Қаржылық басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.4

1Қаржылық басқару

1.1 Қаржыны басқару ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5.10
1.2 Қаржымен басқарудың әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11.15

2Мемлекеттің қаржысын басқару

2.1 Мемлекеттің қаржысын басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16.19
2.2 Қаржылық жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19.23

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
Кіріспе

Жұмыстың мақсаты.
Қаржылық категориялар, ұғымдар, терминдер, бөлінулерді, олардың елде өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестердегі маңызы мен орнын, және де қаржыны ұйымдастыру түрлерінің өзара байланысы және өзара әрекетін түсінуге жету және олардың қоғам дамуының нақты әлеуметтік-экономикалық шарттарында қолдану әдістерін танып-білуде студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындықтарын қамтамасыз ету.
Курстың міндеттері: қаржының қазіргі кездегі шаруашылық жүйелеріне тән және қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру үшін мемлекетпен кең қолданылатын көпқырлы обьективті экономикалық категория ретінде ашылуы болып табылады. Болашақ мамандарда өзіндік көзқарастың қалыптасуына, болып жатқан жағдайларды сынау мен бағалап, қаржылық нарығын әсерлі қолданудың басқадай жолдарын іздеуге жағдай жасалады.
Қаржыларды басқару – қаржылық және аралас экономикалық үрдістерге оларды дамыту мақсатында әсер ету үрдісі. Осы мақсатта қажетті нәтижеге жету үшін арнайы әдістер мен тәсілдер қолданылады. Қаржылық басқару жүйесі қаржылық механизмнің әдістері, санкциялары және тетіктері арқылы жүзеге асырылады Қаржыларды басқару келесі қағидалар негізінде жүзеге асырылады:
-Басқаруда тәуелсіздік пен еркіндік;
-Қаржылық сұрақтарға саяси көзқарастарды ұстану;
-Басқаруды әкімшілдік және экономикалық әдістерге сәйкестендіру;
-Басқару ғылымның қолданылуы;
-Басқарудың аймақтық, орталықтандырылған және аймақтық келісімділік негізде жүзеге асырылуы;
-Басқаруда жауапкершіліктің болуы;
-шаруашылық шешімдердің тиімділігі.

Қаржыларды басқарудың екі аспектісін атап көрсетуге болады: біріншіден, мемлекет қаржыны қоғамдық өндіріс үрдісіне, экономикалық және әлеуметтік аяны басқару құралы ретінде пайдаланылады;
Екіншіден, қаржылардың өзі- басқару объектісі болып табылады себебі, қаржы қатынастары, ақшалай қаражаттардың қорлары, қаржы аппараты, яғни қаржы мекемелері толығымен басқарылады.Қаржыларды басқаруда келесі элементтер өзара байланыста болады: ақпарат, жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу және басқару.
Қаржылық ақпарат барлық қаржы үрдісін тиімді бсқару мен жоспарлау үшін қолданылатын шешім қабылдауда үлкен рол атқарады. Қаржылық ақпарат бухгалтерлік, статистикалық және жедел ақпарат түрінде жүзеге асырылады. Қаржылық басқаруда басқару орталығына- жоспарлау жатады. Ол материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының теңгерімділігін, өндірістік және қаржы көрсеткіштерінің өзара байланысын және халық шаруашылығының барлық деңгейлерінде қаржылық жоспарлардың кірістері мен шығыстарын қамтамасыз етуге бағытталған.
Ұйымдастыру қаржылық басқару аппаратының барлық деңгейіндегі нәтижелікті, жауапкершілікті сипаттайды.
Қаржылық реттеу жоспарлы тапсырманы орындауда қаржы ресурстарының бөлістірілуіне бақылау жасайды.
Бақылау шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде ақша ресурстарының қалыптасуы мен дамуына толығымен бақылау жүргізеді.
Қаржыларды басқарудың стратегиялық және жедел түрін бөліп көрсетуге болады. Қаржыларды стратегиялық басқару ҚР –ң Констуциясының негізінде басқару мен биліктің жоғарғы органдары арқылы жүзеге асырылады: Парламент, Президент аппараты, Үкімет, Қаржы министрлігі, ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі.
ҚР-ң Президенті Қаржылық басқаруда үлкен өкілділікке ие болып, оны президент аппараты арқылы жүзеге асырады
Парламенттің құзырына Қаржылық мәселелерді талқылап, дауыс беру негізінде- ҚР заң актлері мен Парламенттің өкімі арқылы шешім қабылдайды. Парламент нормалар мен қағидалар негізінде қоғамды реттейтін келесі бағытар бойынша заңдарды шығарады:

1) салық салу, алымдар мен басқада міндетті төлемдерді қамтамасыз ету;
3) білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
4) мемлекеттік қорғаныс саласын қамтамасыз ету;
5) мемлекеттік және жергілікті билік органдарын қамтамасыз ету;
6) қоршаған ортаны қорғау;
7) заттық және құқықтық меншікті режимді қамтамасыз ету.
Қаржы заңдылығының жобаларын дайындау
Кәсіпорын мен мемлекет арасындағы қаржылық қатынастардың нысандарын жетілдіру Мемлекеттің қаржы ресурстарын бөлістіріп, мемлекеттің бюджеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлайды
Мемлекеттік қаржыларды басқаруда өзінің атқаратын функцияларына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіде қатынасады.
Мақсаты және міндеттері Қаржыны басқаруда қолданылған жаңа әдістер басқару өрісінде жаңа мамандықтың пайда болуына мүмкіндік туғызды. Ол қаржы менеджері. Кәсіпорынның қаржы қызметінің басшысы (қаржы менеджері) жоғары білімді, кең көз – қарасты, ойшыл, келесі дамыған ғылымдардың: қаржы, статистика, есеп, қаржылық талдау, салық салу, бағаның құрылуы, және т.б. қорытындыларын өз қызметінде әдісін тауып қолданатын маман.
Қолданылған әдебиеттер

1. “Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы” 1993 жылдың 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы.
2. “Қазақстан Республикасындағы Ұлттық банкі туралы” ҚР-сы Президентінің заң күші бар. 1995ж. 30 науырыздағы жарлығы
3. “Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы” ҚР Президентінің күші бар 1995 ж. 31 тамыздағы жарлығы.
4. “Төлемдер мен ақша аудару туралы” ҚР-ның 1998 29 маусымдағы Заңы.
5. “ҚР-ғы вексель айналысы туралы” ҚР-ның 1997 28 сәуірдегі Заңы
6. “Бағалы қағаздар нарығы туралы” 2003ж. 2 шілдедегі Заңы
7. “Валюталық реттеу және валюталық қадағалау туралы” 1998 ж. 13 маусымдағы ҚР Заңы.
8. “Ұлттық валютаның айырбас бағамының саясаты туралы 1998 ж. Сәуірдегі ҚР – сы үкіметінің 360 қаулысы.
9. “Үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыру концепциясы және ипотекалық несиелеу жүйесінің дамуы туралы” 2000 ж. 18 тамыздағы ҚР – сы үкіметінің 1290 қаулысы.
2.Ақша, несие банктер. Оқулық. / Ғ.С. Сейтқасымов, Алматы Экономика, 2001.
3.Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Оқу құралы. Алматы. Издат-маркет. 2004.
4. Қазақстан Республикасының заңдары
5 Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005.
6 Мельников В. Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для вузов. – Алматы: ФинЭко, 2001.
7 Ілиясов Қ.Қ. Құлпыбаев С. Қаржы. Учебник для вузов. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005.
8 Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М:В: Романовского и др. – М.: Перспектива. «Юнити», 2002.
9 Финансы. Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2004.
10 Финансовый бизнес-план. Учебн. пособие под ред. В. М. Попова, Росс. экон. академия им. Плеханова. – М.: Финансы и статистика, 2000.
11 Вавилов Ю. Я. Государственный кредит. Учебн. пос.для вузов. –М.: Финансы и Финансовое право. Учебник / Отв. Ред. Н.И. Химичева. – М.: Юристъ, 1999.
12 Шуляк П.Н. Финансы предприятия. Учебник. – М.: Изд. дом «Дашков и К», 2000.
13. Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир. 2002.
        
        Қаржылық басқаруКІРІСПЕ............................................................................................................3-41Қаржылық басқару
1.1 Қаржыны басқару ұғымы...................................................................5-10
1.2 Қаржымен басқарудың әдістері.............................................................11-152Мемлекеттің қаржысын басқару2.1 Мемлекеттің қаржысын басқару жүйесі............................................. 16-192.2 Қаржылық жоспарлау.............................................................................19-23ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................24ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... бөлінулерді, олардың елде өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестердегі маңызы мен орнын, және де қаржыны ұйымдастыру түрлерінің ... ... және ... ... түсінуге жету және олардың қоғам дамуының нақты әлеуметтік-экономикалық шарттарында қолдану әдістерін танып-білуде студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындықтарын қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... шаруашылық жүйелеріне тән және қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру үшін мемлекетпен кең ... ... ... экономикалық категория ретінде ашылуы болып табылады. Болашақ мамандарда өзіндік көзқарастың қалыптасуына, болып жатқан жағдайларды сынау мен ... ... ... ... ... ... жолдарын іздеуге жағдай жасалады. ... ... - ... және аралас экономикалық үрдістерге оларды дамыту мақсатында әсер ету ... Осы ... ... ... жету үшін ... ... мен тәсілдер қолданылады. Қаржылық басқару жүйесі қаржылық механизмнің әдістері, санкциялары және тетіктері арқылы ... ... ... басқару келесі қағидалар негізінде жүзеге асырылады: -Басқаруда тәуелсіздік пен еркіндік; ... ... ... ... ... -Басқаруды әкімшілдік және экономикалық әдістерге сәйкестендіру; -Басқару ғылымның қолданылуы; ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырылуы; -Басқаруда жауапкершіліктің болуы; -шаруашылық шешімдердің тиімділігі.
Қаржыларды басқарудың екі аспектісін атап көрсетуге ... ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік аяны басқару құралы ретінде пайдаланылады;Екіншіден, қаржылардың өзі- басқару ... ... ... ... қаржы қатынастары, ақшалай қаражаттардың қорлары, қаржы аппараты, яғни қаржы мекемелері толығымен басқарылады.Қаржыларды басқаруда келесі элементтер өзара байланыста болады: ... ... ... ... және ... ақпарат барлық қаржы үрдісін тиімді бсқару мен жоспарлау үшін қолданылатын ... ... ... рол ... ... ... ... статистикалық және жедел ақпарат түрінде жүзеге асырылады. Қаржылық ... ... ... ... ... Ол ... ... және қаржы ресурстарының теңгерімділігін, өндірістік және қаржы көрсеткіштерінің өзара ... және ... ... ... ... ... жоспарлардың кірістері мен шығыстарын қамтамасыз етуге бағытталған. ... ... ... аппаратының барлық деңгейіндегі нәтижелікті, жауапкершілікті сипаттайды. ... ... ... тапсырманы орындауда қаржы ресурстарының бөлістірілуіне бақылау жасайды. Бақылау ... ... ... ... ақша ... қалыптасуы мен дамуына толығымен бақылау жүргізеді.
Қаржыларды ... ... және ... ... бөліп көрсетуге болады. Қаржыларды стратегиялық басқару ҚР - ң Констуциясының негізінде басқару мен биліктің жоғарғы органдары ... ... ... Парламент, Президент аппараты, Үкімет, Қаржы министрлігі, ҚР ... және ... ... ... ҚР-ң ... Қаржылық басқаруда үлкен өкілділікке ие болып, оны президент аппараты арқылы жүзеге асырады Парламенттің құзырына ... ... ... ... беру ... ҚР заң ... мен Парламенттің өкімі арқылы шешім қабылдайды. Парламент нормалар мен ... ... ... ... келесі бағытар бойынша заңдарды шығарады:
1) салық салу, алымдар мен басқада міндетті төлемдерді ... ету; 3) ... ... сақтау және әлеуметтік қамтамасыз етуді жүзеге асыру; 4) мемлекеттік қорғаныс саласын қамтамасыз ету; 5) ... және ... ... ... ... ету; 6) қоршаған ортаны ... 7) ... және ... ... ... ... ... заңдылығының жобаларын дайындау Кәсіпорын мен мемлекет ... ... ... ... жетілдіру Мемлекеттің қаржы ресурстарын бөлістіріп, мемлекеттің бюджеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлайды Мемлекеттік қаржыларды басқаруда өзінің атқаратын функцияларына ... ... ... ... ... ... және міндеттері Қаржыны басқаруда қолданылған жаңа әдістер ... ... жаңа ... ... ... ... туғызды. Ол қаржы менеджері. Кәсіпорынның қаржы қызметінің басшысы (қаржы менеджері) жоғары білімді, кең көз - қарасты, ойшыл, келесі ... ... ... ... ... қаржылық талдау, салық салу, бағаның құрылуы, және т.б. қорытындыларын өз ... ... ... ... ... Қаржылық басқару
1.1 Қаржыны басқару ұғымы
Қаржыны басқару. Басқару адам қызметінің барлық ... ... ... ... ... де тән нәрсе. Қаржыны басқару - бұл қаржыға және шектес экономикалық және ... ... ... ... және ... мақсатымен ықпал жасау үдерісі және қаржылық қатынастардың бүкіл жиынтығының ... ... ... ... және ... ... тиісті қаржылық саясатты жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі мемлекет (қаржы органдары арқылы) ... ... Бұл ... белгілі бір нәтижеге жету үшін субъектінің объектіге ... ... ... тәсілдері мен әдістері пайдаланылады. Қаржы жүйесінде басқару қаржылық ... ... оның ... ... ынталандырмалары мен санкциялары көмегімен жүзеге асырылады. Сөйтіп, қаржыны басқару - бұл тиісті қаржылық саясатқа жетудің мақсаты; қаржылық ... бұл ... ... құралы; қаржылық саясат - қаржыны басқарудың ... ... ... қорытынды нәтижесі.
Адамдардың саналы, мақсатты қызметі ретінде басқару экономикалық заңдардың объективті заңдылықтары мен талаптарына негізделген. Осы ... ... ... ... сүйене отырып және оларды пайдаланудың нысандары мен әдістерін ... ... ... ... және ... ... ... қоғам қаржыны, бағаны, кредитті және тағы басқаларын қоса өндірістік қатынастардың нысандарын саналы түрде ... ... ... оны басқаруды арнаулы аппарат ерекше тәсілдер мен әдістер, соның ... әр ... ... және ... ... жүзеге асырады.
Қаржыны басқарудың мақсаты макроэкономикалық теңгерілімдікте, бюджет профицитінде, мемлекеттік борыштың азаюында, ұлттық валютаның беріктігінде, ақырында, мемлекет пен қоғамның ... ... ... ... ... көрінетін қаржылық тұрақтылық пен қаржылық тәуелсіздік болып табылады.
Қаржыны басқарудың негізіне мына қағидаттар қойылған:
басқарудағы демократизм;қаржылық мәселелерге ... ... ... және ... ... оңтайлы үйлесуі;басқарудың ғылымилығы;орталықтандырылған, салалық және аумақтық басқарудын келісімдігі;басқарудағы жауапкершілік;шаруашылық шешімдерінің сабақтастығы.
Қаржылық қатынастардың әрбір сферасы мен әрбір буынында басқару субъектілері ... ... ... етудің өзіндік әдістері мен нысандарын пайдаланады. Қаржыны басқаруда мынадай бірнеше өзара байланысты нақтылы функциялық элементтерді айырады: ақпарат, жоспарлау (болжау), ... ... ... ... ... ... жоспарлау мақсаты үшін де, сондай-ақ бүкіл қаржылық үдерісті оперативті басқару үшін де зор маңызы бар. Жоспарлау ... ... ... ... ... ... жасау негізінде қабылданады, ол осыған байланысты жеткілікті толық әрі ... ... ... ... алудың ақиқаттығы мен уақтылығы негізделген шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді. Қаржылық ақпарат бухгалтерлік, статистикалық және оперативтік есеп ... ... ... ... ... ... маңызды орын алады. Бұл - жоспарлы тапсырмаларды орындауға қажетті ақшаның мөлшерін және оның көздерін анықтау; орталықтандырылған және ... ... ... ... ... ... ... мен әкімшілік-аумақтық бөліктері арасында қаражаттарды бөлудің оңтайлы үйлесімін белгілеу; ресурстарды ... ... ... ... және ... - ... ... буындарының жөнге салынғандығын, айқындығын, қаржылық ақпараттың жоғары нәтижелігін, басқару жұмыскерлерінің жауапкершілігі мен тәртіптілігін білдіреді.
Қаржылық реттеу - бұл ... ... ... үшін ... ... ... ... жұмсау, белгіленген нәтижеден теріс ауытқулардың барлық түрін алдын алуға және жоюға бағытталған; бұл резервтік (сақтық) қорлар, ... тыс ... ... ... ... есебінен қызметтердің барлық түрлерінде арақатынаспен үйлесімділікті қамтамасыз етуді білдіреді.
Бақылау басқарудың элементі ретінде жоспарлау үдерісінде де, ... ... ... ... ... да жүзеге асырылады. Ол қоғамда барлық қаржылық үдерістерді (операцияларды) жүргізудің дұрыстығы мен заңдылығын тексеру және ... ету ... ... ... нормаларын басшылыққа алып отыратын қаржылық аппараттың қызметін қамтиды. Бақылау қаржылық ресурстарды пайдаланудың нақты нәтижелерін ... ... ... ... ... өсірудің резервтерін айқындауға, шаруашылықты неғұрлым тиімді жүргізудің жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді. деген сөз ағылшыннан аударғанда басқару деген мағына береді, демек ... ... - бұл ... ... яғни кәсіпорындардың ақша айналамын және қаржылық ресурстарының қолдануын басқару. Қаржының қазіргі заман шеңберіндегі теориясында ғалым ретінде ... ... ... мен ... арналған қолданбалы пән қалыптасқан.Қаржыны басқаруда қолданылған жаңа әдістер басқару өрісінде жаңа мамандықтың пайда болуына мүмкіндік туғызды. Ол қаржы ... ... ... ... ... ... менеджері) жоғары білімді, кең көз - ... ... ... ... ... ... ... есеп, қаржылық талдау, салық салу, бағаның құрылуы, және т.б. қорытындыларын өз қызметінде ... ... ... ... бизнесте қаржыны басқару үшін бухгартер және экономисттің қызметтері жеткілікті, себебі қаржылық операциялар ... ақша ... ... ... ... ... ... бизнестің қаржылық операцияларында мүлде басқа тактика қолданылады. Үлкен ... ... ... және ... өнім ... ... ... Сондықтан, үлкен бизнестің қаржысын басқару үшін қаржы бизнесі саласындағы арнайы дайындалған маман, қаржы теориясын, менеджмент негіздерін жете ... - ... ... ... ... ... ... өте қажет.
Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының даму кезеңдері.Қазақстанда нарықтық қатыныстардың қалыптасуы көптеген ... елде ... ... ... ... және ... тауарлырының бөлімдерін елеулі өзгертіп ғана қоймай, біршама жаңа деп саналатын бағыттарды тез дамуының қажеттілігіне әкелді. Соңғылардың ішінде сөзсіз Батыста ең тез ... келе ... ... ... ... бірқатар мамандықтарға (бухгалтер, экономист) және соңғы жылдары Қазақстанда пайда ... ... ... ... ... қатысы бар менеджменті кіреді.
Қаржылық менеджмент - экономикалық ... ... ... есеп және ... ... ... ... сәтті біріктіріп келе жатқан перспективті бағыт.
Қаржылық менеджмент іс жүзінде қолданбалы ғылымдарға жатады.Жалпы түрде қай ғылым болмасын консептуалдық негіздері, оның тақырыбы мен ... ... және ... ... ... ... ғылыми аппараты - бұл шаруашылық субъектілердің қаржылық қызметін ... ... және ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымындағы қаржы службасы.Шаруашылық субъект қаржылық жұмысын ұйымдастыру үшін арнайы қаржы службасын құрады. Қаржы ... ... ... мақсаттарына бағындырылған: олар қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономикалық өсу және табыс табу үшін алдын ала тұрақты жағдай ... ... ... ... ... ... ... қабылдау үшін қаржы құжаттарын тез, сапалы және қажетті көлемде дайындау;2. кәсіпорынның ... ... жету үшін ... бөлімдердің қызметін байланыстыру және бағыттау қабілеті;3. шаруашылық субъектінің қаржы жоспарларының сапалы құрастырылуына жауапкершілікті; 4. ... ... ... ... ... істеуі бұл службасыз мүмкін еместігі.Қаржы службасы біріңғай шаруашылық қызметті басқару механизмінің бөлігі, сол себептен кәсіпорнының басқа да службаларымен тығыз байланысты.Нарықтық ... ... ... ... шығу ... ... алдында жаңа да сапалы міндеттер қояды. Олар: нарықтық экономикаға парапар әдістермен каржылық ресурстарды тиімді басқаруды ұйымдастыру. Бұл міндеттерді ойдағыдай шешу ... ... ... ғана ... ... қатыныстардың қалыптасуы көптеген біздің елде экономика салсында ... ... және ... ... ... ... ... ғана қоймай, біршама жаңа деп саналатын бағыттарды тез дамуының қажеттілігіне ... ... ... ... ... ең тез ... келе жатқан бағыт болып саналатын бірқатар мамандықтарға (бухгалтер, экономист) және соңғы жылдары Қазақстанда пайда болған(аудитор, менеджер, қаржы менеджеріне) тікелей ... бар ... ... ... - ... ... ... басқару, есеп және талдау салаларындағы теориялық практикамен сәтті біріктіріп келе жатқан перспективті бағыт.
Қаржылық менеджмент іс жүзінде қолданбалы ғылымдарға жатады.
Жалпы түрде қай ... ... ... ... оның ... мен ... тұжырымдау және теңестіру арқылы көрсетіледі.
Қаржылық менеджменттің ғылыми аппараты - бұл шаруашылық субъектілердің қаржылық қызметін басқарудың жалпығылыми және нақты ... ... ... қаржы қызметі
Шаруашылық субъект қаржылық жұмысын ұйымдастыру үшін арнайы қаржы ... ... ... ... ... ... бағындырылған: олар қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономикалық өсу және ... табу үшін ... ала ... ... жасау.
Фирманың қаржы қызметінің міндеттері:
* тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржы құжаттарын тез, ... және ... ... ...
* ... ... мақсатына жету үшін барлық бөлімдердің қызметін байланыстыру және бағыттау қабілеті;
* шаруашылық ... ... ... ... ... ...
* нарықтық жағдайда кәсіпорынның дұрыс жұмыс істеуі бұл қызметсіз мүмкін еместігі.
Қаржы қызметі біріңғай шаруашылық қызметті басқару ... ... сол ... ... басқа да қызметімен тығыз байланысты.
Нарықтық қатынастарының дамуымен, сыртқы рынокқа шығу ... ... ... жаңа да ... ... ... ... экономикаға парапар әдістермен каржылық ресурстарды тиімді басқаруды ... Бұл ... ... шешу ... ... ... ғана ... (ағылшынша мanage - басқару, меңгеру, ... - ... ... ... ... ... ... еңбегін басқара отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның ішінде білім беру үрдістерін басқару принциптері, ... ... мен ... ... ... аударғанда басқару деген мағына береді, демек қаржылық менджмент - бұл қаржыны басқару, яғни кәсіпорындардың ақша ... және ... ... қолдануын басқару.
Қаржының қазіргі заман шеңберіндегі теориясында ғалым ретінде қаржыны басқарудың методологиясы мен ... ... ... пән ... пәні
Ақша түсінігі және оның пайда болуының ақшаның пайда болу табиғаты ... ... және ... ... ... ... ... Тауардың қарама - қайшылықтары және құн формаларының дамуы. Құнның салыстырмалы және эквиваленттік формасы - құнның екі ... құн ... ... Ақша ... құн ... ... Ақша тауарының спецификасы. Акшаның тарихи, қоғамдық және экономикалық категория ... ... ... қызметтері және олардың ерекшеліктері. Ақша құн ... ... ... және баға ... Баға - ... ақшалай көрінісі. Құн заңы және оның орындалуы.
Ақша айналыс құралы ретінде. Ақша айналысы заңы. ... ... ... ... ... ... Ақша ... тұрактылығының негізі. Акшаның төлем құралы ретіндегі қызметі. Төлем айналымы және оны ұйымдастырудың ... ... ... қор жинау немесе қазына жасау ретіндегі қызметі. Қоғамда қор және ... ... ... ... және ... ... дүниежүзілік қызметі.Ақшаның дүниежүзілік формаларының дамуы. Дүниежүзілік ақшаның құн өлшемі, айналыс құралы, төлем құралы, қор жинау ... ... ... ... ... және халықаралық есеп бірліктерін дүниежүзілік ақша қызметінде қолдану. Алтынның қазіргі ... ... ... ... және ақша ... айналымы және ақша айналысы туралы түсінік. Қызмет көрсетуші ақша формалары: толық ... ... - ... және несие ақшалары. Қолма-қол және қолма-қол ақшалар айналысы. Акшаның және төлем құралдарының түрлері. Ақша ... ... ... ақша ... ... ақша ... ... төлем құралдары. Ақша базасы, ақша массасы, ақша агрегаттары. Ақша ... ... Ақша ... оның элементтері мен негізгі типтері.
Инфляция.Инфляцияның себептері. Инфляцияның элеуметтік-экономикалық салдарлары және ... ... оған ... күрес әдістері.
Жергілікті қаржыларды ұйымдастыру.Жергілікті қаржылардың мәні және ... ... ... ... аймақтар қаржылары.. Бюджеттен тыс қорлар. Бюджеттен тыс ... ... ... ... тыс қорлардың ерекшелігі.Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз.Мемлекеттік ... ... ... ... мен ... қарыздың мәні.Мемлекеттік қарызды басқару.Мемлекеттік қарыздың экономикалық зардаптары. Мемлекеттік несие және мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... ... мәні.Мемлекеттік қарызды басқару.Мемлекеттік қарыздың экономикалық зардаптары. Сақтандыру.Сақтандыру ... және оның ... ... Республикасындағы сақтандыру сыныптамасы.Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығының дамуы.
Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу түсінігі және оның ... ... ... ... ... ... ... қаржылық реттеу. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу түсінігі және оның ... ... ... ... ... әсері.
Қаржы нарығы.Қаржы нарығы туралы түсінік.Бағалы қағаздар нарығы олардың түрлері.Бағалы қағаздарды эмиссиялау. Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар.Қор биржасы. Қаржы нарығы.Қаржы ... ... ... қағаздар нарығы олардың түрлері.Бағалы қағаздарды эмиссиялау. Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар.Қор биржасы. ... ... ... ... қаржылар.
Сыртқы экономикалық қызмет және оның даму бағыттары.Сыртқы экономикалық қызметті реттеу формалары мен ... және ... ... ... ... мен қолдануы.
Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржылар. Сыртқы экономикалық ... және оның даму ... ... ... ... ... мен әдістері.Мемлекеттік және кәсіпорынның валюталық ресурстарының қалыптасуы мен қолдануы. Қаржылар және инфляция. Инфляция табиғаты және оның қаржылармен ... ... және ... Инфляция табиғаты және оның қаржылармен өзара байланысы. ... ... ... әдістері.
Есеп айрысудың жүйелері мен нышандары. Несие беру жүйесі мен ... ... ... беру ... Банк ... ... мен жеделдік қарыз.Депозит.сақтандыру және хеджирлеу.Қаржымен басқару функциясындағы кепілдік және ипотека әдісі.Қаржы ... ... бері ... ... ... ... операциялар.Жалға беру. Лизинг.Инжиниринг.
Ақпараттық база көрсеткіштерінің құрамы. Ақпараттық база көрсеткіштерінің құрамы. Елдің жалпы экономикалық дамуын сипаттайтын көрсеткіштер. Кәсіпорынды ... ... ... ... көрсеткіштер. Қаржы нарығының конюктурасын сипаттайтын көрсеткіштер. Кәсіпорынның ішкі ақпараттық көздері арқылы қалыптасатын көрсеткіштер.
Тәуекел және табыстылықТәуекелді ... және ... ... тәуекелді талдау. Корпорациялық тәуекелдердің тұрпаттарын анықтау және ... ... ... ... ... тәуекелділікке ұшырауы. Қаржылық шығындардың тәуекелділікке ұшырауы. Қаржылық тәуекелді басқарудың мәні. Қаржылық тәуекелді ... ... ... ... менеджменті. Тәуекелді капитал. Қаржылық тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтері. Қаржылық тәуекелді түрлері мен әдістері. Пайыздық мөлшерлеменің өзгеруінен болатын ... ... ... үшін қолма қол ақша мен қысқа мерзімді активтердің жетіспушілігінен болатын тәуекел.
Активтер портфелін басқару. Қаржылық активтердің табыстылығын бағалау.Капитал рыногының ... ... ... ... сызығы. Баламалы теориялар. Баға белгілеу төрелігі теориясы. Тәуекелділік құн. Фирманың ағымдағы шығындарын ... ... ... ... ... ... ... Заласыздық нүктесін сату бірлігіндегі және ақша түрінде есептеу. Заласыздық нүктесі. ... және ... ... ... ... шығу ... туралы түсініктер. Қаржылық тұтқалар. Актив, пассив. Табыс және пайдамен олардың бөлінуі. Пайда кәсіпкерлік табыс. ... ... сату мен ... ... сай баланстық және жалпылық таза түрлерінің қалыптасуының схемасы. Бөлек өткізілген өнімнен және өткізілуден тыс өнімнен ... ... ... ... және таза ... ... мен ... Амортизация туралы түсініктер. Амортизацияны есептеу әдістері.
Капиталдың құны. Капитал мен табысты ... ... ... ... әдістері. Дивиденттер және дивиденттік саясат. Дивиденттік саясаттың маңызы, түрлері және ... ... ... және ... ... ... Ақша қаражаттарын басқаруАқша қаражаттарын басқарудың мақсаты. Ақша ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның өндірістік қаржы үғымы, оның міндеттері мен қызметтері.Ақшаның несиелік айналымы. Ақша айналымының түрлері. Қолма-қолсыз есеп айрылысудың негізгі нысандары. Қысқа мерзімді банктік ... ... ... ... ... Бизнестің алтын мазмұны. Қаржылық тәжірбиеде кездесетін ақша ағының үш түрі. Ақша ағының сандық сипаттамасы. Тиімді пайыздық ... ... ... операциялардағы ақша ағынындағы аннуитета
Инвестициялық жобаларды талдау әдістері.
Өндірістік бағдарламалар, жедел және ағымдағы жоспарлар. Бизнес жоспардың қаржы бөлімінің мақсаты. ... ... ... ... ... ... ... жоспардың айырмашылығы. Қаржылық стратегияның қажетілігі.Айналым активтері және қысқа ... ... ... мерзімді қаржыландыру көздері. Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Қысқа мерзімді ... ... ету. ... ... ... қорларды басқарудың мақсаты. Босалқы қорларды басқару процессінде қабылданатын шешімдер. Босалқы қорларды талдау және есебін ... ... ... басқару. Кредиттік саясат. Дебиторлармен жұмыс жүргізу саясаты.
Қаржы-экономикалық басқару
Басқарудың құрылымы мен қызметкерлер есебі алға қойылған ... мен ... ... ... көлеміне сай ректор бекітеді.
Басқарма өз қызметін Қазақстан ... ҚР ... ... ... ҚР ... және ... ... ректордың бұйрығына, университеттің уставына, нұсқауына және бухгалтерлік есептің ұйымдастыруымен жүргізілетін нормативті актіге сәйкес жүргізіледі.
Қаржылық-экономикалық басқарудың мақсаты мен қызмет түрлері.
ҚЭБ ... ... ... ... ... менеджменті, басқарудың қаржылық ресурстарын ұйымдастыру, сонымен қатар ... және ... ... ... қаржылық университеті болып табылады.
Көрсетілген мақсаттарға жету үшін Басқарма келесі қызмет түрлерін жүргізеді.
* Университет бюджетін құрап, оның ... ... ... ... сметасын жүргізеді, университеттің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесін көрсетеді.
* Университеттің алдын-ала қаржылық (бизнес-жоба) ... және ... ... ... дайындайды.
* Университеттің шығын қызмет деңгейін факторлық ... ...
* ... ... ... ... ... мен жеке тұлғалар отыратын келісімшарттарды дайындауға және орындауға қатысады.
* Салық және қаржылық қызмет ... ... ... ... жағдаяттық жағдайларды шешу мақсатында бірлесе жұмыс жүргізеді.
* Университеттің есеп-қисап қызметін жүргізетін банктермен жұмыс ...
* ... ... ... төленуі туралы ұсыныс береді.
* Басқа бөлімшелермен бірге университеттің штаттық кестесін құрады.
* ... ... ... ... қалыптастыруда тағы да басқа жұмыстар жүргізеді.
Қаржылық-экономикалық басқарудың шешімдері мен функциялары.
Негізгі шешімдер:
* Бухгалтерлік әдістемелік нұсқаулардың стандартына және есептік жоспарға сай ... есеп пен ... ... ...
* ... мүлікке, қолданылған материалдық, еңбектік, қаржылық жұмыстарға бақылау. Сондай-ақ заманға сай бюджеттік есеп және ... тыс ... ... т.б. ... ... ету.
* ... ... базасын дұрыс пайдалану, өз уақытында ақшалай құнды тізімге алу, материалдық-тауарды бағалау мен есептеуді қамтамасыз ету.
* Бағдарламаға сай ... ... ... ... ... қаржылау жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру.
* Негізделген экономикалық білімділік және ... да ... ... ...
* ... штаттық кестесін ұйымдастыру, төлемақы түрлерін анықтау, материалдық статусын көтеру.көрсетілген қызмет түрлерінің маркетингін өткізу,
* Университет қызметінің негізгі көрсеткіштерін ... ... ... ...
* Бухгалтерлік есеп беруді құру, нәтижесін анықтау және университеттің қаржылық-шаруашылық қызметін толық ... ету.
* ... ... және ... ... ... дұрыс есептеу, уақытылы төлеу.
Функциялары:
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру операцияларының толық көрсетілуі.
Табиғи өлшеулер негізінде міндеттелген шаруашылық операциялардың, мүліктерді ... ... ... негізгі қорларын есептеу, қайтарымды және ақшалай жүйелерді, шығыс сметаларын орындау.
Университеттің оқытушы-рофессорлар құрамын, оқу-көмекші, әкімшілік қызмет көрсету қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... кірісін анықтауда университеттің құрылым бөлімшелерінің шығыс-кіріс сараптамасын жүргізу.
Жүргізілген жұмыс ... ... ... бойынша университеттің қызмет деңгейін анықтау.
Заңнамамен басқармаға жүктелген басқа да жұмыстарды жүргізу.
Экономикалық және Қаржылық саясаттың сүбьектілерінің ... ... ... және ... ... қажеттілігінің жоғарлауы, азаматтық өзгерістердін жиелігі, салық және бухгалтерлік заңдар, ұиым қызметінің қажеттілігінің өсіуі,басқаруда қарсы нәтижелерді жоиумен байланысты ... ... және ... ... ... Осы ... ... кәсіпорын алға қойған мақсатқа жету үшін, ары қарай ... ... үшін ... ... ... ... ... міндетті.
Экономикалық саясаттың тапсырмаларын жүзеге асыру үшін арнайы деп ... ... ... ... ... ішкі мәселелерінің шешуге тағайындалған, сол сияқты сыртқы қоданыста да.
Оның негігі зертелімінде нарық тұтұнушылары және жеткізушілері кәсіпорынның болжаған қызметтінің бағыты жақын ... әсер ... ... ... бөліктерін, бағасын шығарылуын қолдана отырып анықталады.
орындайтын негізгі 4 функцияға бөлінген.
-біріншіден Бизнес концепсияларын қайта ... және жаңа ... ... даяарлау;
-екіншіден, жоспарлау, даму мүмкіндіктерін бағалау және бақылау;
-үшіншіден, сыртағыларды тарту (привлечение сторонних средств(ссуды, кредиты));
-төртіншіден,потенциялды ... өз ... ... ... ... ... бере отырып, с.с. қаржылық басқару өнерін, тағы айта кету ... ... ... ... ... ... ... жүйені әсерлі құру, ұйымның тактикалық және стратегиялық тапсырма қызметінің тапсырмасына бағытталған.
Қайта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... саясатты таңдауға негізделген;
- айналым заттарын, ұстанымдарды, кредиттік және ... ... ... ... ... факторлардың әсер етуіне ерекше ерекше көңіл бөлу ... ... ... аймақтағы сатып алу қабілеттілігі, несиелік қойылымдар, периодтық талаптар, ... жүйе ... және ... ... және т.б.. Бұл негізде қабылданған бизнес-жоспар,кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жағдайында анализ есебімен құрылған, қаржылық ресурстарды басқару кезінде ... және ... ... ... пен ... болжамымен жүргізілуі тиіс, олар сату көлеміне, материалдар санына, ... және ... ... сай ... ... Қорытынды есепте бұл шығындар қаржылық бірқалыптылығына, тинвестициялық тартуда, кәсіпорынның төлеу қабілеттілігіне және тұрақтылығына әсер етеді.
Қаржылық саясат ... ... ... ... жоспарлауды анықтайды:
- ... ... ... ... құқықтық жоспарлау циклі;
- Операциялық цикл аумағында, басқарушылардың нақты жоспарларға сапалы ... ... ... ... жоспарларға әсерін тигізетін бюджеттеу циклі.
Өз кезегінде бюджетті құру сырғымалы салымның иерархиялық сақталуымен, статьялық ... ... ... ... ... бюджеттің құрылуы, жалпы кәсіпорындармен және әрбір шығарылатын элемент болмаса резерв ... ... ішкі ... ... локальді бюджетін қарастырады.
Бюджеттеу процесі, көздеген мақсатқа жету үшін жоспарлы күштерді біріктіруге мүмкіндік беруді ынталандыру. Ол өз күшіне ұқыптылықты, ... ... ... ... ... үнемі нақтылап отыру, бейімделу және болашаққа жүйелік ... ... ... ... ... формаларын боліп көрсетеді:
- ... ... ... және ... ... өнімнің тапсырылған көлемде шығарылуы салыстырылады;
- ... ... с.с. ұзақ ... ... ұзақ ... фиксирленген активтер. Мастер-бюджетті дайындауға қолданылады ;
- ... өз ... екі ... ... ... операциялық (өндіруші) және қаржылық.
2 Мемлекеттің қаржысын басқару
2.1. Мемлекеттің қаржысын басқару жүйесі
Мемлекеттің қаржысын ... ... ... ... және ... ... болып ажыратылады. Стратегиялық басқаруды дәстүр бойынша мемлекеттік биліктің және басқарудың жоғары органдары - Парламент, Президент аппараты, Үкімет, Қаржы министрлігі, ... даму және ... ... жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технология министрлігінің Инвестиция ... ... ... ... ... бойынша инвесторлардың ұсыныстарын қарайды, оларды сараптау, тиімділігін анықтау, салықтық және кедендік преференциялардың ... іске ... ... ... ... ... ... мүдделі ұйымдармен жұмысты үйлестіреді. Сөйтіп, инвестициялық жобалар қаржылық ілеспемен, оларды іске асыру, ... ... ... ... ... ... ... басқару негізінен бюджет жүйесін және салық жүйесін ұйымдастыру бағыттарында жүзеге асырылады.
Жалпы мемлекеттік қаржыны мемлекеттік уәкілетті органдар - Қаржы министрлігі мен ... және ... ... ... ... Республикасының Қаржы министрлігі туралы қағидаға сәйкес Министрлік басшылықты, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... қызмет саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.
Министрліктің негізгі ... және ... ... асыру үшін заңдарда белгіленген тәртіппен Қаржы министрігіне ... ... ... мынадай ведомстволары бар: Қазынашылық комитеті, Кедендік бақылау комитеті, ... ... ... ... ... ... мүлік және жекешелендіру комитеті, Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитеті, Қаржы мониторингі комитеті. Қаржы министрлігінің орталық аппаратында департаменттер маңызды орын ... мен ... өз ... нақтылы функциялық міндеттерді орындайтын басқармалардан, ал олар бөлімдерден тұрады. Бөлімдер басқармалар ... ... ... Министрліктің құрылымында сондай-ақ Мемлекеттік сатып алуды үйлестіру басқарамасы және Ақпарат пен жұмылдыру жұмысын қорғау бөлімі бөлінген.
Қазынашылық ... ... ... Қаржы министрлігі құрамындағы Қазынашылықтың орталық аппаратынан және облыстар, қалалар ... оған ... ... ... ... ... ... Қаржы министрлігінің құзыры шектерінде арнайы атқарушы және бақылау қадағалау функцияларын, сонымен бірге республикалық бюджеттің атқарылуына қызмет көрсету, мемлекеттік бюджетке, мемлекеттік ... ... ... ... және ... ... қаражаттарын мақсатты пайдаланылуына алдын ала және ағымдағы бақылау жасау жөніндегі салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын ведомство болып табылады.
Қазынашылық жұмыскерлерінің мемлекеттің қаражаттарын ... ... ... мемлекеттік билік пен басқару органдарының, мемлекеттік банктердің қаржылық-бухгалтерлік службалары тексеруге құқы бар. Олардың ... ... ... ... бұзуды жоюды талап етуге құқы бар. Қазынашылық службаларына ... ... ... ... ... ... ... ақшасын мақсатсыз пайдалану фактілері анықталған жағдайда оны қайтарып алуға және жұмсауға тыйым салуға, ақшаны ... ... ... ... ... ... берілген, сонымен бірге қазынашылық бюджеттік қаражаттарды үнемді жұмсауға мүмкіндік туғызуы тиіс.
Кедендік бақылау комитеті Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін ... ... ... жүзеге асыра отырып, сыртқы экономикалық қызметте, кедендік саясаты жүргізгенде кеден службасының органдары арқылы мемлекеттің қаржылық ресурстарының айтарлықтай үлесін ... ... ... мен ... ... ... органдарының құрылымы облыстық кеден басқармаларын, кедендерді, кеден бекеттерін кіріктіреді. Қаржылық бақылау комитеті бақылау саласындағы ... және ... ... ... ... Оның ... ... шаруашылықтың барлық салалары мен қызметтер сферасының мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдарына, әлеуметтік сфера мен ... ... ... ... мен мекемелеріне, басқару органдарына, қорғаныс кәсіпорындары мен ұйымдарына және құқық тәртібін қорғауға тексеріс ... Олар ... ... ... және валюталық ресурстарды пайдалануды, бағалы қағаздар бойынша заңнамалардың орындалуын бақылайды.
Мемлекеттің кірістерін жұмылдыру бойынша аса маңызды функцияларды ... ... ... Салық службасының органдары уәкілетті мемлекеттік органнан - Салық комитетінен және органдарынан - облыстардың, қалалардың, аудандардың комитетінен тұрады.
Салық ... ... және ... ... ... ... ... толық түсуін, міндетті зейнетақы жарналарының және Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына аударылатын әлеуметтік аударымдардың толық және дер кезінде аударылуын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... орындауына салықтық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі негізгі міндеттер жүктеледі.
Салық комитетінің аппараты мынадай басқармаларды кіріктіреді: салық салу әдіснамасы, салық аппеляциялары, ұйымдық ... ету, ірі ... ... ... мен ... ... ... және ағымдағы болжау, салық төлеушілер монитрингі, халықаралық салық салу, ақпараттық технологиялар, ұйымдық-қаржылық қамтамасыз ету, заң және т.б. басқармалары.
Облыс, қала ... ... ... төрағасын, оның орынбасарларын; салықтық тіркеу; ақпараттық технологиялар; салықтық әкімшілік ету; есеп және талдау; салық аудиті; қосылған құн салығы; акциздер; өндірістік емес ... ... ... ... жөніндегі; ішкі жұмыс; қаржылық-шаруашылық қызмет басқармаларын; заң; салық шағымдары белімдерін кіріктіреді.
Басқармалар бөлімдерден, соңғылар ... ... ... ... ... ... ... немесе әртараптанумен байланысты комитеттер бөлімшелерінің атауларының түрленуі мүмкін: мысалы, қаржылық шаруашылықты қамтамасыз ету басқармасы, бухгалтерлік есеп және есептеме басқармасы, ұйымдық ... және ... ... ... ... ... ... комитет төрағасын, оның орынбасарларын; заңи және жеке тұлғалар аудиті; есеп, жиынтық талдау және мониторинг; ақпараттық ... ету; ... емес ... ... алу; ... ... заңи ... жеке тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің салықтық есептемесін қабылдау және өңдеу; салықтық тіркеу; ұйымдық-кадрлық жұмыс және құжат айналымы бөлімдерін кіріктіреді.
Басқарудың бұл ... ... мен ... атауларының да түрленуі мүмкін: салықтық әкімшілік ету, ұйымдық-құқықтық жұмыс және өндіріп алу және т.б. бөлімі. Бөлімдер бас мамандар, жетекші ... мен ... ... ... ... ... ... республикалық бюджеттін атқарылуын сыртқы бақылаумен байланысты мәселелермен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті ... ол ... ... ... және есеп ... ... бюджеттің атқарылуын сыртқы бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... осы ... ... ... да айқындалған.[1]
Қаржыны басқару стратегиялық және оперативтік басқару болып ажыратылады. Стратегиялық ... ... ... ... ... және ... ... органдары - Парламент, Президент аппараты, Үкімет, Қаржы министрлігі, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы Президентіне оның ... ... ... ... ... көп ... ... аппараты арқылы қаржыны басқаруға үлкен өкілеттік берілген:
1) ... ... ... және оның ... туралы есеп беру тәртібін айқындайды;
2) Республикалық бюджет комиссиясын кұрады, ол туралы ... ... оның ... ... ... Республикасының аумағында төтенше мемлекеттік бюджет енгізу туралы шешім қабылдайды және оны әзірлеу тәртібін ... ... ... ... жыл ... ... алдағы жылға арналған Қазақстан Республикасының қаржылық-кредиттік және салықтық-бюджеттік саясаттарының негізгі бағыттары айқындалады;
2.2 Қаржылық жоспарлау
Қаржылық ... мен ... бұл ... механизмінің қосалқы жүйесі, саналы басқарудың аса маңызды элементтерінің бірі және ... ... ... ... бөлігі. Олар экономиканың үйлесімді және тепе теңдік дамуына жетуге, біртұтас ұлттық шаруашылық кешенінің барлық буындарының қызметін үлестіруге, қоғамдық өндіріс ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғауға бағытталған. Қаржылық жоспарлаудың өзіндік ерекшелігі сол, бұл жоспарлау өндірістің материалдық заттай элементтері турасында, ақшамен ... ... ... ... ... ... ... ақша қозғалысының салыстырмалы дербестігімен шарттасылған ақша нысанында жүзеге ... ... ... ... етуі және ... ... белсенді ықпал ету көбінесе қаржы ресурстарының қозғалысын, шаруашылықты жүргізудің барлық деңгейлерінде ақша қорларын қалыптастырып, бөлуді алдын ала үлгілеуге байланысты ... ... ... ... (реттілік) анықтайтын өзара үйлесілген тапсырмалардың, көрсеткіштердің кешенді жүйесін жасауды, ақша түсімдерін жұмылдырудың прогррессивті ... ... ... ... Қаржылық көрсеткіштерді, белгіленетін ... ... ... дәлелдеуге, көптеген шаруашылық шешімдердің нәтижелілігі сияқты, қаржылық жоспарлау мен болжау процесінде қол жетті. Бұл өте ... ... ... ... пен практикада жиі теңестіріледі. Іс жүзінде қаржылық ... ... ... ... және ... ... ... жүзеге асыруы тиіс (тиісінше макро және микродеңгейлерде ... ... ... ... ... ... ... Қаржылық жоспарлаудың көмегімен белгіленетін болжамдар нақтыланады, нақтылы жолдар, көрсеткіштер, өзара үйлесілген міндеттер, оларды іске асырудың дәйектілігі, сондай ақ ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау бұл қаржы жоспарларын (тапсырмаларын) әзірлеу, қаралған мерзімде оларды орындау, белгіленген мақсаттарға ... ... ... ... басқарудың элементі ретінде қаржы саясаты құралдарының бірі болып табылады. Ол ірі шаруашылық өзгерістерді ... және ... ... ... ... Қаржылық жоспарлаудың объектісі шаруашылық жүргізуші субъектілері мен мемлекеттің қаржылық қызметі, ал қорытынды нәтижесі ... ... мен жеке ... ... ... мемлекеттің жиынтық қаржы жоспарына дейінгі қаржы жоспарларын жасау болып табылады. Әрбір жоспарда белгілі бір ... ... ... мен шығыстар, қаржы және кредит жүйелерінің буындары мен байланыстары анықталады. Қаржылық жоспарлаудың ... ... ... ... ... Бұл: жоспарлы тапсырмаларды орындауға қажетті ақшаның көлемі мен ... ... ... ... ... ... ... резервтерін анықтау; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қорлар арасында қаражаттарды бөлуде оңтайлы үйлесімдерді белгілеу және басқалары. ... ... ... ... және ... құбылыстардың кең шеңберін қамтиды)2) қарқындылығымен (кәміл техника мен әдістерді қолдануды түсінеді);3) тиімділігімен (қорытындысында қаржыны басқару қойған міндеттерге жетудің қажеттілігін ... ... ... ... мына тәсілдемелер пайдаланылады: а) автоматтық ... ... ... ... ... ... ... кезінде деректер инфляцияның коэффициенттеріне көбейтіледі. Бұл әдіс ең қарапайым әдіс болып табылады ... ... ... ... ... пайдаланылады; ә) статистикалық (өткен жылдардың шығыстарын қосып, өткен жылдардың санына бөледі); б) ... база ... ... ... қайта есептелуі тиіс бұл әдіс нақтылы қажеттіліктерді есепке алады және оларды мүмкіндіктерімен үйлестіріледі). Нарықтық ... ... ... басқарудың функциясы ретінде экономикалық және әлеуметтік қызметтің барлық жақтарын ... ... ... ... алуы ... Егер ... экономикада қаржы жоспарлауда сүйеніш бөлгіштік процестерге жасалынса, нарықтық экономикада айырбас сферасына сүйенеді, бұл ... ... ... мен ... ... және оларды өндіру мен өткізу кезінде қоғамдық қажетті шығындарды тану (мойындау) жүзеге ... ... ... ... тауарлар мен қызметтерді өндіру мен өткізу процесіндегі байланыстың үстемдік және айқындаушы әдісі ақшаны, бағаны, құн заңын, сұраным мен ұсыным ... ... ... ... бар ... ... ... механизмінің мұндай табиғаты өндіріс пен айырбас нәтижелерін анықтаудың әдісі ретінде, бірақ жоспарлаудың элементтері ... ... ... анықтайды. Қаржылық жоспарлаудың ... ... ... мен ... ... бөлу және ... бөлу ... процестермен оңтайландырудың күні бұрын анықталған мүмкіндік ретінде көрінеді және осының негізінде орталықтандырылған және орталықтандырылманған ақша қорларын ... және ... ... жоспарлау экономиканы және оның буындарын басқарудың аса маңызды функциясы болып табылады. Оны ... ... пен ... органдары, мекемелері және олардың жоғарғы құрылымдары жүзеге асырады. Шаруашылықты жүргізудің нарықтық ... ... ... ... жүргізудің белгіленетін түпклікті нәтижелеріне ықпал етуші көптеген ... екі ... ... ... ... ретінде жүргізіледі. Қаржылық болжау мемлекеттің мүмкін болатын қаржы жағдайын алдын ала көре білу, ... ... ... ... ... ... ... мерзімді ( жыл) және ұзақ мерзімді (жылдан астам) болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... болады, қоғам дамуының белгілі бір кезеңіне арналған қаржы саясатның тұжырымын ... ... ... ... болжанған кезеңдегі қаржы ресурстарының шынайы мүмкін болатын ауқымын, оларды қалыптастырудың көздерін және ... ... ... ... Болжамдар қаржы жүйесінің органдарына қаржы жүйесін (құрамын) дамыту мен ... ... ... қаржы саясатын іске асырудың нысандары мен әдістерін белгілеуге мүмкіндік береді. ... ... әр ... ... ... қажет етеді: - экономикалық процестерді ... ... ... ... ... ... динамикасын бейнелеп көрсететін экономикалық үлгілерді жасау; - ... ... ... - ... сараптамалық бағалау әдісі. ... ... ... ... ... бірге индикативтік, яғни ұсынбалы (нұсқамалық) жоспарлау пайдаланылады; ол ... ... ... ... және қарды қызметінің субъектілеріне эконмикалық реттеушілер арқылы жанама түрде ықпал етеді. ... ... ... ... мемлекеттік теттеуде және экономиканы ойдағыдай дамытудың бүкіл шегі ... ... ... ... 1993 жылдан бері қолданылады. Оны жасау барысында батыс Еуропа және шығыс Азия елдерінің тәжірибелері негізге алынып келеді. 1996 жылдан бері ... ... ... жоспарлау негізінде мемлекеттік бюджетті жасау жұмыстары қалыптасады. ... ... ... ... ... ... зерттемелік қасиеті. Яғни қоғамдағы тенденцияларға терең және жан жақты сараптама ... ... ... ... ... ... ... әрі алда тұрған небір өзекті мәселелер нақтылы ... ... ... ... ... ... экономикада бәсекелестікті арттыру. Әлеуметтік ... ... ... ... жоспарлау белсенді рөл атқарады. Қаржы жоспарлаудың әзірлеу кезінде өндірістік тапсырмалардың қауырттылығының дәрежесі тексеріледі, өнім өндіру мен оның ... ... ... ... ... ... толық пайдалану есебінен, шығындарды төмендету және өнімсіз шығасыларды қарастыру резервтері ... ... ... көбейтудің мүмкіндіктері анықталады. өндіріске қолда бар материалдық ресурстарды таратуды, айналым қаражаттарының айналымдылығын тездетуді, құрылыстың ... ... ... басқару аппаратын ұстау шығындырын қарастыруды және т.б. ескере отырып, сондай-ақ ақшаға деген қажеттілікті азайтудың жолдары қарастырылады. Сөйтіп қаржылық жоспарлау, бір ... ... ... ... ... жағынан қоғамдық өндірістің процесіне ықпал жасаудың белсенді құралы болып табылады. ... ... ... жоспарлаудың экономикалық және әлеуметтік жоспарлаумен тығыз өзара байланысы мен өзара ... ... ... ... жоспарларының негізінде экономикалық және әлеуметтік даму жоспарлары мен болжамдарының көрсеткіштері жатыр. Сонымен бірге қаржылық жоспарлаудың барысында объектінің дамуының белгіленген ... ... ... ... және ... ... жеке ... мен бөлімдерінің баланстық байланыстары тексеріледі. Қаржылық жоспарлаудың бірлігі ... ... ... ... ... ... тығыз өзара байланысын білдіреді. Жоғарғы ұйымдардың қаржы жоспарларының көрсеткіштері оған қатысты ... ... ... ... Мемлекеттік деңгейде жасалынатын қаржы жоспары (мемлекеттік бюджет) басқарудың жергілікті органдарының кәсіпорындары мен ұйымдарының қаржы жоспарларының көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... және ... қаржы жоспарларының тығыз үйлесуін шамалайды, бұған перспективалық жоспарлаудың іс-қимылының мезгілін ұзартумен және жылдық жоспарлауда олардың міндеттерін нақтылаумен қол ... ... ... бұл ... ... және ... ... арасында үзілісті болдырмауға, шаруашылық жүргізуші субъектілерді, олардың нақтылы даму перспективаларын анықтай ... ... ... ... береді. Бұл қағидат шығыстардың көпшілігі үшін, әсіресе мемлекет қаржысын бөлуді есептеу кезінде қолданылады. Бұл жоспарлаудың жүйелік ... ... ... ... және ... ... Қаржылық жоспарлауда тарихи мына ұйымдық қағидаттар қалыптасты: ... ... ... және ... ... Ведомстволық және салалық қағидаттар экономиканы бір орталықтан басқарудың (оның қатаң, әміршіл әдістерімен) кезеңіне сипатты болды.Қаржылық ... ... ... ... белгілі бір экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, мәдени және басқа бағдарламаларды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... және ... бағытталған. Қаржы жоспарларын жасау негізінен үш ... ... ... кезеңде есеп беріліп отырылған мезгілдің қаржылық көрсеткіштердің орындалуына экономикалық талдау жасалады. Қаржылық көрсеткіштерді ... ... ... өзара байланысты жүргізіледі. Мұның өзі қаржыларды толық жұмылдырудың себептерін ашуға, оларды пайдаланудың тиімділігі дәрежесін анықтауға, ішкі ... ... ... ... ...
Қаржылық жоспарлаудың негізгі құжаты болып ... ... ... ... ... ... салалардың, аймақтардың және жалпы мемлекеттің ақшалай табыстары (кірістері) мен қорланымдарын құрудың және пайдаланудың ... ... ... Қаржы жоспары ұлттық шаруашылықтың ресурстармен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Басқарудың барлық деңгейлеріндегі жасалынатын саны көп ... ... бір ... ... үшін ... көптеген белгілері бойынша сыныптаған орындар. Экономикалық әдебиеттерде олар негізгі екі топқа бөлінеді: жиынтық және бастапқы қаржы жоспарлары. ... ... ... ... ... ресурстарының қозғалысын негіздейді, мемлекеттің қаржы жүйесі жүзеге асыратын қайта бөлу процестерін белгілейді. ... ... олар ... жиынтық жоспарлар болып табылады, бірақ бұл оның жалғыз ғана белгісі емес. Сонымен бірге министрліктердің, ведомстволардың қаржы жоспарларының да құрамалық сипаты ... ... олар ... ... ... тек ... саланың, ведомствоның шегінде ғана жобалайтындықтан, олар бастапқы жоспарларға жатады. Жиынтық қаржы жоспарлары ең алдымен өзінің ... ... ... және ... ... әдістерімен және арналымымен ерекшеленеді. Нарықтық ортада қаржылық ... ... ... ... ... ... ... және ғылыми әдістерді, қазіргі заманғы техникалық құралдарды және берік ақпараттық базаны ... ... бұл ... ... ... ... жаңа ... және әдістерменмолаяды.
Қорытынды
Сонымен қаржыларды басқару - қаржылық және ... ... ... ... ... ... әсер ету ... Осы мақсатта қажетті нәтижеге жету үшін арнайы әдістер мен тәсілдер қолданылады. ... ... ... ... ... ... санкциялары және тетіктері арқылы жүзеге асырылады.
Жоспарлау (болжау) қаржыны басқарудың жүйесінде маңызды орын алады. Бұл - ... ... ... ... ақшаның мөлшерін және оның көздерін анықтау; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ақшалай қорлар арасында, ... ... ... мен ... ... арасында қаражаттарды бөлудің оңтайлы үйлесімін белгілеу; ресурстарды пайдаланудың нақты бағыттарын ... және ... - ... ... ... ... салынғандығын, айқындығын, қаржылық ақпараттың жоғары нәтижелігін, басқару жұмыскерлерінің жауапкершілігі мен тәртіптілігін білдіреді.
Қаржылық реттеу - бұл ... ... ... үшін ... ... икемді, шебер жұмсау, белгіленген нәтижеден теріс ауытқулардың барлық түрін алдын алуға және жоюға бағытталған; бұл резервтік (сақтық) қорлар, ... тыс ... ... ... қаржылар есебінен қызметтердің барлық түрлерінде арақатынаспен үйлесімділікті қамтамасыз етуді білдіреді.
Бақылау басқарудың элементі ретінде ... ... де, ... ... ... ... ... да жүзеге асырылады. Ол қоғамда барлық қаржылық үдерістерді (операцияларды) жүргізудің дұрыстығы мен заңдылығын тексеру және ... ету ... ... ... ... ... алып отыратын қаржылық аппараттың қызметін қамтиды. Бақылау қаржылық ресурстарды пайдаланудың нақты нәтижелерін жоспарлық көрсеткіштермен салыстыруға, қаржылық ресурстарды өсірудің ... ... ... ... тиімді жүргізудің жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді.Менеджмент (ағылшынша мanage - басқару, меңгеру, ұйымдастыру) - ұйымда немесе кәсіпорында ... ... ... ... ... ... алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның ... ... беру ... ... принциптері, әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы.[1]
Менеджмент ағылшыннан аударғанда басқару деген ... ... ... ... менджмент - бұл қаржыны басқару, яғни ... ақша ... және ... ... ... ... қазіргі заман шеңберіндегі теориясында ғалым ретінде қаржыны басқарудың ... мен ... ... қолданбалы пән қалыптасқан.
Қолданылған әдебиеттер
* "Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы" 1993 ... 13 ... ... ... ... ... Республикасындағы Ұлттық банкі туралы" ҚР-сы Президентінің заң күші бар. 1995ж. 30 науырыздағы жарлығы
* "Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік ... ... ҚР ... күші бар 1995 ж. 31 ... ... ... мен ақша аудару туралы" ҚР-ның 1998 29 маусымдағы Заңы.
* "ҚР-ғы вексель айналысы туралы" ҚР-ның 1997 28 сәуірдегі Заңы
* ... ... ... туралы" 2003ж. 2 шілдедегі Заңы
* "Валюталық реттеу және валюталық қадағалау туралы" 1998 ж. 13 ... ҚР ... ... ... айырбас бағамының саясаты туралы 1998 ж. Сәуірдегі ҚР - сы үкіметінің 360 қаулысы.
* "Үй ... ұзақ ... ... ... және ... ... ... дамуы туралы" 2000 ж. 18 тамыздағы ҚР - сы үкіметінің 1290 қаулысы.
2.Ақша, несие банктер. Оқулық. / Ғ.С. ... ... ... ... С.Б. Ақша айналысы және несие. Оқу құралы. Алматы. Издат-маркет. 2004.
4. Қазақстан Республикасының заңдары
* Мельников В.Д. ... ... ... - ... ТОО , 2005.
* Мельников В. Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для вузов. - Алматы: ... ... ... Қ.Қ. ... С. ... ... для вузов. - Алматы: ТОО , ... ... ... для ... Под ред. М:В: ... и др. - М.: Перспектива. , 2002.
* Финансы. Под ред. А.Г. ... Е.В. ... - М.: ... и ... 2004.
* Финансовый бизнес-план. Учебн. пособие под ред. В. М. Попова, Росс. экон. академия им. Плеханова. - М.: ... и ... ... ... Ю. Я. ... ... Учебн. пос.для вузов. - М.: Финансы и ... ... ... / Отв. Ред. Н.И. ... - М.: ... 1999.
* Шуляк П.Н. Финансы предприятия. Учебник. - М.: Изд. дом , ... ... С.В. ... ... государства и предприятия. Курс лекций. - М.: ... мир. 2002.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Басқарушлық және қаржылық есептіліктер айырмашылықтары5 бет
Денсаулық сақтау мекемелерінің қаржылық қызметін басқару15 бет
Кәсіпорындардың қаржылық инвестициясын басқару29 бет
Кәсіпорындардың қаржылық ресурстарын басқаруды қалыптастырудың экономикалық механизмін жетілдіру жайлы17 бет
Нарықтық экономика жағдайындағы компанияның ақша қаражатының экономикалық маңызы, атқаратын қызметтері мен міндеттері және оларды басқару ерекшеліктері. «Аққайнар» АҚ - ның қаржылық жағдайын талдау22 бет
Қаржылық есеп және кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың ролі мен маңызы45 бет
Қаржылық көрсеткіштерді қалыптастыру жүйесі және оларды қаржылық басқаруда пайдалану73 бет
Қр-да жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық ресурстарын басқару66 бет
ҚР-да қаржыны басқару: негізгі қағидалары, қаржылық бақылау органдары және ағымдағы мәселелері508 бет
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь