Еңбекақының теориялық негіздемесі және аудиті

Мазмұны

Кіріспе 6

1 Еңбекақының теориялық негіздемесі және аудиті 8
1.1 Еңбекақының мазмұны, нысандары мен жүйелері 8
1.2 Еңбекақы есебінің мақсаты және оның аудитінің негізгі кезеңдері 14
1.3 Еңбекақы есебінің халықаралық қаржылық есепнама стандарты 20

2 ҚР ҚМ Салық комитеті Павлодар облысы бойынша Салық департаментінің Павлодар қаласы бойынша Салық басқармасының мысалында еңбекақы есеп. қисабының есебі 23
2.1 Ұйым сипаттамасы мен еңбекақы саласындағы есептік саясаты 23
2.2 Еңбекақы есебі операцияларының құжатты рәсімделуі 28
2.3 Еңбекақы төлемі есебін ұйымдастыру 31

3 Еңбекақы аудиті 37
3.1 Ішкі бақылау жүйесін бағалау және аудит бағдарламаларын құру 37
3.2 Мәні бойынша аудиторлық процедуралар 39

Қорытынды 43

Қолданылған әдебиеттер тізімі 45

А Қосымшасы Қаржылық есептілік 47
Ә Қосымшасы Анықтамалық материал 49
Б Қосымшасы Графикалық бөлім 53
Кіріспе


Нарықтық экономикалық жағдайда мемлекеттің экономикалық әлеуметтік дамуындағы өзгерістер еңбек саясатына өзінің әсерін тигізеді. Яғни оның құрылымы мен жүргізілу есебінде байқаймыз. Еңбекақы төлемі- заңдылық нормалық тәртіпке сәйкес жұмысшымен көрсетілген қызметке төленетін сыйақы болып табылады. Қазіргі таңда еңбекақы және еңбек есебінің ұйымдық есеп жүйесініндегі орны ерекше зор. Алынған дипломдық жоба тақырыбының кәсіпорындағы алатын орны бөлек және қазіргі кезге өте өзекті проблемала болып саналады. Яғни экномикалық дағдарыс өінің ізін жалақы есебіне де қалдырып кетті, басқаша айтқанда дағдарыспен туындаған еңбек проблемалары ол: жұмыс орнымен қамтамасыз ету, жалақы сомасын уақытында төлеу, жұмыс орнын қысқартпау және т.б. проблемалар еңбек есебі опреацияларының жұмысын қиындата түсті. Осы жағдайларға байланысты көбейіп кеткен заң бұзушылық жағдайлары белең орын алып бара жатыр. Берілген дипломдық жоба тақырыбының мақсаты белгілі бір обьект мысалында жоғарыда аталған проблемаларды жою, яғни қателіктерді табуып мемлекеттік мекеме ұйымындағы еңбекақы есебінің ұйымдасуын ашып көрсету болып табылады. . Қойылған мақсаттарды орныдау барысында төмендегі келесі іс-шараларды орындауымыз қажет:
 қызметкерлермен еңбекақы есебінің теориялық аспектісін зерттеу;
 мемлекеттік мекемедегі ҚР ҚМ Салық басқармасының Павлодар қаласы бойынша салық басқармасының еңбекақы есебінің ерекшеліктерін қарастыру;
 жұмысшылардың жеке құрамының ұйымдық жүйесін зерттеу;
 заң бұзушылық жағдайларға шаралар қодану;
 жұмысшылармен еспайырысу есебін еңбекақы есебін бақылау методикасын ашып аудиторлық талдама жасау болып табылады;
 еңбекақы есебінің аудиторлық тесерісін жүргізу.
Еңбек уақыты есебі. Еңбекақы төлемі есептелуіне негізделген мәліметтер бухгалтерия бөліміне уақытында және еңбекақы аударымдарын жүргізу үшін де уақытында өткізілуі тиіс.
Еңбек және еңбек ақы есебінің негізгі мақcаты:
 өндірілетін өнімдер мен істелетін жұмысқа кеткен еңбек пен оған төленетін еңбекақы мөлшерін анықтау;
 еңбек өніміділігінің өсімін бақылау;
 жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау;
 жұмысшылармен қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін еңбекақы қорынан, қоғамдық тұтыну қорынан және тағы басқа қорлардан бөлінетін қаржыларды бақылау;
 жұмысшы және қызметкерлермен уақытылы дұрыс есеп айырысу;
 өндіріске жедел басшылық жасау үшін тиісті мәліметтер алу;
 еңбек және еңбекақы жайлы статистикалық және бухгалетрлік
Қолданылған әдебиеттердің тізімі


1 Назарова В. Л. Бухгалтерлік есеп корреспонденциясы / Оқу құралы. – Алматы : Экономика, 2002. - 128б
2 Радостовец В. К. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп / Өңделіп және толықтырылып 3-ші басылым. – Алматы : Қазақстан аудит орталығы, 2002. - 484б
3 Сейдахметова Т. А. Қазіргі уақыттағы бухгалтерлік есеп /
Т. А Сейдахметова бірінші басылым. – Алматы : Қаржы қаражат, 2005. – 245б
4 Ғабдуллин Т. Ғ. Қазіргі уақыттағы бухгалтерлік есеп / Өңделіп және толықтырылып 3-ші басылым. – Алматы : Қазақстан-аудит орталығы, 2002. – 123 б.
5 Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік есеп теориясы / Ә. Әбдіманапов бірінші басылым. – Алматы : Евразия, 2002. – 46 б.
6 Ғабдуллин Т. Ғ. Бухгалтерлік есептің салалық ерекшелігі /
Т. Ғ. Ғабдуллин бірінші басылым. – Алматы : Ғылым, 2004. – 214 б.
7 Радостовец В. В. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті көптеген салаларда қолдану / Алматы : Ғылым, 2002. – 321 б.
8 Бухгалтер бюллетені. – 2005. – № 22 – 32 б.
9 В. И. Скала, Н. В. Скала, А. И. Белкин Реформа бухгалтерского учета / Алматы : ИД «LEM», 2000. – 128 б.
10 Баймұханова С. Б. Бухгалтерлік есеп / Алматы : ИздатМаркет, 2005. – 69 б.
11 Абленов С. Е. аудит неіздері / Алматы : Атамұра, 2006. – 236 б.
12 ҚР Еңбек кодексі – Алматы : 2008 жылғы.
13 ҚР Салық кодексі (I и II бөлімі ) – Алматы : Атамұра, 2008 жыл.
14 Адамчук В. В Еңбек экономикасы / М. : учебно- методическое пособие/ институт труда России, 1999 жыл.
15 Бабченко Т. Н. Қаржы және статистика/ М. : ИНФА-М, 2002 жыл.
16 Рендухов И. М., Врублевский Н. Д Еңбекақы төлем есебі./ М. :ИНФА-М, 2001 ж. – 114 б.
17 Самойлов И. В. еңбекақы төлемінің бухгалтерлік есебі // Главбух. – 2002. - № 14. – 42 б.
18 Сейдахметова Т. А. Қазіргі уақыттағы бухгалтерлік есеп /
Т. А. Сейдахметова бірінші басылым. – Алматы : Қаржы қаражат, 2005. – 245 б.
19 Ғабдуллин Т. Ғ. Қазіргі уақыттағы бухгалтерлік есеп / Өңделіп және толықтырылып 3-ші басылым. – Алматы : Қазақстан-аудит орталығы, 2002. – 123 б.
20 Бухгалтер бюллетені № 22, 2005. – 32 б.
21 В. И. Скала, Н. В. Скала, А. И. Белкин Реформа бухгалтерского учета / Алматы : ИД «LEM», 2000. – 128 б.
22 Баймұханова С. Б. Бухгалтерлік есеп / Алматы : ИздатМаркет, 2005. – 69 б.
23 МСФО 19 «еңбекақы есебі».
24 ҚР Еңбек Коедексі- Алматы :Атмұра, 2007 жылғы.
        
        Мазмұны
| |Кіріспе |6 |
|1 ... ... ... және ... |8 ... |Еңбекақының мазмұны, нысандары мен жүйелері |8 ... ... ... ... және оның ... негізгі кезеңдері |14 |
|1.3 |Еңбекақы есебінің халықаралық қаржылық есепнама стандарты |20 |
|2 |ҚР ҚМ ... ... ... облысы бойынша Салық |23 |
| ... ... ... ... Салық басқармасының | |
| ... ... ... ... ... | ... ... сипаттамасы мен еңбекақы саласындағы есептік саясаты |23 ... ... ... ... ... ... |28 ... |Еңбекақы төлемі есебін ұйымдастыру |31 |
|3 ... ... |37 ... ... ... ... ... және аудит бағдарламаларын құру |37 |
|3.2 |Мәні бойынша аудиторлық процедуралар |39 |
| ... |43 |
| ... ... тізімі |45 |
| |А ... ... ... |47 |
| |Ә ... Анықтамалық материал |49 |
| |Б ... ... ... |53 |
| | | |
| | | ... ... ... мемлекеттің экономикалық әлеуметтік
дамуындағы өзгерістер еңбек саясатына өзінің әсерін тигізеді. Яғни ... мен ... ... ... Еңбекақы төлемі- заңдылық
нормалық ... ... ... ... қызметке төленетін сыйақы
болып табылады. Қазіргі таңда еңбекақы және еңбек есебінің ұйымдық есеп
жүйесініндегі орны ... зор. ... ... жоба ... ... орны бөлек және қазіргі кезге өте өзекті проблемала
болып саналады. Яғни экномикалық дағдарыс ... ізін ... ... ... ... ... айтқанда дағдарыспен туындаған еңбек проблемалары
ол: жұмыс орнымен қамтамасыз ету, жалақы ... ... ... жұмыс
орнын қысқартпау және т.б. проблемалар еңбек есебі опреацияларының ... ... Осы ... ... ... кеткен заң бұзушылық
жағдайлары белең орын алып бара жатыр. Берілген дипломдық жоба ... ... бір ... ... ... аталған проблемаларды жою,
яғни қателіктерді табуып мемлекеттік мекеме ұйымындағы еңбекақы есебінің
ұйымдасуын ашып ... ... ... . ... ... орныдау
барысында төмендегі келесі іс-шараларды орындауымыз қажет:
– қызметкерлермен еңбекақы есебінің теориялық аспектісін зерттеу;
– мемлекеттік ... ҚР ҚМ ... ... Павлодар қаласы
бойынша салық басқармасының еңбекақы ... ... ... жеке ... ... жүйесін зерттеу;
– заң бұзушылық жағдайларға шаралар қодану;
– жұмысшылармен еспайырысу есебін еңбекақы есебін бақылау методикасын
ашып аудиторлық ... ... ... табылады;
– еңбекақы есебінің аудиторлық тесерісін жүргізу.
Еңбек уақыты есебі. Еңбекақы төлемі ... ... ... бөліміне уақытында және еңбекақы аударымдарын
жүргізу үшін де ... ... ... және ... ақы есебінің негізгі мақcаты:
– өндірілетін өнімдер мен істелетін жұмысқа кеткен еңбек пен ... ... ... ... ... ... өсімін бақылау;
– жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау;
– жұмысшылармен қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін еңбекақы ... ... ... және тағы ... қорлардан бөлінетін
қаржыларды бақылау;
– жұмысшы және қызметкерлермен уақытылы дұрыс есеп айырысу;
– өндіріске жедел басшылық жасау үшін ... ... ... ... және ... ... ... және бухгалетрлік
қорытынды есеп беру.
Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің Павлодар қаласы ... ... ... ... ... басқармасы салық және тағы ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы
және алеуметтік төлемдердің сақтандыру қорына толық мөлшерде түсуін
қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... регион аралық,
облыстық, қалалық салық ... ... ... ... ... ҚР Конституциясымен бекітілген заңнамалар ішінде іс-
шаралар жүргізеді. Басқарма ... ... ... ... , ... ... дара ... тілдегі мекеме атымен ... ... ... . Басқарма өз атынан азаматтық- құқықтық қатынастарғатүсуге құқылы.
Негізгі ... ... ... ... ... табылады. Басқарма
мемелекет атынан қаржыландырылады
Аталған мақсаттар төменде ... ... ... ... ... ... жұмысын жүргізуде ұйымдастрыған. Зерттелгелі отырған
еңбекақы есебінің ... ... ҚР ҚМ ... ... ... ... ... басқармасы болып табылады.
1 Еңбек ақының теориялық негіздемесі және аудиті
1. Еңбекақының ... ... мен ... ... ... ... бірге қызметкермен жұмыс берушінің
арасындағы еңбек өнімін бөлу механизмін көрсетеді.Еңбек өнімін бөлу келесі
кезеңдермен сипатталады:
... ... ... ... ... ... ... өнімділігімен бөлінеді. Бұл жұмысшының еңбек
құштарлығын арттыруға қолайлы жағдай туғызады;
... - ... ... ... ... қарамастан жоғары
квалификациялық еңбек көбірек төленеді ... ... ... сондықтан бұл жұмысшылардың кәсіби дәрежесін
жетілдіріп толықтыруына құлшыныс тудырады;
– үшіншіден - ауыр және ... ... ... ... ... көбірек мөлшерлерде төленіп мадақталады.
Жұмысшылардың еңбек ... ... ... ... ... сәйкес төлеу сонымен қатар өтем ... ... ... ақы ... қосады. Ынталандырушы төлемдерге:
сыйлықтар , ... ... . Өтем ... ... оның ... міндеттерін
атқару салдарынан туындаған шығындарды өтеуге бағытталған.
Қызметкердің мамандылық дәрежесін анықтау мақсатында еңбек ақы ... ... ... , ... ... ... дәрежесімен
жалақы сомасының арасында тәуелділікті орнатады, яғни ... ... және ... ақы төлемі болып айырып танады .
Негізгі еңбекақы- жұмысшылармен қызметкерлердің ... ... ... яғни олардың істеген жұмысына, атқарған қызметіне төленеді.
Негізгі еңбекақы мына төмендегі аталғандар жатады:
– мерзімді және ... ... ... мен ... ... ... ... еңбек заңына сәйкес шарттарда қаралып ... мен ... ... ... ... ... уақытына
төленетін төлемдер жатады. Бұндай төлемдер қатарына:
– жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек ... үшін ... ... мен қызметкерлердің мемлекеттік, қоғамдық жұмыстарды
атқарған үшін төленетін төлем;
– жас сәбилі аналарға ... ... ... ... үшін
берілетін үзілістерге төленетін төлемдер;
– жас өспірімдердің қысқартылған жұмыс уақытына төленетін төлемдер;
– жұмысшылармен қызметкерлердің кінәсіз ... ... ... ... төлемдер;
– тегін көрсетілген немесе тегін берілетін қызметтер мен заттың
құны;
... ... ... оқу ... және ... ... ... жіберілген уақытына байланысты жұмысшылар ... ... ... ... ... ... ... сондай- ақ демалыс немесе мейрам
күндері кезекшілік атқаратын ... ... ... және ... ... жұмысшылармен қызметкерлердің жұмыс істеген
уақытына, сағаттық немесе күндік еңбекақы ... ... өнім ... ... ... ... яғни оның жұмыста болған уақытына
төленеді.
Мерзімді еңбекақы:
-жай мерзімді;
-мерзімді сыйлықтық.
Жай ... ... ... - ... мен қызметкерлерге еңбекақы
жұмыс істеген уақытына ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылармен қызметкерлерге олардың тарифтік
немесе штатта көрсетілген ... ... ... ... ... ... санына, сапасына, және тағы басқа көрсеткіштердің
өсуіне қарай ... беру ... ... еңбекақы- жұмысшалармен қызметкерлердің еңбек
өнімділігін өсіруге, өнімді өндіруге ... ... ... ... ... ... Еңбекақы есептеудің және төлеудің
келісімді түрін қоданғанда жұмысшылармнен ... ... ... ... өнімінің көлемін немесе санын тариф бойынша белгіленген
кесімді бағаға көбейту арқылы табылады. Кесімді баға ... ... ... ... өнім ... мен ... ... Уақыт мөлшері бір жұмысты ... ... яғни ... ... сағат, адам/ күн өлшемінде көрсетілген уақыт болып табылады.
Кесімді еңбекақының мынадай жүйелері бар:
- ... ... ... ... ... кесімді;
- аккордты;
- жанама кесімді.
Жұмысшылармен қызметкерлерге еңбекақыны есептеудің тікелей
кесімді ... ... бір ... ... бір ... ... істеген жұмысының бәрі тек қана белгіленген еңбек бағасымен
есептелінеді.
Кәсіпорындарда жұмысшылармен қызметкерлерге кесімді ... ... ... ... ... ... өнім өндіруге белгілі бір
мөлшерден артық көлемде өндірген ... үшін ... ... ретінде
төленеді.
Үдемелі кесімді жүйе бойынша төлем - өнім өндіруге ... ... ... ... ... өнімдері үшін қосымша сыйақы ретінде
төленеді. Бұл жүйе көп ... қиын ... де, ауыр ... ... мен ... ... үшін және еңбек ... бір ... ... ... ... ... өндіріс орындарында
қолданылады. Жалпы бұл жүйе келген ұймдарда қолдана бермейді.
Аккордтық жүйесі - ұйымдарда жұмысшылар мен ... ... ... ... еңбекақының бұл жүйесі жоғары сапалы
өндірген өнімнің және орындаған жұмыстың санына, көлеміне қарай ... ... баға ... ... етеді. Сондай- ақ бұл жүйе бойынша ... үшін ... ала ... ... ... мен ... ... Кесімді еңбекақының аккордытқ жүйесі бойынша жұмысшылар мен
қызметкерлерге ... ... ... құрылыс салушы ұйымдарда, жөндеу
жұмысымен айналасатын ұйымдарда және жүктерді тиеп түсірумен айналысатын
өнеркәсіп орындарында ... ... ... ... ... ... ... мен қызметкерлеріне емес, оларға қызмет ететін ... ... ... Яғни бұл жүйе ... ... ұйымдағы
станоктардың, жабдықтардың және тағы басқа да ... ... ... ... ... ... өнім ... үшін слесарьларға,
операторларға және жөндейтін және оларды жұмысқа дайындайтын ... ... ... ақы ... ... ... ... жұмыс уақытына еңбекақы
есептеу және оны төлеу. Халық шаруашылығы салаларындағы ұйымда ... ... ... күні бір ... қысқыртылады. Бұл күні жұмыс
істеген жұмысшы қызметкердің еңбекақылары былай ... ... ... түрі ... жұмысшылармен қазметкерлерге өндіріп
шығарған өнімдері мен детальдарының, сондай- ақ атқарған қызметінің санымен
көлеміне байланысты белгіленген мөлшерде ғана ... ... ... ... ... мерзімді түрі бойынша еңбекақы есептелініп
төленіп жүрген жұмысшылар мен ... бұл, яғни ... ... үшін ... ... ... ... мөлшердегідей еңбекақы төленуі
тиіс.
Жасөспірімдерге еңбекақы төлеу.
Кәсіпорындарда аптасына алты күн ... ... бір күн ... ... ... ... осы ... жұмыс істейтін 16-18 жас аралығындағы
жасөспірімдерге белгіленген ... ... ... алы сағаттан, 15-16 жас
аралығындағы жасөспірімдерге 4 ... ... ... Егер ... 5 күн ... істеп 2 күн демалатын жағдайында жұмыс ... 16-18 жас ... ... үшін 7 сағатта, 15-16 жас 5
сағаттан апауы тиіс.
Жас сәбилі аналардың ... және ... ... үшін ... уақытына төленетін төлем. Еліміздегі заңға кәсіпорындар ... ... ... және ... ... ... мен
қызметкерлердің арасындағы бір жасқа толмаған жас сәбилі аналарға демалуы
және жас сәбиді тамақтандыруы үшін жұмыс ... ... ... ... кем ... үзіліс беріледі. Демалуға және ... ... ... үшін ... ... ... ... немесе атқарған жұмыстар үшін төленетін
төлем. Кәсіпорындарда кешкі сағат 22.00- ден ... яғни ... ... ... ... белгіленген жұмыс уақыты түнгі уақытта істелген жұмыс
уақыты болып саналады.
Орташа еңбекақыны есептеу тәртібі.
Ұйымдарда жұмысшылар мен қызметкерлерге төленетін ... ... ... ... уақыттағы алған еңбекақысының ... ... ... ... ... ... байланысты
есептелінетін мұндай төлемдерге мыналар жатады:
– мемлекеттік және қоғамдық ... ... ... ... төлем;
– қызметтік іссапарда болған уақыты үшін;
– жас сәбилі аналарға демалу және тамақтандыру үшін;
– жас ... ... ... ... ... ... ... шықпаған жағдайда;
– -жұмысшалр мен қызметкерлерге еңбек демалысы ... ... ... үшін төленетін;
– зейнетақы, табыс салығы және жылдық жұмыс нәтижесі ... ... және таға ... ... жұмыс істегені үшін төленетін еңбекақы.
Біреудің орнына уақытша ... ... деп ... ... ... ... сәйкес уақытша жұмыста жоқ ... ... ... ... ... Уақытша жұмыста жоқ адамның жұмысын немесе
қызметін ... ... ... немесе қызметкерге жүктеу үшін кәсіпорын
әкімшілігінің бұйрығы шығарылуы тиіс. Егер ... ... жоқ ... тағайындалған қызметкер уақытша жұмыста жоқ адамның штатта
қарастырылған орынбасары болып ... ... ... оның ... ... мерзімі 12 күннен артық уақытқа созылмаса, онда бұл ... ... ... ... ... үшін ... қосымша еңбекақы
төленбейді. Егер уақытша жұмыста жоқ ... ... ... ... штатта
қарастырылған орынбасары болып табылса және ... ... ... 12
күннен артық уақытқа созылса, онда уақытша біреудің қызметін ... ... ... Бос ... ... пен ... ... тағайындау уақытша біреудің қызметін атқару емес ол жұмысшылармен
қызметкерлердің ... ... ... ... ... де, ол ... қызметкерге міндетін атқарып жүрген, яғни бос жұмыс орнының
қызметіне ... ... ... ... ... ... қан ... күніне, яғни
донорлық міндетті аиқарған күніне төленетін төлем.
Кәсіпорындарда жұмысшылармен қызметкерлердің қан тапсырған, яғни
донорлық ... ... күні ... босатылуға тиіс. Қан тапсырған
жұмысшылар мен қызметкерлердің қалауа бойынша оларға бұл ... ... ... күн ... ... ... бұл ... яғни демалуға
тиісті күннің кезекті ... ... да ... ... ... Қан
тапсырғаны үшін жұмысшылармен қызметкерлердің жұмыста болмғанына, бұл ... ... ... ... ... ... жұмыстың тоқтап қалған уақытына
төленетін төлем. Ұйымдардың жұмысшылармен қызметкерлерге олардың ... ... ... ... ... ... Егер жұмыстың тоқтап
қалуына жұмысшылармен қызметкерлердің ешқандай ... ... ... ... ... 50 % ... ... Жұмыстың тоқтап
қалуына байланысты кәсіпорын жұмысшыарымен қызметкерлері уақытша басқа
жұмысқа ауыстырылуы ... Егер ... ... ... ... ... ... әкімшілігі ұсынған басқа жұмысты
орындаудан бас тартса онда ешқандай еңбекақы ... ... ... ... ақау үшін ... ... Ақау
деп өнім өндіру барысында сапасы жағынан белгіленген стандартқа сәйкес
келмейтін немесе ... ... сол ... ... тікелей
пайдалануға жарамсыз болып, тек қана түзеткеннен ... ... ... ... ғана ... ... ... айтады.
өндірілген өнімдер, орындалған жұмыстар ұйымдағы жұмысшылардың кінәсынан
толығымен жарамсыз ... ... онда бұл ... ... ... үшін ... ... еңбекақы төленбейді. Егер
өндірілген өнімдер немесе дайындалған бұйымдар жартылай жарамсыз ... ол ... ... ... жұмысшыларға төленетін төлем мөлшерін,
кәсіпорынның әкімшілігі өнімнің жарамдылық ... ... ... ... ... төленетін еңбекақы мөлшері тариф бойынша осы
өнімді өндірк үшін белгіленен ... 50 % -нан ... ... Бұл
төленетін төлем осы жұмысқа мөлшерленген уақытқа ғана ... ... ... ... ... ... ... құны олардың еңбекақыларынан ұсталуы тиіс. Бірақ бұл
ұсталуға тиісті соманың мөлшері сол жұмысшының орташа ... ... ... ... ... ... ... қастандықпен
бұзған жағдайда келтірілген зиянның самасы ... ... ... ... ұсталады. Егер кәсіпорында өндірілеген өнімдер
жұмысшылармен ... ... ... ақау қатарына жатқызылатын
болса, онда бұндай өнімдер үшін ол өнімді ... ... ... мен ... ... ... ... еңбекақысының
2/3 мөлшерінде ... ... ... ... ... ... ақау ... ол өнімдерді өндіру үшін пайдаланылған
материалдардың материалдардың сапасының нашарлығынан немесе ... ... ... немесе жұмысшылармен қызметкерлердің
кінәсінсіз боған ақау өнімді немесе жұмысты ұйымның ... ... ... ... белгілі болса, онда ол өнімдерді өндіріп
шығарған, дайындаған жұмысшылармен қызметкерлерге еңбекақы толық тарифтік,
яғни ... ... ... ... ... қызметкерлердің мерзімінен тыс уақытта орындаған
жұмыстарына, атқаратын қызметтеріне ... ... ... ... ... ... уақыты белгіленген кәсіпорындарда жұмысшылармен
қызметкерлердің бекітілген уақытынан өзге уақытта ... ... ... ... тыс ... ... ... бір жасқа толмаған
баласы бар аналар, жүкті әйелдердің ... ... Ал бір ... 8 жас
аралығында балалары бар аналар мұдай уақыттағы жұмыстарға тек ... ... ... ... мен ... тыс ... жұмыс істеген еңбегі тек қана ақшалай ... ... ... ... түрі ... ... ... тыс уақытта істеген жұмыстың алғашқы
2 сағатына өзіне ... ... ... 1,5 есе мөлшерінде
еңбекақы есептелініп, төленеді. Ұйымда ... ... ... ... ... ... тыс ... істеген жұмысшыларының алғашқы екі
сағатына сол уақытта атқарған жұмысына тиісті еңбекақының 50 ... ... ... сағаттарға 100 пайыздық мөлшерінде қосымша еңбекақы алады.
Жұмысшылармен қызметкерлердің жұмысқа амалсыздан шықпай қалған
уақытта еңбекақы төлеу тәртібі. Кәсіпорындарда ... ... ... ... қайта орнасқан жұмысшылармен мен қызметкерлерге сот
органдарының ... ... ... ... бастап үш айға дейінгі
жұмысқа шықпай уақытына орташа ... ... ... ... Басқа
жұмысқа келісімсіз ауыстырылып кейінен бұрыңғы жұмысына қайта келтірілегн
жұмысшылар мен ... ... ... басқа жұмысқа ауысқанда
төмен дәрежелі жұмысты атқарғаны үшін алған еңбекақысының арасындағы айырма
сомасы төленеді. Бірақ ... ... ... ... үш ай мерзімінен
аспауы тиіс.
Ұйымдардағы жұмысшылармен қызметкерлердің еңбеккпе ... және ... ... ... ... үшін оларға
берілетін уақытқа жәрдемақы ... ... ... ... ... заң ... 14 жасқа толмаған сырқат баланы ... ... ... ... оны күтімге алу қажет болатын уақытқа
дейін ... ... оның ... 10 ... күннен аспауы тиіс.
Егер бала 10 күннен аса ... ... етсе онда ... ... ... ... анықтамасы беріледі. 3 жасқа толмаған ауырған баланың
ата-анасының ... ... ... ... ... уақытша жарамсыздық
парақшасы бойынша баланың ауырған ... ... ... ... ... ... жарамсыздыққа жәрдемақы мына
жағдайда төленбейді:
– өзіне берілген және басқа да міндеттерді атқарудан бас ... ... зиян ... сондай- ақ өтірік ... ... Егер ... ... ... ... ... қойған болса онда сот шешімімен жәрдемақы
қайтарылуы тиіс;
– еңбекке уақытша жарамсыздығы жұмысшылар мен ... ішіп мас ... ... ... ... уақытша жарамсызыдғы қылмыс істеу салдарынан болған
жағдайдағы зақымданудан болса;
– өз бетінше ... ... ... жұмысшылармен қызметкерлердің кезекті еңбек демалысына
немесе пайдаланбаған демалысына ... ... ... сол демалысқа барар
алдындағы 12 айдың еңбекақысының қосындысын 12- ге ... ... ... ... Бұл ... соманы әр жылдың жұмыс ... ... ... басқа) 12 бөлу арқылы табылатын коэффициентке ... ... ... бір күніне тиісті төлем ... ... ... және ... ... ... Жұмысшылар мен
қызметкерлердің еңбекақысынан кәсіпорынның бухгалтериясы ... ... ... ... жатады:
– жинақталатын зейнетақы қорныа аударылатын сома (10 %
мөлшерінде);
– жеке ... ... заң ... үкім қағазы бойынша ұсталатын ұсталымдар
(алимент, айыппұл және тағы да ... ... ... ... тауарларды, заттар үшін жұмысшылар мен
қызметкерлердің міндеттемесі бойынша ... ... мен ... ... ... ... пен артық төленген төлемдер сомасы;
Еңбекақыдан ұсталымдар. Заңдылық нормалыһарға сәйкес жұмысшының
еңбекақысынан жұмыс ... ... ... ... жеке ... тапсырыс қағаздары, аванстық төлемдер.
Жеке табыс салығы. Еңбекақы жұмысшының материалды және
әлеуметтік ... ... ... Салық кодексінің 145 б. ... ... жеке ... салығы ұсталынып отыруы тиіс. Жеке табыс
салығы ай сайын төленеді. Жұмысшының салық кезеңінің аяғына ... ... ... ... ... еңбек кезеңіне жеке табыс салығының
қайта есептелуі жүргізіліп жұмысшыға табыстарымен табыс салығының анықтама
қағазы беріледі.
1.2 Еңбекақы ... ... және оның ... ... кезеңдері
Еңбек және еңбек ақы есебінің негізгі мақcаты:
– өндірілетін өнімдер мен істелетін жұмысқа кеткен еңбек пен оған
төленетін еңбекақы ... ... ... ... өсімін бақылау;
– жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау;
– жұмысшылармен қызметкерлерге ... ... үшін ... ... ... қорынан және тағы басқа ... ... ... ... және ... уақытылы дұрыс есеп айырысу;
– өндіріске жедел басшылық ... үшін ... ... алу;
– еңбек және еңбекақы жайлы статистикалық және бухгалетрлік
қорытынды есеп ... ... ... мен ... есебін ұйымдастыруды одан әрі
жетілдіру үшін мынадай жағдайлар қажет:
– еңбектің ... мен ... ... көлемін ұлғайтуға
ынталандыратын еңбекақының тиімді түрлерін кеңінен қолдану;
– еңбек пен өндірісті басқарудағы ғылыми жолмен басқарудың типтелген
прогрестік ... ... ... ... ... беру ... ... да түрлерін
жұмыстағы жетістіктермен тығыз байланыстра отырып ... ... ... пен ... ... осы ... ... сай есептеу мен
ұйымдастыру техникаларын қолдану, алғашқы есеп жүйесін жетілдіру
мен жеңілдету.
Аудит - бұл тәуелсіз экспертиза және ... ... ... ... Ішкі бақылау тексерісі мен бухгалтерлік
есептің ... ... ... ... талдама, кеңестік қызмет
көрсету обьектісі.
Аудитор ... ... ... ... ... ... ... Осы мақсатты іске асыру жолында 1995 жылдың 21 шілдесінде
аудитірлік этика кодексі қабылданды. Этика кодексі ... ... ... ... сәйкес ұстауын қадағалайды.
Аудитттің негізгі кезеңдері келесіден тұрады:
Бастапқы кезең.
Клиент таңдауы мен аудиттік тексеріс жүргізу жайлы шешімдер қабылдау:
а) аудиторға ... ... ... ... ... ... ... айналысады. Бұл оның аудиторлық тексеріс жұмысын құруға
көмек береді. Сонымен қатар клиенттің ... ... және ... ... ... клиент бизнесін зерттейді. Бизнесті зерттеуде ... ... ... ... ... ақпарат;
2) тексеруге жататын ұйым қызметінің бағыттары;
3) аудит тексерісінің мақсаттары;
4) алдынала аудит тексерісінің көлемімен күрделілігін зерттеу бағалаау;
5) өткен жылғы ... ... ... ... ... басқармасымен, банктермен , ... ... ... ... ... есеп ... есепнама құрылымын танысу;
8) клиенттің бизнесін зерттеу нәтижесінде ... ... яғни ... алдында өзіне алынған тексеріс жөнінде
міндеттемелерді анықтау.
Клиент ... ... ... ХАС 210 ... текесерістерін
өткізу шарттары» сәйкес аудитор тексеріс өткізуге байланысты ... ... ... ... ... және т.б. ... ... аудитор жағынан талаптар қойады. Егер ... ... ... ... ... өткізу саласн анықтай отырып және
аудиторлық тексерістің мүмкін екендігін анықтаса ... ... ... ... Міндеттеме хатында орнатылған талаптар мен міндеттемелер
келісім- шарт ... ... ... табылады.
Аудиттік тексеріс жүргізуге келісім-шарт орнату- ... ... соң ... ... ... келісім шарт
орнатылады. Келісім шарт аудитормен ... ... ... ... ... ... болып есептелінеді. Келісім шарт келесі ... ... шарт ... көрсетілген қызмет көлемі;
– екі жақ міндеттемелері мен жауапкершіліктері, құқықтары мен
тексеріс өткізу мерзімі;
... ... ... ... тағы басқа шарттар.
Аудиторлық бағдарлама және жоспарлау. ХАС 300 «Жоспарлау» сәйкес,
жоспарлаудың ... ... ... ... ... өткізу. Жоспарлау
жұмысы аудиторға нақты проблемалармен тексерісті уақытында тапсыруына
көмектеседі.
Сондай- ақ бұл ... ... ... тексеріс жұмыстарын
рационалды бөлу және басқа аудиторлармен атқарылып жатқан ... ... ... ... ... әр ... ... тиіс, оның мақсаты:
– аудиторлық процедуралар көлемін анықтау;
– тексеріс өткізу ұсталымдарын бағалау;
– аудит тексерісінің сапасын орнату.
Жоспарлау үрдісін ... ... ... болады:
– алдынала жоспарлау;
– клиент жайлы жалпы ақпараттар жинау;
– аудиторлық қатерлермен мәнділікті бағалау,
– ішкі бақылау ... ... ... ... мен ... ... құру.
Алдынала жоспарлау келесіден тұрады:
– клиентті таңдау мен ... ... ... ... ... ... ... персоналды таңдау;
– аудит ткесерісін өткізуге келісім құру.
Клиент жайлы жалпы ақпараттар ... - ХАС 310 ... ... ... ... саласында білімі болуы тиіс.
Аудитор жалпы клиенттің бизнес саласымен оның ... ... ... ... ой пікірінің қалыптасуына негіз ... ... ... ... ... ... ... анықтауға;
тиімді жоспарлап аудит тексерісін жүргізу;
уадиторлық дәлелдерді бағалау.
Аудиторлық қатерлермен мәнділікті бағалау. Мәнділікті бағалау келесі
кезеңдерден тұрады:
мәнділікті бағалау;
мәнділік жайлы алдынала ой-пікір;
есепнама ... ... ... ... ... ... ... анықтау;
жалпы бағаламаны мәнділіктің алдыңғы ой- пікірлерімен ссалыстыру.
МСА 400 «қатерлермен ішкі бақылауды бағалау» сәйкес ... ... ... ... қатерлерді бағалауы тиіс.
Аудитрлық қатер- бұл аудиторлық тексеріс өткен соң және дұрыс қортынды
берілгенінен соң ... ... ... болу ... ... өз ... ... қатерелер:
ажырамас қатер (ІR)- бұл ішкі бақылау жүйесінің болмауы жағдайында қаржалық
есепнамаға қателіктердің ... ... ... (СR)- бұл ішкі ... ... ... ... анықтамайды ;
анықталмайтын қатер (DR)- бұл аудитордың тексеріс ... ... ... ... ... ... 10 %. ... формуламен анықталады
AR=IR(CR(DR
(1.1)
DR = AR (IR(CR)
(1.2)
IR=AR (DR(CR)
(1.3)
CR=AR( (IR(DR)
(1.4)
Ішкі бақылау жүйесін бағалау. Ішкі бақылауды анықтау тәсілдері ... ... ... мен ... ... құру. Алдынала жоспарлау
процессінде алынған мәліметтер негізінде аудитор жалпы жоспардың құруымен
және оның ... ... ... ... кіріседі. Аудит ХАС
300 «жоспарлау» сәйкес бағдарламны құжатты рәсімдеп құруы тиіс.
1. ... – Ішкі ... ... ... ... анықтайтын тәсілдер |Ақпарат көзі ... ... ... ... ... жұмыс құжаттары |
|Клиентпен дайындаған жүйенің құжатты |Есептік ... ... ... ... ... ... схема; басқармалық нұсқаулар.|
|Клиент қызметшілерін сұрау |Ішкі бақылауды бағалау қағазы ... ... ... ... ... қатар тексерісті бақылау құралы болып ... әр ... ... ... көрсетіледі. Аудит бағдарламасы ... ... үшін ... ... ... ... ... бақылау;
аудиторлық процедураларды жазу.
Аудиторлық дәлелдеме. Удиторлық тексеріс нәтижесінде ... ... ... ... ... өткізілген
тексеріс дәлелеі ретінде саналады. Олар ... ... ... ... ... ... дәлелдемелері кәсіпорынның өзінен және 3 жақ тан
алынуы ... атап ... ... ... ... және ... қатынастарын зерттеу, есепшот фактуралары және т.б.
Әкімшілікпен берілетін мәліметтерге келесіні жатқызамыз:
алғашқы құжаттар, статистикалық ... ... ... ... есеп регисторлары;
таладма нәтижелері, ауысша сауалдама, инвентаризация нәтижесі.
Дәлелдеме алу процессі келесі кезеңдерге бөлуімізг болады:
мақсат таңдауы;
дәлелдемелерді жинау және сараптау;
дәлелдерді ... ... алу ... ... процедуралар
жүргізіледі, келесі түрмен жүргізіледі:
ішкі бақылау жүйесі жайлы дәлел жинау ... ... ... ... тексерістер: аналитикалық процедуралар, шаруашылық
операцияларды тестілеу.
Аталған процедуралардың нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Аталған процедуралардың нәтижесінде: ой-
түйіндемеден бас тарту мүмкін немесе ... ой- ... ... ХАС 500 ... ... ... аудитор қаржылық есептің
бекітімін ... ... ... мәні бойынша жүргізліген процедуралар
негізіндегі алынған дәлелдемелермен бақылау тестілері ... ... ... ... ... Келесідей
категориялардан тұрады:
бар болуы - яғни баланста көрсетілген капиталмен міндеттемелердің есептік
кезеңге ... бар ... ... ... - ... ... активтердің шынында
кәсіпорынға тиесілі екенін растау;
сәйкестік - өткізілген шаруашлылық операциялармен оқиғалардың экономикалық
субьекке қатынасының боуын растайды;
толықтық - ... ... ... ... капитал толық, түгел
көрсетілеген;
бағалау - бухгалтерлік есепті ... ... ... ... ... тексеру;
өлшем (нақтылық) - бас кітаппен есептік ... ... ... ... мен айқындай - белгелі есепшот мәліметері типтік жоспарға сәйкес
келеді, қаржылық құжаттарда топтастырылған.
Дәлелдеме алу ... ... ... ... дайындау. ХАС 700 «Аудиторлық есепнама
қаржылық есеп бойынша» сәйкес ... есеп ... ... ... ... ... есеп ... есеп 3 бөлінеді:
мінсіз аудиторлық есеп- яғни егер тексеріс жүргізу нәтижесінде алыңғын
ақпараттар ... ... ... ... дрыс ... бұндай жағдайда
мінсіз есеп қорытындыс беріледі;
шартты аудиторлық есеп қорытындыс- яғни ... ... ... емес қателіктер туындау жағдайында ескеріліп беріледі;
жағымсыз аудиторлық есеп- бұл егер аудиторлық тексеріс нәтижесінде қаржылық
есепнаманың нақты және толық, дұрыс ақпаратын ... ... ... бас тарту- егер аудиторлық тексеріс кезінде
аудиторға ... ... ... ... көлемде берілмесе, және
аудиторлық келісім шарттағы талаптарды бұзу жағдайында ... ... ... бас тартады.
1.3 Еңбекақы есебінің халықаралық қаржылық есепнама стандарты
19 ХҚЕС сәйкес жұмысшыларға сыйақылардың 5 санатын анықтайды:
қысқы мерзімді ... ... жыл ... ... ... ... уақытша жарамсыздық демалысын төлеу, ақшалай емес түрде сыйақылар
(медицинлық көмек, тұрғын үй мен көлік транспортымен қамтамасыз ету);
еңбек ... ... ... ... (зейнетақы, өмірді
сақтандыру, еңбек кезеңінің медициналық көмектер);
тағы басқа ұзақ мерзімді сыйақылар, жұмысқа жарамсызыдқ бойынша пособиелер,
кезекті еңбек ... ... ... ... ... қызметтерін келесі сыйақылардың
орнына берудегі қысқа мерзімді сыйақыларды ... ... ... ... ... қолданылады:
Жұмысшыларға сыйақы- ұйыммен берілетін сыйақының барлық формалары мен
төлемдер ... ... ... ... сәйкес беріледі.
Жұмысшыларға қысқа мерзімді сыйақылар- жұмысшыларға төлемдер, 12 айлық
мерзім ішінде төленетін төлем.
Ұйым ... ... ... төленетін болашақ шығындарды төленетін
кезекті демалыс ... ... ... ... ... кезең ішінде қызмет көрсетсе, зейнетақы қорына
аударылуға тиісті салымдарды ұйым ... тиіс мына ... ... ... ... ... қорына аударымдар міндеттемелерінің дисконтты
сомасын анықта мақсатында болжамалы шартты ... ... ... ... ... ... ... (немесе жинақталған сыйақының қызмет
кезеңіне пропорционалды бөліндісі)әр бір қызмет мерзімінің ... ... ... ... ... ... ... дисконтты сомасын анықтау
мақсатында ұйым сыйақыны қызмет ... бөлу ... ... ... Ал егер ... ... ... аяғында бастапқы кезңдермен
салыстырғанда жоғары ... алып ... ұйым ... ... ... ... ... рет ие болған уақытынан бастап;
сыйақларды алу құқығы болашақтағы қызметке тәуелсіз уақытынан бастап ... ... ... түрінде мойындау сомасы:
есептік кезеңге анықталған міндеттемелердің дисконттық ... ... тең ... тиіс;
міндеттемелерді орындауға бағытталған есептік кезеңге анықталған ... әділ ... ... ұзақ ... ... ... ... көрсетілген
статьялардың таза сома мөлшерін шығыс немесе табыс түрінде мойындауы тиіс:
ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... тиісті өткен уақыттағы қызметтер сомасы.
Жұмыстан босатылу пособиелерін ұйым міндеттеме мен ... ... егер ... ... ие болу жағдайында:
зейнетақы жасына жетке қызметкерлерді жұмыстан босату;
жұмысшыға өз еркімен жұмыстан босатылу ұсыны ... ... ... ... ... ... ... бастап 12 айлық
мерзімнен кейін төленетін болса, ол сома дисконтталынуы тиіс.
Жоспар активтері өзіне келесіні қосады:
жұмысшыларға ұзақ ... ... ... ... ұзақ ... ... ... бұл:
есептелуші компаниядан заңды түрде жекеленген , жұмысшыларға ... және ... ... ... тиесілі.
тек қаржыландырумен сыйлықтар төлеу мақсатында қолданады, басқа да несие
төлемдерін төлеуге қолданбайды және есеп ... ... ... тек ... ... ... мүмкін:
қорда қалған активтер есеп беруші компанияның жұмысшылар алдындағы еңбек
сыйлықтарын төлеуге және тағы басқа міндеттерін орындауға ... ... ... ... ... ... қойған сыйлықтарға
өтем ақы.
Сақтау полистері бұл есеп ... ... ... ... ... сақтандыру полисі;
Әділ құн - бір бірінен тәуелсіз, өз еріктерімен белгіленген сомаға
активті ... құны ... ... ... - зейнетақы активінен түскен пайыздық табыстар,
дивиденттер және тағы басқа табыстар.
Актуарды ... мен ... ... ... ... жорамалда өзгертулер нәтижесі.
Кезекті еңбек демалыстарын компания қысқа ... ... ... ... ... келесідей мойындауы тиіс:
жинақтаушы еңбек демалысы төлемдері;
жинақтаушы емес еңбек демалыстары төлемдері.
Міндеттемелер қосымша ... ... ... ... ... ... орнында болмауын әр ... ... ... ... ... ... ... салдарынан;
балаға к.тім жасау себебіне байланысты.
Төленетін демалыстар келесі категорияға:
жинақтаушы;
жинақтаушы еме.
Жинақтаушы демалыстар- ... ... ... өтелмеген жағдайда,
болашақ кезеңге ауыстырылып төленуі мүмкін. Жинақтаушы төленетін демалыстар-
компенсацияланушы немесе ... ... ... ... ... ... ... болашақтағы шығындар
қосымша сама түрінде бағалануы тиіс.
Болашақта ... ... ... ... шығындарды компания
келесідей мойындауы тиіс:
өткен оқиғалармен туындаған төлемдер;
міндеттеме ... ... ... ҚР ҚМ ... комитеті Павлодар облысы бойынша Салық департаментінің
Павлодар қаласы бойынша Салық басқармасының мысалында еңбекақы ... ... Ұйым ... мен ... ... ... ... ССР Министрлігінің № 112 бұйрығымен 16.03.1990 ж. Мемлекеттік
Салық ... ... ... ... ҚР заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Мемлекет
басшысының ... 09. 07.1991 жылы ... Салқ ... ... басқарма облыстық қаржы басқармасынан жеке құрымға 09.07.1991
жылы бөлініп шықты.
01.01.2009 жылға штаттық ... саны 559 ... ... ... қала басқармасы- 254 адамды құрды.
Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің Павлодар қаласы Салық
Басқармасы ... ... ... ... басқармасы салық және тағы басқа
міндетті ... ... ... ... ... міндетті зейнетақы
және алеуметтік төлемдердің сақтандыру қорына толық мөлшерде түсуін
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... регион аралық,
облыстық, қалалық салық басқармаларынан тұратын ... ... ... ҚР ... ... заңнамалар ішінде іс-
шаралар жүргізеді. Басқарма заңды тұлға түрінде тіркеліп , ... ... дара ... тілдегі мекеме атымен соғылған ... ... . ... өз ... ... ... ... құқылы.
Негізгі устав басқарма құжатының құрамдамасы болып табылады. Басқарма
мемелекет атынан қаржыландырылады.
ҚР Қаржы министрлігінің ... ... ... ... келесі
функцияларды іске асырады:
салық төлемдерінің толық көлемде түсуін;
заңнаманың жүргізілуін қамтамасыз ету;
салықытық жане салықтық емес төлемедердің ... ... ... ... ... жоспарлауда таладама жасау және т.б болып
табылады.
Басқарма құзіреті:
– басқарма ... ... ... ... , негізгі ... ... мне ... ... ие. ... сомасы
басқарма балансында көрсетілген;
– басқармаға өз еркімен мүліктерді жекешелендіріп ... ... ... ... ... ... қр заңнамасымен бекітілген жағдайда ... ... тыс ... ... ... беріледі.
Басқарма жұмысының құрылымы:
– басқарма тура ... ... қр ... ... ... тәуелді;
– басқарма бастығын қр қаржы министрлігінің салық ... ... ... ... 3 орынбасарға ие.
– басқарма бастығы басқармаға тиесілі ... ... ... ... ... ... ... бастығы жұмысшалырдың құзіретімен міндеттерін
анықтайды;
– басқарма бастығының болмауы ... оның ... ... ... ... атқарады.
Салық Басқармасы орталықтандырылған ... ... ... ... 5 адамнан тұрады. Мекеме мекен-жайы: Қазақстан
Республика Павлодар қаласы,Победа ... ... ... ... және салық есеп бойынша нормативтік актіоерге сәйкес
бухгалтерлік және салық есебін іске айырысу ;
– негізгі құрал ... және ... ... ... ... және ... ... пайдалануын қамтамасыз ету жөніндегі
қаржы опреацияларын бақылауды іске асыру;
– баскқарманың ... және ... ... құру ... ... ... ... бақылауды іске асыру.
Жалпы бөлім басқармасының неізгі міндеті ... ... ... түрлі төлемақылардың (штраф, квартылдық салық төлемдері, т,б,қосымша
табыстар) уақытында төленуін қадағалап отыру болып табылады. Сонымен қатар
басқарма ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... пен шығыс есебін құру. Ақша ... ... ... ... орындау кезінде:
– материалдық- жауапты тұлғаны тағайындауға,босатуға, ... ... ... ... ал ... ... және ... сұраныс салады, қаражаттар ... ... ... ... ... ... және бақылауды
дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз ету шараларын қабылдайды;
– бөлім ... ... ... ... ... ... ... бухгалетрлік және салықтық есептеуді ұйымдастыруды және әдіснаманы
жақсарту жөнінде белгіленген тәртіпке қосымша енгізу, бухгалтерлік
қызметкерлерін ... ... ... ... ... бастапқы құжаттар дерегі негізінде ... есеп ... және ... асыру;
– жұмысақыны, іссапар шығынын және басқа да опреацияларды есептеуді
ұйымдастыру;
– салықты есептеуді, бюджеттегі басқада міндетті төлемақыларды ... ... ... ... есеп ... ... негізгі құрал- жабдықтарды, тауар- материалдық қорлары ... ... ... ... банк ... ... ... ақша аударуды іске асыру;
– қаржылық, салықтық және статистикалық есеп беруді ... ... ... ... ... ... ... тауар- материалдық қорларға, ... есеп ... және ... ... ... ... белгіленген тәртіпті сақтау;
– белгіленген мерзімде дебиторлық және кредиторлық берешекті ... алу, ... ... ... жетіспеушілікті, дебиторлық берешекті және басқа да ысыраптарды
бух. баланстан заңды түрде есептен шығару;
... ... ... ... ... бастапқы
құжаттарды әзірлеуде белгіленген тәртіпті сақтау;
– бух. ... ... ... ету, ... блгіленген
тәртіппен оларды ресімдеу және тапсыру.
Бөлім қызметін ұйымдастыру.
Бөлімді бас ... ... ... ... ... ... және штаттық саны бөлімнің жалпы ережесімен ... ... ... ... ... ... бухгалтердің орынбасарын- бухгалтерлік есептеу бөлімнің бастығын
және бухгалтерлік есептеу бөлімінің мамандарын лауазымға тағайындау ... ... ... ... ... заңнамасымен және
Салық басқармасының жергілікті аактісімне іске асырылады.
Бөлім бастығы өз міндеттерін ... ... ... ... ... ... басшылық жүргізеді, бөлім қызметкерлерінің
араларында міндеттерді бөледі;
– бөлім ... ... ... ... қарастыруға бөлім
бастығына ұсынады;
– өз құзіреті шегінде құжаттарға қол қойып және ресімдейді;
... ... ... ... және ... бостау,
демалыстар беру, қызметкерлерді жұмысқа қабылдау туралы бөлім
бастығына ұсынады;
– бөлім қызметкері еңбек ... өрт және ... ... ішкі
еңбек тәртібі туралы талаптарды сақтау үшін бақылауды ... бас ... ... ... ... ... жоқ ... демалыс,сырқаттану, іссапар және басқа да
себептермен) оның ... ... ... ... беру ... ... ... қызметкерлерге қысқа мерзімді сыйақы;
– еңбек жұмысының аяқталу барысында тиесілі ... ... ұзақ ... ... ... орнын жоғалтумен бйланысты компенсациялық төлемдер;
Жалақымен сеспайырысу келесі тәсілмен жүргізіледі - уақытты- сыйақылы.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырып ... ... адам - ... бас
бухгалтері.
Инвентаризациялау - жыл сайын жүргізіледі.
Қаржыландыру - Павлодар облысы Қаржы басқармасымен ... ... - ... ... ... мерзімді сыйақылар - атқарылған қызметке 12 айлық мерзім ішінде
төленеді.
Басқада ұзақ мерзімді сыйақылар:
... ... ... еңбекақы сыйақылары:
– еңбек қызметінің соңына төленеді.
Қысқы мерзімді сыйақылар келесі категориларға төленеді:
– еңбек қызметінің аяқталуына сыйқылар;
– басқа да ұзақ ... ... ... ... ... ... ... компенсаиялық төлемдер.
Қызметкерлерге қысқа мерзімді сыйақылар беріледі:
– жалақы мен әлеуметтік салымдар;
– кезекті еңбек ... ... ... ... ... кейін 12 айлық мерзім ... ... ... ... емес ... ... мерзімді төлемдер бойынша резервтер құру:
– жыл сайын, 12 ай ішіндегі орта ... ... ... ... құру базасына жоспарлы (бюджеттік) мәліметтер алынған;
– резерв ... ... ... ... ... жылына бір
рет өткізіледі.
Еңбек қызметінің аяғына сыйақылар:
– зейнетке шығу сыйақылары;
– басқада ... ... және ... ... ... ... келсі қызметтер көрсетіледі:
– зейнеткерлік төлемдер;
– зейнеткерлерге материалдық көмек;
– медициналық қызмет;
– демалыс курортарына ... ... - ... мерзімге толмай, жұмысшыны
қызметінен босату жағдайында төленеді.
Еңбекақы ... ... ... ... уақытты сыйақылы.
Басқада міндеттемелер жөнінде мойындалған сомалар- таза ... ... ... ... ... есептелген зейнеткерлерлік міндеттемелердің
дисконтталған ... ... ... ... есетік кезеңгіге зейнетақы
активтерінің әділ сомасының шегерімі.
Ұйым жұмыс орнын жоғалтумен ... ... ... ... төлейді:
– белгіленген келісім- шартта мерзіміне ... ... ... ... қысқарту жағдайныда жұмысшыны жұмыстан босату жағдайында.
Қызметкерлерге қысқа мерзімді сыйақылар беріледі:
– жалақы мен ... ... ... еңбек демалысы сыйақылары;
– еңбек кезеңінің аяқталуынан кейін 12 ... ... ... ... ... ... емес ... сыйақылар.
Қысқа мерзімді төлемдер бойынша резервтер құру:
– жыл ... 12 ай ... орта ... ... жүргізіледі;
– резервті құру базасына жоспарлы (бюджеттік) мәліметтер алынған;
– резерв бойынша инвентаризация есептік кезеңнің аяғына, жылына ... ... ... ... ХБЕС 1 «Қаржылық есепнаманың берілуі»;
– ХБЕС 19 «Жұмысшыларға сыйақы»;
– ҚР Еңбек Кодексі.
Еңбекақы төленуі келесі тәсілмен жүргізіледі:
– уақытты;
... ... ... ... еңбекақы қорының мөлшері жыл
сайын белгіленеді. Еңбекақы төлемінің ... ... ... ... және ... ... ... қорымен белгіленген
мөлшерде мемлекетпен белгіленеді. Ұйым ... ... бас ... тағы ... ... ... тағы басқа сыйлық түрлері штаттық кестеде белгіленеді.
Қызметкерлердің еңбекақы төлемі ... ... ... ҚР ... нормативті актілермен, сонымен қатар қызметкерлердің еңбекақы
төлемі нұскауларымен анықталады.
Белгіленген нормативті ... сай ... ... ұйым
жұмысшыларының еңбекақы жүйесі уақытты жүйе ... ... ... ... ... ... ... белгіленген ұйым жұмысшыларының қызмет реесторы;
– ұйым жұмысшыларының қызметтік еңбек ... ... ... ... ... ... коэффициент;
– қосымша төлемдер, үстеудің және өтемдердің төлемі.
ҚР заң шығаратын актілерімен ескерілген ұйым жұмысшыларының ... қоры ... ... ... ... ... мен ... өтемақы.
Ұйым жұмысшыларының еңбекақы төлемі белгілі коэффициенттің базалық
лауазымды еңбекақы мөлшеріне көбейтумен ... ... ҚР ... ... ... ... анықталады.
Заңнамаға сәйкес нақты қосымша төлемдермен үстеулер ... ... ... ... ... ... қызметкерлермен еңбекақы айырысу
есебін жүргізу мақсатында 180 «Жұмысшылармен және ... ... ... ... есебі операцияларының құжатты рәсімделуі
Қызметкерлердің жеке құрам есебін, еңбекақы сомасын төлеу мақсатында
келесі алғашқы есептік құжат түрлері қолданылады:
... алу ... ... ... түрі Т-1- ... ... ... ашылады. Құжат артқы бетінде бөлімге алынғалы тұрған
бөлімше жетекшісімен қызметке ... ... ... ... ... ... түрі жазылады. Кейін бұйрық
визаланады ... ... мен ... ... ... мақсатында,
содан кейін ұйым жетекшісімен бекітіледі. Бұйрық толтыру мысалы Б
Қосымшасында келтірілген;
– жеке карточка Т-2- жеке ... ... ... ... ... ... ақпараттармен әскери есеп мәліметтері,
мамандылықты даярлау ... ... ... ... ... ... жайлы бұйрық үлгілі түрі Т-5- ... ... ... ... ... бірінші экземпляр
мамандар бөлімінде, келесі экземпляр бухгалтерия бөлімінде қалады.
Бұйрық ұым жетекшісімен бекітіледі;
– демалыс берілуі ... ... ... түрі Т-6- ... еңбек
демалысын және демалыстың басқа түрлерін бергенде ... ... ... ... ... ... түрі Т-8- екі экземплярда
толтырылады, мамандар бөлімінде толтырылып ұйым бөлімшесінің
жетекшісімен және ұйым ... ... ... рет ... ... ... мен ... ұйымның
мамандар бөлімі еңбек кітапшасын толтырады.
Еңбек кітапшасы ... ... ... оған ... ... қызмет орнының өзгеруі, алған мақтаулары мен сыйлықтары,
сондай-ақ ескертулері, сөгістері ме деректер жазылады.
Жұмысқа алу жайлы хат ... ... мен ... ... төл ... ... жазулар жазылып және оған үлгілі түрі
Т-2 карточкасы ашылады. Ол карточкада жұмысшылармен қызметкерлердің білімі,
жұмыс орны, аты- ... ... ... ... дүниеге келген күні, айы ... ... жайы және тағы ... керекті мәліметтер толтырылады. Жүйе
құжатайналымынң электрондықты түрі ... ... ... ... ... ... ... шығаруына арналған нову тапсырмалардың
орындалуының ар жағында бақылау ... ... ... ... ... , ... ... . Әрбірде кезеңдерден
документооборота құрулары алдын ала ағымдағы және бақылау ... ... ... ... ... Орындалған жұмыс уақытының
көрсеткіші, жұмысшылармен қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... өндірілген өнімгің өнімділігін есептеуге
және жұмысшылармен қызметкерлердің белгіленген мөлшерін орындау барысын
анықтауға, сонымен қатар ... ... ... статистикалық көрсеткіштерді
алуға, жұмыс күнінің балансын жасауға ... ... ... уақыт есебі
жұмысшылармен қызметкерлердің санаттары (категориялры)бойынша табельде
алфавит бойынша реттік ... ... ... ... Жалпы табельдер
жұмыс істеген уақыты бойынша жұмысшылармен қызметкерлердің еңбекақысын
есептеуге ... ... әр ... ... ... ... ... жұмысқа келмегендігі, жұмыстың тоқтап қалғанына
байланысты шартты белгілерді қою ... ... ... ... ... ... ... қалғаны туралы құжаттары осы
табельге ... ... мен ... демалысқа шығуы, іссапарда болуы,
жұмысқа себепсз кешігуі және тағы басқа ... ... ... белгімен көрсетіледі.
Ол үшін әріптік, мысалы:
– іссапарындағы жұмысшы- қызметкерлер үшін - і;
– демалыстағы жұмысшы қызметкерлер үшін - ... ... ... ... ... үшін - ... мен оларға негіз болған алғашқы құжаттар еңбекақы есептеуге
және жұмысшы қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... ... цехтар мен бөлімшелер бойынша жинақталған
деректер жұмыс ... ... ... ... ... ... ... статистикалық есеп беруде керек.
Бұл көрсеткіштер еңбектің өнімділігін анықтау үшін ғана ... ... ... ... ... нәтижесінде анықтау үшн қажет болып
табылады.
Төлем ... ... ... ... еңбекақы көрсеткіші
есептелінеді. Төлем ведомствасын жалақыны төлегенде қолданады. ... ... аты- ... ... ... мен төленуге тиісті
ақша мөлшері ... ... және ... ... бір ... сеп айырысуға қолданады. Айдың ... ... ... ... ... беріледі.
Кезекті еңбек демалысын немесе жұмыстан шығу кезінде қызметкерлермен
есепайырысу есептік- ... ... ... ... ... және тексерген қызиеткерлермен бекітіледі. Еңбекақы сомасын
төлеуге рұқсат мекеме жетекшісімен бас ... ... ... 3 ... ... ... беріледі. Осы үш күннің ішінде жалақысын
алмаған жұмысшының ата-жөнінің тұсына ... ... ... ... жалақыға реестр толтырып, ведомстваның титулдық ... ... ... ... ... аты- жөнін жазады.
Берілген жалақы сомасына шығынды- кассалық ордер толтырылады, кіріс,
шығыс кассалық құжаттарын ... ... ... ведомстваларына шығыс кассалық ордерлерінің мерзімімен номері
қойылады.
Депонирленген сома жадлақының берілген күнінің ... ... ... ... ... ... ... толтырылады.
Ұйымда жеке қызметкерге жеке есеп шот ашылады. Есептік және төлемдік
ведомсвалар негізінде № 6 ... ... ... ... ... ... тіркеледі, еңбекақы төлеміне негіз болатын.
Алғашқы есептік құжат мода тиісті құрастырылу экономикалық оқиға іске
асыру менті . Егер тап ... ... пе ... ... ... ... , онда ... сондай шарт тиісті атқарылған болу ғой тако
аяғысынан кейін оқиға госы .
Алғашқы ... ... ... ... үшін құрама ... ... ... ... ... - ... құжатпен . Кең түсінуде күрс
бухгалмен алғашқы өзімен галтерская құжатнама ұсынады езіетін құжаттар ... ... және ... ... ... - жазбаша куәлік үшін қажетті реквизиттердің ... ... оған қоса ... ную ... күшті.
Ақпарат құжат - негізі нақ кәсіпорын жүйе ... . Оның ... емес тек қана емес ... кеңмен осымен орайлас есептік - ... ... ... ... ... ... ... жеке папкаға
тігіліп жылдың басына хронологиялық тәртіпте тіркеледі. әр қағазда есептік
ведомства номері қойылады.
Уақытында ... ... ... ... басқармасында
бухгалтерияға алғашқы құжаттарды тапсыру графигі құрылған. ... ... ... ... ... бірі еңбек уақытын атқару есебінің
табелі болып табылады. А Қосымшасын қараңыз. Табелді ай сайын ... ... ... ... сүйеніп толтырылады. Табельден декреттік
демалыстағы, кезекті ... ... ... ... ... ... ... Табельдің айдың аяғына 5 күн
қалғанда тапсырылады.
Құжат айналымын А қосымшасынан қараңыз.
Келесі М.О формалар ... М.О. №1 ... ... ... жинақ ведомствасы;
– М.О.№2- бюджеттік есептегі ақша айналымының жинақ ведомствасы;
– М.О.№5- жалақы ведомствасы
– М.О.№9- шығыс ... ... ... құжат айналымы Б Қосымшасында көрсетілген.
2.3. Еңбекақы төлемі есебін ұйымдастыру
Бухгалтерия есебін жүргізуге келесі біріңғай ... ... ... ... ... журналды-ордерлі енгізу формасы.
Бухгалтерлік есебін жүргізу келесімен регламенттеледі:
– Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен;
– Қазақстан Республикасының Еңбек ... ... ... ... ... ... « Бухгалтерлік
есеп және қаржылық есеп туралы » заңы;
– бухгалтерлік есебінің ... ... ... жылғы ҚР
Мемлекеттік Қаржы министрлігімен бекітілген.
Еңбекақы есебінің синтетикалық есебіне пассивті шот 180 «жұмысшылар
және ... ... ... шоты ... ... еңбекақы
сомалары мен зейнтакқы, пособиялар мен әлеуметтік сақтандыру қорларына
уадарылған сомалар ... ... шоты ... ұсталымдар, яғни жалақы
сомасынан ұсталымдары.
Салық басқармасында жалақының берілу уақыты орнатылған. әр айдың 7 нен
10 дейін. Кредиторлық қарыз ... ... ... тең. ... ... ... қарыз жабылады. Шаруашалық операциялардың ... Б ... ... ... 2 ... ... беріледі. ҚР «ҚР мейрам
күндері» заңына сәйкес егер демалыс күні мейрам ... ... ... күні келесі күніне сырғиды.
ҚР Еңбек кодексіне сәйкес басқармада еңбекақы сомасы сақталып немесе
төленуі ... ... ... ... ... төну ... ... уақытша жабылуына
байланысты;
– жұмыс орнында 1 айлық ... ... ... ... ... ... басу және еңбек келісім шартымен негізделмеген
жағдайында;
– еңбек ... ... ... ... ... бұзу
жағдайда орташа еңбекақы сомасы төленеді;
– ҚР Еңбек Кодексінің 2 ... 100 ... ... кезекті еңбек
демалысы берілу кезінде жұмысшының еңбек орны мен оның ... ... ... ... жәрдемақы;
– донорлық қан тапсыруға кеткен уақытқа жұмысшының орнымен ортайлық
еңбекақы сомасы сақталады;
– келесі еңбекті кезеңіне ... ... ... ... ... жоғалтуына байланысты компенсацилық төлемдер;
– жүкті әйелдердің демалысы төленеді.
2008 жылғы 1 қаңтарынан ... ... ... ... ... біріңғай ережелеріне сәйкес ... ... ... төлемінің есептелуін қарастырайық.
Біріңғай еңбекақы төлемдерін есептеу ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес
құрастырылған.
Орташа ... ... ... ... ... ... еңбекақы- бұл қызметкерге жұмыс ... ... ... ақша ... ... ... ... уақытына төленген еңбекақы сомасы.
Барлық жағдайда еңбекақы сомасын есептеу кезінде есептік кезеңнен
мейрам күндері ... ... ҚР 2001 ... 13 ... ... ... күндері» заңына сәйкес және 2008 жылғы 25 маусымынан №47-ІV ... ... ... ... ... енгізу» заңына сәйкес 10 мейрам күндері
бар, олар: Жаңа жыл қаңтардың 1 мен 2, Халықаралық ... күні 8 ... ... 22 ... ҚР халық ынтымақтастығының күні 1 мамыр, Жеңіс
күні 9 мамыр, ... күні 6 ... ... күні 30 ... ... 25 ... және Тәуелсіздік күні 16,17 желтоқсан болып табылады.
Біріңғай ережелерде ... ... ... өткен:орташа еңбекақы төлемін
есептеу кезеңінен нақты кезеңге атқарылмаған ... және ... ... ... ... ... ... шартта- жұмысшының
жағдайын нашарлатпайтын орташа еңбекақының ... ... ... құқық беретінін ескеруіміз тиіс.
ҚР Еңбек Кодексінің 136 бабына сәйкес 5 күндік жұмыс уақыты жағдайында-
орташа жалақы есебі ортакүндік еңбекақы есебінен ... ... ... жұмысқа жарамсыздық бойынша төленген ... ... ҚР ... кодексінің бабына сәйкес басқарма өз есебінен
жұмысшаларға уақытша жұмысқа ... ... ... ... ... ... ... жәрдемақылар төлейді. ... ... ... ... ... жұмысшының жұмысқа
жарамсыздығының 1-ші ... ... ... ... ... ... ... жұмысшысы бухгалтерия бөліміне 21 наурыз 2009
жылғы 15 ... ... ... жарамсыздық парағын төлем үшін
тапсырды. Жылдық жалақы сомасы 756000 мын тенгені құрайды.
Есептік ... ... 2.1 ... ... 2.1 – ... ... ... жәрдемақы төлемін есептеудің
есептік кезең мәліметері
|Айы ... ... ... 5 ... ... |
| | ... ... күндері |
|2008 ... |31 |21 ... |30 |22 ... |31 |20 ... |30 |21 ... |31 |22 ... |31 |21 ... |30 |22 ... |31 |22 ... |30 |20 ... |31 |21 |
| 2009 ... |31 |20 ... |28 |20 ... |365 |252 ... ... |11 | ... |354 | ... еңбек есептеулерін жүргізу ережелеріне сәйкес есептік кезең
2008 жылдың 1 мамырынан 2009 жылдың 28 ақпанын ... бес ... ... ... ... ... балансы 252 күнді құрады.
Біріңғай еңбек төлемдерін есептеу ережелерінің 8 бөліміне сәйкес
ортакүндік еңбекақы ... ... ... ... ... ... ... жұмыс уақыты балансына бөліндісімен анықтаймыз:
756000:252=3000 тенге
2009жылдың 1 наурызынан 2009 жылдың 15 наурызына ... ... ... ... ... ... 10 күн ... атқарған жоқ.
Уақытша жұмысқа жарамсыздығына байланысты әлеуметтік жәрдемақы сомасын
есептейік
3000(10=30000 тенге.
Жылдық ... ... ... ... уақытша жарамдығына
есептелген жәрдемақы айлық есеп көрсеткішінің 5 ... ... ... ... ... жұмысшыға 30000 тенге емес 19095 тенге
төленеді.
2009 жылдың 1 наурызынан Салық басқармасының жұмысшысына ... ... ... шығарылды, кезекті еңбек демалысы 24 күнтізбелік күнді
құрады, наурыздың 25-нен жұмысқа шығуы тиіс, ... ... ... ... істеді, жыл ішіндегі жұмысшының еңбекақы сомасы 50000 тенгені құрады.
2009 жылыдың ... ... ... ... еңбекақы төлемін 58000 тенгеге
көтерде. Біріңғай еңбекақы төлемдерін есептеу ережелеріне сәйкес есептік
кезең болып 2008 жылғы 1 ... 2009 ... 28 ... болып саналады.
Еңбекақы төлемінің барлық түрлеріне қатысты, ҚР заңымен бекітілген мейрам
күндері шегеріліп ... ... ... 11 күн. ... ... төлемін есептеу мәліметтері 2.2 кестеде берілген.
Кесте 2.2 – Есептік кезеңгіге кезекті ... ... ... ... ... ... ... 5 күндік жұмыс |
| | ... ... күні ... год ... |31 |21 ... |30 |22 ... |31 |20 ... |30 |21 ... |31 |22 ... |31 |21 ... |30 |22 ... |31 |22 ... |30 |20 ... |31 |21 ... год ... |31 |20 ... |28 |20 ... |365 |252 ... ... |11 | ... |354 | ... ... есептеулер ережесінің 14 ... 1 ... егер ... ... еңбекақы төлемінің көтерімі болса онда
алдыңғы көтермелер көтерме коэффициентімен есептелінеді.
Еңбекақы көтермесінің ... ... ... ... ... ... ( 1,16=580000 тенге
580000+(58000(2)= 696000 тенге
Ортакүндік еңбекақы сомасы осы кезеңге
696000:252=2761 тенге.
Еңбекақының мейрам және ... ... ... ... ... ... апта сайын демалыс күндері беріледі.
Жұмысшының өз еркі бойынша мейрам және демалыс күндеріне жұмыс ... қол хат ... ... жұмысқа жіберіледі. ҚР еңбек кодексіне
сәйкес елесі жағдайлар ескерілмейді:
– өндірістік апатты ... ... ... ... жою жағдайында;
– ескерілмеген, шұғыл жағдайларды жою.
Салық басқармасында мейрам күндерінің төлемі ортакүндік мөлшерлемеден
2 еселік төлемде жүргізіледі.
Салық басқармасында шамадан тыс ... ... 1,5 есе ... ... ... жұмысы болып сағат 22.00 ден ... 6.00 ... ... ... ... ... әр ... атқарылған, 1,5 есе мөлшерінде
төленеді.
Міндетті зейнетақы қорларына ... ... ... есебінен 10
% мөлшерлемеде аударылады.
Әлеуметтік аудараламдар үстемі 2009 жылдың 1 ... – 4 ... ... ... ... Бұлар зейнетақы қорына
аударымдар, салық төлемдері, сақтандыру қорарына ... сот ... ... ... жалақыдан 25 % сомадағы алименттік ұсталымдар.
Аудит бөлімінің маманы Мадиев Берик мырзаның мысаланда ... ... ... ... ... ... 2009 жылғы сәуір айына 70000 теңгені
құрады, оның ішінде зейнетақы қорына 10 % - 7000 ... ... ... 10 % - 4953 ... ... басқармасының жеке табыс салығымен әлеуметтік салық аударымдарын
есептеу және ұстау жеке табыс салығымен әлеуметтік салықты ... ... ... Жеке ... салығымен әлеуметтік салық ұсталымдарымен
аударылымдар есептемесі Б.2 кестесінде көрсетілген.
«Павлодар қаласының Салық басқармасының» қаржы есебі ... ... ... ... бухгалтерлік баланс еф-1;
– табыстармен шығыстар есебі еф-2;
– ақша айналымы есебі еф-3;
– капиталдағы өзгеріс есебі еф-8;
– түсіндірме қағазы.
Келесі М.О ... ... М.О. №1 ... ... бойынша жинақ ведомствасы;
– М.О.№2- бюджеттік есептегі ақша айналымының жинақ ведомствасы;
– М.О.№5- жалақы ведомствасы;
– М.О.№9- шығыс жинақ ведомствасы.
Ұйымның бухгалтерлік ... және ... ... ... ... нормативті актілермен жүргізіледі:
– «Бухгалтерлік есеп және қаражылық есеп ... ... заңы ... жылғы №234-ІІІ;
– ҚР « Салық және бюджетке міндетті төлемдер» кодексі 1.01.09
жылғы;
... ... ... ... ... ... жылы « ... басқармасының» шешімімен бекітілген;
– «Павлодар қаласының Салық басқармасында» ... ... ... ... есеп айырысуда келесі ... ... ... ... ( ... щығыстар- төленген
емес жоғалтылған жағдай кезі.
Қаржы- шаруашылық жұмыс нәтижесі 2009 ... 1 ... ... -6806753 ... құрады. Басқарма бөлімінің жылдық балансын Б
Қосымшасынан ... есеп ... ... ... ... ... ... негізінде енгізіледі. Есептік регистрда жазбалар
негізіне алғашқы құжаттар енгізіледі.
ҚР «Еңбек кодексының» №252- ІІІ сәйкес, басқарма жұмысшыларының ... ... ... ... уақыты 8 сағат;
– аптасына 2 күндік демалыс күні;
– сыйақы ... ... ... ... ... ... ... шығу- жылдық төленетін демалыс, социалды демалыс
(декреттік демалыс), оқу демалысы тәртібі енгізілген;
– жылдық ... 24 ... ... ... ... 4 жылда бір мамандық біліктілікті дамытужүргізіледі;
– жұмыс орнына конскурстық негізде немесе мамандық жұмыс жолындағы
котерулермен орналасады;
... ... ... ... ... ... Еңбекақы аудиті
3.1 Ішкі бақылау жүйесін бағалау және ... ... ... ... жүйесі- кәсіпорынмен қабылданған істі тиімді жүргүзумен
қадағалау мақсатында ... ... ... ... ... Ішкі ... жүйесіне қатысты ұйым белгіленген мақсаттарды
тиімді орындау жолына әсер ететін толық, нақты ... ... ... ішкі ... ... ... қатерлерді анықтау мақсатында,
жоспарлау, процедуралар мен аудиторлық тексеріс көлемімен мерзімін анықтау
үшін қолданылады. Ішкі ... ... 3 ... ... ... мен процедураларды қамтиды. Олар ішкі ... ... деп ... ... ... ... жүйе ;
- бақылау кезеңдері немесе процедуралар.
Бақылау ортасы- әкімшілік пен директор және ұйым ... ... ... ... ... мен ... жиынтығы.
Есептік жүйе- есептік жүйе мақсаты болып топтастыру, талдау ... ... ... ... ... ... табылады. Бақылау
процедурасы- бұл бақылау ортасымен есеп жүйесін толықтыратын тәсілдермен
ережелер. Ішкі бақылау ... ... ... ... ... ... ... таратып жауап алу арқылы анықтадық. Анкета
сұрақтарына алынған жауаптар келесі 3.1 ... ... 3.1 – ... ... ішкі ... ... бағалаудың сұрақтар
тізімі
|Сұрақтар ... |
| |иә | жок ... алу және ... ... ... ... және дұрыс|Иә | |
|бекітілеме? | | ... ... ... ме? |Иә | ... ... ... ... жұмысқа жарамсыздық бойынша|Иә | |
|төлемдер дұрыс есептеліне ме? | | ... ... жеке ... ... ба? |Иә | ... ... ... дұрыс аударуын тексере ме? |Иә | ... ... ... уақытында шығарама? |Иә | ... ... ... ... нөмерленген бе? |Иә | ... ... ... ... ме? |Иә | ... тыс ... ... ... ақы ... ... |Иә | |
|аударыла ма ( ... ... ... тыс ... ... | | ... | | ... есеп ... ма? |Иә | ... сұрақтарына алынған жауаптар ... ... ... келесі шішімге келдік, яғни ұйымның ішкі бақылау жүйесі қатаң,
дұрыс және ... ... ... ... ... нормаларға
сәйкес жүргізіледі. Периодтық түрде еңбек құжаттарымен ... ... ... ... отырады. Осының нәтижесінде қателіктер
уақытында анықталып жойылады. Сонымен қатар табельдік есептің дұрыс, ... ... ... ... нақты төленетінін көрсетеді.
Мамандар бөлімі. Мамандар ... ... ... ... жән
шығарылған жұмысшылардың құжаттарын толтырып бухгалетрияға өзгертілген
үстеулердің шешімін хабарлауы ... ... ... есебін жүргізуге
қажетті құжаттарға (еңбек уақытының табелі) басқарма ... ... ... ... қол ... ... уақыты есебі. Еңбекақы төлемі
есептелуіне негізделген мәліметтер ... ... ... және
еңбекақы аударымдарын жүргізу үшін де уақытында өткізілуі тиіс. ... ... ... алып ... ... төлемін кассир
жүргізеді. Банктен қаражат сомасын ... чек ... бас ... ... ... мекеме бастығымен бас бухгалтер қол қояды. Халықаралық
Аудиторлар ... 300 ... ... ... ... ... ... нақты, белгіленген мерзімге дайын болатындай
жұмыстарын жоспарлауы тиіс. Аудитор ... ... ... ... ... ... түрде рәсімдеп құруы тиіс. Сонымен қатар аудитор
жалпы жоспардың орындалуын іске ... ... ... құруы
тиіс. Алынған жауаптарға сараптама жасау нәтижесіне ... ... ... ... ... ... бағдарлама құрайық. Келесі
түрмен құрастырамыз.
Аудит бағдарламасы
Кесте 3.1 – ҚР ҚМ ... ... ... ... ... ... ... қаласы боынша салық басқармасының еңбекақы есебі
бойынша аудиторлық ... ... ... ... тізімі ... ... ... ... шынайылығы мен және |Еңбек уақыты есебінің ... ... ... ... ... |ұсталымдар мен қосымша ... ... ... актілердің |төлемдердің ақпартізімі |
|талаптарына сәйкестігін ... | ... ... ... |Еңбек уақыты есебінің табелі , ... ... ... ... төлемдік ақпартізім , |
|тексеру ... ... ... ... ... ... ... |Басқарма бұйрығы, келісім- |
|сыйлықтың дұрыс есептелуін тексеру ... ... ... жарамсыздық бойынша ... ... ... табелі, |
|жәрдемақының есептелуін тексеру ... ... ... ... ... ... ұсталымдардың|Атқару парағы, нормативті ... ... ... ... ... ... ... |№10 Журнал-ордері, Басты кітап,|
|есеп шоттардың дұрыстығын тексеру, ... ... ... |
|бойынша талдамалық және ... ... ... ақпартізім |
|сәйкестігін тексеру | ... Мәні ... ... ... ... процедуралар өзімен бірге есеп шот бойынша бухгалтерлік
есептегі сальдо мен айналымдардың ... ... ... ... Бұл үшін ... ... ... қай бөлімін
тексеретінін анықтап бағдарламаны құруы тиіс.Павлодар қаласы бойынша ... ... ... ... құрылуын қарастырайық.
Біріншіден мақсаты :
- еңбекақы есебі тек ... ... ... ... ... жүргізілуі;
- еңбекақы атқарылған жұмыс жазбаларына сәйкес аударылуы;
- төлем ведомостьі есептік саясатқа сәйкес дайындалуы;
- ... ... ... ... ... еңбек уақыты есебінің табелін ... есеп ... ... ... беру ... бақылау;
- төлем ведомствасындағы өзгерістерді бақылауды тексеру;
- төлем ведомствасындағы басқарма қызметкерлерінің қолын ... ... ... ... ... тексеріс процедуралары:
- еңбек уақыты есебінің жазбаларына сұраптау жасап, қорытындысымен
есептеулерді ... ... ... ... төлем ведомствасын тексеру;
- жалақыдан ұсталымдардың дұрыс жүргізгенінділігін тексеру;
- төлем ведомстваларымен атқарылған ... ... ... бұл ... тек ... ... ... анықтау үшін;
- мамандар бөліміндегі жазбаларды тексеріп, жұмысшылардың шынында
тіркелгенін және жалақының орнықты аударылатынын тексеру ... ... мәні ... ... ... 2 ... іс ... . Бұнда ... ... ... ... ... ... жалақы үстемақысымен ұсталымдарын
жайлы ақпараттарын тексеру қажет;
-жалақы есебі. Аудиторға аударылымдар мен ұсталымдарды санап, ... ... ... бекіту тиіс. Есепті- төлемді ведомстваларының дұрыс
құрылуын анықтап, таңдаулы ... ... ... анықтап бухгалтериялық
есептеулермен салыстыруы ... ... ақы ... ... ... ... тиіс.
Алынған нәтиже бойынша келесісі шаралар жүргізілді. Тарифтік
үстемақылар мен ... шарт ... ... анықтадық. Сонымен
қатар жалған атты жұмысшалар тізімде тіркелмеген, яғни ... ... ... ... ... өзгертулер орнықты. Төлем
ведомстваларында ұйым жетекшілерінің тиісті ... ... бар ... аударылымы табельдік мәліметтерге немесе басқаша айтқанда табельдік
толтырылмыға сәйкестігін ... ... ... ... жеке ... ... сомасын есептеп бухгалтерік
санаулармен салыстырдық. Табельдік ... яғни ... ... ... мәліметтерімен салыстырма жүргіздік.
Штаттық күнтізбе бойынша жұмысшылардың атқарған сағаттарын тексеріп,
жұмысшының қателікпен екі рет ... алу ... ... ... төлеу бойынша есеп айырысуларды тексеру әр
айдың бірінші күніндегі шоты ... ... есеп ... ... ... бір ... бас кітаптағы жазулармен
сәйкестігін ... ... жөн. Бұл үшін Бас ... ... айлардың 1 күніндегі тізімдемесінің ведомостінің жиынтық сомасымен
кәсіпорын балансындағысымен ... ... ... олардың себептерін анықтау керек. Сондай- ақ
мәліметтерді депозитке салынған ... есеп ... ... ... Кейін, бастапқы құжаттардың анық сенімділігін, толтыру
дұрыстығын, олардың еңбекақы және еңбекті өтеудің ... ... ... ... ... ... құжат талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
Еңбекті уақыт бойынша ... ... ... ... ... ... дұрыстығы, кесімде төлеуде- жұмыстың сандық сапалық
көрсеткіштерін орындау, нормалар мен баға ... ... ... пен оны ... ... ... ... құжаттарды тексергенде
орындалған жұмыс есебі үшін жауапты лауазымды адамдардың қойылған қолдары
бар ... ... ... ... ... ... ... түзетулердің бар жоғын анықтайды.
Жұмыс уақыты мен нарядтар есебі табелін, сондай ақ еңбекті төлеуді
есептеу жөніндегі бастапқы құжаттарды ... ... ... ... ... кіргізу жағдайлары бар жоқтығын анықтау қажет. Бұл
үшін оларды берген уақыттағы нарядтарды талдап шығу , ... мен ... ... ... ... аты- ... жеке ... және төленген сомалар туралы мәліметтермен салыстыру керек.
Бұрын төленген бастапқы құжаттар бойынша қайтадан есептеу ... ... бір ... аты ... ... ... ... қайталануын тексеруде маңызды. Кәсіпорынның ... жоқ, аз ... ... істеген адамдарға жазылған нарядтарға, сондай-
ақ төмен сапамен орындалған жұмысты қайта жасап, ... жою ... ... ... аударған жөн.
Бастапқы құжаттар мен есептік тізімдемелерді тексергенде арифметикалық
санаудың дұрыстығына ерекше көңіл бөлу керек.
Еңбекақы төлемі бойынша басты ... ... ... Егер ... ... ... кең ... болса, мысалы:
жұмысшыларды жұмысқа алу және ... ... ... ... жүргізу,
үстеулерді бекіту) онда жалған атты жұмысшылардың ... ... ... көтерілген үстеулердің болуы әбден мүмкін.
Осы құжаттар бойынша аудитор тексерісті таңдаулы жасайды. ... ... ... ... өте ... ... ... мүмкін.
Бақылаудың нашарлығы немесе төмен дәрежесі, қаржы ... ... ... ... ... Сондықтан жылдық аудиторлық
қорытындылар қателіктердің болдыртпауына жұмылдыру керек.
Алдынала жүргізген ... ... ... тиімділігін анықтауға
болады. Қорытынды есептерден кейін аудитор жетекшісі қаржылық есепнамадағы
қателіктердің ... ... беру үшін ... жоспарланған
процедураларды қайта қарайды. Егер клиенттің бақылау жүйесі тиімді болып
саналса онда жылдық алдынала процедуралардың ... ... ... ... ... Егер де керісінше жағдай туындаса онда
аудиторлық бағдарлама процедураларының ... ... ... ... ... ... ... бойынша бухгалтерлік есептегі болуы ... ... ... ... ... аудитор тексеріп
жүргізіп отырған саласында кездесетін қателіктерді ... ... ... ... ... мүмкін:
- ұйымда ұжымдық келсім –шарттың болмауы;
- еңбекақы ... ... ... ... ... ... жеке ... есепті- төлемдік, есептік
ақпартізімі, құрастырылған ... ... ... ... мәліметтерге сәйкес келмейді).
Қателіктердің біреуі де анықталмаған.
Еңбекақының толықтығымен дәлдігін тексеретін мәні ... ... ... талдамалы процедуралардан тұрады. Аудитор
біріншіден, жинақталған еңбекақы бойынша мәліметтер алып оның математикалық
дәлділігін зерттеуі тиіс. Жалпы ... ... ... ... ... Басты кітаптағы шығындармен табыстарға, еңбекақыға ... ... ... Осы ... ... процедуралары көмек
береді:
- жұмысшылардың орташа тізімі және ... ... ... ... ... ... тізім қарқыны мен орташа жалақы және еңбек
өнімділігінің қарқыны саластырылады;
- еңбекақы динамикасындағы заңнамалармен ... ... ... ... ... ... ... жазбаларындағы өзгерістерді қарау.
Мәні бойынша ... ... ... ... тек ... процедуралардың бөлшекті тексерісін өткізу
болмаса.
Қатерлерді бағалау мәнділігіне ... ... ... ... ... ... еңбекақы мәнділігінің таңдамалы тексерісі:
- келісімді бағаналармен еңбекақының дрыс төлемін тексеру;
- заңнамамен белгіленген атқарылмаған уақытқа еңбекақы ... ... ҚМ ... комитеті Павлодар облысы бойынша Салық департаментінің
Павлодар қаласы ... ... ... ҚР ҚМ ... ... ... ... бойынша Салық
департаментінің Павлодар қаласы боынша салық басқармасына 2008 жылғыға
еңбекақы ... ... ... ... ... ... жауапкершілік- ұйым әкімшілігіне жүктеледі. Біздің
жауапкершілігімізге ... ... ... ... ... ... кіреді.
Бізбен өткізілген аудит ХАС сәйкес жүргізілді. Алынған ... ... ... ... ... ... ... жеке қызметкерлердің еңбекақы сомасын ... ... ... ... ... яғни ... ... ведомость мәліметтерімен салыстырма жүргіздік. Есептік- ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есепке
сәйкес еңбекақы есебінің жүргізілуін ... ... ... ... тәсілдерінің дұрыстығын тексердік.
Еңбекақы есебін ҚР Еңбек Кодексінің нормаларына ... ... ... Қаржылық есепнама шоттарында дұрыс тіркелуін тексеріп,
бухгалтерлік құжаттарда дұрыс толтырылуын анықтап тексердік. Аудиторлық
тексеріске ... ... ... ... есепнамасы, жұмыс уақытының
табельдік есебі, келісім ... ... ... күнтізбе секілді
құжаттар тексеріске алынды. Өткізілген ... ... ... қорытынды ой шығаруға негіз болуға жеткілікті деп есептейміз.
Өткізілген ... ... ... 2008 ... ҚР ҚМ ... ... ... бойынша Салық департаментінің Павлодар қаласы
боынша ... ... ... ... ... ... нақты, дұрыс жүргізілетінін айтамыз. ҚР Еңбек Кодексіндегі заңдарға
сәйкес ... ... ... ... сәйкес еңбекақы есебі
жүргізіледі. Еңбекақы бойынша ... ... ... және ... ХАС ... және ... принципке сай еңбекақы есебі
жүргізіледі.
Қорытынды
Берілген дипломдық жұмыс тақырыбы ҚР ҚМ ... ... ... ... Салық басқармасының мысалында жүргізген еңбекақы есебі
мен ... ... ... ... Дипломдық жобаны жазу барысында
келесі сұрақтар талқыланды, олар: еңбекақы төлемінің формаларымен түрлері;
еңбекақы төлемін ... ... ... ... ... құжатты рәсімдеу
мен синтетикалық есебін жүргізу. Аудиторлық талдама жасалынды. ... ... ... ... ... ... ... Аудиторлық
талдама ұйымдығы еңбекақы ... және ... ... ой ... ... береді. Еңбекақы есебі мен жүргізілген
аудиторлық ... ... ... ... ... заңдылық нормаларға
сәйкес жүргізілетінін айқындайды. Тексеріс барысында келесі сұрақтар
қозғалып, ... ... ... ... ... ... есебіне байланысты қолданылатын бухгалетрлік
есептеулер;
- ҚР Еңбек кодексіне ... ... ... ... еңбек аудитінің талдамасы;
- алынған мекеменің еңбек ... ... мен ... ... ... сұрақтар бойынша зерттеулер жүргізіліп оң ой түйіндеме жасауға
негіз болды.
Еңбек және еңбек ақы есебінің ... ... ... ... мен ... ... ... еңбек пен оған
төленетін еңбекақы ... ... ... өніміділігінің өсімін бақылау;
– жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау;
– жұмысшылармен қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін еңбекақы қорынан,
қоғамдық ... ... және тағы ... қорлардан бөлінетін
қаржыларды бақылау;
– жұмысшы және қызметкерлермен уақытылы дұрыс есеп ... ... ... ... ... үшін ... ... алу;
– еңбек және еңбекақы жайлы ... және ... есеп ... ... ... мен еңбек есебін ұйымдастыруды одан әрі
жетілдіру үшін мынадай ... ... ... өнімділігі мен орындалған жұмыстың ... ... ... ... ... қолдану;
– еңбек пен өндірісті басқарудағы ғылыми жолмен басқарудың
типтелген прогрестік құрылымын қолдану;
... ... ... беру ... ... да түрлерін
жұмыстағы жетістіктермен тығыз ... ... ... еңбек пен еңбекақы есептеуде осы күнгі ... ... мен ... ... ... ... ... жетілдіру мен жеңілдету.
Сонымен қатар еңбекақы мен еңбек есебін ұйымдастыруды одан ... үшін ... ... қажет:
– еңбектің өнімділігі мен орындалған ... ... ... ... ... ... ... еңбек пен өндірісті басқарудағы ғылыми жолмен ... ... ... ... еңбекақы төлеудің сыыйлық беру жүйесімен басқа да түрлерін
жұмыстағы жетістіктермен ... ... ... ... ... пен еңбекақы есептеуде осы ... ... ... мен ... техникаларын қолдану, алғашқы есеп
жүйесін жетілдіру мен жеңілдету.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... еңбек саясатына өзінің әсерін тигізеді. Яғни оның
құрылымы мен жүргізілу есебінде ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген қызметке төленетін сыйақы
болып табылады. Қазіргі таңда еңбекақы және еңбек есебінің ұйымдық ... орны ... ... ҚМ ... ... Павлодар облысы бойынша Салық департаментінің
Павлодар қаласы боынша салық ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетінін айтамыз. ҚР Еңбек
Кодексіндегі заңдарға сәйкес жүргізіледі. Есептік саясат ... ... ... ... ... ... ұйымда еңбекақы есебін мен аудитрлік
сараптама жұмысын ... ... ... ... ... ҚР ҚМ ... басқармасының павлодар қаласы ... ... ... ... ... ... В. Л. ... есеп корреспонденциясы / Оқу құралы. –
Алматы : Экономика, 2002. - ... ... В. К. ... ... есеп / ... ... 3-ші басылым. – Алматы : Қазақстан аудит орталығы, 2002. -
484б
3 Сейдахметова Т. А. Қазіргі уақыттағы ... есеп ... А ... бірінші басылым. – Алматы : Қаржы қаражат, 2005. – 245б
4 ... Т. Ғ. ... ... ... есеп / ... ... 3-ші басылым. – Алматы : Қазақстан-аудит орталығы, 2002. – ... ... Ә. ... есеп ... / Ә. Әбдіманапов бірінші
басылым. – Алматы : Евразия, 2002. – 46 б.
6 Ғабдуллин Т. Ғ. ... ... ... ерекшелігі /
Т. Ғ. Ғабдуллин бірінші басылым. – Алматы : Ғылым, 2004. – 214 б.
7 Радостовец В. В. ... ... ... ... ... / Алматы : Ғылым, 2002. – 321 б.
8 Бухгалтер бюллетені. – 2005. – № 22 – 32 ... В. И. ... Н. В. ... А. И. ... Реформа бухгалтерского учета
/ Алматы : ИД «LEM», 2000. – 128 б.
10 Баймұханова С. Б. Бухгалтерлік есеп / Алматы : ... 2005. ... ... Абленов С. Е. аудит неіздері / Алматы : Атамұра, 2006. – 236 б.
12 ҚР Еңбек кодексі – ... : 2008 ... ҚР ... ... (I и II ... ) – ... : Атамұра, 2008 жыл.
14 Адамчук В. В Еңбек экономикасы / М. : учебно- методическое пособие/
институт труда России, 1999 жыл.
15 ... Т. Н. ... және ... М. : ... 2002 ... ... И. М., Врублевский Н. Д Еңбекақы төлем есебі./ М. :ИНФА-
М, 2001 ж. – 114 ... ... И. В. ... төлемінің бухгалтерлік есебі // Главбух. –
2002. - № 14. – 42 б.
18 ... Т. А. ... ... бухгалтерлік есеп /
Т. А. Сейдахметова бірінші басылым. – Алматы : ... ... 2005. – ... ... Т. Ғ. ... уақыттағы бухгалтерлік есеп / Өңделіп және
толықтырылып 3-ші басылым. – Алматы : Қазақстан-аудит орталығы, 2002. – ... ... ... № 22, 2005. – 32 ... В. И. Скала, Н. В. Скала, А. И. Белкин Реформа бухгалтерского ... ... : ИД «LEM», 2000. – 128 ... ... С. Б. Бухгалтерлік есеп / Алматы : ИздатМаркет, 2005. ... ... МСФО 19 ... ... ҚР ... ... Алматы :Атмұра, 2007 жылғы.
Кесте Ә.3
|Жылдық күнтізбе айлары |Табыс есебі |Салық салымына ... ... ... ... ... ... ... салынатын табыс сомасы табыс |ЖТС сомасы |Әлеуметтік салық салымы
обьект обьектісіне жатпайтын жұмыс ... ... ... ... ... берушінің шығындары. | | | |есептік кезеңге |жылдың
басынан | |есептік кезеңге |жылдың басынан | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ... ... ... ... ... ... ... | | | | | | | | | | | | | | | | |А  |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |10 |11 |12 |13 | |1 ... |70000 |70000 | |7000 |7000 |13470 ... | | |63000 |63000 | |2 ... |70000 |140000 | |7000 |14000 |13470
|49530 |4953 | | |63000 |126000 | |3 |Наурыз |70000 |210000 | |7000 ... |49530 |4953 | | |63000 |189000 | |4 ... |70000 |280000 | ... |13470 |49530 |4953 | | |63000 |252000 | |5 ... |70000 |350000 ... |35000 |13470 |49530 |4953 | | |63000 |315000 | |6 ... |70000
|420000 | |7000 |42000 |13470 |49530 |4953 | | |63000 |378000 | |7 ... |490000 | |7000 |49000 |13470 |49530 |4953 | | |63000 |441000 | ... |70000 |560000 | |7000 |56000 |13470 |49530 |4953 | | |63000 ... |9 ... |70000 |630000 | |7000 |63000 |13470 |49530 |4953 | | ... | |10 ... |70000 |700000 | |7000 |70000 |13470 |49530 |4953 | |
|63000 |630000 | |11 ... |70000 |770000 | |7000 |77000 |13470 ... | | |63000 |693000 | |12 ... |70000 |840000 | |7000 ... |49530 |4953 | | |63000 |756000 | ... кестесінің соңы
|қайта Санау коэффициенті |Әлеуметтік салық салынатын табыстың есетік
сомасы |Әлеуметтік салақ салынатын ... тың ... ... ... ... сомасы |Әлеметтік аударылымдар аударылатын жеке тұлға
табысы |Әлеуметтік аударылымдар сомасы | | | | | ... айға ... ... ... ... | | | |А  |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |
|1 |12,000 |756000 |83160 |6930,0 |0 |6930,0 |63000 |2520 | |2 ... |83160 |13860,0 |6930,0 |6930,0 |63000 |2520 | |3 |4,000 ... |20790,0 |13860,0 |6930,0 |63000 |2520 | |4 |3,000 |756000 |83160
|27720,0 |20790,0 |6930,0 |63000 |2520 | |5 |2,400 |756000 |83160 |34650,0
|27720,0 |6930,0 |63000 |2520 | |6 |2,000 |756000 |83160 |41580,0 ... |63000 |2520 | |7 |1,714 |756000 |83160 |48510,0 |41580,0 ... |2520 | |8 |1,500 |756000 |83160 |55440,0 |48510,0 |6930,0 ... | |9 |1,333 |756000 |83160 |62370,0 |55440,0 |6930,0 |63000 |2520 ... |1,200 |756000 |83160 |69300,0 |62370,0 |6930,0 |63000 |2520 | |11
|1,091 |756000 |83160 |76230,0 |69300,0 |6930,0 |63000 |2520 | |12 ... |83160 |83160,0 |76230,0 |6930,0 |63000 |2520 | ...

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек ақы бойынша есеп айырысудың аудиті32 бет
Еңбек ақы төлеудің есебі мен аудиті44 бет
Еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті27 бет
Еңбекақы бойынша есеп айырысулар аудиті62 бет
Еңбекақы төлеу шығыстарының аудиті мен талдауы51 бет
Еңбекақының төлемін тексеру аудиты27 бет
Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айырысудың есебі мен аудиті52 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Бухгалтерлік есеп."31 бет
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь