Бизнес инфрақұрылымы

Жоспар:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1. Инновациялық инфрақұрылым элементтерін дамыту .
ірі бизнесті дамытудың негізгі құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
2. Ірі бизнесті дамытуда барысында кездесетін
тосқауылдар мен проблемалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
2.1. Ірі кәсіпорындар кеден процедураларын жүзеге асыру
барысында туындайтын қиындықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.2. Салық салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.3. Техникалық реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 2.4.
Ірі мемлекеттік кәсіпорындарды басқару проблемалары ... ... ... ... ... ... 12
3. Ірі бизнесті дамыту құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15 3.1.
Ірі бизнесті дамыту мақсатындағы ведомствоаралық
қарым . қатынастарды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.2. Сыртқы тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Кіріспе
Қазақстандық ірі бизнес ұлттық экономиканың «локомотиві» іспеттес. Ол еңбек өнімділігі бойынша да, тиімділік бойынша да, өсу қарқындары бойынша да көптеген орта және шағын компаниялардан неғұрлым тиімдірек болып табылады. Өзінің ерекшеліктеріне байланысты реформалар өткізілген жылдарда ірі бизнесте негізгі ақша көлемі шоғырланған. Нәтижесінде қазіргі уақытта ірі бизнестің шеңберінде еңбек ақылары жоғары, біліктілігі жоғары менеджерлер қызмет етеді.
Тәуел¬сіз¬ді¬ктің 20 жылынында Қа¬зақстан бірнеше ауыр дағдарысты бас¬тан өткерді. Солардың ең біріншісі және ауыры біз үшін Кеңес одағының ыды-рауы болды. Сол тұста Қазақстан құлаған империяның бір бөлшегі ре¬тін¬де тым ауыр экономикалық жағдайлар¬мен бетпе-бет қалды. Сол тұста біз бұ-рын болмаған өз дербес мемлекеттігі¬мізді қалыптастыру, ішкі және сыртқы сая¬саттың жаңа жүйесін құру, эконо¬ми¬каны жұмыс істеуге мәжбүр ету, оны жекешелендіру, яғни либералды мем¬ле¬кетті, либералды экономиканы қалып-тас¬тыру үшін өте күрделі бес-алты жыл¬ды жұмсадық. Одан енді ес жия¬мыз деген тұста Оңтүстік-Шығыс Азия дағдарысына тап болдық. Сондықтан біз өз дамуымызды 1999 жылдан бас¬тадық. Соңғы 10-13 жылдың аясында ғана қалыпты даму жағдайына түстік. Осы үшін біз өз жетістіктерімізді мақ¬тан тұтамыз. Бұл жылдардың өн бой¬ында шет ел инвесторлары кеңесі ме¬німен бірге болды. Соның арқасында біз 120 миллиард доллардың шетелдік ин-вестицияларын тартып, 150 мил¬лиард доллардың өзіндік, ішкі инвес¬ти-цияларын іске қосты .
Қазіргі таңда әлемдік экономиканың көшбасшыларына айналып, жоғары технологиялар саласы мен инновациялық жүйені дамытудың озық үлгісін көрсете білген бірқатар елдер бар. Бұл елдер шикізатты алу мен оны алғашқы өңдеу үрдісін қамититын индустриалдануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық өңдей отырып, одан дайын өнім жасауға дейінгі үрдістерді қамтитын индустриалды кезеңдердің барлығынан өтіп, енді жоғары технологиялар мен инновацияларға негізделген постиндустриалды экономиканы жасақтаумен, оның басым бағыттарын жетілдірумен айналысуда. Басқаша айтқанда, олар қосылған құн тізбегін толық қалыптастырып, ғылыми сыйымды, әрі инновациялық сипаты бар өнімдер мен қызметтерді нарыққа ұсынып келеді.
Әлемдік экономиканың алдыңғы қатарлы озық тәжірибелерін игеруге және оны ұтымды пайдалана білуге талпынған мемлекеттер үшін бүгінгі уақыттағы басты мәселе индустриалды-инновациялық экономиканы қалыптастыру болып отыр. Индустриалды-инновациялық экономиканың басты ерекшелігі – ғылыми сыйымды, технологиялық өңделу деңгейі жоғары өнімдерді шығаруға икемді өндірістік және инновациялық инфрақұрылым ның болуы.
Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасында аталған бағыттарда көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Атап көрсетер болсақ, 2003 жылы елдің инновациялық-индустриялық дамуын қалыптастыру және экономиканың нақты, түпкі өнім өндіру секторын өркендету әрі әртараптандыру мақсатында «Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы», 2005 жылы «Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы», ел экономикасының инновациялық белсенділігін көтеру мақсатында 2006 жылы ҚР «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы қабылданды. Осылардың негізінде 2003 жылдан бастап отандық инновациялық әзірлемелерді қолдау мен оны өндіріске ендіруге, сонымен бірге Қазақстан Республикасын болашағы зор шетелдік технологияларды трансферттеу алаңы ретінде дамытуға бағытталған инфрақұрылым жүйесін құру үрдісі басталып кетті. [1, 25 б.], [2, 25 б.], [3, 25 б.]

Зерттеу тақырыбының өзектілігі – Қазақстандағы ірі бизнестің әлеуметтік – экономикалық дамуының стратегиялық басқарудың тиімді нысандары мен әдістерін іздестіру қажеттілігімен белгіленеді.
Курстық жұмыстың мақсаты – Қазақстан экономикасында ірі бизнестің ролі мен мағынасын анықтау.
Курстық жұмыстың мақсаттарына сәйкес келесі міндеттер белгіленген:
 ірі бизнестің даму кезеңдері мен оның теоретикалық аспектілерін қарастыру;
 Қазақстанның ірі кәсіпорындары қызметіне талдау жасау;
 талдау қорытындылары бойынша қорытындылар әзірлеу.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы Алматы, 1995ж.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім). Алматы, 1995ж.
3. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы “Қазақстан - 2030”; 1-3 тараулар. Алматы,1997ж.
4. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы “2004 жылғы ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары” 2003ж. 4-сәуір.
5. Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің дамуы мен қолдау туралы мемлкеттің 1996-1998 жылғы Бағдарламасы, 10-шілде 1996ж. №1727.
6. “Жеке кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау” туралы Қазақстан Республикасының Заңы. № 3 Х11, 4-шілде 1996ж.
7. Әубәкіров Я.. ҚаидиевА., Досқалиева В. және т.б, - Экономика. Оқулық, Алматы: Экономика, 1997ж.
8. Әубәкіров Я., Ескалиев К. Экономикалық теория негіздері. Алматы: Экономика,1996ж.
9. Әубәкіров Я., Нәрібаев К. Ескалиев К.т.б. Экономикалық теория негіздері. Алматы: Экономика, 1998ж.
10. Дорнбуш Р.. Фишер Р.С. “Макроэкономика”. Алматы, КазМБА және білім баспасы, 1997ж.
11. Жатқанбаев Е.Б. Аралас экономика негіздері. Алматы, 1997ж.
12. Жүнісов Б., т.б. Нарықтық экономика негіздері. Алматы. 1996ж.
13. Қожамкулов Т. Саяси экономия негіздері, Алматы,1996ж.
14. Нүрпейсов Ж.К. Экономикалық теория негіздері. Оқу құралы, Ақмола, 1996ж.
15. Мадешев Б. Нарықтық экономика теориясына кіріспе. Алматы. Экономика 1995ж.
16. Бердалиев К.Б. Қазақстан экономикасын басқару А-2001ж.
17. Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту проблемалары: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Семей, 2001ж.,
18. Бердалиев К.Б., Тұрсынбаева А.А. Менеждмент теориясы мен тәжірибесі, Алматы-2002ж.
19. Битемиров Қ.Т. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің даму жолдары және құқықтық негіздері, Алматы-1998ж.
        
        Мамандық: «Менеджмент»
Пәні: «Бизнесті басқару»
Курстық жұмыс
Тақырыбы: Бизнес инфрақұрылымы
Орындады: 05топ 4курс студенті
Ғылыми ... ... 3
1. ... ... элементтерін дамыту -
ірі ... ... ... ... 5
2. Ірі бизнесті дамытуда барысында кездесетін
тосқауылдар мен ... ... Ірі ... кеден процедураларын жүзеге асыру
барысында ... ... ... ... ... 9
2.3. ... ... 10 2.4. Ірі ... ... ... ... 12
3. Ірі ... ... ... ... Ірі ... ... ... ведомствоаралық
қарым – ... ... ... 15
3.2. ... ... ... ... ... ... ... ... ірі ... ... ... ... іспеттес. Ол
еңбек өнімділігі бойынша да, тиімділік бойынша да, өсу қарқындары ... ... орта және ... ... ... ... ... Өзінің ерекшеліктеріне байланысты реформалар өткізілген жылдарда
ірі бизнесте негізгі ақша көлемі шоғырланған. Нәтижесінде қазіргі ... ... ... ... ... ... ... жоғары
менеджерлер қызмет етеді.
Тәуелсіздіктің 20 жылынында Қазақстан бірнеше ауыр ... ... ... ең ... және ауыры біз үшін Кеңес одағының ыдырауы
болды. Сол ... ... ... ... бір бөлшегі ретінде тым ауыр
экономикалық жағдайлармен бетпе-бет қалды. Сол ... біз ... ... өз
дербес мемлекеттігімізді қалыптастыру, ішкі және сыртқы ... ... ... экономиканы жұмыс істеуге мәжбүр ету, оны жекешелендіру, яғни
либералды мемлекетті, либералды экономиканы қалыптастыру үшін өте ... ... ... Одан енді ес ... деген тұста Оңтүстік-Шығыс
Азия дағдарысына тап болдық. Сондықтан біз өз ... 1999 ... ... 10-13 жылдың аясында ғана қалыпты даму жағдайына түстік.
Осы үшін біз өз ... ... ... Бұл ... өн ... ел ... кеңесі менімен бірге болды. Соның арқасында біз 120
миллиард доллардың шетелдік инвестицияларын ... 150 ... ... ішкі ... іске ... .
Қазіргі таңда әлемдік экономиканың көшбасшыларына ... ... ... мен инновациялық жүйені дамытудың озық үлгісін көрсете
білген бірқатар елдер бар. Бұл елдер ... алу мен оны ... ... ... индустриалдануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық өңдей
отырып, одан дайын өнім жасауға дейінгі үрдістерді ... ... ... ... енді ... ... мен ... постиндустриалды экономиканы жасақтаумен, оның басым бағыттарын
жетілдірумен айналысуда. Басқаша ... олар ... құн ... ... ... ... әрі ... сипаты бар өнімдер ... ... ... ... ... алдыңғы қатарлы озық тәжірибелерін игеруге және
оны ұтымды пайдалана білуге ... ... үшін ... ... мәселе индустриалды-инновациялық экономиканы қалыптастыру болып отыр.
Индустриалды-инновациялық экономиканың басты ерекшелігі – ... ... ... ... ... өнімдерді шығаруға икемді өндірістік
және ... ... ның ... ... ... ... ... аталған бағыттарда
көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Атап көрсетер болсақ, 2003 жылы елдің
инновациялық-индустриялық дамуын қалыптастыру және ... ... өнім ... ... ... әрі ... мақсатында
«Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы», 2005 жылы «Қазақстан Республикасының Ұлттық
инновациялық ... ... мен ... ... ... арналған
бағдарламасы», ел экономикасының инновациялық белсенділігін ... 2006 жылы ҚР ... ... ... ... ... ... Осылардың негізінде 2003 жылдан бастап ... ... ... мен оны ... ... ... бірге
Қазақстан Республикасын болашағы зор шетелдік технологияларды трансферттеу
алаңы ... ... ... ... ... құру ... ... [1, 25 б.], [2, 25 б.], [3, 25 б.]
Зерттеу тақырыбының өзектілігі – ... ірі ...... дамуының стратегиялық басқарудың тиімді нысандары
мен әдістерін іздестіру қажеттілігімен белгіленеді.
Курстық жұмыстың ...... ... ірі ... мен мағынасын анықтау.
Курстық жұмыстың мақсаттарына сәйкес келесі міндеттер белгіленген:
– ірі ... даму ... мен оның ... ... ... ірі ... ... талдау жасау;
– талдау қорытындылары бойынша қорытындылар әзірлеу.
1. Инновациялық инфрақұрылым элементтерін дамыту - ірі бизнесті ... ... ... ... ... негізделе отыра Қазақстан экономиканы
дамытудың алғышарты - инновациялық ... ... ... ... Осы ... ірі бизнестің енгізер үлесі мол. Сонымен қатар,
инновациялық инфрақұрылым элементтерін дамыту ... ... ... ... өз айналымдарын, несие қаражаты мен ықзмет ету аясын
кеңейтулеріне байланысты біртіндеп ірі ... ... ... да ... ... ... инфрақұрылым элементтерін дамыту -
ірі бизнесті дамытудың негізгі құралына айналуда. Дүние жүзінде ... ... ... ... ... ... ... мемлекет өзінің ұлттық инновациялық жүйесі мен
инновациялық инфрақұрылымынын дамытуға басымдық ... ... ... ... ... және дамыған елдердің тәжірибелеріне ... ... ... ... ... ... оңды әсер
еткенін байқай мыз. Олардың әлемдік нарықтағы үлесі де қомақты. Сондықтан
да, ... ... ... ... ... білдіріп отырған Қазақстанның
өзінің мүмкіндіктері мен стратегиялық мақсаттарына сай ұлттық инновациялық
жүйесі мен инфрақұрылымын дамыту өзекті мәселе болып отыр.
Әлемдік ... ... ... - ... және ... ... ... еңбегінің жемісі екені белгілі. Қазіргі ... сай ... ... ... әзірлемелер жүйесі және түрлі қызмет
сфераларына жаңа ... ... ... ... ... өту үрдісі байқалады. Сонымен бірге, табиғи ... ... ... ... ... өтіп ... оның ... технологиялық тұрғыдан дамуын тездету, үдету мақсатында тиімді
тетіктерді қолдану мүмкіншілігі үлкен мәнге ие болып отыр. Арзан, ... ... ... ... ... ... Дәл қазіргі қоғам –
адамның интеллектуалдық ресурстарына, оның ... ... ... ... асыру қабілетіне негізделген қоғам болып қалыптасуда.
Өнеркәсібі жан-жақты дамыған елдер индустриялдық әлеуеті қалыптас ... ... Дәл осы топ ... ... ... ... ... ген
шарттары да бар. Солардың қатарына, өнеркәсіптік ... ... тек оның ... ғана ... ... және ... құрамының
да көбейуі, шикізаттық сектордың жалпы экономикадағы үлесінің қысқаруы
сияқты және басқа да ... ... ... болу ... Мұның
барлығы да инновациялық инфрақұрылымды қалыптас тыру мәселесіне жете ... оны ... ... ... ... бірі ... ... инфрақұрылым - ғылыми идеяның өндірісте ... ... ... ... ... ... ... табуына дейінгі барлық кезеңдерді
қамтитын іс-шаралардың жүруіне ыңғайлы жағдай ... ... ... ... орындайтын ұйымдар жиынтығынан тұрады.
Инновациялық инфрақұрылымның негізгі міндеті ... ... ... ... жұмыс орындаумен) айналысатын кәсіпорындарға
қолдау көрсету деп топшыласақ, онда ... ... ... ... ... ... қаржы,
әлеуметтік жағдайын жақсартып қана қоймай, сонымен ... оның ... ... ... де, ... нарықтарға шығып, ондағы өзінің
орнын ... ... ... де ... жасайды деген байламға келуге
болады.
Инновациялық инфрақұрылымның экономикалық маңызы елдің экономикалық
даму стратегиясын айқындаумен, ... құны ... ... ... ... ... ... және басқалармен анықталады.
Бүгінгі таңда Қазақстанда ... ... ... ... ... олардың көбі инновациялық сипаты жоқ, тек кәсіпкерлік ортаға
икемді шағын кәсіпорындарды ... және ... ... ... яғни еліміздегі технологиялық бизнес-инкубаторлар өзінің мақ
сатты жұмыстарымен шұғылдана алмай ... ҚР ... ... ... туралы» Заңына сәйкес, олар - инновацияны құру, қорғау
құжаттарын алуға өтінімдерді ... және ... ... дайындау
үшін жеке және заңды тұлғаларға құқықтық, ұйымдық, ... және өзге ... ... ... ... ... асырушы заңды тұлға болып
табылады. [4, 25 б.], [5, 25 б.]
Қазақстандық бизнес-инкубаторлардың қызметінің шағын ғана ... ... ... мен ... мәселелері бар екенін көрсетті,
атап айтқанда:
1. Көптеген бизнес-инкубаторлар халықаралық қорлар мен ... ... Жеке ... ... ... деген ынтасының
жеткіліксіздігі;
3. Жоғары оқу ... ... ... аз ... ... бизнес-инкубаторларды қалыптастыратын және дамытатын
бірден-бір орта – ... ... ... ... ... ... ... болуы;
6. Технологиялық бизнес-инкубаторлардың тиімді дамуына жағдай жасайтын
инновациялық кәсіпкерлік ортасының болмауы;
7. Қаржыландырудың жеткіліксіздігі және осы аталған мәселелерді шешудің
ғылыми ... ... ... ... ... қор» АҚ ... басты мақсаты елдегі жалпы
инновациялық ... ... ... ... ... ... ... сыйымды өндірістерді дамытуға бағытталған. Әйтсе де, бұл қор
Қазақстанның инновациялық әлеуетінің дамуына қажетті деңгейде ықпалы ... [6, 25 ... ... ... инфрақұрылымының қазіргі жағдайы әрине
республиканың экономикалық дамуының өзіндік ерекшелік теріне байланысты.
Олардың қатарына әлемдік ... ... шикі ... ... күрт
өсуі, қара және түсті металл ... ... ... ... ... ... және коммерциялық кәсіпкерліктің қанат жаюы, еліміздегі
табиғи ... ... ... бар ... байланыстардың нығайуы
сынды факторларды жатқызуға болады. Әйтсе де, бұл ерекшеліктер әлі де болса
ұлттық ... ... ... отырғанын көрсетеді. Өйткені ... ғана ... ... ... бір кезеңде құлдырау қаупі
жоғары болатыны белгілі. Бұның ... ... ... орын ... ... ... да байқау қиын емес.
Еліміздің индустрияландыру картасына 294 жоба енгізілген. ... ... 55 ... долларды құрайды. Бұл жобалар талапқа сәйкес жұмыс істеу
үшін оның ... ... ... ... ... осы ... ... болғандығын қалайды. 2010 ... ... өнім ... ... ... ... ЖШС, екінші орынға “ҚазМұнайГаз” АҚ, үшінші орынға ENRC,
төртінші орынға “Қазақмыс”, ... ... ... АҚ, ... ... темір жолы” АҚ ие болып отыр.
2.Ірі бизнесті ... ... ... ... мен ... Ірі кәсіпорындар кеден ... ... ... ... қиындықтар.
Барлық кәсіпорындар дерлік қазіргі кезде жүргізіліп отырған кеден
процедураларының (көптеген, ... ... және ... ... ... ауыртпалығының саудаға тосқауыл жасап отырғанын атап көрсетті.
Оларға мыналар жатады: кедендік ... ... ... ... ... жоғарылығы; кедендік рәсімдеуді кешіктіріп отырған
немесе оларды пайымдау| өз ... ... ... ... ... ... ... кедендік декларацияны рәсімдеу мен
қарастыруға байланысты кеден делдалдарының кінәсінен контейнерлердің ... ... ... «бір ... ... (ТАИС -1 және ТАИС -2
және Web — declarant) электрондық құжат айналымының ... ... ... ... ... ... арналған қосымша төлемдерді
алу маұсатында кедендік рәсімдеуге ... ... ... ... аса көтеріңкі талаптарды жатқызуға болады.
Экспортты жылжытудағы тосқауылдарға шығыс бағыттағы жүк артуды жүргізу
үшін Астана қаласындағы «ҚазТрансСервис» АҚ ... ... жол, ... ... ... ... тиеуге арналған кодтарды
мемлекет аралық растаудың міндетті процедурасы жатады, егер жүк арту шығыс
бағытында болса, онда оны ... ... ... АҚ ... ... жүк арту ... ... болса, онда оны Мәскеу қаласындағы «ТИС» ЖШҚ
береді. Процедура 2 ... 10 ... ... ... ... ... арту үшін ... компаниялардың міндетті түрде TIR-
корнеті болуы ... ал ... ... арту үшін ... ... жолақты
TIR-корнеті болуы тиіс, ол тапсырыс берушіні қосымша шығындар шығаруға
мәжбүр етеді. Тауарларды порттарда ... ... тиеу 1,5 ... Сонша ұзақ күту процесі алыс ... ... ... ... ... олар ... соншалықты ынталы емес.
Қазіргі кездегі кедендік процедуралар мен рәсімдеулер ... ... ... асып ... ... және олар саудаға
тосқауыл жасауда, осы ... ДБ «Doing Business " ... ... ... ... ол ... 89 күндегі Қазақстанның экспорттық
шығындары (3005, АҚШ долларын құрайды), ал ... ... ... ... саны 11 болып отыр. Қазақстан бұл рейтинг ... ... ... ... ... 180 ... ... отыр. ДБ
жасаған Транспорттық Логистиканың т.н. Көрсеткішіне сәйкес (LPI), 150 ел
тізімі арасында ... 133 ... ие ... ... [7, 25 б.], [8, 25 ... 25 ... ... салу.
Қосымша құн салығын қайтару мәселесі. Экспортты ... ... ... ... биік ... ... өткен тауарлардың
біріне, экспорттық қызметтің қайсыбір аспектілеріне қатысты салық салуды
реттеу ... ... ... шешу жатады. Кез келген
тауардың бәсекеге қабілеттілігінің негізін ... ... мен ... ... құрастырып отырғандығы белгілі. Қазақстандық
өңдеуші кәсіпорындардың өнімдеріне деген бағаның ... ... ... ... мен ... және транспорттық қызметтерден
басқа, салық салудың қазіргі жүйесі, әсіресе ... құн ... ... отыр. Салық салудың қазіргі қосымша құн ... ... ... ... тежеп отыр, өңдеуші ... ... ... ... ... ... ... кетіруге ынталандырып отыруы, өндіріс жаңартуға және өнімнің
сапалы жаңа түрлерін ... ... ... ... ... ... ... бұрып әкетуге жетелеп отыр.
Кәсіпорындардың өндіріс қорларының физикалық және моральдық ... үдей ... т. н. ... ... ... ... бар болып отыр.
Физикалық және моралдық тозған жабдықтау жағдайында өнім өңдеуге арналған
әрбір операция көп шығынды талап ... ол ... ... ... ... ... шығу ... пайдасыз етеді. Тауарларды қосымша құн
салығы тазалау барлық шетелдік мемлекеттерде ... ... ... ... ... арттыру мақсатында қолданылып отыр. Қазақстанда
экспорттық операция жүргізудегі қосымша құн ... ... ... ... ... ... ... тауарлардың бәсекелік
қабілеті төмендейді. қосымша құн ... ... ... ... ... ... бірі ... табылады, ол кәсіпорындардың
айналымдық қаражатын ... ... ... асып ... бір
кезеңге дейін тоқтатып қоюға мәжбүр етіп отыр, ол кәсіпорындар ... ... ... олар үшін ... ... ... ... отырған факторлардың бірі болып табылады. Сондай, ақ салықтық
әкімшілік ету ... ... ... ... өнім бағасына, сонымен қоса
оның бағалық сипат бойынша төмен болып саналатын бәсекелік қабілетіне-де
әсер етіп ... ... ... ... құн ... ... ... механизмінің кемелсіздігі, ең алдымен, шағын және ... ... ... үшін биік ... ... баж
салықтармен қоса отандық кәсіпорындардың бәсекелік ... ... ... дәрігерлік жабдықтар импорты қосымша құн ... ... ал ... ... ... ... қосымша құн салығы
салынады және импорттық кедендік баж ... ... ... ... ... ... импорттық өнім сатып алу әлдеқайда пайдалы болып табылатын
мынандай жағдай ... ... ... тауарларға қосымша құн
салығын төлемеу мәселесі тек қана салық төлеушінің ... ... ... ... оған қоса қосалқы бөлшектерді-де сатып алуды да ескеру керек, ол
дегеніміз позициялар ... ... ... ... ... ... ... құн салығы төлеуді ескереді, себебі ол
аквтивтерді капитализациялау мен ... алу ... ... ... ... есеп ара қатынасында МСФО және НСФО ұғымдарын нақтылап
анықтау мен ... ... ... ... отыр.
Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері НСФО форматында жұмыс
істеп отырса, ірі кәсіпкерлік субъектілері — МСФО ... ... ... ... не ... керек? Егер ірі кәсіпорынның орта кәсіпкерлікке
жататын «туындысы» МСФО бойынша консолидациялық ... ... ... ... есеп ... ... ... қатар, алдыңғы жылдың
табысына жататын корпоративтік кіріс салығы бойынша аванстық ... ... отыр және ... ... ... ол ... ... ақша құралдарын жоспарлауға байланысты ерікті сипатта болуы
керек. Сонымен ... ... ... негізгі құралдарды жөндеуге
арналған шығындарды толық шегеріп тастау тәртібін өзгерту қажет — ... ... ... ... ... және ... есеп-қисаптармен белгіленген нормалар шегінде шегеруіне
рұқсат енгізу керек.
Жекеленген кәсіпорындардың пікірі ... ... ... ... ... ... ... сатып алудың құрылымын жасау қажет болып отыр,
себебі әрбір тауар өндіруші үшін шикізатты аз көлемде стаып алу " ... ... ... ... Бір ... ... бағалардың әркелкілігі кімнің
қалаай келісе алу мүмкіндігіне байланысты ... ... ... ... рәсімдерді ресімдеу кезінде кәсіпорындарда экспорттағы
дүмбіл өнімдер мен СТ-1 дайын ... шығу ... ... байланысты
қиындықтар туындайды. Бүгінгі таңдағы «қосарланған» сертификация (шикі және
дайын өнімге-де) ... өнім үшін ғана ... ... ... ... жүйесінің логикасына сәйкес келмейді. ... ... сай ... ... өнеркәсіпке арналған өнімге
сертификация жүргізілмейді, өйткені мұндай рәсім сауда ісіне кедергі болып
табылып және ... ... ... алып ... ... қайта
өндейтін өнеркәсібі бар кәсіпорындардың сертификация ... ... еді, ... ... шикізат экспортшы-елдердің рассталған
құжатына ие, ал қайта өндейтін өнеркәсіптік кәсіпорындар дайын өнім ... ... ... ... шығу ... ... ... әрбір топтама үшін 100 мың ... ... құны ... ... ... ... ... талаптар
дың айырмашылығы, ең бастысы міндетті талаптардың, ... ... ... ... ... ... және ... және фитосанитар лық
шаралар және сауда мен техникалық тосқауылдар бойынша БСҰ ... ... ... ... ... ... тәртібі мен
рәсім дері халықаралық саудада белгілі бір кедергілер тудырады. ... лық ... ... ... және ... ... ... техникалық тосқауылдар шетел нарығына казақстандық тауарлардың
қол жеткізу мүмкіндігін шектейтін маңызды ықпал болып табылады. Кіші ... ... ... шығындар жасай алмайды, атап ... СМЖ ... ... және ... ... зиян ... өтем ... жауап бере алмайтын және ... ... ... ... ... ... ... көптеген пайдалы тапсырыстардан айырылады. Көбінде кәсіпорын
сапа жүйесін тек қана бір себеппен енгізеді, ... ол ... ... ... ... ... ... ғана. (мынандай жағдайда, егер өнім шетелге
қойылып ... ішкі ... ... ... елді ірі ... ... Тәжірибеге жүйені енгізу іске аспайды не болмаса тиімді жұмыс
істемейді. Көптеген ... ... ... ... ... ... талдау және маңызды бақылау нүктелері) мен ... ... ... ... ... ... және олардың орындалу қажеттігін дұрыс түсінбейді. Көптеген
кәсіпорындар үшін ... ... мен сапа ... ... және ... ... пен оқыту семинарлары қажет. Халықаралық заңнамалар
мен ұлттық стандарттардың жүйесін ... және ... ... ... ... қазіргі заманғы
ғаламдық тетіктерімен, халықаралық қызмет пен сауда ... және ... ... ... ... ... мен ... бірігу мемлекет жағынан ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар
Қазақстанның БСҰ кіру алдында ... ... ... ... лайықты бәсекелесе алмайтын болады. ... ... ... ... ... ... стандарттар мен
мөлшерлердің үйлесімділігін, жалпы халықаралық мойындалған стандарттар мен
техникалық мөлшерлердің ... ... ... қарастыруға міндетті.
Қазақстандық кәсіпорындар шет елдердің аймақтарында ... алу ... ... ... ... қиындықтармен кездеседі.
2.4. Ірі мемлекеттік кәсіпорындарды басқару проблемалары.
Мемлекеттік кәсіпорындар үшін проблемалардың бірі ол компанияның
ең ... ... ... ... болып табылады.
Акционерлік қоғам жөніндегі заңнама мен азаматтық заңнама нормалары болса
да, ... ... ... ... компания басқарушылары белсенді
жағаласып, көбінде нақты жағдай ... ... ... болмай тұрса да,
жедел шешімдерді ... ... бір ... ... ... ... ... еншілес кәсіпорынның топ-
менеджменттерінің қызығушылығы төмендеп және жауапкершіліктері ... ... ... ... мен ... ... және ... басқару тиімділігі төмендейді ... ... ... ... ... корпоративті басқару жүйесін
барлық деңгейде ендіру және «сенімді басқару» тетіктерін ... ... ... ... ... ... ... теңіз бекеттерінен алыстатылған елдердің бірі және
көліктік шығындары, сондай-ақ ... жол ... құны ... ... ... ... айтарлықтай үлесін құрайды, бұл өз кезегінде
бәсекеге қабілеттілік пен оның өсуіне кедергі болып ... ... ... РФ аймағы бойынша 1000 км 1 ... ... ... 16,95, ... ... ал ... мен түк — 28,34, АҚШ долларын. Бұл көрсеткіштер
тиісінше Қазақстан аймағы бойынша аталған ... ... 2,8 ... рет көп ... ... ... белгілі бір өнімнің түрлері
үшін ... ... мен ... жол ... ... ... ... құны мәселе тудырады. Бір тәулікке жүздеген вагондарды
қажет ететін ірі кәсіпорындар үшін ... ... ... және ... бекеттерінің алшақтығынана вагондардың тұрып қалу
проблемасы бар. Бұл жағдай кәсіпорынның қосымша шығындарына алып ... ... ... ... ... ... ... етеді. Бұл сала
қайта құрылым мен мемлекет-тасымалдаушы-жүк жөнелтуші жаңа ... ... ... қажет етеді. Біздің ... ... ... ... мәселелер мынадан туындайды. Елді мекендерге
электр қуатын жеткізу мен тасымалдау жүйесіндегі ... ... ... ... ... үшін ... электроэнергиялық
шығындарын басқару ... ... ... ... ... ... РЭК ... өту техникалық тұрғыдан мүмкін
еместігімен байланысты, өйткені олар елді мекендерге ... ... ... табылады. Осыған орай, бұл ұйымдар еш қандай баламасыз
негізде өздерінің ... ... ... ... мүмкіндігіне ие.
Көптеген кәсіпорындар үшін Үкіметтің «Электр энергетикасы қондырғылары
объектілерiн қайта жаңарту мен ... үшiн ... ... қосу ... өтеу ... ... № 1044 ... сәйкес, қосымша қуатқа
қосылу ең үлкен ауыртпалық ... ... ... қорлардың
қымбаттылығына орай кәсіпорындар бір реттік төлем ... ай ... ... кәсіпорындардың және олардың жалпы санынан ... ... ... үлесінің кейбір проблемалары:
1. Маркетингтік қызметтің дамымауы және, ... ... ... Кең ... ... ... қол ... немесе,
ақпараттардың жоқтығы: нарық және оның беталысы туралы, азық-түлік,
өнімге деген талаптар, технологиялар ... ... ... ... ... ... ... міндетті талаптар және
басқалар.
← Маркетинг саласы бойынша түсінік пен білімнің төмен-деңгейі. ... ... ... ... өздерінің бар қызметтеріне
қызмет көрсетеді.
← Консалтингтік ... ... ... бар ... ... өте қымбат.
← Әсіресе, өңірлердегі консалтингтік қызмет ... бары ... ... ... ... және Астанада топталғандығынан аймақтарда
дамымауы.
← Мемлекетттік ... ... мен ... ... ... ҰДИ ... мен оның мүмкіндіктері туралы нашар, ақпараттану
(мысалға, ... ... ... ... ... СӨП ... дамуы, әсіресе өңірлерде.
← Басқа мекен-жайға жіберу мәдениеті дамымаған (мысалға, егер компания
СӨП сұрау салса, ал СӨП ... ... ... бере ... ... ақпаратты қайдан табу керектігін-де білмейді).
← Мемлекеттік сектор мен жеке ұйымдардың арасында, ақпараттар легімен
алмасы, бөлі үшін өзара қарым-қатынас ... ... ... ... Жеке ... айналмалы қаражаттың жетіспеушілігі.
← Коммерциялық банктердің қымбат несиелік ... ... ... ... ... ... мүлдем жоқ.
← Даму институттарымен қаржыландыру тым жоғары бюрократтандырылған,
мөлдір емес және ... ... ... ... ... ұзақ және
сансыз тексерулерін туғызып, жеңілдетілген қаржыландыру әсерін
толығымен жояды.
← Өте ... ... және біле тұра ... ... ... мемлекеттік қаржыландыру бағдарламасының (ҚР АШМ)
тиімсіздігі.
3. Кедендік рәсімдер — көптеген және ... ... көп ... ... ... УСҚ ... ... қоймасы) қызметінің жоғары құны.
← Кедендік құжаттарды ұзақ ресімдеудің себебінен контейнерлердің тұрып
қалуы артық шығындар тудырады.
... ... құны ... ... ... ... қарауына 6 әдіс), баға көрсетілген келісім-шарт болса да,
тесеруді тек ... қана ... ... ... ... ... ... бар, бұл әр түрлі талқылау
мен, ақыр соңында ... ... ... тудырады.
← Әрбір жеткізу бірлігін кедендік ресімдеу ... ... ... бойынша жеткізу бірнеше вагонды құрайды, әр бір ... ... ... ... пен экспорттаудағы күрделі
жабдықтауда, ... көп ... да, ... оның ... ... ... органдары қызметкерлерінің біліктіліктері жиі жеткіліксіз
← Теңіз бекеттері арқылы жүктелген тауарларды қайта ... ... айға ... кешігу)
← «Бір терезе» үлгісі бойынша кеден органдарында электронды ... ... ... мен ... мен ... ... ... қойма тәртібін алудың қиындығы
Кедендік-тарифтік реттеу
← Кедендік ... ... ... ... құрал жабдықты
импорттау бажсыз, ал ... мен ... ... ... Қазақстанда өсірілмейтін (какао) немесе ... өнім ... ... баж ... ... ... шешімін тапқан құжаттардың көп саны.
← Жөнетілім үшін кодты ... ... ... ... ... код ... қазақстанда код бойынша және оны алудың орны туралы, ... ... ... ... көп ... ... тасымалдау тәртібінде айтылғандай бұл
өнімнің бұзылып кетуіне әкеп соғады.
— автокөлікпен ... ... ... көлік компаниясында
міндетті түрде ТИР жолағын талап ... ... ... ... ... ТИР қызыл жолақты болуы керек).
4. Шикізат проблемалары ... ... ... ... жоқтығы.
← Импортталған және отандық шикізаттың қымбаттылығы себебі,
кәсіпорындардың көп ... ... ... шикізат бағасын түсіру үшін
жеткілікті үлкен көлемде мемлекет ішінде-де және одан тыс жерлерде-де
сатып ала алмайтындығымен түсіндіріледі. (мысалға, ... ... ... ... ... сатып алудың орталықтандырылған тетіктері ... ... ... жабдықтауға ұқсастығы)
← Шикізатты жеткізушілермен жөнге салынған байланыстың жоқтығы.
3. Ірі бизнесті дамыту құралдары.
3.1. Ірі бизнесті дамыту мақсатындағы ... ... ... ... асыру.
Қазақстанда ірі бизнесті дамытудың басым бағыттары айқындалды.
Солардың ішінен мыналарды ерекше атап ... ... ... бизнес-инкубаторларда идеясы бар талантты адамдардың
ақыл-ой жетістіктерін тәжірибеден өткізіп, оны қолданысқа дейін жеткізуге
мүмкіндіктер ... ... ... тек жоғары оқу орындарының жанынан ... ... ... ... ... бар ... да ... ұлттық холдингтер тарапынан инновациялық инфрақұрылым элементтеріне
тікелей қолдау көрсету немесе қазіргі ... ... ... ... ... алу» жүйесін қолдану;
- инновациялар үшін тартымды бизнес-орта мен инвестициялық климатты
қалыптастыру;
- инновациялық сипаттағы ірі ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер беру және т.б.
Қазіргі кезде ірі кәсіпорындар, әғни ірі бизнес ... ... ... ... ... Ірі компаниялар  қолданып 
отырған   электрондық сауда тәжірибесін  орта  және   шағын  кәсіпорындарға
да  тарату керек. Бірқатар  негізгі   ... ... ... нарықтағы Қазақстанның брэндтері  болып табылатын «Қазхром»,
Eurasian Natural ... ... ... және ... ... ... ... саудаға  ауысып  келеді.  Олар
өз саудаларын  Интернеттегі ... ... ... ... ... ... және оған  кірушілердің   
кеңеюінің  арқасында  қаржы да,  ... та  ... ... ... кезектегі міндет  -    электрондық  сауда   тәжірибелерін   орта
және   шағын кәсіпорындарға  тарату ... ... [10, 25 б.], [11, ... [12, 25 ... және жаңа ... ... ... ететін
бағыттар шеңберінде басқа мемлекеттік ... ... ...... ... ... ұстауды дамыту, инвестицияларды
тарту, техникалық реттеу мен ... ... ... инвестициялық жобаларын жүзеге асыру, геология мен жер ... ... ... ... ... ... ... айтқанда, жергілікті ұстауды дамыту ... ... ... ... КТРМ ... департаменттері 1 993 кәсіпорындар үшін 6 438 «СТ
- KZ» сертификаттары берілді.
1. Атап ... ... ... ... ... мақсаттарында
1 251 кәсіпорын үшін 2 917 «СТ - KZ» сертификаттары ресімделініп, берілді,
олардың ішінен 346 кәсіпорындар 10-20% көлемдегі ... ... ... ЕЭА ... мен бос ... ... ... аумағының басқа бөлігіне шығару барысында 2 142 СПТ «СТ - ... ... ... - ... ҰӘҚ ... ... мен ... өнім берушілерінің тізіліміне енгізу мақсатында 1 268 кәсіпорындар
2 384 СПТ ... ... ... ... ... ... үшін бірқатар
нормативтік актілер қабылданды. («Қазақстан Республикасының кейбір ... ... ... ... ... бойынша өзгертулер мен
толықтырулар туралы», «Жер қойнаулары мен жер ... ... ... ... алулар туралы», «Сауда - өнеркәсіп палаталары
туралы» ҚР Заңдары).
Қазақстандық өндірушілер үшін жеңілдіктер жүйесі көзделген:
жер қойнауларын сатып ... ... ... - Қазына» ҰӘҚ мемлекеттік сатып алулары мен сатып ... 30 % ... ... ... ... ... 2009 ... 29
желтоқсанда бекітілген № 2243 Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі
жоспарға сәйкес 105 ... ... ... мен ... ... ... 2010 жылғы 30 желтоқсандағы жағдай бойынша 94
техникалық регламенттер қабылданып, 68 ... ... іске ... ... жылы 3 468 бірлікті құрайтын стандарттар ... ... ... ... сай ... саны – 2 356
бірлік, ол халықаралық талаптарға сәйкес келтірудің жалпы пайызы 68% ... ... және ... 2010 ... ... көлемді толық
жабады деуге болады. 2010 жылы жоспардан тыс ... ... ... субъектілерінің сауалдары бойынша 195
мемлекеттік стандарттар әзірленіп, бекітілді.
2010 жылғы 27 қазанда Шанхай ... ... ILAC ... ... ... дауыс беру қорытын-дылары бойынша Қазақстан
Республикасының аккредитациялау жөніндегі орган – ... ... ... ЖШС ILAC-тің жаңа толығымен құқылы мүшесі болып
жарияланды. [13, 25 б.], [14, 25 б.], [15, 25 б.]
3.2. Сыртқы тәуекелдерді басқару
Осы ... ... ... мен ... төте шет ... ... ... тәуекелін азайту жөніндегі басқару іс – шара
лары көзделген.
Мысалы, ол үшін инвесторларға ... ... ... ... тұрақты мониторингі жүргізіледі және Қазақстанда инвестициялар ды
тарту үшін аймақтағы елдермен салыстырғанда онан да жақсы жағдайларды ... ... алу ... ... 2010 ... 9 айдың қорытындылары бойынша
13,1 $ ... ... ... ... ... ... 1,5 млрд. $
тартылды, ол өткен жылдың ұқсас ... ... 25% ... ... ... ... ... іс – шаралардың оң нәтижелерін
сипаттайды.
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2010 – 2014 жылдарға
арналған Стратегиялық жоспарының 2010 жыл ... ... ... ... ... талдауы стратегиялық бағыттардың жүзеге
асырылатын іс – шаралары экономиканың басшылық ... ... ... әсер ... көрсетеді. Атап айт қанда, индустриалды даму
шеңберінде 3,7 трлн. теңге ... өнім ... ... ... ИФО 118,4 % ... Тау – ... кешенінде 12 айдағы
өндіріс көлемі 2010 жылы келесі ... ... ... металл кенін табу бойынша – 651,2 млрд. теңге, ИФО – 101,3% (жаңа
өндірістерді: ... ТБК» АҚ, ... - ... «Bapy Mining» ЖШС,
«Оркен» ЖШС, «Тиолайн» ЖШС, «ССГПО» АҚ енгізу арқылы өсу 1,3% ... ... ... өсуі ... ... кен ... ... қажеттілігінің
өсуіне байланысты);
- металлургиялық өнеркәсіп бойынша – 1 569,9 ... ... ИФО - ... ... ... ... АҚ – алғашқы аллюминий өндірісі екі
есе ретке өсті, «Ақтөбе мыс компаниясы» ЖШС, ... ... ТБК» ... ГОК» АҚ, ... Format» ЖШС, ... Ақсу ...
«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы жаңа ... ... ... өсу 1,3%
құрады);
- машиналар мен жаңа ... қоса ... ... ... өндіру – 95,9 млрд. ... ИФО – ... ЖШС, ... АҚ, ... АҚ, «KSP Steel» ӨҚ, «УК ... ... ... комбинаты» ЖШС жаңа өндірістерін ... өсу 31,4% ... ... 12 ай ... ... ... 102,4 ... теңгеге өнім
өндірілген, ИФО 2009 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 137,1% құрады.
Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту шеңберінде 2010
жылдың 12 ай ... қол ... ... ... ... ... әзірленген өнімнің өндірісі 70,8 млрд. теңгені (ИФО – ... де ... ... өнімнің өндірісі – 194,8 млрд. теңгені
құрады.
2010 жылғы қаңтар – ... ... ... ... ... ... 21,3 ... теңгені, ал ИФО – 148,8% құрады. Заттай
алғанда дәрі – ... ... ... 17,1 ... ... ИФО – 153,6%
және фармацевтикалық препарат-тарды, өзге де тауарларды өндіру ... ... ... ИФО - ... ... ... кезеңіне қатысты
166,5% құрады.
2010 жылғы қаңтар – желтоқсан айларында машина жасау саласының өнімді
өндіру көлемі 342,5 млрд. ... ... ИФО – ... ... 12 ай ... бойынша өткен жылдың ұқсас кезеңімен
салыстырғанда жеңіл өнеркәсібінің өндіріс көлемі 30,5 ... ... ... ... ... өнімдерінің көлемі 30,5 млрд. теңгені құрады, ... 16,8 ... ... ... (ИФО – 130,0%) ... өнімдері киім – 10,7
млрд. теңге, әзірленді. Экспортты, соның ішінде отандық өндірістің химия
өнімінің де ... ... ... 2020» бағдарламасы әзірленді.
2010 жылы республикалық бюджеттен экспортты дамытуға ... іс ... 500 млн. ... ... Алдағы бес жыл ішінде жалпы сомасы 1500
млн. теңгеге қаржы қаражаттың бөлінуі жоспарлануда. [16, 25 ... ... ... ЖШС мен «КазАзот» ЖШС ... ... ... ... ... ... кезде
қолданыстағы минералды тыңайтқыштарға жәрдемақыларды беру төлеу жөніндегі
бағдарлама өнімнің кепілдік берілген сатып ... ... ... дамуын «ӨНІМДІЛІК - 2020» бағыты шеңберінде ... беру ... ... ... ... Атап ... ... АҚ мен «ЦИТТ» АҚ ... ... ... 307 ... ... Энергетикалық кешені дамыту шеңберінде 13 инвестициялық жоба
бойынша жұмыс жүргізілуде. Жаңартылатын энергетикалық ... ... ... және ... экологиясы саласындағы өзекті
мәселелерді шешудің ... ... білі ... ... 2010 ... ... ... шеңберінде инвестицияларды көтермелеу және
инвестицияларды өзара қорғау саласында 3 келісімге қол ... 2010 ... ... ... ... Global – 2000 ... ... 9
компаниялармен меморандумдарға қол қойылды. [17, 25 б.]
Қорытынды
Қазақстан экономикалық жүйесінің ... ... ... ... ... әртүрлi меншікке негізделген формаларын
ұйымдас тыруда шағын ... ролі ... ... ... ... ... ... жүйелі қалыптастыруда, ірі өнім өндірушілер
монопо лиясын шектеуде және ... ... ... және ... сын ... ... мәселесiн тежеуде және жаңа
технологияларды енгiзуде ірі ... ...... мәні ... белгілі. Өйткенi ол қоғамның алға жылжуының бiрден-бiр тетігі ... ... Ірi ... ... тез ... ... жағдайларға
байланысты икемдi, жаңадан жұмыс істеп тұрған өндiрiс секторларында жұмыс
iстеуге қабілеттi.
Курстық ... ... ... ... Қазақстан Респуб
ликасында ірі бизнесті дамытумен ... ... ... мен
ұсыныстар жасауға болады:
1. Бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыруға ынталы Қазақстан
Республикасында ірі бизнес ... ... оның ... ... ... отыр. Сондықтан да, аталған жүйенің ұлттық ... ... ... етуге мүмкіндік беретін экономикалық механизмді
дайындау бүгінгі күннің талабы.
2. Қазақстан Республикасының ірі бизнес инфрақұрылымын инновациялық
қызметтің ... ... ... ... ... ... және ... қор), бұл құрылымға
белгілі бір деңгейде (тікелей ... ... ... бар ... ... ... (олар: жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтары,
ақпараттық-талдау орталықтары, консалтигтік фирмалар; ҚР ... ... және ... ... ... ... мен даму
институттары; ҚР басым бағыттары бойынша ... ... ... ... ... көшбасшы компаниялар,
арнайы экономикалық және индустриалды аймақтар).
Қазақстанда ірі бизнесті дамытудың ... ... ... ... ... олар үш топқа жіктелді:
Біріншісі, жағымды ... ... ... ... ... орта деп ... білімдер мен техниканың жетістіктерін
өндіріске енгізіп, одан табыс табу мақсатында ... мен ... жеке ... ... ... ыңғайлы экономикалық кеңістікті
айтуға болады. Оның ... тек ... ... ғана емес,
әлеуметтік салаға да, экологиялық ортаға да, мемлекеттің ... ... ... де ... ... Бұл топ бойынша мыналар
айқындалды:
- экономикалық қолдауларды заңдық-құқықтық қамтамасыз ету;
- инновациялық үрдіске ... ... ... ... ... пен жеке ... ынтымақтастығын орнату;
- өндіріс пен ғылымның байланысын ынталандыру;
- қаржыландырудың мемлекеттік емес көздерін ынталандыру;
- венчурлық бизнесті қолдау және дамыту;
- салық жеңілдіктерін беру және ... ... ... ... ... ... ... ортаның тиімділігі сол ортада қызмет ететін
ұйымдардың инновациялық белсенділігі мен өзара қызығушылығы туындаған кезде
ғана ... ... ... ... ортада жүзеге асатын
инновациялық үрдіс бірін-бірі жалғастыратын тізбектіліктің орнауына тікелей
тәуелді. Егер осы тізбектің бойындағы ... да бір ... буын ... ... ... немесе төмендетсе, онда инновациялық
үрдістің ... ... де ... бір деңгейге ... ... ... жоғалтады. Бұл топ бойынша мыналар айқындалды:
- инновациялық инфрақұрылым шеңберіндегі элементтердің ... ... ... ... ... ... ... белсенділігін арттыру үшін оларды
шетелдің осы саладағы озық ғылыми орталықтарымен байланыстыру;
- инновациялық инфрақұрылым ... ... ... ... ... еліміздің әр өңірінде ғылыми-инновациялық кешендер құру;
- арнайы экономикалық және индустриалды ... ... ... ... бір ... ... ... болуын міндеттеу;
- ұлттық холдингтік компаниялардың инновациялық белсенділігін,
біріншіден, байланыс және ақпарат кеңістігінде бәсекелік ортаны
қалыптастыруға, екіншіден, көлік-тасымалдау инфрақұрылымын дамытуға,
үшіншіден, жеке сектор тарапынан ... ... ... ... ірі ... корпорациялар тарапынан өңірдегі табысты
кәсіпорындарды жаңа ... ... ... ... жоғары
технологиялы өнімдерді шығаруға бейімдеу, осындай бастамаларға қаржылай
қолдау ... ал ... ... ... ... кәсіпорындарға жеке
инвесторларды тарту мақсатында қатысушы функциясын атқару;
- экономиканың басым бағыттары бойынша құрылған ... ... ... ... ірі бизнес субъектілерінің
өнімдерін тұтынушы, сол субъектілерге жоба ... ... ... ... инновацияға қабілетті ғылыми әлеуетті қалыптастырушы
ролін жүктеу және т.с.с. [18, 25 б.], [19, 25 ... ... ... субъектілері болып табылатын «Атамекен» одағы» ... ... ЗТБ» ... ... ... атауы | Басшының а.т.ә. |
|1 ... ... ... ... ... |
| ... серіктестік |Директор |
| |  |  |
|2 |«Эл Джи ... ... ... ... |
| ... ... ... |Исполнительный директор |
| ... ... Донг Сюнг |
| |  ... |
| | |  |
|3 ... ... ... ... |
| |жауапкершілігі ... ... ... |
| ... | |
| |  | |
| ... ... ... Игорь Викторович |
| ... ... ... ... |
| ... |  |
|5 ... и К» ...... Иван ... |
| ... ... ... ... ... |
| |  |  |
|6 ... жауапкершілігі |САРМАСАЕВ Асет Маратович |
| ... ... ... |
| |  | |
|7 |«High Vill ... |КИМ  Ин |
| ... ... ... ... |
| ... |  |
| |  | |
|8 ... ... ... Павел Геннадьевич |
| |шектеулі серіктестік ... ... |
| |  |  |
|9 ... ... ... Жанар Амангелдыевна |
| |компаниясы ... ... ... ... |
| |  |  ... ... Казахалтын» акционерлі |АСАУБАЕВ Бауыржан Канатович |
| ... ... |
| |  |  ... |«SHA» ... ... ... Шагала Хасеновна |
| |серіктестік ... |
| |  |  ... ... ... Казахстан» |Ахматалимов Айбат Амангельдинович |
| ... ... ... ... |
| ... | |
| |  | ... ... парк №3» ... А.М. |
| ... шектеулі |Директор |
| ...... | ... парк №5» ... М.Ж. ... ... шектеулі |  ... ... ... ... Тулеубаевич |
|  |  ... ... ... ... ... |
| ... ... |   ... |   ... ... ... ... |«Джей Ти Ай» жауапкершілігі |Президент ... ... ... |   ... |   ... Петр ... ... |АО ... ... ... директор |
| ... ......... ... Мамаджанович |
|  |«Меланж» акционерлі қоғам |Президент ... |  |  ...... ... ... ... |«MAG» акционерлі қоғам |Директор ... |  |  ...... ... Амангельдинович |
... ... ... ... директор  |
|  |  |  ...... ... ... ... ... акционерлі қоғам |Председатель Совета ... ... |  |  ...... ... ... ...... |  | ... |  | ... ... акционерлі қоғам | ... |  | ... |  | ... ... ... ... | ... ... ... | ... |  | ... ... групп» | ... ... ... | ... ... | |
| |  | |
| | | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | |
| |   | |
| |  | |
| |  | ... ... ... Республикасының облыстары бойынша
ірі бизнес субъектілерінің белсенділік деңгейі, %
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы  Алматы, ... ... ... ... ... ... Президентінің Қазақстан халқына жолдауы “Қазақстан  - 2030”; 1-3
тараулар. ... ... ... ... “2004 ... ішкі және ... негізгі бағыттары” 2003ж. 4-сәуір.
5.      Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің дамуы мен қолдау туралы
мемлкеттің 1996-1998 жылғы Бағдарламасы, ... 1996ж. ... ... қолдау мен ... ... ... ... № 3 Х11, 4-шілде 1996ж.
7.      Әубәкіров Я.. ҚаидиевА., Досқалиева В. және т.б, - ... ... ... ... Я., Ескалиев К. Экономикалық теория негіздері. Алматы:
Экономика,1996ж.
9.      Әубәкіров Я., Нәрібаев К. ... ... ... ... Алматы: Экономика, 1998ж.
10.  Дорнбуш Р.. Фишер Р.С. “Макроэкономика”. Алматы, КазМБА және білім
баспасы, 1997ж.
11.  Жатқанбаев Е.Б. Аралас экономика ... ... ... Б., т.б. ... ... ... Алматы. 1996ж.
13.  Қожамкулов Т. Саяси экономия негіздері, Алматы,1996ж.
14.  Нүрпейсов Ж.К. Экономикалық теория негіздері. Оқу құралы, ... Б. ... ... ... ... ... Экономика
1995ж.
16. Бердалиев К.Б. Қазақстан экономикасын басқару А-2001ж.
17. Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту проблемалары:
халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Семей, 2001ж.,
18. ... К.Б., ... А.А. ... ... мен
тәжірибесі, Алматы-2002ж.
19. Битемиров Қ.Т. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің
даму жолдары және құқықтық негіздері, Алматы-1998ж.
-----------------------
-----------------------
2

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнеске қолғабыс ету инфрақұрылымы10 бет
Қазақстанның шағын бизнесін қолдау инфрақұрылымы23 бет
Қазақстан Республикасындағы инновациялық инфрақұрылым элементтернің даму жолы және бүгінгі жағдайы14 бет
Шағын және орта бизнесті дамыту25 бет
Қалаларда маркетингтік стратегияны қалыптастыру сипаттамасы5 бет
Нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы7 бет
Қазақстан Республикасында нарық инфрақұрылымын дамыту16 бет
Өндiрiстiк құралдар нарығының инфрақұрылымы6 бет
Аймақтық өндірістік аөк инфрақұрылымының құрылуымен қалыптасуының теориялық және әдістемелік негізі60 бет
Алматы облысының көлік инфрақұрылымы мен коммуникациясының қазіргі жағдайы мен келешектегі даму жобалары мен олардың негізгі болашақ экономикалық, сондай-ақ саяси тенденцияларын анализдеу60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь