Фирманың жұмыс атқару микроортасының негізгі факторларыМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1. ФИРМАНЫҢ ЖҰМЫС АТҚАРУ МИКРООРТАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ.
1.1 Фирма. 4
1.2 Жабдықтаушылар. 5
1.3 Маркетингтік делдалдар. 6

2. КЛИЕНТТЕР. БӘСЕКЕЛЕСТЕР. КОНТАКТІЛІ АУДИТОРИЯЛАР.
2.1 Клиенттер. 8
2.2 Бәсекелестер. 9
2.3 Контактілі аудиториялар. 10
3. МАРКЕТИНГ КЕШЕНІН ЖАСАУ. 14

ҚОРЫТЫНДЫ 19

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 20
КІРІСПЕ
Маркетинг жүзеге асырылатын ортада маркетинг ортасы бес бөлікке бөлінген: бақыланатын факторлар, бақыланбайтын факторлар, ұйымның өз мақсатына жетудегі сәттілік деңгейі немесе сәтсіздік деңгейі, кері байланыстар және бейімделу.
Бақыланатын факторлар қатарына фирма және оның маркетинг бойынша қызметкерлері басқаратын факторлар кіреді. Бірқатар өзара байланысты негізгі шешімдерді жоғарғы басшылық қабылдайды. Сосын бұл шешімдер маркетингтік қызметбасшылығымен нақтыланады. Бұл факторлар кешенді түрде жалпы маркетингтік стратегияны қалыптастырады. Негізгі бақыланбайтын факторлар ұйым қызметі мен оның ұсыныстарының табыстылығына әсер етеді.
Ұйымның болжамы мен бақыланбайтын қоршаған ортаның әсері өзара әрекеттесіп, фирманың мақсатқа жетудегі сәттілік немесе сәтсіздік деңгейін анықтайды. Кері байланыс фирма бақыланбайтын факторларды бақылап, олардың әлсіз және мықты жақтарын бағалауға тырысқан кезде орын алады. Бейімделу – бұл ұйым бақыланбайтын қоршаған ортаға бейімделу үшін жүзеге асыратын маркетинг жоспарындағы өзгерістер. Егер ұйым жүйелі көзқарас тұрғысынан, барлық қоршаған ортаны (бақыланатын және бақыланбайтын факторлар) қарастырғысы келмесе, келешекті барлау сезімін жоғалтып, тиісті нәтижеге қол жеткізе алмауы мүмкін.
Фирманың маркетингтік ортасы – фирманың шегінен тыс әрекет етіп, маркетинг қызметінің басшылығына мақсатты клиенттермен табысты ынтымақтастықты орнату және оны сақтау мүмкіндігіне әсер ететін белсеңді күштер мен субъектілердің жиынтығы. Маркетингтік орта микроортадан және макроортадан құралады. Микроорта дегеніміз фирманың өзіне және оның клиенттерге, яғни жабдықтаушыларға, маркетингтік делдалдарға, тұтынушыларға, бәсекелестерге және байланыс аудиторияларына қызмет көрсету бойынша мүмкіндіктеріне тікелей қатысы бар күштерді білдіреді. Макроорта демографиялық, экономикалық, табиғи, техникалық, саяси және мәдени секілді факторлар түрінде микроортаға әсер ететін анағұрлым ауқымды әлеуметтік көзқарасты білдіреді.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Есімжанова С.Р. Маркетинг.Оқу құралы. Алматы Экономика 2003
2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: ИНФРА- М, 1999.
3. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевия, X. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. - М.: ОАО «Изд-во Экономика», 1999.
4. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Изд. «Финпресс», 1998.
5. Голубков Е. П. Основы маркетинга. - М.: Издательство «Финпресс», 1999.
6.Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы: Оқу кұралы: Алматы, Қазақ университеті, 2002.
7.Котлер Ф. Маркетинг негіздері. Ағылш. ауд. М.Т. Ізбасаров Алматы, Жазушы, 2000.
8.Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб, Наука, 1996.
9. Маркетинг: Учебник / Под ред. Э.А. Уткина. - М: ИМП ЭКМО 1998.
10. Маркетинг: Учебное пособие /Под ред. Н.К. Мамырова. - Алматы: Экономика, 1999.
11. Нысанбаев С.Н, Садыханова Г.А., Маркетинг негіздері, А.: Қазақ университеті, 2002.
12. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 2000.
13.Мамыров Н.К. Маркетинг. Алматы, Экономика, 1999

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 18 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
3

1. ФИРМАНЫҢ ЖҰМЫС АТҚАРУ МИКРООРТАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ.
1.1 Фирма.
4
1.2 Жабдықтаушылар.
5
1.3 Маркетингтік делдалдар.
6
2. КЛИЕНТТЕР. БӘСЕКЕЛЕСТЕР. КОНТАКТІЛІ АУДИТОРИЯЛАР.
2.1 Клиенттер.
8
2.2 Бәсекелестер.
9
2.3 Контактілі аудиториялар.
10
3. МАРКЕТИНГ КЕШЕНІН ЖАСАУ.
14

ҚОРЫТЫНДЫ
19

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
20

КІРІСПЕ
Маркетинг жүзеге асырылатын ортада маркетинг ортасы бес бөлікке
бөлінген: бақыланатын факторлар, бақыланбайтын факторлар, ұйымның өз
мақсатына жетудегі сәттілік деңгейі немесе сәтсіздік деңгейі, кері
байланыстар және бейімделу.
Бақыланатын факторлар қатарына фирма және оның маркетинг бойынша
қызметкерлері басқаратын факторлар кіреді. Бірқатар өзара байланысты
негізгі шешімдерді жоғарғы басшылық қабылдайды. Сосын бұл шешімдер
маркетингтік қызметбасшылығымен нақтыланады. Бұл факторлар кешенді түрде
жалпы маркетингтік стратегияны қалыптастырады. Негізгі бақыланбайтын
факторлар ұйым қызметі мен оның ұсыныстарының табыстылығына әсер етеді.
Ұйымның болжамы мен бақыланбайтын қоршаған ортаның әсері өзара
әрекеттесіп, фирманың мақсатқа жетудегі сәттілік немесе сәтсіздік деңгейін
анықтайды. Кері байланыс фирма бақыланбайтын факторларды бақылап, олардың
әлсіз және мықты жақтарын бағалауға тырысқан кезде орын алады. Бейімделу –
бұл ұйым бақыланбайтын қоршаған ортаға бейімделу үшін жүзеге асыратын
маркетинг жоспарындағы өзгерістер. Егер ұйым жүйелі көзқарас тұрғысынан,
барлық қоршаған ортаны (бақыланатын және бақыланбайтын факторлар)
қарастырғысы келмесе, келешекті барлау сезімін жоғалтып, тиісті нәтижеге
қол жеткізе алмауы мүмкін.
Фирманың маркетингтік ортасы – фирманың шегінен тыс әрекет етіп,
маркетинг қызметінің басшылығына мақсатты клиенттермен табысты
ынтымақтастықты орнату және оны сақтау мүмкіндігіне әсер ететін белсеңді
күштер мен субъектілердің жиынтығы. Маркетингтік орта микроортадан және
макроортадан құралады. Микроорта дегеніміз фирманың өзіне және оның
клиенттерге, яғни жабдықтаушыларға, маркетингтік делдалдарға,
тұтынушыларға, бәсекелестерге және байланыс аудиторияларына қызмет көрсету
бойынша мүмкіндіктеріне тікелей қатысы бар күштерді білдіреді. Макроорта
демографиялық, экономикалық, табиғи, техникалық, саяси және мәдени секілді
факторлар түрінде микроортаға әсер ететін анағұрлым ауқымды әлеуметтік
көзқарасты білдіреді.

1. ФИРМАНЫҢ ЖҰМЫС АТҚАРУ МИКРООРТАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ.
1.1 Фирма.
Әрбір фирманың негізгі мақсаты – табыс табу. Маркетинг басқару
жүйесінің негізгі мақсаты – мақсатты нарықтарды қызықтыратын тауарлар
шығаруды қамтамасыз ету. Дегенмен, маркетингілік басқарудың табысты болуы
фирманың басқа бөлімдерінің жұмыстарын және делдалдардың, бәсекелестердің
және әртүрлі контактылы аудиториялардың әрекеттеріне де байланысты.
Фирманың микроорталық шегінде әрекет жасайтын күштер 1-ші суретте
көрсетілген.

1- ші сурет. Фирма микроорталығында әрекет жасайтын негізгі күштер

2-ші сурет. Фирманың микроорталығы
Маркетинг басшыларына өз жұмыстарын мақсатты нарықтың мұқтаждығымен
шектеуге болмайды. Олар микроорталықтың барлық факторларын есепке алуы
керек. Осы күштер туралы білу үшін, олардың ролі мен ықпалын АҚШ-тағы ірі
велосипед өндірішусі – Чикагоның “Швинн байсикл компани” мысалымен
көрсетелік.

Фирма.
“Швинн” фирмасының маркетинг қызметінің басшылары маркетингілік
жоспарды дайындағанда, фирма ішіндегі басқа топтардың, демек, фирма
басшыларының, қаржы қызметінің, ГЗТҚЖ қызметінің, материалдық – техникалық
жабдықтау қызметінің, өндіріс және бухгалтерия бөлімдерінің ұсыныстарын
ескеруі керек. Маркетингілік жоспарды дайындаушыларға осы аталған топтар
фирманың микроорталығы болып саналады (2-ші суретті қара).
“Швинн” фирмасында жоғарғы сатылы басшыларға велосипедті өндіру
бөлімінің бас басқарушысы, атқару комитетінің мүшелері, реттеуші –
директор, директорлар кеңесінің бастығы және мүшелері жатады.
Осы басқарушылардың жоғарғы эшелоны фирманың нысанасын, оның жалпы
стратегиялық мақсатын және күнделікті саясатын анықтайды. Маркетинг
басқарушыларының шешімдері басқарушы жоғарғы эшелонның жоспарларына қайшы
келмеуі керек. Оның үстіне, маркетингілік жоспарларды бекітетін осы
басшылар.
Маркетинг басшылары өз жұмыстарын фирманың басқа бөлімдерімен
ынтымақты, байланысты түрде атқаруы керек. Қаржы қызметті маркетингілік
жоспарды іске асыруға қажетті қаржының қазіргі кездегі мөлшері, оның
жұмсалу проблемаларымен айналысады. ҒЗТКЖ қызметі әрі әдемі, әрі қауіпсіз
бұйымдар техникалық–конструкциялық проблемалары және оларды щығарудың
тиімді әдістерімен айналысады. Материалдық–техникалық жабдықтау қызметі
қажетті бөлшектермен, тораптардың жеткілікті қорының болуымен айналысады.
Өндіріс жоспарланған өнімдерді шығаруға жауап береді. Бухгалтерия қызметі
күнделікті кіріс пен шығынды бақылай отырып, алға қойылған мақсаттың қалай
орындалып келе жатқаны туралы маркетинг қызметін хабардар етіп отырады. Осы
аталған бөлімдердің іс - әрекеттері маркетинг қызметінің жұмысына және
жоспардың орындалуына тікелей әсерін тигізеді.

1.2 Жабдықтаушылар.
Жабдықтаушылар – компанияны және оның бәсекелестерін нақтылы тауарлар
(қызметтер) шығару өндірістеріне қажетті материалдық ресурстармен
жабдықтаушы іскер фирмалар мен жеке адамдар. Мысалға, “Швинн” фирмасы
велосипед шығару үшін болат, алюминий, шиналар, тісті доңғалақтар,
отырғыштар және т.б. үздіксіз жұмыс атқаруға қажет құрал – саймандарды
сатып алып және жұмысшыларды жалдауы керек. Жабдықтаушылар орталығында
болатын кездейсоқ уақиғалар фирманың маркетингілік әрекеттеріне үлкен
әсерін тигізуі мүмкін.
Маркетинг басшылары жабдықталатын заттардың бағаларын ұқыпты түрде
бақылап отыруы керек. Өйткені сатып алатын материалдардың бағаның өсуі
шығарылатын велосипедтің құнын өсіруге мәжбүр етеді. Кейбір материалда рдың
жетіспеуі немесе жабдықтаушылар жұмысшыларының ереуілдері, т.б. уақиғалар
жабдықтаудың жүйелілігін бұзып, дайын өнімді тапсырыс берушілерге жеткізу
графигін бұзуға соқтырады. Ал бұл жағдай өткізу дәрежесін төмендетумен
қатар, фирманың клиенттері алдындағы беделінің төмендеуінің нәтижесінде,
оған деген көзқарастың өзгеруінің себебі болуы мүмкін.

1.3 Маркетингілік делдардар.
Маркетингілік делдалдар – компания тауарларын жеткізуге, өткізуге және
оларды клиенттер арасында таратуға көмектесетін фирмалар. Оларға сауда
делдалдары, тауар қозғалысын ұйымдастыруға маманданған фирмалар,
маркетингілік қызметтерді атқаратын агентстволар және несие – қаржы
мекемелері жатады.
САУДА ДЕЛДАЛДАРЫ. Сауда делдалдары–компанияға клиенттер іздестіретін
немесе оларға тауарларды сатуға көмектесетін фирмалар. “Швинн” фирмасына
сауда делдалдары не үшін керек? Оған жауап: сауда делдалдары “Швинн”
фирмасының өзіне қарағанда заказчиктерге тауарды ыңғайлы жерде, ыңғайлы
уақытта, ыңғайлы түрде, мүмкіншілігінше аз шығынданып сатып алуға
көмектеседі. Ыңғайлы орын – ол клиенттердің орналасқан жерлерінде
делдардардың велосипед қорын ұйымдастыру арқылы орындалады. Ыңғайлы уақыт
тұтынушылардың велосипедтерді сатып алу кезеңдеріне велосипедтердің
көрмесін және сол уақытта жеткілікті түрде жеткізіп беру арқылы
ұйымдастырылады. Cатып алу процедурасының ыңғайлылығы тауарды сатумен бірге
оның иелену құқын беру болып табылады. Егер жоғарыда аталған
ыңғайлылықтарды өзі ұйымдастырғасы келетін болса, онда оған бүкіл ел
масштабындағы ірі сауда нүктелерін қаржылауға және жұмысын ұйымдастыруға
тура келер еді. Cондықтан фирма тәуелсіз сауда делдалдарын ұстағанды дұрыс
деп санайды.
Дегенмен, сауда делдалдарын таңдау және олардың жұмыстарын ұйымдастыру
оңай шаруа емес. Бүгінгі өңдіруші көптеген майда тәуелсіз делдалдармен
емес, ылғи өсу үстіндегі ірі делдалдармен іскерлік байланыс жасайды.
Велосипедтердің көпшілігі ірі фирмалық жүйелердің сауда кәсіпорындары
(“Сирс” және “Март” сияқты) ірі көтерме саудашылар, бөлшек саудашылар және
сауда жеңілдіктерін иеленуші мекемелер арқылы сатылуда. Бұл бірлестіктер
үлкен қуатты болғандықтан, өз айтқандарының бәрін орындата алады, тіпті
қажетті жағдайда өндірушіні кейбір сыйымды, көлемді нарықтарға жібермеуі де
мүмкін. Өз тауарларды “дүкен сатыларынан орын алу” үшін өндірушілерге
көптеген жұмыстар атқаруға тура келеді. Оның үстіне, сауда делдалдарын
таңдауға өте сақтықпен қарауы керек, өйткені тауар қозғалысының бір арнасын
ұйымдастырам деп жүріп, басқа арналарды пайдаланудан айырлуға болады.
ТАУАР ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРАТЫН МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ФИРМАЛАР. Тауар
қозғалысын ұйымдастыруға маманданған фирмалар компания шығаратын
бұйымдардың қорын ұйымдастырып, оларды өңдіру орындарынан белгіленген жерге
жеткізеді. Қоймалар – тауар қозғалысының белгіленген жеріне дейінгі
аралықта тауарларды жинақтап, сақтауды қамтамасыз етуге арналған
кәсіпорындар. Тасымал фирмаларына темір жолдар, автокөлік тасымалдарын
ұйымдастырушылар, әуе желілері, су жүк тасымал көлігі және басқа бір жерден
екінші жерге тауар қозғалысын ұйымдастырушылар жатады. Фирма, тасымал құны,
көлемі, жеткізу жылдамдығы және жүк сақталымы факторларына байланысты түрде
қарай отырып, тиеп – жөнелтудің ең тиімді өдістерін таңдап алуы керек.
МАРКЕТИНГІЛІК ҚЫЗМЕТТЕР АТҚАРАТЫН АГЕНТСТВОЛАРҒА – маркетингілік
зерттеулер фирмалары, жарнама агенстволары, жарнама құралдары мекемелері
және маркетингілік консультация фирмалары жатады. Олар компанияларға өз
тауарларын қажетті нарықтарға дәлдеп жеткізуге көмектеседі. Компания осы
аталған мекемелердің қызметтерін пайдаланатынын не осы жұмыстарды өзі
орындайтындығын шешуі керек. Егер осы қызметтерді басқаларға тапсыруды
шешкен болса, өз қызметін ұсынушыларды дұрыс таңдай білуі керек. Себебі,
осы қызметтерді орындайтын мамандандырылған фирмалар творчестволық
мүмкінішіліктері, жұмыс сапасы, атқаратын қызмет көлемі және олардың бағасы
бойынша бір –бірінен айырмашылықта болады. Компания бұл фирмалардың іс -
әрекеттеріне кезеңді түрде баға беріп, өз талаптарын
қанағаттандырмайтындарын алмастыру варианттарын ойластыруы керек.
НЕСИЕ – ҚАРЖЫ МЕКЕМЕЛЕРІ. Несие – қаржы мекемелері қатарына банкілер,
несие компаниялары, қамсыздандыру компаниялары және фирманың келісімдерін
қаржыландыруға немесе сату, сатып алу қауіп – қатерлігінен қамсыздандыруға
көмектесетін т.б. мекемелер жатады. Компанияның маркетингілік әрекеттерінің
тиімділігіне несиелеудің құны немесе несиелеу мүмкіншілігінің қысқаруы
қатаң әсерін тигізеді. Сондықтан компания негізгі несие – қаржы
мекемелерімен арадағы қарым қатынасты нығайта түсуі керек.

2. КЛИЕНТТЕР. БӘСЕКЕЛЕСТЕР. КОНТАКТІЛІ АУДИТОРИЯЛАР.
2.1 Клиенттер.
Фирма өз клиенттерін ұқыпты түрде зерттеуге тиісті. Фирма клиенттердің
бес түрлі нарқында қызмет атқара алады. Олардың бәрі 3-ші суретте
көрсетілген. Төменде олардың қысқаша анықтамалары беріледі.
1. Тұтыныс нарқы–тауар мен қызметті жеке өздеріне тұтыну үшін алатын жеке
адамдар және үй шаруашылықтары.
2. Өндірушілер нарқы–тауар мен қызметтерді өндіріс процесінде пайдалану
үшін алатын мекемелер.

3. Сауда делдалдар нарқы – тауар және қызметтерді өзі табыс табу
үшін сатып алып сатушылар нарқы.
4. Мемлекеттік мекемелер нарқы – тауар және қызметтерді сатып алып,
оларды кейін коммунальды қызметтері өрісінде пайдаланатын немесе
оларды мұқтаж адамдарға таратушы мемлекеттік мекемелер нарқы.
5. Халықаралық нарық – шетел тұтынушыларынан, өндірушілерінен, сауда
делдалдарынан және мемлекеттік мекемелерден құрылатын шетел сатып
алушылары.
“Швинн” фирмасы өз велосипедтерін осы нарықтардың барлығында сатады.
Велосипедтердің қайсыбір бөлігін тұтынушыларға тікелей зауыт арқылы не
бөлшек сауда нүктелері арқылы сатады. Ол өз велосипедтерін тауарларды
жеткізіп беру не кәсіпорын территориясында жүріске пайдаланатын
өндірушілерге де сатады. Фирма велосипедтерін тұтыныс нарықтарында және
өндірушілер нарықтарында қайтара сатушы көтерме және бөлшек саудашыларға да
сатады. Оның өз велосипедтерін үкіметтік мекемелерге де сату мүмкіншілігі
бар. Әрине, ол велосипедтерін шетел тұтынушыларына, өндірушілеріне,
делдалдарына да және мемлекет органдарына да сатады. Әр нарық түріне
өзіндік ерекшелік тән болғандықтан, оны сатушы ұқыпты түрде зерттеуі керек.

2.2 Бәсекелестер.
Кез келген фирманың әртүрлі көптеген бәсекелестері болады. “Швинн”
фирмасының маркетинг туралы вице–президенті өз бәсекелестіктерін анықтау
туралы ұйғарымға келді делік. Оның ең жақсы тәсілі адамдар велосипедті
сатып алу жөнінде шешімді қалай қабылдайтынын зерттеу болады. Зерттеуші
бірдеңе сатып алуға ақша жинап жүрген 1 курс студенті Джон Адамспен (4
сурет) сұхбаттасуы мүмкін. Студент сатып алуға керекті заттардың бірнеше
варианттарын ойластыруда. Оның ішінде көлік құралын, стерео жүйесін немесе
Еуропаға баруға жолдама сатып алу варианттары бар. Бұлар бәсеке – тілектер,
демек, тұтынушының мүмкіншілікке байланысты жүзеге асырғысы келетін
тілектері. Осы тілектерінің ішінде студент Джон Адамс көлік жұқтаждығын
өтегісі келеді деп саналық. Оның машина сатып алу, мотоцикл сатып алу
немесе велосипед сатып алу варианттары шығады. Бұл тауар түрі бәсекесі,
демек, бір тілекті қанағаттандырудың түрлі тәсілдері болып саналады. Егер
осы альтернативті варианттардың ішінде велосипед таңдалған болса, студент
Джон Адамс оның қай түрін алу керек деген мәселе туады. Бұл тауар кескін
бәсекесі, демек, бір түрлі тауардың көп кескінділердің ішінен сатып
алушының нақтылы тілегіне сай таңдау. Осы жағдайда үш, бес және он
жылдамдықты велосипед түрлері бар делік. Студент Джон Адамс он жылдамдықты
велосипедке тоқталуы мүмкін және ол бірнеше осындай бәсекелес – маркалармен
танысқысы келуі де ықтимал. Бұл оның тілегін орындауға арналған бір түрлі
тауардың әртүрлі маркалары. Аталған жағдайда бұлар: “Швинн”, “Рали”,
“Сирс”, “Гитан” және “Азуки”.

.

Тұтынушылардың шешім қабылдау жолын дұрыс түсіну “Швинн” фирмасының
маркетинг бойынша вице–президентіне өз велосипедтерін көбірек сатуға
кедергі жасап отырған барлық бәсекелестерін табуды жеңілдетеді. Маркетинг
басшысы бәсекелестердің барлық түрлерімен (төрт түрлі бәсекелестермен),
оның ішінде фирманың өткізу әрекетіне зиянын көбірек тигізіп отырған
маркалар бәсекелестігіне көбірек назар аударады.

2.3 Контактілі аудиториялары.
Маркетингілік орталық құрамына фирманың әртүрлі контакт
аудиториялары да кіреді. Контакт аудиториясына біз былай деп анықтама
береміз:
Контакт аудиториясы–мекемеге нақтылы және потенциальды түрде назар
аударатын және оның мақсатына жету қабілетіне әсерін тигізетін кезкелген
топ.
Контакт аудиториясы фирманың нарықтағы қызметіне демеуші немесе
қарама – қарсы күш реттерінде де болуы мүмкін. Қайырымды аудитория
–фирмаға деген назары қайырымды сипаттамалы топ (мысалға, сыйлаушылар).
Іздеудегі аудитория - фирмаға назар аударғаны қажет, бірақ өнебойы
табыла қоймайтын аудитория (мысалға жалпы ақпарат құралдары). Cүйкімсіз
аудитория–іс - әрекеттерімен санасуға тура келетін, бірақ фирмаға назар
аударуынан аулақ ұстауға қажетті топ (мысалға, тұтыныс бойкот топтары).
Фирма барлық өзінің негізгі контакт аудиториялары және барлық
клиенттер нарықтары үшін маркетингілік жоспарлар дайындауы мүмкін. Фирма
нақтылы контакт аудиториясының өзіне жылы шырайлы реакция, мақұлдау пікір
түрлерінде назар аударғысы келеді немесе оның фирмаға қажетті уақыт
бөлгенін, әлде сыйлық жасағанын қалады делік. Ол үшін тек осы контакт
аудиториясына ұнайтын тауар шығару керек.
Қалаған фирма жеті түрлі контак аудитория ортасында әрекет жасайды.
(5 сурет). 1. Қаржы шеңбері. Фирманың өзін өзі капиталмен қамтамасыз ету
қабілеттілігіне әсерін тигізеді. Қаржы өрісіндегі негізгі контакт
аудиторияларына банкілер, инвестиция компаниялары, фонд биржасының
брокерлік фирмалары, акционерлер жатады. “Швинн” фирмасы осы контакт
аудиториялардың сеніміне ие болу үшін өздерінің жылдық есептерін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ФИРМАНЫҢ МИКРООРТА ФАКТОРЛАРЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
Маркетингтің негізгі түсініктемелері. Фирманың жұмыс атқару микроортасының негізгі факторлары
Маркетингтік қызмет көрсеткіштері
«Арзан» оптомаркетіндегі маркетингтік іс-әрекеттерді жетілдіру жолдары
Қараусыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыс жүргізу
Өнеркәсіптік маркетингтің мәні
Маркетинг ортасы
Макроорта, микроорта, медиаорта
Макроорта, микроорта және медиаорта
Қазақмыс плс корпорациясының маркетингтік ортасын талдау
Пәндер