Жалдау арқылы кісі өлтіруді тергеу

КІРІСПЕ
1 ТАРАУ. ЖАЛДАУ АРҚЫЛЫ КІСІ ӨЛТІРУ ТЕРГЕУІНДЕГІ КРИМИНАЛИСТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР.
1.1. Жалдау арқылы жасалған кісі өлтірудің криминалистік сипаттамасы.
1.2. Болжамды ұсыну ерекшеліктері және тапсырысты кісі өлтіруді тергеу барысында болатын бастапқы кезеңіндегі типтік жағдайлар.
2. ТАРАУ. ЖЕКЕ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ӨТКІЗУ ТАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ЖАЛДАУ АРҚЫЛЫ КІСІ ӨЛТІРУДІ ТЕРГЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ ТАКТИКАЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕР.
2.1. Кісі өлтіруді жасаған тұлғаларды анықтауға бағытталған тактикалық әрекеттер.
2.2. Жалдау арқылы кісі өлтіру туралы істер бойынша жеке тергеу әрекеттерін жүргізудің тактикалық ерекшеліктері.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «жаңа Қазақстан өзінің дербес даму жолын таңдап, жылдан жылға әлемдік қоғамдастықта барған сайын зор құрмет пен беделге қол жеткізе отырып, алға қарай нық сеніммен ілгерлеп келеді. Бүгінде, экономика мен өз мемлекеттілігіміздің берік іргетасын қамтамасыз етіп, біз қағидаттық жаңа кезеңге сенімді қадам бастық», - деп айтқан [1]. Қазақстан Республикасының даму стратегиясында 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді басымдылықтардың қатарына ұлттық қауіпсізідік, ішкі саясаттың тұрақтылығы мен қоғамның консолидациясы жатады. Осындай жағдайда «Біз мүлдем жаңа экономикалық жүйенің, демократиялық құқықтық мемлекеттің іргетасын қалыптастырып, осы замаңғы қоғамдық институттарды нығайттық, өмір сапасы мен ұсындарын елеулі түрде өзгерттік» [2; 2]. Осы басымдылықтардың жүзеге асырылуында Қазақстан Республиканың ішкі істер органдары маңызды рөл атқарады. Азаматтардың конституциялық құқықтарын және азаттықтарын, мемлекет мүддесін қорғау, қылмыстылықпен табысты күресу Қазақстан Республикасының ішкі істер Министрлігінің жедел іздестіру қызметін барынша дамытусыз және желтілдірусіз мүмкін емес.
Қоғам қатынасы еркін нарық экономикасына бағытталған жаңа жағдайда даму кезеңінде ішкі істер органдарының қызметі құқыққа қарсы әрекеттерді анықтау және олардың алдын алу, қылмысты тыю, алдын алу, тергеу және ашу, мемлекет қауіпсіздігіне, азаматтардың құқығы мен заңды мүдделеріне қауіп- қатер тудырмайтын деңгейде іркілту бағытын ұстануға тиісті.
Соңғы онжылдықта Қазақстан Республикасының аймағында қылмыстық зорлық қарқынды күшеюде. Қазақстанның экономикасындағы нарық қатынастарының дамуы ауыр және аса ауыр қылмыстардың өсуімен белгіленеді, қарақшылық шабуыл, тонау, бопсалаушылық, сондай-ақ экономика саласындағы қылмыстардың өсуі байқалады. Атыс қарудың, есірткі құралдарының және психотроптық заттардың жасырын айналым ауқымының өсу үрдісі байқалады, бұл еліміздің жедел жағдайын айтарлықтай нашарлатады.
Бұдан бұрын Қазақстанға тән емес сатып алу мақсатында адамдарды ұрлау, адамды кепілге алу, қаржы-банкілік құрылымдар объектілеріне қарақшылық шабуылдар, терроршылдық, компьютерлік қылмыстар және т.б. сияқты қылмыстардың таралуы байқалады. Ұйымдасқан қылмыс әлеуеті ұлғаюда. Қылмыстық ортада шоғырланған көлеңкелі капиталдың едәуір бөлігі қылмысты кең ауқымда қайта жаңғырту жағына бағытталған.
Қоғамның аса ауыр қылмыс көріністерімен молықтырылғандығы әлі де жоғары болып тұр. Азаматтардың денсаулығы мен тұлғаларға қарсы жасалған аса ауыр қылмыстардың құрылымында қоғамның жағымсыз реакциясын тудыратын жалдау арқылы жасалатын кісі өлтірулер көп таралған. Соңғы он жыл ішінде (1997-2006 ж.ж.) елімізде жалдау арқылы жасалған 78 кісі өлтірулер тіркелген (1997 жыл – 11; 1998 жыл – 8; 1999 жыл – 6; 2000 жыл – 6; 2001 жыл – 16; 2002 жыл – 8; 2003 жыл – 6; 2004 жыл – 6; 2005 жыл – 10; 2006 жыл – 14) [3;47] Бұқаралық ақпарат құралдарын қылмыстың дәл осы түрлері қызықтырады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі келесімен себептеседі. «Тапсырысты» кісі өлтірудің түп негізі мен механизмінің ерекшелігі орындаушыларды анықтау болар-болмас дәрежеде ғана оның факторларына әсер ету мүмкіндігімен байқалады. Жалдау арқылы кісі өлтірумен күрес бойынша ішкі істер органдар әрекетінің ерекше болашақ бағыты «тапсырысты» кісі өлтірудің ауанын және қаскөйлік ниетін анықтау болып табылады. Сонымен қатар, мәселенің осы жағы, сондай-ақ осындай қылмысты анықтау және ашу бөлігі криминалистика теориясында әлі толық ашылмаған.
Көрсетілген қылмыстық оқиғалар түрлеріне тиімді жедел тергеудің әрекет етуін қамсыздандыру мақсатында өз шешімін талап ететін көп мәселелер әлі де криминалистика саласындағы мамандардың ғылыми мүдделерінің шегінде қала береді. Тәжірибе жүзінде анықтау және тергеу органдары үшін «тапсырысты» кісі өлтіруді тергеу және ашу маңызды қиыншылықтар тудырады. Бұл көбінесе қылмыстардың осы түрлерінің ерекше сипатына байланысты: ойланып істелгені, әбден жетілдірілген дайындығы, ойдағыны көп тұлғалардың (ұйымдастырушы, делдал, орындаушы) қатысуымен іске асырылуы және т.б., және әдетте қатысушылар арасында ұйымдастырушы мен орындаушы бірін-бірі танымайды және тікелей қатынасы жоқ. «Тапсырысты» кісі өлтіру үшін қылмыстық тәжірибесі бар адамдар немесе арнайы дайындықтан өткен тұлғалар тартылады. Аталған мақсаттар үшін жиі ТМД елдеріндегі адамдарды пайдаланады, қылмысты жасағаннан кейін олар сол бағытта жасырынады.
Нормативтік-құқықтық актілер

1. 1995 ж. ҚР Конституциясы 1998 ж. 8 қазандағы өзгерістерімен. - Астана, 2005. - 70 б.
2. ҚР Қылмыстық кодексі (2005 ж. 20 наурыз күніне жағдайы бойынша) – Алматы, Жеті-Жарғы, 2005. - 300 б.
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-іс жүргізу кодексі (17- желтоқсан 2004 ж. заңнамаға сәйкес). – Астана, ТОО «БАСПА» 2004. – 264 б.
4. ҚР Заңы « ҚР ұлттық қауіпсіздігі туралы» №233-1 ҚРЗ 26.06.1998 ж. өзгертулермен 28.04.2000 ж.
5. ҚР Заңы «Коррупцияға қарсы күрес туралы» №267-1 ҚРЗ 2.07.98 ж.
6. ҚР Заңы «ҚР-да денсаулықты қорғау туралы» 17.06.1997 ж. өзгертулермен 17 желтоқсан 1998 ж.
7. ҚР Президентінің заңдық күші бар бұйрығы «ҚР ішкі істер органдары туралы» 21.12.1995 ж.
8. Постанавление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 23 декабря 1994 года N 7 «О применении судами законодательства, регламентирующего ответственность за посегательство на жизнь и здоровье граждан» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда РК от 20.12.96 г. N11)
9. Собрание законодательства Российской Федерации. №3. М., 1995 г.
10. Права человека и судопроизводство: Собрание международных документов. ОБСЕ. М., 1992 г.

Ғылыми әдебиеттер

1. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире: Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда. 1 марта 2007 №33 (25278)
2. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда – 1997 год, 11 октября, с.98
3. Статистическая информация о состаянии преступности в Карагандинской области и основных результатах борьбы с нею за 2006 г. Упраления комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области. Караганда 2007. – 151 с.
4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под. ред. Заслуженного деятеля науки Россиской Федерации, профессора Р.С. Белкина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА – М., 1999.- 990 с.
5. Курс криминалистики в 3 томах. Общая теория криминалистики Том 3. М., 1997г. с.408
6. Бахин В.П., Байжасаров Б.З., Когамов М.Ч. Методика росследования заказных убийств: Учебное пособие. – Алматы: Оркениет, 2000 год – с.120
7. Жиенбаев А.С. особенности расследования убийств по найму с использованием тактической операции. Автореф. дис. .. канд. юрид. Наук. Алматы, 2000. с.28.
8. Гинзбург А.Я., Белкин Р.С. Криминалистическая тактика. Учебник /Под общей редакцией д.ю.н., профессора А.Ф. Аубакирова. – Алматы: ТОО «Аян-Эдет» 1998 год – с.474
9. Проврезнюк Г.И. Брушковский К.Б. Участие специалиста в производстве отдельных следственных действий /Сборник Казахстан – 2030 – проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов: материалы научно-практической конференции. Алматы: НИи РИО Академии МВД РК, 1999 год, - с.424
10. Кулибаев Т.А. Расследование и предупреждение убийств, совершаемых по найму. Автореф. дис. .. канд. юрид. наук. - Алматы 2000 год – с.226
11. Бородуллин А.И. Убиства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования /Под редакцией профессора Р.С. Белкина – М,: Новый Юрист, 1997 год – с.80
12. Кельмембетов Т.Т. Организация и тактика раскрытия убийств, совершенных по найму (по материалам РК) Автореф. дис. .. канд. юрид. наук. Алматы 2006 с.27.
13. Видук С.И. Изобличение организатора преступления и наёмного убийцы /Следственная практика. Выпуск 127. – М.: «Юридическая литература», 1980 год, с.111
14. Берлибаев Е.Б. Кровная месть руками наёмного убийцы /Следственная практика. Выпуск 146. – М.: «Юридическая литература», 1985 год, с.70
15. Антонян Ю.М. Психология убийства. – М.: Юристъ,1997 год, с.12
16. Курмлов Б. Заказные убийства у нас есть //Аргументы и факты, №2 1994 год, с.32
17. Оськин Д. Убийство по заказу // Индустриальная Караганда, 5 октября 1995 года, с.8
18. Дихан Н. Убийство заказывали //Карагандинская правда. 6 января 1994 года, с.17
19. Квятковский О. Взят после покушения //Труд 30 сентября 1995 года, с.3
20. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: Издательство МГУ, 1978 год - с.72
21. Криминалистика. Учебник для ВУЗов / Ответственый редактор Н.П. Яблоков. – М.: Издательство БЕК, 1997 год – с.704
22. Видонов Л.Г. Криминалистические характериститки убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев (Методические рекомендации к использованию систем типовых версий). – Горький, 1978 год – с 120
23. Тройнин В.И. Раследование и предупреждение корыстных убийств. Диссертация, к.ю.н. – Воронеж, 1997 год – с.193
24. Шаповалов В.А. Оружие преступников. Серия «Учебники и учебные пособия», - Ростоа-на-Дону: «Феникс», 1998 год – с.288
25. Особенности ОМП по преступлениям, совершённым с применением огнестрельного оружия. Использование стрелянных гильз, пуль и других следов выстрела для розыска преступника. Лекция. – М.: Московская высшая школа МВД СССР, 1987 год – с.32
26. Бахин Б., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств. – Алматы, 2000. – 120с.
27. Мудьюгин Г.Н. Расследования убийств, замаскированных инсценировками. М.: - Всесоюзный институт причин и разработки мер предупреждения приступности Прокуратуры СССР, 1973 год – с.156
28. Карнеева Л.М., Галкин И.С. Расследование преступлений группой следователей. – М., 1965 год – с.74
29. Образцов В.А., Донцов В.В. О некотторых методах установления преступников по делам об умышленных убийствах /Следственная практика. Выпуск 131- М.: «Юридическая литература», 1981 год, с.76
30. Мудьюгин Г.Н. Расследование по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего. – М., 1967 год, с. 42
31. Слинько М.П. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. – М.: Российский юридический издательский дом, 1997 год – с.24
32. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предворительного следствия. Учебно-практическое пособие. – М.:
Издательство «Щит-М», 1999 год, - с.80

Соттық-тергеудің тәжірибелік материалдары

33.Уголовное дело №23659319 Архив суда г.Алматы 1997 год, с.253.
Уголовное дел по факту убийства Шмакова Б.А.
34.И.А.Мильграманың өлтіру туралы қылмыстық ісі №8030000151. –
1999 жыл, 118б.
35. О.А. Киринаның өлтіру туралы қылмыстық ісі №709276 – Алматы
1997 жыл, 142б.
36. Т.Х. Ибраеваның өлтіру туралы қылмыстық ісі № 8040033543 – Алматы 2000 жыл, 231б.
37. Е.А. Сағындықываның өлтіру туралы қылмыстық ісі № 43165474 – Семипалатинск 1998 жыл, 435б.
38. А.М. Абдулходжаеваның өлтіру туралы қылмыстық ісі №2-22/2000.ГСУ МВД РК. Алматы қ. 1997 жыл, 213б.
39. А.Н. Мамадалиеваның өлтіру туралы қылмыстық ісі №321956. Сот мұрағаты Алматы қ. 1994 жыл, 143б.
40. Ж.С. Түстікбаеваның өлтіру туралы қылмыстық ісі №508082. Сот мұрағаты Алматы қ. 1995 ж. 118б.
41. Шынтасованың өлтіру туралы қылмыстық ісі №053217030595. Сот мұрағаты Қарағанды қ. № АС- №26754, 223б.
42. П.П. Свичинскогоның өлтіру туралы бюллетені ГСУ МВД Каз.ССР. – Целиноград 1992 жыл, 346 б.
        
        КІРІСПЕ
1 ТАРАУ. ЖАЛДАУ АРҚЫЛЫ КІСІ ӨЛТІРУ ТЕРГЕУІНДЕГІ КРИМИНАЛИСТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР.
1. Жалдау ... ... кісі ... ... ... Болжамды ұсыну ерекшеліктері және тапсырысты кісі өлтіруді тергеу
барысында ... ... ... ... ... ТАРАУ. ЖЕКЕ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ӨТКІЗУ ТАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ЖАЛДАУ АРҚЫЛЫ КІСІ
ӨЛТІРУДІ ТЕРГЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ ... ... Кісі ... ... ... анықтауға бағытталған тактикалық
әрекеттер.
2.2. Жалдау арқылы кісі өлтіру туралы істер бойынша жеке тергеу әрекеттерін
жүргізудің тактикалық ерекшеліктері.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... ... Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «жаңа Қазақстан өзінің
дербес даму жолын таңдап, жылдан жылға әлемдік ... ... ... ... пен ... қол ... ... алға қарай нық сеніммен ілгерлеп
келеді. Бүгінде, экономика мен өз мемлекеттілігіміздің берік ... ... біз ... жаңа ... ... қадам бастық», - деп
айтқан [1]. Қазақстан Республикасының даму ... 2030 ... ұзақ ... ... ... ұлттық қауіпсізідік, ішкі
саясаттың тұрақтылығы мен қоғамның консолидациясы жатады. Осындай жағдайда
«Біз мүлдем жаңа ... ... ... ... ... қалыптастырып, осы замаңғы қоғамдық институттарды нығайттық, өмір
сапасы мен ұсындарын елеулі ... ... [2; 2]. Осы ... асырылуында Қазақстан Республиканың ішкі істер органдары маңызды рөл
атқарады. ... ... ... және ... ... ... ... табысты күресу Қазақстан
Республикасының ішкі істер Министрлігінің жедел іздестіру ... ... және ... ... емес.
Қоғам қатынасы еркін нарық экономикасына бағытталған жаңа ... ... ішкі ... ... ... ... ... әрекеттерді
анықтау және олардың алдын алу, қылмысты тыю, ... алу, ... және ... қауіпсіздігіне, азаматтардың құқығы мен заңды мүдделеріне қауіп-
қатер тудырмайтын деңгейде іркілту бағытын ұстануға ... ... ... ... ... ... зорлық
қарқынды күшеюде. Қазақстанның экономикасындағы нарық қатынастарының ... және аса ауыр ... ... ... ... шабуыл,
тонау, бопсалаушылық, сондай-ақ экономика саласындағы ... ... Атыс ... ... құралдарының және психотроптық заттардың
жасырын айналым ауқымының өсу үрдісі байқалады, бұл ... ... ... нашарлатады.
Бұдан бұрын Қазақстанға тән емес сатып алу мақсатында адамдарды
ұрлау, адамды ... алу, ... ... ... шабуылдар, терроршылдық, компьютерлік қылмыстар және т.б.
сияқты қылмыстардың таралуы байқалады. Ұйымдасқан қылмыс ... ... ... ... көлеңкелі капиталдың едәуір бөлігі қылмысты
кең ауқымда қайта жаңғырту жағына бағытталған.
Қоғамның аса ауыр қылмыс ... ... әлі ... ... тұр. ... ... мен ... қарсы жасалған аса
ауыр қылмыстардың құрылымында қоғамның жағымсыз ... ... ... жасалатын кісі өлтірулер көп таралған. Соңғы он жыл ішінде ... ж.ж.) ... ... ... ... 78 кісі ... ... жыл – 11; 1998 жыл – 8; 1999 жыл – 6; 2000 жыл – 6; 2001 жыл – ... жыл – 8; 2003 жыл – 6; 2004 жыл – 6; 2005 жыл – 10; 2006 жыл – ... ... ... ... ... дәл осы түрлері қызықтырады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі келесімен ... ... ... түп негізі мен механизмінің ... ... ... ... ғана оның факторларына әсер ету мүмкіндігімен
байқалады. Жалдау арқылы кісі өлтірумен күрес бойынша ішкі істер ... ... ... ... ... кісі ... ... және
қаскөйлік ниетін анықтау болып ... ... ... ... ... сондай-ақ осындай қылмысты анықтау және ашу ... ... әлі ... ашылмаған.
Көрсетілген қылмыстық оқиғалар түрлеріне ... ... ... ... ... ... өз шешімін талап ететін көп мәселелер
әлі де криминалистика саласындағы мамандардың ғылыми мүдделерінің шегінде
қала ... ... ... ... және тергеу органдары үшін
«тапсырысты» кісі өлтіруді тергеу және ашу ... ... ... ... ... осы ... ... сипатына байланысты:
ойланып істелгені, әбден жетілдірілген дайындығы, ойдағыны көп тұлғалардың
(ұйымдастырушы, делдал, орындаушы) қатысуымен іске ... және т.б., ... ... арасында ұйымдастырушы мен орындаушы ... және ... ... жоқ. ... кісі ... үшін
қылмыстық тәжірибесі бар адамдар немесе арнайы дайындықтан өткен тұлғалар
тартылады. Аталған мақсаттар үшін жиі ТМД ... ... ... ... кейін олар сол бағытта жасырынады.
Қарастырылып отырған қылмыстарды сипаттайтын көптеген басқа жағдайлар
ашу мен тергеу ... ... ... ... Айтарлықтай өзекті
және маңызды тақырып ретінде жалдамалы тұлғалармен жасалатын ... зор ... ... ... өсу үрдісі, сондай-ақ
тергеудің ұйымдастырылуындағы және ... ... ... бар
кемшіліктер себеп болды.
Зерттеудің теориялық негізін ... және ... ... ... ... ... Б.З.Байжасаровтың, А.И.Бородулиннің, Р.С.Белкиннің,
М.Ч.Қоғамовтың, Б.М.Нұрғалиевтың, ... ... ... ... ... ... т.б. ... құрайды.
Осы дипломдық зерттеудің мақсаты жалдау арқылы кісі ... ... ... ... ... және соны негізге ала отырып, тергеу
әрекетін ... ... мен ... ... кезеңіндегі типтік
жағдайда тактикалық амалдар шеңберінде ... ... ... өткізу болып
табылады.
Көрсетілген мақсат келесі міндеттердің қойылуын және ... ... ... ... осы ... ... ... негізгі элементтерін
анықтау және олардың арасындағы өзара байланыс пен өзара тәуелділікті
белгілеу;
2. ... ... ... ... ... ... және
қарастырылып отырған қылмыс түрі ... ... ... ... ... ... ... негізгі ұйымдастыру нысаны ретінде
тергеу және жедел іздестіру бөлімшелерінің өзара әрекеттесуін анықтау;
4. тергеудің бастапқы және ... ... ... ... анықтау;
5. тергеу әрекетінің тиімділігін жақсартуға ... ... ... ашу және ... ... алдын ала тергеу органдар
әрекеттерінің тиімділігін жақсартуға бағытталған қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... және ... келгенде, дипломдық зерттеу тақырыбының өзектілігі, оның
мақсаттары және ... ... ... ... ... және ... кісі ... тергеудің жеке әдісін
зерттеудің теориялық мәнділігімен белгіленеді.
1 ... ... ... КІСІ ӨЛТІРУ ТЕРГЕУІНДЕГІ КРИМИНАЛИСТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР.
1. Жалдау арқылы жасалған кісі өлтірудің криминалистік сипаттамасы.
Қылмыс, оның субъект тұлғасының және басқа жағдайлары туралы, ... ... ... ... ... және ... ашу, тергеу және алдын
алу міндеттерін ... ... ... ... ... жасау тәсілі,
механизмі және жағдайының ерекшеліктерінде байқалатын жеке қылмыстың,
қылмыс тобының және ... ... ... ... ... ... ... криминалистік сипаттамасын білдіреді. [4, 304 б]
Қылмыстың криминалистік ... ... ұғым ... ... ... ... 70-шы ... басында қалыптасқан. Қылмыстың
қриминалистік сипаттамасының құрылымы мен ... ... ... және ... оның рөлі мен маңызы Р.С.Белкин, А.Н.Васильев,
И,А,Возгрин, ... ... ... ... ... және тағы ... басқа криминалисттердің
еңбектерінде қарастырылған [5 , 480 ... ... ... жеке ... ... барлық анықтамаларын қорыта келіп, қылмыстың криминалистік
сипаттамасы бастапқы ... ... ... ... және ... ... оның ... типтік зардабы, ықтимал қылмыскердің
тұлғасы, қылмыстың ықтимал себебі мен мақсаттары, қылмыстың ықтимал құрбаны
(орны, уақыты, ... ... ... ... ... [4, ... арқылы кісі өлтірудің криминалистік сипаттамасын қарастырайық.
Біздің ойымызша, оған келесі элементтерді кірістіруге болады:
бастапқы ақпараттың ... ... ... және ... ... туралы мәліметтер (жағдайы, уақыты,
орны, дайындығы);
- қылмыс құралы туралы мәліметтер;
- қылмыскердің (қылмыскерлердің) тұлғасы туралы мәліметтер;
- жәбірленушінің тұлғасы туралы ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасының құрылымдық элементтері арасында салыстырмалы
тұрақты байланыс бар екенін анықтауға жағдай туғызады.
Осындай әр ... осы ... ... ... ... ... қолдана отырып қарастырайық.
Қарастырылып отырған қылмыстың түрі бойынша бастапқы ақпарат сол
немесе басқа жерде ... өлік ... ... ... ... ... өліктегі атыс жарақаты адамның өлген ... ... ... Көп ... ... ... өте тез анықталады,
өйткені көбінесе, қылмыс оның қызмет ететін я болмаса ... ... оның ... жасалады немесе оның тұлғасын куәландыратын құжаттар
болады. Көрсетілген бастапқы ақпарат бойынша қылмыстық іс қозғау ... ... ... олар ... тергеу әрекеттерін
жүргізеді. Әдетте, типтік ... ... ... бастапқы мәліметтердің
сипаты мен мазмұны әсер етеді. ... ... кісі ... туралы істер
бойынша осындай типтік тергеу жағдайына тұлғасы танымал атыс ... ... ... ... ... ... ... жағдай қылмысты жасаған
тұлғалар, қылмыстың себебі ... ... ... қылмыс іздерінің
ең кем санымен сипатталады.
Қылмыстың криминалистік сипаттамасының негізгі элементтерінің біріне
қылмысты ... ... ... ... ... әдісі қылмысты дайындауға,
жасауға және жасыруға бағытталған, тиісті құралдар мен ... ... ... ... уақыты, жері және тағы ... ... ... себептесу жағдайларының өзара шарттас, жылжымалы
детерминделген әрекеттер жүйесін білдіреді» [27, 43 ... ... кісі ... ... ... бұл іс мұқият
ойластырылады, ал кейде ұзақ дайындық жүргізіледі. Мұндай ... ... ... кісі өлтіру туралы шешім қабылдау және қылмысты
жасау үшін ... мен ... ... ... орындаушыны);
қылмыс құралы, көлік құралын іріктеу; болашақ құрбанның күн тәртібі ... ... ... мақсатымен оны бақылау; қылмыс жоспарын және оны
жасыру әрекеттерін дайындау.
Көрсетілген қылмыстар үшін келесілер тән ... ... кісі ... ... ... ... ... өз таныстар арасынан немесе
солардың көмегі арқылы ... ... ... ... ... ... қатысушыларды іздеу және іріктеу бірнеше күннен бірнеше айға дейін
созылуы мүмкін. Сөйтіп орындаушыны іріктеп алып, сыйақы ... және ... ... ... ... ... сомасы жәбірленушінің тұлғасына
және кісі өлтіруді жасау ... ... және ... ... ... мың АҚШ ... дейін өзгереді. Соманың бөлігі ... ... ... бағалы заттар және т.б.) ... ... ... ... ... ... қылмысты жасағанына дейін, ал екінші
бөлігі одан кейін немесе ... кісі ... ... ... ... ... туралы толық мәліметтер (тұратын жері, жұмыс
орны, күн тәртібі және т.б.) ... оның ... ... Қылмыс объектісінде қателеспеу мақсатында кейде орындаушыға
болашақ құрбанды тікелей ... ... ... ... қылмыстың
басқа қатысушыларымен (делдалмен, көмектесушімен) кісі өлтіруді жасау ... орын мен ... ... ... жәбірленушіні өзі бақылайды.
Атыс қаруы жалдаушыдан орындаушыға алдын ала беріледі; дегенмен
орындаушы өзі ... ... ... ... ... де ... оның
үстіне, қылмысты жасау тәсілі ескеріле отырып кісі өлтіру ... ... ... ... көп жағдайда қылмыстың нәтижесіне жетуіне
кепілдікті қамтамасыз ету және ... ... ... ... алиби дайындау мақсатымен жалдаушы тек қана қылмыстың уақытын, орнын
және күнін ... ... өзі ... ... де ... ... болашақ құрбанның күн тәртібін және қатынау жолдарын
зерттеп, аз қатермен ... ... және ... ... ... шешімін өзі
қабылдайтын жағдайлар сирек кездеседі. Бұндай жағдайларда қылмысты жасау
күні ... ... ... ала ... ... ... дайындау бойынша
әрекеттер де бірнеше күн, апта, айға созылуы мүмкін.
Көбінесе, қылмыс жасау орнын және уақытын ... ... ... ... ... ... күн ... нақты білу;
2. иесіз жер мен шабуылды кенеттен жасау;
3. бөгетсіз ату ... ... ... ... ... ... және ... кету мүмкіндігі:
Қарастырылған істер бойынша қылмыс орындарын зерттеп оларды келесі
топтарға бөлуге болады;
1. жәбірленушінің ... жері ... оның ... ... ... ... байланысты жерлер (көше, үйдің
ауласы, подъезд, басқыш алаңы);
2. жәбірленушінің өндіріс әрекетімен байланысты жерлер ... ... ... үй-жайы ғимаратының маңайында);
3. автокөліктер (жүру жолында, ... ... ... отыру
кезінде) және басқа жерлер.
Өткізілген зерттеулердің көрсетуі бойынша жалдау арқылы ... ең ... ... ... ... ... ... – 54,9 %
және оның қызмет ету орнында – 21,6 %.
Өлтіру уақыты да ... ... ... ... ... де барлық
жағдайларда қылмыскерлермен жәбірленушінің күн тәртібін ескере ... ... ... кісі ... ... ... жиі ... 08 сағаттан 11 сағатқа дейін. ... ... ... осы ... уақытын артық көретіні бекер емес, себебі қызмет
ететін тұлғалардың ... ... басы ... ... ... ... жұмысқа күнде бір уақытта шығады» [9, 80 б.]. Таңертең де,
кешке де – 19 ... 23 ... ... кісі ... ... ... жерімен байланысты жерлерде жасалады. Күндізгі
уақытта кісі өлтірулер әдетте жәбірленушінің жұмыс ... ... ... ... ... жерлерде сағат 12-ден 15-ке дейінгі уақыт
аралығында жасалады.
Қарастырылып отырған ... түрі ... кісі ... ... ... айырмашылығы жоқ. Орындаушы немесе орындаушылар болашақ
құрбанды алдын ала белгілі бір жерде ... ... ... ... ... ... ... байланыс құралдары арқылы хабарланады, одан әрі қылмыстық
жоспар жүзеге асырылады.
Сөйтіп, «Қордай» кеден ... ... ... ... ... қылмыскерлер өз қылмыстық ниеттерін жүзеге асыру үшін ... ... ... өзен ... бойында күн сайын спорттық
жүгірумен айналысқан жағдайды пайдаланып қалды. Ерте дайындап қойған жоспар
бойынша ... күні ... ... бірі – ... ... ... болған, жәбірленуші кезекті спорттық жүгіруге
шыққан сәтте ол туралы радиотелефон арқылы кісі ... ... ... ... ... алғаннан кейін қылмыстық топтың
қатысушылары Г.Ақбаев пен ... «Дэу ... ... өзен каналының маңайындағы шартты жерге апарып тастады. Сыртқы
түрін ... ... ... одан ... оған ... киімді киіп,
өзімен МП пистолетін алып, Шинтасовқа қарсы ... ... ... ... ... Щелкунов өмірге маңызды мүшелеріне бірнеше
көзделген ату жасады да таяу жерде күтіп ... «Дэу ... ... ... ... ... ... [32, 223 б.].
Бұрын айтылғандай, кейбір жағдайларда орындаушылар кісі өлтіру
жоспарын өздері дайындайды, ... ... ... ... ... ... және ... құралдарын қолданады, қылмыстық ойын жүзеге
асыру үшін ... жаза ... ... ... ... – заңсыз атыс
қаруын сатып алады, автокөліктерді айдап әкетеді және т.б.
Сөйтіп, ... бас ... ... ...... тұрғындары Максимовичюс пен Юргелайтис, қылмыстық
актіні жасау үшін оптикалық нысаны бар ... ... ... ... ... қондырғылар сатып алған. Свичинскийдің өмір сүру
дағдысын және қатынас жолдарын ұзақ ... ... ... кісі ... ... ... шығарып, жоспар дайындады. Жоспар бойынша қылмыс
жәбірленуші комбинат ... ... ... ... ... Осы мақсатпен
бұрын сатып алынған заттардан бас тартып, олар заңсыз аңшы мылтығын сатып
алып, ... одан ... ... ... Өз ... ... асыру үшін
олар бұдан бұрын ВАЗ-21013 автокөлігін айдап әкетіп, оны сыбайластарының
гаражында жасырған. 1992 ж. 28 ... күні ... ... ... ... ... ... келіп Свичинскийдің жұмысқа келу ... ... ... автокөлігімен жұмысқа келгеннен кейін
Максимовичюс әрі-бері өтетін бөлменің қасында Свичинскийге қарай ... ... ... ... оның ... ... ... отырған
автокөлікпен қылмыс жерінен көзден ғайып болды. [42, 346 б.].
Зерттелген дерлік ... ... ... атыс жарақаттар жақын
қашықтықтан жасалған. Бұл жағдай орындаушылардың алыс ... ... ... ... жоқ ... ... көрсетеді, сондықтан нысанаға
дәлірек тию үшін жәбірленуші қысқа қашықтықта болған ... ... ... ... қосымша бақылау атыс жасайтын жағдайлар да
кездеседі. Мысалы, «Алматыгорстрой» акционерлік компаниясының бас ... ... ... іс бойынша кісі өлтіруді орындаушы ... өз ... бес атыс ... ... және оның
өлімінде сенімді болу үшін басына алтыншы ... атыс ... ... ... кісі өлтірудің ажыратылмас бөлігіне ... ... ... ... ... ... жасыру бойынша әрекеттер жатады.
Әрине, жасыру әдісі криминалистік сипаттама элементтерінің бірі бола алады.
Бірақ, атап айтқанда жалдау ... кісі ... ... істер бойынша жасыру
әдісі тікелей қылмысты жасау ... ... және оның ... ретінде
танылады.
Жасыру тәсілі белгілі дәрежеде қылмыстың түріне байланысты. Дегенмен,
қылмыстың барлық түрлеріне тән жасырудың бірнеше тәсілдері де бар: ... ... жою, ... ... ... ... өз түрін өзгерту және
т.б. Жалдау арқылы кісі ... ... үшін ... тән ... ... ... ... өлтіру, қылмыс орындаушысын өлтіру, кісі
өлтіруді орындаушының басқа жерге кетуі, ... ... жою ... ... ... ... кету, автокөлік құралдарын пайдалану.
Қылмысты жасыруға бағытталған әрекеттер ... ... кісі ... ісін ... ... ... ... жүзеге
асырылады. Кісі өлтіру әдісі куәлардың орындаушылар мен олардың әрекеттері
туралы ақпарат тасушылардың саны аз болатындай етіп ... ... ... ... ... ... да кездеседі. Мысалы,
З.Салахутдинов тұрғын үйдің қасында ... И ... ... ... ... ... жерінен көрінбей кетіп қалғысы келген. ... ... ... ... ... ... кісі өлтірушіні
қуа жөнелді. Сонда Салахутдинов ... ... ... босау үшін оны да
атып тастады [36, 142 б].
Кісі өлтіруді ... ... ... ... да ... ... табылады. Автокөлік шамаланған қылмыс жеріне тез және көзге түспей
жету үшін ғана ... ... тез ... ... кісі ... жерінен
кетуді қамтамасыз ету үшін арналады.
Жалдаушының қылмыстық әрекеттерін жасыру әдістері ... ... ... ... құру, кісі өлтіру жасалған кезінде оның ... ... ... кетуі, жәбірленушінің туысқандарымен, әріптестерімен
және т.б. қоса қайғыру.
Жасыру бойынша қылмыс құралын жою, ... ... ... елді ... кету ... ... мүмкін, бұл оны сыртқы белгілері
бойынша іздестіруді және тергеудің бастапқы ... ... ... ... ... ... ... бастығы Шинтасовты
өлтіргеннен кейін қылмыс ұйымдастырушысы Е.Ақпаев автокөлікпен оны ... ... ... Қант ... дереу алып кетті. Жүру
жолы бойында ... ... ... оның ... ... ... тастады. Мильграмның өлтірушісі – Салахутдинов, «тапсырысты»
орындағаннан кейін 15,000 АҚШ ... ... ... алды да ... ... ... кетті [35, 101 б].
Шет елдерінің тәжірибесінде кәсіби кісі өлтірушілер әдетте ... ... ... ... атыс ... ... ... тастап кетеді.
Сөйтіп, олар қылмыс оқиғаға қатысы туралы куәландыратын айғақтан құтылуға
тырысады. Сөйтіп, 1997 ж. 16 ... ... ... ауданында тұрғын
үйдің ауласында автоматты қарумен азамат ... ... ... ... ... ... ... 150 м қашықтықта полиция ... ... ... пистолет тапты, кейін ол кісі өлтіру құралы
болып шықты [33, 142 б].
2000 ж. ... ... ... ... АМҰ ... ... ... іс бойынша оқиға болған жерін тексеру барысында
кісі өлтіру құралы – МП ... ... ... бар ... [10. 231 б.]. ... ... ... санаулы түрде
кездеседі, бұл аздаған қылмыстық тәжірибе мен қарудың ... ... ... оны ... ... кісі ... орындаушыны өзін де күштеп өлтіреді. Бұндай әрекеттер
келешекте ... ... кісі ... ... ... ... ... мүмкін
және оны әшкерлеген жағдайда ұйымдастырущыларға ... ... ... 1998 ж. 27 ... ... қ. ауруханалық кешен аймағында
белгісіз тұлғамен МП пистолетінен кәсіпкерлік қызметпен айналысып жүрген
және ... ... ... бар азамат Сағындықов өлтірілген.
Тергеу ... ... ... ... үшін кісі өлтіруді жасағаны
анықталады. Кейін қылмысты жасыру мақсатымен кісі өлтіруді ұйымдастырушылар
Пархоменконың өзін де атып ... ал оның ... ... өзеніне лақтырып
тастаған [37, 435 б.].
Тергеу және жедел топ қызметкерінің алдына қойылған ... ... ... ... ... ... білім аса маңызды. В.П.Лавров дұрыс
айтқандай: «Қылмысты жасыру әдісін табу және дәлелдеу, әсіресе, айқын ... ... ... бойынша тергеуге қарсы әрекетті жеңу ... және ... ісі ... қиын ... ... ... етуде көп көмек көрсетеді» [7, 176 б.]. Қылмысты жасыру ... ... ... ала ... қылмысты ашу бағыттары мен кейбір
тергеу әрекеттерін ... ... ... ... ... кісі өлтірудің криминалисттік сипаттамасын ... ... ... ... мен ... ... элементтерін
зерттеу ерекше орын алады.
Қылмыс жасаудың құралын таңдау қылмыскерлердің ... ... ... ... ... ... қылмыстың негізгі
мақсаты көбінесе атыс қаруын қолдану арқылы жәбірленушіге жарақат ... ... ... ... ... ... ... әкелінетін қарудың жеткілікті ... ... ... ... ... ... ... жасалған ұрлықтар қылмысты жасау барысында қылмыскерлерге
оларды қолдануға мүмкіндік туғызады.
Қазақстан Республикасының Бас ... УКПС и СУ ... тек қана 2006 жылы атыс ... ... 1147 ... жасалған,
соның ішінде 173 кісі өлтіру оқиғалары, сондай-ақ заңсыз атыс ... ... ... және алып жүру үшін ... 32 ... іс ... бұл ... заңсыз сатып алуын және сақтау жағдайларын анықтау бойынша құқық
қорғау органдар жұмысының нашарлылығын дәлелдейді [3, 43 ... ... ... ... атыс ... ... ... өзінің туысқандарының немесе таныстарының тұрғылықты жерлерінде
сақтаған.
Қылмыстық істерді зерттеу ... ... атыс ... ... ... ... бойынша шараларды өкінішке орай ... ... ... ... ... ... оқиға болған жерге тексеріс
жасау, қылмыстың орындаушысын анықтау бойынша ... ... ... ... оны ... ... ... мүмкін.
Қылмыс құралдары мен жабдықтарын екі топқа бөлуге болады:
1. зақым ... ... мен ... ... құралдар (дыбыстұнщықтырғыш, оптикалық нысана және т.б.)
Жалдау арқылы кісі ... ... ... ... атап айтқанда МП (Макаров пистолеті) мен ТТ (Токарев). ... ТТ ... ... ұрысқа арналған қару болып саналады, құрылымы
қарапайымдылығы мен беріктілігімен ерекшеленеді.
ТТ пистолетінің ... тым ... ... ... ... ... калибрінде тоқтату әрекеті айтарлықтай кішкентай. Ұлы Отан соғысы
жылдары ол өзін қуатты және сенімді қару ... ... және ... ... да ... болған. Оны Қытай, Вьетнам, Албания, Корея,
Африка мен Латын Америка елдері сияқты отыздан ... ... ... ... ... құны ... ... дәлелдейді. Я.Хогг бен
Д.Уикс жазғандай: «Токарев пистолеті көптеген елдерінде жасап ... ол «51 ... ... М-57 деп ... ал Радомдағы поляк қару
фабрикасы ТТ пистолетімен Чех армиясын, Войско Польскоені, сондай-ақ ... ... ... еткен»[22, 384 б].
ТТ пистолетінен ату жасау барысында ... ... ... ... ТТ ... ... ... бекітпенің үстіңгі, оң
жағында орналасқан. Соған байланысты гильза сәл үстіге және оң ... ... Бұл ... ТТ ... ... ... атқан адам
тұрған жерінен оң жақтан және сәл артқы ... ... ... ... 288 ... ... ... МП пистолеті ТТ пистолетін асып түседі, себебі
онда 9 мм оқ-дәрінің аз заряды бар патрон қолданылады және оқты ... ... . Ол ... ... және ... ... ... үстіге-оңға-артқа 2-5 м қашықтықта шығарылады» [23, 32 б].
Қылмыскерлермен газды пистолетті соғыс пистолетіне ... ... да ... ... «Әсем-ай» ЖШС директоры Сыздықовты өлтіру
туралы іс бойынша қылмыскерлер соғыс патрондарымен ататындай етіп ... ИЖ ... ... ... [40,156 б]. ... өлтіру туралы іс
бойынша қылмыскер қолдан жасалған пистолетті қолданған [5, 46 б].
Зерттелген істер ... ... ... немесе тегіс ұңғылы
қарудын жасалған шолақ мылтық қолданғаны сирек кездеседі.
Қылмысты жасау мақсаты және жағдайымен ... атыс ... де ... ерекшеліктері бар. Соны есепке ала ... ... ... ... ... ату ... ... тұратын жерін анықтайды;
3. атыс аралығын анықтайды;
4. атыс санын анықтайды;
5. атыс зардабын жоюға шаралар қолданады (тығындарды, гильзаларды ... алу және ... ... ... ... ... қолданады.
Жалдау арқылы кісі өлтіру туралы істер бойынша тән аралық 2 метрден 8
метрге дейінгі ара ... ... ... ... мұндай аралық
тегінен тек алынбайды. Бұл кісі өлтіру ... ... ...
пистолеттен немесе стандартты өндірілген шолақ ... ... ... мүлт кету ... ... ... Соңғысы, қылмыстың мақсаты туралы дәлелдеуі ... ... ... бұл қашықтық 100-150 ... ... ... көзқарас жағынан қылмыскердің тұлғасын зерттеу тергеу бағытын
таңдауында, тергеу, жедел-іздестіру және ... ... ... көмек
бола алатын мәліметтер анықтауды білдіреді. Сондықтан криминология ғылымы
мен сот ... ... ... ... ... оған ... ... белгілер кешенін
білдіреді, оларды білу айыпты тұлғаларды анықтау іздестіру және әшкерлеу
үшін қажет. Осы ... ... ... ... оның ... ... қасиеттері ең құнды болып табылады.
Тергеу және сот тәжірибесінің қорытындысы ... ... ... ... 2-3 және одан да көп ... бар қылмыстық
топтармен жасалған, мында рөлдер орындалатын қызметтеріне қарай ... ... ... ... ... кісі ... жалғыз орындау
мүмкін еместігіне байланысты, өйткені қойылған міндетті орындау үшін атыс
қаруын және кісі ... ... үшін ... да ... ... алу,
автокөлік дайындау, белгіліген құрбанның тұрмыс салтын ... ... ... ... күн ... ... анықтау керек, қылмыс
жасалған жерінен тез және көзге түспей кетуге бағытталған шаралар қолдану
керек. ... ... ... ... оның ... көріністеріне
тікелей немесе жанама қатынасы бар бір топ адамдармен жүзеге асырылатын
актіні дайындау және ... ... ... және ұйымдастырылған жұмыс қажет
екенін дәлелдейді. Жалдау арқылы жасалатын кісі өлтірулердің ерекшелігі
қылмысқа қатысушылардың ... ... ... ... ... ... ... топтарға бөлуге болады:
1 Жалдаушы – әр түрлі себеппен кісі өлтіруді ... ... ... оны ... және ... ... үшін ... көрсеткен қызмет ақысын төлейді.
Зерттелген қылмыстық істер бойынша жалдаушы жоғары білімді деңгейдегі
25-тен 45-жасқа дейінгі ер адамдар болып шыққан. Оның ... ... ... және ірі ... ... ... қызметін
атқарған. Олардың кейбіреулері бұрын сотталған болып шықты. Кісі өлтірудің
жалдаушылары жақын туыстар, таныстар, әріптестер, бәсекелес ... ... ... ... ... үлесі болмашы және олар кісі өлтіруді
отбасылық-тұрмыстық қатынас жағынан ойластырған.
Тұрмыстық жағынан жалдау арқылы ... кісі ... ... ... ... заңсыз іс-әрекеттерінен туындаған ұзақ
жанжал қатынастары болған. ... орай ... өсуі мен ... ... ... ... жағдайында «жәбірленушіні» өз бетімен
жазалау ... ... кісі ... ... ... жеке ... басқалардың құқыққа қарсы әрекеттеріне
құқықтан тыс әрекет ету ... ... ... ... кісі ... объектілері күйеулері (әйелі), бірге тұратын
адамдар болған.
Әдеттегідей, жалдаушылар тергеу ісіне ... ... ... ... алиби ұсыну, тергеу органдарына жәбірленушіні өлтірудің ... ... ... ... жою, ... өзін өлтіру, келешекте
оны әшкерлеген жағдайда – жасалған қылмысқа өз ... ... ... ...... сыйақы үшін қылмыстың орындаушысын іздеп
табатын, ал кейбір жағдайларда қылмысты ұйымдастыру және ... ... ... орындаушымен тікелей байланыс құрып, кісі өлтіруді жасау
туралы тікелей келісетін ... ... ... ... Дегенмен,
жалдау арқылы жасалатын кісі өлтірудің сипатты ... ... ... субъектісінің бар болуы болып табылады. ... ... ... ... ... ... бар ... бойынша қол астындағы кісі, таныстары, туыстары) болып ... ... олар ... ... ... өйткені кісі өлтірудің
орындаушысын іздеп табу оның кәсіби және психологиялық ... ... ... ... аса ... ... ... (орындаушыларды) іздеп табу бойынша белсенді
әрекет жасайды, ... ... ... орындаушыға кісі өлтіру құралын,
қылмысты жасау үшін қажетті құралдарын, ... ... ... үшін
бөлме береді, болашақ құрбан туралы қажетті мәліметтер береді, кей кезде
кісі өлтіруді жасау үшін ... ... де ... ... ... төлеу де делдал арқылы ... ... ... ... ... көп мақсатты және көбінесе кісі өлтіруді жасау әдісіне,
болашақ құрбанның тұлғасына және т.б. байланысты.
3. Орындаушы ...... ... ... кісі ... үшін жалданған тұлға. Орындаушының болашақ құрбанмен қандай ... ... жоқ, бұл ... ... ... оны ... табуды
қиындатады.
Соттық-тергеу тәжірибесінің зерттеулері қарастырылып отырған істер
бойынша кісі өлтірудің орындаушылары ... 35 ... ... ер ... Бұл осындай қылмысты жасау орындаушыдан ... дене ... ... ... ... және ... ... асыру үшін
табанды әрекет жасауды талап етеді. Кісі өлтіруді ... ... ... ... ... жерде қаруды тастамау сияқты деректер жалданушылардың
қылмыстық тәжірибесінің аздығын білдіреді.
Кісі өлтіруді жасау үшін ... ... ... ... ... таяу ... ... жағдайлар да байқалған.
Кісі өлтіруді тікелей жасағанда әйелдердің ... ... ... ... ... кісі ... үшін ... болған немесе
көмектесуші ретінде қосымша рөл атқараған (жасыру, пәтер ұсыну және ... және ... ... ... кісі ... ... білім деңгейі жеткілікті екенін дәллелдейді. Әр екінші қылмыс
орта білімі бар тұлғалармен, әр ...... емес орта ... бар
тұлғалармен жасалған.
Кісі өлтіруді орындаушылардың әлеуметтік жағдайы қарастырылып отырған
кісі ... ... ... ... болмаған тұлғалармен
жасалғанымен сипатталады. Сонымен қатар, жұмыс істемейтін басым көпшіліктің
еңбек ету мүмкіндігі де, білімі де бар, ... олар ... ... ... ішінде әр екіншісінің бұрын жасаған қылмысы
үшін соттылығы бар. Орындаушылардың осы түріндегі көбісі қылмыстық ... ... ... ... ... бірі ретінде қарастырған.
Кісі өлтіруді жасағаны үшін алынған сыйақы ... ... ... ... алу ... ... ... көрші елдерге шығу үшін
жұмсалған.
Қылмыстың криминалистік сипаттамасын зерттеу ... ... ие ... жәбірленушінің немесе оны кей кезде қылмыстың құрбаны
деп ... ... ... ... табылады. «Жәбірленуші» және
«қылмыстың құрбаны» ұғымдары бір-біріне ... және ... іс ... ғана ... ... байланысты А.Н.Васильев былай деген:
«Қылмыстың құрбаны деген ұғым жиі ... ... ... ... ... ... болып жеке тұлғаны жәбірленуші ретінде
тану туралы қаулы шығарылғаны немесе шығарылмағанына байланысы жоқ ... ... ... ... және ... немесе мүлігіне ... жеке ... ... [20, 12 ... құрбаны туралы мәліметтердің сараптамасы ... ... ... және ... бағалауға мүмкіндік береді,
криминогенді жағдайда ... және ... ... ... ... процесстермен құбылыстарды бағалауға көмек ... ... ... шешу үшін ... зор ... ашу және тергеу, қылмысты жасаған
тұлғаларды анықтау, қылмыстық оқиғаның өзін анықтау, кінәні, ... ... ... ... сөзсіз көмек көрсетеді.
Криминалистік дайындауларда қылмыстың құрбанына бұрын да ... ... ... күші ... ... психологиялық
және психофизикалық қасиеттері мен қабілеттері бар объекті ретінде ... ғана ... ... ... ... ... аз ... болып қала берген.
Жәбірленушінің тұлғасына қатысты мәліметтердің мұқият зертелуін
қамтамасыз ... ... КСРО ... ... ... ... ... 1960 ж. 4 маусымдағы алқалық мәжілістің ... ... ... ... ... сот ... ... №4 қаулысында сотталушының
тұлғасы туралы мәліметтерді айқындаудың маңызды мәні бар ... ... ... ... ... ... де мұқият зертеу
қажеттілігі туралы айтылған. Осы мәліметтерді айқындау ... ... ... ... ... үшін ғана емес, ... ... ... ... ... ашу және әсіресе оны жасау себептерін
анықтау үшін маңызды болу мүмкін [9, 760 ... орай ... ... ... ... әлеуметтік маңызын
зерттеу, сондай-ақ қылмысты дер кезінде және ... ... ... ... ... зерттеусіз мүмкін емес» [14, 25
б.].
Қылмысты ашу және тергеуінде ... ... ... ... маңызды. Қылмыстың құрбаны криминалистер үшін
дәлелдеу ақпараттың көзі және ... ... ... ғана ... ... жәбірленушінің тұлғасы туралы мәліметтер қылмысты ашуға көмектеседі,
мүмкіндігімен қызықтырады,белгілі жағдайларда тез, толық, ... ... ... ... қолындағы қастандық құрбаны туралы мәліметтер
көлеміне байланысты.
Жалдау арқылы кісі өлтірулер туралы ... ... ... туралы мәліметтер ерекше маңызды екенін еске ала отырып ... ... ... ... ... керек (оның жеке
ерекшеліктері, басқа тұлғалармен таныстық байланысы, ... ... ... ... мен ... және т.б.). ... мақсаттармен кейбір
жағдайларда қаза тапқан адам өмірінің бұрынғы кезеңдерін зерттеу ... Бұл ... өте ... ... ... ашу мен іс ... анықтауында зор көмек береді. Сонымен, жәбірленушінің тұлғасын
зерттеу тергеудің жалпы тактикалық тәсілдерінің бірі болады.
Зерттелген ... ... ... басым көпшілік жағдайларында
жәбірленушілер ер адамдар болған, олардың жасы 25-55 ... ... ... жас ... ... ... ... ақпарат келесі жағдайларға мүмкіндік
туғызады:
а. қылмысты жасау себебін анықтау;
ә. ... ... ... ұсыну;
б. оны іздестіру үшін ол араласатын тұлғалар ортасын анықтауға көмектеседі;
в. іздестіру шараларын дұрыс ... ... ... ... кісі ... ... зерттеу жәбірленушілердің
келесі топтарын бөліп шығаруға негіздеме береді:
1. ірі ... және ... ... басшылары;
2. бәсекелестік салдарынан, жасалған заңсыз ... және ... ... ... ... ... ... адамдар;
3. қылмыстық топтардың көшбасшылары мен мүшелері;
4. сыбайлас жемқорлық пен ... ... ... ... ... ұстанымы болған лауазымдық тұлғалар мен азаматтар;
5. отбасы ішіндегі ... ... ... ... ... мен ... материалдық мүдде салдарынан (мүлікті бөлу, мұрагерлік барысында және
т.б.) құрбан болған жақындар мен туыстар.
Жалдау арқылы кісі өлтіру ... ... ... ... ... мәліметтеріне сүйене отырып ... ... ... ... ... ... ... фирмалар арасындағы
бәсекелік күрес, сондай-ақ құқық бұзушылыққа қарсы әрекет ету салдарынан
құрбан болған жәбірленушілер тобын ... ... ... Осы топ қоғамдық
және қызметтік парызын (виктимдік емес ... адал ... ... ... ... ... ... оны өлтіруге себеп болған жәбірленушілер. Аталған
топ адамгершілік қағидаларына немесе құқықтық нормалар әрекеттеріне қарама-
қайшылық жағынан ... ... ... ... жәбірленушілер
заң шегінен тыс кеткен және өздері де криминогенді жағдайлар тудырған.
Жәбірленуші мен ... ... ... ... бойынша
жәбірленушілердің келесі топтастыруларын ұсынуға болады:
1. қылмыскермен белгілі бір туыстығы бар тұлғалар (ерлі-зайыптылар, бірге
тұрушылар, туысқандар және т.б.);
2. бірлескен ... бос ... ... қылмыстық әрекетке қатысуы және
т.б. бойынша таныстар;
3. қылмыскермен таныс болмаған, ... ... өз ... ... ... ... байланысты қылмыскердің мүддесіне тиген
тұлғалар.
Жоғарыда жасалған жалдау арқылы кісі ... ... ... ... тергеудің бағытын анықтауға, тергеу
болжамын құру және тексеруге, қылмыскерлерді іздестіру және ... ... ... ... ... ... пікірі бойынша
криминалистік сипаттама абстрактты ұғым ... ... және ... ... заңды байланысының белгілі тұрақтылығы
байқалмайтынын есепке алу ... ... ... ол ықтимал-
статистикалық байланыс түріне ... ... ... ... ... қылмысты жасау жері, уақыты, ... ... ... ... ... ... ... байланыстар
кездесетіні байқалады.
Жоғарыда айтылғанның негізінде қылмыстың жеке түрінің криминалистік
сипаттамасын анықтау осы ... ... жеке ... ... арасындағы өзара анықталған байланыс ... ... ... ... ... үшін ... ... туралы қорытынды
жасауға болады.
2. Болжамды ұсыну ерекшеліктері және ... кісі ... ... ... бастапқы кезеңіндегі типтік жағдайлар.
Барлық тергеу болжамдар нақты мәліметтер негізінде ... ... ... ... ... ... ... түрі мен мазмұны
ұқсас мәліметтер бір істерде ... ... ... ... ... ал ... – осындай болжамдарды тексеру құралы болып
пайдаланылады.
Танымның күрделі процесінің заңдылығын білу ... ала ... ... ... ... білу және ... әрекет барысында
оларды кезегімен пайдалану, қылмысты табысты ашу, қылмыскерлерді анықтау
және ... ... ... алғышарт болып табылады.
Іс жүргізу және криминалистік әдебиетте ... ... әр ... ... Барлық авторлар тергеу болжамы деп тергеу ісі ... ... ... ... ... ... әр ... атайтыны болжам ұғымының анықтамалары үшін жалпы болып
табылады [20, 91-92].
Зерттеуге жататын қылмыс ... ... іс ... ... ... ... туралы және басқа маңызды жағдайлар туралы істің нақты
материалдарына негізделген тергеушінің ... ... деп ... следствия» атты мақаласында «Болжам – бұл осы құбылысты
түсіндіретін себеп туралы ... ... ... ... ... ... Қылмысты зерттеу барысында бұл тергеліп
отырған оқиғаны түсіндіретін себептер ... ... ... ... ... терең болжамдарын анықтаған [20,48].
Осындай жағдайлар қарастырылып ... кісі ... ... ... дәлелдейтін ойды сөзсіз сенімді айту біздің тарапымыздан қате
болар, өйткені кісі өлтірудің ... ... ... ... сенімді болу
тек қана қылмысты ашу мен істің барлық жағдайларын анықтау ... ... ... ... ... ... ... белгілі
үлесімен жалдау арқылы кісі өлтіру туралы ... ... ... ... ... ... жалдау арқылы кісі өлтіруді жасау мүмкіндігі
туралы дәлелдейтін өлшемін белгілеу барысында тергеу қызметкерлеріне келесі
болжамдар ұсынылу ... ... Кісі ... жалдаушысы жәбірленуші туыстарының арасынан
болады.
Осындай жолмен жәбірленушінің мүлігін, үйін, ... ... ... ... ... ... зайыбы, бірге тұрушылар,
балалары жалдаушы болып ... ... мен ... ... ... жиі ұзақ уақытты жанжал сипатты болады. Орындаушы ретінде бұрын
сотталған жұмыс істемейтін тұлғалар іріктеледі. Олар жиі ... ... ... Әдетте, орындаушылардың атуда кәсіби дағдылары
болмайды да, олар атыс жарақатын дененің әр түрлі ... ... ... ... ... істі ... ... 1997
жылдың тамыз айында Р.Абдулходжаев өзінің танысы ... ... ... ... ... ... ... хабарлағаны, оны өлтіру мүмкіндігі туралы ойымен ... ... ... ... М.Ким өлтіру шарттары ... ... ... ... жері ... А.Никитинге айтқан, ал ол материалдық сыйақы
үшін А.М.Абдулходжаевты ... ... ... ... ... ... ... А.М.Абдулходжаевтың тұрмыс қалпы, баратын жерлері
туралы ақпаратты Р.Абдулходжаевтан М.Ким арқылы алып ... ... 31 ... 1997 жылы ... 19 ... 30 ... ... қаласы Розы
Бакиев пен Виноградов көшелерінің қиылысу бұрышында А.Никитин алдын ала
жасалған жоспар бойынша ... ... оның ... ... ... МП ... ... атыс жасаған. Аталған атыс
жарақаттарынан А.М.Абдулходжаев сол ... ... ... [35, 213 ... Болжам. Кісі өлтірудің жалдаушысы жәбірленушінің бірлескен ... ... ... ... ... қоғамдық әрекет және т.б.).
Көрсетілген болжам бойынша ірі мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік
қоғамдар мен ... ... ... ... ... Кісі өлтірулер материалды құндылықтарын иелену немесе мәміледен
ірі материалдық пайда алу мақсатымен, пайдақорлық ... ... ... үшін ... алу ... ұйымдастырылады. Жалдаушы мен
жәбірленуші ортасындағы тұлғалардың көбісі үшін олардың арасындағы қарым-
қатынастардың көзге түсетіндей жанжалды сипаты ... ... ... ... ... қаласында 1994 жылдың 4
қаңтарында кәсіпкер А.Мамадалиев атып ... ... ... түсімді бөліскенде өз әріптесі Ресей Федерациясының тұрғыны
Забудьконы алдап кеткені ... ... ... ... ... үшін кісі ... ... үшін бұрын сотталған О.Мутайкинді
жалдаған [36, 143 б].
Пайдақорлық ... ... ... орнын және белгілі пайданы сақтап
қалу, ... кек алу ... қол ... ... ... кісі ... мысалы ретінде Ж.Түстікбаев азаматын өлтіру
бойынша істі келтіруге болады [55, 118 б.].
Ж.С.Түстікбаев «Тұрмыс» ... ... бас ... 1993 жылдың 2 желтоқсанында «Кенже» шағын жеке кәсіпорынды тіркеп,
оның бас директоры ... ... ... ... Өтеуовты тағайындаған. 1994
жылдың ақпан айыннан бастап Ж.Түстікбаев Қ.Өтеуовтан «Тұрмыс» ... ... ... үйді ... ... ... ... әрекеті бойынша жүйелі түрде есеп беруді талап еткен, ал
кейін Ж.Түстікбаев «Кенже» фирмасының құрылтайшылар ... ... ... ... ... ... ... салдарынан екеуінің
арасында жанжалды қатынас пайда болды. Өзі басқарып ... ... ... ... мен орнынан айырылып қалудан сескенген
Өтеуов 1995 жылдың басында Түстікбаевты өлтіру ісін ... ... ... бұрын сотталған ағасы – Өтеуов ... ... ... ... ... ... алып, Өтеуов Қайрат Түстікбаевтың өлтіруін жасауға
өзінің бұрынғы таныстары Мұқажанов пен Даурановқа ұсынған, ол үшін 15 ... ... ... ... ... уәделескен. Бұдан басқа ол таныстарына
болащақ құрбанның ... ... ... ... ... қою жері
туралы хабарлаған, сондай-ақ оның фотосуретінің көшірмесін ... күн ... мен ... ... анықтап, 1995 жылдың 25
мамыр күні автотұрақтың жер астындағы гаражінде Мұқажанов МП пистолетінен
Түстікбаевты атып ... ... ... ... алу үшін қол ... ... ... кісі өлтірудің мысалы ретінде «Қарметкомбинат»-тың
бас директоры А.Свичинскийді өлтіру туралы ісін келтіруге болады. Ол ... ... ... ... бас директордың орынбасары Б.Тимофеевтің
қызметін төмендеткен. Б.Тимофеев кегін алу үшін делдал ... ... ... ал олар ... ... жоспарын дайындап, оны
іске асырған [37, 56 б.].
3 Болжам. Кісі өлтіру ... топ ... ... ... ... ... ... жәбірленуші қылмыстық топтың
көшбасшысы немесе мүшелері болады. ... ... ... ... ... өрісіне қатысты даулар, көлеңкелі бизнес үшін ... алу және ... ... ... ... кісі ... ... ашық сипатты
болады, жартылай автоматты ғана емес, ... ... ... (АКМ, АКС, ... өндірілген автоматтар) және бір және одан да
көп тұлғаларды атып ... ... ... жанжалды қарым-
қатынасқа үнемі екі жақтан да көп адамдар қатысады. Жанжалдың ... ... ұзақ ... аралығында болып өтеді. Осындай кісі өлтіруді жасау
бұрын осы дауды шешу үшін ... ... ал кей ... ... ... ... ... автоматты қаруды қолдану әдетте
жағымсыз тұлғаларды ... ғана ... ... бірге қарсы топтың мүшелерін
жоюымен байланысты.
Бұдан басқа көрсетілген ... ... ... ... және
көлеңкелі экономикамен күрес барысында белсенді ... ... ... ... ... ... да жәбірленуші болып табылады.
Басып отырған қызметіне байланысты олар ... ... әр ... ... ... тырысқан.
Жалдау бойынша кісі өлтіруді ашу және тергеу тиімділігін ... ... ... байланысты, олардың ішінде тергеу жағдайының ... ... ... ... кез ... ... тергеуі басталады.
Тергеу жағдайының мәселелері және тергеу жүргізуінде оның маңызы
Р.С.Белкин, ... ... ... ... тағы ... ... еңбектерінде баяндалған.
Тергеу жағдайы тергеудің белгілі ... ... ... ... ... Тергеу жағдайын есепке ала отырып ... ... мен ... ... жүргізу тактикасын баяндалуы анықталады.
Криминалистік әдебиетте тергеу жағдайлары әр ... ... ... жай
және күрделі, тергеудің бастапқа, кейінгі және ... ... ... және ... даулы және даусыз және т.б. [47, ... жеке ... ... жеке ... қарастыру барысында
әдетте тергеудің белгілі кезеңінде типтік тергеу жағдайлары қарастырылады.
Р.С.Белкин дұрыс айтқандай: ... ... ... ... ... әрекетінің типтік кезектіліг бар және т.б. сияқты жеке ... ... ... ... ... Дәл осы ... ... жағдайлар
тактикалық ұғым ретінде жеке әдісі құруында маңызды рөл атқарады және
жалпылаған түрде ... ... ... ... ... [4, 139 ... арқылы жасалған кісі өлтірулердің сараптамалары мен ... ... ... жағдайлар типінен жиі кездесетін біреуін айқындауға
мүмкіндік тудырады. Қылмыстың аталған түрі бойынша осындай жалпы типтік
жағдайы ... ... ... табылады:
атыс жарақаты бар адамның өлігін табу, жалдау арқылы кісі өлтіру жасалғаны
туралы мәліметтер бар, қылмыскерлер белгісіз.
Әрине, жалдау ... кісі ... үшін ... ... кезеңінде
кездесетін басқа да жағдайлар тән: жәбірленушіні өлтіруге және кейін оның
өлігін жасыруына ... ... ... өзін өзі өлтіруге,
жазатайым оқиғаға, қарақшылық шабуылға келтіру және т.б. ... ... ... ... атыс жарақаты бар адам өлігі табылған
дәл осы жағдай жалдау ... кісі ... ... ... ... жеке ... шегінде осы зерттеудің мәні дәл осындай ... ... ... ... мен ... анықтайтын осы тергеу
жағдайының маңызы аса ... ... атап айту ... Осыған
байланысты көрсетілген тергеу ... ... ... деп аталып кеткен. [5, 528 б.].
Барлық типтік жағдайларды және тергеу бағыттарды тергеудің жеке әдісі
шешегінде ... ... ... ... соқтыру мүмкін, ал әр
түрлі түрде тергеу әрекетінің тактикасы мен жүйелілігін зерттеу ... ... ... ... ... ... Біз алдымызға
ондай мақсат қойып отырған жоқпыз, ... ... ... ... өзін өзі ... және ... ... келтіруіне және т.б.
байланысты кісі өлтірулерді тергеу мәселелер тергеу әдістерінде жеткілікті
қарастырылған. [5, 156 б.].
Осыған орай ... ... ... тура ... Ол ... «.. ... ... барлық құрастырушы құрамдас бөліктеріне
типтеу ... ... ... оның өте көп нұсқалар саны болу керек. Демек,
жиі ақпараттық құрамдас бөлік бойынша қандай да бір, ... екі ... ... ... ... сөз болу ... [4, 149 б.]. Біздің ойымызша,
қылмыс жасалған жерін тексеру барысында алынған қылмысты жасау механизмі,
жәбірленушінің тұлғасы туралы ... ... ... ... ... ... ... кісі өлтіруді тергеу әдетте күштеп ... бар өлік ... ... ... алғаннан басталады. Оқиға
болған жерін тексеру және басқа бастапқы тергеу ... ... әр ... жеке ... ... ... ... жасау себептері
туралы да ұсынылады.
Жасалған қылмыс, оның себептері және оны ... ... ... жоқ ... ... ... ... бастапқы кезеңінде жалдау
арқылы жасалған кісі өлтіру болжамын толық сенімділікпен ұсынуға мүмкіндік
бермейді. Бірақ, ... ... ... ... ... ... мен оқиғалардың ұқсастығы (уақыты, жері, жасау әдісі және т.б.),
жәбірленушінің тұлғасы туралы мәліметтер жалдау ... кісі ... ... ... ... ... (белгілер) қатарын бөліп
шығаруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 12 ... ішкі ... №96-р ... №1 ... ... кісі ... мүмкіндігіне көрсететін белгілер туралы тізімі берілген. Оларға
келесілер жатады:
1. кісі өлтіру құрбан үшін тірі қалу ... ... атыс ... ... және ... ... ... жасалған, «бақылау»
атыс жасалған;
2. әдіс: мерген немесе мергендік қаруды ... ... кісі ... ... және ... ... ... тірі қалдырмау, қылмыс
болған жерде автоматты немесе мергендік қаруын қалдыру;
3. ... ... ... қаржы қарыздары, шартты
міндеттемелерінің шарттарын өзгерту; туысқандық, қызметтік, іскерлік
немесе қылмыстық өзара қатынастар ... ... ... ... немесе оны ұрлап кету деректерін
анықтау;
5. жәбірленушінің әлеуметтік жағдайы.
Жалдау арқылы кісі өлтірудің берілген ... ... ... ... тән ... жағын сипаттамайды деп ойлаймыз.
В.П.Бахин, Б.З.Байжасаров, М.Ч.Қоғамов кісі ... ... ... негізгі белгілеріне келесілерді жатқызады:
• қылмыстың ашық сипаты және қылмыскерлердің ... ... ... ... күзеті бар жағдайда, халық көп жүретін жерде жасалғаны);
• киллердің кәсіби әрекеті;
... және ... ... ... оның ... ... кездесетін
арнайы қару қолдану;
• қаруды тастап кету;
• жиі айдап ... ... ... ... ... кету және ... әдетте өлікті жасыру үшін шаралар қолданбау;
• басқа қылмыстар белгісінің ... ... ... үшін жәбірленушінің тұрмыс және қызмет тәртібінің
детальдарын еске алу және қолдану;
• құрбанның әлеуметтік жағдайы. [26, 102 б].
Біздің ойымызша кісі ... ... ... ... толық тізімін А.И.Бородулин ұсынды. Ол ... ... ... ... ... кісі ... айқындығы;
2. кісі өлтірудің батыл жасалуы;
3. автоматты атқыш қаруды, жарылғыш қондырғыны және ... кісі ... ... ... ... қолдану;
4. қылмысты алдын ала ойластыру сипаты;
5. тонау, зорлау белгілерінің болмауы;
6. қылмыс болған жерінде кісі өлтіру құралын тастап кету;
7. өмірге ... ... ... көп ... ... ... үшін ... тәсілдер пайдалану;
9. іздердің аз саны;
10. қылмысты жасыруға мүмкіндік ... ... ... ... уақыт пен
қылмысты жасау жерін таңдау белгілері;
11. құрбанның қасында болған куәларды өлтіруге бағытталған шараларды
қолдану;
12. ... ... ... ... ... жерінде құрбан мен ... ... ... ... ... тән объектілерінің бар болуы [11, 56
б.].
Осы зерттеудің мәні болып табылатын негізгі типтік ... ... ... ... ... арқылы кісі өлтіруді жасау мүмкіндігін дәлелдейтін
жағдайлардың келесі топтастыруын ұсынамыз:
Қылмыстың жасалу жері ... ... ... үйдің маңайында, подъездінде, басқыш алаңында
жасалған кісі өлтіру;
2. жәбірленушінің жұмыс орны немесе ... ... ... ... ... ... күн тәртібіне байланысты қоғамдық жерлерде, көшеде,
жасалған кісі өлтіру;
4. автокөлікте жасалған кісі өлтіру;
Қылмысты жасау уақыты бойынша:
- таңертеңгі ... ... ... ... ... ... олар аз ... жасалған кісі өлтіру;
Қылмысты жасау әдісі бойынша:
1. автоматты немесе жартылай автоматты қару (әдетте ТТ ... ... ... ... аралықта жасалған атыс ;
3. өмірге маңызды органдарына бірнеше жарақат келтіру (жиі ... ... ... ... атыс ... ... ... бар «дыбыстұншықтырғыш) қару қолдану;
6. қылмыстық актінің шапшаң, жай түскендей өтуі;
7. тонау белгілерінің жоқтығы;
8. қылмысты ... ... ... ... ... ... жасау барысында жасырыну құралдарын қолдану (бетперде, көзге
түспейтін киім ... ... ... ... қылмыскермен қалдырған іздердің аз саны.
Жәбірленуші тұлғасын зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер бойынша:
1. қоғамдағы жәбірленушінің белгілі қызметтік, ... ... ... жәбірленушінің жеткілікті жақсы материалды жағдайы;
3. отбасында, жұмыста және т.б. жанжалдың бар болуы;
4. жәбірленушінің ... ... және ... ... ... құрбанның ізіне түсу және бақылау туралы мәліметтердің бар болуы;
6. жәбірленушіге және оның ... ... ... немесе күштеп
қорқытуды қолдану;
7. жәбірленушімен өлім алдында күзет құрылымының қызметін қолдану.
Сонымен, жалдау арқылы кісі ... ... ... кезеңінде
тергеу органдары типтік негізгі жағдайларына тап болады – атыс жарақаты бар
адам өлігін табу, ... ... кісі ... жасау туралы жорамалдың бар
болуы. Осы жағдай жоғарыда айтылған болжамдарды ұсыну мен ... ... ... ... ... ТАРАУ. ЖЕКЕ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ӨТКІЗУ ТАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ЖАЛДАУ АРҚЫЛЫ КІСІ
ӨЛТІРУДІ ТЕРГЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ ТАКТИКАЛЫҚ ... Кісі ... ... тұлғаларды анықтауға бағытталған тактикалық
әрекеттер.
Жедел тактикалық әрекет деп тергеу үшін ... ... ... ... табу және басқа жағдайларды анықтау мақсатында жүзеге
асырылатын ұйымдастыру, жедел іздестіру және басқа шаралар ... ... ... ... заң ... ... өзара
байланысына, негізделген, соған сәйкес кез келген материалды процесс ... да ... ... ... басқа материалдарда
бейнеленеді. Сол себептен, осы топтың объектілері айналадағы шындықта ... ... Осы ... ... қатысы болуы мүмкін тұлғаларды,
заттарды және басқа мәліметтерді іздеуді қамтамасыз етуге ... ... ... ... ала ... мүмкін емес, өйткені әр нақты жағдайда
олар қылмысты ... ... ... жағдайларын сипаттайтын дара
белгілеріне байланысты.
Тәжірибе жүзінде айқын емес кісі ... ... ... ... ... көздердің топталуына байланысты екі бағыт бойынша
құрылады. ... ... ... ... (қылмысты жасау әдісін,
оқиға болған жерді тексеру мәліметтерін, тергеу және т.б. зерттеу) ... ... ... ... – құрбанның жүріс-тұрысын
талдау және зерттеу ... ... ... ... ... шеңберін зерттеу және мүмкін жанжал
қатынастарды ... ... ... ... ... де анықтау керек:
1. іс жүргізу (тергеу әрекеттерін жүргізу);
2. іс жүргізу емес (ұйымдастыру, жедел және басқа әрекеттер).
Жалдау ... ... кісі ... ашу және ... ... бар. Олар ... дайындау мен жасауды ... ... оны ... ... ... белгілі тұлғалар
(тапсырыс беруші, делдал, орныдаушы, көмектесуші) шеңберіне байланысты.
Аталған қылмыс түрі ... ... ... ... жасау
механизмінің ерекшелігін және криминалдық оқиғаның ... ... ... ... ... ала ... ... керек.
Сонымен бірге, киллер қалдырған іздерін қысқарту үшін айтарлықтай шаралар
қолданады және ол мен құрбанның арасында әдетте тікелей ... ... ... ... ... ... ... «тапсырыс беруші-
киллер» буынын зерттеу кейбір авторлардың ойы бойынша ... ... ... ашудың негізгі бағыты болып табылады [52, 69 б.].
«Құрбан-тапсырыс беруші» ... ... ... ... ... ... табылады деген аталған құралдың авторлар пікірімен
келіспейміз. Жалдау ... кісі ... ... істер бойынша терең
зерттеуден дәл осы ... буын ... ... бірақ тәжірибеде жалдау
арқылы кісі өлтірулердің басқа бағыттарын ... ... ... аз
емес. Біздің ойымызша, кез келген басқа қылмыс сияқты жалдау ... ... ашу ... ... бойынша тең деректер мен ... ... тиіс және «ең ... – қалай да болса ізге түсіретін,
жасалған істің құпиясын ашуға «кілт» беретін ақпарат көзін тез табу ... әрі ... ... [92, 735 б.].
Осы уақытқа дейін кісі өлтіруді тергеу бойынша әр ... ... ... ... оңай ... бойынша жүзеге асыруды
ұсынған: жәбірленушінің қатынас байланыстарын зерттеуден (айналадағыларын,
таныстар шеңбері), ... ... ... ... ... анықтауға дейін.
Бұл кестені қарастырылып отырған кісі өлтіру түрлеріне қолдану ... және ... ... Жоғарыда айтылғандай, қылмыстың бұл түрі
жасау ... де, ... ... ... да ... ... әдетте орындаушы жәбірленушінің таныстар шеңберіне жатпайды,
көптеген жағдайларда тапсырыс ... ... ... жоқ және
делдалдар арқылы әрекет етеді. Осыған сәйкес ... ... ... мен ... ... қылмыскердің тұлғасына
дейінгі кесте үнемі қажетті нәтиже бере ... ... ... ... істер түрі бойынша
қылмыскерлерді іздестіру бұдан кеңірек кесте бойынша ... ... ... тәжірибесі, сондай-ақ қылмыстың аталған түрі бойынша
қылмыстық істерге криминалистік ... ... ... іздестіру және анықтаудың негізгі бағыттарын ... ... ... ... болып келесілер табылады: қылмысты
жасау әдісі; қылмыскердің ... ... ... ... қылмыс құралы мен жабдығы, материалдық іздер. Жалдау арқылы кісі
өлтірудің атап өтілген криминалистік сипаттамасының элементтерін есепке ала
отырып ... ... ... ... ... ... ... куәгерлердің, куәлардың хабарламалары бойынша кісі өлтірудің
орындаушыларын іздестіру және ... ... ... бойынша кісі өлтірудің орындаушысын
іздестіру және анықтау;
3. Қылмысты жасау әдісі ... ... ... және анықтау;
4. Қылмысты жасау барысында қылмыскерлермен қолданылған көлік құралдарын
іздестіру және анықтау ;
5. Қылмыс ... ... ... ... ... іздестіру;
6. Жәбірленушіден жалдаушыға дейін кестесі бойынша іздестіру;
7. Басқа бағыттар бойынша іздестіру.
Көрсетілген тактикалық операцияның тиімділігі барлық ... ... ... ... ... нақты үлестіруіне байланысты
болады. «Қылмыскерді іздестіру және анықтау» тобы бойынша әр ... ... ... ... ... ... куәлардың хабарламалары бойынша кісі өлтірудің
орындаушыларын іздестіру және анықтау.
Орындаушыны анықтау аса қиын ... ... ... ... оны ... болған жерді тексеру барысында және куәлардың хабарламаларынан
алынған мәліметтерге негізделген ... ... ... талап етеді.
Бұндай жағдайда іздестіру ... ... ... ... белгісіздігінің жоғары дәрежесімен сипатталады.
Қылмысты ашу үшін қажетті ақпаратты алу мақсатымен жедел ... ...... жауап алу. Осындай мақсатпен жедел
қызметкерлерімен және ... ... ... ... жерде де,
оған іргелес аймақтарда да үй-үйді (пәтер-пәтерді) аралау ... ... ... ... ... ... ... кісі
өлтірудің барлық жағдайларында ... ... ... ... ... ... учаске, орам тұрғындарының барынша көп санын
әңгімеге тартуына байланысты.
Үй-үйді ... ... ... ... басқа маңызды
талаптардың бірі орындаушыларды анықтауға жататын мәселелер шеңбері туралы
мұқият жөн-жоба беру болып ... Бұл ... ... ... ... емес ... мен бөлімшелер қызметкерлері тартылған жағдайлары үшін
қажет. Олар үшін анықтауға жататын жағдайлар шеңбері көрсетілген ... ... ... ... дайындау жөн болады [93, 76
б.].
Былайша ... осы ... ... ерекшелігіне сүйенсек,
жұмылдырылған адамдар саны айтарлықтай көп болу керек. Аралап ... ... тек қана ... үйлер ғана емес, сондай-ақ кәсіпорын
объектілері, әр ... ... осы ... болған азаматтар (аула
сыпырушылар, автотұрақ, ... ... ... ... ти ... және т.б. Оңды ... ... жағдайда ол туралы
тергеушіге баяндалады да сол тұлғадан тергеуші өзі ... оның ... ... органының қызметкері жауап алады.
Кісі өлтірудің орындаушысы (орныдаушылары) туралы ... ... ... алу ... және ... ... ... барысында алуға болады.
Жедел қызметкерлер оқиға болған жерде қылмыскердің белгілері туралы
мәліметтерді алғаннан кейін ... ... ... мақсатымен куәгерлермен
бірлесіп қылмыс жасалған ауданды «сүзіп шығуды» ... ... және ... ... ... ... іздестіру сипатты шаралар қолдану
туралы бағыт көрсету, сілтелген бағыттардың мазмұны, ... ... ... саны мен ... белгілері, қолданған қару
туралы мәліметтердің қысқаша мазмұндамаларын кірістіруге тиісті.
Кісі өлтірудің орындаушысын ... ... ... ... ... ... бойынша жүзеге асырылуға тиісті. Портретті
дайындау бойынша жұмыс ... ... ... ... ал ... қарай түзетулер енгізілуі тиісті. ... ... ... ... ... айтуы бойынша
жасалады және бағыт сілтеуші ақпарат ретінде тиісті қызметтерге жолданады
(жол полициясы, ведомстводан тыс ... ... және ... ... ... инспекторлары және тағы басқа).
Субъективтік портреті бойынша ... ... ... ... ... да жағдай жасайды – газеттер, теледидар. Теледидардың
мүмкіндігінің ... ... ... керек, өйткені соңғы кездерде азаматтар
теледидар, әсіресе ақпараттық бағдарламаларын артық көреді.
Кісі өлтірудің орындаушыларын ... ... ... ... ... ... картотекасы бойынша тексерілуі мүмкін. Әр
субъективті портрет міндетті түрде ... ... ... ... ... ... бойынша;
2. қылмыстың нақты түрі бойынша;
Өкінішке орай, қазіргі таңда біздің республикамызда ... ... ... ... ... жасаудың тән әдістері, қылмыскерлердің
белгілері, қаруды қолдану іздері және ... өзі ... ... ... есепке алуы жоқ. Осындай есепке алу қылмыстың түрін ашу
және тергеу барысында ұтымды көмек көрсетер ... ... ... бойынша кісі өлтірудің ... және ... ... ... ... ... табылған материалды-тіркелген
іздер бойынша орындаушының тұлғасы туралы ақпарат алуға болады.
Оқиға болған ... ... ... ... оқ, гильза және
патрондар басқа қылмысты жасау ... ... бір ... ... анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. ... ... оқ пен ... ... ... ІІБ ашылмаған қылмыстар бойынша
оқиға болған жерінен табылған және ... оқ пен ... ... ... ... тексеріледі. Бұдан былай ҚР ІІМ
жедел-криминалистік Бас басқармасындағы ашылмаған қылмыстар жерінен алынған
қару ... мен оқ, ... ... коллекциясы қолданылады. Тексеру
үшін материалдар ҚР ІІМ, облыстық ІІБ ... ... ... ... аға ... ... ... әдейі
өлтіруімен және ауырлату жағдайларында полиция ... ... ... ... қастандықпен байланысты полицияның патрульді
тобына қатысты қарулы шабуыл дерегі бойынша ... іс ... ... ... ... ... тиісті криминалистік есебі бойынша тексерілген
және И.С.Мильграмды өлтіру ... іс ... ... теңестірілге. Осы іс
бойынша күдікті болып табылатын З.Салахутдиновты тінту барысында калибрі ... № 7743 МП ЛТ ... ... ... ... қорытындысы
бойынша осы пистолет И.С.Мильграмды ... ... ... Бұл дерек осы кісі өлтірудің орындаушысы болып ... ... ... түсінігі барысында дәлелденеді. [32, 142 б.].
Оқиға болған жерде табылған қол іздері бойынша бұрын сотталған, соның
ішінде ұқсас қылмыстар үшін ... алу ... ... ... ІІБ, ... ІІМ СКБ ... ... бөлімшелерінде жатқан ашылмаған қылмыстар
жерінен алынған қол іздерін дактилоскопиялық есепке алу бойынша ... ... ... ауыр түрлері бойынша ұқсас есепке алуы бойынша
тексеріледі. Оқиға болған жерге тексеріс жасау ... ... ... ... ... ... шешу ... жіберіледі және оңды
нәтиже алынған жағдайда жоғарыда аталған есепке алулар бойынша тексеріледі.
Оқиға болған жерлерде ... аяқ киім ... ... ... әр түрлі тұлғалардың қылмысқа қатысын тексеру үшін ... жеке ... ... салмағы, жүру ерекшелігі) сілтеу
мүмкін. Бұдан былай күдіктіні анықтау барысында ... аяқ киім ... ... зерттеу көмегі барысында теңестіру сипатты мәселелерді
шешуге болады.
Оқиға болған жерде табылған темекі ... да ... ... ... ... ... ... темекі тұқылы бойынша қылмыскерлер
шылым шегуші адамдар екенін ғана емес, ... қоса ... ... ... болжауға болады. Бұл мәліметтер кісі өлтіруді
жасаған күдіктілердің шеңберін ... ... ... іздері де іздестіру объектісі болып ... ... ... ... түрін, маркасын анықтағаннан кейін кісі
өлтіруді жасау үшін қылмыскерлер ... ... ... ... анықтауға болады. ІІМ жедел-криминалистік бөлімшелерінде
бұндай іздер іздер картотекасы мен коллекциясы бойынша тексеріледі.
Оқиға болған ... иісі бар ... ... жағдайда бұдан әрі
қызметтік іздестіру иті ... ... ... ... ... Әрине, көрсетілген әрекет жедел-іздестіру сипатты болғандықтан
дәлел болып табыла алмайды, дегенмен, алынған нәтижелер тергеудің ... ... ... Тәжірибелік материалдың сараптамалары осы ... түрі ... иісі бар ... алынбағанын дәлелдейді, бірақ Алматы
қаласының ҚІІБ тергеу ... ... ... ... ... иті арқылы күдіктіні іріктеудің оңды мысалдары бар.
Бұдан басқа, ҚІІБ, ІІБ, КІІБ, ҚР ІІМ СКБ ... атап ... ... зертханаларында
микрообъектілер картотекасы бар. Картотека ауыр қылмыстарды ... ... ... ... ... барысында алынған микрообъектілер
туралы мәліметтердің жүйелі жинағы болып табылады.
3. Қылмысты жасау әдісі бойынша орындаушыны іздестіру және ... ... ... ... ... ... ... белгілі реттілікпен жасалатын әрекеттердің кешенін білдіреді.
[94, 588 б.].
Қылмысты жасау ... ... ... ... маңызы бар
болғандықтан қылмысты жасаған тұлғаны анықтау үшін ... жеке ... ... саналады.
Кісі өлтірудің орындаушысын іздестіру қылмыстық істерді, соның
ішінде ... ... ... ... және ... ... қылмыстарды
толық зерттеу және талдау жасаумен қабаттасу керек. Оның үстіне ... ... ... жеке ... ... ғана ... ... қоса
Қазақстанның басқа және жақын шетелдегі (Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей және
т.б.) өңірлерде де ... ... ... әдейі өлтірулерді тергеу
тәжірибесінде осы әдіс ... ... ... ... және В.А.Образцов
пен В.В.Донцов айтқандай: «тергеліп отырған қылмыс және ... ... бір ... жасалғандығын, оның ішінде жасау әдісі бойынша
анықтау әр ... ... ... бар ... ... ала отырып қылмыстың
тұлғасы, оның қылықтары, мүмкін болатын тұрғылықты жерінің, жұмыс орнының
ауданы, басқа ... ... ... түсінік алуға мүмкіндік береді. ... ... ... соның ішінде қылмыскерді ұстауға бағытталған шаралар
кешенін тиімді жүргізуге ықпал етеді». [95, 76 б.].
4. Қылмысты жасау ... ... ... ... іздестіру және анықтау.
Тергеу тәжірибесіне талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... туыстарының және
таныстарының жеке көлігімен ... ... ... ... ... ... ... құралы қылмыс жасалған жерінен тез және
көзге түспей кету қажеттілігіне байланысты ... ... ... ... іздер, сондай-ақ куәлардың жауабынан көлік құралдарының ... ... ... ... жауап алу барысында көліктің мемлекеттік ... ... үшін ... жеке ... түрін, маркасын және түсін анықтап
алу керек. Қылмыскерлер көлік арқылы көзден ғайып болған бағыты анықталады.
Сөйтіп, «Тұрмыс» ... ... бас ... ... ... ісі бойынша кісі өлтіруді орындаушылар
қылмысты жасау үшін екі ... ... ... ... кісі өлтіруді
орындаушы мен оның көмекшісі отырған, ал олардың танысы ... Р. ... ... ... ... машина қылмыс жасалатын жерден таяу ... және ... ... ... үшін ... ... азаматтардан
жауап алу барысында кісі өлтіру жасалған күні қылмыс ... ... ... тұрған «ГАЗ-24» машинасын және оның белгілерін сипаттап берген куәгер
табылды. Кейінірек, ... ... ... ... ... айыруға
ұсынылған. Куәгер оны қылмыс жерінен таяу жерде ... ... ... ... машина жүргізушісі азамат Р. оның ... ... ... ... ... ... ... Кейін олар
қылмыскерлердің айыбын дәлелдеу үшін қолданылды. Сөйтіп, қылмыс жасалған
жерінен таяу ... ... ... ... ... оны ... көмек берді және ауыр қылмыстардың бәрін ашуға себеп болды. [96, 92
б.].
Қылмыскерлер көлік ... ... ... алынған жағдайда
басқа жерге қоныс ... және ... ... қою үшін оның ... ... ... ... бөлімшеге хабарланады. Іздестіру
белгілері жол полиция, ППС ... ... ... ... жеткізіледі. Ақпарат көрші ішкі істер
органдарына да жеткізіледі. Қылмыскерлер мен ... ... ... кісі ... ... келуі мүмкін негізгі тораптарында бөгеуші
посттарды қоюдан басқа учаскелік инспекторлар, ППС ... ... ... аймақта іздестіруді кідіртпей ұйымдастыру үшін ... ... ... ... ... жол ... ... Олар жолдағы автокөліктерді тексереді, ЖТО жағдайларына талдау
жасайды. Кейінірек, «ізін суытпай» машина ... ... ... автошаруашылық, кәсіпорындар мен ұйымдардың гараждарын тексеру,
сондай-ақ жол полициясындағы ... алуы ... ... ... ... Жол ... ... бірлесіп «Қарметкомбинат»-тың бас
директоры А.Свичинскийді өлтіру ... іс ... ... ... ... ... жасауға мүмкін қолданылған болжам текеріледі. Сол
кезде қылмыскерлер Теміртау қ. ... ала ... ... ... ... ... ... көмектесушілердің біреуінің гаражіне жасырып,
кейін мемлекеттік нөмірін ауыстырып оны қылмыс жасау үшін пайдаланылған.
[31, 68 б.]. ... ... ... ... жерде алынған автокөліктің
белгілерін айдап әкеткен ... ... ... алу бойынша тексеру
барысында пайдалану керек. ... ... ... ... ... ауыр және тағы басқа түрлері бойынша бір көлік құралдарын қолдану
жөнінде қылмыстық ... ... ... ... қылмыстар бойынша
автомашинаны қолдану дерегін анықтау тергеліп отырған істі ашу үшін ... ... ... береді.
Автокөлікті қылмыс жасау барысында пайдалануы қылмыскерлердің
машинаның құрылғысымен оны жүргізу туралы білімі бар ... ... ... ... үшін ... ... көрсету мүмкін. Көлік
құралдарын тексеру барысында автомашинаның иесі, осы сәтте қайда болғаны,
қылмысты ... ... ... пайдаланылды ма, пайдаланылсы кіммен және
қандай мақсатпен, машинаны ... ... ма, ... немесе оның басқа
бөліктері ауыстырылды ма екені анықталады.
5. Қылмыс құралынан орындаушыға кестесі бойынша іздестіру.
Оқиға болған жерде қалдырылған атыс ... оқ пен ... ... ... эксперименттік зерттеу үшін үлгілер алуға бағытталған
әрекеттер жүргізілуі, оқ пен ... ... ... ... ... ... экспериментті оқтар мен гильзалар ТМД
елдерінің ІІМ коллекциялары бойынша тексерілу үшін ... ... ІІБ ... ... ... ... Мұнда анықтамалық маңызы бар, сондай-ақ іздестіру шаралар да ... атыс ... мен ату ... коллециясы жинақталған. Табылған атыс
қаруынын іздестіру ақпараты бар. ... ... мен ... ... арқылы қарулар жиыны сату үшін қайда жіберлігенін ... ... қару ... жеке ... ... дағдылары және т.б. туралы
білдіру мүмкін.
6. Жәбірленушіден жалданушыға жеке кісі өлтірудің делдалына дейінгі
кестесі ... ... ... жалдаушыны іздестіру, ал кейін ... ... ... ... ... ... ... байланыстарын анықтау
және қылмысты жасау себебі анықталады. Дәл осындай кісі өлтіруді ашу үшін
тергеуші мен ... оның ... ... қарым-қатынас
туралы толық ақпаратты алудың маңызы зор, ... ... ... ... тән ... жалдаушы мен құрбанның арасындағы ... ... ... ... болып табылады. Осындай
жағдайда жәбірленуші мен оның ... ... ... ... ... ... ... байланыстарының үзілуіне ерекше назар аудару керек.
Демек, жәбірленушінің айналасынан кісі өлтіруге ... ... – бұл ... ... ... тұлғасын зерттеу, оның
айналасындағыларды анықтау және осы ... ... ... ... ... содан кейін нақты күдіктілерге «шығуға» болады. ... ... ... ... ... кезегінің хронологиялық
реттілігін анықтау ... ... ... Ал ол оның ... ... ... мәселелерінің, өмірінің соңғы күндерінде болған
нақты жерлерін, осы кезеңінде онымен кездескен тұлғаларды анықтауын ... [97, 78 б.]. ... ... болжап отырған қылмысты жасау алдында және
содан кейін ... ... ... ... ... ... керек.
Көптеген жағдайларды тергеліп отырған қылмыстың ... ... ... ... осындау мәліметтер маңызды, ал
көрсетілген істер түрі бойынша шешуші рөл ... ... ... және ... іс ... дәлелдеу мәніне кіретін әр түрлі
жағдайларды ... ... бұл ... ... ... ... мүмкін.
Қылмыстың жеке түрін ашу тактикасы мен әдіс мәселесі криминалистік
әдебиетте кең ... ... ... ... ... осындай мақсатпен басқа виктомологиялық ақпаратты қолдану
мәселелеріне осы күнге дейін ... мән ... жоқ, ... іс бойынша
объективті шындықты анықтау бойынша қылмыс құрбаны және оның жүріс-тұрысы
туралы ... ... ... ... ... тергеушінің
жұмысын жеңілдететіні әбден айқын. Осыған орай, кісі өлтіру туралы істер
бойынша жәбірленушінің тұлғасын ... ... ... сөз ... ... ... атап өту керек. [98, 42 б., 99,
24 б.].
М.П.Слинько ... кісі ... жиі ... ... ... олардың ішінде келесілерді атап айтады:
- нақты жанжалды жағдайды шешу ... ... ... ... ... ... коммерциялық бәсекелесті немесе
қылмыстық әрекетегі бәсекелесті жою және ... осы ... ... ... ... ... ... мақсатымен ұйымның «қыңыр» басшысын жою (немесе қылмыстық
ортада ұқсас мәселелер);
Бірінші және екінші жағдайда да кісі өлтіру ... ... ... болса да, әрекетпен де және т. б. ... ... ... ... ... ... ... жасалады.
Сонымен, бастысы жәбірленуші мен басқа адамдар (тұлғалар) ... ... ... сондай-ақ жәбірленуші, оның жақын туыстарының
атына келген (түскен) қорқыту сияқты болған жағдайларды анықтау керек.
Кісі өлтірудің жалдаушысыфн ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Осы тұлғаларды
тергеу барысында жәбірленушінің әр ... ... ... ... кісі ... ... ... ірі мәмілелер және т.б. назар
аудару керек. Коммерциялық іспен айналысқан тұлғаны өлтірген ... ... ... ... қатыстығы тексеріледі, соңғы бірнеше
айдың ішінде жасалған коммерциялық мәмілелердің субъектілері мен сипаты
тексеріледі. ... ... ... ... ... ... ... жәбірленуші әлдекіммен заңсыз мәміле
жасасқаны, себепсіз ірі ақша сомасын аударғаны, қылмыстық топпен ... ... ... ... ... ... ... осы кәсіпорын (фирма) қызметінің құрылымында, бағыт-бағдарында қандай
да бір маңызды өзгерістер болғанын және ол ... ... өте ... ... ... ... бөлмесінің тексеру барысында әр
түрлі сипатты (іскерлік және жұмыс жазбалары, ... хат ... ... ... ... ... ... және т.б. назар аудару
керек. Осындай құжаттардың мұқият зерттелуі кейбір жағдайларда қылмыстың
себебін және кісі ... ... ... мүмкіндік туғызады.
Фирманың, кәсіпорынның экономикалық ... ... ... қатысты құжаттарды тиісті мамандарды (экономистер,
бухгалтерлер, компьютерлік техника саласындағы ... және т.б.) ... ... ... кәсіпорынның заңсыз әрекеті туралы мәліметтер түскен
жағдайда ұрлау, төленбеген салық немесе басқа заң ... ... ... ... тексеріс пен аудит жүргізу мүмкін. Осындай жағдайда
кәсіпорынның ... ... ... үшін ... ... ... өлтірудің жалдаушысын ... ... ... әлдекім оның әрекетіне наразылық білдіргенді,
кісі өлтіру жасалған күні болмаған және өзінің жоқтығын түрлі себептермен
түсіндіретін адамды ... ... ... ... ... ... мүшесі болса, ол жанжалдасқан
топтар анықталады. Ұйымдасқан ... ... ... ... мен ... ... ... зерттеп, кісі өлтіруді ұйымдастырып,
орындағандарды анықтауға ... ... ... және кейінгі әрекеттерін анықтау
мақсатында келіссөздерді тыңдау және жазу (ҚР ҚІЖК 237 б.) ... ... ... ... ... қылмыстың түрі бойынша күдіктілердің
ғана емес, ... ... ... бар ... ... ... бірдеңе білетін тергеу материалдары бойынша жақын туыстар, таныстар,
достар, ... ... ... тыңдап жазып ... ... ... ... ... ... тыңдау және жазып алу
туралы сөз ... ... ... ... жеке ... ... ... құрылғыларды қолдануға дейін». [100, 474 б.]. ... әр ... ... ... жатады, бірақ, тергеу үшін
қалалық, қалааралық, халықаралық байланыс телефондары, радиотелефондары,
сондай-ақ ұялы телефондар қызықты.
Көрсетьілген ... ... ... мен ... ... ... бойынша өткізілуі немесе кейінгі қалдыру мүмкіндігі
болмайтын жағдайда 24 сағаттың ... ... ... ... ... жазып алу туралы хабарландыруды жолдау арқылы өткізіледі.
Қылмыстық істерге жасалған ... ... ... ... мен ... тікелей өз таныстар ортасынан кісі өлтірудің
орындаушысын іріктегенін көрсетті және осындай өтінішпен кезектесіп ... ... Осы ... ... ... жедел қызметкерлеріне кісі
өлтіруді жасау ұсыныс алған азаматтарды анықтау ... Ол үшін ... ... ... оның таныстар ортасын зерттеп, кісі ... ... ... ... ... ... сыйақы үшін қылмысты жасауға
дайын тұлғаны іріктеуге жәрдемдесу туралы ... ... ... ... ... бас ... ... өлтіру ісін
ашу барысындағы бағыттардың біреуі ... ... ... ... ... Өтінішпен жүгенгені туралы көрсеткен куәлар анықталды, бірақ олар ... ... ... ... ... ... Ч. ... өлтіруді
ұйымдастыруында делдал болғаны анықталды. Кісі ... ... да ... ... ... ... болған. Мысалы, ШЖҰ
«Антарис»-тың бас директоры Шмаковты өлтіру туралы іс бойынша жаолдаушы оны
өлтіруді азамат К.-ге ... Ол ... ... ісін ... өз ... П:-ға ұсынды, бірақ ол бас тартты. Кісі өлтіру болғаны ... ... ... ол осы ... ... қорғау органдарына жеткізген.
К. Тұтқынға алынды да оған тапсырылған Шмаковты өлтіруді орындағаны ... ... ... [101, 253 ... ... анықтау мақсатында бақылау мен ... ... ... ... ... ұсынуға болады. Бақылау –
бұл жедел қызметкерді қызықтыратын тұлғаның соңынан жасырын ... ... ... ... ... алу үшін ... ... жасауға қатысы бар
тұлғалар, олардың қолданылып жүрген көлік құралдарын бақылау [102, 80 ... ... әр ... техникалық құралдар қолданылуы мүмкін. Бақылау
нәтижесі анықтамада белгіленеді. ... ... ... ... ... ... ... ІІБ ақпараттық-іздестіру
жүйелері арқылы әкімшілік немесе ... ... ... анықтамалар жинау арқылы жиналуы мүмкін.
7. Басқа бағыттар бойынша іздестіру.
Кісі өлтіруді, соның ішінде жалдау арқылы кісі ... ашу ... ... ... ... ... ... зор. ҚР аймағында жүргізілетін жедел-іздестіру ... ... ... 15 ... ... әрекеттері туралы» ҚР
заңымен белгіленеді. [103, 4 б.]
Жалдау арқылы кісі өлтіруді ... үшін ... ... ... адамдардың көзіне түскісі келмейтін шеттен келген адамдармен ... да бар. Олар ... ... ... бұдан бұрын жалға алған
пәтерлер, саяжай және т.б. пайдаланады. Паспорттық бөлім қызметкерлері,
учакелік ... ... ... ... ... ... ... қалалық азаматтардың тұрып жатқан мекен-жайы, үй-жайларды
жалға беруші тұлғалар туралы ақпараттары болу ... ... ... ... ... ... ... алу және т.б. жүргізу арқылы
міндетті түрде тексерілу керек.
2.2. Жалдау арқылы кісі ... ... ... ... жеке ... ... тактикалық ерекшеліктері.
Оқиға болған жерге тексеріс жасау. Оқиға болған жерге тексеріс жасау
бойынша тергеушінің ... ... ... атап ... ... 1)
даярлық; 2) жұмыстық (зерттеу); 3) қорытынды.
Өз алдына даярлық тобы екі бөліктен тұрады: оқиға болған жерге шығуға
дейінгі тексеріске дайындық және ... ... ... тексеріске дайындық.
Оқиға болған жерге шығуға дейінгі кезеңіндегі тергеушінің әрекеті.
Оқиға болған жерге шығуға дейінгі тексеріске дайындық ... ... ... ... ... ... алғашқа ақпаратқа талдау жасайды және
қарастырылып отырған қылмыстар түрлері үшін тән белгілерімен салыстырады.
Ең бірінші ... ... ... жері мен ... ... куәгерлер
бар ма, оқиға болған жердің қорғалуын ... ... ... ... жерде полиция қызметкерлерінен кім бар ... ... ... ... ... ... тергеуші куәларды анықтауды
және оқиға болған жерге тергеу-жедел тобының келу ... ... ... ... ... етеді.
Оқиға болған жерге келген сәтте тергеушінің әрекеттері. ... ... ... ... ... тергеу-жедел тобының басшаса ... ... ... ... келу уақытын белгілейді, оқиға болған жердің күзетілуін
қамтамасыз етілгені, оқиғаның куәлары бар ма ... ... өзі ... ... ... ... ... оқиға
және оның қатысушылары, қылмыскердің тұлғасы, олардың белгілері, көзден
ғайып болған ... ... ... алу үшін ... ... алу
керек, сондай-ақ жағдайда ... орын алды ма, ... ... ... ... және ол ... жасаған адамдар туралы
мәліметтерді анықтау керек. ... ... ... ... ... ... береді. Оқиға болған жерді бөгде адамдардан
босатады, алдын ала олар ... ... ... ... ... ... ... болу мүмкін. Тергеу-жедел тобының қатысушылары арасында
міндеттерін бөліп нұсқама ... ... ... ... ... ... тексерілуінің жұмыс кезеңі де екі бөлікке
бөлінеді – жалпы және ... ... ... ... бөлінуі
тергеушімен тексеріске басқа қатысушылар әрекетінің ... ... ... ... ... ... ... объектілерді зерттеу
барысында техникалық-криминалдық құралдарды және тактикалық ... ... ... ... ... іс жүргізу қағидаларын толық
жүзеге асыру және оқиға болған жердегі өлікті толық зерттеу.
Оқиға болған жерде ... ... ... ... ... ... ... негізгі объектілердің және негізгі ақпараттық
түйіндерді (жерлерді) анықтау ... ... ... ... құрайды,
оған келесілер кіреді: жәбірленушінің өлігі – ... ... ... ... анықтау; оқиға болған жердегі ақпаратты
іздестіру және зерттеудің ең тиімді әдісін таңдау және ... ... ... ... нақты тергеу жағдайына байланысты тексеруге
тікелей қатысушылар арасында міндеттерін бөлу.
Іс бойынша дәлел болатын материалдық іздерді бөліп алу өте ... ... ... ... ... ... мен жасыру, себебі туралы ақпараты
бар іздер; 2) қылмыскер мен құрбанның өзара ... ... ... ... және оқиға болған жерде олар қалдырған әрекеттесу іздері; 3)
тергеліп отырған оқиғаға қатысы жоқ тұлғалар әрекеттерінің іздері.
Оқиға ... ... ... ... ... ... ... белгілі: а) ортақ; б) оғаштау; в) жалпы (алаңдарды
ұзынынан тексеру); г) торапты.
Келесі ... ... ... ... ... жағдайларының
элементтері, объектілері мен қылмыстың материалдық іздері суретке түсірілу
керек: 1) айналадағы жағдайлармен салыстырғанда өліктің табылу мен ... оның ... ... мен іздер; 2) өліктің жатқан қалпы;
тексеріс барысында немесе орнын ауыстыруға ... ... ... ... ... ... күйі, оның кемшіліктер мен ... ... дене ... ... ... ... ... заттардың бар
болуы; 4) қанға ұқсас немесе дене ... ... ... ... және ... басқа жарақаттары; өлікке тікелей қатысты басқа
іздер; 5) сыртқы терінің белгілері; 6) ... ... ... ... ... ... мүшелер және т.б. (егер ол танылмаған болса
бұның бәрінің маңызы зор); 7) болжамды қылмыскердің табылған (аяғының, ... ... және т.б. ) ... ... ... ... ... жерге
келгенін кеткенін дәлелдейтін іздер; айналадағы жағдайдағы өзгерістер; 8)
жәбірленушінің өліміне әкеліп соқтырған қолданылған құралдар мен ... ... ... бұрауыш, темір шыбық, құбыр кесіндісі және т.б.);
9) жорамал бойынша қылмыскермен ... ... ... ... ... ... тұқылы және т.б.).
Жалпы тексерістен кейін тергеуші оқиға болған жердегі өлікке толық
тексеріс ... ... ... ... ... ... ... болған жердегі ауыстыруға, көтеруге, аударуға және жан-жақтан
зертеуге, соның ішінде ішкі ... да ... ... ... ... ... ... буып-түйілуі бұзылу мүмкін) өлікті
және басқа объектілерді мұқият және жан-жақты зерттеу;
2) жалпы тексеріс кезеңінде табылмаған қылмыскердің және ... ... ... ... ... ... объектілерді торапты және толық суретке түсіру;
4) болған оқиғаның нақты жағдайларымен мәжбүр етілген және ... ... ... өлшемдерді жүргізу (оқиға болған жерінің
жағдайы және табылған іздері мен ... ... ... ... мен ... ... табылған өлікке жалпы және түгел тексеріс жасау;
6) әр түрлі іздер мен ... ... ... ... ... ... ... іздер мен заттарды алу; олардың көшірмелері мен
көшірме бедерін дайындау; жаңа анықталған мәліметтер ... ... ... ... ... және т.б. ... және ... жоспарларда ең қиыны өлікке тексеріс
жасау. Өлікке ... ... ... сот ... ... тергеуші
жәбірленушінің қандай да бір өмірлік белгілерінің ... көз ... ... ... барысында тергеуші өлік табылған ... ... ... ... алады және таяудағы объектілермен салыстырғанда оның
нақты орналасуын анықтайды, оларға ... ... ... ... және оның ... іздер мен заттардың кейіпін, іздерін және
заттарды анықтайды, өліктің басы мен аяғының ... ... ... ... ... ... мен заттардың өзара
орналасуын есепке ала отырып тексеріс жасау және ... ... Өлік ... ... ... ... ... дене жарақатының, киімінің
немесе оның кейбір заттарының ... ... болу ... өлік
табылған жер мен қылмыс жасалған жердің сәйкестігін, қылмыс құралын дұрыс
анықтауға болады. Сондықтан өліктің кейпін ... ... үшін ... ... ... ... ... мүшелерінің орналасуын жақсы білу керек.
Осындай ... өлік ... сот ... ... ... ... мақсатқа лайықты. Сот дәрігері қалпын дұрыс ... ... ... ... белгілі өлім түрі үшін тән өлік қалпының
ерекшелігін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... және киімнің басқа бөліктерімен тұтас қарастырылады, сонымен қоса
оның жағдайы мен жеке заттардың ... ... (әр ... ... сондай-ақ киім бұйымдары). Толық тексеріс жасау барысында өліктің
киімі, бас ... мен аяқ ... ... ... Өлік ... ... оның ... іздер мен объектілрге қатысы бойынша алғашқы
жағдайы туралы пікір туады. Беогілеуді жалпы ... ... ... ... ... түсіру жасалады; өлік төсегінде іс үшін маңызды
объектілер мен ... ...... ... ... ... Егер ... қоршаған ортаның үстімен бірлессе суретке түсіру алдында оның көзге
айқын түсерлік етеді: бөлме ішінде бормен сызып қоршап қояды, далада ... бір ... ... ... ... ... ... анықтау үшін табылған және зерттелген аяқ ... ... зор. Ашық ... ... ... ... тексеріс жасау үшін
қылмыскермен қалдырған аяқ киімінің іздерін ... алып ... ... ... ... ... ... оқиға болған жерінің топырақ үлгісін
алу мақсатқа лайықты, өйткені күдіктіні куәландыру ... оның ... мен ... тексеріс жасау барысында осындай ... ... ... бұл осы ... ... ... жерінде болғанын
дәлелдейді. Сараптамалық зерттеуді өткізуге арналған топырақ ... ... ... ... учаскесінен алу қажет, ал бақылау үлгісін – осы
жермен шектеліп жатқан жерден, ал кей ... одан да алыс ... ... ... ... ... ... алынатын әр салыстырмалы үлгінің салмағы –
100-200 г. Барлық үлгілер нөмірленеді, нөмірлері ... ... ... ... ... ... ... тексеріс жасау барысында көбінесе ... ... ... Осындай іздерді табу, белгілеу және алуының
криминалистік тәсілдерінің ... ... зор. ... ... ... қол ... бойынша қылмыскерлер саны, қай қолдың (оң қол ма ... қол ма) ... із ... ... ... бойы ... қылмыскердің тұлғасы туралы кейбір ... ... ... ... ... ... тексеріс жасау барысында табылған биологиялық
жолмен пайда болған заттардың маңызы зор. Атмосфералық ... ... ... ... ... ... ... жою әрекетінің
нәтижесінен) биологиялық жолмен пайда болған ... өз ... ... сияқты объектілердің ... ... ... ... ... өз ... бар. ... сілекей, зәр, шаш, қан сияқты іздер қоршаған жағдайда көріне ... ... ... үшін ... ... ... қолданылады.
Биологиялық жолмен пайда ... ... алу ... ... ... ... ... жағдайлардың
әсерінен өзгеріске ұшырайтыны, тез ... ... ... ... ... асыру қажет. Биологиялық ... ... ... жұмыс істеу барысында міндетті талаптар ретінде – қысқыш,
скальпель, басқа құралдар қолдану, алу тек қана ... ... ... ... іздер мен объектілердің алыну ... ... ... тиісті; осындай мақсатпен қыздырғыш аспаптарды
қолдануға немесе ... ... ... дене ... ... ... ... заттарды күннің көзінде қалдыруға тыйым салынады
(іздердің ... ... ... ... ... жерде табылған темекі
тұқылдарының да маңызы зор, ... онда ... болу ... ... пен сигареттерде тістің құнды ... қалу ... ал ... теңестіруге қажет.
Биологиялық жолмен пайда болған іздерді іздестіру және бекіту,
оларды дұрыс ... ... ... жоспарларда, кестелерде)
қиындық туындаған ... ... сот ... ... ... қылмыста атыс қаруы қолданылған ... ... ... шешу үшін айғақ жинау қажет: ... ... мен ... ... жасалды, жәбірленуші мен атқан адамдардың тұрған жерлері.
Трегеуші ату іздері бар заттар мен ... ... және ... керек. Гильза мен оқ арқылы маман келесілерді анықтай алады:
зертеуге ұсынылған зат атыс ... ма және ... ... ... оқ ... ... қандай жүйесіне (модель, ... ... ... ... сол ... патронға жасалған қарудан атылғанын;
оқиға болған жерінде табылған гильза (оқ) патрондардың қандай калибрі, ... ... ... және ... ... кезеңі. Тексерістің осы кезеңінде тергеуші
келесі жұмыс жүргізеді: 1) тексеріс жоспарымен ... ... ... ... ... толық орындалмаған жағдайда тексерістің
толық өткізілуін ... ... ... ... 2) ... ... ... объектілерді буып-түйеді және сүргі соғады. 3) дәлел ретінде
маңызды, бірақ оларды әр түрлі себептен алу ... ... ... мақсатқа сай емес болса объектілердің мүлтіксіз сақталушылығын
қамтамасыздандыратын шаралар қолданады; 4) ... және ... ... ... ... ... және оны ... 5) тексеріс жөнінде тексеріске қатысушылардан түскен ... ... ... 6) ... хаттамасын және қажетті тексеріс
жоспарларын, кестелерін, сызбаларын құрастырады.
Сараптама тағайындау. Күштеп өлтіру туралы істерді тергеу ... ... ... ... ... бірі ... сот-
медициналық сараптамасын тағайындау және өткізу ... ... ... ... жердегі өлікке тексеріс жасау нәтижесімен және оқиғаның
анықталған ... ... ... ... ... ... таңда қан және басқа іздер (сперма, бұлшық ет пен сүйек
ұлпалары, ... ... ... ... ... ... теңестірудің иммунологиялық және биохииялық әдістерінің маңызы зор,
атап айтқанда ДНҚ (дезоксирибонуклеин қышқылы – ... ... ... ... биополимер) фрагментін арнайы зерттеу. Бұндай
сараптама генотипоскопиялық деп ... және ... ... қалған
биологиялық іздердің пайда болу көзін теңестіруге мүмкіндік береді, олардың
генетикалық белгілерін зерттеу барысында пайда болғанын белгісіз ... ... ... Жоғарыда айтылғанның негізінде
генетипоскопиялық сараптама зерттеу объектісін жекешелендіруге және ... ... ... негізгі мақсатты шешуге мүмкіндік туғызатыны
туралы қорытынды жасауға болады.
Сот психиатриялық сараптама. ... ... ... ... адамның психикалық ерекшелігі, қаталдық, кекшілдік, ... ... және т.б. ... өзгешеліктерінің бар
немесе жоқ болуын, балалық шағында, мектеп ... және жасы ... ... және ... жағдайлары туралы мәліметтердің маңызы
зор. Сарапшыға айыптының дене және ақыл-ойының дамуында кемшіліктер болды
ма, психикалық ... ауыр ... ... ... ма, ... алды ма ... сияқты мәліметтерді білу маңызды. Егер ондай жағдайлар болса, ... ... ... ... бар ма, ... қандай, оның мінез-
құлқында бұрын оғаш мінездері болды ма, болса қандай ... ... ... Кісі ... ... оны жасау кезінде және одан кейінгі кезде
сыналып отырған адам өзін өзі қалай ұстағаны, сол ... оның ... ... ... оның ... ... сөзінде көрінген кейінгі
әрекеті және т.б. сияқты ... ... ... ... ... үшін ... отырған деректерді білетін тұлғалардан жауап алу
керек, ... ... ... алу ... ... барысында пышақ және басқа заттар қолданылса, суық
қаруға сараптама тағайындалады. Осы ... ... ... ... мәселелер қойылады: осы зат суық қару болып табыла ма;
зерттеу үшін ұсынылған зат ... ... ... ... ... ... ... жауынгерлік қылыш) жасалған ба; күдіктіден алынған пышақ
суық қарудың қандай ... ... ... қол ... ... өлтіруді жасау барысында күдіктілер кейбір кезде атыс ... ... ... ... ... бар винтовкалар, аңшылар
мылтығын және олардың шолақ мылтығын ... ... орай ... ... ... туындайды. Баллистикалық сараптаманың
көмегімен жиі келесі жағдайлар анықталуы ... ... ... ... атыс ... болып табыла ма, іске ... ... ма, ату ... ма, ... ... ... ... осы оқ пен гильза қарудың қандай
түрінен, жүйесінен, үлгісінен атылған, оқ қарудың осы үлгісінен атылды ... ... атыс ... ... ... ма; ... оқпен (бытырамен, ірі
бытырамен) жасалды ма; осы объектіге атыс ... ... ... ... (моделінен) атыс жасалған (осы жарақат келтірілген); ату қандай
қашықтықтан және қай ... ... ... ... ... ... ату ... бар ма дегендей сұрақтарға жауап алу мүмкін.
Микробөлшіктер қалдығына ... ... ... ... ... мәселелер қойылады: іс бойынша өтіп жатқан талшықты заттектер қандай
заттектер ... ... ... болған жерде табылған ... ... ... ... сәйкес келеді ме; күдікті мен жәбірленушінің
киіміндегі ұсынылған үлгілерге сәйкес ... ... ... бар ... өсімдіктердің микробөлшіктері және т.б.), зерттеліп ... ... ... ... ... бар ма, бар болса олар қайдан
пайда ... бұл ... ... ... ... басқа
тұлғанынң) киім материалындағы үлгі-талшықтарымен сәйкес келеді ... ... ... ... ... ... ... қасиеттеріне сәйкес келетін тоқыма талшықтары бар ма (істің
жағдайына байланысты), олардың оқшауланғаны қандай; осы ... ... ... болды ма; күдіктінің киімінде жәбірленушінің киіміндегі
талшықтар ... ... ... ... бар ма ... ... ... бар болса, олардың оқшаулануы қандай.
Жауап алу. Кісі өлтіруді тергеу барысында анықталатын ... ... ... тергеліп отырған оқиғаға және ... ... ... ... алу ... ... ретінде жиі келесі тұлғалардан жауап алынады: 1) ... ... ... және содан кейін көрген куәлар. Олар тергеушіге
қылмыс ... ... ... мақсатпен болғаны, қылмыс қай уақытта болғаны
өзі сол кезде қай жерде ... ... ... түрі, қай бағытта
көзден ғайып болғаны, ... ... киім ... ... ... ... мәліметтер бере алады. Куә болған оқиғаны тікелей көрмеген ... ... ... пәтерден шыққан кейбір дыбыстарды естіген жғдайда, оның
есінде қалған дыбыстардың ерекшелігі, ... ... сөз ... ... ерекшелігі және т.б. анықталуы керек.
2) қылмыскердің айтуы бойынша ... ... ... және күдікті
сілтеген деректерді растайтын немесе жалғандығын әшкерлейтін тұлғалар. Куә
ретінде кейбір жағдайларда күдіктінің туысқандары мен ... ... ... Осындай тұлғалардан жауап алу барысында қылмыстық оқиға
туралы ... ... ... ... ... осы ... байланысты жасалған істері туралы мәліметтер
анықталады. Тергеу тәжірибесінен куәлар ... алу ... ... ... ... ... байқауға болады. Сонымен қоса, ... ... ... ... ... ... тіс ... ал кей кезде жалған
жауап беретін жағдайлар да ... ... ... ... ... қарап, олар хабарлаған нақты деректерді растайтын жауаптар негізінде
тексеріп, күдікті (айыпты) мен куә арасындағы ... ... ... ... ... жауап алу үшін ерекше мұқият дайындалу
керек. Ықылассыз куәнің ... ... ... және ... ... қарама-қайшылығын анықтауға, жалған мәліметтер мен шындықты айыруға
мүмкіндік тудырады.
3) жәбірленушіге мінездеме бере ... ... ... ... оның ... әдеттерін, тұрмыстағы және
қызметтегі жүріс-тұрысы, қызметтік және қоғамдық міндеттеріне көзқарасын
анықтауға ... ... ... ... әдістер көбінесе жауап алынып
отырған адамның тұлғасына, ... еске ... және ... жағдайына,
айыптыға қарым-қатынасына және ол білетін ақпарат көлеміне байланысты.
Жоғарыда айтылғандай, алдын ала ... ... ... ... ... іс ... ақиқатты анықтап тергеуге көмегк көрсетуге
шын жүректен ықылас білдіреді. Бірақ, жауап беру ... әр ... және ... ... ... қате ... ... аз
емес. Осындай қателерді анықтау және жою үшін криминалистикамен дайындалған
және психология мәліметтеріне негізделген әдістер қолданылады. Іс ... ... ... туралы сұрақ қоя отырып және еркін әңгіме ретінде
жауап алынғаннан кейін тергеуші жай әңгімені ... ... ... қоя ... Куәнің жауабы мен қойылған қосымша
сұрақтарға жауабы жауап алынып ... ... ... ... қиындық
тудырып отырғанын көрсеткен жағдайда куәнің есіне деректерді ... ... ... ... ... ... мен заттарды ұсыну мақсатқа лайықты.
Осындай ... ... ... ... ... ... рөл атқарады және
куәнің есінде қалған оқиғалар мен жағдайларды қалпына келтіру үшін ... ... ... ... ... негізделген қауымдастық байланыс
деп аталатын әдістердің маңызы зор. Бұдан ... ... ... ... таныстыра отырып іс бойынша аса ... ... ... ... ... ол жауапты тергеушінің сөзін қайталап айтқандай
сияқтыдан аулақ болу үшін ұмытып қалған ... ... ... ... сол ... ... ... кейбір жеке жағдайлары бойынша алынған
жауаптардың үзіндісін ... ... ... қылмыстың сәйкес жағдайы бойынша шындық жауап берген
басқа куәлардың жауабын тергеліп отырған адамға ... әдіс ... ... ... ... ала ... куәлардан қайта жауап алу өткізуді
ұсынуға болады, себебі, жауатары алғашқа берген жауаптарына қарағанда толық
және нақты болу ... ... алу ... тергеуші жауап алынып отырған адамның
тұлғасын құрметтеу керек, өйткені дауыс ... ... ... ... ... ету ... ... карым-қатынасты жоққа шығаруы мүмкін.
Күдіктіні (айыптыны) тергеу. Кісі өлтіру туралы істер ... ... ... ... көбінесе тергеуші күдіктінің (айыптының) тұлғасын
қаншалықты толық зерттегеніне байланысты. Күдіктінің ... ... ... ... ... алу ... бұрын сотталғаны
туралы арнайы тексерулерден, сот үкімдерінің көшірмелерінен, қызметтік және
тұрмыстық мінездемелерінен, ... ... ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының
талдағыш анықтамаларынан, тұлғаны ... ... ... ... ... ... ... маскүнемдік пен нашақорлық себебі бойынша
осындай тұлғаларды есепке алу туралы психоневрологиялық және ... ... ... ... әлеуметтік-психологиялық кейіпі туралы мәліметтер жинау
қажет. Әлеуметтік-демографиялық мәліметтерден басқа (жасы, білім деңгейі,
отбасылық жағдайы, ... ... орны және т.б.) ол ... ... ... еңбекке, отбасы мүшелеріне, көршілері ... ... ... оның ... бос ... ... достары, мінезінің ерекшеліктері, ішімдікке деген көзқарасы
және мастық ... ... ... ақпаратта кіреді. Әрине, басқа
қылмыс жасағаны туралы деректерді де ... ... ... ... жинау керек.
Тергеу барысында тергеудің мүмкіндігін ... ... ... іс ... ... ақпарат жайында қисынды ойлайға итермелеу, ... ... ... мен ... тұлғаның ұстанымын тексеру
мақсатымен қайта тергеу жүргізу, қарастырылып отырған істің оқиға болған
жерде тергеу ... ... ... қолдану мақсатқа лайықты.
Күдікті жасырынып кетуге, сондай-ақ қылмысты ашу үшін ... ... ... ... жіберу сияқтыларды есепке ала отырып
Күдіктіні ұстау тактикасын анықтау керек. Кісі өлтіру ... ... ... осы ... ... тән ... ұстау алдын ала дайындықпен
өткізілу керек екендігі болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... қылмыс жасалғаннан кейін білетінімен
түсіндіріледі. Сондықтан, ұстауға дайындалу үшін көп уақыт ... ... ... үшін келгеннен кейін біріншіден жағдайды анықтау керек.
Ұстау ... ... щещу үшін ... жасау, зардабының ауырлығы,
қылмыстық істің батылдығы мен агрессиялығы, қылмысты ... ... ... ... ... ... байланысы және т.б.
сияқты жағдайлардың маңызы зор. Сондықтан, бөлмеге кіру ... ... ... ... ... ... қару қолданудан сақтану
шараларын қолдануға ұсынылады. Осындай ... ... ... ... ... ... оны ... себебі, оның құқығын және
міндеттерін түсіндіру керек.
Күдіктіні ұстағаннан кейін іле-шала оның жеке басына тексеріс ... ... ... ... ... ... барлық жағдайларында
жеке басына тексеріс жасалады. Ол сондай-ақ бөлмеде немесе жергілікті жерде
жүзеге асырылады, бірақ тек қана ... ... ... ... ... ... болған тұлғада тергеу үшін маңызды болатын ізделіп
отырған объект немесе басқа заттар ... ... ғана ... ... басына тексеріс жасау барысында қылмыс құралы немесе қылмыс құралы
бола алатын басқа ... ... ...... ... ... іс
бойынша ақиқатты анықтау үшін маңызды заттар ... ... ... ... ... қан, ... және басқа талшықтар, саз түріндегі
қалған іздерді іздестіру керек. ... табу осы зат ... ... ... нақты адамға қарсы қолданылғанын анықтауға мүмкіндік ... ... әр ... ... ... ... табылады.
Ұсталғанның киімі және сонда болған заттар оны жеткізу жері ... ... ... Бұл шара ... ... ... астарында,
матамен көмкерілген түймеде, аяқ киімінде, бас киімінде, сөмкелерінде және
т.б.) жасырылған заттарды табу мақсатымен ... ... ... ... ... жасау іздерді анықтау және бекіту мақсатымен
жүргізіледі (қан, матаға сіңген ұнтақ, ... ... және ... ... ... ... сол қылмыстың дерегіне, оның ... ... ... ... ... ... ... болады.
Оны жүзеге асыру барысында тексеріліп отырғанның денесі, киімі және
табылған заттарына мұқият тексеріс ... ... бұл ... ... ... кейін белгілі реттілікпен киімі мен денесі
үстінен ... ... ... ... тексеріс жасау куәландырумен қоса жүргізу
мақсатқа ... Бұл ... ... ... дене мен ... бір уақытта
оқшауланатынына байланысты. Куәландыру күдікті мен жәбірленушінің денесінде
қалған қылмыс іздерін табу және бекіту үшін ... ... ... ... ... ... мен сот-медициналық сарапшы
немес басқа дәрігер көек көрсету мүмкін.
Сондай-ақ куәландыру ... ... ... ... ... жасалған қылмыс кезінде қылмыскердің денесінде куәлармен
байқлған сәйкестендіру белгілерін (татуирлар, ... ... ... және т.б.) табу және ... үшін ... Куәландыру
нәтижесінде алынған мәліметтер басқалармен қоса (мысалы, ауызша портрет)
қылмыскердің тұлғасын және оның осы ... ... ... ... ... ... ... киіміне тексеріс жасаумен байлангысты тән
іздер мен келесілер анықталу мүмкін: 1) жәбірленушінің қаң ... мен ... ... құралында қалған оның киімінің мата талшықтары мен мата
кесектері; 3) ... ... ... шаң мен басқа микробөлшектер
(жер, құм бөлшектері, ... ... ... ... цементтің,
әктеудің, бояудың, тоттың, сынған шынының бөлшектері және т.б. ... ... ... ... ... ... ... 5) ату іздері мен
мылтық майы; 6) түйме, белдік, жаға және басқа киім ... жоқ ... ... ... ... ... ... тұрғын жері мен жұмыс
орны бойынша тексеріс жасау айғақты жинаумен ... ... әдіс ... Бірақ бұл тергеу әрекеті тергеу тәжірибесі көрсеткендей мұқият
дайындықты ... Бұл шара ... ... әрекеттерін
кірістіреді: 1) оны кімнің үйінде, қашан және қай ... ... ... ... 2) ... ... (не ... керек) анықтау; 3)
тексеріліп отырған тұлға туралы мәліметтерді жинау; 4) тексеріске қатысатын
адамдар ... ... ... ... ... және т.б.)
туралы және тексеруге міндетті түрде қатыстаны тұлғалар ... ... ... және т.б.) ... ... ... 5) ... дайындау және т.б.
Оқиға болғаннан кейін іле-шала тексеріс өткізу ... іс ... ... ... ... ... немесе күдіктінің мекендеген
жері белгісіз болып, ол пәтерде, үйде, үй ... және т.б. ... ... жорамалдаған жағдайда туындайды.
Бөлмені тексеру алдын ала белгіленген жоспар бойынша өткізіледі
(шеңбер бойынша ... ... яғнм ... бөлме қабырға жиегімен
өткізіледі (мысалы, сағат тілінің жүруі ... ... ... ... тексеруге кіріседі. Бөлме мен жиһаздар сондай-ақ әр түрлі жерде
және объектілерде ... ... ... ... тексеріледі.
Ғимараттың тұрғын және қосалқы бөлмелері, соның ішінде үй, үй ... ... ... сондай-ақ жалпылар пайдалану жерлері де
тексерілуге жатады.
Объектілерді ... ... ... ... ... әрекетін
байқау ұсынылады (тексеріліп отырған тұлға өз мимикасы арқылы ... ... ... ... жатқан объекті бар ... ... ... ... ... жасау арқылы оны жүргізу нәтижесін
және процесті бекіту жүзеге асырылады. Хаттамада ... ... ... жері мен күні; оны бастау және аяқтау уақыты; ... ... ... мен ... ... ... ... аты, тегі,
әкеісінің аты, ал қажет болса мекен-жайлары, тергеу әрекетінің мазмұны және
оны жүргізу барысында ... ... ... барлық құжаттар мен заттар, сонымен қоса ... ... ... ... ... ... немесе жеке ... ... ... бағасы (ҚР ҚІК 234 б., 2б.) оған қосымша болып
табылатын тізілімде ... ... үшін ... Кісі ... тергеу барысында аса тиімді тергеу
әрекеті тану үшін ұсфыну болып табылады. Оны ... ... ... ... ... куәгерлер бірқатар жағдайларда басқа тұлғалар
ішінен күдіктіні тану мүмкіндігінен туындайды, яғни белгілі объект ... зат) ... ... адам ... ... ... ... болып
табылатынын тексеру. Сонымен, аталған тергеу әрекетін жүзеге ... ... ... тану үшін ... осы ... ... белгілері мен оны тану мүмкін болатын ерекшеліктері ... ... Саны ... кем емес, танылатын адамаен сыртқы келбеті
мүмкінінше ұқсас адамдар ... ... ... тану ... ... ... ... дейін тану үшін ұсынылған адам тануды
жасайтын адаммен, я ... сол тану ... ... ... ... ... тану ... өткзу шарттары тануды жасайтын адаммен
объектіні оқиғаның шынайы ... ... ... ... болу ... өткізу алдаында тергеуші осы тергеу әрекетінің ... ... ... құқықтарымен міндеттерін түсіндіреді.
Тану үшін ұсынылатын адамға ұсынылған тұлғалардың арасында кез келген ... ... ... бұл ... ... Тану үшін ... адам
осынын жасағаннан кейін тергеуші бөлмеге (кабинетке) көрші бөлмеде болған
тануды жасайтын адамды ... Оған тану үшін ... ... ... арасында жауап беру барысында ол туралы айтқан адам бар ма ... ... Егер олар ... ... ... ... жасайтын адам
тергеушіден оларға тұрып, мына не ана жаққа ... ... ... жасап
немесе белгілі қимыл жасауды құқылы. Егер тануды жасайтын адам тануға
ұсынылған адамның дауысын ... ол ... ... ... адамға
сұрақ сұрауға құқылы. Оны таныған ... ... ... ... және оны ... ... мен ерекшеліктері бойынша танығанын
көрсетуді ұсынады. Содан кейін тергеуші ... ... өз ... атауды
ұсынады. Егер ол жауап беруден бас тартса, тергеуші оны өзі атайды.
Тану үшін ұсынылатын ... ... ... ... жағдайда тану
сану үштен кем емес басқа фотокарточкалармен бірге ұсынылған ... ... ... Оған ... барысында тану үшін ұсынылған
адамның суреті мен оған ... ... ... ... ... ... және ... роганның мөрі соғылады. Содан кейін
тануды жасайтын адам шақырылады, оған куәгерлердің қатысуымен ... ... ... ьеру ... ... адам бар ма ... ... беру ұсынылады, бар болса қандай ... ... ... ... жағдайда күдіктіні қандай белгілері бойынша танығанын айту
ұсынылады.
Тану үшін адам ... ... саны ... Егер оның ... немесе ол шіріктік өзгерістерге ұшараса, сот-медициналық сарапшыға
оны қалпына келтіру тапсырмасы беріледі - «өліктің туалеті». ... ... ... ... үй-жайында жасалады. Тануды жасайтын адамға өлік
көрсетіледі және жауап алу барысында ... ... ... емес пе ... Дұрыс жауап алған жағдайда оны қандай белгілері бойынша танығанын
айтуды сұрайды.
Зат бір топ ... ... ... яғни мүмкінше барлық
объектілердің сыртқы белгілері ұқсас болу ... Тану үшін ... ... ... – кісі ... қолданылған қылмыс құралы; қыфлмыскер
киімінің бұйымдары. Қажетті жағдайларында оқиға болған ... ... жеке ... ... ... барысында табылған заттарды тану да
өткізу керек. ... ... тану үшін ... ... ... ... ... немесе түсіріп алған (бас киім, аяқ киім, қолғап ... ... ... ... лақтырып жіберген заттар ... ... ... ... ... отбасы мүшелері, достары,
көмекшілері және басқа тұлғалар болады.Қылмыс ... ... ... ... ... табылған заттар тану үшін күдіктілерге ... ... ... ... ... тексеру және анықтау. Кісі өлтіру
жасалған жер, ... ... жер, ... ... ... жиналған жер және
т.б. туралы жауаптарының растығы қылмыс жасалған жерде жауаптарды ... ... ... ... мүмкін. Қылмыс жасалған жерде ... ... мен ... ... ... тұлға қылмыс жасалған
жерінде зерттеліп отырған оқиғаның жағдайларын есіне ... іс ... ... ... заттарды табады және ... ... ... ... ... ... заттардың рөлін көрсетеді;
оқиға болған жердің жағдайында пайда болған өзгерістерге назар аударады;
өзінің бұрынғы ... ... және ... ... ... бұл ... әрекеті келесі мақсатпен жүргізіледі: қылмыс болған
немесе айыпкер кісі өлтіруді жасау алдында ... ... ... ... ... қоса, айғақ ретінде маңызды бола алатын қылмыскермен
қалдырған әр түрлі ... ... ... ... жасау уақытында орналасу
жеріне байланысты айыпкер мен куәлардың жауаптарындағы қарама-қайшылықтың
себептерін анықтау; ... ... және ... тұлғалардың
қатысуымен олар жасырып қойған қылмыс құралы мен қан іздері бар және ... ... ... ... ... бару ... жауабы тексеріліп отырған
адам әңгімелеп және көрсетіп отырғанның барлығын тергеуші хаттаманың
алғашқы түрінде ... ... ... оның ... ... ... ... керек. Бірақ бұндай ... ... рөлі ... ... Ол ... ... отырған адам әрекеттерді өз бетімен жасап
отырғанына куәлардың ... ... ... ... детальдарына
байланысты толықтыру сұрақтар қояды, іздерді табу, тергеу ... ... және т.б. ... ... көрсететін маманның жұмысын
басқарады. Тергеуші дәл осыны ... ... ... әр ... ету керек. Осы тергеу әрекетінің барысы мен нәтижесінің
мәліметтері ... ... ... ... ... ... ... күдіктінің тұрған жерлерін белгілейтін жоспар, сызба құрастыру
қажет. Жеке ... ... ... де белгіленеді; қылмыс құралы
табылған жер, қылмыс алдында олардың тұрақты сақталу жері; өлік ... және т.б. ... ... ... ... ... қажет, ал қатысушылардың
жауаптарын видеоға түсіру арқылы жазу ... ... ... ... ... ... ... әрекетінен «бекту» емес, тергеу әрекетін
жүргізу барысында сол тұлғамен көрсетілген жерлер мен ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан, сол объектілерді
көрсеткен тұлғамен бірге фотоға түсіру міндетті емес. Әр түрлі тұлғалармен
көрсетілген ... ... мен ... ... ... ... ... керек.
Тергеу эксперименті. Тергеу экспериментін жүргізу арқылы кісі
өлтіруді ... ... ... күдіктінің, айыпкердің қылмыс оқиғаға
ұқсаса жағдайда қандай да бір ... ... ... ... ... алады.
Кісі өлтіруді терегу барысында эксперимент қандай да бір құбылысты
бақылау, қабылдау мүмкіндігін тексеру; ... ... оның ... ... үшін ... Кісі өлтіруді тергеу барысында
тергеуші келесілерді ... үшін ... ... мүмкін: қандай да бір
деректі; құбылысты бақылау, қабылдау ... ... да бір ... ... ... да бір ... бар болу мүмкіндігі; оқиғаның
жеке бөліктерінің механизмі; іздердің пайда болу процесі және т.б.
Тергеу ... ... ... ... ... ... адамдар санының шектеулілігі, ... ... ... ... ... ... жағдайларға барынша ұқсас жағдайда
өткізу. Бұл мақсатқа қайта құру қолдану арқылы жетеді. Қайта құру ... жиі ... ... ... ... әлде қылмыстық іс
жүргізу заңымен қарастырылған шарт ... ... ... ... ... ... тактикалық әдіс ретінде қолданылады;
біркелкі тәжірибе жасаудың бірнеше реттілігі; тәжірибені бірнеше кезеңмен
өткізу, сондай-ақ ... ... ... ... нашарлатылған
жағдайында.
Іс үшін маңызды мәліметтерді тексеру және анықтау мақсатынан ... ... ... ... ... ... сондай-ақ болған
оқиғаның реттілігі және іздердің ... болу ... ... яғни жаңа ... алу үшін ... ... қоса, тергеу
эксперименті атудың, жәрдем ... ... ... ... ... ... мен ... анықтау, жәбірленушінің қайтыс болуына
себеп болған әрекеттерді қылмыскермен ... ... ... ... зерттеудің нәтижесінде келесі негізгі түйіндер мен ... ... ... ... арқылы кісі өлтірудің динамикасы туралы нақты мәліметтер алу
үшін ҚР бас ... ... ... мен ... ... ... Басқармасында жүргізуге тиісті осы қылмыс түрін есепке
алуды орталықтандыруды мақсатқа лайықты деп санаймыз. Бұл жерде алдын
ала ... (ІІМ) мен сот ... (ӘМ) ... істер бойынша
мәліметтерді шоғырландыру қажет.
2. ... ... ... ... мен мазмұны туралы
мәселелер бойынша ғалымдардың көзқарастарына талдау ... ... ... ... ... мен мазмұнының белгілі
түрде нақтылау күрделі екені туралы пікір туындайды. Барлық қылмыс
түрлері үшін ... ... ... ... құрылымын
ұсыну үшін мүмкін емес. Сол немесе басқа жалпы саны зерттеліп отырған
қылмыс түрінің ... ... ... ... кісі ... криминалистік сипаттамасына келесі
элементтерді кірістіру керек. Бұл – ... ... ... ... ... ... жері, жағдайы) және жасыру тәсілі
туралы мәліметтер; қылмыс құралы ... ... ... ... ... ... ... қарастырылып отырған түрінің криминалистік сипаттамасының
көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... дереккөздерін зерттеуден көруге болады. Қылмыстың
жеке түрінің криминалистік сипаттамасын ... осы ... ... ... маңызды элементтері арасындағы өзара ... ... ... ... ... ... ... үшін
қажет.
5. Қылмысты жасау тәсілінің элементі ретінде рөл ... ... ... әрекеттер жалдау арқылы кісі өлтірудің ажыратылмас
бөлігі болып ... ... ... ... ... ... бірі болуы мүмкін. Бірақ, атап айтқанда жалдау арқылы
кісі өлтіру туралы істер бойынша жасыру әдісі қылмысты жасау ... ... және оның ... ... ... ... ... жасалған кісі өлтірулерге жасалған талдау мен жалпы
қорыту басқалардың арасында жиі кездесетін бір ... ... ... ... ... Көрсетілген қылмыс түрі бойынша
осындай жалпы типтің жағдайы болып келесі жағдайлар ... ... бар адам ... ... ... арқылы кісі өлтіру
жасалғаны туралы мәліметтердің баршылы; қылмыскер белгісізі.
7. Жалдау арқылы кісі ... ... ісін ... ... кәсіби
шеберлігі мен осындай қылмысты тергеу ісінде мол тәжірибесі бар
тергеушілер мен ... ... ... тұрақты тергеу-жедел
топтарға тапсыру керек. Тергеуші мен тергеу және басқа қызметтермен
тығыз ... ... ... ... мен
әдістерді тергеу барысында ... ... ... ... ... операцияларды жүргізу шеңберінде жедел-іздестіру шараларын
үйлестіру, тергеуді дұрыс жоспарлау, олардың жұмысының табысты ... ... ... ... арқылы кісі өлтіру туралы істер бойынша бастапқы міндетті
әрекеттерінің бірі ретінде жәбірленушінің тұрғылықты ... ... ... ... ... тергеу әрекетін тез өткізу керек.
Осындай жағдайда жәбірленуші тұрған үй-жайдың жағдайын тексеріп,
сондай-ақ іс үшін ... ... мен ... табу және алу
тексерістің мақсаты болып табылады. Жәбірленуші мен оның ... ... үй, ... тексеріс объектілеріне жатады.
9. Қылмыс жасалғаннан кейін қысқа уақытта, ал кей кезде одан да ... кісі ... ... ... ... ... жағдайда тергеу
қызметкерлеріне ату іздерін табу үшін оның денесіне тез тексеріс
жасауды ... ... Осы ... мәні ... ... ... типтік тергеу жағдайын
есепке ала отырып жалдау арқылы кісі өлтіру жасалған мүмкіндігі туралы
дәлелдейтін келесі жағдайлар топтамасын ... ... жері ... ... ... ... ... подъездінде, басқыш алаңында
жасалған кісі өлтіру;
2. жәбірленушінің жұмыс орны немесе ... ... ... ... өлтіру;
3. жәбірленушінің күн тәртібіне байланысты қоғамдық жерлерде, көшеде,
жасалған кісі ... ... ... кісі ... жасау уақыты бойынша:
– таңертеңгі немесе кешкі кезде куәлар болмаған немесе олар аз болған
жағдайда жасалған кісі ... ... ... ... автоматты немесе жартылай автоматты қару ... ТТ ... ... ... жақын аралықта жасалған атыс ;
3. өмірге маңызды ... ... ... ... (жиі ... және
басына);
4. басына «бақылау» атыс жасау;
5. арнайы құралы бар ... қару ... ... ... ... жай ... өтуі;
7. тонау белгілерінің жоқтығы;
8. қылмысты жасау барысында қылмыскермен автокөлікті ... ... ... ... жасырыну құралдарын қолдану (бетперде, көзге
түспейтін киім кию);
10. оқиға болған жерде қылмыскермен қалдырған іздердің аз саны.
Жәбірленуші тұлғасын ... ... ... ... ... ... жәбірленушінің белгілі қызметтік, қоғамдық ... ... ... ... ... материалды жағдайы;
3. отбасында, жұмыста және т.б. жанжалдың бар болуы;
4. жәбірленушінің құқыққа ... және ... ... туралы
мәліметтер;
5. құрбанның ізіне түсу және бақылау туралы мәліметтердің бар ... ... және оның ... ... ... ... күштеп
қорқытуды қолдану;
7. жәбірленушімен өлім алдында күзет құрылымының қызметін қолдану.
Жоғарыда аталып өткен жағдайлар жиынтық ... ... ... ... ... болжамды ұсыну негізіне жатқызуға болады және қылмысты ашуға
себеп болу мүмкін, сондай-ақ аталған қылмысты ... ... ... тартуға себептесу мүмкін.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Нормативтік-құқықтық актілер
1. 1995 ж. ҚР Конституциясы 1998 ж. 8 қазандағы өзгерістерімен. - Астана,
2005. - 70 ... ҚР ... ... (2005 ж. 20 ... күніне жағдайы бойынша) –
Алматы, Жеті-Жарғы, 2005. - 300 ... ... ... ... ... кодексі (17- желтоқсан
2004 ж. заңнамаға сәйкес). – Астана, ТОО «БАСПА» 2004. – 264 б.
4. ҚР Заңы « ҚР ұлттық ... ... №233-1 ҚРЗ ... ... ... ... ҚР Заңы «Коррупцияға қарсы күрес туралы» №267-1 ҚРЗ 2.07.98 ж.
6. ҚР Заңы «ҚР-да денсаулықты қорғау ... ... ж. ... ... 1998 ж.
7. ҚР Президентінің заңдық күші бар бұйрығы «ҚР ішкі ... ... ... ... Постанавление Пленума Верховного Суда ... ... от ... 1994 года N 7 «О ... ... ... ответственность за посегательство на жизнь и
здоровье граждан» (с ... ... ... ... Суда РК от 20.12.96 г. N11)
9. Собрание законодательства Российской Федерации. №3. М., 1995 г.
10. ... ... и ... ... ... документов.
ОБСЕ. М., 1992 г.
Ғылыми әдебиеттер
1. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире: Послание Президента
страны народу Казахстана // ... ... 1 ... 2007 ... ... Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента
страны народу Казахстана // Казахстанская правда – 1997 год, ... ... ... ... о ... ... в Карагандинской
области и основных результатах борьбы с нею за 2006 г. ... по ... ... и ... учетам Генеральной
прокуратуры РК по Карагандинской области. Караганда 2007. – 151 ... ... Т.В., ... Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.
Криминалистика. Учебник для вузов. Под. ред. Заслуженного деятеля
науки Россиской Федерации, профессора Р.С. ...... ... НОРМА-ИНФРА – М., 1999.- 990 с.
5. Курс криминалистики в 3 томах. Общая теория криминалистики Том ... 1997г. ... ... В.П., ... Б.З., ... М.Ч. Методика росследования
заказных убийств: Учебное пособие. – Алматы: Оркениет, 2000 год –
с.120
7. Жиенбаев А.С. особенности расследования убийств по найму ... ... ... ... дис. .. ... ... Алматы, 2000. с.28.
8. Гинзбург А.Я., Белкин Р.С. Криминалистическая тактика. Учебник /Под
общей редакцией д.ю.н., профессора А.Ф. Аубакирова. – ... ... 1998 год – ... ... Г.И. ... К.Б. Участие специалиста в
производстве отдельных следственных действий /Сборник Казахстан –
2030 – проблемы совершенствования деятельности правоохранительных
органов: материалы ... ... ... НИи ... МВД РК, 1999 год, - ... ... Т.А. Расследование и предупреждение убийств, совершаемых
по найму. ... дис. .. ... ... наук. - Алматы 2000 год –
с.226
11. ... А.И. ... по ... Криминалистическая
характеристика. Методика расследования /Под редакцией профессора
Р.С. Белкина – М,: Новый Юрист, 1997 год – с.80
12. ... Т.Т. ... и ... ... ... по ... (по ... РК) Автореф. дис. .. канд.
юрид. наук. Алматы 2006 с.27.
13. Видук С.И. ... ... ... и ... ... ... ... 127. – М.: «Юридическая литература»,
1980 год, с.111
14. ... Е.Б. ... ... руками наёмного убийцы /Следственная
практика. Выпуск 146. – М.: ... ... 1985 ... Антонян Ю.М. Психология убийства. – М.: Юристъ,1997 год, ... ... Б. ... ... у нас есть ... и ... ... год, с.32
17. Оськин Д. Убийство по заказу // Индустриальная Караганда, 5 октября
1995 года, с.8
18. Дихан Н. Убийство заказывали //Карагандинская ... 6 ... ... ... ... О. Взят после покушения //Труд 30 сентября 1995 года,
с.3
20. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов
преступлений. – М.: ... МГУ, 1978 год - ... ... ... для ... / Ответственый редактор Н.П.
Яблоков. – М.: Издательство БЕК, 1997 год – с.704
22. Видонов Л.Г. Криминалистические характериститки убийств и ... ... о ... ... ... без ... ... к использованию систем типовых версий).
– Горький, 1978 год – с 120
23. Тройнин В.И. Раследование и предупреждение корыстных ... ...... 1997 год – ... ... В.А. ... ... Серия «Учебники и учебные
пособия», - Ростоа-на-Дону: «Феникс», 1998 год – ... ... ОМП по ... ... с ... ... Использование стрелянных гильз, пуль и
других следов выстрела для розыска преступника. Лекция. – М.:
Московская высшая ... МВД ... 1987 год – ... Бахин Б., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных
убийств. – Алматы, 2000. – 120с.
27. Мудьюгин Г.Н. Расследования убийств, замаскированных
инсценировками. М.: - ... ... ... и ... ... ... Прокуратуры СССР, 1973 год – с.156
28. Карнеева Л.М., Галкин И.С. Расследование преступлений группой
следователей. – М., 1965 год – с.74
29. Образцов В.А., ... В.В. О ... ... ... по ... об ... убийствах /Следственная
практика. Выпуск 131- М.: «Юридическая литература», 1981 год, ... ... Г.Н. ... по ... ... в ... ... потерпевшего. – М., 1967 год, с. 42
31. Слинько М.П. ... ... как вид ... ... ... – М.: ... ... дом, 1997 год – с.24
32. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности
легализации полученной информации в ходе ... ... ...... ... 1999 год, - с.80
Соттық-тергеудің тәжірибелік материалдары
33.Уголовное дело №23659319 Архив суда г.Алматы 1997 год, с.253.
Уголовное дел по факту убийства ... ... ... ... ... ісі ...
1999 жыл, 118б.
35. О.А. Киринаның өлтіру туралы қылмыстық ісі №709276 – Алматы
1997 жыл, ... Т.Х. ... ... ... ... ісі № 8040033543 – Алматы
2000 жыл, 231б.
37. Е.А. Сағындықываның өлтіру туралы қылмыстық ісі № 43165474 ... 1998 жыл, ... А.М. ... ... ... ... ісі №2-22/2000.ГСУ
МВД РК. Алматы қ. 1997 жыл, 213б.
39. А.Н. Мамадалиеваның өлтіру ... ... ісі ... Сот
мұрағаты Алматы қ. 1994 жыл, 143б.
40. Ж.С. Түстікбаеваның ... ... ... ісі №508082. Сот
мұрағаты Алматы қ. 1995 ж. 118б.
41. Шынтасованың өлтіру туралы қылмыстық ісі ... ... ... қ. № АС- ... ... П.П. ... өлтіру туралы бюллетені ГСУ МВД Каз.ССР. –
Целиноград 1992 жыл, 346 ... ... ... кісі ... ... ... ... ... ... ... атыс ... ... ... ... ... ... өлтіру ... ... ... ... ... ... ... тогін қолдану ... ... және ... ... ... жығу ... пен ... температураның әсері ... кету ... ... бара ... ... құралынан лақтырып тастау |
|Ұзақ мерзімге тамақ пен ... ... ... ... кісі ... ... ... жасау әдісі мен қылмыскер
тұлғасы арасындағы байланыс
Қылмыстың әр түрлі жағдайлары мен қылмыс жасалған жердегі іздердің
арасындағы байланысы
Кісі ... ... ... бойынша типтік нұсқаулар
Тапсырысты кісі өлтіруді тергеудің алғашқы кезеңі. Бастапқы ... мен ... шешу ... ... ... ... ... байланысты кісі өлтіру: қажетсіз құралдармен
өлікті өртеу, оқиға болған жерден есік ашық ... ... ... арқылы
және басқа жолмен секірмелі түрде кету
Ақыл-ойы кем ... ... ... ... бар ... науқастар немесе жан күйзеліс жағдайдағы тұлғалар
Суық қарумен бірнеше рет денеге жарақат келтіруімен байланысты кісі өлтіру
Ер адамдар
Бет әлпетін ... етіп ... ... ... кісі өлтіру
Жақын таныстар, туыстар, құрбан тарапынан сенім білдіретін тұлғалар
Тұрмыстық химиялық заттарды, ұйықтататын немесе дәрігерлік дәрі-дәрмектерді
қолдану арқылы жасалған кісі өлтіру
Бастың ... ... ... ... кісі ... ... немесе сиқын бұзу
Кісі өлтіру жерінен өлікті басқа жерге ауыстыру
өлікті немесе оның бөліктерін жою ... ... ... ... ... жою, жасыру немесе оқиға болған жерде қалдыру
Жалған алиби құру
Тапсырысты кісі ... ... ... ... ... жою: қан ... жуып ... қол
саусақтарының және аяқ киімінің іздерін өшіру және басқалар
Жәбірленушіге тиісті заттардан құтылу
Оқиғаны өзін-өзі ... ... ... аяқ ... ... табиғи өлімге
келтіріп жасанғансу
Жәбірленушіні өлтірген тұлғаның белгілері
Кісі өлтірудің алдында болған әрекеттер
Үстел үстінде ... ... ... бар ... ... жер мен өлік жатқан жердің арасындағы сәйкессіздік
Сүйреткілеу ізі, аяқ ... ... ... ... көлік
құралдарының іздері, дене жарақаттары көлемді болғанына қарамастан қанның
болмауы
Қылмысты жасау уақыты
Тоқтап қалған сағаттың айғағы, өліктің астындағы жаңбырдан ... ... ... ... ... температурасы, жыртылмалы
күнтізбедегі күн.
Ас аспаптарының саны, аяқ киімнің, қол саусақтардың, темекі тұқылының
іздерінің саны мен ... ... ... ... тыс әрекеттердің белгілері, өлікті келеке ету,
өлікті бір жақсы көрінетін жерден басқа дәл осындай жерге ауыстыру
Жалпы нұсқаулар
Кісі өлтіру
Табиғи өлім
Өзін-өзі өлтіру
Жасанғансығуға ... кісі ... ... кісі ... ... жоқ ... ... қатысты шындыққа жанаспайтын және қарама-
қайшы түсіндірулер
Айналадағылар үшін жәбірленушінің кенеттен жоқ болуы
Жол жүру ... ... ... ... мен құжаттардың бар болуы
Жәбірленуші мен туыстары арасындағы жақтыртпау қатынас, тұлғаның өлімінде
олардың тікелей мүдделілігі
Жәбірленушінің ірі мөлшерде ақша ... ... ... ... жоқ ... ... ... және адам мәйтіне тексеріс жүргізу;
- өлікті «анықтау»;
- өлікке СМС ... ... тану үшін ... ... ... ... ... оқиға орнына және адам мәйтіне тексеріс жасау;
- Ұстау, ұсталған ... жеке ... ... ... және ... Тұрғылықты жері бойынша тінту және сараптама тағайындау;
-
«жағымсыз жағдайларды» анықтау және бағалау
- өтініш ... ... ... ... ... тұрғылықты жері бойынша тексеріс жүргізу;
- куәлардан жауап ... ... ... ... ... есепке алу жерінде тіркеу;
-
4. қастықпен әдейі өлтіруді жасалған сумен бүкпелеп келтірілгені туралы
мәліметтер бар
3. тұлғаның хабарсыз кеткені туралы өтініш түсті
Тергеу
жағдайлары
2. танылмаған өлік ... оның ... ... ... өлтірген белгілері бар өлік табылды
Жарақаттарды алған сәтте жәбірленуші қандай жағдайда болды
Көрсетілген дене жарақаттарды жәбірленуші өзіне өзі ... ... ... ... ... алкоголь, есірткі заттар немесе жүйкеге әсер
ететін заттар қабылдады ма
Өлген уақыты
Жәбірленушіге жарақат ... ... ... да бір өз бетінше әрекет
жасауға қабілеті болды ма
Қан тобы ... ... ... ... ... қандай
өліктегі дене жарақаттарының пайда болу сипаты, механизмі, оқшаулануы және
қанша мерзім өткені
Өліктің сот-медициналық сараптамасымен шешілетінен мәселелер

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Адам өлтіруді және жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу" пәнінен СИЛЛАБУС71 бет
"Алдын ала тергеудің аяқталуы."70 бет
«Жан күйзелісі жағдайында жасалған кісі өлтіру»61 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
«Қарақшылық пен тонаудың тергеу әдістемесі»6 бет
АІІБ-ның тергеу бөлімінде өткен өндірістік тәжірибе есебі4 бет
Абайсызда кісі өлтіру57 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь