (ПТБ) және тағы басқалар нормативті-техникалық құжаттар міндетті емес болуы керек.
Қосалқы станцияны жобалау кезінде максималды үлестіру құрылғыларын жаңа құралдармен жинақтау түрін пайдалану. Есепті шығарғанда жобаның тапсырмасына сәйкес міндетті түрде қосалқы станцияны басты параметрлерінің есептелуін жүргізу. Қосалқы станцияның басты параметрлерінің есептелуін өзіне тізбектей қосылуы керек: келетін электр жүйесін есептеу. Есептеу бойынша бірігіп жиналу таңдауын жүргізуі керек және осыған қысқа тұйықталу тоғының есептеуімен толық техникалық есептелуін жүргізу керек. Берілгеннен шыққан құрамы, қосалқы станцияның басты электр құрылғылар таңдауының жүргізілуі керек, күштік трансформатор мен әуе желісінен кететін релейлік қорғауларының есептеулері.
Қосалқы станцияның эффектілі жұмысы мен жобалауда берілген есептерінен келетін болсақ сұрақты шешу керек, диспекчерлі басқару жүйесін таңдау, сондықтан арнайы күрделі іс шешімінің басты бөлігіне осы проблемаларды шешуге көңіл бөлген. Қосалқы станция қиын обьект болып табылады, басты спецификалық ерекшелігі авариялық мінездеменің бұзылуы болып табылады. Сондықтан сенімді және функционированя жүйесін экономдауы тек қана автомат басқармасында мүмкін. Осы мақсатқа көлемді автомат құрылысы пайдаланады, осылардардан бірінші степьті түсінігін автоматика және релейлік қорғау құралымы көрсетеді.
Электр жабдықтау жүйесін автоматты басқаруды жан-жақты және нормалы режимдерді экономдап қамтамасыз ету қазіргі уақытта осылардың жұмысын автоамтизацияланған жүйе басқармасы қолданылып ЭВМ негізінде құрылған.
Қазіргі уақытта құралып және телемеханика құрылымында қолданып табылды микропроцессорлы техника негізінде, телемеханикалық жүйесімен солардың яғни функцияны кеңінен пайдалану.
Элетрмен жабдықтаудың міндеті мен мақсаты:
“Құлсары” 110/ 35/10 кВ қосалқы станцияны жобалау, тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтау дипломдық жобаның мақсаты, қосалқы станцияның құрылғыларын таңдау, қосалқы станцияны жобалауында технико-экономикалық көрсеткіштерімен дәлелдеу, зерттеу және еңбекті қорғау сұрақтарын шешуге болады.
Жобалау көздері:
Құжаттардың мөлшері мен диплом алдындағы машықтанудың нәтижелері, дипломдық жобаның негізгі көздері болып табылады.
Правила устройства электроустановок- М :Глав. Гос. Энергонадзор России, 1998 г.
2 Муносеев Ю.А Электроснабжение промышленных предприятий- М :
Энергия, 1983 г.
2 Шабад М.А Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей- Л : Энергоатомиздат, 1985 г
4 Барзам А.Б Системная автоматика- М: Энергоатомиздат, 1989 г.
5 Андреев В.А Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Высшая школа, 1991 г.
6 Беляева Е.Н. Как рассчитать ток короткого замыкания- М Энергоатомиздат, 1983 г.
7 Рожкова Л.Д. Козулин В.С. Электроснабжение электрооборудования станций и подстанций- М : Энергоатомиздат,1987 г.
8 Федосеев А.М. Релейная защита- М : Энергия 1976 г.
9 Неклепаев Б.Н. Крючков И.Г. Электирческая часть электростанций и подстанций : Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования М . Энергоатомиздат, 1989 г.
10 Васильев А.Н. и другие. Электрическая часть станций и подстанций Энергоатомиздат, 1990 г.
11 ПТБ при эксплуатаций электроустановок.
12 Крупович.В.И. Ермилов.А.А. Трунковский.Л.Е. Проектирование и монтаж промышленных электрических сетеи.
13 Астахов.Ю.Н. Вайнштейн.Г.М. и другие. В мире энергетики.
М. 1997
14 Лапкин.Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. М. Высшая школа, 1981
15 Дирацу.В.С. Коновалов.П.И. Петренко.Л.И. и другие. Электроснабжение промышленных предприятий. Киев, 1994.
16 А.Боровиков, В.К.Косарев, Г.А.Ходот « Электрлік тораптар мен жүйелер », Москва, Госэнергоиздат. 1963 жыл
17 А.А.Федоров, Г.В.Сербиновский « Өндірістік кәсіпорындарды электрмен қамту жөнінде АНЫҚТАМА ҚҰЖАТТАРЫ »
18 М.А.Шабад «Таратқыш тораптардың релелік қорғаныс және автоматика есептеулері » Энергоатомиздат 1985 жыл
19 Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин «Станциялар мен қосалқы электр қондырғылары » Москва, Энергия 1975 жыл
20 В.Г.Герасимов, А.И.Попов «Электрлі – техникалық анықтама құжаттар» Москва Издательство МЭИ, 2002 жыл
21 И.А.Будзко, Н.М.Зуль « Ауыл шаруашылығын электрмен қамту » Москва, Агропромиздат 1990 жыл
22 Б.Н.Неклепаев, И.Г.Крючков «Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электрлік бөлігі» Курстық жұмыс пен дипломдық жобаға арналған анықтама құжаттары. Москва, Энергоатомиздат 1989 жыл
23 М.С.Цыпленков «Ауыл шаруашылық кәсіпорындарды электрлендіруді жоспарлау және ұйымдастыру» Загорск, Ауыл шаруашылығын механикаландыру техникумы, 1987 жыл
24 «ПУЭ» Москва, Энергия. 1965г.
25 В.П.Щеховцов «Расчет и проектирование схем электроснабжения» Методическое пособие для курсового проектирования, Москва, Форум-Инфра.2003г.
        
        Мазмұны
Кіріспе.......................................................................................................................6
1 Обьектінің сипаттамасы...................................................................................9
1.1 Сыртқы электрмен қамту ... ... ... мәлеметтер....................................................................10
2 Электрлік жүктемелер.....................................................................................11
2.1 Тәуліктік электрлік жүктемелер.....................................................................11
2.2 Жылдық электрлік жүктемелер......................................................................12
3 Күштік трансформаторларды таңдау.............................................................14
3.1 ... ... ... ... ... ... және санын тандау..............14
4 Сым қимасын таңдау және кернеу шығынын тексеру.................................15
5 Жүктемелер ... ... ... ... жалпы мағұлмат......................................27
5.2 Қосалқы станцияның жүктік картограммасын есептеу..............................27
6 Қысқа тұйықталу тогын анықтау...................................................................30
6.1 Қысқа тұйықталу тогы ... ... ... қондырғыларды тандау......................................................................37
7.1 Шиналарды тандау..........................................................................................37
7.2 Оқшаулағыш тандау .............................................................................40
7.3 Жоғары вольтты ажыратқыштарды тандау..................................................41
7.4 Разрядник тандау....................................................................45
7.5 Загарадиталеь ... ... ... ... .....................................................46
8 Релейлі қорғаныс және автоматика..............................................................50
8.1 Релейлік қорғаныс және автоматика ... ... ... ... ... ... ... Еңбекті қорғау..................................................................................................72
10.1Найзағайдан қорғау ....................................................................................74
11 Техникалық экономикалық болім.............................................................76
Қорытынды.........................................................................................................78
Әдебиеттер тізімі........................................................................79
Кіріспе
Электр энергия қолайлы әрі, арзан энергия ... ... ... ... кең таралуына оның оңай өндірілуі, түрлендірілуі және өте алыс ... ... ... әсер ... ... ... жеткізу жүйесінде, электр энергиясын түрлендіруге және таратуға ... ... ... ... маңызы зор. Сондықтан білікті маман даярлауда электр қосалқы ... ... мән ... ең ... кезең.
Қосалқы станцияларды жобалаған кезде типтік шешімдерді, сұлбаларды және элементтерді пайдалана отырып, қосалқы станция жабдықтарын бірінғайлауға әкеледі, де соның нәтижесінде оның ... мен ... құны ... Алайда қосалқы станцины жобалау кезінде оның орнатылатын орны, тағы да ... ... ... ... ... пен ауыл шаруашылығының дамуы энергия тұтынуымен тығыз байланысты. Электр энергиясының тұтынушыларын электр энергиясымен қамтуда ең негізгі қорек көзі ... оған қоса ... ... бар өндірістік кәсіпорындар болып қалуда.
Қазақстанның барлық тепе-теңдігі бойынша ... ... ... ... 70% ... ... ... өндірістік кәсіпорнын электрмен жабдықтау үлкен көз қараспен қарайды. Сондықтан электр күшін қабылдайтын құралдардың басты сұранысын ... ... ... ... энергия жүйесінен алынатын барлық электр энергиясын таратуға және тұтынуға арналған жүйелер ... ... ... ... өзінен басталатын біріккен электр станциялар, электрлік және жылулық ... ... ... ... ... ... ... және тарату. Елдердің бірдей энергия жүйесіне үлкен сұранысына, өнеркәсіптің даму жағдайымен өндірістік ... ... ... ... жаңалық ендіруге, үлкен масштабтар бойынша диспетчерлі істелетін өнеркәсіпті енгізуге, электр энергиясын ... ... ... ... ... Электр энергиясын үнемдеудің жетілуімен электр энергиясын тарату жүйесінің мүлтіксіз күрделі ... КРУ ... ... ... ... қосалқы станциясының сонымен қатар күрделі электр жабдықтау жүйесінің оптимизациясы жүргізіледі.
Электр энергиясының сапасына қойылатын талаптар және оның сапасын ... ... ... ... кабелмен сым қимасының оптимальды түсінігі, трансформатор қосалқы станциясының қуаты мен саны, оларды қорғау жүйесінің реактивті қуат компенсациясының ... ... ... үнемдеуге сондай факторлар әсер етеді. Қоршаған ортаны және ... ... ... ... жабдықтау жүйесінің элементтерін күтуге және күрделі құрылыстарына құнның төмендеуін қамтамасыз ету сұранысының таралуына, сонымен қатар өндірістік ... ... ... ... ... көңіл бөлінеді.
- Электр энергиясын пайдалану деңгейі қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорын сипаттамасы, меншікті тығыздық шығынымен және электр энергиясының меншікті шығынның өсуі, ... ... ... және ... қуаттылығының 0,65 кВ*А/м2 дейін көтеріліп жетуі осыларға байланысты. Электрболатбалқыту цехының меншікті тығыздық жүктемесі 3-4 кВ*А/м2 ... ... ... ... ... көптеген факторларды міндетті түрде ескеру керек. Бөлек элементтердің сенімді қоректену категориясы, пайдаланатын қуаты, пайдаланатын жүктеме графигі, мысалы электр пеші; ... ... тез ... ... ... ... электр жүктемесінің генпланда орналасуы; қосалқы станция қуаты мен саны және басқа да ... ... ... ... ... ... ... қуат, кернеу және басқа да орналасқан нәр беруші параметрлер: энергетикалық жүйенің сұранысы, бірегей ... ... ... ... апаттық және апаттық жағдайдан кейінгі режимдердің сұранысы, ... ... ... және ... ... ... жабдықтау, жобалау тәсілдері берілген жобаның тақырыбы болып табылады. Өнеркәсіптік электрониканың іске асыру қажеттілігін ғылыми - техникалық процестің ... ... ... ... кәсіпорынның электр жабдықтау жүйесінде жарықтандырудың, технологиялық процестің, автоматтандырудың сенімді пайда болуы, сондай-ақ жобалау кезінде сенімділік ... көп ... ... электромагнитті бірігу мен электрэнергияны сапалы қамтамасыз етуі, оперативті автоматтандыру мен релейлік қорғаудың селективтілігі дамуға тез әсер ... ... ... ... жүйесін жобалау кезінде дұрыс жолмен шығарылатын кернеуді таңдау жүйесінің оптимизация параметрлерімен қорытындыланады. Электр жүктемесін ... ... ... ... ... ... трансформаторлардың қуаты мен санын рациональды таңдауы, өндірістегі желіс жинағы, кернеуді сәйкестеу әдісі, жүктемені симметриялау әдісі, электр жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... гормониялық ойластырудың алынуы, оптимальді деңгейдің сенімді сәйкестігі, ... ... мен ... ... ... ... жобада көрсетілген. Релейлік қорғау сұрақтары БТҚС - ны ... ... ... ... ... жобалау кезінде электр құрылғыларының құралымының ережелері (ПУЭ), стандарттық нормалары және ережелері (СНиП), техникалық қауіпсіздік ... (ПТБ) және тағы ... ... ... міндетті емес болуы керек.
Қосалқы станцияны жобалау кезінде максималды үлестіру құрылғыларын жаңа құралдармен жинақтау түрін пайдалану. Есепті шығарғанда жобаның тапсырмасына ... ... ... қосалқы станцияны басты параметрлерінің есептелуін жүргізу. Қосалқы станцияның ... ... ... ... ... ... ... келетін электр жүйесін есептеу. Есептеу бойынша бірігіп жиналу таңдауын жүргізуі керек және осыған ... ... ... ... ... ... есептелуін жүргізу керек. Берілгеннен шыққан құрамы, қосалқы станцияның басты электр құрылғылар таңдауының жүргізілуі керек, күштік ... мен әуе ... ... ... ... ... станцияның эффектілі жұмысы мен жобалауда берілген есептерінен келетін болсақ сұрақты шешу керек, диспекчерлі ... ... ... ... арнайы күрделі іс шешімінің басты бөлігіне осы проблемаларды шешуге көңіл бөлген. Қосалқы станция қиын обьект болып табылады, басты ... ... ... ... ... ... табылады. Сондықтан сенімді және функционированя жүйесін экономдауы тек қана автомат басқармасында мүмкін. Осы ... ... ... ... ... осылардардан бірінші степьті түсінігін автоматика және релейлік қорғау құралымы ... ... ... автоматты басқаруды жан-жақты және нормалы режимдерді экономдап қамтамасыз ету қазіргі уақытта осылардың жұмысын автоамтизацияланған жүйе ... ... ЭВМ ... ... уақытта құралып және телемеханика құрылымында қолданып табылды микропроцессорлы техника негізінде, телемеханикалық жүйесімен солардың яғни функцияны кеңінен пайдалану.
Элетрмен жабдықтаудың ... мен ... 110/ 35/10 кВ ... ... жобалау, тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтау дипломдық жобаның ... ... ... ... ... ... станцияны жобалауында технико-экономикалық көрсеткіштерімен дәлелдеу, зерттеу және еңбекті қорғау сұрақтарын шешуге болады.
Жобалау көздері:
Құжаттардың мөлшері мен ... ... ... ... ... жобаның негізгі көздері болып табылады.
1 Обьектінің сипаттамасы
Қорек көздерінің сипаттамасы. Кернеуі 110 кВ ... ... ... ... ... ... ... сапасының сұранысы МЕСТ 13.109-81 бойынша сәйкес келуі керек.
‹‹ Құлсары ›› аудандық электр тораптары 1974 жылы ... сол ... ... ... ... Ол ... ... орналасқан. Олар бірнеше топтарға бөлінген;
- тексерушілер;
- бекет жөндеушілер;
- іс-әрекет ... ... ... ... ... өте ... ... барлығы 48 адам жұмыс істесе, ал Құлсары ауылы бойынша 21 адам жұмыстанған.
Мұндағы қызметкерлер өте шебер, ... ... ... мол ... Осы жылы ... ... ұйымдастырылған жарыста жүлделі орын алған.
Құлсары қосалқы станциясы іске қосылғаннан бері ондағы электржабдықтарына деген ... ... ... олар ... жаңартылады, қосалқы станция тұтынушыларының жүктемелері де өзгеріп отырады. Тексеру талдаулары, трансформатордың белгіленген қуатының қосалқы станцидан ... ... ... сай ... ... ... ... қатар орнатылған жабдықтың осы кезең талабына сәйкестігін тексеру үшін жасалады. Есептеу кезінде есептік жүктемелер және ... ... мен саны ... тарату тораптары есептеледі, қосалқы станцияның тарату қондырғыларының электр аппараттары мен тоқ ... ... және ... таңдалады. Сондай-ақ электрмен қамтудың қолданыстағы сұлбасының, қосалқы станция жабдықтарының тиімділігі тексеріледі. Осы мақсатта қысқа ... ... мен ... ... ... ... ... станция жабдықтарының жұмыс сенімділігі және сонымен байланысты тұтынушыларды ... ... ... ... ету мүмкішілігі қарастырылады. Электр энергиясымен жабдықтау жүйесін тиімді шешу үшін, сан түрлі ... ... ... ... ... ішіндегі ең пайдалысы таңдалады (сенімділігі бірдей нұсқалар салыстырылады).
Аталған жұмыстың мақсаты электрмен жабдықтау сұлбалары мен ‹‹Құлсары›› қосалқы станция жабдықтарын осы ... ... ... ... ... және оның қызыметінің сенімділігін бағалау болып табылады.
1.1 Сыртқы электрмен қамту сұлбасы
110/35/10 кв ... ... ... ... ... кВ ... станциясы Құлсары аудан тұтынушыларын электр энергиясымен қамту және көптеген кішігірім ауылдарға тарату. Құлсары аудандық ҚС - сы 1- ші ... ... ... ... табылады.
Құлсары 110/35/10 кВ қосалқы станциясы Атырау 110 кВ желісінен қорек алады. Жоғарыда ... ... ӘЖ ... ... 105 км, АС-70 ... алюминий (болатөзекшесі) сымы бар темірбетонды тіректермен тұрғызылған.
1.2 Жобалауға ... ... 110 / 35 / 10 кв ... ... ... стансиясын жобалауға бастапқы берілгендер.
Климаттық жағдайлар:
Қоршаған ортаның атмосферасының ластануы - ... ... ... температурасы:
минималды - 40 0С
максималды + 40 ... + 5 ... ... ... + 4 ... жылдамдығы - 40 м/сек;
Ағындық ( напор) жылдамдық - 64 ... ... ... - 22 ... ... ( ... - ρ = 600 ... қабатының тұздану түрі - сульфатты
Тұздану пайызы - 20-,5: 3,2 %
Жер асты суларының деңгейі - 3,2:4,4 ... асты ... ... - тасымайды
Жылдағы көкмұздық күндердің саны - 10-15 күн
Жылдағы жазғы күндер саны - 210 ... ... ... саны - 155 ... ... күндердің орташа ұзақтығы - 38 сағат
Қосалқы станция орнатылатын ... ... ... және ашық ... ... (АТҚ) үшін жабық таңдау кезінде климаттық, атмосфералық жағдай, міндетті түрде, қатерге алыну керек.
2 Электр жүктемелерін есептеу
2.1 Тәуліктік ... ... ... ... ... энергиясымен қамту көзімен энергожүйелердің құрылғыларының қажетті қуатты таратуды қамтамасыз ету үшін есептелінеді. Күштік электр тораптарын жобалағанда электр ... ... ... ең ... ... саналады, себебі капиталдық шығындар, өткізгіш материал шығыны, электр энергиясының шығын ... және ... ... шығындардың барлығы бұған тығыз байланысты.
05.03.11 ж. берілгендер бойынша энергетикалық жүктемелердің ... 35 кВ ӘЖ - ... - 1022 ... 35 кВ ӘЖ - ... - 1348 ... 35 кв ӘЖ - ... - 966 ... ... ӘЖ ... - 3336 ... 10 кВ ӘЖ - Басқару - 224 ... 10 кВ ӘЖ - ... - 62 ... 10 кВ ӘЖ - ... - 157 ... 10 кВ ӘЖ - Сары кемер - 158 ... 10 кВ ӘЖ - ... - 382 ... 10 кв ӘЖ - Жақсымай - 1011 ... 10 кв ӘЖ - ... - 1517 ... ... ӘЖ ... - 3511 ... Кесте Тәулік жүктемелер
Уакыт
Шығып жатқан желілер, кВ
Жалппы жүктеме
35
10
Қарасу
Достық
Арықтас
Басқару
Кенесту
Шитубек
Сары кемер
Қобыланды
Жақсымай
Қайсар
00
650
1000 ... ... ... ... жатқан желілер, кВ
Жалппы жүктеме
35
10
Қарасу
Достық
Арықтас
Басқару
Кенесту
Шитубек
Сары кемер
Қобыланды
Жақсымай
Қайсар
00
610
420
600
150
40
90
115
250
600
700
3845
02
310
360
300
51
18
40
41
190
320
600
2290
04
290
460
240
46
11
31
32
110
260
590
1970
06
350
730
340
59
22
46
46
230
380
600
2533
08
620
610
610
120
31
90
80
260
620
710
3871
10
590
740
570
100
29
110
86
250
590
610
3520
12
690
700
650
190
49
90
125
260
710
810
4334
14
600
530
590
120
31
46
100
200
610
760
3816
16
420
620
410
86
31
70
89
190
430
500
2732
18
560
950
590
97
49
110
110
260
520
650
3508
20
720
1200
750
170
55
131
125
290
760
1100
5024
22
910
690
860
200
40
90
132
310
890
1300
5988
Жазғы кездегі жүктеме
(2.1.1)
(2.1.2)
Жазғы және қысқы күндердегі екі ... ... ... ... ... ... ... күндердің қосындысына тең. Ол (1.1) және (1.2) өрнекте көрсеткен.
Wжаз=(3845+2290+1970+2533+3871+3520+4334+3816+2732+3508+5024+
5988)*2=86862кВт*сағ ... ... ... және ... күндердің электр энергиясының
қосындысын жылдық электр энергиясын есептедім.
Wжыл =86862+101398 = 188260кВт*сағ
2.2 Жылдық электр жүктемелер
Жылдық орташа жүктемені анықтаймын. Ол үшін ... ... ... бір жылдағы күнге бөліп таптым. (2.2.1) өрнекте көрсетілген.
Рор = Wқыс / 24 ... = 101398/ 24 = ... ... ... ол үшін ... орташа жүктемені бір күндегі максималдық жүктеме мәніне бөлдім.
(2.2.2)
Ксұр =4225 /6249 = ... : Рмак - ... ... ... ... (2.1.1) ... ... максималдық жүктеме мәніне (2.2.1) өрнекте есептелген мәні. Жылдық график бойынша максималдық жүктемені пайдалану ұзақтығы:
Тmax = Ксұр * tжыл = 0.68* 8760 = 5957 ... : Ксұр - ... ... ... tжыл - бір жылдағы күн саны.
Есептеу жүктемесін анықтау
Максимум жиілігінде қуат ... ...
cos = 0,89, tg = ... ... ... ... = Рмак* tg ... = ... = 3187 ... :
Рмак - орташа жүктеме мәнін жоғарыда (1.2) кестеден алдым.
Толық есептеу қуаты
Sмак = √ ... + Q2мак = √ 62492 +31872 = 7021 ... ... трансформатор таңдаймыз
3.1 Жалпы мағұлмат
Трансформаторлар қосалқы станцияның негзгі жабдығы, сондықтан электр ... ... ... ... ... ... олардың түрін, қуатын, санын дұрыстехникалық, экономикалық негіздермен тандау ... ... ... ... түрін, номиналдық қуатын анықтауға негізделеді. Трансформатордың негізгі көрсеткіштеріне: номиналдық қуат, кернеу, ток, қысқа тұйықталу ысыраптары ... ... ... ... ... ... қуаттылығы бірдей, жай, сенімді, экономикалық сұлба бойынша, жоғары кернеуі, бос жүріс тогы, бос жүріс пен қысқа тұйықталғыштары бар, ол ... ... жоқ, екі ... ... ... қабылданды.
3.2 Қосалқы станцида трансформатордың түрін және санын ... ... ... және ... ... ... орнатылған күштік трансформаторлар электр энергиясын бір кернеуден екінші түрлі кернеуге түрлендіруге арналған. Қосынды қуаттарды ... үш бір ... ... дайындауға немесе екі үш фазалы трансформатор қолдану рұқсат етілген.
Трансформаторларды ... ... ... түрі мен ... ... ... Трансформаторлардың негізгі параметрлеріне олардың номиналды қуаты, кернеуі, ... ... ... ... бос жүріс тоғы, бос жүріс және қысқа тұйықталу шығындары жатады. Трансформаторлардың түрі мен қуатын анықтауды ... ... ... ... ... Екі ... ... тандадым, түрі ТМТН - 6300/110
Күштік трансформатордың паспорттық берілгені:
Sн = 6.3 МВА, UЖК = 115 кВ, UТ.К = 38,5 кВ Uк = 10,5c/o, Iб.ж = ... ЖК - ОК = 10,5 ... - КК = 17 % ... - КК = 6 ... ... ... тексереміз
7021 / 2*6300 = 0.56 < 0.93
Жүктемеге тексерейік
< 1.1 А ... = Sтр + 10 % Sтр Sап - апат ... ... ... ... ... - ... төмендеген кездегі минималды кернеу, Umin= +- 11 %
Л.Д.Рожкова, ... ... ... ... - 677 ... ... тексере отырып, нұсқаулардың екеуі де электр энергиясын тұтынушыларды санаттарына сәйкесті қажетті қуатпен, талапқа сай сенімділікпен қамтамасыз ете ... ... ... ... Сым ... ... және кернеу шығынын тексеру
Атырау ҚС-на дейінгі 110кВ әуе желісінің сымының ... ... (4.1) ... (4.2) ... үшін ... ... (4.1) (4.2) ... қолданамып, былай есептеледі:
А мм2
мұндағы:
J - ... ... ... ( әуе ... ... - бұл 110 кВ ... ... - толық қуаттың 6.3 МВА мәні.
Iесеп - сол жердегі әуе ... ... есеп ... ... ... АС-70 ... ... сымын ( болат
өзекшесімен) таңдалады.
4.1 Кесте Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп А
Ic
АС-70
0.345
0.429
265
0.11
Қарасуға дейінгі 35 кВ әуе ... сым ... ... ол үшін жоғарыда көрсетілген (4.1) (4.2) формуланы ... ... ... ... J - ... ... ... ( әуе желілерге 1,1)
U - бұл 35 кВ кернеудің мәні.
S - ... ен ... ...
Iесеп - сол жердегі әуе желісінің максималдық есеп тогы, А.
Бұл желіге АС-50 маркалы алюминий сымын (болат өзекшесімен) ... ... Желі ... А
Ic
АС-50
0.355
0.603
210
0.025
Достыққа дейінгі 35 кВ әуе желісінің сым қимасы анықталады, ол үшін жоғарыда көрсетілген (4.1) (4.2) формуланы қолданамып, ... ... ... - ... ... ... ( әуе ... 1,1)
U - бұл 35 кВ кернеудің ... - ... ен ... жүктеме
Iесеп - сол жердегі әуе желісінің максималдық есеп тогы, А
Бұл желіге АС-50 маркалы ... ... ( ... ... ... Кесте Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп А
Ic
АС-50
0.355
0.603
210
0.025
Арықтасқа дейінгі 35 кВ әуе желісінің сым қимасы анықталады, ол үшін жоғарыда ... (4.1) (4.2) ... ... былай есептеледі: А
мм2
мұндағы:
J - сымның экономикалық тығыздығы ( әуе желілерге 1,1)
U - бұл 35 кВ кернеудің ... - ... ен ... жүктеме
Iесеп - сол жердегі әуе желісінің максималдық есеп тогы, А.
Бұл желіге АС-50 маркалы алюминий сымын (болат өзекшесімен) ... ... Желі ... ... 10кв ... әуе ... сым ... анықталады, ол үшін жоғарыда көрсетілген (4.1) (4.2) формуланы қолданамып, былай есептеледі:
А
мм2
мұндағы:
J - ... ... ... ( әуе ... ... - бұл 10 кВ ... мәні.
S - кестедегі ен ... ... - сол ... әуе ... ... есеп ... ... желіге АС-35 маркалы алюминий сымын ( болат өзекшесімен)
таңдалады.
4.5 ... Желі ... ... 10 кв ... әуе желісінің сым қимасы анықталады, ол үшін жоғарыда ... (4.1) (4.2) ... ... ... ... мм2
мұндағы:
J - сымның экономикалық тығыздығы ( әуе ... ... - бұл 10 кВ ... ... - ... ен ... ... - сол жердегі әуе желісінің максималдық есеп тогы, А
Бұл ... ... АС-16 ... алюминий сымын таңдалады.
4.6 Кесте Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп ... ... 10кв әуе ... сым ... ... ол үшін ... ... (4.1) (4.2) формуланы қолданамып, былай есептеледі:
А
мм2
мұндағы: J - ... ... ... ( әуе ... ... - бұл 10 кВ ... мәні.
S - кестедегі ен ... ... - сол ... әуе ... ... есеп ... А.
Бұл желіге АС-16 маркалы алюминий сымын (болат өзекшесімен) таңдалады.
4.7 Кесте Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп А
Ic
АС-16
0.4
1.96
105
0.025
Сары кемерге ... кв әуе ... сым ... ... ол үшін ... ... (4.1) (4.2) формуланы қолданамып, былай есептеледі
А
мм2
мұндағы:
J - сымның экономикалық ... ( әуе ... ... - бұл 10 кВ ... ... - кестедегі ен үлкен жүктеме
Iесеп - сол ... әуе ... ... есеп тогы, А.
Бұл желіге АС-16 маркалы алюминий сымын (болат өзекшесімен) таңдалады.
4.8 Кесте Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп А
Ic
АС-16
0.4
1.96
105
0.025
Қабыландыға ... кв әуе ... сым ... ... ол үшін ... ... (4.1) (4.2)формуланы қолданамып, былай есептеледі:
А
мм2
мұндағы:
J - ... ... ... ( әуе ... 1,1)
U - бұл 10 кВ кернеудің мәні.
S - ... ен ... ... - сол ... әуе ... максималдық есеп тогы, А.
Чилекке дейінгі желіге АС-35 маркалы алюминий сымын (болат өзекшесімен) ...
4.9 ... Желі ... А
Ic
АС-35
0.366
0.79
175
0.025
Жақсымайға дейінгі 10 кв әуе желісінің сым қимасы анықталады, ол үшін жоғарыда көрсетілген (4.1) (4.2) формуланы ... ... ... ... - ... экономикалық тығыздығы ( әуе желілерге 1,1)
U - бұл 10 кВ ... ... - ... ен ... ... - сол жердегі әуе желісінің максималдық есеп тогы, А.
Станцияға дейінгі желіге АС-70 маркалы алюминий сымын (болат өзекшесімен) ... ... ... Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп А
Ic
АС-70
0.345
0.429
265
0.11
Қайсарға дейінгі 10 кв әуе ... сым ... ... ол үшін ... ... (4.1) (4.2) ... ... былай есептеледі:
А
мм2
мұндағы:
J - сымның экономикалық тығыздығы ( әуе желілерге 1,1)
U - бұл 10 кВ ... ... - ... ен ... ... - сол ... әуе ... максималдық есеп тогы, А.
ҚАЙСАР-ға дейінгі желіге АС-95 маркалы алюминий ... ... ... ... Кесте Желі маркасы
Маркасы
Х0
R0
Iдоп А
Ic
АС-95
0.334
0.306
330
0.025
4.12 Кесте. Келіп және ... ... ... ... ... ... кернеулі әуелі желісі, кВ
110
35
10
Құлсары
Қарасу
Достық
Арықтас
Басқару
Кенесту
Шитубек
Сары кемер
Қобыланды
Жақсымай
Қайсар
АС-70
АС-50
АС-50
АС-50
АС_35
АС-16
АС-16
АС-16
АС-35
АС-70
АС-95
Енді осы таңдалған сымдарды кернеу шығынына тексерейік. Желінің кернеу ... ... үшін ... ... ... = ... ( R cosφ + X sinφ ... формуламен кернеу шығынын есептеу үшін желісінің соңындағы жүктеме тоғын білуіміз қажет, сондықтан берілген қуаттарының мәндерінің орнына комплексті ... ... ... ... ... = P - jQ
Ia = I cosφ =
Ir = I sinφ = ... тораптағы кернеуі, кВ;
Ia - активті ток, ... - ... ток, ... ... (4.3) формуласына қойып желідегі кернеу шығынын мына күйдегі формуламен анықтауға ... = ... ΔU = ... ... ... ... ... кернеулері белгісіз болады, сондықтан желі соңындағы дәл U кернеудің ... ... Uном ... ... ... ... = ... = r0 l, X = x0 l ... ... ... мына ... ... болады, Ом
Мұндағы:
r0, х0 - сымдардың меншікті кедергілері, Ом/км;
L - әуе ... ... ... = ; ... өзгертілген формулалардан кернеу шығынын вольтпен алу үшін Р (активті қуат) шамасы ... ... ... ... ал Q ... қуат) реактивті вольтампермен немесе реактивті киловольтампермен алынады, сонда кернеу ... ... ... ... ... ... есептелінеді. В.А.Боровиков ]
Атырау 110 кВ әуе желісіндегі кернеу ... ... - әуе ... номиналдық кернеуі, кВ;
P - активтік қуаты, МВА;
Q - реактивті қуаты, МВар;
r0, х0 - ... ... ... Ом/км
L - әуе желісінің ұзындығы, км;

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кен орынның жалпы жағдайы8 бет
Кәсіпорынның маркетинг қызметін басқарудың теориялық негізі76 бет
Мұнай және газ4 бет
Мұнай өндеу қалдықтары7 бет
Нарықтағы маркетингтік зерттеулер теориясы30 бет
Қазақстан тарихы: мәдениеттің басты аспектілері46 бет
Қаржы - шаруашылық қызметті талдау81 бет
Ислам дінінде ақыретке сенудің қоршаған ортаға тигізетін әсері6 бет
Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету факторы21 бет
Шәкәрім шығармашылығындағы діни терминдердің маңызы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь