Екі сатылы цилиндрлі бәсеңдеткіш


ЖОБАЛАУҒА ТАПСЫРМА 3
КІРІСПЕ 5
1 ЭЛЕКТРОҚОЗҒАЛТҚЫШ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ЖЕТЕКТІҢ КИНЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ 6
2 БӘСЕҢДЕТКІШТІҢ ТІСТІ ДӨҢГЕЛЕКТЕРІН ЕСЕПТЕУ 6
3 БІЛІКТІҢ АЛДЫН.АЛА ЕСЕПТЕЛІНУІ 9
4 ТЕГЕРІШ ПЕН ДӨҢГЕЛЕКТІҢ ҚҰРЫЛҒЫ ӨЛШЕМДЕРІ 10
5 БӘСЕҢДЕТКІШ ТҰРҚЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЛШЕМДЕРІ 10
6 БӘСЕҢДЕТКІШТІ ҚҰРАСТЫРУДЫҢ БІРІНШІ КЕЗЕҢІ 11
7 МОЙЫНТІРЕКТІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ҰЗАҚТЫЛЫҒЫН ТЕКСЕРУ 11
8 КІЛТЕКТІ БАЙЛАНЫСТЫҢ БЕРІКТІЛІГІН ТЕКСЕРУ 13
9 БІЛІКТЕРДІ АНЫҚТАП ЕСЕПТЕУ 14
10 МАЙДЫҢ СОРТЫН ТАҢДАУ 15
ҚОРЫТЫНДЫ 16
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 17
Ауылшаруашылықтың барлық салаларының техникалық дәрежесі маңызды мөлшерде машина жасаудың даму дәрежесімен анықталады.
Мемлекет машина жасау инженерлерінің алдына, өнімнің щығарылу көлемінің өсуін үзбей, оның сапалық және эксплуатациялық көрсеткіштерін қарқынды жоғарлату есебін қойды. Бұл есепті шешу жолының бірі – ол техникалық жоғары оқу орны студенттерінің конструкциялық дайындығын жоғарлату.
“ҚҰРЫЛЫМДАУ НЕГІЗДЕРІ МЕН МАШИНА БӨЛШЕКТЕРІ” пәні бойынша курстық жобаны орындаумен студенттерді дайындаудың жалпы техникалық циклы аяқталады. Бұл олардың бірінші өзіндік шығармашылық инженерлік жұмысы, оны орындау кезінде студент алда өткен пәндер бойынша білімдерін қолданады. Олар: материалдар кедергісі, теориялық механика, металдар технологиясы және т.б.
Курстық жоба объектілері: ол көбінесе жалпы қолданыс бөлшектерін қолданатын әр түрлі машиналар мен механизмдер жетектері.
Курстық жобаны орындауды студент механизм жүйесін таңдаудан бірте-бірте көпнұсқалы есептеулерді өтіп, оны жұмыс сызбаларында жүзеге асырады. Инженерлік шығармашылықпен айнылыса, студент сенімді және ұзақ жұмыс істейтің, шығарулыда және эксплуатациялауда тиімді, қауіпсіз және қолдануда қолайлы машиналар шығарудың жаңа жолдарын тауып, сезуді үйренеді.
1.Черновский С.А, Боков К.Н, «Курсовое проектирование деталей машин». М, «Машинастроение» 1987ж.

2. Шейнблит А.Е. «Курсовое проектирования деталей машин»

3.Дунаев П.Ф. Пелинков О.П.
Конструирование узлов и деталей машин. Москва. Высший школа. 1985ж

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Мазмұны
Жобалауға тапсырма
3
Кіріспе
5
1 Электроқозғалтқыш таңдау және жетектің кинематикалық есебі
6
2 БӘСЕҢДЕТКІШТІҢ ТІСТІ ДӨҢГЕЛЕКТЕРІН ЕСЕПТЕУ 6
3 Біліктің алдын-ала есептелінуі
9
4 Тегеріш пен дөңгелектің құрылғы өлшемдері 10
5 Бәсеңдеткіш тұрқысының құрылымдық өлшемдері 10
6 Бәсеңдеткішті құрастырудың бірінші кезеңі 11
7 Мойынтіректің қызмет ету ұзақтылығын тексеру 11
8 Кілтекті байланыстың беріктілігін тексеру 13
9 Біліктерді анықтап есептеу
14
10 Майдың сортын таңдау
15
Қорытынды
16
Қолданылған әдебиеттер тізімі
17

ТАПСЫРМА

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ
Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері кафедрасы
Машина құрылымын құру негіздері мен машина бөлшектері пәні ДМ – 01
Студент: Жаксылық Ш Институт:
Тау-кен, металургия

1. Электроқозғалтқыш
2. Жалғастырғыш
3. Бәсеңдеткіш

N2 = 21кВт;
n1=1500айнмин;
n2=400айнмин;
L=5 жыл;
nтәу=0.4;
Kжыл=0.7

Кіріспе
Ауылшаруашылықтың барлық салаларының техникалық дәрежесі маңызды
мөлшерде машина жасаудың даму дәрежесімен анықталады.
Мемлекет машина жасау инженерлерінің алдына, өнімнің щығарылу
көлемінің өсуін үзбей, оның сапалық және эксплуатациялық көрсеткіштерін
қарқынды жоғарлату есебін қойды. Бұл есепті шешу жолының бірі – ол
техникалық жоғары оқу орны студенттерінің конструкциялық дайындығын
жоғарлату.
“ҚҰРЫЛЫМДАУ НЕГІЗДЕРІ МЕН Машина бөлшектері” пәні бойынша курстық
жобаны орындаумен студенттерді дайындаудың жалпы техникалық циклы
аяқталады. Бұл олардың бірінші өзіндік шығармашылық инженерлік жұмысы, оны
орындау кезінде студент алда өткен пәндер бойынша білімдерін қолданады.
Олар: материалдар кедергісі, теориялық механика, металдар технологиясы және
т.б.
Курстық жоба объектілері: ол көбінесе жалпы қолданыс бөлшектерін
қолданатын әр түрлі машиналар мен механизмдер жетектері.
Курстық жобаны орындауды студент механизм жүйесін таңдаудан бірте-
бірте көпнұсқалы есептеулерді өтіп, оны жұмыс сызбаларында жүзеге асырады.
Инженерлік шығармашылықпен айнылыса, студент сенімді және ұзақ жұмыс
істейтің, шығарулыда және эксплуатациялауда тиімді, қауіпсіз және қолдануда
қолайлы машиналар шығарудың жаңа жолдарын тауып, сезуді үйренеді.

1 ЭЛЕКТРОҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ЖЕТЕКТІҢ КИНЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ
1.1 Электроқозғалтқышты таңдау

Анықтама кестесі бойынша жетек құрамына кіретін әр берілістің және әр
жабдықтың ПӘК-ін қабылдаймыз (1.1- кесте):
1=0,97 – жабық цилиндірлік тісті берілістің ПӘК-і;
2=0,99- бір жұп домалау мойынтірегінің шығынын есепке алатын
коэфициенті;
Осы қабылдаған ПӘК мәндері бойынша жетектің жалпы ПӘК-ін есептейміз
ж=1. 22=0,97.0,992=0,95.
(1)
Электроқозғалтқыштың қажетті қуатын анықтаймыз
Pқаж =N2ж = 210,95 = 22 кВт.
4А180S4 Рэқ=21кВт n2=1500 айнмин, d=48мм
Беріліс қатынасы

1.2 Кинематикалық параметрлерін анықтау

Бәсеңдеткіш біліктерінің айналу жиілігі мен бұрыштық жылдамдықтарын
анықтаймыз:
жетекші біліктікі
nl =1500 айнмин;
(1.2)
1=2n1=2∙3,14∙16,67=104,7радс
(1.3)
жетектегі біліктікі
n2=400 айнмин; (1.4)
2=2 n2=2∙3,14∙3,25=20,41 радс;

Жоғарыдағыдай бәсеңдеткіштің әр білігіндегі бұраушы момент
шамасын анықтаймыз.
Т1=Р11=22∙103154=143 Н∙м (1.5)
Т2=Р22=143∙103∙3,7=529,1 Н∙м
(1.6)

2 БӘСЕҢДЕТКІШТІҢ ТІСТІ ДӨҢГЕЛЕКТЕРІН ЕСЕПТЕУ
2.1 Тісті дөңгелектің материалдарын таңдау

Тісті дөңгелектерге материал таңдау үшін өз еркімізбен берілген
термиялық өңдеулердің бір түрін таңдаймыз. Термиялық өңдеу – жақсарту
немесе шынықтыру.
Тісті дөңгелек үшін таңдаған болат маркасы 45Х , термиялық өңдеуі
жақсартылу.
Тістегергіштің материалы – 45X, термиялық өңдеуі- жақсартылу.
Тістегеріш қаттылығы – НВ 200
Дөңгелектің қаттылығы – НВ 230[1(289)];
Тістегеріш пен дөңгелектерге бөлек мүмкіндік кернеу [н] мәнін
есептейміміз.

[] н=∙КНL[S]
(2.1)

Тісті дөңгелектердің төзімділік шегін олардың материалына, орташа
қаттылығына және тістер бетінің термиялық өңдеу түріне байланысты
эмпирикалық формуламен табамыз.

Төзімділік шегі -
Тістегергіш үшін: =2HB+70=2*230+70=530 МПа
(2.2)
Тісті дөңгелек үшін: =2HB+70=2*200+70=470 МПа
(2.3)
КHL=1- қызмет ету мерзімінің коэфициенті.
[S]H=1,1- беріктік қор коэфициенті.
[]H1=∙ KH1[S]H=530∙11,1=482 МПа
(2.4)
[]H2= ∙ KH2[S]H2=470∙11,1=428 МПа
(2.5)
[]H=[]Hmin=428 МПа(2.3)
ваш=0,22; ваб=0,4- осьаралық тәжінің енінің коэфициенті.
КН=1,25- ауырлық коэфициенті.
Осьаралық қашықтық (3.7).
= =200 мм (2.6)

МЕСТ 2185-66 (36 бет) бойынша аламыз:
=200мм

Нормальді ілінісу модулі
nn=(0,01...0,02) ∙awш=(0,01...0,02) ∙200=2...4 мм
(2.7)
mn=2...4мм деп аламыз
(2.8)

Тістегіш пен дөңгелектің тістер санын анықтаймыз.
zс=2awmn=2∙3154=158 (2.9)
z1=2aw∙ (u+1 mn)=2∙315∙0,985(5,13+1) ∙4=26
z2=z1∙u =27,912∙3,7=103,27
uш=z2z1=3,7 ауытқуы
=4,9-5,135,13∙100%=2,8% 1,3%4 (2.11)

Тістегергіш пен дөңгелектің негізгі өлшемдері
d1=mn∙z1=30,9825∙28=85 мм;
(2.9)
d2=m∙ z2 =30,9825∙103=315 мм;

Тістер төбесіндегі диаметр
da1=d1+2∙mn=85+2∙3=91 мм;
(2.10)
da2=d2+2∙mn=315+2∙3=321 мм;
(2.11)
дөңгелек ені в2=ваш∙аw=0,25∙200=80 в2=85мм деп аламыз;

тістегергіш ені в1=в2+5мм=80+5=85мм
(2.12)
Тістегергіш енінің диметрі бойынша коэффициентін анықтаймыз
вd=в1d1=55,855,6=0.6

Дөңгелектің жылдамдығы және берілістің дәлдік дәрежесі
=1∙d12=154∙852∙=6,5 мс.

Мұндай жылдамдықта 8-дәрежелі дәлдікті қабылдаймыз.
Жүк коэффицинті:
KH=KH∙KH∙KH=1,03∙1.02=1,0611
мұндағы:
KH=1(3,5 кесте);
KH=1,012 (3,4 кесте).;
KH=1,05 (3,6 кесте).
Түйісу кернеуін тексекру:
Ілінісу үшін әсер ететін күш н=270аw==394
МПа (2.13)
1) шеңберлі Ft1===3345H
(2.14)
2) радиалды Fr2=Ft∙H (2.15)
Иілу кернеуі бойынша тістердің шыдамдылығын тексеру (3.25)

(2.16)
KF=KF∙КF
KF=1.33 (3.7 кесте).
KF=1,3 (3,8кесте).
YF-zv эквивалентті тістер санына байланысты жергілікті кернеу бойынша
тістердің беріктік коэффициенті.
тістегеріште zV1===28
(2.17)
дөңгелекте zV2===140
(2.18)
Y1=3.84 және Y2=3.60
Мүмкіндік кернеу: []F=
(2.19)

Анықтама кестесі бойынша төзімділік шегі мен беріктік қор
коэффициенті
=1,8 HB; [SF]=[SF]I∙[SF]II=1,75∙1=1,75
(2.20)
тістегергіш үшін []==237 МПа
(2.21)
дөңгелек үшін []==206 МПа
(2.22)
=1,8∙230=414 Hмм2 1,8∙200=360 Hмм2
(2.23)
қатнасын табамыз:
тітегергіш үшін: =62 МПа
(2.24)
дөңгелек үшін: =57 МПа
(2.25)
Тісті дөңгелектің беріктігін тексереміз:

МПа =206 (2.26)

3 БІЛІКТЕРДІҢ АЛДЫН-АЛА ЕСЕПТЕЛІНУІ

3.1 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Газгольдерлер цилиндрлі сфера типті резервуарлар
Бір сатылы қысымды компрессорлы - конденсаторлы, буландырғыш тоңазытқыш қондырғыны автоматтандыру
Жоғары сатылы аңдар немесе плацентарлық сүтқоректілер
Екі секциялы, екі қабатты, 12-пәтерлік кірпішті тұрғын үй
C++ екі өлшемді массивтер
«Колледж – жоғары оқу орны» екі сатылы білім беру жүйесінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлаудың педагогикалық шарттары
«Екі секциялы, екі қабатты, он екі пәтерлі кірпіштен салынған тұрғын үй»
Қазақстанның екі мегаполисі
Келісімшартты жасау, оның тәртібі мен сатылы құрылымы
Бәсеңдеткіш шығаратын механикалық құрастыру бөлімін жобалау және қораптың механикалық өңдеу технологиясын жасау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь