Бөкейорда ауданы 35/10 кВ «Бисен» қосалқы станциясын қайта құру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1 Дипломдық жобаға берілгендер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.1 35.10 кВ шинасындағы тәуліктік жүктеме графигі ... ... ... ... ... ... ...9
2 Жүктеме картограммасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
3 Күштік трансформаторды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3.1 Қосалқы станцияның түрі мен санын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... .15
4 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
5 Шина таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
5.1 Жоғарғы вольтті ажыратқыш таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
5.2 Өлшеуіш трансформаторларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
6 Автоматика және релелік қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
7 Трансформатордағы МТҚ есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
8 ӨМТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
9 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
9.1Қосалқы станцияны жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
9.2 Найзағай тартқышты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
9.3 Жерге қосу кедергісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
10 Технико.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Электр энергиясын жеткізу жүйесінде, электр энергиясын түрлендіруге және таратуға арналған электр қосалқы станцияларының маңызы зор. Электрлік жүйесінің өзінен басталатын біріккен электр станциялар, электрлік және жылулық желісімен бірігіп істелетін өнеркәсіп электр энергиясымен жіберу және тарату. Электр энергия қолайлы әрі, арзан энергия түріне жатады. Электр энергиясының кең таралуына оның оңай өндірілуі, түрлендірілуі және өте алыс қашықтықтарға жеңіл берілетіні әсер етті. Сондықтан білікті маман даяарлауда электр қосалқы станцияларының жұмысына мән берілуі ең маңызды кезең. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының дамуы энергия тұтынуымен тығыз байланысты.
Электр энергиясының тұтынушыларын электр энергиясымен қамтуда ең негізгі қорек көзі энергожүйелері, оған қоса энергия көздері бар өндірістік кәсіпорындар болып қалуда. Қосалқы станцияларды жобалаған кезде типтік шешімдерді, сұлбаларды және элементтерді пайдалана отырып, қосалқы станция жабдықтарын бірінғайлауға әкеледі, де соның нәтижесінде оның күтімі мен жобалау құны арзандайды. Алайда қосалқы станцины жобалау кезінде оның орнатылатын орны, тағы да басқа көптеген шарттар қатерге алынады.
Қазақстанның барлық тепе-теңдігі бойынша өндірістің меншікті салмағы шамамен 70% құрайды, осыған байланысты өндірістік кәсіпорнын электрмен жабдықтау үлкен көз қараспен қарайды. Электрлік жүйесінің өзінен басталатын біріккен электр станциялар, электрлік және жылулық желісімен бірігіп істелетін өнеркәсіп электр энергиясымен жіберу және тарату. Сондықтан электр күшін қабылдайтын құралдардың басты сұранысын қанағаттандыру үшін, еліміз бойынша энергия жүйесінен алынатын барлық электр энергиясын таратуға және тұтынуға арналған жүйелер мынадай жағдаймен құралады.
Электр энергиясын үнемдеудің жетілуімен электр энергиясын тарату жүйесінің мүлтіксіз күрделі іс-шешімі, КРУ құрылуының рационалды орындалуы, трансформатор қосалқы станциясының сонымен қатар күрделі электр жабдықтау жүйесінің оптимизациясы жүргізіледі.
Елдердің бірдей энергия жүйесіне үлкен сұранысына, өнеркәсіптің даму жағдайымен өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау әдістеріне жаңалық ендіруге, үлкен масштабтар бойынша диспетчерлі істелетін өнеркәсіпті енгізуге, электр энергиясын үнемдеуге пайдалы жұмыстар жүргізілуі ескеріледі. Электр энергиясының сапасына қойылатын талаптар және оның сапасын қамтамасыздандыру, осыған байланысты қабылданатын кернеудің жіберілетін ауытқуы:
- ауыл шаруашылық тұтынушылардың электр қабылдағыштарының қысқыштарында қалыпты режимде +5% ;
- қалыпты режим кернеуіне қарағанда апаттан кейінгі режимде кернеуді қосымша 5 % төмендету рұқсат етілген;
Қолдануы бойынша электрберіліс желілері беріледі:
- 0,4 кВ - ауыл пункттері ішінде және ірі ауыл шаруашылық обьектілерінде;
- 10 кВ - шаруашылық іштеріндегі, ірі ауыл пункттеріндегі, тұтынушылардағы таратушы желілер;
- 35 кВ - аудандардың ішіндегі, аудан орталықтарының ірі шаруашылықтарының таратушы желілері;
Рациональды кернеудің таңдалуы, кабелмен сым қимасының оптимальды түсінігі, трансформатор қосалқы станциясының қуаты мен саны, оларды қорғау жүйесінің реактивті қуат компенсациясының желіде орналасу түрлері, үнемдеуге сондай факторлар әсер етеді. Қоршаған ортаны және қауіпсіздік техниканы қорғауға, электр жабдықтау жүйесінің элементтерін күтуге және күрделі құрылыстарына құнның төмендеуін қамтамасыз ету сұранысының таралуына, сонымен қатар өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау сапалығына ерекше көңіл бөлінеді.
- Электр энергиясын пайдалану деңгейі қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорын сипаттамасы, меншікті тығыздық шығынымен және электр энергиясының меншікті шығынның өсуі, технологиялық процесстерде пайдаланатын және өнеркәсіп қуаттылығының 0,65 кВ*А/м2 дейін көтеріліп жетуі осыларға байланысты. Электрболатбалқыту цехының меншікті тығыздық жүктемесі 3-4 кВ*А/м2 құрайды.
- Электр жабдықтау жүйесін құрудағы көптеген факторларды міндетті түрде ескеру керек. Бөлек элементтердің сенімді қоректену категориясы, пайдаланатын қуаты, пайдаланатын жүктеме графигі, мысалы электр пеші; жүктеме мінезі, тез айнымалы жүктеме соғуының болуы; электр жүктемесінің генпланда орналасуы; қосалқы станция қуаты мен саны және басқа да электр энергияны пайдалану пунктері; пайдаланатын кернеуі: орналасу, қуат, кернеу және басқа да орналасқан нәр беруші параметрлер: энергетикалық жүйенің сұранысы, бірегей қоректену есебі, басқаша пайдаланатындар: апаттық және апаттық жағдайдан кейінгі режимдердің сұранысы, қоршаған ортаның шамасы және т.б.
Басты есептері, электр жабдықтау жүйесін жобалау кезінде дұрыс жолмен шығарылатын кернеуді таңдау жүйесінің оптимизация параметрлерімен қорытындыланады. Электр жүктемесін анықтау, электр жабдықтау тұрақтылығы, сұраныстың артуы, трансформаторлардың қуаты мен санын рациональды таңдауы, өндірістегі желіс жинағы, кернеуді сәйкестеу әдісі, жүктемені симметриялау әдісі, электр жабдықтау сұлбасын желіде дұрыс жолмен тұрғызу кезінде жоғарғы гормониялық ойластырудың алынуы, оптимальді деңгейдің сенімді сәйкестігі, комплекттілердің құралдары мен қысқа тұықталу тоғын есептеуі жобада көрсетілген. Релейлік қорғау сұрақтары БТҚС – ны жерлендіру сәйкес бөлімдерде қаралған.
Қосалқы станцияны жобалау кезінде электр құрылғыларының құралымының ережелері (ПУЭ), стандарттық нормалары және ережелері (СНиП), техникалық қауіпсіздік ережелері (ПТБ) және тағы басқалар нормативті-техникалық құжаттар міндетті емес болуы керек.
Қосалқы станцияны жобалау кезінде максималды үлестіру құрылғыларын жаңа құралдармен жинақтау түрін пайдалану. Есепті шығарғанда жобаның тапсырмасына сәйкес міндетті түрде қосалқы станцияны басты параметрлерінің есептелуін жүргізу. Қосалқы станцияның басты параметрлерінің есептелуін өзіне тізбектей қосылуы керек: келетін электр жүйесін есептеу. Есептеу бойынша бірігіп жиналу таңдауын жүргізуі керек және осыған қысқа тұйықталу тоғының есептеуімен толық техникалық есептелуін жүргізу керек. Берілгеннен шыққан құрамы, қосалқы станцияның басты электр құрылғылар таңдауының жүргізілуі керек, күштік трансформатор мен әуе желісінен кететін релейлік қорғауларының есептеулері.
Қосалқы станцияның эффектілі жұмысы мен жобалауда берілген есептерінен келетін болсақ сұрақты шешу керек, диспекчерлі басқару жүйесін таңдау, сондықтан арнайы күрделі іс шешімінің басты бөлігіне осы проблемаларды шешуге көңіл бөлген. Қосалқы станция қиын обьект болып табылады, басты спецификалық ерекшелігі авариялық мінездеменің бұзылуы болып табылады. Осы мақсатқа көлемді автомат құрылысы пайдаланады, осылардардан бірінші степьті түсінігін автоматика және релейлік қорғау құралымы көрсетеді. Электр жабдықтау жүйесін автоматты басқаруды жан-жақты және нормалы режимдерді экономдап қамтамасыз ету қазіргі уақытта осылардың жұмысын автоамтизацияланған жүйе басқармасы қолданылып ЭВМ негізінде құрылған. Қазіргі уақытта құралып және телемеханика құрылымында қолданып табылды микропроцессорлы техника негізінде, телемеханикалық жүйесімен солардың яғни функцияны кеңінен пайдалану.
Қосалқы станцияны элетрмен жабдықтау, жобалау тәсілдері берілген жобаның тақырыбы болып табылады. Өнеркәсіптік электрониканың іске асыру қажеттілігін ғылыми – техникалық процестің жылдамдатылуын айтады.Қазіргі заманда өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау жүйесінде жарықтандырудың, технологиялық процестің, автоматтандырудың сенімді пайда болуы, сондай-ақ жобалау кезінде сенімділік жағына көп көңіл бөлінуі, электромагнитті бірігу мен электрэнергияны сапалы қамтамасыз етуі, оперативті автоматтандыру мен релейлік қорғаудың селективтілігі дамуға тез әсер етеді.
Правила устройства электроустановок- М :Глав. Гос. Энергонадзор России, 1998 г.
2 Муносеев Ю.А Электроснабжение промышленных предприятий- М :
Энергия, 1983 г.
2 Шабад М.А Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей- Л : Энергоатомиздат, 1985 г
4 Барзам А.Б Системная автоматика- М: Энергоатомиздат, 1989 г.
5 Андреев В.А Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Высшая школа, 1991 г.
6 Беляева Е.Н. Как рассчитать ток короткого замыкания- М Энергоатомиздат, 1983 г.
7 Рожкова Л.Д. Козулин В.С. Электроснабжение электрооборудования станций и подстанций- М : Энергоатомиздат,1987 г.
8 Федосеев А.М. Релейная защита- М : Энергия 1976 г.
9 Неклепаев Б.Н. Крючков И.Г. Электирческая часть электростанций и подстанций : Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования М . Энергоатомиздат, 1989 г.
10 Васильев А.Н. и другие. Электрическая часть станций и подстанций Энергоатомиздат, 1990 г.
11 ПТБ при эксплуатаций электроустановок.
12 Дирацу.В.С. Коновалов.П.И. Петренко.Л.И. и другие. Электроснабжение промышленных предприятий. Киев, 1994.
13 А.Боровиков, В.К.Косарев, Г.А.Ходот « Электрлік тораптар мен жүйелер », Москва, Госэнергоиздат. 1963 жыл
14 А.А.Федоров, Г.В.Сербиновский « Өндірістік кәсіпорындарды электрмен қамту жөнінде АНЫҚТАМА ҚҰЖАТТАРЫ »
15 М.А.Шабад «Таратқыш тораптардың релелік қорғаныс және автоматика есептеулері » Энергоатомиздат 1985 жыл
16 Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин «Станциялар мен қосалқы электр қондырғылары » Москва, Энергия 1975 жыл
17 В.Г.Герасимов, А.И.Попов «Электрлі – техникалық анықтама құжаттар» Москва Издательство МЭИ, 2002 жыл
18 И.А.Будзко, Н.М.Зуль « Ауыл шаруашылығын электрмен қамту » Москва, Агропромиздат 1990 жыл
19 Б.Н.Неклепаев, И.Г.Крючков «Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электрлік бөлігі» Курстық жұмыс пен дипломдық жобаға арналған анықтама құжаттары. Москва, Энергоатомиздат 1989 жыл
20 М.С.Цыпленков «Ауыл шаруашылық кәсіпорындарды электрлендіруді жоспарлау және ұйымдастыру» Загорск, Ауыл шаруашылығын механикаландыру техникумы, 1987 жыл
21 «ПУЭ» Москва, Энергия. 1965г.
22 В.П.Щеховцов «Расчет и проектирование схем электроснабжения» Методическое пособие для курсового проектирования, Москва, Форум-Инфра.2003г.
23 Крупович.В.И. Ермилов.А.А. Трунковский.Л.Е. Проектирование и монтаж промышленных электрических сетеи.
24 Астахов.Ю.Н. Вайнштейн.Г.М. и другие. В мире энергетики.
М. 1997
25 Лапкин.Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. М. Высшая школа, 1981
        
        Мазмұны
Кіріспе -----------------------------------------------------------------------------------6
1 Дипломдық жобаға берілгендер ---------------------------------------------------9
1.1 35-10 кВ ... ... ... графигі ---------------------------9
2 Жүктеме картограммасы -----------------------------------------------------------12
3 Күштік трансформаторды таңдау -------------------------------------------------14
3.1 ... ... түрі мен ... ... ... ... ... тоғын есептеу ---------------------------------------------------16
5 Шина таңдау ---------------------------------------------------------------------------23
5.1 Жоғарғы вольтті ажыратқыш таңдау ... ... ... ... ... ... және релелік қорғаныс -----------------------------------------------30
7 Трансформатордағы МТҚ есептеу ... ӨМТ ... ... ... ... ... ... ---------------------------------------------50
9.2 Найзағай тартқышты есептеу ----------------------------------------------------50
9.3 Жерге қосу кедергісін есептеу ---------------------------------------------------52
10 Технико-экономикалық көрсеткіштер ------------------------------------------54
Қорытынды -------------------------------------------------------------------------------58
Әдебиеттер тізімі ------------------------------------------------------------------------59
Кіріспе
Электр энергиясын жеткізу ... ... ... ... және ... арналған электр қосалқы станцияларының маңызы зор. Электрлік жүйесінің өзінен басталатын біріккен электр станциялар, электрлік және ... ... ... ... ... электр энергиясымен жіберу және тарату. Электр энергия қолайлы әрі, арзан энергия түріне ... ... ... кең ... оның оңай ... ... және өте алыс ... жеңіл берілетіні әсер етті. Сондықтан білікті маман даяарлауда электр қосалқы станцияларының жұмысына мән берілуі ең ... ... ... пен ауыл ... ... энергия тұтынуымен тығыз байланысты.
Электр энергиясының тұтынушыларын электр энергиясымен қамтуда ең негізгі қорек көзі ... оған қоса ... ... бар ... ... ... қалуда. Қосалқы станцияларды жобалаған кезде типтік шешімдерді, сұлбаларды және элементтерді пайдалана отырып, қосалқы станция жабдықтарын бірінғайлауға әкеледі, де ... ... оның ... мен ... құны ... ... қосалқы станцины жобалау кезінде оның орнатылатын орны, тағы да басқа көптеген шарттар қатерге алынады.
Қазақстанның барлық тепе-теңдігі бойынша өндірістің ... ... ... 70% құрайды, осыған байланысты өндірістік кәсіпорнын электрмен жабдықтау үлкен көз қараспен қарайды. Электрлік ... ... ... ... ... ... электрлік және жылулық желісімен бірігіп істелетін өнеркәсіп электр энергиясымен ... және ... ... ... күшін қабылдайтын құралдардың басты сұранысын қанағаттандыру үшін, еліміз бойынша энергия жүйесінен алынатын барлық электр энергиясын таратуға және ... ... ... ... ... ... энергиясын үнемдеудің жетілуімен электр энергиясын тарату жүйесінің мүлтіксіз ... ... КРУ ... ... ... трансформатор қосалқы станциясының сонымен қатар күрделі электр жабдықтау жүйесінің оптимизациясы жүргізіледі.
Елдердің бірдей энергия жүйесіне үлкен ... ... даму ... ... ... электр жабдықтау әдістеріне жаңалық ендіруге, үлкен масштабтар бойынша диспетчерлі істелетін өнеркәсіпті енгізуге, электр энергиясын үнемдеуге пайдалы жұмыстар ... ... ... ... ... қойылатын талаптар және оның сапасын қамтамасыздандыру, осыған байланысты қабылданатын кернеудің жіберілетін ауытқуы:
- ауыл шаруашылық тұтынушылардың ... ... ... ... ... +5% ;
- қалыпты режим кернеуіне қарағанда апаттан кейінгі режимде кернеуді қосымша 5 % ... ... ... ... электрберіліс желілері беріледі:
- 0,4 кВ - ауыл пункттері ішінде және ірі ауыл ... ... 10 кВ - ... ... ірі ауыл ... тұтынушылардағы таратушы желілер;
- 35 кВ - аудандардың ... ... ... ірі ... ... желілері;
Рациональды кернеудің таңдалуы, кабелмен сым қимасының оптимальды түсінігі, трансформатор қосалқы станциясының қуаты мен саны, оларды қорғау жүйесінің ... қуат ... ... ... ... ... ... факторлар әсер етеді. Қоршаған ортаны және қауіпсіздік техниканы қорғауға, электр ... ... ... күтуге және күрделі құрылыстарына құнның төмендеуін қамтамасыз ету сұранысының таралуына, сонымен қатар өндірістік кәсіпорынның электр жабдықтау сапалығына ерекше көңіл ... ... ... ... ... қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорын сипаттамасы, меншікті тығыздық ... және ... ... ... ... өсуі, технологиялық процесстерде пайдаланатын және өнеркәсіп қуаттылығының 0,65 кВ*А/м2 дейін көтеріліп жетуі осыларға байланысты. Электрболатбалқыту ... ... ... ... 3-4 кВ*А/м2 құрайды.
- Электр жабдықтау жүйесін құрудағы көптеген факторларды міндетті түрде ... ... ... ... ... ... категориясы, пайдаланатын қуаты, пайдаланатын жүктеме графигі, мысалы электр пеші; жүктеме мінезі, тез айнымалы жүктеме соғуының болуы; электр жүктемесінің генпланда орналасуы; ... ... ... мен саны және ... да электр энергияны пайдалану пунктері; пайдаланатын кернеуі: орналасу, қуат, кернеу және басқа да ... нәр ... ... энергетикалық жүйенің сұранысы, бірегей қоректену есебі, басқаша пайдаланатындар: ... және ... ... ... режимдердің сұранысы, қоршаған ортаның шамасы және т.б.
Басты есептері, электр жабдықтау жүйесін жобалау кезінде дұрыс жолмен шығарылатын кернеуді таңдау жүйесінің оптимизация ... ... ... ... ... электр жабдықтау тұрақтылығы, сұраныстың артуы, трансформаторлардың қуаты мен санын рациональды таңдауы, өндірістегі желіс жинағы, кернеуді сәйкестеу ... ... ... ... ... ... сұлбасын желіде дұрыс жолмен тұрғызу кезінде жоғарғы гормониялық ойластырудың алынуы, оптимальді деңгейдің сенімді сәйкестігі, комплекттілердің құралдары мен ... ... ... ... ... көрсетілген. Релейлік қорғау сұрақтары БТҚС - ны жерлендіру сәйкес бөлімдерде қаралған.
Қосалқы станцияны жобалау кезінде электр ... ... ... ... стандарттық нормалары және ережелері (СНиП), техникалық қауіпсіздік ережелері (ПТБ) және тағы ... ... ... ... емес ... ... ... жобалау кезінде максималды үлестіру құрылғыларын жаңа құралдармен жинақтау түрін пайдалану. Есепті шығарғанда жобаның ... ... ... ... ... ... басты параметрлерінің есептелуін жүргізу. Қосалқы станцияның басты параметрлерінің есептелуін ... ... ... ... ... ... ... есептеу. Есептеу бойынша бірігіп жиналу таңдауын жүргізуі керек және осыған қысқа тұйықталу тоғының есептеуімен толық техникалық есептелуін жүргізу керек. ... ... ... ... станцияның басты электр құрылғылар таңдауының жүргізілуі керек, күштік трансформатор мен әуе желісінен кететін релейлік қорғауларының есептеулері.
Қосалқы станцияның эффектілі жұмысы мен ... ... ... ... ... ... шешу ... диспекчерлі басқару жүйесін таңдау, сондықтан арнайы күрделі іс шешімінің басты бөлігіне осы проблемаларды шешуге көңіл бөлген. Қосалқы станция қиын обьект ... ... ... ... ерекшелігі авариялық мінездеменің бұзылуы болып табылады. Осы мақсатқа көлемді автомат құрылысы пайдаланады, осылардардан бірінші степьті түсінігін автоматика және ... ... ... көрсетеді. Электр жабдықтау жүйесін автоматты басқаруды жан-жақты және нормалы режимдерді экономдап қамтамасыз ету қазіргі уақытта осылардың жұмысын автоамтизацияланған жүйе басқармасы ... ЭВМ ... ... ... ... ... және телемеханика құрылымында қолданып табылды микропроцессорлы техника негізінде, телемеханикалық жүйесімен солардың яғни ... ... ... ... ... жабдықтау, жобалау тәсілдері берілген жобаның тақырыбы болып табылады. Өнеркәсіптік электрониканың іске асыру қажеттілігін ғылыми - ... ... ... ... ... ... ... электр жабдықтау жүйесінде жарықтандырудың, технологиялық процестің, автоматтандырудың сенімді пайда болуы, сондай-ақ жобалау кезінде сенімділік жағына көп көңіл ... ... ... мен ... ... ... етуі, оперативті автоматтандыру мен релейлік қорғаудың селективтілігі дамуға тез әсер етеді.
1 Дипломдық ... ... ... / 10 кв ... стансиясын қайта құруға бастапқы берілгендер.
35/10 кВ қосалқы станциясы қосалқы станциясының ... ... ... ... ... ... ... температурасы:
минималды - 30 0С
максималды + 45 0С
орташажылдық + 15 0С
Көкмұздық кезіндегі температура - 6 ... ... - 17 ... жамылғысының қалыңдығы - 20 см
Жер ... ( тас ... ... ... - ρ = 100 ... асты суларының деңгейі - 3,5:4,5 м
Жылдағы көкмұздақ күндердің саны - 15-20 күн
Жылдағы жазғы күндер саны - 220 ... ... ... саны - 130 ... ... күндердің орташа ұзақтығы - 42 сағат
+ 35 - 10 кВ шиналарындағы тәуліктік ... ... ... ... елді ... өндіріс кәсіпорныдарына қызмет етуде. Бұл тұтынушылар бір - бірінен қолдану сағатымен, ... және ... ... өгешілігі, тұтынушылардың қуаты, мұнда жұмыс және іске қосу тогы есепке алынады. ... ... ... үшін 2009 ... ... және ... маусымның тәуліктік графигін қарастырамыз.
Қысқы период:
Уа
қыт
Шығып жатқан желілер, кВ
Жалпы ... ... ... ... ... кВ
Жалпы жүктеме
10
Пайда-Мак
Сейткали
Ферма
Центр.усад ба
Степь
Большевик
04
89
53
61
155,3
32
150
540
08
219,3
145
203
253
78
301
995
12
101,5
64
72,3
164
44
162
610
16
188
109
186
222
49,1
254
815
20
207,6
133,3
187
244,6
66,2
289,1
1120
24
240
166
220,3
277,6
96
322,1
1322
35/10 кВ қосалқы станциясының электрлік ... ... кВ ... ... ... санын анықтауды,жылдық электрлік жүктеме графигін өңдеу арқылы жүргіземіз.
Тәулікте тұтынылатын активті электр энергия:
Wсут.=∑Рt * Т ( ... ... ... ... ... ... 33624 ... орташа жүктемені анықтаймыз. Ол үшін тәуліктік электр энергиясын бір күндік уақытқа бөліп табамыз:
Рср= Wсут./24 ... Wсут- ... ... ... шығыны
Рср=Wсут/24=33624/24 = 1401 кВт
Графикті толтыру коэффициент анықтаймын:
Кз.г= ... ... Рср- ... ... ... қуат
Рмах- максимальді тұтынатын қуат
Қосалқы станцианың жылдық тұтынатын электрлік энергиясын анықтаймыз:
Wгод= Wсут*365 ... ... ... ... = ... 12272760 ... ... қуатын анықтаймыз
Sмах=Рмах/соsφ ... ... ... ... қуаты
Соsφ-қуат коэффициенті
Smax=Pmax/cos φ = 1895/0,89 = 2129,2 кВА
Максимальді жүктемені қолданудағы пайдалану ұзатығы :
* ... ... ... ... ... ... жүктемелерінің картограммасы көмекке келеді. Картограмма дегеніміз - ... ... ... ... ... орташа қарқыны бейнеленген сұлба.
Жүктемелер картограммасы өзімен бірге жергілікті жер аймағының ... ... ... ішінде ауданында, осы шеңберлермен шектелген, таңдалған масштабтағы электрмен ... ... ... ... теңдігі беріледі. Әрбір электр энергиясының қабылдағыштарына обьектінің ортасымен тең келетін өз шеңбері ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы вольтты жүктемелеріне сәйкес секторлармен бөлінуі мүмкін. Бұл жағдайда жүктемелер картограммасы тек жүктеме мәні ғана емес олардың структурасынан да ... ... ... ... ... ... ... электр энергиясын тұтынудың символикалық орталығы болып табылады. Жүктемелер картограммасы аумақ бойынша жүктемелерді таратуды көзбен елестетіп көруге мүмкіндік береді. Есептеу ... ... ... ... ... жүйе массасының ауырлық центрімен сәйкес келеді. Мұндай активті және реактивті жүктемелердің шартты ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... жүктемелердің шарты ортасы координаталардың мына нүктелерінде орын алады ... и ... . ... ... қосалқы станциясы қазіргі жағдайда, өзгергенін байқауға болады, бұрын салынған құрылысы салдарынан, тиімді жерде ... ... ... ... ... ... ысыраптары жөнінен қарасақ, станцияның тұрған жері электр жүктемелері орталығының таралу аймағына кіреді.
* ... ... ... ... 35/10 кВ
Алдыңғы есептеулер нәтижесінде
= 1895 кВт
онда толық максимальді ... ... ... φ = ... = 2129,2 кВА ... ... түрі ... кВ, іргелес жатқан екі күштік трансформаторды экономикалық тиімділік үшін таңдап аламыз.
Шинадағы ... - 1600 кВА, ... ... ... Рмах - 1895 ... 1,6 МВА, ... Uнн=11кВ,
Рхх= 8кВт, Ркз=46,5кВт, Uк=7,5 %
35/10 кВ қосалқы станциясының сенімді жүмыс жасауы үшін ... ... ... ... ... ... ... асқын жүктемеге мына шарт бойынша тексеріледі:
1,4Sном.тSср.мах. (3.1) ... шарт ... онда ... ... жүктемеге есептейді.
Кз1=Sср.мах/2*Sном.т, т (3.2) ... Кз1 ... ... жүктелуі, салқындату жүйесі Д, ДЦ, Ц, М бар ... үшін 5 ... ... ... 1,4 есе ... ... ... рұқсат етіледі, бірақта максимальді қуат кезінде жұмыс ... ... 6 ... ... ... ... ... бастапқы жүктелу коэффициенті 0,93 аспауы керек. Құрылғыға қабылданған күштік трансформатор жүйелік асқын ... ... ... шарт ...
Sном.тSср.мах*1,4 (3.3) ... ... ... ... ... ... ... I және II категориялы тұтынушылары бар кезде екі ... ... Үш ... қосалқы станцияны жобалау ұсынылмайды, себебі мұндай сұлба пайдалануда ыңғайсыз және АҚҚ құрылғысын орыналастыру қиындық ... ... ... қалыпты жұмыс жасауы үшін екі үш фазалық трансформатор әр қайсысының қуаты ... ... 60-70% ... ... ... ... жүргіземіз:
Трансформатордың қалыпты қуаты мына формула бойынша анықталады: ... Рмах /соsφ ... ... ... ... қуат
Соsφ-қуат коэффициенті
Sном.т= 1895/ 0,89 = 2129,2 кВА
Түрі мынадай ... ТМН ... - 1600 с Sном= 1600 кВА, ... НН ... ... ... ... трансформаторды тексереміз:
1,4*1,6=2,24 2,1 шарт орындалды, сондықтан трансформатордың алғашқы жүктелуін ... ... ... =0,66 ... 20кА>8,14кА
Iзл.длн.дет=25кА>9,36 кА
Iтерм.уст.= 25 кА>23,8 кА
t= 3 сек кезінде, айырылу уақыты -1,15 сек, ажырату уақыты-0,06 сек.
35 кВ жағына айырғыш таңдау. Айырғыштың түрі ... ... ... ... ... ПРН-35, , Imax=145 АI=9,36 ... ... ... =20кА>I=8,14 кА
Трансформатордың оқшаулығышын қорғау үшін, кернеуінің қосындысы 50кВ болатын ... екі ... ... Токты және кернеуді өлшейтін трансформаторларды таңдау
35/10 кВ қосалқы ... ... ... секционды айрғышында және де шығатын желі ажыртақышында ток трансформаторы қондырылады.
Кернеу трансформаторларын 10 кВ шинасында орыналастырады.
Екі орамды ... ... ... ... ... ... ... активті және реактивті қуатты есптегіштері орыналастырылады.
0,4 кВ жағынан өзіндік мұқтаждық трансформаторына активті энергияны есептейтін құрылғы қондырғы орыналастырылады.
Кернеулік ... ... ... және ... ... ... таңдаймыз.
Кесте 5.2 10 кВ жағындағы жүктемені ... ... ... ... саны ... ... ... Вт Q, ВАр S, ВА
Вольтметр
Э-335
2
-
1
2
-
-
Ваттметр
Д-335
3
-
1
3
-
-
Активті, реактивті қуат есптегіші
СЭТ-4 ... ... ... ... ... ... кВ ...
Sпр.=
НКВВБ-10х2,5 мм[2.] маркалы бақылаушы кабель таңдаймыз.
ЗНОМ-35 кВ ... үшін ... кВ ... сақтандырғыш таңдаймыз.
Iпр. откл.=17КА>I[(3)]к=1,5 кА
Токтық трансформаторды таңдау жүргізуде: номиналды кернеу, бастапқы номиналды ток, қондырғылардың түрі, дәлдік класы екінші жүктеме ... ... және ... ... ... ... 5.4 Жалпы жүктеме
Аспаптың аты
Түрі
Жүктеме ВА
А
В
С
Амперметр
Н-341
0,5
Ваттметр
Д-335
0,5
-
0,5
Есептегіш
СЭТ-4 м
1,5
1,5
1,5
10 кВ кірісіндегі барлық жүктеме
-
2
2
2
Амперметр
Н-341
0,5
-
-
Акт. и ... ... ... ... ... ... кВ ... тоқтық трансформатор ТОЛ-10 кВ таңдаймыз.
UН= 10кВ. I Н= 400 А Imax= ... ... тогы I= ... ... ... тогы I = ... 4,15кА
Трансформация коэфициенті Кт.т= 400/5=80
Кесте 5.5 35 кВ ... ... ... ... ... кВ ... ... кВ желісі
Амперметр
Н-341
0,5
-
-
Есептегіш
СЭТ-4 м
1,5
1,5
1,5
Желістің жалпы жүктемесі
2
1,5
1,5
35 кВ жағындағы ТФЭМ-35 кВ токтық трансформаторын ... ... ... UН= 35 кВ, ... номиналды ток I Н=150А
Термиялық орнықтылық тоғы I= 20 кА>iy
Электродинамикалық ... тоғы I= 20 ... кВ ... ... х 2,5 мм2 мыстан жасалған бақылаушы кабель қабылдаймыз.
Токтық трансформаторлар таңдалған дәлдік класында ... ... ... үшін мына ... ... ... ... Rконтакт< R2 ном,
мұндағы: Rконтакт= 0,1Ом
R2 ном= 0,8Ом таңдалған ... ... ... ... есептейміз
Rсым= R2 ном,- Rаспап-Rкот
Rсым= 0,8-0,24-0,1= 0,46 Ом. сым қимасы
Sпр.= p*l / rпр ... 50м ... ... ... бір ... ... өтеді SФ= 2,5мм2
* ... және ... ... ... деп - ... ... ... бөлігі торапқа түгел әсер ететін болса осы бөлікті автоматты айыруды немесе мұндай ... жоқ ... ... ... іске қосуды қамтамасыз ететін, реледен және де ... ... ... ... ... ... ... қорғаныс сенімді болуы керек. Оның сенімділігі жоғарғы вольтты және сенімді жұмыс жасайтын, уақытымен қорғағыш құрылғыларды бақылаудан өтіп, күтілетін және таза ... ... саны аз ... контакталардан және тораптардан құралатын қарапайым қорғаныс сұлбасы жасалған релелер мен ... да ... ... қамтамасыз етіледі.
Релелік қорғаныстың негізгі параметрлері:
1) Реле мен қорғаныстың іске ... ... ... тоқ және реле ... тоқ) ... ... қорғаныстың іске қосылу тоғы Іср.з және реленің іске қосылу тоғы Іср.р.
2) Реле орамындағы тоқтың номиналды ... ... тоқ ... ... ... ... қатынасты Ксх., сұлба коэффициенті
3) Тоқ трансформаторы мен ... ... ... асқын жүктемелер мен есептеулердің дәлдігін санайтын сенімділік коэффициенті Кн; қорғаныстың таңдалуына байланысты 1,2 және одан жоғары алынады.
4) ... ... Кв. Тоқ ... кернеудің) қайтарылуының Ів реленің іске қосылу тоғына (немесе кернеуіне) қатынасы.
5) ... тоғы Ів - ... ... бөлігін бастапқы орнына қайтаратын максималды тоқ.
6) Тоқ трансформаторының трансформация коэффициенті Ктр-бірінші реттік орам ... ... ... Қорғаныстың сезгіштік коэффициенті - қорғалатын зонаның соңындағы Ік.з. қысқаша тұйықталу тоғының ... ... (екі ... ... ... кезіндегі) реленің іске қосылу тоғына қатынасы.
Кесте 6.1 Күштік трансформатордың және ... ... ... ... ... және ... ... атауы
Өлшем.бі
Белгіленуі мен есептеу өшемі
35 кВ
10 кВ
1
Ораманың жалғану сұлбасы және түрлері
Y
2
Қуат
кА
SН=1,6
3
Қалыпты ... ... ... сұлбасы

Y
5
Ток трансф-ң cұлбасының коэф-і
КСХ
1
6
SН кезіндегі қорғау орындарындағы екінші реттік токтар
А
JН КСХ / КТ
1,51
1,15
7
Ток трансф-ң қабылданған ... ... мак. ... ... қ.т. ... 6.2 ... дифференциальді қорғаныс құрылғысын есептеу

Өлшемдердің атаулары
Анықтау үшін формула менбелгіленуі
10 кВ саныдық мәні
35 кВ саныдық мәні
1
Баланстық емес бірінші реттік токтың есептелуі ... ... ... расч ... ... ... шарт бойынша J сз қарастырылады. Магниттеуші токтың өсу ... ... Jсз ... КН Jнб ... ... тогы
Jср= Jсз КСХ / nт
2,8
2,01
Сезімталдық коэффиценті
Kr= JК[(2)] / Jсз
Kr= JК[(2)] / Jсз
1,13
3,23
Кесте 6.3 ДЗТ-11 ... орам ... ... ... мен ... ... ... жағындағы қосылу тогы
Jср. осн= Jсз КСХ / nт
5,35
2
Негізігі жағы үшін қоректендірілетін реле ... ... ... ... осн расч=Fср / Jср. осн
33
3
Іске қосылу тогы
Jср. осн= Fср / W осн расч
4,3
4
Негізгі емес орамдары үшін орама ... ... ... W оснJ осн / J2
23
5
Орма саны
W1 расч= W оснJ осн / J1
16
6
Нег. жағ-ғы ормаларды қоршау арқылы баланстық емес ток ... W1 р-W1 / W1 р ... емес ... дәлдік мәні
Jн.б= Jн.б[1]+ Jн.б[11]
72,15
8
Дәл қорғаныс қосылу ... Jн.б ... реле ... тогы
Jср= Jсз*3 / nт
13,7
10
Дәл сезімталдық коэф.
Kr= JК[(2)] / Jсз
2,35
7 Трансформатордың максимальді токтық қорғанысын ... кВ және 35 кВ ... ... қ.т. - дан ... ... токтық қорғау (МТҚ) арқылы жүзеге асырылады.
МТҚ - тың ток бойынша уставкасы қамту керек;
Апаттан кейінгі жүктеме ... ... ... ... ... іске ... ... (ток пен уақыт бойынша);
Барлық қ.т. түріндегі керекті сезімталдылық.
35 кВ әуелік желісінің қорғанысын есептеу
Жоғарғы кернеу ... ... ... ... Ол мына ... ... анықталады(4.1):
РТ-40/5 релесіне негізделген қорғаныстың, іске қосылу тоғын табамыз
(7.1)
мұндағы=1,2- РТ-40/5 кезінде 35 кВ желіс үшін, сенімділік ... ... ...
=1- ... ... ... ... тоқтан үш есе көп аламыз
(7.2)
ТФЗМ-35-100/5 ток трансформаторын таңдаймыз.
(7.3)
мұндағы - трансформация ... ... ... ... бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1
(7.4)
А
Қосылу шарты бойынша тексереміз.
МТҚ қорғаныстың іске қосылу тоғы ... ... ... ал ... ... кіші болуы керек.
шарт орындалады.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
(7.5)
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
Қорғаныста ... ток ... ... ... ... ... уақыт релесі.
35кВ әуелік желісінің тоқтық кесуінің есебін жүргіземіз. ... іске ... ... ... ... ... коэффициентті,
(7.6)
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, тоқтық трансформатордың бірінші орамадағы тоғы I1=150А және ... ... ... I2=5А деп ... Ол (7.3) ... ... ...
мұндағы- трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске ... ... ... ... ... ... ... тексереміз.
Тоқтық кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы максимальді тогынан жоғары, ал ... қ.т. ... кіші ... ... ... ... ... мына формула бойынша (7.7)
(7.7)
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз ... ток ... ... ... ... ... уақыт релесі.
Шығыстық 10 кВ-ӘЖ қорғанысын есептейміз
10кВ ... ... ... ... -310 ... ... жағындағы қалыпты токты анықтаймыз. Ол мына формула арқылы анықталады(4.1):
РТ-40/10 релесіне негізделген қорғаныстың іске ... ... ... 10 кВ ... үшін РТ-40/10 релесі кезіндегі, сенімділік коэффициентті,
=0,8 - қайта ... ... тоқ, ... ... үш есе көп аламыз
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, тоқтық трансформатордың ... ... тоғы I1=75А және ... ... ... I2=5А деп қабылдаймыз. ТЛМ - 10 тоқтық трансформаторды таңдаймыз. Ол (7.3) формуласы бойынша анықталады.
мұндағы - ... ... ... жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1
А
Қосылу ... ... ... ... іске ... тоғы ... ... жоғары, ал максималды тоқтан кіші болуы керек.
шарт орындалады.
Сезімталдық ... ... ... көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
Қорғаныста орынатамыз:
РТ-40/5 ток релесі,
РП-232 аралық реле,
РУ-21/1 ... ... ... ... -310 кВА, 10кВ ... ... ... кесуінің есебін жүргіземіз.
=1,4- сенімділік коэффициенті арқылы қорғаныстың іске қосылу тогын табамыз.
Қорғаныстың іске қосылу тоғы ... ... ... ... ... тоғы I1=100А және екінші орамадағы тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы бойынша анықталады. ... ... ... трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске ... ... ... =1. Ол (7.4) ... ... анықталады.
А
Қосылу шарты бойынша тексереміз.
Тоқтық кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы максимальді тогынан ... ал ... қ.т. ... кіші ... ... ... ... анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз ... ... ток ... ... ... көрсеткіш релесі,
ЭВ-217 уақыт релесі.
10кВ әуелік желісі, ... ... -265 ... ... ... қалыпты токты анықтаймыз.
РТ-40 релесіне негізделген қорғаныстың іске қосылу ... ... =1,2- ... ... ... ... ... қалыпты тоқтан үш есе көп аламыз
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, тоқтық трансформатордың ... ... тоғы I1=50А және ... ... ... I2=5А деп, ... тоқ ... қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы бойынша анықталады.
мұндағы- трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша ... ... ... кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1
А
Қосылу шарты бойынша тексереміз.
МТҚ қорғаныстың іске ... тоғы ... ... ... ал ... тоқтан кіші болуы керек.
шарт орындалады.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз ... ... ток ... ... реле,
РУ-21/1 көрсеткіш релесі,
ЭВ-217 уақыт релесі.
қуаты -265 кВ, 10кВ әуелік желісінің тоқтық кесуінің есебін жүргіземіз.
=1,4- сенімділік коэффициенті арқылы қорғаныстың іске ... ... ... =1,4- ... коэффициентті
=91,77А- максимальді тоқ
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, ... ... ... ... тоғы I1=75А және ... орамадағы тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы бойынша ... ... ... ... ... жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1. Ол (7.4) ... ... ...
А
Қосылу шарты бойынша тексереміз.
Тоқтық кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы ... ... ... ал ... қ.т. тоқтан кіші болуы керек.
Шарт орындалды.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
10кВ ... ... ... ... -315,8 ... ... ... номиналды токты анықтаймыз. Ол мына формула арқылы анықталады(4.1):
РТ-40/10 релесіне негізделген қорғаныстың іске қосылу тоғын табамыз
мұндағы =1,2- сенімділік ... ... - қату ... тоқ, ... ... үш есе көп аламыз
Қорғаныстың іске қосылу тоғы ... ... ... ... ... тоғы I1=75А және екінші орамадағы тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы ... ... ... тоқ ... ... - трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, ... іске ... ... ... ... ... ... тексереміз.
МТҚ қорғаныстың іске қосылу тоғы жұмыс тогынан жоғары, ал максималды тоқтан кіші болуы керек.
шарт орындалады.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Қорғаныста орынатамыз:
РТ-40/5 ток релесі,
РП-232 аралық реле,
РУ-21/1 көрсеткіш релесі,
ЭВ-217 уақыт релесі.
10кВ әуелік ... ... ... есебін жүргіземіз.
10кВ әуелік желісінің тоқтық кесуінің, жағындағы қуаты -315 кВА ... ... ... коэффициенті арқылы қорғаныстың іске қосылу тогын табамыз.
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, ... ... ... ... тоғы I1=100А және ... ... тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы ... ... ... - трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу ... ... =1. Ол (7.4) ... ... ... ... ... бойынша тексереміз.
Тоқтық кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы максимальді тогынан жоғары, ал ... қ.т. ... кіші ... ... орындалды.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
10кВ ... ... ... ... -536 ... ... ... номиналды токты анықтаймыз. Ол мына формула арқылы анықталады(4.1):
РТ-40/10 релесіне негізделген ... іске ... ... ... =1,2- ... коэффициентті,
=0,8 - қайту коэффициент
=-сұлба коэффициент
А
Максимальді тоқ, қалыпты тоқтан үш есе көп ... ... іске ... тоғы ... тоқтық трансформатордың бірінші орамадағы тоғы I1=100А және екінші орамадағы тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) ... ... ... ... трансформаторын таңдаймын.
мұндағы- трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1
А
Қосылу шарты бойынша ... ... іске ... тоғы ... ... ... ал ... тоқтан кіші болуы керек.
шарт орындалады.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
Қорғаныста орынатамыз:
РТ-40/5 ток релесі,
РП-232 ... ... ... ... ... релесі.
қуаты 536 кВА, 10кВ әуелік ... ... ... есебін жүргіземіз.
=1,4- сенімділік коэффициенті арқылы, қорғаныстың іске қосылу тогын табамыз.
Қорғаныстың іске ... тоғы ... ... ... бірінші орамадағы тоғы I1=150А және екінші орамадағы тоғын I2=5А деп ... Ол (7.3) ... ... анықталады.
мұндағы - трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1. Ол (7.4) ... ... ... ... ... ... ... кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы максимальді тогынан жоғары, ал минимальды қ.т. тоқтан кіші ... ... ... ... ... коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
10кВ әуелік желісіндегі, жағындағы қуаты -165 кВА
Төменгі кернеу жағындағы ... ... ... Ол мына ... ... ... релесіне негізделген қорғаныстың іске қосылу тоғын табамыз
мұндағы =1,2- сенімділік ... ... ... ... тоқ, ... ... үш есе көп аламыз
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, тоқтық трансформатордың ... ... тоғы I1=40А және ... ... ... I2=5А деп, ТЛМ-10-40/5 тоқ трансформаторын қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы бойынша анықталады.
мұндағы - трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы ... ... ... ... кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1
А
Қосылу шарты бойынша тексереміз.
МТҚ қорғаныстың іске ... тоғы ... ... ... ал ... ... кіші болуы керек.
шарт орындалады.
Сезімталдық коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
Қорғаныста орынатамыз:
РТ-40/5 ток релесі,
РП-232 ... ... ... релесі,
ЭВ-217 уақыт релесі.
қуаты 165 кВА, 10кВ әуелік желісінің ... ... ... жүргіземіз..
=1,4- сенімділік коэффициенті арқылы, қорғаныстың іске қосылу тогын табамыз.
А
Қорғаныстың іске қосылу тоғы ... ... ... ... ... тоғы I1=50А және ... ... тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) формуласы бойынша анықталады.
мұндағы- трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы ... ... ... ... іске ... ... ... =1. Ол (7.4) формуласы бойынша анықталады. ... ... ... ... кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы максимальді тогынан жоғары, ал ... қ.т. ... кіші ... ... ... коэффициентін анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
10кВ әуелік желісіндегі, ... ... -479 ... ... ... ... токты анықтаймыз. Ол мына формула арқылы анықталады(4.1):
РТ-40/10 релесіне негізделген ... іске ... ... ... =1,2- сенімділік коэффициентті,
=0,8 - қайту коэффициент
=-сұлба коэффициент
А
Максимальді тоқ, қалыпты тоқтан үш есе көп ... ... іске ... тоғы ... ... трансформатордың бірінші орамадағы тоғы I1=100А және ... ... ... I2=5А деп ... Ол (7.3) формуласы бойынша анықталады. ТЛМ-10-100/5тоқ трансформаторын таңдаймын.
мұндағы- трансформация ... ... ... ... ... ... кезде, реленің іске қосылу тоғын анықтаймыз =1
А
Қосылу шарты бойынша тексереміз.
МТҚ қорғаныстың іске қосылу тоғы жұмыс тогынан жоғары, ал максималды ... кіші ... ... ... ... анықтаймыз
Сезімталдық коэффициентінен көретініміз, қорғаныс қажетті сезімталдықты қамтамасыз етеді.
Қорғаныста орынатамыз:
РТ-40/5 ток релесі,
РП-232 ... ... ... ... уақыт релесі.
қуаты 479 кВА, 10кВ әуелік желісінің тоқтық кесуінің ... ... ... ... ... арқылы, қорғаныстың іске қосылу тогын табамыз.
Қорғаныстың іске қосылу тоғы бойынша, тоқтық трансформатордың ... ... тоғы I1=150А және ... орамадағы тоғын I2=5А деп қабылдаймыз. Ол (7.3) ... ... ... ... - трансформация коэффициенті
тоқ трансформаторы жұлдызша сұлбасы бойынша қосылған кезде, реленің іске қосылу тоғын ... =1. Ол (7.4) ... ... ... ... ... ... тексереміз.
Тоқтық кесудің қорғанысының іске қосылу тоғы максимальді тогынан жоғары, ал минимальды қ.т. тоқтан кіші болуы керек.
Шарт орындалды.
Сезімталдық коэффициентін ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
8 Өзіндік мұқтаждық трансформаторлары
Қосалқы станциядағы өзіндік мұқтаж тұтынушыларына трансформатордың
салқындату жүйесінің қозғалтқыштары, ... мен ... ... жылытқыштары, ЖТҚ мен РҚ шкафтарының жылытқыштары сондай-ақ ... ... ... ... ... ... станцияның (ӨМТ) өзіндік мұқтаждық трансформаторы қалыпты және апат кезеңдерінде қосалқы станцияның ... ... ... етуі керек. Қосалқы станцияның ӨМТ - ның тұтынушыларының құрамы қосалқы ... ... ... ... ... компенсатордың болуына, электр құрылғылардың түріне байланысты. Қосалқы станциядағы ... ... ... ... ... ... қозғалтқыштары, ажыратқыштар мен айырғыштардың жетегінің жылытқыштары, ЖТҚ мен РҚ шкафтарының жылытқыштары сондай-ақ қосалқы станцияның жарықтандыру жүйесі ж.т.б. ... ... ... ... ... трансформаторларының құрылғысы; санауыштар; релейлік шкафтар, жетектер, ОБП; желдеткіштер, үргіштер, қосалқы ... ... ... ... ... анықтау үшін жүктеме ведомостін құраймыз өзіндік мұқтаждардың барлық тұтынушыларының есебімен бір трансформатордың істен шығу кезінде қамтамасыз ету.
Өзіндік мұқтаж трансформаторынан тұтынушыларының ... ... аз, ... ... ... ... қорек алып тұрған 380/220 В торабына жалғаймыз. ӨМТ - ның қуаты қосалқы станцияның ... ... ... ... ... байланысты таңдалады, бірақ қуаты 630 кВА - ден аспауы керек.
ӨМТ қосалқы станция жұмысын авариялық және нормалы режимде қамтамасыз ету ... 8.1 ӨҚТ - ның ... мен ... ... ... кВт
Саны
ΣР, кВт
cosφ
Qуст кВар
1
Трансформатордың салқындату жүйесінің қозғалтқыштары
0,25
12
3
0,85
1,62
2
Оперативті тоқ тізбектері
3,5
1
3
0,5
6,1
3
КТҚ (КРУН) шкафтарын жылыту
0,75
36
25
1
0
4
Жетектерді жылыту
0,5
23
10
1
0
5
Айырғыштарды жылыту
35 ... ... (ОПУ) ... (ОРУ) ... (ОПУ) ... КТҚ (КРУН)
0,8
1
0,8
1
0
9
Жалпы мәні
79,3
7,72
Жүктемені есептеуді мына формуламен жүргіземіз:
Sрасч=Кс * кВА, Кс- сұраныс ... Р- ... ... ... қуат
, кВА; ... ... ... кВА, Sн=100кВА, U=10/0.4 кВ Трансформаторды тексереміз;
К=Sесеп/P=63,7/100=0.63һ деп есепетеп, қорғау аймағаның параметрлерін анықтаймыз.
Найзағай тартқыштың активті бөлігін есептейміз: ... ... ... үшін ... ... ... Һ) Һ ... және Һх2=8м үшін қорғау аймағын құрастырамыз
гх1 және гх2 қорғау аймағының радиустары
гх1=(1,1-0,002 Һ) (Һ - Һх1/0,85) ... - ... Һ) (Һ - ... - ... гсх1 гсх2 - ... анықтаймыз
Һс= Һ0 - (0,17+3*10-4 Һ)( L - Һ) ... L=36м - ... ... арақашықтығы
Һс=14,8 - (0,17 + 3*10-4*17,5)(36 - 17,5)=11,6м
гсх1= го(Һс- Һх1)/ Һс ... - ... - ... ... ... ... ... аймағында қосалқы станцияның территориясын түгелімен қамтиды. Алынған ... ... әр ... ... ... ... ... аймағын құрастырамыз.
9.3 Жерге қосу кедергісін есептеу
Қосалқы станцияны жерлендіру. Электроқондырғылармен жұмыс істеуде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралардың бірі-қорғаныстық жерлендіру. Қалыпты ... ... ... электр кернеуі жүрмейді. Алайда ток жүрген кезде олар қауіпсіз болу үшін, электржабдықтардың корпусын, кейбір ... ... ... ... үшін ... Қосалқы станция жерлендіргішіне ерекше көңіл бөлінеді. Жерлендіру құрылғыларының есебі, жерлендіргіштің есебіне тіреледі, себебі, жерлендіруші өткізгіштерді көбіне механикалық төзімділігіне, ... ... ... ТП ... ... және ЭҚ ... қондырғылары-ПУЭ) ережелеріне сәйкес таңдап алады.
1000 В-тан жоғары кернеулі, ... ... тогы көп ... ... ... құрлғыларының кедергісі 0,5 Ом-нан аспауы керек. Біздің жағдайда қосалқы станцияның ... ... ... ... ... есептеуіміз керек. Қосалқы станцияның тұрған жеріндегі топырақ лай және тығыздығы орташа ылғалды құм. Климаттық аймағы - үшінші. ... ... 1,3 Ом ... ... кедергі 0,5 Ом болуы керек болғандықтан, 10 кВ жағындағы жерлендіру кедергісінің шамасын тексереміз.
Жерлендіргіш кедергісін есептеу келесі ретпен жүргізіледі.
10 кВ ... ... ... ... ...
=15м
10 кВ жағындағы жерге тұйықталу тогы:
=
35 кВ жағында:
Есептеу үшін = 16,4 А қабылдаймыз.
1000 В ... және ... ... ... ... үшін жалпы жерлендіру орындалады, онда жерлендіру кедергісі:
Ом.
Шарттан белгілі болғандағыдай, ӨМТ нейтралі жалпы жерге қосылу контурына қосылады. ... ... ... ... ... 4 Ом - нан аспауы қажет. Есептеу үшін Ом деп аламыз. Жерге қосқыштарды болатты бұрыштан 5050мм ... 2,5 м, 0,7 м ... ... ... және олар ... ... ... қимасы 40мм байланысқан.
Мерзімдік коэффициентін ескере отырып топырақ кедергісін есептейміз
және
Ом м.
Бұрыштың ... ( ... ... ... ... ... : және Ом ... теориялық саны:
бұрыштардың ара қашықтығы :
м.
n=20 кезінде және a/l=3,6/2,5=1,44, және ... ... ... ... ... анықтаймыз:
12 бұрышты қолдана отырып , тексеру жұмысын жалғастырамыз.
n=40 кезінде , м, ендеше a/l=1,46/3=0,48 болғанда ... ... қосу ... есептеу кедергісі:
10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Қазіргі танда дамыған елдердің құрамна кіру үшін алдымен экономикамыз ... ... ... Ал ... ... ... ... беліглі бір жұмыс істегенде, біз ұтым, тез, ыңғайлы, сапалы болуы ... ... ... экономикалық бөлім өткір есепті қажет ететіні сөзсіз .
Варианттың экономдығы, ... ... ... ... ... ... қазіргі жұмсалымдармен бағалану керек. Сондықтан экономикалық есептеулер кезінде, ... ... ... ... алу мерзімінің әдісі баға экономдығының басты әдіс сапасы, өлшеуіш капиталдың солымы кәсіпорынның болашақ ұсынылады. (пайдалану шығындануымен). Көпшілік жағдайда құнды ... ... - ... ... кезінде шешімі болады. Электр жүйесін қайта құру кезінде №8 бағасы (ценник) бойынша анықтайды. ... аса ... ... ... ... ... ірілінген көрсеткіштерімен капиталдық салымды дәлірек есептеуге болады. Ол есептеуді әлдеқайда ... ... ... ... ... ... есептеледі. Қаралған варианттар бірдей құнды құндық көрсеткіштер қатынасы ... онда ... ... ... ... ... дұрыс. Экономикалық және техникалық көрсеткіштерінің жан - жақты анализдермен таңдау жүргізіледі.
Капиталдық салымды смета бойынша, электр ... ... ... тізім (прейскурант) бағасы бойынша дәлірек анықтайды. Дипломдық жобада ... ... ... ... ... ... ... ажыратқышты енгіземін. Майлы ажыратқышты тиімсіз екенін техникалық - ... ... ... ... ... ... жобалаудағы экономикалық тиімділігін есептеу әртүрлі варианттарды техникалық - экономикалық ... ... ... ... ... ... ... обьектілер бір уақытта бір жыл ішінде құралдандырылады. Уақыт ... ... ... бұнда қаралмаған.
Орынатылған майлы ажыратқыштың және қосымша жабдықтың құнытенге.
Монтаждық шығынға үлғайтылған бағалаудан қарастырамыз (40%жабдық құнының 40% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... пайдалану шығынын қызмет көрсеткенде жоғарлатады;
-ажыратқыштың үлкендігі және олардың өрт қаупсіздігі;
- вакумды ажыратқышқа қарағанда, қызмет ... ... аз ... вакумды ажыратқышқа қарағанда, ажырағаннан соң қалпына келу уақытының ұзақтығы;
Амортизациялық шығарымдарды анықтау:
, ... Б - ... ... ... - ... ... нормасы мына формула боынша анықталады:
, ... Ссс - ... ... ... ( ажыратқыш), 20 жыл.
тенге ... ... ... ... отрып, оның жұмыс ... ... ... ... орташа уақыты:
(10.5)
Жұмыс жасау кезіндегі жылдық орташа үзіліс:
, ... Д - 8760 ... тең, ... ... ... ... саны.
Майлы ажыратқышпен жұмыс жасаған кезде 35/10 кВ қосалқы станциясындағы электрмен қамтуда үзілістен болатын шығын:
, ... Э - 1 ... 6,5 ... екі сатылы тариф кезіндегі электрэнергия бағасы;
S - трансформатордың қуаты.
Монтаждық шығынмен жабдықтың жалпы салымының 5% мөлшері ... ... ... ... ... ... көрсетудегі шығындарды анықтайды.
(10.8)
Майлы ажыратқышты пайдаланған кездегі жалпы шығын:
(10.9)
Экономикалық тиімділікті есептеуді, елесі ретпен жүргіземіз:
Майлы ажыратқыштың капиталдық салымы монтаждық шығынмен жабдықтың ... ... ... ... ... ... ... шығынды ұлғайтылған бағалаудан қарастырамыз (жабдық құнының 40% ... ... ... ... ... ... ... қаупсіздігі мен сенімділігі жоғары болып табылады;
- майдың ... ... және ... ... ... ... түрде азайтады.
- майлы ажыратқышпен салыстырғанда, қызмет мерзімі ... ... соң ... келу ... аз ... яғни ... жоғары болуы;
Амортизациялық шығарымдарды анықтау:
, ... Б - ... ... ... - амортизация нормасы;
Амортизация нормасы мына формула боынша анықталады:
, ... Ссс- ... ... ... 25 ... ... ... келудің орташа уақытын анықтаймыз :
(10.13)
Жұмыс жасау кезіндегі жылдық орташа үзіліс:
, ... Д - 8760 ... тең, ... ... ... ... ... ажыратқышпен жұмыс жасаған кезде 35/10 кВ қосалқы станциясындағы электрмен қамтуда, үзілістен болатын шығын:
, ... Э - 1 ... 6,5 ... екі ... ... ... ... бағасы;
S - трансформатордың қуаты.
Монтаждық шығынмен жабдықтың жалпы салымының 1% мөлшері вакумды ажыратқышты пайдалану мен жөндеу кезінде ... ... ... ... ... ... ... жалпы шығын:
(10.17)
Капиталды салымдағы айырмашылықты анықтау:
(10.18)
Пайдаланудағы шығындар айырмашылығын анықтау:
(10.19)
Элегазды ... ... ... ... ... ... 7-8 ... қайтарылым нормасын қанағаттандырады. Есептеу нәтижесін кестеге енгіземіз.
Кесте 11.1 - ... ... ... ... ажыратқыш
Кап.салым.қ-сы
мың. тг
910
1435
Амортизациялық шығарылымдар, мың. тг
32,5
41
Қосылмағаннан кейінгі орташа ... келу ... ... ... ... орт. жыл. ... сағ/жыл
13,1
8,8
Эл.қамту үзіл. бол.
шығын, мың. тг
136,2
91,5
Жалп-ма шығын,
мың. тг
214,4
146
Капитал.салым. айырым, мың. тг
525
Пайдалану. айырым ... мың. ... ... ... ... электр энергиясын ұтымды пайдалану жөнінде жауапты міндеттер тұр.Осы дипломдық жобада 35/10-кВ Бисен қосалқы станциясын қайта құру ... ... ... ... ... анықтау шешуші фактор болғандықтан, аталған элементтердің электр ... ... ... ... ... Электр жүктемелерінің мәнін негізге ала отырып, қосалқы станцияның орны ... ... ... саласына озық әрі, ұтымды ойларды еңгізудің маңызы зор болып ... ... ... ... ... ... - ... энергиясының ысыраптарын азайтады.
Дипломдық жобадағы айта кететін бір жағдай, яғни қосалқы станциядан тараған желілердің ... ... ... ... ... яғни ... 35 кВ әуе желісін, 10 кВ желілерін , соған ... ... ... ... ... ... ... таңдауда түрлі типтегі жабдықтар қарастырылып, номиналды да, апатты да режіміді қанағаттандыра алатын түрлері таңдалды. Майлы ажыратқыштың орнына ... ... ... ... қарастырылды. Берілген қосалқы станцияның электрмен жабдықтау сенімділігін және жабдықтардың істен шығу ықтималдығын анықтау есептері жасалды. Есептеу нәтижелері Бисен ... ... ... ... ... жеткілікті сенімді екендігін көрсетті. Жұмыстың экономикалық бөлімінде электр жабдықтарын ұтымды күту және қолдану мәселелері қарастырылды. Майлы ажыратқыштың тиімсіз ... ... яғни ... ... ... ... ... Берілген дипломдық жобада қосалқы станцияның тиімді жұмысы үшін қажетті негізгі мәселерінің барлығы қаралды. Осы алынған білім алдағы ... ... ... істегенде іс жүзінде пайдалануға қажетті екеніне сенімдіміз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Правила ... ... М ... Гос. Энергонадзор России, 1998 г.
2 Муносеев Ю.А ... ... ... М ... 1983 ... М.А ... ... защиты и автоматики распределительных сетей- Л : Энергоатомиздат, 1985 г
4 Барзам А.Б ... ... М: ... 1989 ... Андреев В.А Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Высшая школа, 1991 г.
6 ... Е.Н. Как ... ток ... ... М ... 1983 ... Рожкова Л.Д. Козулин В.С. Электроснабжение электрооборудования станций и ... М : ... ... ... А.М. Релейная защита- М : Энергия 1976 ... ... Б.Н. ... И.Г. ... ... электростанций и подстанций : Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования М . ... 1989 ... ... А.Н. и ... ... ... станций и подстанций Энергоатомиздат, 1990 г.
11 ПТБ при ... ... ... ... ... и ... Электроснабжение промышленных предприятий. Киев, 1994.
13 А.Боровиков, В.К.Косарев, Г.А.Ходот >, Москва, Госэнергоиздат. 1963 жыл
14 ... ... >
15 ... ... 1985 ... ... В.С.Козулин Москва, Энергия 1975 жыл
17 В.Г.Герасимов, А.И.Попов Москва Издательство МЭИ, 2002 ... ... ... > Москва, Агропромиздат 1990 жыл
19 Б.Н.Неклепаев, И.Г.Крючков Курстық жұмыс пен дипломдық жобаға ... ... ... ... ... 1989 ... М.С.Цыпленков Загорск, Ауыл шаруашылығын механикаландыру техникумы, 1987 жыл
21 ... ... ... ... ... ... для курсового проектирования, Москва, Форум-Инфра.2003г.
23 Крупович.В.И. Ермилов.А.А. Трунковский.Л.Е. Проектирование и ... ... ... ... ... ... и другие. В мире ...
М. 1997
25 ... ... ... ... и установок. М. Высшая школа, 1981

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ИП Бисенов» кәсіпорының жалпы экономикалық жағдайы. Аудит және салықтық есеп42 бет
Адамгершілік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған эксперимент жұмысының мазмұны мен нәтижесі7 бет
Қазіргі қазақ әдебиттану ғылымында соңғы кездері мифтер мен аңыздардың көркемдік қызметіне жан-жақты талдау43 бет
Атмосфералық жауын–шашындар32 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
"Тарихи қосалқы пәндер" дәрістер112 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь