Коммерциялық банктің мәні мен жағдайы

Жоспар

Кіріспе. 3

1. Коммерциялық банктің мәні мен жағдайы. 5
1.1. Коммерциялық банктің мәні. 5
1.2. Коммерциялық банктің басқару құрылымы. 6
1.3. Коммерциялық банктердің қызметі. 10

2. Коммерциялық банктердің басқа да қаржылық қызметтері және «Темірбанк» АҚ қаржылық жағдайын қарастыру. 15
2.1. Коммерциялық банктердің басқа да қаржылық қызметтері. 15
2.2. «Темірбанк» АҚ банкі туралы жалпы мәлімет. 21
2.3. «Темірбанк» АҚ қаржылық жағдайын талдау. 25

Қорытынды. 33

Қолданылған әдебиеттер тізімі. 35
Кіріспе.
Коммерциялық банктер – нарықтық экономикада несие жүйесінің негізгі буыны. Олардың міндеті ақша айналымы мен капитал айналымының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету , өнеркәсіп мекемелерін , мемлекет пен халықты несиелеу, халық шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау болып табылады.
Қазіргі коммерциялық банктер қаржы делдалы ретінде ақша капиталын салааралық және аймақаралық қайта болуға қамтамасыз етіп, маңызды халық шаруашылық қызмет атқарады. Капиталды салалармен жүйелерге бөлу және қайта бөлудің банктік механизмі өндірістің обьективтік қажеттілігіне байланысты шаруашылықты дамытуға және экономикалық құрлымын өзгертуге мүмкіндік береді.
Қазіргі коммерциялық банктер несие жүйесінің басқа буындары сияқты клиенттерге көрсететін қызметтерін үнемі дамытуда және көптеген жаңа түрлерін меңгеруде. Бүгінде 300-ге жуық қызмет түрлерін көрсетуге мүмкіндігі бар несие мекемесі (мысалы, Жапония банктері).
Өнеркәсіп дамыған мемлекеттерде коммерциялық банктер бір-бірінен көптеген өзгешеліктеріне байланысты ажыратылады:
Біріншіден, жарғылық капиталды иелену және оны қалыптастыру жөнінен; Банктер акционерлік қоғам немесе шетел капиталының, шетел банктерінің қатысуымен жауапкершілігі шектеулі қоғамдар болып құрылуы мүмкін.
Екіншіден, жүргізетін операцияларды жөнінен, коммерциялық банктер әмбебап және мамандаған болып бөлінеді.
Үшіншіден, іс-әрекеті тарайтын жер көлемі жөнінен – банктер федералдық (одақтық), республикалық және аймақтық болып бөлінеді.
Төртіншіден, экономиканың әртүрлі салаларына қызмет көрсету жөнінен – салалық және салааралық болып бөлінеді.
Дүниежүзілік тәжірибе дәлелдегендей қазіргі коммерциялық банктер өз қызметінде осы аталған өзгешеліктерін аралас вариантары қолдануда.
Ұйымдық тұрғыдан коммерциялық банктердің көпшілігі акционерлік қоғам формасында құрылған. Қоғамның жарғысы бойынша жоғары басқару органы акционерлердің жылдық жиналысы. Кезектегі және кезексіз жиналыс өтуі мүмкін. Кезексіз банктің құрылтайшыларының кеңесінің талаптары бойынша өткізіледі. Жылдық жиналыста ірі акционерлерден тұратын топтар құрылып, олар банктің жұмысын қадағалайды. Директорлар кеңесі жыл бойы банктің жұмысын күнделікті басқарады.Ол бірнеше комитеттерден құрылып, нақты іс - әрекеттер бойынша қорытынды және ұсыныстар береді. Мысалы, есеп – несие комитеті банк берген ірі несие бойынша қорытынды дайындайды.
Коммерциялық банктер бірнеше басқарма мен бөлімдерден құрылады. Мысал ретінде ірі американдық банкті ұйымдастырудың типтік үлгісін көрейік. Ол өзіне мынадай басқармаларды және бөлімдерді : салымдар жинақтау; депозиттік және кассалық операциялар; инвестиция және бағалы қағаздар; шетелдермен операциялар; жарнама және сыртқы байланыс; сенімділік операциялар; бухгалтерлік есеп және тексеру бөлімдерін біріктіреді. Осы негізгі құрылымның ішінде жұмыс территориялық немесе салалық принциппен ұйымдастырылады. Көптеген банктерде ірі аймақтардағы жұмысқа жауапты басқармалар бар. Кейде өнеркәсіп салаларын несиелеу үшін бөлімдер құрылады.
Осы курстық жұмыстың басты мақсаты коммециялық банктердің мәні мен қызметтерін зерттеу арқылы мән-мағынасын айқын түрде ашу деп білеміз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона
«О Национальном Банке». Алматы, 30 марта 1995 года.
2. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона
« О банках и банковской деятельности», Алматы, 31 августа 1995 года
3. 1.Выступление Председателя Правления ОАО "Народный банк Казахстана"
4. 2.Программа Ассоциации банков РК на 2000-2002 годы // Банки Казахстана. -Алматы, 2000.
5. «Деньги. Кредиты. Банки.» Под редакцией Г.С. Сейткасимова. Алматы 1999.
6. Данные Национального Банка РК.
7. Данные Статистического Агенства РК
8. Журнал «Банки Казахстана» №6, №7, №8 2001г.
9. Данные Агенства Cтратегического Развития РК
10. Положение о кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан.
11. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: учебное пособие под редакцией Торкановского В.С., Алматы, 1994г.
12. Ильясов К.К. . Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана /Под ред.– Алматы: Бiлiм, 1995 – 240 с.
13. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: Гылым, 1994. – 439 с.
14. Чекмаева Е.Н. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование /Деньги и кредит. 1994. №5-6. с. 68-71.
15. «Предприниматель и право». №12 (73), май, 1997.
16. Банковское дело (под редакцией проф. В.И.Колесникова), М., Усоскин В.М., Современный коммерческий банк, М., ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994.
17. Алибекова Ф.Р. О понятии "банк" и "банковская услуга" // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N10. - С. 28-30
18. Банки Казахстана : Справ.-аналит.изд.. -Алматы: Информ.Агенство Economix Data, 1999. -330 с.
19. Банковское дело: справочное пособие. М. : Экономика. 1993г.
20. Виноградова Т. Н. Банковские операции: Учеб.для сред. проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. -378 с.
21. Жуков Е. Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. -М.: Изд-во АО "Консалтбанкир", 1995. -47 с.
22. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учеб. для ВУЗов. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. -471 с.
23. Лисак Б. Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики коммерческих банков // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 21-24
24. Махмутова М. Эволюция банковской системы // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 16-20
25. Народный банк Казахстана: основные итоги деятельности // АльПари. -Алматы, 2000. -N2. - С. 25
        
        Жоспар
Кіріспе.
3
1. Коммерциялық банктің мәні мен ... ... ... ... ... ... ... құрылымы.
6
1.3. ... ... ... ... ... ... да қаржылық қызметтері және «Темірбанк» АҚ
қаржылық жағдайын қарастыру. ... ... ... ... да ... ... «Темірбанк» АҚ банкі ... ... ... ... АҚ ... ... талдау.
25
Қорытынды.
33
Қолданылған әдебиеттер тізімі.
35
Кіріспе.
Коммерциялық банктер – нарықтық ... ... ... ... ... ... ақша айналымы мен капитал айналымының
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету , өнеркәсіп мекемелерін , ... ... ... ... ... қор жинау үшін жағдай жасау болып
табылады.
Қазіргі коммерциялық банктер қаржы ... ... ақша ... және ... ... болуға қамтамасыз етіп, маңызды ... ... ... ... ... ... бөлу және ... банктік механизмі өндірістің обьективтік қажеттілігіне байланысты
шаруашылықты дамытуға және экономикалық ... ... ... ... ... несие жүйесінің басқа буындары ... ... ... ... дамытуда және көптеген жаңа
түрлерін меңгеруде. ... 300-ге жуық ... ... ... бар несие мекемесі (мысалы, Жапония банктері).
Өнеркәсіп дамыған мемлекеттерде ... ... ... ... ... ажыратылады:
Біріншіден, жарғылық капиталды иелену және оны қалыптастыру жөнінен;
Банктер ... ... ... ... ... шетел банктерінің
қатысуымен жауапкершілігі шектеулі қоғамдар болып құрылуы ... ... ... ... ... ... және мамандаған болып бөлінеді.
Үшіншіден, іс-әрекеті тарайтын жер көлемі ...... ... ... және ... ... ... экономиканың әртүрлі салаларына қызмет көрсету жөнінен –
салалық және салааралық болып бөлінеді.
Дүниежүзілік тәжірибе дәлелдегендей қазіргі коммерциялық ... ... осы ... өзгешеліктерін аралас вариантары қолдануда.
Ұйымдық тұрғыдан коммерциялық банктердің көпшілігі акционерлік қоғам
формасында құрылған. Қоғамның жарғысы бойынша ... ... ... ... жиналысы. Кезектегі және кезексіз жиналыс өтуі
мүмкін. Кезексіз банктің құрылтайшыларының ... ... ... ... жиналыста ірі акционерлерден тұратын топтар құрылып,
олар банктің ... ... ... ... жыл бойы ... ... ... бірнеше комитеттерден құрылып, нақты іс -
әрекеттер бойынша қорытынды және ұсыныстар ... ... есеп – ... банк ... ірі ... ... ... дайындайды.
Коммерциялық банктер бірнеше басқарма мен бөлімдерден құрылады. ... ірі ... ... ... ... ... көрейік. Ол
өзіне мынадай басқармаларды және бөлімдерді : салымдар жинақтау; депозиттік
және кассалық операциялар; инвестиция және ... ... ... жарнама және сыртқы байланыс; ... ... есеп және ... ... ... Осы негізгі
құрылымның ... ... ... ... ... ... Көптеген банктерде ірі аймақтардағы жұмысқа жауапты
басқармалар бар. ... ... ... ... үшін ... құрылады.
Осы курстық жұмыстың басты мақсаты коммециялық банктердің мәні ... ... ... ... ... ... ашу деп ... Коммерциялық банктің мәні мен жағдайы.
1.1. Коммерциялық банктің мәні.
Несиелік жүйенің төменгі буыны халық шаруашылығына ... ... және ... ... кең ... ... қызмет жасайтын
дербес банктік мекемелер торабынан тұрады. ... ... және жеке ... ... ... банктер деген
жалпы атпен біріктіріледі.
«Коммерциялық банк» термині банк ісінің ертеректегі даму ... ... ... ... ... мен төлемдеріне қызмет
көрсетуі барысында пайда болды. Негізгі ... ... ... ... және басқа салалардың дамуымен банктер экономиканың өзге
де сфераларына ... ... ... да ... ... атауы бастапқы мағынасын біртіндеп жоғалтты. Ол банктің «іскер» ... ... оның ... агеттердің барлық жұмыс түрлеріне қызмет
көрсетуі олардың қызметтерінің саласына байланыссыз болады. Коммерциялық
банктер – нарық экономикасында ... ... мен ... көрсеттетін
несиелік мекемелердің тобын білдіреді.
Бүгінгі коммерциялық банктер өз клиенттеріне 200-ге жуық әр алуан
өнімдер мен ... ... ... ... кең ... ... банктерге өз клиенттерін сақтай отырып, қолайсыз жағдайда
өзінде пайдалы жұмыс жасауға септігін тигізеді.
Бір операциялардан болған ... ... бір ... ... есебінен жабылады. Нарық экономикасы дамыған ... ... ... ... жүйесінің негізгі операциялық буыны болып қалуы
кездейсоқтық емес. Олар өзгермелі ақша-несие ... ... ... ... көрсете алады.
Депозиттік – қарыздық операцияларды жүзеге асыра отырып коммерциялық
банктер қаржы делдалы рөлін орындайды. Банктің бұл ... екі ... ... ... ... үшін ... депозиттері айналыс құралы қызметі
мен өтімді активтер қызметін атқары отырып, кей жағдайда оның ... ... ... ... ... ... ұсақ ... пайдаланады. Бұл кейде
көптеген ұсақ қарапайым клиенттердің банкке аз ғана соманы қысқа мерзімге
салғанның өзінде де ... ... ... ... коммерциялық банктер
ретінде іскерлік операциялар жүргізіп, уақытша бос ақша қаражатын ... ... да, ... ... ... пайда көреді. Олар
салымдарға төлейтіндеріне қарағанда, қарыздарға біршама ... ... ... ... ... қоғамға көмек, олар банктен алған қарыздары есебінен өздерінің
өнімдерін өндіріп, алға қойған мақсатына жеткенде ғана ... ... ... ... ... 4-тен 5%-ға ұлғайтқанда). Болашақ қарыз
алушыларды дұрыс таңдай отырып, олардың ... ... ... ... пайызды төлеуге кімнің жағдайы келсе, соларға банктер ... бере ... ... дейін Қазақстанда несиелер үкіметтің қажеттілігіне
(Үкіметтің үкімі бойынша) беріліп, кейіннен олар ... және ... ... әкелмек түгіл, уақытында қайта қайтарылмай қалды.
Ондай қарыздардың ... де ... ... ... ... өз ... ақшаларын сақтауға қолайлы
әртүрлі депозитерді ұсынады, бұл бір жағынан ақшаның ... ... ... жағынан өтімділікке ... ... ... ... ... үшін ... ... акцияға
жұмсағанға қарағанда, мұндай ақшаны сақтау формасы тиімді ... ... ... басқару құрылымы.
Банк жүйесін ұйымдастыру белгілеріне қарай филиалсыз банктерге,
бөлімшелері бар ... және ... ... ... ... ... банк жүйесінің бір типі берілген, ал Қазақстанда дамымаған түрдегі
банктік ұйымдардың барлық түрлері бар.
Ұлттық банктің рұқсатымен банктер ... ... ... ... ... ... ... аша алады, ал өздерінің өкілеттігін Ұлттық
банкінің келесі бір ... ... ... - бұл бас ... ... ... шегінде банктік
операцияларды жүзеге асыратын банктік мекеме. Банк филиалы ... ... ... ... ... ... және өзінің бас ... ... мен ... ... ... ... ... - депозит тартудан басқа белгілі бір банктік
операцияларды ... және өз ... ... ... ... ... тұлға болып табылмайтын, кұрылымдық бөлімше.
Еншілес банк - жарғылық кордың ... ... бас ... ... заңды
тұлға болып табылатын банктік мекеме.
Қазақстан бұрынғы КСРО-ның ... ... ... ... ... ... (Тұранбанк, Кредсоцбанк,
Агроөнеркәсіпбанкі, Әлембанк, Халық банкі) республиканың барлық аумағында
өздерінің ... ... ... ... ... ... ... өз филиалдарын құрды (мысалға, Казкоммерцбанк, Центркредитбанк,
Темірбанк және т. б.).
Әлемдік банктік тәжірибеге ... ... бар ... олар бас ... ... ... және оның ... болады.
Бірақ жоғарыда аталған мамандандырылған банктердің күрделі иерархиялық
кұрылымы ... ... бас ... ... ... оған ... бағынса, ал соңғысына аудандағы бөлімшелер бағынышты болып
келді.
Шетелде ... ... ... ... ... және ... мекеме ретінде
тіркелуге құқылы. Көптеген банктердің филиалдары ... ... ... ... ... ... ұзартып сатуға және т.б.
маманданды.
Қазақстандағы соңғы уакыттарда құрылған ... ... ... яғни ... болып келеді.
Батыс еуропа банктік жүйесінде ірі банктердің аз ғана топтары елдің
барлығында өз ... ... ашу үшін ... шек қою ... ... жылы ... 6 ірі ... банктердің 3108 бөлімшесі ал
барлық банктік (жинак банктері мен иелік кооперативтерді ... ... 39,7 ... ... ... Канада, Италия, Жапония және т.б.
елдердің банктерінің бөлімшелері мен филиалдары да көптеп саналады.
АҚШ-тағы ... ... ... өзгеше құрылған. Штаттардың заңында
жекелеген ... ... шек ... ... кейбір штаттар қала
шегінде, егер оның бас кеңесі сол қалада болса ғана, банктерге филиалдар
ашуға ... ... ... штаттың аумағында ғана ашуға, ал үшіншілері
бөлімшелердің ашылуына мүлде тыйым ... ... ... өз штатынан
тысқары жерде өзінің филиалын аша алмайды. Осыған сәйкес бұл елде жалпы
ұлттык ... ... ... ... бөлімшелерін ашуға қойылатын шектеулер штаттағы ... және ірі ... ... қорқынышынан келіп туындайды.
Дегенмен де, біркатар жағдайларға байланысты (өндірісті ... ... ... ... тыс ... сауда орталығының ашылуы,
халыктың қала төңірінде жаппай қоныс аударуы және т.б.) банк филиалдарының
торабы тез арада өсуде: 1970 жылы 22,9 ... 1988 жылы 50,4 ... ... мен ... тораптарының кеңірек таралуы ... ... ... ... ... ... шеңберінің көлемі және
депозиттер тарту үшін ... ... ... ... және осындай факторлар
есебінен пайданы ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Теріс жағы ретінде мұнда бас кеңсе тарапынан бакылаудың ... ... ... күшеюін айтуға болады.
Банкті ұйымдастырудың осындай және өзге де формасын таңдау көптеген
факторлармен анықталады: банктің стратегиялық ... оның ... ... ... сол ... қабылданған баскарудың жалпы
философиясымен. Қазіргі тәжірибеде банк торабын ... ... ... ... ол ... ... ... түрде шешуге
мүмкіндік береді.
Банктің ұйымдастырылу құрылымы және соған сәйкес операциялары
орталықсыздандыру ... ... ... Сондықтан да банктің
біркелкі бөлімшесі болатын болса, онда орталықтан баскаруды жүзеге ... Кез ... ... да ... ... ... жедел басқарудың
болғаны міндетті, өйткені шешімі қабылдау ... ... бас ... ... ... ақпараттық үзіліс болмауға тиіс.
Банктің ұйымдастырылу құрылымы басты екі ... ... ... ... және оның функционалдық бөлімшелері мен қызметтерінің
құрылымы.
Басқару органын тағайындаудың мақсаты - ... ... ... ... ... ... ... қызметін тиімді, үнемді және жедел
жетекшілік етуді ... ... ... ... ... мен ... ... оның барлық кызметі тәуелді.
Банкті басқарудың құрылымын анықтау, басқару ... ... ... банк ... жүзеге асырудағы кұзіретін,
жауапкершілігін және ... ... ... ... ала ... ... ... тәсілдері мен құрылымы банктік ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарды
коммерциялық банктің дербес түрде шешуге кұқығы бар.
Коммерциялык банктің басқару құрылымына оның жарғылық ... ... ... ... және ... ... оның ... (филиалды
немесе филиалсыз) даму дәрежесі тікелей ықпал өтеді.
Қазіргі уақытта коммерциялық банктер көбінесе акционерлік ... ... да, ... ... ... ... ... қызметі.
Коммерциялық банктердің негізгі атқаратын қызметтері:
• Ақша қаражатын шоғырландыру және тарту;
• Несие беру;
... есеп және ... ... ... ... ... ... Бағалы қағаздарды шығаруды және орналастыруды ұйымдастыру;
• Сенімхат бойынша клиентердің мүлкін басқару (яғни транс ... ... ... ... бос ақша қаражатын шоғырландыру оны капиталға ... ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалардың
уақытша бос ақшасын банкке тарту, бір жағынан, олардың иесіне процент
түрінде ... ... ал ... ... банктің несие операцияларын
жүргізуіне негіз қалайды. Шоғырланған жинақ ақша әртүрлі экономикалық және
әлеуметтік қажеттіліктерге жасалуы мүмкін. Тек ... ... ... ... ... кейін ол капиталға айналады.
Коммерциялық банктердің атқаратын келесі қызметі – несие беруде
делдал ... Бос ақша ... иесі мен ... алушының тікелей несие
қатынастарының туындауына кедергі болатын жәйттер: ұсынатын ... ... ... ... сай ... ... ... босау
мерзімінің қарыздарға қажет мерзімге сай ... ... ... ... ... несиелік байланыс болуын қиындатады. Капитал иесі
несиелік байланыс болуын қиындатады. Капитал иесі қарыздардың ... ... ... болмауы да мүмкін. Коммерциялық банктер қарыз
беруші қарыз алушының арасындағы қаржылық делдал ретінде осы ... ... ... ... ... секторларына беріліп, өндірістің
кеңеюін қамтамасыз етеді.
Ұйымдасқан және жұмысы қалыптасқан есеп ... ... ... ... ... ... Сондықтан есеп және төлем жұмыстарын жүргізуде
банктердің рөлі зор. Кәсіпорындар арасындағы есеп айырысудың ... ... ... жүреді. Банктердің делдал ретінде клиентердің тапсырысы
бойынша шотқа ақша қабылдап, ақшаның түсуін және ... ... ... ... дамыған мемлекеттердің төлем
жүйесінің тиімді қызмет ... есеп ... ... ... ... етеді. Сондықтан бұл елдерде есеп айырусудың әр түрлі
жүйелері құрылуда. Мысалы, есеп ... ... ... арасындағы
клиринг жүйесі немесе жиро жүйесі. Сондай-ақ банктер арасында өзара келісім
бойынша корреспондент-банктер арқылы да жүргізіледі. ... ... ... ... азайтады, ал есеп айырысуды жеделдету
үшін және төлемдердің сенімділігін арттыру үшін ... ... ... ... ... ... ерекше қызметі төлем құралдарын шығару арқылы
айналымдағы ... ... ... ... жою, яғни ақша массасын көбейту
немесе азайту. ... ... ... ... ... және ... тікелей байланысты. Депозит екі түрлі жолмен: клиенттің банкке
ақша салуы арқылы немесе қарыздарға банктің несие беруі арқылы жүргізіледі.
Бұл ... ... ақша ... ... түрлі әсер етеді.
Мысалы, егер клиент банкке 10 мың доллар салып, оны талап бойынша алынатын
шотқа ... ... Бұл ... ... банк ... де осы сомаға артады. Шаруашылықтағы ақшаның жалпы көлемі
өзгермейді, себебі ақша ... – қол ... ... – қол ... ... ... банк қарыздарға 10 мың доллар сомаға несие беріп, оны
депозиттік шотқа есептелді делік. Онда ... ... ... ... мың ... ... себебі банк өзінің несиелеу операциясымен жаңа ... яғни чек ... Осы ... ... ақша ... ... банк өзінің қызметі барысында ақша шығаруы мен қатар ақшаның
бір сыпыра бөлігін «жоюмен» де ... Бұл, ... ... ... ... – қол ақша алғанда ( бірақ жалпы ақша массасы өзгермейді ),
екіншіден, несиені қайтарғанда депозиттік шоттан шығарылады. Бұл ... ақша ... ... Дәл осындай нәтиже банктер бағалы қағаздарды
сатқанда алынады – ақша салушылардың шотындағы салым ( ... ) ... ... ... ... массасы да азаяды.
Коммерциялық банктердің депозиттерді ұлғайту ... ... ... ... ... ... ... арқылы несие
динамикасын басқаруда кеңінен пайдаланады. Банктердің ... ... ... банк депозиттердің қысқару реакциясын
тудыртса, ал резервтерді ұлғайту депозиттердің өсуін ынталандырады. Бірақ
экономикаға айналымдағы шамадан тыс ақша ... оның ... ... ... ... ... орталық банктер бекіткен шама шектеумен
әрекет етеді.
Коммерциялық банктер акция және ... ... ... ... және ... ...... қызмет атқарады.
Банктердің жинақтағы өндірістік мақсатқа жұмсайтын ... бар. ... ... ... ... жүйесін толықтырып, әрі онымен тығыз
байланыста ... ... Ұзақ ... ... тарту мақсатында
кәсіпорындар акция және облигациялар ... Бұл ... ... ... ... ... ... көлемін, шығару
жағдайы мен эмиссия мерзімін анықтауды, олардың типін таңдауы, сондай – ... ... және ... рет ... ... міндетін өзіне алады.
Экономикалық мағлұматтарды өзіне жинақтауы ... ... ... ... ... ... ... қаржылық қызметіне,
бухалтерлік есебіне талдау жүргізіп, дамуының стратегиясын бағалаумен және
табысты ұлғайту мүмкіндігін анықтаумен шұғылданады. Банктер ... ... ... ... және ... нақты орналастыруды қарастырады.
Коммерциялық банктердің кеңес беру қызметін төмендегідей топтастыруға
болады:
• Несиелеу және есеп айырысу ісі ... – ақша ... ... ... ... ... , ... жағдайы және формасы
туралы хабар, несие – ... ... ... үшін әр түрлі мәліметтер
бойынша нұсқау беру , қолма – қол ақшасыз есептесуді ... ... ... зерттеу;
• Бағалы қағаздарды шығару және олармен операция жүргізу бойынша –
бағалы ... ... ... ... ... өзгеруі, бағалы
қағаздардың эмитентері, бағалы қағаздарды шығару тәртібі және олардың
айналыс ережесі туралы хабар;
• Күрделі ... беру ...... ... ... ... ... бағасы мен әртүрлі құрылыс монтаж жұмыстарының
тарифтері, күрделі қаржылық ... ... ... ... ... ... ... да қаржылық қызметтері және «Темірбанк» АҚ
қаржылық жағдайын қарастыру.
2.1. Коммерциялық банктердің басқа да қаржылық қызметтері.
Лизингтік операциялар. «Лизинг» ағылшын ... ... ... ... ... ... ... операция деп ұзақ мерзімді пайдаланатын
заттарды жалға беруді айтады.
Лизинг ... ... ... ... ол негізгі қорларға ақша
жұмсау, яғни қаржыландыру формасы. Лизинг алушының өз ... ... ... ... ... қаражатсыз өзіне керекті мүлікті
пайдалануға мүмкіндігі болады. Ол мүліктің құнын бір ... ... ... бұл ... жаңа құрал-жабдықпен, алдыңғы
техникамен материалды – техникалық қамтамасыз етудің ... ... ... үшінші қатысушы болады. Олардың өзара ... ... : ... ... – мүлік иесі, екінші - мүлікті
пайдаланушы, үшінші - мүлікті сатушы . ... ... ... ... қалыптасады. Болашақ лизинг алушы ақша қаражаттары бар болашақ лизинг
берушіні мәмлеге қатысуын сұрайды, ол лизинг алушыға төлемді ... ... ... ... бұл ... мүлік иесі ретінде болады, яғни олар
мүлікті өз меншігіне алады және лизинг алушыға береді. Шын мәнінде олар осы
мүліктің ... ... ... ... ... пайда болады. Мұнда
несиелеудің барлық принципі бар: мерзімділік, қайтарымдылық, төлемділік.
Мерзімі біткенде лизинг ... ... ... ... ... ... яғни ... төлейді. Формасы бойынша бұл ақшалы несие ... ... ... қорларға тауарлық несие.
Лизинг түрлері әртүрлі : 1. Жедел лизинг анағұрлым қысқа мерзімге
беріледі.Оның объектісі ... ... төзу ... өте ... ... ... – жабдықтар табылады.
2.Қаржылық лизинг анағұрлым ұзақ мерзімге беріледі. Ол ... мен ...... омортизациялық тозу мерзімімен
сәйкес келеді. Бұл жерде мәмле аяқталмай , күшін тоқтата ... ... ... лизинг алушымен сатып алыну мүмкіндігі көрсетілген.
3.Қалдық құны бойынша лизинг пайдалануда болған ...... ... ... ... ... ... құнымен емес , қалдық
құны бойынша бағаланады.
Лизингтік бизнестің дамуы үшін , лизингке беретін арнайы ... ... ... ... ... ... құрал – жабдықтарды
сатып алу үшін берілетін банктік несиелер жатады.
Құрылып жатқан лизингтік ... ... ...... жүзеге асыру үшін , ұйымдастырылған лизинг жүргізу
үшін олар арнайы бөлімдер мен ... ... ... операциясын
жүргізген тиімді: ол жоғары рентабельді тәуекел дәрежесі төмен , нақты
материалдық қамтамасыз етілген.
Факторингтік ... . ... ...... ... ... бойынша төлемді талап ету құқын басқаға беру.
Факторингтің мәні – банктер өз клиентерінен төлем құжаттарды пайыздық ... ... алу. ... мәмле келісім – шартпен жүзеге асады. Ол келісім –
шарты сатып алынған қарыздың соммасы және ... ... . бұл ... ... үшін ... ... мөлшері алынтының көрсетеді.
Банктер алғашқа факторинг қызметін клиенттерге 1990 жылдан ... ... ... операциялармен КСРО – Промстройбанктің жүйесі
айналысқан. Факторинг – жиі қаржылық қиындықтардыбасынан кешетін шаруашылық
органдары үшін ... ... ... ... ... ... 1988 жылы ... жүйелеудің халықаралық институтымен қабылданған ... ... ... ... , келесідей 4 белгі
қанағаттандырылғанда ғана факторинг ... ... ... ... ... алдын ала төлеу фоамасында несиелеудің
болуында ;
2) ... ... ... ... , ең ... ... ;
3) ... қарызын инкассолау ;
4) несиелік тәуекелден жабдықтаушыны сақтандыру.
Факторингтің үш қатысушысы: фактор , бастапқы несие беруші , ... ... өз ... ... ... ... , Қалған бөлігі
борышқормен төленгеннен кейін қайтарылады . ... ... , банк ... байланысты барлық жауапкершілікті , тәуекелді , ... өз ... алды . ... ... ... ... ... есепті жүргізгені үшін және ... ... ... ... ; ... ... факторингтік комиссияның пайдасы .
Факторингтік келісімнің бірнеше типтері бар . Толық қызмет ету ... ... ... компания мен жабдықтаушы тұрақты , ұзақ
қатынаста болатын болса қолданылады . Толық ... ету ... ... ... қырыздардың пайда болуынын толық қорғау , төлемдердің кепілдік
түсімін қамтамасыз ету , несиені ... , ... ... , ... ... ... ала төлем формасындағы несиелеу.
Регрестік құқы бар толық қызмет етудің алдыңғысынан айырмашылығы –
факторингтік компания ... ... ... тәуекелді
сақтандырмайды . Бұның мәні компания егер төлем құжаттары ... ... ... ... бере ... ... ету туралы факторингтік келісімнің тағы бір түрі ... ... ... көтерме факторинг туралы келісім. Бұл жағдайда
жабдықтаушы факторингтік ... тек ... ... қорғау
функциясын береді , ал ... ... ... ... яғни ... ... ... есепке алу мен инкассолаудың
агенті болады. Егер жабдықтаушы тек несиелеуге қызығушылық ... ... ... ... шот - ... ... алу ... мәмле жасау
мүмкін.Факторингтік компания үшін шот-фактураларды дисконттау өте ... ... ... ... ... ... сенімді тұлғаның
қызметтерін қабылдап өздерінің жеке және корпаративті клиентері үшін әр
түрлі қызметтер ... ... - ... дегенді білдіреді. Капитал иесі
өз капиталын басқа тұлғаға оның мүддесін қорғап отырып , ... ... ... ... яғни траст деп , банктердің , ... ... ... және ... ... мен байланысты қызметтер
көрсетуін және клиент ... , оның ... үшін , ... ... ... да қызметтер көрсетуін айтады. Бұл операциялар келісім негізінде
жүзеге асады , ол ... ... деп ... ... ... ... бір ққықтарға ие болып мүліктің , капиталдың , бағалы қағаздардың
иелік етушісі ретінде болады. Сенімді тұлға ... ... ... ... , ... ... тиіс . Бенефициар болып мүліктің иесі , яғни
сенім иесінің өзі ... 3 ... ... ... банктер трасталық операциялармен қосымша табыс алу үшін
айналысады.Сол сияқты корпарациялар , ... және ... ... ... үшін , ірі ... ... орнату үшін
айналысады.
Банктер ... ... ... ... ... ... акцияларына , ірі компаниялардың бағалы қағаздарына
, қозғалмайтын мүлік бойынша кепілдемелерге , депозиттерге және ... ... ... орналастырады.
Банктерге қаражаттарды бағалы қағаздарға салу қосымша табыстан
басқа , ірі фирмаларды және корпарацияларды бақылауға ... ... ... ... ... жеке және заңды тұлғалар ,
жәрдем ... , ... да ... ... пайдалана алады. Банктер
трасталық қызметтерді әр түрлі клиентердің ... ... ... ... ... өз клиентерінің сенімхаттары бойынша келесі
операцияларды жасай ... :
- жеке ... ... ... акциялар, басқа да ... ... ... , ... және ... ... ;
- акционерлік қоғамдардың тапсырмасы бойынша сенімділік функцияларды
орындау ;
- фирмалар мен жеке тұлғаларға агенттік қызметтерді ... ... екі ... ... жеке ... және ... .
Жеке тұлғалар үшін трасталы қызметтердің негізгі 3 категориямы бар :
1) иесі қайтыс болғаннан кейін мүлікті басқару;
2) мүлікті сенімді ... ... ;
3) ... ... басқаруындағы траст түрлері әр түрлі болып
келеді:сеніп қалдыратын , ... ... , ... ,
корпаративтік институцияналдық , коммуналдық.
Банктер іскерлік фирмалар мен компанияларға мынндай агенттік қызметтер
көрсетеді :
- ... ... ...... , акцияларды , олар
бойынша ... бір ... ... иеге беру;
- акцияларды тіркеуші – банк шығарылған бағалы қағаздардың ... ;
- ... , яғни ... ... ... кезіндегі
құндылықтарды сақтау ретінде ;
- акциялар бойынша дивиденттерді және облигацияларға пайыздарды
төлейтін агент.
Трасталық қызметтер үшін ... ... ... ... ... қояды : агенттік қызметтер үшін келісімді түрде ,
басқаларына заңмен немесе сот ... ... беру ... банктер өздерінің клиенттеріне банктік
мекеменің ерекшеліктеріне байланысты , экономика және қаржы , инвестициялау
, несиелеу , есеп ... , есеп ... және есеп ... беруге байланысты
кеңес беру қызметін көрсетеді.Бұл қызмет көрсетулер ... ... ... ... ғана емес , ... – ақ клиенттерге банк ісінің ... үшін , жаңа ... ... ... ... түсіндірмелер беру арқылы
жаңа клиенттерді тартуға байланысты ... ... ... ... ... ... игере отырып , бантер жеткілікті ... ... ... емес ... да ... ... қатар
, банктер клиенттерге әр түрлі қызметтер көрсете отырып , олардан ... ... ... ... ... көзі ... ... және ірі
ақпараттық ақпараттық агенттермен өзара ақпараттар алысу болып табылады.
Осының негізінде ... ... ... ... ... оған ... жеткізу үшін белгілі бір ақы төлеуге тиіс.
2.2. «Темірбанк» АҚ банкі туралы ... ... ... ... 1992 жылы 26 наурыз айында Қазақстан
Темір Жол тарапынан ... ... ... банк ... 1996 жылы 21 ... айында Қазақстан Республикасы заңына сәйкес
ашық акционерлік ... ... ... ... Банк, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкімен ... ... ... ... шетел
валютасымен және теңгемен операциялар жүргізу, бағалы металдармен жұмыс
жасады. Осыдан басқа, кастодиандық, ... және ... ... ... ... ... қағаздары бойынша Ұлттық
Комиссиясымен берілген лицензияға иемденеді.
Банктің басты кеңсесі Алматы қаласында ... ... 18 ... бар. ... орташа персонал тізімі ағымды жылда 1058
адамды құрады. Банк өз клиенттеріне жалпы ... ... ... ... жеке ... ... қабылдау, несиелеумен айналысады,
кастодиандық, брокерлік және дилерлік ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырумен айналысады.
Банк кіші бизнес даму қорының қызметіне қатысуға уәкілетті банк болып
табылады.
2001 жылы 6 қазанда ... ... және ... толығымен
қарайтын «Темір Капитал Д.В.» және 2002 жылы 2 ... ... ... және ... ... ... ... Лизинг»
акционерлік қоғамы қызметтерін банк қадағалайды.
2003 жылы 11 шілде айында банк, Қырғыстан Республикасында тіркелген,
«Инексибанк» ... АҚ 44,5% ... ... ... жылы 1 ... банк ... бойынша 18 филиалға және 35
есептік-кассалық бөлімдерді ... ... саны 1116 ... ... ... бойынша банк елдегі ірі банктердің ондығына кіреді.
«Темірбанк» АҚ-ң негізгі ...... кіші және ... ... ... қызметкер, ауылшаруашылық және тағы ... Кіші және орта ... ... мақсатында, банк, Еуропалық,
Азиялық және Халықаралық банктерімен өткізетін реконструкция және ... ... ... жылы ... ... АҚ Global Refund ... құрған, сәйкесінше Қазақстанда tax-free чегін өтеу ... ... ... ... АҚ 2003 жылы төртінші рет болған, ТМД және ... ... ... ... ... ... танымал. Бұл
форумда ТМД және шетел арасында 19 елдің 300 делегаты қатысқан.
2003 жылы «Темірбанк» АҚ төрт ... ... ... ... ... ... банктерінің арасында тығыз қарым-қатынасы туралы
келісімге отырған. Банкаралық альянстық жаңа қатысушысы болған: «Диалог-
оптим» ... ... ... ... ... ... ... Комерцбанк (Латвия).
Жаңа одақтың мақсаты:
• Халықаралық қаржы нарығында және ТМД ... ... ... ... ... ... ұлғайту;
• Жаңа банктік технологияны енгізу;
• Банктік тәуекелділіктің минимизация механизмін әзірлеу.
Осыдан басқа банк-қатысушылар бір-бірінің капитал құрылымына ... ... ... ... ... ... негіздеме өткізетін екі жақты
құжаттар ... қол ... ... ... ... банк ... ... бірігіп, сыйақы пайызынан басқа, өз ... ... ... ... Осылайша, банк Қазақстанда осындай қызмет
көрсететін бірінші банк ... жылы ... АҚ ... ... алу ... қол ... ... 46 пайызы қосымша эмиссиясына ие болып, ... ірі ... ... «Темірбанк» АҚ Қырғыстанға келуі, ол
Республикада кіші және орта кәсіпорындардың ... өсуі ... ... ... АҚ ... және де екі ... ... операцияларының көлемінің өсуіне әкеледі.
«Темірбанк» АҚ 2003 жылы наурыз айында өз банктік тәуекелділігін 1
млн. долларға сақтандырған. Банктің бұл ... ... ... ... ... ... Blanked bond немесе жай BBB) банктің сенімділігі, қауіпсіздігі
және іс беделі болып ... Marsh ... ... ... AIG
Халықаралық сақтандыру компаниясынан қаржылық сақтандыруды алған.
2003 жылғы 1 қаңтар айындағы ... ... Price ... ... ... ... ... басқару және
корпоративтік басқару жүйесінің ... ... ... Осы ... ... ... ... тәуекелдігін басқару,
тағы да ішкі қадағалау және ішкі аудит жүйесі жалпы қабылданған ... ... жылы ... ... «Темірбанк» АҚ өзінің жарғылық қорын 9,2
млн. АҚШ долларына ... ... ... екі ... ... ... – Қазақстан Республикасында ішкі қор нарығында зейнетақы
қоры мен активті басқару компаниялар арасында ... жай ... ... ... ... ...... қор нарығында
глобальды депозитарлық қол хаттар ... ... ... өзінің депозитарлық қол хатын халықаралық қор нарығына орналастырып,
Қазақстан бойынша ... және ... Әлем ... ... ... банк
болған.
Акцияны орналастыру нәтижесінде «Темірбанк» АҚ төленген жарғылық қоры
екі есеге көбейіп, 2 млрд. 825 млн. теңгені құрады.
2002 жылы ... ... 100 ... ... ... ... АҚ ... «Темір Лизинг» өтемпаздық құрылғылар, арнайы техника,
ауылшаруышылық техникасын және транспорттық қаражаттарды лизингке ұсынған.
Компания, ... ... ... ... ... проекттерді қарстырады.
2002 жылы банк менеджменті бөлшек қызмет көрсету нарығына шығу туралы
шешім қабылданған. Осымен байланысты банк 2002 ... ... ... ... VISA ... ... жүйесінің ассоциацияланған
мүшелігін алып, өзінің карточкаларын ... ... және ... ... келісімге отырып, өз клиенттер ... ... ... ... ... Сонымен бірге бөлшек және ипотекалық
несие бағдарламаларын әзірлеп, іске асырған.
2002 жылы ... ... 15 млн. ... ... ... рет
синдицирленген қарыз алынған. Банк өзінің корпоративті ... ... ... ... ... ... командасы болашақта синдицирленген қарыз ... ... ... ... ... нарығында активті. Жаңа команданың
келуімен 2001 жылы сәуір айынан бастап банк синдицирленген несиенің ... ... ал үш ай ... соң, ... бірінші синдицирленген
несиенің 10 млн. доллар сомасын алған.
Осы жылдың сәуір айында акционерлер жиынының шешімі ... ... ... ... ... қысқартылған. Қазақстан және шетел ірі
қаржы институттарында көп жылдық тәжірибесі бар Олег Кононенко басқармаға
қайта ... Бір жыл ... жаңа ... ... капиталын және валюта
балансын екі есе ... ... ... ... өлшенген саясаты
арқылы несие портфелі сапасы жақсарып, ... ... және ... ... ... ... жылы «Fitch IBCA» халықаралық рейтингтік агенттігі ... ... ... «В» ... және ұзақ ... «В» ... ... жылдың 16 ақпан айында «Темірбанк» Қазақстандық жеке тұлғалар
салымын сақтандыру қорының» (куәлік ... ... ... ... ақшалы жедел салымға орналастыру сенімділігін куәландырады.
Осы жылдың ... ... ... «KBC Bank» ... ... ... несиелік келісімге 3,6 млн. Евро сомасына қол қрйған. ... ...... ... нақты проекттерді қаржыландыру.
1999 жылы «Темірбанк» акциясының оныншы эмиссиясы 400 млн. теңгеге
шығарылған. Осындай дәрежемен банктің ... қоры 1,4 млн. ... ... ... кірген.
1998 жылы Қазақстандық қор биржасында «А» категориялы ... ... ... жылы ... Thomson Bank Watch ... ... несиелік рейтингті қосқан: жергілікті валютамен «LC-3» қысқа
мерзімді рейтинг, ... ... яғни ... ... ... деңгейінде, «Темірбанк» Қазақстан бойынша халықаралық
несие рейтингін алған төртінші банк болды. 1999 жылы осы ... ... рет ... ... АҚ ... ... жылдары Қазақстан Республикасының экономикасы экономикалық
жағдайға қарамастан, дамушы ел қатарының бірі болып келеді. Осы ... ... ... ... тыс жерде еркін айырбасталмайтын, ұлттық
валютаның жүзеге асуы ... және ... ... нарығында
өтампаздығының төмен деңгейі.
Осыдан басқа, банктік сектор Қазақстанда саясатты, заң ... және ... ... ... ... ... қауіпсіздендірілген.
Қазақстанда экономикалық тұрақтылықтың болашағы – Қазақстан Республикасының
Ұлттық банкімен, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен үкімімен
қабылданатын экономикалық ... ... ... ... Банк
қызметіне қарама-қарсы келетін ... және ... ... әлі де ... ... Банк ... ... ұзақтығын және деңгейін көре алмайды, сәйкесінше, осы ... ... ... ... ... есеп ... түзетуді
қоспайды. Осындай түзетулер шыққан жағдайда банктің қаржылық есеп ... ... ... ... ... нарығында операциялар көлеміне шек
қояды. Нарықтық баға белгілеу қаржы инструменттер құнын көрсетуі мүмкін.
Сондықтан, банк ... ... бар ... ... баға ... жасау қажет жағдайда қолданады.
Активтер – бұл жүргізетін ... ... ... ... ресурс. Пайдаға немесе потенциалдық қызметке құқығы заңды түрде
және оларды алу мүмкіншілігіне айқындық болу ... - ... іс ... ... ... ... – бұл ... алып келетін, іске салынған, өндіріс қаражаты
сипатындағы жұмыс ... ... ... ... ... Б1) ... ... 1984960 мың теңгеден
3761315 мың теңгеге өсті, яғни өсу ... 89% ... ... банктер
қаражаттары да 24,1% өскен, клиенттерге несие және ... 7,9% ... ... ... саны да 2003 жылы 1028149 мың ... 204 ... мың теңгеге дейін көтерілді, яғни 160%. Бұл сандар банк ... ... ... ақша ... ... ... ... шек
бар, яғни несие саласындағы банк қызметіндегі негативті сипаттама.
Негізгі қаражаттар өсуі 2004 жылдың 2003 ... ... 5,9% ... өсім жаңа филиалдардың - Теміртау, Тараз, Өскемен қалаларында ашылуын
түсіндіреді.
Міндеттеме бойынша ... да ... ... графа бойынша төмендеуі
байқалады – бұл жағымды мезет 9% төмендеу болды.
Банк пайдалылығы.
Жаңа акция шығарылуына байланысты ... ... 62% ... ... бар ... резервтік қор сол қалпында қалды.
Бөлінбеген кіріс 2004 жылы 68% өсті. Бұл банктегі қаражаттар ... яғни ... ... ... ... ... ... жұмысын
жағымсыз сипаттайды деп саналады.
2 кесте.
Ақша қаражаттары және ... ... (мың ... |2003 |2004 ... |Өсу ... |
| | | ... |(%) |
| | | ... | ... ақша |886391 |1152928 |266537 |30,1 ... | | | | ... ҰБ ... |2055269 |1302514 |173,0 ... ... | | | ... | | | | ... ... ... орналастыру және корреспонденттік щоттар. ... ... |1717 |18352 |16635 |968,8 ... ... |341097 |534766 |193669 |56,8 ... | | | | ... | | | | ... ... |1981960 |3761315 |1779355 |89,8 ... | | | | ... | | | | ... ... АҚ 2004 ... 31 ... есеп беруі.
Ақша қаражаттары – бұл ақшаға жеңіл айналатын, банк ақшаларының қолма-
қол және ... ... ... банктің төлем
қабілеттік көрсеткіші. Ақша қаражаттары және олардың эквиваленті өсімі
толығымен 89% ... ... ... Республикасының Ұлттық Банкі
шотындағы ақша қаражатының қалдығы баб ... өсу 752755 мың ... мың ... дейін байқалады. Банк кірісінің өсуі есебінен кассадағы
ақша қаражаттар 30% -ға өсті.
Банктік жүйе және ... ... ... және де ... ... ... ел ... корреспонденттік шот соммасы
2003 жылы 1717 млн. теңгеден, 2004 жылы 18352 млн. теңгеге ... ... ... ... да ... (мың теңге).
|Көрсеткіштер |2003 |2004 ... |Өсу |
| | | ... ... |
| | | ... |(%) ... төлеу| | | | ... ... | | | | ... бойынша |544644 |711484 |166840 |30,6 ... | | | | ... | | | | ... |80435 |59681 |-20754 |-25,8 ... ... | | | | |
| |53799 |56662 |2863 |5,3 ... | | | | ... | | | | ... |21596 |12891 |-8705 |-40,3 ... | | | | ... | | | | ... ... |822 |118 |16,8 ... |40987 |38864 |-2123 |-5,2 ... | | | | ... | | | | ... ... |(4071) |0 |4071 |-100,0 ... ... | | | | ... |738094 |885343 |147249 |19,9 ... «Темірбанк» АҚ 2004 жылғы 31 желтоқсандағы есеп беруі.
Алдын-ала төлем және ... ... ... ... ... ... бас банктің кеңселік ғимаратын 125,727 мың теңге мөлшерінде
болашақта сатып алуға алдын-ала төлем сомасы қосылған, және осы ... ... ... ... ... 280,000 мың теңге сомасы
қосылған.
2004 жылы 31 желтоқсан айында басқа активтердің бағалау құны ... ... ... (2003 жылы 738,094 мың теңге).
Негізгі қаражаттар – ұзақ мерзімді амортизацияға иеленетін, біршама
цикл мерзімде өндіріске қатысатын, ұзақ ... ... ... қаражаты.
Негізгі қаражаттар көлеміне өзінің құны түрінде, ... ... ... ... ... және ... келесі пунктер бойынша
талданады: ғимараттар, кеңселік және компьютерлік құрылғылар, ... ... ... ... және кеңселік
құрылғыларға 71768 мың теңге бөлінген, кетуі 7113 мың теңге.
Жаңа ... ... ... 35744 мың ... ... Транспортық
қаражатқа 2004 жылы 17895 мың теңге бөлінген, кетуі 10135 мың ... ... ... ... ... 2004 жылы 31 ... 688588
мың теңге құрады.
Сонымен табыс пен шығындарға көшейік:
• Шығын – банк активтер жиынтығының азаюы.
...... ... ... ... өсуі.
Пайыздық табыс және шығын талдауы – банктің тиімді жұмыс істеуін
көрсетеді. Бұл ... ... ... ... және де Қазақстан
Республикасының экономикасының толығымен дамуы. Банкаралық қызметтің
төмендеуінің ... бар – бұл ... ... ... ... бөлу ... жылы ... банктер қаражаты 43,3% т-мендед36 ал корреспондентік
шоттары 72,1%. Бұл ... ... ... өсуіне әкеледі.
Нәтижесінде, несие және клиентке аванс есебінен пайыздық табыс 15%
өсті, сатуға арналған ... ... ... – 12,9%, ... ... – 54,4%.
Деректер көрсетуінше, 2004 жылы банк өз қаражаттарын ... ... ... өсімін 10,8% алды.
6 кестеде комиссиялық табыс және ... ... банк өз ... ... ... ... ... қортындылауға болады.
2004 жылы қаржылық қызмет көрсету бойынша комиссия тез өсті. Егер
2003 жылы олар 10653 мың ... ... онда 2004 жылы 133054 мың ... 122401 мың теңгені құрады.
Басқа банктер бойынша табыс көлемі шексіз: кассалық операция ... – 10,5 % (2003 жылы 289665 мың ... ... 2004 жылы 320108
мың теңгеге дейін), есептік ... ... – 14,1% , ... ... – 58,2 %.
Қорытынды: 2004 жылы көп табыс алған қаржылық қызмет ... ... ... ақша ... ... қызмет көрсетуді кеңейтуге
салған тиімді.
4 кесте.
Комиссиондық табыс пен шығын (мын теңге).
|Көрсеткіштер |2003 |2004 ... |Өсу |
| | | ... ... |
| | | ... |(%) ... ... ... | | | | ... ... | | | ... |10653 |133054 |122401 |1149,0 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... |289665 |320108 |30443 |10,5 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... |152482 |173919 |21437 |14,1 ... | | | | ... ... | | | ... |170439 |101220 |-96219 |-40,6 ... | | | | ... | | | | ... тыс | | | | ... |21118 |33406 |12288 |58,2 ... | | | | ... | | | | ... |0 |0 |0 |0 ... | | | | ... |11280 |23324 |12044 |106,8 ... | | | | ... ... | | | | ... |653637 |785031 |129394 |19,7 ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... |14910 |15145 |235 |1,6 ... | | | | ... | | | | ... |0 |12261 |12261 | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... |1232 |2968 |1736 |140,9 ... бойынша| | | | ... | | | | ... | | | | ... көрсету| | | | ... |0 |2097 |2097 | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... |4122 |0 |-4122 |-100,0 ... | | | | ... | | | | ... ... | | | ... |5079 |0 |-5079 |-100,0 ... | | | | ... | | | | ... да | | | | ... |39102 |16826 |-22276 |-57,0 ... | | | | ... | | | | ... |64445 |49297 |-15148 |-23,5 ... | | | | ... | | | | ... |591192 |735734 |144542 |24,4 ... | | | | ... ... АҚ 2004 ... 31 ... есеп ... жұмысының көлемінің жоғарылуына байланысты, сәйкесінше бағалы
қағаздар операциялары бойынша шығындар (140%) және ... ... ... да (1,6%) ... Бағалы қағаздар операциялары бойынша шығын
өсімі ұйым және ... ... ... қағаз операцияларына салықтар қаражат
шығындарын талап ететінін түсіндіреді, ... ... ... көбеюімен, оларды өткізу (сатып алу) есептік ... ... да ... ... ... ... есептік шоттар бойынша
шығындар ( есептік шоттарды жүргізу бойынша шығындар) ... ... ... ... ... ... шығындар, әкімшілік шығындар,
шаруашылық шығындар оларды күнделікті шығындар деп ... ... ... шот ... ... ... олар шексіз өседі.
Банк қызметін талдауда маңызды орынды операциялық шығындарды талдау
алады.
Қорытынды.
Бүгінгі коммерциялық банктер өз клиенттеріне 200-ге жуық әр ... мен ... ... әзір. Мұндай кең көлемді ... ... өз ... ... ... ... жағдайда
өзінде пайдалы жұмыс жасауға септігін тигізеді. Бір операциялардан ... ... бір ... ... пайда есебінен жабылады.
Нарық экономикасы дамыған барлық елдердің ... ... ... ... ... буыны болып қалуы ... ... ... ... нарығының жағдайына көндігетін қабілетінің барлығын
көрсете алады.
Депозиттік, ... ... ... ... ... ... ... делдалы рөлін орындайды. Банктің бұл кызметі екі жаққа ... ... ... үшін ... депозиттері айналыс құралы
кызметі мен ... ... ... ... отырып, кей жағдайда оның
үстіне пайыз ... ... ... ... ұсақ ... ... Бұл кейде
көптеген ұсақ карапайым клиенттердің банкке аз ғана соманы қысқа ... ... де ... ... ... ... коммерциялық банктер
ретінде іскерлік операциялар жүргізіп, уакытша бос ақша ... ... ... да, ... ... ... ... көреді. Олар
салымдарға төлейтіндеріне қарағанда, қарыздарға біршама жоғары ... ... ... ... ... ... олар ... алған қарыздары есебінен
өздерінің өнімдерін өндіріп, алға қойған ... ... ғана ... ... ... ... ... 4-тен 5%-ға ұлғайтқанда). Болашақ
қарыз ... ... ... ... ... ... берілетін қарыз
бойынша жоғары пайызды төлеуге кімнің жағдайы келсе, ... ... ... бере алады.
Жалпы нәтижеге не болмаса қорытындыға ... бұл ... ... ... ... ... мен ... және де ерекше
алатын болсақ оның Қазақстан Республикасының қазіргі ... келе ... ... әкелетін орасан зор мыңыздылығы мен ерекше кең
көлемде алатын рөлі. Осы туралы жалпы алғанда ... ... кең ... ... ... жазылған.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона
«О Национальном Банке». Алматы, 30 марта 1995 ... Указ ... ... Казахстан, имеющий силу Закона
« О банках и банковской деятельности», Алматы, 31 августа 1995 года
3. 1.Выступление Председателя Правления ОАО "Народный банк ... ... ... ... РК на ... годы // ... ... 2000.
5. «Деньги. Кредиты. Банки.» Под редакцией Г.С. Сейткасимова. Алматы 1999.
6. Данные Национального Банка РК.
7. Данные Статистического Агенства ... ... ... ... №6, №7, №8 ... ... ... Cтратегического Развития РК
10. Положение о ... ... на ... ... ... ... ... Рынок ценных бумаг и его финансовые ... ... ... ... ... В.С., ... ... Ильясов К.К. . Финансово-кредитные ... ... ... /Под ... Алматы: Бiлiм, 1995 – 240 с.
13. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты ... ... ... Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной
экономике. – Алматы: Гылым, 1994. – 439 ... ... Е.Н. ... ... рынок и его регулирование /Деньги
и кредит. 1994. №5-6. с. 68-71.
15. «Предприниматель и право». №12 (73), май, ... ... дело (под ... ... ... М., ... Современный коммерческий банк, М., ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994.
17. ... Ф.Р. О ... ... и ... ... // ... ... 2000. -N10. - С. 28-30
18. Банки Казахстана : ... ... ... Data, 1999. -330 ... ... ... справочное пособие. М. : Экономика. 1993г.
20. Виноградова Т. Н. Банковские ... ... ... ... - ... н/Д: ... 2001. -378 с.
21. Жуков Е. Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих ... ... АО ... 1995. -47 ... ... Е.Ф. ... и банковские операции: Учеб. для ВУЗов. - ... и ... ... 1997. -471 ... ... Б. ... заимствования - как инструмент финансовой
политики коммерческих банков // ... ... ... 2000. -N 5. -
С. 21-24
24. Махмутова М. Эволюция банковской системы // Банки Казахстана. ... -N 5. - С. ... ... банк Казахстана: основные итоги деятельности // ... 2000. -N2. - С. 25

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Коммерциялық банктің активті операциялары»36 бет
Банктің коммерциялық қызметті несиелеу ерекшеліктері69 бет
Коммерциялық банктің автоматтандырылған анықтамасы7 бет
Коммерциялық банктің автоматтандырылған анықтамасы туралы7 бет
Коммерциялық банктің активі мен пассивін басқару әдістемесі және тәжірибесі57 бет
Коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін басқару12 бет
Коммерциялық банктің валюталық операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу88 бет
Коммерциялық банктің инвестициялық операциялық теориялық негіздері5 бет
Коммерциялық банктің инвестициялық портфелін басқару9 бет
Коммерциялық банктің инвестициялық талдауы (БТА тәжірибесі)27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь