Сорап


МАЗМҰНЫ

Кіріспе 6
1Технологиялық бөлім 7
1.1.Сораптың техникалық сипаттамасы 7
1.2.Сорапқа техникалық қызмет көрсету 9
2.Есептік бөлім 13
2.1.Ортадан тепкіш сораптың жұмысшы дөңгелегінің есебі 13
3.Арнайы бөлім 25
Қорытынды 28
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ

Магистралды мұнайөнімдері құбырөткізгіші үшін арналған ортадан тепкіш сораптардың конструкциялық дара түрлілігі және олардың типтік өлшемдерін минимум мәнге қысқарту сораптардың қалыпты қатарының туындауына түрткі болды. 1968 жылға дейін салынған магистралды мұнай және мұнайөнімдеріқұбырөткізгіштерінің көптеген сораптық станциялары Н және НД сериялы сораптармен жабдықталды. Қазіргі таңда мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдайтын магистралды құбырөткізгіштерге арналған сораптарға қойылатын техникалық талаптар ГОСТ 12124-74 көрсетілген.
ГОСТ 12124-74 сәйкес сораптардың көлденең түрдегі ортадан тепкіш етіп дайындалуы қажет, және де жөндеу кезінде кіріс және шығыс келтеқұбырлары ажыратылып алынатындай болуы қажет. Сораптар температурасы 26 К (-500С)-ден 353 К (+800С)-ге дейінгі, кинематикалық тұтқырлығы 3 см2/с-тан аспайтын, механикалық қоспасының көлемі 0,05 ℅-дан артық емес және өлшемі 0,2 мм болатын мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау үшін арналған Берілісі 1800 м3/с (500 л/с) және одан да көп сораптар тек қана мұнай өнімдерін айдауға арналған.
Сораптардың жұмыстық дөңгелегін сораптың ПӘК-ті 3℅-дан кем етпейтіндей етіпегеуге рұқсат етіледі. Сағаттық беріліс алу үшін берілісті қамтамасыз ететін ауыспалы роторлар қолдануға болады.
Сораптардың құрылысы (конструкция) екі тізбектей жалғанған, берілістері 360 м3/сағ (100 л/с) дейінгі агрегаттардың оған қоса берілістері үлкен үш сораптың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. Бірінші жағдайдағы шекті қысым 9,81 МПа (100 кг∙с/см2) мәнін құрайды, екіншісінде – 7,35 МПа (75 кг∙с/см2).
Ротордың соңғы нығыздамасынан тамшылайтын айдалып жатқан сұйықтың рұқсат етілген шығыны камерадағы қысым 2,452 МПа (25 кг∙с/см2) мәнінен көп болмаған кезде 5 см3/сағ-тан артып кетпеуі керек.
Бірінші күрделі жөндеуге деінгі сорап ресурсы 25000 сағаттан кем түспеуі керек, ал қызмет ету мерзімі – 20 жылдан кем емес.
Сораптың білігін, жұмыстық дөңгелегін және корпусын болаттан дайындайды.
Магистралды мұнай және мұнайөнімдеріқұбырөткізгіштеріндегі айдау станцияларында магистралды сораптар пайдаланылады, оларды ГОСТ 12124-66 сәйкес жасап шығарады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

[1] М.Д. Айзенштейн, Центробежные насосы для нефтяной промышленности. - М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1957
[2] Жабо В.В., Уваров В.В. Гидравлика. – М.: Недра, 1984
[3] Бобровский С.А., Соколовский С.М. Гидравлика, насосы и компрессоры. – М.: Недра, 1972;
[4] РД 153-39.4Р-124-02 Положение о порядке технического освидетельствования и продления срока службы технологического оборудования НПС МН
[5] ТУ 3666-068-00147105-2003 Комплекс виброизолирующей
компенсирующей системы (ВКС) магистрального насосного
агрегата НМ. - Уфа: ИПТЭР, 2003
[6] Руководство по монтажу и эксплуатации компенсаторов
вспомогательных трубопроводов МНА 1869.000.РЭ. - Уфа: ИПТЭР,
2004
[7] Положение о техническом обследовании, ремонте и
диагностировании ВКС МНА. - Уфа: ИПТЭР, 2004
[8] Муфта. Руководство по монтажу и технической эксплуатации
1868.000.РЭ. - Уфа: ИПТЭР, 1997
[9] http://www.findpatent.ru/patent/245/2452875.html

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2000 теңге
1 Технологиялық бөлім

1.1 Сораптың техникалық сипаттамасы

НМ типті сораптар мен электросорапты агрегаттар негізгі қызметі мұнайды магистральды құбырөткізгіштермен тасымалдауға арналған.

1-сурет. НМ типті сорап

Магистральды сораптың техникалық сипаттамсы
Сорап: НМ 2500-230
Группа: НМ (Нефтяные насосы(мұнай сораптары))
Берілімі: 2500 м.куб.сағ
Арыны: 230 м.
Қуаты : 2000 кВт
Айналым саны: 3000айнмин
Масса: 15690 кг.
Габарит: 5955х2220х1803
Шартты белгіленудің құрылымы
АНМ 25000,7-230а-2.1УХЛ4.
А -- агрегаттың ерекшелік индексі.
НМ - насос магистральный
2500 - номинальды режимдегі сораптың берілімі, м3сағ
0,7 - ротордың берілімі бойынша бегліленуі (негізгі орындалу үшін оны көрсетпейді)
230 - сораптың номинальд режимдегі арыны, м
а - жұмысшы дөңгелектің қайрауының шартты белгіленуі ( негізі орындалу кезінде көрсетілмейді)
2,1 - модернизацияның реттік нөмірі
УХЛ4 - МЕСТ 15150 бойынша климаттық орындалуының белгіленуі
Сипаттама : дөңгелектерінің екіжақты кірісі бар, температурасы -5-тен +800С дейінгі, механикалық қоспаның 0,2мм-ге дейін және көлемі бойынша 0,05% аспайтын мұнай мен мұнай өнімдерін айдауға арналған бірсатылы сорабы бар горизонтальды электросорапты агрегат.НМ (нефтеной магистральный) типті сораптар - қосбұрамды спиральды қайтаруы мен корабының ажырамасы горизонтальды болып келеді. Ағынды бөліктің материалы: жұмысшы дөңгелек - болат 25Л-І; қақпақ пен қорап - болат 25Л-ІІ; біліктің тығындамасы - бүйір жақты. Шығаберісіндегі қысым 8 кгскв.см.

2-сурет. Кейбір НМ типті сораптардың QH сипаттамалары

0.2 Сорапқа техникалық қызмет көрсету

Сорапқа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының көлемі реттілігі жайында РД 08.00-60.30.00-КТН-016-1-05 құжатына негізделіп келесідей кестелерде келтірілген.
Сораптың ағымды жұмысы сораптың қорабын ашпай жүзеге асырылады..
Орташа жөндеуі сорапты фундаменттен демонтаждамай жүргізіледі, алайда сораптың бөлшектерін, буындарын және де ротордың алмастыруы жүргізіледі. Ашалған ротор жөндеу мен біліктің дефектоскопиясын жүрізу мақсатында арнайы кәсіпорынға жеткізіледі. Сораптың капитальды жөндеуі 2-кестеде көрсетілгендей периодтылықта жүргізіледі. Капитальды жөндеу кезінде ағымды және орташа жөндеу жұмыстарында анықталған ақауларды да жою жүжеге асырылады (РД 153-39.4Р-124-02 [2]). Қораптағы дефекттер байқалған кезде сорап демонтаждап арнайы кәсіпорында жөндеу қажет.
Егер жөндеу жұмыстары 8 және одан да көп сағатқа тоқтатылған кезде, сораптың қақпағын гайкалармен қорапқа толығымен бекітілу керек. Бүйір жақты тығындау жерлері кептелініп тастауы керек.

1-кесте -Сорапқа қызмет көрсту, жөндеу және магистральды сораптың диагностикалық бақылауының периодтылығы
Сораптың типі
Периодтылық, ... аспайды, сағ

ТО[1]
Жоспарлы диагностикалық бақылау
Ағымды жөндеу
Ораша жөндеу
Капитальный ремон
НМ 2500-230
600
3000
6000
12000
36000
Ескерту, ТО1 Жылына аз уақыт жұмыс істейтін (500 сағ дейін) сораптарға техникалық қызмет көрсету кем дегенде 6 айда бір рет жүргізіледі.

5-кесте - Техникалық техникалық қызмет көресету мен жөндеу жұмыстарының еңбексыйымдылығының мөлшері
Сорап типі
Еңбексыйымдылығы , адамсағ

ТО
ТР
СР
КР
НМ 1250-260, НМ 2500-230, НМ 3600-230
6
44
124
180

2-кесте - Магистральді сораптардың білігінің дефектоскопиялық бақылау периодтылығы
Сорап түрі
Дефектоскопиялық бақылау периодтылығы, сағ

Біліктің жұмысы 50000 сағ дейін
Біліктің жұмысы 50000-нан 72000 сағ-қа дейі
НМ 2500-230
12000
6000

3-кесте - Сорапқа техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарының типтік көлемі


Жұмыстардың типтік көлемі
Орындалатын жұмыстың периодтылығы

ТҚК
АЖ
ОЖ
КЖ
1
Қорап пен қақпақтың түйісу аймақтарының, технологиялық және екінші дәрежелі құбырөткізгіштерінің, біліктің тығындауларын визуалды бақылау
+
+
+
+
2
Фланецті және бұрандалы байланыстарды тексеру
+
+
+
+
3
Жалғастырғыштың техникалық күйін тексеру (тісті немесе серпімді жалғастырғыштардың болтты байланыстардың тартылуын; пластикалық жалғастырғыштың серпімді элементтерін шығыңқы бөлікретінің бар болуына; төлкелі жалғастырғыштың резеңке сақиналарының шытынауларын және қабаттарын пайда болуына - тексеру)
+
+
+
+
4
Білікаралық байламның төлкесі мен диафрагмасы арасындағы шеңберлік сағылауды тексеру (радиальды саңылау 0,3-0,5 мм)
+
+
-
-
5
Салқындату мен майлау жүйесінің құбырөткізгіштерінің саңылаусыздығының визуальды бақылау
+
+
+
+
6
Мойынтіректердің күйән тексеру: радиальды саңылауларын өлшеу; білік пен мойынтірек төсемесінің арасындағы сағылауды өлшеу; радиальды-тіректі мойынтіректерінің қақпақтарының тартылуын тексеру, қажет болса алмастыру.
-
+
+
+
7
Құбырөткізгіштердің ұштарының қайтармасын ыстық сумен жуу.
-
+
+
+
8
Бүйір жақты тығындауларды демонтаждау, визуальды бақылау өлшеулері. Бұзылулары болған жағдайда жаңа бүйір жақты тығындаулар комплектісіне алмастыру.
-
+
+
+
9
Бүйір жақты тығындауларды толық алмастыру
-
-
+
+
10
Дірілге бақылау жасалғаннан кейін центрлеуге тексеру және центрлеуді орындау
-
+
-
-

11
Мұнай қалдықтарынан тазарту, сорапты ашу және бөлшектеу
-
-
+
+
12
Барлық қосалқы құрырларды демонтаж жасау, жуу, қарап шығу
-
-
+
+
13
Барлық бөлшектерді тазалау, визуалды бақылау, жөндеу, керек болса ауыстыру
-
-
+
+
14
Қораптың тұтастығын және мойынтіректердің қақпақтарын бақылау
-
-
+
+
15
Жұмысшы дөңгелектердің қалақшаларын, дисксін және де құраушы бөліктердің техникалық күйін тексеру, қажет жағдайта алмастыру
-
-
+
+
16
Біліктің төлкесінің бірікпелерінің, радиаль-тіреуішті мойынтңректердің сенімділігін тексеру
-
-
+
+
17
Паронтинді және резеңке тығындауыштардың техникалық күйәне қарамастан оларды алмастыру
-
-
+
+
18
Бояу мен антикоррозиялық қабықты қалпына келтіру
-
-
+
+
19
Роторды алмастыру (егер дефектоскопия мен немесе ұызметтен шығарылу уақыты жөндеу жұмыстарының уақытымен сай келетін болса, немесе дисбаланс байқалғанда )
-
-
+
-
20
Жалғастырғыштың ашып, жөндеу жұмысын жүргізу,біліктің ауа камерасындағы қысымды тексеру
-
-
+
+
21
Барлық бұрандалы байланыстардың дефекторскопиясын жасау, керек жағдайда болттарды, шпилькаларды, гайкаларды алмастыру
-
-
+
+
22
Іргетастың күйін бақылау, жарықшақтардың болмауын қадағалау, фундаментальды болттардың тартылу дәрежесін тексеру
-
-
+
+
23
Қажет болғанда (қорапты демонтаж жасағандағы) фундаменталды болттарды ауыстыру
-
-
-
+
24
Қораптың бөлшектерінің визуальды-өлшеу жұмыстары
-
-
-
+
25
Сорапты жинау және центрлеу
-
-
+
+
26
Сорапты және қосалқы құбырөткізгіштерді пресстеу

3-кестенің жалғасы
3-кестенің жалғасы
27
Гидравликалық беріктікке 1,25 шамадағы қысыммен сынақ жасау
-
-
-
+
28
Обкатка
-
+
+
+

4-кесте -НМ 2500-230 типті сорабының технологиялық резерв мөлшері

Технологиялық резерв мөлшері
Бөлшетер қорының атауы
Өлшем бірлігі
10 дана біртипті жабдыққа арналған
МАС-дағы 4 бірдей өлшемдегі жабдықтарға арналған
1
2
3
4
Білік
дана
2
-
Жұмысшы дөңгелек
компл.
2
-
Жиналған ротор
дана
2
1
Тіреу мойынтірегі (сырғанау)
дана
6
2
Біртіреулі мойытірек (радиальды-тіреуішті)
компл.
2
2
Жұмыстық дөңгелектін тығындау сақинасы
дана
8
-
Лабиринтті тығындауыш
дана
6
-
Май қайтару сақинасы
дана
6
-
Импеллер
дана
8
-
Қорғаушы төлке
дана
8
-
Тіреу төлкесі
дана
8
-
Бүйіржақты тығындау:
компл.*
6
2
Үйкелістегі жұптың сақинасы
компл.
12
-
серіппе
компл.
6
-
Манжетті тығындаулар мен сақиналар
компл.
12
-
Жалғастырғыш (тісті, пластикалық)
компл.
2
-

2 Есептік бөлім

Ортадан тепкіш сораптың жұмысшы дөңгелегінің есебі

Ортадан тепкіш сорапқа сұйықтық жұмысшы дөңгелектің осіне, дөңгелек қалақшалары айналған кезде пайда болатын ортадан тепкіш күштің әсерінен енеді
Сұйықтың қалақша арасындағы қозғалысы кезінде екі жылдамдықты бөліп қарастыруға болады: абсолютті және салыстырмалы. Ағынның салыстырмалы жылдамдығы - ағынның жұмысшы дөңгелекке қатысты жылдамдағы. Ағынның абсолютті жылдамдығы - сораптың қозғалмайтын қорабына қатысты жылдамдықты айтады. Қалақшалы сораптардың жұмысын сипаттайтын негізгі факторлардың бірі болып - жұмысшы дөңгелектің қалақшасы мен сұйықтың өзара әрекетін айқындайтын, сұйықтың құрылымы болып табылады. жұмысшы дөңгелектің айналу кезінде сұйықтық қалақшалар бойымен қозғалғанда екі түрлі қозғалыс жасайды: дөңгелекпен бірге u жылдамдығын тудыра айналмалы қозғалыс және қалақшаның бойымен w (v) жылдамдығын тудыра отырып салыстырмалы қозғалыс. Осы екі жылдамдықтардың геометриялық қосындсы абсолют с жылдамдығы болып табылады: с = u + w. Осы білдей әрекет ететін жылдамдықтардан элементар сұйықтық ағындары жұмысшы дөңгелектен шығады.
Ортадан тепкіш сорапқа сұйықтық осьтік бағытта, абсолюттік с0 жылдамдықпен кіреді(рис.6а). жұмысшы дөңгелекке ене отырып сұйықтық осьтік бағыттан радиальдық бағытқа алмаса отырып, абсолюттік с1 жылдамдығына ие болады (рис.6б). Сұйықтың одан кейінгі қозғалысы қалақша арасындағы каналдардың ішімен үздіксіз жылдамдықтын өсуімен сипатталады да, шыға берісте с2 жылдамдыққы тең болады (рис. 6б). Қалақшаның айналымы кезінде сұйықтың бөлшегі онымен бірге айнала отырып, белгілі бір траекторияны сызады, сол траекторияның жанамасы сұйықтың жұмысшы дөңгелектен шыға берісіндегі абсолютті с2 жылдамдығы болады.
Жұмысшы дөңгелектің кіре берісіндегі сұйықтың шеңберлік жылдамдығыu1 сол дөңгелектің жанасу нүтесінің жылдамдығына сәйкес келеді, және мын формуламен анықталады:

u1 = (PI·D1·n)60. (1)

Сұйықтың жұмысшы дөңгелектен шыға берісіндегі шеңберлік u2жылдамдығы дөңгелектің қалақшалары орналасқан сырқы шеңберінің жылдамдығына сай келеді, ол мын формуламен анықталады:

u2 = (PI·D2·n)60, (2)

мұндағы D1 - жұмысшы дөңгелегінің ішкі диаметрі, м;
D2 - жұмысшы дөңгелектің сыртқы диаметрі, м;
n - жұмысшы дөңгелектің айналу жиілігі, мин - 1.

Қалақшалар бойымен қозғалатын сұйықтың бөлшетері жұмысшы дөңгелекке кіре берісте салыстырмалы w1 жылдамдықпен, ал шыға берісінде салыстырмалы w2 жылдамдықпен қозғалады.Салыстырмалы жадамдықтар жұмысшы дөңгелектің қалақшалрына жүргізілген жанаманың бойымен бағытталған.
Сұйықтың бөлшектерінің арасындағы геомериялық байланыс жылдамдықтар үшбұрышымен сипатталады (рис.6в). Абсолют жылдамдық с пен шеңберлік жылдамдық u, арасындағы бұрышты α, ал калақшаға жанама мен шеңберлік шылдамдыққа қарама-қарсы бағыттағы шеңберге жүргізілген жанаманың арасындағы бұрышты - βдеп белгілейік.β бұрышы салыстырмалы w жылдамдығының бағытымен анықталады.
Жұмысшы дөңңгелектің каналдарымен қозғалатын сұйықтықтың алатын энергиясы ортадан тепкіш күштің, ағынның кинетикалық энергиясынан және жұмысшы дөңгелекке қатысты жылдамдықтың энергиясынан құралады.
Кіреберістегі меншікті энергияның айырмашылығы сұйықтың арнына тең. Ортадан тепкіш сораптың теориялық арынына мөлшерлік мәнін алғаш рет Леонард Эйлер берген-ді.
Hт = (u2 · c2 ·cosα2 - u1 · c1 ·cosα1) g, (3)
мұндағы Hт - соарптың теориялық арыны, м;
u1, u2 - жұмысшы дөңгелектің кіре берісінде және шыға берісіндегі шеңберлік жылдамдықтар, мс;
c1, c2 - жұмысшы дөңгелектің кіре берісінде және шыға берісіндегі абсолюттік жылдамдықтар, мс;
α1, α2 - жұмысшы дөңгелектің кіре берісінде және шыға берісіндегі шеңберлік және абсолют жылдамдықтар арасындағы бұрыштар;
g - еркін түсу үдеуі, мс2.
Бұл теңдік ортадан тепкіш сораптын негігізгі теңдеуі деп аталады. Мұнда сорапта туындайтын гидравликалық кедерісі жоқ, сұйықтық тек жұмысшы дөңгелектің қалақшаларымен қозғалатын, яғни қалақшалар саны шексіз күйде көрсетілген.
Қалақшалардың соңғы мәнін, шамасы 0,6 0,9 аралығында болатын, түзету коэффициентін k1 енгізгеннен кейін ескеріледі. Соратың ішінде гидравликалық кедергіден туындайтын арынның жоғалуы, шамасы 0,7 0,9 аралығында болатын, ағынды бөліктің өңдеуінің дәлдігіне тәуелді, ηг гидравликалық ПӘК-ті енгізгеннен кейін ескеріледі.
Бұдан, сораптың тудыратын нақты арыны теориялық арыннан аз болады.

H = ηг·k· (u2 · c2 ·cosα2 - u1 · c1 ·cosα1) g. (4)

Сораптағы ағып кетулер (көлемдік жоғалулар) де сораптың тудыратын нақты арынын төмендетеді.
Ең көп арын егер α1= 90 °, яғни cos α1= 0 болса ғана - болады. Сондытан да сораптың шыға берісінде қалақшалардың иілуі cos α1= 0 болатындай етіп жасайды.
α2 бұрышын сораптың шартты ең үлкен ПӘК-ін алу мақсатында қабылдайды. Әдетте ол 815° арасында болады.

а - жұмысшы дөңгелектің тік қимасы; б - қалақша бойынша қимасы; в - жылдамдықтар үшбұрышы

3 - cурет. Ортадан тепкіш сораптың жұмысшы дөңгелегіндегі жылдамдықтардың таралуы

Шапшаңдық коэффициенті nsПӘК-ің ең көп мөлшері , суда жұмыс істеп тұрғандағы, 1м арынды N = 0,736 кВт қуатта көрсеттін ретінде берілген сорап секілді сораптың айналым санын қабылдайды.
Шапшаңдық nsкоэффициенті - қалақшалы сораптың бір уақытта негізгі үш көрсеткішін, сораптың типін сипаттайтын маңызды көрсеткіш.
Шапшаңдықnsкоэффициенті жұмысшы дөңгелектің пішінің анықтайтын негізгі шама болып табылады.
1. Cораптың меншікті шапшаңдығы (шапшаңдық коэффициенті) анықталады.

ns = 3,65·n·QH34=3,65∙30000,2522534=90, (5)
мұндағы n - біліктіңминуттағыайналым саны, мин -1;
Q - ПӘК-і ең жоғары болғандағы сораптың берілімі, м3с.

Ескерту. Егер сораптың дөңгелегі екі жақты кірісті болса, онда есепте Q емес Q2 қолданылады.
Q =Qч3600=18003600∙2=0,25м3с, (6)
мұндағы -Qч - Сораптың паспортында көрсетілген берілімі, м3c;
-3600 - сағаттағы секунд саны;
-Н - бір дөңгелек тудыратын арын, м
H = Hнm=2251=225 м, (7)
мұндағы Нн - сораптың паспортында көрсетілген арыны, м;
т - сораптағы дөңлегек саны.
2. Сораптың қажетті айдауын (подпор) анықтау

- Hs = 10·(n·Qcкр)43=103000∙0.25826=22.2м, (8)
мұндағы скр - шапшаңдық ns коэфициентіне тәуелді. 6-кесте бойынша
анықталады

6-кесте - скркоэффициентінің шапшаңдық nsкоэффицинетіне тәуелділігі

ns
50-70
71-80
81-150
151-200
скр
600-700
800
800-1000
1000-1200

3. Жұмысшы дөңгелектің сыртқы диаметрі анықталады

D2 = KD2 ·Hn=90∙2253000=0,45м, (9)

мұндағы KD2 - ([1],22-сур.;38 -бет.және 8 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Роторлы сорап
Плунжерлік сорап
Поршенді сорап
Канализациялық сорап стансасын автоматтандыру
Алға қаласындағы сорап стансасының автоматтандырылуын жобалау
Мұнай айдау бекеттеріндегі қосымша сорап қондырғылар
Мұнай өнімдерін тізбектей айдау
Технологиялық процесті автоматтандыру
Ортадан тепкіш, мембраналы роторлы және поршенді сораптар
Мұнай өңдеу бойынша - бұрғы және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь