Қаржылық инвестициялар портфелін қалыптастыру және бағалау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1.КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МАҢЫЗЫ
1.1 Компанияның қаржылық инвестицияларын қалыптастырудағы маңызды мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Қазақстанның қаржылық инвестициялық саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Компанияның қаржылық инвестициялық портфелінің қалыптастырудың мәні мен экономикадағы маңызы, алатын рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

2.КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛУЫН БАҒАЛАУ
2.1 Компанияның қаржылық инвестициялық портфелінің негізгі қызметтерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.2 ҚР.дағы қаржылық инвестициялар портфелін қаржыландыру көздерінің бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
2.3«ТұранӘлемБанк» АҚ.ның инвестициялық жобаларын қаржыландыру ... ... ... ... .23

3.«ТұранӘлемБанк» АҚ.ның басты мәселелері мен қызметін жеілдіру жолдары ... ...27

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
КІРІСПЕ

Инвестициялардың күрделі қаржыдан айырмашылығы, олар материялдық емес активтерді (жер бөліктерін пайдалану құқығы мен табиғатты пайдалану нысандары, потенттер, авторлық құқықтар, тауарлық белгілер, сауда маркалары, лицензиялар және т.б.) ұлғайту үшін де жұмсалынады. Материалдық емес активтерді құру және ұлғайтуды қаржыландыру үшін қолданылатын негізгі көздергеамортизациялық төлемдер, тааз пайда, коммерциялық және басқа да банктердің ссудалары, қор нарығынан түсімдер және т.б. жатады.
Инвестициялар әр түрлі меншік түрлеріндегі кәсіпорындардың айналым активтеріне де жұмсалады. Кәсіпорындардың айналым активтері өндіріс сферасындағы (өндірістік запастар, аяқталмаған өндіріс, кеғлешек кезеңдер шығындары ж.б.) айналым қорларынан тұрады.
Компанияның қаржылық инвестиция саласында тиімділікке қол жеткізуі дегеніміз – қоғамның табиғи шикізат, материалдық-техникалық және интелектуалдық қорларын қолдана отырып, халықтың материалдық және мәдени қажеттіліктерін, жақсы тұрмыс жағдайын қамтамасыз ету. Макроэкономикалық салада оңтайландыру ісі халық шаруашылығының салалық құрылымына да әсер етеді. Өйткені мұнда өзгерістерді жүзеге асырудың маңызды тетігі – макроэкономикалық жағдайға айтарлықтай әсер ететін салалық басымдықтарды ғылыми негіздеу болып табылады. Республикамыздың жағдайында салалық құрылымның тиімді жағдайын анықтау – экономиканың шикізаттық бағытын жою және өнеркәсіпті дамыту мәселелерімен тығыз байланысты. Дағдарысты жағдайдан шығу және экономиканы дамыту – ұлттық табыстағы өндірістік қор жинау үлесін арттыруға байланысты. Ал бұл, өз кезегінде, әсіресе барынша жетілдірілген өндіріс құралдарын шығаратын салаларда өндірістің өсу қарқынын арттыруды қажет етеді. Мұнда да шетелдік технологиялық инвестицияларға бағытталуға болады және бағытталу керек деген жаңсақ пікірлер бар.
Шетелдік технологиялық инвестицияларға толықтай бағытталу, біріншіден, отандық машина жасау және өндіріс процесін механизацияландыру мен автоматтандыруды қамтамасыз ететін салалардың мүддесіне шек келтіруі мүмкін; екіншіден, елде техникалық процестің негізгі бағыттары бойынша күрделі және қолданбалы ғылыми зерттеу жүргізуге қажеттілік төмендеуі мүмкін. Бұл екі жағдайда да өндірісте интелектуалдық ұтылыс анық байқалады, ал оны болдырмау үшін мемлекеттің құрылымдық саясатын қалыптастыруда халық шаруашылығының инфрақұрылымдық және әлеуметтік салаларының өндірістік негізін жаңарту мен пайдалану тиімділігін арттыру мүдделері көзделуі тиіс.
Жұмыс барысында инвестордың дұрыс шешім қабылдауы балама жобаларды салыстыруға негізделеді және инвестицияларды жобалаудағы ең күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Мұндай жобаларды түрлі критерийлер бойынша саралау кезінде қайшылықтар пайда болуы мүмкін, сондықтан өзара балама жобалармен жұмыс жасағанда да ұсыныстар әр түрлі болуы мүмкін.
Курстық жұмысымның тақырыбы «Қаржылық инвестициялар портфелін қалыптастыру және бағалау » деп аталады. Курстық жұмысым үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде: Компаниялардың қаржылық инвестициялық портфелін қалыптастырудың экономикадағы маңызы. Екінші бөлімде: Компанияның қаржылық инвестициялық портфелін қалыптастыруды бағалау. Үшінші бөлімде; талдауға «ТұранӘлемБанк» АҚ- ы алынып оның басты мәселелері мен қызметін жетілдіру жолдары қарастырылды.
Курстық жұмысымның өзектілігі – қазіргі нарықтық экономикада компанияның инвестициялық портфеліне байланысты мәселелерді қарастыру көздерін жетілдіру жолдары н шешу болып табылады.
Бұл курстық жұмысымның мақсаты – қазіргі кундегі туындаған мәселелерді толығымен ашып жеткізу, қазіргі күндегі компаниялардың инвестициялық портфельдерін барынша дамыту, оның даму жолында алғашқы және қажетті іс-шаралар жүргізуін қамтамасыз ету.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызметтер туралы» Заңы. 31.08.1995 ж. № 2444. (2014.15.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен )
2. «Қазақстан Республикасындағы Ұлттық банк туралы» Заңы. 30.03.1995 ж. (2013.21.06. берілген өзгерістермен толықтырулармен )
3. ҚР ҰБ 2002 жылғы «Пруденциалдық нормативтер туралы» ереже
4. Ақша, несие, банктер теориясы: Оқулык. — Алматы: Жеті жарғы, 2011. — 368 бет. ISBN 978-601-288-026-7
5. Сейтқасымов Ғ. С. «Ақша, несие, банктер» Оқу құралы.- Алматы: «Экономика», 2005 жыл
6. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. – Алматы: Қазақ Университеті, 2004.
7. Кредитная политика коммерческого банка на примее Альфа-Банк АО ДБ 2013г
8. Iлияс А.Ә.,Мақыш С.Б, «Банк iсi»: оқу құралы. – Алматы: Қазақ Университеті, 2004 ж.
9. Банк ісі. оқулық / С. Б. Мақыш . - Алматы : Жетi жарғы, 2009. - 552 с
10. Банк ісі. ҚР Білім және ғылым мин.жоғары оқу орындарының студ.ұсынған оқулық / Жалпы ред.басқарған Ғ.С. Сейтқасымов. - 2-ші, өзгертілген, толықтырылған баспа . - Астана : ҚазЭҚХСУ. 2009 жыл
11. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Оқу құралы, 2-ші басылым. – Алматы: ИздатМаркет, 2004. – 272 бет.
12. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау /Оқу құралы. – Алматы: Экономика.2010 ж.
13. Финансовый менеджмент./ Под. ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2006.
14. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы Алматы 2012 ж.
15. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан - 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі қауіпсіздігі және әл - ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Алматы, Білім, 2012
16. Антикризисное управление. Учебник под ред. Короткова Э.М. М.: ИНФРА-М, 2001.
17. Антикризисный менеджмент Под ред. Грязновой А.Г.М:Экмос,2007.
18. Н.Ш. Әлжанов «Инвестициялық жобалау» Алматы 2006.
19. Мухамбетов Т.И., Нукушев А.Г. Банкротство и антикризисное управление предприятием (учебное пособие). Алматы, 2010.
        
        Курстық жұмыстың тақырыбы: 

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..................................................................................................................3
1.КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МАҢЫЗЫ
1.1 Компанияның қаржылық инвестицияларын ... ... ... ... ... ... саясаты........................................7
1.3 Компанияның қаржылық инвестициялық портфелінің қалыптастырудың мәні мен экономикадағы маңызы, алатын рөлі..................................................11
2.КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... негізгі қызметтерін талдау.....................................................................................................................16
2.2 ҚР-дағы қаржылық инвестициялар портфелін қаржыландыру көздерінің ... ... ... ... ... ... ... мәселелері мен қызметін жеілдіру жолдары................................................................................................................27
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................32
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР...................................................................34
КІРІСПЕ
Инвестициялардың күрделі қаржыдан айырмашылығы, олар материялдық емес активтерді (жер ... ... ... мен ... ... ... потенттер, авторлық құқықтар, тауарлық белгілер, сауда маркалары, лицензиялар және т.б.) ұлғайту үшін де ... ... емес ... құру және ... қаржыландыру үшін қолданылатын негізгі көздергеамортизациялық төлемдер, тааз пайда, коммерциялық және басқа да банктердің ссудалары, қор нарығынан түсімдер және т.б. ... әр ... ... ... ... ... активтеріне де жұмсалады. Кәсіпорындардың айналым активтері өндіріс ... ... ... ... ... ... ... шығындары ж.б.) айналым қорларынан тұрады.
Компанияның қаржылық инвестиция саласында тиімділікке қол ... ... - ... ... ... ... және ... қорларын қолдана отырып, халықтың материалдық және мәдени қажеттіліктерін, жақсы тұрмыс жағдайын қамтамасыз ету. Макроэкономикалық салада оңтайландыру ісі ... ... ... құрылымына да әсер етеді. Өйткені мұнда өзгерістерді жүзеге асырудың маңызды тетігі - ... ... ... әсер ... ... басымдықтарды ғылыми негіздеу болып табылады. Республикамыздың жағдайында салалық құрылымның тиімді жағдайын анықтау - экономиканың шикізаттық бағытын жою және ... ... ... тығыз байланысты. Дағдарысты жағдайдан шығу және экономиканы дамыту - ұлттық табыстағы ... қор ... ... ... байланысты. Ал бұл, өз кезегінде, әсіресе барынша жетілдірілген өндіріс құралдарын шығаратын салаларда өндірістің өсу ... ... ... етеді. Мұнда да шетелдік технологиялық инвестицияларға бағытталуға болады және бағытталу керек деген жаңсақ пікірлер бар.
Шетелдік технологиялық инвестицияларға толықтай бағытталу, ... ... ... жасау және өндіріс процесін механизацияландыру мен автоматтандыруды қамтамасыз ететін салалардың мүддесіне шек ... ... ... елде техникалық процестің негізгі бағыттары бойынша күрделі және қолданбалы ғылыми зерттеу жүргізуге қажеттілік төмендеуі мүмкін. Бұл екі жағдайда да ... ... ... анық ... ал оны ... үшін ... ... саясатын қалыптастыруда халық шаруашылығының инфрақұрылымдық және әлеуметтік салаларының өндірістік негізін жаңарту мен пайдалану тиімділігін арттыру мүдделері көзделуі ... ... ... ... шешім қабылдауы балама жобаларды салыстыруға негізделеді және инвестицияларды жобалаудағы ең күрделі мәселелердің бірі болып ... ... ... ... ... ... ... кезінде қайшылықтар пайда болуы мүмкін, сондықтан өзара балама жобалармен жұмыс жасағанда да ... әр ... ... ... ... ... деп аталады. Курстық жұмысым үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде: Компаниялардың ... ... ... қалыптастырудың экономикадағы маңызы. Екінші бөлімде: Компанияның қаржылық ... ... ... бағалау. Үшінші бөлімде; талдауға АҚ- ы алынып оның басты мәселелері мен қызметін жетілдіру жолдары қарастырылды.
Курстық жұмысымның ... - ... ... ... компанияның инвестициялық портфеліне байланысты мәселелерді қарастыру көздерін жетілдіру жолдары н шешу ... ... ... ... мақсаты - қазіргі кундегі туындаған мәселелерді толығымен ашып жеткізу, қазіргі ... ... ... ... ... ... оның даму жолында алғашқы және қажетті іс-шаралар жүргізуін қамтамасыз ету.
1.КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ... ... ... қаржылық инвестицияларын қалыптастырудағы маңызды мәселелері
Инвестициялық - құрылыс үрдісіне мемлекеттің реттеушілік ықпалдары ... - ... ... ... ... ... басталады. Олардың қатарына төмендегідей шаралар жатады:
- құрылыс кешенін қаржыландыруды орталықсыздандыру;
- құрылыс - ... ... - ... ... ... барынша толық пайдалануды қамтамасыз ету;
- құрылыс жұмыстарына тапсырыс берушілер мен оны ... ... ... ... әкімшілік араласу шараларын қолдануды жою;
- медігерлік сауда (тендер) жүйесін қалыптастыру;
- құрылыс ... ... ... ... ... ұйымдарына меншік түрлерін таңдау мен жұмыс түрі бойынша мамандырылуына толық еркіндік беру.
Дегенмен, қазіргі кездегі осы саланың дамуын ... ... ... жүргізіліп отырған монополияны жою, жекешелендіру, саланы реформалау ... ... ... және жан - ... ... отыр. Әсіресе, төменгі құрылыс ұйымдары өздерінің материалдық - ... ... ... ... мамандандырылуы, қаржылық мүмкіндіктері жағынан қатты ерекшеленеді. Сол себепті, жоғарыда аталған үрдіс осы ерекшеліктерді ескере ... ... ...
Мемлекеттік құрылымдық саясатын іске асырудың негізін инвестициялық - ... ... ... Осы ... ... дамуын талдап - зерттейтін болсақ, онда төмендегідей заңдылықтардың қалыптасқанын байқаймыз:
- мемлекеттік күрделі қаржы көлемінің, әсіресе, өндірістік сфераға - ... және ... ... ... ... ... ... қаржы көлемінде өтелімдік үлесінің азаюы;
- құрылыс өзгерісінің негізгі қорларын ұдайы өндіріп ... ... ... ... олардың тозу деңгейінің жоғарлауы;
- экономика нарықтық қатынастарға бейімдеу ... ... ... ... ... себебінен қаржыландыру көздерін жоғалтып алған құрылыс объектілерінде аяқталмаған өндіріс көлемінің өте жоғары ... ... ... ... - техникалық негіздерін жаңарту үрдісіне шетелдік инвестицияларды тарту мен ынталандырудың нормативтік - ... ... ... және ... ... ... ... эканомиканы мемлекеттік реттеудің негізгі объектісі ретінде макрокөрсеткіштер саналады. Олардың қатарына күрделі ... ... мен ... (ұдайы өндірістік, техналогиялық, салалық, аумақтық), оларды қалыптастыру көздерінің ... ... ... көлемін т.б. жатқызуға болады.
Соңғы кездері күрделі қаржы көлемінде өтілімдік төлемдердің үлесі ... ... оны ... ... әлсіз (негізгі қорлардың тозу денгейінің жоғарлығы) және де ... бір ... ... ... ... ... байланысты, үкімет халық шаруашылығы салаларының негізі қорларының қарапайым және ұдайы өндірілуін қаржыландыруды ... ... ... мәжбүр болып отыр.
Әрине, бұл істегі ең негізгі бағыт-жеке меншік секторындағы кәсіпорындардың өз қаржыларының ... ... ... ... қалыптастыру көздерінде эканомиканың мемлекеттік және де тапқан қаржыларының да рольі жоғарылауы ... Бұл ... ... үшін ... сфера салаларын бюджеттік қаржыландыруды қатал саясат ұстауына мүмкіндік туар еді. Егер ... ... мен жеке ... ... ... көтеру үшін шаралар қолданатын болса, үкімет шешімдері негізінде мемлекеттік күрделі ... ... ... әлуметтік салалар пайдасына өзгертіледі деп күтугк ... ... ... ... ... рөлі республикалық және жергілікті бюджеттердің шығындарын қай бағытта пайдалануды анықтауда айқын ... Ал егер ... ... қаржының салалық құрылымын қарайтын болсақ, онда, соңғы кездері басыңқы салалардың ... ... ... Сөз ... және ... кешендер салалары туралы болып отыр.
Күрделі қаржының аймақтық құрылымын талдауда үш ... ... бөлу ... - ... ... ... ... аудандық) кірістері мен маңызының жоғарлауы , әлуметтік - шаруашылық ... ... ... ... облыстары мен аудандарын артықшылық пен дамыту бағдарламаларын жүзеге ... және ... ... табиғи-эканомикалық әлуметін толық пайдалану.
Ғылыми техналогиялық индустриялдық жағынан жоғары дамыған ... ... ... ... дамуын жеделдетуге, шетелдік инвестицияларды тартуға, барлық шарушылық жүргізуші субъектілердің иновациялық қызыметін жандандыруға, бірлескен ... ... ... ... ... ... байлығымен және экспорттық әлуметімен ерекшеленетін аймақтардың дамуына мемлекет алдаңғы ... ... ... және ақша ... ... ... ... қалыптастыру арқылы реттеушілік әсер етеді. Бұл жерде мемлекет екі ... ... а) ... қорларды тереңірек өңдеу мен кешенді игеру; ә) өңделген өнімнің әлем нарығындағы бәсекелестігін жоғарылату. ... ... ... ... ... реттеу механизмдерінің ішінде, алдыңғы қатарда ауылды кіші ... ... ... ... ... ... Бұл шара ауыл шарушылығы өндірісінің тауарлылығын ... қана ... , ... ... ... ... ресурстарының жұмысбастылығы деңгейін жоғарылатады.
Күрделі қаржыны ұтымды пайдалану ... оның ... ... ... көрсеткіштер динамикасын талдау маңызды орын алады. Ол төменде көрсетілген шығындардың көлемдерінің өзара ... ... ... ... ... олар негізгі қорлардың ынжық бөлімін құрайды.;
- жабдықтар (техника түрлері, технологиялық желілер т.б.) ... алу және ... олар ... қорлардың белсенді бөлімін құрайды;
- басқа жұмыс түрлері (жобалау - ізденіс ... ... және ... ... ... ... ... соңғы 30-35 жыл аралығында, өндірісті қорлардың белсенді ... ... ... ... ... өскені байқалады (37-39%), дегенмен, күрделі қаржының өте үлкен бөлігі (шамамен50%), аяқталмаған құрылыс көлемінің ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан, барлық қаржыландыру көздері есебінен құрылған күрделі қаржыны ертеректе басталған құрылыстарды, әсіресе өндірістік маңыздағы, аяқтауға ... ... ... ... қаржыны орынды пайдалану бағыттарының бірі болып ... ... ... ... ... көрсеткіштерін, тиімділік деңгейін нақтылауда баға саясатының алатын орны зор. Нарықтық қатнастарға өту кезеңінде ... ... ... ... ... ... тағайындайтын, сондықтан барлық инвесторлар мен ... ... ... үшін ... ... ... тұрақты (тіркелген) бағаларды қолдану шеңбері болғаны жөн. ... осы ... ... ... ... ... ... қаржыны пайдалануға, өндірістік қуаттар мен әлуметтік сфера нысандарын іске қосуды жеделдетуге, ... ... ... бағытталған өзінің бақылаушылық функциясын жүзеге асырады.
1.2 Қазақстанның қаржылық инвестициялық саясаты
Инвестициялық - құрылыс кешенінің дамуының ... ... ... басқару органдарының назарында болуы керек, өйткені ұлттық табысты бөлу, қайта бөлу мәселелерін дұрыс ... ... осы ... ... байланысты.
Инвестициялық-құрылыс кешенінің дамуын реттеуде мемлекет иілігінде қаржылық реттеудің несиелік, салықтық тетіктерінің де бар ... ... ... ... ... ... ... функциясын кеңінен қолдануға көңіл бөлінуі тиіс.
Жоғарыда аталған механизмдердің барлығын бір мақсатқа қол ... ... ... ... ... ... - құрылыс кешенінің дамуын мемлекеттік реттеудің ең басты, ... ... ... жоспарлауды айтуға болады.
Нарық жағдайында орталық жалпы экономикалық мемлекеттік басқару органдарының осы кешенінің ... ... ... ... ... міндеттері төмендегілер болып саналады:
- ұзақ және қысқа мерзімдерге инвестициялық - құрылымдық саясатты қалыптастыру жөнінде тиісті ... ... ... ... ... ... және ... асыру;
- күрделі қаржының жалпы көлемі мен құрылымын және мемлекеттік инвестициялардың көлемін анықтау;
- мемлекеттік және муниципалдық маңызы бар объектілердің тізімін ... және ... ... - құрылыс қызметін көрсетуші субъектілердің арасына конкурстық негізгі орналастыру;
- ... және оның ... ... инвестициялық қызметтің ағымдағы жағдайын және нәтежелерін талдау.
Жоғарыда жазылған жайттар инвестициялық-құрылыс кешенінің ... ... ... ... көзқарастар, сонымен қатар, күрделі құрылыс саласының негізгі көрсеткіштерін ... ... де ... жөн. ... құрылыстың өндірістік қызметін сипатттаушы негізгі көрсеткіштер қатарына төмендегілерді жатқызуға болады:
1) күрделі қаржы және мердігерлік ... ... ... мен негізгі қорларды іске қосу;
3) дайын құрылыс өнімі (құрылыс-монтаж ұйымдары үшін).
Өндірістік бағдарламаны ... ... ... ... ... басқа, аяқталмаған құрылыс көлемі, сыбағалы күрделі қаржы жіне оның тиімділігі, т.б. көрсеткіштер қолданылады.
Күрделі құрылыс жоспарының жобасын ... ... ... ... ... ... жұмсалатын күрделі қаржының жалпы көлемі (салалар мен облыстар бойынша бөлінген) анықталады. Басқа көрсеткіштердің деңгейін анықтау үшін ... және ... ... ... ... Олардың негізгілері болып төмендегілер саналады:
- негізгі қорлар, қондырғылар, өндірістік қуат және күрделі қаржы ... ... ... кәсіпорындарды техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау және кеңейту жоспарлары;
- құрылыс материяларының негізгі түрлерінің баланыстары;
- күрделі қаржының технологиялық құрылымының есептері;
- сыбағалы күрделі ... ... және ... да ... ... ... ... мен заделінің нормалары (мөлшерлері).
Күрделі қаржы көлемі мен оны пайдалану бағыттарын бөлу жоспары өнім және қызмет көлемінің жоспарлары өсуін қамтамасыз ету ... ... ... өндіріс салаларын дамытуға жұмсалатын күрделі қаржыларға жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта жарақтандыруға, ... ... және жаңа ... мен ... салуға кететін шығындар жатады.
Жоспарда көзделген күрделі қаржы ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету тиіс:
а) жұмыс істеп тұрған жалпы мемлекіттік маңызы бар кәсіпорындарды қолдану;
б) жоспарла кезеңнің аяғында нормативті құрылыс заделін құру;
в) ... ... ... ... ... ... ... істеп тұрған кәсіпорындар оларды қайта техникалық жарақтандыру мен реконструкция шараларын жүзеге ... да ... өнім түрі ... ... ... өнім ... өндіруді қамтамасыз ете алмаса және қаржыландыру көздері анықталса, сонда ғана кәсіпорын салуға ... ... ... Ол үшін өнімнің өсім көлемінің және іске қосылатын қуаттардың бірліктеріне жұмсалатын сыбағалық күрделі қаржы, жұмыс ... ... ... ... қор ... ... көрсеткіштер мен нормативтер қолданылады. Жоспарлы кезеңге арналған сыбағалық күрделі қаржы нормативтер ... ... ... ... ... көлемі экстрополитивтік әдіспен есептелуі мүмкін,яғни осы көрсеткiштің өткен мерзiмдерде қалыптасқан нақты және ... ... ... (iшкi салалық құрылымның өз-гepyiн ескере отырып). Сонымен қатар, күрделi кар-жының қажеттiлiк көлемiн қор қайтару немесе қор сыйымдылығы көрсеткiштерi неriзiнде, ... ... ... әсер ... ... ескере отырып, iрiлей есептеуге де болады.
Күрделi қаржыға жалпы қажеттiлiк өндiрicтiк жене өндiрiстiк емес мақсаттағы объектiлер бойынша жұмсaлынатын күрделi ... ... ... ... ... ... ... жоспарлауда есептелетiн құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі мердiгерлiк құрылыс жұмыстары жоспарын дайындаyға негiз болып табылады. Қондырғылар мен басқа да белсендi қорларға күрделi ... бөлу - ... ... ... ... ... ... жоспарларын байланыстыруға мүмкiндiк бередi. Жаңадан басталатын құрылыстар бойынша күрделi қаржының технологиялық ... ... ... ... ... техникалык - экономикалық негіздеулер қолданылады.
Инвестициялық - құрылыс кешенін ұйымдастыру мен экономикалық басқару ... ... ... ... ... қызмет пен құрылыс өндірісінің тиімділігінің жоғарлатуды қамтамасыз етуі тиіс.
Сондықтан, осы кешеннің тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... тиімділігін есептеу халық шаруашылығы, оның салалары, жекелеген ведомостволар, ... ... ... және ... ... ... жүргізіледі.
Стратегиялық жоспарлау шеңберінде бұл есептеулер халық шаруашылығының, оның салаларының даму болжамдарына, ұзақ ... ... ... ... ... ... ... кешенді мақсатты бағдарламалар әзірлеген кезде және өндіргіш күштерді дамыту және орналастыру жөнінде жекелеген техникалық - ... ... ... да жүргізіледі.
Іс жүзінде, төмендегі көрсеткіштер арқылы күрделі қаржының жалпы (абсолютті) тиімділігі (Э) анықталады:
- халық шаруашылығы бойынша - ... ... ... ... ... ... ... (Д) осы өсімді қамтамасыз еткен күрделі қаржы көлеміне (К) қатынасы ретінде:
Э= ... ... ... ведомстволар, шаруашылық жүргізуші бірлестіктер, кәсіпорындар бойынша - таза пайданың (П), ... таза ... (ЧП) ... өсімінің осы өсімді тудырған күрделі қаржының көлеміне қатынасы ... ... ... ... жобаланушы (құрылғысы жүргізілуші) кәсіпорындар, объектілер бойынша - ... ... өнім ... құны мен ... өнім ... ... ... (С) айырмасының құрылыстың сметалық құнына немесе сол шараны жүргізуге асыруға жұмсалған шығындар көлеміне (К) қатынасы ретінде:
Э= Ц - С/ ... ... ... ... және бір ... ... жұмсалған күрделі қаржы көлемінің табысы өсіміне немесе өзіндік құнның төмендеуі салдарынан алынған үнемге қатысы бойынша есептелетін күрделі ... ... ... ... ... ... К/Д; ... көрсетілген есептеулерде күрделі қаржының тиімділігіне төмендегі факторлардың әсер ... ... ... ... ... қор ... мен ... шығындылығының өзгеруі және тиісті қорларының үнемделуі;
- күрделі қаржының ... ... ... ... ... ... сметалық құнының өзгеруі;
- құрылыс жүргізу мерзімі мен жобалық іске қосылатын қуаттарды игеру ... ... ... ... ... жүзеге асыру, құрылысты жүргізу вариантын және құрылыс жобаларының тиімдісін таңдау үшін күрделі қаржының салыстырмалы экономикалық тиімділігі ... ... Бұл ... ... келтірілген шығындардың минимумы алынған. Әр вариант бойынша көрсетілген шығындар салыстырмалы тиімділік ... (Ен = 0,12) ... ... ... ... ... ағымдағы шығындар (өзіндік құн) (С) мен күрделі қаржының (К) қосындысы ... ... --> min. ... ... көлемдік құрылымдық көрсеткіштерін анықтау және экономикалық тиімділігін нақтылау үшін жүргізілген ... ... ... кезеңде олардың тиімді пайдалануын қамтамасыз ететін жалпы өндіріс тиімділігін арттыратын шешімдер табуы тиіс.
1.3 Компанияның ... ... ... ... мәні мен экономикадағы маңызы, алатын рөлі
Инвестициялық қызмет болып табылады.
Олар төмендегідей ... ... ... ... а) күрделі құрылыс; ә) инновациялық сфера; б) қаржы капиталын пайдалану сферасы, в) қозғалатын және ... мүлк ... ... құқықтарды жүзеге асыру сферасында (епілдік құқық пен ипотекалық несиені қоса есептегенде).
Инвестициялардың ... ... тағы бір ... олар ... емес ... (жер ... ... құқығы мен табиғатты пайдалану нысандары, потенттер, авторлық құқықтар, тауарлық белгілер, сауда маркалары, лицензиялар және т.б.) ұлғайту үшін де жұмсалынады. Материалдық емес ... құру және ... ... үшін ... ... көздергеамортизациялық төлемдер, тааз пайда, коммерциялық және басқа да банктердің ссудалары, қор нарығынан түсімдер және т.б. ... әр ... ... ... ... айналым активтеріне де жұмсалады. Кәсіпорындардың айналым активтері өндіріс ... ... ... ... ... кеғлешек кезеңдер шығындары ж.б.) айналым қорларынан тұрады.
Инвестициялау жөнінде шешім қабылдауға негізгі мәселе-инвестициялық жобаларды объективті бағалау. Жобаларды бағалау оңай шаруа емес, ... сөз ... ... ... қол ... үшін ... деңгейінде жүргізілетін жобалар туралы болып отыр. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауда таза ағымдағы құн, рентабльділік, ішкі табыстылық, өтелу мерзімі сияқты ... ... ... ... ... және ... ... құнының айырмасын да анықтау керек.Экономикалық әдебиетте инвестиция түсінігіне анықтама беру жөнінде көп талас жоқ. Қалыптасқан пікір бойынша оның құрамына пайда, ... және ... ... алу ... ... салаларының барлық нысандарына, кәсіпкерлік қызметті дамытуға жұмсалатын меншік және ... ... ... түрі ... Инвестиция құралы ақша қаражаттарынан, мақсатты банк несиелерінен, үлестік жарналардан, акциялар мен басқа да бағалы қағаздардан, қозғалатын және қозғалмайтын мүліктерден ... ... ... т.б.) ... ... ... табиғи қорлардан т.б. тұрады. Инвестициялық қызметтің негізгі нысаны инвестициялық жобаларды жүзеге асыру ... ... Бұл ... инвестициялау үрдісін қаржыландыру үрдісінен ажыратып алған жөн. Егер инвестициялау қорларды көрсетілген ... ... ... ... онда ... осы қорлардың көздерін қамтамасыз етеді.
Кейбір әдебиеттерде инвестицияны күрделі қаржы ретінде қарастырады. ... ... ... ... ... ... ... нысанының анықталмауында. Егер күрдлі қаржы негізгі негізгі қорларды қарапайым және ұдайы ... ... ... онда инвестсциялар құрылыс-монтаждау жұмыстарының, еректі қондырғылардың және басқа шығындардың құнын қамтиды. Яғни, инвестиция түсінігі күрделі қаржы түсінігінен ... кең. ... ... кездегі құны бойынша есептелген шығынддарды табыспен салыстыру мүмкіндігін туғызу ... Сол ... ... ... ... ... ақша құны бойынша есептелген табыстар, инвестициялау жөнінде шешім ... ... ақша ... ... ... ... есептеудің дисконттау деп аталатыны белгілі, және ол төменгі формула бойынша жүргізіледі:
Sd =
Бұл жерде:
Sd - ... ... ... ақшаның қазіргі кездегі құны;
mt - ақшаның келешектегі құны;
a - пайданың талапты нормасы немесе ақшаның уақытша құны;
n - ақша ... өсуі ... ... ... ... ... инвестициялық жобалар таза қазіргі құнын анықтаймыз. Келтірілген (дисконтталған) ... ... ... ... бөлу ... ... рентабльділік деңгейін есептеп шығаруға болады. Қарастырылып отырған инвестициялық жоба бойынша шешім қабылдау үшін оның ішкі табыстылық көрсеткішін пайдаланады. Ол ... ... ... ... ... ... деңгейінің ықпалын көрсетеді. Яғни, инвестициялық жобаны ... ... ... ... сенімді болу үшін, есепке алынатын инфляция деңгейі қандай болуы керек деген сұраққа жауап береді.
Сонымен, мемлекет тарапынан инвестициялық шешімдерді ... және ... ... осы іс - ... ... ... моделін аладын ала дайындауды талап етеді.
Мемлекеттік деңгейде шешімдерді қаржыландыру орталықтандырылған (бюджеттік) қорлар есебінен ... ал ... ... жылдан жылға азаюда. Азайған көлемінің орны мемлекетттік кәсіпорындар мен ұйымдардың негізгі капиталға жұмсалған өз қаржыларының есебінен толтырылады. Осы ... ... ... ... ... келтірілген мәліметтер арқылы байқауға болады.
Күрделі құрылысқа жұмсалған инвестициялар нақты бағамен, млн тенге
Жылдар
Күрделі құрылысқа жұмсалған инвестиция
Одан
Мемлекеттік ... мен ... емес ... мен ... жеке ... үйлер мен пәтерлер салуға
Млн тенге
%
Млн
тенге
%
Млн
тенге
%
Млн
тенге
%
2011*
13059
100
12541
95,3
383
2,9
225
1,7
2012*
148590
100
66780
44,9
80029
53,8
1781
1,2
2013*
404175
100
53755
13,3
342188
84,6
8232
2,0
оперативтік мәліметтер.
Кесте мәліметтерінен байқайтынымыз, соңғы он жылда күрделі құрылысқа ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдардың үлесі өте азайған (95,3 пайыздан 13,3 пайызға дейін), керісінше, мемлекеттік емес кәсіпорындар мен ұйымдардың үлесі жоғарылаған (2,9 ... 84,6 ... ... ... ... ... ... жекешелендіру нәтижесінде көптеген мемлекеттік емес кәсіпорындар мен ұйымдардың жеке меншікке өткендігі ... ... ... ... бойынша күрделі құрылысқа инвестицияларды бөлу.
2011
2012
2013
Күрделі құрылысқа инвестициялар, барлығы
100,0
100,0
100,0
Бюджеттік қаржылар
38,9
5,0
10,0
Соның ішінде:
Республикалық бюджеттің
...
3,5
3,2
Жергілікті бюджеттің
...
1,1
6,8
Бюджеттен тыс қаржылардың есебінен
...
0,4
-
Кәсіпорындар мен ... өз ... ... ... ел ... құрылысқа жұмсалған инвестициялардың көлемінде бюджеттік қаржылардың үлесі жылдан - ... ... Егер бұл ... 2011 жылы 38,9 ... тең болса, 2012 жылы - 5,0 пайызға, ал 2013 жылы - 10,0 ... тең. ... мен ... ... үлесі, тиісінше, 54,9%, 92,3%, 49,4% болып отыр. Он жыл ... жеке ... ... қаржыларының үлесі айтарлықтай өзгере қойған жоқ.
Мемлекеттік инвестициялық қызметін реттеуде шетел инвестицияларын тарту мен тиімді пайдалану маңызды рол атқарады. Кестедегі ... ... ... ... 2011 ... 1,5 пайыздан 2013 жылы 38,6 пайызға дейін өскен.
Шетел инвестицияларында жетекші орындарында Жапония, АҚШ, ... ... ... т.б. алып ... Айта ... бір ... ... белсенділікті жоғарлатуға ұйымдастырушылық - құқықтық және салық ... жиі ... ... шаруашылығының салалық және аумақтық басқару жүйесіндегі айқынсыздық т.б. кедергі болуда.
Отандық және шетелдік инвесторлар үшін инвестициялық қызметтің, оның ішінде шетелдік инвестицияларды ... ... ... ... ... өте ... Олардың арасында инвестициялық қызметтің экономикалық және әлеуметтік қағидасы негізгі болып саналады. Осы қағиданы басшылыққа алу - ... ... ... ... ретабльділігімен, тікелей инвестициялар мен инвестициялық кредит берудің қолайлы жағдайлармен, жоғары бәсекелестігімен ерекшеленуі.
Шетел инвестицияларын тартудың тағы бір негізгі қағидасы - ол ... ... екі ... да ... ... Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, біржақты табыс алуды қуалау тек елдер арасындағы инвестициялық қарым - ... ... ... екі ... ... ... мүмкін.
Біздің жағдайымызда, шетелдік инвестициялық қорларды пайдаланудың маңызды қағидасы елдің экономикалық (саяси) және экологиялық ... ... және ... ... ... ... байланысты, экономика салаларының негізін құрайтын кәсіпорындарды шетелдік инвесторларға сату арқылы біздің елде жүргізіліп отырған жекешелендіру саясатын толық қолдауға болмас. Практика ... ... ... ... ... жағдайларын сақтап және біздің мүдделерімізді, әсіресе экологиялық қауіпсіздікті ескеріп отырған жоқ. Және де, ... ... ... ... ... салаларына көңіл бөлуде, ол республика халық шаруашылығы құрылымының біржақты дамуын сақтайды, әсіресе Қазақстанның басқа елдер алдында ауыл шаруашылық өнімдеріне тәуелділігін ... ... ... ... ... ... асырылатын инвестициялық жобалар, тұтынуға дайын сапалы өнімдер шығару негізінде, елдің экспорттық мүмкіндіктерін жоғарлату және импортты алмастыру өндірісін дамыту тұрғысынан ... ... ... ... ... ... ... экологиялық таза өндірістерді ұйымдастыруға қажетті шикізат өнімдерін беретін салалардың даму полигонына айналдырмау керек.
2.КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... қаржылық инвестициялық портфелінің негізгі қызметтерін талдау
Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясатын алдын ала ... ... және ... ... ... оны жүзеге асырудың механизімдерін дұрыс таңдамайынша құрылымдық ... ... ... қамтамасыз ету мүмкін емес. Сұраныспен ұсынысты сәйкестендірудің нарықтық заңы бойынша стихиялы түрде капитал мен өзге де қорлардың бір ... ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге және қоғамдық өндіріс тиімділігін арттыруға мүмкіндік ... ... ... ... Ал, ... шешімі-тұтастай алғанда мемлекеттің жалпы эканомикалық саясатынан туындайтын құрылымдық саясатты ... ... ... ... Енді осы ... іске ... негізгі механизмдері қандай?-деген сауалға жауап беріп көрейік.
Макроэканомикалық деңгейде оны жүзеге асырудың шешуші механизмі-басымды салалар дамуының мақсатты бағдарламалары. Онда әлеуметтік - ... ... - ... ... - құқықтық сипаттағы шаралар жеткілікті түрде нақтыланады. Сондай - ақ ішкі және сыртқы ... ... орын алу ... осы ... шығаратын өнім сапасы мен техникалық деңгейін арттыруға үлкен көңіл бөлінеді. Бағдарламалық көрсеткіштер басымды салалар мен аймақтардың барынша қарқынды дамуы үшін ... ... ... ... ... ... қормен қамтамасыз етубарысын да қамтиды. Бұл жерде мәселе ең алдымен қаржы ресурстары турадлы болып ... ... ... ... кезінде сала ішіндегі (аймақтық) резервтері ескеріледі.
Елдегі қаржылық, несиелік жүйелер мен оның институттарының дұрыс қалыптасуы шетелдік капиталдың жаппай ... ... үшін ... жағдайлар жасады.
Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын дамытушы елдер тәжірибесімен салыстыра отырып, Аргентина саясатымен белгілі бір ... бар ... атап ... ... ... ... ... 4 кезең төмендегідей нәтижелерге әкелді:
:: Реформалаудың бірінші кезеңі - ... ... ... (ИЖҚ) ... және капиталдың үкімет кепілдемесі арқылы тартылатындығына жағдай жасады.
:: Екінші кезең - жекешелендіру процестерінің белсенді жүруін және ... ... ... 80%-ке ... ... инвесторларға саталуын қамтамасыз етті, осы уақытта төлемдердің ... және ... ... ... ... ұшырауы проблемалары қат-қабат жүріп отырды.
:: үшінші кезең - жекешелендіру процесінде республикалық нарықта шетелдік банктердің ... ... ... ... инвестициялық саясатың аргентиналық қателіктері болған, атап айтқанда: аз шығынды әдіс өңдеу, ғылыми технологиялар салаларының туындауына жағдай жасамай, ... ... ... ... ... ... дамуына жағдай жасады.
Тиімді инвестициялық саясаттың жоқ болуы "өсу нүктесі" болып табылатын белгілі бір салаларды анықтауға мүмкіндік бермеді; ол сыртқы ... ... "өсу ... ... локомотивіне" айналдыруды, әлеуметтік реформаларды ұстап тұру, халықтың ағымдық табысының төмен деңгейі, сонымен бірге тұтынушылық несиенің болмауы ... ... ... ... ... ... біріне айналдырды.
Бұл кездегі тауар өндірушілердің жаппай банкротқа ұшырауы ... ... баюы ... ... жатыр және ұлттық валютаны жоюда.
Қазақстандағы саны 1300-ден астам біріккен кәсіпорындар жаңа, яғни 20 мың ... орны бар ... ... ... ... осы кезде кішкентай Сингапурде алғашқы кезеңдерде жұмысшы орындарының саны 70 мыңға жеткен еді.
Экономиканың ... ... ... ... енуі ... бөлінісінің халықаралық жүйесіне кіру нәтижесінде мемлкет рөлін күшейту қажет екендігін қайтадан талап етіп отыр.
Егер әлемдік шаруашылық байланыстарда өз ... ... ... ... еңбек бөлінісіне қатысу мәселесі назарға алынбаса, онда ... ... ... ... болмайды. Аталған жағдайда дегеніміз экспортқа бағытталған салаларды дамыту, ал - маманданған ... ... ... мен ... ... ... ... біз халық шаруашылығы салалық құрылымының тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырудың негізгі факторларына ғана тоқталдық. Сондай-ақ, ең ... ... ... күштерін орналастыруды оңтайландыру мәселесін қамтитын халық шаруыашылығының ... ... ... ету ісі де ... ... атап өту ... Бұл тұста, экономиканың салалық және аймақтық құрылымдарын ... ... роль ... екі ... ... ... ... Мәселе табиғи қорларды тиімді игеруде және қоғамдық өндіріс пен халықтың өмір сүру деңгейінің тиімділігін арттыруға қол жеткізуде болып ... ... ... ... ... ғылыми негіздеуде ерекше сипаттағы факторлар да ескеріледі. Атап айтқанда, әр түрлі аймақтардағы халықтың өмір сүру деңгейін ... ... ... өйткені, егерде аймақаралық ауытқулар деңгейі жоғары болса, әлеуметтік шиеленісу мәселелері күшейе түседі.
Аталған жағдайдан аймақтық құрылымды қалыптастырудың келесі ... - ... ... ... ... ... мөлшерін арттыру арқылы экономикалық және әлеуметтік тиімділікке қол жеткізудің жалпымемлекеттік мүдделілігі туындайды. Аймақтық жұмыспен қамтылудың әртүрлілігін талдау және ... алу ... ... ... ... ... бастапқы негіз болуы шарт. Бұл мәселе біздің республикамыздың жағдайында өте ... ... ... ... материалдық өндірістің аса маңызды салаларында аймақтық ерекшеліктерді ескерместен әкімшілік әдістермен Жекешелендіру шараларын жүзеге асыру түптеп келгенде жұмыссыздықтың ... ... ... қалаға көшуін күшейтіп, экономиканың аграрлық секторының материалдық техникалық және ғылыми-интелектуалдық базасының құлдырауына алып келді.
Халық шаруашылығы аймақтық ... ... ... ... ... ... мен ірілендірілген аудандарының әлеуметтік-экономикалық дамуының кешендік қағидасына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... бірі.
Жоғарыда, мемлекеттің құрылымдық саясаты, ең алдымен макроэкономикалық ... ... ... қабылдап, жүзеге асыру арқылы, яғни құрылымдық және инвестициялық саясаттарды ... ... ғана ... ... ...
Инвестициялық саясат маңызды үш бағытта жүргізіледі:
 Мемлекеттік бюджеттік қорларды пайдалану арқылы;
 Ішкі несие ... мен жеке ... ... ... қаражаттарын тиімді қолдануды ынталандыру арқылы;
 Шетелдік инвестициялырды тарту мен тиімді пайдалану механизмі ... ... ... ... таңдап алу және халық шаруашылығының барынша тиімді ... ... ... ... олардың үйлесімін қамтамасыз ету - мемлекеттің инвестициялық саясатының негізін құрайды. Оны қалыптастыру барысында ҚР Президенті ... ... ... ... іске ... ... де ескеріледі.
Іс жүзінде, белгілі мақсатқа қол жеткізуді көздейтін мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясатының бағыттары мен көрсеткіштері ... ... ... ... ... бойынша анықталуға тиіс.
Ал бұл, өз кезегінде, мүдделер, ресурстық база, механизмдер, объекті мен осы саясатты жүзеге асыру ... өзі де ... ... мен ... халық шаруашылығының орта және ұзақ мерзімдік даму жоспарларында көрініс табатындығын білдіреді.
Болашаққа әзірленген, мақсаттары мен әдістерін ескере ... ... және ... ... ... матрицалық моделдердің мәліметтерін талдау - халық шаруашылығының тиімді құрылымы мәселелерін жоспарлы ... ... ... ... Осы ... ғана экономиканың салалық және аймақтық құрылымдарын мемлекеттік реттеу механизмдерін қолдау мәселелерін қарастыруға болады. өз тәжірибемізді өзге ... ... ... ... асыру тәжірибесін талдау, мұндай жағдайда механизмдер құрамы мен басымдығы көбінесе құрылымдық өзгерістер бағыттарының бастапқы жағдайына тәуелді ... ... ... бұл ... ... міндеттерге сәйкес болып, құрылымдық өзгерістердің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін арттыру үшін шамалы ғана өзгертуді талап ететін ... ... ... ... ... ... төменгі бөлімшелерінде инвестициялық белсенділікті ынталандыру механизмі басымды болар еді. ... ... ел ... ... ... орын ... ... өзгерістердің тиімсіз бағытталуы қалыптасатын болса - бұл мүлдем басқа жағдай. Қазақстанда бүгін екі түрлі ... да орын алып ... ... ... ... ... құрылымдық дағдарысты жою үшін тұтастай мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясатының бағытын айтарлықтай өзгерту қажет және оны ауыл ... мен ... ... ... ... - ... рольін қалпына келтіруге бағыттау керек. Құрылыс кешеніне де осындай көзқарас қажет. Осыдан келіп эканомикадағы құрылымдық өзгерістерді реттеудің механизмдер ... ... ... ... бөлу және ... салу ... болып табылады.
Қазіргі жағдайларда ҚР Үкіметінің құрылымдылық саясаты біздің ойымызша келесідей ... ... ... ... өнім шығару арқылы экспорттық әлуметті арттыратын салалар даммуына басымдық ... ішкі ... ... ... және ... ... өнім ... кеңейту;
- негізінен отандық өндрісі есебінен халық шаруашлығы барлық салаларының өндірістік апаттарын жаңарту;
- халық ... ... ... ... ... ... ... аграрлық секторының дамуын тездетуге бағытталған қаржы және несие қорларын арттыру және т.б.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе ... ... ... ... ...
2.2 ... ... инвестициялар портфелін қаржыландыру көздерінің бағалау
Инвестициялық қызмет - оның жалпы шаруашылық қызметтің ... ... ... табылады. Кәсіпорынның экономикасында инвестицияның маңызы орасан зор. ... ... үшін ұзақ ... ... ... өсуі ... Егер де кәсіпорын ойдағыдай жұмыс істейтін, өнімнің сапасын арттыратын, шығындарды азайтатын, өндіріс қуаттарын кеңейтіп, өзінің шығарған өнімдерінің бәсекеге жарамдылығын арттыратын және ... ... ... ... ... онда ... салу ... және оны салу пайдалы. Сондықтан да оған инвестициялық стратегияны мұқият әзірлеп, ... жағы ... ... жету үшін оны ... ... ... ... инвестициялық стратегиясы екі біріктіруден анықталады: көлемі және ресурстар сипаты, сол сияқты нарыққа және бәсекеге жарамдылығы. Бұл ... ... ... ... ... қисынға келтіруге мүмкіндік береді.
Сонымен, жалпы инвестиция ақша қаражаты ретінде, банктік салықтар, акциялар және ... да ... ... технология, машиналар, жабдықтар, лицензиялар, оның ішінде тауар белгілеріне, несиелер, кез келген басқа да ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызмет объектілеріне немесе басқа да қызмет түрлеріне пайда және әлеуметтік нәтижеге жету мақсатында пайдаланады.
Негізгі қорға жұмсау (өндірістің ... ... ... ... сондай-ақ пайда, дивиденд және басқа да табыс табу мақсатымен құнды қағаздар шығаруға ұзақ мерзімді капитал ... ... деп ... Инвестицияны материалдық-заттық және ақшалай нысанына бөлуге болады. Материалдық-заттық инвестиция - ол салынуға тиісті өндірістік және өндірістік емес объектілер, ... ... және т.б., ... ... ол - ... ... ... паркеттерді кеңейтуге, материалдық заттарды басқа инвестициялық тауарларды арттыруға бағытталған, ал инвестицияның ақшалай нысаны ... ол - ... ... ... ... ... ... тауарларды қамтамасыз етуге жұмсалады.
Өндірістегі жалпы инвестицияны өнім инвестиция деп айтады. Ол - негізгі капиталдың артуын қолдауға ... ... ... ... екеуінен қосылады. Оның ішінде біреу - амортизация. Ол - ... ... ... ұдайы тозу және оның құнын өндіретін өнімге көшіру процесі.
Екінші біріктіруші таза инвестиция - бұл ... ... ... негізгі қорларды арттыру, өсіре беру, ғимараттар салу, өндіру және қондыру, қосымша ... ... бар ... ... жаңғырту мақсатында іске асырылады. Материалдық өндіріс салаларындағы инвестициялармен қатар, ... ... ... ... ... яғни ... ... денсаулық, дене шынықтыру, спорт, қоршаған табиғи ортаны қорғап, осы салаларға жаңадан салынатын объектілерге, олардағы ... ... ... мен ... одан әрі жетілдіруге жұмсалады.
Инвестициялардың түрлері барынша тәуекелдік (венчурлік), тікелей, портфельдік және аннуитеттік болып бөлінеді.
Венчурлік капитал - ... ... ... жаңа саладағы қызмет көрсетудегі жаңа акциялар формасында шығарылатын инвестициялар болып табылады. Венчурлік капитал ... ... ... ... ... өз ... ... емес жобаларды инвестициялайды. Ол өзіне түрлі формадағы капиталды ұштастырады: несиелік, акционерлік, кәсіпкерлік.
Тікелей инвестициялау - ... ... ... ... және осы субъектіні басқаруға қатысу құқығын алу мақсатындағы жалған капиталға жұмсалуы болып табылады.
Портфельдік инвестициялар - портфельді қалыптастыруға ... ... ... құндар жиынтығы) және құнды қағаздарды сатып алу сол сияқты басқа да активтер болып есептелінеді.
Аннуитеттік - ... ... ... ... ... елеулі табыс әкелетін, сақтандыру және зейнетақы қорларына жұмсалатын қаржыларды көрсетеді.
Еліміздің инвестициялық портфелі ірі салымдарды қаржыландыру үшін жағдайлар ... ... ... және ... ... ... тиімділікпен нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс.
Қазақстан экономикасын ... және ... ... ... бірі - ... ... қызметін ұлғайту, ең алдымен еліміздің ішкі резевтерін жұмылдыру және көбірек тиімді пайдалану болып табылады.Қазақстан тәуелсіздікке қол ... ... ... ... ... ету және ... ... тарту жөніндегі саясатты белсенді жүргізе бастады. Инвесторлар стратегиялық және портфельдік болып бөлінеді. 50 пайыз + 1 ... бар ... ... ... ... деп ... ... үміт стратегиялық инвесторда, себебі ол мүдделі, қаржыны салған да сол және ол қауіп-қатерді азайтуға тырысады, мемлекет те оған ... ... ... ... ... де ... ... болады. ПОртфельдік инвестор үшін акция - пайданы бөлісуге қатысудың мүмкіндігі болып табылады. ОСыған байланысты ... ... ... ... ... соның атынан өз акция пакетін бере алады. Портфельді ... - ... ... - 51 ... ... 10 пайыз, қалғаны стратегиялық инвесторларға.
Мемлекеттің жұмысы - макроэкономикалық процестерді реттеу, салықтық жүйені қарапайымдандыруға ұмтылу, ал жеке ... ... - ... ... ... Жеке ... иесі шикізат көзін іздейді, бұл іс оның өмір үшін күресі, ал мемлекеттік шенеунік оған соншалықты ... ... ... ... экономикаға инвесторлар тарту үшін тиісті заңнама нормативті жағдай жасау. Белгілі болып отырғандай, қазіргі ... ... ... валюталық) бірнеше сипаттамасы бар, бірақ, егер мемлекет салық жинай алмаса, онда қалғандардың бәріне де ешқандай мән жоқ.
Батыс Еуропаның континенталды ... және ... ... ... осы атап ... екінші типті инвестициялық банктер тән. Бірінші банктер 19 ғасырдың бірінші ширегінде жауапкершілігі шектелген серіктестер формасында құрылған болатын. Инвестициялық банктер аса тез ... 20 ... 20-шы ... байқалды. Инвестициялық банктердің пайда болуын негізінен мемлекеттің бағалы қағаздарын орналастырумен байланысты деп көрсетеді. Кейіннен ұйымдастырудың акционерлік формасының ... ... олар ... ... мен корпорациялар үшін олардың акциялары мен облигацияларын орналастыру арқылы ақша ... ... жаңа ... ... ... ... біріктіруде белсенді қатысады, сонымен қатар мемлекеттік биліктің барлық деңгейінің мемлекеттік бағалы қағаздарын орналастырады, оның ішінде орталық үкіметтің бағалы ... ... ... ... ... ... дейін орналастырады.
Бірінші типті қаржылық инвестициялық банктер әдетте құрылтайшылар, бағалы қағааздардың эмиссиясын ұйымдастырушылар рөлінде шығады. Олар ... ... ... қағаздардың бөлігін сатып алатын агенттер ретінде, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... бойынша және басқа аспектілеп бойынша консультанттар ретінде бола алады. Ұзақ мерзімді салымдары қажет етіп, акциялар мен облигациялар шығару туралы шешім ... ... және ... тапсырмасы бойынша, бірінші типті инвестициялық банктер эмиссиясының көлемі, мерзімі, шарттары жайлы және ... ... ... ... ... ... қатар орналастыру және қайта айналысы жөніндегі міндеттемелерді өздерінің мойындарына алады. ... ... ... ... мен облигациялардың сатып алынуына кепіл береді, яғни олар бұл бағалы қағаздарды сатуды өздерінің есебінен немесе банктік синдикаттарды құру ... ... мен ... ... ... ссуда береді. Несие жүйесінде инвестициялық банктердің үлесі көп болмаса да, олар өздерінің жақсы ақпараттылығына және ... ... ... экономикада үлкен рөл атқарады.
2.3 АҚ-ның инвестициялық жобаларын қаржыландыру
"ТұранӘлем" банкінің тұтынушылық несиелендіру бағдарламалары - бұл сіздің проблемаларыңызды шешудің ыңғайлы жолы және ... ... ... ... алу, ... ... ақысын төлеу, тұрғын үй, автокөлік және - өзге де құралдарды сатып алу үшін қажетті ... ... ... ... Бұл үшін ... көп құжат өткізудің қажеті жоқ, берілген құжаттар мұқият қаралған соң әрбір клиенттің өтініші бойынша шешім ... ... ... ... несиелері - бұл ұзақ уақыт бойы ақша ... ... ... ... ... қол жеткізуге мүмкіндік беретін қолайлы ұсыныс.
Қызмет көрсетудің артықшылықтары:
* Қаржыландыру құнының төмендігі. Банк ... ... ... ... ... отырып, клиенттердің пайыздық шығындарын тиімді жасауға ықпал етеді.
* Пайыздық мөлшерлемелерді төмендету мүмкіндігі. Несие операциялары бойынша мөлшерлемелер рынок жағдайындағы ... ... ... және ... ... банк пен ... ... ынтымақтастықтың берік орнауына қарай төмендетілуі мүмкін.
* ... ... ... ... Несие желілері аясында жобаларды қаржыландыру тек төмен пайыздық мөлшерлемелерді қолдануға ғана емес, сондай-ақ несиелендіру мерзімін 3 жылдан 5 ... ... ... мүмкіндік береді. Несие алуға берілген өтініштер жедел түрде қаралады. Банк қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін бар күшін салады, ... ... ... ... жұмыстары тез арада жүзеге асырылады.
* Несие алуға берілген өтініштер жедел ... ... Банк ... ... ... жақсарту үшін бар күшін салады, осының нәтижесінде жобаны сараптау жұмыстары тез арада жүзеге асырылады.
* Аймақтарды қаржыландыру. Біздің ... ... ... барлық облыс орталықтарында пайдалануға болады. Банктің бүкіл Қазақстан бойынша тармақталған аймақтық филиалдары мен есеп ... ... ... сондай-ақ шет елдерде де бірқатар өкілдіктері бар.
ТӘБ несиелендірудің келесі түрлерін ұсынады:
Тұран Әлем банкі өз уақыты мен ... ... ... ... Любимая"несие желісі" жаңа бағдарламасын ұсынады. Бұл несие желісін аша ... бір ... ... қарағанда көптеген артықшылықтарды пайдалана аласыз.
ТұранӘлем банкінің "Любимая" несие желісі - бұл ... ... ... әп-сәтте жақсартудың ең дұрыс шешімі. Бір сөзбен айтқанда, әдемі өмір сүргіңіз келсе, ТұранӘлем банкі ұсынатын барлық мүмкіндіктерді ... ... ... ... ... пен ауқатты өмір үшін жұмсаңыз. Осы орайда ТұранӘлем банкі Сізге қолдау ... ... Банк үшін ең ... құндылық - бұл оның клиенттері!
"ТұранӘлем" банкі көп ... бойы жеке ... ... ... ... ... қатарда келеді. Қаржы - қаражаттарыңызды орналастыру мерзімінің өзіңізге тиімді түрін таңдай алу мүмкіндігі ... ... ... ... қозғалысын жоспарлауға көмек береді. "ТұранӘлем" банкі Қазақстан Республикасы аумағында есеп айырысу-кассалық бөлімшелердің кең желісіне ие, бұл ... кез ... ... ... ... Сондықтан, депозит рәсімдеу үшін үйіңізден алысқа ұзаудың ... жоқ. ТӘБ ... ... тағы да бір ... - кез ... ... ... орналасқан есеп айырысу-кассалық бөлімшесінде (нақты бір ЕКБ-де ғана емес) ... ... да, ... да ...
Клиенттерге ұсынылған ссуда бойынша сыйақы 2011 жылда банк табыстарының негізгі бабы болып табылады. Есеп беру жылында банктің осы ... ... ... ... 2010 ... салыстырғанда 49,4 %-ке ұлғайды. Процетті алумен байланысты емес табыстар банктің бүкіл табыстарының 14%-н құрады. 2011 жылы банк ... ... ... 18%-ті ... ... ... табыстар 37,9%-ке өсті және де бұл клиенттік базаның өсу динамикасын көрсетіп тұр.
Банк шығындарының ... ... ... үлесті (37%) процентік шығындар иеленіп отыр. Бұл шығындар несиелік ... және ... банк ... ... ... ... себепші болып отыр. Проценттік табыстардың проценттік шығындардан 1,9 млрд. теңгеге дейін ұлғаюы банктің жемісті жұмысын растап отыр.Сыйақыны алумен байланысты таза ... ... ... өте зор. Сыйақыны алумен байланысты таза табыстың көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 57,6% -ке өсті. Банктің проценттік емес табыстарының құрамында үлесі ... ... ... ... үшін төлем, төлемдерді аудару, комиссиондық жинақтар және қаржы операциялардан табыс. Бұл операциялардың құрамына бағалы қағаздарды, асыл металдарды және шетел валютасын ... ... ... ... ...
Банктің клиенттермен өзара қатынастарының келешекте дамуы барлық клиент сегментін мұқият ... ... ... Осы ... банк ... қаржы нарығының тұтынушылық талғамдарын және даму тенденцияларын күрделі зерттеуін жүргізу шараларын қолданады. Осы зерттеулердің нәтижелері банктің ұзақмерзімді клиенттік саясатының негізін ... Оның ... ... ... бірі ... ... жағдайларын және өзара тиімділікті құру болып табылады. Бұндай ... ... ... ... ... ... және де сатуды ынталандыру және қолдау бағдарламаларын құру және іске асыру кіретін болады; осы шаралардың ... ... ... ... ... ... олардың білімдерін және мотивация деңгейін жоғарлатуға бағытталған.
Халықаралық нарықтардан капитал тарту әлі де болса банк қорының өсуінің негізгі көзі болып табылады. Банк жыл ... ... ... ... ... қаржы тарту жоспарын әрі қарай жалғастырады. Аталған жоспарға сәйкес банк жалпы сомасы 2 млрд. долларды құрайтын еурооблигациялар шығару және синдикатталған ... ... ашық ... қаржы тартпақ ниетте.
Есеп беру кезеңінде 14 банк мәжбүрлі тарату процесінде орын алып ... банк ... ... ... ... 1 - 2 ... ... болады. Ал енді шаруашылық қызметінің көрсеткіштеріне сипаттама берейік.
"ТұранӘлемБанкі" АҚ қызметінің басты бағыттарының бірі заңды тұлғаларды ... ... ... ... Біз өз ... ... ... несие желілерін тартумен қысқа мерзімді қаржыландыруды, орта және ұзақ мерзімді қаржыландыруды жүзеге асырамыз. Қандай да бір жобаны уақтылы қаржыландыру оның іске ... ... ... ал егер ... ... жағдайда тамаша жобалар тек қағаз бетінде ғана қалып қояды.
соңғы жылдары қарқынды даму үстінде. Валюта балансы 2012 жылы 58 ... ... 2013 жылы 95,4 ... ... ... ... Бұл ... банкті көптеген көрсеткіштер бойынша Қазақстанның банктік қызметтер нарығында 4-ші позициямен қамтамасыз етіп отыр.
Клиенттерге ұсынылған ссуда бойынша ... 2011 ... банк ... ... бабы ... табылады. Есеп беру жылында банктің осы қызметінен түскен табыстардың сомасы 2011 жылмен салыстырғанда 49,4 %-ке ұлғайды. ... ... ... емес ... ... бүкіл табыстарының 14%-н құрады. 2013 жылы банк табыстарының жалпы көлемінде 18%-ті құрай отырып, комиссиондық табыстар 37,9%-ке өсті және де бұл ... ... өсу ... ... ... жылы ЕБРР Банкпен акционерлік капиталға қатысу жөнінде Келісімге қол қойды және одан әрі Банк ... 15% жай ... ... ... ... ... өзіне көшбасшы банк позициясын және қаржылық қызметтер провайдері (жеткізушісі) позициясын ұстануды кіргізеді.
1-сурет. Жылдар бойынша активтер өсімінің динамикасы (мың. ... ... ... ... үшін банк ... жұмылдырылмақ:
* Банктік қызметтерді кеңейту.
Сондай-ақ, банк өз қызметтерінің ауқымын кеңейтуге көңіл бөледі. Банк өзінің ... ... ... ... және несие (ссуда) қоржынының сапасын жақсарта бермек.
* Ақпараттық басқару жүйесі мен ... ... ... Банк ... ... адамзат ресурстары мен ақпараттық технологияларға ұйымдық қайта құрылымдау және инвестициялар жолымен жақсартуға жұмыс істеді. Банк ... ... ... ... ... бермек.
Талдау банк қызметін толық бағалау үшін жасалынады. Талдаудың ... ... ... артықшылықтар мен кемшіліктерді, жоғалтуларды, пайдаланбаған резервтерді, жоспарлауда кемшіліктерді табуға көмектеседі. Банктің жарғылық қызметі ортақ ақша ... ... және ... және ... ... ... ... банктің жарғылық қызметті орындағанда пайда болатын процестер және қаржылық нәтижелер болып табылады.
3. АҚ-ның басты мәселелері мен ... ... ... және тартылған құралдар банктік құралдардың ресерстарына ... ... ... - банк ... ... салынған акционерлердің құралдары немесе құрылтайшылардың жаңа салымдары, ол жаңа құрылтайшыларды алғанда және ... ... ... ... ... ... капиталы 1.01.2011ж-117,498,432 мың теңгеге тең. Резервтік қор шығыстарды, шығындарды, күтілмеген ... және ... ... жабу үшін ... ... резервтік қордың мөлшері 1.07.2011ж. 2,634,384 мың теңге. Арнайы қор - тозу ... банк ... ... ... алынған негізгі қорларға және құндылығы аз және тез ... ... ... ... ... соммалары. Банк қызметінің қаржылық нәтижелері пайда мен шығындардың құрамын бақылауға ... ... және де ... ... ... ... ... қатысатын шығыстар мен табыстарды бақылауға мүмкіндік береді.
Банктің экономикалық ... өте кең, ... ... ... ... ... біз активтер мен пасситерді басқару стратегиясы ... ... ... ... - ... ... таратудың жолдары және тәртібі, яғни ақшаға, инвестицияларға, ссудаларға және ... ... ... Құралдарды тарату кезінде банк алдында өтімділік және пайдалылық ... дау - ... шешу ... ... Бұл ... шешу үшін ... ... 3 әдісі бар:
- Құралдардың жалпы қордың әдісі
* Активтерді тарату және құралдарды конверсиялау
* Ғылыми басқару;
Несиелік ... ... ... Банк ... және екінші деңгейлі банктермен берілетін несиелерге ... ... бұл ... ... ... ... ... ықпал етеді.
Макроэкономикалық деңгейде қазір бар маңызды мәселелер банктің тұрақты жағдайына кедергі жасап отыр. Бірақ ... ... ... ... тек қана экономикалық жағдайдың қиын болу себебінен болмайды: олардың пайда болуының негізгі себебі - ... ... және ... ... ... ... басқаруда маңызды қате есептеу.Сонымен, нарықтық жағдайда банкті тиімді басқару үшін әр ... ... ... жұмыстың маңызды көлемін жасау қажет.
Талдау қадамдардың ең маңыздысы өтімділікті талдау болып табылады. Баланстың өтімділігін талдаудың тәжірибелік ... - бұл ... ... ... үшін қажет өтімділік құралдарға қажеттіліктерді алдын ала анықтау.
Енді АҚ-ның балансын талдауға көшейік. Басқа ... ... ... ... ... ... әдісімен жасалынады. Ағымды өтімділіктің коэфиценті:
Кө=__АӨ_
М
Кө=_224981______= 0,9 ... ... ... 0,32 ... 2012- 2013- ... ... ... динамикасы
АҚ-да ағымды өтімділікте өтімділі активтердің және ... өсуі ... ... ... ... ... ... активтер 2,6 - ға өсті, ал міндеттемелер - ... ... ... ... ... 1,68 - ге ... Өтімділік деңгейіне кассада ақша құралдардың тез өсуі ықпал етті.
Банктік жағдайды толық бағалау үшін ... ... ... ... __Аө_ ... ... ...
1669209+0287761 1956970
Каө =____220047+661015+772768____= ___1653930___= 0,84
1663574+0+289989 1953563
Бұл ұзақмерзімді коэфицент жоғары ... ... яғни банк ... ұзақмерзімді несиелерді аз береді.
Бұл Қазақстан экономикасының кризистік жағдаймен шартталған; мемлекетте әлі ... ... ... бар ... займшылар жоқ.
Осы берілгендерге сүйене отырып, мынандай қорытынды жасауға болады: банк қарыз алудың сыртқы ... ... ... ... банк ... ... үлесі төмен. Өйткені банкте өзінің ресурстары көп, көп артық активтер бар. Сонымен қатар оның өзінің активті операцияларды, әсіресе ... ... ... үшін көп ... бар. Ол ... одан да көп диверсификациялау және үлкен табыстарды әкелетін клиенттерге белсенді қызмет көрсетулерді кеңейту ... ... ... келсек коммерциялық банктердің өтімділіктің талдаудың маңызды қызметтерін ... ... АҚ ... ... ... ... туралы анықталған түрде кварталдық және жылдық есеп беруге міндетті:
* жаңа жылдың бірінші күніне жылдық баланс;
АҚ ... қор - ... ... ... бір ... тәуекелдің максималды өлшемі, ол несие бойынша банк ... ... банк ... ... Оның ... мағынасы 0,5-тен 1-ге дейін.
К=___2453193____=0,38
79422596
* Жеке баланстық есеплердің құрамын анықтау:
* Кварталдық баланс
* Валюталық ... ... есеп ... есептеулер бойынша АҚ өтімділі болғаны көрініп тұр, яғни ... ... ... ... құралдар клиенттер алдында ұзақ мерзімді міндеттерді орындай ... ... ... негізгі өтімділіктің коэфиценті бойынша банк қызметі сипатталады, бұл экономикасының ... ... ... бойынша банкті активизациялау мүмкіндігі туралы күәландырады. Өтімділіктіің берілген көрсеткіштері оған халыққа ... ... және ... түрлерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Өзіндік құралдарды талдаған кезде ... ғана емес ... да ... ... ... бұл ... ... олардың
қызметінің масштабтарын кеңейту сияқты ... ... ... және де ... ... өсу ... салыстырып, өзіндік құралдардың өсу қарқынымен бағалауға ... ... ... ... өте ... АҚ-ның жарғылық капиталдың динамикасы туралы берілгендерді ... 2012- 2013- ... ... капиталдың динамикасы
У-жарғылық капиталдың өлшемі (мың теңге)
Х-жылдар (кезеңдер)
Берілгендерді талдау ... ... ... өсіп ... көрсетіп тұрады. Осы банкте жарғылық капиталдың өсу ... ... ... ... тән. Банк ... және ... жету мақсатында табысты активті операцияларды көбейту мумкіндігін алу үшін капиталды көбейтуге ұмтылады. ... банк ... ... үшін ... ... ... ұмтылады.
Инвестициялар, ең алдымен, астық секторы, ет және сүт ... ... ... және ... - ... дақылдарын өндеу сияқты қолданыстағы секторларды қолдануға және жаңа экспортқа бағдарланған секторларды дамытуға бағытталатын болалды. ... ... ... бар жылыжай шаруашылықтарының, көкеніс қоймаларының, құс фабрикаларының, тауарлы - сүт фермаларының, бордақылау алаңдары мен ... ... ... ... ... ... ет өндеу кешендерін ұйымдастару, тамшылатып суару технологияларын қолданып жеміс - көкеніс дақылдарын өндіруді және биязы ... ... ... ... ... астығы экспортының инфрақұрылымын дамыту, аграрлық техникалық маркеттерді құру және дамыту, сондай-ақ ауыл ... ... ... ... ... іске ... ... курстық жұмысымды қорыта айтқанда жүргізілген зерттеулер негізінде келесі қорытындылар мен ұсыныстарды жасауға болады:
Инвестиция ақша ... ... ... ... ... және басқа да құнды қағаздар, технология, машиналар, жабдықтар, лицензиялар, оның ... ... ... ... кез ... ... да ... немесе мүліктер құқығы, зиялы құндарды кәсіпкерлік қызмет объектілеріне немесе басқа да ... ... ... және ... нәтижеге жету мақсатында пайдаланады.
Негізгі қорға жұмсау (өндірістің негізгі қоры) босалқы қорларға,резервтерге, сондай-ақ пайда, дивиденд және басқа да ... табу ... ... ... ... ұзақ ... капитал бөлуді инвестиция деп атайды. Инвестицияны материалдық-заттық және ақшалай ... ... ... ... ... - ол ... ... өндірістік және өндірістік емес объектілер, жабдықтар, машиналар және т.б., сонымен қатар, ол - ауыстыруға немесе техникалық паркеттерді кеңейтуге, ... ... ... ... ... ... ... ал инвестицияның ақшалай нысаны болса, ол - ақшалай капиталдың материалдық-заттық инвестициясын жасауға, инвестициялық тауарларды ... ... ... ... ... өнім ... деп айтады. Ол - негізгі капиталдың артуын қолдауға бағытталады. ... ... ... ... ... Оның ... ... - амортизация. Ол - негізгі өндіріс құралдарының ұдайы тозу және оның ... ... ... көшіру процесі.
Оңтайландыру ісі халық шаруашылығының салалық құрамына да әсер ... ... ... ... ... ... ... макроэкономикалық жағдайға айтарлықтай әсер ететін салалық басымдықтарды ғылыми негіздеу болып табылады.Республикамыздың жағдайында ... ... ... ... ... ... бағытын жою және өнеркәсіпті дамыту мәселелерімен тығыз байланысты.
Ғалым-экономистердің Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз етуге берген анықтамаларын зерттей ... ... ... ... ... ... -- Қазақстандағы барлық ресурстарды (өндірістік, технологиялық, еңбек, ғылыми-инновациялық, ... ... ... ... отырып, дағдарыстардың алдын-алу және ұдайы даму шаралары ... ... ... ету ... деп ... ... дамып отырған қоршаған ортада қызмет ететін кәсіпорын басшылығына қатердің, дағдарыстың алдын-алатындай көреген болуы қажет.
Менің ойымша, келесі ... ... ... ... еді: ... ... ... қатерлерді талдау; қарсы шараларды ... ... ... орындалуын бақылау; ... ... ... ... ... ... талдау.
Макроэкономикалық тұрғыдан алғанда құрылымдық саясатты қалыптастыру негізіне өзара тиімді ... ... ету ... ... ... ... өнім ... бөлімшелері арасындағы,аралық және дайын өнім,өнеркәсіптегі өндіріс құралдарының өндірісі( өнімі),ұлттық ... ... қоры мен қор ... және ... емес ... қаржы жұмсау, құрылыс-монтаж жұмыстары мен өндіріс жабдықтарына шығын жұмсау ... ... ... ... қол ... ... ... және интеллектуалдық қорларын қолдана отырып,халықтың материалдық және мәдени қажеттіліктерін,жақсы ... ... ... ... ... мәселені шешуді тездетудің негізі әрдайым аз шығын жұмсап көп нәтижеге қол ... ... ... ... нарықтық модулі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
* Заңы. ... ж. № 2444. ... ... ... мен толықтырулармен )
* Заңы. 30.03.1995 ж. (2013.21.06. берілген өзгерістермен толықтырулармен )
* ҚР ҰБ 2002 ... ... ... ... ... ... Оқулык. -- Алматы: Жеті жарғы, 2011. -- 368 бет. ISBN ... ... Ғ. С. Оқу ... ... , 2005 ... ... С.Б. Ақша ... және несие. - Алматы: Қазақ Университеті, 2004.
* Кредитная ... ... ... на ... Альфа-Банк АО ДБ 2013г
* Iлияс А.Ә.,Мақыш С.Б, : оқу құралы. - ... ... ... 2004 ... Банк ісі. ... / С. Б. Мақыш . - Алматы : Жетi жарғы, 2009. - 552 с
* Банк ісі. ҚР ... және ... ... оқу ... ... оқулық / Жалпы ред.басқарған Ғ.С. Сейтқасымов. - 2-ші, өзгертілген, толықтырылған баспа . - Астана : ҚазЭҚХСУ. 2009 жыл
* Мақыш С.Б. ... ... ... Оқу құралы, 2-ші басылым. - Алматы: ИздатМаркет, 2004. - 272 бет.
* Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. ... ... ... талдау /Оқу құралы. - Алматы: Экономика.2010 ж.
* ... ... Под. ред. ... Е.С. - М.: ... ... ... Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы Алматы 2012 ж.
* Назарбаев Н. Ә. Қазақстан - 2030. Барлық қазақстандықтардың ... ... және әл - ... артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Алматы, Білім, 2012
* Антикризисное управление. Учебник под ред. Короткова Э.М. М.: ИНФРА-М, 2001.
* ... ... Под ред. ... ... Н.Ш. ... ... ... Мухамбетов Т.И., Нукушев А.Г. Банкротство и антикризисное управление предприятием (учебное ... ... 2010.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық инвестициялар портфелін бағалау және қалыптастыру35 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау18 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет
Банктердің инвестициялық портфелін қалыптастыру және басқару әдістерін зерттеп, оның жетілдіру жолдарын іздеу73 бет
Бағалы қағаздар инвестицияның объектісі ретінде32 бет
Бағалы қағаздар портфельдік инвестицияның объектісі ретінде35 бет
Депозиттік портфель - қаржы инструменттеріне инвестиция жұмсаудың қаражат көздері66 бет
Зейнетақы қорының инвестициялық портфелін қалыптастыру9 бет
Инвестициялық портфель ұғымы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь