«Халық банкі» АҚ-ның құрылу тарихы, акционерлері және қаржы ұйымдары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ
БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕСЕБІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

6
1.1 Коммерциялық банктердің несиелік операциялары 6
1.2. 1.2 «Халық банкі» АҚ.ның құрылу тарихы, акционерлері және қаржы ұйымдары
14
1.3 Банктің қаржылық. шаруашылық нәтижесін талдау 16
2 БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ . НЕСИЕЛІК
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ЕСЕП ЖАСАУ
24
2.1 « Халық банктің» несиелік құрылымы мен құрамын талдау 24
2.2 Банктің несиелік қоржынын бағалау 41
3 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ. НЕСИЕЛІК САЯСАТЫН БАСҚАРУДЫ ЖАҚСАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
46
3.1 «Халық банкі » АҚ.ның бөлімшесінің қаржылық. несиелік жағдайын жақсарту бойынша шаралар
46
3.2 Несиелік тәуекелді төмендетудің банк қызметінің тиімділігіне әсері 49
ҚОРЫТЫНДЫ 55
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 59
ҚОСЫМША А 61
ҚОСЫМША Б 62
ҚОСЫМША В 63
КІРІСПЕ
Қазіргі кезде экономиканың нарықтық қатынасқа көшуіне байланысты нарықтық субьектілердің еркіндігі жоғарылап, экономикалық және заңдылық жауапкершілігі артты. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық тұрақтылығының мәні бірдей өсті. Мұның бәрі олардың қаржылық жағдайын бағалау рөлін арттырды: ақша құралдарын орналастыру мен пайдалану.Ондай бағалаулардың нәтижелері ең алдымен банктің алдағы қызметіне, меншік иелеріне, кредиторларға, инвесторларға, жеткізушілерге, менеджерлерге және салық органдарына керек. Берілген жұмыста банктің несиелік тәуекеліне сипаттама беріледі және талданады.
Банк - клиенттердің ақшасымен жүргізілетін бизнес жүйесі. Сондықтан, клиенттермен бірге ақша табуға тырыса отырып, олардың да өз бизнесін дамытуына жағдай жасайды. Бұл банкке де, клиенттерге де пайдалы, үнемі жаңа банк өнімдерін енгізіп отырады, олай етпесе, барлық артықшылықтарын жоғалтып алуы мүмкін. Сол себепті, банк өзінің жұмысын әрқашанда жаңартып, әр - түрлі акциялар жүргізеді, жаңа технологияларды енгізіп отырады.
Коммерциялық банктер өздерінің ресурстарының жетіспеушілігінің орнын толтыру үшін Орталық банктен қарыз алады. Біздің республиканың банктік тәжірибесінде бұл жиі болатын құбылыс. 2005 – 2007 жылдары коммерциялық банктер өздерінің ресурстарының 60 пайызын Ұлттық банкінің орталықтанған несиелері есебінен толтырды. Сөйтіп, Ұлттық банкінің несиелері банктердің ресурстарының тұрақты көзіне айналды.
Коммерциялық банктер өз қызметі барысында Ұлттық банкінің заңдары мен ережелеріне сүйенеді. Ұлттық банк және коммерциялық банктер бір – бірінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Қазақстанда коммерциялық банктердің даму қарқыны жоғары деп айтуға болады. Себебі, қазіргі кезде осы банктердің жоғары деңгейге жетіп дамуына байланысты ел экономикасына да, жағдайы да жақсаруда. Банктердің барысындағы бәсекелестіктің арқасында әрбір банк бәсекелестікке бейім келеді. Әр - түрлі акциялар жүргізу арқылы клиенттерді өздеріне тартады.
Банктердің несие жүйесі қазіргі уақытқа дейін ұзақ тарихи дамуда және де ол нарықтық экономиканың талаптарына сай өзгеріп отырады. Қазіргі несие жүйесінде мынадай үш негізгі буын бар:
1) Орталық банк;
2) Коммерциялық банктер;
3) Маманданған несие – қаржы институттары.
Қазіргі коммерциялық банктер несие – қаржы мекемелерінің әмбебап сипаттағы түрі. Ол халық пен кәсіпорындардан салымдар қабылдап несие беріп қана қоймай сонымен қатар клиенттерге қаржылық қызмет көрсетеді. Коммерциялық банктердің операциялары пассивті және активті болып көрінеді.
Қазақстанда коммерциялық банктер екінші деңгейдегі банктер болып табылады. Коммерциялық банктер ссудалық капитал нарығының әр түрлі секторларында әрекет етуші көп қызметті мекемелер болып табылады. Олар кәсіпкерлік тәжірибеде танымал қаржылық операциялар мен қызметтердің басым бөлігін орындайды. Коммерциялық банктер дәстүр бойынша кез келген елдің несие жүйесінің барлық жүйесі рөлін атқарады.
Олар бұрынғысынша үкіметтің, іскер топтардың және миллиондаған жеке тұлғалардың салымдарын жинақтаушы қаржы орталығы болып табылады. Ссудалық және инвестициялық банктер әртүрлі қарыз алушылар үлкен өз қорларына жол алады.
Берілген жұмыстың негізгі мақсаты – «Халық банкі» АҚ несиелік ресурстарының негізгі проблемаларын ашып, несиелік қоржынын басқару бойынша ұсыныстар жасау.
Несиелік тәуекелді басқарудың негізгі мақсаты – кәсіпорынның нақты несиелік жағдайы жөнінде баяндау және несиелік тәуекелдің деңгейін анықтай отырып, банктің алдағы қаржы жылдарының жемісті еңбек етуін қамтамасыз ету.
Берілген мақсаттардан келесі міндеттерді құруға болады:
- қаржылық тұрақтылықты бағалау;
- табыс пен рентабельділікті талдау;
- несие тәуекелінің топтамасын жасау
- несиелік тәуекелдің деңгейін төмендету бойынша шараларды ұсыну.
Жоғарыда айтылған міндеттерді жүзеге асыру үшін «Халық банкі» 2005-2007 жылдары қаржылық- шаруашылық есебі пайдаланылады.
«Халық банкі» нарықтағы қаржылық операцияларды жүзеге асырушы, несие беру, депозитке алу сияқты екінші деңгейлі банктерге тән қызметті атқаратын коммерциялық банк болып табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 1998.28.01. № 3838 Жарлығы. Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп пен аудитті дамыту мен жетілдірудің 1998 – 2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
2. Қазақстан Республикасының Заңы. Аудиторлық кызмет туралы. Астана, 20.11.1998.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министірлігінің Бухгалтерлік әдістемесі және әдістемелік ұсынымдары, - Алматы: Кәусар бұлақ, 1999.
4. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предриятиях.-Алматы: Центраудит –Казахстан ,2002.-728с.
5. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. – Алматы, 2003. -655 бет.
6. Кеулімжаев Қ.К.,Әжібаев З.Н., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп принциптері. – Алматы,2003.
7. Кеулімжаев Қ.К., Корреспонденция счетов. –Алматы: БИКО, 2000.
8. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. С. Қаржы: Оқулық. – Алматы: 2005. – 552 бет.
9. Шеденов Ө.Қ., Сағындықов Е.Н., Жүнісов Б.А., Баймомартов Ү.С., Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория. – Ақтөбе, 2004
10. Правовое регулирование банковской деятельности. /Под ред. Е.А. Суханова - А.: Учебно-консультативный центр "ЮрИнфо", 2006.
11. Аяпова Ж.М., Арынов Е.М. Іскер адамның орысша - қазақша экономикалық түсіндірме сөздігі.- Алматы:МВП Инкар,2004.-320 бет.
12. Әмірқанов Р.Ә.,Тұрғұлова А.Қ. Қаржы менеджменті. Оқу құралы.-Алматы: 1999.-188 бет.
13. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное пособие.-Алматы: Экономика, 2002.-184 с.
14. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Финансы. Учебник. –Москва: 2004.-760с.
15. Балабанов А.И.,Балабанов И.Т. Финансы. Учебное пособие.- Петербург: 2000. -192 с.
16. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие.-Москва: 1999-512 с.
17. Берлин С.И. Теория финансов.Учебное пособие. –Москва:Приор,2000.-256 с.
18. Дробозина Л.А. Финансы.Учебник для вузов.- М.:ЮНИТИ,2000.-527 с.
19. Елубаева Ж.М., Бюджетная система Республики Казахстан: теория, практика и направления развития. - Алматы: 2004-346 с.
20. Заяц Н.Е., Фисенко М.К., Бондарь Т.Е. и др. Теория финансов. Учебное пособие. - М.:Высшая школа, 2004.-368 с.
21. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования.- Алматы. Қаржы-қаражат.1995.-160 с.
22. ҚұлпыбаевС. және басқалары. Қаржы теориясы. Оқу құралы. - Алматы.:Мерей, 2001.-176 бет.
23. Мельников В.Д.,Ли В.Д. Общий курс финасов. Учебник.-Алматы:Институт развития Казахстана, 2001.-285 с.
24. Сарсенова Д.А. Применние методов учета себестоимости услуг на предприятиях. Журнал. Бухгалтерский учет и аудит.№5, 2004г.
25. Банковское законодательство/ Под ред. Е. Ф. Жукова, А.: ЮНИТИ, 2005.
26. Белгібаев Қаржы және банк статистикасы - Алматы,2005ж
27. Қалғұлова А. Банктегі бухгалтерлік есеп беру – Алматы 2006ж
28. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. – Алматы 2007ж.
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |3 |
|1 ... ... ... | ... ... ... ЕСЕБІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА | |
| |6 ... ... ... ... ... |6 ... 1.2 ... ... ... ... тарихы, акционерлері және қаржы | |
|ұйымдары |14 ... ... ... ... нәтижесін талдау |16 |
|2 ... ... - ... | ... ЕСЕП ... |24 ... « Халық банктің» несиелік құрылымы мен ... ... |24 ... Банктің несиелік қоржынын бағалау |41 |
|3 ... ... ... САЯСАТЫН БАСҚАРУДЫ ЖАҚСАРТУДЫҢ | ... ... |46 ... ... ... » ... ... қаржылық- несиелік | ... ... ... ... |46 ... Несиелік тәуекелді төмендетудің банк қызметінің тиімділігіне |49 ... | ... |55 ... ... ТІЗІМІ |59 ... А |61 ... Б |62 ... В |63 ... ... ... ... ... ... байланысты
нарықтық субьектілердің еркіндігі жоғарылап, экономикалық және заңдылық
жауапкершілігі ... ... ... ... қаржылық
тұрақтылығының мәні бірдей өсті. Мұның бәрі олардың қаржылық жағдайын
бағалау ... ... ақша ... орналастыру мен пайдалану.Ондай
бағалаулардың нәтижелері ең ... ... ... ... ... ... ... жеткізушілерге, менеджерлерге және
салық органдарына керек. Берілген жұмыста банктің несиелік тәуекеліне
сипаттама ... және ... - ... ақшасымен жүргізілетін бизнес жүйесі.
Сондықтан, клиенттермен бірге ақша ... ... ... ... ... ... ... жағдай жасайды. Бұл банкке де, клиенттерге
де пайдалы, ... жаңа банк ... ... отырады, олай
етпесе, барлық ... ... алуы ... Сол ... өзінің жұмысын әрқашанда жаңартып, әр - ... ... жаңа ... енгізіп отырады.
Коммерциялық банктер өздерінің ... ... ... үшін ... банктен қарыз алады. Біздің
республиканың ... ... бұл жиі ... ... 2005 ... ... ... банктер өздерінің ресурстарының 60 пайызын
Ұлттық банкінің орталықтанған ... ... ... ... ... ... банктердің ресурстарының тұрақты көзіне
айналды.
Коммерциялық банктер өз ... ... ... ... мен ... ... ... банк және коммерциялық
банктер бір – ... ... ... ... бермейді.
Қазақстанда коммерциялық банктердің даму ... ... ... ... Себебі, қазіргі кезде осы банктердің ... ... ... ... ел ... да, жағдайы да жақсаруда.
Банктердің барысындағы ... ... ... ... бейім келеді. Әр - ... ... ... ... ... ... несие жүйесі қазіргі ... ... ұзақ ... және де ол ... ... ... сай ... Қазіргі несие жүйесінде мынадай үш негізгі буын ... ... ... ... ... ... ... – қаржы институттары.
Қазіргі коммерциялық ... ...... ... ... ... Ол ... пен кәсіпорындардан салымдар
қабылдап несие беріп қана ... ... ... ... қаржылық
қызмет көрсетеді. Коммерциялық ... ... ... ... ... көрінеді.
Қазақстанда коммерциялық банктер екінші деңгейдегі ... ... ... ... ... ... нарығының әр
түрлі секторларында ... ... көп ... ... ... Олар ... ... танымал қаржылық операциялар
мен қызметтердің басым ... ... ... ... ... кез ... елдің несие жүйесінің барлық ... ... ... ... ... ... және ... тұлғалардың салымдарын жинақтаушы қаржы ... ... ... және ... ... ... ... алушылар
үлкен өз қорларына жол алады.
Берілген жұмыстың негізгі ...... ... АҚ ... ... проблемаларын ашып, несиелік қоржынын басқару бойынша
ұсыныстар жасау.
Несиелік тәуекелді басқарудың негізгі мақсаты – ... ... ... жөнінде баяндау және несиелік тәуекелдің деңгейін анықтай
отырып, банктің алдағы қаржы жылдарының жемісті еңбек етуін қамтамасыз ету.
Берілген мақсаттардан ... ... ... ... ... ... бағалау;
- табыс пен рентабельділікті талдау;
- несие тәуекелінің топтамасын жасау
- несиелік тәуекелдің деңгейін ... ... ... ... ... міндеттерді жүзеге асыру үшін «Халық банкі» ... ... ... ... есебі пайдаланылады.
«Халық банкі» нарықтағы қаржылық операцияларды жүзеге асырушы,
несие беру, депозитке алу сияқты ... ... ... тән қызметті
атқаратын коммерциялық банк болып табылады.
1 ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... ... Коммерциялық банктердің несиелік операциялары
Коммерциялық банктерді шамамен үш ... ... ... – ірі ... банктер. Оған «Казкоммерцбанк»АҚ , АҚ «Халық
банкі», «ТуранӘлемБанкі» АҚ ... ... ... шетелдік банктерді
жатқызамыз. Ал, соңғы топқа жергілікті ... ... ... ... ... ... ... молдығы
актив ауқымының кеңдігі салыстырмалы түрде арзан ... ... ... ... банк ... ... табысты
әрекет етуге мүмкіндік ... ... ... жұмыстарын жақсартып және жаңа
технологияларды енгізіп ... ... ... ... әсіресе, шетелдік банктер бәсекелестікте мықты ... ... ... ... ... банк» АҚ
алатын болсақ, бұл банк активтері мен ... ... ... ең ірі банк және банк ... үшін тиімді.
Банк - клиенттердің ақшасымен ... ... ... ... ақша ... ... ... олардың да ... ... ... жасайды. Бұл «Халық банк» АҚ ... де ... ... жаңа банк ... енгізіп отырады,
олай етпесе, барлық артықшылықтарын жоғалтып алуы ... ... банк ... ... ... ... әр - түрлі акциялар
жүргізеді, жаңа технологияларды енгізіп отырады.
Коммерциялық банктер ... ... ... толтыру үшін Орталық банктен қарыз ... ... ... ... бұл жиі болатын құбылыс. 2006 ... ... ... ... ... ... 60 пайызын
Ұлттық банкінің орталықтанған несиелері есебінен толтырды. ... ... ... ... ... ... көзіне
айналды.
Коммерциялық банктер өз қызметі барысында Ұлттық ... мен ... ... ... банк және ... бір – бірінің міндеттемелері бойынша жауап ... ... ... даму ... ... ... болады. Себебі, қазіргі кезде осы ... ... ... ... ... ел ... да, жағдайы да ... ... ... ... ... банк
бәсекелестікке бейім келеді. ... ... ... арқылы
клиенттерді ... ... ... ... ... ... дейін ұзақ ... және де ол ... ... ... сай ... Қазіргі несие жүйесінде мынадай үш негізгі буын ... ... ... ... ... Маманданған несие – қаржы институттары.
Қазіргі коммерциялық ... ...... ... сипаттағы түрі. Ол халық пен кәсіпорындардан ... ... ... қана ... сонымен қатар клиенттерге қаржылық
қызмет көрсетеді. Коммерциялық ... ... ... ... болып көрінеді.
Қазақстанда коммерциялық банктер ... ... ... ... ... ... ... капитал нарығының ... ... ... ... көп ... ... ... Олар кәсіпкерлік тәжірибеде ... ... ... ... ... ... орындайды. Коммерциялық ... ... кез ... ... ... ... барлық жүйесі
рөлін атқарады.
Олар бұрынғысынша үкіметтің, іскер топтардың және ... ... ... ... ... ... ... Ссудалық және инвестициялық банктер әртүрлі ... ... өз ... жол ... инвестиция дамуы жоғары деңгейде. ... ... ... ... салыстырмалы ұзақ мерзімнің
ішінде ... ... ... қағаздарға ақша қаражаттарын салу
арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... қарыздар салыстырмалы қысқа мерзімді қайтарымдылық
шартымен қолданылады, ал ... ... ақша ... ... ету ... жасалады. Екіншіден, несиелеу
кезінде ... ... ... болған, ал инвестиция ... ... ... ... ... ... ... нақты несие
беруші мен қарыз алушы ... ... ал ... ... қызметті қарастырады.
ҚР қазіргі қоғамдық дамуында экономикалық және ... ... ... Н.Ә. ... ... ... зайырлы мемлекет
ретінде даму және құрылу стратегиясы» атты еңбегінде нақты ... ... ... ... ... көрсете
отырып, стратегиялық мақсаттары «үштік» ретінде қарастырады. ... ... ... ... қатынастарды құру көптеген
аспектілерін қайтадан қарауды көздейді.
Көптеген банктік тәуекелдердің ... ... ... ... ... ... ... Банкирлердің бағалаулары бойынша банктер мен
банктік жүйелердің қаржылық жағдайын ... ... ... және ... бизнестің өндірістің таларсыз жағдайы; ... ... ... қайтарылмауы; бұған қоса несиелік
тәуекелді азайтуға және оларды тиімді анықтауда банктік ... ... орны ... ... несиелік мекемелерді банкроттық жағдайға, банктерді
үлкен шығынға әкеледі. 1995 жылдан бастап Қазақстандық ... саны ... ... ... әртүрлі әдебиеттерде әртүрлі анықтама берілген.
Несиелік тәуекел – несиелік келісімде көрсетілген мерзімі ішінде
қарыз алушының ... ... ... ... тәуекел – несие берушінің
есепбі бойынша қарыз алушының негізгі қарызы мен пайызын төлемеуі.
Біздің ойымызша ... ... ... ... ... ... қабілетсіздігінің тәуекелі.
Несиені қайтармау кезінде банкте ақша қорының дефициті туындап,
капиталы азаяды. Несиелік жоғалтулар көп болуы, ... ... ... ... ... банктің өзінің қорынан көлемі көп
болған жағдайда – банк ... ... ... ... ... ... көлемі міндетті активтерден аз және оларды ... ... ... Бұл ... банк ... ... ғана емес, салымшылар,
яғни физикалық және юридикалық тұлғаларда зардап шегеді.
Несиелік тәуекел оны ... және ... ... ... ... факторларға байланысты.
Макроэкономикалық:
- экономикалық дағдарыс, салалар бойынша өндірістің құлдырауы;
- аймақтық тәуекел;
- инфляция;
- бюджеттік және ... ... ... ... ... іске ... және ... базаның жоқ болу
тәуекелі;
- банктік жүйенің тұрақсыздығы;
- саяси тәуекелдер; тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... жеке нарықтардағы қолайсыз өзгерістер.
Қарыз алушы өндірістерге ... ... ... ... дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қомақтылығы, ақша
ағымының мерзімге сай ... ... ... ... тәуекелдер;
д) коммерциялық тәуекелдер;
е) әлеуметтік тәуекелдер;
ж) ақпаратты бұрмалау тәуекелі;
з) ... ... ... ... ... жауаптылықтан қашу;
к) бюджеттің және бизнестің нашар жоспарлануы, ... ... ... ... ... тәуекелі.
Банкке байланысты:
- несиелеудің тексерілген методикасы мен технологиясының ... ... ... ... ... ... ... талаптардың
кепілдік сапасының төмен болуы;
- заңдық тәуекелдер;
- банкті басқару тәуекелі; -
- әртараптандырудың толыққанды ... есеп пен ... ... болуы;
- экономикалық шарттардың іс-әрекетіндегі өзгерістерге ... ... ... ... және ... ... қысқаша шолу жасасақ. Мароэкономикалық
факторлар:
1) ... ... ... ... ... ... экономикалық жағдай, өнімді шығару және ... ... ... ... және жеткізу жүйесінің бұзылуы,
нарықтық конъюктураның тұрақсыздығы, ішкі және ... ... ... ... іске асыратын аумақта банктерде экономикалық қиындық
туындау мүмкіндігі;
3) қарыз алушылардың негізі қарыздарын инфляция әсерінен ... ... ... өзінің алғашқы құндылығын жоғалтады;
4) өтелмеген қарыз ... ... ... ... ... ... арқылы жүргізілуі өнімді өткізуден түсетін
пайда өнеркәсіптің шотына ... ... ... ... ... ... несиелік мәміле
жасаудағы мүліктік жауапкершіліктен екі жақтық және шаруашылық
қатынастардың құқықтық реттелуінің ... ... ... ... ... еркін кәсіпкерліктегі
мемлекеттік органдарда жұмыс жасайтын басшылардың ұйымдастырушылық
қасиетінің болмауы;
6) банктік жүйе құрылымының аяқталмауы, ... ... ... ... болмауы және жүйелік тәуекелге тез ұшырауы;
7) экономикалық нақты секторлардағы салаларын қолдаумен мемлекеттік
саясаттың жүйелі жүргізілмеуі. Инвистициялық ... ... елде ... жүйесінің дамымауы, соның ... ... ... ... ... тәуекелдер, сақтандыру
қызметінің қымбаттылығы;
9) шынайы ... алу ... ... ... ... жеткізу, бағалау, және жинауға ... ... ... ... ... ... мен ... ақпарат алмасудың болмауы. Потенциалды клиенттер
туралы ақпараттар банк жағынан өзінше ... көп ... ... ... ... және ... ... көзінің азаюы,
жалпы экономикалық конъюнктурасының және жеке ... ... ... ... ... ... қарыз алушы өнеркәсіптің юридикалық мәртебесін анықтамау, патент
немесе лицензияның жоқ болуы немесе мерзімінен өтіп кетуі;
- ... ... ... ... нашар болуы,
төменқабілеттілігінің төмендігі ... ... ... ақша ... ... ... өндірістік қорлардың физикалық және моральды тозуы,
ескірген ... ... ... ... ... кемшіліктер нәтижесінен болатын өндірістің тоқтап
қалуына әкелуі мүмкін;
- ... ... ... және ... ... ... ... өндірілетін өнім көлемінің бәсеке қабілетсіздігі өнімнің сапасының
төмендігінің нәтижесінен оны нарықта өткізу мүмкіндігі азаяды.
Банкке байланысты төмендегідей ... ... ... ... төлеу қабілеттілігін толығымен
қарастырылмайды, сенімділкпен төлеу ... ... ... қарызалушы туралы аз немесе жалған ақпарат оның несиелік тарихы
қарастырылмайды; алған несиесінің ... ... ... ... ... ... сапасы туралы және келсім туралы толық қамтамасыз
етілмесе, ... ... ... ... ... бағалануы.
-Банк қызметкерлерінің құқықтық толық даярлықтарының болмауы,
осының негізінде несиелік ... ... ... заңның нормалары
орындалмайды. Бұл серіктестіктің өз міндеттерін ... ... ... өз ... ... «жолдастық»
негізсіз несие беру; басқару шешімдеріндегі ... ... ... ... ... ... әрбір қызметкерлердің
жауапкершілігінің болмауы; қызметтік өкілеттілігін ... ... даму ... ұзақ ... ... ... несиелік саясатында өзіндік өзгерістер енгізу.
-Несиелік қаржыны нашар басқару: ... ... ... ... ... ... кез келген саласында экономикаға өзгеріс енгізетін
несиелік іс-әрекеттің жоғарғы ... тағы алу үшін ... ... өзін ... ... ... несиеленіп отырған салалардағы өндіріс
жағдайын ... және ... жоқ ... немесе дұрыс болмауы.
Шот есебінің жағдайы туралы ... ... яғни ... ... мен ... ... ... төлемеу, қарыз алушының
басқа банктерден шот ашуы.
2004 жылы ҰБ-ң ... ... бірі ... банк ... ... ... банк ... жүргізілуі туралы бақылауды
іске асыру, ликвидациялау ... құру ... ... емес ... жою.
2004 жылғы 4 қаңтардағы ... ... ... ... соттық емес тәртіппен жоюд 26 банк және 48 ... ... ... ... саны ... деңгейде қарастыру барысында 1995-2001 жылдар аралығында ШҚ-
ғы аймақтық банктерден нормативтермен ... ... ... ... үшін ... ... Олар: АКБ «Ертіс Крамс
Банк», АБ «Паритет банк», ОАО ... ... ... қоса бас ... ... бөлімшесі жабылды. Олар: «Крамсдаулет ... ... ... ... «Казтранс банк», «Астана банк», «Казпочта банк». ... ... бір ... ... банктерден несие алып, төлемқабілеті
мүлдем жоқ ... ... ... шешу үшін 17.17.2996 жылы ҚП-ң ҰБ-ң ... ... ... деңгейлі банктер ақпарат ауысуы туралы» №246 қаулысы
қабылданды. Осы ережеге ... ... ... ... ... ... ... несие жөнінде, кепілдіктермен міндеттер және мерзімі туралы
барлық ақпаратты көрсетуге міндетті.
1.2 «Халық банкі» АҚ-ның ... ... ... және ... ... ... тарихы – бұл Қазақстан
территориясындағы жинақтау жүйесінің құрылуы және тұрақтануы.
Тарихта ең бірінші болып 1826 Николай I кезінде ... ... ... құрылды.
1860ж. Патша үкіметі Мемлекеттік банк құрды, оның бөлімшелері
Қазақстан ... ... ... ... ... ... (1876), ... (1886), Семейде (1887), Верныйда
(1911) ашылды. Алматыда СССР – дің жинақ банкісі ашылды.
1929ж. Республикалық жинақ кассасы ашылды.
30 ж. ... ... ақша ... ... ғана емес, кассалық
қызметтер, азаматтарды сақтандыру, партиялық алымдарды қабылдаумен де
айналысты.
1960 ж, соңында жинақ кассасының салымшылары 1770 мың, салым суммасы
322,7 млн. ... ... 1950 жылы ... ... саны 1960 жылмен
салыстырғанда 1,8 есе өсті , 1960 ж аяғында 2805 ... ... 05, 1972 жылы ... ... мемлекеттегі жинақ кассаларының
қызметтерін кеңейту және дамыту туралы үкім қабылдады. Бұл ... ... ... ... ж, ... ... екі ... жүйеге көшті: орталық банк –
маманданған банктер.
Қазақстан республикасының тәуелсіздігі үшінші, реорганизациаланған ... және ... ... бейімдеу және Қазақстан Халық
Банкінің даму хронологиясы басталды.
1992 ҚР ... ... ... ол бір ... ... ҚР ... қарайтын
«Казахстанның Халық банкі» атты дербес заңды тұлғаға айналды.
1995 ж банк жабық Акционерлік Қоғамға айналды. 1998 ж ... ... ... Халықтық Жинақ Банкі» ашық акционерлік
қоғамына айналды.
Қазіргі уақытта Халық банкі активтердің және меншікті капиталдың көлемі
бойынша екінші деңгейлі банктердің үштігіне ... 2007 ж ... ... KZT 558,5 ... тенге, жарғылық капитал
- KZT 17,5 млрд., меншікті капитал - KZT 80,3 млрд., 2006ж таза ... ... ... ... болды.
2001 ж Халықтық банктің жекешеленуі, бизнесті несиелеуге көп мүмкіндік
берді.
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Директорлар Кеңесі:
... ... ... - ... ... Сергеевич
• Астанбекова Камиля Валерьевна, ... ... ... ... Кайрат Алпамышович, Директорлар Кеңесі мүшесі, ЖШС
«Фирма АЛМЭКС» президенті
... ... ... ... ... ... ,
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Төрағасы
... ... ... ... ... ... ... АҚ Директорлар Кеңесі мүшесі .
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... құрылымы:
1. Жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы.
2. ... ... - ... ... ... ... - атқарушылар.
4. Бақылаушы орган - ... ... ... ...... ... жүргізуші орган.
Акционерлердің жалпы жиналысы жыл сайын өтеді, келесі сұрақтарды ... банк ... ... ... банк ... ... реорганизация и ликвидация;
4) ... ... ... ... ... ... ... банктің таза кірісін бөлу;
8) жыл ... ... ... ... ... ... АҚ ... уақытта «Ностро» шоты бойынша
35 банкпен қатынаста. Оның - 23 шетел банкі, 6 - ТМД, ... ... ... «Лоро» шоттары- 89, соның 54 шоты
тенгемен, қалғаны шетел валютасымен.
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Moody's, Standard Poor's, Thomson ... American Express Bank LTD - банк Credit Suisse First Boston ... ... агентстволарымен байланыста .
White Case, Bracewell Patterson, Baker McKenzie, Cameron McKenna,
Stibbe Simont Monahan Duhot ... ... ... ... ... және Конституцияға сәйкес,
ҚР–ң нормативтік құқықтық ... және де ... банк өз ... басқарады. Банк есеп айырысу кассасының
бөлімін ... ... ... ... ... ... ... хаты бойынша.
Банк Ұлттық банктің келісімі ... есеп ...... аша ... ... ... ... Банк филиал ашуына болады
және ҚР – ң басқада территориялық аймақтарында да да ... ... ... ... ... ... саналмайды және өз қызметін бас
банк ... ... ... ... Банк ... ... ... қызметінің мақсаты табыс табу болып табылады.
Банкте ҚР ... ... ... ... ... ... банк операциясының түрі атқарылады:
- заңды тұлғалардан депозиттер қабылдау;
- жеке тұлғалардан депозиттер қабылдау;
- кассалық операция;
- аударма ... ... ... ... ... ... хат ... клирингтік операция;
- сейфтік операция;
- ломбардтық операция;
- төлем карточкасын шығару;
- инкассация және бағалы металдармен банкноталарды аудару;
- төлем құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... ұйымы;
- чек кітапшаларын шығару;
- құнды қағаздар нарық қызметінің клирингі.
«Халық Банкі» АҚ ... 2008 ж ... ... қызметі.
2008 жылдің өзінде төлем карточкалары 37,9% өсті және 433,4 мың
дана ... ... ... ... ... ... яғни осы карточка үлесі 26,5 пайызға ... ... ... карточкасының нүктесінің көлемі 54,8 пайызға дейін ... жылы ... ... АҚ ... ... ... 569,3 млн. теңгеге өсті. Жалпы нақты ... беру 47,6% ... ... теңгенң құрады.
«Халық Банкі» АҚ еңбек ақы төлеу карточка ... ... ... ... уақытта банк Қазақстанның 1037 ... ... ... ... ... қатынастар және көптеген клиенттердің көлемінің
өсуімен банкаралық аударым ... ... ... және алуы ... ... яғни ... ... ішінде несиелік салымдар көлемі 2230887 ... ... ... көлемі 2007 жылы 2,4 есе өсті, ал 2006 жылы 5,3 ... 2006 жылы ... ... ... 1437819 ... өсті Ал ... гарантардың көлемі 2007 жылы 207900 мың.теңге
болды.
1.3 Банктің қаржылық- ... ... ... ...... ақша ... мен жинақтарын
қалыптастыру мен пайдалануға байланысты ақша қатынастарының жиынтығы. Олар
негізгі және айналым ... ... ... бюджет, салық
органдары, банктер, сақтандыру компанияларымен байланысты қамтамасыз
етеді, екі қызметті ... ... ... ... өндіру қызметі – қаржы айналымына қажет ақша ресурстарымен
қамтамасыз ету.
Бақылау ...... ... ... ... ... ... стратегиясы ұйымның нақты қағидаларына
сүйенеді:
1) фирманың қаржылық ресурстар маневрлігін қамтамасыз ... ... ... орталықтандырылуы;
2) қаржылық жоспарлау, кәсіпорынға түскен барлық қаржылар мен
кеткен шығындарды жоспарлау;
3) нарықтың ... ... ... ... резервтерін қалыптастыру;
4) әріптестер алдындағы қаржылық міндеттемелерді бұлжытпай
орындау.
Қаржылық стратегияның ... ...... ... ... ету.
Бұл кезде кәсіпорын үшін маңызы зор екі сұрақ шешімін табады:
- шығындармен күрес;
- табысты жоғарылату.
Кәсіпорын өз шығындарын ... ... қана ... ... ... Өзін-өзі қаржыландыру – өндірікстік шығындардың ... жабу ... ... ... ... болып табылады. Ол табыс ... ... ... асырылады.
Табыс көлемін жинақтау процесінде оның көлемі салық есебінен
қысқарады. ... ... ... ... ... ... капитал құралдарын тарту жолымен жүзеге
асырылады, ... банк ... ... ... шығару (акция,
облигация) жатады. Алайда кәсіпорынның меншік ... ... ...... иесі ... ... ... табылатын
капитал. Оған жарғылық қорды, яғни алғашқы және соңғы ... ... ... болады.
Табыс кәсіпорын қызметінің соңғы қаржылық нәтижесі болып табылады, ол
өнімді өткізуден түскен, басқа операциялардан түскен қаржылық нәтижелерден
жасалады. ... ... ол ... ... деп ... ... ... табыстан акциз және өндіріс шығындарын алып
тастасақ жүзеге асырудан түскен ... ... ... ... ... ... алуымен байланысты.
Сурет 1 - Өзіндік құн, жалпы табыс пен пайда
Пайда массасы мен ... ... ... ... ... ... ... қатынастар жағдайында кәсіпорын максималды пайда алумен
қатар, бәсекелестерге ... ... өз ... ... ... ... ... табыстың қалыптасу көздерін білген жөн.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.
Қаржылық қызмет – ... ... ... ... ... ... операцияларды қаржылық көрсеткіштерсіз таңдау мүмкін
емес.
Нақты сұрақтарды шешу үшін және қаржылық ... ... ... ... ... ... көбінде қаржылық талдау көмегіне
сүйенеді. Сондықтан қаржылық жағдайды ... ... үшін ... ... өту керек – қаржылық ... ... ... ... ... ... арасындағы
пропорцияларды сипаттайды. Нақты қаржылық коэффициенттердің деңгейі
салыстыру базасынан ... ... ол ... ... ... ... білдіреді.
Қаржы менеджері үшін қаржылық коэффициентттер үлкен маңызға ие, ол
сыртқы қолданушылармен байланыс қызметін бағалау үшін қажет.
Салық органына ... ... ... ала ма ... ... ... ... тарапынан қаржылық жағдай келесі көрсеткіштермен
сипатталады:
а) баланстық ... ... ... ... ... ... шыға отырып, салық органдары бюджет төлемдерінің
түсімін анықтай алады. Банктер кәсіпорынның төлем қабілеттілігі жайындағы
сұраққа ... беру ... пен ... ... ... ... құралдарының көлемі» – ағымдық активтерді жабу көзі
болып табылатын ... ... ... ... Оның ... ... ... міндеттемелерден жоғарылауына тең.
«Жабу коэффициенті» – активтердің жалпы өтімділігін бағалайды;
«Жедел өтімділік коэффициенті» – жабу ... ... қай ... ... ... ... ... оның мәні – 0,2-0,25.
«Қорларды жабудағы меншік айналым құралдарының үлесі» – ең кіші шегі
50%.
«Қорларды жабудағы коэффициенті» – қорларды қалыпты жабу ... ... ... ... қатынас.
Қаржылық тұрақтылықты бағалау.
«Меншік капиталдың концентрациясының коэффициенті» – жалпы құралдар
сомасындағы кәсіпорын иелерінің ... ... Бұл ... жоғары
болған сайын кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақтала береді.
«Қаржылық тәуелділік коэффициенті» – меншік капиталдың қандай бөлігі
ағымдық ... ... ... білдіреді.
«Ұзақ мерзімді салымдар құрылымының коэффициенті» – негізгі және
айналымнан тыс ... қай ... ... ... және ... ... қатынасының коэффициенті» –
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының жалпы бағалауын көрсетеді.
Берілген көрсеткішетр үшін ... ... ... жоқ. ... факторларға байланысты: салалық құрылымы, несиелеу қағидалары,
құралдар көзінің құрылымы және т. б.
Іскерлік белсенділікті бағалау.
Ондай ... ... ... ... ... ... беделі т.б. жатады. Сандық бағалау келесі бағыттар бойынша
жүргізіледі:
– негізгі ... ... ... ... ... ... ... тиімділігінің деңгейі;
Келесі қатынас тиімді
,
(1)
мұнда – қаржылық табыстың өзгеру темпі.
Бұл тәуелділік мынаны білдіреді:
а) экономикалық потенциал ... ... ... өседі;
в) табыс өседі.
Бұл – «кәсіпорын экономикасының алтын ережесі».
Екінші бағытты жүзеге асыру үшін есептеледі: шығару, қор ... қор ... ... цикл ... ... ... көрсеткіштер «ресурс қайтарымдылығы және экономикалық өнім
тұрақтылығының коэффициенті» болып табылады.
Ресурс қайтарымдылығы – ... 1 ... ... ... ... өсім тұрақтылығының коэффициенті - кәсіпорын орташа
қандай ... ... ... ... ... ... талдай отырып, 3
ерекшелікке мән беру керек:
– уақыт, кәсіпорын жаңа ... мен өнім ... ... ... ... бағалау проблемасы.
Алайда барлығы баланста көрсетіле бермейді, мысалға сауда маркасы,
жаңа технологиялар, персонал ... ... ... қаржылық
шешімді қабылдау кезінде фирманың нарықтық бағасына назар аудару керек.
Құнды қағаздар нарығындағы жағдайды бағалау.
«Акция бойынша табыс» – таза ... ... ... ... ... Дәл осы көрсеткіш акциялардың нарықтық құнына әсер етеді.
«Акциялардың құндылығы» – акцияның ... ... ... ... Бұл ... акцияға деген сұраныс индикаторы ... ... ... ... 1 ... ... қанша төлеуге келісетінін
білдіреді.
«Акция рентабельділігі» – акцияға төленетін дивидендтің оның нарықтық
бағасына ... ... ... – фирма акциясына салынған
капиталдың ... ... ... ...... ... ... дивидендтің акция
табысына қатынасы.
Бұл коэффициентпен «табыстың реинвестициялау ... ... ол ... ... үлесті сипаттайды.
Кәсіпорын балансы мен оның құрылымының талдауы.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының талдауы ... ... ... ... ... бойынша жасалады.
Қабылданған топтама терең талдау жасауға мүмкіндік береді. Ол
«балансты оқу» үшін ... онда ... ... ... ... ... орналастырылуы, ағымдық төлем қабілеттілігі көрсетіледі.
Балансты оқуды, әдетте, оның өзгерісін анықтаудан бастайды. Ол үшін баланс
нәтижесін (жыл ... жыл ... ... салыстырады. Көлденең
баланс жасау кезінде көрсеткіштердің абсолютті және ... ... ... ... динамикасын бағалаған соң, баланс
динамикасының өндіріс көлемінің ... ... ... ... ... тең өсімі, баланс саласының артуы құралдарды пайдалану
жақсарғандығын білдіреді.
Табыс, тауарлық және шығарылған өнім көрсеткіштерін мүлік құнының ... ... ... жыл мәліметтерімен сәйкестендірген жөн.
Берілген ... ... ... ... ... басшыларының
іскерлік белсенділігін бағалау үшін қолданылады. Оны сипаттау үшін қор
қайтарымы, ... ... ... ... ... ... өсім ... қолданылады.
Тік талдау – статьяның нақты базалық статьяға пайыздық қатысы.
Оның көмегімен ... ... ... мен негізгі
тенденциялар анықталады.
Баланс активінің құрылымы келесі көрсеткіштерден тұрады: кәсіпорын
мүлкі, ... ... мен ... тыс ... ... айналым
активтері, ақша құралдары мен қысқа мерзімді қаржы салымдары.
Осы ... ... ... ... ... ... мен өндірістік потенциалының өзгеру тенденциясын анықтайды.
Кәсіпорынның қаржылқ жағдайы көбінесе оның ... ... ... ... ... ... ... оның өндірістік
потенциалын бағалау керек.
Өндірістік және қаржылық ... ... ... ... салымдары
мен ұзақ мерзімді салымдарға қатысты жасауға болады.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: меншік, қарыз құралдары, ... ... тыс ... қатысы, ұзақ мерзімді пассивтермен
сипатталады.
Өтімділік пен баланстың төлем қабілеттілігі.
Өтімділік деп ... және ... ... ... асырылу
және ақша құралдарына айналу мүмкіндігін айтады.
Өтімділік деңгейі бойынша кәсіпорын мүлкін 4 топқа ... өте ... ... (ақша құралдары, қысқа мерзімді қаржы
салымдары);
– тез өткізілетін ... ... ... ... өнім ... ... ... өтімді құралдар (өндірістік қор, айналым шығындары);
– өтімді емес активтер (материалдық емес актив, ... ... ұзақ ... ... салымдары).
Баланс өтімділігін арнайы көрсеткіштер арқылы бағалайды. Ол
кәсіпорынның төлем ... ... ... ... қабілеттілігі балансты құру күніне ... ... ... ... қарыздары болмағанда төлемге қабілетті
болып саналады. ... ... ... ... ... мен алғашқа
міндеттемелерді белгілі күнге сәйкестендіру мерзіміне есептеледі.
Жоғарыда айтылғандай төлем қабілеттілігі баланс өтімділігіне тікелей
тәуелді. Сонымен қатар кәсіпорынның ... ... ... ... әсер ... – елдегі саяси-экономикалық ахуал, ақша нарығының жағдайы,
банктік заңдылық, меншік капитал жағдайы, ... ... ... ... ... оны кешенді бағалаумен
аяқтайды. Қаржылық ... ... ... оны жақсарту бойынша шаралар
дайындалып, қаржылық стратегияны дайындауға көп ... ... бұл ... ... ... теориялық негіздері, яғни
түрлері, әдістері, талдау әдістемесі, анықтаушы коэффициенттер, оларға
тәуелді ... ... сөз ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ- НЕСИЕЛІК НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ЕСЕП ЖАСАУ
2.1 АҚ «Халық Банктің» несиелік құрлымы мен ... ... ... ... ... ... ... тікелей қызмет
көрсететін және коммерциялық негізінде кең көлемді қаржылық қызмет жасайтын
дербес банктік мекемелер ... ... ... ... және жеке ... ... заңдылықтарда коммерциялық банктер
деген жалпы атпен біріктіріледі.
"Коммерциялық банк" термині банк ісінің ертеректегі даму кезеңінде,
банктердің ... ... ... ... мен төлемдеріне қызмет
көрсетуі барысында пайда болды. Негізгі клиенттері саудагерлер болған (міне
осында "коммерциялық ... ... ... ие ... ... ... ... салалардың дамуымен банктер экономиканың өзге де сфераларына кызмет
көрсете бастағандықтан да ... ... ... атауы бастапқы
мағынасын біртіндеп жоғалтты. Ол банктің ... ... ... ... ... ... ... жұмыс түрлеріне ... ... ... ... болады. Коммерциялық. банктер
нарық экономикасында қаржылық операциялар мен қызмет көрсететін несиелік
мекемелердің тобын білдіреді.
Бүгінгі ... ... өз ... 200-ге жуық
әр алуан өнімдер мен қызмет көрсетуге ... ... кең ... ... ... өз ... сақтай отырып,
қолайсыз жағдайда өзінде ... ... ... септігін тигізеді.
Бір операциялардан болған зиян, екінші бір ... ... ... ... ... экономикасы дамыған барлық елдердің
коммерциялық банктері несие жүйесінің негізгі операииялық буыны болып ... ... Олар ... ... ... ... қабілетінің барлығын көрсете алады. Банктердің шығындарды жабу
жағдайы клиенттерді тартуда үлкен роль атқарады,
Кесте 1 . Ірі Қазақстандық ... ... ... жабуға арналған
қорлары.
Ақш мың. доллары
| ... ... ... аты ... ...... ... |
| ... ... |
| |2005 |2006 |2007 ... ... ... ... акти/ Активтер |0,65 |0,83 ... | | | ... ... | |0,95 ... |шығындар/Операциялық кірістер | | ... ... |0,15 |0 ... ... | | ... ... ... қаржы/ Пассив |0,1 |0,05 ... | | | |
| ... ... ... қаржылар/ |max 1,2 | ... ... ... ... | | ... | | | ... | | | ... ... ... ... |0,05 |0,005 ... ... *100 | | ... Спрэд| | | ... ... ... | | |
| |/ ... | | ... 2005ж Қаржылық есепті экспресс- талдау..
|Көрсеткіштер |Мүмкін мән|Критикалық|Есептеу ... |
| | |мән | | ... ... |0,65 |0,83 ... |0,81 ... | | ... | ... | |0,95 ... 81594,00 |2,31 ... | | | | ... | | | | ... |0,15 |0 ... ... |0,80 |
|коэффициенті | | ... ... | ... |од |0,05 ... ... ... | | ... ... | ... | | | | ... |max 1,2 | ... ... |1,15 ... ... | | | ... | | | | ... | | | | ... |0,05 |0,005 ... ... |0,04 ... | | | | ... | | | | ... | | ... |0,25 ... | | ... | |
|рентабелділігі | | ... | ... - ... | | ... |
| | | ... | ... ... 2005ж 25% құрады, яғни 1 тенге кіріске 25 тиын
пайда келеді. Активтердің рентабелділігі банктің ... алу ... ... өз активтері мен пассивтерін басқару тиімділігін
көрсетеді, яғни коэффициент = 0,04 активтердің ... ... ... ... ... ... 2005 ж 1,15 ... ол несиелік операциялардың өсу темпімен байланысты.
Капиталдың үлес коэффициенті пассивтағы активтердің қандай бөлігі
меншік иесіне тиесілі екенін білдіреді. Бұл коэффициент ... ... банк ... сенімді және перспективті. 2005 ж ол көрсеткіш 0,08
немесе 8% болды.
Кірісті активтер деңгейі жоғары- 0,81 ... 81%, бұл ... ... ... бар. ... ... ... тәуекел деңгейіжоғары
болғандықтан, банктің тұрақсыздығын көбейтеді.
Жалпы айтқанда 2005 ж ҚХБ ... ... ... ... ... жоқ. ... ... деңгейлі тәуекел болды:
1) операциондық, себебі операциондық шығындар кірістен көп;
2) активтердің ... ... ... ... ... ... тәуекелдер себебінен пайданың төмендеуі.
Таблица 8 2006 ж Қаржылық есепті экспресс-талдау.
|Көрсеткіштер |Мүмкін мән |Критикалық |Есептеу ... |
| | |мән | | ... |0,65 |0,83 ... |0,84 ... | | | | ... | | | | ... | |0,95 ... 66386,21 |1,37 ... | | | | ... | | | | ... |0,15 |0 ... ... |0,47 ... | | ... ... | ... |0,1 |0,05 ... |0,08 ... | | ... | ... | | ... ... ... |max 1,2 | ... ... |1,10 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... |0,05 |0,005 |212216,63 10274694,90 |0,02 ... | | | | ... | | | | ... | | ... (665786,11+ |0,23 |
|банк | | ... ... | ... | | | | ... ... | | ... |
| | | ... |
| | | |) | |
8 ... ... ... ... ... ... ҚХБ
Кірістілігі 0,23 немесе 23%, бұл 1 тенге жалпы алымға 23 тиына таза кіріс
келеді.
Әрекет қабілеттілік коэффициенті 1,37%, ... ... ... көп.
Тартылған қаржыларды тиімді пайдалану коэффициенті бірлікте болуы
тартылған қаржылардың несие ресурсына пайдалануын көрсетеді. 2006ж бұл
көрсеткіш 0,1.
Меншікті капитал 8% ... ... ... ресурсынан. Кірісті активтер
деңгейі 2006 ж 0,84, бұл клиенттердің көп займдарын білдіреді.
Активтердің рентабелділік коэффициенті инвестицияланған қаржылардың
тиімді ... ... ... 2006ж меншікті қаржының әрбір тенгесі
47 тиын таза ... ... 9 2007ж ... есепті экспресс- талдау..
|Көрсеткіштер |Мүмкін |Критикалық ... ... |
| |мән |мән | | ... ... |0,83 ... 17456000,15 |0,72 |
|деңгейі | | | | ... | |0,95 ... 30596,84 |2,11 ... | | | | ... | | | | ... |0,15 |0 ... ... |0,28 ... | | ... ... | ... |0,1 |0,05 ... ... ... | | | | ... | | | | |
| | | ... ... | ... |max 1,2 | ... ... |1,30 ... | | | | ... ... | | | ... | | | | ... |0,05 |0,005 ... ... |0,004 ... | | | | ... | | | | ... | | ... (505270,74+ |0,11 ... | | ... ... | ... | | | | ... ... | | ... |0,03 |
| | | ... | ... ... төмендеді, коммерциялық банк рентабелділігі
0,11 немесе 11%. 2006ж салыстырғанда бұл көрсеткіш 2 есе ... ... ... 72%, бұл ... ... ... ... пайдалану коэффициенті 1,30, яғни
тартылған қаржыларды пайдасыз операцияға салынған.
Меншікті капитал үлесі банктің жалпы ... ... ... 10. Экспресс- талдау көрсеткіштерінің динамикасы.
|Көрсеткіштер |2005 |2006 |2007 ... ... |
| | | | |(%) ... |(%) ... ... ... деңгейі |0,81 |0,84 |0,72 |3,70 |(14,29) ... ... |2,31 |1,37 |2,11 |(40,69) |54,01 ... | | | | | ... ... |0,47 |0,28 |(41,25) |(40,43) |
|Жеткілікті капитал |0,08 |0,08 |0,06 | |(25,00) ... | | | | | ... ... тиімді|1,15 |1,10 |1,30 |(4,35) |18,18 ... ... | | | | | ... ... |0,04 |0,02 |0,004 |(50,00) |(80,00) ... | | | | | ... банк |0,25 |0,23 |0,11 |(8,00) |(52,17) ... | | | | | ... ... |0,09 |0,05 |0,03 |(44,44) |(40,00) ... ... көрсеткіштерінің динамикасы көрсеткендей жалп ы
рентабелділік (2005-2005) ... Егер 2006 ж, 2005 ж ... ... 8% ... ... онда 2007 ж , 2006 ж ... ... жылдың көрсеткіштерін салыстыру пайданың төмендеу
тенденциясын анықтауға көмектеседі. Активті операцияның пайда деңгейі
2006 ж 50% төмендеді, ал 2007ж - 80%. ... ... ... ... 2006 ж 41,25% төмендеді, 2007 - 40,43%
төмендеді. 2007ж году Жеткілікті капитал коэффициенті ... ... оның мәні 6-8% ... ... банк қызметі
тұрақты деуге болады .
Спрэд пайданы талдауда банк ... мен ... ... ... делдал
функциясын атқарады. Бұл көрсеткіш те 2006, 2007 ж 44,44% және 40,00%
төмендеді.
Кесте көрсеткендей, Кірісті активтер деңгейі 2005 ж ... ... ... клиенттердің займы абсолютты саны 313513 мың . ... ... ... ... жалпы баланстағы суммасының өсуі
активтердің 662680,1 мың . тенге төмендегенін көрсетеді . 2007 ж
клиенттердің займы 14,29% ... ... ... ... ... ... операциялардың төленбеуін төмендетті
Әрекет қабілеттілік коэффициенті 2006ж 2005 ж салыстырғанда а
40,69% ... ... 2007ж 54,01% ... ... Бұл ... ... ... операциондық кірістен көп.
Тартылған қаржыларды тиімді пайдалану коэффициенті 2006 ж түсіп,
18,18% өсті, 2007. 2007ж бұл ... 0,1 ... ... ... ... ... ... займнан 15, 10 және 30% асты, 2005, 2006,
2007ж да сондай.
Сонымен, экспресс- талдау мынадай қорытынды ... 2007 ж ... тыс ... ... бар, бұл несие саясатының
нашарлауына әкелді.
2. Банктің барлық операциондық кірістері жалақыға, әкімшілік шығындарға
жұмсалады.
3. ҚХБ ... ... ... ... өсуін қамтамасыз ете алмайды.
4. Кірісті активтер деңгейінің төмендеуі ... ... ... ... ... өсуі спрэд пайданың өсуіне әкелді.
6. Тартылған қаржыларды тиімді пайдалану коэффициентінің өсуі ... ... ... ... ... ... несие тәуекел саясатының
консервативті екенін білдіреді.
Нарықтық қатынастар жағдайында банктің сенімділігін талдау мәні зор.
Талдаудың мәні банктің даму ... ... 11 ... есеп ... банк ... талдау.
|Көрсеткіштер |Есептеу формуласы ... ... ... ... ... Талап етуге дейінгі |min 0,7 |
|коэффициенті ... | |
| ... ... ... / ... етуге дейінгі|min 0,07 |
|өтімділік ... | ... | | ... ... ... ... /Тартылған қаржылар-нетто |min 0,8 |
|коэффициенті | | ... ... ... ... ... |min 0,07 ... |қаржылар-нетто | ... | | ... | | ... тәуекелі |Негізгі қарыз бойынша ... |Min 0,1 5 ... ... ... ... | ... ... + Резерв банк + Резервтік қор/ |0-0,25 |
|коэффициенті ... ... ... | ... ... ... міндеттемелер суммасы/ Несиелік |0,8-1,2 ... ... ... | ... ... ... ҚРҰБ ... ... ... іске ... банктің акционерлері салған қаржыларының көбейгеніне мүдделі;
3) кредиторлар мен салымшылар уақытша бос ақша қаржыларын банкке салады;
4) банк ... мен ... ... қаржыларына жауапты;
5) потенциалды партнерлар алдында сенімділігін көтеру.
Таблица 12 ... есеп ... банк ... ... ... мән ... ... |
| |min 0,7 ... + ... |0,95 ... ... | ... | ... | | | ... ... |min 0,07 ... ... |0,09 ... | | | ... ... |min 0,8 ... + ... |0,96 |
|коэффициенті | ... | ... ... 0,07 ... ... |0,09 ... | | | ... | | | ... ... |min 0,1 5 ... * 3% ... |0,03 ... | | | ... сақтану |0-0,25 |(700907,47+|217712,53|+ |0,11 ... | ... / ... | ... ... |0,8-1,2 ... 482065,15 + |1,10 |
|коэффициенті | ... | ... ... ағымды өтімділік коэффициенті 2005 ж 0,95, яғни , ... ... ... ... ... ... ... 9% , ағымдағы міндеттердің жақын уақытта
жабылатынын көрсетеді. 2005 ж ... ... ... 0,96, яғни,
банк берген міндеттемелері бойынша 96% есеп айырысады.
Берілген несиелердің несие тәуекелі бойынша шекті есептеу нормасы 15%, ... ж ... ... ... 3%, ... ... төмендету іс
шаралары қажет.
Міндеттемелер саны займ, несие суммасынан көп.
Таблица 13 Қаржылық есеп негізіндегі банк сенімділігін талдау.
2006ж.
|Көрсеткіштер ... мән ... ... |
| |min 0,7 ... + ... |0,93 ... ... | ... | ... | | | ... өтімділік |min 0,07 |1012172,00 ... |0,099 ... | | | ... өтімділік |min 0,8 |1012172,00 + 8592795,00 |1,02 ... | ... | ... ... |min 0,07 ... ... |0,11 ... коэффициенті | | | ... ... |min 0,15 ... *3% |0,03 ... | ... | ... ... |0-0,25 ... ... |
|коэффициенті | ... ... | ... ... |0,8-1,2 |10274694,90 95745,82 + |1,18 ... | ... | ... ... 13) ХБ 102% ... ... ... көмегімен төлем
міндеттемелерін жабады, бірақ толық өтімділік коэффициенті абсолютті
өтімділік коэффициенті нормасынан төмен. Егер, барлық ... ... ... ... Бірақ, ағымды өтімділік коэффициенті 0,93, ол
ағымдық төлемдерді төлей алады ... ... ... ... 0,07 ... 7% несиені банк таза пайдамен
жаба алады.
2006 ж ... ... ... 2005 ж ... ... ... жоқ, ... суммусының несиелік салымнан 18% өсуі көрсетеді. ... ... 3%, ... ... ... ... ... жақсы
сапасын көрсетеді.
Таблица 14 Қаржылық есеп негізіндегі банк сенімділігін талдау.
2007ж.
|Көрсеткіштер ... мән ... ... |
| |min 0,7 ... |0,95 ... ... | ... | ... | | | ... ... |min 0,07 |4109471,24 17456000,15 |0,24 ... | | | ... ... |min 0,8 |4109471,24+12489474,28 |1,02 ... | ... | ... ... 0,07 ... ... |0,25 ... | | | ... | | | ... ... |min 0,15 ... *3% ... |0,03 ... | | | ... ... |0-0,25 ... |0,04 ... | ... ... | |
| | ... | ... ... |0,8-1,2 |17456000,15 86477,54 + |1,39 ... | ... | ... ж ҚХБ ... ... ... ... өзінің міндеттерін
қысқа уақытта төлей алады.
Жоғары өтімді активтер, яғни ақша эквиваленттері 25% тартылған қаржыларды
жабуға күші бар ... ... ... коэффициенті 2007 ж 4% төмендеді.
Таблица 15 Көрсеткіштер өтімділігі ... және банк ... |2005 |2006 |2007 ... ... |
| | | | |(%) |(%) |
| | | | ... |2006-2007 |
| |0,95 |0,93 |0,95 |(2,1) |2,15 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... |0,09 |0,099 |0,24 |10,00 |142,42 ... | | | | | ... ... |0,96 |1,02 |1,02 |6,25 | ... | | | | | ... ... |0,09 |0,11 |0,25 |22,22 |127,27 ... ... | | | | | ... ... ... |0,03 |0,03 | | ... ... |0,11 |0,07 |0,04 |(36,36) |(42,86) ... | | | | | ... ... |1,10 |1,18 |1,39 |7,27 |17,8 ... | | | | | ... ... ... ... ... критерий болады,
Ағымды өтімділік коэффициенті төмендеуі 2,1% болды. 2006 ж ... ... 10% ... 2007 ж - 142,42%. Толық өтімділік
коэффициенті оң өзгеруі 2006 ж 6,25% өсті.
Жылдам міндеттемелер өтімділік ... 2006 ж 22,22%, 2007 ... ... ... коэффициенті, 36,36% 2006 төмендеді 42,86% 2007 ж.
Жоғарыдағы кестелерді қорытындыласақ :
1. ХБ ... ... 30 ... ішінде төлей алады
2. Абсолютті ... ... ... егер 2005-2007 ж банк
ағымды міндеттерін 9-10% қана жаба ... ... 25% ... ... ... төлейді.
4. Негізгі қарыз бойынша төлемеу үлесі 3%, несие портфелінің
сапалылығые көрсетеді.
5. ... ... ... ... портфелінің
міндеттемелерінің үлесінің төмендеуін көрсетді.
1 кесте - Банктің өзіндік және ... ... | ... 01.01.07. |Өсу қарқыны |
|Өзіндік қор | 12,25 | 17,62 | +5,37 ... ... | 87,75 | 82,38 | -5,37 ... ... | 100 | 100 | - ... 2 - ... Банк» АҚ өзіндік және басқада құрылымдары
Банктік несие - ең ... және ... ... ... қаржылық қызметтердің формасы ретінде, ол ... ... ... ... және ... ... алу ... көндігуіне
мүмкіндік береді.
Қазіргі коммерииялық банктер туралы сөз қозғағанда, несиелік жүйенін
басқа да буындары сиякты олардың үнемі дамып отырғандығын айта кгту ... ... ... ... ... ... және ... жүйелері
өзгеруде.
Коммерциялық банктердің мынадай бастапқы қызметтері бар: депозиттер
қабылдау, актылай төлемдерді және есеп ... ... ... несие
беру.
Коммерциялық банктердің басқа қаржы ... ... ... бір ... ол ... жасауы мен жоюында болып табылады. Бұл
жерде ақша деп, тек қолма-қол ақшалар ғана ... ... ... ... салымдар түсіндіріледі. Банктердің ақша жасау мүмкікдігі экономика
үшін өте ... Ол ... ... жүйесін іске асыра отырып, экономиканың
өсуіне қажетті жағдай туғызады. Банк несиелерінің жетіспеушілігі және ... ... ... ... ... ... ... емес. Халық
шаруашылығындағы осы сиякты іс-тәжірибелер тиімсіз, себебі бір ... ірі ақша ... ... ... ... жататын болса, екінші
жағынан, мұндай ақшалар қажетті ... ... ... ... ... ... роль ... депозиттік және несиелік операцияларының көмегімен ... бос ақша ... ... және несие түрінде ... ... ... шаруашылығының қажеттілігін қанағаттан-дырады, яғни
жаңа төлем құралдарын жасайды.
Банктер өз қызметінде ақшаның бір ... ... да рас. ... ... ... ... ... ақша алған уақытында және
екіншіден, несиені қарыз алушының ... ... ... ... ... 4 - Банк ... ... Баланс активі |1.01.06. | 1.01.07. | ... |
| | | |(+,-) ... ... | 3,74| | +7,55 |
| | |11,29 | ... ... шоты | 15,1 | | -12,94 |
| | |2,16 | ... қор | 4,36 | 2,7 | -1,66 ... | 49,97 | 52,45| +2,48 ... ... ... | 11,11 | 15,88| +4,77 ... ... | 3,95 | 3,8 | -0,15 ... ... | 7,4 | 9,54 | +2,14 ... ... | 0,1 | 0,05 | -0,05 ... да ... | 4,27 | 2,13 | -2,14 ... | 100 | 100 | - |
| ... 5 - ... ... АҚ ... түрлері
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Банктік ұйымдастырылу құрылымы және соған ... ... ... ... ... ... түрде анықталады.
Сондықтан да банктің бір-екі бөлімшесі болатын болса, онда ... ... ... ... Кез ... жағдайда да барлық жүйені тиімді
жедел басқарудың болғаны міндетті, өйткені шешім ... ... бас ... мен ... ... ақпараттық үзіліс
болмауға тиіс.
Коммерциялык банктің басқару ... оның ... ... ... ... ... және ... немесе оның торабының
(филиалды немесе филиалсыз) даму дәрежесі тікелей ықпал етеді.
Кесте 5 - ... ... ... | | ... |
| ... ... | ... көрсеткіштері | 27,15| 19,95| -7,2 ... ... | | 41,43| +13,35 |
| |28,08 | | ... ... ... | -| - | - ... | | | ... мерзімді активтердің | 33,1| 26,95| -6,15 ... | | | ... емес ... | | 11,67| - |
| |11,67 | | ... ... | 100 | 100 | - ... 6 - Актив көрсеткіштері
Банк жұмысына жалпы жетекшілік ету үшін, сондай-ақ ... ... ... жұмысын қадағалау және бақылау жасау үшін акционерлер
жиналысы басқарманың немесе банк ... ... ... (банк
кеңесі) - банк иелерінің, оның акционерлерінің өкілетті органы және
олардың ... ... ... ... тәуекелін бағалау
Коммерциялық банктер негізінен өз ... ... ... ... байланысты несиелік есеп айырысу және
қаржылық операциялардың барлық ... ... ... ... ... үшін 2004 – 2007 ж ... ... жасалды (кесте 4).
Кесте 4. ҚХБ ссудалық ... ... 2004 ... ... түрі ... ... ... |01.01.07ж. |
| ... ... ... ... салмақ,|
| | ... | |% |
| | |% | | ... ... ... | 75,6 | 72,2 | -3,4 | 69,2 ... ... ... | 4,8 | 2,2 | -2,6 | 32,8 ... ... | 19,6 | 25,6 | +6,0 | 94,5 |
| ... | 100 | 100 | - | 72,4 ... 11 - Заңды тұлғалардың несиесі
Сурет 12 - Жеке тұлғалардың несиесі
"Қазақстан Республикасындағы банктер және ... ... ... ... ... ... операцияларды орындай алады:
- ақылы негізде депозиттерді тарату;
- ... мен банк - ... ... және ... кассалық қызмет көрсету;
- қайтарымдылық, мерзімдік және төлемділік ... ... жеке ... ... мерзімдік несиелер беру;
- инвестицияланатын қаражаттар иелерінің немесе ... ... ... ... ... заңда көрсетілген ... өз ... ... ... вексельдерді, ... ... ... және ... да қаржылық міндеттемелерді);
- төлем ... ... алу, сату және ... ... да операцияларды жүргізу;
- ақшалай нысанда орындауды қарастыратын ... ... ... және өзгеде міндеттемелерді беру;
- тауар ... ... өту ... сатып алу ... ... ... талаптардың орындалуын және бұл
талаптардың ... ... ... өз ... ... ... операциялар бойынша брокерлік қызметтерді көрсету,
клиенттердің ... ... ... ... ... ... клиенттер үшін құжаттар мен ... ... ... ... ... ... мәмілелерді қаржыландыру;
- клиенттердің тапсырмалары бойынша ... ... ... және ... ... ... басқару);
- банктік қызметпен байланысты ... беру ... ... ... жүзеге асыру.
Ұлттық банкінің арнайы лицензиялары бар болса, банктер басқа да
банктік қызметтерді жүзеге ... ... ... ... ... валюталарымен
операцияларды жүргізу; халықтың ақшалай салымдарын ... ... ... ... көрсету (инкассаиия).
Осы операцияларды топтай отырып, олармен атқарылатын негізгі
қызметтерді былай кұруға болады:
а) ... бос ... ... ... ... экономиканы және ... ... ... ... есеп ... ұйымдастыру және жүргізу;
г) инвестициялық қызметті;
д) ... ... да ... ... ... КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ- НЕСИЕЛІК ЖАҒДАЙЫН
ЖАҚСАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1 «Халық ... ... ... қаржылық- несиелік жағдайын
жақсарту бойынша шаралар
«Халық банкі» АҚ-ның бөлімшесінің қызмет ... ... ... ... ... келесі мақсаттарды қояды:
- қызмет көрсетуді кеңейту;
- банктің қаржылық тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... ... бос ақша ... көлемін кеңейту;
- кәсіпорынның айналым капиталы элементтерінің айналымын жылдамдату;
- кәсіпорын активтерін пайдалану тиімділігін ... ... ... ... жүзеге асыру ... ... ... ... ... банк өте ... ақша құралдарының көрсеткіштерімен сипатталады.
Ақша қатынастарын реттеудің негізгі міндеттерінің бірі ақша
құралдарының ағымын ... ... ... Ақша ... ... ... кәсіпорын оны қиындататын себептерді анықтау керек.
Ақша құралдарының пайда болу көзін тауып, банктік есептік ... ... ... ... ... ... ... «поштаға дейінгі ақшалар» – дебитордан кредиторға дейінгі
чектердің қозғалысы үшін қажетті уақыт;
2) «тіркеу кезіндегі ақшалар» – ... ... үшін ... «инкассация процесіндегі ақшалар» – чек бойынша ... ... ... ... ... ... жеделдететін барлық мүмкін жолдарды
менеджер пайдалана білуі керек. Алдын-ала келісілген ... де ... ... ... жол ... ... Сатып алушылардан
дебеттеу тез инкоссацияланады, егер сіз олардан алдын-ала дебеттеуге ... ... ... ... ... жолы – ... ... шоттарынан банк шоттарына аударатын ... ... ... қол ... ... де жоқ, ... чек ... шотын
несиелеу үшін банкте төленуі керек. Олар, әдетте, бір күнге ... ... ... ... ... компанияларда рұқсат етілген.
Ақша құралдарының ағымын жеделдететін басқа да ... бар. ... ... ... ... чек ... Ірі ... күнделікті
тапсырыстарға депозит талап етуге ... ... ... ... есептей алады және адвокаттық төлемдерге жеңілдіктер ұсынады. Кез
келген жағдайда чектерді бірден ... ... ... дамыған банктік жүйесі бар «Халық банкі» бірнеше
ірі компаниялармен жұмыс жаайтындықтан, жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... қысқартады.
Ақша төлемдерінің кешігуінің көптеген әдістері бар:
1) Ақша төлемдерін орталықтандыру;
2) 0-дік баланстық шот. Ақша құралдарын ... ... НБШ ... мүмкін;
3) есептеудің вексельдік формасы. Вексель банкке инкоссаға
берілгенде кешіктіріледі;
4) төлем құжаттарын ... ... ... қызметкерлердің ақша төлемдерін кешіктіру.
«Халық банкі» үшін төлемдерді кешіктірудің есептегендегі ... ... ... төмендетудің келесі әдістері бар:
а) Банкте негізгі шотпен ... НБШ ашу. ... ақша ... ... шығындар шотына аудару үшін екі күн кетеді. Ал оны алуға үш
күн ... ... банк ... ... ... екі ... күні бар;
б) Персоналға төлем жүргізу жиілігін қысқарту. Банк айлық еңбекті
төлеу жүйесін ... ... ... ... ... отандық және шетелдік
компаниялармен байланыс жасайды. Оның ... ақша ... ... ... ... банк үшін ... ... орын алады. Ол өз
қызметін мына тізбек арқылы жүзеге асырады:
...... ... – бос ақша ... ... есебінен
қызмет көрсетуді жоғарылату – халық өз төлемдерін кешіктіруге мүмкіндік
алады.
Сонымен ақша операцияларын реттеу ... бар ... ... білуді
талап етеді.
Құнды қағаздарға ие болу ақша құралдары жетіспегенде қорғаныс болады.
Инвестициялық портфельді ... ... банк ... ... ... ... жабу мерзімін ескеру керек.
Айналым құралдарының жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... көрсетті.
Жалпы дебиторлық қарызды басқару бойынша нұсқаулар:
- тұтынушылармен есептесу ... ... ... ... өсіру;
- дебиторлық және несиелік қарыз қатынасын ... ... ... ... ... ... беру әдісін
пайдалану.
Дебиторлық қарызды басқару банктің табыстарына тікелей әсер етеді,
және ... ... үшін ... және ... ... ... қарызды басқару әдістеріне жататындар: тапсырыстарды ескеру,
шоттарды дайындау және дебиторлық қарыз сипатын анықтау.
3.2 Несиелік ... ... банк ... тиімділігіне
әсері
Банк қызметінің тиімділігі Дюпон формуласына негізделген. Бұл
формула банктің әрбір ... ... қай ... ... таза ... ... әсер ... көрсетеді.
Меншік капиталы. Капитал мультипликаторы меншік капиталның әрбір
теңге алу мүмкіндігіндегі активтар ... ... – бұл база ... аз екендігін көрсетеді.
Егер бұл қатынас

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«АТФБанк» АҚ-ның негізгі қызметтерін ұйымдастыру16 бет
Диплом алдындағы тәжірибенің есебі.«АТФБанк» АҚ66 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«Абди компани» ақ-ның қызметіне сипаттама32 бет
«Альянс банкі» АҚ19 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Қазкоммерцбанк» АҚ-да іс-тәжірибеден өту есебі44 бет
«Қазпочта» Акционерлік Қоғамының Батыс Қазақстан Облыстық филиалына жалпы сипаттама25 бет
Акционерлік капитал есебі және талдауы71 бет
Акционерлік қоғамдардың қаржысы36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь