Инвестициялық жоба,оның құрылымы және өмірлік циклі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инвестициялық жобаның түсінігі, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Инвестициялық жобаларды талдау формалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.3 Инвестициялық жобаның өмірлік циклі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10

2 «САМҰРЫҚ.ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ.АУҚАТ ҚОРЫ НЕГІЗІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
2.1 Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемелерін сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2 «Самұрық.Қазына» ұлттық әл.ауқат қоры» АҚ.ның инвестициялық.инновациялық жобаларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.3Инвестициялық жобаны бағалау критерийлерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... 19

3 ҚАЗАҚСТАНДА ИНДУСТРИЯ . ИННОВАЦИЯЛАУ ЖАҒДАЙЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
КІРІСПЕ

“Инвестиция” немістің “invesition” деген сөзі және бұл кәсіпорынға пайда табу мақсатында ұзақ мерзімге салынған капитал мөлшерін көрсетеді. Батыс елдері экономикалық теория мектептері инвестициялау процесін былай түсінген: кез келген қаржыны жұмсаудың мақсаты табыс, пайда немесе пайдалылық табу. Бұған акция, облигация, жинақ серификаттары, сақтық және зейнеткерлік қорға және басқаларға жұмсалған шығындар да жатады. Инвестициялар – біздің экономикамызда бұл жаңа термин болып табылмайды. Орталықтанған жоспарлық жүйе кезінде тек "капиталдық салымдар" деген түсінік қана қолданылды. Бұл түсінікте, негізгі қорлардың қайта өндірісі және оларды жөңдеуге кеткен шығындар да еңгізіледі.
1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының (ҚР) Заңына сай инвестицияларға (толықтырулар мен өзгертулер еңгізу арқылы) келесідей анықтама берілді. "Инвестициялар – бұл, пайда алу мақсатында өндірістік қызмет объектілеріне салынатын мүліктік және интеллектуалдық құндылықтардың барлық түрі, сонымен қатар:
- акциялар және өзге де коммерциялық ұйымдарға қатысу формалары;
- облигациялар және өзге де қарыздық міндеттемелер;
- қозғалатын, қозғалмайтын мүлік және мүліктік құқық, ұстау құқығы мен тауарлардан басқа, импортталатын және өткізуге арналған, қайта өңделмейтін мүліктер;
- интеллектуалдық қызметке, авторлық құқыққа, патентке, тауарлық белгілерге, өндірістік үлгілерге, технологиялық процесстерге, ноу-хауға құқық;
- лицензияға негізделген қызметтерді жүзеге асыру құқығы".
Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау және бағалауды, материалдық және заңды түрде тікелей жауап беретін инвесторлар жүргізеді. Қазақстан Республикасында инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың методологиясы мен әдістері, меншік формасына қарамастан, Ресейде жасалынған және 31 наурыз 1994 жылы бекітілген, инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау және оларды қаржыландыруға тандап алу жайлы әдістемелік нұсқауларды қолдану арқылы негізделеді.
Осы әдістемелік нұсқауларға байланысты инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалауда: коммерциялық (қаржылық) тиімділік - қатысушылар үшінжобаны іске асырудың қаржылық нәтижелерін; бюджеттік тиімділік - жобаны іске асырудан түскен қаржылық түсімдердің жергілікті және аймақтық бюджетке түсімдерін; экономикалық тиімділік - жобаны іске асыруға байланысты болған шығындар мен соңғы нәтижелерді анықтауда қолданылады.
Инвестициялық жобалардың тиімділігі көрсеткіштер жүйесімен анықталады. Ондай көрсеткіштерге:
• таза дисконтталған құн (ТДҚ) немесе таза дисконтталған табыс (ТДТ);
• инвестициялардың рентабельділігі (ИР), табыс индексі (ТИ);
• табыстың ішкі нормасы (ТІН);
• қайтарым уақыты (Тқай).
Осы көрсеткіштермен - пайданың жай нормасы, капитал құру, шығындардың интегралдық тиімділігі көрсеткіштері де қолданылады.
Курстық жұмыстың тақырыбы: «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері, оларды талдау».
Курстық жұмыстың өзектілігі: «Индустриялды-инновациялиқ даму» дегеніміз жаңа жаңалық пен ғылымды, технологияны өндіріспен тығыз байланыстырумен көзделген экономикалық даму бағыты.Қазақстан Республикасының Индустриалдық – инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясы Қазақстан Президентінің «Елдегі жағдай туралы және 2002 жылға арналған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы» Қазақстан халқына Жолдауында және Қазақстан кәсіпкерлерінің оныншы форумында берген тапсырмаларына сәйкес әзірленген болатын. 2003-2015 жж. Индустриалды-инновациялық дамуы Стратегиясының басты мақсаты да тұрақты өсім траекториясына шикізаттық бағыттан сервистік-технологиялық экономикаға көшу мақсатында өндіріс салаларын дамыту. Инновациялық даму жолын таңдау себептерінің негізгілері: әлемдегі өнеркәсіптің технологиялық жолмен қарқынды дамуы, әлемді жаһандану процесінің орын алуы, еліміздің ДСҰ-на кіру мақсатына байланысты өнеркәсіпті бәсекелестікке дайындау қажеттілігі және бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылудағы мақсатқа жету болып отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты: Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау.
Курстық жұмыстың міндеті: инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін ашып көрсету және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның инвестициялық жобаларына талдау жүргізу.
Курстық жұмыс құрылымы: қысқартылған сөздер тізімі, кіріспе, үш бөлім, қорытынды,әдебиеттер тізімі және қосымшалардан құралады.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде, инвестициялық жобалардың мәні, мазмұны және тиімділігін бағалау әдістері туралы жазылған.
Екінші бөлімде, инвестициялық жобалардың тиімділігі талданған.
Үшінші бөлімде, Қазақстанда индустрия - инновациялау жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін арттыру жолдары сипатталған.
Курстық жұмысты жазу барысында ҚР «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» жылдық есебі және ҚР Ұлттық банкінің шығарған нормативтері, шектеулері мен ережелері, сонымен қатар шетелдік және отандық авторлардың еңбектері, бұхааралық ақпарат көздерінен алынған мәліметтер, статистикалық көрсеткіштер пайдаланылды.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы №373-II Заңы;
2. «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері». Қазақстан Ресупбликасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 29 қаңтар 2010 жыл.
3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін индустриалды-инновациялық даму стратегиясы;
4. Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы;
5. «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ-ның 2010 жылдық есебі
6. Омарова А.К. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу: Оқулық – Алматы: Таугуль Принт, 2009-236б.
7. Кадерова Н.Н., Макенова А.А., Әбуова Ж.М. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу. Оқулық – Алматы: ТОО «Print-S», 2011. -570б.
8. Асилова А.С. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу: Оқулық – Алматы: Экономика,2011-280б.
9. Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау: Оқу құралы. – Алматы. 2007ж
10. Игошин Н.В. «Инвестиции». М.: Юнити, 2001г
11. Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2010. – 404б.
12. Мадиярова Э.С., Сүйеубаева С.Н. Қаржылық менеджмент: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2008.-262б.
13. Өтебаев Б.С. Қаржылық талдау: Оқулық. – Астана, ҚазЭҚХСУ, 2008 -230б.
14. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. – Алматы: Экономика, 2001. – 291-305 бб
15. Полтерович В.М. Проблема формирования национальный инновационной системы. // Экономика и математические методы. – 2009.№2,3-18
16. Супугалиева Г.И. Банк аясындағы инвестициялау. // Хабаршы-Вестник,№3 2010. – 26-29 бб.
17. Тулеубаева М.К. ҚР-ң инвестициялық қызметінің талдауы. //Хабаршы-Вестник, №5 2009 – 69-71 бб.
18. Қалдияров Д.А. Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемемлері туралы. // ҚазНУ хабаршысы, №6 (88),2011 – 34-37бб.
19. www.google.kz
20. www.afn.kz
21. www.sk.kz
22. www.nationalbank.kz
        
        КІРІСПЕ
"Инвестиция" немістің "invesition" деген сөзі және бұл кәсіпорынға пайда табу мақсатында ұзақ мерзімге салынған капитал мөлшерін ... ... ... ... ... ... инвестициялау процесін былай түсінген: кез келген қаржыны жұмсаудың ... ... ... ... пайдалылық табу. Бұған акция, облигация, жинақ серификаттары, сақтық және зейнеткерлік қорға және ... ... ... да жатады. Инвестициялар - біздің экономикамызда бұл жаңа термин болып табылмайды. Орталықтанған жоспарлық жүйе ... тек ... ... ... ... қана ... Бұл түсінікте, негізгі қорлардың қайта өндірісі және оларды жөңдеуге кеткен шығындар да еңгізіледі.
1994 жылғы 27 ... ... ... (ҚР) ... сай ... (толықтырулар мен өзгертулер еңгізу арқылы) келесідей анықтама берілді. "Инвестициялар - бұл, пайда алу мақсатында ... ... ... ... ... және ... құндылықтардың барлық түрі, сонымен қатар:
- акциялар және өзге де коммерциялық ... ... ... ... және өзге де ... міндеттемелер;
- қозғалатын, қозғалмайтын мүлік және мүліктік құқық, ұстау құқығы мен тауарлардан басқа, импортталатын және өткізуге арналған, қайта өңделмейтін мүліктер;
- ... ... ... ... ... ... белгілерге, өндірістік үлгілерге, технологиялық процесстерге, ноу-хауға құқық;
- ... ... ... ... асыру құқығы".
Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау және бағалауды, материалдық және заңды түрде тікелей жауап беретін ... ... ... Республикасында инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың методологиясы мен әдістері, меншік формасына қарамастан, Ресейде жасалынған және 31 ... 1994 жылы ... ... ... ... ... және ... қаржыландыруға тандап алу жайлы әдістемелік нұсқауларды қолдану арқылы негізделеді.
Осы әдістемелік ... ... ... жобалардың экономикалық тиімділігін бағалауда: коммерциялық (қаржылық) тиімділік - ... ... іске ... ... нәтижелерін; бюджеттік тиімділік - жобаны іске асырудан ... ... ... ... және ... ... ... экономикалық тиімділік - жобаны іске асыруға байланысты болған ... мен ... ... ... қолданылады.
Инвестициялық жобалардың тиімділігі көрсеткіштер жүйесімен анықталады. Ондай көрсеткіштерге:
* таза дисконтталған құн (ТДҚ) ... таза ... ... ... ... ... (ИР), табыс индексі (ТИ);
* табыстың ішкі нормасы (ТІН);
* қайтарым уақыты (Тқай).
Осы көрсеткіштермен - пайданың жай ... ... ... ... интегралдық тиімділігі көрсеткіштері де қолданылады.
Курстық жұмыстың тақырыбы: .
Курстық жұмыстың өзектілігі: дегеніміз жаңа жаңалық пен ғылымды, технологияны өндіріспен ... ... ... ... даму ... ... ... - инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясы Қазақстан Президентінің Қазақстан халқына ... және ... ... ... ... ... ... сәйкес әзірленген болатын. 2003-2015 жж. Индустриалды-инновациялық дамуы Стратегиясының басты мақсаты да тұрақты өсім ... ... ... сервистік-технологиялық экономикаға көшу мақсатында өндіріс салаларын дамыту. Инновациялық даму жолын таңдау себептерінің негізгілері: әлемдегі өнеркәсіптің технологиялық ... ... ... ... жаһандану процесінің орын алуы, еліміздің ДСҰ-на кіру мақсатына байланысты ... ... ... ... және бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылудағы мақсатқа жету болып отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты: Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және ... ... ... ... ... ... бағалау әдістерін ашып көрсету және ҰӘҚ>> АҚ-ның инвестициялық жобаларына талдау жүргізу.
Курстық жұмыс құрылымы: қысқартылған сөздер тізімі, ... үш ... ... ... және ... ... ... бірінші бөлімінде, инвестициялық жобалардың мәні, мазмұны және тиімділігін бағалау әдістері туралы жазылған.
Екінші бөлімде, инвестициялық жобалардың тиімділігі талданған.
Үшінші бөлімде, Қазақстанда индустрия - ... ... ... ... ... ... жолдары сипатталған.
Курстық жұмысты жазу барысында ҚР Қазақстан Республикасының Заңы, ҰӘҚ>> жылдық есебі және ҚР ... ... ... ... шектеулері мен ережелері, сонымен қатар шетелдік және отандық авторлардың еңбектері, бұхааралық ақпарат көздерінен алынған мәліметтер, статистикалық көрсеткіштер пайдаланылды.
1 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... жобаның түсінігі, түрлері
Инвестициялар - біздің экономикамызда бұл жаңа термин болып табылмайды. Орталықтанған жоспарлық жүйе кезінде тек "капиталдық салымдар" ... ... қана ... Бұл ... ... ... ... өндірісі және оларды жөңдеуге кеткен шығындар да еңгізіледі.
1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының (ҚР) Заңына сай ... ... мен ... ... ... келесідей анықтама берілді. "Инвестиция" немістің "invesition" деген сөзі және бұл кәсіпорынға пайда табу мақсатында ұзақ мерзімге салынған ... ... ... ... елдері экономикалық теория мектептері инвестициялау процесін былай түсінген: кез ... ... ... ... ... пайда немесе пайдалылық табу. Бұған акция, облигация, ... ... ... және ... ... және басқаларға жұмсалған шығындар да жатады.Инвестиция қайнар көзіне өнеркәсіп кәсіпорынының көптеген пайдасы, ірі банктердің еркін ақшалай қоры, тұрғындардың жинаған ақшалары, ... ... ... яғни мемлекеттің табыстары жатады. Одан барлық шығындарын алып тасталынады. Тұтынуға кетпеген барлық ... - ... ... ... Олар ... ретінде жаңа кәсіпорынды салуға, жол құрылысына, денсаулық сақтау, оқу-ағарту, мәдени объектілеріне бағытталады, яғни капиталдың қорлануына жұмсалады. Қорлану ... ... ... ... ... ... онда ... қорлануының мәні мен механизмін ашады, ол өз ... оның ... ... ... және ... ... Инвестиция теориясын ағылшын экономисі Дж. Кейнс өзінің "Енбекпен ... ... және ... жалпы теориясы" ("1936 ж.) еңбегінде қарастырды, онда инвестицияны өндіріске жан бітіретін және тиімді сұранымның басты ... ... ... ... өсуі ... ... ... өндіріске қосымша жұмыскерлерді тартуға ықпал етеді, яғни жұмыссыздықты жояды.Инвестицияның тиімділігін анықтау үшін оларды қол жеткен ... ... ... Күрделі қаржының тікелей нәтижесі болып негізгі қорды іске қосу болады. Ал, инвестицияның түпкі ... ... ... өсуі ... тиімділігінің артуы дегенміз ең аз инвестиция мөлшерімен нәтижесі бір өнімге деген инвестицияның жеке үлесінің ... ... үшін ... ... ... қол жеткізіледі:
* инвестицияның техникалық құрылымен жақсарту, бүл жабдықтарға шығындар оның жеке үлесінің ... ... ... ... ... ... техникалық қаруландыру мен реконструкциялауға және жаңа құрылыстың салынбауында күрделі қаржының жеке үлесінің артуы;
* жаңа ... салу ... ... ... арттырудың басты құралы техникалық прогрес болып табылады. Жаңа техниканы ендіру оны экономикалық тиімділігін анықтау қажеттілігін қарастырады және оның пайдалы ... ... ... мына ... ... ... станоктың қуаты мен өнімділігі, ондағы детальдарды дәл өндеу және т.б. Сондай-ақ, ... ... ... элементі еңбек кауіпсіздігі, қызмет жасаудың ыңғайлығы, енбек тиімділігін ... және оны ... ... ... ... - бұл, пайда алу мақсатында өндірістік қызмет объектілеріне салынатын мүліктік және интеллектуалдық құндылықтардың ... ... ... ... ... және өзге де ... ұйымдарға қатысу формалары;
- облигациялар және өзге де қарыздық міндеттемелер;
- қозғалатын, қозғалмайтын ... және ... ... ... ... мен ... ... импортталатын және өткізуге арналған, қайта өңделмейтін мүліктер;
- интеллектуалдық қызметке, авторлық құқыққа, патентке, тауарлық белгілерге, өндірістік үлгілерге, технологиялық ... ... ... ... ... ең маңызды белгісі - оның иесіне пайда әкелу мүмкіндігі. Капиталды ұзақ мерзімде салу немесе инвестициялау - ... ... ... ... ... тарапынан алғанда инвестициялаудың мәні - пайда алу үшін пайданы алудан бас тарту. Мұндай операциялар банктермен ссуда ... ... ... ... ... ұзақ ... салу ... шешім қабылдау үшін екі негізгі болжамды белгілі бір дәрежеде дәлелдейтін ақпарат болуы тиіс:
1) салынған қаражаттар толығымен өзін-өзі ... ... бұл ... ... ... ... болу ... Яғни тәуекелдерді жабу үшін.
Қазақстанның тәжірибесінде жоба түсінігі жаңа ұғым емес. Жаңа экономикалық жағдайларда кәсіпорын, яғни оның иелері және ... ... ... өз келешектерін өз бетінше шешеді. Мұндай іскерлік ... ... ... ... ұйымдастырылуы тиіс.
Инвестициялық жобалардың талдауы олардың жіктеулеріне негізделуі қажет, оны біз 1-ші кестеден көре ... ... ... ... ... жобаның қысқаша сипаттамасы.
2) Жобаның негізгі идеясы.
3) Нарықты талдау және маркетинг тұжырымдамасы.
4) Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... негіздеу.
* Жобаның орындалуының техникалық негізіне сипаттама.
* Жобаның тұрған жері.
* Басқаруды ... ... ... ... ... орындалу кестесі.
* Жобаны қаржымен қаржылануына сипаттама және оның тиімділігін бағалау.
Жіктелуі
Түрлері
Қажетті инвестицияның көлемі бойынша:
- Кіші жоба
- Мега жоба
Жобаны жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... Тәуекелсіз
Жобаның қатысушысы бойынша:
- Мемлекеттік
- Біріккен
- Шетел инвесторлар
Ақша ағымының типі бойынша:
- Жай
- Жай емес
Жобалар арасындағы қарым-қатынастары ... ... ... ... ... ... Орнын толтыру
- Өзара әсер ету
Жобаның көп түрлiлiгiне қapaмaстaн, оларды талдау әдетте ... ... ... сәйкес келедi, ол жобаның коммерциялық, техникалық, қаржылық, экономикалық және институционалдық орындалуын ... ... ... ...
1.2 ... ... ... формалары
Жобаның коммерциялық орындалуын бағалау - инвестиция алдындағы зерттеу жүргізуде қорытынды звеносы. Ол барлық өткен этаптардан алынған және талдаудан өткен ... ... ... ... бағалау инвестициялық жобаның интегралдық жағдайын көрсетуі қажет.
Инвестициялық жобаның коммерциялық қызығушылығында 2 критерий бар:
* қаржылық дербестігі (қаржылық баға);
* тиімділік ... ... ... ... іске асыру барысында өтімділік талданады (төлем қабілеттілігі). ... ... ... алушылық құндылығының сақтап қалуында, салынған қаражаттар және де олардың қайтадамып өсуі.
1-сызбадан ... ... ... бірнеше әдіс берілген.
Инвестициялық жобаның коммерциялық бағалануы
Табыс туралы есеп
Ақша қаражаттар қозғалысының есебі
Баланс
Экономикалық бағалау (инвестицияның тиімділігі)
Қаржылық бағалау (қаржылық тұрақтылық)
Дисконттау әдістері
Қарапайым (статистикалық) ... ... құны ... ... ... (IRR)
Қаржылық бағалау коэффициенттері
Өтелу мерзімі
Қарапайым табыс нормасы
Сызба 1- Инвестициялық жобаның коммерциялық бағалануы
Ұстаным бойынша маркетингтік ... ... ... екі жәй ... ... Жобаның іске асырылуының нәтижесі болып табылатын өнімді сата ... ... ... ... жобаның шығындарын ақтайтын жеткілікті пайда түсіреміз бе?
Маркетингтік жоспар кәсіпорындағы басқа өнімдердің болуын, сондай-ақ жұмыстың ұйымдастырушылық, қаржы, өндірістік және ... ... ... ... ... ... аумағында бәсекелестер реакциясын және оның жоспарының ары қарай орындалуына әсерін мүмкіндігінше болжай алу керек.
Техникалық талдау - инвестициялық ... ... ... ... мыналар жатады:
- Жоба мақсаттарының көзқарастарына неғұрлым сәйкес келетін технологияларды анықтау;
- ... ... ... оның iшiнде шикiзатқа, энергияға, жұмыс күшiне қол жеткiзудi және оның ... ... iскe асуы мен ... ... ... ... ... әдетте, кәсiпорынның жеке сарапшылар тобы арнайы мамандарды шақыру арқылы жүргiзедi. Техникалық ... ... ... ... бар жеке ... ... басталады.Бұл кезде келесі критерийлерді басшылыққа алған жөн: 1) технология алдын-ала таныс, яғни, стандартты ... ... 2) ... шет ел ... мен шикізаттарына бағытталмауы тиіс.
Әлеуметтік талдау - мақсатты жоба жоспарының вариантын оны пайдаланушылар үшін ... ... ... жүргізу нәтижесінде жоба мен оны пайдаланушылар арасындағы ... ... ету ... ... ... ... - қоршаған ортаның шеккен зияндарын бағалайды. Егер экологиялық зиян орын ... ... оны ... үшін қандай шаралар қолданатынын қарастырады.
Қаржылық талдау - инвестициялық жобаның бұл бөлiмiнiң ... және ... ... ... Бұл ... түпкiлiктi қарастыруға жекелеген тараулар арналады. Қаржылық талдаудың өзара байланысты мәселелер кешенiн ... ... ... қаржылық бөлiмiнiң жалпы нұсқасы қарапайым тiзбекке негiзделген:
1. Кәсiпорын қызметiнiң соңғы 3 (дұрысы 5 жыл) жыл ішіндегi ... ... ... ... ... ... ... кезеңiндегi кәсiпорын - ның қаржылық жaғдайына талдау жасау.
3.Негiзгi өнiм өңдiрiсiнiң залaлсыздығынына ... ... ... ... ... ... ... пайда мен ақша ағымдарын болжамдау.
5. Инвестициялық жобаның тиiмдiлiк бағасы.
Кәсiпорынның бұдан бұрынғы қызметi мен aғымдағы жағдайына қаржылық талдау жасау әдетте кәсiпорынның ... мен оның ... ... несие қабiлеттiлiгiн, өтемпаздығын көpceтeтiн негiзгi қаржылық коэффициенттерiнiң интерпритациясы мен есептеулерiне келтiрiледi. ... бұл ... ... ... ... ... ... жылдардағы негiзгi қаржылық есебiн беру және негiзгi көрсеткiштердi салыстыру аса қажет. Егер ... жоба ... ... инвесторды тарту үшiн дайындалса, онда қаржылық есептi беруiн инвесторды тартқан батыс ... ... ... керек.
Экономикалық талдау - қаржылық талдаудың негiзгi cұрағы: жоба кәсiпорын иелерінің (акционерлерi) байлығын көбейте ала ма? Бұл ... ... ақша ... ... арқылы жауап беруге болады. Экономuкалық талдау жобаның мемлекеттік (ұлттық) ... ... әсер emyін ... ... ... ... дайын өнiм мен ресурстардың мүмкін болатын сатып алу құнымен, iшкi бaғамен (әлемдiк бaға ерекшеленетiн) және мемлекeттiң айырықша ерекшелiгi ... ... және ... ... және ... ... ... (мысалы, басқа мемлекеттердiң валютасымен жұмыс істey шарттары) тaғы басқа нәрселердi есепке ала отырып бағаланады.
Институционалдық талдау - институционалдық талдау инвестициялық жобаныңұйымдастырушылық,құқықтық, ... және ... ... ... ... мен сәттiлiкпен орындалу мүмкiндiгiн бaғалайды. Инвестициялық жобаның осы бөлiмi сандық та, қаржылық та емес болып табылады. Оның негiзгi ... - ... ... бiрге жүретiн сыртқы және iшкi факторларының жиынтығын бaғалау.
+ Инвестициялық жобаның өмірлік циклі.
Әрбір инвестициялық жоба оның ... болу ... ... ... ... ... дейін жобаның өмірлік циклі деп аталатын белгілі - бір ... ... ... ... ... - жоба ... жұмыстарды қаржыландыру мәселелерін зерттеу және сәйкес шешімдерді ... үшін ... ... ... ... ... жүзеге асырудың соңы болып:
* объектілерді іске қосу, оларды эксплуатациялауды бастау және жобаны ... ... ... ... ... ... ... басқа жұмысқа аудару;
* жобаны жүзеге асыру нәтижесінде қойылған талаптарға жету;
* жобаны қаржыландыруды тоқтату;
* бастапқы ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыстарды бастау;
* эксплуатациядан жоба объектілерін шығару болып табылады.
Әдетте, жобаны жүзеге асырудың басталу кезі мен оның ... кезі ... ... рәсімделеді. Ақшалай қаражаттардың келіп түсуі мен олардың жұмсалуын салыстыру - таза ақша ... ... ... ... ... ... жүзеге асырудың бірінші этапы таза ақша ағымының теріс мөлшерімен сипатталады (ақша қаражаттарын инвестициялау орындалады), бұдан кейін, жоба бойынша табыстардың өсуі оның оң ... ... ... ... ... ... уақыттағы ұзақтылығы - бұл болашақтағы шығындар мен табыстардың мөлшері (құны) бүгінгі көз-қараспен салыстырғанда (яғни жобаларды ... ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Инвестициялық жобаның өмірлік циклі 3 негізгі стадияға бөлінуі мүмкін: инвестиция алдындағы, инвестициялықжәнеэксплуатациялық.
Бастапқы, яғни инвестиция ... ... ... ... алдындағы зерттеулер мен жобалы - сметалық құжаттаманы әзірлеу, жобаны жоспарлау және ... ... ... ... бөлінеді. Инвестиция алдыңдағы стадияны өткізу барысында келесі 3 фазаны бөліп көрсетеді:
* ... ... ... зерделеу;
* жоба алдындағы зерттеулер;
* инвестициялық жобаның орындалатындығын бағалау.
Әлемдік банк әдістемесіне сәйкес инвестициялық жобаның ... ... ... ... төмендегі сызбада көрсетілген.
Бастапқы бағалау
Стоп
Идентификация
Нарықтыққ
тұрғыдан
Ресурстық
тұрғыдан
Жоба
идеясы
Стоп
Жоба
нақтылы ... ... ... инвестор
Стоп
Табылған
жоқ
Әлеуетті кредитор
Стоп
Табылған
жоқ
Бастапқы ТЭН
бар
бар
Стоп
Жоба өмір- қабілетсіз
Жоба өмір-қабілетті
Детальдық ... ... ... ТЭН.
Корректировка
Стоп
Жоба
Өмірқабілетсіз
Экспертиза
Инвестор
Кредитор
Жобаның соңғы нұсқасы өмір - қабілетті
асы
Ескерту
Стоп
Жүзеге асыру
Бастапқы ТЭН
Объектіні Экспертәлеуетті ... ... ... ... ... өмірлік циклі
2 ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ НЕГІЗІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
2.1 Инвестициялық ... мен ... ... ... ... сипаттау
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жарлығымен бекітілген Қазақстанның 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық дамуының Стратегиясы, кейіннен 2015 жылға дейінгі Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру мен ... ... ... ... ... ... экономиканың диверсификациясына бағытталған негізгі құжаттар болып табылады. Диверсификация мен мұнайға деген тәуекелділіктен саналы түрде кету, ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана мүмкін бола алады. Өз кезегінде шаруашылық субьектілердің және ... ... ... ... инвестициялардың көлеміне, құрылымына, құйылу бағыттарына және тиімділігіне белгілі бір деңгейде тәуелді болып келеді. ҚР экономикасының индустриалды-инновациялық даму шарттарына сәйкес ... ... ... мен ... ... ... жүйесін әзірлеудің қажеттілігі туындайды.
Әлемдік экономиканың жаһандануы мен халықаралық бәсекелестіктің күшеюі жағдайында, жаңа ... ... ... технологияларды жаңарту, ұйымдастырушылық және технологиялық жаңалықтар енгізу мемлекеттің индустриалды-инновациялық дамуының маңызды элементі болып табылады.
Бұдан ... ... ... экономиканың даму тенденциялары адами капиталдың тізгінін үзді дамуын қажет етеді. ... ... ... ... ... ең ... сипаттамасы болып табылады. Білімінің жедел таралуын қамтамасыз ететін кадрлар мобильділігінің де мәні зор.
Инновациялық белсенділіктің ... ... ... ету үшін ақпараттық технологияларды да дамыту қажет. Ал білімнің таралу үдерісін алсақ, ол ... жеке ... ... ... ... кеткен болатын.
Жаһандану трансұлттық компаниялардың неғұрлым жоғары дәрежеде қатал бәсекелестікті ... ... ... ... ... ... ... тығыздылығы, мамандану мен инновациялардың оқшаулану процесстерін ынталанырады.
Бүгінгі таңда қоғамда ұлттық инновациялық жүйені (ҰИЖ) қалыптастырудың ... ... ... ... бұл ... ... тандыратындай сипатта болмас үшін, аралық институттардың стратегиясы деп аталатын, неғұрлым өнімдірек жолды ... ... ... ... ол ... ... ... өсіруге себепші болатын механизмдердің құрылуын қарастыру қажет. Ал әлемдік технологиялық деңгейге жақындаған сайын, бұл механизмдерді инновациялық дамудың жеке меншік ... ... ... ... ... тиімділігін бағалау үшін, төмендегі әдістемелік ұсыныстарды ескірген жөн:
* инновациялардың тиімділігі тек табыстың ортақ ... ғана ... ... қарқындылығына да тәуелді;
* инноваицлярады енгізудің есептік жылын, оларды пайдаланудың бастапқы жылын, инвестицияларды пайдаланудың соңғы жылын нақты ... ... ... ... ... қолда бар есептеулердің неғұрлым тиімді нұсқасын таңдау мүмкіндігінің болуы;
* инновациялардың тиімділігін бағалау әдісі құрастырушылардың, өндірушілердің, тұтынушылардың және ... ... ... бағалық көрсеткіштер жүйесінде негізделуі керек;
* инновациялардың құрылуынан, енгізілуінен және пайдалануынан интегралды әсерді ... ... ... жаңалықтарды енгізу тиімділігін бағалау әдістерінің қолданылуы, инновациялар тиімділігінің кешенді бағасын беріп қана қоймай, сондай-ақ инвестициялық ... ... ... ... нақты анықтауға мүмкіндік береді;
* инновациялардың тиімділігін бағалау үшін дисконттау әдістерін ғана емес, компаутинг және аннуитет әдістерін де қолдаған ... ... ... бағалағанда, есептік жылдың бір жолғы шығындарын келтіру және ... ... мен ... ... ... салынған капиталға табыстың екі нормасын қолдануға болады.
Ұсынылып ... ... ... ... ... ... екендігін және оларды инвестициялық жобалардың тиімділігн бағалау үшін де қолдануға болатындығын ескерген жөн. ... ... ... ... ... ... үшін ... экономикалық мазмұнына қарамастан, олардың бір түрі емес, толық ... ... ... ... мәселелердің барлығы, сайып келгенде, бір мәселеге жүгенеді - инвестиция үшін ақшаны ... ... және ... ... ... алуға болады. Содан кейін үдеріс кездейсоқтық сипатта болады. ... сол ... қай ... ... ... ... не ... отандық немесе шетел срапшылары ойға салады. Шетел тәжірибесін қолданамыз.Бұл тактика қате. Себебi басты мәселе, инвестициялық ресурстарды барынша тиiмдi пайдалану, сондай-ақ ... ... ... ... ... eтeтiн инвестициялық жобалардың тiзiмдемесiнiң iшiнен неғұрлым тиiмдiсiн нақты және алдын ала таңдап алу ... ... ... ретте негізгі құралдарға салынатын инвестициялардың тиімділігі әр түрлі факторларға байланысты. Бұл факторлардың негізін инвестицияларды ... ... ... ... мерзімі, инфляция, жобаның өмірлік циклі ішіндегі инвестициялардың рентабельділігі, салымдардан түсетін ... ... ... және де капитал салымдарының басқа да баламалы түрлерінің ... ... ... әл-ауқат қоры>> АҚ-ның инвестициялық-инновациялық жобаларын талдау
ұлттық әл ауқат қоры>> ... ... ... Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығына және > ... ... ... 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысы на сәйкес орнықты даму қоры>> акционерлік қоғамы мен ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамын біріктіру жолымен құрылды.
ұлттық әл ауқат қоры ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыру және ... ... ... ... ... өсуге ықтимал жайсыз әсер етуі факторларынан сақтандыру үшін құрылды.
Ұзақ мерзімді құндылықтарын ... және ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялар мен басқа да заңды тұлғалардың өзіне меншік құқығында тиесілі акциялар пакеттерін ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Қор қызметінің негізгі қағидаттары мыналар болып табылады:
* Қордың жалғыз акционері ретінде мемлекеттің мүдделерін сақтау;
* Қордың және оның компаниялары ... ... ... және ... ... ... және оларды іске асыруда кезінде жүйелілік және шұғылдық;
* жауаптылық және есептілікте болу.
Қор қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табылады:
* ұлттық экономиканы ... және ... ... ... ... ... ... компаниялар қызметінің тиімділігін арттыру.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларын, Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық ... ... ... ... ... ... ... алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыру шеңберінде жаңғырту мен әртараптандыру Қордың және ... ... ... бағыты болып табылады.
Қор экономиканың шынайы секторына инвестициялар тарту, өңірлерде жұмыстарды жандандыру, салааралық және өңіраралық ... ... ... ... ... әрі шұғыл шеше отырып және бар басымдықтар мен мүмкіндіктерді барынша қолдана отырып Қазақстан ... ... ... ... үшін танылған.
Қор тобының құрылымына 589 компания, оның ішінде корпоративтік орталығы, барлық деңгейлердегі 369 ... ... ... әрі - ЕҰ) және Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың тобына кірмейтін заңды тұлғаларды және банктерді қоса ... 219 ... және ... ... ... кіреді. Қордың қаржылық есептілігін шоғырландыру кезінде ЕҰ мынадай сегменттер бойынша топталады:
* ...
* ... ...
* ...
* Телекоммуникациялар
* Энергетика
* Қаржы институттары және даму ...
* ... ... және жобалар.
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке 35 елеулі еншілес ұйымдар кіргізілді.
АҚ инновациялық жобаларының ... ... АҚ 8 ірі ... ... 19 ... ... ... 1 - ҰК>> АҚ
Жобаның атауы
Жобаның қысқаша сипаттамасы
1
Деароматизациялау катализаторлары және реактивті отындарды алу технологиясы
Деароматизациялау катализаторларды жасау және РЕ, Т6 ... ... ... алу ... ... күкіртті сутегі мен мұнайөнімдерінен жергілікті тазарту жүйесі
Зарарсыздандыру және шыныққан бетті ұнтақ не кесек электродтарды пайдалану арқылы Е-200 ... ... ... ... ... ... мен мұнай өнімдерінен тазартудың жаңа электрохимиялық технологиясын әзірлеу
3
Табиғи/ілеспе газдарды қайта өңдеу арқылы қозғалтқыш отынын өндіру ... ... ... ... ... жаңа ... мен мұнай-химиялық синтез өнімдерін өндіру. Жоба шеңберінде ілеспе мұнай газдар технологиясын бағалы өнімдерге ... ... ... және мұнайды қайта өңдеу әдістерінің 3D гидродинамикалық модельдерге ... ... ... ету ... ... беруді көтеру, тасымалды оңтайландыру және мұнайды қайта өңдеу әдістерінің экономикалық тиімділігін көтеру үшін 3D гидродинамикалық моделін және түпкі бағдарламалық ... ... ... ӨБ мазутталған топырақты утилизациялау
Мазутталған топырақты бейтараптандыру мен тарихи ластанған топырақтар құнарлылығын қалпына келтіру үшін құрамында гумат бар қиысты ... ... ... ... ... ... арналған жоғары октанды қосымшалар
Ауырланған мұнай фракцияларынан (олардың антидетонациялық тұрақтылығын ... мен оның ... ... ... ... жанаржағармай үшін жоғары октанды қосымша енгізу
АҚ мақсаты Қазақстанды дүниежүзілік экономикалық өсім мен ұлттық ... ... ... дамуы тұрғысынан зияткерлік тартымдылық орталығына айналдыру.
Қазіргі кезде, Дүниежүзілік экономикалық форуммен жарияланған 2011-2012 жылдардағы бәсекеге қабілеттілігі туралы Ғаламдық есеп ... ... ... алып ... Бұл ... ... экономикасы озық мемлекеттердегідей шапшаң өсуі мүмкін, бірақ осы сәтте инновациялар экономикамыздың ең әлсіз түйіні ... ... ... ... ... экономикалық мүдделеріне үйлеспейді. Бұл ұлттық экономиканың сыртқы факторлардан тәуелділіктің жоғары дәрежесін алдын ала анықтайды, атап ... - ... ... ... ... нарықтарының конъюнктурасы динамикасынан.
Мемлекеттегі ең маңызды мәселелердің бірі ... ... ... үлгіден инновациялық үлгіге көшудің қажеттілігі, ал бұл жағдайды өзгерту адекваттық ... ... ... ... ... етеді. Мәселені шешу инновацияға бағдарланған экономикалық жүйелерді ... ... ғана ... Сол үшін АҚ ... ... ... экономиканың әр түрлі салаларына инновацияларды енгізуге бағытталған.
млрд.теңге Атауы
2011 жыл
2010 жыл
өзгеріс (+/-)
өзгеріс (%)
Мемлекеттік бюджет және Ұлттық қор ... ...
7 343
5 190
2 152
141
АҚ ... мен ...
727
605
123
120
Мемлекеттік бюджеткежәне Ұлттық қорға салық ... ... %
10
12
-2
85 ... ... ... мемлекеттік бюджетке елдің ұлттық қорына төленген ... мен ... ... ... ... ... компанияларын дамытудың 2015 жылға дейінгі дамуының шебер жоспарларының деректеріне сәйкес, тӛменде жобалардың ... ... ... жоспарланатын инвестициялардың бӛлінуі кӛрсетілген
Жобаның түрі
Саны
%
Сомасы, трлн.теңге
%
Стратегиялық
107
49
5,1
31
Кеңейту, жаңғырту және ...
82
37 ...
66 ... ... және ...
31
14
0,5
3
Жиыны
220
16,5
2011 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасы ... ... ... ... 870 ... ... ... 879 млрд. теңге) құрады.
Бастапқы тану кезінде осы қарыздар тиісті нарықтық ... ... ... пайдаланыла отырып, әділ құн бойынша бағаланды және ... ... құн ... ескеріледі.
АҚ компаниялар тобын қойылған мақсаттарға жету үшін белсенді жұмысты басталды.
АҚ инновациялық ... ... Қор ... инновациялық дамудың басты басымдықтары белгіленді:
* Қорды үнемдеу
* Экологияға бейімдік
* Қауіпсіздік
* Қазақстандық тауарлардың көптігі
Бұл құндылықтар Қордың тұтынушылар, жабдықтаушылар мен серіктестермен ... ... ... ... ... АҚ ... ... ғана ғылыми зерттеу бойынша қаржыландыру көлемі 8 млрд. теңгені құрады, ал бұл ... ... ... ... ... бір ... ... жылдан АҚ бір топ компаниялардың инновациялық қызметтерін бақылау жүйесі жөнделеді. Инновациялық дамудың бақылау жүйесі Қор мен оның ... ... ... болады, және олардың инновациялық дамытуды бақылау барлық кезеңдерде жүзеге асады: жоспарлау, қаржыландыру, орындау және бақылау.
Соның ішінде компаниялардың инновациялық қызметтерін ... ... ... Даму ... қосу үшін келесі KPI инновациялық қызметтер белгіленді:
* Жаңа өнімдер мен технологияларды жасау және енгізуге ... ... ... ... ... саны;
* Ғылыми-Техникалық Кеңестен кейін енгізілген жобалар/рационалдық ұсыныстар ... ... ... қарауына жіберілген жобалар/рационалдық ұсыныстар саны;
* Ғылыми-Техникалық Кеңеспен мақұлданған жобалар саны.
Осы бағдарлама шеңберінде Қор компанияларының инновациялық ПӘК ... біз ... ... ... саны мен ... тіркелген халықаралық ғылыми жорналдарда жарияланған қызметкерлердің мақалалары ... ... Қор өз ... ... өнім ... және ... ... стандарттарға сай дәрежелеуіне зор назар аударуда.
АҚ басшылығымен келесі жылдан бастап таза ... 10% ... ... АҚ ... қазір ірі компаниялардың 19 жобасы бар.
АҚ 3 жобасы құны 28 млрд. теңгені құрайтын Инновациялық технологиялар ... ... ... ... ... ... болып келеді:
* саябақта мұнай, газ және IT мамандар бойынша 2 мың студенттерді оқытатын Информациялық технологиялар мен ... ... ... ... ... ... индустриясында зерттеу оралығы болатын Ғылыми-Зерттеу орталықтың құрылысын жоспарлауда.
* АҚ VAS-қызметтерін дамыту және көрсетуде ... ... ... ... ... ... талдау
Инвестициялық талдаудың маңызды құрамдас бөлігі іс әрекеттің тиімділігін бағалау болып табылады. Оның ... ... ... ... ... ... қағидасымен байланысты: .
Қазіргі кезде инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерін екі топқа бөлуге ... ... ... ... дисконттау әдістері.
Инвестициялардың тиімділігін бағалаудың қарапайым әдістеріне инвестициялардың сатылу мерзімін ... және ... ... ... ... шығаруды жатқызуға болады.
Инвестицияның өтелімділік мерзімі дегеніміз таза түсімнің ... ... ... ... күтетін кезең (мұнда таза түсім шығындарды шегеріп тастағандағы ақшалай ... ... ... ... ... ... түскен түсімдері инвестицияларға жұмсалған шығындарды жабатын уақыт ... ... Бұл ... ... өте оңай, сондықтан оны инвестициялау тәуекелін бағалаудың және ... ... ... ... ... қолданады. Егер ақша түсімі бірқалыпты болмаса, онда әрбір жоспарлау интервалы үшін бастапқы шығндардың ... ... ... ... мен таза табыс қалдық теріс болғанша шегеріліп отырады.
Бұл әдістің басымдылығы - ... ... ... ол ... ... ... ... қарапайым әдісі ретінде қолданылады. Сонымен қатар бұл әдісті тұрақты сұранысы жоқ өнімдерді шығару жобасын ... үшін де ... ... және ол ақша ... аз ... фирмалардың инвестицияларын бағалауға, сонымен бірге ресурстардың тапшылығы жағдайында жобаларды едәуір тез бағалауға жарамды.
Бірақ инвестицияның өтелімділік мерзімін таңдау көрсеткіші бірқатар ... ... ... ... ... ... субьективті болуы мүмкін;
* әдіс жобаның өтелімділік мерзімінен тыс уақыттағы табыстылығын есепке алмайды, сондықтан өтелімділік кезеңі бірдей, бірақ өмір сүру ... әр ... ... ... ... үшін ... ... әдіс кумулятивті табыстар сомасы бірдей, бірақ жылдар бойынша бөлінуі әр түрлі жобалар арасында айырмашылық ... Осы ... ... ... 50 млн, 70 млн, 30 млн ... жылдық табысы бар бірінші жоба мен 30 млн, 50 млн және 70 млн ... ... бар ... жоба тең. Ал, ... ... ... жоба ... себебі алғашқы екі жылда табыстың үлкен сомасымен қамтамасыз етіледі; бұл қосымша құралдар айналымға жіберілуі мүмкін, ол өз кезегінде жаңа ... алып ... Бұл әдіс жаңа өнім ... ... ... бағалау үшін жарамсыз.
* бұл әдіс бойынша есептеу дәлдігі көп ... ... өмір сүру ... ... ... бөлу ... анықталады;
* көрсеткіштің , басқаша айтқанда, ақшаның уақытша құнын есепке алудың мүмкін еместігі.
Мысал.
Кәсіпорын сауда орталығының құрылысына 250 млн тг ... ... ... пайдаланудан түсетін жыл сайынғы жоспарланған түсім сәйкесінше, 50,100,150 және 200 млн тг ... ... ала ... ... ... ... ... жыл сайынғы кірістерді мәндері бастапқы деңгейге сәйкестендіріледі. Біздің мысалда пайыздық мөлшерлеме 12% тең.
Нақты инвестициялық есепті ... ... ... ... ... шама болып табылады, яғни сырттан беріледі және, мысалы, несиелік пайызға (капиталдың альтернативті құралына) тең болып алынады. Басқа ... ... , ... ... ... ... қойылымның есептік мәселелері кірмейді.
3 ҚАЗАҚСТАНДА ИНДУСТРИЯ - ИННОВАЦИЯЛАУ ЖАҒДАЙЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Сатып алудың негізгі көлемі ... ... ... облыстары және Маңғыстау облысы сияқты аймақтарда шоғырланған.Отандық тауар ... ... алу ... 2010 ... млрд ... ... ... құрады. Отандық өнімнің ұзақмерзімді сатып алуларын ерекше бөліп айту қажет. Ұзақ мерзімдісатып алу құрылымында негізінен, машина құрылысы саласыныңөнімдері жинақталғанын айту ... ... ... ... мен ... қосалқы бөлшектерді, ірі вагон литий,рельс жеткізуге ≪ҚТЖ≫ АҚ арада жасалған шарттар.
Отандық өнімнің ұзақ ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді сатып алуды келісілупроцедурасы жеңілдетіліп, отандық тауар өндірушілермен ұзақмерзімді шарттарды жасасу тәртібі белгіленді.
АҚ ... тобы ... ... 2010 жылы ... ... ... ... ұстаптұруға жұмсалған күрделі жұмсалымдардың ескерілуімен 784,3 млрдтеңгені ... ... бес ... ... еншілес және тәуелдіұйымдарының дамуына болжамалы түрде $40 млрд күрделі салымсалу жоспарланып отыр.
2010 жылдың қорытындысы бойынша ... ... ... ... ... ... шығындардың 43 %құрады. Оның шамамен 197 млрд ... ... ... ... ... ... кен орындарын (Қашаған, , және т.б.) игеруге, 85 млрд теңгесі БӨ>> АҚ инвестициялық бағдарламасын жүзеге асыруға, сондай-ақ ... да жаңа ... кен ... ... ... (т/ж, әуе көлігі, мұнай-газ құбырлары), соның ішінде АҚ, АҚ және АҚ ... ... ... ... ... жалпы көлемі 232 млрд теңгені (күрделішығындардың жалпы көлемінің 30 %) құрады.
АҚ мен АҚ ... ... ... ... ... және таратуға 2010 жылышамамен 66 млрд теңге (8 %) ... ... 2010 ... ... өзге ... салынған инвестициякөлемі күрделі жалпы жұмсалымдардың 19 % (150,5 млрд ... ... ірі ... ... алға ... ... ... табылады. Мұндай жобалар бәсекеге қабілеттіліктіарттыру және әртараптандыру арқылы ел экономикасыныңорнықты әрі теңгерімді өсімін ... ... ... ... саясатын бұдан әрі да қолдау мақсатында Қор өзкүшін шикізат өндірісін жоғарылау межеге көтеруге, сондай-ақҚазақстан экономикасының индустрияландыру ... ... ... ... ... ... жәнеэнергетикалық инфрақұрылымды дамытуға жұмсайтын болады.
2010 жылы Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасыныңқабылдануымен Қор тобы Қазақстанды индустрияландыру картасына ... ... ... іске ... ... деп ... Қордың елдің үдемелі дамушеңберіндегі инвестициялық қызметінің басты бағыттары болып,инфрақұрылымдық, инновациялық және индустриалдық жобалардыңіске асырылуы ... ... ... ... ... картасыныңшеңберінде Екібастұз қ. ЖШС базасында жүк вагондарыөндірісін ұйымдастыру жобасы ... ... іске қосу ... ... ... ... - ... 500 вагон). Бұдан басқа,Алматы қ. Азиада нысандарын электр қуатымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... 2010 ... № 5 ЭГРЭС-1 блогында электр сүзгі пайдалануғақабылданды. Сондай-ақ 2010 жылдың 21 желтоқсанында Бейнеу - ... газ ... ... ... салтанаты өтті.
Жалпы алғанда, 2010 жылдың қорытындысы бойынша Қордыңеншілес компаниялары Индустрияландыру картасының13 инвестициялық жобасы ... ... ... ... ... ... инновациялық жүйенің негізгі элементтерін қалыптастырудың 1-ші кезеңінде (2005-2007ж.ж.) өзіне Ұлттық инновациялық қорды, Ғылыми қорды, технологиялар инжинирингі және трансфертті ... 8 ... ... 11 ... және ... венчурлық қорларды қамтитын қаржылық және инновациялықинфрақұрылым құрылған.Инновациялық инфрақұрылымның қосымша элементтері ретінде 2010-2011 ж.ж. Шығыс-Қазақстан облысында Металлургия ... ... ... ... ж.ж. ... ... энергетикалық хабаның негізінде Мұнай-газ технологиялар орталығы құрылатын ... ... ... тағы да бір ... ... ... ... және энергия тиімділігін арттыру болып табылады.
Қазақстанда шаруашылықтың барлық салдаларында энергияны ... және ... ... арттыру бүгінгі таңда басымдылықты тапсырма болып табылады, оны шешумен энергетикалық, экологиялық және ... ... ... шешілетін болады.
Энергиялық тиімділік өзіне негізгі қорларды жаңғырту, өндірістік персоналдың ... және ... ... арттыру, ауқымды инвестициялар тарту бойынша шараларды қамтуы тиіс. Осыған ... іске ... ... ... ғылыми-техникалық әлеуетті және жаңа инновациялық ойлауды пайдалану, қызметтің мамандандырылған жаңа мамандырылған түрі ретінде энергиялық тиімділіктің ... ... ... ... табылады.
Энергия үнемдейтін технологиялар мен жобаларды экономиканың өнеркәсіптік секторына ендіру көптеген пайда алуды кепілдейді. Жүргізілген зерттеулер энергия үнемдеуші ... ... ... ... ... 5-7 жылға дейінгі мерзімде орнын қайта толтыратындығын көрсетеді. Генерациялайтын жаңа қуаттарды енгізген кезде бұл 2-3 есе көп уақытты ... ... ... үнемдеумен энергиялық тиімділікті арттыру Қазақстанға 2011-2015 ж.ж. кезеңде шартты отының 20-30 миллион тоннадан бастап отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеуді бере ... ... ... құнындағы үлкен энергетикалық құраушы оның қымбаттауына және ізінше, бәсеке қабілетсіздігіне, экспорттық мүмкіндігінің азаюына, ал егер өнім ішкі ... ... ... халықтың әл-ауқатының төмендеуіне әкелетіндігін айта кеткен жөн.
Электрлік және жылылық энергияны тиімсіз және ұтымсыз пайдалану оны ЖЭО, ГРЭС ... ... және ... экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеледі.
Көмірді, мұнайды, газды, электр ... мен ... ... ... ... ... елді ... қамтамасыз етуде мәселелер туғызады себебі экономиканың электрлік және жылу энергиясына деген ... ... жабу үшін ... бар ... қуаттарды, электрлік және жылулық желілерді қайта құрылымдау және ... ... салу ... ... ... барлық дерлік салаларында құрал-жабдықты жаңғыртуға деген аса үлкен қажеттілік бар. Біздің еліміздің өнеркәсіптік сектор энергия сыйымдылығы жағынан ЕО ... ... ... 5 есе көп. ... Мекемелердің (мектептер, аурухзаналар т.б.) едәуір үлесі, сондай-ақ тұрғын ғимараттар тиімсіз энергиямен жабдықталған және жаңартуды қажет етеді.
Министрлік және жаңа заң ... ... ... ... таңда Индустриалды аймақта жалпы сомасы 170 млрд. артық теңгеге 39 жоба ... 7500 ... ... орындары құрылатын болады. Жыл сайын жалпы сомасы 105 млрд.теңгеге өнім өндіру жоспарлануда.Индустриалды ... ... ... ... тағы бір ... ... қамтуды дамыту болып табылады, оның процестерін құқықтық реттеу үшін үкіметтің 10-нан астам актілері әзірленген және бекітілген.
Барлық субъектілер үшін тауарларды, ... мен ... ... ... есептеудің оңтайлы және неғұрлым объективті әдістемесін анықтауда Қазақстандық қамту есебі және тауардың шыққан елін анықтау, тауардың шығуы ... ... ... ... және ... ... шығуы туралы сертификатты ресімдеу, куәландыру және беру бойынша Ереже, сондай-ақ жер ... ... ... ... ... ... ... шараларды күшейту бойынша іс-шаралар жоспары бекітілген.Базасында 4360 тұтынушы-кәсіпорын және 364 ... ... ... ... Қазақстандық өндірушілер шығаратын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай тізімі құрылған (МСБ субъектілерінің үлесі 95% ... - ... ... ... сертификаттау жүйесі ендірілген, оның болуы отандық тауар өндірушілеріне қосымша жеңілдіктерді қарастырады.
2010 жылғы жоспарланған шекке қол жеткізілді - жүйе ... ... ... ... мен қызметтерін сатып алудың жалпы көлемінде қазақстандық қамтудың үлесі 60% құрады.
Нәтижесінде жалпы сомасы 909,2 млрд. теңгеге 960 меморандум, жалпы ... 747,7 ... ... 11 мыңнан астам келісім-шарт жасалды.
интернет-порталы іске қосылып, онда мемлекеттік мекемелер мен ... ... ... мен ... ... алу ... ... егер бастапқыда инвестицияны жүзеге асыру жетекшілері өз ... ... ... шешім қабылдай алатын кәсіпорынның жұмысы болып көрінсе, онда мұндай жағдайда ең ... ... ... ... ... ... ... инвестициялардың жүзеге асырылмауы да өзінше бір стратегия. Инвестициялық стратегиясы деп ұзақ мерзімді мақсаттар кешені және оларға ... ... ... ... ... түсініледі.
Елімізде индустриалды-инновация дамудың дұрыс жолдарының бірі. Индустриалды-инновацияны дамыту мен оны жүзеге асыруда инновациялық қордың рөлі ерекше. ... ... ... дамытуға арналған барлық алғы шарттар бар: ғылыми әлеует, инновациялық және қаржылық инфрақұрылым, инновациялық ... Бұл ... мен ... ... ... ... гранттердің бөлінуін, сонымен бірге өндірісте инновациялық жобалардың іске асырылуы мемлекеттік - жекеменшік әріптестік тәсілдерінің кеңінен қолдануын көздейді. Ұлттық ... қор ... ... ... ... ... идея мен үлгі ... бастап өндірістің кеңейтуіне дейін. Ұлттық инновациялық қордың ... ... - жоба ... 49 ... ... ... инвестиция салу.
Жалпы қазіргі таңда индустриалды-инновация картасы - елімізде жағымды инвестициялық ахуал, бизнеске қолайлы ... ... ... ... ... ... ... еліміздің қаржы-несиелік, фискалдық, тарифтік экономикалық саясат заманауи талаптарға сай бола ... ... ... тек ... қоймай, қаржы және қаржылық ресурстар бойынша қол ұшын созып келе жатқанын да айта кетуіміз керек. ... ... ... ... ... ... іске ... отыр. Олар - инвесторларды, инноваторларды, экспорттаушы компанияларды қолдауға бағытталған және мен ... ... ... ... 75 ... жоба іске ... бұл дегеніміз 114 млрд теңгенің инвестициясы игеріліп, 10 мыңға жуық ... ... ... ... атап ... 2010 жылы экономикадағы өсімнің жеті пайызын осы жылы іске қосылған жаңа ... ... ... ... Ал биылғы жылы осынау индустриалды дамудың ... ел ... тағы да 2,6 ... ... ... деп ... Қазақстанның жолы - индустриалды инновациялық дамудың кең арнасына айналып отыр.
Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының негізінде ағымдағы жылдың ... ... ... іске ... ... ... бес объекті өз ісін бастады.
Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуда инновациялық жобаларды қажет ететін өнеркәсіптің ... ... да жоқ ... Біз ... ... және ... осы ... ресурстарымыз бар. Еліміз агроөнеркісіптік қуаттардың жетілдіру мен асыл тұқымды шаруашылықтардың дамытуымен айналысуы керек. Сонымен ... тек ... ... ғана ... ауылшаруашылық өнімнің терең өңделуіне ерекше назар аударуы өте ... Бұл үшін ... ... ... ... ... егін шаруашылығы аймағында жоғары өнімділікті қамтамасыз ете алатын ииновациялық энергия және су сақтайтын ... ... ... Келесі маңызды сала - бұл металлургия өнеркәсібі. Бұл жерде шетелге металл сынығын сату емес, түпкілікті өнім ... ... ... ие. Біз ... ... да артта қалмауымыз керек. Сонымен қатар энергия сақтау,био және ... ... ... ... маңызды. Үлкен ғылыми әлеует химия өнеркәсібінің дамытуында да сақталады. Біз үшін перспективті салаларды ... алу және әрі ... осы ... ... ... ... ... дамуға қол жеткізуге болады.
Қорыта келе, мен осы курстық жұмысымды жаза келе инвестициялық жобалардың тиімділігі қалай анықталады және осы процесс қалай ... ... ... ... Жалпы алғанда, егер инвестициялық жоба өте нақты анықталып бағаланса, онда оның экономикаға әкелетін әсері жағымды болады. Сонымен қатар, осы ... ... ... ... ... бір қаражаттар сомасын сала отырып, болашақта өз пайдасын екі немесе одан да көп ... ... ... жобаны бағалаудың көптеген әдістері бар және олардың әр қайсысының өзіне тән ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Яғни инвестор ... бір ... ... ... ... ... экологиялық, әлеуметтік және тағы басқа факторларды ескере отырып, өзіне сәйкес келетін бағалау әдістерін ... ... ... ... ... ... әлі ... олар көбінесе химиялық, металлургия, құрылыс материалдары өндірісіндегі жобалар болып ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан жартылай болса да, қолдап және қаржыландырылуы керек. Өйткені бұл жобалар, біздің экономикамызды әрі қарай дамытады және халық тауарларына ... ... ... ... ТІЗІМІ
- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ... ... ... . ... ... Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 29 қаңтар 2010 жыл.
- Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін индустриалды-инновациялық даму стратегиясы;
- Қазақстан ... 2030 ... ... даму ... Ұлттық әл-ауқат Қоры>> АҚ-ның 2010 жылдық есебі
- Омарова А.К. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу: Оқулық - ... ... ... ... Кадерова Н.Н., Макенова А.А., Әбуова Ж.М. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу. Оқулық - ... ТОО , 2011. -570б.
- ... А.С. ... қаржыландыру және несиелеу: Оқулық - Алматы: Экономика,2011-280б.
- Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау: Оқу құралы. - ... ... ... Н.В. . М.: ... ... ... Б.А. Бағалы қағаздар нарығы: Оқу құралы. - ... ... 2010. - ... ... Э.С., ... С.Н. Қаржылық менеджмент: Оқу құралы. - ... ... ... ... Б.С. Қаржылық талдау: Оқулық. - ... ... 2008 ... ... К.Ш., ... Э.т., ... Ж.Г. ... қаржылық жағдайын талдау. - Алматы: Экономика, 2001. - 291-305 бб
- Полтерович В.М. Проблема ... ... ... ... // ... и ... методы. - 2009.№2,3-18
- Супугалиева Г.И. Банк аясындағы инвестициялау. // Хабаршы-Вестник,№3 2010. - 26-29 ... ... М.К. ҚР-ң ... қызметінің талдауы. //Хабаршы-Вестник, №5 2009 - 69-71 бб.
- Қалдияров Д.А. Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемемлері туралы. // ... ... №6 ... - ... www.google.kz
- www.afn.kz
- www.sk.kz
- www.nationalbank.kz
Қосымша №1
Аймақ
Жасалған шарттардың жалпы сомасы және ҚҚ болжанып отырған ... ... ... ... ... үлесі
Ақмола облысы
29,6
68
21,1
72
6,8
57
1,7
66
Ақтөбе облысы
41,3
59
28,1
73
9,4
23
3,8
45
Алматы облысы
30,8
37
9,2
54
17,8
23
3,8
62
Атырау облысы
95,6
70
87,2
70
4,5
57
3,8
80
Батыс Қазақстан облысы
33,5
62
24,6
68
7,4
36
1,5
81
Жамбыл облысы
8,1
74
5,2
78
1,7
52
1,2
88
Қарағанды ... ... ... ... ... облысы
154,9
58
91,8
70
52,7
30
10,4
90
Павлодар облысы
189,5
71
94,5
56
12,1
45
82,9
92
Солтүстік Қазақстан облысы
15,6
31
12,7
20
1,5
78
1,3
80
Шығыс Қазақстан облысы
29,2
48
14,7
43
11,0
43
3,5
88
Астана қаласы
958,4
63
338,3
56
235,9
43
384,2
81
Алматы қаласы
721,1
51
399,4
44
229,1
52
92,6
82
Импорт
653,8
17
422,3
13
182,9
29
48,6
13
Жиыны
3 305,9
50
1 843,4
49
800,4
41
662,0
77
Кесте 1. - ҰӘҚ>> АҚ ... ... ... ... ... млрд ... ... ҰӘҚ>> АҚ-ның жылдық есебі.
Қосымша №2

Жобаның атауы
Жобаның іске асырылуына
жауапты компания
Инвестициялардың
жалпы көлемі
Соның ішінде
2010 жылы
игерілгені
1
Біріктірілген газ-химия кешенінің құрылысы
... ... ... - Шымкент газ құбырының құрылысы
ҰК>> ... ... ... жылына 180 мың тоннаны құрайтын
күкірт қышқылы зауытын ... ... БК>> ... ... өзенінде Мойнақ ГЭС құрылысы
АҚ
45 327
11 447
5
Балқаш ЖЭС ... ... ... 474
6
Жетіген - Қорғас темір жол желілерінің құрылысы
ҰК>> АҚ
124 477
34 265
7
Кернеу ... 500 кВ, 220 кВ ... ҰЭЖ ... 500 кВ Алма ...
... ... ... ГЭС қуатын беру сызбасы
АҚ
9 196
224
9
Атырау МҚӨЗ қайта құру және жаңғырту
ҰК>> АҚ
171 216
2 364
10
Алматы қ. мен Алматы ... ... ... (,
,,, ,, ,, , , , )
АҚ
54 656
22 011
11
Электровоздар өндірісін ... ... ... қ. ... ... өндірісін
ұйымдастыру
ҰК>> АҚ
7 811
214
13
Фосфорит концентратын шығаратын суспензия-флота-
ция фабрикасының құрылысы
ЖШС
18 741
-
14
Өзен - Түркменстанмен мемлекеттік шекара жаңа
темір жол желісінің ... ҰК>> ... ... ... ... ... ... жол битумда-
рын шығару
ҰК>> АҚ
39 094
736
16
Қазақстан ұлттық электр желісін ... II ... ... 625
208
17
Екібастұз ГРЭС-1 кеңейту және қайта құру
ЖШС
166 021
15 666
18
Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру
... ... ... ЖШС ... ... ... ... шығаратын өндіріс орындарын құру

6 740
1 020
20
Шымкент қ. АҚ ... ... ... ... 667
-
21
Шардара ГЭС жаңғырту
АҚ
13 583
1 694
Жиыны:
2 051 169
134 816
Кесте 2. - Қазақстанның индустриаландыру картасының 2010 - 2014 жж. ... ... млн ... ... ҰӘҚ>> ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық жобалаудың теориялық және ғылыми-практикалық проблемаларын және оның Қазақстан экономикасының экономикалық өсуі жағдайындағы ролін зерттеп, соның негізінде инвестициялық жобалаудың басқару тиімділігін жетілдіруге байланысты ұсыныстар жасау76 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Рынокты сегменттеу22 бет
Тауардың өмірлік цикл кезеңдері. Өндіріс. Өнімді сатып өткізу23 бет
Тауардың өмірлік циклдері18 бет
«Тауардың өмірлік циклдері»7 бет
«Қырымның қырық батыры» жырлар циклінің зерттелуі, тарихи орны55 бет
Есеп циклі және қаржылық есепті дайындау12 бет
Жобаның өмірлік циклі6 бет
Менің өмірлік жоспарым6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь