Шикізаттық аксиалды қозғалысы бар дизель жанармайын гидротазалау реактор жобасы.

Мазмұны
Кіріспе

I БӨЛІМ. ДИЗЕЛЬ ЖАНАРМАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1.1Гидрогенизациялық процестер тарихынан қысқаша мәлімет ... ... ... ... ...6
1.2 Гидромоторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.3.Аксиалды піспектер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.4. Шикізат, дайын өнім және реагенттер сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ..13
1.5. Қондырғының мақсаты және қысқаша мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ...17

II БӨЛІМ.КАТАЛИТИКАЛЫӨ КРЕКИНГ ЖӘНЕ КРЕКИНГ ӨНІМДЕРІН РЕКТЕФИКАЦИЯЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.1.Жобаға енгізілетін жаңалықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.2.Қондырғының мақсаты және қысқаша мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.3.Технологиялық сызбаның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26

III БӨЛІМ. РЕАКТОРҒ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ЖАБДЫҚҚА АНЫҚТАМАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
3.1.Жасалынып отырған процестің технологиялық схемасын суреттеу, процесс параметрлерін таңдау және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
3.2.Дизель отынын гидротазалау қондырғысын механикаландыру ... ... ... 31

Қорытынды

Қолданылған әдебиет тізімі
КІРІСПЕ

Әлемнің көптеген елдерінде мұнай өңдеу өнеркәсібі моторлы жанармайлардың күрделірек спецификацияларын енгізумен және оларға деген сұранысты өзгертумен байланысты мәселелерді шешу алдында тұр. Әсіресе, әлемде жанармай мен дизельді отынға спецификациялар тез өзгереді, бұл болса мұнай өңдеушілерді жаңа қондырғылардың құрылысына немесе істегі қондырғыларды қайта құрастыруға қаржыларды инвестициялауға мәжбүр етеді. 2005 жылдың 1 қаңтар айынан бастап Еуроодақ елдерінде еуро 4 автомобильді техника үшін зиянды заттардың тасталымы бойынша нормалар іске асырылуда, олар дизельді отындағы күкірттің құрамы 50 ppm аспайтындай етіп регламенттейді. 2012 жылға қарай күкірттің құрамы ультра төмен, 10 ppm етіп барлық дизельді көлікті отынға ауыстыру жобаланады.
Дизельді отындағы күкірт құрамының төмендеуі қатал жағдайларда жүргізілетін гидротазарту жолымен іске асырылуы мүмкін. Көрсетілген мақсатқа шикізаттың берілген типі үшін тиімді, жаңа катализаторды таңдаумен жетуі мүмкін.
Бүгінгі күні пайдалануда тұрған мұнай шикізатын гидроөңдеу реакторларының көпшілігі 70 жылдардың ортасында жобаланып құрастырылған. Өнімдер шығарымы мен олардың сапасы өзгергендіктен көптеген мұнай өңдеушілер катализаторларды өңдеу прогресін пайдаланудан үстемдіктерге ие бола және өз қондырғыларына ірі қаржылай салымның алдын ала алды. Алайда, реакторлы жүйе потенциалын экономикалық жағынан тиімді етіп толығымен іске асыру үшін істегі реакторлы жүйелердің олардың жаңарту жолдарын қарастыра жұмыс сипаттамалары мен құрылыстарының толық бағалануы қажет.
Дизельді отынның сапасын жетілдіру бойынша еуропалық елдер аянбау күш жұмсауда. Оларда отынның бұл түріне талаптарды қаталдандыру концепциясы қабылданған. Әсіресе, күкіртті қосылыстардың құрамы бойынша. Бүгінгі таңда әлемдегі мұнай өңдеуші зауыттардың шектелген саны ғана күкіртті қосылыстардың ультра төмен құрамды дизельді отын ала алады. Бұдан бөлек бұл отындарда арматты көмірсутектердің қатысуын, фракцияның 98%-қ қайнау нүктесін азайту және цетанды санды жоғарылату қарастырылады (бүгінгі таңда 52 пункт, ал перспективада 55-58 пунктке дейін).
2000 жылдан бастап Еуропада цетанды сан бойынша “51-ден аз емес”, күкірт бойынша “0,035 массалық % аспайтын”, тығыздық бойынша полиароматты қосылыстардың құрамын “көлемнің 11%-дан аспайтындай” етіп нормалау кезінде “0,845 грамм/см3 аспайтын” талаптарын бекітетін Еуро-3 нормалары қолданылуда.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ахметов С.А. Технология глубокой перерабоки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с.
2. Ластовкин Г.А., Радченко Е.Д., Рудина М.Г. Справочник нефтепереработчика. – Л.: Химия,1986.648с.
3.Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы,2002.
4. Танатаров М.А., Ахметина М.Н., Фасхутдинова Р.А. Технологические расчеты установок переработки нефти. - М.: Химия, 1987. 210 с.
5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. 2 часть.- М.: Химия.1990. 275 с.
6. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ч.І.- М.: Химия, 1972
7. Технологический регламент установки ТОО ШНОС.- Алматы , 1988.
8. Омаралиев Т.О. Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. – Алматы,2001.278б.
9. Эрих В.И., Расина М.Г. Химия технология нефти и газа. – М.:
Химия, 1985. 256 с.
10. Левинтер А.Г, Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. – М.:
Химия, 1992. 170 с.
11. Омаралиев Т.О., Айтымбетов Н.Ш. Мұнай және газ өңдеудегі катализ. – Алматы,1999.
12. Сарданашвили А.Г., Львова Л.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. – М.: Химия, 1980. 136 с.
13. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов сепараторов нефтеперерабатывающей промышленности.- М.:
Химия, 1974. 206 с.
14. Фарамазов С.А. Оборудование НПЗ и его эксплуатация.- М.:
Химия, 1984. 220 с.
15. Лощинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструктирования и расчета химической аппаратуры.- Л.: Машинотсроение,1970. 180 с.
16. Черенков В.А. Промышленные приборы и средства автоматизации Справочник.- Л.: Машиностроение, 1987. 220 с.
17. Сарбасов А.С., Шакиров Б.С., Унаров Ш.А. Методическое указание практическим и индивидуальном занятиям по курсу ООС.-КазХТИ.1990.
18. Голубятников В.А., Шувалов В.В., Злотникова А.Г. Организация и планирование производство управления нефтеперерабатывающей и нефтехимическими предприятиями.- М.: Химия, 1988. 256 с.
19. Өтепов Е.Б., Тәжин Ж.Т., Кустов В.Н., Меркулова В.П., Жұмабеков Б.Ж., Аршидинова М.Т. Еңбекті қорғау. Лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау. –Алматы: ҚазҰТУ, 2003
20. Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау. Жоғары оқу орындары үшін оқу кұралы.-Алматы: ЭВЕРО, 2008-240бет.
21. Ғимараттардың өрт қауіпсіздігі ҚР ҚНжЕ. 2.02.-05-2003. Ресми басылым Астана,2003
22. Улы және радиациялық заттар қауіптілігі ҚР ҚНжЕ. 01.04.042-02. Ресми басылым. Астана,2002
23. Жарықтандыру ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002. Ресми басылым.Астана,2002
24. Измбергенова М.К. Методическое указание к экономической части дипломного проекта для студентов специальности.- Шымкент:
КазХТИ. 1990. 25 с.
25. Изымбергенова М.К. Методическое указание κ экономической части дипломного проекта для студентов специальности 39.06. -Шымкент. КазХТИ, 1990
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 10
1 Әдеби шолу 11
1.1 Гидрогенизациялық процестер тарихынан қысқаша мәлімет 11
1.2 Өнімді гидротазалаудың технологиялық әдістері 13
1.3 Процестің ... ... ... ... жаңалықтар 21
2 Технологиялық бөлім 24
2.1 Өндіріс әдісі және оның құрылыс орнын таңдау 24
2.2 Шикізат, дайын өнім және реагенттер сипаттамасы 25
2.3 Қондырғының мақсаты және қысқаша ... ... ... ... Реакторға және қосымша жабдыққа анықтама 31
2.6 Процестің материалдық балансы 31
2.7 Технологиялық есептеулер 32
2.7.1 Гидротазаланған дизель отынының шығымы 32
2.7.2 Гидротазалауға жұмсалатын сутегінің ... ... ... ... ... ... ... Реактордың материалдық балансы 36
2.7.6 Реактордық жылулық балансы 37
2.7.7 Механикалық есептеу 41
2.8 Негізгі және қосалқы құрал-жабдықтарды іріктеу 44
2.9 Өндірістік аналитикалық бақылау 46
3 ... ... ... ... ... ... ... суреттеу, процесс параметрлерін таңдау және негіздеу 48
3.2 Автоматтандырудың техникалық құралдарын таңдау және ... ... ... ... ... ... ... ортаға тасталған заттар әсерінен келген залалды есептеу 55
4.2 Келтірілген залал үшін төлем 56
5 ... ... ... Республикасында еңбек қорғау саласында ... ... ... ... отынын гидротазалау қондырғысын механикаландыру 57
5.3 Жарықтандыру 58
5.4 Микроклимат 59
5.5 Өрт және жарылғыштық категориясы 59
5.6 Адам организміне улы заттар әсерінің сипаты 60
5.7 Өрт ... ... ... Өнім ... ... ... өзіндік құнын есептеу 66
6.5 Пайданы және рентабельділікті есептеу 67
ҚОРЫТЫНДЫ 69
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 70
КІРІСПЕ
Әлемнің көптеген елдерінде мұнай өңдеу өнеркәсібі моторлы жанармайлардың күрделірек спецификацияларын енгізумен және ... ... ... ... ... ... шешу алдында тұр. Әсіресе, әлемде жанармай мен дизельді отынға спецификациялар тез өзгереді, бұл болса мұнай өңдеушілерді жаңа ... ... ... ... ... қайта құрастыруға қаржыларды инвестициялауға мәжбүр етеді. 2005 жылдың 1 қаңтар ... ... ... ... еуро 4 ... ... үшін зиянды заттардың тасталымы бойынша нормалар іске асырылуда, олар дизельді отындағы күкірттің құрамы 50 ppm аспайтындай етіп ... 2012 ... ... ... құрамы ультра төмен, 10 ppm етіп барлық дизельді ... ... ... ... ... ... күкірт құрамының төмендеуі қатал жағдайларда жүргізілетін гидротазарту жолымен іске асырылуы мүмкін. ... ... ... ... типі үшін ... жаңа ... ... жетуі мүмкін.
Бүгінгі күні пайдалануда тұрған мұнай шикізатын гидроөңдеу реакторларының көпшілігі 70 жылдардың ортасында жобаланып құрастырылған. Өнімдер шығарымы мен ... ... ... ... мұнай өңдеушілер катализаторларды өңдеу прогресін пайдаланудан үстемдіктерге ие бола және өз қондырғыларына ірі қаржылай салымның алдын ала алды. Алайда, ... жүйе ... ... ... ... етіп ... іске асыру үшін істегі реакторлы жүйелердің олардың ... ... ... ... ... мен ... ... бағалануы қажет.
Дизельді отынның сапасын жетілдіру бойынша еуропалық елдер аянбау күш ... ... ... бұл ... ... ... ... қабылданған. Әсіресе, күкіртті қосылыстардың құрамы бойынша. Бүгінгі таңда әлемдегі мұнай өңдеуші зауыттардың шектелген саны ғана күкіртті қосылыстардың ультра төмен құрамды ... отын ала ... ... ... бұл ... арматты көмірсутектердің қатысуын, фракцияның 98%-қ қайнау нүктесін азайту және цетанды санды жоғарылату қарастырылады (бүгінгі таңда 52 пункт, ал ... 55-58 ... ... жылдан бастап Еуропада цетанды сан бойынша "51-ден аз емес", күкірт бойынша "0,035 массалық % аспайтын", тығыздық бойынша полиароматты қосылыстардың құрамын ... ... ... етіп ... кезінде "0,845 грамм/см3 аспайтын" талаптарын бекітетін Еуро-3 нормалары ... ... ... ... ... мәлімет
Деструктивті гидрогенизациялау процесі өзінің бастапқы өнеркәсіптік безендірілуінде жеткілікті. Ертеректе қатты органикалық ... - ... ... және оның ... ... ... Алғашқы зерттеу жұмыстары осы салада алғаш рет 1900 жылдары П. Собатье (Франция) және В.Н. ... ... ... [1]. ... және ... деструктивті гидрогенизациялаудың алғашқы өнеркәсіптік қондырғылары алғаш рет 1927 жылы Германияда эксплуатациялауға енгізілді, бұл елде өз мұнай ресурстары болмағандықтан олар өз ... ... ... ... ... ... ...
Көмірлерді гидрогенизациялау саласындағы едәуір жұмыстар Германияда Ф.Бертусонмен жүргізілді, сондықтан көмірді каталитикалық емес гидрогенизациялаудың өнеркәсіптік ... ... ... процесі деген атауға ие. Бірнеше кеш уақыттан соң деструктивті гидрогенизациялаудың ... ... ... ... [1]. ... ... қондырғыларында сутегі жұмсалатын болған, себебі мақсатты өнім болып ... ... ал ... ... ... ... қайтарылатын болған. Екінші жағынан алып қарағанда сутегіні қымбат және аз ... ... ... өндірілген, бұл кезде қазіргу уақыт сияқты тиімді ірісі болып газтәрізді көмірсутектерді каталикалық конверсиялау есептелген. Деструктивті гидрогенизациялаудың қондырғыларының технологиялық ... ... ... ... ... қысымда (30-70 МПа) және (420-5000С) температурада жүргізіледі. Гидрлеу 2 немесе 3 сатыда жүргізілуі ... ... ... ... ... цех ... ... қондырғылар және жоғары қысымдағы аппаратуралар кешені орнатылған ғимарат болып ... 40-50 ... ... ... және ... ... және ... процестер негізінде дамуы мұнайөңдеуші зауыттарда деструктивті гидрогенизациялау процестерін енгізуден бас тартуға алып ... ... ... ... тазалау 380-4200С температурада және 2,5-4,0 МПа қысымда АКМ ... ... ... Сутегінің шикізаттағы қатынасы әдетте (300 - 600):1 құрайды. Осы шарттарда гетероатомдардың металдардың толық аластатылуы және ... ... ... ауыр фракцияларда полициклды арендер аздап немесе жартылай гидрленеді. Гидротазалауға кез келген фракцияларды және сонымен қатар мұнай қалдықтарын да тартады. ... ... ... ... ... дамуына жоғары қызығушылық күкіртті және жоғары күкіртті мұнайларды өңдеу көлемінің артуымен және көлік ... ... ... ... ... уақыттарда гидротазалауға дизель отындарының 80 пайыздан астамы тартылады, және мұндағы ... ... 0,2-0,5 ... ... ... отындарының шығарылу көлемі 90 пайыз құрайды. Тікелей айдалатын фракцияларды гидротазалауға олардың топтық және ... ... ... АКМ катализаторлар қатысында 350-4000С температурада 3-4 КПа қысымда гидротазалауға ұшыратады, ... ... ... ... жылдамдығы 2-5 сағ-1 және сутекті газдардың ... 300-600 м3/м3 ... ... [3].
Гидрокүкіртсіздендіру дәрежесі 85-90 пайыз құрайды. Халық ... ... ... ... ... ... байланысты жоғары сапалы дизельді отындарды екіншілік табиғаттағы: каталитикалық крекинг өнімдері, баяу ... ... ... өнімдерінен алу жоғары көкейкестілікке ие болып отыр. Бұл шикізаттар тікелей айдау өнімдерінен күкірттің, азоттың, шайырлардың, алкендердің және арендердің жоғары ... ... ... ... үшін ... ... көлемдік жылдамдықта - шамамен 1с-1 шамада жүргізіледі, және сутегі қысымы - ... 5 МПа ... ...
Екіншілік табиғаттағы дизель отындары арендердің жоғары концентрациясының болуына негізделген цетандық сандармен сипатталады. ... ... ... ... 4000С температурада және сутегінің 10 МПа қысымда активті катализаторларда жүзеге асырылатын арендердің көп ... ... ... ... ...
Шикізаттың берілуінің көлемдік жылдамдығы шикізаттағы гетероатомды қосылыстар типіне және мөлшеріне ... ... ... ... ол шикізаттарды алук технологиясына және тазалаудың қажетті тереңдігіне байланысты. Ол әдетте - 0,5 тен 10 с-1 ... ... ... ... гидрогенизациялық процестердің мәні өте жедел өсті. Алып қарайтын болсақ 1976 жылы 1 қаңтарда гидрогенизациялық ... АҚШ - тағы ... ... ... жалпы мөлшеріне қатысты алғанда 42,2 пайыз құраған, соның ішінде 29,4 пайызы гидротазалауға, 7,2 пайызы қалдықтарды күкіртсіздендіруге, және 5,6 ... ... ... Осы ... ... ... ... орынды гидротазалау алады деп айтуға болады.
Бұл негізінен гидрокрекингті кеш ... ... ... ... ... ... технологиялық схемасының қарапайымдылығымен түсіндіріледі. 240-3500С аралығында дезиль ... ... ... отын 96 пайыз құрайды, ал 2 пайыз айдама өнім және 0,75 пайыз көмірсутекті газдар және қалған пайыздар жоғалым болып табылады. ... егер ... ... ... ... ... болса, сонымен қатар қанықпаған көмірсутектерді қанықтыру да жүргізіледі. Көпшілік жағдайларда гидротазалауды 350-4000С температурада және 3-5 МПа ... ... ... Өнімді гидротазалаудың технологиялық әдістері
Гидрогенизациялық процестер мұнай өңдеуде және ... кең ... ие. ... тұрақты жоғары октанды бензиндерді алу үшін, дизельді және қазандық отындарының, сонымен қатар майлау майларының ... ... үшін ... ... өнеркәсіпте гидрлеу реакциясының көмегімен циклогексан және оның туындылары, көптеген аминдер, спирттер және бірқатар мономерлер қатары алынады. ... ... ... ... ... ... дамуы тауарлық мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптардың жоғарылуымен, сутегі өндірісінің қолдану аумағының ... ... және ... ... ... пайдаланумен түсіндіріледі .
Мұнай өңдеуші өнеркәсіптерде гидрогенизациялық процестер өңделуші мұнай фракцияларының көмірсутекті және фракциялық құрамдарын ... ... ... ... және ... ... ... мұнайлы отындардың, майлардың, және мұнайхимиясы үшін арналған шикізаттардың ... ... ... үшін ... Негізгі гидрогенизациялық процестер болып келесілер саналады:
мұнай фракциялардан күкіртті, азотты және оттекті органикалық қосылыстарды өнімдер ... ... ... ... одан ары ... үшін дайындау үшін аластату;
мұнай фракциялардағы алкендер мен арендерді гидрлеу;
мұнай фракцияларының гидрленуі;
Гидротазалау - мұнай өнімдерінен гетероатомды, қанықпаған қосылыстарды және ... ... ... ... ... аластату болып табылады. Дизельді отындар 180-3600С температура аралығында айдалатын ... ... ... ... ... ... және гидрокрекинг жеңіл газойльдерінен тұрады. Қазіргі уақыттарда 380-7000С қайнау соңына ие отындарды қолдану үшін сынаулар жүргізіліп және ... ... ... және ... ... ... ... және термиялық крекинг газойлдерін тарту бойынша жұмыстар жүргізіледі .
Гидротазалаудың термодинамикалық процесі төмен температуралы. Қазіргі қолда бар өнеркәсіптік ... ... ... өтуі үшін ... ... жеткілікті. Себебі сутегінің қосылу реакциясы көлемнің төмендеуімен түзетіледі, ал реакциялық зонадағы қысым процестің тереңдігіне әсер ... ... ... ... 2,5-5,0 МПа ... ... ... қосынды жылулық эффектісі оң және 1 кг тікелей айдау шикізаты үшін 20-87 кДж ... ... ... ... 30 ... ... екіншілік табиғаттағы фракцияларды қосу реакция жылуын 125-187 кДж/кг (30 ккал/кг) дейін арттырады, ол ... ... ... ... ... ... деп ... сығудан тұтынатын ішкі жану қозғалтқыштарда төрт тактылы жұмыс процесі ұшқыннан тұтынатын қозғалтқыштарға қарағанда, едәуір басқаша жүреді. ... ... ... екі ... таза ... ... және ... Ауаның температурасы қысу қозғалысының соңында 550-6500С жетеді, ал қысым 4 МПа дейін өседі. Қысу қозғалысының соңында, сығылған және ... ... ... бір ... ... ... отын ... бүркіледі. Отынның майда тамшылары бір қалыпқа келеді де ауа ... Аз ... ... кейін отын өзінен өзі тұтанады және толық жанады. Бастапқы бүрку мен отынның тұтану уақытының арасын өзінен-өзі тұтануды тоқтату кезеңі деп ... ... тез ... ... бұл ... 0,002 с көп ... Отынның жануының нәтижесінде газ қысымы 6-10 МПа жетеді [7]. ... ... ... және ... ... тез ... ... және газтурбиналары қозғалтқыштары үшін Л (жазғы), 3(қысқы), А (арктикалық) тағы да орта айналушы және аз айналушы дизелдер үшін ДТ және ДМ ... ... ... ... Дизел отындары мұнайдың орта дистиллятты 180-3600С аралығында айдалатын фракцияларынан каталитикалық крекингтің және гидрокрекингтің жеңіл фракцияларынан тұрады. Қазіргі кезде, соңғы ... ... ... ... ... ... жіберілуде, дизел отындарының құрамына кокстеу және термиялық крекингтің асылдандырылған газойлдерін пайдалану да алға тұрған мәселе.
Дизел ... ... ... ... ... ... фракциялық құрам, тұтқырлық, кокстену, то алу, лайлану, қату температурасы, шайырлы және коррозиялық активті қосылыстар мөлшері кіреді. ... ... ең ... ... қасиетінің бірі - олардың тез оталып жәй жануы, бұл қысымның ... ... және ... ... ... ... істеуін қамтамасыз етеді. Отындардың оталу қасиеті олардың химиялық және фракциялық құрамына байланысты. Бұл, бірінші кезекте, отын ... ... ... ... ... ... ... арендердің оталу температурасы өте жоғары екендігі (500-6000С) ... ... ... көмірсутектердегі көп өнімдер дизел отыны бола алмайды. Керісінше, алкандарға ең ... ... ... ... және ... ... ... дизел отындары жақсы пайдалану қасиетін көрсетеді.
Дизель отындарының басқа да өте ... ... ... ... ... ... олардың фракциялық құрамы, тұтқырлық, қату температурасы, кокстену, күкірт мөлшері, ... су мен ... ... ... жатады. Қолдану жағдайына байланысты шығарылып жүрген дизел отынының үш ... да қату ... ... (Л) ... 5 ... ... теріс 35 пен теріс 450С аралығында, қысқынікі (3) ... 550С, ... (А) ... ... 600С ... ... ... Қысқы және арктикалық дизел отындары жалпы өндіру көлемінің 30% құрайды. Оларды карбамид пен парафиннен айырылған және сұйық парафиндерді адсорбциялаумен ... ... ... ... тағы да ... ... ... дайындайды.
Дизел отындары, құрамындағы күкірт мөлшері жөнінен үш түрге бөлінеді: I - ... ... ... 0,05% көп ... II- ... массалық үлесі 0,2% көп емес; III - күкірттің массалық үлесі 0,5% көп емес.
Мұнай өнімдерін қажетсіз қоспалардан ... ... ... ... Соның нәтижесінде тазалаудың көптеген әдістерін ашуға мүмкіндік берді. Тазалау жанармайлардың сапасын жақсартуға жол ашты. Алғашқы жеткен жетістіктері, ол ... ... ... ... ... ... мақсаты- S, N, O қосылыстары мен белгісіз көмірсутек қоспаларынан тазалауға негізделген. Гидро процесстердің ішенді қазіргі өндірісте ең кең ... ол ... Бұл ... ... ... сапасы жоғарлайды. Гидротазалау ең алғаш рет күкірті жоғары мұнай өндірісі басталғанда және отын құрамында гетерогенді ... ... ... ... ... Гидротазалау процессі төмен температурада өтетін прцесстерге жатады. Гидротазалау реакциясы тез өтуі үшін 330-380С тампературасы жеткілікті [8].
Мұнай өңдеу зауыттары дизель ... ... ... ... үшін ... екі ... ... Ол әдістер химиялық және физико-химиялық. Химиялық әдістерге күкірт қышқылымен тазалау, сілтілік тазалау, және ... ... ал ... ... ... және ... ... жатады.
Сілтілік тазалау негізінен қышқылдық қоспалар мен күкірт қоспалардан тазартуға негізделеді. Оның басты әдісі, сілті қышқылдармен тұз тұзеді, ал ол ... ... ... ... ... ... ... жоғарлату үшін онда тұндыру және электр тогы ... ... ... ... ... ... электр жазығында компоненттерді сілтілендіріп, сілтілік қалдықтарды сумен шайып бөліп алу. Күкірт ... ... ... тазалау негізінен 90-93%-күкітр қышқылының аз мөлшерімен дистеляттың қалыпты температурада араласуына сүйенеді.Бұл әдісті негізінен анық емес ... азот ... бөлу ... қолданады. Егер күкірт қышқылы белгісіз көмірсутектермен реакцияға тұссе, онда қышқыл эфирлер тузіледі. Бұл үрдіс төмен температурада жүргізіледі [8]. ... ... ... ... суда ... ... сол ... нитрализация кезінде тұздар түзіледі. Сумен реакцияға түсіп, сәйкесінше спирт түзеді.
Күкірт қышқылымен тазалау алдында шикізатты сілтілік тазалаудан өткізу ұсынылады. ... ол тағы ... ... ... ... ... ... реакция нәтижесінде тазаланған өнім, яғни қышқыл гудрон алынады. Осы гудрон құрамына қажет емес қоспалар ... ... ... ... ... гудрон күкірт қышқылы өндірісінде қолданыладі. Бұл тазалаудың негізгі кемшілігі оған өте көп ... ... ... ... әдістің мәні, ол шикізаттың адсорбентпен жанасуына негізделеді (ағартқыш саздар, силикогель). Жанасу беті аз болсада, бұл әдісте күкірт, азот және ... ... ... Кемшілігі- адсорбенттің бөлшектеніп қалпына келуі. Абсорбциялық әдістің ... ... ... ... Бұл ... ... ... екі топқа бөлуге болады. Бірінші топ: шикізат құрамындағы сұйық қоспалармен еріткіштің қалыпты температурада араласуы. Мысалы: төрт ... ... этил ... хлороформ. Екінші топқа жататындар полярлы органикалық қосылыстар. ... : ... ... крезол, диэтиленгликоль. Таңдамалы түрде ерітетін еріткіштер селективті еріткіштер деп аталады. (нитробензол, фурфурол, дихлорэтил эфирі). ... ... ... ... ... ... ... бұл әдіспен өте сирек тазалайды. Егер тазалайтын болса, фурфуролмен ... Бұл ... ... ... ... ... ... келмеуі, яғни экономикалық жағынан тиімсіз.
Дизель отынын қоспалардан ... ең кең ... ... ... ... мұнай өңдеу зауыттарында гидротазалау негізгі процесстердің бірі. Гидротазалауды кеңінен енгізу трактор, автомобиль, темір және су жолдарында жылдамдығы жоғары ... ... ... ... ... ... дизель отынын қолдану двигательдің жұмыс мерзімін арттырды. Дизель отынын гидротазалау ... тек ... ... ғана ... ... ... азот және қышқыл құрамды қосылыстардың жоюлуы жүреді. Оның нәтижесінде жанармайдың түсі, иісі жақсарып, цитан саны және ... ... ... ... ... ... ... Күкірті төмен жанармайды қолдану ауаның және қоршаған ортаның ... ... ... ... жанармайын гидротазалауы катализатор қатысында жүреді. Негізгі қолданылатын катализаторлар алюмо-кобальт-молибден, алюмо-никель-молибден. Катализаторлар ... ... мен ... ... ... Гидротазалану 95 % өтеді. Егер берілген шикізат құрамында күкірт көп мөлшерде болатын болса, оған ... ... ... ... бар ... ... ... керек. Кері жағдай болса, катализатордаң кокстенуі жоғарлап, оның активтілігі төмендейді. Гидротазалау кезінде неғұрлым қысым ... ... ... гидротазалану отеді. Бұл процесс әрқашанда сутегінің артық мөлшерімен өткізеді. 1м3 шикізатқа 300-400м3 көлемде сутегісі бар газ ... ... ... және оның ... ...
Гидромотордағы біліктің шығар ұшы қажетті жиілікпен және пайдалы күшпен айналуы тиіс. Станоктарда қолданатындарының, ... ең көп ... ... - ... ... , ... конструкциясы 17 суретте бейнеленген.
Қорап 4 қақпағымен 3 және 10 гидромотордың сыртқы қозғалмайтын нұсқасымен оның ... ... ... ... Шығар білік I шарлы подшипникке орналастырылған жән дағара (барабан) 8 шпонкамен жалғанған. ... 2 , ... ... ағып ... болдырмайды.
Дағара тесіктеріне расточка шеңбер бойымен бір ... ... ... ... 7 ... . ... ... түрде орналасқан, яғни біліктің шығар ұшының һсі бойында , ... ... аты ... ... ... , ... 10 ... бұранда 12 арқылы керіп тартылады. Дағара сол қақпаққа серіппе 6 арқылы және ... ... ... 11, 15 жеткізіліп және орақ тәрізді ойық 13,14 жұмысшы ... - 9 ... ... асты 7 ... ... ... ... әсерімен плунжерлер сфералық басымен жылжымалы сақиналы тіреуіші шарлы подшипниктерін 5 қысады.
Жылжымалы сақыналы жазықтық бұрышымен біліктің шығар өсінің жазықтығына ... ... ... F ... әсерімен (17 сурет) жұмысшы сұйықтың қысымынан плунжердің ... ... күш ... ... өсінің жазықтығына перпендикулярлы түседі.
Булы немесе газды турбиналарда, жұмысшы дененің қысым энергиясы (будың немесе газдың), оның қалақшасында кинетикалық энергияға түрленеді де, ол, ... ... ... және ... ... ... ... жұмыс атқарады (турбогенератор, сығымдағыштар және т.б).
Турбинада, жұмыстық дененің энергиясының түрленуінен, кезекпен, бірінен соң, бірі орналасқан, бірнеше сатымен, көпсатылы машина жұмысын ... ... ... бар болғаны бір сатымен жұмыс атқарылуы мүмкін.
Жұмыстық дене ағынының бағыты бойынша, өсті немесе ... ... ... ... ... ағын ротор өсінің бойымен бағытталған және радиалды түрінде, ағын ортасынан ротордың шеткі ... ... көп ... бу ... ... 1 суретте көрсетілген. Біреуінің роторы (1, a - сурет) барабаннан 4, оған ... ... ... 8 ... ... венцалар аралығына, қозғалмайтын венцалардың бағыттаушы қалақшалары 9, турбинаның қорабына 7 бекітілген. Жұмыстық қалақшалары соңында ашық ... онда ... ... ... 5 ... ... олар ... қорабы аралығында. Пайда болған күштерді теңестірудегі, бу қозғалысының бағыты бойынша, өс бойымен, роторды жылжытушысына ұмтылады, жүк түсіруші поршенді 12 қолданады, ... ... ... ... ... ... 6 ... қысымды, шығар потрубканың 2 қысымымен, бірдей тең ... ... ішкі ... ... 11, жаңа ... бу ... ... өстік күшті, поршеннің қабылдауы, оның екі жағынан будың қысу ... ... ... ... ... ... ротор мен турбинаның қозғалмайтын корпусы аралығындағы, ротордың екі жағынан ұштық лабиринтті нығыздағыштарды 13 ... ... ... ... ... салдарынан, саңлаудағы будың жоғалуы азаяды. Соңғы лабиринтті каналдарды 1 нығыздау үшін, бу беріледі. Жүк түсіргіш піспек лабиринтті нығыздағыш 10.
Турбинаның дискалы типі (1,б - ... ... 5, оған ... ... 3 және ... ... 7, ... қалағымен 4 орналасқан. Диафрагманың сақинасы 8, турбинының тұрқында (корпусында) 9 орналасқан. Лабиринтті нығыздағыш 6, диафрагмада қолданған, оның міндеті - диафрагма мен ... ... ... саңлау бойынша будың жоғалуын кемітуге арналған.
Лабиринтті нығыздағыштан 10, будың - 1 ... ... ... ... ... лабиринтті нығыздағыш 2 үшін, турбинаның төменгі қысым бөлігін қолданады. Турбинаның шықтандырушы типінде, қысымның шығарында атмосфералық қысымы кем болады, ... ... ... ... ... ... мақсаты, турбинаға ауа соруын болдырмауы тиіс.
1.3.Аксиалды піспектер.
Аксиалды-айналым-піспекті сорабының радиалды сораптанайырмашылығы, піспектер ... ... ... ... ол паралельді немесе паралельге жақын цилиндр блогінің осі арқылы іске асады. Бұл сорап, көлбеу цилиндрлар немесе көлбеу шайбамен ... ... ... ... ... ... ... (сурет 2).
Сурет 2 - Аксиалды-піспекті көлбеу шайбалы сорап
Сораптың негізгі элементтері: цилиндр блогі (ротор) - 1, ... ... 2, ... ... 3 және ... ... диск 6 ... құрамдас бөлігі. Цилиндрлі блок айналғанда, плунжер маңы, серіппе 5 әсерінен немесе ... ... ... ... ... ... үстінен сьірғиды да, кері-ілгерілемелі қозғалысты жұмыс камерасында тамандайды. Бұл кезде камералар доға тәріздес тереземен 6 мен 7, сорушы кұбырмен ... ... ... / ... ... ү ... ... және Ә(§ү тең. ... ... ... ... анықталады: ... ... ... ... ... ... ... шайбалы сораптан айырмашылығы, мұнда цилиндр блогінің айналу өсі, әкелетін білікке ... ... ... ... ... ... біліктен цилиндрлі блокка кардан немесе поршень штогі арқылы іске асады. ... 3-те ... ... ... цилиндрлі блок сорап үлгісі келтірілгенСұйықтардың таралуы, көлбеу-шайбалы ... ... диск ... ... 6 ... ... Цилиндрлер саны гжәне олардың диаметрі д. болған кезде ... ... ... ... ... ... ... (3) ... 3 - ... ... цилиндрлі сорап
. Сораптың негізгі элементі: цилиндрлі блок (ротор) 1, ... 2, ... 2 және ... топсалЫ-бекітілген, жетекші білікпен 5 қатты байланысқан ... ... ... ... ... бір ... ... және екі реттік әрекетті болып бөлінеді.
Бір реттік әрекетті пластинкалы сорап ойықтарында ... және ... 3 ... айналатын және радиалды қозғалатын пластинкалар 2 орналасқан айналғыштан 1 тұрады (сурет-4). Сурет 4 - Бір ... ... ... ... айналу өсі статор 0 симметрия өсіне қатысты эксцентриситет шамасына ығысады. Статорда сорушы және арынды кұбырлар қосылған терезелер 4 және 5 бар. ... 4 ... ... ... доға ... пластиналар арасындағы бұрыштық жылдамдық 2л / 2 ... ... ... ... ... ... ... сораптын жұмыс көлемі қалыңдығы 2е сақина көлемінің, ені бтең енінің, статор радиусына тең сақинаның ... ... ... және ... орын алатын көлемінің арасындағы айырмашылықтарына тең, яғни ... ... 5 - ... қалыңдығы.Екі реттік әрекетті пластинкалы сорап айналғыш пен ... ... ... ... 2 бар ... ... 1 ... 5) тұрады. ... 5 - Екі ... ... ... ... 4 арнайы пішіні бар. Статорда төрт терезе бар. Терезелер 5 және 7, сондай-ак 6 және 8 ... және ... ... ... ... . ... ... орналасқан статорлық сақинаның учаскелері г/ және г2 радиусты шеңберлік ... ... ал ... шегіндегі учаскелер жатық қисық сызықтар түрінде орындалған. Сораптың жүмыс көлемі ені Ь, радиустары ... ... ... екі ... ... пластиналардың шығып тұрған бөлігінің алатын ... ... алып ... тең.
Аксиалды-піспекті сұйық сорғының кинематикасы да кривошипті-шатунды механизмдікі сияқты аксиалды-піспекті ... ... ... ... да, оның роторының айналу өсі жұмысшы органының өсіне параллельді болып немесе кем дегенде 450 көлбеу бұрыш ... ... ... сұйық сорғының сұйық беруін мына фориуламен анықтайды:
Q= PId2 4 znDtgγ
Мұндағы d,D - ... ... ... ... мен дөңгелектің орналасуы; z- цилиндрдің саны (z=7...7; γ-көлбеу сақинаға түскен перпендикуляр мен цилиндр ... ... ... ... γ=200) ... ... ... сорғыштағы піспектің жүргісін анықтайды.
1.4 Жобаға енгізілетін жаңалықтар
Гидротазалау катализаторы ... ... ... ... және ... катализаторлары бензин, дизельдік отын , керосин фракцияларын күкіртті және азотты қосылыстардан ... ... ... ... ... ... ... отынның құрамындағы күкірттің мөлшерін 0,5% дан 0,05% ға дейін төмендетеді.
Катализатор экструдты пішінді және екі ... ...
- ... ... ... (АКМ)
Катализатор жоғары десульфирлеуші және деазоттаушы белсенділігін арттырады және механикалық берікті, ұзақ жылға шыдамды.
1-кесте
КГУ-941 және КГУ-950 катализаторлар көрсеткіштері
Көрсеткіштері
КГУ-941
КГУ-950
АНМ маркалы
АКМ маркалы
АНМ ... ... ... ... ... ... ... - 16,0
2,9 - 3,5
-
14,0 - 16,0
-
2,6 - 3,2
9,0 - 11,0
2,9 - ... - ... - ... ... - ... - ... - ... - 0,95
Диаметр экструдатов, мм
2 - 3
2 - 3
2 - ... - ... ... средний, кг/мм, не менее
1,7
1,7
1.9
1.9
2-кесте
Процестің технологиялық көрсеткіші
Процестің көрсеткіші
бензин фракциясы
Дизельдік фракциясы
Көлемдік жылдамдығы, час-1
5 -10
2,5 - 6,0
Температурасы,°C
280 - 340
320 - 400
Қысымы, МПа
2 -3
3 ... ... ... % ... ... ... күкірт мөлшері, % мас.
< 0,00002
< 0,05
Өтеу мерзімі, жыл
7
5
Процесті жетілдіру ойлап шығарушыларды да жай ... ... ... ... гидротазалаудың бірнеше әдістерін бөлуге болады:
1.Дизельді фракцияны катализатордың алғашқы, яғни сульфидті аллюмокобальтмолибденді қабатпен жанастыра гидротазалауға ұшыратады, кейін катализатордың екінші, яғни ... ... ... және ... үшінші тотықты аллюмокобальтмолибденді қабатымен. Катализатор қабаттарының массалық үлесі сәйкесінше 1: 1: (0,5-8) құрайды. Беттері құраушылар ... ... 50-150° ... ... ... ... қабаттарды пайдаланады. Процесті 350-400°С температуралы сутекқұрамды газ ортасында катализатор қабаттарын алдын ала ... ... ... кемшілігі болып гидротазарту кезінде күкіртсіздендірудің төмен дәрежесі табылады.
2.Дизельді отынды периодтық кестенің VI, VIII топтарының ... ие ... ... ... температура және жоғары қысым кезінде жоғарылаушы қабатшалы-дисперсті режиммен процесті жүргізу әдісі. Ерекшелігі - күкірт ... ... ... ... ... сутегі қатынасында жүргізеді: шикізат 80-200 нм3/м3, суару тығыздығы 8-40 м3/м2∙сағ және қысым 20-60 атм. Шикізаттың ... ... ... ... Бұл әдісті сынау кезінде көмірсутектердің жоғары парциалды қысымын қамтамасыз ету керек. Бұл үшін процесті сутекқұрамды газ бен бастапқы шикізаттың ... ... ... 220-2000 нм3 ... газды 1м3 бастапқы шикізатқа қатынасы кезінде жүргізу керек. ... ... ... ... мен ... емес тазарту жатады.
3.Жоғары температура мен қысым кезінде ... ... ... ... ... ерекшелігі - түйірлер диаметрі элементарлы күкірт қоспасында 3,2-3,0 мм аллюмокобальтмолибденді катализатор ... ... және ... ... ... ... ... 2,0-3,2 мм тотықты цеолит құрамды катализатор және аллюмоникельмолибденді катализатор қабаттары қатысуымен қосымша жүргізеді. ... ... ... ... ... немесе аз катализатор қабаттарын пайдалану берілген температурада тазару дәрежесінің төмендеуіне әкеледі. Алынған гидрогенизаттың сапасы катализатордың жоғарғы және төменгі ... ... ... ... ... да ... ... арасында орналасқан катализатордың қатысуымен дизельді отынды гидротазарту әдісі, катализатор ретінде ... ... ... ... ... ... қолданылады, жоғарғы қабат түйірлерінің диаметрі 1-4 мм және 10-50 мм инертті ... ... ... өнімдерін гидротазалаудың тағы бір әдісі белгілі, бұл әдіс бойынша бағананың орта стриппингінен 70-90% ... ... ... ... ... ... ... сол бағананың төменгі стриппингінен 10-30% мөлшерінде алынатын 205-360°С аралығындағы ауыр дизельді араласады. Гидротазалау процесі 350-360°С температура, 3-3,5МПа қысым, 3,5-4 сағ -1 ... ... ... ... ... 500м3/м3 кезінде жүреді. Бұл кезде 20-30% ауыр дизельді фракция гидротазалауға араласпайды, олар ... ... ... қалыпқа келтіру үшін гидрогенизатпен араласады. Егер де 40% ауыр дизельді фракция гидрогенизатпен араласуға кетсе де, күкірттің жалпы үлесі 0,2% болады. ... ... ... ... дизельді отынды гидротазалау процесінде катализатор бетінде абсорбциялық қабат түзіледі, оның қалыңдығы катализатор табиғатына, ... ... ... құрамына кіретін әртүрлі көмірсутекер санына байланысты өзгеруі мүмкін. Кокс түзілу процесінде катализаторда көбінесе ди және полициклді ароматты сутектер қатысады. Күкіртсіздену ... ... ауыр ... қосылыстар үшін катализатор бетінің үлкен өту мүмкіндігі есебінен жүруі мүмкін. ... кокс ... ... ... ... ... ... күштерінің әлсіреуі кезінде жүреді. Сондықтан би және полициклді ароматты көмірсутектер катализатор бетінде жиналмайды, реакция аймағанан кетіп қалады. 10-30% ауыр ... ... ... бенз және дибнезтиофенофтардың негізгі саны қатысатын 306-360° ... ... ... концентрациясын түсіреді, бұлардан күкіртөте қиын алынады, ал бұл қосылыстар беттік-белсенді заттардың қызметін атқаруы мүмкін.
Жеңіл дизельді фракциясы бар шикізатты гидротазалау ... ... ... ... ... ... кокс түзілу азырақ, қондырғының нақты өнімділігі 40-80%-ға өседі, шикізаттың күкіртсіздену дәрежесі өседі.
Бір мезетте ... ... ... ... демек өндірістің тиімділігі де. Бұл тиімділік жеңіл компоненттерді енгізу нәтижесінде көмірсутектердің қаныққан буларының қысымының жоғарылауына әкеп соғатындығымен және ... ... ... ... ... ... бөлім
2.1 Өндіріс әдісі және оның құрылыс орнын таңдау
Өнімділігі 1 млн 344 мың тонна / жылына құрайтын дизель отынын гидротазалу қондырғысын ... ТМД ... және шет ... ... ... ... ... материалдар талданды, сонымен қатар республика территориясында орналасқан мұнай өңдеуші зауыттар құрамына кіретін ... ... ... ... ... ... ... жоғары сапалы қыстық және жазғы сорттардағы (ДТ/Л), (ДТ/3) дизель отындарын алу процесі жүргізілетіндігі белгілі. Дизель отынын ... үшін ... ... ... қабылданған жалпы технологиялар бойынша 230-3500С температуралар шегінде өтетін фракцияларды өңдеудің схемасы реакторлық ... және ... ... пайдалану арқылы жоғары сапалы дизель отындарын алуды қарастырады. ... ... ... үшін әсер ететін негізгі фактор болып шикізат базасы, энергетикалық ресурстар, өнімді тұтыну орнына дейінгі ... ... ... мөлшері, сонымен қатар инженерлі - техникалық ... ... ... ... ... Құрылыс орнын таңдау халық шаруашылығының сәйкес тартылуы және ... ... сай ... ... құрылысты дұрыс орналастыру шаруашылықтық құрылыс қарқынын үдетіп қана қоймай, сонымен ... ... және ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Соның ішінде дизельді отындарды, бірақ сонымен қатар мемлекеттік қызығушылықтарды және ... ... ... ... да ... жөн. ... өнеркәсіптің ірі саласы болып мұнай өндіру және оны өңдеу болып саналады. Өңдеуші өнеркәсіптерге отындық нұсқалар бойынша ... ... ірі ... ЖШС , АҚ жатқызуға болады. Бұл зауыттар өздерінің үлестерін жас тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің дамуына елеулі дәрежеде ... ... ... ... - Шығысында Шымкент қаласынан қашық емес жерде орналасқан. Желдердің бағыты солтүстік - шығыстық, ол ... ... ... ... тазалығын сақтауға мүмкіндік береді. Зауытты шикізатпен қамтамасыз ету негізінен Қазақстандық кен орындармен жүзеге асырылады. Мұнайды жеткізіп беру құбыр бойынша және ... жол ... ... ... ... ... және электр энергиясымен зауыт ТЭЦ-3 есебінен қамтамасыз етіледі. Сумен қамтамасыз ету де ... ... жер асты ... ... ... ... ... емес жердегі Бадам өзенінен жүзеге асырылады.
Олай болса, өнімділігі 1 млн 344 мың ... ... ... ... гидротазалауға арналған қондырғының құрылысын жобалау ЖШС схемасында жүргізіледі, ол экономикалық тиімді және ... ... ... ... үшін ... ... ... крекинг және крекинг өнімдерін ректификациялау.
Каталитикалық крекинг щикізатын гидротазалау (100 секция). Каталитикалық крекинг үшін шикізатты гидротазалауды АНМ (ГО-115) ... ... ... екі ... ... реакторларда және газ бен шикізат қоспасының ылдилаушы ағымында жүргізу көзделген. Жобада гидротазалау катализаторын скрубберсіз газауамен регенерациялау ... Бұл ... ... ... өте ... ... дейңн түсуреді, регенерациялауға қажетті қосымга капиталды шығынды күрт азайтады , ... ... ... ... ... мөлшерін ең төменгі деңгейге түсіреді. [№ 1]
Гидротазалаудың негізгі параметрлері мынадай : қысым реакторда - 5 МПа, ... - 4 МПа; ... ... - 380-420 o C , ... - 500oC ; ... қабырғасының есептік температурасы - 420o C, ... - 500oC; ... ... - 167 м2 ; ... ... - 148 м3 (110000 кг). ... ... 2400 мың ... жүйесіндегі гидротазалау секциясынан дизель отынын шығару көзделген. Осы блоктағы ... ... ... ... мына ... ... ... қамтамасыз ету үшін 1,15% шикізатқа құрайды: гидротазаланған вакуум дистиллятына 80,2%; дизель ... (180- 350 0C ... 16,2%; ... бензинге 1,3%; көмірсутекті газға 1,1% ; желпіленетін сутекті газға 0,7%; күкіртті сутегіне 1,4%%. Каталитикалық крекинг және крекинг ... ... (200 ... ... ... ... ... жүйесі және аппараттық жабдықтары (8.6, 8.7 , 8.8 - суреттер ) 43-107 қондырғысына ұқсас. Бұл ... ... - ала ... ... ... ... ... катализаторда крекингтеп , алынған өнімді бір күрделі коллоннада бөлу ... ... ... ... ... қарастырылған:
- шикізат пен рисайклдың бір турабағыты қайнаушы қабаты реттелетін аумақпен бітетін реакторда бірге жүретін крекинг;
- катализатордың айналып қозғалуымен жүретін ... - ... ... - ... ... ... каталдизаторды регенерациялау;
- ылдилап тасушы желімен катализаторды өз салмағы әсерімен ... ... ... ... блогын технологиялық және конструктивті жабдықтарында бұрынғы жұмыс істеп тұрған каталитикалық қондырғысымен салыстырғанда төмендегідей жаңа технологиялық ... ... ... ... ... ... ... катализатордың барлық артықшылығын толық пайдалану крекингті жоғары температурада 460-490 0 C ... 515-545 0C - та ... 30м ... ... ... және ... катализатормен жанасу уақытының аздығы. Осындай жағдайда катализатордың активтігінің өзгеруіне сәйкес соңғы қайнаушы қабаттың өзгеруіне сәйкес соңғы қайнаушы қабаттың биіктігін ... ... беру ... ... ... ... ... катализаторды регенерациялайда жлғары температура мен қысым (580-630[0]C пен 0,18МПа орнына 700[0]C және ... ... ... ... ... ... арқылы регенерациялау кезінде әрбір аумаққа өз алдына ауа беру;
- ... бос ... газ ... ... ... (жұмыс істеп тұрған қондырғылардағы 0,3 -0,4м/с орнына 0,9-1,0 ... ... ауа ... ... , ол тұндырушы аумаққа оттегінің концентрациясын оптималды ұстап ... да ... ... ... СО2 ... ... ... азайтады;
- катализаторды ұстауда оны көп мөлшерде тұрақты өткізуге қабілетті , мүжілуге мекем материалмен қапталған циклондарды пайдалану ;
- имекқұбырлы ... ... ... ... қол ... ... жылу ... реттеуді СО мен СО2 қатынасын өзгертумен регенератордың биіктігі бойында температураның ... ... ауа ... ... регенерациялау газдарының және сонымен қабат СО-ны СО2 дейін жағу жылуын қосымша жағу ... ... жағу ... ... ... ... газдарынан пайдалану-қазандықтарда пайдаланады. Бұл КТ -1 құрастырма қондырғына су буымен толық қамтамасыз етеді де қосымша артық су буын зауыттың ... ... ... мүмкіндік береді.
Реактор жобасы 8.7 суретінде көрсетілген.
2.1 Технологиялық ... ... отын ... ... ЭСТҚ - АҚ ... 100 секциясынан қатаң байланыс бойынша қысыммен Н-301, және Н-302, Н-303 сораптары қабылдауына беріледі. Шикізат шикізаттық сораптардан араластыру ... ... ол ... сутекті газдармен араласады, ал құрамында сутектер бар газдар ЦК-301 компрессорынан беріледі, және бұл жерде шикізатты және ... ... бар ... беру ... ... ...
Сонымен қатар шикізатты (фр. 230-3500С) Н-310, Н-311 сораптарының қабылдауына ... ... ... ... ... және одан ары ... сораптар Н-301, Н-302, Н-303 (303а) қабылдауына буферлі ыдыстар ... ... ... ... ... Газды - шикізатты қоспа 600С температурамен жылуалмастырғыштар Т-301, Т-302, Т-303 құбыр аралық кеңістіктеріне ... және ол ... газ - ... ағынмен 230-3100С температураға дейін қыздырылады. Одан ары газды - шикізатты қоспа құбырлы ... П-301 ... және газ ... ... ... температураға дейін қыздырылады. Қыздырылған газ - шикізатты қоспа реакторға Р-301 ... ... ... АКМ катализаторы қатысында күкіртті және қанықпаған қосылыстардың гидрленуі жүреді, және бұл жағдайда күкірт сутек түзіледі. Одан басқа, реакция зонасында ... түзе ... және ... жеңіл фракцияларын түзе отырыпа гидрокрекинг орын алады. Тікелей айдалатын фракциялар гидрлеу реакциясы елеусіз ғана ... ... ... ... ... ... шығу ... температура 10-200С жоғарылауы мүмкін.
Газ- шикізат қоспа Р-301 реакторынан Т-303 жылуалмастырғышына келіп түседі, мұнда өзінің жылуын газ - ... ... ... Одан соң ... бір бөлігі Т-304 жылуалмастырғышына бағытталады, және өз жылуын тұрақтандырғыш колонна К-301 шикізатына береді. 3100С ... ... ... ... Т-302 және Т-301 ... ол жерде 150 пайызға салқындатылады. Одан ары газ - шикізат ... ауа ... Х-301 ... және сулы ... Х-302 одан ары салқындатылып және 36-400С температурамен сепараторға С-301 келіп түседі.
Ауалы тоңазытқыш Х-301 алдында газ - өнімділікті ... ... ... Н-313 ... коррозия ингибиторы ерітіндісі беріледі, 100 секциясының Е-108 ... ... ... С-301 ... ... және ... ... бөлу жүргізіледі, сонымен қатар суды бөлу жүргізіледі. Циркуляциялық газ ... С-301 ... К-302 ... ... ... тазарту үшін 10-15 пайыздық МЭА қолданылады.
Моноэтанол амин ерітіндісі циркуляциялық газды тазарту үшін К-302 абсорберіне Н-306 сорабы арқылы Е-301 ... ... Осы ... К-301 ысытылған су буы буқыздырғыштан П-301 беріледі, оның ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бензин - қуманы қыздырылған ... ... К-301 ... ... беру қарастырылған. Бензин булары, су буы және газ колоннаның К-301 жоғарығы жағынан 150-2000С температурамен беріледі, ол ... - ... Х-301, Х-302 ... өтіп және ол жерде конденсацияланып және 380С температураға дейін салқындатылып және сепараторға С-302 беріледі, ол жерде ... ... ... фазасынран бөлу және судан бөлу жүргізіледі.
Ауалы конденсатор - тоңазтқыш алдында ХК-301 ағынға сораппен Н-313 (Н-314) ... Е-108 С-100 ... ... ... ... Су ... С-302 ... С-200 келіп түсетін күкіртсутекпен және сепаратордан С-301 келіп түсетін күкіртсутекпен араластырылып және ... Т-301 ... ... үшін ... су ағыны пайдаламнылады, тазартылған су колоннаның К-304 төменгі ... ... одан соң ... А-302 1070С ... ... ... және К-304 колоннасына күкіртсутекті буландыру және газдарды еріту үшін беріледі. Тазартылған су колоннаның төменгі жағынан жылуалмастырғыш Т-305 арқылы өткізіліп және Х-305 ... ... және 450С ... ... тасталады. Колоннаның жылулық режимі К-304 колоннасының төменгі жағына өткір буды беру арқылы ұсталып тұрады. ... ... С-302 ... Н-304 жартылай колоннаға К-301 байытушы агент ретінде беріледі, ал қалған бөлігі сораптан Н-324 секциядан 300-2 шығатын бензинмен ... және ... К-308 ... ... үшін ... Күкірсутекті бензиннен үрлеу насадкалы колоннада К-708 тазартылған көмірсутекті газдармен 305 кг/см2 қысымда жүзегне асырылады. Бензин сораптан Н-304 (Н-305) тоңазтқыш Х-312 ... өтіп және 380С ... ... К-308 ... ... беріледі. Көмірсутекті газ абсорберден К-305 шығып колоннаның 308 төменгі жағына ... ... ... сораптардан Н-315 не 200 секциясы шикізаттық сорабы қабылдауына, не ... 100 ... ... ... ... конденсациялау тізбегі арқыльы беріледі.
Көмірсутекті газ сепаратордан С-302 шығып және төмен қысымдағы С-304 секция 300-2 сепараторының көмірсутекті газдарымен араласып және және ... К-303 ... ... сулы ... ... ... ол ... Н-308 ыдыстан Е301 беріледі. Тұрақты гидротазартылған фракция 230-3500С (180-3500С) колоннаның К-301 төменгі жағынан шығарылып және тізбекті түрде Т-303, Х-303 ... ... және 500С ... және 5 ... ... ... беріледі.
Ренерацияланған 10-15 пайыздық МЭА сулы ерітіндісі МЖА регенерациялау қондырғысынан шығып циркуляциялаушы ерітінді ыдысына Е-301 беріледі, ол жерде ... бір ... 200 ... ... және 300-2 ... ... ... қажетті мөлшері Н-706 және Н-308 (Н-309) сораптары көмегімен қабылданып ... және ... К-302 және К-303 ... абсорберлеріне беріледі.
Келіп түскен МЭА ерітіндісі К-302 және К-303 колонналарынан, сонымен қатар 200 және 300-2 секцияларынан арқылы сепараторға С-304 МЭА ... ... бөлу үшін ... С-304 ... 300-2 секциясының К-307 абсорберіне беріледі, ал бензин 100 секциясының кондиция емес тізбегіне беріледі. Сепараторға С-304 сепаратордан С-302 ... ... бір ... ... ... үшін көмірсутекті газдардың бір бөлігі беріледі.
2.5 Реакторға және қосымша жабдыққа анықтама
Аппаратуралық безендірілуі бойынша моторлы отындарды гидротазартудың әртүрлі қондырғылары бір ... ... ... ... ... сұлбаларына реакторлар, айналым газына компрессорлар, сорғылар, тоңазытқыштар, ыдыстар, пештер кіреді.
Реактор. Катализатормен толтырылған, материалды безендірілуімен және шикізатты енгізу ... ... ... ... ... ... гидротазалау процесінің реакторлары 12ХМ+0Х18Н10Т маркалы екі қабатты болатты корпуспен жасалады. Отандық МӨЗ-да корпустары ішкі торкретбетонды футировкамен қапталған реакторлары бар гидротазалаудың ... ... ... ... ... ... ... қалқымалы басы бар былғарықұбырлы жылу алмасушы аппараттары қолданылады. Ең тиімдісі қалқымалы басында конденсаторы бар жылу алмастырғыштар болып табылады, себебі ... ... ... және аппарат корпусына қатысты құбырлардың жылулық кеңеюінің жақсы компенсациясы қамтамасыз етіледі. Құбырлардың ұзындығы құбырлыр жиынтығында 6000 және ... ... ... ... үшін ... ... ... типті сулы тоңазытқыштар қолданылған. Бүгінгі күні барлық құрастырылушы және жобаланушы қондырғыларда алдын ала сулы салқындатумен жүретін негізгі ағындардың ... ... ... ... қондырғылар ауалық салқындату аппараттарымен алдын ала жабдықталады.
2.7.1 Гидротазаланған дизель отынының шығымы
Бастапқы шикізатқа есептегендегі ... ... ... %(масс) шамасында келесідей құрайды:
Вдт = 100 - Вб - Вс - S ... Вб, Вг,S - ... газ және ... газ ... ... ... ... % (масс).
Бензин және газ күкіртті қосылыстарды гидрогенолиздеу кезінде көбірек түзіледі. ... ... ... 228,88 100 кг ... ... ... 2 кг күкіртте 2/32=0,06 күкірт болады, басқаша айтқанда күкіртті молекулалар молекулалардың жалпы саны ішінде 13,6% құрайды. Егер ... ... ... ... ... ... ... алып қарастыратын болсақ, онда күкірт органикалық қосылыстарды гидрогенолиздеу кезінде күкірт атомының үзілуімен бензин және газ ... ... ...
Вб = 2% (масс): Вг = 0,3S = 0,3*0,71 = 0,213% ... ... ... дизель отынының шығымы келесіге тең
Вд.т.=100-2,0-0,213-0,71=97,08%(масс).
Алынған шама есептеулердің одан арғы бөлімдерінде ... ... ... және қанықпаған көмірсутектерді гидрелу кезінде дизель отыны ... ... ... ... ... соң ... ... Газ, бензин және дизель отынының алынған шығым мәндері қондырғының реакторы және қондырғы материалдық балансын құрастыру кезінде пайдаланылады.
3 ... ... ... ... ... ... ... суреттеу, процесс параметрлерін таңдау және негіздеу
Дизель отынының шикізаты (180-350С) 100 ... ... ... ... ... қысыммен Н-301, Н-302 және Н-303 (Н-303а) сораптары қабылдауына беріледі. Шикізатты толықтыру паркінен ... ... ... ... Н-310с ... ... ... Шикізат шикізаттық сораптардан араластыру үштігіне беріледі, мұнда ол ЦК-301 компрессорынан берілетін құрамында сутегі бар газдармен араласады.
Газды - ... ... 600С ... ... Т-301, Т-302, Т-303 ... ... кеңістіктеріне беріліп және ол жерде газ - өнімділікті ағынмен 230-3100С ... ... ... Одан ары ... - шикізатты қоспа құбырлы пешке П-301 беріліп және газ ... ... ... ... ... ... Қыздырылған газ - шикізатты қоспа реакторға Р-301 келіп түседі.
Реакторда АКМ катализаторы қатысында күкіртті және ... ... ... жүреді, және бұл жағдайда күкірт сутек түзіледі. Одан басқа, реакция зонасында көмірсутектер түзе отырып және бензиннің жеңіл фракцияларын түзе отырыпа ... орын ... ... ... ... ... реакциясы елеусіз ғана жылулық эффектімен жүреді, соның нәтижесінде реактордан шығу бөлігіндегі температура 10-200С жоғарылауы мүмкін. Газ - өнімділікті ... Р-301 ... Т-303 ... ... түседі, мұнда өзінің жылуын газ - шикізатты қоспаға береді. Одан соң ... бір ... Т-304 ... ... және өз ... тұрақтандырғыш колонна К-301 шикізатына береді. 3100С температурамен газ-өнімділікті қоспа жылуалмастырғыштарға Т-302 және Т-301 беріледі, ол жерде 150 пайызға салқындатылады. ... ары газ - ... ... ауа ... Х-301 ... және сулы ... Х-302 одан ары ... және 36-400С температурамен сепараторға С-301 келіп түседі. Ауалы тоңазтқыш Х-301 ... газ - ... ... ... ... Н-313 ... коррозия ингибиторы ерітіндісі беріледі, 100 секциясының Е-108 ... ... ... С-301 ... гидрогенизатты және циркуляциялық газды бөлу жүргізіледі, сонымен ... суды бөлу ... ... газ ... С-301 абсорберге К-302 күкіртсутектен тазартылуға беріледі, тазарту үшін 10-15 ... МЭА ... ... амин ... ... ... тазарту үшін К-302 абсорберіне Н-306 сорабы арқылы Е-301 ыдысынан беріледі. Осы колоннаға К-301 ысытылған су буы ... П-301 ... оның ... мұнайөнімдерінің буларының қысымын төмендету болып табылады. Бензин - қуғынды қыздырылған бумен колоннаның К-301 ... ... беру ... ... булары, су буы және газ колоннаның К-301 жоғарығы жағынан 150-2000С температурамен беріледі, ол конденсатор - ... Х-301, Х-302 ... өтіп және ол ... ... және 380С температураға дейін салқындатылып және сепараторға С-302 беріледі, ол жерде газды бензиннің сұйық фазасынран бөлу және судан бөлу ... ... ... - ... ... ХК-301 ... сораппен Н-313 (Н-314) ыдыстан Е-108 С-100 секциясынан коррозия ... ... Су ... С-302 ... С-200 ... түсетін күкіртсутекпен және сепаратордан С-301 келіп түсетін күкіртсутекпен араластырылып және жылуалмастырғышта Т-301 қыздырылады, қыздыру үшін тазартылған су ... ... ... су ... К-304 ... ... беріледі, одан соң бумен А-302 1070С температураға ... ... және К-304 ... ... ... және ... ... үшін беріледі. Тазартылған су колоннаның төменгі жағынан жылуалмастырғыш Т-305 арқылы өткізіліп және Х-305 тоңазтқышында салқындатылып және 450С температурамен ... ... ... жылулық режимі К-304 колоннасының төменгі жағына өткір буды беру арқылы ұсталып тұрады. ... ... С-302 ... Н-304 жартылай колоннаға К-301 байытушы агент ретінде беріледі, ал ... ... ... Н-324 ... 300-2 шығатын бензинмен араластырылады, және колоннаға К-308 күкіртсутекті үрлеу үшін бағытталады. Күкірсутекті бензиннен үрлеу ... ... К-708 ... ... ... 305 ... ... жүзегне асырылады. Бензин сораптан Н-304 (Н-305) тоңазтқыш Х-312 арқылы өтіп және 380С ... ... К-308 ... ... ... ... газ ... К-305 шығып колоннаның 308 төменгі жағына беріледі. Тазартылған бензин сораптардан Н-315 не 200 секциясы шикізаттық ... ... не ... 100 ... ... ... ... конденсациялау тізбегі арқыльы беріледі. Көмірсутекті газ сепаратордан С-302 шығып және төмен қысымдағы С-304 ... 300-2 ... ... ... араласып және және абсорберге К-303 күкіртсутектен моноэтаноламин сулы ерітіндісімен ... ... ол ... Н-308 ... Е301 ... ... гидротазартылған фракция 230-3500С (180-3500С) колоннаның К-301 төменгі жағынан шығарылып және тізбекті түрде Т-303, Х-303 ... ... және 500С ... және 5 ... қысыммен паркке беріледі. Ренерацияланған 10-15 пайыздық МЭА сулы ерітіндісі МЖА регенерациялау қондырғысынан шығып циркуляциялаушы ерітінді ыдысына Е-301 беріледі, ол жерде ... бір ... 200 ... ... және 300-2 ... ... ... қажетті мөлшері И-706 және И308 (И-309) сораптары көмегімен қабылданып алынып және сәйкесінше К-302 және К-303 ... ... ...
Келіп түскен МЭА ерітіндісі К-302 және К-303 колонналарынан, ... ... 200 және 300-2 ... ... сепараторға С-304 МЭА ренегерациялау қондырғысына бөлу үшін беріледі. С-304 сепараторынан 300-2 секциясының К-307 абсорберіне беріледі, ал ... 100 ... ... емес ... ... Сепараторға С-304 сепаратордан С-302 көмірсутекті газдардың бір бөлігі қысымды ұстау үшін көмірсутекті газдардың бір бөлігі беріледі.
3.2 ... ... ... ... және ... Осы ... ... реактордағы, колоннадағы, және жылуалмастырғыштағы температуралар параметрлерін реттеу үшін ... ... ... ... құралы пайдаланылады, ол кең функционалды мүмкіндіктерге ие жоғары тиімділікті модульден 350 және сол ... ... және ... ... ие, ... ... ... төмен тұратын 250 модельдерінен тұрады.
Екі модуль де сандық интеграцияны шығару үшін ... (ДЕ) ... ... (4-20 мА) ... ... ... ... прибор 1а, 4а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 12а, 14а, 18а, 19а, 21а, 22а, 24а ... ... ... ... ... бақылау және реттеу. Екіншілік прибор ретінде таспалы өздігінен жазушыны RL-100 пайдаланады, ол ПК Хоневел фирмасының бағдарламалық қамсыздандыру ... ... Бұл ... ... құрал жергілікті және қолайлы оператор интерфейстен тұрады. Ол жұмысқа ... және ... ... ... ... ... RL-100 артықшылығы болып тізбектірдің жақсы қатынасы және функционалды мүмкіндіктері болып саналады, сонымен бірге мұнда мақсаттық ... ... ... және сапа ... ... ... прибор 1б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 10б, 11б, 12б, 14б, 18б, 19б, 21б, 22б, 24б ... ... ... ... яғни ... ... жазу құралы температураны реттеуші болып табылады. Таспалы өздігінен жазу құралының комбинирленген ... ені RL-100 100мм, ... ... ... мм ... ... ... қағаз рулонды, сыртқы әсерлерден қорғану дәрежесі аналогты дисплеймен сиппатталады.
Колоннадағы және реактордағы ... ... ... үшін RL-350 приборы орнатылған, ол кіріс және шығысты өлшейтін галваникалық өлшеуішке ие, сонымен ... ... ... ... ... және ... ... кең спектрі қарастырылған.
Прибор позицияларға орнатылады; температураны бақылау және реттеу жергілік орындарда орнатылады. Клапанға ие құбырларда температураны реттеу үшін ... ... ... ... ... ... негізінде электропневматикалық түрлендіргіштердің электрпонды реттеу жағдайына ие құрал пайдаланылады. Оның ілгерілемелі және қайталанбьалы қозғалыс ... ... ... ... Оның типі ... ... ... пневматикалы, реттелуші жүрісі - 0 ден 120 мм ... (0 ден 4,70) 900с ... ... ... ие. ... ... ... ретінде 2000 сериялы жетекті таңдап аламыз.Төменде ... ... ие ... келтірілген. конструкцияның модульділігі DIN и ASI стандарттарына сай келеді. Типі аралықты өтпелі: өлшемі ДН 15 тен 300/1 ден 12 ... ... ... PN ... ... Корпус материалы шойын, көміртекті болат, тотбаспайтын болат, төментемпературалы тот баспайтын болат, жоғары температуралы тот баспайтын болат болып келеді. ... ... ... ... ... ие. Тығыздаушы материал - тефлон (ТФЭ), графит. Запорлы ... ... тот ... ... термоөңделген болат, шыны қаптама, запорлы органнның конструкциясы - ... ... ... ... шуды ... және ... азайтады деп айтуға болады. Сипаттамасы: теңкресті, сызықты және ашық - жабық типті болып келеді. Жетегі: мембраналық, ... ... ... ... ... 7г, 9г, 11г, 7д, 9д, 11д позицияларына орнатылады. ... ... ... төменгі жағының деңгейін бақылау үшін (поз 17а) көпфункционалды деңгей өлшеуші АВКО 2000 орнатылады. Ол микропрецессормен бақыланатын және деңгей, көлем, өнім ... ... ... үздіксіз жүргізуге және жоғарғы және төменгі шектерге жеткенді белгілей отырып сигнал жүйесін қосуға арналған бағдарламалық жүйе ... ... ... ... ... блокқа немесе компьютперге орнатылады. Байланыс ХАSI2 арқылы жүзеге асырылады. Прибор тәуелсіз орнатылады.
Техникалық сипаттамалары: өлшеу принципі және ... ... 6м; ... ... ... +/-1 мм., ... ... температурасы -20...+ +50оС., максималды қысым 6 бар, монтаждау үшін арналған бұранды - 1,5 NPT, материалы - тотбаспайтын ... және ... ... ... 12В тұрақты токтан 50 мм шамада жүргізіледі, қоректендіру кернеуі 200-250 В, 50-60 Пд. ... ... 5,5 ВА. ... ... ... ... 1Р65, ... 125х175х75 мм.
3.3 Шығынды өлшеу
Шикізаттардың және өнімдердің құбырлардағы, жылуалмастырғыштардағы, сепараторлардағы, реакторлардағы, колоннадағы шығынын реттеу үшін ... ... ... ... ие ... ... ... құбырлардың диаметрлерінің мүмкін болатын мәнедерін өлшейді Да, жанасушы құрылғылардың салыстырмалы ауданшасы 50 мм

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дағдарыстан шығу кілті14 бет
Индустриялық-инновациялық дамуда «Ұлттық инновациялық жүйенің» маңыздылығы9 бет
Инновация экономикалық дамудың негізі ретінде28 бет
Көлік саласында мемлекеттің саясаты14 бет
Экономиканы әртараптандыру және жаңарту бағыттар20 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь