Алгебралық өрнектер

Мазмұны
Кіріспе
I. Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері
II. Алгебралық өрнектер
2.1. Анықталмаған теңдеу
2.2. Алгебралық функция
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Сабакта озык технологияларды тиімді пайдалану окушылардын физика пәніне деген кызығушылыгыи арттырады, шыгармашылык
кабілетін дамытады, коршаган ортаны танымдык түрғыдан зерттеу барысынца дидактикалык максаттар іс жүзіне асырылады. Педагогикалық ізденіс барысында оқушыларды тәрбиелеу мен қытуда жаңа әдістемелерді колдануды оқу үрдісіне енгізудін манызы ерекше. Осыган орай 8-ші сыныптарда’’Электр заряды", "Зарядтардын екі тегі" жаңа такырыпты түсіндіру барысында электрондык окулыктағы мысалдарды керсете отырып түсіндірілсе, интерактивті тактанын комегі аркылы тест тапсырмаларынын жауаптарын тексеруге болады.
Сабактын тиімділігін окушылардын танымдык кызығушылығын арттыру үшін гакырып материалдарын окып үйренуде, олардын әртүрлі
ізденушілік багыттағы тапсырмаларды орьгндауынын үлкен манызы бар. Әрине окушьиіардын зерттеу жүмыстарының тақырыбы ғылымда
бүрыннан белгілі. Бірак оқушының зерттеушілік TancbipMaviapabi орыпдауыи үйымдастыру манызды мәселе болып табылады. Окушылардын зерттеу жүмыстарын үйымдастырудын егізгі мезеттерін айкындау шыгармашылык процестін ерекшеліктеріне байланысты. Зерттеушілік сипаттағы тапсырмалар окушыларды нәнге кызықтырып материалдың теренде тиянакты мсңгеруін камтамысыз стсді.
Окытудын осындай жана әдіс-тәсілдерін пайдалану мүғалімді табыска жетелеп, білімін шындай түседі.Жас ұрпактын жаңаша ойлануына, олардын біртұтас дүниеіанымынын қалыптасуына әлемдік сапа денгейіндегі білім, білік негіздерін менгеруіне ыкпат ететін жанаша білім мазмұнын күру жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе. Бүгінгі орта білім беру ісіне койылар талаптар кай кездегіден де күрделі маңызды. Өйткені бізді дамудың жаңа кезені күтіп түр. Сол кезенге лайык үлтгык санасы жангырган жана үрпак тәрбиелеу міндеті мой-
нымызда. Барлық кедеріілерді жену табыска талпыну өз колымызда дсп білсміз. "Окусыз - білім жок, білімсіз күнің жок" деген халык даналыгы ешқашан мәнін жогалтпайды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Аймағамбетова Б. Көңілге қонған көрнекілік / Б. Аймағанбетова // Бастауыш мектеп. - 1989. - № 8.-14-17 бет.
2. Бантова М.А. Бастауыш кластарда математиканы оқыту методикасы / М.А. Бантова .- Алматы: Мектеп, 1978.
3. Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / С.Баржықпаева // Бастауыш мектеп.- 1991.-№ 8.- 46-48 бет.
4. Бидосов Ә. Математиканы оқыту методикасы / Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп, 1981.-221 бет.
5. Гоноболин Ф.Н. Психология / Ф.Н. Гоноболин.- Алматы: Мектеп, 1976.
6. Дарменова Қ. Көрнекілік арқылы ойлау қабілетін арттыру / Қ. Дарменова // Бастауыш мектеп.- 1991.- № 4.- 12-14 бет.
7. Корпешова Г. Оқушылардың қызығушылығын арттырудағы көрнекіліктің рөлі / Г.Корпешова // Қазақстан мектебі. - 1986.- № 4.- 20-21 бет.
8. Қаниева Г. Оқушының ойлау қабілетін дамыту / Г.Қаниева // Қазақстан мектебі.- 1991.-№ 5.- 3-10 бет.
9. Ушинский К.Д. Балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі пікірлері / К.Д. Ушинский .-Алматы: Мектеп, 1951.
        
        Мазмұны
Кіріспе
I. Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын
қалыптастырудың теориялық негіздері
II. Алгебралық өрнектер
2.1. Анықталмаған теңдеу
2.2. Алгебралық функция
Қорытынды
Әдебиеттер ... озык ... ... ... окушылардын физика
пәніне деген кызығушылыгыи арттырады, ... ... ... ... ... ... зерттеу
барысынца дидактикалык максаттар іс ... ... ... барысында оқушыларды тәрбиелеу мен қытуда жаңа әдістемелерді
колдануды оқу үрдісіне ... ... ... ... орай ... ... "Зарядтардын екі тегі" жаңа такырыпты
түсіндіру барысында ... ... ... керсете отырып
түсіндірілсе, интерактивті тактанын ... ... тест ... ... болады.
Сабактын тиімділігін окушылардын танымдык ... ... ... ... окып ... олардын әртүрлі
ізденушілік багыттағы тапсырмаларды орьгндауынын үлкен манызы бар. ... ... ... ... ... ... ... оқушының зерттеушілік TancbipMaviapabi
орыпдауыи үйымдастыру манызды ... ... ... Окушылардын
зерттеу жүмыстарын ... ... ... ... ... ... ... Зерттеушілік
сипаттағы тапсырмалар окушыларды нәнге кызықтырып материалдың теренде
тиянакты мсңгеруін ... ... ... жана әдіс-тәсілдерін пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ойлануына, олардын
біртұтас дүниеіанымынын қалыптасуына әлемдік сапа денгейіндегі ... ... ... ... ... жанаша білім мазмұнын күру
жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті ... ... орта ... ... койылар талаптар кай кездегіден де ... ... ... ... жаңа ... ... түр. Сол кезенге лайык үлтгык
санасы жангырган жана ... ... ... ... ... ... жену ... талпыну өз колымызда дсп
білсміз. "Окусыз - білім жок, ... ... жок" ... ... ... мәнін жогалтпайды.
Математика сабақтарында оқушылардың ... ... ... ... ... ... іскерлік пен дағдыны меңгерудің
қажеттілігін түсініп, талғамына қарай ... ... ... өзі ... ... ... орындауын П.М. Эрдниевтің ... ... ... түсіндірілуі жүйеленген теориялар мен ... ... ғана ... ... пікіріне сүйеніп оқу материалы
мен теорияны қолдану әдісін, егжей-тегжейлі бірнеше ... ... ... түрінде жүйелеуді жөн көрдік. П.М. ... ... ... ... ... ... (матрица) жан-
жақты қолданылған.
Материалды кестелерге жүйелеу білімді бір мезгілде, бір орында суретпен,
сөзбен, ... ... ... ... өзі меңгерілген білімнің беріктігін қамтамасыз етеді. Мате-матикалық
білімнің негізін қалайтын сандарға амалдарды орындауға арналған ... ... ... ... ... қосу және ... кестесі;
- сандарды разрядтық бірліктерден құру кестесі;
- сандарды көбейту кестесі;
- саңдарды бөлу кестесі;
- сандарды жай ... ... ... ... ... қайталауда санның, өрнектің, сөйлемнің, аралық
бет орын ауыстырғанда өзгермейтін мүшелері ... ... ... ... ... ... ... белгімен, белгілеумен түсірілді.
Кесте-лердегі сан таңбасының ... ... ой ... ... ... ... тұтас-тығын сақтауға ұмтылу еді.
Көбейту кестесінде суреттің көру ... ... ... ... сандық өрнегінің қосудың өрнегінен алынуы, кебейтіндіні есептеу
ережесінің қосындыны есептеуден шығуы, сол сияқты сандарды ... ... ... ... қарай түрленіп қосарлануы, ... ... ... ... болумен қатар, оқу материалдары
арасындағы үздік-сіздіктің сақталуының дәлелі, баланың ... мен ... ... мен ортақ сипатын сөзге, іс-қимылға айналдыруының
тірегі (1, б. 15-18).
Дидактикалық ойындар - ... ... ... ... Математика сабақтарында ойын-дарды қолданудың түрлі жолдары бар.
Ойынды ... ... ... жаңа сабаққа немесе сұралатын үй тапсыр-
масына оқушыларды түгел қатыстыру мақсатын көздейді. Егер ... ... ... онда ... көңіл-күйлерін сергіту, шаршағанды
ұмыт-тырып, ерік-жігерін ... ... ... сабақтың соңында болса, тақырыпты бекіту не сол сабақтан алған білімді
жинақтау ... ... Ойын ... ... ... ынтасын
арттырудың маңызды құралы. Сондықтан да бастауыш сынып оқушылары сабақ
үстінде ойынды көп қажет ... ... ... ... оқушылардың жас
ерекшеліктеріне қарай күрделеніп отырады. Яғни алты жасарлармен ойналатын
ойынның мазмұны жеңіл болады, ал ... ... ... яғни ... ... ... бұл ойынның мазмұны күшейеді.
Мысалы: 1-ші сыныпта қарапайым ғана ойын ... ... ... сайын, ойынның мазмұнын да баланың жас ерекшелігіне сай
пайдаланған дұрыс.
Олай ... ... ... ... зор. ... ... ... отырып, балаларды саналы ойлантуға үйретеміз.
Нәтижесінде балалардың қаншалық-ты білім меңгергенін анықтауға болады.
Мұндай ойынның көптеген түрлері бар. ... ... ... ... және ... ... тақырыбына, мазмұнына сай етіп
таңдап алған дұрыс.
Бала ойын іс-әрекеті үстінде қандай да ... ... ... ал ... ... ... ойынға ұласып кеткенін аңғармай қалуы тиіс. Сонда
ғана ойын және ... ... ... болып, пәндік білім, білік
және дағдыны игеруге толық ықпал жасайды.
Мысалы: 1-ші ... ... ... және олардың екі тобын салыстыруға,
өлшеміне, пішіміне және түстеріне қарай ... ... ... ... ... ... ... материалына лайықталған ойынды алып, тек қана оқушының орындай алатын
іс-әрекетімен ... ... ... ... ... және
басқарудың сипаты мен жолдары да жан-жақты ойластырылуы керек.
Ойын да халық педагогикасының құрамдас бір бөлігі болып ... ... ... ... ... байланысты туып,
дамығанына қазақ халқының ойындарымен таныса отырып, көзіміз әбден ... ... ... ... ... мен маңызы бастауыш
сыныптардағы оқушылардың матема-тиканы оқыту теориясы мен ... ... және ... ... ... Бастауыш мектепте
математиканы оқытудың мақсаты мен ... ... ... ... ... ... ... оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды теориялық талдау;
озат педагогикалық ... ... және ... әдістемесінің басқа ғылым салаларымен /философия, логика,
математика, ... ... т.б/ ... Қазақстан
Республикасында бастауыш мектепке арналған математика жаңа ... ... және ... жаңа ... жасалуымен
байланысты. Кеңестік дәуір кезіндегі бастауыш мектеп математикасын дәстүрлі
оқытудың дамуына М.И. Моро, А.С. ... А.М. ... М.А. ... ... және т.б ... ... үлес ... Аталмыш ғалымдардың дайын-
даған математиканы оқытудың ғылыми ... сол ... ... ... Осы ... құралдары қайта өңделіп және
толықтырылып, ТМД ... ... ... де қолданылады.
80-90 жылдары дамыта оқыту іс-әрекеттік және жеке тұлғалық тұрғыдан қарау
сияқты мәселелердің дамуына орай бастауыш мектеп ... ... Л.В. ... В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, П.М. Эрдниев, Н.Б.
Истомина және т.б ғалымдардың ... ... роль ... ... Қазақстан мектептерінде оқыту орыс тілінде басылған дәстүрлі
оқулықтар мен оқу ... ... ... ... ішінара лайықталаған
оқулықтар да қолданылады. Қазақстан Республи-касында 1997 жылдан бастап
жаңа технологиялар ... ... ... басшылығымен
авторлар ұжымының (Ш.Х. Құрманалина, Ж.Т. Қайыңбаев, Б.М. Қосанов, ... В.Я. ... ... жаңа оқу-әдістемелік топтамасы
тәжірибеге енді-рілді. Аталмыш ғылымның қазіргі заман даму ... ... ... әр ... ... ОӘТ-ны дайындау
негізінде 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуі (2, б. 20-25).
Математиканы ... ... ... ... ... ... ... оқушылармен жұмыс, топ оқушыларымен өткізілетін ... ... ... ... экскурсиялар, сабақпен тығыз байланысты және соған
бағындырылған математикадан өткен сабақтан тыс жұмыстар сабақта ... ... және ... түсу ... және ... білік-
теріндегі және дағдыларындағы жою мақсатымен өткізіледі. Біріншіден, ол
математикадан сыныптан тыс ... ... ... ... екіншіден пән
жөнінен артта қалғандығы байқалған және сыныппен ілесіп кете ... жеке және ... ... оқу ... ... ... ... оқушының ауру себебінен оның жұмысына мұғалімнің көңіл
аудармауынан, нерв жүйесі ерекшеліктерінің ... т.б. ... ... ... ... ... әдістерді қолданып, жұмыс жүргізеді.
Математикадан үйге берілетін өзіндік жұмыс: оқушының өз бетімен ... ... ... ... мен ... ... ... отыруына
мүмкіндік береді, үйде баланың бос ... ... ... ... қасиеттерді қалыптастыруға көмектеседі.
Үй тапсырмасы жекелей және топтық бола ... ... ... ... ... сынып тапсырмасының бөлігі болып қандай да бір тапсырмасының
бөлігі ... ... да бір ... ... ... Мысалы: сан
материалды жинау кезінде 1 топ оқушы оқу құрал-жабдықтарының бағаларын
біледі, 2-ші тобы ... ... 3-ші топ ... ... ... Үйге берілетін оқу тапсырмасын басқаруды мұғалім оқушыларға
нұсқау беру ... және ... ... ... ... ... ... тапсырмасын бергенде мұғалім қысқаша нұсқауға көше отырып, түсіндіру
керек. Үй тапсырмасының көлемі өте ... ... ... Үй ... ... ... ... асырылады. Жазбаша жұмыстарды мұғалім үйде
де, сабақ кезінде сыныпта ... ... үйге ... оқу ісіне
байланысты жұмысты дұрыс ұйымдастыру үшін, мұғалім оқушылардың жанұясымен
тығыз байланысты болуы ... ... ... бойынша істелетін жұмыстың бастамасы болуы
мүмкін. Оның мақсаты - оқушыларды оқып үйретілетін тақы-рыптарға қызықтыру,
тақырып бойынша істелетін ... ... үшін ... материал жинақтауға
көмектеседі. Мұндай экскурсияның мысалы: тас жолға немесе қаладағы көшеге
экскурсия жасау болып табылады, бұл ... ... (3 ... ... ... ... алдында қозғалыстың әр түрімен танысады. Мысалы:
шаманың арасындағы төмендегі байланыстарды оқып үйрету ... ... ... ... ... құн, бір ... массасы - мөлшері
жалпы масса, т.б. (2 ... ... ... ... ... ... алу-
сату процесін бақылайды, кейбір ... ... ... ... ... ... ... міндеті - оқушының білімін
бекіту және кеңейте түсу, бір сабақта және бірнеше сабақта ... ... (3, б. ... ... ... ... есептердің алатын орны ерекше.
Есепті шығару барысында ... ... жаңа ... ... ... ... Мұндай есептер олардың логикалық ойлау
қабілетін дамытуға үлкен әсер етеді.
Сонымен қатар, мазмұнды есептерді шығарудың оқушылардың жеке тұлға ретінде
қалыптасуында да ... ... зор. ... ... ... туралы, оның құрылы-мы туралы кең түсігі болуы, ондай ... ... ... шеше алуы ... есеп ... да бір ... кәдімгі тілмен осы ситуацияның бір
компонетінің сандық сипаттамасын беруді талап ... оның ... ... да бір ... бар ... ... немесе қатынасының
түрін анықтап баяндау.
Кез–келген мазмұнды есеп екі бөлімнен тұрады: Шарты және талабы.
Есептің шартында объект және оның ... ... ... ... осы ... белгілі және белгісіз мәндері, олардың арасындағы
қатыстар жөнінде айтылады.
Есептің талабы-нені табу ... ... ... Ол бұйрықты немесе
сұраулы сөйлем түрінде көрсетіледі.
Есепті ... ... ... ... және ... ... ... арасындағы қатыс-тарымен логикалық дұрыс тізбектелген амалдар мен
операциялар арқылы ... ... ... ... ... ... ала ... жұмысын жүргізген соң
балаларды ... ... ... ... ... ... ... Есептер шығаруға үйретудің екінші кезеңінде есептермен ... ... мына ... ... ... жөн.
І кезең – есептің мазмұнымен таныстыру;
ІІ кезең – есептің шешуін ... ...... ... ...... шешуін тексеру.
Бұл бөліп көрсетіп отырылған кезеңдер өзара тығыз байланысты, әр кезеңдегі
жұмыс негізінен мұғалімнің ... ... Әр ... жұмыс
методикасын толығырақ қарас-тырамыз.
1) Есептің мазмұнымен таныстыру: есептің мазмұнымен таныстыру дегеніміз –
оны оқып ... онда ... ... ... ... ситуа-цияларын
көз алдына келтіру. Есепті, әдетте, оқушылар оқиды. Мұғалім есепті тек
балаларда есептің ... жоқ ... ... олар оқи ... ... ... Есепті дұрыс оқи білудің маңызы зор: сан мәндерді және амалды таңдап
алуға қажетті сөздерді, мысалы, «бар ... ... ... «қалды», «бірдей
болды» т.с.с. сөздерді баса айту, есепке қойылатын сұрақты дауыс көтере
айту. Егер ... ... ... сөздер кездессе, онда оларды
түсіндіру керек немесе, есепте айтылатын нәрселердің ... ... ... ... ... ... ... керек. Есепті балалар бір-екі рет,
кейде одан көп оқып шығады, бірақ біртіндеп оларды есепті бір ... ... ... етіп ... ... ... ... еткенде олар бірден
зейін қоя оқитын ... ... оқи ... ... ... ... өмірде қалай болатынын көз алдарына келтіре білулері тиіс. Осы
мақсатпен оқып болған соң есепте айтылғанды көз ... ... ... көз ... ... ... ... (сөзбен айтып
түсіндірулерін) ұсыну ... ... ... ... ... ... ... кейін оның
шешуін іздестіруге кірісуге болады: ... ... ... ... ... ізделінді сандарды айқындау білуі тиіс,
берілген мәліметтер мен ... ... ... ... байланысты
тағайындауы тиіс, сөйтіп осылардың негізінде сәйкес арифметикалық амалдарды
таңдап ала білулері тиіс. Жаңа түрдегі есепті енгізгенде оның ... ... ... ... ... ... ... мұны оқушылар өздігінен
орындайды. Екі жағдайда да ... ... ... және ... сандарды мүшелерге бөлуге көмектесетін, ... ... ... ... ... ... Мұндай әдістерге
есептерді иллюст-рациялау, есептерді қайталау, ... ... ... және оны құру ... ... әрқайсысын қарас-тырамыз.
Есепті иллюстрациялау – есепке енетін ... ... және ... сандарды мүшелерге бөлу үшін, сондай-ақ олардың арасындағы байла-
нысты ... үшін ... ... ... ... ... немесе схема түрінде болуы мүмкін.
Бірінші жағдайда иллюстрация ... ... сөз ... ... ... өзі немесе олардың суреттері пайдалануы мүмкін; солардың
көмегімен заттардың ... ... ... мына есепті иллюс-трациялау керек: «Балалар төбешіктен төмен қарай
сырғанап ойнап жүр. Олардан 5 қыз ... 2 ер бала ... ... ... ... бала ... кетті?». Бұл жағдайда иллюстрация ретінде
балалардың өздерін пайдаланған дұрыс: тақта алдына ... ... ... ... бір топ оқушыны шақырып алып, олардың «үйге
кеткендерін» көрсетуге болады, демек, 5 қызды бір ... ... ... ... 2 ер бала ... ... ... барып қосылады). Сонымен
жиындардың бірігуі иллюстрацияланады, ... ... ... ... ... есеп қосу ... ... оқушыларға белгілі болады (оқушылар бұл
етістікті әдетте азайту амалына байланысты қолданады). Заттардың өзінен де
гөрі көбіне олардың ... ... ... ... ... (4, б. ... ... expression Саны шекті әріптермен сандардан ... ... ... ... көбейту, бөлу бүтін санға дәрежелеу ... ... табу ... ... ... ... өрнек. Еген өрнекке
енетін әріптер түбір астында болмаса, онда алгебралық өрнек сол ... ... ... өрнек деп аталады.(мысалға өрнегі ға
қарағанда рационал алгебралық ... Егер ... бір ... ... бөлу ... ... ... алгебралық өрнек сол әріптерге қарағанда
бүтін алгебралық өрнек деп аталады. Егер ... ... ... деп ... онда ... ... ... функцияға болады.
Анықталмаған теңдеу
Сандар теориясының аса маңызға ие , бай тарихы бар , ... мол ... ... ... деп ... саны ... санынан көп
болатын теңдеулер жүйесін не ... ... Көне ... ... ... ... Ⅲ ғысырдың басында-ақ осындай түрдегі теңдеулерді
зеріттей бастаған, сондықтан кейде анықталмаған теңдеу Диофант теңдеуі деп
те аталады. 1969 ... ... ... теңдеуі » атты кітабы осы
саладағы ... ... бір ... ... ... ... он ... салада аса зор дамушылық байқалады. ... ... ... ... екінші дәрежеден жоғары анықталмаған теңдеулер туралы адамдардің
білері ... Енді бір ... ... ... ... ... , ... алгебралық сандар теориясы, алгебралық геометрия,
терулер математикасы қатарлылармен тығыз байланысы бар, шекті топтар ... ... да осы ... ... ... ... осы
себептен де математиканың осы бір көне ... әлі де ... ... ... ... ... axiom ... әр тұрлі екі кесіндінің ұзінірағі мейлі
қанша ұзын, қысқасы мейлі қанша қысқа болсада, ... ... ... кесіндіге тең кесіндіні ұздіксіз қыйып алыуға болады, әрі ... ... ... кейін мынадай жағдайдың біреуісөзсізкеліпшығады: а-сурет
не асып қалмайды , не қысқарақ кесіндіден де ... ... ... ... ұзінірақ кесінді , CD кесіндісі қысқарақ кесінді ... AB ... CD нің ... тең ... ... ... ... онда не AB=n
CD (а -сурет),не nCD

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру8 бет
Алгебра жалпы ұғым ретінде51 бет
Алгебра элементтерін оқыту әдістемесі15 бет
Алгебралық материалды оқыту әдістемесі22 бет
Алгебралық материалды оқытудың педагогикалық негізі45 бет
Есепті алгебралық тәсілмен шешу3 бет
Жазықтықтағы геометриялық салулар және оларды шешу45 бет
Зерттеу процессі кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері4 бет
Математика ұғымы15 бет
Математикалық анықтамалық80 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь