Көліктегі сервистік қызметті жетілдіру

Мазмұны

Кіріспе.
1. Теміржол көлігінде сервистік қызметтер нарығының теориялық аспектілері.
1.1.Теміржол көлігіндегі сервистік қызмет нарығының қазіргі жағдайы.
1.2.Теміржол көлігіндегі сервистік қызмет нарығының мазмұны, ерекшелігі.
2. Қазақстан Республикасының теміржол көлігінің сервистік қызмет нарығының қазіргі жағдайын анализдеу
2.1. «Жолаушылар тасымалы» АҚ сервистік қызмет сапа деңгейін бағалау.
2.2. Сервистік қызмет нарығының талдауына маркетингтік көзқарас.
3. Нарықтағы сервистік қызмет потенциалын қолданудағы негізгі бағыттарын жақсарту.
3.1.«Жолаушылар тасымалы» АҚ сервистік қызметінің даму перспективалары.
3.2. Сервистік қызмет көрсетудегі ұйымдастыру жүйесін жетілдіру.
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қосымша
Тақырыптың өзектілігі. Егеменді еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан- 2030» атты халыққа жолдауында Республикамыздың экономикасын жетілдірудегі жеті басымдықтың бірі - көлік кешені болып табылады. Сонымен бірге, Елбасымыздың «Қазақсан-2050» атты стратегиясының басым бағыты көлік саласына негізделген. Жолаушыларды аймақаралық тасымалдау көлігінің ең маңыздысы - теміржол көлігі, Қазақстандағы тасымалдың 60% осы теміржол көлігіне тиесілі. Қазіргі кезде көлік қызметі саласында тасымалдау үрдісі өзерді, яғни тасымалдау процесінде ресурсты үнемдеу мен ақпараттық технологияны пайдалану, мемлекет ішіндегі сауда қатынастарының дамуы және көлік түрлері арасында бәсекелестіктің күшеюімен көрінеді.
Сонымен қоса, халыққа көрсетілетін көлік қызметінің сапасына ерекше көңіл аударып, номенклатурасын кеңейтіп, жаңа сервистік қызмет түрлерін ұсыну керек. Теміржол көлігіндегі сервис - кәсіпкерлік саласындағы негізгі қызметтің біріне айналуда және негізгі міндеті: жолаушыларды тасымалдау кезіндегі қызмет көрсету сапасын жақсарту мен көлік нарығындағы үлесін кеңейту мақсатында техникалық, экономикалық негізделген ұсыныстарды жүзеге асыру.
Сервистік қызмет көрсету нарығының өзгеруіне қарамастан, Қазақстандағы және кейбір ТМД елдерінде теориялық концепциялар дұрыс дамымаған. Ол дегеніміз, бұрын жүргізілген идеология – маркстік теория бірінші кезекте материалды өндіріске ерекше мән беріп, қызмет көрсету сервисіне көңіл аудармаған.
Отандық экономикалық әдебиеттерде әлі күнге дейін сервис туралы сұрақтар толық жөнді қарастырылмаған, яғни, сервис мазмұны мен ерекшелігі, сервистік қызметтің сапасы туралы бірде - бір ғалымның анықтамасы жоқ. Сонымен бірге осы салаға деген маркетингтік зерттеу анализдеріне жетерліктей көңіл аудармайды. Көлік нарығындағы тасымалды ұйымдастыру, нарық конъюктурасы мен стратегиясын жоспарлауды кешенді оқу негізінде ғана теміржолдағы сервистік қызметтің теориялық және методологиялық аспектілерін құрастырды. Қазіргі кезде ғылыми зерттеудің негізгі және басты бағыты - теміржол көлігінің сервистік қызмет нарығын жетілдіру.
Бірақта, теміржол көлігінің сервистік қызметін нарығын дамыту мен құрылымдау аспектісі Қазақстан экономикасында толық зерттелмеген. Бұл дегеніміз, бірінші кезекте теориялық және практикалық сұрақтардың бірыңғай, реттелген, өзарабайланысты жүйесін дайындап, теміржол көлігіндегі сервистік қызмет нарығын басқару шешімдерін таңдау арқылы коммерциялық пен мемлекеттік құрылымды теміржол көлігінің сервистік қызмет потенциалының жоғарылауы болып табылады. Сонымен қоса тағы бір мәселе бар, ол теміржол көлігіндегі серистік қызмет нарығының сапасы мен тиімділігін бағалау.
Осы мәселенің барлығы осы жұмысты таңдауға себеп болды.
Зерттеудің мақсаты: Теміржол көлігіндегі сервистік қызметтің
Пайдаланған әдебиеттер тізімі.

1. Послание Президента страны народу Казахстана. Казахстан- 2030 «Процветание, безопастность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».- // Казахстанская правда. 10.11.1997г.
2. Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года №266-ІІ
3. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 16 мая 2002 года №321-ІІ
4. Закон Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» №144-ІІ от 19.01.2001г.
5. Закон Республики Казахстан «О недобросовестной конкуренции» от 09.06.1998г. №232-1 //Казахстанская правда. 11.06.1998г. № 16 стр.424. //Советы Казахстана 18.08.1992г.
6. Закон Республики Казахстан «О транспорте» от 21сентября 1994года №156-ХІІІ.
7. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» от 1 июля 2003года №444-ІІ.
8. Закон РК «О железнодорожном транспорте» от 08.12.2001года за №266.
9. Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей»
10. Постановление Правительства РК №756 «Об утверждении Программы реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2001-2005гг.» от 4 июня 2001г.
11. Постановление Правительства от 11 июня 2001г. «О национальной транпортной политике».
12. Постановление Правительства от 12 июня 2003г. «Об индикативном плане социально-экономического развития на 2004-2006гг.»
13. Постановление Правительства РК «О реорганизации предприятий железных дорог РК» от 31 января 1997года №129.
14. Постановление Правительства «О реорганизации Республиканского государственного предприятия «Казахстан темір жолы» от 14 июля 1998 года №667.
15. Постановление Правительства РК «Об образовании ЗАО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» от 15 марта 2002г. №310.
16. Постановление Правительства РК «Об утврждении Программы реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2001-2005гг.» от 6 февраля 2004г. №145.
17. Приказ Министерства транспорта и коммуникаций РК №509 от 07.07.1997. «Особенности регулирования рабочего времени транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и обслуживанием пассажиров».
18. Приказ председателя Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 30 декабря 1999года №24- ОД «Об утверждении Правил установления и отмены понижающих коэффицентов к тарифам на перевозки грузов железнодорожным транспортом, подлежащим государственному регулированию»
19. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. «Железнодоржный транспорт Казахстана. Реструктуризация и пути интеграции в мировую экономику». Под общей ред. Проф. Р.К.Сатовой.-Алматы: Экономика,- 2003.-742с.
20. Атамкулов Е. «Национальная компания «Казахстан темір жолы» сегодня и завтра// Магистраль.-2003.-№4. с.5-10.
21. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. «Железнодоржный транспорт Казахстана. Перевозочный процесс. Под общей ред.проф. Б.К. Алиярова.- Алматы: Экономика,- 2004.-640с.
22. Ворачек Х. О состоянии «теории маркетинга услуг».// Проблемы теории и практики управления. №1. 2002г.
23. Бекмагамбетов М. Транспортная система РК: современное состояние и проблемы развития. - Алматы:2 005.-451с.
24. Бекмагамбетов М. Проблемы и перспективы развития объектов дорожного сервиса на транзитных маршрутах Казахстана. - Алматы: 2005, №3,с.24-26.
25. Исингарин Н.К. Железнодорожный транспорт в социально- экономической жизни страны.- Алматы: 2006, 18с.
26. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. «Железнодоржный транспорт Казахстана: Активы и экономика /Под общей ред. проф. Б.К.Алиярова:Монография, Том.4.- Алматы: Экопресс, 2005-368.
        
        Приложение 1
Аннотация научной работы
1. Название: Көліктегі сервистік қызметті жетілдіру
2. Государственный рубрикатор научно-технической информации
3. ВУЗ : Казахский ... ... ... ... Год ... работы: 2013 год
5. Объем работ: 30с.
6. Количество приложений: 3с.
7.Количество иллюстраций: 5
8.Количество таблиц: 5
9. Количество источников ... ... ... Цель ... ... ... ... сервистік қызметтің
экономикалық мақсатты негізгі элементтерін теориялық, методологиялық
негіздеу және оның ... ... ... ... ... ... проведенных исследований: Сұрау алу арқылы жүргізілді.
3. Основные ... ... ... (научные, практические): «ҚР-
да жаңа әлеуметтік модельді ... ... ... ... ... ... «Әлеуметтік қызмет және бизнес» факультетінің
ғылыми конференциясында «Көліктегі сервистік қызметті ... ... ... ... ... ... ... об использовании научных результатов (да, нет): нет
Подпись ... ... ... и научном руководителе работы,
представленной на конкурс НИРС
Автор
1. ... ... Имя: ... ... ... Курс 3, ... ... Домашний адрес г. Алматы, 1-мкр, №83
Научный руководитель
1. Ф.И.О: Примжарова ... ... ... ... ... ... «Рыночная инфраструктура»
3. Домашний адрес: г.Алматы мкр-1 д.76 кв.16
Проректор по научной работе
к.э.н., ... ... ... и.о. ... ... ... инфраструктура» ... ... ... ... 3 ... ... ... ... Экономикалық Университеті
«Әлеуметтік қызмет және Бизнес» факультеті
«Нарықтық инфрақұрылым» кафедрасы
УДК 338.46:355.691.21
ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС
тақырыбы: «Көліктегі сервистік қызметті жетілдіру»
Орындаған: «Әлеуметтік мәдени қызмет»
мамандығының 3 курс ... ... ... ... Примжарова К.К.
Алматы, 2013ж.
Мазмұны
Кіріспе.
Теміржол көлігінде сервистік қызметтер нарығының теориялық аспектілері.
1.1.Теміржол көлігіндегі сервистік ... ... ... ... ... ... ... нарығының мазмұны, ерекшелігі.
Қазақстан Республикасының теміржол көлігінің сервистік қызмет нарығының
қазіргі жағдайын анализдеу
2.1. «Жолаушылар тасымалы» АҚ ... ... сапа ... ... ... ... ... талдауына маркетингтік көзқарас.
Нарықтағы сервистік қызмет потенциалын қолданудағы негізгі ... ... АҚ ... ... даму ... Сервистік қызмет көрсетудегі ұйымдастыру жүйесін жетілдіру.
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қосымша
Кіріспе
Тақырыптың ... ... ... ... ... 2030» атты ... жолдауында Республикамыздың экономикасын
жетілдірудегі жеті басымдықтың бірі - ... ... ... ... ... Елбасымыздың «Қазақсан-2050» атты стратегиясының басым бағыты көлік
саласына ... ... ... тасымалдау көлігінің ең
маңыздысы - теміржол көлігі, Қазақстандағы тасымалдың 60% осы ... ... ... ... көлік қызметі саласында тасымалдау үрдісі
өзерді, яғни тасымалдау процесінде ... ... мен ... ... ... ішіндегі сауда қатынастарының дамуы және
көлік түрлері арасында бәсекелестіктің күшеюімен көрінеді.
Сонымен қоса, халыққа көрсетілетін көлік қызметінің ... ... ... ... ... жаңа сервистік қызмет түрлерін ұсыну
керек. Теміржол көлігіндегі сервис - ... ... ... ... айналуда және негізгі міндеті: жолаушыларды тасымалдау
кезіндегі қызмет көрсету сапасын жақсарту мен ... ... ... ... ... ... негізделген ұсыныстарды жүзеге
асыру.
Сервистік қызмет көрсету нарығының ... ... ... ... ТМД ... ... ... дұрыс дамымаған. Ол
дегеніміз, бұрын жүргізілген идеология – маркстік теория ... ... ... ... мән ... қызмет көрсету сервисіне көңіл
аудармаған.
Отандық экономикалық әдебиеттерде әлі күнге дейін ... ... ... ... ... ... ... мазмұны мен ерекшелігі, сервистік
қызметтің сапасы туралы бірде - бір ... ... жоқ. ... осы ... деген маркетингтік зерттеу анализдеріне жетерліктей көңіл
аудармайды. Көлік нарығындағы тасымалды ұйымдастыру, нарық конъюктурасы ... ... ... оқу ... ғана ... ... теориялық және методологиялық аспектілерін құрастырды.
Қазіргі кезде ғылыми зерттеудің негізгі және басты ... - ... ... қызмет нарығын жетілдіру.
Бірақта, теміржол көлігінің ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасында толық ... ... ... ... ... және ... ... бірыңғай,
реттелген, өзарабайланысты жүйесін дайындап, теміржол көлігіндегі сервистік
қызмет нарығын басқару шешімдерін ... ... ... ... құрылымды теміржол көлігінің сервистік қызмет ... ... ... ... қоса тағы бір ... бар, ол ... ... қызмет нарығының сапасы мен тиімділігін бағалау.
Осы мәселенің барлығы осы жұмысты таңдауға себеп болды.
Зерттеудің ... ... ... ... ... экономикалық
мақсатты негізгі элементтерін теориялық, методологиялық негіздеу және оның
сапасын жақсартудағы ... ... ... мәселелерді шешу және мақсатқа жету үшін келесі ... ... ... ... нарығының теориялық аспектілері;
Қазақстан Республикасының теміржол көлігінің сервистік қызмет ... ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттарын
жақсарту.
Зерттеудің пәні: Теміржол көлігіндегі сервистік қызметті жүзеге асыру
кезінде ... ... ... және ... ... ... АҚ «Жолаушылар тасымалы», АҚ «Қазақстан Темір Жолы».
Зерттеудің құрылымы: Ғылыми жұмыс кіріспеден, үш тараудан, ... ... ... ... ... ... жұмыс бойынша
2013 жылы 18 желтоқсанында «ҚР-да жаңа әлеуметтік модельді қалыптастырудағы
қызмет көрсету саласының ... ... ... «Әлеуметтік
қызмет және бизнес» факультетінің ғылыми конференциясында «Көліктегі
сервистік ... ... атты ... ... ... сервистік
қызметті жетілдіру» жарияланған (қосымша А) көрсетілген.
1. Теміржол ... ... ... ... теориялық аспектілері.
1.1 Теміржол көлігіндегі сервистік қызмет нарығының қазіргі жағдайы
Сервистік қызмет ... ... ... ... ... ... үшін ... көбейтіп қана қоймай, Қазақстанның көркеюі
мен дамуына үлес қосады.
Жолаушыларды тасымалдау ... ... ... ... ... ... құны ретінде емес, теміржол көлігінде жолаушыларды
тасымалдау жұмысын жақсартуды және де оның ... ... ... жүйе ... ... ... ... негізгі түрлері бойынша жолаушы айналым кұрылымы
Су көлігімен ... ... ... ... теміржол
көлігімен жолаушыларды тасымалдаудың негізгі бәсекелесі автокөлік және
әуе тасымалы ... ... ... ... ... ... Қазақстанның табиғи-
климаттық және географиялық ерекшелігі. Қыс мезгілінде ел аумағының көп
бөлігіне қар ... ... және ауа ... ... ... ... Сондықтан жолаушыларды тасымалдауда нарық
сегментінің негізгі бөлігі теміржолмен тасымалдау болып табылады.
Қала маңына жолаушыларды теміржолмен ... ... ... қызметтің бағасын нарықтық қатынастар анықтайды. Бағалар жергілікті
жағдайларға тәуелді және теміржолмен жолаушыларды тасымалдауда шығын көп
болады.
Мемлекетаралық тасымал әуе ... ... Бұл баға мен ... ... ... да ... ... теміржолмен
жолаушыларды тасымалдау билеттерге деген бағаның төмендігінен.
Жолаушылар қызметін тұтынантын тұтынушылар деңгейлері ЖШС ... ... ... ... ... ... ... топтар бойынша тұтынушылар құрылымы.
Жолаушылар тасымалдайтын компаниялар сервистік қызмет көрсетуде орындалуы
міндетті ... мен ... ... бар. ... бекеттерде және
вагондарда көрсетілітін сервистік қызметтер туралы ақпараттармен қамтамасыз
етілуі керек. Жолаушылар компаниясы мен оның сервистік ... ... ... ... орындауы және келісім-шарт сол қызметтерді
орындауға кепілдеме боатын құжат.
Сервистің икемділігі- жолаушыларға ұсынылған сервистік қызметтерді ... ... ... мақсатында таңдаған қызметтер жиынтығы.
Сервис ыңғайлылығы- жолаушының көңілінен шығып, қанағаттандыратын жерде,
уақытта және ... ... ... техникалық сай келуі- жолаушыларға ... ... ... ... ... ... жаңа ... жабдықталады,
бұл қызмет көрсету деңгейін оңтайландырады және ... ... ... қайтарымы. Әрбір жолаушыларды тасымалдайтын компания
басшылығы қызметті пайдалануға қатысты, ... және ... ... бәсекелестердің сервисін өткізу және тәсілдері туралы
сервис қызметі беретін ақпаратты тыңдауға ... ... қоса оған ... ... ... қисынды бағалық саясат. Сервис қосымшы табыстың ... ... ... тауар сатып алу үшін ынталандырма және сатып
алушылардың сенімін бекіту ... болу ... ... ... ... ... кезде тиісті қызметтерді көрсетуі керек, яғни сатып алған
бағаға көрсетілген қызмет сай келуі керек.
Өндірістің ... ... ... ... ... ... өзінің өндірістік қуаттылығын сервис мүмкіндіктерімен қатал
өлшейді және клиентті ... өзің ... ... ... ... Сонымен бірге әрбір қызмет түріне сертификат пен сапа бақылауын
бекіту керек.
Жолаушыларды тасымалдау мен сервистік ... ... ... артуы.
«Жолаушыларды тасымалдау» компаниясының 2013 жылға келесідей өндірістік-
қаржылық көрсеткіштер болжамдалады:
тарифтік жүк айналымы – 236 726 млн ... ... – 16 075 млн ... ҰК» АҚ ... тобы ... ... кірістер 899,1 млрд теңге сомма-
сына жоспарланған;
мемлекеттік көмекқаржылар 25,7 млрд теңге соммасына жоспарланған;
ағымдағы қызметке жалпы шығындар 735,9 млрд теңге соммасын жоспарланған;
таза ... 125,2 млрд ... ... жоспарлануда:
билеттерді сатудан түсетін табыс;
бекет алаңынан түсетін пайда;
бекет алаңын басқа басқа ұйымдарға жалға беруден түсетін табыс;
жолаушылар мен ... ... және ... ... ... ... бір ... жалға беруден түсетін пайда.
1-кесте. «Жолаушылар тасымалы» АҚ қаржылық көрсеткіштері.
|Табыстар |2011ж |2012ж ... ... ... ... ... ... |63,484,428 ... ... ... ... ... |
|Басқа табыстар | ... ... ... ... | ... ... ... «Жолаушылар тасымалы» АҚ мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... бар: тауар пайда болады, біренеше
кезеңдерден өтеді және бұл ... ... ... ... «жаңа» тауар пайда болғанда, жоғалады. Жолаушыларды
тасымалдайтын компания тауардың, қызметтің ... ... (ТӨЦ) – ... ...... ... ... маркетингтік
стратегияларын өзгертіп отыру керек. Мысалы, фирмалық жедел поездардағы
жаңа купе ... ... ... және ... ... пайдаланылады, содан кейін ол вагон көнере бастаған кезде
орташа ... ... ... ... ... ал ... поездты- жергілікті қатынастағы жолаушылар тасымалы үшін бір реттік
пайдаланатын болады. Сонымен бірге әрбір кезеңде ... ... ... ... ... ... ... қызметтер ұсынады.
Жолаушыларды тасымалдайтын компания көлік нарығындағы жетекші орынын және
экономикалық жоғары көрсерткіштерін ... ... үшін ... мен ... ... ... ... нақтылы көлік қызметін
шынайы бағалап, қажет болған жағдайда техникалық түзетулер ... ... ... тәжірибелерді пайдалана отырып технологиялық, эксплуатациялық
жөндеуден өткізіп отырулары ... ... ... ... ... ... мемлекеттің экономикалық жалпы жағдайын, өзгеру
тенденцияларын, халықтың мәдени тұрмысын, демографиялық және әлеуметтік
өзгеруін, тұтынушылардың төлемқабілеттілігін ... ... ... және ... жайлылығы, жабдықталғандығы, конструкциялық жылдамдығы,
жүру бірқалыптығы,шудың деңгейі, экологиялық қауіпсіздігі, ішкі және сыртқы
дизайн параметрлері жолаушылар ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз етіп, нарықтағы бәсекелестердің ... ... ... ... ... ... жаңа жылжымалы құрамды алатын кезде, оны
көліктік қызмет нарығына шығаратын жоспар құрастыруы тиіс.
Біріншіден, вагондардың жаңа типтерін қай ... ... ... ... ... бір ... бір ... бірнеше аймақтарда немесе халықаралық
деңгейде. Жылжымалы жаңа құрамның рейске ... ... ... ... қамтамасыз етілу жоспарын құрастыру керек.
Екіншіден, тұтынушы көңілінен шығатындай вагондардың әрбір түріне қосымша
қызметтер ұсыну, ... ... ... ... ... тасымалдайтын компания қызметі алға басуы үшін өз
қызметін жарнамалауы керек.
Жолаушылар ... ... ... ... ... компания тасымалдауға тағайындалған поезд пен әрбір ... ... ... ... ... ... сервистік қызметтер кешенін
уақытында өзгертіп отыруы тиіс.
Алыс жол ... ... ... қалыптастырған кезде, 1000 км-ге дейін
жүретін вагон тығыздығы өзгереді. Ол жолаушылар бағытының айналымы ... ... ... ... ... екі рет- ... ... күндері максималды түрде плацкарттар, ал минималды ... ... ... ... ... ал ... бағыттарда аптасына үш рет. Бұндай
жағдайға жолаушылар тасымалдайтын компанияның басқару жүйесі әсер етеді.
Қазіргі уақытта нарық ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуда. Бірақ та,
теміржол қызметі көлік нарығында жақын қашықтыққа ғана ... ... ... ... тасымайдайтын автокөлік және әуе көліктері себебінен
өздерінің ... ... ... ... ... басым.
Осындай жағдайдың себебі сыртқы факторлар әсерінен ғана емес, сондай-ақ,
теміржол көлігіндегі маркетингтік ... ... ... жаңа шарттармен
жұмыс істейтін кадрлардың дайын еместігімен, саланы ... ... ... ... ... басшылығы, жолаушылар тасымалдайтын компаниялар
тұтынушыларға тек қана вогандар мен ... ... деп ... онда ... ... болады. Іс жүзінде клиенттерге бығытталған ... ... ... қозғалыс керек. Кәсіпорынның пайда табу мақсатына
жетуі тұтынушылардың сұраныстарын қаншалықты ... ... және ... ... ... ЖШС ... вагондары:
Вагон-Турист. Вагонда 5 купе: жалпы сыйымдылығы 18 орын; екіорынды купе ... ... купе – 4. ... ... жылыту және салқындату жүйесімен, аудио,
бір дәретхана мен ... ... суы бар ... ... ... 16 тоннаны құрайды.
Сингл- дабл вагоны. Екіорынды 6 купе болады, балалары бар жолаушыларға
немесе ... ... ... ... ... Вагонның салмағы 15
тоннаны құрайды.
Гранд класс вагоны. Бұл ... люкс ... ... ... әрбір купесі
жолаушылар саяхатына ыңғайлы болуы үшін ... бар душ ... ... 4 ... бар ... ... – 16т.
Мүгедектерге арналған PMR вагоны. ЖШС «Тұлпар-Тальго» мүгедектерге арналған
гранд-класстағыдай жабдықталған 2 стандартты ... 1 купе ... ... ... PMR ... ұсынады. Вагон ішінің кең болуы
мүгедектер арбасының қозғалысына еш ... ... ... ... жақын орналасқан бұл вагон салмағы- 16т.
Вагон – ... 30 адам ... ... ... ... ... ... 22 кВт кондиционермен жабдықталған. Салмағы- 13т.
Кафе- ресторан вагоны(кафетерий). ... ... ... ... жасауға
және сақтауға арналған барлық тұрмыстық техникамен жабдықталған. Вагон
салмағы-15т.
Техникалық вагондар. Пойыздағы адамдардың өмірін ... ету ... ... ... ... салмағы 26-28т.
3-сурет. Қызмет көрсету уақытына байланысты жалпы жолаушылар паркінің
құрылымы:
4- сурет. Жолаушылар вагон паркі
Плацкартты ... ... ... ... (ҚХР)құрастырылған)
4 орынды купе вагондары(КХР-да құрастырылған).
2орынды купе вагоны(СВ)(КХР-да құрастырылған)
2-кесте. Қытай Халық Республикасында құрастырылған жолаушылар ... ... ... ... мағынасы( сипаттама) |
| ... | |
| | ... |4 ... купе ... купе |
| | ... ... |вагоны(СВ) |
|1 |Конструкциялық ... |120 |120 |
| ... | | | |
|2 ... ... ету |40 |40 |40 |
| ... (жыл) | | | |
|3 ... 9238 ... |1-ВМ |1-ВМ |1-ВМ |
| ... ... | | | |
|4 ... ... |60 |36 |18 |
| ... орын саны | | | |
|5 ... ... |2 |2 |2 |
| ... орын саны | | | |
|6 ... ... |- |- |- |
| ... жатын орын саны | | | |
|7 ... ... |2,8 |2,8 |2,8 |
| ... емес | | | |
|8 ... ... |45 |45 |45 |
| ... (кВт) | | | |
|9 ... ... ... ... ... бак ... |800 |800 |800 ... ... ... |1050 |1050 |1050 |
| ... ... | | | ... ... ... ету ... ... |Түрлендіру қуаты(кВт) |- |- |- ... ... ... мәліметтері негізінде ... ... ... сервистік қызмет нарығының мазмұны, ерекшелігі
Теміржол көлігінің кірістерін көбейтудегі ... ... бірі ... қызметтер сапасын арттыру. Жолаушылар тасымалының ... ... ету ... тұтынушылар сұранысын қанағаттандыра
отырып, жаңа сервис түрлерін ұсынуға дайын болу және де маркетинг негізінде
тұтынушы перспективаларын ... ... ... ... тұтынушыларын
көбейтетін тәсілдер ойлап табу.
Жолаушылар тасымалының құрылымы мен көлемін анықтайтын ... ... ... саны және өсу ... экономикалық аймақтардың дамуы;
экономика жоғарылауына байланысты халықты орналастыру өзгерістері; қала
тұрғындар санының өсуі;
қалаларды дамыту және жаңа ... ... ... және ... ... ... желісін, туристік базалар, демалыс орындарын кеңейту.
Бұл факторлар бір- бірімен тығыз байланысты. Тұрғындар санының көбеюі –
мемлекет ... ... мен ... ... ... ... мемлекет аумағында орналастыру - жаңа теміржол, автокөлік, әуе
жолдарын ашуға себеп болды. Барлық жағымды факторлар ... ... ... ... ... болмайды. Кейбір факторлар жолаушылар
санының азаюына алып келеді: тұтынушылардың белгілі-бір көлік түрін тұтыну
әдеті, жолаушылардың сол ... ... бір ... ... ... сезімі,
демалыс аумағында метерологиялық жағдайлардың өзгеруі және т.б.
жолаушылар тасымалының құрылымы мен көлемін ... ... ... ... техникалық прогрессті естен шығармау қажет. Ол жолаушылар көлігінің
бір түрінің қарқынды дамуына үлес қосып, басқа көлік түрлерінің даму ... ... пен оны ... ... ... қатынасты
реттеудегі нормативті негіз – ... ... ... қорғау туралы» Заңы болып табылады. Осы Заң ... ... ... ... және ... негіздерін,
сондай-ақ тұтынушыларды қауіпсіз және сапалы тауарлармен ... ... ... ету ... ... ... негізгі құқықтары:
негізгі мұқтаждықтарды қанағаттандыруға, яғни өмір сүруді қамтамасыз етуге
бағытталған тауарлар мен қызметтерге; ... ... ... денсаулық
сақтауға, білім алуға, санитарлық жағдайға арналған ... ... ... ... ... ... ... өндірістік
процестер мен қызметтерден қорғануға арналған қауіпсіздік құқығы;
өзің сатып алып отырған тауар туралы мәлімет алуға: тауар жақсы ма, ... бар, сапа ... ... өтіп ... жоқ па, ол ... ... ... кімнің өкілдігін білдіріп отыр және тауар құжаттары
туралы мәлімет алуға ... ... оның ... ... ... екеніне кепіл алуға,
қаңты бір сомада сатылып отырған алуан түрлі тауарларды ... ... ... ... және ... қоғамдық ұйымдарға тұтыну құқығын
секеруге, ұсыныстар беруге, тыңдатуға құқығы;
сапасыз тауарлар немесе қанағаттанарлықсыз қызмет көрсетілгенде шығынның
орнын өндіріп ... ... ... ... ... ... беретін білімдер мен
ілімдер алуға деген тұтыну біліміне құқығы.
Қазіргі кезде жолаушыларды тасымалдауда жолаушыларға қызмет көрсету ... ... баса ... ... Бәсекеге қабілеттілік көрсеткішінің
сапасын тиімді баға қатынасымен анықтайды, яғни ... ... баға ... сай ... ... ... сапасының негізгі көрсеткіштері:
пойыздар жүрісінің қауіпсіздігі;
пойыздардың кесте бойнша жүйелі жүрісі;
жолаушыларды тасымалдау жылдамдығы;
жолаушылар ... ... ... қызмет көрсетуі.
Ақпараттық жүйе құрамында жолаушыларды тасымалдайтын компаниялар туралы
мына мәліметтер ... ... ... ... және демалу немесе емделу, мекендеудің
ережелері мен шарттары;
сертификатталған және лицензияланған сервистік ... ... ... ... ... құру ... ... орындалу уақыты
мен көлемі туралы мәліметтер;
қызметтерге деген тарифтер, жеңілдіктер, ... ... ... ... орындалған, ауытқыған және қанағаттанбаған қызметтердің есебі.
Сервистік қызмет көрсетудің сапасы ... ... ... ықпал етеді, сұранысты, фирманың беделін көтереді.
2. Қазақстан Республикасының теміржол көлігінің сервистік қызмет нарығының
қазіргі жағдайын анализдеу.
2.1 «Жолаушылар ... АҚ ... ... сапа ... ... уақытта республикада ... ... ... 6 компания жұмыс атқарады. Олардың ішінде:
үш компания 100% мемлекеттің ... ... ... 105 ... ... 13 ... 41 ... 51 облысішілік
қатынастар, нарықтағы үлесі 99%.(АҚ ... ... АҚ ... ... ЖШС «Жолаушылартранс»)
үш компания 2005-2006 ж.ж. құрылған жеке тасымалдаушылар, 8 облысішілік
қатынастарды Қызылорда, ... ... ... ... ... ... тасымалын ұйымдастырады(ЖШС «Темір Тұлпар KZ», ... ... ... мемлекеттік бюджеттен дұрыс қаржыландырмаған жағдайда
және магистральді теміржол желісі ... ... ... ... ... ... ... жағдайы қиынға
түсетін болады. Нәтижесінде жолаушыларды тасымалдау сапасына жағымсыз әсер
етеді.
ҚР Көлік және коммуникация ... жыл ... ... әлеуметтік
маңызды қатынаста жолаушыларды тасымалдау конкурсына қатысушы жеке меншік
жолаушы тасымалдаушы ұйымдар ... ... мсж ... ... ... ... ... тасымалының қауіпсіздігі мен тиімділігінің
көрсеткішші болады: жөндеу базасы, вокзал шаруашылығыңың ... ... ... ... ... ... ... артта қалған.
Ол жағдай көрсетілетін қызметтің сапасын төмендетеді, тозудың жоғарғы
дәрежесіне жеткізеді.
Жолаушылар тасымалы мен ... ... ... ... өзара
қатынас қызметтік-техникалық кеңселердің жалға беруі мен басқа қызмет
түрлері арақатынысынан туындайды және ... ... ... жеке ... жоғарылатады. Нәтижесінде тасымалдау қымбат ... ... ... ... ... кір жуу ... конкурс
негізінде толығымен жеке меншікке өткен.
Вагон-мейрамханаларда ... ... ... ... де ... қызмет көрсету құқығын жеке меншік ұйымға тапсырылған. ... саны 7 ... ... ... 14 ... ... 44 вагон-мейрамхана
бар. Вагон-мейрамханалар 20 сағаттан артық жол жүретін поездарда ғана бар,
ондай маршруттар 19. ... 14 ... ... ... ғана ... ... ... мейрамханалардың жұмыс істемеу себебі
вагондардың тозуымен түсіндірілді. Ал ондай ... ... ... қиын және ... тасымалдайтын вагондарға қарағанда 30% -ға
қымбатқа түседі. Сонымен қоса, ... ... ... ... түспейді, 1млрд. тенгеден жоғары.
Теміржол саласының қайта құрылымдаудағы принципті ... бірі ... ... ... ... болып табылады,
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жолаушылар тасымалына массалық қолжетімді
болуы көптеген елдерде ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруы себеп болады.
Қазақстанда жолаушыларды тасымалдауды мемлекеттік ... ... 2005 ... ... ҚР-ның Көлік және коммуникация Министрлігі
мен жергілікті атқарушы органдар ... ... ... ... ... үшін және оның ... ... қаржыланатын тасымалдар үшін ашық тендерлер өткізеді.
Сонымен бірге, жолаушылар тасымалына ... ... ды ... ... ... пен ... бюджеттен бөлінген
қаржыландыру көлемі 2012 жылы 22 млрд теңге болса, 2013жылға 25,7 ... ... ... ... ... ... сервистік қызметтердің сапасын
жақсарту мақсатында жолаушалар ... ... ... алынбалы жабдықтар мен төсек-орын жабдықтары) жуу туралы
және жолаушыларды сапалы да толыққанды ... ... ... ... ... жабдықтауда,
жолаушыларға көрсетілетін қызметтердің толыққандығына, шеттегі ұйымдардың
ұсыныс хаттарын қарауда, ... ... ... ... ... жақсаруына деген жолаушылардың шағымдары ... ... ... қызметтердің сапасына бақылау
жүргізіледі.
Сонымен ... ... ... ... қызмет көрету деңгейін
көтеру мақсатында іс-шаралар құрастырылап, бекітілген.
Жолаушылар тасымалы қызметін функционалды сипатына қарай 3 топқа бөлінеді:
Негізгі қызмет: ... ... жүк ... ... ... вагондарында техникалық қызмет көрсету мен
жолаушылар вагондарын жөндеу, жабдықтар, кір жуу ... ... ... ... ... ... көрсету.
Сервистік қызмет пен оны қамтамасыз етуді ... ... ... мен ... ... жолаушыларды тасымалдаудың негізгі
қызметін республикалық және жергілікті ... ... ... ... ... ... ... аспектісі - жол
жүру кезіндегі және ... ... ... ... ... тасымалы» құрамында 121 вокзал бар:
класстан тыс- 5;
1 класс- 11;
2 класс-16;
3 класс- 23;
4,5 класс- 66
Вокзалдардың 55% -ын күнделікті ... ... ... ... ... 5 ... кіші ... құрайды, яғни қызметтің рентабельділік
деңгейінің ... ... жете ... ... әлеуметтік фактор
арқылы қалыптасады.
Вокзал жұмысы жүк және жолаушылар тасымалын орындауда бекітілген ... ... ... ... яғни ... ... реттеледі.
Вокзалдың негізгі функциясы – билеттерге алдын ала ... ... ... ... қамтамасыз ету.
2.2 Сервистік қызмет нарығының талдауына маркетингтік көзқарас
ҚР-ғы жолаушыларды теміржолмен тасымалдау ... ... ... теміржолдардан айырмашылығы- аймақаралық ... ... ... ... келе ... ... түрі ... табылады.
Қазақстанда іс жүзінде су көлігі жоқ. Ал әуе ... ... ... қол ... емес және де ... алатын жүк көлемі теміржолмен
салыстырғанда кішкентай.
Автокөлік инфрақұрылымының дамымағандығынан, ел ... ... ... табиғи жағдайлары себебінен, жақсы автокөлік ... ... ... ... ... ... ... толық
алмастыра алмайды.
Теміржол көлігі аймақаралық қатынастарда ... ... ... бар болса да(жалпымемлекеттің 56%), Ұлттық теміржол
Компаниясына жыл сайын көптеген миллиардтаған ... ... мен ... ... ... ... нашарлауы мен
жолаушыларға ұсынылатын қызметтер сапасының төмендеуі әлі ... ... ... келесі себептер келтірілген:
Жолаушыларды тасымалдау үшін теміржол инфрақұрылым қызметтерінің ... ... ... саясаттың болмауы;
Массалық жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ... ... ... ... тарифтер мен жол жүру құжатының бағасының тасымалдау
шығындарына сай келмеуі;
Жүк және ... ... ... ... шығындарды бөлу методикасы
анықталмаған, әлеуметтік маңызды маршруттарды мемлекеттік қаржыландыру
көлемін анықтау методикасы бекітілмеген.
Іс ... ... ... ... жолаушыларды тасымалдауда көпшілік
мақұлдаған тәжірибе - әлеуметтік маңызды жолаушыларды ... ... ... әуе және су ... ... ... ... көлігі қызметін қолдау механизмдері енгізілді.
3-кесте. Көлік түрлері бойынша жолаушылар айналым динамикасы.
|Көлік түрі ... ... ... мен ... ... азайту
-теміржол инфрақұрылымындағы қызметтер бағасын анықтау мен мемлекеттік
тапсырысты ... ... ... ... жолаушыларды тасымалдауда Ұлттық тасымалдауды
болып табылады. Компанияның функционалды және аймақтық филиал ... ... ... ... ету мерзімі жағдайы.
Дүние жүзінің көптеген елдерінде теміржолмен жолаушыларды тасымалдауда
бағаларды тасымалдаушылар ... ... ... қала ... ... ... тасымалдау тарифтері ҚР ... ... ... ... ... 1-наурызынан бастау алған
«Мемлекетаралық қатынастардағы ... ... ... ҚР ... Комитетінің баға және ... ... ... А «Теміржол көлігімен жүк, ... ... ... ... ... ... ... Жолаушылар
жол жүру бағасын анықтайтын келесідей вагон типтері қарастырылады:
Ұйықтайтын вагон(СВ- екіорындық купелік жұмсақ вагондар)
Купелік( 4 кісілік, ... ... ... ... ... ... орындармен қамтылған қатты вагон)
Ортақ вагон ( отыруға және жатуға арналған 24 ... ... ... ... ... өзгеру динамикасы.
|Көрсеткі|2010жыл |2011жыл |2012жыл |2013 жыл|Болжау ... | | | ... |
| | | | |) | |
| | | | | |2014ж |2015ж |2016ж ... 990,8|14 ... |16 075 |17181,7 |18200 |18900,9 ... | | | | | | | ... | | | | | | |
|, ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... 016,0|16 ... |17845,7 |18221 |18998,5 |19400,6 ... | | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | ... |32,6 |32,2 |32,5 |32,6 |32,7 |32,8 |32,9 ... | | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... негізінде ... ету ... ... вагон паркінің құрамы:
28 жыл және одан жоғары- 6 бірлік (1%), орташа пайдалану мерзімі 39 жыл;
20-27 жыл – 103 ... ... ... ... ... 19 жыл – 392 ... ... пайдалану мерзімі 13 жыл;
10 жылға дейінгі – 46 бірлік(8%), отраша пайдалану мерзімі 2 жыл.
Парктің барлық жылжымалы құрамын пайдаланудың ... ... ... ... парк ... 75 бірлік:
купелік - 23 бірлік;
плацкарт- 38 бірлік;
отыратын вагондар- 4 бірлік;
РИЦ-3 бірлік;
қызметтік- 3 бірлік;
қызметтік-техникалық- 4 ... ... ... ... ... сұранысын
қанағаттандыру дәрежесі - ортақ вагондардың жетіспеушілігінен үлкен
мәселеге айналып ... ... ... ... ... ... ... бүгінгі күні ұсынылап отырған сервиске кері
әсерін тигізеді және потенциалды жолаушыларға ... әсер ... ... ... ... болуын талап ететін және сол қосымша
қызметтер(тамақтандыру, тедидарлар, музыка, және т.б.) үшін ақы ... ... ... ... пада болуына негіз болды.
Вагондардың санитарлық-техникалық жағдайының тұтынушылар көңілінен шықпауы,
вентиляция мен ... ... ... жүйелерінің жарамсыздығы, ішкі
жабдықтардың тозуы- потенциалды жолаушыларды басқа көлік түрін таңдауға
итермелейді.
Теміржолмен ... ... және ... қызмет сапасының
төмендеуінің негізгі себептері- вагон парктерінің ... ... ... ... ... ... табылады.
Жолаушыларға қызмет көрсету поездардың классификациясына тәуелді:
қарапайым поездар;
фирмалық поездар;
жүйрік поездар ... ... ... ... үшін ... ... ... және жинау;
алғашқы медициналық көмек көрсету;
вагонды, купені және санузелді жинастыру(күніне 2 рет).
Ақылы қызметтер:
гигиеналық заттар мен төсек-орын жарақтары;
шай, ... ... ... ... кабиналар ( гранд-класс вагондарында ғана)
теле және видео зал( «Сұңқар» поездының эконом-класс вагондарында ғана)
жоғарғы ... ... ... ... ... ... тарату;
жолаушыларға ақпарттық буклеттер, газет-журналдар тарату.
Ресейлік және Белорусиялық поездарда тегін көрсететін сервистік қызметтер:
купеге шай, кофе, шырын, т.б. ... ... ... және жеткізу;
вагон ішінде, купеде, санузелда ылғалдатылған жинау ... ... ... ... ... жинастыру;
қажет болған жағдайда ине-жіп, қайшы, киім жіне аяқ киім щеткаларын ұсыну;
алғашқы медициналық көмек және ... ... дәрі ... ... ... ... ақпаратты алу;
төсек-орын жабдықтарын пайдалану;
поездкқа жүктерді жеткізіп беру.
Ақылы қызметтер:
Жолаушының купедегі орнын жоғары деңгейдегі вагонға ауысуға деген ... орын ... ... қабыл алуы.
Төсек-орын заттарын пайдалану;
Шай, кофе, кондитер бұйымдарын, минералды су, шырындар және т.б. ... ... ... ... ... алу;
Вагондарда таңғы ас ұсыну, жолаушының тілегі ... ... ... ... мейрамханада жасаған тапсырысты купеге жеткізу;
Кейбір поездарда телефон желісін пайдалнуға мүмкіндік береді.
Фирмалық поездар деңгейінде халықаралық ... ... жол жүру ... кіреді: купеде тамақтану жиыны немесе отыратын вагондарда ... ... ... жеке ... ... ... шай, ... көрсетілетін сервистік қызмет деңгейін жоғарылату үшін жалға
берілетін ... ... ... ... керек, яғни сауда
нүктелеріндегі ... ... ... ... ... ... ... жалға алушыға бәсекестік артықшылығын береді, өздері
бағаларды қадағалайды. Осы мақсатпен іс-шаралар жоспары ... ... ... ... конкурс өткізген кезде тасымалдаушыларға
қойылатын негізгі талап-сервис түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... қызмет потенциалын қолданудағы негізгі бағыттарын
жақсарту.
3.1 «Жолаушылар тасымалы» АҚ сервистік қызметінің даму перспективалары
Теміржол қызметі мен жолаушылар ... ары ... ... ... ... ... табиғи-экологиялық және т.б.
жағдайларына тәуелді және жолаушыларға көрсетілетін қызметтерді түбегейлі
өзгертуге, жаңа сервистік қызметтерді жоспарлауға ... ... ... ... үлесін жоғарылату мен шығындарды
оңтайландыру тапсырмаларын шешу үшін ... ... ... поездарының жыл мезгілдеріне және жолаушылар ... ... ... ... арақатынас жиілігін қысқарту ... ... ... мен ... жүктерді бақылауды күшейту.
Тарифтерді көтеру.
Вагон-мейрамханалардың шығынын қысқарту.
Жүктерді тасымалдау шығындарын қысқарту.
Жолаушыларды ... ... ... мен ... ... ... базасы.
Техникалық қызмет көрсету пункті мен жылжымалы құрамды дайындау.
Жылжымалы құрамды толықтыру мен жаңғырту нұсқалары:
Жаңа вагондарды кезең бойынша алу;
модернизация ... ... ... ... толығымен жөндеуден
өткізіп, қызмет ету мерзімін ... жылы АҚ ... ... 220 жаңа ... вагонын алуды
жоспарлаған. Оның ішінде 158 вагон отандық «Тұлпар-Тальго» өндірісінен, 49
вагон жоғары тұтынушылық сипаттама ... 1 ... 10 ... ... сервистік қызметті басқару. Теміржол саласының
құрылымдық жүйесін өзгерту – теміржол тасымалындағы ... ... Ал ... ... ... ... ...
қызмет көрсету сапасы және оны түбегейлі жаңа деңгейге өзгерту керек.
Сапаның негізгі мақсаты- сұраныстың ... ... мен ... ... ... ... көлемін ынталандыру. Сапа теорияларын
іс жүзінде ендіру мен ары қарай дамытудың объективті шарттарына келесілер
кіреді:
көлік түрлері арасында ... ... ... құрылымын өзгертетін құлдыраулар және ол өз ... ... әсер ... ... ... ... пайда болуы- нарықтың ... ... ... көлігі экономиканың маңызды саласы болғандықтан, тарифтер ... ... ... ... ... экономикасының шикізат саласының жақсы даму
себебінен, тек қана жүк ... ... ... түсіп отырғандықтан
сервистік қызмет сапасына мән берілмеді. Құрылымдау реформасының басты
мақсаты- теміржол ... ... ... құру және дамыту. Бұл
кезеңде келесі ерекшеліктер тән:
бұрын монополия болған теміржол көлігі нарығы ... ... ... ... ... ... болды;
бәсекелестіктің негізгі факторы сапа ... ... және ... ... ... қызметі сақталған.
Бұдан шығатын қорытынды - көліктегі сапа ... ... ... ... ... қалыптастыру және оларды теміржол саласында қолдану.
Теміржол көлігінің барлық ... ... ... ғана ... ... бағалай аламыз. Көлік жұмысының қорытынды нәтижесі- сапалы тасымалдау
болып табылады.
Сондықтан көліктегі сапаны мына үш элемент жиыны ретінде ... ... ... ... ... ... ... сапасы.
5-кесте. Барлық көлік түрлері бойынша жолаушылар айналым ... ... ... ... ... ... мен тасымалдау көлемінің сұранысы
бойынша техникалық жабдықтау мәселесін шешу мына принциптерге ... ... ... ... ... ... ... парктердің орнына мақсатты жаңа парктермен алмастыру;
көліктің техникалық ... ... ... ... дамыту:
көліктің барлық техника түрлерін пропорционалды түрде бірден дамыту;
теміржол көлігінің даму темпін дәл ... ... ... ... ... ауысуы жалпы экономика жағдайын жоғарылатады;
теміржол көлігінің қаржылық бағдарламасының ... ... ... ... бағдарламаларды қаржыландыру кезінде ... ... ... және ... ... ... ... келтірілген принциптердің орындалуы теміржол көлігінің ішкі және
сыртқы нарықта дамуын жетілдіріп, ... мен ... ... ... ... ... бірінші кезекте сенімділігімен, ... ... ... ... ... ... ... Сенімділік өз кезегінде
техникалық құралдардың тоқтаусыз жұмыс істеуімен, жөндеуге жарамдылығымен,
төзімділігімен сипатталады. Бұл көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... өндірістік мүмкіндіктерін,
экономикалық жағдайын өзгертеді.
Теміржол көлігіндегі техникалық ... сапа ... ... ... ... жөн. Теміржол көлігі қиын өндірістік жүйені
құрайды, техникалық құралдардың бір түрінің жетіспеу ... ... ... ... ... паркінің негізгі параметрлары:
шанақтың(кузов) салыстырмалы көлемі: тасымалдаудың өзіндік құнына әсер
етеді.
Статикалық ... ... ... ... ... жүк ... ... салмақ коэффиценті: қанша жүк тасымалдай алатынын, жүк көтерімін
анықтайды.
Көліктегі сапаны ... ... бірі – ... ... ... ауысу, нәтижелерін болжау мен оларға жету жолдарын
жоспарлау. ... ... ... ... үрдіс сияқты әртүрлі тәсілдер
арқылы жүзеге асуы ... сапа ... ... ... қарапайым түрі -
бейресми тәсіл, сараптамалық жолмен немесе ... ... ... бір ... ... ... теміржол көлігінде ресми қабылданған
мақсатты тәсілдерді таңдау оңтайлы шешім ... ... ... ... мен ... тиімділігі болып табылады: П= Д-Е мах→
Сапаны басқару тапсырмасын шешу – ... ... жету ... Содан кейін сапаның жоғарылау интервал тиімділігі анықталады.
Алынған мәліметер негізінде ... ... ... ... ... сапа деңгейі туралы шешімдер қабылдай алады.
Сапаны басқарудың тағы бір тәсілі – көліктегі сапа ... ... мен ... ... ... ... ... ету:
адам өмірі мен қоршаған ортаға қауіпсіз өнімдер мен қызметтер ұсыну;
техникалық және ақпараттық сәйкестілік, тауарлар мен ... ... ... ... ... ... түрлерін үнемдеу;
техногендік, табиғи аппаттар және т.б. төтенше жағдайларға шаруашылық
объектілерінің ... ... ... ... ... ... ... өзіндік
ерекшелігі және материалды емес қызмет түріне байланысты(белгілі бір эталон
жанына қойып, барлық ... ... ... ... ... ... ... қиын). Ал техникалық құралдар стандарты жақсы дамыған.
Көліктік қызмет көретуде сапа стандарттарының үш деңгейі бар:
Төменгі: ... ... ... тұтынушыларға арналған, ... ... ... ... ... қызметтер ұсынылған, бағасы да
жоғарылау.
Жоғары: тұтытынушының барлық қажеттіліктерін қанағаттандыру ... ... ... ... да жоғары дәрежеде болады.
Көлік қызметіндегі сапаны жоғарылатуға ... ... ... көрсетілетін қызметтер ассортиментін кеңейту. Ассортимент
тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Сұранысты басқару тиімділігін бағалауда келесі ... ... ... мен ... ... ішінде иноовациялық жобалар;
техникалық құралдар паркінің құрылымы мен көлемі;
негізгі өндірістік қордың моральды және ... тозу ... ... ... ... сапа ... сервистік қызметтің сапа деңгейі;
қосымша қызметтердің ассортиментінің кеңдігі.
3.2 Сервистік қызмет көрсетудегі ұйымдастыру жүйесін жетілдіру
Теміржол көлік кешенінінде шетел ... ... ... ... жүйесін жетілдіру үшін мақсатты түрде сервис орталықтарын құру
керек.
Анық міндеттелген ... ... ... ... ... ... түседі. Сондықтан вокзалдарда ... ... ... болмаған, тұтынушыларға қажетті қызметтерді сервис
орталықтары ұсынып, ары ... ... ... орталығының материалды
базасы тез дамиды.
Қазіргі таңда вокзал кешенін және оның әрбір ... ... ... ... ... ... керек: біріншісі, қатаң анықталған стандартты
басымдылығы бар жолаушылардың массалық ағынына, ... жеке ... ... ... ... ... Бұндай жүйе вокзал
жұмысын жеңілдетеді, бәсекелестік деңгейін көтеріп, жолаушыларға ... ... ... ... ... жұмысын жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... ала тапсырыс беру брондап қою), билеттерді сату мен
жеткізіп ... ... ... мен ... беру ... ұйымдастырумен,
трансфер қызметімен қамтамасыз етумен, туристік-экскурсиялық ... ... ... ету ... айналысатын кешенді
қызметтер ұсынатын бір (екі) зал;
жоғары дәрежеде қамтылған ыңғайлы демалыс ... ... ... ... зал;
әкімшілік-басқару персоналдарға арналған, ... ... ... ... ... тұрағына арналған алаң.
Сервис - центр менеджері жолаушылар купе таңдаған ... сол ... тағы ... ... ... ол ... ер немесе әйел екенін
ескерутуі шарт. Поездан түскен жолаушылар сервис- центр ұсынған ... ... душ ... болады, трансфер қызметін пайдалана
алады. Сонымен қоса, іскер адамдарға арналған бөлмелерді қамтиды, ... ... ... ... орындары, т.б.
Вагондардың техникалық жабдықталуы жолаушыларды тасымалдаған кезде ... ... әсер ... Жолаушылар «жайлылық, ыңғайлылық»
ұғымын ... ... ... ... ... ... жаңа
түрлері, дизайны, қозғалыс тербелісі, ыңғайлы ... ... ... ... ... ... ... дәретхана гигиенасы,
бір адамға шаққандағы вагондағы орын аумағы, душ кабиналарының болуы, ұялы
және ғарыштық ... ... ... ... ... ... және т.б.
Алыс қатынасқа жүретін жолаушылар паркіндегі барлық ... ... ... ... жолаушыларға орындар, поездар тоқтайьын
бекеттер туралы ... ... ... тақталар, вагондағы қауіпсіздік
сақтау ережелері, көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттар болуы керек.
Вагондағы жайлы, ыңғайлы жағдайлардың шешуші ролі жолсеріктерге ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру – жолсеріктердің міндеті. Сонымен қоса,
жолаушыларды ... мен ... ... жолаушыларды қарсы алып, шығарып
салу, тағамдарға тапсырыс алу мен ... ету, ... ... ... ... беру, медициналық көмек және т.б. кіреді.
Қорытынды.
Теміржол көлігіндегі сервистік қызметті ... ... ... ... ... ... ... қызметтер жиынтығы- ... ... ... болып табылады. Қызметтер секторының
дамуы негізгі көрсетілетін қызметтердің ... ... ... ... ... ... ана мен балаға арналған төсектің
кеңейтілуі, балаларға арналған ойын ... ... ... ... ... негізгі пайда түссе, сервистік қызметтер қосымша
пайда әкеліп қана қоймайды, тұтынушыларды жоғалтып ... үшін ... ... ... ... ... ... сервисті ұсыну үшін ... ... ... және ... әлеуметтік-өндірістік инфрақұрылым қажет.
Заманауи ыңғайлы вагондарсыз, техникалық және технологиялық сервистің сай
болмауы салдарынан жолаушыларға сервистік қызмет ... ... ... ... түсу бос ... Жолаушыларды тасымалдау кезінде
сервистік қызметтің негізгі ролі- тасымалдаушы компания мен сервис ... ... ... ... ... ... көзі ... ғана емес,
жолаушыларды тасымалдау жағдайын жақсартуға көмектесетін, көлік нарығындағы
бәсекелестік қабілеттілігін жоғарылатуды қамтамасыз ететін жүйе ... ... ... ... ... компаниялар орындауға
міндетті жалпы қабылданған нормалар мен принциптер жиынтығы бар.
Аралас тасымалдау желісіне қатысатын ... ... ... ... ... және ... ... деңгейін арттыруды қамтамасыз
ету керек. Әр пойыздарда медициналық персоналдардың болуы, жолаушыларға ... ... ... үшін кітапхана мен интернет ... ... ... ... ... ... ... Казахстан- 2030 «Процветание,
безопастность и ... ... всех ... ... ... ... Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 ... года ... ... ... «О ... ... от 16 мая 2002
года №321-ІІ
Закон Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении ... ... от ... Республики Казахстан «О недобросовестной конкуренции» ... №232-1 ... ... 11.06.1998г. № 16 стр.424.
//Советы Казахстана 18.08.1992г.
Закон Республики Казахстан «О транспорте» от ... ... ... Республики Казахстан «Об обязательном страховании ... ... ... ... ... от 1 июля 2003года
№444-ІІ.
Закон РК «О железнодорожном транспорте» от 08.12.2001года за №266.
Закон Республики Казахстан «О ... прав ... ... РК №756 «Об ... ... ... ... Республики Казахстан на 2001-
2005гг.» от 4 июня ... ... от 11 июня 2001г. «О ... транпортной
политике».
Постановление Правительства от 12 июня 2003г. «Об индикативном ... ... на ... ... РК «О ... ... железных дорог
РК» от 31 января 1997года №129.
Постановление Правительства «О ... ... ... ... ... ... от 14 июля 1998 года
№667.
Постановление Правительства РК «Об образовании ЗАО ... ... ... ... от 15 марта 2002г. №310.
Постановление Правительства РК «Об утврждении Программы ... ... ... ... на ... от 6
февраля 2004г. №145.
Приказ Министерства ... и ... РК №509 от ... ... ... времени транспорта, непосредственно
связанных с движением поездов и обслуживанием ... ... ... ... ... по ... монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 30
декабря 1999года №24- ОД «Об ... ... ... и ... коэффицентов к тарифам на ... ... ... ... ... ... Е.Д., ... К.К. «Железнодоржный транспорт Казахстана.
Реструктуризация и пути интеграции в мировую ... Под ... ... ... Экономика,- 2003.-742с.
Атамкулов Е. «Национальная компания «Казахстан темір жолы» ... ... ... ... Е.Д., Жангаскин К.К. «Железнодоржный транспорт Казахстана.
Перевозочный процесс. Под ... ... Б.К. ... ... ... Х. О состоянии «теории маркетинга услуг».// Проблемы теории и
практики управления. №1. 2002г.
Бекмагамбетов М. ... ... РК: ... ... и ... - ... 005.-451с.
Бекмагамбетов М. Проблемы и перспективы развития объектов дорожного ... ... ... ... - ... 2005, ... Н.К. ... транспорт в социально- экономической ... ... 2006, ... Е.Д., ... К.К. «Железнодоржный транспорт ... и ... /Под ... ред. ... ... ... ... 2005-368.
-----------------------

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Көліктегі қылмыстар».4 бет
Ішкі істер органдарының қызметі9 бет
Жолаушылар тасымалындағы қызмет көрсетуді басқару34 бет
Криминалистика пәнінен дәрістер105 бет
Көлік инфрақұрылымы18 бет
Көлік құралдары қозғалысы мен оларды пайдалану қауіпсіздігінің ережелерін бұзумен тікелей байланысты қылмыстар35 бет
Көліктегі қылмыстар22 бет
Көліктегі қылмыстар туралы25 бет
Көліктегі қылмыстардың алдын алудың өзекті мәселелері63 бет
Көліктегі қылмыстардың сипаттамасы және түрлері27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь