ДНҚ – ның фотохимиялық түрленуі . Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың медицинада қолданылуы .

1. Кіріспе
2. ДНҚ . ның фотохимиялық түрленуі . Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың медицинада қолданылуы .
a. Фотохимиялық реакциялар
b. Алғашқы фотохимиялық акт
c. Алғашқы фотобиологиялық реакциялардың өнімін оқу
d. Электронды . қозу күйінің примидиновты негіздерінің фотохимиялық реакциялары
e. Фотодимеризация реакциясы
f. Фотогидратация реакциясы
g. Люминесценттік микроскопия
h. Люминесцентті таңбалар мен сорғыларды медицинада қолдану
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиет
Кіріспе
Тақырып бойынша ДНҚ – ның фотохимиялық түрленуі мен люминесценттік сорғылар туралы ақпаратты қамту қажет болды . Ең алдымен фотохимиялық реакциялар дегеніміздің өзі не екеніне тоқтала кеттім келеді. Фотохимиялық реакциялар - жарықтың әрекетімен болатын химиялық процестер. Табиғатта кеңінен тараған , фотосинтездің, озон қабатының түзілуі мен бұзылуының, фотохимиялық у түтін пайда болуының және ластағыш заттектердің басқа да бірқатар айналуларының негізі осы фотохимиялық реакциялар болып табылады.
Фотохимиялық реакциялар — химия ғылымының жарық сәулелері әсерінен жүретін реакцияларды зерттейтін саласы. Фотохимиямен оптика және оптикалық сәуле шығару тығыз байланысты. Фотохимиялық реакциялардың жүруі затқа сіңірілген жарық сәулелерінің әсерінен ғана болатынын алғаш орыс ғалымы Х.Гротгус дәлелдеген (1818). Ол “Химиялық қоспада тек жұтылатын сәулелер ғана химиялық активті болады” деп тұжырымдалатын Фотохимияның бірінші заңын ашты. Фотохимия саласында жинақталған тәжірибелік материалдар мен оларды ғылыми жағынан түсіндіріп, бір жүйеге келтіру 20 ғ-дың 1-жартысында кванттық механика, атомдық немесе молекулалық спектроскопия дамығаннан кейін мүмкін бола бастады. Фотохимияның екінші заңы — кванттық эквиваленттілік заңын А.Эйнштейн ашты (1912). Бұл заң бойынша жұтылатын сәуленің әрбір кванты тек бір ғана молекуланы түрлендіруге қатысады. Фотохимиялық реакциялар кезінде химия жүйенің бос энергиясының азаюы немесе көбеюі мүмкін. Энергияның көбеюі сырттан сіңірілген жарық сәулелері энергиясының жүйе энергиясына қосылуынан болады. Фотохимиялық активтену процесінде жарық сәулелерін сіңірген молекула атомдарға немесе атомдар тобына ыдырайды, кейде молекула ыдырамай “қозған” молекула күйіне ауысады. Ыдыраудан пайда болған бөлшектердің немесе заттардың активтілігінің жоғары болуы ондағы бос валенттілікке байланысты. Фотохимиялық реакциялардың тиімділігі квант шығымымен () анықталады; Ол реакция өніміндегі молекулалар санының жұтылған квант санына қатынасына тең. Фотохимиялық реакциялар: фотодимерлену, фотоконденсаттану, фотоиондану, фотототықтыру, фотогидролиз, т.б. болып бөлінеді. Бұл реакциялардың практикалық маңызы зор. Мысалы, ауа қабатының жоғары бөлігінде оттек молекуласы қысқа толқынды ультракүлгін Күн радиациясын сіңіріп, “қозған” күйге айналады: О2+hvО2. Осы молекулалар қалыпты оттек молекулаларымен әрекеттесіп (О2+О2О3+О), төменгі ауа қабатындағы организмдерді қорғайтын озон қабатын түзеді (қ. Озоносфера). Күн сәулесі энергиясын пайдаланатын өсімдіктердегі фотосинтез процесі және фотография процестер Фотохимиялық реакциялардың қатысуымен жүреді.
ӘДЕБИЕТТЕР:
1 Көшенов.Б Медициналық биофизика Алматы .Қарасай 2008
2 Владимиров Ю.А. с соавт. Биофизика. М., Медицина, 1983.
3 Костюк П.Г. с соавт. Биофизика. Киев, 1988.
4 Рубин А.Е. Биофизика. 1-2 том. М.,1987.
5 Рубин А.Е. Биофизика: Теоретическая биофизика -1 том. – М. Книжный дом «Университет», 2000
6 Рубин А.Е. Биофизика: Биофизика клеточных процессов -2 том. – М. Книжный дом «Университет», 2000
7 Релиуов А . Н. Медицинская и биологическая физика , Дрофа , 2008
8 Арызханов Б. С. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған , Алматы , Қайнар , 1990
        
        "Астана медицина университеті" АҚ
Медбиофизика курсымен информатика , математика кафедрасы
СӨЖ(реферат)
Тақырыбы : ДНҚ - ның фотохимиялық түрленуі . Люминесценттік таңбалар мен ... және ... ... ... ... ... Кіріспе
* ДНҚ - ның фотохимиялық түрленуі . ... ... мен ... және ... ... ... .
* ... реакциялар
* Алғашқы фотохимиялық акт
* Алғашқы фотобиологиялық реакциялардың ... ... ... - қозу ... примидиновты негіздерінің фотохимиялық реакциялары
* Фотодимеризация реакциясы
* Фотогидратация реакциясы
* Люминесценттік микроскопия
* Люминесцентті таңбалар мен ... ... ... ... әдебиет
Кіріспе
Тақырып бойынша ДНҚ - ның фотохимиялық түрленуі мен люминесценттік сорғылар туралы ақпаратты ... ... ... . Ең ... ... ... дегеніміздің өзі не екеніне тоқтала кеттім келеді. Фотохимиялық реакциялар - жарықтың әрекетімен болатын химиялық процестер. Табиғатта кеңінен ... , ... озон ... ... мен бұзылуының, фотохимиялық у түтін пайда болуының және ластағыш заттектердің басқа да бірқатар айналуларының негізі осы фотохимиялық реакциялар болып ... ... ... -- ... ... жарық сәулелері әсерінен жүретін реакцияларды зерттейтін саласы. ... ... және ... ... ... ... ... Фотохимиялық реакциялардың жүруі затқа сіңірілген жарық сәулелерінің әсерінен ғана болатынын алғаш орыс ғалымы Х.Гротгус дәлелдеген (1818). Ол ... ... тек ... сәулелер ғана химиялық активті болады" деп тұжырымдалатын Фотохимияның бірінші заңын ашты. Фотохимия саласында жинақталған тәжірибелік материалдар мен ... ... ... ... бір ... ... 20 ... 1-жартысында кванттық механика, атомдық немесе молекулалық спектроскопия ... ... ... бола ... Фотохимияның екінші заңы -- кванттық ... ... ... ашты (1912). Бұл заң ... ... сәуленің әрбір кванты тек бір ғана молекуланы түрлендіруге қатысады. Фотохимиялық реакциялар кезінде химия жүйенің бос энергиясының ... ... ... мүмкін. Энергияның көбеюі сырттан сіңірілген жарық сәулелері энергиясының жүйе энергиясына қосылуынан болады. Фотохимиялық активтену процесінде жарық сәулелерін сіңірген ... ... ... ... ... ... кейде молекула ыдырамай "қозған" молекула күйіне ауысады. Ыдыраудан пайда болған бөлшектердің немесе заттардың активтілігінің жоғары ... ... бос ... ... ... ... ... квант шығымымен () анықталады; Ол реакция өніміндегі молекулалар санының жұтылған квант санына қатынасына тең. Фотохимиялық реакциялар: ... ... ... ... ... т.б. болып бөлінеді. Бұл реакциялардың практикалық маңызы зор. Мысалы, ауа қабатының жоғары бөлігінде оттек молекуласы қысқа ... ... Күн ... ... "қозған" күйге айналады: О2+hvО2. Осы молекулалар қалыпты оттек молекулаларымен әрекеттесіп (О2+О2О3+О), төменгі ауа қабатындағы организмдерді қорғайтын озон ... ... (қ. ... Күн ... ... ... өсімдіктердегі фотосинтез процесі және фотография процестер Фотохимиялық реакциялардың қатысуымен жүреді.
*
Фотохимиялық реакциялар деп химиялық реакцияға түсетін заттардың бірі ... ... ... ... ... өзі ... бөлшекке айналып онан әрі жүретін реакцияларды айтады.
Фотохимиялықпроцестердіекітопқа бөлуге болады. Біріншіпроцестердесәулеленусебепшіболады. Бұларсәулеәсерінсіз де жүреалады ... тек ... ... ... ... болуышарттынәрсе. Бұғанқажетті энергия сәулетолқынындағы электромагнит түріндежеткізіледі. Затқасіңгенсәуле, бұл системадағы энергия қорынарттырып, тепе-теңдікконстантасынөзгертеді.
Фотохимиялық реакцияларға ... ... ... ... сәуле әсерінен ыдырау реакциясы, суретке түсіру құбылысы және тағы басқа процестер мысал болады. Фотохимиялықреакцияларгаздарда да, сұйықта да, каттызаттарда да ... рет 1817 жылы К. ... тек ... ... ... ғана химиялық өзгеріс туғызатынын анықтады. Ал, 1855 жылы Р. ... хлор мен ... ... реакциядан шығатын өнімнің мөлшері әрекеттесетін газ қоспасына түсетін сәуле жарықтығы мен сәуле түскен уақытқа пропорционалдығын көрсетеді. К. А. Тимирязев (1875) және ... (1904) ... ... жүретін реакциялардағы химиялық өзгерістерге тап болатын заттардың және осы тұста жаңадан ... ... ... оларға дарыған сәуле энергиясына тура пропорционал болатынын ашты. Сәуле табиғатының (1910) ... ... ... ... ... ... ... жағдайын қалыптастыруға мүмкіндік туғызды.
*
1912 жылы А. Эйнштейн ашқан ... ... заңы аса ... бетбұрыстың бірі: алғашқы фотохимиялық айналу актісіне кезіккен молекула саны ... ... ... ... ... ... ... бастапқы өнімдері өте тұрақсыз болып олар бастапқы күйіне қайтадан өтуі немесе тұрақты фотоөнімдердің таралымы өте аз болып , ... ... ... - химиялық әдіспен анықтау мүмкін болмайды .
Бастапқы фотоөнімді анықтауға арналған әдістеме ол - импульсты фотолиз әдістемесі . Бұл ... үлгі ... ... ... . Ол үлгі ... ... бір ... қозған күйге өткізеді . Пайда болған қозған фотоөнімдердің спектрін анықтауға ... . Олар ... ... немесе миллисекунд аралығында жоғалып кетеді . Осындай өнімдерін анықтау және оларды талдау олардың жарықты жұту спектрін және "өмір сүру" уақытын ... ... ... .
Импульстік фотолиз әдісі қалыпты температурада ерітіндіде триплетті молекулалардың жойылуын тікелей бақылауға мүмкіншілік береді .
* ... ... ... ... ... ... ... басталатын және физиологиялық реакциямен аяқталатын процесстер жатады.
Барлық фотобиологиялық процесстерде жарықтың энергиясы химиялық түрлендірулердің активациялық тосқауылдарынан өту үшін қолданылады. Жарықтын ... ... ... реакциялық қабілеттігіне бірқатар факторлар әсерлерін тигізеді. Реакцияға түсу қабілеті қозған электронның энергетикалық ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. (1 сурет ).
1340485-114369
1 ... . А[*] +ВР ... ... ... ... -- ... реакцияның активация энергиясы; А + ВР; E2 -- ... А[*] +ВР (E1 >E2) ... ... активация энергиясы (Рубин А.Б., 2000).
Фотохимиялық рекцияның орындалуында қозған қалыптың өмір сүру уақытының маңызы аса зор, ... бұл ... ... ... ... ... сақтайды. Сондықтан көптеген фотохимиялық реакцияларға триплетті қозған қалыптағы молекулалар қатысады, өйткені ... ... ... ... ... өмір сүру ... анағұрлым көп болады. Оның үстіне мұндай молекула бирадикал ... ... ... реакциялар біркванттық механизм бойынша жүреді (реакцияға түсетін ... тек қана ... бір ... ... Тек қана ... ... ... әсерінен молекула екінші квантты жұтуға үлгере алады да бір молекуланың екіфотонды қозуы пайда болады және ... ... ... ... ... тек қана ... ... жарық сәулелердің энергиясы өнімдердің (глюкоза) химиялық байланыстарының энергиясы түрінде жинақталады, өйткені бастапқы заттармен (СО2 және Н2О) ... ... ... ... қоры ... ... ... фотобиологиялық процесстерде жарық фотохимиялық реакцияларға әкелетіндігіне қарамастан, реакцияның өнімдерінде артық еркін энергияның молшері бастапқы заттармен салыстырғанда көп болмайды. ... ... ... ... ... ... ... кезеңдерде күрделі физиологиялық-биохимиялық түрленулердің нәтижесінде биоқұрылымдарда энергияның мөлшері жоғары ... ... ... ... ... ... пигменттердің синтезіне, дем алуға фотостимуляциялық әсері) жалпы энергиялық эффектісі өте жоғары болғанымен тікелей жарық сәулелерінің энергиясы жинақталмайды.
Фотобиологиялық ... ... ... хромофорлық топпен жарықты жұту және электрқозған қалыптардың пайда болуы - электронды қозудың энергиясының миграциясы ... ... акт және ... ... ... - ... ... бірінші тұрақты химиялық өнімдердің құрылуы физиологиялық-биохимиялық процесстер ақырғы ... ... ... ... ... екі топқа бөлінеді: негативті (деструктивтік) және позитивтік (реттеуші) фотобиологиялық ... ... ... ... екі түрі болады: фототоксикалық және фотоаллергиялық.
Фототоксикалық эффекттерге аллергиялық реакциялармен қатар жүрмейтін, терінің не көздің зақымданулары жатады. Олардың ... ... ... ... көз ... ... және т.б.жатады.
Фотоаллергиялық эффекттерге аллергиялық сенсибилизацияның бірінші иммунологиялық механизмі ... ... ... көру ... фотопериодизм (тәулік және жыл ішіндегі тіршілік циклдерін жарық-қараңғы фазаларының ауысуы арқылы реттеу). Адам мен ... ... ... ... көздері бар, кейбір құстарда - гипоталамус, ... - ... ... - ми.
Тағы бір позитивті механизм - ультракүлгін әсерінен провитаминдерден Д витаминнің құрылуы.
Өсімдіктерде маңызды фотобиологиялық процесстер - ... ... ... және фотопериодизм.
Сонымен, фотобиологиялық процесстердің көптігіне қарамастан олардың әр қайсысының құрамына келесі кезеңдер кіреді:
* Жарық ... ... ... ... ... ... ... Энергияның көшуі
* Біріншіфотохимиялық акт.
* Фотохимиялық өнімдердің жарықсыз өзгерулері, тұрақты өнімдердің құрылуымен аяқталады
* Фотоөнімдердің қатысуымен жүретін ... ... ... ... ... ... тек қана бірінші бес процесс қызықтырады. Әр түрлі толқынды жарық сәулелерінің әсер ету сипаттамалары ерекше. Адамға көбінесе жарық аймағының ... ... өз ... ... ... 2).
-176752-125179
2 Сурет. Сәуле шығарудың спектралдық таралуы.
1 -- Жер ... ... күн көзі ... ... - 285 нм);2 -- ... люминесценттік лампа;
3 -- күнге күю ... ... Ю.А. және т.б., ... ... ... биологиялық әсерінің сипаттамасына сәйкес барлық спектралды аймақты былай етіп бөледі:
Инфрақызыл аймақ (толқындардың ұзындығы 750 нм астам) жылулық ... үшін ... (400-750 нм) ... ... ... (200-400 нм) үш ... бөлінеді:
а) қысқатолқынды УК-C (200-280 нм)
б) ортатолқынды - УК-В (280-315 нм)
в) ұзынтолқынды - УК-A (315-400 нм)
Күннің сәулелерінің экологиялық УК ... 290 нм. ұзын ... ... ... УК ... ... ... жетпейді, өйткені олар атмосфераның озонында жұтылады.
Әр түрлі УК сәулелерінің биологиялық әсері ... - ... ... күю, ... Д ... синтезі, фотоаллергиялық және сенсибилизацияланған фототоксикалық эффекттер.
УК-В- эритема, эдема, күннің ... күю, ... ... ... Д ... ... эритема, күннің көзіне күю, канцерогенез, мутациялар, бактерицидті эффект.
1.2.Фотобиологиялық әсерлердің спектрлері
Фотобиологиялық әсерлердің спектрі дегеніміз ... ... әсер ... ... толқынының ұзындығынан тәуелдігі.
Фотобиологиялық әсерлердің спектрлері биологиялық процесті тиімді түрде шақыратын спектр аймағын анықтау үшін ғана ... ... ... бұл ... ... ... зат жарық кванттарының акцепторы болатындығын анықтауға мүмкіндік береді.
Әсер ететін жарықтың сандық сипаттамасы болып фотохимимиялық реакцияның көлденен кесіндісі деп аталын шама ... Бұл шама ... ... ... ауданына көбейтіндісіне тең болады. Фотохимияда әсер етудің спектрі болып ферменттің инактивациясының көлденең кесіндіcінің әсер ... ... ... ... ... ... `(сурет 3).
15748059277
3 сурет . Фотобиологиялық процестердің әсер ету спектрлері.
3.сурет. ... ... ... ... 1 - ... инактивацияның әсер ету спектрі және 2 - оның жұту спектрі ( - ... ... ... D - ... ... 3 адам ... әсер ету ... 4 - үйректердің жыныстық жетілуінің фотопериодтық стимуляциясының әсер спектрі (S„/S„ -- ... ... және ... ... ... өлшемдерінің арақатысы), 5 -- үйректің бастары ұлпаларының көз орбиталдары жағынан ... ... ... спектрі (I/I0) .
О. Варббургтың жұмыстарымен дәлелденген заң: ерітінділердегі фотохимиялық ... ... ... әсер ... ... ... ... тәуелсіз.
Бұл заңның физикалық маңызы люминисценциядағы Вавиловтың заңына сәйкес келеді - фотохимиялық реакцияға қозған қалыптың ең төменгі деңгейіндегі молекулалар ... ... ... =sx ... () әсер ету спектрінің формасы жеке зат үшін оның S() жұту спектріне сәйкес ... ... ... ... қисық сызықтар бойынша әсер етудің спектрін өлшеу ешқандай спектралдық өлшеусіз фотолизге ұшыраған заттын жұту спектрін, ақырғы фотобиологиялық ... үшін ... ... қай ... ... ... екендігін табуға болады.
Қарапайым оқиға. Трипсиннің фотобиологиялық әсер ету спектрінің және сол ферменттін жұту спектрінің ... ... ... (сурет 3). Трипсинде 3 бас хромофорлар болады: триптофанның, тирозиннің және ... ... Олар ... жұту ... үшін жауапты. Әсер ету спектрі бұл спектрді толығымен ... ... ... ... үшін ... үш ... ... керек деп айтуға болады.
Күрделі фотобиологиялық процестерде ақырғы эффект алдында жартылай қайтымды фотохимиялық процесстер мен ... ... ... ... ... ... орындалмауы мүмкін және әсер ету спектрін анықтау үшін қалай анықтауға болатындығы белгісіз. Көбінесе мұндай жағдайда ... осі ... ... толқындар ұзындықтары үшін бірдей фотобиологиялық эффектті шақыратын Дс ... ... Э ... ... әсер ету спектрінде ордината осінде деп аталатын шаманы салады, ол шама минималды эритемалық дозасына (МЭД) теріс ... МЭД- ... ... доза ... ең минималь байқалатын эритеманың пайда ... ... ... ... ... шама ... ... көзіне күю, өсімдіктердің фототропизм және фототаксис ,көздің сезімталдығы т.б спектрлерін салу үшін ... ... ... әсер ... ... ... айтылған салыстырмалы түрде қарапайым саналатын суреттеме экранировка эффекттісі ... ... ... ... ... мәні ... түсірілген жарық сол объектінің жоғары беткі қабаттарында жұтылуы мүмкін.Және оның терең қабатында әсер етуші жарық интенсивтілігі түсетін жарық интенсивтілігінен төмен ... ... Бұл ... ... ... ... ... фотобиологиялы процессте квант акцепторларының табиғаты нақтыланған кезде бұл рецепторда қандай нақты фотохимиялық реакция жүретінін айқындап ... ... ... ... негіздердегі электрондық қозу жағдайының қалай жүретінін , ... ... , ДНҚ - ның ... триплеттік негіздермен және фотосинсебилизация әдісімен зерттеген . Тиминді триплеттік сөндіргіштермен шағылыстырғанда циклобутандық димерлердің шығуының ... , ... ... ... ... ... арқылы өтетіні айқындалады . Бірақ та дәл сол ... ... ДНҚ - ның ... ... түзілуіне ешқандай әсері жоқ . Сол себепті де ДНҚ - дағы ... ... ... ... қозу жағдайында жүреді деп есептеуге болады . Алайда триплеттік сөндіргіштердің ДНҚ - лардың димерінің шығуының ... ... , ... ... ... және қолайлы орналасуы триплеттік деңгейдегі димеризация жылдамдығының ... ... . Егер осы ... ... болса , онда ДНҚ тиминдерінің димеризациясы триплеттік жағдай арқылы жүзеге ... .
* ... ... ... рет тиминді сұйықтықтарды ультракүлгін сәулелерімен шағылыстарғанда табылған . Ол 5,6 ... ... ... ... циклобутанның сақинасынан тұратын екі негіздіболып табылады. Қысқа ультракүлгін сәулелері әсерінен 70 - 80 % ... ... бар ДНК бір ... ... ... ... . Димеризация реакциясының негізгі белгісі болып оның фотоқалпына келуі . Пиримидиндік негіздер 200 - 300 нм қашықтықтағы ... ... , ал ... ... ... сәулесінің 200 - 285 нм диапазонында . Сол себепті де ДНК немесе ... ... ... шағылыстарған кезде әрбір толқын ұзындығына қоздырылған жарықтың димерлер мен негіздердің арасында динамикалық тұрақтылық орнатады.
*
ДНК дағы тиминдік негіздердің негізгі ... ... бірі ... ... . Пиримидиндік сақинаға су молекуласының көміртектік байланысты бұзып қосылуының айтамыз . ... ... ... ... фото ... ... жатпайды . Алайда гидраттар жоғары температура , сұйықтың иондық күшінен және рһ өзгерісінен бұзылуы мүмкін . Фотогидратацияның жылдамдығы H2O ның D2O ге ... ... . ... ... фотогидратацияға әсер етпейді . Реакцияның кванттық шығуы ультракүлгін сәулесінің толқын ұзындығына тәуелді емес . Фотогидратация ... бір ... ол тек бір ДНК ... ... Сол ... ... гидраттары тек ұдайы репликацияланатын және транскрипцияланатын жасушаларға әсерін тигізеді .
* ... ... ... ... ... ... мен ... бояулар кеңінен қолданылады. Оның мәні бір заттардың жарық энергиясын жұтылуындажарықтандыру қасиетіне ие болуымен қорытындыланады. Флуоресценттіксәулелендіру ... ... ... ... ... ... ультракүлгінсәулекөмегіменқызылтүспенжарықтанады. Бұл принцип флуоресценттікмикроскопиядақолданады: қысқаұзындықтағытолқынаймағындағы флуоресценттік объектініқарастыруда. Әдеттемұндаймикроскоптакөк-күлгіноблысындажарықберетінфильтрлерқолданылады. Ультракүлгінтолқындатолқындажұмысістейтінлюминесценттікмикроскоптарғылымизерттеужұмыстардакөпқолданылады.
Өзіндік флуоресценцияда кейбір пигменттер бар (хлорофиллдер, ... ...... ... ... ... ... ішіненқызылдәндерашықкөрінеді - бұлхлоропласттар. Флуоресценттік микроскопия әдісіндетіріклеткаларғафлуорохромдардықосуғаболады. (флуоресценциялызаттар). Бұләдісвитальдібояуменұқсас, яғнибұлжердеөтетөменконцентрациясы бар бояуқолданылады (1x10-4-1х10-5) Көптегенфлуорохромдарбелгілібіртаңдаушы клетка құрылысыменбайланысып, олардыекіншіліклюминесценцияғашақырады. Мысалы, сарғышакриндіфлуорохром ... ... ДНҚ ... ... ... ал димерліктүрдегі РНҚ-да қызылтүскежарықтанады. Сарғышакриндинменбоялғантіріклеткалардыбақылауда, олардыңядроларындажасылтүстіжарықболады, олцитоплпазмаменядрошықтақызылтүсжарқырайды. Осы тіріклеткаларды осы әдістіңкөмегіменнемесебасқахимиялықзаттардыңшоғырлануынкөругеболады (кейбіржағдайдамөлшерінсанау). Липидпен, шырышжәнекеротинменжәнет.б. таңдаулыбайланысатын флуорохромдар болады.
Таңбаланғанфлуорохромдықантидененітіріклеткағаинъецирлеугеболады. Мысалы, ... ... ... ... Бейнелердіэлектрондыөңдеудебейнетаспақолданады, соныменбіргебақылапотырғанқұрылымдықарама-қарсыетіп, фондықдеңгейді "алып" жәнебелгілейді. Мұндайәдістеме микротүтікше сияқтықұрылымдытелеэкраннанкөругемүмкіндікбереді, ... (20 нм) аз ... ... тек ... кино түсірілімдіалмастырмайды, соныменбіргебейнетаспанықолданады, бейнелердікомпьютерлікөңдеудерұқсатетіледі: құрылымтығыздығыныңмәліметітуралы, соныменбіргеүшөлшемдіұйымдасу. Тіріклеткалардызерттеудебұләдістіңфлуоресценттікмикроскоппенүйлесімділігіүлкенжетістіккеәкеледі. Жарық микроскоптағы ... ... ... тереңдігіндеқаралады. Объектініңтолықүшөлшемді реконструкциясын алудаарнайыконфокальдісканирлікжарық микроскопы қолданылады. Бұлприбордыңкөмегіменәртүрлітереңдіктенжәнекомпьютердежинақталғанбейнелерденалынғантізбектердіңкесіліміалынады. Соныменбіргеүшөлшемді, көлемдібейнеленгенобъектініарнайыбағдарламаменқұрастырады. Әдеттефлуорохромменбоялғанобъекттерқолданады.
*
Көптеген органикалық қосылыстар қалыпты жағдайда ... ... ... әсер ... ... тән люминесценттік жарық шығарады . Мәне осы жарықтың спектрлік құрамын талдай ... ... , дәрі ... , ... , ... және т . б ... анықтайды . Ульракүлгін сәуленің әсерінен ағзаның көптеген тіндері , мысалы тырнақ , тіс , боялмаған шаш ,көз бұршағы флюоресценттік ... ... Сол ... ... ... ... қолданылады . Осы мақсатта қолданылатын құралды флюорометр дейді . Флюорометрдің басты бөлігі сынапты шам деп те ... ... шам - ... ... ... ... дейін сиретілген кварц түтігінен тұрады . Түтіктің іші аргон газымен толтырылып ... оған ... ... сынап қосады . Түтіктің екі басына Э электрод орналастырылған . Осындай шамды тоқ көзіне қосқанда ,аргонның жеке ... мен ... ... солғын разряд пайда болады. Газдың иондары мен электрондары түтіктің ішіндегі ... ... , ... қыздырады . Қызған электродтардың бетінен электрондар бөлініп шығады .
Шам қызады да оның ... ... ... . ... буларының арасында доғалық разряд пайда болып , түтіктің ішіндегі газ қысымы артады - шам ... ... ... . ... ішкі беті ... ... шағылатын айна бетпен қапталғандықтан жарық сәулесі бір бағытта таралады . Осындай сынапты шамның жұмыс нәтижесінде алынған ультракүлгін ... ... ... сәулелендіруге болады .
Флюорецесценттік заттарды немесе флюоресценттік бояумен боялған гистологиялық препараттарды зерттеу үшін люминесценттік анализ кеңінен қолданылады. Ол үшін ... ... ... . Ол ... шамы бар ... жарық көзінен ,толқын ұзындығы ,толқын ұзындығы 320 - 400 нм ... ... ғана ... ... ... , ... призмасынан және кварцты линзасы бар конденсордан тұрады . ... ... ... ... ... ... үстіне қойылады . Микроскоптың оптикалық жүйесі - қарапайым оптикалық жүйеден ... ... ... аясында мен биологиялық жүйелердегі фотохимиялық реакциялардың сатысын және негізгі түрлерін , алғашқы фотобиохимиялық реакциялардың өнімін, бос радикалды қышқылдануын, ДНК ... ... ... ... , люминесцентік таңбалар мен сорғыларды медицинада қолданутуралы мол ... ... . ... ... биофизикалық негізін зерттеу кванттық биофизиканың басты бөлімдерінің бірі екеніне көз ... . Бұл ... көп ... ... және де ... әрқайсысы жарық квантын жұту процесінен бастап ағзада өтетін күрделі физиологиялық реакциялармен аяқталатын көптеген топтардан тұратынын білдім . ... ... , ... , ... , көру , ... ... ... жататынын оқыдым .
Жылулық сәуле шығарумен қатар энергияның түрлену нәтижесінде басқадай жарық шығады . Ол жарықтар - суық ... , ... ... деп ... екен . Осы суық ... оны ... ... түріне байланысты хемилюминесценция , электролюминесценция , фотолюминесценция деп бөлінетінін білдім . Алғашқы фотоөнімдерді ... ... ... көп ... таң ... . Осы тақырып барысындам мен біршама құнды мағлұмат алып , ... ... ... ... ... Көшенов.Б Медициналық биофизика Алматы .Қарасай 2008
* Владимиров Ю.А. с соавт. ... М., ... ... ... П.Г. с соавт. Биофизика. Киев, 1988.
* Рубин А.Е. Биофизика. 1-2 том. М.,1987.
* ... А.Е. ... ... ... -1 том. - М. Книжный дом , 2000
* Рубин А.Е. Биофизика: Биофизика клеточных процессов -2 том. - М. ... дом , ... ... А . Н. ... и ... физика , Дрофа , 2008
* Арызханов Б. С. Жоғары оқу орындарының ... ... , ... , ... , 1990

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ДНҚ-ның фотохимиялық түрленуі.Люминесцентік таңбалармен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы11 бет
ДНК-ның фотохимиялық түрленуі, люминесценттік таңбалар мен сорғылар8 бет
Биологиялық ұлпалардың механикалық қасиеттері7 бет
"Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы" пәні бойынша лабораториялық жұмыстар27 бет
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі62 бет
Delphi-дің қолданылуы мен тағайындалуы17 бет
N (Азоттың) және P(Фосфордың) биологиялық ролі, медицинада қолданылатын қосылыстар4 бет
SQL-дің жүйелік құрылым және мәліметтер базасында қолданылуы20 бет
«Ақпарат» ұғымының қолданылуы29 бет
«Ақпарат» ұғымының қолданылуы. Қоғамды ақпараттандыру27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь