Ақпараттық жүйелер мамандығы

Мазмұны
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Ұйымның ақпараттық жүйесін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1 Маркетингтік ақпарат жүйесі. Үрдістің экономикалық мәні ... ... ... ... ... ...6
1.2 Корпоративтік ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын жасау ... ... ... ... .14
2.0 «АлмаТВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік сипаттамасы ... ... ... ... ... ... .31
2.1Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.2 Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.3Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
КІРІСПЕ

Қазіргі даму кезеңінің ажырағысыз белгісі жаһандандыру және қоғамды ақпараттандыру болып табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және ақпараттық технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды пайдаланудың масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді [1].
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді ақпараттық технологияларды қолдану негізінде құруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және ғылыми – техникалық үрдіс [3]. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы орайда мекемені басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда мекеменің өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының кепілдігі қызметін оның қаржылық тұрақтылығы атқарады, ол ақша қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық ресурстардың жағдайын бейнелейді. Мекеменің қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық, өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін мекеменің қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық мекемелер нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және про
граммалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Әлемдік қауымдыққа интеграциялану Қазақстан экономикасын дамыған мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық кезеңдерде ең прогрессивті және қазіргі заман талабына сай ғылым және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде маркетингтің жаңа бағыттарын ендіруду білдіреді.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты - сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету, сатып алушы қажеттіліктерін зерттеуде қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, маркетингтік талдауда қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, ұйым сипаттамасы, ақпараттық, программалық, математикалық, ұйымдастырушылық, лингвистикалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және өнімнің сатылу көлемін талдау және болжау мәселесінің концептуалды схемасы көрсетілген.
Негізгі бөлімінде өнімнің сатылу көлемін талдау мен болжау және өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету үшін ақпараттық база және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құрал жабдықтар сипаттамасы, математикалық, программалық қамтамасыз етілуі және оның құрылымы берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға нұсқау көрсетілген.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының
өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
2. Закон РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
3. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
5. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы пробл емаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
6. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: Экономика Баспасы, 2002
7. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
8. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
9. Голубков В. Маркетинговые исследования/Москва: Финансы и статистика, 2001
10. Филипп Котлер Основы маркетинга/ Москва: Финансы и статистика, 1998
11. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
12. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
13. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
14. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
15. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
16. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
17. Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. Экономист 2005г.
18. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
19. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 –с. 91-98.
        
        Кіріспе
Қазіргі даму кезеңінің ажырағысыз белгісі жаһандандыру және қоғамды ақпараттандыру болып табылады. Қоғам ... ... ... ... ... және ... технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, оның ... ... ... ... ... ... масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді [1].
Кез келген қоғамның ... ... ... ... даму ... және ... ... қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы ... жиі ... ... ... ... қосу ... ... қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру - жеке және ... ... ... ... қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді ақпараттық ... ... ... ... және ... ... ұйымдастырушылық, әлеуметтік - экономикалық және ғылыми - техникалық үрдіс [3]. Осы ... ... ... ... оның мәртебесі өзгереді - ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы орайда мекемені басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база ... және оны ... ... мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда мекеменің өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының кепілдігі қызметін оның ... ... ... ол ақша қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық ресурстардың ... ... ... ... тұрақтылығын бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық, өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін мекеменің ... ... ... ... ... ... ... нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі ... ... ... кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау ... ... ... ... ... ... байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік ... Ол ... ... ... ... сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ... ... ... ... дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Әрине, бұл жағдайларда ақпарат ... ... ... ... ... құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып ... ... жүйе (АЖ) - ... ... ... ... ... жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) ... ... ... ... жүйе ... деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін ... ... ... ... ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге ... ... ... ... деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ ... ... ... ... етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және про
граммалық ... ... ... ... мен ... сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы ... ... ... ... ... ... кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат ... ... ... интеграциялану Қазақстан экономикасын дамыған мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл ... ... ең ... және қазіргі заман талабына сай ғылым және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде ... жаңа ... ... ... ... ... диплом жұмысының мақсаты - сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін ... ету. Осы ... ... ішкі есеп ... ... ... ... қамтамасыз ету, сатып алушы қажеттіліктерін зерттеуде қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, ... ... ... ... және ... тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Диплом жұмысы ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан ... ... ... ... ... ... ... сала, ұйым сипаттамасы, ақпараттық, программалық, математикалық, ұйымдастырушылық, лингвистикалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және өнімнің сатылу көлемін ... және ... ... ... ... ... бөлімінде өнімнің сатылу көлемін талдау мен ... және ... ... ... қамтамасыз ету үшін ақпараттық база және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құрал ... ... ... ... ... ... және оның ... берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға ... ... ... ... ... негіздеу
1.1 Маркетингтік ақпарат жүйесі. Үрдістің экономикалық мәні
Қазіргі кездегі мекемелер (корпорациялар) көпжақты қызметтің, бөлімшелердің территориялық ... ... ... ... көп ... ... ... құрылымға ие. Корпоративтік ақпараттық жүйе (КАЖ) осындай ірі мекемелердің барлық ресурстарын және іскерлік процесстерін ... ... ... [17]. ... ... ... ... автоматтандыру ақпаратты өңдеуге кететін шығындарды азайтуға ғана емес, мекеменің жұмыс кезіндегі іскерлік ... және ... ... ... ... ... кездегі КАЖ-ға келесі талаптар қойылады:
* Іскерлік процесстің барлық операцияларында клиенттердің тапсырыстарының орындалуының толық цикілін басқару, бұған қоса материалдық ресурстармен қамтамассыздандырылуын ... ... ... шешімдердің сапасын жоғарлату үшін қажетті аналитикалық ақпараттың жедел алынуы.
* Қазіргі кездегі бюджет жасау технологияларын іске асыру және қажетті ресурстардың бекітілген ... мен ... ... ... ... қамтамассыз етуі тиіс.
* Қатерлерді ескере отырып бизнес-жоспарлау және басқару жүйелерін жасау.
* Электрондық құжат алмасу және жұмыс ... ... ... ...
КАЖ келесі негізгі қасиеттерге ие:
* Модульдік, яғни, мекеменің белгілі бір қызмет түрін автоматтандыратын және ... ... ... ... ... ... ... комплекстер бойынша ендіру.
* Интегрирленуі, мәліметтер және интерфейстер форматтарын ұсыну стандарттары негізінде жалпы мәліметтер базалары арқылы программалық комплекстер арасында ақпараттық алмасуды ... ...
* ... ... ... бизнес-процесстерді ұйымдастырудың әртүрлі схемаларына сай келуі.
* Масштабталуы, автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... сай өсуі және ақпараттық жүйені қолдану тиімділігін жоғалтпай мекемені мекеменің кеңейтуге мүмкіндік береді.
* Құпиялығы, қолданушылардың құзырлық деңгейіне сай ... ... ... қамтамассыз ету.
Жоғарыда ... ... іске ... үшін ... ... ... автоматтандыру үшін қажетті ақпараттық жүйені каноникалық жобалаудың көптеген әдіс, тәсілдері жарамсыз болып қалуда, тек қана CASE, RAD және ... ... ... ... ақпараттық жүйені индустриалды жобалаудың әдіс, тәсілдері жобалық шешімдерді тез жасап және динамикалық өзгеруші ... сай ... іске ... ... ... ... КАЖ ... іскерлік процесстің күрделі операцияларын бір бүтін ретінде бақаруға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... әрекеттесу принциптеріне немесе транзакцияның орындалуына негізделеді. Сондықтан мұндай ақпараттық ... ... ... ... ... (OLTP- OnLine ... Processing) деп аталады.
КАЖ-ң клиент-серверлік архитектурасы қолданушылардың ақпараттық ... және ... ... немесе ұзақ транзакцияларды орындау процессінде өзара әрекеттесуін қарапайымдандырады. Ұзақ ... ... ... ... ететін, әр қайсысы бүкіл жиынтық орындалмай еш бағалыққа ие болмайтын іскерлік процесстің операциялар жиынтығы ретінде қарастыруға ... ... ... ... жәй транзакцияны КАЖ компонентінің біреуіне жүгіну немесе клиенттің ... ... ... ... ... ... ... клиенттің ақпараттық қажеттілігіне қызмет көрсететін процессті түсінуге болады. Әртүрлі архитектураларда процесс ретінде мәліметтер ... ... ... ... ... мүмкін, сонда сервер мәліметтер база сервері деп аталады немесе процессті мәліметтерді өңдейтін процедура орындауы ... ... ... сервер қосымша сервер деп аталады.
Сервермен байланысты анықтау, қызмет көрсетуге сұрау түрін анықтау, ... ... ... ... алу, қызмет көрсетудің аяқталуын растау клиенттің міндеттері болып табылады. Қызмет көрсетуге сұрау жіберетін соңғы қолданушы, сондай-ақ соңғы ... ... ... да ... ... ... ... клиент-серверлік архитектура өзіне ұсынудың үш деңгейін қосады:
* Мәліметтерді қолданушымен ұсыну деңгейі;
* Мәліметтерді қосымшамен өңдеу деңгейі;
* Мәліметтер ... ... ... ету ... ... бойынша бір жағдайда қолданушы қосымшаның бақылауы мен қайта құруынан кейін мәлімметтер базасына түсетін мәліметтерді енгізеді, басқа жағдайда қажетті мәліметтер үшін ... ... ... ... ... ... ... жібереді. Қажетті мәліметтерді алып, қосымша оларды өңдейді, ал нәтижелерін мәліметтер базасына немесе қолданушыға ыңғайлы түрінде ... ... ... ... ... ... ... түрінде береді.
Клиенттер және серверлер локальдік немесе глобальдық есептеуіш желінің әртүрлі түйіндерінде орналасқан кезде ... ... көп ... жұмыс режимін іске асырады және бөлінгіш болып табылады. Локальді желінің орталықтандырылған есептеуіш жүйеден артықшылығы ... ... ... ... ... ... қәрекет принциптерін қайта қарастырусыз біртұтас өткізу ортасы көмегімен есептеуіш ресурстарға ашық қосылу және қолдануында.
Есептеуіш желіде ... ... ... іске асуы ... ... ... ... түрлі нұсқалар мекеменің алыстатылған бөлімшелерінің территориялық бөлінуімен, эксплуатациялық беріктік талаптарымен, тез әрекет етуімен, қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... қарастырайық (сур.1).
Файл-серверлік архитектурасы мәліметтерді өңдеудің ең ... ... ... ... орай серверде тек қана мәліметтер файлдары орналасқан, ал клиенттік бөлігінде қолданушылар қосымшаларымен ... МББЖ ... ... өнімділігі жағынан және ДЭЕМ жедел жадысы жағынан ... ... ... локальдік желінің орталық түйіні болып табылады. Файл-сервер желілік операциондық жүйе ортасында ... жүйе ... ... ... ... және файл-сервердің сыртқы жадысында орналасқан файлдарға енуді ұйымдастырады.
Берілген жағдайда МББЖ программалары локальдік ... ... ... ... ... ал ... ... файлдары файл-сервердің магниттік дисктерінде орналасады. Арнайы интерфейстік ... ... ... ... қай жерде орналасқанын анықтайды. Осыған байланысты берілген МББЖ локальдік мәліметтер базасымен де, орталық мәліметтер ... де ... ... ... ... мәліметтер базасын бірлесе қолдануды синхронизациялау жазуларды басқа жұмыс станцияларынан қол жетпейтіндей ету үшін, оларды ... ... ... ... ... басқару жүйесіне жүктеледі.
Файл-серверлерді қолдану - мәліметтерді өңдеудің барлығы жұмыс станциясында орындалады, ал файл-сервер тек мәліметтерді жинақтаушы және ену құралының ... ... ... ... деңгейлі клиент-серверлік архитектурасы тек қана мәліметтер базасының серверін (DB-сервер) қолдану негізінде құрылған. ... ... ... ... ... болып табылады, ал серверде мәліметтер базасымен бірге МББЖ және қолданбалы ... ... ... ... ... - оның ... жадысында желілік операциялық жүйеден басқа жұмыс станцияларымен DB-сервердің сыртқы жадысында орналасқан мәліметтер базасын бірлесе қолдануын қамтаммассыз ететін орталықтандырылған МББЖ ... ... ... мәліметтер файлдарын тұтастай желімен жіберуден бас тартуға мүмкіндік береді, оның орнына ... ... ... ... базасынан алынған іріктемені ғана жіберу мүмкіндігі бар. Осымен қатар қолданушы қосымшасын екі бөлікке бөлу мүмкіндігі бар: бір бөлігі ... ... және ... ... ... ... ... және агрегациялаумен байланысты, талдау және шешім қабылдауға ... ... ... екінші бөлігі клиент машинасында жүзеге асырылады. Осы арқылы, ... және ... ... ... есептеуіш ресурстарын қосу нәтижесінде ақпараттық жүйенің жалпы өнімділігі артады.
Мәліметтер базасына ... ... ... ... үшін ... айналған SQL тілінде жүзеге асырылады. Осыдан мәліметтер базасы сервері барлық реляциялық МББЖ-мен: Oracle, Informix, MS SQL Server, ADABAS D, ... SyBase және т.б. ... SQL ... деп жиі ... ... қосымшалар столдық МББЖ (MS Access, FoxPro, Paradox, Clipper және т.б.) тілі арқылы жүзеге асуы мүмкін. ... ... ... SQL ... өзара әрекеті глобальдік мәліметтер базасынан мәліметтерді жіберу және оларды клиенттік ... ... ... ... ... құру ... ... ететін ODBC (Open Data Base Connectivity) драйвері арқылы жүзеге асырылады.
Үш деңгейлі клиент-серверлік архитектурасы API интерфейсі (Application Program Interface) арқылы ... ... ... ... ... жеке сервер қосымшаларына қолданбалы программаларды орналастыруға мүмкіндік береді. Қосымшаның клиенттік ... ... ... деп ... ... ... қажетті функцияларын шақыруға бағытталған. Өз ретінде қолданбалы программалар мәліметтер базасының серверіне SQL сұраулар көмегі арқылы қатынасады. Мұндай ұйымдастыру КАЖ-ң ... мен ... ... есебінен едәуір жоғарлатуға мүмкіндік береді:
* жүйелік ресурстарды елеулі үнемдеу ... ... ... ... ... ... жалпы функцияларын көп рет қайталап қолдану;
* қосымшалар сервері мен мәліметтер базасының серверінің жұмыстарының ... ... ... ... ... мәліметтер базасының серверімен салыстырғанда құатсыздау болуы мүмкін;
* клиенттік орындардан қосымшалар ... ... ... ... ... есептеуіш желіде сұраулардың орындалуын диспетчерлеу жолымен оптимизациялау.
* біреуінің жұмыс бабынан шыққан ... ... ... ... ... бірнеше қосымшалар северінде программалық қамтамассыздандыруды дубльдеу нәтижесінде мәліметтерді ... ... мен ... ...
* ... ену өкілеттіліктерін тексеру жүйесін басқару функцияларын мәліметтер базасы серверінен қосымшалар серверіне ауыстыру;
үш деңгейлі клиент-серверлі КАЖ-і техно-жұмыстық ... ... ... ... (сур. 2.-3.).
U2m
U1m
D1m
D4m
D2m
U3m
D6m
D3m
КЭАЖ-ң жалпы құрылымын жасау
КЭАЖ үшін ЕЖ ... ... ... ... ...
жасау
D8m
D100m
G7m
G8m
Қосымшалар
серверлерін жасау
Клиенттік орындардың ... ... 2. Үш ... ... ... ... ... технологиялық желісі
D1- Пәндік облысты сипаттау;
D2- МБ-ң таңдалған серверін сипаттау;
D3- Техникалық ... мен ... ... ... таңдалған конфигурациясын сипаттау;
D4- Техникалық тапсырма (қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктері);
D5- ... ... ... ...
D6- КАЖ-ң функционалдық құрылымын сипаттау;
D8- КАЖ-і қолданушылар және олардың құқықтарының тізімі;
D9- МБ-ң облыстарын толтыру журналы;
D10- Жолдама құжаттар;
G1- Есептеуіш ... ... МБ-ң ... ... ... бірге;
G6- Қосымшалар сервері;
G7- Клиеттік орындардың қосымшалары;
U1- Желілік операциялық жүйе және техникалық плтаформалар универсумы;
U2- МБ-ң серверлерінің универсумы;
U3- КАЖ-і жасаудың программалық ... ... ... ... SQL ...
МБ-ы
басқарушы
элементтерді
жасау
D2m
Бөлінген МБ-ң
құрылымын
жобалау
D5m
G2m
G2m
D7m
D7m
G3m
G5m
D10m
G4m
D7m
Сур. 3. Клиент-серверлік ортада мәліметтер базасын ... ... ...
D2- МБ-ң таңдалған серверін сипаттау;
D5- Жасаудың программалық құралдарын сипаттау;
D6- ... ... ... ... ... ... ... құрылымы;
D10- Жолдама құжаттар;
G1- Есептеуіш желі;
G2- МББЖ;
G3- МБ жадысының облыстары;
G4- МБ-ң сұлбасы;
G5- МБ-ң ... ... ... ... ... ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын жасау.
Бұл мәселе пәндік облысты сипаттау - D1 және ... ... - D4 ... ... ... ... операцияның шығуына КАЖ-ң функционалдық құрылымын сипаттау - D6 және техникалық құралдар және желілік операциялық жүйенің таңдалған конфигурациясын ... - D3 ... ... Корпоративтік ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын жасау мыналарды анықтауға негізделеді:
* МБ-ң серверінің функцияларын;
* Қосымшалар серверінің функцияларын;
* ... ... ... Осы функцияларды орындауға қажетті ақпаратты анықтау;
* Есептеуіш желі түйіндері бойынша серверлерді және клиенттік орындарды таратуды;
* Қолданушылардың ... ену ... ... ... ... ... құқықтары мыналар:
* Есептеуіш ресурстарға ену құқықтары. Мұндай құқықтар желілік операциялық жүйе құралдары көмегімен есептеуіш желі администраторымен беріледі. Құқықтарды беру ... ... ... ... желі ... және олармен оқу, қайта өңдеу, жазу функцияларын орындау мүмкіндіктерінің тағайындалуына негізделеді. Мысалы, manager 1 атты қолданушыға 1 ... ... ... қол ... ... ... ... қол жеткізетін ресурстары
Қолданушы аты
Жүйелік ресурс
(дисктер, папкалар,файлдар)
Рұқсат етілген
функциялар
manager 1
D:\zapasy\ostatok1.dbf
D:\zapasy\ostatok.dbf
C:\price
Тек оқұ
Оқұ, қайта өңдеу
Тек жазу
* КАЖ-ң МБ-ы сұлбасының ... ену ... ... ... ... МББЖ құралдары көмегімен МБ-ы серверінің администраторымен беріледі. Құқықтарды беру процессі түрлі қолданушылар категорияларына МБ ... ... оқу, ... ... жазу ... ... мүмкіндіктерінің тағайындалуына негізделеді. Мысалы, manager 1 атты қолданушыға 2 кестеде көрсетілген ресурстарға қол жеткізе алады.
2 Кесте. Қолданушының құқықтары мен ... ... ... ... етілген функциялар
(R-Оқу, RW-Оқу, жазу, W-жазу)
Кесте
Алаң
Бейне
Есеп беру
Сұрау
manager 1
SPR_M
KODM
E1
V1
REP1
ZAPR1 ... КАЖ үшін ... желі (ЕЖ) ... ... үшін ... архитиктураның ЕЖ-н жасау құрылғыларды сатып алу және монтаждау, сонымен қатар желілік ... ... ... негізделеді. Функционалдық құрылымды сипаттау-D6 және техникалық құралдар мен желілік операциялық жүйенің таңдалған конфигурациясын ... D3 ... ... ... ... іске асады.
Желілік операциялық жүйені таңдау көбінесе есептеуіш құралдардың техникалық платформасына тәуелді. INTEL платформасын қолданғанда WINDOWS NT және WINDOWS 95 ... ... ... көп ... ... табылады.
+ ILM
+ SUN
+ HP және т.б.
Платформалары қолданғанда UNIX операциялық жүйесінің түрлі версиялары сәйкес платформаларға қолданылады.
КАЖ үшін МБ-ң ... ... МБ-ы ... ... ... ... ... талдауға негізделеді. Мұндай критерилер келесілер болуы мүмкін:
* Аппараттық архитиктурадан тәуелсіздігі;
* Программалық- аппараттық платформадан ... Ашық ... ... ... ... ... және параллельді өңдеуді сүйемелдеу;
* Таратылған мәліметтерді оптималды сақтау;
* WEB серверлерді сүйемелдеу және INTERNET-пен жұмыс;
* Екілік индекстерді сүйемелдеу;
* ... ... ... ... ... қарапайымдылығы;
Мысал түрінде жоғарыда аталған критерилер бойынша ORACLE 7.0, MS SQL SERVER 2000 және ADABAS D МБ-ң серверлерінің салыстыруын ... ... ... 3 кестеде келтірілген.
3 Кесте. МБ серверлерінің салыстырмалы сипаттамалары
Салыстыру
критерилері
ORACLE 7.0
MS SQL SERVER ... ... ... ... аппараттық платформадан тәуелсіздігі
ия
жоқ
ия
3 кестенің жалғасы
1
2
3
4
Ашық жүйелер стандартын сүйемелдеу
ия
ия
ия
Мәліметтерді көппроцессорлық және параллельді өңдеуді сүйемелдеу
ия
ия
ия
Таратылған ... ... ... ... сүйемелдеу және INTERNET-пен жұмыс
ия
ия
ия
Екілік индекстерді сүйемелдеу
ия
жоқ
ия
Үзіліссіз жұмыс
ия
ия
ия
Бұзылудан сақтау
ия
жоқ
ия
Қолдану қарапайымдылығы
жоқ
ия
ия
Бірыңғайлы ... ... ... ... ... экспорттау, трансформалау
ия
ия
жартылай
3. МБ-ң құрылымын жасау және оны ақпараттық ... ... D4, ... ... ... ... D5, МБ-ң таңдалған серверін сипаттау- D2 және оның МББЖ- G2 негізінде МБ-ң ... ... және оны ... ... G4 ... асырылады.
МБ-ң құрылымын жасау және оны ақпараттық толтырылуы келесі технологиялық операциялардың орындалуына ... (1.3. ... ... ... ... ... ... базасының таралған сұлбасын жобалау әдеттегідей АЖ модельдерін құруға мүмкіндік беретін, ... ... ... қолданушылар категориялары үшін олардың бекітілген ену құқықтары негізінде модель астыларды ... CASE ... ... іске ... МБ-ң ... ... ... жасау облыстарды (жүйелік, мәліметтерді сақтау, транзакция, архивтік мәліметтерді сақтау) инициализациялауға негізделеді. Бұл жүйелік администратормен ... Осы ... ол МБ-ң ... ... ... ... МБ-ң SQL сипаттамаларын енгізу:
МБ-ң SQL сипаттамаларын енгізу ... ... ... ... сыртқы көздерден, сондай-ақ МБ-ң серверінің МББЖ-ң құралдарымен орындалуы мүмкін.
* МБ-ң басқарушы элементтерін жасау (тригерлер, процедуралар және т.б. )
Сақталынатын процедура ... ... МБ ... функционалды кеңейту болатын мәліметтер базасын программалық толтырудың нұсқасы болып табылады. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ... жасайды. Қосымша жасаушысы осы процедураны қолданады, бірақ оның қалай жұмыс істейтінін нақты білмейді. Бұл келесі басымдылықтарды ... ... ... ... ... ... тек қана осы ... процедураны ғана өзгертеді, осыдан кейін барлық қосымшалар жаңаша жұмыс істей бастайды;
* Сақталынатын процедураны қолданатын жұмыс орнының ... ... ... ... ... ... бұл жасалған жүйенің сенімділігін арттырады;
* Сақталынатын процедура бір адаммен жазылады, ал көптер қолданылады, сонымен, КАЖ ... ... ... ... ... ... ... сақталынатын процедураны талдау, процедураны анықтау кезінде бір рет орындалуының есебінен артады;
МБ тригері - бұл ... ... ... ... кейбір наборын автоматты түрде орындайтын механизімі. Мәліметтерді модификациялау тригерлерді орнатуға болатын оқиғалар болып табылады. Осымен ... ... МБ-ң ... ... ... ... МБ-да объект түрінде сақталынады. Тригерлерді жасау МБ серверінің сілтемелік тұтастығын қамтаммассыздандыратын ережелерді орнатуға мүмкіндік береді.
Тригер ... ... ... қарастырайық. Әр әрекет тригер үшін, әр бір қатар үшін (FOR EACH ROW бөлімі) оқиғаны ... ... ... алдында (BEFORE бөлімі) және оператор орындалғаннан кейін (AFTER ... бір рет ... ... ... TRIGGER АТЫ ON ... АТЫ
BEFORE
FOR EACH ROW
AFTER
4. КАЖ-ң МБ-н басқару.
МБ-ң құрылымы-G4, МБ-ң ... ... ... D2 және оның ... G2 ... МБ-н ... жүзеге асырылады. Берілген операцияның шығуына КАЖ-і қолданушылар және олардың құқықтарының тізімі- D8, транзакциялардың орындалу және МБ-ң облыстарын ... ... ... ... ... ... басқару жүйе администраторымен келесі функциялардың орындалуына тіреледі:
* Түрлі қолданушылар категорияларының ену құқықтарын физикалық тағайындау және ... ... ... ... мен жеңілдіктерін тағайындау
а) Кестелер;
ә) Кестелер алаңы;
б) Бейнелер;
в) Есеп берулер
г) Сұраулар
сияқты МБ-ң объектілеріне иелік ету және өзгерту мүмкіндігіне ие болу ... ... ... МБ-н ... ... ... МБ-н ... процесінде берілген облыстардың қолданылуын қадағалайды және қажет болған жағдайда МБ серверінде ... орын ... МБ-н ... ... ... ... ... жағдайда мәліметтерді қайта құрылымдауға мүмкіндігі бар, яғни, кестелер құрылымын және олардың өзара байланысын қайта анықтау.
5. ... ... ... ... ... D4 және ... ... D8 сүйене отырып, құралдық ортаны- D5 пайдалана қосымшалар сервері- G6 және жолдама құжаттар- D10 жасалынады.
Қосымшалар сервері құрамына сервис ... ... ... ... және ... ... қызмет көрсету сервисінің орындалуын бақылауды жүзеге асыратын монитор транзакций кіреді.
6. Жұмыс станцияларында клиенттік қосымшаларды жасау.
Қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктері- D4 және ... ... D8 ... ... ортаны- D5 пайдалана клиеттік орындардың қосымшалары- G7 жасалады, сонымен қатар жолдама құжаттар- D10. Ішінара ... ... ... ... ... жобалау жүзеге асырылады.
Осы жұмыста тұрғызылатын ақпараттық жүйе ... ... ... ... тұрғызылады.
XIX ғасырда көптеген фирмалар ұсақ болды және олардың қызметкерлері өздерінің клиенттерін жеке таныды. Басқарушылар ... ... ... ... ... қою арқылы жинады.
ХІХ ғасырда ауқымды және жақсы сапалы маркетингтік ақпаратты жинаудың қажеттігін негіздеген үш ... ... ... ... ... ... ... ұлттық масштабтағы маркетингке көшу: Фирма өзінің нарығының территориясын тұрақты кеңейтіп отырады, ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинаудың басқа жолдарын табу керек.
* Сатып алу мұқтаждығынан сатып алу ... ... ... өсуіне қарай сатып алушылардың тауарларды таңдау талғамы артады. Сатушыларға сатып алушылардың тауарлардың әртүрлі сипаттамаларына, орамаларына және де ... ... ... ... қиындайды, олар маркетингтік зерттеуге жүгінеді.
* Бағалық бәсекелестіктен ... емес ... ... Сатушылар тауарларға маркалық атаулар беру, тауарларды дараландыру, жарнама және өткізуді ынталандыру ... ... ... емес ... кеңінен қолдануда және оларға нарықтың осы құралдарды қолдануға қалай жауап қайтаратыны туралы ақпарат ... ... ... қажеттіліктері өскен сайын, ол жеткіліксіз, тапшы секілді. Нарық қызметкерлері оларға жеткілікті көлемде қажетті дәл және ... ... ... алмайтынына арыздануда. Бұл мәселені шешу мақсатымен көптеген фирмалар ерекше маркетингтегі ақпараттық жүйені жасайды. ... ... ... ... ... ... мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық ... ең ... және ... заман талабына сай ғылым және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде маркетингтің жаңа бағыттарын ендіруду білдіреді. Маркетингтің жаңа функциясы - ... ... ... ... ... ... ... позициядан маркетинг технологиясын сәйкесінше қарастыруға мүмкіндік береді, ал коммуникацияларды табыс табуға жағдай жасайтын ... өз ... ... ... түрінде қарастыруға мүмкіндік береді [20].
Шаруашылық жүргізу ... және ... ... бар ... ... ... қазіргі экономикалық жағдайда отандық тауар және қызмет өндірісінің дамуы көп ... ... ... жылжыту тәсілдеріне және тұтынушылардың отандық өнім маркаларына адалдығын қалыптастыруға тәуелді болатынын көрсетеді. ... және ... ... ... ... түрлері мекемеге (құрылымына, функциялаға, оларды іске асыру тәсілдеріне және т.б.), сондай-ақ оның сыртқы макро- және ... орта ... ... әрекеттеріне әсер етеді. Түрлі цивилизацияда және түрлі мемлекеттерде олар түрліше ... ... он ... ... ... ... мәселелері өндіріс мекемелерінде едәуір байқалды.
Сондықтан олардың негізгі мақсаты - қолда бар потенциалды қолдану және ұжымдармен ұйымдардың ... жол ... ... ... ... ... мен ... анағұрлым салмақты қарауды, фирманың іскерлік белсенділігінің дамуына негіз ... ... ... сай ... ... қолдануды талап етті.
Осы өтпелі кезеңде маркетингтің ролі бірегей және қосарланған болды: микродеңгейде ол мекемені қалыптасатын нарықтық ортаға бейімдейтін инструмент және ... ... ... ... ал ... деңгейде нарықтық орта инструменті ретінде. Ұйымның осы ортаға кіру дәрежесін фирманың бәсекеге қабілеттілік потенциалын бейнелейтін іскерлік белсенділік деңгейімен ... ... ... деп ... оны ... ... ... үйлесімді келісілген дамуы негізінде экономикалық өсуіне (соның ... ... ... ... әрекеттердің жиынтығын түсіну керек.
Іскерлік белсенділікті сандық бағалау дәстүрлі түрде екі бағыт бойынша жүзеге асырылады - жоспардың ... ... ... және ... қолдану тиімділігінің деңгейі бойынша. Бірақ бұл көрсеткіштер негізінен жүйенің экономикалық даму қарқынына әсер ететін ішкі ... ... Осы ... өткізу нарығының кеңдігі, экспортқа шығарылатын өнімнің болуы, мекеме абыройы ... ... ... қызметін қолданушы клиенттердің танымалдығы және т.б.) сияқты ... ... ... құраушылары формализациялауға келмейтін сияқты қарастырудан тыс қалады.
Мекеменің іскерлік белсенділігін зерттегенде әлемдік ... ... ... ... ... қажет, ұлттық, аймақтық, салалық деңгейлерін. Конъюнктураны жүйелі (маусымдық, циклдық) және жүйесіз тербелістерге ие тербелістік жүйе ретінде қарастырғанда ғана ... ... ... ... өзгеру қадамын түсіндіру және болашақ жағдайын болжау мүмкін болады. ... ... ... сай ... ... табылады. Олармен қатар қоғамның экономикалық өмірінің динамикалық процесінде іскерлік белсенділікті басқару моделіне кездейсоқ құраушылар түрінде енуі мүмкін ... ... ... бар. ... ... ... ... құраушылырының бірі ретінде қарастырылуы мүмкін. Маркетингтік белсенділік деп стратегия сапасын және ... ... ... ... және дамыту кезінде сыртқы орта өзгерістеріне реакция жылдамдығын бейнелейтін ... ... ... ... ... ... сипаттамасын түсінуге болады. Жарнама нарығы маркетингтік белсенділіктің индикаторы ретінде қызмет етуі ... ... ... ... ... сапалық аспект (бәсекелестік стратегиясы) көрсеткіштері, маркетингтік потенциалды (маркетингтік "миксті" пайдалану ... мен ... ... ... ... және ... ... өзгерістерді өткізу жылдамдығы, бәсекелестік жағдайға реакция сипатының сәйкес келуі) көрсеткіштер, және де осыдан шығатын осы ... ... ... және оның ... ... ... ... етуі қарастырылуы керек.
Маркетингтік комуникациялардың негізгі түрлерінің бірі - ... ... ... - бизнестегі коммуникативтік белсенділіктің артуы туралы және қосымша зерттеу мен ... ... ... ... ... жаңа принциптерін жасау қажеттілігі туралы айтуға мүмкіндік береді.
Түрлі маркетингтік концепциялардың оларда маркетингтік ... ... ролі ... ... ... ... ... жалпы маректингті және ішінара маркетингтік комуникацияларды басқаруда жаңа бағыттың қажет екенін ... ... ... ... ... концепциясында бейнеленеді. Маркетингтің коммуникациялық концепциясы қазіргі қоғам жағдайында маркетингтің ... ... ... ... қаржылық есеп беруді публикациялаудан жаңа тауар атын таңдауға дейін мекеменің барлық сфераларында сауатты коммуникация ұйымдастыруға негізделеді.
Тауар мен ... ... ... ... ... ал брендинг маркетингтің коммуникациялық концепциясының негізгі түсінігі болып табылады.
Бренд - нақты ... ... ... ... ... және ... ... айыру үшін белгілеу мақсатында қолданылатын сөз, белгі, символ, дизайнерлік шешім немесе олардың комбинациясы. ... ... оған қоса оны ... нарықта жылжыту, өзгергіш жағдайларға бейімдеу брендинг түсінігімен анықталады.
Маркетингтің коммуникациялық концепциясы келесі принциптерге сүйенеді:
* маркетингтік комплекс құраушыларының (тауар, баға, ... ... ... ... үшін ... ... ... тұтынушының ұзақ мерзімдік талғамына бағытталу;
* брендті ... ... ... ... ... ... ... ету;
* брендингті басқару жүйесін функционалды-құрылымды ұйымдастыру;
* маркетингтік қызметті жүргізу ... ... ... тиімділігі;
* маркетингтік қызметтің барлық аспектілерін міндетті коммуникациялық талдау және аудит жүргізу;
Келтірілген концепция шегінде дамыған брендті жасаудың ... ... ... ... ... құрайды. Коммуникациялық модельдер кешені құрамына
+ факторлық талдау және тәжірибелік-психологиялық тестілеу ... ... ... "марканы білу" көрсеткішін зерттеу негізінде брендтің өмірлік циклінің түрлі кезеңдерінде өмірге икемділігін;
+ брендтің өмірлік циклінің түрлі кезеңдерінде ... ... ... ... ... ... жаңа ... нарыққа шығару кезеңінде коммуникациялық әсер етудің рационалды ... ... ... және ... ... ... мекемелердің - тұтыну тауарларын өндірушілерін ғана емес, сонымен қатар өндірістік ... ... ... ... ... ... және фирмалардағы басқару процесстеріне көз қарастың бірте-бірте өзгеруін көрсетеді. Бұл сфераға қызығұшылықтың туу ... ... ... ... ... ... ... экономикаға көшу кезінде пайда болған, ұйымның өзара ... ... ... ... жаңа ... шығады. Ол үшін постулаттар ретінде келесілер болады;
* материалдық активтерді, ресурстарды, ... ... ... ... емес ... ... ... басқаруға;
* меншік арқылы байланыстан альянстар құруға;
* абыройды ұзақ жылды құрудан брендті алға жылжытуға;
* тіл алғыш орындаушыларды тәрбиелеуден дарындыларды, жоғары тиімділікті ... ... ... және ... желілерін іздеуге;
Осы шартта шығындарды үнемдеу бәсекелестік пен маркетингтік шығындардың рационалдығын жоғарлатудың нақты факторы болады.
Түрлі сала және ... ... ... ... ... ... үшін маркетингтік белсенділікті қамтаммассыз ететін біркелкі рецептің ... ... ... көшу автоматизімінің, сондай-ақ біркелкі жетістік формуласының болмайтынын көрсетті. Әр ... төрт ... ... ... ... ... ...
* "жоқ және керек емес";
* "керек, бірақ қалай екенін білмейміз";
* ... және ... ... ... ... ";
* "көбірек білуге тырысамыз және маркетингтік фирма сияқты іс істейміз;
Бірақ бір стадиядан екіншісіне өту - бұл ... ... және ... ... ... жол ... ... болады, және осыдан отандық өндірістің тиімділігінің артуы.
Маркетингтік ақпарат мекемені басқарудың ақпараттық жүйесінің ... ... ... ... ... ... шегінде жиналады, талданады және таратылады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйе - бұл ... ... ... және ... үшін қажетті дәл және нақты ақпаратты уақытында өңдеуге, талдауға және таратуға ... ... ... әдіс және ... ... [10].
Маркетингтегі ақпараттық жүйе:
4 сурет. Маркетингтегі ақпараттық жүйе сызбасы
Ақиқат ақпаратты игеріп, оларды мекеменің белгілі бір мақсаттарына ... - ... ... ... шарт ... ... Маркетингтегі ақпараттық жүйе ішкі және сыртқы көздерден алынған мәліметтерді маркетингтік қызмет басшылары мен мамандарына қажетті ақпаратқа айналдырады. Маркетингтегі ақпараттық жүйе ... ... ... маркетингтік қызмет басшылары мен мамандарының арасында ақпаратты таратады. Сонымен қатар мекеменің басқа автоматтандырылған жүйелерімен ... ... ... ... басқа қызмет басшыларына қажетті ақпаратты жеткізеді.
Мекемедегі маркетингтің функциясын жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... тұрғызу мақсаты екі жағдайдан тұрады: сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... ақпарат кеңістігі мен көп сатылы иерархиялы құрылымдағы директивті экономикалық жағдайда жұмыс істейтін мекеменің ... ... ... ... ... ... күрделі ықтимал жүйе болғандықтан, әдетте ол шаруашылық қызметтегі ... ... ... ... ... фирмалардың қызмет атқаруы - бұл қажетті ... ... ... және ... ... ... кездейсоқ жағдайларымен үнемі алмасып отыруы. Фирманың қалаған табысы ұзаққа созылуы үшін, соншалықты басқа да факторлармен қоса, ол жан-жақты ақпаратты болуы ... ... ... ақпаратты бола білу дегенді тек мәлімет жинау деп ұғынуға ... бұл ... ... мен ... ... ... теориясының және т.б. әдістерге негізделген ақпаратты таңдаудың арнаулы ... де білу ... ... Ақпаратты бола білу - бұл тіпті "жағымсыз" ақпаратты болашақ табыс факторына ... жаңа ... ... ... ... ... өнерге жатады.
Филипп Котлердің қағидасы бойынша маркетингтегі ақпараттық жүйе 4 жүйе немесе 4 ішкі блоктан тұрады:
* ішкі ... ... ... есеп беру ... ... ... ... ақпаратты жинастыру жүйесі;
* маркетингтік зерттеу жүйесі;
* маркетингтік ақпаратты талдау жүйесі [11]; ... есеп беру ... - бұл ... ... ... жақтарын мен жағдайларын сипаттайтын мәліметтер. Мәліметтерге: тапсырыстар, есеп берулер, өнімнің бағалары, келіп түскен ұсыныстар, пікірлер, әртүрлі келісім шарттардың жүруі, ... ... ... ... құны, өтім және қарыздар туралы мәліметтер. Әр фирманың күнделікті өткізу көрсеткіштері, шығындар, материалдық қорлар, қолдағы ақшаның қозғалысы, ... және ... ... туралы деректерді көрсететін ішкі есептер болады. Бірақ, тек ақпараттың осытүріне ғана сүйенуге болмайды, себебі бұл ақпарат түрі ... ... ... ... оның үстіне аса маңызды ұйымдастырушылықтағы кемшіліктермен ерекшеленеді.
Ағымдағы сыртқы маркетингтік ақпаратты жинау жүйесі - ... ... ... ... ... оны ... қажетті маркетингтік сыртқы ортаның өзгеруі туралы ағымдағы ақпаратты жинаудың, ... ... ... процедуралар және көздерін қолдануға негізделген тұрақты іс-әрекет.
Өз кезегінде ішкі ақпарат алынған нәтижелерге фокусталады, ал ағымдағы сыртқы маркетингтік ақпаратты ... ... ... ... мүмкін болатын жағдайды зерттейді.
Бұл блокқа сауда кемшіліктері туралы, жабдықтаудағы кемшіліктері туралы, нарықтық және шаруашылық конъюнктураның өзгеруі ... ... ... және ... ... жатады.
Ағымдағы ақпаратты алу көздері әртүрлі сипатта болуы мүмкін, оны жинау үшін ... және ... емес ... ... Осы сияқты ақпараттың қайнар көздеріне мыналар жатады: кітаптар, газеттер, арнаулы басылымдар, клиенттермен, жабдықтаушылармен кездесулер, фирмалардың басшыларымен, қызметкерлермен хабарласу, ... ... ... ... ... ... ... арнаулы бюролармен жекеменшік ақпарат бөліміне және ақпарат қызметіне шолу, ... ... ... ... ... жинақталып және жүйеленген мәліметтерге талдау жасап, ол мәліметтер сыртқы ортада болып жатқан өзгерістерге уақытында және бірдей ... ... ... ... ... ... ... зерттеу мен оны жинау көлемін кеңейту үшін әртүрлі ынталандыру жағдайлары қолданылады. Мысалы: негізгі қызметі басқа қызмет ортасына, ... ... және ... ... ... фирманың қызметкерінің сыртқы ақпаратты ынталы түрде жинауы, оның мамандығын жоғарылатады.
Жоғарыда қарастырылған 2 жүйе фирманың ... ... ... ... үшін жеткіліксіз. Болжауды бақылау үшін нарық кезінде өтетін заңдылықтарды байқап, белгілі бір жағдайларды нақты зерттей түсу ... Бұл үшін ... ... жүйенің 3 жүйесі - маркетингтік зерттеулер жүйесі қажет.
Маркетингтік зерттеулер жүйесі - ... ... ... ... ... ... ... қажетті деректер тобын жүйелі түрде анықтау, оларды жинау, талдау және есеп беру. Маркетингтік зерттеу жүйесі ағымдағы сыртқы ... ... ... ... ... - ... нарықта тап болған нақты маркетингтік жағдай бойынша мәліметтерді жинайды және талдайды. Мұндай іс-әрекет нақты мәселелердің пайда болуына ... ... ... және жиналған мәліметтерді өңдеудің арнайы әдістерін қолдану негізінде периодты іске асады. Маркетингтік зерттеу қызметінің аймағы кең ... оған ... ... ... ... мен оның потенциалды мүмкіндіктерін зерттеу; нақты тауар өндірушілер арасындағы нарықтық үлесті бөлісуге талдау жасау; бәсекелестердің іс әрекетін, сауда ... ... ... ... болжау және т.б.
Маркетингтік зерттеу 5 кезеңнен тұратын үрдіс:
* мәселені табу және зерттеу мақсатын тұжырымдау;
* ақпарат ... ... ... ... ... ... ... алынған нәтижелерді ұсыну;
Маркетингтік ақпаратты талдау жүйесі - маркетингтік деректерді және мәселелерді талдаудың жетілдірілген әдістер ... Әр бір ... ... ... ... ... статистикалық банк және модельдер банкі құрайды.
Статистикалық банк - ... ... ... өзара байланысын толық көрсететін және оларды статистикалық өңдеудің уақыт талабына сай жинастырылған әдістер жинағы. Статистикалық банкке регрессиялық, корреляциялық, факторлық, ұялы ... т.б. ... ... ... ... ең оптимальді маркетингтік шешім қабылдауына мүмкіндік беретін математикалық модельдер жинағы. ... ... баға ... ... ... ... ... моделі, орналасуды талдау моделі, жарнама кешенінің құралдарын құру моделі, т.б.
Бұл 4 жүйенің барлығындағы ақпарат фирманың даму ... мен ... ... ... таңдаудағы сандық және сапалық белгілерді қалыптастырудың негізі болып табылады. ... ... ... мүмкін болатын қиындықтар мен мәселелерді ерте табуға;
* қолайлы ... ... ... қызметінің стратегияларын мен шараларын табу және бағалау;
* маркетинг ... ... және ... іске ... ... ... және статистикалық анализ негізінде бағалау;
үшін арналған [11].
Маркетингтегі ақпараттық жүйені жобалаудың келесі қадамдарын ұсынуға болады.
Алғашқысында мекемеде маркетингтің ұйымдастырылуы, ... ... ... ... ... және ... таратылуы зерттеледі. Келесіде менеджерлердің маркетингтік ақпаратта қажеттілігі анықталады. Осы мәліметтердің негізінде ... ... ... оны ... және ... ... мен ... анықталады. Келесі қадамдар: алдағы зерттеулер жоспарын жасау, қорытынды есеп берудің форматын және қызығушылақтары бар ... ... ... ... ... ... ... қатар мәліметтер банкін, қамтамассыздандыру жүйесін және маркетингтегі ақпараттық жүйенің функционирлеуін ... ... ... және қолдау шаралары жасалады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйенің ... ... ... ... Мекеменің және оның маркетингтік қызметінің басшылығы ақпараттқа өзіндік ерекше ... ... ол ... жеке ... және де оның ... ортасы туралы жеке көзқарастарын басшылыққа алады; ол ақпаратта қажеттілігінің өзіндік жеке иерархиясына және ... ... ... жеке басының және іскерлік қасиеттеріне, олардың арасында қалыптасқан өзара қатынастарға тәуелді болатын ... ... дара ... ие. ... қатар тиімді жұмыс істейтін маркетингтегі ақпараттық жүйе тек алғашқы жүйенің біртіндеп дамуының нәтижесі болып табылады.
2.0 ... ... ... ... ... 1994 жылы ... Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері келесілер болып табылады:
ALMA - TV - меншік иесі ЖАК ... ... 24 ... ... ең ... таңдаулы телеарналарының бағдарламаларын әлденеше пакет түрінде жазылымшыларына ақылы түрде таратады. Қызмет көрсету аясы- кабельдік бағытта. ЖШС-н құру химиялық саланың ... ... ... дамуы үшін маңыздылығының артуымен шартталады.Компанияның қызметі Қазақстанның ... ең ... ... телеарналарының бағдарламаларын әлденеше пакет түрінде жазылымшыларына ақылы түрде таратады.Өзінің қызметінің негізгі ... ... ... мақсаты Қазақстанның өңірлеріндегі халыққа және мекемелердің өндіріс процессін жетілдіру, олардың ... ... ... мекемелердің бар құаттылығын модернизациялау болатын үлкен жұмыс атқаруда, бұл өз кезегінде Соңғы ... ... ... салада мекемелерінің бағытын өзгертуде, соңғы өңдеудің жоғарғы деңгейінің нәтижесі болып табылатын сапалы және бәсекеге жарамды өніммен ішкі және ... ... ... ... ... ... ... орындалуы, ағымдағы қызметтің іске асуы көбінде ЖШС-ң қызметкерлерінің жоғарғы ... және ... ... байланысты.
2.1Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар
Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, АЖ-дағы ақпаратпен жабдықтауды ұйымдастыру өте қажет. ... ... (АЖ) - бұл ... ... ... ... ... жіктеудің және шартты белгілеудің бірыңғай жүйелері мен құжаттардың және ақпарат массивтерінің үйлестірілген ... ... ... ... ... ... ... міндетіне - ақпаратты сақтау мен жинау, ақпараттар қоймасына өзгерістер енгізу, басқару ... ... үшін ... ... беру жатады.
Ақпараттық жабдықтау экономикалық ақпаратты кодтау және біркелкі жүйенің бірлігі болып табылады. ... ... ... талаптарды қанағаттандыруы керек:
* Есептеу жүргізетін объектілер мен субъектілердің сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс, сонымен қатар ақпарат анық және өзекті болуы керек;
* ... ... ... ... ... сай ... және ... толық болуы керек;
* Ақпарат құпиялылық деңгейі бойынша ... ... Ашық ... қол ... ... ... жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, аралық және шығатын мәлімет), ... ... ... ... Ақпарат жүйесіндегі ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік - анықтама ақпаратты және экономикалық ақпарат пен ... ... ... ... ... 5 кестеде көрсетілген.
Кесте 5. Ақпараттық жабдықтау
Элементтер
Сипаттамалар
Ақпараттық технология
Мәліметтер базасында негізделген
Мәліметтер базасы ... ... ... ... ... істеу кезінде парольдер жүйесі қолданылады.
Ұйымдастырушылық - құқықтық жабдықтауға қойылатын талаптар
Автоматтандырылған АЖ-ны тұрғызу мен жұмыс істеудің негізгі ... ... ... ... ... - бұл АЖ-ны тұрғызу мен ... ... ... шаралардың, әдістер мен жабдықтардың жиынтығы. Ол АЖ-ны тұрғызу мен қолдануға қатысты ең көлемді мәселелерді ... және ... ... ... өзара әрекетін, ұйымдастыру құрылымын анықтайды, сондай-ақ жүйе қызметін реттейтін құқықтық актілерді қамтиды.
АЖ-ны тұрғызу - ақпараттық кезеңдерін зерттеу, ... ... мен ... ... өңдеуді, жүйе элементтерінің әрекетттеріне ену ретін анықтауды қарастыратын күрделі де, жұмысы көп кезең.
Ұйымдастырушылық - құқықтық қамтамасыз етуінің ... ... ... ... ... ... ... ақпарат;
* Жаңа ақпараттық технологияларды енгізудегі әдістемелік нұсқаулар.
Ақпараттық жүйені құруда және оның қызмет көрсетуі үшін негізгі ұйымдастырушылық ... ету ... ... шешеді. Жүйені талдау, қызмет көрсетуінің технологиясын өңдеу. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету ... жүйе ... ... ... ... ... - ... қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы болуы керек:
* басқаруды ұйымдастыру құрылымы;
* қызмет етуі бойынша нұсқаулар;
* ... ... ... ... мен ... ... ... қолданушының техникалық құрал - жабдықтарымен есептерді шешу үрдісі кезінде ұйымдастырушылық қамтамасыз ету ... ... ... Есеп ... ... ... асуы үшін ... қамтамасыз ету келесі шарттарды қанағаттандыру керек:
* объектіні автоматтандыруға және есептер кешенін қолдануға, іске қосуға, ... ... ... ... ... емес ақпараттарды ұсыну, әр түрлі жіберген қателерді, уақтылы ұсынбаған ақпараттарға ... ... ... ... ... ... ... қадағалау;
* ақпаратты қамтамасыз етуді ұйымдастырудың жобасында қарастырылған шектеулерден шықпау;
* есептер кешеніне қол жеткізуге білікті мамандар мен жеке қызметкерлерге ғана ұсыну.
Жобалау ... ... ... ... ету бойынша өңделетін қолданушыға берілетін нұсқау түсінікті, нақты орындалатын іс - әрекеттер көрсетілуі керек.
Ұйымдастырумен жабдықтау АЖ-ны тиімді жұмыс істеу үшін өте ... ... ... ... басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің сапасын және жеделдігін арттыру үшін ... - ... ... мен үлгілерді, қазіргі заман есептеу техникасын, жаңа ақпараттық технологияларды қолдану өте маңызды екенін білдіреді. Жалпы ұйымдастырумен ... ... ... ... мен оны қолданудың ұйымдастыру құқықтық негізін қалыптастыру. Оған АЖ-нің фүнкционалдық және жабдықтау бөлімдерінің ... ... ... мен ... ... жобалау жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын әдістер мен жабдықтар және құжаттар ... ... ... ... ... ... ... істеу мен модернизациялаудың барлық деңгейлерінде - мемлекеттік басқару ұйымдары және тапсырма беруші мен жұмысты орындаушы арасындағы өзара қатынасты ... ... ... ... ... болып бөлінеді.
АЖ-ның функционалдық бөлімі - бұл басқарудың маңызды бөлігін құрайтын ішкі ... ... ... жиынтығының және есептердің бірігуі. Функционалдық ішкі жүйе - бұл ақпараттық жүйенің қызметімен шектелген ... ... ... қызметтері - болжау, жоспарлау, жедел басқару, есеп, талдау, реттеу. Осы негізгі қызметтер объектінің негізгі қызметтерінің түрлерімен байланыста болады. ... ... ... ... ... ... материалдық қорларды басқару, еңбек қорларын басқару, қаржылар, бухгалтерлік есеп кіреді. ... ... ... - АЖ ... мен құрудағы құқықтық нормалар жиынтығы. АЖ өңдеу деңгейіндегі құқықтық қамтамасыздандыру жүйе өндіруші мен ... ... ... жүйе ... ... ... әртүрлі ресурстарды үрдіспен қамтамасыз етумен байланысты нормативтік актілерден тұрады. Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ әрекетін регламенттейтін, салық төлеуші реестрлерін құрудағы базаның ... ... жаңа ... ... ... қажетті әдістемелік құжаттар жиынтығынан тұрады.Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ-ні құру мен жоюды ... ... үшін ... ... ... ... ... ету - АЖ функционалдылығы үшін қолданудағы техникалық ... ... ... ... жеке ... ... оның шешімдерінен тұрғызылады.Барлық операция үш саты бойынша топталады: ... алу, ... және ... ... саты экономикалық объект шартындағы үрдісінде пайда болатын алғашқы ақпаратты жинау мен ... ... ... Қайта өңделген ақпарат тобы уақыт пен кеңістіктегі мәнін, формасын, құрылымын, өзгеру ... ... ... саты ... ... ... үшін қолданатын ақпаратты біріктіруге арналған операциялар тобы.
Ақпаратты ... ... ... сатыларына сәйкес келесі техникалық құралдар қолданылады: ақпаратты жинау мен тіркеу, ақпаратты жіберу; машиналық тасығыштарды дайындау, ақпаратты өңдеу техникасын ... ... ... ... ... ... ... ортасы мен оны қолданатын жерге өткізуде қолдану. Техникалық құралдар жиынтығы кез-келген объектінің, өңделетін ақпараттың көлемі мен спецификасына тәуелді.
Техникалық қамтамасыз ету ... ... ... тиіс:
* Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген есепті автоматты түрде дұрыс есептелуін қамтамасыз етуін орындау қажет;
* Жаңа ... ... ЭЕМ және ... ... орындарын енгізу жүйе конфигурациясына өзгерістерді енгізу мүмкіндігінің болуы;
* Ақпараттық диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ... ... ... ... ... бір ... сериялы шығарылатын құралдар болуы керек.
Қазіргі АЖ-сіне келесі техникалық құралдар кешені кіреді:
* есептеу техникасының құралдары;
* ... мен ... ... /ЛВС/ ... ... ... банк қызметін автоматтандыратын бұйымдар: автомат-кассир, сауда жүйесінің терминалдары, пластикалық карточкалар;
* ақшамен жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ мүмкіншілігі техникалық құралдар ... оның ... мен ... ... ... ... АЖ ... сатысында техникалық құралдарды белгілі бір параметлерде сақтау,ақпаратты өңдеу мен жіберу, функционалды құралдар, интерфейс жиыны ... ... ... және программалық құралдардың құрамы келесі міндеттерді атқаруы тиіс: еркін түрде мәліметтерге қол ... ... ... үрдісін максималды түрде автоматтандыру, техникалық құралдар кешенінің істен шығып қалғанда ... ... ... ... және және сақтауды қамтамасыз ету, сонымен қатар өңделетін ақпараттардың құпиялылығын ... ... ... ... тәуекелдікті басқаруда ақпарат жинау, өңдеу үшін техникалық құралдар кешені келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:
* монитор SVGA, тышқан, ... 107 ... ... ... ... ... кем болмауы тиіс;
* жедел сақтау 32 MBt және ... ... 600 MBt және ... ... ... ... 800*600 нүктеден жоғары болуы тиіс;
* Windows 9x және жоғары операционды жүйе;
* Принтер.
Техникалық құралдар кешені ақпараттың ауысуының негізгі шарттарына толығымен сай ... ... және де жүйе ... ... ету үрдісі кезінде құрал-жабдықтар кешені максималды түрде тиімді болуы қажет. Техникалық жабдықтау 6 ... ... 6. ... жабдықтау
Техникалық құралдар атауы
Физикалық модуль
Сипаттамалары
ДЭЕМ Intel Pentium 4
Процессор
Зерделік сақтаушы құрылғы
МҚДЖ
Монитор
Батырмалар тақтасы
Тышқан
Intel, 2.4MHz
512Mb
120Gb
17 дюймдік
102 батырмалы
2 баспалы
Принтер
Принтер
HP LaserJet
Факс - ... - ... - ... ... ... ... қамтамасыздандыру - АЖ есептерін шешудегі, АЖ өңдеудегі математикалық ... ... ... ... ... ... ... өңделген ақпарат пен жиналған алгоритм, өңделген әдіс,
* сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық қамтамасыздандыру келесі талаптарды қанағаттандыру керек:
* Ақпаратты жинау және ... ... ... ... ЭЕМ ... ... дұрыстылығын бақылау;
* Мәліметтерді іздеу, іріктеуі құжаттарды принтерге басып шығару алгоритмдерін құрастыру;
* Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және программалық құралдардың мүмкіндіктерін ескеру ... ... ... ... қолданылады: формулалық, таблицалық, блок-схема, жазбалық.
Математикалық қамтамасыздандыру алгоритмдері келесі жалпы талаптарға жауап ... ... ... ... ... ... ... пакеттеріне және программалау тілдеріне қолданылатын стандарттарды іздеу және есептеу процедураларын максималды түрде пайдалану;
* Программалардың орындалуын және есептің қызмет ... ... ... ... ... ... ... - АЖ мен техникалық құралдар кешенін ... ... ... ... ... ... тұрады. Программалық қамтамасыздандыру математикалық негізінде құрылады да нақты форма болып табылады. Программалық жабдықтау екі ... ... ... ... ... және арнаулы программалық жабдықтау.
Жалпы программалық жабдықтау - бұл жабдықтаудың кең көлемдегі қолданушыларға есептелген және ... ... ... жиі ... ... кезеңінің "және - немесе " шешімін ұйымдастыруға арналған программалардың бірігуін бейнелейтін ақпараттық жүйенің программалық жабдықтаудың ... ... ... жабдықтауға ҚПП мен бөлек функцияларды орындайтын және ақпараттық жүйенің әр түрлі функционалды ішкі жүйесінің нақты есептерін шешетін программалар кіреді.
Программалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... МБ ... құрамын кеңейту мүмкіндігі;
* МБ әсерін тигізе алатын жаңа формаларды өндіру мен ... ... ... қаржы несие функцияларының жоспары мен құрамын динамикалық анықтау;
* МБ көптеген ... ... ... ... үшін ... саласын анықтау;
* шығу мәләметтерін өңдеу мен таңдау әдістерін ... ... ... ... ... болу үшін келесі мүмкіндіктер қарастырылуы керек:
* жұмыстың ... ... яғни ... ... ... ... ... абсолютті түсінікті болуы;
* қолданудың қарапайымдылығы;
* үйренуге жеңіл болуы;
* жұмыс үзілгеннен кейін жұмысты қайта жалғастыру ... ... ... ... ... ... шығуы;
* тиісті дәрежеде ақпаратты қорғау.
Программалық қамтамасыз етуді өңдеу кезінде үнемдеу бойынша қолданатын қағидаларын ... яғни олар ... ... ... және т.б. ... ... ... болатын ақпарат көлемінің үлкен болуына байланысты программалық жабдықтау 7 кестедегі талаптарға сәйкес келуі керек:
Кесте 7. Программалық жабдықтау
Тип
Атауы
Мүмкіндіктері
Жалпы ... ... ... Windows NT Server ... ... көп есепті сенімді серверлері ОЖ, құпиялық, масштабталатын МББЖ-ны қолдау.
Microsoft Windows NT ... ... Office ... ЭЕМ үшін ... ... көп есепті сенімді серверлері ОЖ, ЛЕЖ қолдау, құпиялылығы.
Microsoft Windows 2000
Дербес ЛЕЖ үшін күшті 32-битті ОЖ, ЭЕМ қолдау.
МББЖ
Microsoft Access 2003
Арнаулы ... ... 7 ... және ... ... ... жасайтын арнайы программалар жасау.
Paradox 7
Локальді база Paradox 7 жұмыс жасау, кестелер құру, жалған аттар, драйверлер ... ... ... енуді бақылайды.
МББЖ паролі
МБ кестелеріне ену құқын анықтайды.
Ақпаратты қорғау мен программалық құралдарына ... ... ... деп - ... ... сақталынатын программа орындалуының басқару мүмкіндігі бар әдістер мен ... ... ... ... ... ... ішкі ... жүйесіне заңсыз кіруден;
* қауіпті жағдайда ақпараттың бүлінуі;
* байланыс каналдарынан ... өту ... ... ... ... ... және программалық құралдарды бұзылудан және авторландырылған деректерден алудан қорғау
Ақпаратты қорғау дегеніміз - ... ... ... орындалған программаларға енуді басқаруға мүмкіндік беретін әдістер мен амалдар жиынтығы.
Ақпаратты және программалық құралдарды ... ... - көп ... ... ... ақпаратты ойланбай пайдалануды жою, мәліметтерді пайдалануды қажетсіз орындарды анықтау және оларды жою, сондай-ақ қателіктердің ... ... ... ... және ... ... ... жүйесі келесі сипаттарға ие болу керек:
● қауіпсіздік - ... және ... емес ... ... ... ... ету, жүйе ... сонда сақталынатын мәліметтермен жұмыс істеуге пайдаланушының құқығын анықтауға мүмкіндік беретін әдістерді ашу модификациясы немесе жиынтығы;
● ұқсастыру - ... ... ... және ... ... ... есептерге, программаларға, мәліметтер базасына) идентификаторларды иемдету (код атауы);
● конфиденциялылық мәліметтерге берілген және олардың қорғаныс ... ... ... ... - ақпаратты жабық және қорғалуға жататын деп жариялайтын құқығы;
● өкілеттілік - қорғалған мәліметтермен сол немесе басқа ... ... ... ... терминалдың немесе басқа объектінің құқығы;
● түпнұсқалық - қойылған идентификатордың объектіге қатыстығын тексеру.
Кездейсоқ бұзылулардан ақпаратты және программалық құралдарды ... ... ... ... вирустарға қарсы программалардың болуы;
● пайдаланушылар үшін сапалы құжаттаманың болуы;
... ... ... ... және ... ... санкцияланбаған енуден сақтандыру үшін келесі бақылау шаралары қолданады:
● парольді пайдалану. Пакетте бекітілетіндер: ... ашу ... ... ... Бұл ... ... және ... - анықтамалық ақпараттың өзгерісіне шектеу қоюды ... ... ... бір ... ... шектеу;
* Пайдаланғаннан кейін ақпаратты есте сақтау құрылғысынан ... ... ... және ... ... ... құралдардың құқықтарын анықтау (есептерді және ақпараттық файлдарды пайдалануға келісім берілген жұмыс күндері және сағаттары);
* Техникалық құралдарды, ... және ... ... ... ... ... ... ақпараттарды өңдеу кезінде техникалық құралдардың және пайдаланушылардың жұмысын тіркеу;
* Санкцияланбаған әрекеттер кезіндегі ... әр ... ... ... ... ... және ... механизмі, берілетін құжаттар және т.б. құпиялық графигін ұсыну). ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған ... ... ... ... ... ... басқару объектісін талдау, жұмыстың мінез - ... және ... ... ... ... иерархиясы анықталған, басқару жүйелері элементтердің жұмыс жасау моделі өңделген, элементтерге өнімділіктің, сенімділіктің, қайта құрудың, жұмысқа қабілеттіліктің және құнның ... ... ... ... ... ... мақсат толығымен жүзеге асырылған, мақсатқа сәйкес мәселелер шешілген.
Өндірістік тәжірбие өңделген, автоматтандырылған ақпараттық жүйесін ұсынады, бұл өнім өндіру және өткізу ... ... ... ... ... ... есептер орны анықталған, қамтамасыз етуші бөлімдердің барлық талаптары қарастырылған, есеп кешенінің шешіміне арналған ... ... ... ету ... ... жүйедегі жүзеге асырылатын есептер кешені анықталған: ішкі есеп беру, ағымдағы ақпаратты жинау, маркетингтік зерттеулер жүргізу, маркетингтік ақпаратты талдау. Анықталған есептер ... ... және ... ... ақпараттық база толығымен көрсетілген, ақпараттың құрылымдық бірліктері белгіленген.
Есептер кешенін коммерциялық әмбебаптылығы, үнемділігі, барынша көп ... ... ... ... және қол ... ... ... есеп комплексінің ақпараттық технологияларын әрі қарай жетілдіруі көрсетілген.
Есеп кешенін өңдеу ... ... ... ... ... қиыншылықсыз алу мүмкіншілігі берілген.
Қолданылған әдебиет тізімі
1. ... - 2030 ... ... ... қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан
халқына жолдауы - ... ... ... ... ... Республикасының Конституциясы - Алматы,1995.
* Закон РК. Об ... // ... ... - 2003.- 14 мая
* 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің ... ... А.М. ... ... обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
* ... ... ... ... ... ... ... емаларды зерттеу/ "Экономикадағы ақпарат жүйелері" мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
* Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: ... ... ... ... Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
* Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. - Алматы: Экономика ... ... ... В. ... ... Финансы и статистика, 2001
* Филипп Котлер Основы маркетинга/ Москва: Финансы и ... ... ... ... ... ... пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. - М, ... ... ... ... ... ... Трибулина И.Т. - М: ФиС, 2000 - 416 ... ... Г.Н. и др. ... ... информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
* Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: "Нолидж",1998.
* Финансово-кредитный ... т. ... ... А.В. ... ... ... ... 2004г.
* Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. Экономист 2005г.
* Гринберг А.С., ... Н.Н. ... ... ... ... ... - Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
* Моисеева Н. Маркетинговые ... в ... ... ... ... ... ... и практики управления - 2002. -№ 6 - с. 91-98.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі46 бет
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
5в050700 «Менеджмент» мамандығы 1-курс студенттері үшін іс-тәжірибеден өту туралы есебі12 бет
6м010100- "мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу" мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы28 бет
6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР12 бет
«Е-learning» – электронды оқыту жүйесіне болашақ информатика мамандарын даярлау әдістемесі35 бет
«Интернет технологиялар» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау22 бет
«Мамандандырылған мемлекеттік күзет қызметінің қызметі»47 бет
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» дәрістер жинағы23 бет
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» оқу-әдістемелік кешені75 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь