Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері

Мазмұны
Кіріспе
I. Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері
II. Шығармашылық сабақтың ерекшеліктері
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Сабакта озык технологияларды тиімді пайдалану окушылардын физика пәніне деген кызығушылыгыи арттырады, шыгармашылык
кабілетін дамытады, коршаган ортаны танымдык түрғыдан зерттеу барысынца дидактикалык максаттар іс жүзіне асырылады. Педагогикалық ізденіс барысында оқушыларды тәрбиелеу мен қытуда жаңа әдістемелерді колдануды оқу үрдісіне енгізудін манызы ерекше. Осыган орай 8-ші сыныптарда’’Электр заряды", "Зарядтардын екі тегі" жаңа такырыпты түсіндіру барысында электрондык окулыктағы мысалдарды керсете отырып түсіндірілсе, интерактивті тактанын комегі аркылы тест тапсырмаларынын жауаптарын тексеруге болады.
Сабактын тиімділігін окушылардын танымдык кызығушылығын арттыру үшін гакырып материалдарын окып үйренуде, олардын әртүрлі
ізденушілік багыттағы тапсырмаларды орьгндауынын үлкен манызы бар. Әрине окушьиіардын зерттеу жүмыстарының тақырыбы ғылымда
бүрыннан белгілі. Бірак оқушының зерттеушілік TancbipMaviapabi орыпдауыи үйымдастыру манызды мәселе болып табылады. Окушылардын зерттеу жүмыстарын үйымдастырудын егізгі мезеттерін айкындау шыгармашылык процестін ерекшеліктеріне байланысты. Зерттеушілік сипаттағы тапсырмалар окушыларды нәнге кызықтырып материалдың теренде тиянакты мсңгеруін камтамысыз стсді.
Окытудын осындай жана әдіс-тәсілдерін пайдалану мүғалімді табыска жетелеп, білімін шындай түседі.Жас ұрпактын жаңаша ойлануына, олардын біртұтас дүниеіанымынын қалыптасуына әлемдік сапа денгейіндегі білім, білік негіздерін менгеруіне ыкпат ететін жанаша білім мазмұнын күру жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе. Бүгінгі орта білім беру ісіне койылар талаптар кай кездегіден де күрделі маңызды. Өйткені бізді дамудың жаңа кезені күтіп түр. Сол кезенге лайык үлтгык санасы жангырган жана үрпак тәрбиелеу міндеті мой-
нымызда. Барлық кедеріілерді жену табыска талпыну өз колымызда дсп білсміз. "Окусыз - білім жок, білімсіз күнің жок" деген халык даналыгы ешқашан мәнін жогалтпайды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Аймағамбетова Б. Көңілге қонған көрнекілік / Б. Аймағанбетова // Бастауыш мектеп. - 1989. - № 8.-14-17 бет.
2. Бантова М.А. Бастауыш кластарда математиканы оқыту методикасы / М.А. Бантова .- Алматы: Мектеп, 1978.
3. Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / С.Баржықпаева // Бастауыш мектеп.- 1991.-№ 8.- 46-48 бет.
4. Бидосов Ә. Математиканы оқыту методикасы / Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп, 1981.-221 бет.
5. Гоноболин Ф.Н. Психология / Ф.Н. Гоноболин.- Алматы: Мектеп, 1976.
6. Дарменова Қ. Көрнекілік арқылы ойлау қабілетін арттыру / Қ. Дарменова // Бастауыш мектеп.- 1991.- № 4.- 12-14 бет.
7. Корпешова Г. Оқушылардың қызығушылығын арттырудағы көрнекіліктің рөлі / Г.Корпешова // Қазақстан мектебі. - 1986.- № 4.- 20-21 бет.
8. Қаниева Г. Оқушының ойлау қабілетін дамыту / Г.Қаниева // Қазақстан мектебі.- 1991.-№ 5.- 3-10 бет.
9. Ушинский К.Д. Балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі пікірлері / К.Д. Ушинский .-Алматы: Мектеп, 1951.
        
        Мазмұны
Кіріспе
* Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері
* Шығармашылық сабақтың ерекшеліктері
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Сабакта озык ... ... ... окушылардын физика пәніне деген кызығушылыгыи арттырады, ... ... ... ... ... ... түрғыдан зерттеу барысынца дидактикалык максаттар іс жүзіне ... ... ... ... оқушыларды тәрбиелеу мен қытуда жаңа әдістемелерді колдануды оқу үрдісіне ... ... ... ... орай 8-ші сыныптарда''Электр заряды", "Зарядтардын екі тегі" жаңа такырыпты түсіндіру барысында ... ... ... ... отырып түсіндірілсе, интерактивті тактанын комегі аркылы тест тапсырмаларынын жауаптарын ... ... ... ... ... ... ... үшін гакырып материалдарын окып үйренуде, олардын әртүрлі
ізденушілік багыттағы тапсырмаларды орьгндауынын ... ... бар. ... ... ... ... тақырыбы ғылымда
бүрыннан белгілі. Бірак ... ... ... ... ... манызды мәселе болып табылады. Окушылардын зерттеу жүмыстарын ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Зерттеушілік сипаттағы тапсырмалар окушыларды нәнге кызықтырып материалдың теренде ... ... ... ... ... жана әдіс-тәсілдерін пайдалану мүғалімді табыска ... ... ... ... ұрпактын жаңаша ойлануына, олардын біртұтас ... ... ... сапа ... ... ... негіздерін менгеруіне ыкпат ететін жанаша білім мазмұнын күру жалпы ... беру ... ... ... ... орта ... беру ... койылар талаптар кай кездегіден де күрделі маңызды. Өйткені бізді дамудың жаңа ... ... түр. Сол ... ... ... санасы жангырган жана үрпак тәрбиелеу ... мой- ... ... ... жену ... ... өз ... дсп білсміз. "Окусыз - білім жок, ... ... жок" ... ... ... ... мәнін жогалтпайды.
Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері
Білімді, өнерді, ақыл-ойды, ... пен ... ... ... ... ... қарай таңдап тауып, игеруді өзі ұйымдастыру сияқты іс-қимылды баланың орындауын П.М. Эрдниевтің деген пікіріне ... оқу ... мен ... ... ... егжей-тегжейлі бірнеше санмен баяндайтын жаттығулардың кестесі түрінде жүйелеуді жөн көрдік. П.М. Эрдниевтің тәжірибесінде есептің, санның, сызбаның, графиктің кестесі (матрица) жан-жақты ... ... ... ... бір ... бір орында суретпен, сөзбен, өрнекпен баяндау мүмкіндігін береді.
Мұның өзі меңгерілген білімнің ... ... ... ... ... ... қалайтын сандарға амалдарды орындауға арналған кестелердің кейбіреулерінің тақырыптарын ... ... ... қосу және азайту кестесі;
- сандарды разрядтық бірліктерден құру кестесі;
- сандарды көбейту кестесі;
- саңдарды бөлу кестесі;
- сандарды жай көбейткіштерге жіктеу ... ... ... ... ... ... ... сөйлемнің, аралық бет орын ауыстырғанда өзгермейтін мүшелері сыртқы қабатқа, өзгеретін мүшелері аралық бетке таңбамен, сөзбен, белгімен, ... ... ... сан таңбасының дыбысталуы, өр-нектің ой тұжырымымен, амалдың суретпен үйлестірілуі үздіксіздіктің тұтас-тығын сақтауға ... ... ... ... көру алаңындағы санына сәйкес жазылатын көбейтудің сандық өрнегінің қосудың өрнегінен алынуы, кебейтіндіні есептеу ... ... ... ... сол ... ... ... көбейту өрнегінің бөлінгіштің шамасына қарай түрленіп қосарлануы, кестелер арасындағы секіруді ... ... ... қатар, оқу материалдары арасындағы үздік-сіздіктің сақталуының дәлелі, баланың білгені мен білуге тиістісінің айыр-машылығы мен ортақ сипатын сөзге, іс-қимылға айналдыруының ... (1, б. ... ... - ... ... ... арттырудың құралы. Математика сабақтарында ойын-дарды қолданудың түрлі жолдары бар. ... ... ... ... жаңа ... немесе сұралатын үй тапсыр-масына оқушыларды түгел қатыстыру мақсатын көздейді. Егер ойынды сабақтың ортасында ... онда ... ... ... ... ... ... дамыту мақсатын көздейді.
Ойын сабақтың соңында болса, тақырыпты бекіту не сол сабақтан алған білімді жинақтау ... ... Ойын ... ... ... ынтасын арттырудың маңызды құралы. Сондықтан да бастауыш сынып оқушылары сабақ үстінде ойынды көп ... ... ... ... ойындар оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай күрделеніп отырады. Яғни алты жасарлармен ойналатын ойынның мазмұны жеңіл болады, ал сыныбы ... ... яғни ... ... ... сынынтарда бұл ойынның мазмұны күшейеді.
Мысалы: 1-ші сыныпта қарапайым ғана ойын түрлерін ойнатсақ, сынып жоғарылаған сайын, ойынның мазмұнын да ... жас ... сай ... ... ... ... пайда-ланудың маңызы зор. Ойындарды математика сабақтарында қолдана отырып, балаларды саналы ойлантуға үйретеміз.
Нәтижесінде балалардың қаншалық-ты білім меңгергенін анықтауға ... ... ... ... бар. ... ... балалардың жас ерекшеліктеріне және өтілетін сабақтардың тақырыбына, мазмұнына сай етіп таңдап алған дұрыс.
Бала ойын іс-әрекеті ... ... да ... ... жатқанын, ал оқу үрдісінін өзінде қалай ойынға ұласып кеткенін аңғармай қалуы тиіс. Сонда ғана ойын және іс-әрекеттері табиғи ... ... ... ... ... және ... игеруге толық ықпал жасайды.
Мысалы: 1-ші сыныпта заттарды санауға және олардың екі тобын салыстыруға, өлшеміне, пішіміне және ... ... ... ... ... ойынын ойнатуға болады.
Сабақ материалына лайықталған ойынды алып, тек қана оқушының орындай алатын іс-әрекетімен шектелу жеткіліксіз. Мұнда ... ... және ... ... мен жолдары да жан-жақты ойластырылуы керек.
Ойын да халық педагогикасының құрамдас бір бөлігі болып ... ... ... ... ... жағдайларына байланысты туып, дамығанына қазақ халқының ойындарымен таныса отырып, көзіміз әбден жетеді.
Бастауыш мектепте ... ... ... мен ... бастауыш сыныптардағы оқушылардың матема-тиканы оқыту теориясы мен техноло-гиясынан білім, ... және ... ... ... ... ... математиканы оқытудың мақсаты мен маңызын қарастыра отырып, оқытудың әдістері, ғылыми-педагогикалық әдебиет-терді, бағдарламаларды, математикадан оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды теориялық ... озат ... ... ... және ... ... ... ғылым салаларымен /философия, логика, математика, педагогика, психология т.б/ ... ... ... ... ... арналған математика жаңа оқу-әдістемелік топтаманың ендірілуімен және ... жаңа ... ... байланысты. Кеңестік дәуір кезіндегі бастауыш мектеп математикасын ... ... ... М.И. ... А.С. ... А.М. Пышкало, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова және т.б ғалымдар елеулі үлес қосқан. Аталмыш ғалымдардың ... ... ... ... ... сол кездегі оқу-әдістемелік топтамада қаланған. Осы авторлардың құралдары қайта өңделіп және толықтырылып, ТМД ... ... ... де ... ... ... ... оқыту іс-әрекеттік және жеке тұлғалық тұрғыдан қарау сияқты ... ... орай ... ... ... әдіс-теменің қалыптасуына Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, П.М. Эрдниев, Н.Б. Истомина және т.б ғалымдардың еңбектері елеулі роль атқарады. ... ... ... ... ... орыс тілінде басылған дәстүрлі оқулықтар мен оқу құралдары жүзеге асырылды, сондай-ақ ішінара лайықталаған ... да ... ... ... 1997 ... ... жаңа технологиялар ескерілген профессор Т.Қ.Оспановтың басшылығымен авторлар ұжымының (Ш.Х. Құрманалина, Ж.Т. ... Б.М. ... К.А. ... В.Я. ... ... жаңа оқу-әдістемелік топтамасы тәжірибеге енді-рілді. Аталмыш ғылымның қазіргі заман даму тенденцияларына орай техноло-гияларын енгізуді, әр түрлі ... ... ... ... 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуі (2, б. 20-25).
Математиканы оқыту жұмысын ұйымдастырудың басқа формаларын сабақтан тыс жеке ... ... топ ... ... сабақтар, үйге берілетін өзіндік жұмыс, экскурсиялар, сабақпен тығыз байланысты және ... ... ... ... ... тыс ... сабақта алған білімді тереңдете және кеңейте түсу мақсатымен және білімдеріндегі, білік-теріндегі және дағдыларындағы жою мақсатымен өткізіледі. Біріншіден, ол ... ... тыс ... жұмыстар жүргізу арқылы, екіншіден пән жөнінен артта қалғандығы байқалған және сыныппен ілесіп кете алмайтын балалармен жеке және топқа бөліп, оқу ... ... ... ... ... ... ауру ... оның жұмысына мұғалімнің көңіл аудармауынан, нерв жүйесі ерекшеліктерінің ... т.б. ... ... ... ... ... ... әдістерді қолданып, жұмыс жүргізеді.
Математикадан үйге берілетін өзіндік жұмыс: оқушының өз бетімен білімді игеріп алуына ... ... мен ... оқушының біліп отыруына мүмкіндік береді, үйде баланың бос уақытын ұйымдастыруға көмектеседі. Оларда бағалы қасиеттерді қалыптастыруға көмектеседі.
Үй ... ... және ... бола ... оқушылардың бірнеше топқа бөлініп, жалпы сынып тапсырмасының бөлігі болып қандай да бір тапсырмасының бөлігі ... ... да бір ... ... түрі. Мысалы: сан материалды жинау кезінде 1 топ оқушы оқу құрал-жабдықтарының бағаларын біледі, 2-ші тобы азық-түліктің бағасын, 3-ші топ ... ... ... ... Үйге ... оқу ... басқаруды мұғалім оқушыларға нұсқау беру арқылы және орындалған жұмысты тексеру арқылы жүзеге асырылады. Үй тапсырмасын бергенде ... ... ... көше ... түсіндіру керек. Үй тапсырмасының көлемі өте үлкен болмауы тиіс. Үй ... ... ... ... жүзеге асырылады. Жазбаша жұмыстарды мұғалім үйде де, сабақ кезінде сыныпта тексереді. Балаларға үйге берілетін оқу ісіне байланысты жұмысты дұрыс ұйымдастыру ... ... ... ... ... байланысты болуы керек.
Экскурсия: бағдарлама тақырыбы бойынша істелетін жұмыстың бастамасы болуы мүмкін. Оның ... - ... оқып ... ... ... тақырып бойынша істелетін келесі жұмыс үшін қажетті материал жинақтауға көмектеседі. Мұндай экскурсияның мысалы: тас жолға немесе қаладағы көшеге ... ... ... табылады, бұл кезде оқушылар (3 сынып) қозғалысқа берілген есептерді шығару алдында ... әр ... ... ... шаманың арасындағы төмендегі байланыстарды оқып үйрету кезінде дүкенге экскурсия жасауға болады: баға-мөлшер құн, бір нәрсенің массасы - ... ... ... т.б. (2 ... ... ... ... балалар сатып алу-сату процесін бақылайды, кейбір тәуелділіктерді бақылайды, таразыны пайдалану ережесін білуі, т.с.с. экскурсияның ... - ... ... ... және ... ... бір ... және бірнеше сабақта алған материалын жинақтау (3, б. 18).
Математиканың бастауыш курсында мазмұнды есептердің алатын орны ерекше. ... ... ... оқушылар математикалық жаңа білімдерді игеріп, практикалық іс-әрекетке дайындалады. Мұндай есептер олардың логикалық ойлау қабілетін ... ... әсер ... ... ... ... шығарудың оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуында да тәрбиелік маңызы зор. ... ... ... ... ... оның ... ... кең түсігі болуы, ондай есеп-терді әр түрлі тәсілмен шеше алуы керек.
Мазмұнды есеп қандай да бір ситуацияның кәдімгі тілмен осы ... бір ... ... ... беруді талап етіп, оның компонеттерінің арасында қандай да бір қатысының бар жоқтығын тауып ... ... ... ... ... - келген мазмұнды есеп екі бөлімнен тұрады: Шарты және талабы.
Есептің ... ... және оның ... ... ... сипаттайтын белгілер, осы шамалардың белгілі және белгісіз мәндері, олардың арасындағы қатыстар жөнінде айтылады.
Есептің талабы-нені табу керек екендігін көрсету. Ол ... ... ... ... түрінде көрсетіледі.
Есепті шешу-бұл есепте берілген айқын және жанама сандардың, шамалармен, олардың арасындағы қатыс-тарымен логикалық дұрыс тізбектелген амалдар мен операциялар арқылы ... ... ... ... ... ... ала ... жұмысын жүргізген соң балаларды есептердің қарастырылып отырған түрін шығарумен таныстыруға көшуге болады. Есептер шығаруға үйретудің екінші кезеңінде есептермен жұмыс істеу ... мына ... ... сақтаған жөн.
І кезең - есептің мазмұнымен ... ... - ... ... ... ... - есепті шешу;
IV кезең - есептің ... ... ... ... ... кезеңдер өзара тығыз байланысты, әр кезеңдегі жұмыс негізінен мұғалімнің басшылығымен жүргізіледі. Әр кезеңдегі жұмыс методикасын толығырақ қарас-тырамыз.
1) Есептің ... ... ... ... ... ... - оны оқып шығып, онда келтірілген жайттардың өмірде болатын ситуа-цияларын көз алдына келтіру. Есепті, ... ... ... ... ... тек балаларда есептің тексі жоқ жағдайда немесе олар оқи алмайтын кезде ғана оқиды. Есепті дұрыс оқи ... ... зор: сан ... және ... ... ... ... сөздерді, мысалы, , , , т.с.с. ... баса ... ... қойылатын сұрақты дауыс көтере айту. Егер есептің тексінде түсініксіз сөздер кездессе, онда оларды түсіндіру керек немесе, есепте айтылатын нәрселердің ... ... шөп ... ... ... суреттерін көрсету керек. Есепті балалар бір-екі рет, кейде одан көп оқып ... ... ... оларды есепті бір оқығанда есте сақтап қалатындай етіп үйрету керек, өйткені бұлай еткенде олар бірден зейін қоя оқитын ... ... оқи ... оқушылар есепте айтылған мәселелерді өмірде қалай болатынын көз алдарына келтіре білулері ... Осы ... оқып ... соң ... айтылғанды көз алдарына келтіріп, оны қалай көз алдарына келтіргендерін айтып берулерін (сөзбен айтып түсіндірулерін) ұсыну керек.
2) Есептің ... ... ... ... ... ... оның шешуін іздестіруге кірісуге болады: оқушылар есепке кірістірілген шамаларды, берілген сандармен ізделінді сандарды айқындау білуі тиіс, берілген мәліметтер мен ізделіп ... ... ... байланысты тағайындауы тиіс, сөйтіп осылардың негізінде сәйкес арифметикалық амалдарды таңдап ала ... ... Жаңа ... ... ... оның шешуін табу жұмысына мұғалім басшылық жасайды, сонан кейін мұны оқушылар өздігінен орындайды. Екі ... да ... ... берілген және ізделіп отырған сандарды мүшелерге бөлуге көмектесетін, олардың арасындағы байланыстарды тағайын-дайтын арнайы ... ... ... ... ... ... есептерді қайталау, есепті шыға-ру жоспарын талдау және оны құру жатады.
Осы әдістердің әрқайсысын қарас-тырамыз.
Есепті иллюстрациялау - есепке енетін шамаларды, ... және ... ... ... ... бөлу ... сондай-ақ олардың арасындағы байла-нысты тағайындау үшін көрнекілік құралын пайдалану. ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Бірінші жағдайда иллюстрация ретінде есепте сөз болып отырған не нәрселердің өзі немесе ... ... ... мүмкін; солардың көмегімен заттардың тиісті амалдары иллюс-трацияланады.
Мысалы, мына ... ... ... . Бұл ... ... ретінде балалардың өздерін пайдаланған дұрыс: тақта алдына төбешіктен ... ... ... ... бір топ оқушыны шақырып алып, олардың көрсетуге болады, демек, 5 қызды бір ... ... ... ... ... 2 ер бала ... ... қосылады). Сонымен жиындардың бірігуі иллюстрацияланады, сонда балалар кетті делінетін болса да есеп қосу ... ... ... белгілі болады (оқушылар бұл етістікті әдетте азайту амалына байланысты ... ... ... де гөрі ... ... ... немесе басқа заттар пайдаланылады (4, б. 30-32).
Шығармашылық сабақтың ерекшеліктері
Дәстүрлі сабақ
Шығармашылық сабақ
Сабақ мақсаты:А) мұғалім үшін: жаңа материалды беру;Ә) оқушы ... жаңа ... ... мақсаты:А) мұғалім үшін: оқушылардың жаңа нәтижеге бағытталған іс-әрекетін ұйымдастыру;ә) оқушы ... ... ... ... ... ... мұғалім үшін: жаңа сабақты түсіндіру;ә) оқушы үшін: жаңа материалды тыңдау, есте сақтау.
Сабақтағы іс-әрекет түріА) ... ... ... ... ... ... ... үшін: жаңа нысанды зерттеу, құбылысты талдау.
Сабақ құрылымы жоспар бойынша өтілуге міндетті.
Сабақ құрылымы жағдайға байланысты ... ... ... ... ... -- ... баяндалған идеяға негізделген бір көзқарас.
Сабақ тақырыбына көзқарас -- мәселеге мамандардың түрлі көзқарасы.
Енді сіздерге 1-сыныптан бастап 4-сыныпқа дейін негізгі ... ... ... ... шығармашылық жұмыс түрлері ұсынылады.
Математика сабағында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
Қазіргі замандағы ұстаздар қауымының алдындағы ... ... ... барлық саласындағы белсенді, шығармашылық іс -- әрекетіне қабілетті, еркін және жан -- ... ... ... ... Өмірдегі сан алуан қиындықты шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан келеді. Шығармашыл адамның бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық сияқты ... мен ... ... ой ... қайшылықтарды түсіну, заңдылықтарды анықтау, шығармашылыққа деген құштарлық болу керек.
Оқушының шығармашылық ... ... үшін ... шарт ... ... ... ... дамытуды ерте бастан қолға алу;
* Жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайында болуы;
* Ойлау мүмкіндігінің ең жоғарғы деңгейіне жету;
* ... ... іс -- ... жағдай туғызу;
Оқушының шығармашылық іс -- әрекетіне жағдай туғызу дегеніміз -- оқушыны ойлай ... ... ... ... ... ... жаңа ... бүлдіршіннен шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны соған үйреткен жөн. Оқушының зейінін, есін, қиялын, интеллектісін ... ... ... ... ... іс -- әрекетін жоғары деңгейде көтеруге болады. Оқушының математика сабағындағы ... ... ...
№ 1. Слайд
Бірінші сынып оқушыларымен осы бағытта жүргізілген жұмыстарға тоқталайық.
* Оқушылардың ... ... жеке ... ... тапсырмалардың кейбіреулерін таныстыра кетейік.
* Зейін тұрақтылығын дамыту және жаттықтыруға арналған тапсырмалар Шульте кестесінің көмегімен ... 2. ... ... ... ... ... тапсырмалар орындауға болады.
* Цифрларды өсу ретімен тауып, атау.
* Кему ретін атау.
* Тақ және жұп ... өсу және кему ... ...
* ... ... ... 1, 3, 5, 7...(жұптасып) 2, 4, 6, 8...
* ... ... ... 1 - 5 тура және кері ... 6-10 ... ... ... бірнеше шығармашылық жұмыс т. б.
5
14
12
23
2
16
25
7
24
13
11
3
20
4
18
8
10
19
22
1
21
15
9
17
6
№ 3. Слайд
Оқушылардың байқағыштығын дамытуға арналған тапсырма. Мұнда, пішіндері мен орналасу ыңғайына ... ... үш ... ... ... ... үш ... оң құлағы үшбұрыш, ал сол құлағы ... ... 1, 6, 8 ... 4. ... ... неше ... бар? Мақсаты: үшбұрышты басқа фигуралар арасынан ажырата және тани білуге үйрету.
№ 5. ... тап. ... ... амал ... ... білу ... ... түсу.
№ 6. Слайд
Мына фигураға бір кесінді жүргізу арқылы бір тік ... бір ... ... ... ... Ол үшін қай ... қосу ... геометриялық фигураларды ажырата және тани білуге үйрету.
№ 7. Слайд
Екі адам 2 сағат шахмат ойнайды. Олардың әрқайсысы неше ... ... ... ... ... ... логикалық түйінін түсіне білуге үйрету.
№ 8. Слайд
Сиқырлы үшбұрыштағы бос орынды толтыр. Мақсаты: оқушылардың жылдам есептеу ... ... ... деп ... ... ... жолдауында атап көрсетілгендей, ұрпағы білімсіз елдің келешегі де бұлыңғыр екені баршаға аян. Әрбір мемлекет, әрбір ұлт өз ... ... мен ... ... ... ... мен ... өзгелерден ерекше табиғи қабілеті арқылы биіктерден көрініп, басқаларға қарғанда оқ бойы озық тұратынымен ... Өз ... ... мен ... келе ... ... ... ана сүтімен, әке қанымен сіңірген әрбір ұрпақ осы заман талабына сай біліммен қаруланса, ел ... ... ... ... ... ... ... мерейі үстем болмақ.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Аймағамбетова Б. Көңілге қонған көрнекілік / Б. Аймағанбетова // Бастауыш ... - 1989. - № 8.-14-17 ... ... М.А. ... ... математиканы оқыту методикасы / М.А. Бантова .- Алматы: Мектеп, 1978.
3. Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді ... / ... // ... ... ... 8.- 46-48 ... ... Ә. Математиканы оқыту методикасы / Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп, 1981.-221 бет.
5. ... Ф.Н. ... / Ф.Н. ... ... ... ... ... Қ. Көрнекілік арқылы ойлау қабілетін арттыру / Қ. Дарменова // Бастауыш ... 1991.- № 4.- 12-14 ... ... Г. ... ... арттырудағы көрнекіліктің рөлі / Г.Корпешова // Қазақстан мектебі. - 1986.- № 4.- 20-21 бет.
8. Қаниева Г. Оқушының ойлау қабілетін ... / ... // ... ... 1991.-№ 5.- 3-10 бет.
9. Ушинский К.Д. Балаларды тәрбиелеу және оқыту ... ... / К.Д. ... .-Алматы: Мектеп, 1951.

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алгебралық өрнектер15 бет
Оқушы сауаттылығын есепке алуда қазақ тілі сабақтарында жүргізілетін диктант, оның түрлері19 бет
Сауат ашу - практикалық (семинар) сабақтар20 бет
Сауат ашу кезіңіндегі жаңа технологиялар бойынша сабақ жүргізудің әдіс-тәсілдері25 бет
Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар. «Әліппе» оқулығының негізгі ерекшеліктері. «Әліппенің» құрылысы мен мазмұны8 бет
Әліппеден кейінгі кезең мен сауат ашу кезеңіндегі жасалатын жұмыстар, сабақ жүйесі25 бет
"Оқытуды ұйымдастыру формалары және әдістемесі16 бет
5-сынып. Қазақстан тарихынан сабақ жоспарлары142 бет
6-сынып. ежелгі дүние тарихынан дәрістер67 бет
«Жас физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәнінің барлық топтарға арналған практикалық сабақ жинағы24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь