Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға оқыту негіздері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
I. Ағылшын тілінде қарым.қатынас жасауға оқыту негіздері ... ... ... ... 6
1.1 Ағылшын тілінде қарым.қатынас жасаудың негізгі принциптері ... ... ... .6
1.2 Педагогикалық технологиялар арқылы оқытуды жетілдіру, жалпы түсінігі және ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.3 Ағылшын тілінде қарым.қатынас жасаудағы ойын әдісі ... ... ... ... ... ..12
II. Бастауыш сыныпта ағылшын тілінде қарым.қатынас жасау үшін қолданылатын ойын технологиялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.1 Оқытудағы ойындардың ерекшеліктері мен құрылымы ... ... ... ... ... ..15
2.2 Ағылшын тілінде қарым.қатынас жасауға ойынның ықпалы ... ... ... ... 17
2.3 Ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларын оқыту технологиялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
III Ағылшын тілінде қарым.қатынас жасауға оқытудағы ойындардың қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
3.1 Бастауыш сынып оқушыларын ойындарды өткізуге дайындау, ойындарды өткізу және талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
3.2 Қарым.қатынас жасау үшін балаларға ойындардың ықпалы ... ... ... ... 27
3.3 Ойындардың бала білімінің дамуына ықпалы ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
Глоссарий ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
Жер шарын мекендеген мыңдаған ұлттар мен ұлыстардың бір-бірін түсінуіне – халықаралық сипат алған ағылшын тілінің рөлі зор. Ағылшын тiлiн үйрену арқылы оқушылар бiлiм деңгейiн көтерiп, өз халқы мен басқа халықтар арасындағы ұқсастықтар мен ерекшелiктердi ажыратуға дағдыланады. Сөйтіп, өз пiкiрi қалыптасады, түрлi елдер мәдениетiн үйренедi.
Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі кезде кітаптардың көптеген атақты және тәжірибелі авторлары бар, сол себепті қарым – қатынас жасауға үйрету процесін ұйымдастыруда қанша автор болса, олардың сонша көзқарастары мен пікірлері бар. Біздің міндетіміз арнайы тақырыптағы материалмен танысып, оған анализ жасап, белгілі бір қорытынды жасау. Берілген тақырыпты мүмкіндігінше зерттеп, белгілі бір ерекшеліктерін тауып, өз әрекетімізде белсене қолдануымыз қажет.
Қазақстандағы жалпы білім беретін мектепті жаңарту ауқымындағы ең бір елеулі инновациялық шешімдерінің бірі оның ерте жастан шет тілді оқып, шет тілін оқуда шетелдік оқу әдістемелік кешендерін енгізу болып табылады. Шет тілін мектепте оқытудың шарттарын ескере отырып, оқушылардың мектепті бітіргенннен кейін де шет тілін оқып, түсіне білу қабілетін қалыптастыруға мән берілуі тиіс. Осыған орай, шетел тілін мектепте оқытудың практикалық мақсатын жүзеге асырудың алғышарты- оқыту әдіс- тәсіліне, коммуникативтік бағдар беруге назар аударылады.
Шет тілін үйрету әдістемесі біздің қоғамда жетекші орын алуда. Қазіргі уақытта шет тілін оқытуға байланысты оқыту саясатының бағыты мемлекетте шет тілін оқушыларға барлық жақсы және ыңғайлы жағдайларды жасап, олардың қоғамдық және жеке қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында жұмыстар жасап жатыр.
Елімізде күннен-күнге оқу процесінде шет тілі жетекші орын алатын лицей,гимназиялар ашылуда. Жалпы білім беретін мектептерде де шет тілін бастауыш сыныптан бастап оқытады. Тіпті, өз балаларының шет тілін үйренуін қолдайтын ата-аналар саны да көбейін келе жатыр.
Отандық телеарналардан, газеттерден ағылшын тілінің курстары немесе шет елде білім алуға және жұмыс істеуге шақыратын хабарламаларды да көруге болады. Ағылшын тілін ерте жастан бастап оқыту маңызды. Қазіргі уақытта Қазақстанда балаларды балабақшадан немесе бастауыш сыныптан бастап шет тілін оқыту басталып жатыр. Бұл тереңдетіп оқыту болып табылады. Бастауыш мектепте шет тілі бойынша білім беру процессінің мәні мен ерекшелігі осы бастауыш сынып оқушыларының шет тілінде сөйлеу дағдысын қалыптастыру болып табылады.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі - бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету ерекшеліктері.
Курстық жұмыстың мақсаты - бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету ерекшеліктерін бөлу және олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, олардың ағылшын тілінде сөйлеу процесін ұйымдастыру, бастауыш сыныптарда ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету жаттығуларының кешенін өңдеу.
1. Царковь В.Б. Тілдік жаттығулар ағылшын тілінен. М.: Просвешение, 1980.
2. Садықова А.К., Алденгожаева Э.С. Шетел тілінде тілдік тіректер негізінде монолог түрінде қарым-қатынас жасауға үйрету// Мектептегі шет тілі. 2007.
3. Мектептегі шет тілі - Иностранный язык в школе №3 , 2004
4. Мектептегі шет тілі- Иностранный язык в школе №1, 2008
5. Мектептегі шет тілі- Иностранный язык в школе №5, 2009
6. Шет тілдерін оқыту әдістемесі №6, 2006
7. Шет тілдерін оқыту әдістемесі №1,2007
8. Шет тілдерін оқыту әдістемесі №5, 2009
9. Шубин У.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам. М., 1972.
10. Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы. – Алматы:
11. Амандықова Г.Н,Мұхтарова Ш.Е, Баймұқанова Б.С «Шет тілін оқыту әдістемесі»
12. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М., 1991.
13. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков М., 1981.
14. Занков Л.В. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1982.
15. Выготский Л.С. Коммуникативно-игровая методика раннего обучения иностранным языкам.//Иностр. Языки в школе.- 1981.
16. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Обучение английскому языку на начальном этапе. - М.: Просвещение, 1988.
17. Жуковский Р.И. Возрастная психология. – М.: Просвещение, 1991.
18. Рогова Г.В., Сахарова В.С. Методика иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1991.
19. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1988г.
20. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996.
21. Проблемы начального обучения английского языка в школе. – Владимир.: Просвещение, 1985.
22. Никонова С.М. Английский язык в начальных классах. – М.: Просвещение, 1964.
23. Паршикова Е.А. Особенности обучения говорению. //Иностр. языки в школе.-1992.
24. Никитенко З.Н.Материалы курса «Специфика обучения английскому языку в начальной школе» : лекции 5–8. – М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 72 с.Учебно-методическое пособие.
25. Амандықова Г.Н., Мұхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі.- Астана, 2007. 260 б.
26. Амандықова Г.Н.,Мұхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі.- Астана, 2007. 260 б.
27. Бим И.Л. К вопросу о методах обучения иностранным языкам. ИЯШ, №2, 1974, С.40.
28. Жұмабаев М.Педагогика.Алматы,Рауан,1993. 250б.
29. «Teaching English Language and Managing Teachers Associations: Sharing
30. Ideas,Sharing Eхperiences» Материалы VII международной научно практическо конференции. - Тараз. 2007. С.350.
31. Булекбасова Б. «Инновациялық технология», Оқыту-тәрбиелеу технологиясы, 2010 ж, №5, 80 б.
32. Ұлт тағылымы №4, 2007. 50 б.
33. Хабаршы №5, 2008 жыл 122 б.
34. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью Москва, 1988. С.200.
35. 10. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі - Алматы, РБК, 2000. 200 б.
36. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.: издательство Русский язык, 1977, С.300.
37. Мектептегі шет тілі. №4, 2011. 28 б.
38. Нестерова Н.Б.Оптимизация обучения монологической речи в 4-5классах средней школы. ИЯШ №5, 1982. С.30.
39. Малахова Е. Болон процесі. «Басты мәселелер туралы», 2008 ж. 150 б.
40. Аяпова Т., Әбілдаева З. «Ағылшын тілі» жалпы білім беретін мектептің
41. 6-шы сыныбына арналған оқулық. Алматы: Атамұра, 2006, 269 б.
42. Jack C. Richards «Interchange Intro» Student’s book third edition 252 б.
        
        Мазмұны
Кіріспе.........................................................................................3
I. Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға оқыту негіздері................6
1.1 Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасаудың негізгі принциптері.............6
1.2 Педагогикалық технологиялар арқылы оқытуды жетілдіру, жалпы түсінігі және ... ... ... ... ... ойын әдісі......................12
II. Бастауыш сыныпта ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау үшін қолданылатын ойын ... ... ... ... мен ... ... тілінде қарым-қатынас жасауға ойынның ықпалы................17
2.3 Ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларын оқыту технологиялары............................................................................20
III Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға оқытудағы ойындардың ... ... ... оқушыларын ойындарды өткізуге дайындау, ойындарды өткізу және талдау.........................................................................23
3.2 Қарым-қатынас жасау үшін балаларға ойындардың ықпалы................27
3.3 Ойындардың бала білімінің дамуына ықпалы...................................29
Қорытынды................................................................................32
Глоссарий...................................................................................34
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... мен ... инновациялық технология бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлынғыр болмайды ... жас ... ... мән- мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің талабы.
Шетел тілі біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға ... ... ... және ... қарым-қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. Мемлекеттің халықаралық байланыстарының сапалық өзгерістері адамның практикалық және зияткерлік іс-әрекетінде шетел тілдерінің сұранысқа ие болу ... ... ... ... мемлекеттермен қарым-қатынасы артып отырған шақта ағылшын тілін ... ... ... ... түрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп ... ... ... - ... ... кездегі міндетіміз. Ағылшын тілін тереңдетіп, жан-жақты оқытуды ... ... ... етіп ... Қазақстан Республикасының тәуелсіз елге айналып, әлемдік өркениеттің даму жолына түсуі, ағылшын тілін жетік меңгертуді талап етеді. Осы ... жету ... ... ... бөлімінен 2 сыныптан бастап ағылшын тілі оқытылады. Ағылшын тілін оқытудың мақсаты - оқушылардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алу ... ... ... ... Ерте ... ... тілін оқыту оқушылардың коммуникативті даму біліктілігін, оқушылардың қызығушылығын ұйымдастыруға мүмкіндік береді, ... көп ... ... ... ... ... елде ... балаға білім беру ісі елеулі орын алып, ұрпағының білімділігі мен біліктілігін шыңдауға бет бұрады. Шынында да оқушылардың ... ... ... ... ... ... сөзсіз. Себебі, еліміздің мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің келешек ел қожасы - жас ұрпақтың белсенділігі мен іскерлігіне тікелей ... ... ... таңда еліміздің келешегін өз елін сүйетін, әдет-ғұрпын, салт-санасын қастерлейтін ұрпақты оқып тәрбиелеу - біздің басты борышымыз. ... ... ... ... ... ... ... сапалы білім беру, нәтижеге жету үшін әрбір атқарылған істің жан-жақты ойластырылған, нақтыланған, үйлестірілген, стратегиялық жұмыс жоспары жасалуы ... ... ... әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ... ... тілі және ... тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Осыған орай, ... ... ... үш ... бірі ретінде қызмет етуінің алғышарты - оның ... ... әр ... ... қолданылуы болып табылады.
Жер шарын мекендеген мыңдаған ұлттар мен ұлыстардың бір-бірін түсінуіне - халықаралық сипат алған ағылшын ... рөлі зор. ... тiлiн ... арқылы оқушылар бiлiм деңгейiн көтерiп, өз халқы мен ... ... ... ... мен ... ... дағдыланады. Сөйтіп, өз пiкiрi қалыптасады, түрлi елдер мәдениетiн үйренедi.
Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі кезде кітаптардың көптеген ... және ... ... бар, сол ... ... - ... жасауға үйрету процесін ұйымдастыруда қанша автор болса, олардың сонша көзқарастары мен ... бар. ... ... ... ... ... ... оған анализ жасап, белгілі бір қорытынды жасау. Берілген ... ... ... ... бір ерекшеліктерін тауып, өз әрекетімізде белсене қолдануымыз қажет.
Қазақстандағы жалпы білім беретін мектепті жаңарту ауқымындағы ең бір ... ... ... бірі оның ерте ... шет ... ... шет тілін оқуда шетелдік оқу әдістемелік кешендерін енгізу болып табылады. Шет тілін мектепте ... ... ... ... ... ... бітіргенннен кейін де шет тілін оқып, түсіне білу қабілетін ... мән ... ... ... ... ... тілін мектепте оқытудың практикалық мақсатын жүзеге асырудың алғышарты- оқыту әдіс- тәсіліне, коммуникативтік бағдар беруге ... ... ... ... ... ... қоғамда жетекші орын алуда. Қазіргі уақытта шет тілін оқытуға байланысты оқыту саясатының бағыты мемлекетте шет тілін оқушыларға барлық жақсы және ... ... ... ... ... және жеке қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында жұмыстар жасап жатыр.
Елімізде күннен-күнге оқу процесінде шет тілі ... орын ... ... ашылуда. Жалпы білім беретін мектептерде де шет тілін бастауыш сыныптан бастап ... ... өз ... шет тілін үйренуін қолдайтын ата-аналар саны да көбейін келе жатыр.
Отандық ... ... ... тілінің курстары немесе шет елде білім алуға және жұмыс істеуге шақыратын хабарламаларды да көруге болады. Ағылшын тілін ерте ... ... ... ... Қазіргі уақытта Қазақстанда балаларды балабақшадан немесе бастауыш сыныптан бастап шет тілін оқыту басталып жатыр. Бұл тереңдетіп оқыту ... ... ... ... шет тілі ... ... беру процессінің мәні мен ерекшелігі осы бастауыш сынып оқушыларының шет тілінде сөйлеу дағдысын қалыптастыру болып табылады.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі - ... ... ... ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету ерекшеліктері.
Курстық жұмыстың мақсаты - бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету ... бөлу және ... жас ... ... ... ... ағылшын тілінде сөйлеу процесін ұйымдастыру, бастауыш сыныптарда ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету жаттығуларының кешенін өңдеу.
Міндеттер:
* курстық жұмыстың тақырыбын ... ... ... бастауыш сыныптарда ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету ерекшеліктерін бөлу;
* ... бір ... ... жұмыстың құрылымы кіріспе, үш бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
I. ... ... ... ... ... ... Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасаудың негізгі принциптері
Ағылшын тілін оқыту үдерісініңде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану оқушылардың жаңа тілдік ... ... ... ... ... ... ... қызығушылығын арттыруға мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар, жаңа ақпараттық технология құралдарын ұсынылып отырған материалға жоғары ... ... ... ... мүмкіндік береді, оқыту үдерісіне алуан түрлі жаттығуларды ... ... ... ... ... ... оқу ... жандануын қамтамасыз ете алады, міне осының барлығы оқушылардың оқытылатын материалға жағымды қарым-қатынасының қалыптасуына мүмкіндік береді.
Ағылшын ... ... ... ... ... ... ... құрамын анықтауға үйрету. Ағылшын сабағында қарапайым қатынас сөздерін меңгертіп, ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету, балалардың ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Шетел тілінде қарым-қатынас жасаудың көптеген дифенициасы ұсынылған Д.Денцстің мәліметтеріне ... А.А. ... (1973), ... ... әдебиеттерде 1969 жылдың өзінде қарым-қатынас түсінігінің 96 анықтамасы болғанын көрсетеді. М.И. Лисинаның пікірінше, балалардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауы екі ... ... одан да көп ... ... ... мен ... ... қатынасты орнықтыру мақсатындағы күштердің біріктірілуі және жалпы нәтижеге қол жеткізуі және олардың сөздік қоры мен тіл ... ... ... ... ... ... тілінде қарым-қатынас жасаудың принципі және баланың жасына ... ... мен ... және өмір ... ... ... қарым-қатынас жасауға тіл біліктілігі мен дағдысын дамыту ( ... ... ... ... ... есте сақтау, есту, моторикалық қабілеттерін дамытуға арналған көрнекіліктерді кеңінен қолдану;
* Тіл ... ... ... ... ... ... ... Қарапайым фонетикалық, лексикалық білім беріп, алған түсініктерін есте сақтауға дағдыландыру;
* ... ... ... ... ... ...
* жеке-дара;
* екі-екіден;
* топтық;
* ұжымдық.
* Ағылшын тіліндегі спецификалық дыбыстардың ... ... ... ... ... ... ... өз еліне, жеріне сүйіспеншілігін арттыру. Туған туысқа үлкендерге сыйластыққа тәрбиелеу;
* Оқу үрдісінде балалар тілін ... ... ... ... ... ... ... игерулері тиіс. Яғни ағылшын тілінде естігенін дұрыс ... өз ойын ... ... білуі керек.
Ағылшын тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасауы үшін ... ... мына ... ... гимнастика жаттығу
:: Уақыт бірліктерін анықтауға арналған диалог
:: Диалог ойын
:: Сөздік ... ... ... не үшін ... тілі ... ... ... күрделі болғандықтан, шартты түрде талдау мақсатымен, көбіне оның бір-бірімен ... ... үш ... ... ... ... перцептивті.
1.2 Педагогикалық технологиялар арқылы оқытуды жетілдіру, жалпы түсінігі және ерекшеліктері
Педагогикалық технология- ... ... сай ... , ... оқытудың жаңа мазмұн, әдіс-амалдарының дидактикалық талаптарының психологиялық-педагогикалық жиынтығы. Ал өзімнің ұстаздық іс-тәжірибемде педагогика ғылымының
Докторы,профессор Қараев ... ... жас ... ... және тәрбиелеу барысында үнемі қолданып келемін.
Қазіргі заманғы ғылыми техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына мүлде жаңа ... ... ... ... - ... қазіргі кезде қолданылып жүрген білім беру технология терминің әр қырынан ашып көрсетуде.
Технология - өндірістік ... ... ... мен ... жайлы білім жиынтығы.
Педагогикалық технология - педагогикалық мақсатқа жету үшін ... ... дара ... және ... құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесін білдіреді. ( Кларин М.В.)
Технология - ... мен ... ... ... жағдай тудыратын оқу үрдісін ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен педагогикалық әрекетті ... ... ... ( ... ... ... - ... іске асырылатын педагогикалық жүйенің жобасы ( Беспалько В.П.)
Ал, педагогикалық жүйе ... - ... бір ... бар дара тұлғаны қалыптастыруға бағытталған педагогикалық әсерді ұйымдастыруға қажет құралдар, әдістер мен тәсілдердің өзара байланысқан бірлігі.
Оқыту технологиясы оқытудың тиімді жолдарын ... ... ... ... процесінде қолданылатын әдістер, тәсілдер мен қағидалар және нақты оқыту процесі сапасында функция атқарады. ( Селевко Г.К.)
Білім беру ... мына ... ...
* ... ... ... модульдік оқыту технологиясы;
* ірі блогты шоғырландыра оқыту технологиясы;
* перспективалық - озық оқыту технологиясы;
* ойындық оқыту технологиясы;
* оқу материалдарының ... және ... ... ... ... ... ... жекелеген оқытудың технологиясы;
* сынып ішіндегі саралап оқыту технологиясы.
Педагогикалық технология ұғымы мынадай деңгейлерде қолданылады:
Салалық ( пәндік): бір пән ... ... мен ... мазмұнын жүзеге асыруға негізделген әдістер мен құралдар жиынтығы.
Локальдік ... жеке ... ... ұғымды қалыптастыру, дара қасиеттерді қалыптастыру және дамыту сабақ технологиясы, жаңа материалды ... ... ... және ... ... технологиясы, жеке жұмысты ұйымдастыру технологиясы. Сонымен бірге, кез келген педагогикалық технология негізгі методологиялық ... ... ...
1. ... негізінің болуы қандай да бір технология философиялық, педагогикалық, технологиялық ғылыми тұжырымдамаға негізделуі тиіс.
2. Жүйелілігі. Педагогикалық жүйенің барлық бөліктері логикалық ... ... ... ... ... ... жасауға, жаспарлауға, нәтижеге өңдеу енгізу мақсатында әдіс-тәсілдерді кезектеп пайдалану мүмкіндігі.
4. Тиімділігі. Білім беру стандартын міндетті ... ... ...
* ... ... Басқа ұжымда дәл осы күйде қолдануға мүмкіндіктін мол болуы.
Педагогикалық технологияның даму ... ... ... ...
+ әлеуметтік өзгеріс және педагогикалық жаңаша ойлау;
+ педагогика, психология, қоғамдық ғылымдар;
+ озат педагогикалық тәжірибелер;
+ отандық, ... ... ... ... ... ... мынадай талаптарға жинақтауға болады:
* Педагогикалық қарым - қатнасты ... ... ...
+ ... ... ... - ... оқыту технологиясы;
+ адамгершілікті қалыптастыруға негіздеу.
* Баланың әрекетін жандандыру және ... ... ... ... ойын сабақ технологиясы;
+ проблемалық оқыту;
+ тірек конспектілері негізінде оқыту технологиясы;
+ коммуникативті оқыту ... Оқу ... ... және ... тиімділігіне негізделген:
+ программалап оқыту;
+ дифференциалдап оқыту;
+ даралап оқыту;
+ ұжымдық және топтық оқыту тәсілдері;
+ компьютерлік технология;
Ж.Қараевтың педагогикалық ... - ... ... негізделген, оқу үрдісіндегі мұғалім мен оқушының, оқу мазмұны мен түрдің, әдістер мен амалдардың, оқу ... ... ... ... Бұл ... ең ... ерекшелігі: алдымен мұғалім емес, оқушының әсерлену жүйесін қалыптастырады. Оның ... ... ... ... ... сай толық нәтиже береді;
* мақсатты диагностикаға қарай ден қою және оқу ... ... дәл ... қол ... дидактикалық үрдістің тұтастығы :
* оқушының оқу танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу үрдісі жобасының болуы:
Ж. Қараев технологиясының жемісі сол, ол ... ... ... ... өз ... оқуына, ақпаратты өз бетімен өңдеуге, ешкімнің көмегінсіз өз бетінше ойланып шешім қабылдауға дағдыландырады. Әсіресе, қазақ тілі ,орыс тілі, ... ... ... өз ойын ... ... шешен сөйлеуге қалыптасады.Деңгейліп оқыту технологиясы тиімді нәтижелі болу үшін
а) жеке тұлға ерекшеліктеріне,
б) ... даму ...
в) пән ... ... игеру деңгейіне көңіл бөліп отырамын.
Сабақ өткізу формаларын және түсіндіру әдістерінің жаңа ... ... ... ... тырысамын. Көбінесе мына жағдайларға көңіл бөлемін:
1) сабақтың мазмұны,
2) сабақты өткізудегі тәсілдері мен ... ...
3) ... нәтижелігі.
Деңгейлік тапсырмалармен жұмыс жасау арқылы оқушының өзіндік жеке жолы, темпі, даму динамикасы, ынтасы,ойлауы, есте ... оқу ... арта ... оқушының ой- өрісі кеңейе түседі.Оқушыларды бағалау да ерекше, ол рейтингтік (көпұпайлы) жүйе бойынша ... ... ... ... жүйесін дамытпалы оқу технологиясына ыңғайлау қажеттілігі туады. Дамыта оқыту мен жеке тұлғаны қалыптастыру идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік ... Ж. ... . ... ... ... бұл ... басты тиімділігі :
* оқушыны үнемі әрекетке қосады:
* үш кезең арқылы өздігінен үзіліссіз білім ... ... ... категориялардың лексика- грамматикалық құрылымын игертіп, ауызша,жазбаша тілді қолдану аясын кеңейтуге мүмкіндік береді:
* оқушы әрі талдай, әрі салыстыра отырып, негізгі ... ... ... ... тілінен оқушының білім сапасын жетілдірудегі жетістіктер деңгейлеп оқыту технологиясында жүйелі әрі үзіліссіз дамытуды көздеген төмендегідей жұмыстар құрылыммен іске ... Жаңа ... ... ... ... отырып ұғындыру әрекеті.
* Жалпы білімді игертудегі деңгейлік тапсырмалар түрлері(I,II,III деңгей)
* Тест тапсырмалары
* Өзіндік ... ... ... Көп ... бақылау жұмысы
* Рейтинг, мониторинг арқылы білім деңгейін ... ... ... технологиясы - оқушылардың білім сапасын арттырудың негізгі кепілі.
* әр тақырыптың I-ші деңгейінің тапсырмаларын ... ... және ... ... үшін алу ... әр оқушы пән бойынша 100 % үлгеруіне кепілдік алады.
* әр оқушыға үй ... ... ... ... ... ... жететін саласынан дарынын ашуға жағдай жасалады
Оқытудың үш өлшемді жүйесінің педагогикалық технологиясы оқытуды іздендіру мен демократияландыру ... ... ... ... ... ... ... тәрбиеленуші тұлғаны қалыптастыруды көздейді.
1.3 Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасаудағы ойын ... ... ... және ... ... ... ... негізгі аспект ол ойын элементтерін тиімді пайдалану болып табылады. Ойын ... бала ... ... ... ... жасайды, сондықтан әр сабақ үрдісінде қандай ойын қолдануға болатынын сабақтың мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдау керек.
Ойындар бес ... ... ... ... үсті ойындары
2) дидактикалық ойындар
3) қозғалыс ойындары
4) іскерлік ойындар
5) интеллектуалдық ойындар
Стол үсті ойындары.
Оқушылардың зейінділігін дамытатын, ой-өрісін кеңейтетін ... ... стол үсті ... ... және дара ... ... ... Топтық ойындарда балалар бір-бірімен ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау арқылы тіл ... ... ... есте ... ... ... Бұған ребус, кроссвордтар жатады, оларды тақтада, ватман қағазында, қима ... ... ... ... ... Бұл ойындарды қорытынды, білімді тиянақтайтын сабақтарда қолданған тиімді. Дидактикалық ойындар. Оқушылардың таным ... ... ... ... ... қарым-қатынас жасауын дамытатын тәсілдердің бірі. Олар кез-келген оқу материалын қызықты да тартымды қылып, оқушылардың ... ... ... ... ... ... және ... үрдісін жеңіл меңгеруге көмектеседі.
Қозғалыс ойындары. Бұл ойындар оқушылардың іс-әрекеттерін бір түрінен ... ... тез ... ... және ... ... ... талап етпейді. Бұларды жабық бөлмеде немесе ашық аланда да өткізе аламыз.
Іскерлік ойындар. Оқушылардың оқу мазмұнын терең меңгеруге және пысықтауға ықпал ... Олар ... ... ... ... ... жасау арқылы ауызша мәлімдеуімен, күйзелуімен білімдерін жандырады. Іскерлік ойындар оқушылардың қиялын ... ... және ... үйретеді.
Интеллектуалдық ойындар. Бұл ойындар оқушылардың зор белсенділігін оятады. Бұл категорияға бейімделген тапсырмалар - шарадалар, жұмбақтар, бас ... ... ... ... ... келесі мәселелерді естен шығармау керек:
-мектепте әр-түрлі ойындарды ойнаған бала шығармашылдыққа дайын;
-ойын, оның ... ... ... жас ... сай болуы;
-жарқын көрнекілік ойынды талапқа сай өткізуге ықпал етеді;
-ойынның ... ... ... ... ... және қарым-қатынас жасауда сөздік қорын жетілдіріп отыруына көмек болуы; Менің ... ... ... кейбір ойындардың үлгілері:
1. - жаттығуы.
Бұл жаттығуды кезкелген пән сабағында ... ... ... екі ... ... және тобы. Өтілген тақырып бойынша бір топқа оқиғаның аты, ал екінші топқа - оқиғаның ... ... ... ... Олар ... ... еркін жүріп өз сыңарларын табу керек.
2.>
Бұл жаттығу да кез келген пән сабағында қолдануға болады. Оқушылар екі топқа бөлінеді. және ... ... ... бойынша бір топқа сөйлемнің басы, екінші топқа сөйлемнің аяқталуы беріледі, олар сынып бөлмесінде еркін жүріп өз сыңарларын табу керек. ... with limited ... ... ... ... бөлмесіндегі бар заттарды қолданып сабақ өткізеді. Мысалы: бөлмедегі ... ... ... ... ... алдында 2 орындық қойылады. Біреуі- , екіншісі - . Тақтаның алдына 4-6 ... ... ... ... тақырып бойынша сөйлемдер айтады. Оқушылар естісімен екі орындықтың біреуіне жүгіріп ... ... ... ... ойыннан шығады.
Жеңген оқушы тиісті бағасын алады.
4."Grammar`s Wild" ойыны.
1.Қима қағаздар дайындаңыз: 3х5, 5х7 см
2.3х5 қағаздарға саналатын және саналмайтын зат есімдерді ... ... Counted, ... Both - деп ... екі топқа бөліңіз;
4.Әр топқа қима қағаздарды таратыңыз (түстері әр-түрлі болсын);
Әр ... ... өз ... ... бөлу ... them"ойыны.
1.Жануарлардың суреттерін дайындаңыз;
2.Оқушыларды жұптап бөліңіз де, әр жұпқа 2 суреттен беріңіз;
3.Тақтаға бірнеше сын есімдерді жазыңыз;
Мысалы: Bad short tasty ... long ... young ... old ... суреттеріндегі жануарлар ды салыстырып, неғұрлым көп сөйлем жазады.
5.Анаграмма / Wordsnakes
Оқушыларға берілген анаграмманы ... ... ... "Kim`s Game" ... ... заттарды оқыту үшін бәрін партаның үстіне жинап қойып, оларды қайталату керек. Содан сон ... ... ... ... ... Мысалы: Close your eyes! Open your eyes! What"s missing?
7."Bingo" ойыны Бұл ... да ... пән ... ... ... ... керекті трафареттер мен қиынды қағаздар таратылады. Тақырып ... ... ... ... жазылады. Мұғалім керекті тақырып бойынша айтқан сөздерді оқушылар қағазбен жауып отырады. Кімде бір ... ... ... ... ... ... сол ... жеңіп шығады. ... ... ... ... ... ... мазмұны: Сөйлеу аудирование, оқу және жазумен тығыз байланыста. Аудирование мен сөйлеу ойды ауызша жеткізу ретінде бір-бірімен тығыз байланысты. ... бұл ... ... ... Сөйлеу жазумен де байланысты. Мысалы оқушы жазу үстінде өз ойынан сыбырлап айтып ... ... ... ... және диалогтық түрде жүзеге асырылады.
Диалог- бұл екі не одан да көп ... ... ... ... ... ... біреуі-сөйлеуші бола алады. Диалогтық сөйлеуге бағдарлама жасау мүмкін емес. ... please give me that ... what ... to look at it
* here you are
* thank you
* you are welcome
немесе:
What are you?I am a ... do you work?I work in the ... can you do?I can sell ... ... ... ... сөйлемдері, бір-бірімен қатысты.
Тағы бір мысал келтірсек қарым-қатынас жасаудағы сөйлеудің алғашқы сатыларында суреттерді қолдану кең жүзеге асады. Суретті көре ... ... ... ... бұл ... не айту ... ... алу қажет. Есіне түсіре алмай қалған жағдайда көмекке мұғалім келеді.
II. Бастауыш сыныпта ағылшын тілінде ... ... үшін ... ойын ... ... ойындардың ерекшеліктері мен құрылымы
1. Барлық қатысушылар айнала тұрады. Әркім ойша белгілі адамның өмірін таңдайды: әнші, ... т.б. ... өзін ... ... бірі таныстыру. Мысалы. Менің атым Джон Хенри, мен ағылшынмын, Лондонда тұрамын ... ... тіл ... оны ... ... ... Бұл Джон Хенри, оның ұлты ағылшын... Басқалар түрлі сұрақтар қояды: танысу этикеттерін қолданады. , .
2. ... ... ... ... бір ... ... Не үшін таңдағанын білмейді. Мақсат: өзін осы зат түрінде елестете отырып, соның атынан сөйлеу. ... мен ... Мен ... ... атым SONY. Мен ... ... ... жақсы көремін. Бұл ойында тақырыбы бойынша лексика мен грамматикалық құрылымдар ...
3. ... ... ... ... Мұғалім доп лақтырады. Допты қағып алған адам сөйлейді. Мақсат: кімді ... ... ... Мысалы: менің атым Клара. Мамам мені Катя дейді. Ағам, ... ... ... әжем... ал басқа ойынға қатысушылар деген сияқты сұрақтар беріп ... ... ... ... ... Ойынды мұғалім бастайды. Ол былай деуі мүмкін: . ... кім ... ... ... , ... Мақсат: болжам, белгілерді айтып, қатысушыларды ... 3-4 ... ... ... ... ... жаңа ... жұмбақтауға кірісу. Мақсат: өткен шақтың жасалу жолдарын бекіту. Ойынның әр ... ... ... мүмкін. Мысалы: Мен кеше бір тамақ жедім... Кеше мен бір кино көрдім.
5. ... ... ... ... салу ... ... ... циферблатты айнала тұрады. Мақсат: белгілі бір сағатта немен айналысатынын айту: егер ойыншы сағат 3-те тұрса, ол сол ... не ... ... ... ... әр ... өз ... күнін айтып шығады. , тақырыптары жаттықтырылады.
6. Мұғалім қағазға 1 сұрақтан жазады. Қатысушылар жеребе түрінде бір-бір сұрақтан алады. ... ... ... болуы қажет. Мысалы: Сіз асханада кітап оқйсыз ба? Сіз дәріханада дәрі ішесіз бе? Сұраулы ... ... ... ... орын ... ... ... қатысушыда кішкене қол айна болуы қажет. Мақсат: айнаға қарап, кімді көріп отырғанын айту. Мысалы: Бұл - қыз. Оның шашы ... ... ... тақырыбы жаттықтырылады.
8. Мұғалім үлкендеу қалтаға әр түрлі пішінді заттар салады. Қатысушылар қалтаға қолын салып, затты таңдайды. Қолын ... ... оны ... Мақсат: сипаттаудың көмегімен қатысушылар затты анықтауы қажет. Мысалы: бұл ... ... ... немесе ағаштан жасалған. 3-4 қатысушы шешімді айтқан соң, заттар қалтадан шығарылады. Сын есім, затты сипаттау жаттықтырылады.
9. Топ ... ... нені ... көретінін жазады. Мақсат: кабинетте бір-біріне сұрақ қоя отырып, өзіне ... ... ... керек. Мысалы: деп жазады. Осыны сұрақ түрінде береді: Сұраулы сөйлем түрлері жаттықтырылады.
10. Үстел ... әр ... ... ... суреттері жатыр (киім, машина, үй...). Әрбір қатысушы бір суретті таңдап, ... ... ... ... ... ... ... бас тартқызу. Келер шақтың жасалуы жаттықтырылады.
2.2 Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға ойынның ықпалы
Сөзден сөз ... ... ... ... оқушының жаңа сөзді дұрыс қабылдап, ойына сақтау барысында әр түрлі ойындар жүргіземін. Ойын оқушының тілге ... ... ... және оқушыны тілді үйренуде жақсы жетістіктерге жеткізеді.
Жан - жақты ойластырған және жақсы жүргізілген ойын тілдік материалды енгізуді және ... ... ... ... жеңілдетеді, дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Тілдік шығармашылықты (есту, сөйлеу, оқу, жазу) орындауға тиімді. Ойын ... ... ... ... ... ... және осы қиындықтарды жеңіп шығаруға көмектеседі.
Ойынды ағылшын тілі сабағының, бірақ жоғары сыныптарда ... тіл ... ... мен ... түрі тіл ... жай ... емес, білімін дамытуға, ойландыруға, жағдайларды салыстыруға, ойша бөлшектеп талдау жасауға, біріктіріп ... ... ... қызмет етуіне көңіл аудару керек. Ойындарды сабақ үстінде ғана емес, ... ... тыс ... да ойнауға болады. Бұл балалардың демалатын уақыты. Ойынның негізгі мақсаты - сөздерді, сөйлемдерді ... ... ... ... балалардың тілдерін жаттықтыру.
Оқулықтың ерекшелігі тілді үйретудің әр дағдысына белгілі бір стратегиялар ... ... ... ... ... ең ... ... көңіл бөлу, арнайы мағлұмат алу, пікірлерді ажырату, өз сұрақтарын дайындау, керектілерін жазып алу, стилін ажырату, өз пікірін ... ... ... ... ... ... кассеталардан жаңалықтарды, диалог, монолог, әңгіме, өлең тыңдауға мүмкіншіліктері бар. warm - up (ой ашар) ... және ... - ... ... ... ... білдіру, суреттеу т.б. түрлері арқылы оқушылар алған білімдерін іске асырады. Оқушылар сабақта үйренген іскерліктері мен дағдыларын ... өз ... ... ... ... жеткізе алады.
1. Жоғалған заттар бюросы
Бюро қызметшісі мен ойынға қатысушылар әр түрлі заттардың суреттері бар карточкалар алады. Бұл - ... ... ... Ал бюро ... әр ... ... ... жапсырылған плакат ұсынылады. Дайындықтан кейін қатысушы бюроның ... ... ... ... ... өз ... толық сипаттау, белгілерін атау, қызметкердің сұрақтарына жауап беру. Қызметкер заттың түсін, көлемін ... ... ... ... ... ... затты өзінде бар заттармен салыстырады. Егер ол сәйкес келсе, іздеушіге береді. Бюрода болатын заттардың бірнешеу ... ... ... 3 қолшатыр, 3 қолғап, 2 сумка. Қызметкер ролін мұғалімнің өзі ойнай алады.
2.Базарда
Топ екіге бөлінеді. Сатушылар мен сатып алушылар. Әрбір қатысушыға бір ... ... ... ...
1. ... 50 ... 10 қап ... 20 кг-нан 5 жәшік банан және 20 кг-нан 4 жәшік апельсин бар. 1 қап ... - 1500 ... 1 ... ... - 4000 теңге, 1 жәшік апельсин - 2000 ... ... ... 50 кг ... 10 кг ... бар. 1 кг ... 80 теңге, 1 кг банан 200 теңге ...
3. ... 10 кг ... және 20 кг ... бар. 1 кг ... 70 ... 1 кг апельсин - 150 теңге тұрады.
4. Сізде 10 кг пияз және 20 кг ... бар. 1 кг пияз - 80 ... 1 кгш ... 250 теңге тұрады.
5. сізде 5кг сәбіз, 5 кг ... және 3 кг пияз бар. 1 кг ... 85 ... ал 1 кг ... 200 теңге, 1 кг пияз 90 теңге тұрады.
Сатып алушыларға арналған карточкалар:
1. Сіздің кафеңізге ... ... және ... ... ... ... 2000 ... бар.
2. Сізге бүгін қонақ келеді. Дастарханға апельсин және банан сатып алыңыз. Сіздің 500 теңгеңіз бар.
3. Сізге банан мен пияз ... ... 400 ... ... ... ... ... пияз бен картоп сатып алуыңыз керек. Сіздің 2500 теңгеңіз бар.
5. Сіздің картоп пен сәбіз алуыңыз қажет. Сізде 700 теңге ... ... ... ... ... ... алуға тырысады. Ал сатушылар қымбатқа сатуға тырысады. Екі топ та есеп жүргізеді. Әр топтан жеңімпаз ... ... ... ... көп және ... ... алуы ... Жеңімпазға силық беріледі. Ол тәтті сәбіз не картоп болуы мүмкін. Ойынды әр түрлі мазмұнда өткізуге болады: киім, сүт өнімдері, ет ... ... т.б. ... ... ... ... ... болмайды. Бірақ бағаны көтеруге болады. Ойын уақытында қатысушылар ... ... ...
3. Баспасөз конференциясы
Барлық қатысушылар - ағылшын тілді баспасөздің тілшілері. Олар тек ... ... ... ... ... ... қана ... тілінде сөйлейді. Ағылшын тілін жақсы меңгерген, еркін сөйлейтін оқушы аудармашы қызметін атқарады. Ол екі тілде ... Ол ... ... ... ... ... ... қонақтың әңгімесін қазақ тілінен ағылшын тіліне аударады. ... өз ... үшін ... ... алу, ... ... ... Ойын алдында мұғалім аудару кезінде сөздің негізгі мағынасын жеткізу қажеттігін айтады. Мысалы: Мына ән сізге ... ма? ... ... ... жауап берілсе, аудару кезінде оны деген бір сөзбен берген дұрыс. Қонақтың сөзі (оның ... ... ... да мүмкін) қатысушылардың деңгейіне қарай өте күрделі немесе күрделі әрі түсініксіздеу болғаны дұрыс. Ойын мақсаты түсіндірілгеннен кейін, қатысушыларға дайындық үшін ... ... ... Сұрақ бермес бұрын, әрбір өзін таныстырады. Аты-жөнін, газетінің атын айтады. Оны мұғалім алдын-ала ойластырып, карточкаға ... ... ... тиімді. Қонақтың ролін өзгертуге болады. Мұғалім алдын-ала қонақтың жасын, отбасын, жағдайын, ұлтын, мамандығын карточкаға жазып бергені дұрысырақ.
4. Аукцион
Бұл сабаққа әр бір ... ... ... емес ... ... ... ... ручка немесе қаламдарын т.б.) әкеле алады. Әкелінетін заттар бірдей болып қалмас үшін ... ... ... ... ... Ол заттардың не үшін қажет екенін айтпау керек. Мұғалім аукционда сауданың қалай ... ... Ол өз ... ... оған ... ... ... салмағы, өлшемі, формасы, түсі. Сосын бастапқы бағасын айтады. Мысалы: Бұл ағылшын королінің шапанының түймесі, алтынмен апталып, бағалы ... ... ... ... ... ... ... 5000 доллор. Осымен сауда басталады. Мұғалім ойынды ... ... ... оның орнын кезекпен оқушылар алады. Қалған оқушылар ... ... ... ... ... ... ... жан-жақты сипаттап, сатып алушыларды қызықтыру. Әрбір қатысушыға ақшаның ... ... ... үлестіріліп беріледі. Олар сол сомадан артық бағаны айта алмайды. Оқушыларға өз заты туралы аңыз-әңгіме құруға мүмкіндік беру қажет. ... ... ... суреттер беріп, үйден сипаттама жаздыртып дайындауға болады. Ескі кітаптар, белгілі бір суреттер, антиквариаттарды сатқызып аукцион ... ... Ал ... ... көрнекілігі ретінде темір - қақпақ, ағаш балғаны пайдаланып, гонг ұрғызуға болады.
2.3 Ойындар арқылы бастауыш ... ... ... технологиялары
Бастауыш сынып оқушылары арасында оқу дағдысы жетекші рөлді атқарады, ... ... ... ... қызығушылығы жоғалмайды. Сондықтан да оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен материалды қабылдау деңгейі төмен түспеу үшін, ... ... ойын ... таңдап алғаны жөн. Осы ойын арқылы шет тілдегі материалдың айтарлықтай бөлімі ... есте ... ... ... ... бала балалық шағынан бастап өлеңдер мен түрлі ұйқастарды оңай оқып үйренеді.
Ал С.Л.Рубинштейннің пікірі ... ... ... ... қарағанда, өзінің ұйқасы мен ырғағы арқасында өлеңдер тез есте сақталады.
Бастауыш сыныптарда балаларға тапсырмалар, ... ... ... ойын формасында беріледі.
Бастауыш сыныптық кезеңдерде оқушылар шет тілі орфографиясымен енді танысып бастайды. ... ... ... қарым-қатынаста сөздер үйренеді. Бұл кезеңде көрнекі материалдарды көптеп қолдануға тырысу керек. Мұғалімнің айтқанын қайталау, оған ... орын ... ... ... ... мотивациялау мақсатында балаларға арналған аутентикалық шығармаларды қолдануға болады.
Оқыту оқиға желісі негізінде ұйымдастырылуы мүмкін. Әртүрлі шығармашылық тапсырмалар қиялдың дамуына септігін ... ... ... ... меңгеруге көмектеседі. Балаға заттардың суретін салып бітіруге, ұйқастар ойлап табуға, тығылып тұрған ... ... және т.б ... тура ... Есте ... ... ... мен санамақтар, ұйқастар сөздерден және сөйлемдерден құралған. Шет тілін ерте жастан бастап оқыту баланың жан-жақты ... Оның есі, ... ... ... ... ... ... арналған жаттығулар кешені
1-жаттығу
Мақсаты: оқытылатын тілмен танысу
Міндеттер: Балаларды оқытылатын тілдің елімен ... ... ... мәдениетімен, жазушыларының шығармашылығымен таныстыру арқылы оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылықтарын ояту.
Балалармен ағылшын тілінде амандасып,танысыңыз,олармен шет тілде сөйлесудің қызықты әрі маңызды ... ... ... ... ... ... үйреніп, олар ағылшын тілінде сөйлейтін елдердегі құрдастарымен сөйлесе алады, ағылшын жазушыларының кітаптарын оқып, мультфильмдерді ... ... ...
Балаларға ағылшын тілінде сөйлейтін елдер туралы айтыңыз. Оларға ағылшын кітаптары мен мультфильмдеріндегі кейіпкерлерді ... ... ... ... тіліндегі дыбыстарды дұрыс айту керектігіне көңілдерін аударыңыз. Бірнеше ағылшын тіліндегі сөздерді тыңдатуға да болады. Олармен ағылшынша ... ... ... кейбір қалған дыбыстарды қалай айту керектігін және фразасын қалай құруға болатындығы туралы білетіндерін ... ... ... ... ... амалы: Үлкен сөмкеде қарапайым заттар жатады. Оқушылар бір затты алып шығып, онымен не істеуге болатынын көрсетеді. Ал ... ... оның ... үш ... ... ... табу керек. Мұғалім заттарды көрсететін оқушылардың, сол заттардың ағылшын тіліндегі баламасын білуін тексереді.
Мүмкін болатын ... ... 1) a long scarf; 2) an empty jar; 3) a small box; 4) a flower; 5) an apple; 6) a key; 7) a ball; 8) ... 10) a ... ... You have a long scarf. You are putting it ... ... сөйлеудің ептілігін дамыту
Орындалу амалы: Оқушылар көздерін жұмып, дөңгеленіп тұрады. Өздері естіп тұрған заттарды қолдарында бар деп елестетіп, оларды ... беру ... ... ... 1) snow; 2) a baby bird; 3) an apple; 4) sand; 5) a puppy; 6) a glass of hot tea; 7) a ... 8) a tennis ball; 9) a little snake; 10) a big ... үлгісі: It is cold and wet. It is ... ... ... ... ... ... Оқушылар көздерін жұмып, мұғалімнің бастауымен сиқырлы саяхатқа аттанады.Оқушылар мұғалім айтқан орындардан не ... ... не ... айту ... ... You are in a ... You are at the ... You are in a supermarket.
4. You are in a forest.
5. You are in the rain.
6. You are in the ... You are at the ... ... You are in the ... You are in a hospital.
Жауап үлгісі: І'м in a cafe. I see many people and much food. I hear the people talking. I smell coffee and sweet ... ... ... ... ... ... ... оқушыларға белгілі бір жағдайларды баяндайтын сөйлемдер ұсынылады. ... ... ... ... ... ... ... айтады.Ал қалған оқушылар осы жағдайды тауып,тақтада тұрған оқушыға тиісті кеңестерін береді.
Жағдайлар атаулары:
1. Where is my ... I'm hungry! When shall we ... Help! I can't carry this big box ... Do you want to ... I am ... I am too ... Where is my pen?
8. Where is my bag?
9. I have a terrible ... It is too ... ... -- Are you looking for ... -- Yes. My key. -- Look! Your key is on the ... оқу және монологтық сөйлеудің ептілігін дамыту
Орындалу амалы: әр оқушы анықталған бір ... ... ... ... ... оқушы оның орындалуын сыныпқа хабарлайды. Басқа оқушылар не болып жатқанын ... өз ... ... тілінде беру қажет.
Мүмкін болатын жағдайлар:
1. Wash your hands with a very small piece of soap. The water is very ... Open a packet of milk. Pour the milk into a glass and drink ... Cut a piece of cake. Then eat it without a ... Give a bath to a very big dog. It doesn't want to take a ... Break three eggs into a plate. Beat the eggs with a ... Open a book. Read two pages. Shut the book. Put it into your ... Brush your teeth and wash your ... Try several times to make a phone call. The line is ... Take flowers and put them into a vase. Don't forget to pour water into the ... Blow up a balloon. Throw the balloon up in the ... ... You are washing your hands with soup. The piece is very small. The water is very cold ... да бастауыш сынып оқушыларының ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға дамыту үшін, тез жатталынатын ... мен ... ... ... ... осы ... оқушылар қарым-қатынасқа бейім және тез әсерленгіш келеді. Олардың назарын жаңа әрі кенеттен болған жағдайлар қызықтырады. Сондай-ақ бастауыш сынып ... да ... ... ... ... ... 7-10 ... оқущылардың ақыл-ой мүмкіндіктері әжептәуір кең. Олардың пікір алмастыруға, шешім қабылдауға, ойша пайымдауға, заттар мен ... ... ... ... ...
III ... ... қарым-қатынас жасауға оқытудағы ойындардың қолдану
3.1 Бастауыш сынып оқушыларын ойындарды өткізуге дайындау, ойындарды өткізу және ... ... ... қызығушылықтың өсуі -- қазіргі заман ерекшелігі. Қазіргі заман адамы үшін шетел ... ... -- оның ... өсуінің, табысқа жетуінің, қызықты өмір сүрудің негізгі кепілі.
Шетел тіліне ... ... өсуі ... ... ... әкеліп жүктейді. Әр сабақтың қызықты, әрі тартымды өтуіне сабақта қолданылатын шығармашылық тапсырмалар мен ойындар қамтамасыз етеді. ... ... ... іс - ... ... ... оқыту құралы.
:: оқушылар үшін оқу процесін қызықты әрі тартымды етуге көмектеседі.
:: барлық оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз етеді.
:: ... ... ... бір - біріне көмектесуге әрі соңғы нәтижеге жету үшін береке - бірлікті нығайтады.
:: оқушыларға өз сезімдерін ашық білдіруге, ... ... ... ... ... ... ойын ... меңгеруге арналған өте мықты құрал.
Ойынды сабақта өткізудің өз ... бар. Ойын кез - ... ... ... ... сабақ басында, ортасында немесе аяғында. Ол өзіңіздің қойған ... ... ... ... ... ... ... 20 - 25 минутыңызды арнауға болады, ал келесі жолы сол ойын қайталауға арналас, оған аз уақыт жұмсалады.
Ойынға қойылатын негізгі ... ойын ... ... сақталуы (карточканы ешкімге көрсетпейміз десек -- ... ойын ... ... ... ойын ... ... ... болу қажет (белсенділігін төмендетпеу үшін оқушыларға тәртіп бойынша ескертулер ... ... өзін ... ... ... қажет.
АҚШ - тың мектептерінде мұғалімдерге оқу ... ... ... ... беріледі екен: "101 ways to praise a child".
Ойынның педагогикалық классификациясын сіздер өздеріңіз де жақсы білесіздер. Оны қайталаудың қажеті жоқ деп ... Тек ... ... ойын ... атап өтейін:
1. Фонетикалық ойындар
Негізгі мақсаты дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. Әріптердің, сөздердің, мәтіннің дұрыс ... ... ... дұрыс атау
:: Әріптердің алфавиттегі орнын білу
:: Әріптер мен ... ... ... ... ... ... арналған ойындар
ФОТОРОБОТ құрастыр.
Класс үш командаға бөлінеді, әр команда милиция жеке бөлімшесі. 3 жүргізуші таңдалады. Олар милиция бөлімшесіне ... ... ... ... ... ... Жүргізуші олардың сырт бейнесін ауызша айтады, ал милиция мүшелері оның суретін - ... ... ... ... ... ... сай келсе, онда адам табылды деп есептеледі.
Жүргізуші: Ican` t find my sister. She is ten. She is a ... She is not tall/ Her hair is dark. Нек eyes are blue. She has а red coat and a white hat ... ... ... -- ... дүрыс жазылуын қалыптастыру. Бүл ойындарға: wordsearches, word spaghetti, ... puzzles және ... ... ... ... ... орфографияға келесі ойындарды ойнатуға болады:
:: (1 оқушы телеграфта істейді, басқа ... ... ... ал ол ... ... ... ... жібереді)
:: ойыны. Бір әріп кезекші болып таңдалады. Оқушылар 2 - 3 ... ... сол ... басталатын сөздер жазып шығу керек.
:: (жеке әріптерден сөз құрау керек)
:: ... ... ұзақ сөз ... сол ... басқа сөздер құрау керек).
3. Лексикалық ойындардың мақсаты әртүрлі жағадаяттарда қажетті лексикаларды қолдануды жаттықтыру, оқушылардың тілдік реакциясын дамыту.
Лексикалық ойындарға кроссвордтарды, board games, ... ... ... (слайдтан көрсетіп айту)
Ойын ойнату: Finding places.
Now we're going to play a game. It is called "Finding places" it is a pair game, but we shall play in another way. First I'd like to tell you how the children must play this game. As I have said it is a pair game. Pupils sit at one desk facing each other. Give the pupil A map A and the pupil B map B. Tell the students not to look at each other's maps. Say them that they have the same map. They are on the board. You see we have places marked in bold on both maps. Students should look at the list of the thing they need to do in town. Then they ask each other ... and answer them ... where this or that place is situated using the ... prepositions. Having listened the answer the student must label the correct place on their maps. When student have found all the places they will compare their maps and check their ... we shall play this game in ... ... ... ... тілін оқу үй салумен тең деген екен бір ғұлама. Лексика сол үйдің кірпіші болса, грамматика сол кірпіштерді ... ... ... ... екен ол. ... ойындарды лексикалық не грамматикалық, фонетикалық не орфографиялық деп бөліп жарып қаруға болмайды. Олардың барлығы да бір - бірімен ... ... ... ... ... -- ... ... нақты бір грамматикалық тақырыптар бойынша ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға бірліктеріндамыту, қайталау. Мен сабақтарымда мынадай грамматикалық ойындарды қолданамын. Олар board games, talking ... ... ... ... Welcome to grammar ... needed: 1 copy of the game board per student
● Students start with one hundred points
●Students read the first ... Students decide if the sentence is ... correct or if there is a ... If the sentence is fine, the student checks the box under 'good. ... If there is a mistake in the ... the student checks the box under 'no good. '
● The students then write in their bet on the bet line. If they are ... they can bet a lot. If they aren't so ... they can bet a little. (I ... require a minimum bet of 10 ... Students wait for the answer from the ... Once the teacher tells the students the answer, they can check to see if they were correct. If they were correct, they add their bet to their point total. If they were wrong, they subtract their bet from their point ... Continue to the next problem and ... The student with the most points at the end of the game is the ... At the track - it is the similar game. But in this game students must show if it is a spelling or grammar ... Келесі ойын деп аталады (1 оқушы басқа оқушылардың іс - ... ... ... ойын Present Continuous тақырыбына арналаған.
:: "Changes" ойыны. What has chaned? (1 оқушы сынып бөлмесінен шығады, сол ... ... ... ... 2 ... орындарымен ауысады,
тақста сүртіледі т. б. сыртқа шыққан оқушы қайта ... сол ... ... Ойын Present Perfect, Passive Voice ... арналған
Қазір біз ойнайтын ойынымыз "Who's got my message" деп аталады. Бұл ойын Reported speech тақырыбына арналған. 3 - 5 ... ... ... ... бірақ әр ойыншы жеке ойнайды. Барлық ойыншыларға sender cards беріледі, және әр ойыншыға бір message card беріледі. Оқушылар бір - ... ... ... хабарлама жинайды. (сұрақ - жалпы сұрақ болу керек Егерде жауап болымды болса, жауап беруші Reported speech ... ... ... ... ... Жоқ болса

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеңестік Ресейдің халықаралық конференцияларға қатысуы51 бет
Халықаралық қарым-қатынас тәрбие13 бет
Шетел тілі мұғалімінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін қалыптастыруда интернетті пайдалану4 бет
"Кейіннен сараптау" патенттеу жүйесі7 бет
3d max программасының примитивтері4 бет
Esri(ақш) фирмасының arc/info және erdas imagine бағдарламасы3 бет
Java тілінің даму тарихы6 бет
Web сайттар туралы жалпы ұғымдар3 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгілері. Қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы7 бет
Азаматтық құқығының негіздері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь