Мектепте электрондық кестелермен жұмыс технологиясын оқыту ерекшеліктері .

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
I.ТАРАУ. ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, Жалпы ОРТА БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУДІҢ НЕГІЗДЕМЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1. Жалпы орта білім берудің басты мақсаты мен күтілетін нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.2. Мектептің психологиялық.педагогикалық астарлары ... ... ... ... ...13
1.3. Жалпы білім беру тұжырымдамасын іске асыру жағдайлары ... ...14
1.4. Оқу мерзіміне ауысу қажеттіліктерін айқындайтын факторлар ... . 15
II.ТАРАУ. МЕКТЕПТЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕЛЕРМЕН ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.1. Оқушылардың тәрбие жүйесінің даму перспективасы ... ... ... ... ...16
2.2. Информатика пәнінің оқу.әдістемелік кешендеріне сипаттама ... ..17
2.3. Эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқыту ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2.4. Бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгілері ... ... ..25
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 41
КІРІСПЕ
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа Жолдауында «ХХI ғасырда білімін дамыта алмаған ел тығырыққа тірелері анық» дей келе, кадрлар қорын жасақтаудың қажеттігін айтты. Сонымен қатар бұл мәселенің негізін мектептен басталатынын, сондықтан да 2008 жылдан бастап Жалпы орта білімге көшудің керектігін айқын көрсетті.
Осыдан-ақ, мемлекетіміздің өркениетті елдер қатарына ұмтылуына байланысты әлемдік білім кеңістігіне кіру қажеттігі туындап отырғанын көруге болады. Мұның өзі егемен еліміздің білім мазмұны мен құрылымының әлемдік елдер деңгейіне сай болуын меңзейді.
Қазіргі таңда қоғам алдына қойылып отырған басты міндеттердің ең бір өзектісі-бүкіл әлем жүйесін түбегейлі жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың үйлесімді дамуына, жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі мектеп құру болып отыр. Бұл мақсатты орындау орта білімнің 12 жылдық мерзімге өтуімен астасып жатыр.
Еліміз орта білім беруге көшу мәселесін шешуде алыс-жақын шетелдердің іс-тәжірибелеріне және соңғы кездегі педагогика мен психология ғылымдарының алдыңғы қатарлы зерттеу нәтижелеріне суйенуде. Орта білімге көшу аз уақыт ішінде, жеңіл түрде іске аса қоятын мәселе емес. Бұл білім беру орындарының үйлесімді дайындығын, әрбір мұғалімнің өз ісін қайта қарауды, білімнің теориялық және әдістемелік тұстарын жетілдіруді талап ететін мәселе. Сонымен қатар, орта білімге көшу осыған байланысты жарық көретін әрбір мемлекеттік құжаттар талаптарының өз кезінде орындалуын және мұғалімдер мен оқушылар қауымына ұсынылатын оқулықтардың, оқу құралдарының педагогикалық, әдістемелік, психологиялық тұрғыдан негізделуін керек етеді.
Осылардың негізінде ғана орта білім бағдарламаларын, сапалы оқулықтарды, оқушылар белсенділігін тудыратын жаңа технологияларды, әдістемелерді, көмекші құралдарды яғни, оқу-әдістемелік кешендерді өз дәрежесінде дайындау мүмкіндігі тумақ.
Орта білім беру жүйесін жаңарту мәселесі баланы алты жастан бастап мектеп жағдайында оқытып, тәрбиелеуді жүзеге асырғалы отыр. Бұл орта білімге көшудің ең басты мәселелерінің бірі және бірегейі.
Бүгінгі әлемдегі елдер мен халықтардың өзара тарихи байланысының дамуы, экономика, мәдениет пен ғылымның әлемдік деңгейге бет бұруы, ұлттық деңгейде қалуды көтермеуі, ғылыми-білімнің түрлі салаларында әлемдік іс-тәжірибені оқып үйренудің қажетті шарт екенін дәлелдеуде.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім берудің жаңа сапасына қол жеткізу Жалпы білім беретін мектептер жағдайында мүмкін болады, ол білім туралы құжаттардың айырбасталуын, бейімдік оқытуды, көп тілділікті қамтамасыз етеді.
Бүгінгі күнде жалпы орта білім беретін мектеп - жаңа қоғам мектебі, болашақ мектебі, яғни мәдени саналы, халықтық мәдениетке интеграцияланған, жеке бағыттылық, баланың жеке басының дамуына педагогикалық жағдай жасайтын және өзін-өзі тануына көмек көрсететін, физикалық және рухани жағына экологиялық таза, ізгілендірілген, өмірге, дүниеге тік қарай алатын, қоршаған ортамен жүйелі байланыс түзетін, білімнің жаңа мазмұнымен байланысқан, әлеуметтік өмірге бейімделген, бәсекеге қабілетті жаңа ұрпақ өсіріп, дамытып, жетілдіретін мектеп болуға тиіс. Мұндай өнімді және нәтижелі, сапалы білім беретін мектеп бүгінгі күнде өзіндік мектеп реформасын қажет етеді.
Қазіргі уақытта мектеп реформасына көптеген бір жақты өзгерістер енгізіліп, мектеп ісінің ішкі-сыртқы жүйесі түгелімен өзгеріп келе жатқаны белгілі. Осыған орай, менің дипломдық жұмысымның тақырыбы:
Дипломдық жұмыстың мақсаты – әлемдік білім стандарттарына сәйкес келетін білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, өзін-өзі тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға, өзін іс жүзінде көрсетуге, өзін-өзі дамытуға және кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге дайын, өз мүддесін іскерлікпен ұштастыра білетін жан-жақты мәдениетті, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру.
Қолданылған әдебиеттер:
1. білім беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыру туралы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің 327 бұйрығы. Астана,2001 жылдың 10 мамыры // Қазақстан мектебі.-2001.-С.7.-1б
2. Мектептің негізгі орта буынының білім мазмұны // Қазақстан Тарихы. -2006. -3.-С. 3-10б
3. Ізмұқанов М «Оқу мерзіміне көшу туралы» // Бастауыш мектеп. -2004–С.1-3-5б
4. Құланбай Ә «Он екі жылдық білім беру жүйесі» // Егемен Қазақстан. 2003.-С. 22 қаңтар
5. Аймауытов Ж «Сабақтың комплекстік жүйесінің әдістері» Қызылорда, 1929ж -58б
6. Рахметова С.Р «Бағдарламалар. Мектептің 1-4 сыныптары» Алматы: «Атамұра»,2004ж-19б
7. Құрманалиев М «Әлемдік білім кеңістігіне ену мақсатымыз» // Қазақстан Мұғалімі. -2006.-30 қыркүйек. –Б.3
8. Құсайынов А «Он екі жылдық оқу:салыстырмалы көзқарас» // Егемен Қазақстан. -2001. –С.24 тамыз
9. Құсайынов А «Сапалы білім-заман талабы» // Егемен Қазақстан. -2007-2 қараша.-№339-340.-Б.8
10. Құсайынов «Білім реформасы:Дамыған елдер тәжірибесі // Егемен Қазақстан. -2005. -23 маусым. –С.139.-4б
11. Құтпанбаев Ә «Он екі жылдық білімнің қажеттілігі // Ұлт Тағлымы. -2001. –С.4-5.-73-79б
12. Қазақстан Республикасында Жалпы орта білм беру тұжырымдамасы // Қазақстанның Білім және Ғылым Әлемі. -2006. -2.-С.5
13. Қазақстан Республикасында Жалпы орта білім беру тұжырымдамасы // Мектеп. -2006. -2.- С. 6-11б
14. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы // Қазақстан Мұғалімі. -2004-С. 20 қаңтар
15. Әбілқасымова А «Мектеп реформасы: білім беруге көшу қажет пе? // Егемен Қазақстан. -2004-С.24 ақпан
16. Өтеғали Е «эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқыту ерекшеліктері» // білім беру. -2007.-12б
17. Буранбаев Л.С «Жалпы білім беру мекемелерінің қызметі негізінде білім беру жүйесіне көшу» эксперимент жұмысының нәтижелері // Шағын Мектеп. -2004. -2 -1-13б
18. «6 жасар балалардың психологиялық аспектілері» // ХХ1 ғасыр мектебі. -5-7б
19. «көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгісі» Информатика негіздері 2008ж-№2-24б
20. «Информатика
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...........................3
I.ТАРАУ. ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, ... ОРТА ... ... ... орта ... берудің басты мақсаты мен күтілетін нәтижелері
............................................................................
.......................... 7
1.2. Мектептің психологиялық-педагогикалық астарлары...................13
1.3. Жалпы ... беру ... іске ... ... Оқу ... ... ... айқындайтын факторлар..... 15
II.ТАРАУ. МЕКТЕПТЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕЛЕРМЕН ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫН ... ... ... ... ... даму ... ... оқу-әдістемелік кешендеріне сипаттама......17
2.3. Эксперимент сыныптарда информатика пәнін ... ... ... ... ... ... үлгілері..........25
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
............... 40
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... өзінің халыққа Жолдауында «ХХI
ғасырда білімін дамыта ... ел ... ... ... дей ... ... ... қажеттігін айтты. Сонымен қатар бұл ... ... ... ... да 2008 ... ... Жалпы орта
білімге көшудің керектігін айқын көрсетті.
Осыдан-ақ, мемлекетіміздің өркениетті елдер қатарына ... ... ... ... кіру қажеттігі туындап ... ... ... өзі ... ... білім мазмұны мен құрылымының
әлемдік ... ... сай ... ... ... ... ... қойылып отырған басты міндеттердің ең бір
өзектісі-бүкіл әлем жүйесін ... ... ... ... ... ... сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың
үйлесімді дамуына, жеке бастың ... ... ... ... ... ... құру болып отыр. Бұл мақсатты орындау орта ... ... ... ... ... ... орта ... беруге көшу мәселесін шешуде ... ... және ... кездегі педагогика мен психология
ғылымдарының алдыңғы қатарлы зерттеу ... ... Орта ... аз уақыт ішінде, жеңіл түрде іске аса қоятын мәселе ... Бұл ... ... ... ... ... ... өз ісін қайта
қарауды, білімнің теориялық және ... ... ... ... мәселе. Сонымен қатар, орта білімге көшу ... ... ... ... мемлекеттік құжаттар талаптарының өз кезінде орындалуын және
мұғалімдер мен оқушылар қауымына ... ... оқу ... ... ... тұрғыдан негізделуін керек етеді.
Осылардың негізінде ғана орта білім ... ... ... ... ... жаңа ... ... құралдарды яғни, оқу-әдістемелік кешендерді өз
дәрежесінде дайындау мүмкіндігі тумақ.
Орта білім беру жүйесін жаңарту мәселесі баланы алты ... ... ... ... ... ... ... отыр. Бұл орта
білімге көшудің ең басты мәселелерінің бірі және ... ... ... мен ... өзара тарихи байланысының
дамуы, экономика, мәдениет пен ғылымның әлемдік ... бет ... ... ... ... ... түрлі салаларында әлемдік іс-
тәжірибені оқып үйренудің қажетті шарт екенін дәлелдеуде.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім ... жаңа ... ... Жалпы білім беретін мектептер жағдайында мүмкін болады, ол білім
туралы құжаттардың айырбасталуын, ... ... көп ... ... ... жалпы орта білім беретін мектеп - жаңа қоғам мектебі,
болашақ мектебі, яғни мәдени ... ... ... интеграцияланған,
жеке бағыттылық, баланың жеке басының дамуына ... ... ... ... ... ... ... физикалық және рухани жағына
экологиялық ... ... ... дүниеге тік қарай алатын,
қоршаған ортамен жүйелі байланыс түзетін, ... жаңа ... ... ... ... ... қабілетті жаңа ұрпақ
өсіріп, дамытып, жетілдіретін мектеп ... ... ... ... және
нәтижелі, сапалы білім беретін мектеп бүгінгі күнде ... ... ... ... ... ... ... көптеген бір жақты өзгерістер
енгізіліп, мектеп ісінің ішкі-сыртқы жүйесі түгелімен өзгеріп келе ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты – әлемдік білім стандарттарына сәйкес
келетін білім берудің ... ... ... ету, ... ... білім алуға, өзін іс жүзінде көрсетуге, өзін-өзі ... ... ... беру ... игеруге дайын, өз мүддесін іскерлікпен
ұштастыра білетін жан-жақты мәдениетті, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру.
I.ТАРАУ ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ СҮЙЕНЕ ... ... ОРТА ... ... НЕГІЗДЕМЕСІ
Қазақстан Республикасындағы орта жалпы білім беру Тұжырымдамасы –
жалпы орта білім беру ... ... ... ұйымдастыру
ұстанымдары мен бағыттарын бейнеленетін негізгі құжат болып табылады.
Бұл Тұжырымдама Қазақстан ... ... ... ... ... 2010 ... ... дамытудың стратегиялық
жоспарына»; «Қазақстан Республикасында ... ... 2010 ... ... ... ... ... Республикасының Президенті
Н..Ә.Назарбаевтың «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел
жаңару жолында» атты ... ... ... ... ... ... ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру туралы ұсыныстарына сәйкес
әзірленді.
Жоғары динамикалы, жаһандану дәуірінде өмір сүру ... ... ... ... ... ... құралының қарқынды дамуы,
сондай-ақ адамның интеллектісіне, ... оның ... ... қол ... тәсілдер қоғамның негізгі капиталы
бола бастады.
Қазақстан қоғамындағы мұндай жағдайда өзекті мәселелердің бірі -
өзгермелі әлеуметтік және ... ... өмір ... ... ... айналасындағы шынайы өмірге белсенді ... ... ... ықпал ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны ... ... ... ... жеке ... ... мынадай талаптар
алдыңғы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, төзімділік, ... ... ... ... ... ... сауаттылық,
танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы.
Қазақстандық жалпы орта білім ... ... ... үшін ... болып отырған әрбір оқу пәні бойынша білімі,
білігі және дағдысын алу тәртібімен ғана сипатталады. ... ... ... ... ... ... төмендеуіне және денсаулығының
нашарлауына әкеп соғады.
Мектеп бітірушінің әлеуметтік және ... ... ... ... ... қоғам өміріне ... ... ... ететін жалпы орта білімді ... ... ... әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Оқушыны ... ... іске ... оның ... және ... ... әлеуметтендірудегі мектеп білімінің рөлін күшейтудің маңызы
зор.
Егемен елімізде ... ... ... ... ілгерілеу
саясаты қоғам өмірінің барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізуде. Күн
тәртібінде қойылып отырған күрделі мәселелердің ішінде жас ... ... ... ... ... ... орын ... түрлі бағыттағы өзгерістерге сәйкес білім берудің
қызметіне жаңаша қарау, әлемдік ... ... және қол ... сын ... қарап бағалау, ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып
оқыту мен тәрбиелеудің жаңа тиімді жолдарын табу – ... беру ... осы ... ... беру ең негізгі ... бірі ... ... ... (1992) ... ... Жалпы орта білім берудің басым ... оны ... 216 ... ... ... ... конвенциясына қол қойып, оны бекіткеннен кейін
Еуропалық білім кеңістігіне ықпалдасудың құқықтық негізін қалады. Бұл ... ... беру ... ... 12 ... ... көшуді көздейді.
[7]
12 жылдық оқытуға көшу ... ... беру ... міндеттерін ойдағыдай шешуге мүмкіндік береді. Ал оның мәнісі
шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға ... жаңа ... ... ... ... ... ... «таңдауы бойынша білім алу»
үлгісіне ... ... және ... ... беру ... ... ... бірі осы жаңа ... ... ... оқыту болып отыр. Білім беру ... ... ... ... ... ... ... болып табылады:
- қоғам дамуының қиындылығы;
- постиндустриалдық, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениаралық өзара қатынас
ауқымының кеңеюі;
- халықаралық ынтымақтастық ... ... ... ... ... және ... ... демократиялануы;
- экономиканың қарқынды дамуы, бәсекелестіктің өсуі;
- адам капиталы мәнінің артуы.
Осыған сәйкес дамыған елдердің ... беру ... ... ... ... ... беру ... мен әдіснамасының жаңаруы, білім беру
мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі, білім беру мазмұнындағы ... ... ... ... ... ... ... іздестіру,
жаңа білім технологияларының енгізілуі және т.б;
- оқытудың дәстүрлі өнімсіз стилін ығыстырып, оқушылардың ... мен ... ... ... ететін жаңа дамытушы, сындарлы
білім беру моделіне көшуі, терең және белсенді кәсіби бағдар берудің ерте
жастан басталуы;
- ... ... ... - ... рухани - адамгершілік,
көпмәдениеттілік, ... ... және ... тәрбие беру
ролінің күшейтілуі;
- білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі рөлінің артуы
болып табылады.
1.1. ... орта ... ... ... ... мен күтілетін
нәтижелері
Қазақстандағы білім беру жүйесіне түбегейлі реформалар жасауға
себеп болған да осы жаңа ... беру ... көшу ... еді. ... ... ... Республикасында Білім беруді дамытудың 2015 жылға
дейінгі Тұжырымдамасының өмірге келуі. Қазақстан ... ... ... ... 3 ... ... Әбішұлы Назарбаев: «Бүгінде 12
жылдық мектеп моделі анықталды, алайда оған көшу ... ... ... ... ... ... берудің мазмұнын қайта ... ... және мұны ... ... жасау қажет» деп атап көрсетті. Мұның өзі
білім беру жүйесінің алдында үлкен міндеттер тұрғандығын білдіреді. ... ... ... орай, мектепте білім берудің мазмұндық
жағын жаңартудың аса маңызды бағыттары мыналар болып табылады:
- мектепте білім берудің мазмұнын ... ... ... ... ... келтіру;
- оқушылардың өз бетінше білім алуға және оны практикада
қолдануға, оқытудың әр түрлі ... өз ... ... және жақсы
қасиеттерін ашуға тәрбиелеу;
- әрбір жас кезеңіндегі негізгі ... жаңа ... ... оқу ... ... қою;
- оқушыларды танымның ғылыми тәсілдеріне мақсатты және жүйелі
түрде тарту, негізгі мотивациялық үрдістерді айқындайтын оқу ... ... ... ... мазмұнын ізгілендіру мен даралауға айқын бет
бұру мынадай міндеттерді жүктейді:
- оқушының жеке ... ... және ... ... ... тұрақты және дәйекті дамуына жағдай жасау;
- оқушылардың белгілі бір білімді таңдауы мен ... ... ... ... ... мүмкіндіктері мен құқықтарын қамтамасыз ету;
- оқу-тәрбие үрдісінде ынтымақтастық педагогикасының ... ... ... ... ... ... ... ету;
- психологиялық білім берудің бастапқы негіздерін қалыптастыру;
- білім мазмұнының инварианттық және вариативтік ... ... және ... ... ... ... ... оқушылардың оқу жүктемесін тұрақтандыру.
Адамның жан-жақты дамуы білім ... ... ... ... ... білім берудің мақсатын, оның мазмұны мен ... ... ... адам ... ... келу ... қалыптасып отыр. Жүргізілген зерттеулер тұлғаның қалыптасу моделінің
компоненттерінің мынадай үш тобын ... ... ... ... тұлғаның тәжірибесі, тұлғаның жинақталған
типологиялық ... ... осы ... адам ... ... және зерттеу объектілерінің құрылымымен бірге Мектептің ... беру ... мен ... оқу ... ... ... ... отыр.
12 жылдық мектепке көшу жағдайында оның құрылымы оқытудың мақсаты
мен міндеттерінің арасындағы байланысты, ... жас ... ... мен ... ... психологиялық, физиологиялық және жас
ерекшеліктерне қарай қамтамасыз етуге тиіс.
Тұжырымдаманың мақсаты - 12 ... ... ... ... ... орта білім беру жүйесін жаңарту жолдары мен дамыту
стратегиясын айқындау.
Тұжырымдаманың міндеттері:
❖ мектептегі білім беру ... ... ... мазмұнын
және оқу-тәрбие процесін ... ... ... ... ... ... қаржылық-экономикалық негіздемесін дайындау;
❖ Осы Тұжырымдаманың күтілетін нәтижелерін анықтау.
Тұжырымдама төмендегі бөлімдерден тұрады:
1. Әлемдік ... мен ... ... ... ... Жалпы орта
білім беруге көшудің негіздемесі.
2. Жалпы орта білім берудің мақсаты мен күтілетін ... ... орта ... беру ... Білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі бағыттары.
5. Білім беру ... ... ... Педагогикалық кадрлар.
7. Білім берудің күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесі.
8. Жалпы орта білім беру ... ... ... ... беру ... іске асыру жағдайлары.
Қазақстандық жалпы орта білім беретін ... ... ... ... ... Білім беруді жаңарту жүйесін қолдайтын нақты ... ... ... ... ... міндетті білім стандарттарының
әзірлену және енгізілуі, кредиттік технология ... үш ... ... ... ... ... білім берудің енгізілуі, ... ... ... ... ... жұмыстар басталды. [1]
Бірақ қол жеткен жетістіктер адам капиталының ... мен ... ... ... қамтамасыз ете алмайды.
Қазақстанның білім беру жүйесінің даму деңгейіне кері ықпал ететін
мынадай факторлар қалып отыр:
1. Білім ... ... ... ... төмендететін және
денсаулығына кері ықпал ететін ақпараттық сипатының басымдығы.
2. Орта білім беру жүйесінде диагностикалық мақсаттың болмауы.
3. ... ... жеке ... ... ... ... нәтижелерге
бағдарлануы.
4. Оқу жетістіктерін бағалауда оқушыны қызықтырмайтын, шынайылықты
қамтамасыз етпейтін және қиындық ... ... ... ететін
ескірген жүйенің сақталуы.
5. Жасөспірімдердің тұлғалық, азаматтық және ... ... ... ... ... анықтау мотивтерінің болмауы,
өзіндік қызығушылығы мен ... ... ... ... ... орта ... беру үш сатыдан тұрады
1-саты – жалпы бастауыш білім беру ( 1-4- ......... орта ... беру ...... ... – жалпы орта білім беру (11-12-сыныптар – жоғарғы мектеп)
Бастауыш мектепте ... ... – 4 жыл. ... ... жалпы
бастауыш білім беруді ... ... және ... 6 жастан бастап
қабылданады. Алты жас – ... ... ... және ... ең бір қолайлы (сензитивті) кезеңі.
Осындай мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, іске асырмаса бала бойындағы
қасиеттері толық көлемде ашылмай ... ... ... басты міндеті – баланың қабілеттерін ашуды, жеке
тұлғасын, оқуға деген ынтасын қалыптастыруды ... ету, оқу, ... ... және ... дағдыларын меңгеруіне көмектесу.
Бастауыш мектепте оқытудың басты мақсаттары мыналар:
1. Баланың жас ерекшеліктері мен жеке ... ... оны ... ... ... дамыту, білім беру және тәрбиелеу;
2. Негізгі оқу әрекеттерін меңгерту және бақылау, өзіндік бақылауды жүзеге
асыру;
3. Әр адамды ... ... және ... ... ... ... ... және өзін-өзі тәрбиелеуге дайындау;
4. Білім беру мен тәрбиелеу мақсаттарына жету ... оқу ... ... ... мектептің негізгі міндетіне айналды.
1-саты
Жалпы орта білім беру (1-4 сыныптар)
Оқуды бастау жасы - 6 жас
Оқыту ұзақтығы - 4 ... ... ...... ... ... ... мен
қоршаған ортасының шынайылығы туралы білімді игерудегі даралығын ашу, оқуға
талабын және білігін қалыптастыру, яғни ... ... ... ... ... ... кіші ... оқушылардың біртұтас оқу
әрекетін қалыптастыруға ықпал ету.
Баланың тұлғалық қалыптасуын, оның қабілеттерінің тұтастай ... ету. ... ... ... ... дағдыларды игеруге, оқу
және жазу, санау, шығармашылықпен ойлау элементтерінің, жеке ... ... ... ... ... ... ететін оқу ... орта ... беру (5-10 ... ... – 6 ... негізгі бағдары – негізгі жалпы білім алуға жағдай жасау,
адамдар арасындағы және этносаралық қатынастар ... ... ... ... ... ... тұлғаның өзін-өзі
ұйымдастыру тетіктерін, кәсіби және ... ... ... ... ... мен ... ... әдістерін игеруіне, зерттеу
дағдысының қалыптасуына ықпал ететін оқу әрекетін ұйымдастыру.
Негізгі мектеп ... ... ... ... ... ... орта ... беру ұйымдарында жалғастырудың базасы болып табылады.
Бұл сатының ерекшелігі оқушының үшінші ... ... ... ... оқушының болашақ бағдарын саналы ... игі ... ... ... ... және ұйымдастырушылық жүйесі ретінде ... ... орта ... беру (11-12 ... ... -2 ... орта ... берудің соңғы кезеңі болып табылатын үшінші сатының
негізгі мақсаты оқытудың саралануы мен даралануы бағдарланған жалпы орта
білім ... ... ... ... ... ... да жауапты таңдау
жасауына, жеке және өмірлік өзін-өзі танытуына жағдай жасау.
Бейіндік ... ... - ... ... және технологиялық бағыттар бойынша жүзеге асырылады.
Бейіндеу (профилизация) нысандары мектептің педагогикалық әлеуетін,
білімдік инфрақұрылымының мүмкіндігін, ... ... ... ... отырып анықталуы тиіс.
Бейіндік оқытуды іске асыру жалпы білім беретін ... ... ... ... арналған мамандандырылған
мектептерде, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған ... ... ... ... ... ... мен оқу-әдістемелік
қамтамасыз етуді ескере отырып, үшінші сатыдағы бейіндік оқыту төмендегі
ұйымдастыру нысандары бойынша қарастырылады:
1. Бір ... ... – бір ... ... іске асыру;
2. Көп бейінді мектеп – бірнеше ... ... іске ... ... басым бағыты – педагогикалық іс-әрекеттің жеке тұлғаға
бағытталуы. Тұлғаға ... ...... ... жаңа ... ... ... геосаяси, экономикалық және әлеуметтік
жағдайы, әлемдік білім кеңістігіне ... ... ... ... ... беру ... ... атап айтқанда, орта білім мазмұны мен
құрылымын, мақсаттарын қайта қарауды және оқыту мерзімін кеңейтуді ... ... ... ... белгілі бір халықаралық білім
беру стандарты қалыптасты.
Өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді ... ... даму ... ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және
құзіретті, шығармашыл, білімді ... ... және ... ... күтілетін нәтижелері белгіленген мақсатқа сәйкес
мектеп түлегінің негізгі құзырлылығы төмендегіше ... ... ...... ... ... қабылдайтын қабілетті, жоғары әдептілік құндылықтар негізінде
жасампаз қоғам ... ... ... таба білу ... ... елжандылығы. Бұл құзіреттілік өмірдегі түрлі жағдайларда шешім қабылдай
білу ... ... ... Ең ... ... ... ... патриоты
болу, азаматтық белсенділігін көрсету, саяси жүйені түсіну, болып жатқан
әлеуметтік жағдайларға баға бере ... ... ...... ... ... негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін және қоғамдағы дәстүрлер мен
жеке, отбасылық және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін ұлттық
ерекшеліктерін тани ... Адам мен ... ... ғылымның рөлін
түсіну. Өзі халқының мәдениеті мен әлемнің мәдени көптүрлілігін түсіну және
бағалауға мүмкіндік беретін мәдени-демалыс ... ... ... ... ... келісім мен толеранттылық идеяларына бейім болу.
3. Когнитивтік құзыреттілік – оқушының зерттеу әрекеті мен өзіндік
оқу-танымдақ процесін қамтамасыз ... ... ... Бұл ... ... қызметін ұйымдастыра білуді, тиімді жоспарлай білуді,
сәйкес функционалдық ... ... ... ... ... ... ... түсінуге ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын
игеруге мүмкіндік беретін өзінің әрекетіне талдау және қорытынды жасау
тәсілдерін ... ... ...... ... ... ... тәсілдерін білуді, түрлі әлеуметтік топтарда жұмыс істеу
дағдыларын, қоғамдағы ... ... ... ... істеу дағдыларын,
қоғамдағы түрлі әлеуметтік рөлдерді орындауды, өмірдегі нақты жағдайларда
шешім қабылдау үшін байланыстың ... ... ... алу білігін,
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, халықаралық ... ... ... ... ... ... Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік – бағдарлай білу, өз
бетінше іздей ... ... ... білу, өзгерте білу, сақтай білу, білім
мен ... ... ... мен ... объектілердің
көмегімен жеткізуді жүзеге асыра білу және интерпретациялау білігі.
6. Әлеуметтік өзара қарым-қатынас құзыреттілігі – отбасылық, еңбек,
экономикалық, саяси ... ... ... ... азаматтық-
қоғамдық тәжірибе мен білімге ие болуды білдіреді. Бұл құзырет әлеуметтік-
қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасай білуді, түрлі ... ... ... және ... ... ... ... ете білуді, кәсіби бағдарын
саналы таңдай алуды қарастырады.
7. Тұлғалық өзін-өзі дамыту ... Бұл ... ... ... және ... қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді
азаматтық-қоғамдық қызмет білімі мен тәжірибесінің ... ... ... ... ... жағдайларға талдау жасай білуді, түрлі
өмірлік жағдайларда, яғни ... ... ... ... ... ... ... өзіндік қадір-қасиет сезімімен
ұйымдастыра білуді, өзінің өмірі мен ісіне жауапты қарауды, жеке және ... ... ... қабылдауды және ықпал етуді қарастырады.
Аталған құзыреттіліктерді игеру оқушының орта білім ... ... ... ... игі ... етеді.
12 жылдық мектепке енгізілген бейіналды және бейіндік ... өз ... мен ... ... сәйкес өзін-өзі ... ... ... ... ... да ... ... едәуір
тиімді дайындыққа қол жеткізуде олардың әллеуметтендірілу мүмкіндігін
кеңейтеді.
1.2. ... ... ... ... және ... ... оқушының танымдық дамуының
табиғи логикасын ескергенде ғана мүмкін болмақ. Егер оқытуды мәдениет ... жеке ... ... ... ... ... ретінде алар
болсақ, онда осы байланыстың негізгі жүйелері осы ... ... ... негізгі танымдақ процесстер бөле-жара айтылады:
түйсіну, қабылдау, зейін, ес, ... ... және ... Үйлесімді өзара іс-
әрекет және оны ... ... осы ... барлығын қалыптастыру
тұлғаның тұтастай дамуына жағдай жасайды.
Бастауыш мектеп жасы – баланың жеке тұлғасы мен оның ... ... ... ... өте ... ... ... Бұл жастағы
балалардың маңызды ерекшеліктері – олардың айналадағы ... ... ... қызығушылық танытуы болып табылады.
Олардың қоршаған ортадағы заттар туралы түсініктері бар, олар ... жаңа ... да ... қабылдайды. Осы ынта мен ... ... ... өшіріп алмай, оның әрі қарай дами түсуіне көп ... ... ... беру ... ... ... ... алты жастан бастап
мектеп жағдайында оқытып, тәрбиелеуді ... ... ... Бұл ... ... ең басты мәселелерінің бірі және бірегейі. Себебі, бұрын
балабақша жағдайында мектепалды дайындығынан ... не ... ... дайындалатын ойын баласы енді мектепке келіп, партаға отырып, оқушылар
қатарына өтпек. Әрине алты жастағы ... ... ... ... ... ... ... көптеген ғалымдар зерттеулер негізінде
дәлелдеп отыр. Орыстың алдыңғы ... бала ... және оны ... ... ғалымдары Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков,
Д.Б.Элькониндармен қатар ... ... ... және тағы ... Мектепке баланы 6 жастан қабылдау
дұрыс болып отыр, өйткені осы жастағы балалардың білуге ... ... ... ... ... ... мектепке дейінгі тәрбие жүйесін
сақтау орынды. Ал егер 5 ... ... ... ... ... ... болу ... Бұл балалардың мектепке дайындығы
тексеріледі. Ол үшін «Мектептің бірінші сыныбына қабылданатын ... ... ... анықтау» атты әдістемелік құрал басшылыққа алынды.
Ол бойынша “Әлеуметтік ... ... ... ... ... арналған сауалнама”, “Медициналық зерттеулер”, ... ... т.б. ... келе ... ... ... ... ерекшеліктері, таным деңгейлері, ортаға ... ... ... ... жылдық қорытынды тексеру жұмыстары
алынады. Эксперимент барысында сынып пен ... ... ... ... ... ... яғни эксперименттік сыныптағы
білім, білік және оқу дағдыларының сапасы жоғары болуы, біріншіден, бала
санының ... ... ... жұмысбастылықтың болмай, сабақ
ұзақтығының 35 ... ... және жеке ... ... ... ... ... Білім сапасының жақсы болуына себептер көп.
Отбасы, ұстаз, балалар қауымдастығы осының ... ... ... - ... ... мен ... ... үшін
мейлінше қолайлы кезең болып табылады
1.3. Жалпы білім беру тұжырымдамасын іске ... ... ... орта ... беру Тұжырымдамасын іске асыру жолдары
мынадай:
1) ... орта ... ... ... ... ... стандартын
әзірлеу;
2) Білім берудің пәндік стандарттарының тұжырымдамалық-әдістемелік
негіздері мен мазмұнын әзірлеу;
3) Қазақстан ... ... ... жаңа заң ... және
тиісті нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу;
4) Күтілетін нәтижелерге жетуді бағалаудың рейтингтік жүйесін әзірлеу;
5) Оқу-әдістемелік және материалдық-техникалық құралдармен ... Ел ... ... ... ... оқытудың жаңа нысандарын
құру;
7) Мұғалімдерді қайта даярлау мен біліктіліктерін арттыру ... ... ... бейімдеу;
8) 12 жылдық оқытуға көшуді қаржылық және материалдық-техникалық
қамтамасыз ету.
Осы ... іске ... ... ... ... беру
проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы, ... ... ... академиясы, Ұлттық білім беру сапасын бағалау
орталығы, Білім беруді ... ... ... ... беру мен тестілеудің мемлекеттік стандартының ... ... ... орталығы, Білім беру жүйесіндегі басшы
және ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін ... ... ... ... ... ... мен оған ... ұйымдар болып
анықталды.
1.4. Оқу мерзіміне ауысу ... ... ... беру ... ... білім беру тұлғалық-бағдарланған стратегиясын іске асыруға
бағытталған. Оның негізгі идеясы-оқушыларға механикалық түрде ... ... ... ... қабілеттері мен әлеуметтік мүдделеріне баса назар
аудара отырып өмірлік жоспарларын ... ... кең ... білім кеңіcтігін құру.
2-фактор. Оқушылардың денсаулығын сақтау.
Бірінші сыныпта оқушылар аптасына белгіленген 20 сағаттың ... ... ... ... ... 38 сағаттың орнына 40-42 сағат оқу жүктемесін
орындайды. ҚР Денсаулық сақтау ... ... ... 2 миллионнан астам бала 66% әр ... ... ... ... ... ... ... балалар арасында тыныс алу
мүшелерінің, көз, асқорыту, жүйке-психикалық, тірек-қозғалыс аппараттарының
зақымдануы сияқты т.б. аурулар ондаған ... ... ... ... көшу жағдайында белгіленген күнделікті оқу жүктемесін
азайту, оқушылардың әртүрлі үйірмелерге қатысуларына, бос уақыттарын өз
мүдделеріне сай ... ... ... Оқушыларды әлеуметтендіру, әлеуметтік шиеленісті
төмендету.
Дәстүрлі 11 жылдық жалпы орта білім беру ... ... ... ... ... ... ... бағдарды қамтамасыз ете
алмайды. Мектептің негізгі буынында оқушылар арасында ... ... ... Оқу сапасын арттыру.
білім беруге көшу күнделікті оқу жүктемесін төмендету есебінен жалпы
орта білім берудің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Білім сапасын ... оқу ... ... ... ... ... ... деңгейіне сай меңгеруге, сырттай
және іштей саралаудың тиімді тепе-теңдігін құруға ... ... ... оқыту технологияларын жетілдіру ... ... ... ... ... танылуы жөніндегі
әлемдік іс-тәжірибелер.
білім берудің басым бағыты-педагогикалық ... жеке ... ... ... көзқарас-педагогикалық іс-әрекеттің
II.ТАРАУ. МЕКТЕПТЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕЛЕРМЕН ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Елбасымыздың 2007 жылғы «Жаңа ... жаңа ... атты ... ... кеткендей: «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар
деңгейіне сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз ... ... ... ... ... беру жүйесінің және зиялылар қауымының
деңгейіне байланысты болғандықтан, Қазақстан халқына ... ... тең ... ... беру ... күмән тудырмайды.
Өмір талабына сай мектеп жаңа әлеуметтік тапсырысты орындауға, басқа
мақсатты, ... ... ... ... бағытталуы қажет. Ойлап қарасақ,
барлық әлемдік кеңістіктегі білім беру идеологиясы «бүкіл өміріңнің білімі»
принципінен «өмір ... ... ... Бұл ... және ... ... отырып, жаңа нарықтық жағдайларға ... ... ...... ... бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үрдісін ... ... жаңа ... ... ету міндеті тұр. Жалпы орта
білім ... ... ... басты мақсаты – Қазақстан
Республикасының әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық-саяси өміріне ... ... ... тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету. Ол ... ... ... ... беру мазмұнынан жан-жақты көрініс таппақ. Жалпы
орта ... беру ... ... ... ... шығармашылық
потенциалы мен психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ... ... ... сондай-ақ негізгі мектеп оқушыларына кәсіби бағдар
беруге, жоғары сатыдағы оқушыларды бейіндеп ... ... ... ... ... Осы ... негізінде 2003 жылдан бастап
республикамызда білім беруді ... ... ... ... [16]
2.1. Оқушылардың тәрбие жүйесінің даму перспективасы
Қазіргі таңда Республикада білім ... көшу ... ... орын алып ... ... түбірлі өзгерістер,
ынталы бастамалар, мектепте ... ... ... ... көшу ... ... ... техникалық прогресс талабына сай тәрбиелеу
мәселесі оқу мақсатын, мазмұнын, түрін, әдісін қарастырып, тәрбие үрдісіне
көптеген өзгерістер ... ... ... ... мен ... егіз ... деп ... Бұл екекуі бір
арнада, бір мақсатта әрекеттескенде ғана оңды нәтиже бере ... ... ... адам тәрбиесі методологиясын екіге ... ... ... ... ... ... жетілдіру сатысы.
Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік ... ... ... ... оқулық
басылымдарын әзірлеуге, жалпы білім беретін мектептің негізгі ... ... ... ... ... ... және оларды
дәстүрлі оқыту құралдарымен кіріктіруді жүзеге асыру керек. білім беруге
көшу кезең-кезеңімен жүзеге ... ... ... оқу ... ... ... жаңа ... бойынша оқи бастайды», - делінген.
білім берудегі оқушылар қызметінің мақсаты:
- жеке білім беру траекториясын қоя білуге ... ... (оқу ... игеру деңгейі, қарқыны) ;
- әрекет ету әдістерін, тәсілдерін,біліктілігін оқу мен әлеуметтік
құзыреттіліктің құрамдық бөлігі ретінде игеру;
- оқу ... ... ... ... ... болуына
арналған жұмыстардың әдістері әдістері мен тәсілдерін, біліктері ... ... ... орта білім беретін мектептегі білім беру мазмұнын игеруге
және оны өзінің жеке білімдік ... ... ... ақпараттық
ортадағы (оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттер, мультимедиалық
бағдарламалар, қашықтан ... ... ... ... т.б) ... ... пәнінің оқу-әдістемелік кешендеріне сипаттама
Информатика пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен төмендегі құрамда
ұсынылады:
1. Оқулық
2. Әдістемелік құрал
3. Дидактикалық материалдар
4. Хрестоматиялар
Информатика оқулығына қойылатын ... ... ... ... ... ... оқулыққа
қойылатын талаптар негізге алынады. Оқулыққа қойылатын талаптарды анықтап
жүйелеуде оқулық функциялары:
- білім мазмұнын тасымалдаушы;
- мазмұнды меңгеру ... ... ... ... ... бекітушілік;
- өзін-өзі бақылау;
- өз бетімен білім алу;
- дамытушы-тәрбиелеуші.
басшылыққа алынып, негізінен ескеретін ... ... ... те ... пәні ... ... ерекшелігі бұл өскелең өмір
талабына сәйкестігі болып табылады. Оқулыққа қойылатын талаптар жалпы
оқулыққа қойылатын талаптар негізінде төмендегіше іріктелді:
- ұлттық ғылым ... ... ... ... мазмұнының ғылыми мәнділігі және нақтылығы;
- әлеуметтік-мәдени құндылығы;
- ұсынылған материалдың тарихилығы;
- оқушылардың физиологиялық және ... ... ... ... ... ... принципінің сақталуы;
- компьютерлік программалар пайдаланылуының ескеріліуі;
- практикалық тапсырмалардың тақырыпқа сәйкестілігі;
- оқушылардың жалпы оқу біліктерін және ... ... ... ... тапсырмалардың болуы т.с.с.
Осы талаптарды ескере отырып дайындалған оқулықтың сапасы жоғары
болып, оқушылардың білімін арттыруға ... ... ... ... қойылатын талаптар:
Информатиканы оқыту әдістемесі-әрбір сынып бойынша информатиканы
оқып үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамдас бөлігі болып
табылады.
Бұл ... ... ... ... басқа құралдарды
үйлесімді пайдалануды жүзеге асыру тұрғысынан мұғалімдерге нақты көмек
көрсетуді көздейді.
Әрбір сыныпқа арналған ... сол ... ... ... ... және оны оқып ... өзіндік ерекшеліктері,
сондай-ақ сабақ барысында сол ерекшеліктерді жүзеге асыру жолдары
қарастырылады.
Әдістемеде информатикадан білім мазмұнының сипттамасы беріледі.
Оқулық пен құралдарын сабақ барысында тиімді қолдану, ... ... ... ... ... қалыптастыру, өзіндік жұмыстарды
орындау біліктілігін қалыптастыру, теориялық материалдарды қайталауға
берілген сұрақтарға тиімді жауап беру тәсілдерін көрсету жайында
әдістемелік ... мен ... ... ... шығару үлгілері
ұсынылады.
Информатиканы оқыту процесінде пайдаланылатын мультимедиалық үйрету
программаларының, электрондық оқулықтарының өскелең өмір талабына сай
дайындалып, компьютерді оқыту құралы арқылы пайдалана алатындай ... ... ... жүйесіне арналған типтік оқу жоспары
|№ |Білім аймағында |Әр сыныпқа бөлінетін |Жүктелетін ... |
| ... ... ... сағат саны | |
| | |1 |2 ... |Тіл және |
| ... |
| ... |
| ... |
| |оқу ... |2 ... | | ... | | |
|1 ... ... ... пәнімен танысу |1 ... ... ... және ... ... |2 |
| ... және көру ... ... | ... ... әлемдегi және табиғаттағы ақпарат. |2 |
| | | |
| ... иiс сезу және ... сезу ... ... | ... ... және оның ... (атауы, түсi). |2 |
|8 ... |1 |
|9 ... ... ... қауiпсiздiгi және |1 |
| ... ... ... ... ... | |
|10 ... ... |1 ... |Қарапайым жаттығу. |1 ... ... және оның ... (көлемi, пiшіні). |2 ... ... және ... ... ... |2 ... ... |1 ... ... |1 ... ... және оның ... (ортақ және қарама-қарсы |1 |
| ... | ... ... және әр түрлi нысандар. Нысанмен жұмыс жасау. |1 ... ... ... ... ... |1 ... ... қасиеттерi бойынша нысан құрастыру. |1 ... ... |1 ... ... ... ... |1 ... ... |1 ... ... |1 ... ... ... |1 ... ... және ... ... |2 ... |Iшкi жиындар |1 ... ... |1 ... ... |1 ... |34 |
2 ... ... мәдениет негiздерi” пәнiн оқытуға арналған
күнтiзбелiк-тақырыптық жоспарлау
|Сабақтар|Мазмұны ... ... | ... |
|1 ... ... ... сақтау ережелерi. Қайталау |1 |
|2 |Көз ... ... |1 |
|3 ... ... |1 |
|4 ... және жалған. |1 ... ... |2 |
|7 |№1 ... ... |1 |
|8 ... |1 |
|9 ... құрамы. Енгiзу және шығару құрылғылары. |1 ... ... ... ... |1 ... |Графикалық редактормен танысу. «Бүрiккiш» құралы |2 ... ... ... ... ... |2 ... |«Сызық», «Доға» құралдары. |2 ... |№2 ... ... |1 ... ... және ... ... |2 ... ... ... |1 ... ... симметриясы |2 ... ... |1 ... ... ... |2 ... |№3 ... жұмысы |1 ... ... ... |1 ... ... көзі мен оны ... |1 ... ... ... |2 ... |Ақпараттарды алу арналары. |1 ... ... ... жасау әрекеттерi |1 ... |№4 ... ... |1 ... ... |1 ... |34 ... Бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгілері
Соңғы ... ... ... қай ... ... оқытылуы
қажеттілігі туралы түрлі пікірлер туындауда. ... ... ... ... ... ... ... жүзінде дәлелденген. Себебі кез
келген мектеп жасына дейінгі баланың танып - білуге, ... ... өте ... ... ... Ал ... ... баланың негізгі логикалық ойлауы 5-11 жаста қалыптасады екен.
Сондықтан балаларды ақпараттық қоғамда өмір сүруге ... үшін ... ... ... ойлауға, талдау жасай білуге, ақпараттық
технологиялардың негізіне, ақпараттық сауаттылық пен ... ... ... көшу ... ... ... бастауыш сыныптан
енгізген білім стандарты бар. Онда ... ... ... информатиканы оқыту келесі мақсаттарға жетуге
бағытталған:
- ақпараттық ... ... ... ... интеллектуалды тұлғалық және эмоциялық - жігерлік сапаларын, ... және есте ... ... оқушыны азаматтыққа және дүниетанығыштыққа тәрбиелеу.
Сондай-ақ негізгі білім бағдарламасы мазмұнының міндетті минимумы
«Логика және алгоритм ... және де ... және ... ... ... ... бағытта берілген. Осы минимумға орай
қазіргі кездегі информатика пәнін оқытудың әдістерінің күн ... ... ... ... ... ... курсын оқытудың
мақсатын төмендегідей түрде ... ... ... ... ... бастау негізі;
- Ойды логикалық түрде дамыту;
- Алгоритмдік білімді жетілдіру мен мақсатты шешудегі жүйелілік;
- Компьютерді үйренудің оңай ... ... ... ... ... жеке ... ... асуда.
Ал бастауышта бұл жеке пән ретінде ғана емес, басқа негізгі ... пән ... ... ... ... ... ... кезіндегі
мәтін теру, қате түзету, сурет салу, есептің немесе ... ... ... практикалық жұмыстар мен тапсырмалар қазақ тілі, орыс тілі
бейнелеу және ... ... ... ... мен практикалық эксперимент нәтижелері бүгінгі
таңда мектептегі информатика ... ... ... ... ... жөн екенін
дәлелдеп отыр.
Қазір еліміздегі жалпы ... ... 155 ... ... ... өтуде. Білім мазмұнын жаңартудағы бұл үрдіс
барша педагог ... ... ... да ... ... жүктейді.
Мынадай жастық даму кезеңдері ғылыми негізделген:
- балалық кезең-6-10 ... ... ... ... ... кезең-17-18 жас.
Білім берудің мазмұны мен құрылымы тұжырымдамасының ... ... оқу ... жекелеген білім салаларының тұжырымдамалары,
оқу бағдарламалары және пән ... ... ... берудің мазмұнын
қалыптастырудың негізгі үш деңгейін бөліп алуға болады, олар: ... ... ... оқу материалының деңгейі. Жалпы орта білім беру
жүйесінде оқу жоспарларының бірнеше түрі: базистік,типтік және ... ... ... ... оқу ... - бұл ... ... құжат, білім берудің осы саласындағы мемлекеттік ... ... ... ... Ол ... және жұмыстық оқу жоспарларының
негізгі және мектепті қаржыландырудың басты құжаты ретінде ... ... оқу ... ... ... ие. Мектептің оқу жоспарының екі
түрі болады:
1. Мектептің өз оқу жоспары, ол ... ... оқу ... ұзақ ... ... да, ... бір мектептің
ерекшеліктерін көрсетеді.
2. Жұмыстық оқу жоспары, ағымдағы жайларды ескере отырып жасалынады да,
жыл сайын мектептің педагогикалық кеңесінің ... ... ... ... өту ... тақырыбы: «Ақпараттық мәдениет негiздерi» пәнімен танысу.
Сабақтың мақсаты:
1. ... ... ... ... ... ... оқушыларға «ақпарат» және «ақпараттық мәдениет» ұғымдарының мағынасын
түсiндiру.
3. оқушыларды жұмыс ... және ... ... ... ... ... нұсқаулар:
Жаңа сабақпен таныстыруды жұмыс дәптерiн пайдалана отырып, ... ... ... ... ... сабақтың ақпараттық
технология болып табылатыны ... ... ... Әрi ... әңгiме
желiсi балалардың компьютердi қай жерде көргенiн, онда кiмдердiң жұмыс
жасайтынын және оның адам ... ... ... айқындайтын
ақпараттарды тыңдаумен жалғасады. Ақпараттық технологияның адам ... ... ... ... ... Ал егер ... дұрыс жұмыс
жасамай қойсаң, онда оның пайдасынан зияны көбейетiнiн ескерткен ... ... ... бала ... таныс екендiгiн естерiне
сала отырып, ақпараттың өмiрдегi түрлi жағдайлардан ... ... ... ... Оқушылар жұмыс дәптерiмен, онымен жұмыс iстеу
ережелерiмен және Аруна мен Әлім атты жаңа ... ... ... ... ... ... бояуға арналған тапсырманы
орындауға нұсқау берiп, үлгермегенiн ... ... ... тапсыруға болады.
Мұғалiмге арналған мазмұндық бөлiм:
Құрметтi балалар! Сендер «Информатика» әлемiне саяхатқа ... Бұл ... ... ... барлық кезеңдерiнде жүрiп жатады.
Сол сияқты мектептi бiтiргеннен кейiн де жалғасатын болады. Бұл тамаша ... кең, ... онда ... ... де ... ... ... қауiптен
құтылу үшiн осы әлемдегi жасайтын саяхатқа қажеттi ... ... ... ... Бұл ... ... ... мәдениет негiздерi”
сабағын өту кезiнде үйренiп аласың. Саяхат-сабақ барысында ... ... ... көмектесетiн сәттерге тап боласыңдар.
Ендi бiздi қоршаған тамаша әлемге қарап, жан-жағымызға зер салайық.
Айналамыздағы түрлi заттарға назар ... ... ... ... күн шығып тұр, жаңбыр жауып тұр, ыстық жаз өтiп, күз келедi ... ... ... ұласады. Бiз ақпаратты гүлдiң иiсiн сезу, сiркiреп жауған
жаңбыр тамшысының тырсылын есту, ... ... көру ... әрекеттер
арқылы аламыз. Оны кiтап оқу, теледидар көру арқылы алу ... ... ... көрген ертегiңдi досыңа айтып беретiн болсаң, онда ... ... ... ... бейнемагнитофонға жазу арқылы бұл
ақпаратты сақтай аласың. Ақпараттық қоғам жағдайында сендер оны ... ... және ... пошта арқылы алыстағы туыстарыңа хат
жазуларыңа ... ... осы ... ... бiз ... керек. Ақпараттық қоғам жағдайында кез келген адам ақпарат
көздерiмен жұмыс ... ... оны ... ... және ... қолдана
бiлу сияқты әрекеттердi үйрену арқылы ақпараттық мәдениетiн қалыптастыра
алады.
Сонымен, мынадай қорытынды жасауға болады: ақпарат – бұл ... ... ... болса, ал ақпараттық мәдениет - бұл ақпарат көздерiн
(анықтамалармен, сөздiктермен, энциклопедиямен, ұшақ ... ... ... ... ... үйрену. Ақпараттық мәдениет -
бұл дұрыс ... бiлу, ... ... көре бiлу, ... ... ... және достарыңмен жақсы ... болу ... ... Осы ... ... ... ... достарың бар.
Олар: Аруна мен Әлім. Сәттi қадам тiлейiк!
Тапсырмалар:
1. Компьютердiң қайда қолданылатынын ... ... бер. ... ... не iстеуге болады?
а) сурет салу
ә) ойнау
б) есептеу
в) ақпаратты сақтау және тарату.
Оқушылармен талқылай отырып, ... ... ... және ... ... ... ойындары оқушылардың
компьютерде жұмыс жасау жылдамдығын дамытуға арналған. Ойын тәртiбi бойынша
батырманы қанша рет басу ұсынылса, саусақты сонша рет басу ... ... ... бiр ... ... ... ... екi қолмен бiрге орындалады.
«Сатылар» және «Батырмалар» жаттығу ... ... ... ... ойнауға болады.
3. “Батырмалар” ойыны. Батырмаларды алдымен, бір қолмен, содан кейін
екінші ... ... екі ... ... бас. Батырмаларда қандай сан
жазылса, саусақтарыңмен сонша рет бас.
4. “Сатылар” ойыны. Саусақтарыңды перне ... ... және ... ... ... сан ... оны ... сонша
рет бас.
Сергiту сәтi
2-3 сабақтар
Сабақтың тақырыбы: Қоршаған әлемдегi және табиғаттағы ақпарат.
Сабақтың мақсаты: Дыбыстық және көру ақпарат түрлерi
1. Өткен материалды ... ... ... ... ... ... қалыптастыру.
3. Ақпарат түрлерiн ажырата бiлуге үйрету.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Сабақ басталмас бұрын ... ... ... жұмыс істеу
тәртiбi мен техника қауiпсiздiгi ережелерiн оқушылардың есiне салып, көздiң
шаршағандығын басу жаттығуларын ... ... ... жаңа
тақырыпты меңгеру деңгейi мен оны қорытындылауы мына тәртiппен жүргiзiледi:
• Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты сезiм ... ... ... көру және ... Егер бiз ... көру арқылы қабылдасақ, онда ол – ... Егер бiз ... есту ... ... онда ол – ... ... ... бөлiм:
Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты сезiм мүшелерi көмегiмен
қабылдайды: көру, ... иiс ... ... дәм ... бiз ... жағалауында тұрғанымызды көз алдымызға
елестетейiк. Не ... Егер ауа райы ... күн ... тұрса, онда
толқындар жай тербеледi. Ал егер аспанды кiшкене бұлттар қаптап, ... ... онда ... ... қатты тербеледi және теңiз ... ... ... Бұл екi ... да бiз көру және ... ... егер бiз гүл отырғызатын ыдысқа гүлдiң тұқымдарын ... оны ... күн су ... ... болсақ, онда не байқауға
болады? Бiрнеше күн өткеннен кейiн ... ... ... ... яғни бұл ... көру ... арқылы ақпараттарды аламыз.
Ал көктем айында құстардың көңiлдi сайрауынан және ... ... ... ... келе ... ... Бұлардан көктем айының
жақындағаны туралы дыбыстық ақпарат аламыз.
Балалар, келесi сұраққа жауап берiңдер:
1. Әлім терезеге қарап, күннiң ... ... ... Әлім ... ... Бiз ... су ағынының дыбысын естiдiк. Бiз қандай ақпарат алдық?
3. Асүйде қайнап ... сүт ... ... сен оны ... ... Егер бiз ... отқа жақындатсақ, онда қандай ақпарат аламыз?
5. Аруна мерекелiк торт пiсiрдi. Оның дәмiнiң тәттi екендiгiн ... ... және көру ... өздерiң мысалдар
келтiрiңдер.
2-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Балалар немен шұғылданып жатыр? Боя.
Аруна мен Әлім не iстеп ... ... мен ... қандай ақпарат
түрлерiн алды? Оқушылармен талқылай отырып, боялмаған суреттердi боя.
Аруна терезеге қарап, “ауа райының жақсы” ... ... Бұл ... ... Әлімнiң күнделiгiнде тек бестiк бағалар. Олай болса, “Әлім
жақсы оқитын оқушы”. Бұл – көру ақпараты.
Әлім қоңырау сағаттың ... ... ... ... Ал Аруна
барабанда ойнау арқылы дыбыстық ақпарат алды т.б.
2. Қай жануарға қандай үн сәйкес келеді? Аңдарды шығаратын ... ... ... және ол суреттердi боя.
3. Суретте жасырынған бейнелерді тап. Олар ... үн ... ... ... ... сыз. Суретте мысық, ит, қаз
жасырынып қалған.
4. Сурет бойынша ... ... ... Боя. ... ... ... қандай дыбыстар шығаратын және қандай ... да ... ... ... ... ... ... боя.
2. Мына дыбыстарды не шығарады, суреттен тап.
Аңдардың қандай дыбыстар шығаратынын ... ... ... ... ... жаза алатын балалар табылса, онда осы аңдардың
атын жаз ... ... ... ... ... Логикалық ойлау қабiлетiн дамытуға арналған
жаттығу.
4. ... ... сыз. ... ... ... атауы – бұл дыбыстарды
шығаруға болатын қоңырау, ал екiншi топтағы ... ...... ... Бiр, екi, үш, ... бес ... санап көрейiк.
Оқушылардың аңдардың орналасқан орнын нөмiрлеп, жазуы керек немесе
мұғалiммен қосылып ауызша аңдарды санауы ... ... ... ... ... ... саңырауқұлақтың қозғалысын
көрсетедi: ары берi жүредi, жерге қарай иiледi, саңырауқұлақтарды жинайды.
Қозғалысты асықпай, ... бiр ... ... дұрыс.
4-5 сабақтар
Сабақтың тақырыбы: Қоршаған әлемдегi және табиғаттағы ақпарат.
Сабақтың мақсаты: Дәмдiк, иiс сезу және ... сезу ... ... ... жаңа ... ... Оқушыларды ақпарат түрлерiн ажырата бiлудi үйрету.
3. Оқушылардың ақпараттық мәдениетiн ... ... ... және оның ... ... ... тақырыпты меңгерту мен оны ... ... ... мына ... өткiзiледi:
• Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты иiс сезу, сипап сезу
және дәмдi сезу ... ... ... Егер бiз ... ... ... арқылы қабылдасақ, онда ол –
сипап сезу ақпараты болып табылады. Ал оның ... ... ... ... Егер бiз ... иiс ... ... онда ол – иiс сезу
ақпараты болып табылады.
• Егер бiз ақпаратты тiл ... ... ... онда ол ... ... деп ... ... көру, сезу, иiс және дәм сезу мүшелерi – бұл ақпаратты алу
арнасы болып табылады.
Мұғалiмге арналған мазмұндық ... ... ... ... ... сезу ақпараттарын ала аламыз, мысалы,
өзендегi су жылы ма, әлде үтiк ыстық па және т.б. ... өз ... ... ... ... де ... ... қатарына енедi. Егер
газдың иiсiн сезсеңдер, онда не iстер едiңдер? Ондай жағдайда жедел ... ... ... Жаңа ... ... ... ... Мәселен,
шыршаның иiсi шығады, анаңның жасаған бауырсақтарынан дәмдi иiс ... ... бiз иiс сезу ... ... ... ... ол иiс ... арқылы анықталатын ақпарат деп аталады.
Ал ендi мына бiр көрiнiске назар аударайық. ... ... алма ... ... ... ... не тәттi екенiн Әлім қалай бiледi? Бұл
жағдайда, ол дәм сезу мүшесi - тiл ... ... Ол – дәм сезу ... ... ... мынадай сезiм мүшелерi арқылы қабылдаймыз: есту,
көру, сипап сезу, иiс сезу және дәм сезу. ... ... ... ... иiс сезу
және дәм сезу – бұл ... ... ... ... табылады.
4-сабаққа арналған тапсырмалар:.
1. Гүл мен оның атауын сызықтар арқылы қос. Боя. Бұл ... ... ... иiс сезу ... ... ... не ... әңгiмеле. Боя.
3.Суреттерде қандай ақпарат түрлерi бейнеленген?
4.Сөздердi әрiптермен қос. Бұл сөздердiң қандай ... ... ... ... ... ... ... ішінен дәмі тәттi, тұзды, қышқыл, ащы заттарды тап.
2. Сөздердi құрастыр: торт, сары, суық, түтін, дыбыс.
3. Қатарды жалғастыр. Тақ сандар – ... ... ... заттарды боя.
5. Тиісті әрiптердi қойып, шыққан сөзді оқы. Елік, есік, ара, аша
6. Суреттерді сәйкес ... қос. Піл, от, ... ... ... ... ... жататынын талқылаңдар.
7. Тiзбектi жалғастыр.
Сергiту сәтi
Балалар желдiң ... ... ... ... ... ал ... ... – тұрады.
2-сыныпқа арналған сабақ өту үлгілері
11-12-сабақтар
Сабақтың тақырыбы: Графикалық редактормен танысу. «Бүрiккiш» ... ... ... ... ... «Бүрiккiш» құралын пайдалана бiлуді үйрету.
3. Тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың ойлау қабiлетi мен танымдық
қызығушылығын дамыту.
4. Графикалық ақпараттарды өңдеу арқылы ... ... ... ... ... қалыптастыру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Жұмыс дәптердегi және компьютердегi графикалық редактордың негiзгi
құралдары мен түрлі-түсті палитрасының жалпы түрiн қарастыру. ... ... ... ... бар бiр ... ашып, “Заливка”
құралын қалай қолдануға болатынын көрсету.
Мұғалiмге ... ... ... ... бiз өте ... программамен танысамыз, сол
программаның көмегiмен компьютерде ... ... ... ... ең ... оны ... үйренейiк. Ол үшiн монитордың сол жақ ... ... ... ... тышқанмен оны шертеміз, ... МЕНЮ ... ... ... ... содан соң СТАНДАРТНЫЕ, одан ... ... ... оны ... ... Экрандарыңызға графикалық
редактордың жалпы түрi шығады. Осы программада қандай құралдар және бояулар
бар екендiгiн қараңыздар.
Бүгiн бiз аспаптардың бiрi ... ... ... ... ... аспабына тышқанмен басыңдар, сол жақ палитраға
қарасаңдар екi квадрат бар – ақ және ... Егер ... ... ... онда қара ... қызылға боялады. Естерiңе сақтаңдар – бұл ЕКПІНДІ
түс, яғни осы түспен бiз бейнелерді бояп және ... сала ... ... бiр ... ... ... болсын. Ол үшiн тышқанмен “Файл”-
ды шертеміз де, “Открыть” командасын таңдаймыз, ашылған терезеден файлдың
атын таңдаймыз ... ... ... ... бояп ... ... тапсырмалар.
1. Нысандарды боя.
2. Кемпiрқосақты боя.
3. Әр топтағы заттарды боя. Жасылмен (шырша), сарымен (күн), қызылмен
(қызанақ). Түс таңдауда ... ... ... түс таңдау үшiн маңызды
болып келедi.
12-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Суретті бояп, атауын ... ... ... ... ... жалғастыр.
4. Сары, жасыл қарындаштарды алып, түрлi тәсiлдерді қолданып, төмендегі
қуыршақтарды боя.
5. Қызыл және көк қарындашпен түрлі ... ... ... ... ... ... ... «Қарындаш», «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдары.
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларды «Қарындаш», «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдарымен жұмыс
істеуге үйрету.
2. ... ... ... ... ... қалыптастыру.
3. Тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың логикалық-құрылымдық ойлау
қабiлетiн ... ... ... ... ... пайдаланып, графикалық
ақпараттарды өңдеуде оқушылардың эстетикалық мәдениетi ... ... ... ... ... ... құралдарының атқаратын қызметiн
компьютер мен жұмыс дәптерi арқылы ... ... ... ... ... ... түсiндiрiледi. “Қылқаламның” түрлері мен
“Өшiргiш” құралының түрлерi мен көлемiн өзгерту тәсілдері көрсетiледi.
Мұғалiмге арналған мазмұндық ... бiз ... ... бар ... ашу ... ... кейiн «Қарындаш» және «Қылқалам» ... ... ... ... ... шерту арқылы
таңдалады. «Қылқалам» құралын ... оның ... ал ... ... оның ... ... аударыңдар. Ал ендi жұмыс жасап
көрелiк! Осы құралдармен жұмыс істеу үшiн, тышқанның сол жақ ... ... ... оны ... ... Өз ... ... істеп
көрiңдер.
13-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Арунаға жiп шумақтарын тарқатуға көмектес. Әр шумақты түрлi бояулармен
боя.
2. Әлімге нені ... ... ... ... ... ... тапсырмалар:
1. Артық нысанды сыз.
2. Жұмбақтарды шешіп, суреттерін ... жазы бір ... ... өзі ... ... ... ақ, ... сұр. /Қоян/
Үй күзетеді, үрмейді /Құлып/
3. Мағыналары қарама-қарсы сөздердi сызықтар арқылы қос.
Суық – ......... – Үлкен
Мейiрiмдi – Қатыгез
Жарық – Қараңғы
Қатты – Жұмсақ
Тәттi – ... ... ... тақырыбы: «Сызық», «Доға» құралдары.
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларға ... ... ... істеуді үйрету.
2. оқушылардың графикалық редакторде жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Тапсырмалар ... жаңа ... ... ... ... ... ыңғайлы етiп таңдалған. Түрлі сызықтар, сурет
салуды игеру. Ақпарат түрлерін ... ... ... ... ... ... деп ... – “Сызық” құралы. Ал
ендi осы құралды тышқанмен шертіп, экранға әр ... ... ... Кез ... ... және оның қалыңдығын таңдап, ... ... Егер ... ... ... ... немесе ұзыннан
орналасуын қаласаңдар, онда Shift ... ... тұру ... Өз
беттерiңмен жұмыс жасап көрiңдер.
15- сабаққа арналған тапсырмалар.
1. Сызықтар арқылы ... ... ... Кім ... үн ... Сызықтар арқылы қос.
16-сабаққа арналған тапсырмалар
1. Бұл буындар қай суретке сәйкес ... ... ... ... ... ... қарап, цифрлар сал.
3. Суреттердi боя.
Сергiту сәтi
17-сабақ
Сабақтың тақырыбы: № 2 бақылау жұмысы.
Сабақтың ... ... ... ... ... ... ... тексеру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Бақылау жұмысы екі нұсқадан тұрады. ... ... ... естiгендерiн жазып алады. Екi нұсқаның да тапсырмалары ... ... бар ... өз ... ... қойғаны дұрыс.
1 - тапсырма.
1-нұсқа
Шығару құрылғысын ... ... ... ... ... ... дискеттер.
2-нұсқа
Енгiзу құрылғысын дөңгелектеп ... ... ... ... ... ... ... астын
сыз: жады.
2-нұсқа
Қандай құрылғы ақпаратты қағаз бетiне басып шығарады,
астын сыз: баспа құрылғысы.
3-тапсырма.
1-нұсқа
Ақпаратты енгiзу құрылғысын жаз: ... ... ... атын жаз: ... қанша тiктөртбұрыш барын есепте: 6.
2-нұсқа
Суретте қанша үшбұрыш барын есепте: 6.
5-тапсырма.
Нүктелердi сызықтар арқылы қос.
Сөйлемдердiң ақиқат немесе жалған екенiн анықта:
1-нұсқа
Бiрiншi дене – ... ... дене – ... ... ... – үшiншi дене емес. Жалған.
Соңғы дене – Бесбұрыш. Ақиқат.
Тiзбекте ... бар. ... дене – ... ... дене – ... ... Жалған.
Шаршы – үшiншi дене емес. Жалған.
Соңғы дене – алтыбұрыш. Ақиқат.
Тiзбекте дөңгелек жоқ. ... ... ... ... ... сал және оны ... сәтi
СЕРГIТУ СӘТТЕРI
1. Еркiн ұста денеңдi,
Тарсылдатпай едендi
Орнымыздан тұрып ап
Жүгiрейiк бiр уақ.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Аяқты алға созайық
Тiк ... ... ... да ... қарай озбайық.
Бiр, екi, үшi, бiр, екi, үш.
2. Орманда кірпі келеді,
Саңырауқұлақ тереді.
Кездесті, міне, керегі:
Екеуі қайың астынан.
Біреуі терек қасынан.
Қанша олар ... ... ... ... ... жел ... ... болып өседі.
4. Иiлiп оңға бiр, иiлiп, солға бiр.
Жаттығу жасаймын.
Оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ , сол ... ... ... боп ... ... (Екi ... ... жасап ұшады)
Түлкi болып қашамыз, қашамыз (Бiр орындарында тұрып ... ... боп, ... ... қонамыз (Бәрi орындарына отырады).
Жаңа құрылым мектебінің мұғалімі
Бүгінгі күнде жалпы орта білім беретін мектеп- жаңа қоғам ... ... яғни ... ... халықтық мәдениетке интеграцияланған,
жеке бағыттылық, баланың жеке басының дамуына педагогикалық жағдай ... ... ... ... ... ... және рухани жағына
экологиялық ... ... ... ... тік ... алатын,
қоршаған ортамен жүйелі байланыс ... ... жаңа ... ... өмірге бейімделген, бәсекеге қабілетті жаңа ұрпақ
өсіріп, дамытып, жетілдіретін мектеп болуға ... ... ... ... сапалы білім беретін мектеп ... ... ... ... қажет етеді. Сондықтан да мектеп реформасы тек мектептің басқару
жүйесі мен оқыту процесін ғана ... ... сол ... бала ... мен ... (мектеп кітапханасыы, мектеп асханасы,
сабақ кестесі, сыныптар және т.б.) де ... ... жаңа ... ... ... ... ұштауын талап етеді. Болашақтағы үлгілі
мектептің орнығуына байланысты онда білім ... ... де, ... ... мен ... қызметіне ерекше өзгерістер енгізуді
қажет деп санайды.
Бүгінгі күн ... ... ... ... ... ... ... сол - білім беру орталығы ғалымдарының ... жаңа ... ... ... пен ... ... тұрған
негізгі мәселелер «Баланы оқуға қалай үйрету керек?», «Ойлауға қалай үйрету
керек?», «Қалай өз өмірінің ... ... ... керек?» деген
сұрақтарға жауап табатындай білім нәрін беруге ... ... ... ... ... алдына негізгі үш бағытты басшылыққа алады. Олар 1-
бағыт: оқушының жеке ... ... ала ... жеке ... бағытта
оқыту. 2-бағыт: оқушының потенциалдық мүмкіндіктерін есепке ал ... ... ... ... ... ішкі ... есепке ала отырып жеке
даралық бағытта оқыту. білім жүйесі бойынша бұл бағыттарды жүзеге ... ... ... үш ... ... ... ... Олар: инварианттық
компонент – мемлекеттің базалық оқу ... ... ... ... ... беретіндей жалпы міндетті оқу жоспарының бөлімін меңгеру,
профильдік компонент – профильдік оқу стандарты талаптарының мазмұнында
көрсетілгендей оқу ... ... ... ... ... ... тұлғалық компонент –оқушылардың өзіндік
зерттеушілік ... ... ... ... ... ... ... оқу жоспарларын меңгеру.
Оқу процесінде көптеген күтпеген жағдайлар болады. Атап ... ... ... ата-аналармен қарым-қатынас деңгейінің
жеткілікті болмауы, құрдастарымен келіспеушілік ... және т.б. ... ... ... әрбір баланы жеке дара зерттей ... ... ... анықтай алады. Егер ол мәселелер шешілмеген
жағдайда бұл психологиялық соққыға тек қана мұғалім ... ... ... ... ... ... ... да әсер етуі мүмкін. Сондықтан асығыс
шешім қабылдаудан бұрын мәселенің мән-жайын толық зерттеп біліп алу тағы ... үшін ... ... ... ... жас ... ескере отырып,
оқушылардың не қалайтынын қанағаттандыруды ұйымдастыруы қажет. Кез келген
жаста оқушы үшін көпшілік алдында ұятқа ... ... ... ... ішкі жан ... бұзады. Сондықтан ұлы Абай атамыздың:
«Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегін кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға» - деп ... ... үшін ... шеберлікке
жету, өз мамандығының данышпаны болу бір күнде ... ... ... біз жақсы түсінуіміз керек және өмір бойы ізденушілікті,
зерттеушілікті талап ... ... ... анық аңғарғанда ғана толық
нәтижеге жете аламыз. Мұғалімнің әрбір сөзі мен ісі, ... ... ... жүріс-тұрысы, көзқарасы психологиялық және ізгілік тұрғысынан шәкірт
жүрегінен үлкен орын ... ... ... ... үшін ... ... мол білімділікті, ақылдылықты, дұрыс іскерліктер ... ... ... ... Осы ретте кейбір мәселелерді жаңаша
көзқараспен қарастыруды жөн деп ... ... ... ... ... жөн:
- сабаққа педагогикалық-психологиялық талдау жасау;
- дамыта оқыту жүйесінің мәні мен міндеттері;
-сабақты ұйымдастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері;
- мұғалім жұмысының ... ... беру ... ... ... ... нәтижелері
|Білуі тиіс ... тиіс ... тиіс |
|- ... ... |- ЕТ ... |- ... ... жұмыс |ақпараттық сақтану |
|-гигиеналық ... ... ... ... |сақтап, техника | |
| ... ... | |
| ... | |
|- ... |- ақпараттық және |- ... және ... яғни ... ... ... ... ... |жүйелердің қосымша |
|құрылғыларын және |бөліктері мен олардың ... мен ... ... функцияларын|функцияларын ... |
| | | |
|- MS Windows |- ... ... |- кең ... |
|стандартты ортасын |бағдарламалар және жүйелік|қолданбалы және жүйелік|
|- MS Office ... ... ... ... ... |проектілеу жүйелері, ... ... ... |ғылыми бағдарламалық |
| ... ... ... |
| ... ... |
| | ... |
|- ... |- ... ... |- ... ... ... ... ... ... ролі және | | ... | | |
|- ... |- ... ... ... |
|технологияның ролі |мазмұны және ... ... ... ... | ... |
|- ... |- ... Extranet, |- WWW – World Wide Web |
|элементарлық ... және Internet ... ... ... ... |портал |
|- ... |Yandex, Yahoo, Aport |- ... ... ... ... |ақпараттық-іздеу жүйелері |өлшеу және есептеу ... ... |- ... ... ... |
|электрондық магазин |оқыту ... |
| |- ... ... |- ... ... |- ... ... |- интеллектуалды |
| |- ... ... ... мен ... |
| | |- ... ... |
|- ... мен |- моделдеу, конструктрлеу,|- компьютерді ... ... ... және ... ... мен |
| ... ... ... |
|- ... ... |- ... ... |- ... ақпараттық |
|- текстік, ... ... ... ... |
|графикалық ... және табу ... ... ... |- ... ... |
|сақтау ... ... ... ... ... ... және видео |қолдана білу |- ... ... |- ... ... |бағдарламалар ... ... ... ... Corel Draw, |
| | |Adobe ... |
| | |- AutoCAD БҚ ... ... тәжірибе көрсеткендей, білім берудің жаңа сапасына
қол жеткізу Жалпы білім беретін ... ... ... болады, ол
білім туралы құжаттардың айырбасталуын, бейімдік ... ... ... ... ... мен ... өзара тарихи байланысының
дамуы, экономика, мәдениет пен ғылымның әлемдік деңгейге бет бұруы, ұлттық
деңгейде қалуды көтермеуі, ғылыми-білімнің ... ... ... іс-
тәжірибені оқып үйренудің қажетті шарт екенін дәлелдеуде.
Ертеңгі келер күннің бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал ... ... алға ... ... күш тек ... ғана тән. Қай ... ... өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім
жүйесінің деңгейіне, даму бағытына тікелей ... ... ... үшін жас буын ... ата-баба
мұрасын білу қажет. Ол үшін жас буынды уақыт санына төтеп беріп, ... шақ ... ... ... ... ... Себебі, қазіргі адамгершілік, әдептілік, имандылық сынды шынайы
қасиеттерді адамзаттың әлсіз тұсы деп ... ... ... техногендік
өркениеттіліктің уытын қайтару үшін салт-дәстүрлерге маңызды рөл ... ... ... пәні ... ... барлық мүмкіндіктерін үйретуге негізделген. Міне осы білім
беруді ... ... ... жұмыстармен байланыстыра жүргізсе
оқушыларды ... ... ... ... ... айтарым, білім-қоғамды қанағаттандыратын, рухани
мұраны сақтайтын ... пен ... ... ... ... елдің ертеңі, үміт күтер азаматы екенін ескере ... ... ... ... ... ... ... стандартқа сай
болуға лайықты жұмыс істеу, білімді де ... ... ... бүгінгі
күннің басты талабы.
Қолданылған әдебиеттер:
1. білім беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыру туралы:
ҚР Білім және ғылым министрлігінің 327 ... ... ... ... // ... мектебі.-2001.-С.7.-1б
2. Мектептің негізгі орта буынының білім мазмұны // Қазақстан Тарихы.
-2006. -3.-С. 3-10б
3. Ізмұқанов М «Оқу ... көшу ... // ... ... ... Ә «Он екі ... ... беру жүйесі» // Егемен Қазақстан.
2003.-С. 22 қаңтар
5. Аймауытов Ж «Сабақтың ... ... ... ... -58б
6. Рахметова С.Р «Бағдарламалар. Мектептің 1-4 сыныптары» ... ... М ... ... кеңістігіне ену мақсатымыз» //
Қазақстан Мұғалімі. -2006.-30 ... ... ... А «Он екі ... ... ... // Егемен
Қазақстан. -2001. –С.24 тамыз
9. Құсайынов А «Сапалы білім-заман талабы» // Егемен Қазақстан. ... ... ... ... ... елдер тәжірибесі // Егемен
Қазақстан. -2005. -23 маусым. ... ... Ә «Он екі ... білімнің қажеттілігі // Ұлт Тағлымы.
-2001. –С.4-5.-73-79б
12. ... ... ... орта білм беру тұжырымдамасы ... ... және ... ... -2006. ... Қазақстан Республикасында Жалпы орта білім беру ... ... -2006. -2.- С. ... Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы // ... ... ... 20 ... ... А ... ... білім беруге көшу қажет пе? //
Егемен Қазақстан. -2004-С.24 ақпан
16. ... Е ... ... ... ... ... // білім беру. -2007.-12б
17. Буранбаев Л.С «Жалпы білім беру мекемелерінің қызметі негізінде
білім беру ... ... ... жұмысының нәтижелері // Шағын
Мектеп. -2004. -2 -1-13б
18. «6 ... ... ... аспектілері» // ХХ1 ғасыр
мектебі. -5-7б
19. «көшу жағдайында ... ... ... ... ... ... үлгісі» Информатика негіздері 2008ж-№2-
24б
20. «Информатика негіздері» 2003-№5, 29-30

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 4 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Визуалды тілдерде графиканы программалау. Нұсқаулық54 бет
Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу11 бет
Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу туралы16 бет
Excel электрондық кестесі16 бет
Excel электрондық кестесі және онымен деректер қоры ретінде жұмыс жасау12 бет
Excel-де жұмыс істеу. электронды кестелерді әзірлеу5 бет
Microsoft excel электронды кестелердi өңдеу бағдарламасы15 бет
Microsoft Excel электрондық кестесі жайлы6 бет
Microsoft Excel электрондық кестесі туралы4 бет
MS Excel электрондық кестесінде формуламен, функциямен жұмыс жасау және диаграммаларды құру13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь