Автоматты технологиялық және химиялық реакторлы процесс

Кіріспе
1 Жалпы тарау. Магистралдіқ құбырлардың автоматтандыру мәселесін анализдеу және зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1 Мәселенің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Зерттеу объектінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 Арнайы тарау (құру). Магистралдіқ сорғыштарды автоматизациялау үшін ТҚК таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Мұнайдың физика.техникалық және реологиялық қасиеттері
2.1.1Мұнайдың физика.техникалык қасиеттері ... ... ... ... ... ... ...
2.1.2 Мұнайдың реологиялық қасиеттері
2.2 Магистралдік құбырлардың негізгі кешендері мен жасақтары
2.2.1 Мұнай айдаудың технологиялық схемасы
2.2.2 Құбырдың сипаттамалары
2.2.3 Құбырдың есептік ұзындыгын анықтау. Ауытқу нүктелері
2.2.4 Құбырдың экономикалы ең тиімді диаметрін анықтау
2.3 Құбырлардағы апаттар, оларды байқау және жою
2.4 Мұнай және мұнай өнімдерінің жоғалуын классификациялау
2.5 Аса жоғары қысымдардан мұнай өткізгіштерді сақтау
2.6 Басқару обьектісінің қысқаша сипаттамасы
2.7 Іс жүзіндегі басқару және бақылау практикасы
2.8 ЛПДС Кенкияк басқару объектісі ретінде
2.8.1 Мұнай айдау агрегаттарын басқару
2.8.2 Мұнай айдау агрегаты мен сорап станция жұмысының автоматикалық бақылауы
2.9 Магистралды сораптарды манометрлік режиммен тиімді басқарудың математикалық моделденуі
2.10 Сораптық станциялардың имитациялық моделденуі
2.11 Магистралды сорап агрегаттарының автоматикалық қорғауы
2.12 Магистралды сораптарда қысымды тиімді таратудың имитациялық моделденуі
2.13 Автоматандыру схемасын бейнелеу
2.14 Жүйені ақпаратпен қамтамасыз ету
2.15 Жүйені техникамен қамтамасыз ету
2.15.1 КТС автоматикасының микропроцессорлық техникалық таңдауы
2.15.2 Оператор.технологтың пультін таңдау
2.16 Бағдарламамен қамтамасыз ету жүйесі


ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Автоматизация автоматтандырылған баскару жүйесінің электронды есептегіш машинасымен пайдаланып қолдануды ұсынады.
Автоматизация жоғары өнімділікті алуға, экономикалық және социалдық тиімділік жеңісін көтеруге мүмкіндік береді.
Негізгі талаптар, яғни мұнайгазбен қамтамасыз ету жүйесімен көрсетілген сенімділікпен және тоқтамастан мұнайды тұтынушыға барлық технологиялық кешендерде қауіпсіздік және үнемді жұмыста жеткізуді талап етеді. Автоматизация жоғарғы деңгейде болғанда осы талаптар орындалуы мүмкін. Өндірістік объектісінің мұнай көлігі үлкен әртүрлілікпен және үлкен ара қашықтықта сипатталады. Сонымен қатар олар бір-бірімен технологиялық байланыста және пайдалану үрдісінде бір-біріне әсер етеді. Мұндай құрылымдар күрделі және біруақытта бір-бірімен байланысты, жұмыс жүйесінде оларға операциялык басқару сенімділігін және жетілдірілген автоматика құрылғысын және есептегіш техникасын талап етеді.
Айдау станциясы - бұл күрделі инженерлік жасақтар кешені, айдайтын өнімі магистралдық кұбырға жіктеледі. Жалпы осы тапсырмаларды магистралды сорап агрегаты, көмекші жасақтар кешенімен және автоматизация аспаптар көмегімен орындайды.
Жабдық құрамы, сондай-ақ автоматизация көлемі құбыр арқылы мұнай айдау тәсіліне байланысты. Мұнай айдау тәсілін 3 түрге ажыратамыз: тізбекті, сорап станциясының бір резервуарынан кейінгісі, сораптан сорапқа қосылған резервуар. Барлық айдаудың үш тәсілі дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде қарастырылған.

Магистралды мұнай құбырларында сораптық станция ортадан тепкіш сораптарымен жабдықталады. Айдаудың қайталанатын құбылысы әдетте 3-4 тізбектей қосылған сораппен қондырылады, ондағы біреуі сақталған қор.
Берілген дипломдық жобада тіректі сораптың автоматизация үлгісінің жұмысы игерілген, автоматизация кұрылғысының спецификациясы ұсынылған.
Сонымен қатар VISSIM қолданбалы бағдарламаның пакетінде динамикалык; бағдарламалау есебінің көмегімен сораптарга тиімді қысымның таратылуы өңделген және есептелінген.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. В.А. Бунчук «Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа», Изд.: «Недра» Москва 1977г.

2. А.М. Лобков «Сбор и транспорт нефти на промыслах», Государственное научнотехническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, «Москва»1955г.

3. В.Ф. Новоселова «Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа», Изд., «Недра» Москва 1992г.

4. Журнал «Системная интеграция, нефтегазовая промышленность»
5. Г.С. Лутошкин «Сбор и подготовка нефти, газа и воды к транспорту», Изд., «Недра» Москва 1972г.

6. В.Б. Галлеев «Магистральные нефте-продуктопроводы», Изд. «Недра» Москва 1976г.

7. «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефте-проводов» Изд., «Недра» Москва 1976г.
        
        АННОТАЦИЯ
В данном дипломном проекте разработана система автоматизации магистральных насосов в условиях ... ... ... ... и ... охраны труда и экологии. В специальном разделе проекта рассмотрен технологический процесс нефтеперекачивающей станции и вспомогательного ... а ... ... управления ими. Составлена имитационная модель насосной станции и математическая модель оптимального манометрического режима магистральных насосов, разработана ... ... ... ... ... по ... разделу и рассмотрены вопросы по охране труда и экологии.
АНДАТПА
Берілген дипломдық ... ЛПДС ... ... сорап агрегаттарын автоматты басқару сұақтары қарастырылады
Тіректі ... ... ең ... ... мен ... тарату көрсетілген.
Технологиялық бөлімде мұнай айдау станциясының, көмекші автоматты құрылғылардың жұмыс тәртібтерінің барлық түрі қарастылған және бұрын елеулі станцияны ... және ... ... қарастырылған.
Арнайы бөлім келесі тараулардан тұрады: тіректі сорап агрегаттары басқару обьектісі ретінде, станция мен ... ... ... ... ерекшеліктері көрсетілген; басқару есебін құрастыру, динамикалық бағдарламалау әдісі көмегімен қысымды ең тиімді есеппен тарату, VISSIM қолд
THE ... the given degree project the system of ... of main pumps in ... ЛПДС is developed. Are executed special, economic both section of ... of work and ecology. In special section of the project ... process of station and ... and also process of ... by them. The ... model of pump station and ... model optimum of a mode of main pumps is made, the circuit of ... of main pumps is ... accounts on economic section are executed and the ... on ... of work and ecology are ... ... автоматтандырылған баскару жүйесінің электронды есептегіш машинасымен пайдаланып қолдануды ұсынады.
Автоматизация жоғары өнімділікті алуға, экономикалық және социалдық ... ... ... ... ... ... яғни мұнайгазбен қамтамасыз ету жүйесімен көрсетілген сенімділікпен және тоқтамастан мұнайды тұтынушыға барлық технологиялық кешендерде қауіпсіздік және үнемді жұмыста жеткізуді ... ... ... ... ... ... осы ... орындалуы мүмкін. Өндірістік объектісінің мұнай көлігі үлкен әртүрлілікпен және үлкен ара ... ... ... ... олар бір-бірімен технологиялық байланыста және пайдалану үрдісінде бір-біріне әсер етеді. Мұндай құрылымдар ... және ... ... ... ... ... оларға операциялык басқару сенімділігін және жетілдірілген автоматика құрылғысын және ... ... ... ... ... - бұл ... ... жасақтар кешені, айдайтын өнімі магистралдық кұбырға жіктеледі. Жалпы осы ... ... ... ... ... жасақтар кешенімен және автоматизация аспаптар көмегімен орындайды.
Жабдық құрамы, сондай-ақ автоматизация көлемі ... ... ... айдау тәсіліне байланысты. Мұнай айдау тәсілін 3 түрге ажыратамыз: тізбекті, сорап станциясының бір резервуарынан кейінгісі, ... ... ... ... Барлық айдаудың үш тәсілі дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде қарастырылған.
Магистралды мұнай құбырларында сораптық ... ... ... ... ... ... ... құбылысы әдетте 3-4 тізбектей қосылған сораппен қондырылады, ондағы біреуі сақталған ... ... ... ... сораптың автоматизация үлгісінің жұмысы игерілген, автоматизация кұрылғысының ... ... ... ... VISSIM ... ... пакетінде динамикалык; бағдарламалау есебінің көмегімен сораптарга тиімді қысымның таратылуы өңделген және есептелінген.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 ... ... ... ... ... ... ... және зерттеу.........................................................
1.1 Мәселенің қойылымы........................................................................
1.2 Зерттеу объектінің сипаттамасы........................................................
2 ... ... ... Магистралдіқ сорғыштарды автоматизациялау үшін ТҚК таңдау ....................................................
2.1 Мұнайдың ... және ... ... ... ... ... реологиялық қасиеттері
2.2 Магистралдік құбырлардың негізгі кешендері мен жасақтары
2.2.1 Мұнай айдаудың технологиялық схемасы
2.2.2 Құбырдың сипаттамалары
2.2.3 Құбырдың есептік ұзындыгын ... ... ... ... ... ең ... диаметрін анықтау
2.3 Құбырлардағы апаттар, оларды байқау және жою
2.4 Мұнай және мұнай өнімдерінің ... ... Аса ... ... мұнай өткізгіштерді сақтау
2.6 Басқару обьектісінің қысқаша сипаттамасы
2.7 Іс жүзіндегі басқару және бақылау ... ЛПДС ... ... объектісі ретінде
2.8.1 Мұнай айдау агрегаттарын басқару
2.8.2 Мұнай айдау агрегаты мен сорап станция ... ... ... Магистралды сораптарды манометрлік режиммен тиімді басқарудың математикалық моделденуі
2.10 Сораптық станциялардың имитациялық моделденуі
2.11 Магистралды сорап агрегаттарының автоматикалық қорғауы
2.12 ... ... ... ... таратудың имитациялық моделденуі
2.13 Автоматандыру схемасын бейнелеу
2.14 Жүйені ақпаратпен қамтамасыз ету
2.15 Жүйені ... ... ... КТС ... ... техникалық таңдауы
2.15.2 Оператор-технологтың пультін таңдау
2.16 Бағдарламамен қамтамасыз ету жүйесі
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 МАГИСТРАЛДЫҚ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... қойылымы
Жобаның мақсаты. Берілген дипломдық жобаның мақсаты магистралдық ... ... үшін ... ... қурылғыларын және микропроцессор техникасын таңдау.
Қойылған жобалау мақсаты бойынша келесі тапсырмаларды орындау ... ... ... ... ... беру;
* Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттерін сипаттау
* Мұнайды құбыр арқылы тасымалдау процесінің жолдары
* Құбырлардағы апаттар, ... ... және ... тәселдері
* Мұнай және мұнай өнімдерінің жоғалуын классификациялау
* КТС автоматикасының микропроцессорлық техникалық ... ... ... ... ... техникамен қамтамасыз ету
* Бағдарламамен қамтамасыз ету жүйесін сипаттау
* Экономикалық тарау бойынша берілген тапсырмаларды орындау
1.2 Зерттеу объектінің сипаттамасы
Магистралдік ... ... ... кешендерінен турады:
* -Kipic құбырлары, бастапқы құбыр құрлысымен мұнай көзін байланыстырады. Осы құбырлар ... ... ... ... ... ... ... мұнай айдалынады.
* -Бастапқы айдау станциясы. Магистралді құбыр ... ... ... ... және ... ... ... салып келесі станцияға айдайды.
* -Аралық айдау станциясы, алдыңғы станциядан келген ... ары ... ... ... ... ... мұнай құбырының ең күрделі кешендік жасақтары болып келеді. Бастапқы айдау станциясы мұнайды қабылдау үшін және оны ... ... ... ... ... ... станциясының технологиялық жасақтауының құрамына: резервуарлық парк, тіректі насос, мұнай торабын есепке алу, магистральдік насос, қысым ретеуіш торабы, ылай ... ... ... ... ... және де ... құбырлар кіреді. Аралық айдау станциясын жол құбырларына гидравикалық есепке сәйкес орналастырады. Айдау станция арасындағы бipiншi ... үшін - 200 км, ал ... ... үшін 50 - 100 км ... орналастырылады. Аралық айдау станциясының құрамына: резервуар паркі, тіректі насос және мұнай торап есепке алу ... ... ... 400 ден 600 км ... үлкен аралық участігінде эксплуатация ұйымдастырады. Бастапқы эксплуатациялық участкілерінде мұнай айдайтын станциялар орналасқан бірак, олардың резервуарлык паркінің сиымдылығы аз ... ... ... станцияларында технологиялык жасақтаудан басқа механикалық ұстахана, төмендету подтанциясы, котельный, кешенді сумен ... ... ... және ... ... ... үйлер мен мәдени-тұрмыс жасақтары кіреді.
Сорапты станциялар сорап жабдықтарымен және қуаты бойынша мың киловатт ... ... ... ... ... ... ... автоматика және телемеханиканы қолдануда. Трасса бойынша тізбекті ... ... ... мұнай өнімдері мұнай құбырының соңғы пунктінде тоқтайды. Айдаудың соңғы пункті болып мұнай өңдейтін завод немесе ... ... ... ... АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН ТҚК ТАҢДАУ
2.1 Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері
2.1.1 Мұнайдың физика-техникалык қасиеттері
Мұнай-сұйық каустобиолиттер қатарына жататын табиғи ... ... ... ... жене коңыр қышқыл, кейде қара түсті болып келетін, өзіне тән иісі бар, ультракүлгін сәуле ... ... ... ... мен ... ... ... қасиетіне байланысты болады, және мұнай мен байланысты жұмыстар.
Мұнай айдағанда жэне сақтағанда абсолютті және салыстырмалы Т өлшем ... ... ... ... тығыздығы 0,7 мен 1,07 аралықта болады.
Салыстырмалы тығыздық дегеніміз бірдей жағдайда мұнайдың ... су ... ... - ... ... ... берілген абсолюттік тығыздыкты мына формуламен анықтауға болады:
= (1.1)
бұл жерде және 293К- температурасында сұйықдың ... ... ... ... ... ... тұтқырлығы температураға тәуелді болады. Есептеу жағдайларда лабораториялық зерттеулердің нәтежесінде алынған тұтқырлық температура қисығын пайдалану қажет. Тұтқырлы-температура графигі болмаса, онда ... ... ... мына ... ... ... анықтауға болады:
(1.2)
ν
1143000-27749500990600-42989500
274320028384500 B
9906007874000 T
Сурет 1 - Мұнай тұтқырлығының ν температураға Т тәуелділігі
Рейнольдс - Филонов
ν ₌ νe , ... ₌ ν1 exp ( ... ν- Т ... берілген кинематикалык тұтқырлық коэффиценті;
v- температурасында берілген кинематикалық тұтқырлық коэффиценті;
Егер екі ... ... ... ... ... ... ... келтірілген өрнектер арқылы анықтауға болады. Бұл жерде ... (ASTM) ең, ... ... ... табылады, бірақта ол өте күрделі келеді. Сондықтан барлық аналитикалық шешімдерді қабылдауға 1, 2 -ші формулаларды қолданады. Сырткы ауа температурасында кейбір ... ... өте ... ... ... ... қолдану үшін оны қыздыру керек. Кыздыру процесске байланысты жылу есептеулерін өткізу үшін λ жылуөткізгіштікпен меншікті жылу сыйымдылық коэффиценттерін білу қажет.
- ... ... ... мына ... анықтайды:
(1.6)
мұндағы -293К температурасындағы мұнай тығыздығы;
Т-мұнай температурасы бұл аналитикалык өрнек 10% ... 273-475 К ... ... әділетті болады.Мұнайдың меншікті жылу сыйымдылығын барлык процесстерді айдау мен сақтау кездерінде тұрақты қысымда алынады. Ол мына аралықта 1,16 : 2,5 ... ... оны ... ... ... К) тең деп ... Нақты есептеулер жүргізгенде Крег формуласын қолдануға болады:
(1-7)
Мұнаймен жұмыс істегенде қиындататын спецификалық қасиеттер бар. Ең басты ... ... ... , ... булану касиеттері және қоршаған ортаға зияндылығымен.
Өртке қауіптілігі. Мұнай жанар заттарға жатады, ауаның қалыпты құрамында өзінен-өзі жануы ... Өрт көзі оңай ... ... тез әсер етеді. Оның көрсеткіштері будың тез және өзінен өзі жану болып табылады.
Газдың жану температурасы - өте ... ... ... жанатын заттың үстінгі қабатында газ немесе бу қалыптасады, будың жану температурасы өте ... ... өрт көзі ... ... ... оның ... ... қалыптасқан жоқ. Жану температурасы қалыптасқан жағдайда жану процессі қалыпты болады. Қызып өзінен өзі жанғанда от және от ... ... ... реакция жылдамдыгы өседі де жанупрцессі от жалынымен аякталады.
Электірлену. ... ... деп - ... ... ... газ ... ... емес заттардың бір - бірімен үйкеліс кезінде ... ... ... ... бензин, керосин, мұнай газдарының құбыр арқылы тасымалдағанда және сақтағанда, ... жол ... ... ... ... статикалық электрөлшену кездеседі. Мұнай өнімдері жақсы ди-электрик болганмен, олар электр зарядтарын кеп уакытта сақтап калады.
Мұнай егер ... ... ... ... ... ыдыс ... потенциал алса жерлестіру заттары арасында ұшқын разряды ... онда жану ... мен ... ... статикалық электрленуді жинамау үшін оларды жақсылап жерлестіру керек.
Булануы: Ашық ... жеіл ... ... ... ... ... айналып қоршаған ортаға тарайды. Мұндай жағдайда мұнайдың сапасы төмендейді жалпы ... ... ... ... ... ... қаныққан будың қысымына байланысты.Қаныққан будың қысымы үлкен болса, онда мұнай өнімінің булануының, ықтималдығы көп. Қаныққан будың қысымы мұнай өнімінің ... ... ... тәуелді болады.
Температураның өсуіне байланысты қаныққан будың қысымы өседі.
Қаныққан будың қысымын экспериментальді түрде анықтайтын аспаптардың түрі көп.
Мұнай ... ... ... ... температурасы немесе бершген температурадағы графигі немесе жартылай эмпирикалык формуласындағы тәуелділігі арқылы анықтауға болады.
2.1.2 ... ... ... ... байланысты ағыстардың сипаттамасын реологиялық деп атайды. Құбырдағы ... ... ... үшін ең маңызды реологиялық қасиеттері, градиент жылдамдығынан құбырдың радиусымен сұйықтың ... ... ... ... күші ... болып табылады.
Төмен дәрежедегі парафин және парафинистік мұнай үшін жоғарғы температурадағы Ньютонның эксперименталды жүзінде алынған судағы тәуелділікті колданамыз:
(1.8)
мұндағы
- ... ... ... ... 2 - Әр ... сұйықтар үшін кернеу жылуының жылдамдық жылжуына тәуелділігі
Көптеген сұйықтарда ... τ ... dv/ dr ... ... μ ... ... деп ... және олар үшін графикалық көрсеткіш осы тәуелдлікте бастапқы ... ... ... ... (3) ... көптеген сұйықтардың соның ішінде жогаргы парафинистік мұнайларында, салыстырмалы түрде жоғары емес температуралар Ньютон заңына сүйенбейді. Бұндай сұйықтарды ... емес деп ... ... ... ... ... (2) деп ... болады. Кең диапазонда псевдопластик үшін техникалық есептерден, кернеу дәреже ... ... ... жылдамдык. мына түрде қолданылады:
(1.9)
мұндағы k,n-берілген сұйықтық үшін тұрақты коеффициентер, ... ... ... ... ... ағыс ... деп , ал k- ... деп атайды. Ньютондык сұйықтық үшін n=1, k= және (1.9) өрнектен (1.8) өрнекті ... ... ... ... деп ... ... үшін n

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
компрессорлық қондырғылардағы газ турбиндік қондырғыларды автоматтандыруды жобалау41 бет
Мыс электролит шламдарын сілтісіздендіру процесінің басқару жүйесін зерттеу67 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь