Мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеудің әдістемесі

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.6
1 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері
1.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесінің зерттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7.12
1.2 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесінің рөлі ... ... ... .. 12.16

2 Мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеудің әдістемесі
2.2 Еңбек тәрбиесі арқылы балаларды шығармашылыққа баулу жолдары
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.23
2.2 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесіне байланысты ертеңгіліктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23.29
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30.32
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
Кіріспе
Курстық жұмыстың өзектілігі. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің адамзат баласының жеке тұлғалық сапалық қасиеттерінің қалыптасуына ықпалы бүгінгі таңдағы көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Ол туралы «Адам құқығы конвенциясында», қоғамымыздағы демократиялық жаңғыруларға сай жалпы азаматтық ұлттық құндылықтарға, адамгершілік ойларға негізделген «Қазақстан Республикасындағы гуманитарлық білім беру» тұжырымдамасында» (1996ж.) және Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында (2007ж.) қарастырылады. Білім берудің маңызды мақсаты – адамды әдеттегі үйреншікті сана-сезім шеңберінен алып шығып, мәдениеттің биік деңгейіне көтеру, өз гуманистік дүниетанымы мен адамзат табыстарына негізделген өзіндік сенім көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік тудыру, жеке тұлғаның ізгілік қасиеттері мен мәдениеті арқылы өркениетті көтеруін көздейді[1].
Жеке тұлға тәрбиесін ізгілендіру - бүгінгі заманның басты талабы. Еңбек негізі және оның тәлім-тәрбиелік маңызы туралы құнды ой-пікірлер туралы қазақ даласындағы ұлы ғұламалар әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұни, Қ.А.Ясауи және т.б. ағартушылар Ы.Алтынсариннің, Ш.Уәлихановтың, А.Құнанбаевтың, қазақ зиялылары Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев т.б. болашақ ұрпақты адалдық, парасаттылық, шыншылдық сынды қасиеттерге тәрбиелеудегі халық даналығын жоғары бағалағандығы және соған талпынғаны да аңғарылады[2].
Мектеп жасына дейінгі балаларға тәрбие беру мәселесін зерттеуде Ш.Амонашвилидің ауқымды үлесін және жеке тұлғаны тәрбиелеу мен оның психологиялық жағы Л.М.Божович, Л.С.Выготский, С.Т.Шацкий, С.Л.Рубинштейн, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, Л.И.Рувинский, Ю.Азаров және т.б. ғалымдардың еңбектерінде баяндалған[3].
Оқу-тәрбие үдерісін еңбек тәрбиесі туралы көлемді зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өздерінің зерттеулерінде ізгілік қасиеттердің, қарым-қатынастардың қалыптасуы мен дамуы, олардың заңдылықтары мен қалыптасу әдістерін қарастыру педагог-ғалымдардың назарынан тыс қалмады. Балалардың еңбек тәрбиесі мәселесіне қатысты А.А.Бейсенбаева балабақша білімін ізгілендірудің теориясы мен практикасы, Ш.С.Ахимбекова балабақша өмірінде балабақша кеңесін ізгілендіру іс-әрекеттері, Х.Т.Наубаева балабақша балалары тәрбиесін ізгілендіру мәселесі, Қ.Т.Әтемова балалардың тәрбиелік қасиеттерін қалыптастыруда балабақша мен отбасының бірлескен жұмысы, В.П.Карибжанова мекте пжасына дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеу, М.Таубалдиева дүниетану арқылы балалардың еңбек тәрбиесін қалыптастыру, Л.К.Керімов қиын балаларды қайта тәрбиелеу арқылы адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, М.Ералиева балабақшада оқу-тәрбие үдерісін ізгілендіру, Г.Ерғалиева рухани-адамгершілік құндылықтар негізінде балалардың өзін-өзі тәрбиелеудің педагогикалық шарттары бағытындағы ғылыми-зерттеулерде рухани-мәдени дамуымыздағы тәлім-тәрбиенің мәні ғылыми тұрғыда қарастырылған[4].
Курстық жұмыстың мақсаты – балалардың еңбекке деген дұрыс көзқарастарын, еңбек етуте даярлыктарын, мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Н. Назарбаев. Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан. Жолдау 2007 ж 28 ақпан.
2. Күнпеиіс Ж. Технология пәнін оқыту арқылы бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастырудың негіздері. Монография. Түркістан-2011 ж
3. Омарова Р, т.б. Мектеп оқушыларының шығармашылық еңбегін қалыптастыру. Актөбе. 2005ж
4. Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбеков Б. Қ 26 Этнопедагогика: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2007. 302-б.
5. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы. 1923.
6. Әбиев. Педагогика. Алматы. 2004. 286-б.
7. Қоянбаев. Педагогика. Алматы.2001. 205-б.
8 . Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері.-А., 1991.
9 . Әбенбаев С. Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі. - А.. 1999
10. Зимняя И.А. Педагогикалық психология. Оқулық.Алматы-2005.-123б .
11. Педагогика. Оқулық. Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық Университетінің педагогика кафедрасының ұжымы, -Алматы,2005. - 152-162б
12. М.Қалиева. Білім беру технологиялары және оларды оқу-тәрбие үрдісінде енгізу жолдары. Алматы.2002.
13. Хмель Н.Д., Хайруллин Г.Т., Муканова Б.И. Педагогика: Оқулық/Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық Университетінің педагогика кафедралар авторлар ұжымы.- Алматы. 2005.430 б.
14. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы, 2004-420б.
15. Педагогика Оқу құралы –Алматы: ҚазМҰУ, 2006
16. Ахметова Г.К., Исаева З.А., Әлқожаева Н.С.Педагогика:Оқулық.-Алматы:Қазақ университеті, 2006
17. Әлқожаева Н.С. Педагогика (оқу әдістемелік кешен) .-Алматы:Қазақ университеті, 2006
18. Педагогика. Оқу құралы (Ред. Пидкасистого.-М., 1998) Аударған Г.К. Ахметова, Ш.Т. Таубаева.-Алматы:Қазақ университеті, 2008
19. Педагогика. Дәріс курсы. Алматы: Нұр әлемі, 2003
20. Бекгалиев Т. Педагогика . Тараз. 2001
21. Балғымбаева З.М. Білім берудің практикалық психологиясы: оқу құралы, Алматы: Қазақ университеті, 2008.
22. Қалиев С, Майғаранова Ш., Нысанбаева Г. Тәрбие хрестоматиясы Алматы, 2001
        
        Мазмұны
Кіріспе...................................................................................................................3-6
1 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері
1.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесінің зерттелуі..............................................................................................................7-12
1.2 Мектеп ... ... ... ... ... ... ... Мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеудің әдістемесі
2.2 Еңбек ... ... ... шығармашылыққа баулу жолдары
............................................................................................................................17-23
2.2 Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесіне байланысты ертеңгіліктер.....................................................................................................23-29
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің адамзат баласының жеке тұлғалық сапалық қасиеттерінің ... ... ... ... көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Ол туралы , қоғамымыздағы демократиялық ... сай ... ... ... құндылықтарға, адамгершілік ойларға негізделген тұжырымдамасында>> (1996ж.) және ... ... ... ... ... ... ... маңызды мақсаты - адамды әдеттегі үйреншікті ... ... алып ... мәдениеттің биік деңгейіне көтеру, өз гуманистік дүниетанымы мен адамзат табыстарына негізделген өзіндік сенім көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік тудыру, жеке тұлғаның ізгілік ... мен ... ... ... ... көздейді[1].
Жеке тұлға тәрбиесін ізгілендіру - бүгінгі заманның басты талабы. Еңбек негізі және оның ... ... ... ... ... ... ... даласындағы ұлы ғұламалар әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұни, Қ.А.Ясауи және т.б. ағартушылар Ы.Алтынсариннің, Ш.Уәлихановтың, А.Құнанбаевтың, қазақ зиялылары ... ... ... т.б. ... ... адалдық, парасаттылық, шыншылдық сынды қасиеттерге тәрбиелеудегі халық даналығын жоғары бағалағандығы және соған талпынғаны да ... ... ... ... тәрбие беру мәселесін зерттеуде Ш.Амонашвилидің ауқымды үлесін және жеке тұлғаны тәрбиелеу мен оның психологиялық жағы ... ... ... ... ... В.А.Сухомлинский, Л.И.Рувинский, Ю.Азаров және т.б. ғалымдардың еңбектерінде баяндалған[3].
Оқу-тәрбие үдерісін еңбек тәрбиесі туралы көлемді зерттеу жұмыстарын ... ... ... ... ... қарым-қатынастардың қалыптасуы мен дамуы, олардың заңдылықтары мен қалыптасу әдістерін қарастыру педагог-ғалымдардың назарынан тыс қалмады. Балалардың еңбек тәрбиесі мәселесіне қатысты А.А.Бейсенбаева ... ... ... теориясы мен практикасы, Ш.С.Ахимбекова балабақша өмірінде балабақша кеңесін ізгілендіру іс-әрекеттері, Х.Т.Наубаева балабақша балалары ... ... ... Қ.Т.Әтемова балалардың тәрбиелік қасиеттерін қалыптастыруда балабақша мен ... ... ... ... ... ... дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеу, М.Таубалдиева дүниетану арқылы балалардың еңбек тәрбиесін қалыптастыру, Л.К.Керімов қиын балаларды қайта тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... ... үдерісін ізгілендіру, Г.Ерғалиева рухани-адамгершілік құндылықтар негізінде балалардың өзін-өзі тәрбиелеудің педагогикалық шарттары бағытындағы ғылыми-зерттеулерде рухани-мәдени дамуымыздағы тәлім-тәрбиенің мәні ... ... ... ... ... - ... ... деген дұрыс көзқарастарын, еңбек етуте даярлыктарын, мамандықты саналы таңдауларын ... ... ... ... ... ... әр ... мақсатты бағыттайтын жалпыға пайдалы еңбек қажеттілігін қалыптастыру;
- белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу ... ... ... ... қайсарлығын, ұқыптылығын, тапқырлығын, ептілігін және басқа да жігерлік қасиеттерін дамытатын қажетті дағдыларды ... ... ... ... ... оқушыларды еңбек іс-әрекет түрлерімен уақытылы таныстыру;
- балалардың ұйымдастырушылық қабілеттерін, ұжымдық еңбекте ынтымақтастық және өзара көмектесу, өзара жауапкершілік сезімдерін дамыту.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... балалардың еңбек тәрбиесінің маңыздылығы, оны оқытудың бала тәрбиесінде ... ... ... ... ... ... ... дейінгі балалардың еңбек тәрбиесі оқу-тәрбие үдерісінде ізгілік қасиеттерін қалыптастыру теориялық тұрғыдан негізделсе және құрылымдық-мазмұндық моделі ... ... ... мен ... анықталса, оны іске асырудың ғылыми-әдістемелік кешені белгіленсе, оларды тәжірибелік-эксперименттен өткізіп, қорытындысы шығарылып, ғылыми негізделген ұсыныстар берілсе, ... ... ... ... ... ... болар еді.
Зерттеудің жетекші идеясы: мектепке жасына дейінгі ... ... ... ... құндылықтар негізінде ұйымдастыру еңбек тәрбиесін қалыптастырудың басты тетігі болып саналады.
Зерттеудің ... және ... ... ... ... теориясы, жеке тұлғаның дамуы және өзін-өзі дамытуы жөніндегі ғылыми тұжырымдар, ізгілік қасиеттерді ... ... және ... ... теориялық қағидалары, жоғары оқу орындарына енгізіліп отырған , педагогикалық, психологиялық ... ... ... ... ... тұжырымдамалары; жалпыадамзаттық құндылықтар негізіндегі тәрбие тұжырымдамаларын анықтайтын құжаттар болып ... ... ... ... ... ... ... туралы, танымдық әрекет, ізгілік қасиеттерді қалыптастыру, өзін-өзі тану ... мен ... ... ... ... ... және отандық зерттеулер, білім беруді демократияландыру мен ізгілендірудің ... ... ... ... Заңы, стратегиясы, Мемлекеттік бағдарламасы, тұжырымдамалары, , озық тәжірибелер, сондай-ақ, автордың педагогикалық және зерттеушілік ... ... ... ... ... ... педагогика-лық, психологиялық және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау жасау, нормативтік құжаттарды, озық тәжірибелерді, педагогикалық басылымдарды зерделеу, ... ... ... ... ... ... жүргізу және оның нәтижелерін статистикалық өңдеу, талдап қорыту.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық мәнділігі:
1. Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек ... ... беру ... ... ... ... ... негізі айқындалды;
2. Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесін қалыптастырудың ... ... ... және ... ... айқындалды;
4. Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тірбиесіне оқу-тәрбие үдерісінде қалыптастырудың мазмұны айқындалып, әдістемесі жасалды және оның ... ... ... ... ... ... ... жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесін танып білу мақсатындағы даярлығын қалыптастыру үшін педагогикалық тапсырмалар жүйесі әзірленді;
2. Зерттеу нәтижелерін жоғары және орта ... ... оқу ... ... білім беретін мектептерде, мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттарында пайдалануға болады.
Зерттеу ...... ... ... ... екі бөлімнен, тұжырымдар мен қорытындыдан, пайдаланылған ғылыми әдебиеттер тізімі мен ... ... ... зерттеудің көкейкестілігі, нысаны, пәні, мақсаты, ғылыми болжамы, міндеттері, жетекші идеясы, ... және ... ... ... көздері, зерттеудің әдістері мен негізгі кезеңдері, ғылыми жаңалығы, практикалық мәні және қорғауға ұсынылатын қағидалары баяндалды.
атты бірінші ... ... ... ... ... еңбек тәрбиесіне теориялық негізіне сипаттама жасалған; мектеп ... ... ... ... тәрбиесіне педагогикалық мазмұны жөніндегі ой-пікірлерге талдау жасалумен, ізгілік қасиеттерді қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі әзірленіп, оның ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері, деңгейлері сипатталған.
деп аталатын екінші бөлімде мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесін қалыптастырудың педагогикалық шарттары белгіленген; еңбек тәрбиесінің ... ... ... ... ... соның негізінде тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижелері баяндалған; тәжірибелік-эксперименттік жұмыс ... ... ... ... ... ... теориялық және эксперименттік жұмыстардың нәтижелеріне негізделген тұжырымдар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық негіздері
+ Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек ... ... ... ... қазіргінің қадіріне жету, болашақты болжау қиын дейтін ғылымның өз қағидасы бар. Ол -- өмірлік өсиет, ұлағатты сөз. Бұл ... ... ... ... еңбек етудің алғы шарты болса керек. Өміріміздің даму барысын дұрыс түсініп оның ішінде ғылымның, ... ... мен ... ... ... отыруда тәрбие мен еңбек бөлінбестей берік, маңызды да мәнді рөл ... ... ... жинақталған материалдық байлықтары қандай ұшан-теңіз болса, оның рухани ... қоры да ... көп. ... бірі ... ... ... Әбу ... әл-Фараби (870-950) бұл қазынаның барлығын халық жасайды, ол адал да ... ... ... ... ... болатын.Әл-Фараби тәрбие мәселесін логикамен байланыстыра уағыздағанын білеміз[5]. Ол "Ақыл мен түсінік" атты еңбегінде ақылдылық пен адамгершілік үлгілі тәрбиеге байланысты, оның ... таза ... ... өз ... ... негізінен туындайды деген еді.
Қоғамның даму тарихына байланысты, соған сәйкес еңбек тәрбиесі әр түрлі нысанда дамыды, жетілді, өзгерді, жаңарып отырды. Орта ... ... ... қарсы шыққан, чехтың ұлы педагогы Я.А.Коменский (1592-1670) педагогикасының негізі - гуманизм мен демократизм болғаны педагогика ... ... ... бұл тек ... ... ... қоғамды қайта құрудың басты принципі - гуманистік және демократиялық принциппен үндес келіп отыр. Я.Коменский мектеп - балаға сүйіспеншілік, адамгершілік ... ... ... ... ... тиіс деген көзқарасты насихаттайды. Осы негізде ол тәрбиені, осыған сәйкес жүргізу қажет деп есептеді. Ағылшын ... Джон Локк ... ... ... ... ... сәйкестілік" еңбек және дене тәрбиесі арқылы жүзеге асатынын дәлелдеп берді[6]. ... ... ... ... мен ... ... табиғи сұрыптау арқылы пайда болуы жөніндегі эволюциялық ілімнің негізін салушы Чарльз Дарвин еңбектің, еңбекке баулудық, оның теориялық негізі - еңбек ... ... ... ... еді. Швейцария педагогы Генрих Песталоцци (1746-1827) тәрбиесінің мақсаты - баланың күшін дамытады. Әр түрлі қимылға, ... ... өзі ... ... ... дене ... ... тәрбие-сімен ұштастыруа жүргізуді дәлелдеп береді. Сондай-ақ, оқуды өнімді еңбекпен ұштастыру, соның ... қол ... және ... ... ұштастыру Песталоццидің педагогикалық теориясы мен қызметінің негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Песталоцци еңбек адамгершілікке үйретеді, ... ... ... және ... ... ... қарым-қатынаста болуын қалыптастырады деп санады. Дұрыс ұйымдастырылған еңбек балалардың ақыл-ойын дамытады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады. Осы негізде ол ... ... ... мақсаты қоғам өміріне белсене қатысатын жан-жақты дамыған адамды қалыптастыру деп уағыздады. Еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда басты рөл атқарған К.Д.Ушинский ... Ол ... ... ... ... дамуы үшін еңбектің маңызының зор екендігін көрсетті. К.Д.Ушинский өзінің "Еңбектің психикалық және тәрбиелік мәні" деген ... ... ... ... ... ... Ал "Балалар әлемі", "Ана тілі" оқулықтарында осы тәрбие жөнінен балаларға арнап сан ... ... ... К.Д ... талаптарының ең бастыларының бірі - еңбек-сүйгіштікке, еңбек ете білуге және еңбекке ынталы болуға тәрбиелеу. Кімде-кім пайдалы еңбекпен айналысса, сол адам ... ... ... бола ... деп ... Ушинский баланың санасына сәби кезінен-ақ, еңбек етудің қажеттілігі мен ... ... ... іс ... тырысушылыққа және қандай істе болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға тәрбиелеуді ұсынды[7].
Еңбек тәрбиесінің ең басты да, негізгі міндеттерінің бірі ... ... ... ауыл ... жетістіктерін жете түсіну және оған өздері тікелей араласу, өндірісті білу, онымен жұмыс істеу тәжірибесін бойына сіңіріп отыру ... ... ол ... ... ... ... ... аз да болса жері жоқ мектеп шын ... ... бола ... ... - деп атап ... ... бірге Ушинский ой еңбегі мен дене еңбегінің алмасып ... да ... мән ... "Ой ... кейін дене еңбегімен айналысу жанға жайлы ғана емес, ол өте пайдалы тынығу" - деп ... ... бірі ... ... ... ... мен әңгімелерінде, аудармаларында өнімді еңбек - еңбек тәрбиесінің құралы деп ... ... ... ... еңбек деп әр түрлі қолөнерді, егіншілікті және білім алуды, оқуды есептеді. Ақыл-білім алу күрделі еңбек ... ... деп ... тұжырым жасады[8].
Ол жастарды ең алдымен отбасында, мектепте және әдебиет арқылы тәрбиелеуді маңызды рөлін ерекше бағалады.
Еңбектің бейнеті мен зейнетін басынан ... ... ... ... тәрбиелеуді отбасынан бастаған. Ер бала мен қыз бала тәрбиесін бөлісіп алған.
Еңбекті дәріптеп жастарға еңбек адамын үлгі-өнеге ретінде ... "Аяз би" ... Аяз би "Кер құла атты ... ... т.б. ... арқылы беріліп отырған.
Қазақ халқы жастарды еңбекке баулығанда күнделікті кәсібіне, тұрмыс тіршілігіне ... төрт ... ... ... аң аулап кәсіп етуді ойластырған.
Халқымыз еңбек пен өнерді егіз санаған. Жүн иіріп, өрнек тоқу, киіз басып, үй ... ою ... ... түс киіз ... тері ... бас киім тігу ... ... үшін ерекше өнер санаған.Ал тері, ағаш, темірмен байланысты кәсіптерді ер адамдар ... Аяқ киім ... ... кебіс, шоқай, шәркей тігетін етікшілік, қайыстан жүген тартып, өмілдірік, ... ... ... ... ... істейтін өрімшілік үлкен өнер болып есептелген.
Ағаштан - ашамай, арба, шанажасайтын балташыларды темірден - құрал-сайман еңбек құралдарын немесе әшекей зергерлік бұйымдар ... ... ... ... ... педагогикасынан орын алған еңбек және еңбекке тәрбиелеу қазіргі педагогика теориясы принциптерімен ұштасып жатыр. Еркін еңбек барысында ... және ... ... ... ... ... үшін адам материалдық және рухани құндылық жасайды. Шығармашылық еңбек барысында адам өз ... ... және ... анықтайды. Қоғамның басты талаптарының бірі - әр азаматтың өмірде өз орнында ... ... ... ... ... ... түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке адал, саналы қатынасу болып табылады. Балабақшада еңбекке тәрбиелеу - ... ... ... құрамды бөлігі. Еңбекке тәрбиелеу, баулу және кәсіптік бағдар, мектеп оқушыларының қоғамдық пайдалы өнімді еңбекке тікелей ... ... ... ... ... тәрбиелеудің, азамат болып өсудің жеке адамды адамгершілік және зиялылық ... ... ... көзі ... ... ... ... мұны еңбек тәрбиесінің мақсаты деп түсінуіміз қажет.
Еңбек тәрбиесінің негізгі мақсаты - ... ... ... ... беру және жеке ... ... дамыту.
Еңбек тәрбиесінің мақсаты еңбекке даярлау ғана емес, сонымен қатар жас жеткіншектерді ... ... және ... мен қаруландыру қабілеттілігін дамыту, мамандық таңдауға көмек беру болып табылады.
А.С.Макаренко тәрбиенің осы ... ... ... ... ... ... деп атады. Мұндай теорияның қатарында "үш күш одағы"- мектепті, үйелменді, жұртшылықты ... ... ... оқушыларға кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастырушы және үйлестіруші орталық. Мектепте кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыратын-мұғалім, сынып ... ... ... оқытушысы, сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырушы, яғни, бүкіл педагогикалық ұжым. Сынып жетекшісі барлық бағдар беру жұмысын ... ... ... ... тыңдауға даярлайды. Сынып жетекшісі кәсіптік бағдар беру жүйесінің құрылымына сүйеніп, оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты ұйымдастыру, кәсіптік ақыл-кеңес беруге көмектесу, мектеп бітірушілерді жұмысқа орналастыру, т.б. Еңбек пәнінің оқытушысы - ... ... ... және ... ... беру ... негізгі тұлғасы. Еңбек сабақтарында алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуге, мамандықты таңдауға бағыт береді[9].
Төрт-бес жасар бала шамасының ... аз да ... ... үй ... ... ... ... көмек бергісі келеді.Бірақ кейбір ата-аналар: деп баласының қолын қағады. ... ... бала ... бос ... үйге ... ... келсе,тағы да оған шешесі деп басқа істің маңына жолатпайды.Кейбір үй қызметшісі бар семьяларда жағдай тіпті ... ... ... де үй шаруасына түк араласпайды.Барлық шаруаны үй қызметшісі істейді.Мұны ... бала ... ... ... өседі.
А.С.Макаренко өзінің лекцияларында,кеңестерінде;негізінен баланы бес жасқа шейін дұрыс тәрбиелеуге қатты көңіл аудару керек. Бес жасқа дейін дұрыс ... ... тура ... Ал ... ... ... деп ... болатын. Тамаша педагогтің бұл өсиетінен баланы тәрбиелеуді өте ерте бастау керек,тек сонда ғана көптеген қателік,адасулардан арылуга ... еді ... ... шығаруға болады.Мектеп бітірген оқушылардың еңбектен қашу себебі неде? Кей оқушылардың тәртіпсіздігінің негізі қайда ... ... ... ... ... ең ... ... балаларды жас күнінен бастап дұрыс тәрбиелемеуде,еңбекке ерте кезде баулымауда ... ... кіші ... ... ... және ... ... тәрбиесін ұйымдастырып адамгершілікке тәрбиелеу Еңбек тәрбиесіне байланысты А . ... ... ... зерттеуінде - деген болатын.
Балалар бақшасындағы еңбек тәрбиесі- тәрбиешінің ең маңызды ... ... ... ... ... ... және ... байқампаздығы,айналаны қоршаған өмірге қызығушылығы дамиды, адамгершілік қасиеттерімен бірге іскерлік, еңбекке мәдениеттілік қасиеттері қалыптасады.
Мектепке дейінгі педагогика ... ... ... ... ... ... ... корсетеді.
:: Ересектердің еңбегімен таныстыру және оған құрметтпен қарауға тәрбиелеу.
:: ... ... ... ... ...
:: Еңбекке ықыласшылдыққа, еңбек сүйгіштікке және дербестікке ...
:: ... ... ... ... және ұжым үшін ... ... тәрбиелеу.
Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесі - тәрбиеленушілердің жалпы еңбектік біліктері мен қабілеттерін, еңбекке психологиялық дайындығын дамытуға, ... және оның ... ... ... ... ... таңдауға бағытталған тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің бірлескен іс-әрекеті. Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек ... -- ... ... ... ... еңбек мәдениетін үйренуге бейімдеп, олардың еңбек ету ... мен ... ... ... ... бір ... Еңбек тәрбиесі барлық халықтар мен ұлттардың дәстүрлі халықтың педагогикасының негізгі құрамдас бөлігі ретінде дамыған. Мысалы, қазақ халқының дәстүрлі тәлім-тәрбие беру ... жас ... ... ... ... бір ... ... әрбір жас сәби "Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей" деген мақал рухында тәрбиеленген (қ. Халықтық педагогика). 18 ... ... (Ж.Ж. ... И.Г. ... ... мен еңбек тәрбиесін ұштастыру мәселесін алғаш рет ғылыми тұрғыдан талдады. Қазақстанның халыққа білім беру жүйесінде Мектеп жасына дейінгі ... ... ... ... ... ... ... Отбасында бала кішкене кезінен еңбек тапсырмаларын орындауға, еңбекқорлыққа, төзімділікке баулынады. Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесі балабақшада білім берумен ... ... ... ... Оқу ... барысында балада ұқыптылық, еңбекқорлық, еңбек ету дағдысы қалыптасады. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай оқу ... ... ... ету, оқу құралдарын дайындау, табиғатты қорғау, т.б. қоғамдық пайдалы жұмысқа қатысуы ... ... ... ... ... ... мүмкіндік жасайды. Педагогика ғылымы мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесі жас ұрпақты отбасы мен балабақшада тәрбиелеудің жалпы үрдісінің бір ... ... ... ... ... ... еңбекқорлыққа баулу, оларға кәсіптік бағдар беру қазіргі таңда барлық оқу жүйесінде бала әрекетінің белсенділігін қамтамасыз етудің бір тәсілі болып табылады[11].
Балалар ... ... ... ... ... ... ... келтіруге болады.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мектеп жасына дейінгі балалардың зейін тұрақсыздығы35 бет
Мектеп жасына дейінгі балалар үшін еңбектің маңызы түрлері ұйымдастыру жолдары24 бет
«Мектеп жасына дейінгі балалардың қабылдауды дамытуға арналған психологиялық әдістеме қолдану мүмкіндіктері»32 бет
Бала тәрбиесінің педагогикалық негіздері және еңбек тәрбиесінің зерттелуі27 бет
Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері8 бет
Балаларды қоршаған ортамен таныстыру әдістемесінің теориялық негіздері27 бет
Балаларға үй жануарларымен, жабайы аңдарды таныстыру4 бет
Бейнелеу өнері арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту63 бет
Бейнелеу өнерін үйретуде карикатура әдісі арқылы ересек топтағы балалардың танымын дамыту50 бет
Дене тәрбиесінен дәрістер жинағы104 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь