Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың маңызы және оның ерекшеліктері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1. ЕРТЕ ЖАСТАН АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ ТЫҢДАП ТҮСІНУГЕ ҮЙРЕТУ, ТІЛ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕРІ.
1.1 Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың маңызы және оның
ерекшеліктері. 6
1.2 Шетел тілінде тыңдап түсінуге үйрету. 8
1.3 Тіл дамыту жұмыстарын тиімді жүргізудің әдістері. 10

2. ГРАММАТИКАНЫ ЖӘНЕ ФОНЕТИКАНЫ ОҚЫТУ.
2.1 Грамматикалық материалды бекіту. Грамматикалық жаттығулардың түрлері. 14
2.2 Грамматикалық материалды түсіндіру. Алғашқы сатыда грамматикалық структуралар мен етістік шақтарын түсіндіру. Грамматикалық материалмен жұмыс. 19
2.3 Фонетикалық дағдыны қалыптастыру үшін қолданылатын жаттығулар жүйесі. 27

3. ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ. ЖОБАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҚОЛДАНУ. ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР.
3.1 Шетел тілін оқытуда техникалық құралдарды қолдану. 29
3.2 Жобалау технологиясын бастауыш мектепте қолдану. 32
3.3 Шетел тілі сабағына қойылатын негізгі талаптар. 35

ҚОРЫТЫНДЫ 39

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 41
КІРІСПЕ
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы барысында орта білім берудің жүйелі реформалануы қоғамдық тұрғыдан үлкен маңызға ие. Білім беруді реформалауды жүзеге асырудың және бір маңызды сипаты қазіргі уақыттағы оқыту үрдісін технологияландырудың қажеттілігінен туып отыр. Мектептерде оқу сапасын жақсартуда әр түрлі жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, өз деңгейінде нәтижеле беруде. Елімізде білім беру саласында қазір демократияландыру, ізгілендіру іске асырылуда. Шетел тілі ана тілімен қоса оқушының сөйлеу қабілетін және жалпы дамуын ғана жетілдіріп қоймайды, оны өзін қоршаған айналасындағы адамдармен қарым – қатынас мәдениетіне де үйретеді. Оқушының шетел тілінде сөйлеу қабілетін жетілдіру мектепте берілетін білім мазмұнының негізгі мақсаты болып табылады, оқулықпен және басқа оқушылармен қарым – қатынас барысында оқушы барлық пәндерді меңгереді. Шетел тілін оқушыларға үйреткенде біз оларға басқа халықтың мәдениетіне әрі дүниежүзі мәдениетіне жол ашамыз, басқа халықтармен қарым–қатынас жасауға мүмкіндік туады. Шетел тілінің қызметі – оқушыларды өздері үйреніп жатқан тілде сөйлейтін халықпен түсіністік, ортақ көзқарас орнатуға дайындап, тәрбие, білім беріп әрі жеке басын, өмірге көзқарасын жан – жақты дамыту. Шетел тілі пәні бойынша білім мазмұнына тақырыптар, қарым – қатынас ситуациялары, мәтіндер, тілдік материалдар; лексикалық, грамматикалық, фонетикалық, практикалық біліктер, сөз әдептері, оқу әрекетінің тиімділігін іске асыратын жалпы оқу білік дағдылары жатады. Мектептерде 5–6–7 сыныптарының жаңа буын оқулықтарын пайдаланудамыз. Оқушыларға оқулықтар ұнайды, себебі олар қабылдауға жеңіл, қызықты материалдармен қамтамасыз етілген, тапсырмалары әр деңгейге лайықтап, қиындатылып берілген. Жаңа буын оқулықтары жаңа технологияны басты назарға алып отырып құрылған. Бұл оқулықтардағы материалдар әлімдік деңгейдегі проблемалардан хабардар болуға, оларды шешудің жолдарын табуға, өз еліміздің тарихымен, салт – дәстүрлерімен байланыстырылып құрылған. Қандай тілде болмасын оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау дағдыларын дұрыс іске асырғанда ғана мақсатқа жетуге болады емес пе? Мысалы, мәтін оқыған кезде ашық жауап, дұрыс – бұрыс жауап таңдау сұрақтары, кім? не? сұрақтары, тақырыпшаларды параграфтармен, суреттермен байланыстыру, мәтіннен қателер табу, бос жерлерді, таблицаларды толтыру, мәтіндегі сөздер мен тіркестердің мағынасына тоқталу, мазмұны туралы пікірін білдіру, байланыс тіркестерін табу сияқты тапсырмаларды орындау арқылы кез–келген дәрежедегі мәтіндерді қызығушылықпен меңгеріп, еске сақтауға жағдай жасалады. Cонда ғана оқу стратегиясы жүзеге асырылады. Берілген мәтіннен кейінгі жаттығулар оқушылардың қабілетіне, білім деңгейіне қарай құрылған. Жаңа тақырыпты өткенде жаңа сөздерге көп көңіл бөлемін. Сөзден сөз тіркестерді, сөйлемдер құрылады, сондықтан оқушының жаңа сөзді дұрыс қабылдап, ойына сақтау барысында әр түрлі ойындар жүргіземін. Ойын оқушының тілге деген қызығушылығын арттырады және оқушыны тілді үйренуде жақсы жетістіктерге жеткізеді.
Жан–жақты ойластырған және жақсы жүргізілген ойын тілдік материалды енгізуді және бекітуді (лексика, грамматика, фонетика) жеңілдетеді, дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Тілдік шығармашылықты (есту, сөйлеу, оқу, жазу) орындауға тиімді. Ойын балаларды шетел тілін меңгерудегі қиындықтарға дайындайды және осы қиындықтарды жеңіп шығаруға көмектеседі.
Ойынды ағылшын тілі сабағының, бірақ жоғары сыныптарда берілетін тіл материалының мазмұны мен тапсырмаларының түрі тіл материалын жай қабылдауға емес, білімін дамытуға, ойландыруға, жағдайларды салыстыруға, ойша бөлшектеп талдау жасауға, біріктіріп ұластыра жасауға, қорытындылауға қызмет етуіне көңіл аудару керек. Ойындарды сабақ үстінде ғана емес, үзілісте, сабақтан тыс уақытта да ойнауға болады. Бұл балалардың демалатын уақыты. Ойынның негізгі мақсаты – сөздерді, сөйлемдерді ағылшын тілінде дұрыс айтуға балалардың тілдерін жаттықтыру.
Оқулықтың ерекшелігі тілді үйретудің әр дағдысына белгілі бір стратегиялар ұсынады. Мысалы, тыңдасым: тыңдауға дайындық, ең маңызды сөздерге көңіл бөлу, арнайы мағлұмат алу, пікірлерді ажырату, өз сұрақтарын дайындау, керектілерін жазып алу, стилін ажырату, өз пікірін білдіру сияқты тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың кассеталардан жаңалықтарды, диалог, монолог, әңгіме, өлең тыңдауға мүмкіншіліктері бар. WARM – UP (ой ашар) тапсырмалары және келісу – келіспеу, рөлдік ойындар, пікір білдіру, суреттеу т.б. түрлері арқылы оқушылар алған білімдерін іске асырады. Оқушылар сабақта үйренген іскерліктері мен дағдыларын пайдаланып, өз ойларын жүйелі түрде айтып жеткізе алады.
Оқушылардың шет тілінде дұрыс сауатты сөйлеуінде тілдік материалды меңгерудің рөлі өте зор. GRAMMAR SUMMARY – қолданып, ережені еске түсіріп отырады. Оқулықтағы жаттығуларда берілген деңгейлік тапсырмалар оларды оқушының білім деңгейіне қарай орындауына мүмкіндік береді. Сөздік жұмыс мәтінде кездесетін жаңа сөздерді іздеумен қоса түрлі тұрақты сөз тіркестерді, қосымша мағыналы сөздермен жаттығулар орындау арқылы жүзеге асады. Фонетикалық материал бір қарағанда, жоғары сыныптарға керегі жоқ сияқты болғанымен, кейбір дыбыс емлесінің ерекшеліктері, дауыс ырғағы, екпін түсіру сияқты нәрселерді сабақта еске түсірудің маңызы зор. Тақырып соңында оқушылардың қай тапсырмаларды қандай деңгейде меңгергендерін біліп, талдау жасау мүмкіндіктері бар. Берілген тест тапсырмаларын олар берілген кілт арқылы тексеріп, мұғалімнің көмегімен қателеріне дер кезінде талдау жасай алады. Оқулықта ұсынылған іс – шаралармен шектелмей, мұғалім өзі де шығармашылықпен жұмыс істеп, нәтижелі сабақтарды жоспарлауына болады. Оның бәрі оқушының тілге деген қызығушылығын арттырып, сабақтың әсерлі өтуіне септігін тигізеді. Оқушылардың білім және білік дағдыларының жетілуіне В.Ф. Шаталовтың тірек конспектілері мен тірек сигналдарын пайдаланау оқытудың белсенді әдісі. Мен бір ғана технология жүйесімен жұмыс жасап жүрмін деп айта алмаймын, өйткені шетел тілін оқытуда барлық әдіс – тәсілдерді қ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Аудиовизуальные материалы по иностранным языкам – важное средство интеллектуального развития учащихся. “Методика преподования иностранных языков в вузе” 1993 г.
2. Бородулина М.К. “Шетел тілін үйрену” – М, “Просвещение”, 1975 ж.
3. “Білім” №2/2006. 46-47 бет.
4. “Білімдегі жаңалықтар” №2(20) 2005 ж.
5. Қазақ тілі мектепте колледж және жоғары оқыту орнында оқыту №4/2004 ж. 37 бет.
6. Қазақ тілі әдістеме. №3/2009 ж. 2 бет.
7. Қазақстан мектебі №6/2010 ж. 21 бет.
8. Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері/Иностранные языки в школах Казахстана. Мамыр – Маусым. №3/3(45)/2009 ж. 29-33 бет.
9. Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері/Иностранные языки в школах Казахстана. Наурыз – Сәуір. №2(50)/2010 ж. 3-5 бет.
10. Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері/ Иностранные языки в школах Казахстана. Қыркүйек – Қазан. №5/2003 ж. 31-34 бет.
11. Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері/ Иностранные языки в школах Казахстана. Наурыз – Сәуір. №2(14)/2004 ж. 70-72 бет.
12. Кузьмичева Т.Н. “Технические средства в обучении английскому языку”. – М. “Просвещение”, 2001 ж.
13. Мектептегі шет тілі №3/2006 ж. 41 бет.
14. “Мектептегі шет тілі” №4/2003 ж, 30 бет.
15. “Мектептегі шет тілі” №2/2003 ж, 38 бет.
16. Мектептегі шет тілі/Иностранный язык в школе. Шілде-Тамыз. №4(22)/2006 ж. 25 – 26 бет.
17. “Мектептегі жаңалықтар” №3/2004, 42-43 бет.
18. Сысоев П.В. Развитие умений учащихся воспринимать текст на средней и старшей ступенях общего среднего образования//Иностранные языки в школе – 2007 г.
19. Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно ориентированной методики//Иностранные языки в школе – 1989 г.
20. Ұлағат №2/2010 ж. 14 бет.
21. Филатов В.М. Методическая типология ролевой игры//Иностранные языки в школе – 1989 г.
22. Шетел тілін оқыту әдістемесі/Методика обучения иностранных языков. Наурыз – Сәуір. №2(10)/2006 ж. 45-47 бет.
23. Шетел тілін оқыту әдістемесі. №3(17)/2007 ж. 21-25, 41-44 беттер.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1. ЕРТЕ ЖАСТАН АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. ШЕТЕЛ
ТІЛІНДЕ ... ... ... ТІЛ ... ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ ЖҮРГІЗУ
ӘДІСТЕРІ.
1.1 Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың маңызы және оның
ерекшеліктері.
6
1.2 Шетел тілінде тыңдап түсінуге үйрету.
8
1.3 Тіл ... ... ... ... ... ГРАММАТИКАНЫ ЖӘНЕ ФОНЕТИКАНЫ ОҚЫТУ.
2.1 Грамматикалық материалды бекіту. Грамматикалық жаттығулардың түрлері.
14
2.2 Грамматикалық материалды түсіндіру. Алғашқы сатыда грамматикалық
структуралар мен етістік ... ... ... ... ... ... қалыптастыру үшін қолданылатын жаттығулар жүйесі.
27
3. ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА ... ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯСЫН
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҚОЛДАНУ. ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР.
3.1 Шетел тілін оқытуда техникалық құралдарды қолдану.
29
3.2 Жобалау технологиясын бастауыш мектепте ... ... тілі ... ... ... ... ... тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы барысында орта білім
берудің жүйелі ... ... ... ... маңызға ие. Білім
беруді реформалауды жүзеге асырудың және бір маңызды ... ... ... ... технологияландырудың қажеттілігінен туып отыр.
Мектептерде оқу сапасын жақсартуда әр түрлі жаңа технологияларды ... ... өз ... ... ... ... білім беру
саласында қазір демократияландыру, ізгілендіру іске асырылуда. Шетел тілі
ана тілімен қоса ... ... ... және ... ... ғана
жетілдіріп қоймайды, оны өзін қоршаған ... ... ... ... ... де ... Оқушының шетел тілінде сөйлеу ... ... ... білім мазмұнының негізгі мақсаты болып
табылады, ... және ... ... қарым – қатынас барысында оқушы
барлық пәндерді меңгереді. Шетел тілін оқушыларға үйреткенде біз ... ... ... әрі ... ... жол ... басқа
халықтармен қарым–қатынас жасауға мүмкіндік туады. Шетел тілінің қызметі –
оқушыларды өздері үйреніп жатқан тілде сөйлейтін халықпен түсіністік, ... ... ... тәрбие, білім беріп әрі жеке басын, өмірге
көзқарасын жан – жақты дамыту. ... тілі пәні ... ... ... ... – қатынас ситуациялары, мәтіндер, тілдік материалдар;
лексикалық, грамматикалық, фонетикалық, практикалық біліктер, сөз әдептері,
оқу әрекетінің тиімділігін іске ... ... оқу ... ... ... 5–6–7 сыныптарының жаңа буын оқулықтарын пайдаланудамыз.
Оқушыларға ... ... ... олар ... ... ... қамтамасыз етілген, тапсырмалары әр деңгейге лайықтап,
қиындатылып берілген. Жаңа буын оқулықтары жаңа технологияны ... ... ... ... Бұл ... материалдар әлімдік деңгейдегі
проблемалардан хабардар болуға, оларды шешудің ... ... ... ... салт – ... ... құрылған. Қандай
тілде болмасын оқу, жазу, ... ... ... ... іске асырғанда
ғана мақсатқа жетуге болады емес пе? Мысалы, мәтін оқыған кезде ашық жауап,
дұрыс – бұрыс ... ... ... кім? не? ... ... суреттермен байланыстыру, мәтіннен ... ... ... ... ... мәтіндегі сөздер мен ... ... ... туралы пікірін білдіру, байланыс тіркестерін
табу сияқты тапсырмаларды орындау арқылы кез–келген дәрежедегі ... ... еске ... ... ... ... ғана оқу
стратегиясы жүзеге асырылады. Берілген ... ... ... ... ... ... қарай құрылған. Жаңа тақырыпты
өткенде жаңа сөздерге көп көңіл бөлемін. Сөзден сөз тіркестерді, ... ... ... жаңа ... ... қабылдап, ойына сақтау
барысында әр түрлі ... ... Ойын ... ... ... ... және оқушыны тілді үйренуде ... ... ... және ... ... ойын ... ... және бекітуді (лексика, грамматика, фонетика) жеңілдетеді,
дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Тілдік шығармашылықты (есту, ... ... ... ... Ойын балаларды шетел тілін меңгерудегі
қиындықтарға дайындайды және осы қиындықтарды жеңіп шығаруға көмектеседі.
Ойынды ... тілі ... ... ... ... берілетін тіл
материалының мазмұны мен тапсырмаларының түрі тіл ... жай ... ... ... ... ... салыстыруға, ойша
бөлшектеп талдау жасауға, ... ... ... ... ... ... аудару керек. Ойындарды сабақ үстінде ғана ... ... тыс ... да ... болады. Бұл балалардың демалатын
уақыты. Ойынның ... ...... ... ... тілінде
дұрыс айтуға балалардың тілдерін жаттықтыру.
Оқулықтың ерекшелігі тілді үйретудің әр дағдысына белгілі ... ... ... тыңдасым: тыңдауға дайындық, ең маңызды
сөздерге көңіл бөлу, арнайы мағлұмат алу, пікірлерді ажырату, өз ... ... ... алу, ... ажырату, өз пікірін білдіру сияқты
тапсырмаларды орындау ... ... ... ... монолог, әңгіме, өлең тыңдауға мүмкіншіліктері бар. WARM – UP (ой
ашар) ... және ...... ... ойындар, пікір білдіру,
суреттеу т.б. түрлері арқылы ... ... ... іске ... сабақта үйренген іскерліктері мен дағдыларын пайдаланып, ... ... ... ... ... ... шет ... дұрыс сауатты сөйлеуінде тілдік материалды
меңгерудің рөлі өте зор. GRAMMAR SUMMARY – қолданып, ... еске ... ... ... ... ... ... оларды
оқушының білім деңгейіне қарай орындауына мүмкіндік береді. Сөздік ... ... жаңа ... ... қоса түрлі тұрақты сөз
тіркестерді, қосымша мағыналы сөздермен жаттығулар ... ... ... ... материал бір қарағанда, жоғары сыныптарға керегі жоқ
сияқты болғанымен, кейбір дыбыс емлесінің ... ... ... ... ... ... ... еске түсірудің маңызы зор. Тақырып
соңында оқушылардың қай тапсырмаларды қандай деңгейде меңгергендерін біліп,
талдау жасау мүмкіндіктері бар. Берілген тест ... олар ... ... ... ... ... ... дер кезінде талдау
жасай алады. Оқулықта ұсынылған іс – шаралармен шектелмей, мұғалім өзі ... ... ... ... сабақтарды жоспарлауына болады. Оның
бәрі оқушының тілге деген қызығушылығын арттырып, сабақтың әсерлі ... ... ... ... және ... ... жетілуіне В.Ф.
Шаталовтың тірек конспектілері мен тірек сигналдарын пайдаланау оқытудың
белсенді әдісі. Мен бір ғана ... ... ... ... ... ... алмаймын, өйткені шетел тілін оқытуда барлық әдіс – ... ... деп ... ... ... ... ... топпен, жеке оқушымен жұмыс істеуге болады, Венн диаграммасын
қолданамын. Осы тәсілдердің барлығы оқулықта жақсы ... ... ... ... ... оқушыларға түсінікті болатындай, ойға
қонымды етіп өз жоспарымызды құруымыз керек. Тірек конспектісін ... ... көп ... ... ... ... мағынасы осы
тірек конспектісінде көрнекі беріледі. Тірек ... ... ... ... ... ... қиын сөздерге мән бергізуге болады.
Мысалы: “Ауа - ... ... ... ... ... ... ... қолдануға болады, сондықтан Шаталовтың көп рет ... ... ... ... ... ... және грамматикалық
материалды түсіндіру, бекіту мақсатында және монолог, диалог, тындасымды
түсінуде де ... ... ... ... ... құралдарды қолдану көп
көмегімен тигізеді. Мысалы: 6,7 сыныптағы ... ... ... ... ... технологиясы бойынша Венн диаграммасы ... ... ... ... ... ... әдісі оқушы
қабілетін, деңгейін саралап оқыту. Деңгейлік тапсырмалар беріледі. Білімді
тексеруде, дәстүрлі емес сұрақтар, ... ... ... ... сұрақтары, басқатырғы, жұмбақтар шешу т.б. қолданылады.
Оқу процесі оңайдан қиынға қарай дамыта оқытуға бағытталған. Мәселен,
сабақтың алдында “берілген тақырып туралы ... не ... ... мақсатпен
“Сұрақ – жауап”, “Талқылау”, “Ой ... ... ... беріледі.
Оқушының жауабы негізінде жаңа тілдік материалдар ... ... ... ... бөлінетін нәрсе–сөйлеу және оқу. Оқушылар сөйлеу
мен оқуды меңгергеннен кейін, жазуды үйренеді. Оқу ... ойын ... ... маңызды. Ойын кезінде бұрыңғы өтілген сөздер мен сөз ... ... ... ... ... ... ... ойыны.
5,6,7 сынып оқулығы тілді дәстүрлі ... ... және ... ... ... Сабақ үрдісінде шәкірттер оқуға ... яғни ... ... ... ... ... ... білуге бейімделеді.
Жаңа педагогикалық технологиялар арқылы оқытуды ізгілендіру мен
демократияландыруға, оқушылардың ... ...... ... ең бастысы, өзін - өзі тәрбиелей алатын тұлға ... ... ... ... ... Осы ... ... белсенділігі,
мақсатқа ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шығармашылығы қамтамасыз
етіледі.
ЕРТЕ ЖАСТАН ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ШЕТЕЛ
ТІЛІНДЕ ТЫҢДАП ТҮСІНУГЕ ҮЙРЕТУ, ТІЛ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ ЖҮРГІЗУ
ӘДІСТЕРІ.
1.1 Ерте жастан ... ... ... ... және оның ... ... табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология
бағытымен дамыту мақсатымен атауымыз үлкен ... ... ... ... ... ... болашағы бұлыңғыр болмайды дегендей, жас
ұрпаққа саналы, мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру ... ... ... ... елге ... ... ... жолына түсуі, ағылшын тілі меңгертуді жолға қою мақсатында эксперимент
ашылды. Білім және ғылым ... 2004 ... 4 ... “2 ... ... тілін оқыту туралы” №1746, ... ... ... ... жылғы №246 бұйрығы бойынша Ж. Жабаев атындағы №4
мектеп – гимназия базасында 2 “Г” жәй сыныбында эксперимент ... ... ... Бұл эксперименттің негізгі мақсаты жаңа ... ... ... ...... ... ... табылады. Ерте
жастан шетел тілін оқыту оқушылардың коммуникативті даму ... ... ... ... ... ... көп
тілдерде сөйлеуге мүмкіндік алады. 2 “Г” сыныбында алғашқы кіріспе бөлімін
“Way into English” оқулығымен бастап, одан әрі “Way ... ... ... ... оқулығымен жалғастырдық. Оқу бағдарламасы ... ... ... Бұл ... ... ... оқушыларға өте
ұнайды, түрлі – түсті суреттері мен, ... пен ... ... ... ... ... жинағы дәптері, қосымша постерлер, тест
жинақтары да бар. Мұғалімге арналған әдістемелік ... бар ... ... ... ... ... оқу және жазу дағдыларын қалыптастыруға бірдей
көңіл бөлінген. Бұл оқулықпен оқытуда аздаған қиындықтарда бар, сөздердің
аудармасы берілмеген, бірақ ... ... бұл ... ... ... ... ауызекі сөйлеу дағдыларының қалыптасуына көп
көңіл бөледі. Экспериментті өтудің бірінші ... ... ... ... ... ... өткізді, өйткені бұрынғы оқулықпен
қазіргі оқулықтың арасында көп айырмашылықтар бар. Осы ... ... ... ... ... керек, қандай технологияларды қолдану арқылы
ауыз-екі сөйлеуді, ағылшын тілінде сауатты жаза ... ... ... қалай орындау керек екенін үйрендік. Бұл курстардың бізге берген
көмегі өте көп. Эксперименттің бірінші жылының ... осы ... ... ... ... мен қойылымдар конкурсы ... ... 2 “Г” ... ... “The Little Red Hen” ... ... ... Олар сахнада өздерін еркін ұстауымен, киімдерімен және
жоғары деңгейде сөйлеуімен қойылымды өте жақсы қойып шықты. Осы жылы ... не ... ... ... ... осы ... авторы,
өзінің таңданысын жасыра алмады, оқушылардың ... мен ... өте ... баға ... ... ... тест ... бойынша 2 “Г” сыныбында 12
оқушы “өте жақсы”, 15 ... ... ... баға ... ... ауыз – екі
сөйлеуге үйренді, сөздерді жақсы меңгерген, жалпы ... ... ... ... екінші жылын әрі қарай жалғастырудамыз. Бұл жылы ... ... ... арасында өзара тәжірибе алмасу ретінде
ашық сабақтар берілді. Біз бірімізден көп ... ... Әр ... ... әр ... бару ... тәжірибе алмасамыз, қателерімізді ортаға
саламыз, ... ... жеңу ... ... ... Мұндай ашық
сабақтар бізге көп көмегін тигізуде, және бір – ... ... ... ... Экспериментті әрі қарай жалғастырғымыз келеді.
Биылғы жылдың соңында тағы да іріктеліп алынған ... ... ... ... Бұл ... 3 “Г” ... оқушылары “Flower
Ball” деген тақырыпта қойылым көрсетті. Бұл қойылымда өте жақсы ... ... ... ... ... де жақсы қолдану арқылы өте жоғары
деңгейде қойып шықты. Осы қойылымды 6 шілдеде болатын Астана ... ... ... ... таңдап алды.
Осы оқулықтың қолдану кезінде біз бірнеше жаңа әдіс тәсілдерді игеріп
жатырмыз. ... ... ... ... сабақта сын тұрғысынан ойлауды
дамыту әдістемесін пайдаланудың көмегі көп. Бұл технология ... ... ... ... салып, сөйлеу тілін дамытуға және сөздің қорын молайтуға
жетелейді. Оқушылар ... ... ... ... ... ... қоғам мұғалімнің біліктілік деңгейіне де, ішкі жан дүниесіне
де жаңаша талап ... ... ... қазіргі күні XXI ғасыр ұрпағынан үлкен
үміт күтілуде. Мектептегі басты тұлға мұғалім, осы ... ... ... ... ... жан дүниесі бай, жан – ... ... ... ... оқу дағдысын қалыптастыруда жалпы жазба тілі мен ... тілі ... ... ... ... ойлауға
тәрбиелеу мұғалімнің міндеті. Сондықтан бұл жұмыс түріне ерекше талап қою
керек. ... ... ... жазбаша сұрақтарға жауап беруге үйрету,
жоспар құруға, белгілі бір суретке тақырып қоя ... сол ... ... құрауға, мұғалімнің көмегімен өздерінің ойларын, қызықты іс -
әрекеттерін ... ... Бұл ... ... үшін ұстаз
ерінбей еңбек ету нәтижесінде жете алады.
Бастапқы этапта шетел тілін оқытудағы бір ... ... ол ... ... ... болып табылады. Ойын арқылы бала қоғамдық
тәжірибені меңгереді, сондықтан әр ... ... ... ... ... ... ... мазмұнына, мақсатына, жас ерекшелігіне
сәйкес таңдау керек.
Бала ұлттың болашағы, ... ... ... ... ... ... ... парасаттылығын, ақылдылық пен білімділігін,
адамгершілік негізін қалыптастыра білуіміз керек.
Тәуелсіз мемлекетімізге еңбекқор, кәсібін ... ... ... мен ... ... ... мамандар қажет. Адам алдымен жан –
жақты дамуына ерекше көңіл ... ... ... адамға өзінен - өзі
келмейді. Ол ұлан – ғайыр еңбек етіп, ғылым – біліммен ... ... ғана ... ... ... тыңдап түсінуге үйрету.
Қазақстан Республикасы әлемдік бірлестікке кірген заманда білімнің
рөлі мен ... ... ... ... XXI – ... ... қалыптастыру
міндеті білім беру ісін ірілендіру қажетті мектеп пен ... ... ... ... ... ... ... орта білім беретін мектептерде ... ... ... оған ... ... нақтылануда. Шетел
тілін ана және орыс тілімен қатар оқыту арқылы мұғалім оқушылардың тыңдап
түсіну, сөйлеу, оқу және жазу ... мен ... ... ... ... өзін ... айналасындағы адамдармен қарым – ... де ... ... ... ... ... ... мектепте берілетін бүкіл білім мазмұнының негізгі мақсаты болып
табылады. Шетел тілі арқылы оқушылар ... ... ... оқып ... ... ... танысады.
Шетел тілінде оқушылар дұрыс қарым – қатынас жасай алу ... ... ... сөзді тыңдап түсінулері тиіс. Тыңдап түсіну – сөйлеудің
серігі, сөйлеу экспрессивті формаға ... ... ... формаға
жатады. Ауызша айтылған сөзді қабылдау мен ... өте ... ... Тыңдап түсіну қысқа мерзімдік және ұзақ мерзімдік еске, қабылдауға,
логикаға, санаға, ... және ... ... ... ... ... түсіну барысында оқушылардың санасында
фонетикалық және интонациялық есту қабілетін қалыптастыру керек, себебі ... ... ... ... ортақ қиындықтарды және арнайы
қиындықтарды ескеру қажет. ... ... ... ... лексикалық және грамматикалық материал
оқушыға таныс емес болуы мүмкін, бұл ... ... ... ... түсінуді қиындатады. Бұл қиындықты жеңудің жолы – оқушылардың
пассивтік және потенциальдық сөздік қорын байыту;
• Әр адамның ... айту ... мен ... ерекшеліктері
болуы заңды құбылыс. Оқушы өз мұғалімнің сөйлеу ерекшеліктеріне
дағдыланып ... да, ... адам ... ... ... ... ... жеңудің жолы – сабақта техникалық құралдарды жиі қолдану керек;
• Мұғалім әдетте сабақта өте баяу ... ... ... ... оның ... ... ... дегендік. Оқушылар осындай баяу сөзге
дағдыланады да, ... ... ... ... ... Міне ... ... тек техникалық құралды қолдану арқылы жеңуге болады;
• Мұғалім сабақта ... ... ... ... ... ... түгел
түсінсін деп бірнеше рет қайталап айтады. Оқушылар осы қайталауға
үйренеді. Шынайы ... ... ... ... ... мақсаты оқушылардың тыңдаған мәтіннің мазмұнын бір – ақ рет
тыңдағанда түсінуге үйрету. Ал кей жағдайларда оқушылар ... ... рет ... ... оны ... рет ... ... бірақта
бұл жолы мұғалім тыңдайтын мәтінге қосымша бір тапсырма беруіне болады.
Мысалы, мәтінді екінші рет тыңдаңдар да, бұл ... ... ... ... ... / оқиға жеріне және т.б. назар аударыңдар ... ... ... бір қиындық мынада: егер тыңдаушы сөйлеушінің бет -әлпетіне көріп,
оның сөйлеу органдарының қимыл – қозғалысын байқап отырса, онда ол ... ... ... ... ... ... мұндай жағдай ылғида бола
бермеуі мүмкін (телефон арқылы сөйлесу, радиодан хабар тыңдау, ... ... ... ... алғы ...... сабақта
техникалық құралдарды кеңінен пайдалануы және тыңдау қабілеттерін
дамытуға арналған ... ... ... алуы.
Оқушылардың түсініп тыңдау қабілеттерін дамытуда төрт жаттығулар тобын
ұсынуға болады.
Бірінші топ жаттығуларының ...... ... ... және ... ... ... ала жою.
Екінші топ жаттығудың мақсаты – мәтінді тыңдауға арналған ... ... ... ... оның тақырыбын, идеясын анықтай, ... және т.б., ... ... ... ... мәтін
мазмұнына сәйкес келетінін анықтау және т.б.
Үшінші топ ... ...... мазмұнын толық түсініп,
оқушылардың бойында төмендегідей іскерліктерді дамыту: ... және ... ... алу. ... тыңдаған мәтіннің тақырыбын
талдау, мәтін мазмұнына ... ... ... уақиғаны бағалау,
басты кейіпкерді сипаттау, мәтінді коммуникация жағдайымен ұштастыра білу
және т.б. Үшінші топ ... ... ... ... тірек,
таяныш сөздер, жоспар, суреттер, сызбалар және т.б. ұсынуға болады.
Төртінші топ жаттығудың мақсаты – оқушыларды мәтін ... ... ... ойларын айтқызу, пікір – талас ұйымдастыру, “дөңгелек
үстел” ұйымдастыру, ... ... жазу және ... ... арналған мәтіндерге қойылатын талаптарға тоқтала кетсек.
Олар:
• тыңдауға арналған мәтіннің мазмұнының тәрбиелік мәні ... тиіс ... ... ... жас ... ... келуі керек;
• мәтіннің берік логикасы болуы шарт;
• мәтіннің мазмұнында тыңдаушылар үшін ... жаңа ... ... ... ... ... яғни ... негізделген, жасанды мәтін емес болуы
тиіс.
Жоғарыда айтылған ойларды қорытындылай ... ... ... ... ... ... ... Егерде тыңдап түсіну
іскерліктерін дамытпасақ, оқушылардың шетел тілінде сөйлеу алуға да ... Тіл ... ... ... ... әдістері.
Тіл дамыту жолдарын дұрыс ұйымдастыру оқушылардың ойлау қабілетін,
сауаттылығын арттырудың ... ... Бұл ... ... тілі ... ... ... Осы саладағы пәннің негізгі мақсаты мектеп оқушыларын
шетел тілінде сөйлеп, жаза білетін дәрежеге жеткізу. Осы ... ... ... іскерлігі үлкен көрініс табады.
Мұғалім сабақтың әр ... ... және ... ... ... ... жетеді. Бұл нәтижеге жету үшін ... тіл ... өз ... ... білуі керек.
Оны қандай тиімді жолдармен жүргізуге болады?
Сабақты баланың ойын осы сабаққа ... ... ... ... ... ... Ол ... бірі – диалог. Бұл әдіс бір жағынан
оқушының тілін шетел ... ... ... ... ... жағынан
диалог арқылы оқушымен тікелей сөйлесу болып табылады. Диалогты үлгерімі
орташа оқушыларға пайдалану ... ... ... әр ... оқушымен
сөйлескенде сұрақтар қоя отырып, бүкіл сыныпты жұмылдырып алып, балалардың
зейінін өзіне аудару ... ... тіл ... ... ... ... сабақ барысында тіл дамыту үшін төмендегідей тәсілдері
пайдалануға болады:
- сөздік арқылы тіл дамыту;
- ... ... тіл ... ... ... ... тіл дамыту;
- үйірмеге және басқа жұмыстарға қатысу арқылы тіл ... ... ... ... ... тіл үйрету болғандықтан,
негізгі жұмыс сөз үйрету ... ... тілі ... негізгі арқауы – тіл дамыту жұмыстары болуы тиіс.
Оқушылардың фонетикалық, лексикалық, ... ... ... мен ... ... ағылшын тілінде дұрыс
пайдалануды игеруі, өз ойын нақты, жүйелі түрде еркін жеткізе білу ... ... ... ... ... талапқа сай жүргізілуіне
байланысты.
Тіл дамыту жұмыстарының тәсілдері төмендегідей:
1. Грамматикалық тапсырмаларды түрлендіріп беру;
2. Мазмұнды ... ... ... ... ... ... өзара сөйлестіру;
4. Белгілі бір тақырыпта берілген әңгімені жалғастыру;
5. Шағын көріністер даярлату;
6. Мәтінмен жұмыс жүргізу.
Осының ішінен ең ... орын ...... ... ... жүргізу барысында қойылатын басты талаптардың бірі –
берілген материалды түсініп оқу. Себебі оқушы оқып ... ... ... сөз ... ... ... грамматикалық тұлғасын түсінбейінше
сөйлемдегі айтылар ойды қабылдай алмайды. Сондықтан алғашқы сабақтардан
бастап ағылшын ... тән ... ... ... отырып, әрбір оқылған
сөзді, сөз тіркесін, сөйлемдерді, мәтінді түсініп оқуға баулу ... ... ... ... тек: оқу, ... ... жауап беру, мазмұнын
әңгімелету сияқты түрлерін пайдаланса, бұл бір ... ... ... ... және пәнге деген қызығуын төмендетеді.
Ал ... ... ... ... ... отырып
өткізуге болады:
1. Мәтінді өзгертіп баяндату.
Мысалы: “Менің ойымша”, ... өз ... ... ... ... сөз ... ... әңгіменің мазмұнын оқушыларды түгел қатыстыра отырып баяндату.
Жұмыстың бұл түрін қолдану барысында ... ... ... толық қамтыла әңгімеленуіне көңіл бөлу керек. Ол үшін әрбір оқушы
өзіне дейінгі ... ... ... қабылдай отырып, айтылар ой
байланысын үзбей, жалғастырып алып кету ... ... ... ... тіл ... ... қажетті сөздерді дұрыс және
тез іріктеп ала білуге дағдыланады.
Мәтіннен іріктеліп алынған сөздерге морфологиялық талдаулар жасата ... ... ... жұмыс түрлері өтілген грамматикалық ережелерді есте ... ... ... ... жаттықтырады.
Тілді жақсы білетін оқушылар үшін белгілі бір ... ... ... ... ... ... құрамындағы сөйлемдердің ретін алмастыра отырып, ауыстырылған
сөйлемдерді орын, орнына қою арқылы әңгіме құрастыру. ... ... ... ... отырып, әңгіме құрастыру. Жұмыстың бұл түрі мәтін
құрамындағы әрбір сөздің мән – ... ... ... яғни сөздікпен
жұмыс істеуге ықпал етеді.
Берілген мәтінге сүйене отырып диалог құрастыру.
Осы тәсілмен кез келген мәтінді диалогқа айналдыруға болады. ... ... бұл ... ... ... өз ойын ... сөйлем түрінде
баяндау білумен бірге сұраулы сөйлем ... амал – ... ... кез ... ... ... ... жақтық, шақтық,
категорияларды дұрыс пайдалана отырып, сұраулы сөйлемге ... ... ... ... ... ... синонимдік, омонимдік, антонимдік
сыңарларын анықтату. Лексикалық жұмыстың бұл түрі шәкірттердің ... ... тіл ... ... тікелей ықпал етеді.
Мәтін бойынша жүргізілетін жұмыстың басқа түрлеріде өте көп.
1. Оқылған ... ... ... ... ... ... Мәтін ішінен негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді табу.
3. Белгілі бір жоспар ... ... ... ... ... ... ... бойынша орындалатын тапсырмалардың амал–тәсілдерін түрлендіріп,
қолдану – шәкірттердің ауызекі ... ... ... ой - ... ... ... ... іс – жүзінде пайдалана ... ... ... ие. Жастарымыздың шет тілінде еркін сөйлеп,
жаhандық ... ... ...... талабы.
Ғылым мен техниканың жылдан–жылға жедел қарқынмен дамуына байланысты
шәкірттерге дәріс ... жаңа ... ... ... ... ... әсер етіп отыр. Технологияның түрлері көп:
- деңгейлеп оқыту технологиясы;
- блокпен ... ... ... оқыту технологиясы;
- В.Ф. Шаталовтың технологиясы.
Оқушының тілді меңгеруге ықыласын, ұмтылысын, қызығуын арттыратын ең
тиімді технологияның бірі – ... ... ... ... ... ... ... анық. Себебі, бұл технологияның
жұмысы жаңа сабақты түсіндіруде де ... ... ... ... ... Өйткені оқушыға мәтінді үйретуде бұл технология білімді
сатылап, жүйелеп бірізділікпен меңгертеді.
Мысалы: 8–сыныпта “Great Britain” ... ... ... ... сатылай кешенді талдау арқылы әңгімелей алады.
Great Bretain
1. ... ... ... 57 million
3. Capital. ... The area of UK 244.100 ... Parts England. ... ... ... Islands 5500 ... Climate Mild ... Rivers the ... ... Weather often rains in ... ... ... ... түрі мен әдістерінің
сан – салалағына қарамастан, әр технологияның элементтері өзара бір ... ... ... тілі ... ... ... ... де ерекше орын
алады. Қазіргі таңдағы техникалық оқыту ...... ... ... ... ... оқыту тілдерді меңгерту қызметіне
жаңаша қарауды, бұл бағытта қол жеткізген табыстарымызды сын көзбен ... ... мен ... жаңа / жетістіктерін енгізуді қажет етеді.
Қорыта келгенде шетел тілін үйретудегі мұғалімнің негізгі мақсаты
әртүрлі әдістерді ... ... ... ... ... ... жазу
іскерліктерін арттыру.
ГРАММАТИКАНЫ ЖӘНЕ ФОНЕТИКАНЫ ОҚЫТУ.
2.1 Грамматикалық материалды бекіту. Грамматикалық
жаттығулардың түрлері.
Грамматиканы оқытудағы басты міндет сол грамматикалық құбылыстарды сөз
әрекетінің әр ... ... білу ... қалыптастырып, одан әрі
дамыту болғандықтан, шетел ... ... ... материалды бекітуге
арналған жаттығулар жетекші орын ... ... ... басты қиындық тілдің жекелеген фактілерін есте сақтап
қалуда емес, сол фактілерді ... ... ... ... ... төмендегі талаптарға сәйкес болуға тиіс:
1. жаттығулар грамматикалық материалмен жұмыс істеуге үйретуге тиіс;
2. олар сөз әрекетінің ... ... ... ... лингвистикалық заңдылықтарына сәйкес келуі керек;
3. жаттығулардың коммуникативтік бағдары болуға ... ... ... ... ... қарай деген принципіне сәйкес
болуға тиіс;
5. олар оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиіс.
Репродуктивтік сөзге қажетті ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан оларды қалыптастыруға арналған
жаттығулар да бірдей емес. Сөз әрекетінің әр түрін арнайы ... ... ... ... ... ... ... жаттығулар.
Психологиялық зерттеулердің қорытындыларына қарағанда, сөз механизімін
қалыптастырудың мынадай алғы шарттары бар:
а) сөздің грамматикалық механизмдерін таныс (яғни ... ... ... ... ... ... мен ... қиындығын ескере отырып, оларды
бірізділікпен қалыптастыру;
б) әрекетті автоматтандыру;
в) сөз механизмінің құрылымын ...... ... ... негізінде
қалыптастыру;
г) әр бірліктің коммуникативтік құндылығы.
Осыған байланысты репродуктивтік сөзде қолданылатын грамматикалық
материалды бекітуге арналған жаттығулардың үш ... ... ... құрылымдарды еліктеу арқылы қайталауға
бағытталған жаттығулар. Мұнда оқушылар жаңа ... ... бар ... мен ... үлгіге қарап қайталап айтады. Бұлай ... – кез ... ... ... үшін үлгі керек, ол үлгіге саналы
түрде еліктеу ... Осы ... ... да коммуникативтік бағдар
беруге болады. Мысалы:
1) мұғалімнің ... ... Altyn speaks English very well, ... ... Yes, she does. Altyn speaks English very well.
2) аталған іс - ... ... де ... айтыңдар:
Мұғалім: I swam so much in summer.
Оқушы: I swam so much in summer, ... ... ... ... ... жаттығулар. Мұнда оқушылар трансформация, перифраз жасайды,
берілген құрылымды кеңейтеді. Бұл жаттығулар грамматикалық стереотиптердің
қалыптасуына ... ... ... ... ... үшін арнайы тапсырмалар беру керек:
- Аталған іс - әрекеттің басқа оқушыларға да ... ... ... V: Farida stands near the blackboard. – O: Batyr and Umit ... the ... ... ... ... ... де ... келетігін айт: мысалы: M: I saw many
interesting places in Almaty. – O: I’d like to see many ... ... Almaty, ... ... іс - әрекетті істеуге мүмкіндігін жоғын айт: - Bakhit can take
part in this competition. – An have not any chance to take part in ... Мұны ... қиын ... айт: - Laila may go to all museums of Almaty. ... too difficult to vizit all museums in Almaty.
3 – түрі - өз ойын ... ... ... ... ... жеткізу үшін
грамматикалық құрылымдарды құрастыруға бағытталған жаттығулар қиындығына
қарай ... екі ... ... тіл материалы берілген, мазмұны белгілі жаттығулар;
2. тіл материалы берілмеген мазмұны белгісіз жаттығулар,
Бұл жаттығуларды орындағанда ... ... ... керек, олардың
әрқашанда коммуникативтік сипаты болуға тиіс. Мысалы:
тіл материалы берілген, мазмұны белгілі жаттығулар:
a. үзіліс кезінде ... не ... айт (осы ... ... сыныптан досын ауылға демалуға барды. Одан жазғы демалыс кезіндегі
өмірі ... сұра ... ... ... тіл материалы берілмеген, мазмұны белгілі емес жаттығулар:
a. жанұяң туралы айт;
ә. досың туралы айт;
б. мектебің, кітапхана т.б. ... ... ... ... ... материалды бекітуге
арналған жаттығулар.
Рецептивтік сөз дегеніміз – басқа бір адамның ... ... ... ... ... ... ... процесіне табу, теңестіру
(идентификация) және тану операциялары ... ... ... ... ... ... бекітетін жаттығулар сол құбылысты
мәтіннен табуға, оны басқа ... ... ... ... құбылыспен теңестіруге соның нәтижесінде оны танып түсінуге
үйретуге ... ... ... ... ... грамматикалық
құбылысты бекітетін жаттығулардың мынадай түрлерін ... ... ... ... ... мәтінде тануға арналған
жаттығулар, мысалы: мәтінді оқындар, ондағы ырықсыз етістегі етістіктерді
тауып, оның ... ... және ... ... ... ала болжауға арналған жаттығулар:
сөйлемді жетпей тұрған ... ... ... ... ажыратуға арналған жаттығулар:
сөйлемдерді оқып, олардағы етістіктердің шақ формасын анықтаңдар. ... ... ... ... да, ... ... бір бөлек, бұрыс
етістіктерді бір бөлек топтастырыңдар.
4 - өтіп жатқан грамматикалық құбылыстарға сүйеніп, ... ... ... ... ... берілген сұрақтарға жауап беретін
сөйлемдерді табыңдар. Мәтінді оқып, берілген ... сай ... ... ... ... ... ... үш сөйлемнің қайсысы оның
негізгі ойын білдіретінін анықтаңдар т.б.
Грамматикалық жаттығулардың мынандай ... ... ... Олар ... құрылымдар арқылы ауызша беріледі.
Мысалы: сөйлемді таңдап, егер Past Indefinite де тұрған ... ... ... деп ... береді.
Mike lives in Pushkin Street. I lived there last year.
Ann comes home at half past two.
She came home at 4 ... ... ... ... ... таныса, қолдарын көтереді.
Мұғалім әрбір оқушының түсінгенін тексере ... ... ... іс – қимыл аяқталмаған – She was reading the book.
2. іс – қимыл аяқталған – She had read the ... Mother was cooking ... had cooked dinner when I ... Mary was sending ... had sent letters when I saw her in the Post ... It was ... had rained when they left ... оқып, етістіктің дұрыс формасын таңдаңыз.
1. I (go, went) to the library last Monday.
2. Tom (takes, took) a bus when he goes to ... The children (say, said) good bye to the teacher and run ... ... оқып шығып, етістіктің осы сөйлемге байланысты
берілген дұрыс түрін таңдауы керек.
Үйрету ... ... ол ... ... ... ... ... Шет тңлңн үйретіде үйрету жаттығулары ... Тек ... және көру ... жаңа ... ... ... ... Олар
үйреннедерін дауыстап және іштей сөйлеп дағдыландырулары ... ... ... ... ... ... меңгереді. Үйреті жаттуғулары
төмендегші бөлінеді:
a. ... ... ... ... ... ... отырып
мұғалімнің соңына жекелей және хормен қайталайды: They are dancing in
the park немесе оқушылар ... ... ... Is Ann dancing ... No, she isn’t.
- What is the doing?
- She is watching television.
Мысалы:
Kate is helping her mother.
Your sister is doing her ... girl is working at the ... ... дыбыстардың, екпіннің, әуеннің дұрыс айтылуына назар
аудару керек.
ә. сәйкестендіру. Оқушылар сөздерді сәйкестендіріп қоя білу ... the children are dancing in the park (in the garden, in the ... the yard, in the hall, after classes, at the ... оқушы сөздерді сәйкестендіріп қояды, қалғандары қайталап ... соң ... dancing ... ... сөздермен алмастырып қойып,
үйренеді.
Мысалы: they are dancing (singing, working, walking, playing, ... watering the flowers, planting trees, helping the workers) in ... бір ... ... ... сөздермен беріледі, аз
жұмыс жасалып көп ... қол ... бұл ... көп ... ... ... тағы бір артықшылығы оқушы бұл ... ... деп ... ол тек ... жұмыс істейді, формаға назар
аудармайды.
б. қорытындылау (аяқтау). Оқушылар мұғалім көрсеткен суреттерді көре
отырып, сөйлемдерді ... ... Look at the picture. Mike is ... Mike is getting ... Mike is getting ... Mike is ... Mike is ... Mike is dressing..
Бұл жаттығуларды is етістігінің қолданылуына назар аудару керек.
Мұғалім: Mike is a деп ... ... бұл ... is ... ... ... ... мұғалімнің сқрақтарына жауап беру жаттығулары.
Мысалы:
T: Is Mike getting up?
P1: Yes, he is.
T: Who is getting ... Mike ... What is Mike ... He is getting ... ... ... не ... ауызша сыныпта, жазбаша үйде
істеледі. ... ... ... үлгі ... 5 – 7 ... ... ... сабақта үй тапсырмасы ауызша тексеріледі. Оқушылар өздерінің
тапсырмаларын оқи отырып, тыңдауды үйренеді.
3. ... ... – бұл ... көп ... ... ететін
күрделі түрі. Мынадай түрлері бар:
a. мұғалім көрсеткен сурет, зат ... ... ... ... көрсетіп Present Continious 3 – 5 ... ... ... ... ... ... ... бойынша сұрақтар оқушылар Past
Indefinite шағында қойып ... ... ... берген оқиға бойынша оқушылар әңгіме құрастырады. Мысалы,
бір оқушы басқа оқушыға ... ... ... ... ал ... ... екіншісі қимылды суреттейді.
P1: Go to the door Sasha.
P2: Sasha is going to the door.
P3: Open the ... Sasha is opening the ... ... Present Perfect және Past ... ... ... has opened the door.
We opened the door a minute ago.
в. тақырып бойынша әңгіме (topic). Оқушы сынпқа ... не ... ... ... тақырыптарды пайдаланып диалог құрастыру.
Мысалы: P1: I have read an interesting book.
P2: What is it about?
P1: ... Will you give it to me to ... Why ... ... ... ойлау;
д. қайталап айтып беру;
е. ағылшын тіліне аудару;
ж. еркін сөйлеуге қатысу. Мысалы: It есімдегі бар ... ... (it is cold). ... бұл ... ... сұрақтар арқылы бекіте
алады:
T: What is the weather like today?
Is it cold today.
Осы сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар сөйлемді ... ... ... ... жаңа ... тақырыпты түсіндіру
мәтіндері арқылы да беріледі.
1. тыңдап, түсінуге арналған мәтіндер;
2. cөйлеуге ... ... ... арналған мәтіндер;
4. бақылау тест мәтіндері.
Бақылау тест мәтіндері оқушылардың грамматикалық білімдерін тексеруге
мүмкіндік береді. Оған бос жерді толтыру, ... ашу, ... ... ... ... Грамматикалық материалды түсіндіру. Алғашқы сатыда грамматикалық
структуралар мен етістік шақтарын түсіндіру. Грамматикалық материалмен
жұмыс.
Грамматикалық материалды түсіндіруде ... ... ... ... ... грамматикалық құбылыстың ерекшелігі, оның
сипаты;
ә) бұл құбылыстың сөз әрекетінің қандай түрінде қолданылатындығы;
б) оқушылардың жас ерекшелігі;
Осы ... ... ... ... ... ... ... кездегі әдістемеде мынандай үш жолы қолданылады:
1. лексикалық жол;
2. индуктивтік жол;
3. дедуктивтік жол.
Грамматикалық материалды түсіндірудің лексикалық жолы. ... ... және ... ... ... ... ... және рецептивтік сөз түрлерінде қолданылады, сондықтан
оқушылар оларды бір ... ... ... ... ... екінші жағынан өз
сөзінде қолдана ... ... Бұл ... бірқатары, әсіресе төменгі
сыныптарда лексикалық жолмен түсіндіріледі. Олай ету ... ... жас ... ... ... ... ... оларға жалпылауыш ережелерден гөрі жеке ... ... ... ... ... лексикалық сөз қоры тым аз, ал
грамматикалық ереже көптеген сөздерді ... ... ... ... ... байланысты төменгі сыныптарда көптеген
грамматикалық құбылыстар лексикалық жолмен түсіндірілуге тиіс.
Грамматикалық ... ... ... ... ... ... ереже орнына үлгі сөйлем береді, сосын сол форманың жасалуы, ... ... еш ... ... үлгі ... ... ... сөйлемнің мағынасын тұтас бір бірлік ретінде, яғни жаңа бір ... ... ... Бұл үлгі сөйлем ережесі ... ... ... мағынасын ашуда мұғалім жаңа сөз ... ... ... ... пайдаланады: көрнекілік, контекс, ана тіліне аудару
және т.б. сондықтан бұл жолды лексикалық жол деп атайды (басқаша ... ... ... сөз үлгісі арқылы түсіндіру).
Ереже орнына жүретін сөйлем беріліп, оның мағынасы түсіндірілгеннен
кейін сол ... ... ... ... ... ... Ол үшін
оқушылар берілген үлгі сөйлемді хормен және жеке – жеке қайталайды. ... одан әрі ... үшін ... орын ... ... ... ... өзгермейді, бірақ сөйлемнің бір сөзі басқа сөзбен
алмастырылады. Ол сөз ол ... ... ... үшін мұғалім
оқушыларға өздері ағылшынша ... ... ... ... көрсетіп
отырады да, оқушылар сол сөзді сөйлемдегі басқа сөз орнына қолданады.
Сөйтіп оқушылар үлгі ... ... жаңа ... ... Бұл ... – үлгі ... варианттары. Осы жолмен мұғалім оқушылардың жаңа
грамматикалық құбылысты қорытып, оларға ереже ұсынылады, әдетте бұл жоғарғы
сыныптарда болады. Грамматикалық құбылысты іс ... ... ... ... ... онша ... ... Оқушылар өздері үйренген
модельдерін ұмытып қалмау үшін оларды әлсін - ... ... ... ... ... ... ... түсіндірудің практикалық маңызы
өте зор. Бұл әдісті қолданғанда, шетел тілі ... ана ... ... ... тілі ... ... Бірақ есте сақтайтын
бір жәйт әуелде лексикалық ... ... ... ... ... болып қорытылуы керек. Сонда оқушылар берік білім алады.
Енді осы ... ... ... ... ... күрделі есім
баяндауышты лексикалық жолмен түсіндіреміз (4 - ... Ол үшін ... ... ... ... A father is a teacher. Сосын осы ... ... ана ... ... ... ... түсіндіреді.
Күрделі есім баяндауыш туралы ешнәрсе де ... ... ... ... үлгі ... бірнеше рет хормен қайталап айтқан соң,
мұғалім осы үлгі ... ... ... a father a ... is a ... is a father?
Осы сұрақтарға жауап бере отырып, ... әлгі үлгі ... ... реет ... ... ... үлгі сөйлемнің қолданылуы мақсатымен
мұғалім оқушыларға алмастыру жаттығуларын жасатады. Әуелі ... ... ... жөн. Ол үшін ... a father сөзінің
орнына қолданылатын сөздерді ағылшын тілінде немесе ... ... ... (аға, ... Асан т.б.). ... осы ... қолданып a brother
сөзін алмастырады. A brother is a teacher. An uncle is a teacher. Asan is ... ... ... есім ... есім болып тұрған зат есімді алмастыру
үшін мұғалім оқушыларға таныс мамандық аттарын айтады, ... ... ... сөзінің орнына қойып, үлгі ... жаңа ... ... father is a worker; the father is a farmer ... ... Осы ... сын есімнен болған күрделі есім баяндауышты түсіндіріп,
бекітіп, қолданылуын автоматтандыруға болады. Сосын 6 – 7 ... бұл ... ... жүйеге келтіріліп, оқушыларға ереже
түрінде қорытылып беріледі.
1. Шетел тілінің грамматикалық құбылысына сай келетін құбылыс ана тілінде
бар ... оны ... үшін ... ... ... ... материалды индуктивтік жолмен түсіндіру дегеніміз –
мұғалімнің ... ... ... ... ... ... ережелерді оқушылардың қорытуы. Оқушылардың
өз бетімен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... қабілетін дамытады, талдау жасауға
дағдыландырып, салыстыруға үйретеді. Демек, индуктивтік жолдың ... мәні бар. ... ... ... ... ... өздері
қорытып айтқаннан кейін мұғалім сол ережені толық, дәл етіп тағы бір
рет айтып береді де, ... ... ... ... ... тәрбиелік мәні болғанмен, оның бір кемшілгі бар–ол көп
уақыт алады. Соның салдарынан сабақта жаттығулар ... аз ... Ал ... ... ... ... үшін
көп жаттығулар жасау керек, бұл кемшілікті жоюға дедуктивтік тәсіл
көмектеседі.
2. Дедуктивтік жол дегеніміз – ережені ... ... ... ... де, грамматикалық құбылысты бекітуге жаттығулар жасайды.
3. Грамматиканы түсіндіргенде тек оқушыларға таныс лексиканы қолдануға
болады. Мұны бір ғана ... ... деп ... ... материалды мәтін оқудан бұрын өту керек. Бұл ...... ... ала ... өту ... ... материал мектепте ана тілінде түсіндіріледі. Шетел
тілінің ... ... ана ... оған ... ... ғана ... Грамматикалық ережелер өз ойын айту немесе түсіну үшін нұсқау түрінде
берілуге ... шет ... ... ... мен ата–аналар үшін үлкен қуаныш
болып келгені белгілі. Тілдің өзінің ... ... ... дидактикалық материалдар көрнекіліктерінің көптігі де оқушы
көңілінен тура шығады. Сонымен қатар, қызықты, әсерлі әдістерді қолдану,
оқу ... ... ... ... ... да оқушының
шет тіліне қызығушылығын арттырады.
Дегенмен де кейінгі кезде ауыл мектептерінде осы ... ... ... бара ... байқалады. Ойлап қарасақ оның
себептері де бар сияқты.
а. бала бақшаларының қысқаруы ... ... ... ... не? анау не?)
сұрақтарына әсерлі, көп бояулы жауаптың аздығы;
ә. қазақ тіліндегі сөйлем мүшелерінің орналасу тәртібі мен шет тілінен
(ағылшын) айырмашылығы.
Ендеше, ... ... осы ... ... ... білім
деңгейін көтеру мақсаты қойылып отыр. Олай болса оқушы ... үшін ... ... ... ... ... есте сақтау
шараларын жолға қою ... ... ... ... “What is this” ... жауап береді.
Аудармасы сөзге – сөз – “Не бұл”, ... “This is a pen” – бұл ... осы ... What is this? ... “бұл” немесе “мынау” сілтеу
есімдігі сұраулы сөйлем соңында тұрғанмен де жауап бергенде “This is a ... ... ... ... ... ол – ... Ал бастауыш мен
баяндауышты байланыстырып тұрған “глагог - связка”. Ол аударылмайды, заттың
жекеше түрде екенін көрсетеді және ... сөз ... ... ... екенін білдіретін артикль – “a”. Міне, осы ... де ... ... Сондықтан да, осы алғашқы кездегі структураларды геометриялық
пішіндер арқылы беруді тиімді ... ... “What is this?” ... ... ... ... біздіңше мыналар:
- үшбұрыш – есімдік.
- тік төртбұрыш – көмекші етістік.
дөңгелекше – ... зат ... ... ғана қойылады
жекеше
түрде.
- шаршы – зат есім.
Бұл жерде ... ... ... is, a – нің ... ... Сонда сұраққа жауап былай кескінделеді:
Ал, that есімдігін төбесіне стрелка қою ... ... ... екенін дәлелдемекші болдық. Сөйлемнің болымсыз түрін:
десек ... ... ... ... суретте көрсетілген немесе алып келген заттарын осы
кескін арқылы тез ... ... ... ... ... ... ... ) ] ? “Is this a book or
a ... келе ... ... ... ... ... ... көмекке келеді, бұл жолы біз олардың қатарына санды қостық. Ал ... бұл ... ... орны ... 8 white, yellow, red, blue, ... black, ... заттың түсін білдіргеніміз еді. Сонда ... ... ... ... is a grey ... ... ... ... сұраулы сөйлем түрлерін былай
жасадық:
8 ? “Is this a grey cat? Yes, it ... ? “Is this a white cat” No, it ... “This is not a white cat, ... a grey ... What kind of box is this? – ... (сыны қандай, үлкен, кіші…)
мына ... ... ... ... жаңа ... сын белгісі деп таптық.
Сөйлемнің түрлерін жоғарыдағы орналастыру арқылы шығарамыз. Ал қайда
деген ... “Where is the book?” мына ... ... ... ... ... / белгілі заттың
алдына қойылады
prepositions мекен үстеулер заттың қайда екенін білдіреді. Негізінде ...... ... ... ... ... ойындар арқылы
түсіндірумен бірге, осы таблица көмегімен еске ... ... ... жеке – жеке таблица түрінде де (мұғалім түсіндірерде) немесе әр
пішінді жекелей әр ... ... ... ... ... кесіп алып, партада
құрап қоюына да болады. Әр ... ... бір ... болғаны да дұрыс. Бұл
тексеру үшін оңай. Тіпті ақ қағаздарын да ... алып ... ... ... ... ... ... өзгертуге де болады. Міне,
алғашқыда ойландыратын структуралық кескіндер, кейіннен ... ... ... ... Ой ... еске ... елестетуге көп ықпалын
тигізеді, оқушы ... ... ... еңбектенуге
бейімдейді, өзара тексеруге де тиімді. Уақыт өткізіп барып, қайталауға ... тез еске ... ... ... кезінде оқушылар топқа ... ... ... біреуі жауап берсе, екіншісі пішіндерді кескіндейді
немесе орналастырады. Соған қарап келесісі сөйлем құрайды. Бұл оқушылардың
бірі қалмай жауап ... ... ... оқушының тез түзелуіне де көмегін
тигізеді. Бұл кезде оқушы алдына қай топ ... ... ... сұрақ қоя
алады, кім дұрыс және көп ... айта ... сол ... ... бере алады деген сұрақ қойылады. Алғашқыда есімдіктің, ... ... ... ... ... ... көбейту арқылы
белгіледік, мысалы:
These are books - ... келе ... ... ... келетінін ойластырды. Ол үшін to
be етістігінің қыр – сырын ұғындық.
3 түрі бар, заттың көп ... ... ... екі ... be – ... (осы ... сөйлемде тек өздеріне тиесілі есімдер мен зат ... ... Am – I: is – he, she: are – we you, they. Бұл ... еске ... ... жаттығулар, ойындар септігін
тигізеді. Соңында, Дымбылместің бізге жазған хатын дұрыстап ... ... ... “to be” ... ... ... I…a boy. I like to ... ... English now. My ... boy too. He also likes ... … not reading English now. He … drawing a picture. We …. Good ... арқылы Present Continuos – қа қарай көштік. Етістіктің шақтарын өтерде
біздерге геометриялық ... ... ... ... ... ... ... салып отырмын деген сөйлемді айту үшін, керекті ... пен ... ... де /I am/, ... салу draw ... дәл осы шақ екенін
білдіру үшін негізгі етістікке (V) ing ... ... Енді ... келе бір ... ... she, it:to be 1/1/1 – ... 3 – we, you, they
көрсетіледі.
V – ... ... ... ... ... P1/3/3to be ... Present ... – нақ осы шақтың формуласы болып есептелінді.
Бұл ... де ... ... арқылы сөйлем түрлерін де өзгертуге
болатындығы айтылды…
P1/3/3 to be1/1/1-V+ing/-/
To be 1/1/1/P1/3/3 ... тек ... ... ... ... ... ... қана
отырсақ, ол мағынасыз болар еді жалықтырып ... де ... Бұл ... ... (дирижер) ойындарын ойнай отырып, қорытындылар кезде
формула арқылы түйіндеп отырдық. Мысалы балаларға ... ... ... ішіндегі біреуі туралы әңгімелеп осы арқылы қай ... қай ... ... қай ... ... ... да болады.
In this picture you can see many children. They are playing in ... The girls are playing under the trees. The boys are playing ball ... yard. ... ... ойынның Present Continuous шағында тұрғандығын
айтып бере ... ... осы жеке – жеке ... ... ... ... ... беріп, олар бізге не үшін, қай суретке сәйкес
берілгенін анықтап отыратын жұмыстардың ... де ... ... (5 –
6 – 7 сынып оқушылары) тексере ... ... ... ... етістіктің
шақтарына байланысты жасалған карточкалар бар екенін анықтады. 5 – ... Simple бар ... ... ... I go to school every ... does not go to school every ... Do we go to school every day?
6 – 7 сынып оқушылары Past Simple:
P7/Vii/ed/i/I cleaned the ... did – ... did not clean the ... P7 V1…? Did they clean the ... Future:
P2/5/shall/will/V1….
P2/5/shall/will/-V1….
Shall/will/P2/5/V1….
Present Perfect:
P/3/have/has/VIII/ed/....
P4/3/have/has/-VIII/ed/.
Have /hasP4/3/VIII/ed/….? – бар екенін тапты.
Студенттердің ... ... ... ... ... меңгеруі
олардың меңгеру қабілеттерін және материалды практикалық ... ... ... Грамматикалық материалды таныстыру, пысықтау үшін
карточкамен ... ... өте ... ... әдіс ... ... ... қабілеттерін арттырады, сонымен бірге сабақ уақытын
үнемдейді. Оқу процесі ... ... ... ... ... ... беруі арқылы студенттің өздік жұмысы – студенттің
берілген тапсырманы түсінуге, оны ... және ... ... ... ... ... ... кейбір студенттерге “Шақтардың
қиысуы” тақырыбын меңгеру қиынға соғады. Оқытушы студенттерге олардың жаңа
шақпен танысатынын (Future – in – the - past) ... ... ... Бұл ... ... меңгеру үшін карточка көмегіне ... ... ... ... ... №1 ... ... орындалуын тексереді. Ол сөйлемді Future Indefinite – те
айтады, ал ... Future – in – the – Past – та ... ... ... ... ... және қай кезде қолданылатынын сұрайды. Егер
студенттер жауап ... ... ... беру ... ... жұмысы
жүргізіледі: 1) Бірінші сөйлем қандай шақта тұр? 2) ... ... ... 3) Екінші сөйлем сіздер үшін таныс ... ... ... – те ... ... қандай ұқсастығы не айырмашылығы бар? ... іс - ... ... 5) Future – in – the- Past ... ... қай ... қолданамыз? деген сұрақтар қойылады.
Карточка 1.
1. Future – in – the – Past ... ... ... ... шақ, ... в прошедшем) would He said, “My sister will come on
Sunday”.
He said that his sister would come on ... оның ... ... ... ... III жақ ... түрде тұрған бұл форма қалай жасалғанын анықтаңыз.
3. Сөйлемдерді аяқтаңыз:
She said “The apples will soon be ripe”.
She said, that the apples would soon be ... said, “They will not mention her ... dai ... said, “He will overcome all the ... said that…
He thought, “She will miss the train”…
№1 карточкамен жұмыс істеген соң №2 ... ... ... ... ... ... ... салыстыру;
айырмашылықтарымен анықтау; сөйлемдерді дауыстап оқу.
Карточка 2.
1. Мысалдарды оқыңыз. Есімдіктер мен ... ... ... ... said, “I shall do it ... said that he would do it next ... мұны келесі күні істейтіндігін айтты.
2. I жақта төлеу сөздегі келер шақтың формасын ... ... ... said, “I shall wake up at 7 ... said that he would wake up at 7 o’clock…
The driver said, “I shall come here tomorrow”…
The driver said that ... said, “We shall do it at ... said ... workers thought, “We shall never let it happen ... карточкамен жұмыс аяқтаған соң оқытушы бір студенттен ертең немесе
сенбі күні не істейтіндігін айтуды сұрайды. ... ... оның ... ... ... I shall go to the theatre – He (she) said that ... would go to the theatre.
Бұдан кейін №3 карточка таратылады.
Карточка №3.
Бірінші жақтағы Future – in the- Past – та ... ... ... said, “I shall read it on ... said that I should read it on ... мұны жексенбіде оқимын дедім.
2. Future – in – the – Past I шақта қалай жасалатынын ... ... ... thought, “I shall soon reach the ... though that I should soon reach the ... decided, “We shall grow water – melons next ... decided that ... teacher said, “You will read the text”…
The teacher said that I…
The engineer said, “You will come with ... engineer said that ... said, “You will buy the ... ... ... ... ... де болады.
Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, студенттер дауыстап ... ... ... ... ... осы ... ... жаттығулар
береді. Осындай жолмен “Шақтардың қиысуы” тақырыбынан басқа материлдарды да
жеңіл меңгертуге болады деп ... ... ... ... ... жақсы болса, онда сол
топтағы үздік ... ... ... ... ... ... пысықтауға түрлі жаттығулар жасатса, сабақ түрленіп,
студенттерге ... бола ... ... ... дағдыны қалыптастыру үшін қолданылатын жаттығулар жүйесі.
Фонетикалық дағдыларды қалыптастыруға арналған жаттығулар екі ... ... ... жаттығулар.
2. дыбыстарды қайталап айтуға арналған жаттығулар.
Бұл екі топ бір–бірімен тығыз байланысты және ... ... үшін ... де ... ... ... ... Тыңдауға арналған таза ... сан ... онша көп ... ... есту ... ... ... үстінде дамытылады. Тыңдауға арналған жаттығулар
фонетикалық есту дағдыларын дамытып, жаңа ... мен ... ... анықтайды. Тыңдауға арналған жаттығуларды тек
есту арқылы, сондай – ақ жазбаша мәтінге сүйене ... та ... ... есту ... ... ... ... мынадай мысалдар
келтіруге болады:
- бірқатар дыбыстарды (сөздерді) тыңдап [t] ... ... ... ... ... тыңдап, сол жұптағы екі ... ... ... ... ... тыңдап, ол сөйлемде [t] дыбысы неше рет ... мына ... ... да ... ... ... сөйлемдерінде қол көтеріңдер,
- мына сөйлемдерді тыңдаңдар да ... ... ... ... ... ... яғни тон) бар екенін айтыңдар. т.б.
Графикалық сүйенішпен (яғни жазбаша мәтінге сүйене отрып) орындалатын
жаттығулар мынадай ... ... ... (сөз ... ... ... мұғалім /
диктор айтқан сөздің (сөз тіркесінің, сөйлемнің) астын сызыңдар ... тек бір сөз (сөз ... ... ... ... ... сөйлемдердегі екпін түсіп тұрған сөздердің астын сызыңдар, тыңдап
отырған сөйлемдерде мәтінді тік сызықшалар арқылы үзілістерді таңбалаңдар,
мұғалімнің – ... ... ... ... астын сызыңдар, т.б.
Тыңдауға арналған жаттығуларды ... ... ... ... сөзді тыңдауға үйренеді, дыбыстарды, ... ... ... тану ... ... ... тыңдауға
арналған жаттығулар дыбыстарды, дыбыстар тіркестерін, дауыс ырғағын еліктеп
айтуға үлгі болады. Алайда, әр тапсырманың жаңа ... ... ... ... ... тыңдауға тиіс, тек содан кейін ғана ... ... ... тыңдап жаттығу керек.
2. Дыбыстарды қайталап айтуға арналған жаттығулар дыбыстау дағдыларын
қалыптастыруға бағытталған. Егер дыбыстарды айтар алдында оқушылар ... ... бұл ... ... арта түседі. Мұндай жаттығулар
жеке дыбыстар, буындар, сөздер сөз тіркестері, ... ... ... ... ... ... ... (барлық мысалдарда бірдей белгі)
немесе оппозиция принципімен (мысалда белгілі бір ... ...... ... ... не ... ... түрде беруге болады.
Дыбыстарды қайталап айтуға арналған жаттығуларды тыңдау арқылы да,
жазбаша ... ... ... та ... болады. Тыңдау арқылы
орындалатын жаттығулар мыналар:
- ... ... мына ... / ... /
тіркестерді/сөйлемдерді айтыңдар,
- көрсетілген белгіге көңіл бөліңдер, құрамында (…) дыбысы бар ... ... ... ... сөйлемдерді қайталаңдар, оған мұғалім
атаған сөзді қосыңдар, т.б.
Ал графикалық сүйеніш ... ... ... ... ... ... ... үзілістерді белгілеп, оларды дауыстап
оқыңдар, мына сөйлемдердің ... ... ... ... ... ... дағдыларды қалыптастырып, дамыту үшін бұлардан басқа
мынадай жаттығулар ... ... ... ... прозадан үзінділерді жаттап алу, ... ... ... оқу, ... ... ... ОҚЫТУДА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ. ЖОБАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҚОЛДАНУ. ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР.
3.1 Шетел тілін оқытуда техникалық құралдарды қолдану.
Сөйлеуге ... ... ... ... ... ... ... меңгеруде
тыңдап түіну қабілетін дамытудың алар оны ерекше.
Ауызша сөзді түсіну – ... ... ... ... ... ... ойды ... ойша жинақтау қабілетіне байланысты
болады.
Тыңдап түсінудің негізгі топтарына ... ... ... ... дағдылары (мәтіннің грамматикалық және морфологиялық
формаларын тани білу);
ә. ... және сөз ... ... білу ... ... дауыс интонациясын ажырата білу.
Тыңдау процесі есту қабілеті механизмімен тығыз байланысты. Есту,
тыңдау ... ... ... көмегімен жаттығулар жасау арқылы
дамытуға болады. Логикалық түсіну механизмі талдау процесінде ... ... ... ... үшін бір ... бірнеше рет тыңдаудың қажеті
жоқ. Сөзді толық түсіну бірден және толықтай бір рет айтқанда ... ... ... ... ... ... ... оқу арқылы) оқу
фильмдерін көру, үнтаспалар тыңдау және т.б. мүмкіншіліктері өте көп. ... ... ... ... видео–фильмдер көптеп
саналады. Бірақ үнтаспа жазбасын тыңдау мен бетпе–бет ... ... бар. ... ... – ауыз ... ... жоқтығы,
үнтаспа арқылы тыңдау барысында біршама қиыншылықтар туғызады. Сондықтан
тыңдау қабілетін үнтаспа көмегімен дамыту үшін ... ...... ... – мәтіндер қажет. Осы орайда мәтінді тыңдау, оқып отырған кісінің
сөзін тыңдай отырып мәтінді оқып ... мәні ... ... ... бетпе – бет отырып тыңдаудан бастаған
жөн. Аудиториялық сабақтарда ... ... ... ... ... оқуы ... үшін үлкен өнеге, үлгі болады. Бастапқы кезде
сөйлеуден тыңдау ... ... ... ... ... ... ... естіген
материалды қайталаумен шектелеміз, ал оны түсіну қабілетіне көбінесе мән
бере қоймаймыз.
Шетел тілін тыңдап ... ... тән ... бар, ... тез ... тырысып, тілдік материалдарды көп беру
қабылдауды қиындатады, сонымен ... ... ... кері әсер
етеді. Осының әсерінен оқушы тез тыңдап, түсініп, жауап ... ... ... Бұндай тыңдау қорытындысы – тыңдаушының сөзінде қатенің
көп болуына әкеледі.
Ауызша сөйлеуге үйрету – ... ... ... ең қиын аспектісі болып
саналатындықтан, ең негізгі мақсат – естігенін ... ... ... ... ең ... ... біріншіден–сурет арқылы,
екіншіден–жазбаша жауап беру арқылы ... ... Бұл ... түрлері
ауызша жауапқа жатпайды. Шетел тілін үйрену үшін мұндай жұмыс түрлері
тыңдап ... ... ... роль ... ... үйрету кезінде қажетті суретті таңдау – алдымен айтылған
фразаға, диалогқа, ... ... одан соң ... ... ... айырмашылықты табуға (жауапты жазбаша түрде беруге ... ... ... ... ... тағы бір жолы ... ... әртүрлі
бұйрықтар беріп, орындату. Оқытушы дұрыс, не бұрыс екенін қадағалайды.
Бұйрықтарды тек ... рай ... ... ... ... нұсқалар ретінде
де беруге болады. Мысалы: “When Tom (Mary) walks to the window, John ... Kate’s name on the ... ... ... ... ... және сөздерді, шетел тілінің грамматикалық
формаларын есте сақтауға көмектеседі.
Әртүрлі бұйрықтарды ... ... ... ... Мысалы шартты рай: “If the student in front of you is a boy ... book, if the student in front of you is a girl give her your ... ... мұндай жаттығулар оқушылардың ағылшын сөзін ... әсер ... Бұл ойын түрі ... оқушылардың ынтасын арттырады.
Алғашқыда тыңдаушы аудиоматериалдарды тыңдағанда түсінбегенімен қатар
ештеңе “естімегендей” күйде болады. ... ... ... ... ең
негізгі этапы – дыбыстарды ажырата білу.
Дыбыстарды ажыратуға арналған жаттығулар:
1. Сөздерді тыңдап, [ae] дыбысы бас сөздің нөмірін атаңыз: bed, bad, ... mat, cat, ... ... ... тыңдаңыз. Қандай жұпты сөздер бірдей айтылатынын
айтыңыз: shoe – sue, show – show, she – see, shun – sun, sum – ... ... ... ұзақ [i:] және ... [i] дыбыстары бар сөздердің
нөмірін атаңыз: peat, khit, sheet, Tim, pit, meat, live, team, ... ... ... [v] және [w] ... неше рет ... “a very ... and vain villain was walking wearily with ... woman”.
5. Тыңдаған мысалдарыңызда қандай сөздер а) екпінді, б) екпінсіз
айтылады.
Бастапқыда сөйлемдердің грамматикалық ... ... ... ... ... ... ... Сөйлемдерді тыңдаңыз және қай сөйлемдер келер шақта ... ... (1) I’ll go. (2) I go. (3) I’ll look at it. (4) I look at ... I’ll laugh with you. (6) I laugh with you. ... ... ... және ... шақты ажырата алуға үйретеді).
2. Сөйлемдерді тыңдап, нені білдіретіндігін айтыңыз: I’ll go, She’ll go.
(1) I want to go. (2) I want her to ... ... ... қайсысы өткен шақта тұрғанын айтыңыз: (1) We’d very
little show here. (2) We’ve very little show here.
Фонетикалық және ... ... ... ... ... ... білуге арналған тапсырмалардың мұндай ... ... ... ... ағылшын тілінде беріледі).
1) Listen to the sentence pronouced with different intonation. Give ... of the sentence which is said. a) without great ... ... (interested), c) urgenly, with strong emphasis, d) lively (very
interested). Here is the ... ... the time?” ... бұл
сөйлемді әртүрлі интонациямен 4 рет қайталайды).
2) Listen to the sentence “I can’t eat ... ... ... intonation. Which of the variant means “I can eat nothing”
and “I can eat some things”?
Тыңдап ... ... ... үшін 2–3 ... ... ... орындау өте пайдалы жұмыс түрі ... ... ... мысалға алсақ:
1) Listen to the phrase repeated twice, then listen to the next three
phrases. Which of the three is ... to the first, ... To run across someone is a) to argue with him, b) to meet ... c) to call him ... Listen to the sentence “I look after John”. Now, if I look ... does it mean that I. a) follow him everywhere, b) take car ... c) call on ... Listen to the short story. “It was late. Dick was driving home. ... a cross – road ahead. Suddenly a careless driver in another ... into his path without ... Dick ran into him.” ... the correct ... a) Dick was driving from home, b) Dick
was driving home, c) Dick was walking home. Now some ... to you: a) Did Dick run into another car? b) Didn’t ... into another car? c) Did another car run into Dick’s ... ... ... түсінгенін ауызша және жазбаша
түрде тексеру арқылы білуге болады.
Диалогты, әңгімелерді, мәтіндерді тыңдау шетел тілін ... ... ең ... ... ... ... ... арналған мәтіндер
оқылған тілдік материалдар негізінде құрылады. Оның ішіне 3–4% таныс емес
лексикалық ... ... ... ... рет ... арналған мәтінге
жіберілген уақыт 1–1,5 минут көлемінде болуға тиіс. Төмендегі мәтінді мысал
ретінде беруді жөн көрдік:
Listen to the story. Be ready to answer the ... that fallow ... friend Bill is a ... He ... stay in town in spring and
summer. He goes on ... There he lives in a tent and cooks his ... He thinks he is a very good cook and when he comes back to town ... to teach his wife and mother – in – law the art of cooking. He ... that canned meat and porridge are the best dishes. His wife, ... opinion, spends too much time on cooking. So he ... let her stay ... kitchen for more than half an hour. Good plain food is just what a man
needs.
Neither his wife nor his mother – in – law ... him, for ... stays long at ... he leaves, his children are sorry to part with him, but they ... that ... will cook their meals ... What is Bill’s ... Where does he usually go to in spring and summer?
3. He cooks his own meals when he goes on an ... ... Who does he try to teach the art of cooking ... What are his favorite ... Why doesn’t he let his wife spend much time in the ... What kind of food does a man need, in his ... Why ... his wife ... ... Are the children sorry when their father goes on an ... Who cooks their meals after his departure?
Тыңдалған әңгіме бойынша төмендегідей жұмыс түрлерін орындауға болады:
1. Жазбаша жоспар ... ... ат қою, сөз ... ... Ауызша мәтіннің қысқаша мазмұнын беру, толық мазмұнын ... ... түрі ... ... ... ... білу мен сөйлеуге үйретеді.
Шетел тілін тыңдап түсіне ... ... үшін тек ... ғана емес,
сонымен бірге видеофильм және диафильмдердің көмегіне сүйенуге болады.
Шетел тілінде тыңдап түсіну ... ... ... кейін,
радиобағдарламаларды тыңдауға немесе көркем және ... ... ... ... білімдерін нығайтуға болады.
3.2 Жобалау технологиясын бастауыш мектепте қолдану.
Жаңа өмір талабына сай бала тәрбиелеу кез келген ... ... ... ... мен ... жаңа қоғамды
қалыптастыру үшін, ... және ... ... ... ... ... ата – баба салтына, әдет – ғұрпына, ұз ... ... ... ... ... ... түсінуге
дайындауымыз керек. Мектептегі өткізілетін мерекелер ғана емес әрбір сабақ,
әр пән тәрбиелік мәнге ие ... ... ... ... ... ... ... енгізу басты шарт болып отыр. ... ... ... ... ... ... әдет – ғұрып, салт – дәстүрімен ... ... ... ... ... Шетел тілі қазіргі кезеңде
заман талабына сай ... ... 2 ... ... ... ... бойында ерте кезеңнен бастап ұлтаралық, мәдениетаралық бірлестікке
дайындықтың ... ... ... ... ... ... бастауыш
мектептен бастап оқытудың артықшылығы әрбір балаға психологиялық ойлауына,
шет тілі ... ... ... ... оң әсер ... ... соң
негізгі мектепте білімін берік нығайтуын, білім сапасын арттырып, шетел
тілінде қарым – ... ... ерте ... ... ... шет ... ... үйрену, бірден қалыптаса қалмайды. Өз ана тілін
әлі толық меңгермеген балаға шетел тілін үйрету оңайға ... Бұл ... ... ... ... Бастауыш мектептің бастапқы
сыныптарында баланы шетел тіліндегі дыбыстарды дұрыс айтуға, буындарды ... ... ... ... хат жазу, анкеталарды үлгі бойынша
толтыру үйретіліп, негізгі грамматикалық ... ... ... Осы ... сыныптарда – ақ оқушыларды түрлі тәсілдермен білім
алуға үйрету қажет. Жоба ... ... ... өз ... ... жинауға дағдыланып, өздік шығармашылық қабілеттері артады.
Жалпы жоба жұмысы – белгілі бір өтілген материалдың қорытындысы ғана
болмай, ... ... ... ... де ... ... Яғни,
белгілі мақсатқа жетудің нәтижесін көрсеткен жөн. ... ... ... өз бетімен танымдық қабілеті дамиды, хабар кеңістігінде
жаңалықты бағдарлай алу, алған жаңалықты сараптау, ... ... ... 21 ... ... ... басқа елдерде бұрыннан
қолданылса да біздің елімізде тек соңғы ... ... ... мектептерінде
сирек, оның өзінде 5 – 11 сыныптар аралығында ғана қолданылуда. Жоба әдісін
қолдана отырып, ... өмір ... сай, ... ... ... ... ... Олардың лингвистикалық белсенділігі жазу,
сөйлеу, оқуды дамиды. Ол үшін шығармашылық хат, ... ... ... ойын ... т.б. ... ... ... әртүрлі бейнефильмдер, ... ... ... Дене ... ...... ... музыкалық –
ритмикалық қимылдар арқылы, ал өлең, тақпақ, хормен немесе жеке ән ... ... ... ... ... Түрлі жұмыстар тек ойлау қабілетін ... ... өз ... жұмыс істеуге де үйретеді. Сабақты түрлендіре
өткізу оқушының пәнге ... ... ... Бала ... сабақтан
жалығып, шаршамайды. Ал жобаны әр баланың психологиялық ... беру ... ... оқу ... ... ... жоспарланған
бағдарламадағы тақырыптарға сай етіп алады. Бастауыш мектепті бітірген
оқушы бағдарламадағы белгіленген тақырыптар ... ... ... ... шет ... ... – қатынас жасау алуы керек. Өзі, жанұя
мүшелері туралы, мектеп, қала, достары жайлы әңгімелей білу керек.
Шетел ... ... ... ... – оқушылардың қарым – қатынас жасай
алуға түсе алатын қабілеттерінің негізін ... ... ... тілге үйретуде оқытудың жаңа тәсілі төмендегідей талаптарға
сәйкес келуі көзделеді:
- оқушыға қолайлы оқу орта ... ... ... ... ... ... ой – тілектерін ояту;
- оқушының эмоциялық сезіміне әсер етіп жеке тұлға ретінде ... ... ... үшін ... әдісті қолдану;
- ойын түрінде оқыту арқылы оқушының белсенділігін арттыру;
- шет ... ... жеке ... ... ...... оқытушы – кеңесшісі болу;
- сатылап өз бетімен жұмыс ... ... ... ... ... бұл талаптарға жауап бере алады.
Оқыту әдісін – жеке ... ... ... ... ... жұмыс оқу процесін оқудың әлеуметтік ... ... ... ... ... ... үйретеді.
Бастауыш мектепте жобалауды қолданудың негізгі принциптері мыналар:
- нақты мақсатты іс – жүзінде жүзеге асырыға бағытталған бірлескен жұмыс
атқару, жаңаны білу;
- әр ... ... ... ... жеке ... ... оқышының жауапкершілігі.
Оқытуда іс – жүзінде шағын жобалар (3 сағатқа арналған) немесе үлкен
жоба – 1 – 2 ... ... ... ... Жоба ... ең ... альбом, суреттер, әртүрлі мәтіндер өлең ережесі, көрме, қойылым
түрінде болуы керек. Анығырақ айтқанда оқушы алдына ... ... ... ...... ... ... отырып жаңаны бірлесіп істеуге,
білуге үйрету көзделеді. ... ... ... түрде сынып алдында топ,
басқа сыныптар алдында қорғалу керек. Ең алдымен сынып ... 3 ... ... ...... дайындық кезеңі. Тақырып таңдау, оны құрастыру міндеттерін
белгілеу, ұйымдастыру, талқылау, жоба мазмұнымен танысу. Мұнда ... ... ... ... ... ... кезең. Материал жинау, материалды өңдеу, толықтыру. Оқушылардың
жинаған ... ... ... ... ... ... қосымша материалды, жаңа материалды іздестіру. Жоба үй ... ... ... отырып диалог жасауға беріледі, ... ... ... кесте беріледі.
Сол үлгілерінің түрлерін ғана үйренбей, өздерін – ... ... ... өз ... ... сәйкестігіне, ерекшеліктерін естіп,
бірін – бірі бақылай отырып, ақпарат хабармен ... ... ... бірлесе
коллаж, альбом шығарады.
3 – кезең. Сөйлеу кезінде алынған материалды қолдану, жоба ... ... ... қарап құрған ертегі, жұмбағымен таныстырады.
4 – кезең. Қорытынды шығару, жобаның презентациясы. Осылайша ... әр ... ... тілінде сөйлейді.
Жалпы жұмыстың құндылығы сол – баланың бойында әлеуметтік біліктілігі
дамиды, жауапкершілік қасиеті артады. Егер ... ... ... ... білім тиімділігі жоғары болмақ. Оқып, ... ... ... жазбаша сөйлеу қабілеті нақтыланады, түсінігі кеңейеді, сөйлеу
дағдысы дамиды. Әр ... өз ойын ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Сонымен бастауыш мектепте жобамен жұмыс технологиясын қолдану ... ... ... ... өз ... ... ... сараптау,
тиімді де тиісті қорытынды жасау, өз ойын ... ... ... ... ... ... эстетикалық талғамын дамытуға үлкен
үлес қосады. ... ... ... ... ... ... жүрген
қабілеттері байқалып, ашылып, дамиды. Жеке ... ... ... ... ... жұрт ... ... сөйлеуге үйренеді.
Психологтардың шетел ... ерте ... ... есін ... ... келісеміз. Бала жинақы және ширақ болып өседі. Баланың бойында
мұндай қасиеттерді ерте кезінен бастап қылыптастырсақ, орта ... ... ... оқу ... ... ... меңгеруде
қиындықтарға кездеспейді, өйткені бала бойында бастауыш ... ... ... ... ... ... Шетел тілі сабағына қойылатын негізгі талаптар.
Сабақ – мектептегі оқу–тәрбие жұмысының ... ... ... сабақта оқушыларға білім береді, оларды тәрбиелейді және жан –
жақты дамытады. ... ... ... ... көп ... тілі ... ... және өткізуде мынадай негізгі
ерекшеліктерді ескеру ... ... ... ... ... ... ... негізгі мақсатқа сай
бағытталуы керек. Ондай мақсат – шетел тілін іс ... ... ... қатынас ретінде пайдалану.
- жоғарыдағы мақсатты білім беру, ... мен ... ... ... асыру керек.
Шетел тілі сабақтарына мынадай талаптар қойылады:
1. сабақ бастарда оқушылар сабақта ... ... ... ... ... оқушылардың сабаққа даярлығын, кітап, ... ... ... ... ... ... оқушыларды шетел тіліне ынтақтыру мақсатымен фонетикалық жаттығулар
орындап, шағын тақпақ, өлеңдерді күйтабақтан, магнитофоннан тыңдау,
оларды қайталау;
3. ... ... ... ... ашып ... ... ... әрқашан тақтаны дұрыс пайдалана білу;
5. жаңа сабақ өткізер ... ... ... оқушылардың ойлау
қабілетін арттыру мақсатында ұқсастыққа сүйеніп, қарама – қарсылық
принциптерін пайдалану;
6. ... ... жаңа ... ... соңынан
пысықтауға арналған жаттығуларды орындау;
7. жаттығуларды біртіндеп қиындата ... ... ... ... ... алдын ала орындау шарты мен
мақсатын түсіндіру;
9. жаттығуды ... ... ... ... арттыра алатын
жұмыс тәсілдерін пайдалану; жаппай және жұптар бойынша жұмыс жүргізу,
жарыс ұйымдастыру, бұл істе хорды, әнді, ойындарды ... ... ... ... ... қоңырау соғылмастан бұрын үй тапсырмасын ... оны ... ... соңында оқушылардың білімін, тілдік дағдылары мен ... ... ... ... ... ... ... қарқынмен, айқын мұқаммен, ұстаздық өнегілілікпен
жүргізу.
Сондай – ақ ... тіл ... ... және ... әртүрлі
әрекеттерімен жұмыс жүргізгенде төмендегі ерекшеліктерді мен сатыларды
ескермесе болмайды.
Тіл материалы бойынша жүргізілетін жұмыс ... ... ... ... Лексикалық жұмыс а) жаңа сөздің мағынасын түсіндіру:
1. Зат – сурет көрнекілігін, ... ... және т.б. ... сөздің мағынасын түсіндіру;
2. Жаңа сөздің мағынасын оқушылардың ... ... ... Жаңа ... ... және үлгі ... жаңа ... айтылуын
жаттықтыру;
4. Сөзді тақтаға жазып, оның грамматикалық, орфографиялық ерекшеліктерін
тынастыру;
5. Сөздің сөйлемде қолданылуын таныстыру. ә) Пысықтауға ... ... ... ... ... ... ... материалды түсіндіру жолдарын (индуктивті,
дедуктивті, лексикалық) анықтап алу қажет: а) Жаңа грамматикалық ... ... ... ... ... мен мағынасын түсіндіру;
2. Оның жасалу жолдары мен формасын түсіндіру;
3. Оның қалай қолданылатынын түсіндіру (жағдай, үлгі сөйлемдер беру);
4. Түсінгендерін ... ә) ... ... ... ... Ауыстырмалы кестемен жұмыс;
• АВСД/Е жаттығулары.
III. Фонетикалық жұмыс.
a) ... ... ... ... ... ... таңдап алып,
сол бойынша жұмыс істеу:
1. Мұғалімге/дикторға/еліктеу, қайталау; 2. ... айту ... ... ... ... ... 3. ... жинақтап дыбыстау тәсілі бойынша жұмыс жүргізу.
ә) Пысықтау жаттығуларын орындау (жаңа дыбыстар мен сөздерді ... ... ... оқу, айту ... ескере отырып, жаттығуларды
орындау).
Сөз әрекетінің түрлері жұмыстарының мынадай ретте жүргізілуін ескерген
жөн:
I. ... ... ... мәтіндегі түсінуі қиын кедергілерді жою;
2. Мәтіңннің мазмұнын жалпылама түсінуге нұсқау беру;
3. Мәтінді тыңдау;
4. Тыңдалған мәтіндегі жалпы мағлұматтарды қалай түсінгенін тексеру.
Егер ... ... ... толық түсінгенін тексеруді мақсат
етсе, онда оқушыларға мәтінді екінші рет тыңдатуы керек, арнайы тапсырмалар
құрастыруы қажет.
II. ... ... ... кезеңдері:
Оқушылардың оқыған мәтіні бойынша өзімен өзі сөйлеуін төмендегіше
ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... сөздерді, грамматикалық
жағынан күрделі сөз тіркестерін мәтінді оқыту алдында ... ... ... ... ... ... беру (тексеру жолдарын,
сұрақтарды алдын ала айтуға болады);
3. Оқушыларға мәтінді өз бетімен іштей ... ... ... ... ... ... ... тексеру;
5. Мәтіннің мазмұнын толық түсінуді талап ету, мәтінді екінші реет оқу
үшін арнайы тапсырмалар беру.
6. Мәтінді ... ... ... ... ... мазмұнын айту;
8. Мәтіндегі оқиғаға өз пікірін айту.
Шетел тілі ... ... ... ... ... ... ... бөлу керек: оқыған, тыңдаған мәтіннің мазмұнын ... ... ... ... ... ... ... құру, бір нәрсені суреттеу,
кейіпкерлерге мінездеме беру, өз ... ... ... ... ... кезеңдері:
1. Диалогты түрде сөйлеуге қажет лексикалық, ... ... ... ... ... ... жасау (сөзбен немесе көрнекіліктер
арқылы);
3. Рольдерді ... ... ... 1 – 2 ... ... ... ... Диалогты түрде сөйлеу барысын тексеру.
Диалог сөзде үйретуде өткен тақырыптар, оқыған, тыңдаған мәтіндер,
қосымша аутенттік диалогтар, ... ... кең ... ... ... және оқу ... үйретуге арналған жұмыс кезеңдері:
а) Оқуға арналған жұмыстардың реті:
1. Оқуға қиындық келтіретін сөздерді түсіндіру, аудармасын беру;
2. Мазмұнын толық түсінуге арналған ... ... ... қалай түсінгенін сұрақтар арқылы тексеру;
4. Жоспар құрғызу;
5. Жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтқызу және т.б.
ә) Оқу техникасына жаттықтыру:
1. Мұғалімнен ... соң қиын ... ... мен сөз ... ... ... қойған сұрақтарға оқылған мәтіннен дауыстап жауап оқып ... ... ... азат жол ... ... ... ... кеткен қателерді талдау, оқу ережелерін еске түсіру.
Оқу техникасын ... ... ... ... ... ... ала белгілеп қою маңызды болып табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сабақ – колледждегі оқу – тәрбие жұмыстарының негізгі ... ... ... ... білім береді, оларды тәрбиелейді және жеке бас
қабілетін жан – жақты дамытады. Шеберлікпен ымдастырылған ... ... ... ... ... зор. ... қалыптасқан дәстүрлі
түрлерінен басқа, жаңа инновациялық әдістері жене жалпы оқытушылар ... жаңа ... ... іздеуге итермелейді.
Кәсіби педагогикалық мамандар даярлауда ... ... ... 2002 – 2003 оқу ... 22 – ші және 2003 – 2004 оқу жылы 4 – ... ... ... практикада оқушылар өздерінің теориялық білімдерін,
шетел тілін сабағын ұйымдастырудағы ерекшеліктерді практикада ... ... ... әр ... ... жоспарлы тақырыптарға сай тіл жаттықтыру
үшін фонетикалық жаттығулар ретінде шағын тақпақ, ... мен ... ... ... ... ... ... бағыт – бағдар
бойынша тыңдатып, қайталатып отырады. Әр сыныпта фонетикалық жаттығулармен
жұмыс ұйымдастырылмастан бұрын оқушыларға төменгі ... ...... Өлеңді тыңдап мағынасын түсінуге тырыс.
2. Әр жолдағы ағылшын тіліне тән ... ... ... ... сөйлемдерінің түріне орай оқылу ережесін ескер.
4. Әр өлең жолын тыңдап, хормен қайталап тілінді жаттықтыр.
5. Әр өлен жолын тыңдап, жеке қайтала, ... ... ... ... ескеріп өлеңді оқы.
7. Өлең жолдарын жатқа айт.
Жаңа ... ... ... ... өзі, ... ... Сонымен бірге сөздердің мағынасын сөздіктен таба алуына ... ... Жаңа ... мағынасын оқушылардың дұрыс түсінгенін
тексеру ... ... ... және сөйлемдерді қолданылу жолдары келесі
бағыт – ... ... ... ... ... ... мағынасын түсінуге тырыс.
2. Жаңа сөздің айтылу ерекшелігін есте ... ... ... ... есте ... ... сөйлемде қолданылу жолдарын есте сақта.
Жаңа сөздердің мағынасын сөздіктен ... табу үшін ... ... ... ... ... бірінші үш әріптерін ата.
2. Дауысты әріптердің оқылу ережелерін ата.
3. ... сөз ... ... ... ... ... ... Сөз аудармасын есте сақта.
Оқушылар жаңа тақырыптар бойынша ... ... ... ... ... ... қолдана алу үшін, ағылшын тілінің тілдік тұлғаларының
сөйлемдерде қолданылу ережелерін яғни ... тілі ... ... Грамматикада жай және сұраулы ... ... ... ... ... ... қолданылу ережелерін студенттер
талдай және қорытындылай келе компьютердің көмегімен әр ереже бойынша
грамматикалық ... ... өз ... келесі бағыт – бағдар
бойынша жұмыстар ұйымдастырады:
1. ... ... ... ... Оның ... ... ... жолдары.
4. Грамматикалық материалды үлгі сөйлемдер көмегімен қолдану.
Тілге ... ... ... Жаттығулар оқушылардың жас
ерекшеліктеріне, білім деңгейіне сай беріледі. Күнделікті ... ... ... ... ... болымсыз және сұраулы түрлерін жаз.
2. Етістіктердің дұрыс түрлерін қолданып, сөйлемдерді аяқта.
3. ... ... ... ... ... аяқта.
Сұраулы сөйлемдердің 4 түрлерін құрастыра білу, оларға дұрыс жауап
бере білу, ... ... ... еркін қолдана білу, ағылшын ... ... ... ... ... бойынша шығарма жазу сияқты жаттығулар
түрлері ағылшын тілінде сөйлетін адамдармен қарым – қатынас жасап үйренуге
бағытталады. Кез келген сөйлемге ... қою үшін ... ...... ... ... Сөйлемдегі бастауыш пен баяндауышты тап.
2. Етістіктің түрін ата.
3. ... қай ... ... ата.
4. Сөйлемді аудар.
Оқушылардың тілін дамытуда оқудың алар орны ерекше. Ағылшын әріптері
мен әріп ... ... ... меңгерген оқушыларды анық, тез
оқитын ... ... ... ... ... кезінде көбіне ... үш ... ... Әр топ ... ... ... ... түсініп, әңгімелеп беру үшін төмендегі бағыт – бағдар бойынша
жұмыс орындады:
1. Мәтінді өз бетінше ... ... ... ... ... тырыс.
3. Әр сөйлемдегі таныс емес сөздер мағынасын ... ... ... ... орай түсінуге тырыс.
4. Сөйлемдегі етістіктердің қай шақта тұрғанын анықта.
5. Түсінгеніңді суретке түсір.
6. Өз ойыңды ... үшін жаңа ... ... ... ... Мәтін мағынасын сурет, диаграмма көмегімен басқа оқушыларға жеткіз.
Кәсіптік біліктілігі жоғары, әдістеме ... ... ... оқу ... қолдану жолдарын меңгерген болашақ
мамандар дайындау ... ... ... ... ... ... по ... языкам – важное средство
интеллектуального ... ... ... ... ... в вузе” 1993 г.
2. Бородулина М.К. “Шетел тілін үйрену” – М, “Просвещение”, 1975 ж.
3. “Білім” №2/2006. 46-47 бет.
4. “Білімдегі жаңалықтар” №2(20) 2005 ... ... тілі ... ... және ... оқыту орнында оқыту №4/2004 ж.
37 бет.
6. Қазақ тілі әдістеме. №3/2009 ж. 2 бет.
7. Қазақстан мектебі №6/2010 ж. 21 ... ... ... шетел тілдері/Иностранные языки в школах
Казахстана. Мамыр – Маусым. №3/3(45)/2009 ж. 29-33 ... ... ... ... ... языки в школах
Казахстана. Наурыз – Сәуір. №2(50)/2010 ж. 3-5 ... ... ... ... ... Иностранные языки в школах
Казахстана. Қыркүйек – Қазан. ... ж. 31-34 ... ... ... ... ... ... языки в школах
Казахстана. Наурыз – Сәуір. №2(14)/2004 ж. 70-72 бет.
12. ... Т.Н. ... ... в ... ... языку”. –
М. “Просвещение”, 2001 ж.
13. Мектептегі шет тілі №3/2006 ж. 41 бет.
14. “Мектептегі шет тілі” №4/2003 ж, 30 бет.
15. “Мектептегі шет ... ... ж, 38 ... ... шет ... язык в ... ... №4(22)/2006
ж. 25 – 26 бет.
17. “Мектептегі жаңалықтар” №3/2004, 42-43 бет.
18. Сысоев П.В. Развитие умений учащихся воспринимать текст на ... ... ... ... ... ... языки в
школе – 2007 г.
19. Елухина Н.В. Обучение аудированию в ... ... ... ... в школе – 1989 г.
20. Ұлағат №2/2010 ж. 14 бет.
21. Филатов В.М. Методическая типология ролевой игры//Иностранные языки в
школе – 1989 ... ... ... ... әдістемесі/Методика обучения иностранных языков.
Наурыз – Сәуір. №2(10)/2006 ж. 45-47 ... ... ... ... ... ... ж. 21-25, 41-44 ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ішкі секрециялық бездер. Жыныстық жетілу. Оқушыны медициналық-гигеналық және жыныстық тәрбиелеу7 бет
Балалардағы сүйек және бұлшықет жүйелерінің ерекшеліктері3 бет
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы7 бет
Балалардың физикалық дамуы6 бет
Биологиялық белсенді заттар жайлы9 бет
Бөбек жасындағылдардың психикалық дамуы12 бет
Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістері6 бет
Денсаулықтың жас және жыныстық ерекшеліктері10 бет
Дыбыс талдағышының құрылысы мен қызметі10 бет
Ерте жастағы (1 жастан 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь