Ақпараттық желілерді оқу үрдесіне пайдалану

Жоспар:
Кіріспе 8
Негізгі бөлім 10
1. Компьютерлік желілер 10
1.1. Желілердің түрлері 14
1.2. Жергілікті желілер 15
1.3. Ауқымды желілер 22
1.4. Қайда хабарласу керек 23
1.5. Жергілікті және ауқымды желілердің кірігуі 24
2. Желіге қосылған компьютерлермен байланыс жасау
мүмкіндіктері 24
2.1 Мicrosoft Exchange программасы көмегімен
электрондық почтамен жұмыс істеу 24
2.2. Хабарлама жөнелту 25
2.3. Хабарламаларды бумаларға топтауды ұйымдастыру 28
3.WINDOWS 98 операциялық жүйесінің желілік қоршаудағы мүмкіндіктері 29
3.1. Желілік қоршаудың компоненттері. 31
3.2 Желіге қосылу мүмкіндіктері 32
3.3 Компьютерлік желіге қосылған ресурстарды анықтау 33
3.4 Ресурстарды ортақ пайдалану жағдайын жасау 36
3.5 Ортақ пайдаланатын файлдар мен принтерлер мен жұмыс істеуді басқару 38
3.6 .Ресурстар деңгейінде берілген рұқсатты басқару 39
3.7. Бумаға рұқсат құқығын анықтау 41
3.8 .Пайдаланушы адамдар деңгейіндегі рұқсатты басқару 43
3.9 .Пайдаланушылардың рұқсат құқығын анықтау 45
3.10 Тұтас дискіні ортақ пайдалану 46
3.11 .Бумаларды ортақ пайдалану 46
Өзіндік жұмыс 47
Практикалық бөлім 50
Әдістемелік бөлім 61
Қорытынды. 76
Әдебиеттер77
Кіріспе
Информатиканың негізгі міндеті өмірді ғылым жаңалықтармен байланыстыру болса, бұл байланыс үшін интеллектуалды оқыту жүйелері, оқытуға арналған программалық жасақтар, автоматты оқыту жүйелері, электрондық кітаптар, компьютерлік желі, т.б. қолданылады. Осындай жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен әлеуметтік басқару жүйелерін өркендетуге, жақсартуға болады. Информатика ғылым ретінде ақпараттық процестердің жалпы заңдылықтарын қарастырады. Информатиканың қолдану обьектісі - ғылым мен адам өмірінің сан қилы салалары болып табылады,және бұлар үшін информатика жаңа ақпараттық технологиялар көзі болып табылады. Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуын электрондық почтасыз, байланыс желілері мен ақпараттық коммуникацияларсыз көзге елестету мүмкін емес.
Қазіргі таңда компьютерлік желі адам өміріндегі мамандық ретінде де тұрмыстық жағдайларына да терең еніп бара жатыр.
Компьтерлік желі дегеніміз – ақпараттық, есептеу, оқу жұмысы тағы басқа мәселелерді бірге шешу үшін бірнеше электрондық машиналарының (ЭЕМ) бірігуі.
Желі туралы білу, онымен жұмыс істей алу көптеген адамдарға қажет болып отыр. Компьютерлік желі және ақпараттық өңдеудің желілік технологиялары жаңа ақпараттық жүйелерді құрудың негізі болып қалды.
Компьютерлер көмегімен жасалынатын және өңделетін ақпараттар көлемі де өсіп жатыр. Осыған байланысты бір компьютерден екіншісіне ақпаратты беру мәселесі пайда болды. Бұл мәселе компьютерлерді есептеуіш желілерге біріктірудің көмегімен шешіледі. Бір ғимаратта, бір бөлмеде немесе бір-бірінен 1-2 км қашықтықта орналасқан компьютерлерді жергілікті есептеуіш желіге біріктіруге болады. Жергілікті (Локальный) желі – бірнеше компьютерлердің және түрлі пайдаланатын құрылғылардың тобы. Олар бір-бірімен байланыс каналдары немесе сымдар (кабельдер) көмегімен байланыстырылады және солар арқылы ақпараттар алмасады.
Жергілікті (Локальный) желіні пайдалану арқылы;
- компьютерлер арасында берілгендермен алмасу,
- берілгендерді ұжымдық түрде өңдеу,
- програмалық қамтамасыздандыруды бірігіп пайдалану,
- қажетті құрылғыларды біріккен түрде пайдалануды қамтамасыз етеді.
Компьютерлерді жергілікті желіге біріктіру үшін желіге қосылатын
әрбір компьютерге желі адаптері (желі бақылаушысы) қойылады және компьютерлерді, басқа құрылғыларды электрлік сымдермен біріктіру керек. Желі адаптері компьютерлерге жергілікті желілерден информацияны алуға және оны жіберуге мүмкіндік береді. Компьютерлерді сымдік біріктіруді ұйымдастыру компьютерлер санынан және олардың бір-бірінен қашықтықтан тәуелді.
Дипломдық жұмыстың теориялық бөлімінде желілер, олардың түрлері және осы желілерді қалай қосу және олардан пайдалану жолдары туралы теориялық мағлұматтар берілген. Сонымен қатар бүкіләлемдік желі – Интернет тақырыбы қарастырылған. WWW (бүкіл дүние жүзілік өрмек)–тің атқаратын қызметі және оны жүзеге асыру мүмкіндіктері көрсетілген ал практикалық бөлімінде жаттығу жұмыстарына тапсырмалар берілген.
Жұмыстың әдістемелік бөлімінде «Компьютерлік желілер» және «Ауқымды компьютерлік желі», «Интернет» тақырыптарына сабақ өткізу жоспарын құрылып көрсетілген.
Әдебиеттер
1. Internet. Всемирная компьютерная сеть. Практическое пособие и путеводитель.-М.; Синтез, 1995
2. Кирсанов Д. Web – дизайн. – СПб.: Символ-Плюс, 1999.
3. Кролл Эд. Все от INTERNET . Руководство и каталог: Пер. с анги. – Киев:BHV,1995
4. Нанс Бэрри. Компьютерные сети:Пер. с англ.-.:М.Бином1996.
5. Храмцов П. Лабиринты Internet.-М.: Электроинформ, 1996
6. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер” Информатика ” Учеб.пособие для студ. Пед вузов. Под ред. Е.К.Хеннера –М.: Изд. Центр «Академия», 2000.
7. Е. Қ. Балапанов, «Информатикадан 30 сабақ» Алматы 1998.
8. Е. Қ. Балапанов, Б. Бөрібаев, «Информатикадан 30 сабақ» 1999.С.
9. Н.Ермеков, В.Криворучко, В.Кафтункина. Информатика. (7-9 сынып).
10. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев «Общая информатика».
11. С. Симонович, «Информатика» Базовый курс.
12. ИФМ. №1, №2, 2001 ж.
13. Н. Ермеков, В. Крворучко, В Кафтункина «Информатика»
9 сынып, Алматы 2002.
14. Е.Ы.Бидайбеков, Ш.Біләлов, С.Григорьев. Ақпараттану атаулары. (ағылшынша-орысша-қазақша атаулар).
15. А.Г.Гейн, Е.В.Линецкий, М.А.Сапир, М.Ф.Шолохович. Информатика. және "Информатика и образование", "Қазақстан жоғары мектебі", “Информатика негіздері” журналдары.
16. Информатика и образование. № 3,5,6. 1996
17. Информатика и образование. 1997.
18. Информатика негіздері. №1, 2002.
19. Информатика негіздері. №3, 2002.
20. Microsoft Works 2.0. Справочник.
        
        Д ә й е к т е м е
Дипломдық жұмыста «Ақпараттық желілерді оқу үрдесіне ... ... ... ... тұрады. Негізгі бөлімінде Ақпараттық
желілер бойынша теориялық мағлұматтар, практикалық ... ... ... мен ... нұсқаулар берілген. Ал әдістемелік
бөлімінде сабақ өткізу жоспары көрсетілген.
А н н о т а ц и ... ... ... ... тема ... ... в ... процессе”. Работа состоит из трех частей. В основной части
работы дается теоретические сведения о ... ... в ... даны задания для практических работ с методическими указаниями.А в
методической части дано план ... ... ... |8 ... ... |10 ... Компьютерлік желілер |10 |
| 1.1. ... ... |14 |
| 1.2. ... ... |15 |
| 1.3. ... ... |22 |
| 1.4. ... ... ... |23 |
| 1.5. ... және ... ... ... |24 ... ... қосылған компьютерлермен байланыс жасау |24 ... | |
| 2.1 ... Exchange ... ... |24 ... ... ... ... | |
| 2.2. ... ... |25 |
| 2.3. ... ... ... ... |28 ... 98 ... ... желілік қоршаудағы |29 ... | |
| 3.1. ... ... ... |31 |
| 3.2 ... ... мүмкіндіктері |32 |
| 3.3 ... ... ... ... анықтау |33 |
| 3.4 ... ... ... ... ... |36 |
| 3.5 ... ... ... мен принтерлер мен жұмыс |38 ... ... | |
| 3.6 ... ... берілген рұқсатты басқару |39 |
| 3.7. ... ... ... ... |41 |
| 3.8 ... ... деңгейіндегі рұқсатты басқару |43 |
| 3.9 .Пайдаланушылардың ... ... ... |45 |
| 3.10 ... ... ортақ пайдалану |46 |
| 3.11 ... ... ... |46 ... жұмыс |47 ... ... |50 ... ... |61 ... |76 ... |77 ... негізгі міндеті өмірді ғылым жаңалықтармен
байланыстыру болса, бұл байланыс үшін ... ... ... арналған программалық ... ... ... ... кітаптар, компьютерлік желі, т.б. қолданылады. Осындай жаңа
ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... Информатика ғылым ретінде ақпараттық
процестердің жалпы заңдылықтарын ... ... ... - ... мен адам ... сан қилы ... болып табылады,және
бұлар үшін информатика жаңа ақпараттық технологиялар көзі болып табылады.
Жаңа ... ... ... ... ... ... мен ... коммуникацияларсыз көзге елестету мүмкін емес.
Қазіргі таңда компьютерлік желі адам өміріндегі мамандық ретінде де
тұрмыстық ... да ... еніп бара ... желі дегеніміз – ақпараттық, есептеу, оқу ... ... ... ... шешу үшін бірнеше электрондық машиналарының (ЭЕМ)
бірігуі.
Желі туралы білу, онымен жұмыс істей алу ... ... ... отыр. Компьютерлік желі және ... ... ... жаңа ... ... құрудың негізі болып қалды.
Компьютерлер көмегімен жасалынатын және өңделетін ... ... өсіп ... Осыған байланысты бір компьютерден екіншісіне ақпаратты беру
мәселесі пайда болды. Бұл мәселе компьютерлерді ... ... ... ... Бір ... бір ... ... бір-
бірінен 1-2 км қашықтықта орналасқан компьютерлерді жергілікті есептеуіш
желіге біріктіруге болады. ... ... желі – ... және түрлі пайдаланатын құрылғылардың ... Олар ... ... ... немесе сымдар ... ... және ... ... ... алмасады.
Жергілікті (Локальный) желіні пайдалану арқылы;
- компьютерлер арасында берілгендермен алмасу,
- берілгендерді ұжымдық түрде өңдеу,
- програмалық қамтамасыздандыруды бірігіп пайдалану,
- қажетті құрылғыларды ... ... ... ... ... жергілікті желіге біріктіру үшін желіге қосылатын
әрбір компьютерге желі ... ... ... ... ... ... ... электрлік сымдермен біріктіру керек.
Желі адаптері компьютерлерге ... ... ... ... және
оны жіберуге мүмкіндік береді. Компьютерлерді ... ... ... ... және ... бір-бірінен қашықтықтан
тәуелді.
Дипломдық жұмыстың теориялық бөлімінде желілер, олардың түрлері және
осы ... ... қосу және ... ... ... ... ... берілген. Сонымен қатар бүкіләлемдік желі – Интернет тақырыбы
қарастырылған. WWW (бүкіл дүние жүзілік ... ... ... ... ... асыру мүмкіндіктері көрсетілген ал практикалық бөлімінде
жаттығу жұмыстарына тапсырмалар ... ... ... ... ... және «Ауқымды
компьютерлік желі», «Интернет» тақырыптарына сабақ өткізу жоспарын ... ... ... ... ... ... жататын желі адаптерлерінің толып жатқан
түрлері бар. Желі адаптері қызмет ... ... ... екі ... ... және ... ... сымдар арқылы байланысатын шиналық топологияның негізгі
кемшілігі – сым үзілсе, желі ... ... ... қалады.
Ал жұлдыз тәрізді топологияда әрбір ... өз ... ... ... бар ... ... (ол да компьютер) жалғанады. Мұнда
бір сым үзілгенмен, тек бір жұмыс станциясы ғана ... ... да, ... ... ... ... береді. Шиналық топологияға қарағанда,
мұндағы зиян әлденеше рет ... ... ... ... варианттары бола береді.
Мысалы, желі бірнеше шиналық ... ... және ... ... ... құрылуы мүмкін.
Жергілікті желілерді, пайдаланатын программалық жабдықтарына ... ... ... топ – арнаулы файл. Серверлер бөлініп берілген желілер.
Жергілікті желілерде компьютерлердің жұмысын координациялау үшін
арнайы ...... ... ... ... ... алынатын
ресурстар – принтерлер, сыртқы жады, берілгендер ... ... ... қайсыбір берілгендер базасымен интенсивті түрде
бірігіп пайдаланғанда немесе 20 ... аса ... ... ... өте ... ... арнаулы программалық қамтамасыздандыру – желілік
ОЖ (Novel NetWare, Windows NT Server, IBM Lan Manager) ... ... ... ... ... түскен сұраныстардың сенімді және нәтижелі
өңделуін ... ... ... ... және желі ... отырады, әрбір жеке компьютер иесіне желі ... ... ... жеке ... бір-бірімен емес тек файл-сервермен
байланысады. Мысалы, олар файл-сервер ... ... жаза ... басқалар жазған файлдарды оқи алады және де желі принтерлеріне мәтін
басып шығарады. ... ... ... ... ... ... айланып өту арқылы практика жүзінде іске асырылмаған.
Яғни жұмыс станциялары керек кезінде мәліметтерді мәліметтер базасының
басқару жүйесі орналасқан серверден сұрап, оның ... алып ... ... ... ... болу керек.
Екінші топ – бір рангілік желілер. Мұнда файл-сервер немесе баспа
сервері ретінде пайдаланылатын жеке ... ... Кез ... ... адам өз ... ... ... пайдаланып, басқа
компьютерлермен мәліметтер алмаса береді, ... ... бар. Бір ... желі ... ... ... алмасу
жиі және үлкен көлемде жүргізілгенде өте ыңғайлы. Бірақ мәліметтер алмасу
тек файлдарды алу, берумен шектелмейтіні есте болсын.
Жергілікті ... ... ... ... ... үшін ... қамтамасыздандыру пайдаланады.
Электрондық почта - алыстан ену құралдары (жергілікті желіге модем
арқылы қосылу), топтық жұмыс жасау құралдары.
Желідегі бір ... ... ... ... атқарады. Ол хаттарды
қабылдап, оларды адресаттар «почта жәшігіне» соларды немесе әркімнің сұрауы
бойынша келген хат ... және ... ... почта басқа желілерге
жөнелтіледі. Әртүрлі компьютерлер мен жергілікті желілерді телефон арқылы
байланыстыра ... ... ... жер ... кез келген нүктесіне
жіберуге болады.
Жергілікті желілерді пайдаланудың жаңа түрі бейнелік конференция. Өз
бейнелерін көрсете отырып, ... ... үшін ... ... ... ... және дыбыстық ... ... ... ... адам ... дыбысты жұмыс станциялары арасында оңай
таратады. Компьютерлік бейне конференциялар ... ... ... ... қатысу мүмкіндігін аласыз.
Мысалы, мектепте 5 компьютер бар (компьютерлік кластағы компьютерден
басқа)
1-директор кабинетінде,
2-оқу тәрбие ... ... ... ... ... ... қосамыз. Сонда келесі жеңілдіктер
пайда болады: директор кез келген ... ... ... ала ... және
оңай басқаруға мүмкіндік береді. ... ... роль ... бір-бірімен тікелей байланысқа шыға алады. Желіні сапалы
принтермен ... ... ... кез келген сұрақты желі администраторларынан ... ... ... сұрап білуге болады. Мұндағы әрбір ... ... ... иесі, бірақ кез келген мәліметтер пайдаланушы адамдар
емес.
Ауқымды ... ... ... ... ... ... алға ... келеді.
Ауқымды желілер бір-біріне үлкен қашықтықта орналасқан компьютерді
және жергілікті желілерді байланыстырады және әртүрлі экономикалық, ... ... ... ... информацияға, мәліметтер базасына еніп,
оны пайдалануға мүмкіндік береді. Мұндай жеңіл ... ... ... ... ... ... ... байланыс жүйелерін
пайдалануға негізделген.
Мұндай байланыстыру желісін шағын не орташа фирмалар ... ... желі құру үшін ... ... керек, көптеген телефон каналдары, жер
серіктері арқылы байланысу мүмкіндіктері қажет.
Компьютерлік желілер жүйесінде цифрлық сигналды ... ... ... ... түрлендіретін модулятор және демодулятор құрылғылары – Модем
деп аталады.
Модем - ішкі және сыртқы болып екі түрге бөлінеді. Ішкі ... ... ... ... корпусы ішінде орналасады. Блокнот – компьютерде
де ішкі модем болады, олар қосымша ... ... ... ... жібере
де алады. Сыртқы модемдер қоректену блогы бар ... ... ... ... ... сым ... ... жүзінде көптеген ауқымды компьютерлік желілер бар, ... ... ең ... ... ... Sprint, Relkom, ... ... желілер бір-бірімен байланысқан.
Ауқымды желі топологиясына ... ... ол ... ... ... ... ... ал оның түйіндерінде компьютер орналасқан.
Жалпы желі құрамында почта сервері ретінде арнайы пайдаланатын компьютерлер
болуы тиіс. Мұндай компьютер ... ... ... ... ... олардың құрамында да бірнеше модем болады.
Екі компьютерді бір-бірімен байланыстырудың тағы бір тәсілі ... ... ... ... ... арқылы оларды сыммен (сыммен)
біріктіру. Бірақ мұндай байланыс өте жай жұмыс істейді және оның ... ... ... және жергілікті желілерін қолдану мақсаттары ... ... де ... ... зор ... ... ... Желілердің түрлері
Желілер түрлерінің көрнекті үлгісі – ... ... ... Мұндай көлемі бойынша кішігірім, бір, үй, ғимарат,
кәсіпорын ... ... ... ... ... деп аталады. Аймақтық
немесе ауқымды деп аталатын басқа да желілер бар.
Қала облыс, ел ішінде орналасқан желілер аймақтық деп ... ... ... бір ... ... ... ... қатысты болса, онда
корпоративтік деп аталады. Мысалы, ... ... ... желісі – Banknet, негізгі банктің компьютерлерін оның ... ... ... ... ... біріктіреді.
Одан үлкен көлемдегі, бүкіл елдерге, құрлықтарға таралған желілер
ауқымды деп аталады. Олар корпаративтік те, ... да бола ... ... ... оларды кез келген пайдаланушыларға ... ... ... ... ... ... бірлесіп пайдалану үшін және
ақпаратпен алмасу үшін біріктіріледі.
Компьютерлердің ресурстары ақпараттық және техникалық болып ... ... ... және ... ал ... – принтерлер, модемдер, сканерлер, график салғыштар кіреді.
Ақпаратты ... ... CD-ROM, ZIP, DVD ... ... ... Олар ... және деректер бар қапшықтар ретінде
қаралады. Оларға қосылу логикалық дискіге жасалғандай ... ... ... ғана қол ... ... ... жергілікті
деп аталады. Желінің басқа компьютерлерінде де ашық ... ... ... ... деп ... Жергілікті және ортақ ресурстар
түсініктері шартты. Бұл – ... ... ... ... болады және
керсінше, ортақ ресурсқа жергілікті мәртебесін беруге болады (яғни керсінше
пайдаланушыларға жолды жауып тастау) деген сөз.
Ортақ ... ... ... сервер деп аталады. Сервердегі
ақпаратқа жол ... және осы ... ... ... ... ... станциялары деп аталады.
Есептеу желілері желілік операциялық жүйелер басқаруы мен ... ... ... ... ... Novell NetWare, Windows ... Warp UNIX ... Windows 95, 98 операциялық жүйелерінде құрамдас
желілік құралдар бар.
Желілік ОЖ ... ... бір ... ... ... желінің бір компьютерінен басқасында орналасқан
деректерді өңдеуге, ал ... ... ... ... жадында
орналасқан программаны қосуға мүмкіндік береді.
Компьютерлік желілерді қолдану мыналарды жүзеге асыруға мүмкіндік
береді:
❖ Ақпаратты өңдеу ... ... бір ... тәуелсіздігі;
❖ Желінің бір Дербес компьютерде(ДК) сақталу есебінен бір ақпаратты
қосарлау мүмкіндігінің ... ... ... ... жоғарлауы;
❖ Ақпаратты рұқсат етілмеген енуден қорғауды жақсарту;
❖ Ұйымның бөлімшелер мен қызметкерлер арасында жылдам, қағазсыз ... ... ... ... ... ... біріктіру (бірліктен бірнеше
жүздіктерге дейін) түрлі ... ... ... ... ... ... адаптер аталатын арнайы құрылғы арқылы жүзеге ... ... ... ... кеңейту столына қондырылады.
Компьютерлерді қосуға болатын көптеген әдістер бар. ... ... ... ... де ... Әр ...... үшін жаңа
маршрут. Желі топологиясы – бұл оның ... ... ... бір – ... қатысты физикалық орналасуы. Желі топологиясы
түрлі желілерді салыстыру және жіктеу әдісін ... ... ... типі бар ... ... және ... ... бар желідегі барлық компьютепрлер орталық
компьютерлермен немесе концентратормен жалғастырылған.
Мұндай желідегі екі ... ... ... ... ... ... ... бар желі көрсетілген.
1-сурет. «Жұлдызша» топологиясы бар желі.
Мұндай жүйе қарапайым және ... ... ... әр компьютерден
концентраторға бағытталады. Концентратор өз ... ... ... ... ... ... негізгі жетістігі мынада:
компьютерлер мен ... ... ... ... істен
шыққанымен, бүкіл желі жұмыс істей береді.
«Жұлдызша» топологиясының кемшілігі оның ... ... егер ... ... онда ол бүкіл желіні түгел ... ... тән бір ...... ... ... ... берілетін біртұтас сақина құрған (міндетті түрде
шеңбер емес) желі тұйықталған. Мұндай сақина бір ... ... ... ақыр ... ... басына барады.
Осындай ерекшеліктер деректер сақинада барлық уақытта бір ... ... ... ... желі ... көрсетілген.
2-сурет. «Сақина» топологиясы бар желі.
«Сақинаның» «Жұлдызшадан» бір ... – оған ... ... ... ... жол ... өйткені желінің бір желі істен
шықса, бүкіл желі тоқтап қалады. «Сақинаның» тағы бір осал жері – ... ... ... ... өтетіндіктен де, ақпаратты бөгде
ұстап қалуына мүмкіндік ... ... бір ... ... ... «шина» деп аталатын
коаксиялды сымді пайдаланады. Барлық желілік компьютерлер ... ... ... ... ... ... «Шина» топологиясы бар желі.
«Шина» топологиясы бар желіде ... екі ... ... жылжиды.
Сым - шинаның екі шетінде арнайы бұқтырмалар (терминаторлар) орнатылған.
«Сақина» жағдайындағыдай, желінің бір ... ... ... ... тоқтатады. «Шина» желісіндегі деректердің қауіпсіздігі «Сақина»
желісіндегідей, оның осал тұсы – ... ... ... әр ... өтеді.
Деректерді беру жылдамдығымен, оның құнына сәйкес өзгешеленетін
деректерді берудің түрлі технологиогиялары ... ... ... ARCNET және IBM token ... технологиясын 1973 жылы бір топ американ зерттеушілері Palo
Alto зерттеу орталығында жасады. Internet ... ... ... ... ... ... ... коаксиалды сым қолданылғанда, Internet желісі
шина сияқты кескінделеді. Егер есулі қос ... ... ... ... ... ARCNET техналогиясы Datapoint Corporation
фирмасы 1968 жылы жасалған. ARCNET ... ... де, ... ... екі ... бойынша («жұлдызша» немесе «шина») құрала
алады.
Tokin Ring «Жұлдызша» топологиясы бойынша «көп пайдаланушы ... ... ... IBM арнайы құрылғысымен (Multi-station ... MAU) ... ... ретінде жұмыс істейді. Бірақ онымен байланысу үшін
әр компьютердің екі сымы бар, біреуі бойынша ол ... ... ...... Tokin Ring – тің IBM желісіндегі деректер маршруты
көрсетілген.
4-сурет. Tokin Ring желісі.
Осылайша, Tokin Ring ... ... ... ... ... ... безендіріледі.
Жергілікті желіде ақпарат жеткізу жылдамдығы 5-тен 100 Мбит/с-қа дейін
жетеді. Жергілікті есептеу желілері ... және ... ... желі – ... компьютерлерді тең құқылы ететін және бірдей
қызмет орындайтын ... ... Олар ... аз ғана – 10-15 -тен ... ... ... ... үшін ... (1-4-суреттер) Сервер
дегеніміз –ресурстары осы сәтте басқа ... де ... ... ... бір ... клиент те бола алады, яғни өзі ... ... ... ... ... ... ортақ
болуы, компьютерді пайдаланушымен, операциялық жүйе (ОЖ) құралдарына
айналдырады. Қажет ... ... ол өзін ... ... ... де
белгілейді. Бірыңғай желілердегі операциялық ... ... ... ... және редакциялануын, ... ... ... мүмкіндік беретін тікелей басқарудың құралдарын
қамтамасыз етеді.
Windows 95 –операциялық жүйесінде компьютерлік желінің ... екі ... ... МS Exchange ... – почталық алмасу программасы, ол хабарлар мен
файлдардың нақты пайдаланушыларға (жұмыс станцияларына) немесе ... ... ... ... ... Shedule+ ... әркімнің өз жұмысының кестесін жобалау және қажет
болған ... ол ... ... ... ... ... бір пікірге келу, келісу құралы ... ... ... ... жұмыстардың жай-жапсарын пысықтау ).
Иерархиялық желілер. Иерархиялық жергілікті желілерде бір ... ... ... (5-сурет.)
5-сурет. Иерархиялық желі.
Иерархиялық желілердегі сервер - бөлектенетін ресурстарды тұрақты
сақтау қоймасы. Сервердің өзі тек ... одан ... ... ... бола ... ... әдетте жоғары өнімді
компьютерлерден, бәлкім, бірнеше ... ... ... ... ... ... жоғары жылдамдықты
желілік картадан (100 Мбит/с және одан да көп) ... ... ... және ... ... ... адам – желінің басқарушысы
белгілейді. Бірлесе ... ... ... үшін ... те
соның мойнында.
Жергілікті иерархиялық желілерде мәліметтерді ... екі ... пен ... ... ... Клиент, жоғарыда айтып өткеніміздей,
жұмысшы станциясы, бұл сөздің мағынасы ... ... ... ... болады. Бірақ сонымен бірге ... ... ... ... ... ... арнаулы компьютерлік программа ... деп ... ... ... ... ... қандай да бір
күрделі немесе арнаулы процедураларды ... үшін ... ... мысалы, файлды санау, жазбаларды іздестіруді жүзеге асыру және
т.б. ... өз ... ... түскен сұрауды өңдеп, оны орындайды да,
қорытындысын клиентке қайта жбереді. Әдетте, сервер жалпы ... ... ... ... және ... клиентке жолдауға
жауап береді. Мәліметтерді алған клиент оларды өңдеп, өңдеудің нәтижесін
пайдаланушыға ыңғайлы түрде ұсынады. Кейде ... ... ... ... ... ... басқаратын программалық қамтамасыз
ету екі бөліктен ... ... ... ... ... ... ... станциясындағы программалық қамтамасыз ету;
Жұмыс станциясындағы программалық қамтамасыз ету, жұмыс станциясында ... ... ... жұмыс істейтін программалар жиынтығынан
тұрады. Әлбетте әр түрлі жұмыс станцияларында бір ... ... ... ... ... ... иерархиялық желілерде желілік операциялық жүйе ретінде ... Орта ... ... қазіргі уақытта Windows NT желілік
операциялық жүйесі қойылады. Мұндайда ... Windows NT Server ... оның ... ... ал жұмысшы станцияларында Windows NT
Workstation клиенттік бөлігі орнатылады немесе ... ... Windows 95 ... ... иерархиялық желілерде пайдалану жолдарына ... ... ... ... ... ... ... сервер – бірлесіп өңдейтін файлдар, бірлесіп пайдаланатын
программалар сақталатын және ... ... ... қолы ... ... ... Деректер базасының сервері – деректер базасы файлдарын сақтау, ... және ... ... келіп түскен сұраныс бойынша ақпараттар
беру ... ... ... Басып шығару сервері – басып ... ... ... ... ... ... ... компьютер, ол басылым сұранысына қызмет
етеді, олардың орындалу кезегін ұйымдастырады;
• Почта сервері – жергілікті желілер, бойынша да, ішкі ... ... ... және ... ақпараттар сақтаулы компьютер. Оны пайдаланушы
адам өзіне ыңғайлы кез келген уақытта өз атына ... ... ... ... ... желілер
Егер басқа мекемеден мәліметтер алу (беру) жұмыстары жиі кездесетін
болса, онда модем сатып алып, компьютерлердің ... ... ... амалын қарастырған жөн.
Сонымен, компьютерді ауқымды желімен байланыстыру үшін ... ... оны кез ... бір ... жалғау жеткілікті, бірақ оны қалай
пайдаланамыз?
6-сурет. Жалпы желі топологиясы.
Дүние жүзінде көптеген ... ... ... бар, ... ... ең ... ... Internet, Sprint, Fidonet ... ... тек өз ... ... ... ... ... бүкіл дүние
жүзін қамтиды. Бірақ барлық желілер бір-бірімен байланысқан, сол себепті,
мысалы, Glasnet желісіндегі біреудің адресін білсеңіз, оған ... ... ... бере аласыз.
Ауқымды желі топологиясын қарайтын болсақ, ол күрделі граф тәрізді
деуге болады, ал оның түйіндерінде ... ... ... ... ... ... ... арнайы пайдаланылатын компьютерлер болуы
тиіс. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... құрамында да бірнеше модем болады.
Әрбір адам да өз компьютерін жалпы желіге ... ... ... ... ... керек
Ауқымды желіге қосылу үшін алдымен қажеттісін таңдап алып, сол ... ... ... ... ... керек. Желіні таңдау
тәсілі әртүрлі жолдармен жүргізіледі.
Ауқымды желілер ақылы және ... ... ... ... желі ... жылдам жеткізіп, жоғары деңгейде қызмет көрсетеді.
Ал ... ... ... ... ... жұмыс жасайды. Біз осы
екеуінен өзімізге керектісін таңдап алуға тиіспіз. Бірақ ақылы желілер ... ... ... төлей алмайтын жағдайда Fidonet тегін желісіне қосылған жөн. Ол
үшін модем ... кез ... ... ... ... тақтаға
(BBS) телефон соғып, сол жүйенің операторымен хабарласу керек. Желіге
қосылу ережелері де ВВS ... ... ... файл ... тұрады. Жүйе операторы сізді Fidonet ауқымды ... ... ... ... ... бір ... ... мүмкін.
Көптеген компьютер мен программалық жабдықтар сататын фирмалардың
жарнамалары жиі ... ... ... жарнамаларынан хабарландыру
шығаратын электрондық тақта телефонын тауып алып, модем арқылы ... ... және ... ... ... желі мен ... ... кіріктіретін программалық
жабдықтары бар. Мұндай ... ... бір ... телефон
бағдарлауыш (бірнеше модемі бар) арқылы ауқымды желіге қосылады. Осындай
желінің кез ... ... ... ... ... ... бөлек телефонға жалғаудың да қажет емес екені осыдан көрініп тұр.
2. Желіге қосылған компьютерлермен байланыс жасау мүмкіндіктері
Windows 95/98 ... ... ... ... ... ... байланыс жасау мүмкіндігін береді. Хабарламалар жазуға,
оларды бумаларға сақтауға және Internet ... ... ... ... ... почта программалары арқылы ... ... ... ... Exchange программасы көмегімен электрондық почтамен жұмыс
істеу
Электрондық хабарламалар құру және жөнелту
Мicrosoft Exchange ... ... ... үшін, компьютер
модем немесе телефон арнасы арқылы ... ... ... болу керек. Электрондық хабарламаны құра отырып, Мicrosoft
Exchange арқылы оны ... ... ... ... Егер ... ... ... болса, онда Мicrosoft Mail Office Vision немесе CC.Mail
программалық ... ... ... ... ... ... оны жөнелту үшін, жіберетін адамның
электрондық адресін білу қажет. Оны ... ... ... ... ... Адресті дұрыс жазғаннан кейін ғана ... ... ... ... ... ... ... болады.
Электрондық хабрлама құру
Электрондық почта арқылы өз адресіңізге хабарлама құру және жөнелту
үшін:
Жұмыс үстеліндегі Құрамындағылар (Входящие) ... ... екі ... ... Exchange программасы іске ... ... ... ашылады
1. Саймандар тақтасындағы Хабарлама құру (Создать сообщение) батырмасында
тышқанды шертіңіз. Жаңа хабарлама (Новое ... ... ... Жаңа ... ... ... ... өрісінде өзіңіздің желілік
атауды теріп жазуға да болады.
3. Терезенің төменгі жағында жұмыс алабына ... ... ... ... Exchange көмегімен құрылған хабарламаны Internet желісі
немесе басқа кез ... ... ... арқылы жөнелтуге болады. Бұл
жаттығуда хабарламаны Мicrosoft Mail ... ... ... Жаңа хабарлама (Новое сообщение) терезесінде саймандар тақтасындағы
Жөнелту (Отправить) ... ... ... ... ... адрестік кітаптан Қабылдап алушылар (Получатель)
аттарын іздей бастайды. Егер адрес табылмаса, хабарлама Шығатындар
(Исходяшие) бумасына ... ... жолы ... почта
қызметімен байланыс жасау кезінде хабарлама жөнелтіледі. Егер қабылдап
алушының адресі адрестік ... ... ... ... ... сұхбат терезесі ашылады. Осы ... ... ... ... жаңа адресті теріп жазуға болады.
2. Қабылдап алушының адресі анықталған соң, осы ... ... ... ... командасын орындаңыз. Егер ... ... да ... ... ... болса, осы
менюдегі Мicrosoft Mail қатарын ... ... ... ... Exchange ... ... ... тұтынушылардың
адрестері мен аттарын сақтау мүмкіндігін ... ... ... ... электрондық хабарлама жіберетін адрестер тізімі тұрады. Бір
хабарламаны ... ... ... ... ... ... ... ерекшелеу жеткілікті.
Егер компьютер корпоративті немесе ... ... ... ... кітаппен қатынас жасауға болады. ... ... ... оны қолданатын барлық тұтынушылардың адрестері
жазылған жүйелік администратор құрылған ортақ адрестік ... ... ... кітабында жаңа адрес қосу, өшіру әрекеттерін тек желі администраторы
кітабыңызды (личная ... ... құра ... бұл ... ... жаңа ... қосу ... өшіру, ортақ адрес кітабынан көшіру
әрекетін орындай аласыз.
Адрестік кітаптың көмегімен ... ... ... атын ... ... Жаңа ... Мicrosoft Exchange (Новое сообщение- Мicrosoft
Exchange) ... ... ... өрісінде хабарлама жібергіңіз
келетін тұтынушы атынан алғашқы әріптерін теріп жазыңыз да, ... ... ... ... ... ... тышқанды
шертіңіз. Осы кезде Аттарды тексеру сұхбат терезесі ашылады. Бұл
сұхбат ... ... Exchange ... ... ... алушының аты табылмаған кезде ашылады.
2. Көрсетілген адресті басқаға ауыстыру ... ... ... ... ... ... атты ... алып, ОК батырмасында
тышқанды шертіңіз. Егер тізімде бірде бір ат жоқ болса, Басқа аттар
(Другие имена) батырмасына тышқанды ... Егер ... ... атын ... ... ... ... терезесінде Жаңа адрес
құру (Создать новый адрес) ... іске ... жаңа атты және ... ... жазыңыз.
3. Жаңа хабарлама - Мicrosoft Exchange терезесін жабыңыз.
4. Жұмысты аяқтау ... ... Жоқ (Нет) ... ... ... ... жергілікті желіге қосылған болса, Мicrosoft Exchange
программасы келіп түскен жаңа хабарламаны үнемі тексеріп отырады. ... ... ... ... он ... ... жүргізіледі, бұл уақыт
аралығында қалауымызша өзгертуге болады. Жаңа ... ... өз ... (вручную) тексере аламыз. Тек электрондық почта қызметі мен жұмыс істеу
кезінде жұмыс осылай ... ... ... ... ... ... жеткізу (Сервис–Доставить почту) ... ... ... ... Mail ... ... ... орындалған соң, Мicrosoft Exchange клиенті келіп түскен хабарлама
бар жоғын ... де, бар ... оны сол ... ... ... оқу
Жаңа хабарламалар Мicrosoft Exchange программасынын компоненті болып
саналады Жеке бумалар (Личные ... ... ... ... оқу
үшін оны ашу керек. Бірнеше хабарламаны Түр (Вид) менюінің ... және ... ... командаларының немесе саймандар
тақтасындағы дәл осылай аталатын батырмалар көмегімен ... ... Exchange ... іске ... ... ... түрде
Құрамындағылар (Входяшие) бумасы ашылады.
Хабарламаны оқу және ... ... ... Exchange ... Құрамындағылар бумасының белгішесінде
тышқанды екі рет шертіңіз.
2. Оң жақ терезедегі оқығыңыз келетін хабарламалардың ... ... рет ... Егер ... принтер қосылған болса, саймандар тақтасындағы
Баспаға шығару (Печать) ... ... ... ... ... қағазға басып шығаруға болады. ... ... ... бумаларға топтауды ұйымдастыру
Хабарламалар көп келіп түскен кезде, ... ... ... ... ... ... келешекте қажет болатын хабарламаларды
тақырыптарына немесе ортақ параметрлеріне қарап топтап қойған ыңғайлы.
Хабарламаларды реттеудің ең оңай жолы – ... ... ... ... ... ... бір ... жазып отырған тиімді.
Оқылмаған хабарламалар (непрочитанные сообшения) жазылған буманың ... ... ... ... ... ... ... бумалар құру үшін:
1. Жеке бумалар (личные папки) белгішесінде тышқанды екі рет шертіңіз.
2. Файл – Бума құру (Файл –Создать папку) ... ... Бума құру ... Жоба деп ... ... Enter ... басыңыз.
4. Жоба бумасын ашыңыз. Файл –Бума құру командасын орындап. Презентация
деп теріп жазыңыз. Дәл осылай, Жоба ... ... ... және ... ... өшіру
Өшірілген хабарламалар Өшірілгендер (Удаленные) бумасында орналасады.
Осы Өшірілгендер бумасын тазартпайынша өзгертілген хабарламалар ... Бұл ... ... хабарламалар қайтадан қалпына келтіруге де
болады. Ал бұл бумадан өшірілген хабарламаларды қайтадан қалпына ... Exchange ... ... ... ... ... бумасы автоматты түрде тазартатындай етіп
тағайындау мүмкіндігі бар. Ол ... ... Exchange ... Жоба ... белгішесін ерекшелеп,
саймандар тақтасындағы Өшіру (Удаление) батырмасында тышқанды
шертіңіз. ... Exchange ... ... (Удаленные)
бумасының белгішесінде тышқанды шертіңіз.
2. Осы терезедегі жаңа ... ... ... ерекшелеп,
саймандар тақтасындағы Өшіру батырмасында тышқанды шертіңіз.
3. WINDOWS 98 ... ... ... қоршаудағы мүмкіндіктері
Мәліметтерді өңдеуге арналған ірі жоғары тиімді жүйелерді құру ... ... ... ... жеке ... және ... ... қызмет ететін әртүрлі байланыс ... бір ... ... біріктірілген бірнеше компьютерлермен
жұмысты қамтамасыз ... ... ... ресурстарды (дисклер, файлдар, принтерлер,
коммуникациялық жабдықтар) ортақ пайдалану ... ... ... ... Желі ... жасауы үшін бір-бірімен сымдар арқылы
байланысқан жұмыс ... ... ... ... тақша) және
желілік программалық жасақ болуы қажет. Желі көмегімен оған қосылған кез
келген ... ... ... ... екі түрі бар: ... және ... ... яғни
дәрежелері бірдей (равноправные). Желіде дәрежелері бірдей түйінді ... ... ... ... ... ... ... қолдана алады,
оларда ақпараттарда және ресурстарда бөлуді бақылап отыратын ортақ сервер
компьютер жоқ.
Сервер-ортақ ... ... ... ... ... Ортақ ресурсты пайдалану үшін, сервер іске қосулы және ортақ
пайдаланылатын ақпарат ашық болу ... ... ... ... ... программалар (мысалы, электрондық почта), факстар және ... ... ... ... көп ... ... атқарады.
Клиент-сервер желі бар ресурстарды максималды қолдану ... ... ... ... ... қарағанда жылдам жұмыс істеумен
және жадының өлшемі көп ... ... ... ... ... Мұндай желідегі барлық ресурстар – ... ... ... CD-ROM дискі жетегі серверге қосылады.
Ресурстармен жұмыс жасау үшін алдымен сервермен байланысу қажет.
Дәрежелері ... ... ... ... үшін жеке ... ... ... жұмыс станциялары басқалары үшін сервердің
қызметін атқара береді. Мысалы, бір компьютерге принтер, басқасына ... ... ... ... ... Егер ... желі Windows 98
операциялық жүйесінде жұмыс жасаса және перийфериялық ... ... ... ... онда желідегі әрбір пайдаланушы адам осы ресурстардың
барлығын пайдалана ... ... егер ... ... ... ... ... желі арқылы баспаға шығара аламыз. Бірдей дәрежелі түйінді
желіні құру өте жеңіл және ... ... ... ... бұл ... де ... ... бар және бір-бірімен
байланысты қолдануға болады.
Windows 98 құрамында жергілікті (локальный) және кең ... ... ... ... ... ... ... бар.
3.1. Windows операциялық жүйесінің желілік компоненттері
Windows 98 ... ... ... ... ... тұрады:
1. Адаптер - желілік архитектураның ең төменгі деңгейі. Ол желілік сым мен
Windows операциялық ... ... ... ... ...... ортақ ресурстарға (принтерге, бумаларға) қосылуын
қамтамасыз етеді және анық бір желілік операциялық жүйемен жұмыс ... ... Егер ... Windows 98 ... жүйесімен жұмыс
жасайтын компьютерлер қосылған
болса, онда Client For Microsoft Nerworks (MSN) ... ... Егер ... NetWare ... ... ... NetWare Networks программасын
қолдану қажет. Ал Windows тобындағы ... ... ... ... сервері қосылса онда программалық жабдықтың екеуінде орнату керек.
3. ... ... ... ...... желіге қосуға арналған
арнайы құрылғы (устройства, обеспечивающее физическое подключение
компьютера к ... ... ... – желідегі компьютермен қатынас жасауға арналған
арнайы тіл. Желідегі компьютерді іздеу тәсілдерін және ... ... ... Өте кең таралған IPX/SPX, TCP/IP және Net ... ... ... Windows 98 осы ... ... ... ... внутреннюю поддержку для всех этих протоколов).
5. Опрерациялық жүйе қызметі ... ОС) ... ... ... ... ұйымдастырады және компьютерге орнатылған
қатты дисклер мен ... ... ... ... ... ... етеді. Сонымен бірге, ол желілік администраторға
жұмыс станциясындағы ... және ... ... ... ... қосу ... ... жөнінде компьютер толық мағлұмат ... Желі ... ... терезесінде оның параметрлерін енгізу қажет:
1. Желі (Сеть) сұхбат ... ... ... ... ... ... керек.
2. Компьютер астарлы бетіндегі енгізу қатарына желіге ... ... ... ... ... ... атын және сол ... сыйпаттама беру қажет.
Басқа адамдар сіздің компьютерге қосылған ресурсты пайдалана алу үшін,
рұқсат беру ... ... ... ... ... ... ... кейбір бумаларды желідегі барлық компьютерде пайдалана
алатындай, ал кейбір өзіңіз ғана аша ... етіп ... ... барлық адамдар көретіндей, тек өзіңіз ғана өзгерте ... ... бар. Бұл ... де Желі ... ... ... тағайындай
аламыз.
3.2 Желіге қосылу мүмкіндіктері (Вход в сеть)
Жұмыс станциясындағы басқа компьютерлерден ... ... ... ... ... компьютердің атауы болу қажет. Компьютердің атауы 15
символдан ... ... және ... бос орын ... ... атын оған қосылған компьютерлерге байланысатырып беруге болады.
Жұмыс тобы (Рабочая группа) өрісінде бұрын берілген атты ... жаңа ... ... өз ... ... көру ... Бас менюдегі Баптау, Басқару тақталары (Настройка, Панель ... ... ... ... (Панель управления) терезесіндегі Желі (Сеть) ... ... екі рет ... Желі сұқбат терезесі ашылады.
Компьютер астарлы бетіне көшеміз.
3. ... аты» (Имя ... ... ... берілетін
атты теріп жазамыз. Кез келген атты жазуға болады. Мысалы, Студент
1,Сектор 3, Comp 3 ... ... ... ... ... ... компьютер кіретін топқа
берілетін атты жазамыз, мысалы 10-класс 1- топ, ... ... ... ... ... ... жазбауға да
болады.
6. Желі сұқбат терезені жабу үшін ОК ... ... ... ... ... ... ... және регистрация нөмірі
қолданылады. Жүйеге кіру тәсілі Желі (Сеть) сұқбат ... ... ... бетіне көшіп, «Желіде жұмыс істеу тәсілдері»
(Способ входа сеть) тізімінде тышқанды ... ... ... жұмыс жасау
тәсілінің тізімі ашылады:
Microsoft желілерінде арналған клиент (Клиент для сетей Microsoft).
Бұл ... ... ... бірдей дәрежелі түйінді Windows желісіне
қосыла аламыз.
NetWare желілеріне арналған клиент (Клиент для ... ... ... Novell ... ... үшін ... Windows- қосылу (Обычный вход в Windows). Осы параметр
таңдалған ... ... ... ... ... қате жөнінде ешқандай
хабарлама шықпайды.
3.3 Компьютерлік желіге қосылған ресурстарды анықтау
(Просмотр ... в ... ... ... желіге қосылған болса, жұмыс үстелінде Желілік қоршау
(Сетевое окружение) шарт белгісі көрініп ... ... ... ... ... ... ... қосылған ресурстарды анықтау мүмкіндігін
береді:
1. Желілік қоршау ... ... шарт ... ... екі ... Осы ... желіге қосылған компьютерлер мен серверлер шарт
белгісі көрініп тұратын. ... ... ... ... ... ... желі (Вся сеть) шарт белгісінде тышқанды екі рет шертіңіз. Егер
сіздің компьютер ... ... ... онда қате ... ... ... ... жасағыңыз келетін компьютердің, мысалы Alma шарт
белгісінде ... екі рет ... ... ... ... ... жұмыс жасай алатын осы компьютерде
сақтаулы тұрған ақпаратар тізімін көре ... ... ... ... Конфигурация астарлы беті.
5. Оқығыңыз келетін буманың шарт белгісінде тышқанды екі рет ... ... ... ... ... көрінеді.
6. Осы әрекеттерді қайталай отырып, желіге ... ... ... ақпараттарды оқи аламыз. Ашылған терезедегі құжаттың ... шарт ... ... ... ... ... ұстаулы күйінде
жылжытып көріңіз. Осы кезде бұл ... ... ... ... ... ... Егер бұл ... жұмыс жасауға рұқсат жоқ
болса, экранға ол ... ... ... ... тұрған терезелерді жабыңыз.
2-сурет. Желілік сұқбат терезесінің Компьютер астарлы беті.
3-сурет. Жұмыс үстеліндегі Желілік қоршау шарт ... ... ... ... ... ... ... сол
компьютердің шарт белгісінде тышқанды екі рет шерту ... ... ... ... (Мой компьютер) немесе Сілтеуіш (Проводник) ... ... ... ... ... ... қарай кез келген
ақпаратты компьютеріңізге көшіруге немесе оқуға болады.
4-сурет. Желілік ... ... ... ... ... ... жағдайын жасау
(Предоставление в совместное использование ресурсов)
Бірдей дәрежелі Windows 98 желісіне қосылған компьютерлерде дискілдерді,
жеке ... ... ... ... пайдалану жағдайын
жасауға болады. Сіздің ... ... ... ... ... ... компьютерде отырып жұмыс жасауға мүмкіндік алу үшін:
1. Бас менюдегі Баптау – Басқару тақталары (Настройка – Панель ... ... Желі ... шарт ... ... екі рет шертіңіз. Желі сұқбат
терезесі ашылады, Конфигурация астарлы бетіне көшіңіз ... ... ... ... ... ... файлдар
және принтерлермен жұмыс істеу қызметі (Служба ... к ... ... ... ... ... жоқ ... Қосу (Добавить)
батырмасына тышқанды шертіңіз. Қызмет (Служба) қатарына тышқанды екі рет
шертіңізде, Microsoft желісіндегі ... және ... ... ... ... ... к ... и принтерам сетей Microsoft) қатарын
белгілеп, Ок батырмасын ... ... өзі ... ... ... ... Windows 98 ... дискісін салыңыз да ОК
батырмасын шертіңіз.
ә) Ия (Да) батырмасында тышқанды шертіңіз. Сіз желідегі ... жаңа ... ... ... үшін компьютерлерді өшіріп,
қайтадан іске қосу қажет.
б) Басқару тақталары (Панель управление) терезесінде Желі (Сеть) шарт
белгісінде тышқанды екі рет ... ... ... Файлдар және принтерлермен жұмыс істеу мүмкіндігі
(Доступ к ... и ... ... ... шертіңіз. Файлдар
және принтерлермен жұмыс істеу ... ... ... к ... и принтерам) сұқбат терезесі пайда болады 5-сурет).
Егер сіздің компьютердегі файлдармен желіге ... ... ... адам ... жасай алатындай жағдай жасағыңыз келсе,
«Бұл ... ... ... жасауға болады» (Файл этого компьютера
можно сделать ... ... ... белгісін көрсетіп қойыңыз. Ал
принтерді ортақ пайдалану үшін, «Бұл ... ... ... ... ... (Принтеры этого компьютера можно сделать общими) ... ... ОК ... ... соң, ... терезесі жабылады да, Желі (Сеть)
сұқбат терезесіне ораламыз.
2. Желі ... ... ... ... болса, басқа параметрлерді
өзгертуге болады. Одан кейін ОК ... ... ... ... ... ... мен принтерлерді ортақ пайдалану мүмкіндігін ұйымдастыру
терезесі
3.5 . Ортақ пайдаланатын файлдар мен принтерлермен жұмыс істеуді басқару
(Управление ... к ... ... ... и ... компьютердегі файлдар және принтер мен ... ... ... ... берілгеннен кейін, оның қандай балатынын анықтау керек.
Яғни, осы ... ... екі ... ... ... ... – ресурстар деңгейінде (на уровне ресурсов), ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл жағдайда
бумалар және файлдар оқуға рұқсат ете отырып, оны ... ... ... ... тағайындауға болады.
Екінші тәсіл – рұқсатты пайдаланушы адамдар деңгейінде басқару
(управление ... на ... ... ... ... ... бұл ... қолдана аламыз. Сервер белгіленген желілерде ғана
қолданылады. Бұл кезде сіздің компьютеріңіздегі ... ... ... компьютерлер анықталады да, оларға әртүрлі рұқсат ету ... ... ... ... ... ... ... топтың
немесе жеке компьютерлер тізімі алдын-ала анықталып бекітіледі және оның
серверді техникалық жағынан қамтамасыз етуге ... желі ... ... ... ... деңгейінде берілген рұқсатты басқару
(Управление доступом на уровне ресурсов)
Ресурстар деңгейінде берілетін рұқсаттың үш деңгейі бар: тек ... ... ... ... для ... толық рұқсат (полной доступ),
рұқсатқа тыйым салу ... ... Тек ... ... ... ... файлдар сәйкес пароль арқылы оқуға мүмкіндік береді.
Мұндай рұқсатты тағайындау үшін:
1. ... ... ... ... ... Желі ... ... ашамыз.
2. Рұқсатты басқару (Управление доступом) бетіне көшеміз (6-сурет).
3. “Ресурстар деңгейінде” (На уровне ресурсов) ауыстырғышын қосамыз, ... ... ... ... ... жасауға рұқсат беру, пароль
тағайындау арқылы басқарылады (тогда доступ будет контролироваться
поролями, для ... ... и для ... ... ... ... ОК ... тышқанды шертіңіз. Жаңа параметрлер күшіне ену ... ... ... ... ... жүктеу жөнінде сұрау шыққан
кезде Ия (Да) деп жауап беру ... ... ... ... ... ... жабыңыз.
Егер компьютеріңіздегі бір бумаға толық, ал қалғандарына оқу үшін
рұқсат еткіңіз келетін болса, онда бір толық, ... оқу үшін екі ... тура ... ... ... білмеген адам сіздің файлыңызды оқи да
алмайды.
6-сурет. Желі сұқбат терезесінің Рұқсатты басқару астарлы беті
3.7. Бумаға рұқсат құқығын анықтау
(Определение права ... к ... ... ... ... ... және ... рұқсат беруді
анықтайтын пароль бекітіп көрейік:
1. Менің компьютерім (Мой ... ... ... ... ашыңыз. Рұқсат құқығын өзгерткіңіз келетін буманы
белгілейміз (мысалы Практика ... ... оң жақ ... ... де, ... ... ... командасын орындаймыз. Менің компьютерім терезесінде Файл-
Рұқсат (Файл-Доступ) ... ... ... ... ... сұқбат терезесінің Рұқсат (Доступ) астарлы бетіне көшеміз
(7 а-сурет).
а)
б)
7-сурет. Буманың қасиеттері (Свойства папки) сұқбат терезесінің ... ... ... ... ... б) ... бекіту.
3. Ортақ ресурс (Общий ресурс) опциясын таңдаңыз.
4. Желілік атау ... имя) ... ... аты автоматты түрде
шықпаса. Практика деп ... ... ... ... ... ... ... байланысты кез келген
мәтіндік комментарий жазуға болады.
6. Парольмен анықталады (Определяется паролем) опциясын ... ... ... ... ... екі енгізу өрісі екпінді болады (7 а-
сурет):
а. Оқу үшін (Для чтения) өрісінде, Альма ... ... ... ... үшін (Для ... ... ... Сен
паролін енгізіңіз.
7. ОК батырмасын шертіңіз. Пернелерді қайталап енгізіп бекіту мүмкіндігін
беретін сұқбат терезе ашылады (7 ... Оқу үшін ... ... ... ... ... рұқсат үшін өрісінде Сен деп теріңіз де, ОК
батырмасын шертіңіз.
Парольдерді ... кез ... адам сол ... ... жасай алады.
Альма паролін білетін адам Практика бумасының мазмұнын оқи алады, ал
Сен ... ... сол ... ... ... алады.
Рұқсат типі анықталған соң, Менің ... және ... ... шарт белгісі өзгереді:
3.8 .Пайдаланушы адамдар деңгейіндегі рұқсатты басқару
(Уаправление доступ на уровне пользователей)
Егер компьютерлер Microsoft Windows ... NetWare ... ... онда ... ... пайдаланушы адамдар деңгейінде
басқару мүмкіндігі бар. Windows 98 ... ... көп ... ... ... ... басқаруға мүмкіндік береді.
Бірдей дәрежелі түйінді желілерде пайдаланушыларды тіркеп отыратын сервер
жоқ болғандықтан, мұндай рұқсат ... ... ... байланыстырылса, онда серверде бумалар мен
дискілерге рұқсат құқығының тоғыз деңгейін анықтауға болады:
Әрбір рұқсат құқығын бір-біріне тәуелсіз ... ... ... ... ... рұқсатты файлдарды оқу және өзгертуге мүмкіндік береді.
Толық рұқсат берілуі бумамен ... ... ... ... Ал, оқу ... (чтения-бумадағы файлдардың тізімін қарау және оқу
құқығымен бірдей болады. ... Windows ИТ ... ... ... сіз ... ... компьютерде отырған адамға өз
компьютеріңіздегі біраз файлдармен жұмыс істеуге мүмкіндік жасағыңыз келді
дейік. Ол үшін ... осы ... ... ... ... ... ... тағайындау қажет. Осыдан кейін ғана тек оқу
немесе толық рұқсат беру параметрлерін тағайындай ... сіз Netware ... ... жасаңыз, Желі (Сеть) сұқбат
терезесінің Конфигурация ... ... Netware ... ... ... ... беру қызметі (Служба доступа к файлам и принтерам сетей
Netware, File and Printer Sharing For NetWare Network) ... ... ... ... ... ... пайдаланушы
адамдар деңгейіндегі рұқсатты басқару параметрін тағайындайсыз:
1. Менің компьютерім (Мой компьютер) терезесінде Басқару тақталары ... шарт ... ... екі рет ... ... ... Баптау (Настроика) командасын орындап, баптау тақталары (Панель
управления) шарт ... ... екі рет ... Желі ... шарт белгісінде тышқанды екі рет шертіңіз.
3. Рұқсатты басқару (Управление доступом) астарлы бетінде ... ... (На ... ... ... таңдаңыз.
4. Пайдаланушылар және серверден ... ... алу ... ... и групп с ... ... ... ... ... ... бергіңіз келетін сервердің атын теріп жазыңыз.
Бұл Netware немесе Windows NT базасындағы сервер болуы мүмкін.
5. ОК ... ... ... соң, осы ... жабылады да, Желі
(Сеть) терезесі ашылады.
6. Желі сұқбат терезесінде Ия (Да) ... ... ... ... қайта жүктеп, өзіңіз берген пайдаланушы аты бойынша Windows
операциялық жүйесін іске ... ... ... ... пайдаланушылар деңгейіндегі
рұқсатты басқару параметрін тағайындадыңыз. Енді ортақ бумадағы файлдарға
рұқсат ету құқығын көрсету қажет. Келесі жаттығуда сіз ... ... ... ... ал ... тек оқу үшін ғана рұқсат ету параметрін
тағайындайсыз. Сондай ақ ... ... ... ... ... ... оқу және жазу ... бересіз.
3.9 .Пайдаланушылардың рұқсат құқығын анықтау
(Определение права доступа пользователей).
Microsoft және NetWare желілері ... ... ... бірдей
тағайындалады:
1. Рұқсат деңгейін тағайындағыңыз келетін буманың шарт белгісінде тышқанның
оң жақ батырмасын шертіп, жанама ... ... ... ... (Буманың аты Тексты болсын).
Қасиеттер: Тексты (Свойства: Тексты) сұқбат терезесі ашылады.
2. Рұқсат (Доступ) астарлы бетінде Ортақ ресурс (Общий ... ... ... атау ... имя) өрісінде Тексты деп теріңіз.
4. Ескертпелер (Заметки, Comments) өрісінде кез келген ... ... Қосу ... Add) ... ... ... Add Users терезесі
ашылады.
6. Пайдаланушылар тізмін қараңызда, Асқаров шарт белгісінде (немесе кез
келген басқа пайдаланушы ... одан ... ... ... (Full Access)
батырмасында тышқанды шертіңіз .
7. Пайдаланушылар тізімін тағы оқып қараңызда Берікова (немесе кез ... ... одан ... Тек оқу үшін (Read Only) ... ... Кез ... жұмыс тобының (мысалы, Marketing шарт белгісінде, одан кейін
(Custom) ... ... ... ОК ... ... шертіңіз. Рұқсат құқығын өзгерту (Изменение
права доступ, Change Access Rights) терезесі ашылады.
10. Арнайы рұқсат құқықтары ... ... ... Custom ... ... Файлдарды оқу (Чтение файлов, Read Files) және ... ... в ... Write to Files) ... ... көрсетіп, ОК
батырмасын шертіңіз.
Енді маркетинг тобындағы адамдар бұрынан бар ... оқып және ... мен жаңа ... құру және ... ... ... ... Қасиеттері: Ағымдағы ... ... ... үш ... ... ... параметрлері
тағайындалған.
3.10 Тұтас дискіні ортақ пайдалану
(Совместное использование ... ... ... ... үшін ... ... орындау қажет:
1. Менің компьютерім (Мой компьютьер) ... ... ... ... ... ... ... белгілеңіз.
2. Файл-Рұқсат (Файл-Доступ) командасын орындаңыз. Дискінің қасиеттері
(Своиства диск) терезесінің Рұқсат ... ... беті ... ... ... ... пайдалану үшін Ортақ ресурс (Общий ресурс, Shared As)
ауыстырғышын қосыңыз. Осыдан кейін, ... ... ... ... ... Ортақ ресурс тобындағы қажетті параметрлерді 1-кестеге сүйене отырып,
тағайындаңыз.
5. ... ... одан ... ОК ... ... .Бумаларды ортақ пайдалану
(Совместное использование папок)
Бумаларды ортақ пайдалану параметрін тағайындау ... ... ... (Мой ... терезесін ашыңыз.
2. Қажет буманың шарт белгісін белгілеңіз.
3. Тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама менюден Рұқсат ... ... ... сұқбат терезесінің Рұқсат астарлы бетінде Ортақ ресурс (Обши
ресурс) ауыстырғышын қосыңыз (7а-сурет).
5. Ортақ ресурс тобынан қажетті параметрді тағайындаңыз. ... ... ... бұл ... ортақ пайдаланылатындығын білдіретін
қолдың суреті бар шарт белгіге айналады.
ӨЗІНДІК ЖҰМЫС
Тапсырмалар:
1. Желілер не үшін қажет және оның қандай ... ... ... ... ... ... ... қоршау терезесін
ашып, қандай компьютердің желіге қосылғанын анықтаңыз.
3. Желілік қоршау (Сетевое окружение) терезесіндегі компьютерлер тізімін
ірі шарт ... ... ... ... өз ... оқыңыз да, қосымша мәліметтер енгізіңіз.
4. Осы желіге қосылған кез келген компьютердегі ... ... ішкі ... ... Осы компьютердегі жұмыс дискісінің
бумаларының құрылымдық схемасын көріңіз және кез келген файлды оқыңыз.
5. Кез ... ... ... өз ... ... құжаттарым (Мой
документы) бумасына көшіріңіз. Көшіруді сәтті орындағаныңызға көз
жеткізіңіз.
6. ... және ... ... ... ... беріңіз.
7. Outlook жүйесінде e-maіl-¬а кіріңіз;
8. ¤зіңіздің электрондық почта адресіңіздің бірнеше үлгісін көрсетіңіз;
9. Хабар ... ... ... режимінде жүзеге асыру операциясын ... ... ... ... электрондық почта адрестерінің иелеріне сәлемдеме
хаттарын жіберіңіз.
Бақылау ... Желі ... ... ... ... ... типтері бар?
3. Windows 98 желілік архитектурасы қандай компоненттерден ... ... ... ... үшін ... кіруге болады?
5. Қандай ресурстарды ортақ пайдалануға болады?
6. Желі ресурстарын қалай анықтауға болады?
7. Ресурстарды ... ... үшін ... ... орындау қажет?
8. Ресурсты пайдалануға берілген рұқсатты басқарудың қандай тәсілдері
бар?
9. Ресурстар деңгейі мен пайдаланушылар ... ... ... бар?
10. Электрондық почта адресін жазу ережелесі қандай?
11.
КОМУ және ... ... ... ... адрестері қандай
таңбалармен ажыратылады?
12. а) maіl-e; б) e\maіl; в) e-maіl; г) e+maіl. ... ... Domaіn ... ... бөлім
Тапсырма №1. Ресурстарды ортақ пайдалану жағдайын жасау
Жұмыстың орындалу тәртібі:
Қатты ... ... ... ... ... компьютерде отырып жұмыс
жасауға мүмкіндік алу үшін:
1. Бас менюдегі Баптау – Басқару тақталары (Настройка – ... ... ... Желі ... шарт ... тышқанды екі рет шертіңіз. Желі ... ... ... ... бетіне көшіңіз.
а) Орнатылған компонентердің тізімінде Microsoft желісіндегі файлдар
және принтерлермен ... ... ... ... ... к ... и
принтерам сетей Microsoft) қатары жоқ болса, Қосу ... ... ... Қызмет (Служба) қатарына тышқанды екі рет
шертіңізде, Microsoft желісіндегі файлдар және принтермен жұмыс ... ... ... к ... и ... сетей Microsoft) қатарын
белгілеп, Ок батырмасын шертіңіз. Компьютер өзі ... ... ... ... Windows 98 ... ... салыңыз да ОК
батырмасын шертіңіз.
ә) Ия (Да) батырмасында тышқанды шертіңіз. Сіз желідегі конфигурацияны
өзгертіңіз, жаңа конфигурациямен ... ... үшін ... өшіріп,
қайтадан іске қосу қажет.
б) Басқару тақталары (Панель управление) ... Желі ... ... ... екі рет шертіңіз.
в) Ашылған терезеде Файлдар және принтерлермен жұмыс істеу мүмкіндігі
(Доступ к ... и ... ... тышқанды шертіңіз. Файлдар
және принтерлермен жұмыс істеу мүмкіндігін ... ... к ... и ... сұқбат терезесі пайда болады.
Компьютердегі файлдарды ортақ жасауға болады (Файл ... ... ... ... ... ... ... көрсетіп қойыңыз. Ал
принтерді ортақ пайдалану үшін, «Бұл компьютерге ... ... ... ... ... ... компьютера можно сделать общими) қанат
белгісін көрсетіңіз.
1. ОК ... ... соң, ... ... ... да, Желі ... ... ораламыз.
2. Желі (Сеть) сұқбат терезесінде қажет болса, басқа параметрлерді
өзгертуге болады. Одан ... ОК ... ... ... ... ... №2. ... пайдаланатын файлдар мен принтерлер мен жұмыс істеуді
басқару
Жұмыстың орындалу тәртібі:
Сіздің ... ... және ... мен ... ... ... ... берілгеннен кейін, оның қандай болатынын анықтау керек.
Яғни, осы рұқсатты басқарудың екі түрлі мүмкіндігі бар.
Бірінші ...... ... (на ... ресурсов), парольді
білетін барлық адамдарға жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бұл ... және ... ... ... ете ... оны ... ... пароль
сұрайтындай параметр тағайындауға болады.
Екінші тәсіл – рұқсатты пайдаланушы адамдар ... ... ... на ... ... Бірдей деңгейлі түйінді
желіде бұл тәсілді қолдана аламыз. ... ... ... ... Бұл ... ... ... ортақ ресурстарға рұқсат
етілген компьютерлер анықталады да, оларға әртүрлі рұқсат ету ... ... ... ... ... ... берілетін топтың
немесе жеке компьютерлер тізімі алдын-ала анықталып ... және ... ... ... ... ... ... желі админстраторы
ғана өзгерте алады.
Тапсырма №3. Ресурстар деңгейінде берілген ... ... ... тәртібі:
Ресурстар деңгейінде берілетін рұқсаттың үш деңгейі бар: тек оқуға
берілетін рұқсат (доступ только для чтения), ... ... ... доступ),
рұқсатқа тыйым салу (запрещение доступа). Тек оқуға берілетін рұқсат,
сіздің компьютердегі ... ... ... ... ... ... ... рұқсатты тағайындау үшін:
1. Басқару тақталары (Панель управления) терезесінде Желі (Сеть) сұқбат
терезесін ашамыз.
2. Рұқсатты ... ... ... ... ... (1.6-сурет).
3. “Ресурстар деңгейінде” (На уровне ресурсов) ауыстырғышын қосамыз, осы
кезде әрбір бумамен, принтермен ... ... ... ... ... ... басқарылады (тогда доступ будет контролироваться
поролями, для каждой папки и для ... ... ... ... ОК ... ... ... Жаңа параметрлер күшіне ену ... ... ... ... ... ... ... сұрау шыққан
кезде Ия(Да) деп жауап беру қажет.
5. Басқару ... ... ... ... ... ... бір ... толық, ал қалғандарына оқу үшін
рұқсат етукіңіз келетін болса, онда бір толық, ... оқу үшін екі ... тура ... Дұрыс парольді білмеген адам сіздің файлыңызды оқи да
алмайды.
Тапсырма №4. «Мой компьютер» ... ... ... және ... рұқсат
беретін парольді бекіту
Жұмыстың орындалу тәртібі:
1. Менің компьютерім (Мой компьютер) немесе Сілтеуіш ... ... ... ... ... ... буманы
белгілейміз (мысалы Практика бумасын).
2. Тышқанның оң жақ батырмасын ... де, ... ... ... ... орындаймыз. Менің компьютерім терезесінде Файл-
Рұқсат (Файл-Доступ) командасын орындауға болады. Ашылған Қасиеттер
(Свойства) сұқбат терезесінің ... ... ... ... ... ... ресурс (Обший ресурс) опциясын таңдаңыз.
4. Желілік атау (Сетовое имя) өрісінде буманың аты ... ... ... деп теріп жазыңыз.
5. Ескертпелер (Заметки) өрісінде буманың мазмұнына байланысты кез келген
мәтіндік комментарий жазуға болады.
6. Парольмен анықталады ... ... ... ... Бұл
опция қосылғаннан кейін, мынадай екі енгізу өрісі екпінді болады.
а. Оқу үшін (Для ... ... ... ... ... ... ... үшін (Для полного доступа) өрісінде Сен
паролін енгізіңіз.
7. ОК батырмасын шертіңіз. Пернелерді қайталап енгізіп бекіту мүмкіндігін
беретін ... ... ... (1.7 ... Оқу үшін ... қайтадан Алма деп:
в) Толық рұқсат үшін өрісінде Сен деп теріңіз де, ОК ... ... кез ... адам сол ... ... жасай алады.
Альма паролін білетін адам Практика бумасының мазмұнын оқи алады, ал
Сен поролін енгізіп, сол бумадағы файлдарды өңдей алады.
Рұқсат типі ... соң, ... ... және ... ... шарт ... ... №5 Пайдаланушы адамдар деңгейіндегі рұқсатты басқару
Жұмыстың орындалу тәртібі:
Егер компьютерлер Microsoft Windows немесе NetWare ... ... онда ... құқықтарын пайдаланушы адамдар ... ... бар. Windows 98 ... ... көп ... ... ... рұқсатты басқаруға мүмкіндік береді.
Бірдей дәрежелі түйінді желілерде ... ... ... сервер
жоқ болғандықтан, мұндай рұқсат берілмейді.
1. Менің компьютерім (Мой компьютер) терезесінде Басқару ... ... шарт ... ... екі рет ... ... ... Баптау (Настроика) командасын орындап, баптау тақталары
(Панель управления) шарт белгісінде тышқанды екі рет шертіңіз.
2. Желі ... шарт ... ... екі рет шертіңіз.
3. Рұқсатты басқару (Управление доступом) астарлы бетінде ... ... (На ... ... опциясын таңдаңыз.
4. Пайдаланушылар және серверден топтар тізімін алу (Взять список
пользователей и ... с ... ... ... ... ... құқығын бергіңіз келетін сервердің атын теріп
жазыңыз. Бұл Netware немесе Windows NT ... ... ... ОК ... ... ... соң, осы ... жабылады да, Желі
(Сеть) терезесі ашылады.
6. Желі сұқбат терезесінде Ия (Да) батырмасында ... ... ... қайта жүктеп, өзіңіз берген пайдаланушы аты ... ... ... іске ... өзіңіздің компьютердегі ресурстарға пайдаланушылар деңгейіндегі
рұқсатты басқару параметрін тағайындадыңыз. Енді ортақ бумадағы файлдарға
рұқсат ету ... ... ... Келесі жаттығуда сіз ... ... ... ... ал ... тек оқу үшін ғана ... ету ... Сондай ақ желімен жұмыс істеп отырған ... ... оқу және жазу ... бересіз.
Тапсырма №6. Пайдаланушылардың рұқсат құқығын анықтау
Жұмыстың ... ... және NetWare ... үшін, рұқсат деңгейлері бірдей
тағайындалады:
1. Рұқсат ... ... ... ... шарт ... оң жақ ... шертіп, жанама менюден Рұқсат (Доступ)
командасын орындаңыз (Буманың аты Тексты болсын).
Қасиеттер: Тексты ... ... ... ... ашылады.
2. Рұқсат (Доступ) астарлы бетінде Ортақ ресурс (Обший ресурс) опциясын
таңдаңыз.
3. Желілік атау (Свойства имя) өрісінде Тексты деп теріңіз.
4. ... ... ... өрісінде кез келген мәтінді енгізуге
болады.
5. Қосу (Добавит, Add) ... ... ... Add ... ... ... тізмін қараңызда, Асқаров шарт белгісінде (немесе кез
келген басқа пайдаланушы атында), одан кейін ... ... ... батырмасында тышқанды шертіңіз .
7. Пайдаланушылар тізімін тағы оқып қараңызда Берікова (немесе кез
келген пайдаланушы атында) одан ... Тек оқу үшін (Read ... ... ... Кез ... ... ... (мысалы, Marketing шарт белгісінде, одан
кейін (Custom) ... ... ... ОК ... тышқанды шертіңіз. Рұқсат құқығын өзгерту (Изменение
права доступ, Change Access Rights) терезесі ашылады.
10. Арнайы рұқсат құқықтары (Специальныие права доступа, Custom ... ... ... оқу ... файлов, Read Files) және
Файлға жазу (Запись в файлы, Write to Files) ... ... ОК ... ... маркетинг тобындағы адамдар бұрынан бар файлдарды оқып және өңдей
алған мен жаңа ... құру және ... ... ... ... ... ... (Своиства: Текущие) терезесінде
пайдаланушылардың үш ... ... ... ... №7. ... ... ... пайдалану
Жұмыстың орындалу тәртібі:
Дискіні ортақ пайдалану үшін мынандай әрекеттерді орындау қажет:
1. Менің компьютерім (Мой компьютер) терезесін ашыңыз. Ортақ ... ... ... дискіні белгілеңіз.
2. Файл-Рұқсат (Файл-Доступ) командасын орындаңыз. Дискінің қасиеттері
(Своиства ... ... ... ... ... беті ашылады
(1.7 а-сурет).
3. Дискіні ортақ пайдалану үшін Ортақ ресурс (Обши ресурс, Shared As)
ауыстырғышын ... ... ... ... ресурс тобындағы
параметрлерді тағайындауға болады.
4. Ортақ ресурс тобындағы қажетті параметрлерді ... ... ... ... (Переменить), одан кейін ОК батырмасын шертіңіз.
Тапсырма №8. ... ... ... орындалу тәртібі:
Бумаларды ортақ пайдалану параметрін тағайындау үшін:
1. Менің компьютерім (Мой компьютер) терезесін ... ... ... шарт ... ... Тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама менюден Рұқсат (Доступ)
командасын орындаңыз.
4. Ашылған сұқбат терезесінің ... ... ... Ортақ ресурс
(Общий ресурс) ауыстырғышын қосыңыз (1.7а-сурет).
5. Ортақ ресурс тобынан қажетті параметрді тағайындаңыз. ... ... ... бұл ... ... пайдаланылатындығын білдіретін
қолдың суреті бар шарт белгіге айналады.
Тапсырма №9.
Тақырыбы : ... өз ... ... ... ... ... Бас менюдегі Баптау, Басқару тақталары (Настройка, Панель управления)
командасын орындаймыз.
2. Басқару тақталары (Панель управления) терезесіндегі Желі (Сеть) шарт
белгісінде ... екі рет ... Желі ... ... ... ... бетіне көшеміз.
3. «Компьютердің аты» (Имя компьютера) өрісінде компьютерге берілетін
атты ... ... Кез ... атты ... ... ... ... 3, Comp. 3 т с.с.
4. «Жұмыс тобы» (Рабочая ... ... ... ... ... атты ... мысалы 10-класс 1- топ, т.с.с.
5. «Компьютерге сипаттама» (Описание компьютьера) ешнәрсе жазбауға да
болады.
6. Желі сұқбат терезені жабу үшін ОК ... ... ... : Желі ... ... терезелерімен жұмыс.
Жұмыстың орындалу тәртібі:
1. ... ... ... ... «Желіде жұмыс істеу тәсілдері»
(Способ входа сеть) тізімінде тышқанды шерту ... ... ... ... ... ашылады:
2. Microsoft желілерінде арналған клиент (Клиент для сетей Microsoft).
Бұл параметрді ... ... ... ... ... ... қосыла аламыз.
3. NetWare желілеріне арналған клиент (Клиент для сетей NetWare). ... Novell ... ... үшін қолданылады.
4. Әдеттегідей Windows- қосылу (Обычный вход в Windows). Осы ... ... ... қосылу әрекеті орындалмаса, қате жөнінде ешқандай
хабарлама шықпайды.
Тапсырма ... ... ... ... ... анықтау
Жұмыстың орындалу тәртібі:
1. Желілік қоршау (Сетевое окружение) шарт белгісінде тышқанды екі рет
шертіңіз. Осы ... ... ... ... мен серверлер шарт
белгісі көрініп тұратын. Желілік қоршау ... ... ... ... желі (Вся ... шарт белгісінде тышқанды екі рет шертіңіз. Егер
сіздің компьютер желіге қосылмаған болса, онда қате жөнінде ... ... ... ... ... компьютердің, мысалы Oleg шарт
белгісінде тышқанды екі рет шертіңіз. Келесі ашылған терезеден ... ... ... осы компьютерде сақтаулы тұрған ақпаратар тізімін көре
аласыз.
4. Оқығыңыз ... ... шарт ... ... екі рет ... ... ... буманың мазмұны көрінеді.
5. Осы ... ... ... желіге қосулы тұрған әрбір
компьютердегі ақпараттарды оқи аламыз. Ашылған ... ... ... шарт ... ... ... ... тышқанды ұстаулы күйінде
жылжытып көріңіз. Осы кезде бұл ... ... ... ... компьютеріңізге көшіріледі. Егер бұл ... ... ... жоқ ... экранға ол жөнінде хабарлама шығады.
6. Барлық ашулы тұрған терезелерді жабыңыз.
Тапсырма №12.
Тақырыбы :Электрондық почта
Жұмыстың орындалу тәртібі:
1. ... ... ... ИМЯ ... ... болады.
Мұндағы ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – тұтынушы есімі, ал Domaіn (домен) ... ... ... ... орналасуын көрсететін және
бірнеше өрістерден құралған облыс. Яғни ИМЯ ДОМЕНА бөлігінде ... ... ... ... ... ... түйіні, тұтынушының
компьютерінің аталуы беріледі және мәліметтер нүктелермен ажыратылған.
2. root@gymnasіum1.novsu.ru, nvrad@jnlіne.scі.kz.Электрондық ... ... ... ... ... ... болады.
3. E-maіl - ға кіру. Жұмысшы ... оның ... ... екі рет ... ... асады. Ал егер электрондық почта ... ... ... ... ... онда ПУСК+Программы+Іnternet
Explorer+Outlook Express
4. Электрондық почта арқылы хабарлама келесі келесі пункттарды ... ... ... ... ... ... ... тәртібі:
1. Инструменттер панеліндегі Создать ... ... ... ... терезені пайдаланамыз.
| ... ... |Вид ... ... ... |Сообшение |
| ... | ... | | ... | | ... | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | |
2. КОМУ ... КОПИЯ өрістеріне үтірлермен немесе нүктелі-үтірлермен
ажыратылған барлық алушылардың электрондық почта адрестерін енгізу
керек.
3. ТЕМА өрісінде хабарлама тақырыбын ... ... ... ... ... ... ... Электрондық почта жұмысы ... ... ... қоса ... мерзімі, уақыты және т.с.с. керекті мәліметтер тіркеліп
қалады.
6. Адресатқа хат ОТПРАВИТЬ батырмасын ... ... ... ... : ... суреттер, графиктер және
басқаларын енгізу. Хатты алу.
Жұмыстың орындалу ... ... ... ... бар ... ... ... алу. Алынған корреспонденциялар тізімін қарап шығу үшін Outlook-
та немесе жұмысшы столда “Входящие” қапшығында сырт еткізу керек.
3. Адреске ... ... ... ... және ... уақыты мен өлшемі шығады. Қажетті хабар ... екі ... ... оны оқып ... ... Егер ... ... сигнал режимі орындалса,
онда жұмыс істеу барысында хат келсе, дыбыстық сигнал шығады.
Әдістемелік бөлім
Енді осы ... ... ... ... ... және ... желі», «Интернет» тақырыптарына сабақ өткізу жоспарын құрамыз.
Сабақ №______ ... ... ... ... ... ... Компьютерлік желілерді меңгерту және ... ... ... ... ... ой-өрісін кеңейту,
дамыту.
Тәрбиелік: Компьютерлік желілер тақырыбын өте отырып оқушыларды
ұқыптылыққа, тазалыққа, тәрбиелікке баулу.
Сабақтың түрі: Аукцион ... ... ... ... ... түсіндіру, сұрақ–жауап.
Сабақтың көрнекілігі: Аукционға қойылатын бұйымдар, кубиктер, ... ... және ... ... ... желілерді оқушылар үйренуі және білуі қажет.
Оқушының икемділігіне қойылатын талаптар:
Компьютерлік желілерде жұмыс істей алуы ағылшын, физика.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру.
а) Сәлемдесу, оқушыларды ... ... ... ... Үй ... сұрау.
III. Үй тапсырмасын бекіту.
IV. Жаңа сабақ
IV. 1. Желілер түрлерінің көрнекі үлгісі – ... ... ... ... ... ... ... кішігірім, бір үй,
кәсіпорын аумағында жұмыс істейтін желілер жергілікті деп аталады.
Қала, облыс, ел ішінде орналасқан желілер аймақтық деп аталады. ... ... бір ... ... ... тобына қарасты болса, ... деп ... ... ... ... ... тараған желілер ауқымды
деп аталады. Компьютерді желіге олардың ресурстарын бірлесіп пайдалану үшін
және ақпаратпен алмасу үшін біріктіреді.
Компьютердің ... ... және ... ... ... программалар және деректер, ал техникалықтарға – принтерлер,
модемдер, сканерлер, ... ... ... ... ... ZIP, DVD ... ... ресурстарға кіреді.
Орналасқан компьютерінен ғана қол ... ... ... ... ... ... басқа компьютеріне де ашық компьютер ресурстары ... ... деп ... ... орналасқан компьютер сервер деп аталады. Сервердегі
ақпаратқа жол ашатын және осы ресурстар ... ... ... ... ... деп ... ... желілік операциялық жүйелер басқарумен жұмыс істейді.
Негізгі жүйелік ОЖ-ге: Novell NetWare, Windows NT, OS/2 Warp UNIX ... ... ... ... ... ... ... Ақпаратты өңдеу процесінің нақты бір компьютерден тәуелсіздігі;
– Желінің бір ДК - сында сақталу ... бір ... ... ... ... ... сенімділігінің жоғарылуы;
– Ақпаратты рұқсат етілмеген енуден қорғауды жақсарту;
– Ұйымның бөлімшелер және ... мен ... ... ... ... мүмкіндігі.
2. Компьютерді жергілікті желіге ... ... ... кабельдер
көмегімен желілік карта немесе желілік ... ... ... құрылғы
арқылы жүзеге асады. Адаптер компьютердің аналық тақшасындағы кеңейту
слотына қондырылады.
Компьютерді қосуға ... ... ... бар. ... ... ... әдістері де көбеюде. Әр қосылу – деректер үшін жаңа ... ... – бұл оның ... ... ... ... ... физикалық орналасуы. Топологияның үш негізгі типі (
«жұлдызша», «сақина», «шина») ... ... ... бар желідегі барлық компьтерлер орталық
компьютерлермен немесе концентратормен ... ... ... жетістігі мынада: компьютерлер ... ... ... ... ... ... желі істей береді. «Жұлдызша» топологиясының кемшілігі оның
негізгі ... ... егер ... ... онда ол
бүкіл желіні істен шығарады.
2. «Сақина» топологиясына тән бір ...... ... нүктесі
болмайтыны; деректер берілетін біртұтас сақина ... ... ... ... ... уақытта бір ... ... бір ... – оған ... ... компьютер
арасында үзіліссіз жол қажет, өйткені желінің бір жері істен шықса, бүкіл
желі тоқтап қалады.
3. «Шина» топологиясы бір ... ... ... ... ... ... ... пайдаланады. Барлық желілік
компьютерлер «шинаға» тікелей қосылады.
«Шина» топологиясы бар желіде деректер екі бағытта ... ... ... ... екі шетінде арнайы бұқтырмалар (терминаторлар) орнатылған. «Шина»
желісіндегі деректердің қауіпсіздігі «Сақина» ... оның ...... ... ... әр ... ... өтеді.
«Toking Ring» «жұлдызша» топологиясы бойынша «көп пайдаланушы кіруге
болатын станция» ... IBM ... ... (Multi – Station ... MAU) орталық хабар ретінде жұмыс істейді. Бірақ онымен ... ... ... екі кабельі бар, біреуі ... ... ... бойынша – қабылдайды.
Жергілікті есептеу желілері бірыңғай және иерархиялық болып бөлінеді.
Бірыңғай желі – барлық компьютерлері тең ... және ... ... ... ... Олар желіге аз ғана – 10 - 15 тен көп ... ... ... үшін ... Сервер дегеніміз –
ресурстары осы сәтте компьютерден ... ... ... ... бір
мезгілде клиент те бола алады, яғни өзі ресурстар беретін ... ... Windows 95 те ... ... ... ... екі ... бар:
– MS Exchange программасы – пошталық алмасу программасы, ал хабарлар
мен файлдардың нақты ... ... ... ... ... ... ... Shedule+ программасы әркімнің өз жұмысының кестесін жобалау және
қажет болған жағдайда ол жөніне желідегі ... ... ... бір пікірге келу, келісу құралы.
Иерархиялық желілер. Иерархиялық жергілікті желілерде бір немесе
бірнеше ... ... ... ... ... басқаратын
программалық қамтамасыз ету екі бөліктен тұрады:
1. Серверде орнатылатын желілек ОЖ.
2. Жұмыс станциясындағы ... ... ... иерархиялық желілерде пайдалану ... ... ... типтерін бөліп айтуға болады:
1. Файлдық сервер – ... ... ... ... программалар сақталатын және оларға пайдаланушы
адамның қолы жетуін қаматамасыз етуші компьютер;
2. Деректер базаларының сервері ... ... ... сақтау,
өңдеу, басқару және жұмыс станциясынан келіп түскен сұраныс
бойынша ақпараттар беру функциясын ... ... ... ... ...... шығару құрылғысы, қолданушылардың
қолы жетуге қолайлы желілер қосылған ... ол ... ... ... ... ... ... ұйымдастырады;
4. Пошта сервері – жергілікті желілер, бойынша да, ішкі ... ... ... және алынатын ақпараттар сақтаулы компьютер. Оны
пайдаланушы адам өзіне ыңғайлы кез-келген уақытта өз ... ... ... ... ... ... ... таныстыру.
Балар бүгін аукционға тізбедегі бұйымдар сатылатындығын ... ... алу ... сол ... біз оқып ... жаңа ... байланыстыра отырып сипаттау керек.
Кім бірінші қолың көтереді, сол ... ... ... ... ... ... Сатылатын зат – ИІЛГІШ ДИСКЕТ.
Дискеттің негізгі параметрлерін айтыңдар: диаметрі, ... ... ушін екі ғана ... бар – олар 3,5 және 5,25 ... яғни дискеттің диаметрі 89 және 133 мм болады.
2. ... зат – ... ... ... біз не ... ... тышқанның көмегімен объектілердің
қасиеттері өзгертіліп, басқару элементтері әрекетке келтіріледі.
3. Сатылатын зат – ПЕРНЕТАҚТА.
Пернетақтаның құрылғысын ... ... ... ... ... ... Олар ... функционаладық топтарға бөлінген:
алфавиттік – цифрлық пернелер тобы, функционалдық пернелер ... ... ... а) ...... ... Екі ... тақтаға шығып, кубикті айналдырады.
Бетіне түскен сұрақтың нөмірін ... да, сол ... ... ... ... ... қанша турге бөлінеді және оларды атап шық.
Жауап: Ақпараттық ...... ...... ... сканерлер, график
салғыштар.
II. Ортақ ресурстар орналасқан компьютер қалай ... ... ... ... уш типін атаңыз.
Жауап: «Жұлдызша», «Сақина», «Шина».
IV. Жергілікті есептеу желілерін атаңыз.
Жауап: Бірыңғай және ... ... ... бір ... Оған ... ... компьютерлер арасында үзіліссіз жол қажет,
өйткені желінің бір жері ... ... ... желі ... қалады.
VI. ОЖ Windows 95 те ... ... ... ... екі ... бар, осы екі ... ... MS Exchange программасы және Shedule+ программасы.
ә) Осы «Кубик – ... ... ... ... ... ... бір оқушы
тақтаға шығып, кубикті лақтырады. Шыққан санға (1-6 ға дейін) ... ... егер ... ... ғана ... ... суреттің бөлігі
ашылмай жатып тапса, ол оқушы «өте ... ... баға ... Егер ... ... ... сол ... ұтады да, бағасын алады.
VII. Қорытындылау
Сонымен, оқушылар желілер түрлерінің көрнекі ... ол ... ... ... ... ... ресурстары
ақпараттық және техникалыққа бөлінеді. Ақпараттық ресурстарға программалар
және деректер, ал техникалықтарға – принтерлер, ... ... ... кіреді. Ақпаратты сақтау құралдары: CD–ROM, ZIP, DVD ... ... ... ... ... ... ... сервер
деп аталады. Сервердегі ақпаратқа жол ... және осы ... ... ... ... ... станциялары деп аталады.
Компьютерді қосуға болатын көптеген әдістер бар. Компьютердің түрі көбейген
сайын әдістері де көбеюде. Әр қосылу – ... үшін жаңа ... ... – бұл оның ... пішіні немесе компьютерлердің
бір-біріне қатысты физикалық орналасуы. Топологияның үш негізгі типі ... ... Windows 95 те ... ... ... ... пайдаланатын
екі программа бар, олар: MS Exchange программасы және Shedule+ программасы.
VIII. Үйге тапсырма:
§4.1 Компьютерлік желілер (161-167 беттер).
IX. ... ... ... тақырыбы: Ауқымды компьютерлік желі.
Интернет
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: ... ... желі ... туралы жалпы
түсінік беру және жаңа ұғымдар, терминдермен таныстыру
Дамытушылық: Оқушылардың интернет ... ... ... ... ... , ... ... тәрбиелеу.
Тәжірибелік: ... ... ... ... ... ... үйрету.
Оқушылардың біліміне және біліктілігіне қойылатын талаптар:
Оқушылар осы тақырып бойынша жаңа ұғымдарды, сөздерді, терминдерді
меңгерулері қажет .
Оқушылардың икемділігіне қойылатын ... ... ... ... ақпарат іздей
білулері қажет.
Сабақтың түрі: Жарыс сабақ.
Сабақтың әдісі: ... ... ... ... ... және «ойлан тап»
ойындарын ойнату.
Сабақтың көрнекілігі: Плакат,карточка, асық.
Пән аралық байланыс: ... ... ... , ... ... ... ... сұрау: Жарыс сабағы болғандықтан сыныпты
екі топқа бөліп ... Үй ... ... ... кіреді. Бұл тур «кімнің жолы болғыш» деп
аталады. Әр командадан оқушылар кезек –кезек шығып асық
иіреді. Егер «алшы 8», ... 6» , «шік 4», «бүк 2» ұпай ... ... ... үй ... ... сұрақтарға
жауап береді. Сұрақтар біркелкі болады, сонда жолы болғыш
адам көп үпай алады.
Үй тапсырмасының сұрақтары:
Үй тапсырмасын бекіту: Үй тапсырмасынан ... ... ... ... ... сабақты түсіндіру: (мазмұны)
Қазіргі уақытта 20-дан астам ауқымды желілер бар, ... ...... ... – бір – бірімен байланыс каналдары және бірегей ... беру ... ... ... байланысқан компьютерлер мен
компьютерлер желілерінің жиынтығы. Бүгінде осы ақпараттық ... ... ... қосылған.
Интернет 1969 жылы АҚШ-та осы елдің ... ... ... ... ARPANET желісінен пайда болған. ARPANET алғашқыды оқу
орындарын, әскерлер мен ... ... ... желі ... ... алмасуына көмек ретінде, сондай-ақ ядролық шабуыл
кезінде қалай байланыс жасау керектігін зерттеу үшін ... ... ... электронды почтаны және ... ... ... қосылды. Мақсаттары бір ... ... ... ... алмасуына мүмкіндік ашу болатын. ARPANET өсе келе
және басқа желілердің пайда болуы оларды бір-бірімен жалғастыру ... ... ... ... ... ... интернет дүниеге
келді. Желі аралық құрылғылар ... ... үшін ... ... қажет болды.
Ол ереже , басқаша ... - ... деп ... ... - ... ... ал ол болса түрлі программалар
арасында мәліметтер алмасуды реттейді.
Интернетте TCP/IP ... Бұл ... ... ... / Internet Protocol ( беру ... ... ... дегенді білдіреді. IP желідегі адрестерге жауап береді . Ал ... ... ... ... ... Олар 1974 жылы ... ... оптикалық және ... ... ең ... ... ... интернеттің тірек желісін
құрайды. Бұл желіде суперкомпьютерлер жұмыс істейді. Тірек желісіне мысал:
қарамағында ұлттық ... ... ... тек ірі ... ... Олардың байланыс тізбектерінің өткізу қабілеттігі ондаған тіпті,
жүздеген Мбит/с шугінде. ... ... ... мен ... ... қосылады. Кейін жергілікті желілендің компьютерлеріне
жеке пайдаланушылар қосылы ... Егер ... мен жеке ... ... ... ... ... болса оларды провайдерлер деп
атаймыз. ... ... ... ... ... .
Ең танымалылары – электрондық почта (E-mail),WWW мәліметтер базасы , ... ... және ҒТР ... ... ... ... өз хаттамасы бар.
Соңғы жылдары аса ауқымды ақпараттар тасқыны дәл осы WWW (Wold ... ... және ... ... ... ... болуынан
туындаған .WWW ққұжаттары үшін арнайы программалар – ... ... Web ... ... ... Броузердің көмегі арқылы біз WWW
құжаттарының көпшілігіне шыға ... Web ... кез ... ... ол ... басқа Web құжаттың адресі ... ... ... ... ... ... қарағанда мәтіндік
гиперсілтемелер түсі мен асты сызылғанымен , ал графикалық гиперсілтемелер
жақтауымен ерекшеленеді. Тышқан көрсеткішін ... ... ... ... ... Сол гиперсілтемені шерткенде броузер
автоматты түрде сол Web ... ол ... ... ... ... ... Осылай бір құжаттан басқасына өтіп Web кеңістігінде саяхат
жасауға болады. ең танымал кең ... ... – Netscape ... ... - Internet ... Ол Windows 95 операциялық жүйесіне тіркелген.
Бүкіл ... ... әр ... ... ... аты бар, ол ... есім
деп аталады. Интернет обоненттерінің бір-бірімен байланысы ... ... ... бар ... ... ... бөлінеді. Негізінен
домендер екі әріптен тұратын географиялық ... ... - ... - ru және т.б. ... ... ... сол
жағындағы домендер қосымша болып табылады мысалы: home.microsoft.com бұл
жерде home ... тың ... ... ал ол сом – ның ... ... ... ақпаратты қарау үшін Internet Explorer ... ... Оны іске қосу үшін ... Explorer ... орындаймыз. Explorer программасы сіздің
провайдермен интернет ... ... жәй ғана ... Содан соң Internet Explorer терезесі шығады. Терезенің
мазмұнын айландыру тетігі ... ... ... Асты ... ... ... қол ... енеді яғни байланыс (гиперсілтеме) бар .
Таңдалған ақпараттың мазмұнын ... ... ... ... ... ... ... болады. Артқа қайту үшін «назад» батырмасын
пайдаланамыз. ... ... ... ... ... ыңғайлы Мысалы:
ақпаратты орысша іздестіру сервері арқылы ... үшін Internet ... ... ... ... –ді енгіземіз. Сонда Internet
Explorer осы ... ... ... ... ... алаңына тақырып атын
енгізу керек сосын пойсл батырмасын шертеміз. Табылған адрестер келесі ... ... ... ... ... Internet Explorer терезесінің оң
жағында пайда болады. Табылған тақырыптарды қарау барысында ... ... ... оң ... ... ... іздестіруді одан әрі
жалғастыра аласыңдар.
Жаңа сабақты бекіту:
Бүл жерге жарысымыздың ... туры ... Бұл ... деп аталады . бірінші аңдарды ату қажеттігі туады әр ... ... , әр ... ... ...... шығып
таңдаған аңдарды атуға құқы бар. « Үкі – 10 үпай» «Бүркіт – ... «Аю – 30 ... ... сұрағына жауап берген соң , атқан аңның
сұрағына да жауап беру қажет. Жауап болмаған жағдайда қарсыласының
мүмкіндігі бар.
Оқтың ... MS DOS ... ... ... бөліктері.
Жауабы: BIOS, О.ж.ж, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM
2. Интернет деген не?
3. BIOS қызметі .
Жауабы: компьютердің тұрақты есте ... ... ... ... ... ... атқарады.
4. MSDOS операциондық жүйесінің командалары қандай екі топқа бөлінеді.
Жауабы: Резидентті және Транзитті
5. IO.SYS файлының қызметі.
Жауабы: сыртқы құрылғылармен ... ... ... ... ... ішкі ... ата.
Жауабы: RD,DIR,CD,MD,COPY,PRINT,REN,DEL.
7. ARPANET дегеніміз не? Және оның қызметі
8. Тірек желі ... ... ... ... ... ... ата.
Аюдың сұрақтары:
1. Хаттама дегеніміз не және оның қызметі
2. Интернетте жұмыс істейтін қызметтерді ата.
Бүркіттің сұрақтары:
1. Броузер не үшін керек?
2. TCP/IP ... ... және ... ... ... есім ... ... сұрақтары:
1. гиперсілтеме деген не?
2. Интернеттің қысқаша анықтамасы
3. TCP/IP қай жылы жасалған?
4. ... ... ... ... туры ... тап» деп ... Оқушылар бірінші
щрифтограмманы шешеді сонда сұрақтар шығады, соларға жауап беру ... ... шешу ... онда ... ... ... әр ... сызылған әріптер жазылады, тапсырма бергенде әріптерге сәйкес
клеткалар ... ... ... ... ... ... интернет деген не ?
2. броузер деген не?
3. Дискті форматтау командасы Жауабы : ... ... ... ... ... ... деген не?
3. Дисктің көшірмесін алу командасы Жауабы: COPY
Үйге ... ... оқып ... ... ... ... ... көріңдер.
Интернеттен информатикаға байланысты бір-бір рефераттан дискетке көшіріп
алып ... ... ... ... сабақта жеті оқушы 5(бес), екі оқушы
4(төрт) деген баға алды.
Қорытынды.
Дипломдық ... ... ... ... ... түрлері,
желіге қосылатын компьютерлермен байланыс жасау түрлері көрсетілген , WWW
(бүкіл дүние жүзілік өрмек) – тің атқаратын ... және оны ... ... ... ... мағлұматтар берілген.
Windows операциялық жүйесінің желілік қоршаудағы және ... ... оның ... және ... ... ... ... атқаратын қызметі, маңыздылығы және ... ... ... ... ... ... ортақ пайдаланатын файлдарды,
тұтас дискілерді және принтерлермен жұмыс істеуді басқаруды іске ... ... ... бөлімінде білімгерлердің өзіндік ... ... ... Яғни ... тапсырмаларды орындау арқылы
білімгерлер тақырып бойынша алған білімдерін тәжірибеде қолданып ... ... ... ... желілер ,Ауқымды компьютерлік желі.
және Интернет тақырыптарына сабақ өткізу жоспары берілген.
Сондықтан да ... ... ... ... компьютерлермен,
оның ішінде желілермен жұмыс жасау үшін және Интернетке шығу мүмкіндіктерін
оқып үйрену ... ... ... ... көмекші мағлұматтар ала алады.
Әдебиеттер
1. Internet. Всемирная компьютерная сеть. Практическое пособие и
путеводитель.-М.; ... ... ... Д. Web – ... – СПб.: ... 1999.
3. Кролл Эд. Все от INTERNET . Руководство и ... Пер. с ... ... Нанс Бэрри. Компьютерные сети:Пер. с англ.-.:М.Бином1996.
5. Храмцов П. Лабиринты Internet.-М.: Электроинформ, 1996
6. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер” Информатика ” ... для ... ... Под ред. ... –М.: Изд. ... «Академия», 2000.
7. Е. Қ. Балапанов, «Информатикадан 30 сабақ» Алматы 1998.
8. Е. Қ. Балапанов, Б. ... ... 30 ... 1999.С.
9. Н.Ермеков, В.Криворучко, В.Кафтункина. Информатика. (7-9 сынып).
10. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев «Общая информатика».
11. С. Симонович, «Информатика» Базовый курс.
12. ИФМ. №1, №2, 2001 ... Н. ... В. ... В ... ... ... ... 2002.
14. Е.Ы.Бидайбеков, Ш.Біләлов, С.Григорьев. Ақпараттану атаулары.
(ағылшынша-орысша-қазақша атаулар).
15. А.Г.Гейн, Е.В.Линецкий, М.А.Сапир, М.Ф.Шолохович. Информатика. және
"Информатика и образование", "Қазақстан жоғары мектебі", “Информатика
негіздері” ... ... и ... № 3,5,6. 1996
17. Информатика и образование. 1997.
18. Информатика негіздері. №1, 2002.
19. Информатика негіздері. №3, ... ... Works 2.0. ... ... ... ... ... ... ... ... ... станциясы
Жұмыс станциясы ... ... ... станциясы Жұмыс станциясы ... ... ... ... ... ... станциясы
Жұмыс станциясы
Жұмыс станциясы
Сервер
Жұмыс станциясы ... ... ... станциясы
Модем
Телефонная
сеть
Жұмыс станциясы
Жұмыс станциясы ... ... ... Жұмыс станциясы
Жұмыс станциясы
Жұмыс станциясы ... ... ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпарттық технологияларға байланысты мамандықтарда «Мәліметтер қоры» бөлімін меңгеру ерекшеліктері6 бет
Интернет технологиялары пәнінен электронды оқулық жасау81 бет
Кедендік операцияларды жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызу73 бет
Кедендік терминалда жүктердің есебін жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызу71 бет
Корпоративті ақпараттық жүйелер үшін желілік технологиялардың сенімділігін арттыру әдісі 12 бет
Адам капиталы теориясы – білім роліне деген сапалық жаңа тәсілдің бастамасы12 бет
Белдемшені модельдеу4 бет
Жалпы педагогикалық технологияларды оқу- тәрбие үрдісінде ендіру арқылы оқушыларға ұлттық тәрбие беру17 бет
Компьютерде іс жүргізудің ерекшелігі7 бет
Педагогикалық ойындар туралы24 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь