12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.5
1. Жаңа тұрпатты тарихшы мұғалімнің қалыптасуы және оның кәсіптік біліктілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6.9

2. Жаңа тұрпатты жетілген тарихшы мұғалімнің идеясын саббақта қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10.18

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.21
Пайдалған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22.23
Кіріспе
Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі таңдағы болашақ мұғалім тұлғасын қалыптастыруға жаңаша көзқараспен қарауға тиіспіз. Бұрынғы жоғарыдан берілетін бұйрық арқылы іс істеп, оның нәтижесі жайында есеп беру мәселесі мүлдем жойылды. Олай болса, білім беруді ізгіліктендіре отырып, болашақ маманның өз іс - әрекетіне өзі жауап беріп, оған ұқыптылықпен қарап, өз ойын, білімі мен білігін жалтақтамай жүзеге асыруына мүмкіндік туып отыр. Сондықтан да, педагогикалық практика кезінде неғұрлым шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік берілсе, соғұрлым болашақ маманның тұлға ретінде жетілуіне жағдай жасалады. Білім беруді игіліктендіру мұғалім мен оқушылардың қарым – қатынасына өзгеріс енгізіп, болашақ маманның адамгершілігі мол, икемді де инабатты, кішіпейіл, әдепті тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік тудырып отыр. Болашақ маман өзінің педагогикалық іс - әрекетінде бостандық шеңберінің кеңдігін сезінуге жағдай мол.
Білім берудің жаңа бағыттарының басты ерекшелігі – оқытудың нәтижесін алдын-ала болжап, оқушылардың қызығушылықтары мен ізденімпаздығы негізінде білімі мен біліктерін жетілдіріп, оны сана «сүзгісінен» терең зерделей отырып, шығармашылық әлеуетін үнемі дамытуға және рухани толысуға ұмтылысын қалыптастыруды бағдар тұтады.
Еліміздің әлемдік білім кеңістігіне бағдар алуының басты өзегі – 12 жылдық білім беруге көшу мәселесі көкейкесті тақырыпқа айналуда. Жаңа білім парадигмасы балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде қарап, шығармашылық қызығушылықтары негізінде білімге құндылық бағдарын қалыптастыра отырып, танымдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруды және жан-жақты дамыған, шығармашыл жеке тұлғасын қалыптастыруды.
Зерттеу жұмысының негізгі нысаны: 12 жылдық білім беру жүйесіндегі жаңа тұрпатты тарихшы педагог дайындаудағы алғы шарттар негізгі нысаны болды. Бүгінгі жас ұрпақ – ертеңгі озық ойлайтын, жаңашыл, дамыған мұғалім иесі болмақ.
Тақырыптық зерттелу деңгейі мен деректік негізі: Р.К.Алшоразова «12 жылдық білім беру және жаңа мұғалім» кітабы мен «12 жылдық білім» журналдарындағы мақалалармен толықтырылып, К.І. Аманқұлов «Болашақ бастауыш мектеп мұғалімін дайындау мәселелері». Жошыбаева Г. «12 жылдық мектеп мұғалімдерін даярлаймыз» // Қазақстан мұғалім. 2006 ж.
«Білім беру жүйесіндегі 12 жылдыққа өтудің көкейкесті мәселелері» //Қазақстан мектебі, 2001ж – 2013 ж. аралығында.
Болашақ мамандарды дайындаудың теориясы мен практикасы (Б.К.Момынбаев, А.А.Саипов, М.Ә.Құдайқұлов, Қ.Қ.Жанпейісова, А.А.Бейсенбаева, А.А.Жолдасбеков, О.С.Сыздықов, Б.А.Тойлыбаев, А.Ғ.Қазмағамбетов, Т.М.Әлсатов, Л.Байсерке, В.А.Ким т.б.), мұғалімдердің біліктілігін көтерудің жаңашылдығы (Ш.Таубаева, Б.А.Тұрғынбаева, Б.А.Әлмұхамбетов, Е.Қозыбаев, Ә.К.Қағазбаева т.б.), қазақ
Пайдалған әдебиеттер
1. Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар //Бастауыш мектеп, 2006.№4 –Б. 40-42.
2. Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына баулу - өзекті мәселе //ХХ ғасырдағы Қазақ мектебі: даму болашағы. І том.–Алматы, 2006. –Б. 521-528. (бірлестікте: Серғалиева Р.).
3. Білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе // ХХ ғасырдағы Қазақ мектебі: даму болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. –Алматы, 2006. –Б. 238-244.
4. Оқыту әдістерін жетілдіру және қазіргі әдістер // Қазақстан Республикасының егемендігі – ұлттық заңнаманың даму негізі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. І бөлім. –Ақтөбе, 2006. –Б. 192-199.
5. Төл оқулықтарымыз – болашағымыздың бағдары //Жаңа буын оқулықтары: қазіргі жағдайы, дайындау және басып шығару мәселелері, болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.–Астана, 2007.–Б. 163-167.
6. Оқулықтар мазмұнына халықтық педагогика мұраларын енгізу мәселесі //Жаңа буын оқулықтары: қазіргі жағдайы, дайындау және басып шығару мәселелері, болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. –Астана, 2007. –Б. 167-169.
7. Оқушылардың оқу іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктері //Әдіскер жаршысы. Ғылыми-әдістемелік журнал. –Ақтөбе, 2007. -№1. –Б. 6-8.
8. Педагогические и информационные технологии ХХІ века / Реализация стратегии индустриально - инновационного развития РК: проблемы подготовки инженерно - технических кадров. Региональная научно-практическая конференция. –Актобе, 2006. –С. 206-209. (в со авторстве: Алдияров К.Т.).
9. Білім берудегі өзекті мәселе //Қазақстан мектебі, 2007. -№3. –Б. 72-75. (бірлестікте: Алдияров Қ.).
10. Жоғары класс оқушыларының педагогикалық - психологиялық ерекшеліктерінің қалыптасуы //Жоғары оқу орында білім берудің жаңа технологиялары: теориясы мен практикасы. І ғылыми-практикалық Халықаралық дистанциялық конференция. –Түркістан, 2006. –Б. 312-318.
11. 12 жылдық мектепте оқушылардың ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру. //Әдіскер жаршысы. Ғылыми-әдістемелік журнал. –Ақтөбе, 2007. -№3. –Б. 3-6.
12. Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында оқушылардың шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың мүмкіндіктері //«Жаңа Әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты – Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы
        
        Кіріспе
Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі таңдағы болашақ мұғалім тұлғасын қалыптастыруға жаңаша көзқараспен қарауға тиіспіз. Бұрынғы ... ... ... ... іс ... оның ... ... есеп беру мәселесі мүлдем жойылды. Олай болса, білім беруді ізгіліктендіре отырып, болашақ маманның өз іс - ... өзі ... ... оған ұқыптылықпен қарап, өз ойын, білімі мен білігін жалтақтамай жүзеге асыруына мүмкіндік туып отыр. Сондықтан да, ... ... ... неғұрлым шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік берілсе, соғұрлым ... ... ... ... ... ... ... Білім беруді игіліктендіру мұғалім мен оқушылардың қарым - қатынасына өзгеріс енгізіп, ... ... ... мол, ... де ... ... әдепті тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік тудырып отыр. Болашақ маман өзінің педагогикалық іс - әрекетінде бостандық шеңберінің кеңдігін сезінуге жағдай мол.
Білім ... жаңа ... ... ... - ... нәтижесін алдын-ала болжап, оқушылардың қызығушылықтары мен ізденімпаздығы негізінде білімі мен біліктерін жетілдіріп, оны сана терең зерделей отырып, ... ... ... ... және ... ... ұмтылысын қалыптастыруды бағдар тұтады. Еліміздің әлемдік білім ... ... ... ... өзегі - 12 жылдық білім беруге көшу мәселесі көкейкесті тақырыпқа ... Жаңа ... ... балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде қарап, шығармашылық қызығушылықтары негізінде ... ... ... ... ... танымдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруды және жан-жақты дамыған, шығармашыл жеке тұлғасын қалыптастыруды. Зерттеу ... ... ... 12 ... ... беру ... жаңа тұрпатты тарихшы педагог дайындаудағы алғы шарттар ... ... ... Бүгінгі жас ұрпақ - ертеңгі озық ... ... ... мұғалім иесі болмақ.
Тақырыптық зерттелу деңгейі мен деректік негізі: Р.К.Алшоразова кітабы мен ... ... ... К.І. ... . ... Г. // Қазақстан мұғалім. 2006 ж. //Қазақстан мектебі, 2001ж - 2013 ж. ... ... ... ... теориясы мен практикасы (Б.К.Момынбаев, А.А.Саипов, М.Ә.Құдайқұлов, Қ.Қ.Жанпейісова, А.А.Бейсенбаева, А.А.Жолдасбеков, О.С.Сыздықов, Б.А.Тойлыбаев, А.Ғ.Қазмағамбетов, Т.М.Әлсатов, Л.Байсерке, В.А.Ким т.б.), мұғалімдердің біліктілігін ... ... ... ... ... ... Ә.К.Қағазбаева т.б.), қазақ этнопедагогикасының негізінде жеке тұлғаның ... ... ... ... қарастырылуы (Қ.Б.Бөлеев, Ж.Асанов, С.А.Ұзақбаева, К.Ж.Қожахметова, Р.Қ.Дүйсенбінова, Қ.Б.Жарықбаев Х.Шалғынбаева, Ә.Табылдиев т.б.), жеке тұлғаның креативтілік қабілетін дамыту және көркем өнер ... ... ... ... ... І.С.Сманов т.б.), зерттеулерінің маңыздылығы жоғары. Газет-журналдардағы тарихшы маман дайындаудың ... ... боп ... мақалалар мен Қазақстан ғалымдарының зерттеулері ой-пікірге салынды.
Зерттеу жұмысының мақсаты - білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында жаңа тұрпатты ... ... ... ... тұрғыда негіздеп, ғылыми-әдістемесін жасау. Зерттеу міндеттері:1. Білім берудің жаңа парадигмасы мен жалпы орта білім беру ... ... ... ... ... шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін айқындау.2. Педагогтардың шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың мәні мен мазмұнын анықтап, "білім ... жаңа ... ... ... ... "инновациялық креативті білім беру", "шығармашылық рефлексия" ұғымдарына анықтама беру, жүйелеу.3. ... ... жаңа ... ... ... 12 ... мектепке қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасап, өлшемдері мен көрсеткіштерін, деңгейлерін негіздеу.4. Оқу процесінде педагог маманды жан-жақты етіп қалыптастырудың дидактикалық тұғырларын анықтау.5. ... ... жаңа ... технологияларының мүмкіндіктерін көрсетіп, оны оңтайлы пайдаланудың мазмұндық сипатын көрсету.6. Білім берудің жаңа парадигмасы ... ... ... ... ... ... оның тиімділігін педагогикалық тәжірибе жүзінде тексеру және ғылыми-әдістемелік ұсыныстар жасау. Зерттеудің ғылыми жаңалығы: Егер, Қазақстан ... ... ... ... байланысты жоғары педагог маман қалыптастыра отырып жеке ... ... ... ... ... ретінде мәні мен мазмұны ашылса және теориялық, әдіснамалық негіздері айқындалса; оқушылардың субъект ретіндегі дербес шығармашылық мүмкіндіктері ... ... ... ... сай ... және дидактикалық тұғырлары анықталса; шығармашылық қызығушылық жеке тұлғаның субъектілік және қоғамдық мәнін арттыратын өзегі ретінде танылса, онда ... ... ... сай ... ... ... ... артып, білім беру саласындағы жаңашылдық бағдар іске асып, инновациялық процесс қамтамасыз ... ... ... ... ... ... мәселені шешуде философиялық, психологиялық-педагогикалық еңбектерге теориялық талдау жасау, салыстыру, нақтылау және жинақтау, мемлекеттік ресми және ... ... ... ... ... беретін мектептердің озат тәжірибелерін зерделеу, ұзақ мерзімді тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жасау, тестілеу, әңгімелесу, сауалнама жүргізу, ... ... ... графикалық бейнелеу әдістері арқылы қамтамасыз етілді. Зерттеу көздері: Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... даму ... , ... бағдарламасы, , басқа да білім беру саласына қатысты мемлекеттік құжаттар, зерттеліп отырған мәселеге байланысты Отандық және шетел ғалымдарының педагогикалық ... ... ... озат ... зерттеулер, диссертанттың педагогикалық-зерттеушілік тәжірибесі.
12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері
* Жаңа тұрпатты тарихшы мұғалімнің ... және оның ... ... ұрпаққа сапалы білім мен ұлғатты тәрбие беру, өміріне жолдама алуына барлық жағдай ... үшін ... беру ісін ... ... зор. ... ... ... реформасына көптеген бір жақты өзгерістер енгізіліп, мектеп ісінің ішкі - сыртқы жүйесі түгелімен өзгеріп келе ... ... ... ... 2015 ... дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасына сәйкес 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында жас ұрпаққа білім беру ісінде оның жеке ... ... ... мән бере ... ... мектепте алған білімдері олардың бүкіл өмірлік азығы болатындай етіп білім беру, оны өмірге дайындау, мамандық таңдауға ... ... ... жаңа қоғамның білім саласындағы кезек күттірмейтін ауқымды мәселелер қатарында тұр.12 жылдық білім беруге көшу:1. Қазақстандық білім жүйесін реформалауды;2. Шығармашылықпен дамыған жеке ... ... ... жаңа ... үлгіні жасауды;3. Жалпыға арналған біліммен үлгісіне саналы ... ... ... ... кеңістігіне жедел енуді қамтамасыз етеді. Бүгінгі күн талабының мектеп реформасына 12 жылдық білім беруге көшу мәселелерінің ерекшелігі сол - 12 ... ... беру ... ... ... ... жаңа ... формациядағы мектеп пен мұғалімдер алдында тұрған негізгі мәселелер. , деген сұрақтарға жауап табатындай білім нәрін беруге бағытталып отыр. Жаңа ... ... ... мектеп өміріне енгізуде мұғалім педагогикалық, психологиялық, философиялық, ... және т.б. ... ... ... ... нәтижелері мен әлемдік озық тәжірибелердің алдыңғы қатарлы идеяларын басшылыққа алады. Жаңа кезеңдегі мұғалімнің шығармашылық іс - әрекетінің ... ... ... жаңа ... ... ата - анамен тығыз ынтымақтастықтан тұрады. Жеке тұлға қабілеттеріне ... ... ... әр педагогтің өзіне, өз ісіне және өзгеге деген жауапкершілігі артып, оқушымен қарым - ... ... ... ... ғана игі нәтижесін байқатуы мүмкін.А.К.Марковтың пікірі бойынша мұғалімнің ... ... ... өз ... ... ... ... меңгерген кезде ғана айқындала түседі. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу тұсында мұғалімнің кәсіптік жетілуі мен дамуы тұрғысында көп ... ... ... ... ... Ы.Алтынсариннің , - деп айтқанындай, барлық күш мұғалімге түседі. Ойы ... ... ... ... қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана жаңа тұрпатты педагог қалыптастыра алады. Ахмет ... ... ғой. ... ... ... мұғалім тұлғасын қалыптастыруға жаңаша көзқараспен қарауға тиіспіз. Бұрынғы жоғарыдан берілетін ... ... іс ... оның ... ... есеп беру ... ... жойылды. Олай болса, білім беруді ізгіліктендіре отырып, болашақ маманның өз іс - әрекетіне өзі жауап беріп, оған ұқыптылықпен қарап, өз ... ... мен ... ... ... ... ... туып отыр. Сондықтан да, педагогикалық практика кезінде неғұрлым шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік берілсе, соғұрлым болашақ маманның тұлға ретінде ... ... ... ... ... игіліктендіру мұғалім мен оқушылардың қарым - қатынасына ... ... ... ... ... мол, ... де ... кішіпейіл, әдепті тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік тудырып отыр. Болашақ маман ... ... іс - ... бостандық шеңберінің кеңдігін сезінуге жағдай мол. Білімді игіліктендірудің педагогтың тұлға ретінде қалыптасуына тигізетін әсерін Е.Н.Шияновтың ... өте ... ... Мұғалім тұлғасының қалыптасуына педагогикалық практика кезіндегі оқушылармен ... - ... ... әсер ... Қазіргі оқушы тек мұғалімнің айтқанын тыңдаушы ғана емес, ол пікір айтушы, өзінің талабын ... ... ... ... ... талпынатын субъект ретінде қатыса түседі. Бұл талап, тілектерді қанағаттандыру мұғалімнен үлкен дайындықты, терең ... мен ... ... етеді. Болашақ мұғалім мектептегі игіліктендіру ісінің жүйесімен, ұжымның бұл бағытта атқарып жатқан жұмыстарының ... ... Осы ... ... мұғалімнің біліктілігімен қатар жалпы мәдени деңгейі көтеріледі. Білім беруді игіліктендіру мұғалім мен оқушы арасының ... - ... ... ... ... білім мазмұнын игіліктендіру берілетін білім жүйесіне жалпы адами мәселелерді ендіру арқылы адам баласы жасаған құндылықтарды оқушылардың меңгеруіне жағдай ... Сол ... ... ... ... табиғи және мәдени байлықтарды біліп қана қоймай, оны сақтауға, қорғауға тәрбиелеу. Мұндай талаптарды жүзеге асыру да жаңа ... ... ... ... енетін қасиет. Мұғалім тұлғасының жан - жақты білімді ... ... өзі ... ... Мұғалім тұлғасының қалыптасуына педагогикалық практика кезінде атқаратын жұмыстар мен сол жұмыстарды ұйымдастыру және ... ... ... әсер ... ... ... және ... әдістерін меңгеру. Оған көптеген икемдіктер енеді: сабақты жоспарлай білу; тиімді әдіс - ... ... жаңа ... ... ... сабақ барысында оқушылардың өздігінен атқаратын жұмыстарды іріктей білу; оқушылардың шығармашылығына жағдай туғызу; оқушылардың ... ... ... ... көңіл бөлу; сабақ барысында оқушылар белсенділігін ұйымдастыру т.б. ... жеке ... ... ... ойы, ... мен ... кез - ... ситуация да тиімді шешім табуға икемдігі, мұның бірі ... ... ... ... Ал, ... - бұл ... адамгершілік, интелектуалдық деңгейінің нәтижесі. Сол арқылы кішіні де, ... де ... ... кез ... ... өзін орынды ұстап, қарым - қатысқа өз деңгейінде түсе білуі. Бұл ... ... ... ... психологиялық ой - өрісін көрсетеді. Әр ғалым педагогикалық зерттеу барысында тұлға қалыптастырудағы педагогикалық практиканың мәніне тоқтала отырып, әр ... ... ... ... ... өз ... ... қалыптасуының психологиялық тұстарына үлкен мән беріп, оқу - әдістемелік әрекеттің мұғалімнің жеке тұлғасының қалыптасуына ... әсер ... айта ... ол ... икемдіктерді бірнешеге бөледі: ақпараттық, ұйымдастырушылық, зерттеушілік деп.Егер, мұғалім тұлғасының қалыптасуындағы педагогикалық практиканың мәнін сөз ететін ... ... ... ... де ... қызметтің басым болуы керектігін естен шығармауға тиіспіз. Себебі, оқушыларды күнделікті жаңалықтармен таныстыру бастауыш сыныптардағы сабақ барысында ғана емес, сабақтан тыс ... ... да ... орын ... ... еңбегінде мұғалімнің мақсатты түрде ұйымдастырған әрбір әрекеті оның нәтижесін алдын ала біліп отыруға жағдай жасауға тиіс деп ... ... - ... ... бойынша мұғалім өзінің жұмысының нәтижесін алдын ала сезіп отыратын зерек, болжамы жетілген ... ... ... Мұғалім тұлғасын сөз еткенде қай ғалым болса да, оның кәсіптік шеберлікпен байланысты қалыптасатынын ... өте ... И.Я. ... ... бұл ... оқу ... және оның заңдылықтарын сөз еткенде тағы да қайталап, оқытудағы басты заңдылықтардың бірі ... ... ... ... ... ... барлық талаптарына сай келуін талап етеді. Мұғалім тұлғасының сапасын айқындау қоғамның жеке ... ... ... отырған талаптарынан, қаулы - қаралар шешімінен туындайды. Олай болса, ... ... ... ... қойылатын талап өте жоғары. Қазіргі мұғалім жоғары білімді, дене еңбегіне де, ой ... де ... ... мен ... салаларынан хабардар, жаңа типті оқу орындарының кез - келген саласында қызмет етуге оңтайлы, ортамен қарым - ... ... ... сапалары жетілген тұлға болуға тиіс. Мұғалім тұлғасының қалыптасуында ең бірінші мәселе оның кәсіби ... ... қу ... ... білу ... Жоғарыда келтірілген мұғалім тұлғасына қойылатын талаптар бүкіл пәндер мұғаліміне тән деуге болады. Біздің зерттеуіміздің бағыты бойынша ... ... ... ... ... ... ... басты қасиеті бала жанын түсіну, 7 - 10 жастағы балалар әлі де ата - ана ... қол ... жылы ... ... ... отырып, талап етуді, мадақтай отырып жұмыс орындатуды ... ... ... ... Бастауыш сыныптар оқушыларының психологиялық ерекшеліктері олардың көзбен көргенді тез қабылдауына ... ... ... - ... ... ... көзқарас. Дистанциялық оқытудың маңыздылығы - жеке тұлғаның дамуын ілгерілетіп, оның ... ... ... ... жетелеу, сондай-ақ оқыту курсының оңтайлы нұсқасын таңдап, оны меңгеру деңгейін арттыру. Мұғалім дистанциялық оқытуда оқу ақпаратын тиімді ... ... ... ... ... ... жеке жұмыс істеуге және озат оқушылармен қызықты тапсырмаларды ... ... ... ... ... өмір жағдайын өзгертпей-ақ, өзіне оңтайлы уақытта және ыңғайлы жерде білімді игереді, пәнді қалағанынша меңгеруге мүмкіндігі болады, әрі көп ... ... ... Дистанциялық оқытудың негізгі жалпылау технологиялық құрамы үш бөліктен: 1 - кейс ... 2 - ... ... 3 - ... технологиялардан тұрады. Кейс технология (ағылшынша case - жинақ) өз бетінше дербес ізденуге оқу - әдістемелік кешендердің арнайы жинағы түріндегі ақпараттық ... беру ... ... ету. Бұл ... ... ... ... болып қолданылды. Телекоммуникациялық технология - ... ... ... арқылы мәліметтер мен телехабар, сондай-ақ ақпараттық білім ресурстарын сандық кітапхана, видеолекция т.б. оқыту құралдары негізіндегі ... ... ... ... ... ... күні CD - ROM ... ақпараттарды түрлі телекоммуникациялық құралдар арқылы кез-келген тұтынушыға жеткізуге болады. Интернет - ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесіне қосылу нәтижесінде мүмкін болады. Интернет жүйесі арқылы оқушы дистанттық мұғаліммен (тьютор) өзара байланысқа ... Бұл ... ... ... ... асуы ... сол ... уақыт режимінде (онлайн), немесе асинхронды, басқа уақытқа ... ... ... ... үлкен көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін.
2. Жаңа ... ... ... ... ... саббақта қолдану
Педагогикалық процесті ұйымдастыру формасы ретіндегі сабақтың артықшылықтары оның фронтальды, топтық және ... ... ... ... ... ... ... жүйелі және ретімен түсіндіруге, оқушылардың танымдық қабілеттерінің дамуын басқаруға және ғылыми көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік береді, оқушылардың, басқа да қызмет ... ... ... ... тыс және үй ... сондай-ақ оқушының мақсатқа жетудегі негізгі құралы және қызмет тәсілін таңдау және қүрудың шарты ретінде көрінеді.Сабақ ... ... түрі ... -- динамикалыққұбылыс. Ол педагогикалық процестің негізгі даму теңденцияларын оның біртұтастығы бағытында бейнелей отырып, ұдайы дамиды.Бәрінен ... ол ... үш ... -- ... беру - тәрбие -даму -- қызметін тиімді іске ... ... олай ... ... табиғи қасиеттерін шығармашыл дамытуға бағытталғандығымен де көрінеді.Сабақты дамытудың басқа тендеңциясы сабақты өмірлік маңызды мазмұнмен толықтыруда, оқытуды оқушы ... ... ... ... ... ұйымдастыруда көрінеді. Осыған байланысты сабақ танымның арнайы ұйымдастырылған ... ... қана ... ... әлеуметтік және адамгершілік тұрғысынан алғанда толыққанды араласу болып табылады. Ол танымдық мүддені оқуға және дамытуға белсенді он ... ... ... оқу ... ... ... ... қамтамасыз ету құралы ретінде көрінеді. Бұл тенденцияның пайда болуы оқытудың ... ... ... талқылау, пікірталас) проблемалық элементтерін, оқу жұмыстарының фронтальды, ... және ... ... ... ... ... және оқытудың кооперирациялық-топтық, әсересе, ұжымдық формасының үлесін ... ... ... ... ұйымдастыруын құруға қатысты тенденциялар олардың құрылымдар түрінің өзгеруінен, ... ... да ... ... ... ауызша сұрау және үй тапсырмасын тексеруге кететін ... ... ... сабақтың бұл кезеңдерін дидактиканың негізгі міндеттерін оқушылардың өз ... ... ... ... шешу үшін ... ... ... шығармашық бастамасын күшейту тенденцясы өзін-өз бетінше жұмысты ұйымдастыруға ерекше назар аударуда байқатады.
Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар1. Әрбір сабақта білім беру, даму және ... ... ... ... керек. Әрбір сабақ оқыту процесінің басты заңдылықтарын жүзеге ... ... етуі ... ... бір ... баяндай отырып, оқушылардың пайымдауын дамыту, ... ... ... ... ... ету және ... ... дүниеге лайықты қатынасын қалыптастыру, оларға осы қатынастар негізінде мінез-құлық дағдысын сіңіру қажет. Тұлғалық ... ... үшін ... ... ... ... айқындауына, оларда қажетті түлғалық қасиеттің қалыптастыруына ұмтылу керек (жұмыс орнындағы мәдениеттілік ... ... ... ... ... оларды орындаудағы қиындықтарды жеңу).2. Әрбір сабақ дидактиканың барлық принциптеріне және бәрінен бұрын оқыту мен өмірдің ғылымилығы мен байланысына жауап беруі ... оқу пәні ... кез ... ... -- ол процестін бір бөлігі, сондықтан да окып-үйретуді ғылыми танымда нақтылықтың критерийі ... ... ... ... ... ... ал оқу процесінде -- оқуға ынталықты, оған оң көзқарасты, айналадағы ортаның құбылыстарын түсіндіру үшін ... ... ... ... білу ... ... тиіс.3. Әрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың тақырыбы мен жиі ауыстырылатын айқын дидактикалық ... ... ... ... ... ... ... өткізілуі мүмкін және олардың әр қайсысының өзінің нақты дидактикалық мақсаты болуы ... ... ... ... ... ... ... жалпылау, т.б.), білімін практикада қолдануға дағдыландыру, оқуыларды тақырып бойынша жекелеген фактілермен таныстыру, теориялық ... өз ... ... ... ... және ... ... мақсатқа байланысты сабаққа дайындалу процесінде оқушыларға беретін оқу материалының мазмұның -- сабақтың құрылымын, оқыту әдістерін, құралдарын, т.б. -- ... ... ... ... ... ... ... оларды біржақты болуға алып келеді, ал бұл оқуға дегеп қызығушылықтың ... алып ... ... ... кезеңдерінде оқушылардың танымдық қызметін жандандыру мақсатында оқытудың әр алуан әдістері мен тәсілдерін ... ... ... бірыңғай ұзақ ықпал ету (мысалы, ұзақ ауызша түсіндіру) олардың ынтасының ыдырауына, ... алып ... ... ... Бұл ... өзін-өзі қорғау қасиетімен түсінікті. Енжарлықтың пайда болуы -- ... ... ... ... Дегенмен, балаларда бұл қасиет қызметтік әр түрлі ... ... ... байқалады, олар сабақта алаңдайды, мұғалімнің ақпаратын қабылдамайды. Сондықтан да әрбір сабақта оның әрбір ... ... ... ... ... өзгертуге ұмтылу керек. Ол үшін әлсін-әлсін әр түрлі сезім органдарына әсер ететін, тиімдірек ... ... ... ... ... әр алуан әдістері мен тәсілдерін пайдалану қажет. Сабаққа дайындалғанда, қашан, сабақтың қай бөлімінде қандай ... ... ... ... ... жеткілікті ойластыру қажет.Дегенмен, сабақта қызмет түрлерін ауыстыру әр түрлі болуы керек, оқушылардың жас ... ... ... ескерілуі тиіс. Балалардың барлығы барлық уақытта қызметтін бір түрінен екіншісіне ауыса алмайды.5. Сабаққа қойылатын талаптардың бірі -- оның ... Ол ... ... маңызды қызметті -- жаңа білімді игеруді -- ... ... Ол ... ғана ... мүмкін (мұғалімнің катты дауысы, қол сілтеуі, т.б.), ... ... ... оқыту процесіне, оқылатын тақырыпқа қатысты байқалуы мүмкін.Оқушылар сергек болуы үшін сабақ эмоционалды болуы керек, бұл олардың белсенділігін ... ... ... ... әр ... ... ... пайдалану да эмоционалдылыққа жағдай жасайды, оқушылардың танымдық кызметін жеделдетеді.6. Әрбір сабақта оқушылардың білімін ... ... алу ... керек.Оқыту процесі кез-келген сабақта тұрақты кері байланыс болған жағдайда тиімді болады. Сабақтың әрбір кезеңінде мұғалім, оқушының оқу материалын ... ... ... ... ... ... ол осы ... үнемі өсіп отыруына жағдай туғызуы керек. Мұғалімнің сабақта барлық оқушыдан сұрауға мүмкіндігі болмайды, ол ғасырдың басында ескі мектептердегідей оқушылардан оның ... ... ... ... ... материалдарды сұрай алмайды. Сондықтан да оқушылардың білімін бақылаудың әр ... ... ... ... Осы ... әр ... ... бағдарламалар (егер мүмкіндік болса), жазбаша тапсырмалар, анкеталар, перфокарталар пайдаланылуы мүмкін, олар білімді тексерудің нәтижесін бірден алуға ... ... Бұл ... ең ... -әрбір мұғалімде оқушының сабақтағы танымдық кызметінің нәтижесін бағалау үшін байқағыштық қасиеті ... ... ... ... ... ... ... заңдылықтарымен, ең нәтижелерді сезінгіштігімен ерекшеленуі керек.Әрбір өткен сабақ мұғалім мен оқушыға алға басушылық сезімін туғызуы керек. Сабақ білім ... ... ... қамтамасыз етуі немесе сапасын жетілдіруін, немесе осы екеуін де қамтамасыз етуі керек. ... ... ... өсуі (білік пен дағдының) қанағаттану сезімін туғызады, әрине оқушының оқуға ... ... ... ... ... сабақ оқыту процесінің тамандалған бөлігі болуы тиіс.8. Әрбір сабақта жүйелі қайталаудың элементтері қатысуы тиіс. ... оқу ... ... ... бірдей оқыту процесінің тиімділігіне жағдай жасамайды. Өткені кайталау ешқашан да жаттанды ... ... алып ... тиіс ... ... ... жаңадан оқылатын материал бұрын етілгеннің тұрғысынан қарастырылуы керек. Мұғалім жаңа материалды баяндағанда мүмкіндігінше оны алдыңғы өткенмен байланыстыруы, оған ... ... ... ... ... ... және дидактикалық жарақ-тандырылган болуы керек.Таным сезімдік қабылдаулардан басталады. Әйтсе де, көрнекілік үшін көрнекілікті пайдаланбау керек, техникалық құралдарды орынсыз пайдаланбау ... ... де шегі ... ... ... сабаққа дайыңдалуда көрнекі, дидактикалық құралдарды ойлап табуға және дайындауға кеткен уақыты ... ... ... ... пән ... әрбір сабақтың өткен және алдағымен байланысы. Кез-келген сабақ ... ... ... ... ол ... ... жүйесіндегі белгілі бір буын болуы керек. Мұғалім белгілі бір пән бойынша сабаққа ... ... ... жақсы елестете білуі керек. Әрбір мұғалім өз мүмкіндігінс қарай сабақтың материалын өткен материалмен байланыстыруға тырысады. Сондай-ақ алдағы ... ... меп ... да ... білуі керек. Бұл бастауыш педагогтар үшін өте маңызды. Мұғалім кез-келгсн сабақта білім қалыптастыра ... ... ... ... ... ... міндетті. Оқьпу процесін ұйымдастыруға осындай әдістің қажетігі теориялық турде Л. С ... ... ... Бұл ... ... ... ... нақты мысалына белгілі жаңашыл-педагог Лысенкованың кызметін жатқызуға болады.11. Сабақтың барлық ... ... ... ... Сабаққа дайындалғанда оқушылардың 45 минут бойы жұмысын ұйымдастыруды ойластыру керек. Сынып ешқашанда бүкіл сынып үшін жеткілікті мөлшерде тапсырмалар, сұрақтар ... ... ... тыс ... ... ... ... уақыт шығындамау үшін көрнеті құралдар, приборлар, техникалық құралдар алдын-ала тексерілуі керек. Дәстүрлік құрылымның өзі де (сұрау, түсіндіру, бекіту) қызметтін бір ... ... ... ... жоғалтуға алып келеді. Сондықтан да құрылымды көшу оқушыларға елеусіз болып қалатындай етіп ойластыру керек. Жекелеген оқушылардың сабаққа ... ... ... да ... ... ... ... мүмкіндігіншс уакытты шығындамау керек, бұл туралы қоңыраудан кейін әңгімелеуге болады.Көптеген мұғалімдер оқушының орнынан тұрмай ... ... ... ... ... бұл да ... үнемдеуге септігін тигізеді.12. Оқушылардың бүкіл сабақ бойы оқу-еңбек тәртібін қамтамасыз ету.Алдыңғы айтылған талаптарды ... ... ... белгілі бір деңгейде қамтамсыз етеді Әйтсе де, мұғалім тәртіпті үстау үшін әрбір оқушының тұлғалық сыйластығына сабақтасатын ... бір ... қоя ... ... ... ұжымы тәртіп бұзушылыққа төзбейтіндей болуға қол жеткізуі ... ... ... ... ынтасы орнықты болуына негіз салады.Көптеген мұғалімдер көбіне оқушылардың жалған ынтасымен ғана шектеледі, К. С. ... ... ... көзін тігу ғана емес" деп атап көрсетті. Оқушылар тек ... жай ... жене ... қана қоймауы керек, оқылатын материалға қатысты белсенді болуы керек, сабақта тиімді ... ... ... тигізетіндей жұмыс жағдайы үстемдік құруы тиіс.13. Сабаққа қойылатын ... бірі оның ... ... ... ... ... мұғалім сабақтың айқын құрылымын, оның нақты мақсатын ойластырды, бірақ одан ешнәрсе шықпайды, сабақ белгіленген жоспар ... ... Бұл ... ... ... ... қажетті нақтылаулар енгізе оның құрылымын ауыстыра қосымша тәсілдерді пайдалана білуі керек, бірақ мақсатқа жету керек. Сабақ -- спектакль ... оған көп ... ол ... ... ... кәсіби бағыттылығы. Әрбір сабақтың оқу пәніне тәуелсіз, кәсіби бағыттылығы болуы керек. Мүмкіңдігінше әр ... оқу ... ... ... да бір мамандықты иемденудегі маңызын, алған білімнің алдағы бүкіл өмірдегі маңызын атап көрсету керек.15. Үй ... ... және оны ... ... Мұғалім, үйге тапсырма бере отырып, оқушылардың барлығы оны орындай алатынына ... ... ... ... өте қиын ... ... бірақ кез-келген жағдайда мұғалім үй тапсырмасына, оның мәні неде екенін, мақсаты қандай, оны орындаудың негізгі ... ... ... ... ... отырып, түсініктеме беруге міндетті.Оқушылар орындаған кез-келген үй тапсырмасы міндетті түрде тексерілуі. талдануы керек, әйтпесе ... өз ... ... қызметке деген қызығушылығы жойылады.16. Қолайлы моральдық-психологиялық және санитарлық-гигиеналық жағдайлар туғызу.Бұл жағдайлар көпшілігінде ... ... ... ... ... ... ... анықталады. Әрбір сабақта, бәрінен бұрын, сыныптағы оқушылардыұ арасында, мұғалім мен оқушылардың ... ... ... орнату керек. Оқушылардың психофизиологиялық ерекшеліктеріп де есксру керек. Жоғарыда сабаққа қойылатын он алты талап ... ... бұл ... ... ... ... ... білдірмейді. Әрине, мұғалімнің әрбір сабақта олардың барлығын орындауын талап етуге болмайды. Бірақ олардың білуге міндетті, өйткені ол ... ... ... алып келеді.Сабақты құруга қойылатын талаптар: 1. ... ... ... ... және уақытына сәйкестігі.2. Сабақтың құрылымы мен кезеңдердің қажеттілігі, олардыңуақытқа байланысты арақатынасы.3. ... мен ... ... ... ... ... ... Жаңа материалдар беру.6. Дамыта оқыту принциптерін сақтау.7. Өмірмен байланыс.8. Оқытудың көрнекілігі, оқытудың техникалық құралдарын ... ... ... ... :10. Жаңа ... тууы, таным қуанышы.11. Дайындық жаттығуларын ұйымдастыру.12. ... ... ... ... ... мен бастамашылдығы.14. Оқушыларды жұмыстың әр алуан түрлерімен қамту.15. Ауызша және ... ... ... Жекелей әдіс (қабілеттілерге назар аудару, артта қалушылармен жұмыс істеу)17. ... ... ... ... ... ... тереңтіп мен беріктігі19. Бағалардың сәйкестігі және оларға ... Үй ... ... ... ... ... ... педагогикалық тактісі.23. Мұғалімнің сөзі, оның субъективті жетістіктері.24. Дауыстап айтумен ... ... ... -- ... және стилистикалық жұмыс.26. Байланыс сөзін дамыту, практикалық бағыттылық.27. ... ... ... Оқу ... ... және жазу ... ... шығармаларды оқу.31. Жазбаша жұмыстар жүйесі. Оқушылардың сабаққа оқу еңбегін тиімді ұйымдастыру қажет, оқуды ... ... ... ... ... Бұл маңызды міндеттер қазіргі адам қызметінің сипатына байланысты туындайды және олар мұғалімнен ... ... ... ... ... ... талап етеді:Оның бастылары:1. Сабақтың тиімділігін артгыру жолдарының бірі (кез-келген оқу пәні бойынша) әр сабақта мынадай жағдайлар ... ... ... ... оқу ... негізін сабақтың өзінде меңгеруі тиіс, бірақ бұл негіздер кездейсоқ емес, ... ... ... ... ... дайындалар кезде мүғалім оқушыларды таныстыратын ақпарат көлемін ойластырып қана қоймай, ... ... ... ... ... ... әсіресе, сол әдістерді, тәсілдерді, құралдарды меңгеруге мүмкіндік береді. Жаңа материал түсінікті әрі сабақтың өзінде жиі есте ... ... ... ... ... емес, негізгі материалдың мәнін (басты ойды, заңды және т.б.) ... ... үшін ... ең негізгіні көрсете білуі керек.2. Келесі сабақтың тиімділігін көтерудің тағы бір маңызды жолы -- бұл ұжымдық жұмыс кезіндегі әр ... ... ... ... ... ... ... дайындалу процесінде үлгерімі орташа оқушыға бейімделеді. Жалпы тапсырманы орындау үшін бір сыныптың оқушыларына әр ... ... ... ... жақсы оқушылар, жұмысты орындап, қалған уақытты босқа кетіреді. Әр оқушының жоғары деңгейде дамуына мүмкіндік беретін жағдай ... үшін ... ... ... ... ... ... көпшілігін) жұмыстың барысы мен обьктісін ғана емес, ... ... ... да бір ... ... ... ... Сабақ тиімділігін көтерудің келесі жолы -- бұл белгілі бір ... ... Бұл ... ... сыртқы жағы (сұрау, түсіндіру, бекіту) емес, оның ішкі құрылымы оқушыларға білінбейді, бірақ оны ... ... ... ... -- бұл ... ... ... ұйымдастыру, мұғалімнің және оқушылардың тиімді еңбек етулеріне әсер етеді.4. Сабақ тиімділігін көтерудің ... бір жолы -- бұл ... ... өз ... ... ... арттыру. Бұл жағдай сабақтың тиімділігін көтеруде алдыңғы жолдың ... ... ... ... ... ... ... мұнда мұғалімнің көп уақыты қиын және қызық жұмысы сабақты ықыласпен тындап отырған кейіп көрсетіп, ... ... ... ... ... Сабақтың тиімділігін көтеруде көп жағдайда пәнаралық және пәнішілік байланысты сақтау. ... ... -- бұл ... ... үнемі қайталау. Тәжірибелі мұғалімдер өткенді қайталауды берілген сабақтағы тақырып пен тараудағы оқып жатқанмен ғана жүзеге асырып қоймайды, барлық оқу ... ... және ... оқып ... ... ... Мұндай жұмысты ұйымдастыру ойлаудың жүйелілігіне мүмкіндік береді. Пөнішілік байланысты үнемі жүзеге асыру оқушыларға қандай да бір ұғымдарды тікелей оқып білу ... ғана ... ... ... оқып білу кезіндегі де заңдарды, яғни үнемі оқып ... ... ... ... есте сақтау керектігіне мүмкіндік береді.Пәнаралық байланысты жүзеге асыру басқа оқу пәндерінің ... ... ... -- ... ... байланысты. Әр мұғалім басқа пәндер бойынша сол уақытта оның оқушылары не оқып-біліп жатқанын білуі керек. Ол үшін мұғалімдер өздерінін ... ... ... не етіп ... ... ... үнемі алмасуы керек.6. Сабақтың тиімділігін көтерудің ерекше жолдарының бірі оқушылардың ... мен ... ... ... әсіресе ауызша сұрауға уақытты қысқартуы болып табылады. Мәселе, әрине, уақытты механикалық қысқарту ... ... ... ... ... ... тиімділігін көтеретін, бақылаудың, сапалы жаңа түрлерін іздену туралы болып отыр.Бұл мақсатпен әр түрлі техникалық құралдарды (компьютерлерді, әр түрлі карточкаларды -- ... ... ... ... жауапты тандауы керек немесе иә-жоқ деген сөзбен жауап беруі керек) қолдану қажет, өзара ... ... ... ... болады. Әр мұғалім өзінің бақылау жүйесін әзірлеуіне болады.7. Сабақтың тиімділігі, көбіне оқушылардың жалпы-интеллектуалдық дағдысының (бәрінен де есептеу және оқу ... ... ... дамуымен білім процесінде кітаптың салыстырмалы салмағы тез түсе бастады, сондықтан, оқушылардың ... ... ... дамиды. Сондықтан сабақтың өзінде кітаппен (оқулықпен) жұмыс істеуге үйрету керек, оқушылар оқулықта керекті материалды табуға, оқылғанның бастысын бөліп көрсетуге, окығанға ... ... ... ... ... жасай білуге және т. б. үйренуі керек.
Төменде шығармашылық сабақ ... ... ... көрсетілген. Олардың негізінде аралас сабақтар да құрылуы мүмкін. Бұдан басқа, айтылған шығармашылық сабақтың әрқайсысы оны құрудың шексіз жиынтық нұсқаларын өзіне ... (А. В. ... ... ... -- ... ... -- бақылау сабақ; -- объектіні зерттеу сабағы; -- ... ... -- ... -- ... ... -- роблема қою және оны шешу сабағы; -- үсініктерді құрастыру сабағы (ережені, заңдылықтарды, гинртезаны); -- ... ... ... -- концерт сабақ, әлсм суреттемесін немесе оның бөлігін жасау; -- бірінші басылымдармен жұмыс ... -- ... ... -- ... ... -- ... ... -- философиялық талдап қорыту сабағы;Креативті үлгідегі ... -- ... құру және шешу ... -- диалог сабақ (талқылау, пікір-талас, эвристикалық әңгіме); -- ... ... -- қиял ... -- өнертапқыштық сабақ; -- техникалық (ғылыми, ... ... ... ... педагогакалық) шығармашылық сабақ; -- модельдеу сабағы; -- ... -- ... ... -- тарихты "өзгерту" сабағы (тарихи оқигаларды өз бетінше шешу); -- ... ... ... -- ... ашу ... -- ... -- ... ойын; -- рөлдік ойын; -- саяхат сабақ (нақты, виртуальды);керісінше сабақ (оқушы ... ... -- ... ... ... -- болжамдық сабақ; -- шығармашылық жұмыстарды қорғау сабағы; -- олимпиада сабақ;шығармашылық талдап қорыту ... ... ... ... -- мақсатты есептеу сабағы; -- нормативті-шығармашылық сабақ; -- жеке білімділік бағдарламаны әзірлеу сабағы; -- жеке ... ... ... ... -- ... ... ... -- кеңес сабақ ( бір-біріне кеңсс беру); -- жоба ... -- ... баға беру ... ... баға ... -- рефлексия сабақ;Коммуникативтік үлгідегі сабақтар: -- бинарлы сабақ (екі мұғалім өткізеді); -- рецензиялау сабағы; -- ... ... ... -- ... сабақ; -- көрме сабақ; -- аукцион сабак; -- ... ... -- ... ... -- КВН ... -- ... сот жүргізу" сабағы; -- спектакль сабақ; -- "дөңгелек үстел" сабағы; -- ... ... -- ... ... ... ... ... тұтас технологиясын құратын тапсырмалар жүйелерін жасауға мүмкіндік береді.
Қорытынды
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: , - деп атап ... ... ... ұлы істе жеке ... жан - жақты өсуіне бір кісідей ат салысайық. Сонымен, қорыта айтқанда, 12 жылдық білім беру жағдайында педагог - бұл қай ... де, ең ... ... ... жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Ол - оқытудың жаңа ... ... ... ... оқу - ... ... жанашырлық танытатын, қоғамның ең озық бөлігінің бірі. Оқу - ... ... ... және ... комплексті тұрғыда қарайтын, зерттеушілік ыңғайға бейім, теория мен практика іс - әрекетін біріктіре білетін, өмірлік құндылық қағидалары - ... ... ... ... мінез - құлық қасиеттерді бойына сіңірген ұстаз. - деген ұлы көреген Абылайханның ой - тұжырымы қазіргі ... ... ... беру ... ... отырған мәселелерді шешуге батыл кірісу қажет екендігіне әкеліп соғады.
Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру ... ... ... мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен ... ... қол ... ғана ... ... ... ... әлеуметтік және кәсіби біліктілікке - ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен ... ... ... ... лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады.
XXI ғасырда әлемдегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа ... ... ... ... оның ... ... мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті.
Дүние жүзіндегі инновациялық процестердің барлығы кез - ... ... ... ... ... ... қаматамасыз етумен бірге, ғылыми-техникалық ілгерілуін де едәуір жылдамдатады. ... ... ... ... ... ... инновациялық саясат кез - келген бәсекеге қабілетті мемлекеттегі ғылым ... ... ... Сондықтан да ғылыми - техникалық процесс бүкіл әлемде - ұғымымен тығыз байланыста болуды талап етеді. ... ... жаңа бір ... ... ... де, ол ... пайда болуынан бастап, оның коммерциялық тұрғыда жүзеге асырылуына дейінгі ұзақ ... ... ... әр түрлі қарым - қатынастар (өндіру, алмасу, тұтыну) кешенін өз ... ... ... Заңының 8-бабында - деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына ... ... ... міндеттерінің бірі- оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру.
ХХІ ғасыр қоғам өмірінің әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... сипатталады. Ол білім беру саласына да әсер етіп, оқушылардың ... ... ... жаңа ... ... талап етеді. Осыған орай, бүгінгі ақпараттық қоғам жағдайының өркениетті, прогресшіл бағытына сай, ... ... ... ... тез ... ... ... игеретін, бәсекелестік жағдайда өресі биік, азаматтық-тұлғалық бет-бейнесі ... ... жан ... бай, ... ... тәрбиелеу қоғамның басты мақсаттарының біріне айналды. Бұл мақсат-міндеттердің жүзеге асуы адам бойындағы асыл қасиеттердің көзін ашып, оқыту мен ... ... ... ... қоя отырып, арнайы оқыту процесін жүргізгенде мүмкін ... ... ... беру ... оқушылардың шығармашылық құзырлылығын қалыптастыру; жаңа типті мектептерде оқушылардың креативтілігін дамытудың ... ... ... ... ... ... сай жеке ... шығармашылық әлеуетін қалыптастыру; білім берудің жаңашылдық бағытына ... ... ... ... беру; 12 жылдық мектептерде оқушылардың шығармашылық әлеуетін рухани-мәдени құндылықтары негізінде қалыптастыру; жаңаша білім беру жағдайында ... ... ... ... ... ... қалыптастыру; оқушылардың шығармашылық қызығушылығын дамытуда мектеп пен отбасы тәрбиесінің сабақтастығын жетілдірудің өзекті мәселелері т.б.Қазақстандағы білім беру ... ... ... ... ... ... да осы жаңа білім беру бағдарламасына көшу идеясы еді. Бұған бір дәлел Қазақстан Республикасында ... ... ... 2015 ... дейінгі Тұжырымдамасының өмірге келуі. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым ... 3 ... ... ... ... деп атап көрсетті. Мұның өзі білім беру жүйесінің алдында үлкен міндеттер тұрғандығын білдіреді. 12 жылдық білім берудің методологиялық ... ... ... білім берудің мазмұндық жағын жаңартудың аса маңызды бағыттары мыналар болып табылады:
- мектепте білім берудің мазмұнын қазіргі қоғам қызметінің ... ... ... келтіру;
- оқушылардың өз бетінше білім алуға және оны практикада қолдануға, оқытудың әр түрлі саласында өз мүмкіндіктерін тануға және жақсы ... ... ... ... жас ... негізгі психикалық жаңа құрылымдарды қалыптастыру төңірегіндегі оқу үрдісін жолға қою;
- оқушыларды танымның ғылыми ... ... және ... ... тарту, негізгі мотивациялық үрдістерді айқындайтын оқу ахуалдарын кеңінен қолдану.
Қазіргі мектептің білім ... ... мен ... айқын бет бұру мынадай міндеттерді жүктейді:
- оқушының жеке тұлға ретінде және іс-әрекет субъектісі ретінде мақсатты, тұрақты және ... ... ... ... ... белгілі бір білімді таңдауы мен меңгеруін, олардың оқу ... ... ... ... мен ... ... ... оқу-тәрбие үрдісінде ынтымақтастық педагогикасының ізгі қатынастарын орнықтыру;
- білім мазмұнын барынша ізгілендіруді қамтамасыз ету;
- психологиялық білім берудің бастапқы ... ... ... ... ... және вариативтік компоненттерінің арасындағы гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдердің диалектикалық бірлігін қамтамасыз ету;
- оқушылардың оқу жүктемесін тұрақтандыру.
Адамның ... ... ... ... ... мақсаты болып табылады. Педагогикада білім берудің мақсатын, оның мазмұны мен ... ... ... ... адам ... ... келу ... берік қалыптасып отыр. Жүргізілген зерттеулер тұлғаның қалыптасу моделінің компоненттерінің мынадай үш тобын қамтитынын көрсетеді: ... ... ... ... тәжірибесі, тұлғаның жинақталған типологиялық қасиеттері. Компоненттердің осы топтары адам қызметінің жалпы құрылымының және зерттеу объектілерінің құрылымымен бірге 12 ... ... ... ... беру стандарттары мен базалық оқу пәндерін жасаудың теориялық негізі болып отыр.
12 жылдық мектепке көшу жағдайында оның құрылымы оқытудың мақсаты мен ... ... ... ... жас сатыларында оқушыларды тәрбиелеу мен дамытуды олардың психологиялық, физиологиялық және жас ерекшеліктерне қарай қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... талаптар //Бастауыш мектеп, 2006.№4 - Б. 40-42.
* Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына баулу - ... ... //ХХ ... ... ... даму ... І том. - Алматы, 2006. - Б. 521-528. ... ... ... ... беру ... ... мәселе // ХХ ғасырдағы Қазақ мектебі: даму болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - ... 2006. - Б. ... ... ... ... және ... әдістер // Қазақстан Республикасының егемендігі - ұлттық заңнаманың даму негізі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. І ... - ... 2006. - Б. ... Төл ... - ... бағдары //Жаңа буын оқулықтары: қазіргі жағдайы, дайындау және ... ... ... болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - Астана, 2007. - Б. 163-167.
* Оқулықтар мазмұнына халықтық педагогика мұраларын енгізу мәселесі //Жаңа буын ... ... ... ... және ... ... мәселелері, болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - Астана, 2007. - Б. 167-169.
* Оқушылардың оқу іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... - ... 2007. -№1. - Б. ... ... и информационные технологии ХХІ века / Реализация стратегии индустриально - инновационного ... РК: ... ... ... - технических кадров. Региональная научно-практическая конференция. - Актобе, 2006. - С. 206-209. (в со авторстве: Алдияров К.Т.).
* ... ... ... ... ... ... 2007. -№3. - Б. 72-75. (бірлестікте: Алдияров Қ.).
* Жоғары класс ... ... - ... ... ... ... оқу ... білім берудің жаңа технологиялары: теориясы мен практикасы. І ғылыми-практикалық Халықаралық дистанциялық конференция. - ... 2006. - Б. ... 12 ... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастыру. //Әдіскер жаршысы. Ғылыми-әдістемелік журнал. - Ақтөбе, 2007. -№3. - Б. ... ... ... жаңа парадигмасы жағдайында оқушылардың шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың мүмкіндіктері // атты - Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2007 ... 28 ... ... ... ... ... ... материалдары. - Ақтөбе, 2007. - Б. ... Жеке ... ... - ... ... ... 2007. -№3. - Б. 36-37.
* ... беру ... жаңа ... ... ... ... ... // Использование информационных и инновационных технологии в системе непрерывного профессионального образования. Международная научно-практическая конференция. - ... 2007.- Б. ... ... ... жеке ... қалыптастырудың мүмкіндіктері. // Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырудағы білім технологияларының ... ... ... ... -Алматы, 2007.
* Жаңарған Қазақстанға - жаңаша ... // Ұлт ... 2007. ... Жеке ... ... ... ... // "Дүние" университетінің 15 жылдық мерейтойына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - ... 2007. - ... ... ...
* Оқу үрдісін жетілдірудегі басты бағдар //Қазақстан мектебі, 2006. -№12. - Б. 59-62 (бірлестікте: Көбенова ... ... ... ... және ... әдістер // Қазақстан Республикасының егемендігі - ... ... даму ... Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. І бөлім. - Ақтөбе, 2006. - Б. 192-199.
.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасы саяси жүйесіндегі өзгерістер40 бет
Жасанды былғары жасау процессінде қолданылатын әдістер6 бет
Жаңа тұрпатты мұғалімді қалыптастыруда ақпараттық технологияларды қолданудың педагогикалық шарттары143 бет
Мұғалім мамандығының ерекшелігі мен оның даму жолдары29 бет
Нарық жағдайында өндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың мазмұны мен міндеті27 бет
Қазақстан Республикасы бойынша жайылым мен шабындық жерлердің жағдайы,көлемі,өнімділігі.25 бет
"Л.Н.Гумилев- тарихшы ғалым және тарихи еңбектері"6 бет
"Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі"29 бет
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь