Технологиялық карта

Мазмұны
1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
2. Тұтас құймалы бетон және темірбетон процестерінің технологиясы ... ...4
3. Тұтас құймалы бетон және темірбетон процестерінің технологиясы бо.йынша жалпы ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
4. Бетондаудың кешенді процесінің мағынасы мен құрылымы ... ... ... ... ... .6
5. Қалыптардың түрлері, қолдану аймағы және міндеті ... ... ... ... ... ... ... ...7
6. түзілістерді арматуралау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
7. Арматура түрлері, жіктелуі және оларды нығайту тәсілдері ... ... ... ... .13
8. Тасымалдау және ширатылмайтын арматура элементтерін орнату ... .15
9. Алдын .ала ширатылған темірбетон түзілістерін арматуралау ... ... ... .17
10. Бетон қоспасының технологиялық қассиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
11. Бетон қоспасын дайындауды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
12. Бетон қоспасын тасмалдау және түзілістерге беру ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
13. Бетон қоспасын төсеу және тығыздау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
14. Іргетастар мен сілемдерді бетондау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
15. Бетондаудың арнайы әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
16. Бетонды баптау және қалыпты ажырату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
17. Бетондау процестері технологиясының төтенше жағдайлардағы ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
18. Бетон және темірбетон жұмыстарының сапасын бақылау ... ... ... ... ... ...36
19. Бетон жұмыстары өндіргенде қауіпсіздік техникасын сақтау ... ... ... ... ..37
20. Жинақтау механизмдері. Жинақтау кранын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... 38
21. Жұмыс көлемін есептеу ведомосі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
22. Жұмыс өндірісінің калькуляциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
23. Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
24. Техникалық.үнемділік көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
25. Қажетті материалдар ведомосі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
26. Қажетті техника ведомосі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
27. Бетон және темірбетон немесе ірі бөлшектерді қабылдау ... ... ... ... ... ...43
28. Аяқталған бетон және темірбетон конструкцияларға немесе ірі бөлшектерге қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
«Құрылыс Процестерінің технологиясы» құрылыс инженерін құрайтын жалпы инженерлік пәндердің ең бір жетекші саласы болып саналады және инжинерлік геодсзия, кұрылыс материалдары, сәулет, үймереттер мен ғимараттардың конструктивтік элементтері, кұрылыс машиналары, жалпы білімдік және ғылыми пәндердің білімдеріне негізделген. Ол құрылыс өндірісі технологиясының білім саласындағы ғылыми-жаттығу құрамының бөлігі болады.
«Құрылыс процестері технологиясы» пәнінде тиімді құрылыс материалдары мен түзілістері, ғылыми-техникалық процестің бүгінгі жетістіктері, жұмысшылардын еңбегін қарқынды үйымдастыруға арналган теориялық негіздері, және өндіріс процестерін орындау адістері мен тәсілдері оқылады.
Оқулық 20903 — «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша оқитын пәннің бағдарламасына сәйкес жаңа Республикалық аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып дайындалды. Оқулықта құрылыс жүмыстары технологиясының жеке түрлерінің теориялық, есептік және практикалық негіздері келтірілген.
Оқулық материалдарын оқып үйрену нәтижесінде, студент:
- құрылыс өндірісінің негізгі ережелері мен міндеттерін; үймереттер меи ғимараттарды тұрғызғанда құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктерін; қажетті қаржыны; техникалық және тарифтік мөлшерлеуді; құрылыс өнімінің сапасына қойылатын талаптарды және оның қамтамасыз ету әдістерін; еңбек және қоршаған ортаны қорғау талаптарының және қамтамасыз етілуін; құрылыс процестері технологиясының әдістері мен тәсілдерін; жобалау және іске асыру сатыларында технологиялық тиімділерін таңдау және қабылдау әдістерін меңгеру кажет;
- құрылыс процестері мен жұмыс операцияларының құрамын анықтау, құрылыс процесінің әдісін және керекті техникалық құралдарды дәлелді таңдауын; құрылыс процестерінің технологиялық карталарын зерттеп дайындауын; еңбек сыйымдылығын, кұнын, құрылыс процесінің машина сыйымдылығын және жұмысшылар, машиналар, жартылай фабрикаттар мен бұйымдарды анықтауын; бригадаларға (жұмысшыларға) өндірістік тапсырма дайындауын; жұмыс көлемін өлшеуін, орындалған жұмыстарды қабылдап алуын, олардың сапасын бақылауын жасай алуы керек.
«Құрылыс процестерінің технологиясы» пәнінің материалы «Имараттар мен ғимараттардың құрылыс технологиясы», «Құрылыста енбек қорғау», «Құрылыс экономикасы», «Кұрылысты ұымдастыру және басқару» сияқты мақсатты даярлық пәндерін бастамастан бұрын оқылып, оларды игерудің негізі болып табылады.
Ғылыми - техникалық прогресті шапшаңдату, халық шаруашылығының барлық салаларын дамыту, адамдардың тұрмыс жағдайларын жақсарту — күрделі құрылыстың даму дәрежесі мен техникалық деңгейінің көтерілуіне байланысты.
Салынып және жаңғыртылып жатқан құрылыс жобалары техниканың ең жаңа жетістіктері негізінде тұрғызылуы қажет, ал өндірістік кәсіпорындар
        
        Технологиялық
карта
КЖ-4303002-ҒҰС-06-2
Орындаған
Сейтқожин
9-қабатты Офистік ғимарат
Саты
Парақ
Пар-р
Қабылдаған
Керимкулова
У
2
Кеңесші
Керимкулова.
АҚжМК
Мазмұны
* Кіріспе ..............................................................................................................3
* Тұтас құймалы бетон және темірбетон процестерінің технологиясы.......4
* Тұтас құймалы бетон және темірбетон процестерінің технологиясы бо-йынша ... ... ... ... ... ... мен құрылымы.....................6
* Қалыптардың түрлері, қолдану аймағы және міндеті...............................7
* түзілістерді арматуралау...............................................................................12
* Арматура түрлері, жіктелуі және ... ... ... ... және ... ... ... орнату.....15
* Алдын - ала ширатылған темірбетон түзілістерін арматуралау.............17
* Бетон қоспасының технологиялық қассиеттері........................................18
* Бетон қоспасын дайындауды ұйымдастыру.............................................19
* Бетон ... ... және ... ... ... ... төсеу және тығыздау.......................................................23
* Іргетастар мен сілемдерді бетондау..........................................................25
* Бетондаудың арнайы әдістері....................................................................26
* Бетонды баптау және ... ... ... ... технологиясының төтенше жағдайлардағы ерекшеліктері..............................................................................................29
* Бетон және темірбетон жұмыстарының сапасын бақылау.......................36
* Бетон жұмыстары өндіргенде қауіпсіздік техникасын сақтау..................37
* ... ... ... ... ... Жұмыс көлемін есептеу ведомосі...............................................................39
* Жұмыс өндірісінің калькуляциясы............................................................40
* Жұмыс өндірісінің ... ... ... ... Қажетті материалдар ведомосі..................................................................42
* Қажетті техника ведомосі...........................................................................42
* Бетон және темірбетон немесе ірі бөлшектерді қабылдау.......................43
* Аяқталған бетон және темірбетон конструкцияларға немесе ірі ... ... ... ... ... ... ... инженерлік пәндердің ең бір жетекші саласы болып ... және ... ... кұрылыс материалдары, сәулет, үймереттер мен ғимараттардың конструктивтік элементтері, кұрылыс машиналары, жалпы білімдік және ғылыми пәндердің білімдеріне негізделген. Ол ... ... ... білім саласындағы ғылыми-жаттығу құрамының бөлігі болады.
пәнінде тиімді құрылыс материалдары мен түзілістері, ... ... ... ... ... ... ... үйымдастыруға арналган теориялық негіздері, және өндіріс процестерін орындау адістері мен ... ... 20903 -- ... бойынша оқитын пәннің бағдарламасына сәйкес жаңа Республикалық аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып дайындалды. Оқулықта құрылыс жүмыстары технологиясының жеке түрлерінің теориялық, ... және ... ... келтірілген.
Оқулық материалдарын оқып үйрену нәтижесінде, студент:
- құрылыс өндірісінің негізгі ережелері мен ... ... меи ... тұрғызғанда құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктерін; қажетті қаржыны; техникалық және тарифтік мөлшерлеуді; құрылыс өнімінің сапасына қойылатын ... және оның ... ету ... ... және ... ... ... талаптарының және қамтамасыз етілуін; құрылыс процестері технологиясының әдістері мен тәсілдерін; жобалау және іске асыру сатыларында технологиялық тиімділерін таңдау және ... ... ... кажет;
- құрылыс процестері мен жұмыс операцияларының құрамын анықтау, құрылыс процесінің әдісін және керекті техникалық құралдарды дәлелді таңдауын; ... ... ... ... ... дайындауын; еңбек сыйымдылығын, кұнын, құрылыс процесінің машина сыйымдылығын және ... ... ... ... мен ... ... бригадаларға (жұмысшыларға) өндірістік тапсырма дайындауын; жұмыс көлемін өлшеуін, орындалған жұмыстарды ... ... ... ... ... жасай алуы керек.
пәнінің материалы , , , ... ... ... ... ... ... ... оларды игерудің негізі болып табылады.
Ғылыми - техникалық прогресті шапшаңдату, халық шаруашылығының барлық салаларын дамыту, адамдардың тұрмыс жағдайларын жақсарту -- ... ... даму ... мен ... ... көтерілуіне байланысты.
Салынып және жаңғыртылып жатқан құрылыс жобалары техниканың ең жаңа жетістіктері негізінде тұрғызылуы қажет, ал ... ... ... ... ... ... тұрғын үй, қоғамдық және басқа да имараттар мен ғимараттар техникалық ... озық және ... ... талаптарына сай болуы керек. Барлық құрылыс жинақтау жұмыстары сапалы әрі қысқа мерзімде жүзеге асырылуы ... ... әділ ... ... техникалық прогресті жылдамдатуды талап етеді. Ең алдымен кұрылыстың сапалық деңгейін жақсарту керек, оның еңбек және материал сыйымдылықтарын азайтып, ... ... ... көтеру керек. Құрылыстың ұйымдастыру - техникалық деңгейі озат технологияны және ... ... ... ... ... ... артады.
Құрылысты индустрияландырудың негізгі бағыттары: дайындалатын құрылыс түзілістері мен бөлшектердің дәлдік қатарын көтеру, оларды ең жоғары дәрежелі зауыдтық дайындықпен ... ... ... сыйымдылығын азайту, құрылыс процестерін жан-жақты механикаландыру және автоматтандыру болып саналады.
Жұмысты механикаландыру ... ... ... ... ... нақтылы еңбекті үнемдеуді қамтамасыз етеді, кұрылыс өндірісінің процесіне ... түр ... ... ... ... ... ... жетілдіру саласындағы техникалық негізгі бағыттары мыналардан тұрады: салынатын объектілерге ... ... ... және ... процестерін оңай технологиямен камтамасыз ететін жобалар жасап қолдану, тиімді ... ... ... ... ... ... ... жаңа жоғары өндіргіш технологиялық процестерді іске асыру.
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Бетон көбінесе өнеркәсіптік ... және ауыл ... ... ... және тағы басқа салаларда кең қолдауда. Темірбетонның әмбебаптылығы және үнемділігі түзілістер жөніндегі жобаның есебі және технологиялык тәсілдері ... ... ... ... және ... ... әр ... қосымшалары бар бетондарды қолдану әдістерін жетілдіру бетон ... ... болу ... даму ... ... ... және темір-бетон қолдану саласын кеңейту көп құрастырмалы түзілістер шығаруды қамтамасыз ететін процестер мен ... ... ары озат ... ... кең ... ... және автоматтандыру мүмкіндігін туғызады. Зауыттар тек кана дайым кұрастырмалы темір-бетон түзілістерді кана емес ... ... ... ... мен ... ... ... қоспасы бетон және ерітінділер үшін құрғақ қоспа физика-механикалық және технологиялык касиеттерін меңгеруге мүмкіндік беретін бетон ... мен ... әр ... ... ... жұмыстары ұқыпты жасалған жұмыс өндірісінің жобасы негізінде жүргізіледі онда бетон қоспасы жөне бетонда әтетін физика-химиялық процестер бетон жұмыстары ... ... ... мен ғимараттардың салынатын түзілістер ерекшеліктерімен жергілікті жағдайларды ескере отырып үйлестіріледі.
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЕРЕЖЕЛЕР
Бетоннан және темірбетоннан жасалған түзілістер жұмыс өндіру тәсілі бойынша: ширатылған және ширатылмаған арматурасы бар құрастырмалы, тұтас күймалы және кұрастырмалы-тұтас күймалы ... ... ... ... және ... ... ... салынатын
Қалып жасау ... ... ... ... ... ... сақтау күйі
Қалыпты ажырыту
объектіге жеткізіліп, жинақтау механизмдерімен жобалық қалпына орнатылады.
Құрастырмалы-тұтас қүймалы ... ... ... ... ... және ... бір бүтінге біріктіретін тұтас күймалы бөлігінен тұрады.
Тұтас қүймалы түзілістер алдын ала ... ... ... мен ... қоспасын салу арқылы тікелей тұрғызылатын объектіде жасалады. Бұл жағдайда құрылыс ... ... ... және ... қоспасы жеткізіледі.
Кей жағдайларда кұрастырмалы темірбетонмен салыстырғанда тұтас құймалы бетон мен темірбетон қолдану тым ұтымды, әсіресе сейсмикалық аймақтарда, энергетикалық және су ... ... биік ... тер мен ... ... бағыты
I
Қалыпты
орнату
II
III
IV
Арматура жинақтау
Қалып
орнату
Бетон
қоспасын
төсеу
Арматура
жинақтау
Қалып
орнату
Бетонды күту
Бетон
Қоспасын
Төсеу
Арматура
орнату
Қалып
орнату
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ ТЕМІР-БЕТОНДЫ ӨНДІРУДІҢ ТАСҚЫНДЫ ... ... I -- IV -- ... ... процесініңмағынасы мен құрылымы
Тұтас құймалы бетон және темірбетоннан ... ... мен ... ... ... ... процесін дайындау және құрылыс процестері түрінде көрсетуге болады. Бұлардың біріншісі құрылыс алаңы маңынан тыс зауыттарда ... ал ... ... ... ... технологиялық жүйемен аяқталған өндірістік циклін жасап тікелей объектілерде өндіріледі онын ... ... ... бетон әлде темірбетон түзілісі немесе ғимарат шығарылады.
Тұтас құймалы бетон және темірбетон ... ... ... ... ... тасқынды әдісі бойынша жұмыстардың барлық процестерін өзара үйлестіріп орындаудан тұрады және өзіне келесі процестерді енгізеді қалыпты тасымалдау және ... ... оны ... арматураны тасымалдау және орналастыру бетон қоспасын тасымалдау төсеу және тығыздау ... ... және қату ... ... ... ... бақылау.
Жетекші процесс бетон қоспасын төсеу болады оған барлық қалған процестер ... ... ... әдісі жеке алымдарға бөлінген жұмыстардың барлық кешегіп орындаудың кең ырғағын қамтамасыз етеді. Сонымен ор алымда темірбетон жұмыстарыиың барлық кешенінің тиісті ... ... ... ... 1 ... ... орнатудан басталады сонансоң II алымға көшеді ал I арматурашыларға босатылады. Бір алымнан жұмыс ... ... ... ... ... ... ал ... алымға басқа мамандық жұмысшылары келеді.
Қалыптардың түрлері, қолдану аймағы және міндеті
Бетондалатын түзілістерді жобалық өлшемдері мен сыртқы пішінін қамтамасыз ететін формаларды ... деп ... ... түрлі материалдардан жасалған және әр түрлі конструкциялы жүк көтеруші, тіреуіш және форма ... ... ... ... дағдыдағыдай арнайы зауыдтар мен цехтарда жасалған элементтерден жиналады.
Қалып ... ... ... ... және беріктілікке ие болу, форманың дұрыстығын, бетон бетінің сапасын ... ету тез ... және ... арматураны орналастырғанда, бетонды төсегенде және тығыздағанда кедергі жасамау керек.
Қалып ... ... ... элементтер және қалың-арматура блоктар түрінде жеткізілу керек.
Қалып оған әрекет ететін ... ... ... ... ... ... қоспасымен арматура массасы, қалып және ағаштардың өз салмағы, қалып және төсемдерде істейтін адамдар, ... ... жел, ... және ... ... ... қысымының әсері.
Қолданудың кайталау белгісі бойынша қалыптар инвентарлы және тұрақтыға бөлінеді. Сонымем конструктивті ерекшеліктеріне және атқаратын міндеттеріне байланысты инвентарлы қалып ... және ... ... ... ... үшін ... ... бойынша олар металл, ағаш, ағаш-металл, темірбетон, армоцемент және синиез немесе ... ... ... ... ... ... жүк ... және тіреуіш элементтері металл, ал бетонмен жанасатын ... ... ... ағаш ... суға ... фанера, пластиктан жасалған құрастырмалы конструкциялар болады.
Ағаш қалып тақтай, фанера, ағаш жаңкалы және ағаш талшықты такталардан жасалады. Сонымен бетонға тікелей ... ... ... ... ені 150 ... артық болмау керек. Инвентарлы қалып жасау үшін қолданатын ағаш ... және ағаш ... ... суға ... болу керек.
Кесілген ағаш материалынан қалып жасау үшін ... және ... ... ағаш тұқымын пайдаланады. Жүк көтеретін қаңқалар жасау үшін әдетте дымқылдығы 15%, ал баскаларға 25 % артық емес ... ... ... ... ... қалыңдығы 1,5 -- 2 мм болат табақ және прокат пішіндерінен жасалады.
Темірбетон ... ... жоба ... алдын ала орнатылатын және жасалатын түзілістің оң жағы болатын темірбетон тақталардан түрады.
Армоцементті қалып сым тормен арматураланған уақ түйіршікті бетоннан ... ... 15 -- 20 мм ... ... ... қолданады.
Синтетикалық материалдардан жасалған қалып қатты матрицалардан дайындалады. Арматураланған ... ... және ... ... ... ... катты және резеңкеленген матадан жасалған иілгіш матрицалар кең таралуда.
Қалыптар бетондалатын түзілістер типіне және жұмыс өндірісінің қабылданған технологиясына байланысты функциональді ... ... ... ... ... ... ... титттерін айырып таниды:
Жинамалы-ауыстырмалы қалып дайын инвентарлы калқандардан, бекіту тіреуіш ... ... ... осы типі ... жиі ... және ... немесе қапталатын өлшемдері бар әр түрлі тұтас құймалы түзілістерді тұрғызу үшін: ... ... ... ... қабырғаларды және т.б. бетондауға қолданылады. Бетон ажыратуға мүмкіншілік беретін беріктікке жеткен соң қалып элементтері бөлшектеліп жаңа орынға ... ... ... ... жеке ... ... ... жииақталатын және ажыратылатын ірі панельдер мен блоктар жасауға болады. Жасауға ең оңайы жұқа ... ... ... болады. Дегенмен мұндай қалқандардың қызмет ету мерзімі шамалы ... Ал ... ... ... ауыстырғанда және тақтайларды металл шегемен шыбықтар арқылы қоскднда қалыптар калқандарының ... ... ... Бұл ... қалқан тақталары кернеуді өзара бөліп тұтас ретінде жұмыс ... және ... ... екі ... да ... ... ... қалқан, арнайы бекіткіш және көтеру тетіктерінен тұрады және ауыспалы қалыңдығы бар қабырғалы темірбетон ғимараттарын (түтін кұбырын) тұрғызу үшін қолданады. Сыртқы және ішкі екі ... ... ... ... қалыңдығы 2 мм табақ болаттан дайындалған панельдерден жиналады, олар өзара болаттармен қосылады. Сыртқы қабық өлшемі 2700x850 мм тік ... ... және ... 2700 және ... 818, астымен 850 мм өлшемдері бар трапеция тәрізді панельдер формаға қажетті конустық береді.
Ішкі қабықтың және калыптың панельдері 1250x600 мм ... бар -- тік ... олар екі ... ... ... яруспен жүргізіледі. Бетон қажетті беріктілікке жеткен соң калып шахталы көтергіш арқылы жоғарғы яруске ... ... ... ... ... азайту қалыпты көтеру сайын қалыптардың панельдерін шығарып алу арқылы қамтамасыз етіледі.
Жылжымалы қалып домкрат рамаларына бекітілген қалқандардан, ... ... ... жетекші станциядан және басқа элементтерден жиналады. Қалыптың бұл типі темірбетонды үймереттердің тік элементтерін және ... ... биік ... ... қолданады. Жылжымалы қалыптың негізгі элементтері: калқандар, домкрат рамалары, жұмыс төсеніші, аспалы төсемдер, домкраттық стерженьдер, домкраттар болады. Домкрат рамалары ... ... ... ... қалып қалқандары орнатылатын негізгі күш алушы эле-менттер болады. Домкрат рамаларына және домкраттар бекітіледі, олар қабырға өсі ... ... ... ... қалыптың барлық конструкциясын көтереді.
Қалып қалқандарын биіктігі 1 -- 1,2 м ... ... ... негіздерінде жинайды. Сонымен қалқандарға олардың 1:500 -- 1:200 биіктік ... ... ... ол жаңа ... бетоннан қалыпты жұлып алуын жеңілдетсді.
Домкрат рамалы көп жағдайда ... ... ... төрт ... ағаш бөренеден де болуы мүмкін. Қалып формалары қалындығы 1,5 -- 2 мм табақ болаттан жасалады, бұл ... бір ... ... ... рет ... ... береді.
Қалыпты қалқандар конструкциясы бойынша екі түрге бөлінеді: ірі және ұсақ ... ... ... тым ... ... жинақтау және ажыратуға көп еңбекті қажет етеді. Ұсақ қалқандарды қолданғанда ... ... ... доғаға (кружалаға) іліп қояды, ал ірі өлшемді қалқандарда тақтай доға қалқанның конструкциясына кіреді. Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... 32 мм тақтайлардан еден жасайды. Төсеніштіғ көтергіш сырғауылдары қалың қалқандардың тақтай доғасына да, домкрат ... ... де ... ... қамытты құрылыс материалдарын (бетон қоспасы, арматура, домкрат стерженьдері, ағаштан жасалган бұйымдар), транспортерлер және т.б. орналастырады. Кей жагдайларда ... ... ... ... үшін қалып ретінде пайдаланады.
Домкрат бекітілген домкрат рамасы және домкрат шыбығы кетергіш қондырғы кұрады. Рамалар аралығы есептеумен ... жөне ... 1,5 -- 2,5м ... Рама мен ... ... ... ... тірелетін
гидравликалық немесе электрмеханикалық домкраттармен қамтамсыз етіледі. Гидравликалық жабдық ... ... ... және автоматтык тәртібімен көтеруге мүмкіндік береді. Автоматтық көтеру тәртібі көлденеңділігін автоматтық басқарумен алдын ала берілген бағдарлама бойынша ... ... ... ... ... ... ... -- жылжымалы қалыптың калканы; 2 -- домкрат рамасы; 3 -- ... 4 -- ... ... 5 -- ... ішкі ... ... 6 -- үстіңгі сыртқы жүмыс орны; 7 -- астыңғы ішкі жүмыс орны; 8 -- ... ... ... ... 9 -- жабыңғы тақтаны сүйейтін түтас ... ... ... ... 10 -- ... ... ... есік немесе терезе ойығы
Көлденең-ауыспалы (сырғымалы) қалып ашық тәсілімен сүйеу қабырғалары, коллекторлар, тоннельдерді және тұрақты көлденең қимасы бар ұзын ... ... мен ... ... үшін ... Конструкциясына және калыпты сүйемелдейтін тесемге байланысты сырғымақ калыптар екі топқа белінуі мүмкін: биіктігі бойынша өзгермейтін тесемдері және ... ... ... ... және ... ... ірі ... кеңістік қаңқалы түзіліс болады, ол ростверк, сатылы фундамент, типті бір шама аз көлемді бекітулі түзілістерді бетондау үшін ... ... осы ... ... ... оны жинақтау кранымен тұтас орнату мүмкінділігі болады. Конструктивтік орындалуы бойынша блок-формалар ... және ... ... ... ... ... ... болып жасалады, олардың ажыратуы жазықтарды жылжытусыз орындалады. Бұл үшін оларды конусты етіп жасайды.Үлкен өлшемді бекітулі түзілістерді бетондау үшін беттерін ... ... ... формалар пайдаланады (3.5-сурет).
Блок-форманы бүтіндей кранмен орнатуға және алуға болады. Олардың айналымдылығы 200 -- 300 рет ... ... ... қаптау-қалыбын бетондағанда қалып және қорғаныш әлде сәндік қаптау ретінде ... ... осы түрі ... ... және онымен бірлесіп жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.
ФУНДАМЕНТТТЕРДІҢ АЖЫРАМАЙТЫН БЛОК-ФОРМАЛАРЫ
1 -- ... ... ... 2 -- ... ... 3 -- домкраттар тіреуіштері; 4 -- жинақтау ілмектері;
Алынбайтын қалыптың элементері түзілістерді ... ... соң ... ... және ... жағадйда су айырғыш, жылу сақтағыш, қаптау міндеттерін орындайды және ол тоқымалы тор, ... ... ... ... ... ... ... қалыптың ғимарат пішініне сәйкес пішілген иілгіш ауа өткізбейтін ... ... ... Оны жұмыс қалпына орнатып бетонмен толтырады, сонан соң оның ішінде ауа немесе газдың артық ... ... ... жоба ... ... ... АҒАШ ... -- қалқан тақтайлары;
2 -- түтастырғыш тақтайша
Қаптау-қалып ... ... ... ... және жоба ... кран ... ... бұл орнатудың көп еңбекті қажет ететін процесін едәуір жеңілдетеді. Сонымен оларды ажырату ... көп ... ... ... ... блоктарында темірбетон қаптау-қалыпты әдетте бірнеше тәсілдермен бекітеді. Бетон сілемінде қатты арматура, ал тақталарда шығару-ілмектер болса, онда оларды орағыштар және тәжілермен ... ... ... жоқ ... ... іліктерінен өтетін тәжілер арқылы бекітеді. Нашар арматураланған сілемдерде және жұқа қабырғаларда қалып тақталарын ... ... ... ... ... ... ағаш сырғауылдар көмегімен бекітеді.
Металл қаптау-қалыбын темірбетон түзілістерін ерекше ауыр жағдайларға пайдаланғанда қолданады, қайта ол ... су ... ... пайдаланады және бетонды майдаланудан және радиоактивтік сәулеленуден қорғайды.
Металл қалып дағдыдағыдай бетондалатын түзілістің бір жағына орнатылады. Бүл үшін ... 5-тен 10 мм ... ... табақтар пайдаланады. Табақтар қаттылығы швеллер дәнекерлеуімен қамтамасыз етіледі, олар бетонда калады және қаптау мен бетон сілемінің тұтасуын қамтамасыз етеді.
Құрылыстың ... ... ... ең ... факторларының бірі оның айналымдылығы болады. Қалыптың айналымдылығы көтерілген сайын оның құны арзандайды, сондыктан оны жасауға жұмсалған шығындардың орнып толтыру үшін ... ... ... пайдалану керек. Осы мақсатпен технологиялығы артығырақ қалыптарды қолдану қажет және бірінші қолданғаннан кейін оларды жөндеу арқылы пайдалану қалпына келтіру ... рет ... ... ... құны мына ... ... = С + (п - 1) а ... С -- қалыптың алғашқы кұны, тг; п -- ... ... а -- тозу ... ал әр ... құны ... тең
С1 = С [ (1 - а)/п + а ].
Түзілістерді арматуралау
Тұтас құймалы құрылыстың артықшылығына көбінесе түзілістерді орынды ... ... ... ... құймалы темірбетон түзілістері үшін арматура типі осы түзілістердің жұмыс ерекшелігін, олардың өлшемдері мен ... ... ... ... мен ... еске алып таңдалады. Арматуралау әдісін белгілегенде арматуралық толтыру құруының технологиялығы еске алынады, ол еңбек шығындарын, ... ... ... ... ... ... ... түзілістерін жасау еңбек сыйымдылығы және үнемділігі көбінесе түзілістерді ... ... ... шешімдерге байланысты. Түзілістерді арматуралау жұмыстардың жалпы циклінде 17 -- 30% құнынан және 15 -- 25% еңбек ... ... ... ... және ... ... базальт және органикалық материалдардың талшықтары пайдаланылады.
Арматура жұмыстары екі негізгі процестерден тұрады: арматура бұйымдарын жасау және ... ... ... ... ... ... дағдыдағыдай арматура-дәнекерлеу зауыдтарында әлде құрылыс индустриясы кәсіпорындарының цехтарында жасалады,онда жасау процестері барынша механикалаидырылған болады.
Арматура ... ... ... ... ... ... ... тазарту және кесу, шыбықтарды бүгу, тор және қаңқалар дәнекерлеу, ... ... ... ... ... және ... дайын бүұымдарды тасымалдаудан түрады.
Мацңзы бойынша жинақтау-орнату процестерінің тех-ологиясы ширатылған және ширатылмаған арматураға әр ... ... және ... ... ... ... ... қоспасын төсегенше орнатады, ал ширатылған арматураны -- түзіліс бетондары аяқталып және ... ... ... ... соң. Бүл үшін ... ... қалдырылған өңешке кіргізеді,
сосын ширату жасайды, арматура элементтерінің ұштарын бекітеді және өңештерді бітейді.
Арматура ... ... және ... ... ... ... ... қарай жұмыстық бөліп тұратын жинақтау жәие қамыттарға бөлінеді.
Негізінде созу күшін кабылдаға ... ... ... ... тыс қысу және ... ... ... арматурасы түзілістің созылған зонасында орналасады. Кейбір жағдайларда арматураның осы түрін және қысу күштеріне қарсы бетонды нығайту үшін қолданады.
Арматура бетонмен бірге ... ... ... ету ... және ... құйма түзілістің типтерің олардың жұмыс схемасын жөне бетонның беріктік сипаттамасын еске алып таңдалу керек.
Бөліп түратын ... ... ... ... арасында күштерді біркелкі болу үшін қызмет етеді. Бөліп түратым және жұмыс арматураларымың қосылуын дәнекерлеу немесе бақылау арқылы ... ... ... ... жеке ... ... ... және жұмыс арматурасының дәл орналасуын белгілеу үшін қойылады.
Қамыттар түзіліс бетонын қиғаш жарық пайда болудан қорғау жене арматура ... ... үшін ... ... ... ... арматурасының тік шыбықтарының ыдырауына кедергі жасайды.
Арматура өзінің негізгі міндетінен басқа түзілістердегі шөгу температура көлік және басқа уақытша күштерді ... үшін ... ... ... ... ... шекте жобаланады және арматура коэффициентімен сипатталады ол жұмыс арматурасының кима ауданы мен бетонның қима ... ... ... ... ... ... және ... торлар мен қаңқалар, кеңістік қаңқалар, дәнекер бұйымдары болады.
Торлар жазық және оралмалы болып ... Олар ... ... ... ... және ... арматурадан тұрады. Торлар диаметрі 3 -- 7 мм төмен көміртекті суықтай созылғаи сымнан және А-Ш ... ... ... ... таптап жасалған төмен қоспалы болаттан жасалады. Торлар ұзындығы 9 м-ге дейін, ені 1,5 м-ден 3,0 м-ге ... ... және ... ... екі ... ауыспалы адыммен жұмыс арматурасы бар болып дайындалады.
Жазық қаңқалар тар және ұзын бұйымдар түрінде жасалады ... ... ... ... және ... ... ... стерженьдерден түрады. Көлденең шыбықтар созу және опыру кернеулеріи қабылдайды.
Кеңістік қаңқалар әр түрлі қимамен жасалады -- бекітулі тік ... және ... ... ... ... ... түзілістерін косу үшін арналады. Дәнекерлеу бұйымдары көбінесе болат тілігінен жөне анкер кұрылғысы көмегімен қосылатын прокат ... ... ... ... қасиеттеріне (беріктік шегі және аққыштық шегі) байланысты төрт негізгі класстарға А-І, А-ІІ, А-ІІІ, А-ІV ... ... ... ... ... ... 3-тен 90 мм ... шығарады. Жасау технологиясына байланысты арматура болатты ыстықтай ... ... ... және суық ... ... ... сымға бөлінеді.
Шыбықты арматура өз қезегімен:
прокаттан кейін термиялық нығайту өңдеуге салынбайтын ыстықтай ... ... 10 -- 90 мм ... А-ІП в; диаметрі 10 -- 32 мм класы А-ІV өзгермелі пішінді ... ... ... ... ... ... өңдеуге салынатын термиялық нығайтылғанға;
диаметрі 10 -- 25 мм класы А-ІУ, А-У және оқтын пішінді термиялық нығайтылғанға;
диаметрі 10 -- 90 мм ... А-ІІ; ... 6 -- 40 мм ... А-Ш в ... пішінді созумен нығайтылғанға бөлінеді.
Шыбықты арматура жатық және-өзгермелі пішінді жасалады. Өзгермелі ... ... ... ... болаттың бетінде арматура мен бетонның жақсы тұтасуын камтамасыз ететін екі ... ... және ... ... ... ... болады.
Суық тартылған сым арматурасы арматура сымына және арматуралық сым бұйымдарына бөлінеді.
Сым кәдімгі ... ... үшін ... 3 -- 8 мм ... В-І) және ... ... ... арматура (диаметрі 3 -- 8 мм класы Вр-ІІ (үшін шығарылады. Арматуралық сым және ... ... ... ... ... 3 -- 8 мм ... ... пішінді сымның класын белгілегенде В (волоченая -- созылған) көрсеткішіне ... ... -- ... деген мағынаны көрсетеді. Болат маркасы оның химиялық құрамына байланысты белгіленеді. Мысалы, болат кұрамына кіретін металдарды әріптермен белгілейді. С -- ... Г -- ... Т -- ... ... 23х2г2ц маркасында бірінші цифрлар проценттің жүзінші үлесімен кеміртек мөлшерін көрсетеді; әріптерден кейінгі цифрлары тиісті элементтің мөлшерін белгілейді ... жоқ ... оның ... ... ... ... құрылыс алаңына жеке стержень немесе оралма түрінде, ірілендірілген конструктивті эле менттер, дайын оралмалы және ... ... ... түрінде туседі.
АРМАТУРА БОЛАТЫН НЫҒАЙТУ
а -- тартумен; б -- ... ... ... ... ... сәйкес қабылданады, онда даярлаушы зауыдтың аты, болат маркасы, балкыту нөмірі, болаттың химиялық құрамы және механикалық сипаттамасы ... ... ... ... шегі жоғарылаған сайын оның шығыны азаяды, бұл темірбетонды арзандатуға және болатты үнемдеуге жеткізеді.
Осы мақсатпен ыстықтай таптап ... ... ... суық өңдеуге салады -- тарту, суықтай сопайту және күшпен калибрлеу. Сонымен тойтарту құбылыс нәтижесінде металдың аққыштық шегі көтеріледі.
Тарту ... 10 ... ... ... ... қолданады. Процесс шығатын бөлігі кірісінен кіші конус тәрізді ... ... ... ... ... ... ... болат беріктігі 20 -- 25% көтереді. Тартудан өткен болат санды суықтай тартылған деп ... ... ... ... үшін ... ... арнайы станоктың белдік жүйесін өткізеді. Осының нәтижесінде болаттың бетінде екі өзара перпендикуляры жазықтарда батқан іздер пайда болады (3.6,б-суретті қара). Сонымен ... ... шегі 30 -- 40% ... болатты күшпен калибірлеу оны арнайы қондырғыда созудан тұрады содан кейін ол 4 -- 8% созылады. Күшпен калибірлеу ... 6 -- 12 мм ... үшін ... және оның ... шегі 20 -- 25% ... және ... арматура элементтерін орнату
Арматураны дайындау орнынан орнату орнына тасымалдағанда оны бүлініп, майысудан қорғау жағын ... жөн. ... ... бұйымдарын, торлар пакеттері мен орамдарды жөнелту алдында сызбаға сәйкес оларды ... ... ... ... ... тасымалдау үшін көлік құралдарын таңдау құрылыс жағдайларына, тасымалдау қашықтығына, арматура түзілістерінің салмағы мен өлшемдеріне байланысты жасалады. Арматураны әдетте ... жүк ... ... жол ... және т. б. тасымалдайды. Арматураны арту түсіру кранмен жүзеге асырылады. Сонымен қаңқаларды ілмекке ілу ... ... ... ... ... олар ... ала ... бояумен белгіленеді.
Арматураны жинақтауды арматурашылардың мамандандырылған звенолары жүргізеді. Звенолардың қүрамы мен саны жинақталатын арматура түрі мен жұмыс ... ... ... тек ... тексергеннен, актіге қол қойғаннан және оған орындау үлгісін жасағаннан кейін ғана орнатуға болады. Сонымен бетонда қалатын дәнекер бөлшектері, ... және ... ... ... тексеру керек.
Арматураны орнатқанда алдыңғы орнатылған элементтер орнаты-латындарға бөгет жасамауы, әрі орнатылған арматураның беріктігі қамтамасыз ... ... және ... ... ... ... ... қабатының қалыңдығы қамтамасыз етілу керек, ол түзілістің түріне және атқаратын міндетіне байланысты.
Арматуралық дайындаулардың салмағы 100 кг-нан аз ... ... ... ... ... ... кранмен әпереді, ал жинақтау қолмен жүргізіледі. Тым ауыр элементтер кран ... ... ... ... ... ... ... торларын қалыңдығы қорғаныш қабатының қабатына тең бетон ... ... ... ... тік шыбықтарды немесе қортықтарды дәнекерлейді, оларға соңынан бағаналар арматурасын бекітеді.
Бағана ... жоба ... ... ашық ... ... кран ... ... жинақталған қалыпқа барлық қаңқаны түсірумен орнатады. Қалыпқа бағананың арматуралық қаңқасын орнатқан соң ... ... ... ... ... Сосын бағана периметрі бойынша бетонның қорғаныш қабатының қалыңдығын тексерген соң қаңқа шыбықтарын фундаменттердің арматура шығаруларына косып бекітеді.
Қырлы жабынғыларды арматуралағанда алдымен ... мен ... арма ... ... ... ... орнатады. Армату-раланатын элементтер салмақтарына байланысты оларды крандар көмегімен не-месе қолмен орнатады.
Егер арма қаңқалар жеткілікті қатты ... ... ... ... ... ... ... мол болған жағдайда армақаңка дайын қалыпқа орнатылуы мүмкін, ал қалыңдығы шамалы болса -- қалыпка бір ... ... ... ... ... акті ... ... алыну керек, онда жұмыс сапасына баға беріледі, жобадан тайқу жазылады, қисыны бар түзету және бетондау мүмкіншілігі бойынша қорытынды ... ... ... ... ... ... ... жасалады. Орнатылған арматураны қарағанда шыбықтардың сапасы мен диаметрін, олардың дұрыс орналасуын, дәнекер бөлшектері болуын және тұрған ... ... ... ... ... керек.
Алдын ала ширатылған темірбетон түзілістерін арматуралау
Бетондардың механикалық қасиеттері қысқанда жоғары беріктік және созылуға аз кедергімен ... ... ... ... ... ... ... арматура бар болуына қарамастан әдеттегі созатын кернеу-лерден микрожарықтар түрінде бүліну іздері пайда болады, ол арматура ... ... ... ... ... ... ... орнына осы кемшілікті жою мақсатымен алдын ала ширатылған темірбетон ... ... ... ... ... ... ... бетонда жасанды қысу кернеулерін жасау әдісі салынған.
Бетонды жасанды қысу және алдын ала ... ... ... ... ... ала ... аркылы жүзеге асырылады, ол кернеу күштерін алған соң ширатылмаған қалпына келуге тырысып, қатқан бетонды ... ... ... және ... екі тәсілі қолданылады -- тірекке және бетонға. Бірінші тәсілде арматураны стендтің немесе ... ... ... ... да, ... соң ... ... тәсіл қатқан бетонға керу -- тұтас кұймалы құрылыста кең тарағаи.
Сондықтан бетонға керілетін арматура ... үшін онда ... ... ... Ол үшін ... ... калыпқа болат құбырлар түріиде өңеш жасаушылар орнатылады, олардың диаметрі әдетте арматура будасы ... 10 -- 15 см ... ... ... ... ... қалмау үшін әр 15 -- 20 мин ... өс ... ... ... ал бетондау аяқталған соң 2 -- 4 сағ. кейін шығарып алынады.
Бетон жобалық беріктікке жеткенде өңештер арқылы жоғары берік сым ... ... ... ... ... ... ... Арматура кернеуін бір жақты немесе екі жақты әсер ететін гидравликалық домкратпен жүзеге асырады.
Бір жақты әсер ететін гидродомкраттар көмегімен арматураны тартқанда ... ... бір ұшын ... анкеріне тықпалайды, ал екіншісін арнайы цангалы қысқыш көмегімен өңештің қарама-қарсы ... ... ... ... ... арқылы домкрат поршенінің жылжымалы штоктан муфта және стакан ... ... ... будасына беріледі. Домкратты алғаннан кейін арматурада пайда болған тарту күші анкер тетіктері арқылы бетонға беріледі және оны қысады.
Екі жақты әсер ... ... ... ... ... ... тесігі бар болат тығырық кигізеді, оған домкрат қалақтарын тірейді. Сым ... ... ... ... орнатқан сақиналы қысқышқа бекітеді. Цилиндрге май бергенде буда ... және де ... ... монометр бойынша бақыланады. Домкратты алғаннан кейін тығырық арқылы тарту күші бетонға беріледі.
Түзілістердің тұтастығын және арматураны коррозиядан қорғауды қамтамасыз ету үшін ... ... ... кем емес ... ... ... ... Сонымен ерітінді отырмайтын немесе ұлғаятын цементтен дайындалады.
Бетон қоспасының технологиялық қасиеттері
Бетон қоспасы деп дұрыс ... ... ... ... дейін араластырылған, байланыстыратын материал, толтырғыштар, су және қажетті жағдайлардан түратын, әлі қатпаған коспаны, ал төселген және ... ... ... ... деп ... сапасы бірнеше көрсеткіштермен сипатталады: қысу жане созуға беріктігі, тығыздығы, су сіңірмеушілігі, аязғ ... қысу және ... ... ... кластарға бөлінеді. Бетон кластары оның 0,95 қамтамасыз етулігімен МПа-мен өлшенетін кепілді беріктігіне сәйкес келеді және саны бетонның мөлшерлі кедергісіне ... ... су ... ... келесі маркаларға бөлінеді: 2; 4; 6; 8; 12; аязға төзімділігі бойынша -- 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; ... ... ... ... ... екі ... ... қанағаттандыру керек:
* дайындау процесінде алған біркелкілігін тасымалдағанда, аударып салған-да және қалыпқа немесе басқа формаларға төсегенде ... ... ... ... ... ... және ... бұйымдардың қалыптау шарттары және қоспаны тығыздау карқындылылығына тиісті төсеу ... ие ... ... оның ... яғни ... ... бір-біреуі немесе су бөлінуіне, мүмкіишілік бермейтін ең аз ... ... ... ... Бетон қоспасының қажет байланыстылығы және су ұстау қабілеттілігі бетон құрамын дұрыс іріктеп алу, құрамына кіретіндерді ... ... ... сапалы араластырумен қамтамасыз етіледі.
Төсеу қолайлылығы, яғни қоспаның әр түрлі тығыздау құралдары әсерімен оңай төселу қабілеттілігі жылжымалылық және қаттылық көрсеткіштермен бағаланады.
Бетон ... ... ... ... ... ... ... жаңа калыпталған конустың отыруымен (КО) сипатталады.
Бетон қоспасының ... (К) ... ... оның алдын ала қалыпталган конустың тегістелуіне қажет секундпен дірілдету уақытымен анықтайды.
Қаттылық немесе ... ... ... ... ... бірнеше маркаларға бөлуге болады: қаттылық бойынша Қ4 (және көбірек, с), ҚЗ (21 -- 30, с), Қ2 (11 -- 20, с), Қ1 (5 -- 10, с) ... ... Ж1 (4 және ... см), Ж2 (5 -- 9 см), ЖЗ (10 -- 15, см), Ж4 (16 және ... ... ... ... ең алдымен су мөлшері және су-цемент өзара қатынасы, цемент түрі, толтырғыштар ірілігі, құмның түйіршік құрамы ... ... ... енгізу жоне т. б. байланысты. Қоспадағы судың молдығы бір мезгілде оның қабаттасуы кеуекті болуын және бетонның сапасын ... ... (5 см және ... ... ... ... ... жеңілірек, яғни олардың технологиялылығы артық. Қатты қоспаларды төсеу еңбек сыйымдылығын және энергия ... ... ... ... ... ... қоспалар сапасы жоғары бетон алуға мүмкіндік береді.
Бетон қоспасына заказ бергенде оның дайындық дәрежесі, беріктік класы, төсеу қолайлылығы бойынша ... ... және ... ... төзімділігі, су сіңіргіштігі, орташа тығыздығы және стандарт белгісі қыскаша белгіден тұру керек.
Бетон қоспасын дайындауды ұйымдастыру ... ... ... ... ... тауар зауыттарында орталықтан дайындайды. Бірақ көбінесе шағын объектілерде бетон қоспасымен қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... қондырғылар пайдаланылады.
Бетон қоспасын дайындау процесі келесі технологиялық операциялардан тұрады: құрамына кіретін материалдарды (толтырғыштар және ... ... ... ... ... дозалау, механикалык, араластыру және төсеу орындарына жеткізу үшін дайын бетон қоспасын көлік құралдарына беру. Сонымен бетон қоспасын дайындаудын ... ... оның ... ... механикалық араластыру болады.
Бетон араластырғыштар компоненттер тиеу және дайын қоспаны беру тәсілдері бойынша циклдік ... және ... ал ... ... ... ... және ықтиярсыз болады.
Цикл үш операциядан тұрады: негізгі материалдарды тиеу, ... және ... ... ... ... үлгі дозалауды жылдам өзгертуге және бетон қоспасын әр түрлі параметрмсн беруге мүмкіндік туғызады. Үздіксіз қимылды бетои араластырғыштарды дозалау, тиеу, ... және ... ... беру ... ... ... араластырғыштарда компоненттер кішкентай бөлшектер еркін құлау негізін пайдаланумен араластырылады. Барабан сыйымдылығы араластырғышқа ... ... ... ... ... ... жене 100, 250, 500, 750, 1200, 2400 және 4500 литр ... ... ... ... араластырғыштарда қалақтар немесе жұдырықшалар болады, олар айналғанда қоспа араластырылады. Бүл әдіс аз ... ... ... ... қоспаны кеуекті және жеңіл толтырғыштармен дайындағанда қолданылады.
Цикльдік негізде ... ... ... ... сағаттық өнімділігін мына формула бойынша анықтайды
мүндағы V -- құрғақ ... ... ... ... ... л; пил -- бір сағаттағы илеу саны; Ку -- ... ... ... ... ... ... (0,9 -- ... саны мына формуламен анықталады
мүндағы t1 , t2 және t3 -- тиісінше қоспаны тиеу, ... және ... ... с.
Дайын коспа көлемі және оны құратын материалдар көлемі қосындысының өзара қатынасымен ... ... ... шығу коэффициенті ауыр бетондар үшіи 0,7, жеңіл ... ... үшін 0,75 жоне ... ... үшін 0,8 ... ... ... және түзілістерге беру
Әдетте бетон қоспасын тасымалдау деп оны бетон зауытынан кұрылып жатқан объектіге жеткізу және ... ... ... ... ... ... ... қоспасыи төсеу орнына тасымалдау тәсілін зауыттан құрылыс алаңының қашықтығы, бетондалатын ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерін еске алып таңдайды. Сонымен бетон қоспасын ... ... ... ... ең ... ... шарт -- оның біркелкілігін және қажетті жылжымалылығын сақтауды қамтамасыз ету керек. Сондықтан бетон ... ... ... тию, күн ... мен жел әсері және цемент суы ағып кетуден сақтау керек. ... ... ... қоспасы төсеу орнына аударып тиеусіз жеткізілу керек.
Бетон қоспасы құрылып жатқан объектіге жеткізіліп, сосын үлестіретін сыйымдылықтарға (қауға немесе бункер) әлде төсеу ... ... ... ... ... ... бетон қоспасын тасымалдау үшін автотүсіргіштер, автобетон тасушылар және автобетон ... ... өте ... ал ... крандар (қауғалармен), бетон сорғыштар және пневмоайдамалау және үшіншіде -- бетон төсегіштер, бетон сорғыштар, ленталы ... және ... ... ... ... жөн.
Бетон қоспасын тасымалдау мерзімі оның жылжымалылығын төмендетуге әсер етеді, сондықтан тасымалдау ұзақтылығы қатал ... ... және ол ... түрі мен бетон қоспасының температурасына байланысты. Портлантцементіне дайындалған бетон қоспалары үшін бұл уақыт келесі шектерде болады:
Бетон коспасының температурасы
°С
20 -- ... -- 20
5 -- ... ... ... ... ең ... қашықтығы оның жолда болу мүмкін уақытына, жол жағдайына жөне көлік кұралдарының орташа жылдамдығына байланысты.
Бетон коспасын автомобильдермен тасымалдау автотүсіргіштермен, автобетон ... ... ... ... асырылады. Сонымен ең тиімді және көліктің көп таралған түрі автотүсіргіштер болады, ... ... ... 90% ... ... Автотүсіргіштерді қолдану өте үлкен жұмыс көлемінде және жер деңгейінен төмен орналасқан түзілістерді бетондауға ... ... бұл ... ... тікелей калыпқа түсіруге мүмкіндік береді. Сонымеи бірге бетон қоспасын осы тәсілмен ... ... ... бар, ... бұл ... үшін автотүсіргіштер шанаға аз лайықтылығы болғандықтан ол қоспаның шайқалып төгілу, ағып кету және ... ... ... ... ... да ... Сондықтан қазіргі уакытта мамандандырылған көлік кұралдары автобетон тасушылар және автобетон араластырғыштар кеңінен қолданылады, әрі объектіге сапалы бетон ... ... ... ... ... ... автомобильдердің шассиіне орнатылады және олардыц шанақтары артқы ... ... ... ... Оларды тиеу шатгақтың үстіңгі бөлігіндегі кақпағы бар блок ... ал ... -- ... ... ... ... ... арқылы жасалады. Шанақтың қақпағы бетон коспасын жоғалтудан және судан қорғайды.
Автобетон араластырғыш өзімен араластырғыш барабан және оны айиалдыру үшін ... ... жүк ... ... ... ... түрады. Барабанға дайын бетон коспасы немесе оның құрғақ компоненттері тиеледі. Бірінші ... ... ... ... ал ... -- ... қоспасы белгілеу орнына жетуге 10 -- 15 мин. қалғанда дайындалады. Бетон қоспасы түзіліс калпына тікелей немесе тасымалды бункерлер әлде ... ... ... ... ... ... ұзын ... түзілістсрді бетондағанда қоспаны тікелей олардың қалыптарына түсірумен жүзеге асырады, сонымен дірілдемелі тасығыштар мен дірілдемелі ... жиі ... ... ... ... жабдықталған планда үшбүрышты дәнекерленген жәшік болып саналады. Оның түбі бетондалатыи түзіліске 5 -- 10° келбеу болатындай етіп орналастырылады. ... ... шығу ... ... ... ... Ойықка ұзындығы
3.9-сурет. ЛЕНТАЛЫ ФУНДАМЕНТТЕРДІ БЕТОНДАҒАНДА КРАННЫҢ ЖӘНЕ АВТОБЕТОН СОРҒЫШТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮЛГІСІ
1 -- автобетон ... 2 -- ... ... 3 -- ... ... 4 -- арматура қаңқасы; 5 -- қалып блогі; 6 -- алты тармакты строп
және 6 м ... ... ... олар ... ... инвентарлы тіреулерге бекітіледі.
Шомбал және үлкен көлемді түзілістерді арнайы эстакадалар және жылжымалы көпірлер ... ... егер ... ... ... 1 м кем болса бетон қоспасы тікелей түзіліс калпына ... ... ... ... ... қашу үшін ... ... көмегімен береді, олар жеке конус тәрізді құбырлы үзбелерден жиналады және кабылдау бункеріне өзара арнайы салпыншақтармен бекітіледі. Объектіге автотүсіргіштер, автобетон тасушылар және ... ... жене ... ... контейнерлерге түсірілгеи бетон коспасы түзіліске тікелей өздігінен жүретін жебелі және ... ... ... ... ... бетон қоспасын беруден басқа крандар және арматура мен дәнекер ... ... ... ... ... жұмыстарында пайдаланады және олар бетондаудың кешенді технологиялық ... ... ... ... ... ... ... беруде кранның сменалық пайдалану өнімділігі мына формула ... ... V -- ... жүктелетін бетон қоспасының көлемі, м3; t -- смена үзақтылығы, сағ; Ку -- кранды уақытпен ... ... (0,76 -- 0,82); - ... ... ... ... tТҮС -- қоспаны түсіру уақыты; tс -- стропылау және ілмектен босату ... 2tб -- ... және бос ... беру ... tтөс -- ... ... ... уақыты.
Краннын сменалық өнімділігін білгеннен кейін объектіге бетон коспасын үздіксіз жеткізу үшін ... ... ... санын және бетоншылар звеносының құрамын анықтайды, ол мына формуламен табылады
,
мүндағы Кк -- ... ... ... ... ... ... (0,85 -- 0,9); Өп -- ... пайдалану өнімділігі, м3; Өа -- автокөлік құралдарының пайдалану өиімділігі, м3
мүндағы V -- ... ... ... ... қоспасының көлемі, м3; t -- ... ... сағ; Ку -- ... ... уақытпен пайдалану коэффициенті (0,82 -- 0,92) tЦ -- автокөлік ... ... ... tж -- ... ... құралын жүктеу уақыты, мин; L -- тасымалдау қашықтығы, км; Vор -- ... ... ... ... ... км/сағ; tT -- ... ... ... ... ... төсеу және тығыздау
Қалып пеп арматураны бетон қоспасының ... ... ... ... ... және барлық жасырын жүмыстарға тиісті актылар жасау керек. Түзілістерді бетондау тұтас құймалы ... және ... ... мен ... ... еңбір жауапты процестері болады.
Бетондау технологиялық процесіне жұмыс операцияларын үш топқа бөлуге болады, : ... ... және ... объекті, бетондау блоктарын, механизмдер мен құрал-саймандарды дайындаумен байланысты операциялар жатады.
Негізгі операцияларына бетон қоспасын кабылдау, үлестіру және тығыздау жатады. Бүл операциялар ... ... ... ... және ... ... техникалық қызметкердің үнемі бақылауымен жасалады. Сонымен бетон жұмыстарының журналы жүргізіледі, онда ... ... ... және ... ... ... түзілістің аты; бетон-ның берілген маркасы; бетон қоспасыиың жүмыс ... оның ... ... ... және ... температурасы; қалып типі; қоспаны тығыздау тәсілі (дірілдеткіш түрі); түзілісті қалыптан ажырату датасы.
Қосалқы операциялар бетондауға ілеспелі болады және ... ... ... ... және ... (діріл тасығыштар, діріл науалар, діріл пілтүмсықтар, бетон ... ... ... бекіту және ауыстыру.
Тұтас құймалы түзілістерге төселтен бетон қоспасын тығыздау найзалау, таптау, дірілдету және вакуумдаумен жүзеге асырылады. Тығыздау мақсаты -- ... ... ... коспасымен жақсы толтыруды қамтамасыз ету, сондайлық оның тығыздылығын көтеруге жеткізеді. Ол өз кезегімен бетонның беріктігін, аязға төзімділігін, су ... ... және оның ... ... ... ... ... қолмен істеледі. Бұл тәсіл жұқа қабатты және тығыз ... ... ... ... ... үшін ... ... ғана қолданылады.
Бетон қоспасын таптау қол және пневматикалық таптағыштармен жүзеге асырылады. Бұл ... ... аз ... ... ... ... төсегенде және жақында орналасқан жабдықтарға дірілдеткіштің әсері тиетін жағдайларда өте ... ... ... ... негізгі тәсілі дірілдету (дірілмен тығыздау) болады, ол екі параметрмен: ... ... және ... ... ... ... теңселу жиілілігі 3-тен 20 мың тер/мин дейін және амплитудасы 0,1-ден 3 мм-ге дейін ... ... ... ... ... беру тәсілі бойынша бетон қоспасының қабатына жұмыс органымен батырылатым ішкі (терең), бетон қоспасының кабатына (діріл ... ... ... ... ... ... және қалыпқа бекітілетін сыртқыға бөлінеді (3.12-сурет).
Ең тиімдісі ішкі дірілдету болады, сонымен қоспаның тығыздалатын ... ... оның ... бөлігінің 1,25-нен артық алмайды. Қоспаның жеке қабаттары өзара жақсы тұтасу үшін бұрын төселген қабаттарға дірілдеткішті жарым-жартылай тереңдету керек және де ... ... ... ... -- ... б -- үстіңгі; в -- сыртқы
бетон қоспасының жабысу беріктігін азайту үшін ... ... ... ... ... ... ... үзақтылығы дірілдеткіш типіне және бетон қоспасының жылжымалылығына байланысты.
Бетон қоспасы үстіңгі ... жеке ... ... тығыздалады және де әр алдағы тілім келесімен 10 -- 15 см ... ... ... ... ... арматураланган түзілістерді (ені 60 см-ге дейін бағаналар қалыңдығы 30 см-ге дейін ... ... ... ... бекітілген сыртқы дірілдеткіштерді қолданады.
Соңғы жылдары суперпластиктер қосымшасымен дайындалған бетон қоспасы дірілдетусіз қолданылып жүр. Қоспаны жоғары ... ... ... оны үлестіру операциясын болғызбайтын гравитациялық тәсілмен (ауырлық күші әсерімен) төсейді. Тек бұрыштар, жапсар және арматурасы өте көп ... ... ... ... ... ... ша дірілмен өңдеу қажет болады.
Құйылған қоспаны конструкцияларға және ... ... -- ... сорғыштармен беруге болады. Көбінесе қатары ВЗО-дан артық жоғары берікті бетондар үшін С-3 ... және ... В12,5 -- ВЗО ... үшін арзанырақ суперпластификатор МЛС (модификацияланған лигносульфат) қосымшаларын қолданудың практикалық тәжірибесі бар. Лигносульфаттар өнеркәсіптің қалдығы болады. Олардың хлорлы ... ... ... ДІРІЛДЕТКІШПЕН БЕТОН ҚОСПАСЫН ТЫҒЫЗДАУ ҮЛГІСІ
а -- ішкімен; б -- үстіңгімен
кен модификациясы ... ... ал ... -- ... ... ... үшін, әсіресе ыстық ауа райында пайдаланады.
Іргетастар мен сілемдерді бетондау
Фундаменттер мен сілемдерді бетондау. Фундаменттер мен сілемдерді бетондағанда бетон қоспасы көбінесе ... ... ... ... автомобильдермен тасымалданады. Бетон тесегіштерді және бетондау орнына қоспаны беретін крандарды қолдана ... ... және ... түзілістің ауданы бойынша қоспаны үлестіру үшін қатар пайдаланады. Қауғадағы бетон қоспасын әдетте теселетін қабат деңгейінің 0,5 -- 0,7 м ... ... ... жағдайларда, егер бетон қоспасын түсіру терендігі 1 м-ден ... ... ... ... ... ... бірге бетон қоспасын биіктігі 3 м-ге дейін қазаншұңқырға (жиегінен ... ... ... түсіруге болады, егер келесі шарттар сақталса:
* қоспа шашырамай жаппай тік құлайды;
* ... ... және оның ... ... ... ... жүргізіледі.
Бетондау қалындығы 300 -- 500 мм қабатпен орындалады. Үстіңгі ... ... ... тығыздайды. Алаңша дірілдеткіштерді аралық қабаттардың қоспасын тығыздау үшін пайдалануға болмайды, себебі бүл жағдайда ... ... ... ... ... алады.
Ірі сілемдердегі қоспаны тығыздағанда күшті қуаттылықты арнайы ... ... ... ... және ... ... дірілдеткіштер пакеті қолданылады. Жиі арматура болғанда икемді білігі бар дірілдеткіштер пайданылады.
Жеке арматурасы бар қалыңдығы 250 мм дейін фундамент тақталарының ... ... ... үстіңгі дірілдеткіштермен орындайды. Қос арматурасы бар фундамент тақталарын және қалыңдығы 250 мм және ... ... ішкі ... ... Бір ... төселетін кабаттың қалыңдылығын және алым ауданын белгілегенде негізгі талап: көлденең жұмыс жіктерін өндеусіз түзілістің бүтіндігін іске асыратын қабат-тарды ... ... ... ұзақтылығын сақтау болады. Әдетте бұл мерзім 2 сағ. шамасында болады, ол сыртқы ... ... ... ... ... ... ... арнайы әдістері
Торкреттеу деп арнайы қондырғымен цемент-құмды ерітіндінің жұқа қабатын бетондың ... ... ... ... ... атайды (3.15-сурет).
Бұл тәсіл жұқа қабырғалы беттерді (күмбездер, ... ... ... ... ... тығыз және су өткізбейтін корғаныш қабатын қондыру сондай-ақ жіктерді бекіту және түзілістер бетонындағы ақауларды түзету үшін ... үшін ... ... 1/6 ... ... ... ... олар арматураланған немесе арматураланбаған беттерге бір әлде бірнеше кабатпен қондырылады. Байланыстырғыш ретінде маркасы 500 порт-ландцемент және ұлғаятын ... ... ... Құм таза және ... болу ... ал ... 8 мм артык, түйірлер болмау керек. Торкрет қабатының қалыңдығы 15 -- 20 мм тең алынады және де әрбір келесі қабат тек ... ... ... ... ... ... цемент-пушка арқылы немесе бетон қоспасы (бетон шашырату) бетон-шприц машинамен қондырылады.
Цемент-пушканың цилиндрлік резервуары екі ... ... ... ... арту үшін, астыңғысы жұмыс орындауға.
Икемді шланг арқылы дымқылдығы 6 -- 8% кұрғақ цемент-құмды қоспа ... ... ... ... қатар оған басқа шланг бойынша сығылған ауа есерімен каналдың шығатын тесігінде ... ... су ... ... 1 м ... жылдамдығы 120 -- 140 м/с дейін қысым әсерімен лақтырылатын ылғал қоспа өнделетін бетке белгі жасап қондырылады.
3.15-сурет. ... ... ... ... -- ... ауаның құбыршалары; 2 -- сұқпаның түтқасы; 3 -- ауа ... 4 -- ... ... ... 5 -- ... 6 -- айдамалаушаның түрқы; 7 -- дайын бетон коспасы
Шлангымен қоспаны ұзына бойына 100 м-ге дейін, тік ... 25 м-ге ... ... болады.
Бетон шашырату тәсілінің торкрет-бетоннан айырмасы шашыратып қондырылады және кұрамында цемент пен кұмнан басқа ірілігі 25 мм-ге дейін қиыршық немесе ... тас ... ... ... ... ... ... қимылды бетон араластырғыш, көп шөмішті элеватор, жинаушы-бункер, шашырату машинасы, су үшін екі бак, шлангалар, канал жене ... ... ... ... ... ... ... береді, ал одан шашырату машинасына тиеп салынады. Сонан соң сығылған ауа ... ... ... ... су ... ... ... вакуумдау деп сұйытылған ауа арқылы жаңа теселген бетон қоспасынан ... суды ... ... ... ... ... қоспасының қажетті жылжымалылығын қамтамасыз ету үшін оның құрамына белгілі мөлшерде артық су қосады, ол қоспаны түзілістің калпына тесеген соң қажетсіз ... ... Бұл су ... ... ... ... ... сайын буға айналады және онда саңылаулар қалтырып беріктігін азайтады. Осыған байланысты ол бетоннан айдап шығарылады, сонымен вакуумдалған бетон беріктікті анағұрлым тез ... ... ... төзімділікке, су сіңірмеушілікке ие болады, жарылуға, қажалуға душар болмайды. Бұдан басқа цемент шығыны, калыптан ажырату мерзімі азаяды және зауыдта, ... ... ... ... ... түзілістерде бетон қоспасын вакуумдау үшін суға төзімді бакелиттендірілген ... ... ... ... ... ... -- ... ал арқалықтарда, бағаналарда, қабырғаларда -- вакуум-құбырлар қолданылады.
Вакуум-қалқан және ... ... ... ... ... ... жаңа ... бетоннан ауаны және соиымеи бірге суды сорып алатын ... әлде ... ... қосылады (3.16-сурет).
Вакуумдау мерзімі вакуум - қуысында жасалатын ... ... ... шығынына, бетон қоспасының жылжымалылығына, қоршаған ортаның және бетон қоспасының температурасына және басқа факторларға ... СУ ... ... ... -- ... ... ерітінді төсілімен су астында бетондау; 1 -- тас жөне қиыршық тас үймесі; 2 - бетон; 3 - ... ... ... 4 - ... 5 -- төсеу; 6 -- шахта; 7 -- ... 8 -- ... 9 -- ... беретін шланг; 10 - ерітінді сорғыш; б - тік ... ... ... су астында бетондау; 1 -- калып; 2 -- кұбыр; 3- тиейтін ... 4 -- ... ... 5 -- ... ... кран
Құбырлар үстіңгі бөлігінде тиеуші құйғыштары, астында қақпақтары бар ұзындығы 0,5 -- 1,0 м үзбелерден ... Бір ... ... радиусы 6 м шамасында болады, ал құбырлар ... 10 -- 12 м-ге тең ... ... ... отыруы оны келесі дірілдетіп тығыздағанда 14 -- 16 см, ал тығыздаусыз 16 -- 20 см болу керек. Толтырғыштың ірілігі 30 -- 40 ... ... ... ... ... ... мен пневматикалық айдамалаулар арқылы құбырлардың ернеулеріне шейін толтырылады, сонан соң түбіне 15 -- 20 см ... ... ... Құбырларды төселген бетон қабаты өскен сайын құйғыш алдында үзбелерді бөлшектеп мезгіл-мезгіл көтеріп отырады.
Жоғары өрлеуші ерітінді ... ... ... ... тас толтырғышына (тас, қиыршық тас, малта тас) қысып ... ... ... ... ... 37 -- 100 мм құбырлар швеллерлерден жасалған қоршау шахтасына қойылады немесе тікелей толтырғышқа орнықтырылады. Бір ... ... ... тас ... ... 3 м, ал ... тас ... құйғанда 2 м тең болады.
Конус отыруы 10 -- 12 см цемент ерітіндісі немесе қамыры ерітінді ... ... ... ... ... ... 10 ... артық) беріледі, ал аз биіктікте ол құйғыш ... ... ... және өз ... толтырғыштың ішіне кіреді, сосын төменнен жоғары көтеріліп ... суды ... ... және ... ... ... ... және қалыпты ажырату
Бетон қату процесінде гидратация әсерлестігі өтеді, соның нәтижесінде цемент минералы ... ... ... жаңа ... ... ... Сондықтан жоғары сапалы және жобаланған маркалы бетон алу үшін бетонды дұрыс баптау ... ... оның ... қату ... ... деп оның ... үшін әдеттегі температура -- дымқылдық тәртіпті қамтамасыз етуді ұғынады. Жаңа төселген бетонды бастапқы қату кезеңінде шайқалу, механикалык ... ... ... күн ... жел, ... аңызақ жел, тез кебу немесе желдету және температураньщ шұғыл өзгеруінен сақтау керек.
Бетонды баптау тәсілдері түзілістің түріне, цемент типіне, ... және ... ... байланысты. Баяу қататын цементте дайындалған бетонды баптау мерзімі 14 тәуліктен, дағдылы портландцементте -- 7 және тез ... ... ... -- 3 ... кем болмау керек. Сонымен баптау мерзімі ыстық және құрғақ ауа ... ... ... төселген бетонның ашық беттері кенеппен, жөкемен, дымқыл үгіндімен және 10 -- 12 сағ. ... ал ... және ... ауа ... ... аяқталған соң 2 -- 3 сағ. кейін ... ... ... ... қай мезгілі болса да себу мерзімділігі бетонның тұрақты дымқыл күйін қамтамасыз ету керек.
Бетондалған түзілістердің үстінен бетон 1,5 МПа-дан кем емес ... ... ... ... және ... ... ... қатар ағаштар мен қалыптар орнатуға рұксат етілмейді.
Мөлшерлер бойынша және есеппен белгіленген уакыт өткеннен кейін түзілістерді қалыптан ажыратады, ол тұтас құймалы ... ... ... ... ең ... және көп еңбек сіңіруді қажет ететін операция-лардың бірі болады.
Түзілістерді формадан ажыратуды қалыпты ... ... ... және ... беті ... ... қамтамасыз етіп ұқыпты жасау керек. Ажырату бетон қажетті беріктікті алған соң басталады. Қалыпты алуды кешіктіру ... ... ... бұл оның ... ... көтергіш элементтері бетон түзілістерінің бұзылмаушылығын қамтамасыз ететін беріктікке жеткен соң алынады. Бұл беріктік нақты мөлшерінен 70%-тен кем ... ... 3 м-ге ... ... және ... 6 м-ге ... ... түзілістер үшін 70%, аралықтары 6 м-ден артық түзілістер және ширатылған арматурасы бар түзілісгср үшін ... 80% ... Егер ... ... ... ... артық болған жағдайда күш алатын қалып осындай түзілістердің бетоны жобалық беріктікті алғаннан кейін ажыратылады. Қатты ... ... ... ... бүйір жақ және күш алатын қалыпты бетон беріктігі жобалықтың 25%-не жеткен соң алуға рұқсат етіледі.
Бетондау процестері ... ... ... ... ... ... ... бетондау ерекшелігі сыртқы ауа температурасы +5°С тәуліктің орташа мөлшерден төмен болса төселген бетонның әдеттегі ... және ... ... ... ... беріктікті алуды қамтамасыз ету керек.
Бетонда 0°С төмен температурада гидратация процесі тоқталады және бетон қатуы тыйылады, яғни бетон мұздап қатып, ... ... ... ... ... тұтас кесекке айналады. Сонымен бетонда бос су көлемі ұлғаю арқылы (9%) ішкі кернеу пайда болады, ол ... ... ... ... ... жаңадан пайда болған құрылудың бұзылуына әкеліп соғады. Бұл бетон беріктігі, оның ... ұзақ ... ... ... ... келтіреді.
Бетонның өзіне тән қасиеті теселгеннен кейін неғұрлым ертерек мұздап қататын болса, соғұрлым бірталай төмендейді. Егер ... қату ... ... белгілі беріктік алса, онда оның касиетіне мұздатудың теріс әсер етуі ... яғни ол ... тасы ... ... бұзу ... алмайды және ол сын беріктігі деп аталады.
СНиПпен ескерілген: тұтас құймалы түзілістер және кұрамалы-тұтас құймалы ... ... ... ... бетонының сын беріктігі жобадан 50% кем және 0,5 МПа төмен ... ... ал ... ала ... түзілістерде 70%-тен төмен емес.
Түзілістерді қысқы мерзімде жүктелген жағдайда мұздату кезеңіне дейін олардың бетон ... жоба ... 100% жету ... ... берілген марка және керекті сапасы бар бетон алу үшін цемент тасы қату физика-химиялық процестері бұзылмайтын және ... ... ... ... ... ету керек. Сонымен осы тәртіпті ұстап тұру ұзақтылығы ... сын ... жоба ... ... ... ету ... ... тәсілдері бетонды ұстау өзгешілігіне байланысты екі топқа бөлінеді: жылытусыз және жылытумен. Жылытусыз ... жылы ... ... ... ... ... қарсы қосымшалар қолдану жатады. Жылыту тәсіліне электр, бу ... ... ауа ... бетонды жасанды жылыту әдістері жатады. Нақтылы объект үшін бетондау тәсілін бетондау қарқыны, жергілікті қаржы және мүмкіншілігін еске алып ... ... ... ... ... ... бетон қоспасын қалыпқа төсеу кезінде оның температурасы бетонды ұстауға кабылданған тәртібі үшін ... ... ... кем ... ... ... ... тәсілін қолданғанда кажетті ең аз температура 25°С кем, аязға ... ... бар ... үшін және ... ... ... 5°С ден ... болмау керек.
Қоспаның қажетті температурасын алу үшін қатыру суыту 40 -- 90°С ... ... ал ... қажеттілік болса толтырғыштарды да жылытады. Қысқы жағдайда компоненттерді араластыру ұзақтылығы 1,5 -- 2 есе көбейеді.
Бетон қоспасын тасымалдау үшін ... ... ... ... ... ... жабдықталған көлік құралдарын қолданады. Сыртқы ауа тепературасы 15°С төмен болғанда автомашина шанағын қосымша брезент немесе жылытылған қайырмалы қақпақпен ... жылы ... ... ... шарты темірбетон түзілістер үстінен сыртқы ортадан жеткілікті жылулықты ... ... ... жасау болады. Сонымен жылы үйшікте қажетті температураны электр ... ... ... қамтамасыз етеді. Жылы үйшікте температураны 35 -- 45°С жеткізеді, ал жылыту ұзақтылығы цемент түріне және бетонның қажетті беріктігіне байланысты.
Бірақта жылы ... құру ... ... ... ... және ... қымбаттатады, сондықтан бетонды жылы үйшікте ұстау әдісі тек технологиялык, қажеттілік жағдайларда ғана қолданылады. Жылы үйшіктерде бетондау процесі және бетон ... ... ... жағдайға үйлес.
Термос әдісі. Бұл әдістің мәні жылытылған су мен толтырғыштардан дайындалған бетон қоспасын құрылған және алдын ала қар мен ... ... ... ... ... сосын түзіліс жылу сақтайтын материалмен жабылады және бетон қатуы жылытылған құрамалармен, жылу цемент гидратациясымен (экзотермия ... ... жылу ... ... ... ... су ауданы аз көлемді түзілістер үшін өте тиімді. Түзілістің көлем дәрежесі бет модулімен сипатталады, ол түзілістің жиынтык, су беті мен оның ... ... ... ... ... және басқа ұзындық түзілістер үшін бет модулі олардың параметрі мен көлденең қима аудан қатынасымен анықталады. Термос әдісін бет модулі 6-дан кем ... ... өте ... колдануға болады.
Әр нақтылы жағдайда термос әдісін қолдану мүмкіншілігін аныктау үшіи бетон берілген беріктігіне жететін қажетті уақыт сайын оның 0°С дейін ... жылу ... ... ... әдісінде бетонға кіргізген және экзотермиялық реакция бойынша шыққан жылу саны оның ... ... ... ... керек.
Бетонды бумен жылытуды төмен қысымды бумен өндіреді және ол бетон ұстаудың толық жеткілікті әдісі болады. ... ... үшін ... буға толтырылған қуыс болып саналатын түзіліс қалпы және оны қоршаған бу шығармайтын каптамадан ... ... бу ... ... ... ... ... үшін ортаның салыстырмалы дымқылдығы 95 -- 100% қолайлы жағдай жасалады.
Бірақта құрылыс ... ... ... кұйма түзілістер бетонын жылыту үшін бу пайдалану біршама кымбат және ... ... ... ... температура бумен жылытқанда портландцементін қолданғанда 70 -- 80 °С және шлакпортландцементі мен пуццоланцементін ... 60 -- 70 °С ... ... ... ... ... жаңа төселген бетон аркылы ток өткенде электр энергиясы жылу энергиясына айналдыру болады.
Бұл үшін бір немесе үш фазалы төмен кернеулі айнымалы ток (50 -- 100 В) ... тогы ... ... ... өткенде шығатын жылу саны мына формула бойынша анықталады
мұндағы К -- 0,864 тең ... I -- ток ... А; R -- ... кедергі, Ом; t -- ... ... ... үшін ішкі және сыртқы электродтар пайдаланылады. Ішкі стерженьді (6 -- 16 мм ... және ... ... 6 -- 10 мм) электродтарды түзілістер ішіне орналастырады, сонымен олар түзілістердің болатты арматурасымен шектеспеу керек. Стерженьді ... ... ... ... бағаналар, көлемді тақталар және бет модулі 5-тен кем басқа түзілістерді жылыту үшін колданады. Сымды электродтарды бағаналар және аз ... ... үшін ... электродтар жапсырмалы, тілмелі және жылыту панельдері болады. Жапсырмалы электродтар ені 30 -- 40 мм және ... 1 -- 2 мм ... ... ал ... ені 40 -- 50 мм және қалыңдығы 3 -- 4 мм ... ... ... ... электродтар бетонмен шектесетін калыптың ішкі жағына бүйір қалқанына 10 -- 20 см ... ... Олар ... бет ... 5-тен кем көлемді түзілістер шеттеріп электр жылыту үшін қолданады (3.18-сурет).
Бетон термобаптауының ең бір нәтижелі тәсілі термоактивтік ... ... ... ... ... қалыптардың мұнан былай жетілдіру бағыты бетон бетімен ең аз адгезиясы бар ток өткізгіш жабындарды ... ... ... ... ... ... ... бірі полипропилен, синтетикалық каучук және баска полимерлі материалдар негізіндегі ток өткізетін материалдар болады. Тою өткізетін толтырғыш ретінде жақсы ... және ток ... ... ... ... бар ... бірге үйлесте жоғары құрылымдық техникалық көміртек пайдаланылады (3.20-сурет).
3.18-сурет. БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН ... ... ... ... -- 380 В ... ... 2 -- биік ... қалқаны; 3 -- трансформатор; 4 -- төмен жағының қалқаны; 5 -- ... ... 6 -- ... ... 7 -- софит; 8 -- ... 9 -- ... ... Ш -- ... ... ... ... өрістің магнит құрамын пайдалануға негізделген. Сонымен арматура және болат калыптағы магнит өріс энергиясы жылуға өзгеріліп бетонға беріледі. Сондықтан ... ... ... ... ... мен ... ... электр және магнит қасиеттері, әрі магнит өрісі кернеуімен анықталады (3.21-сурет).
Индукция жүйесі параметрлерін есептегенде жылумен өңдеудің берілген тәртібі бойынша ... орау ... саны N және ... ... кернеу бойынша индуктордагы ток күші I, куат коэффициенті соѕφ, жүйенің толық қуатын Rж анықтау керек.
Индуктор орамдар саны мына ... ... ... ... ... КОНСТУКЦИЯСЫ
а -- алмалы-салмалы тігін; б -- ... ... в -- ... ... 1 -- ... қап; 2 -- ... материал; 3- -- әйнек кенеп; 4 -- ... ... ... 5 -- ... ... ... ... 6 -- әйнек-маталл төсем; 7 -- жылытқыш пакетін бекітетін тесіктер; 8 -- ... ... 9, 10 -- ток ... және дат, ... ... ажыратқыштары; 11 -- термо-түйісу; 12 -- жамылғы бекітетін тесік; 13 -- табақ резенке; 14 -- ... сым; 15 -- ... ... 16 -- ... ... ... ҚАПТАЛҒАН ҚЫЗДЫРАТЫН ҚАЛЫПТЫҢ ҮЛГІСІ
а -- ... ... ... б -- ағаш ... 1 -- ... 2 -- ... өткізетін полипропиленнен жасалған жамылғы; 3 -- көбік полиуритан қабаты; 4 -- коммутациялық сымдар; 5 -- ток ... ... ЖЫЛУ ... -- ... 2 -- ... арматура; 3 -- қатты арматура; 4 -- металл калып; а -- индуктор орамдары аралығындағы ... һ -- ... ... Кж -- ... ... ... Ом; Н -- ... өріс кернеуі, А/см; т V -- электр тоғы кернеуі, В.
Ток күші мына ... ... h -- ... ... ... ... қуат коэффициенті мына формула бойынша анықталады
мұндағы rж -- ... ... ... Ом. ... қуат мына ... ... Рб -- иидуктордың белсенді электр қуаты, кВт.
Температура көтеру жылдамдылығы бет ... ... ... және ... ... ... 5-тен 15°С дейін ауытқиды.
Аязға карсы қосымшалары бар бетондар. Аязға қарсы қосымшалар ретінде хлорлы кальций ... ... ... NaС1, ... ... кальций-сақар К2СО3 және натрий нитраты NaNО3 пайдаланылады.
Осы қосымшалар бетон қатуын өте нәтижелі тездетеді және ... ... ... ... ... бұл ... қату мезгілін ұзартады және оның ең үлкен сын беріктігін алуына әкеледі.
Бірақта, еске алу керек, тұз ... ... және оның ... ... ... ... ұшыратады, ал көп сақар бетон қоспасыныц жеңіл төселуін ... ... ... ... бар ... хлорлы түздар немесе натрий нитраты бар бетон 5 МПа дан кем емес беріктік алу мезгіліие ... -- 15°С, ал ... бар -- ... ... ... жағдайда ғана қолдануға рүқсат етіледі.
Аязға қарсы қосымшалары бар бетондарды (цемент массасынан 3 -- 5%) жылытылған ... және ... суда ... ... араластырғыштан шығарда бетон қоспа температурасы 25 -- 35°С, ал төсеу мерзіміне дейін 20°С дейін төмендеу керек. Қоспа ... ... ... ... жылу шығармайтын қабатпен жабылады. Осы бетон ұстау әдісі оңай және үнемді болып саналады, бірақта оны қолдану негізінде аз арматураланған және ... ... үшін ... ... жылу ... ... ... бетон қоспасын тасымалдау және төсеу ең аз аударып салу ... ... ... ... қоспасын тасымалдау үшін арнайы жабдықталған көлік кұралдарын пайдалану қажет. Тасымалдау алыстығын кеміту ... ... ... ... ... ауа ... ... бетондауға қолданып жүрген әдістер бетон қатуы үшін қажетті температуралық-дымкылды жағдай жасауға және оның беріктігі дами түсуіне бағытталған бетонды ... ... ... ... ... ... және ... температуралық шегу деформациясы мен жарық пайда болудан қақпайлауды болжайды.
Бетон қоспасын дайындау ... ... ... ... шығар кезде оның температурасы мүмкіндігінше ең төмен болуына тырысу керек.
Температурасы 35°-С жоғары ... ... ... тиянақты тыйым салынады, өйткені мұндай коспа тез қоюланады және төсеуге өте ауыр болады. Бетон коспасының температурасын төмендетуге суды жөне ірі ... ... ... ... ... ... қоспасын тесейтін жерде міндетті түрде оның жылжымалылығын бақылау жүзеге асырылады. Бетон коспасын ... ... ... ... ... немесе бүркеу орнатып күн сәулесінен қорғайды.
Бетонды бастапқы баптау негізі мыналардан тұрады: бетон баптауды тез, бетон қоспасын төсеген соң ... ... ... ... ... ... қатып жатқан бетон мен судың ұласуына рұқсат етілмейді, себебі суық су және бетонның қызған беті ұласуы бетонда ... ... ... және ... ... болуына мүмкіндік туғызады.
Бетонның алғашқы баптауын ең кем дегенде бетон 0,5 Мпа беріктік алған мезгілге дейін жүзеге ... ... ашық ... ерте шытынаудан қақпайлау үшін оларды ылғал буланудан және кебуден тез қорғау керек, яғни бетонды судан ... ... ... жою ... ... ... әдетте 4 -- 8 сағ. болады. Түзілісті құюдың барлық ... ... жаңа ... ... ылғалды жоғалтуды жоюын және бетон баптауын қамтамасыз етеді. Бетон баптаудың ең оңай және көп ... ... оны ... ішкі ... ... жасалған маталар, жөке, құм, үгінділермен) жабу болады, мұның үшін олар төселген бетонның бетімен тікелей ... болу ... ... бетін жабу үшін су өткізбейтін пленкалар (мысалы, полиэтиленді, поливинилхлорлы) қолданғаи жөн.
Ұзын бойлық түзілістер үшін жаңа төселген ... ... ... ... ... ... ... және тығыздаған соң тозаңдату арқылы жаңа төселген бетон бетіне латекс негізіндегі су дисперсиялы жұқа қабыршық жасайтын ... және ... ... ... (бастырғыштар) құрамдарын (ПАВ эмульсиясы, толтырғышы барполиэтилен гидросилоксан ерітіндісі) қондыру болады.
Бетон жобалық беріктігіне жеткен соң ... ... ... ... ... ... ретінде тағы 2 -- 3 тәулік үстап тез кебуден қорғаған жөн.
Бетон қоспасын төсеуді тәуліктің ең ... ... ... тәңертең және түнде -- атқарған дұрыс.
Бетон және ... ... ... ... және ... ... сапасын бакылау мына жұмыстарды тексеруден тұрады: арматура және бетон құрастыратын материалдар ... және ... ... ... ... ... ... дозалау құрылғы жұмыстарын; ғимараттың блоктары мен ... ... ... ... ... ... арматура және дәнекер бөлшектері орнатылуын); бетон қоспасының сапасын оны дайындағанда, тасымалдағанда және төсегенде; бетонды баптау, ... ... және ... ... және толы жүктелуінің дұрыстығын; дайын түзілістердің сапасын.
Осы шараларды жүзеге асыру үшін жұмыс өндіру сыртынан әрдайым бақылау жүргізу, ... ... ... ... ... және сынау, орындау, өндіріс және жұмыс сапасын ... ... ... ... ... ... керек.
Бетон сапасын бақылау бойынша тексерілетіндер: түзіліс бетонының шын беріктігі жобалық және аралықтағы бақылау мерзімдеріндегі қажетті беріктікке сәйкестілігі; жоба бойынша арнайы ... ... ... аязға төзімділік және су сіңірмеушілік көрсеткіштері.
Бетон қоспасын дайындаған және ... ... оның ... және ... ... түрде тексеріп отыру керек. Егерде қоспаның берілген консистенциясының аууы көрінсе немесе оның біркелкілігі ... ... ... ... ... немесе оның құрамын өзгерту бойынша шаралар қолдану ... ... ... қауіпсіздік техникасын сақтау
Қалып, арматура, бетон және ажырату жұмыстарын ... ... мен ... ... олардың тұрақтылығын, төсем, басқыш, сүйеніш және қоршау тетіктерін дұрыс орнатуын бақылау керек.
Қалыпты 8 м-ге дейін биіктікте орнатқанда ... 1 м ... ... және ... 15 см ... ... ... бар тосеніштер қолдану керек. Биіктігі 8 м-ден жоғары жерде жұмыс істегенде арнайы тіреу ағаштарға қоршауы бар ені 70 см-ден кем емес ... ... ... ... ... ... ... қондырғылардың барлық бөліктерін қаптамалармен жауып қою керек. Жұмыс мезгіліиде ток кернеуінде емес қондырғылардың металл ... ... ... генераторлар тұрқыларын) және дәнекерленетін түзілісітер мен бұйымдарды жерге қосу керек.
Бетон сорғыш төңірегінде ені 1 ... кем емес ... жер ... ... құбырын сығылған ауамен тазала-ұғанда жұмысшылар оны кіру тесігінен 10 м-ден кем емес аралықта болу керск. Бетон қоспасын 30° және одан да ... ... бар ... ... ... ... белдігімен жабдықтайды.
Дірілдеткіштің тұрқын жұмыс басталғанша жерге косу керек. Дірілдеткіштер электр жүйесіне 220 ... 380 ... 36 В-қа ... ... төмендеткіш трансформаторлар арқылы қосылады. Дірілдеткіштер сабында амортизаторлар болу ... ... ... тек қана ... қолғап және резеңке етікпен істеуге рүқсат етіледі. Дірілдеткіштерді жұмыс үзілісінде және бетон-шылар бір жүмыс орнынан ... ... ... ... ... жұмыс істегенде манометрге әрдайым карап отыру керек, нұсқауда ... ... ... көтеруге болмайды.
Қысқы жағдайда және құрғақ ыстық ауа райында бетондағанда жұмыс өндірісінің ерекшелігімен ... және ... ... қауіптілік туғызатын қосымша факторлар болады.
Осындай факторларға жататындар: құрылыс алаңының түзілістер бетондау орнына берілетін токтың кернеуі (380 В-қа дейін) дағдылы жағдаймеи ... ... ... ... ... ... әр ... химиялық косымшалар бар болуы; қысқы мерзімде ауа температурасының төмендігі; ыстық ауа райы жағдайында ауаның жоғары температурасы мен ... ... ... күн ... ... үйлесте болуы.
Бетон қоспасын электр тоғымен жылытқанда бункер тұрқылары мен бетон құбырларын жерге қосу керек. Бетон қоспасын жылытып ... ... ... керек және бетонды электрмен жылыту үшін кернеуі 380 ... ... ... ... ... ... Электр тоғымен жылыту алаңшасы шегінде жүйеге ток бергенде жанатын электр шамдарын орнату керек.
Электр тоғымен жылытқанда бетондау және ... ... ... ... ... желі ... ... барлық жұмыстарды тек үзіп тастаған токта ғана өндіруге болады.
Жинақтау механизмдері. Жинақтау кранынын таңдау.
Құрылыс түзілістерін жинақтау кешенді процесін құратын ... ... ... үшін ... ... үлкен мән беріледі. Орындайтын жұмыстарына байланысты жинақтаудъщ негізгі операцияларын орындау, көтеру және түзілістерді жоба жағдайьгаа орнату үшін пайдаланатын жинақтау ... және ... ... ... ірілендіріп құрастыру, түйістерді бітеу және т. б. жұмыстарда қолданатын қосалкы машиналар мен ... ... ... ... ... ... ұсынылады. Оларда жүк көтеру және түсірудін, бірнеше жұмыс шапшаңдықтары; болуы немесе осы шапшаңдықтарды белгілі шектен мүлде тоқтағанша байсалды ... ... Бұл ... ... тез ... ... қоспа, жинақтау қаз мойын және тұмсықтар орнату арқылы жебенің ұзындығын өзгертуге ыңғайлы болу керек.
Жинақтау крандары ... ... ... бөлінеді: стационарлы, өздігінен жүретін жебелі, мұнаралы, төрттағанды және арнайы.
Өздігінен жүретін жебелі крандар өзінің жылжымалығы арқасында жинақтау және ... ... кең ... Бұл ... объект территориясы бойынша, тұрақтан тұраққа және бір жинақтау" учаскесінен ... ... ... ... Қозғалу жабдықтарына байланысты автомобилъ, жыланбауыр табанды, пневмодоңғалақты және теміржол крандарына бөлінеді.
Автомобиль ... ең ... ... олар ... ... тез жүре ... Бұл крандар арту-түсіру жұмыстарында, ірілендіріп құрастыру, қосалқы операцияларда және ... ... ... ... аз өнеркәсіптік және ауыл шаруашылықтық үймереттерді жинақтағанда кең пайдаланады.
Жинақтау крандарының негізгі жұмыс параметрлері:
жүк көтергіштігі Qкр -- ... және ... ... запаспен сақтағанда кранның ең үлкен массалы жүк ... ... ... ... ... Ніл -- кран тұрағы деңгейінен полиспас созылған кезінде және ілмектің нақты құқлашындаілмекке дейінгі ... м; ... ... Lт -- ... ... ... тік өсі және ілмек шеңберінің центірінен өтетін тік өстің аралығы, м;
жүк моменті Мж -- жүк ... және ... ... ... м, көбейтіндісі, т*м.
Жинақтау крандарының маркасын таңдағанда осы параметрлердің қажетті шамаларьша сүйенеді.
Қажетті жүк көтергіштігі мына ... ... - ... ... ... массасы; - оған орна- тылған жабдықтың массасы (такеляждық және жинақтау құралдары және ... ... ... ... массасы). ... ... ... ... 3т- жоба ... ең ауыр жүк бадия болғандықтан оның массасы бадия көлемі мен бетон ертіндісінің тығыздығымен көбейтіндісі массасын береді: 1,2 м3*2,5кг/ м3; 0,215т- ... ілу ... ... ұзындығын анықтаймыз: = 5м+2м+21,91= 2891 ... ... ... ... нәтижесінде мұнаралы кран ірікте- ліп алынады. Менің ... ... ... ... өздігінен жүретін кран таңдалынып алынды.
Жұмыс көлемін есептеу ведомосі.
Рет

Жұмыстар атауы
Есептеу формуласы
Өл.
Бірл.
Саны
1
2
3
4
5
1
Іргетас астын дайындау
V =( в+20) * l ... ... ... құжаттан
т
26,4
3
Қалып орнату
Мөлшерлі құжаттан
м2
284,9
4
бетондау
V =l*в*h
м3
405,3
5
Қалыпты шешу
Мөлшерлі құжаттан
м2
405,3
6
Бетон алып беру
Vб. алып беру = Vподбетонка+ Vіргетас
м[3]
284,9
Жұмыс өндірісінің ... ... ... құрамы
1 өлш.
бірлік.
Көлем-ге
1 өлш.
бірлік.
Көлем-ге
Квалфи- кациясы
Өл.
Бірл.
Саны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Іргетас астын дайындау
м3
46,8
§Е4-1-49
0,33
15,4
0,236
11
Бетоншы
4д-1
2д-1
2
Арматура қаңқасын ... ... ... алып ... ... ... жоспары
Рет

Жұмыстар атауы
Өл.
Бірл
Саны
Еңбексыйымдылық.
Ауысым саны
Саны
Жұмыс ұзақтығ
Норм.
Қабыл.
Звено
құрамы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Іргетас астын дайындау
м3
46,8
1,93
1,75
2
Бетоншы
4д-1
2д-1
2
0,875
2
Арматура қаңқасын орнату
т
26,4
33
30
2
Арматурашы
5д-1
2д-1
2
7,5
3
Қалып орнату
м2
284,9
16
14,6
2
плотник
4д-1
2д-1
2
3,65
4
бетондау
м3
405,3
50,7
46,1
2
Бетоншы
4д-1
2д-1
2
11,5
5
Қалыпты ... алып ... - ... ... ... ... ... ұзақтығы
күн
26,135
26
3
Жалпы еңбексыйымдылығы
Адам/күн
114,28
103,89
4
1 ауысымдағы 1 жұмысшының еңбекөнімділігі
м[3]
2
1,84
5
Көлемнің 1-өлшем бірлігіне кететін еібексыйымдылығы
Адам/сағ
3,96
4,35
6
Еңбек өнімділігі
%
100
110
7
Жалпы көлемге жалақы
теңге
181757
199928,3
8
1 ... 1 ... ... ... ... ... ... материалдар
өлш
бірлігі
саны
аталуы
өлш
бірлігі
мөлшерлік
Қажетті көлем
1
Іргетас астын дайындау
100 м[3]
0,468
Бетон
м[3]
102
47.736
2
Іргетасты бетондау
100 м[3]
4,05
Бетон
м[3]
101,5
411.1
арматура
т
6,6
26.7
Қалып
м2
70,3
284.7
Қиылған тақтай
м[3]
1,04
4.6
Қажетті техника ведомосі

Аталуы
Автомобиль маркасы
СБ-92-1А
КамАЗ-5410
КамАЗ-5410
Тасмалданатын ... ... - ... уақыты
0,3
0,54
0,28
2
Тасмалдау жылдамдығы
30
30
30
3
Тасмалдау арақашықтығы
15
15
15
4
Жүк көтергіштігі
5
12
12
5
Транспортың цикл уақыты
1,3
1,54
1,28
6
Автокөліктің өнімділігі
76,92
62,34
75
7
Тасмалданатын жүктің алгебралық қосындысы
1147,1
14,465
26,7
8
Қолдану ұзақтылығы
12,4
3,65
7,5
9
Автокөліктің қажетті саны
1
1
6
Бетон және темірбетон ... ірі ... ... және ... немесе ірі бөлешктерді қабылдаған кезде тексеру керек:
* Конструкциялардың жұмыс сызуларына сәйкестігі.
* ... ... ... ал ... ... ... төзімділігі, су өткізгіштігі және жобада көрсетілген басқа да көрсеткіштер бойынша.
* Конструкцияда қолданылатын бұйымдар, жартылай фабрикаттар және материалдардың ... ... ... және ... ... немесе ірі бөлешктерге қойылатын талаптар
параметрлер
Шекті ауытқулар
1.конструкцияның биіктігіне келетін жазықтықтар қиылысуының тік сызығынан немесе ... ... ... аражабындар мен жабындарды ұстап тұрған бағаналар мен қабырғалар
15мм
Құрастырылған ... ... ... ... ... мен бағаналар
10мм
Аражабыны жоқ ғимараттар мен имараттар қабырғалары сырғанамалы қалыппен тұрғызылған
1/500 үмерет биіктігіне, 100мм-ден көп емес
Аражабыны бар ... мен ... ... ... ... ... үмерет биіктігіне, 50мм-ден көп емес
2.Өлшенетін бөліктің көлденең жазықтық бойымен ауытқу ... ... екі ... ... ... жергілікті тегіс еместіктер,тіреуіш беттерден басқа
5мм
4. элементтердің ұзындығы және аралығы
+-20мм
5.элементтің көлденең қимасының өлшемі
+6мм; -3мм
6. басқа құрастырмалы темірбетон бағаналарға және басқа да ... ... ... ... мен ... тетіктердің белгілері
-5мм
7. іргетас беттерін болат бағаналарды құймасыз орнатқандағы тіреу беттерінің еңісі
0.0007
8. анкерлі болттардың орналасуы:
Планда тіреуіштің контур ішінде
5мм
Планда тіреуіштің ... ... ... екі ... ... ... ... биіктігінің айырмашылығы
3мм

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Технологиялық карта."12 бет
ОҚО шаруа қожалықтарында қант қызылшасын егіп өсіруді механикаландыру және технологиялық картасын жасау53 бет
Темір-бетон, бетон конструкцияларын монтаждауға арналған типтік технологиялық картасы31 бет
Технологиялық карта құрастыру жұмыстары5 бет
№1 «Тұлпар» орта тобының ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы34 бет
«атакент» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу37 бет
«Экономика-математикалық моделдеу» пәніне оқыту71 бет
Абылай хан даңғылы» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу33 бет
Агротехнология мен машиналар37 бет
Арнайы мамандандырылған техникалық қызмет көрсету станцияларын жобалау112 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь