Информатика мұғалімінің автоматтан-дырылған жұмыс орнын құрудың теориялық және методологиялық негізі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 . 4 бет
ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМІНІҢ АВТОМАТТАН.ДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
АҚПАРАТТЫҚ . КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

5 . 9 бет
АҚПАРАТТЫҚ . КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ БОЙЫНША ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛIМДЕРIНIҢ БIЛIКТIЛIГIН КӨТЕРУДІҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... .

10 . 16 бет
АҚПАРАТТЫҚ . КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДА ПӘН МҰҒАЛIМДЕРIН ДАЙЫНДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

16 . 21 бет
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ.АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ.ЛАРДЫ ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫНДА ПАЙДАЛАНУ
ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АҚПАРАТТЫҚ.КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ...

22 . 28 бет
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 . 30 бет
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... 31 бет
КІРІСПЕ
Ғылымға, экономикаға, өндіріске ақпараттық процестерді енгізу ісін жоғарғы қарқынмен жүргізу үшін қазіргі ақпараттық технологияларға негізделген білім жүйесінің жаңа моделін құру қажет.Компьютерлік оқыту программалары мен жаңа ақпараттық білім құралдарын жасау және пайдалану қазіргі оқыту технологияларымен бірге қолданылып, біте қайнасуы шарт.
Қазіргі технологиялар ақпараттың кез-келген көлемін орналастырудың, сақтаудың, өңдеудің және кез-келген қашықтықтарға тасымалдаудың шексіз мүмкіндіктерін береді.
Кез-келген ғылым өз саласында қолданылатын терминалогиялық ақпаратқа көп көңіл бөлу қажет.Ақпараттық технологиялар тез дамып келеді. Оқыту технологияларына байланысты түсініктер. Біз талдайтын ұғымдардың көпшілігіде «технология» сөзі кездеседі. «Технология» түсінігін қарап шықсақ,ол- «өнім шығару процесінде жүзеге асырылатын шикізат формасын, материалды немесе жартылай фабрикатты өңдеу, олардың қалып-күйін,қасиеттерін өзгерту тәсілдерінің жиынтығы». «Оқыту»-белгілі бір мақсатқа жету бағытында ұйымдастырылған, жоспарлы күйде тұрақты жүзеге асырылатын, педагогтар, шеберлер, тәлімгерлер, т.б. жетекшілігімен жүргізілген білімді, біліктілікті және дағдыларды меңгеру процесі. «Оқыту технологиясы»- мынадай шараларды:
1) білімнің, ғылыми жетістіктердің, техниканың белгілі бір аймағында қойылған мақсатқа жету бағытында ұйымдастырылған, жоспарлы икүйде тұрақты жүзеге асырылатын, білімді, біліктілікті және дағдыларды меңгеру процесін;
2) оқыту, өздігінен білім алу және өзін-өзі бақылау процестерін керек етіп, соларды жүзеге асыратын шарттарды қалыптастыруды қамтамасыз ететін әдістер, тәсілдер, құралдар жиынтығы.
«Интерактивті режим» -командалар мен жауаптар алмасу арқылы атқарылатын тұтынушы мен жүйенің жұмыс істеу режимі. Қазіргі компьютер мен оның жұмысына сәйкес программалық жабдығы интерактивті режимде программаларды түзетуге, дисплей экранындағы бейнелерді қарап шығуға, толықтыруға, жүйенің сауалына жауап енгізуге, басқа да жұмыстар орындауға мүмкіндік береді.
«Оқытудың интерактивті режимі»- оқушының жүйемен белсенді түрде өзара әрекеттесуі арқылы орындалатын әр түрлі оқыту, бақылау, навигация құралдары арқылы педагог жұмысын атқара алатын білім беру процесі субьектілерінің диологтық жұмыс режимі.
«Оқытудың компьютерлік технологиясы»- ақпаратты бейнелеу, тасмалдау және жинақтау, оқушының танымдық әрекетін бақылау және басқару сияқты педагогтың кейбір функцияларын модельдейтін компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс құралдары және интерактивті программалық өнім негізінде жұмыстың педагогикалық шарттарын жасау тәсілдері, әдістері, құралдар жиыны.
Білім беруде компьютерлік технологияларды пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, оқытудың жеке тұлғаға бағытталған моделін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қазіргі оқыту құрналдары әр түрлі оқыту формаларын жетілдіруге мүмкіндік береді, оған қоса оқушылардың өздігінен білім алуын ұйымдастырудағы өзіндік жұмыстарды орындататын әдістемелік құрал ретінде атқаратын жұмысының маңызы өте зор.
Оқытудың компьютерлік технологиясы педагогтар мен оқушылардың шығармашылық қасиеттерін дамытуға үлкен мүмкіндік береді.
«Мултимедиялық технологиялар» - бейнелік және аудиэффектілік, әр түрлі мультипрограииалық мүмкіндіктерді интерактивті программалық жабдықтың басқаруымен орындата алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері. Осы жоғарыда айтылып кеткен оқыту түрлерінің бәрін қазіргі заманның мұғалімі пайдалана отырып, өзінің сабақтарын өткізу керек деп ойлаймын.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Могилев А.В. «Практикум по информатике»
2 Могилев А.В., Ханнер Е.К.»О понятие информационное моделирование» //ИНФО-1997,8
3 Могилев А.В. и.др. «Информатика»:Учебное пособие для студ.Пед.Вузов-М.: Изд.центр «Академия»,2000
4 Әбдиев Қ.,Л.Сымағұлова «Компьютерлік модельдеуді оқытудың негіздері»//ИФМ-1999,6
5 Гисин В.Б. Коновалов В.П. Элементы компьютерного моделирования, Москва-1992
6 Моисеев Н.Н. Слово о научно-технической революции. М.Молодая гвардия, 1985
7 Абдыкеримова Э. «Физикадағы есеп шығару сабақтарында компьютерді қолдану» //ИФМ-2001,3
8 Қ.Әбдиев, Л.Сымағұлова «Компьютерлік модельдеуді оқытудың негіздері»//ИФМ-1999,6
9 Әбдиев Қ.»Компьютерлік модельдеу сабақтары»//ИФМ-2000,2
10 Әбдиев Қ. «Динамикалық моделдер» //ИФМ-2000,3
11 Әбдиев Қ. «Еліктеуіш моделдер» //ИФМ-2000,5
12 Әбдиев Қ. «Болжам және модель» //ИФМ-2001,2-2000,6
13 «Бөлшектердің шашырауын ЭЕМ-да моделдеу»//ИФМ-1997,2
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..................................................................................
3 - 4 бет
1
ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМІНІҢ АВТОМАТТАН-ДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ... ... - ... ... ... САЛАСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ.............................................................................
5 - 9 ... - ... ... ... САЛАСЫ БОЙЫНША ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛIМДЕРIНIҢ БIЛIКТIЛIГIН КӨТЕРУДІҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.....................
10 - 16 ... - ... ... ҚОЛДАНУДА ПӘН МҰҒАЛIМДЕРIН ДАЙЫНДАУ........................................
16 - 21 ... ... ОРТА ... ... ... ... ЖҰМЫС ОРНЫНДА ПАЙДАЛАНУ
2.1
ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ... ... ... ... - 28 ... - 30 ... ... ТІЗІМІ............................
31 бет
КІРІСПЕ
Ғылымға, экономикаға, өндіріске ақпараттық процестерді енгізу ісін жоғарғы қарқынмен жүргізу үшін қазіргі ақпараттық технологияларға негізделген ... ... жаңа ... құру қажет.Компьютерлік оқыту программалары мен жаңа ақпараттық білім құралдарын ... және ... ... ... ... бірге қолданылып, біте қайнасуы шарт.
Қазіргі технологиялар ақпараттың кез-келген көлемін ... ... ... және ... ... ... ... мүмкіндіктерін береді.
Кез-келген ғылым өз саласында қолданылатын терминалогиялық ... көп ... бөлу ... технологиялар тез дамып келеді. Оқыту технологияларына байланысты түсініктер. Біз талдайтын ұғымдардың көпшілігіде сөзі кездеседі. түсінігін ... ... . ... бір мақсатқа жету бағытында ұйымдастырылған, жоспарлы күйде тұрақты жүзеге асырылатын, педагогтар, шеберлер, тәлімгерлер, т.б. ... ... ... ... және ... меңгеру процесі. - ... ...
1) ... ... ... техниканың белгілі бір аймағында қойылған мақсатқа жету бағытында ... ... ... ... жүзеге асырылатын, білімді, біліктілікті және дағдыларды меңгеру процесін;
2) оқыту, өздігінен білім алу және өзін-өзі бақылау процестерін керек етіп, соларды ... ... ... ... ... ететін әдістер, тәсілдер, құралдар жиынтығы.
-командалар мен жауаптар алмасу арқылы атқарылатын тұтынушы мен жүйенің жұмыс істеу ... ... ... мен оның ... ... ... ... интерактивті режимде программаларды түзетуге, дисплей экранындағы бейнелерді қарап шығуға, ... ... ... ... ... ... да жұмыстар орындауға мүмкіндік береді.
- оқушының жүйемен белсенді түрде өзара әрекеттесуі арқылы ... әр ... ... ... ... ... арқылы педагог жұмысын атқара алатын білім беру ... ... ... жұмыс режимі.
- ақпаратты бейнелеу, тасмалдау және жинақтау, оқушының танымдық әрекетін бақылау және басқару сияқты педагогтың кейбір функцияларын модельдейтін ... ... ... ... құралдары және интерактивті программалық өнім негізінде жұмыстың педагогикалық ... ... ... ... құралдар жиыны.
Білім беруде компьютерлік технологияларды пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, оқытудың жеке тұлғаға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... құрналдары әр түрлі оқыту формаларын жетілдіруге мүмкіндік береді, оған қоса оқушылардың өздігінен білім алуын ұйымдастырудағы өзіндік жұмыстарды орындататын әдістемелік ... ... ... ... ... өте зор.
Оқытудың компьютерлік технологиясы педагогтар мен оқушылардың шығармашылық қасиеттерін дамытуға үлкен мүмкіндік береді.
- ... және ... әр ... мультипрограииалық мүмкіндіктерді интерактивті программалық жабдықтың басқаруымен орындата алатын электрондық құжаттарды дайындау ... Осы ... ... ... ... ... ... қазіргі заманның мұғалімі пайдалана отырып, өзінің сабақтарын өткізу керек деп ойлаймын.
1 ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫН ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ... ... ... ... ... ... САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМЕН ... ... ... құрылым информатика мұғалімдері үшін келесі деңгейлер бойынша беріледі:
1.Іргелі. Бұл ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн мамандық деңгейлерiне сәйкес шешуге ... ... бiлiм мен ... және дағдыны қалыптастыру.
2.Базалық. Оның мазмұны мұғалiмнiң ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкiндiктерiн өз қызметтерiне жан-жақты пайдалана ... ... ... Бұл ... және ... технология" пәнiн берудiң әдiстемелiк мәселелерiн шешумен анықталады
Білім беру мекемелерінің басшылары мен пән мұғалімдері үшін мазмұндық ... ... ... ... ...
1. Педагог мамандардың қызметіне ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану бағытындағы элементарлы-бейімделген деңгейі. Бұл деңгейде келесі ... ... ... және оның ... ... жасау техникасы; компьютерлік техниканы қолдану мүмкіндіктері; оқу процесіне қолданбалы программалық құралдарды қолдану дағдылары. Сонымен бірге келесі мәселелер де қарастырылады: ... ... ... ... ... ... ету; ақпараттық-коммуникациялық технологияны білім беру жүйесіне енгізудің тұжырымдамалық негіздері; білім ... ... ... ... ... және ... деңгей. Мұнда педагог мамандар ақпараттық технологиямен жұмыс жасау негіздерін практикалық түрде меңгереді. Сондықтан мұнда жұмыс орындарын ... ... құру ... ... ... ... ... АЖО-сабақ кестесі, АЖО-кітапхана және т.б. ) және мультимедиялық электрондық оқу құралдарын жасақтау ... ... ... қозғалады. Сонымен бірге келесі сипаттағы мәселелер де қарастырылады:
-білім беруді ақпараттандырудың теориялық негіздері;
-білім беру жүйесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізудің психологиялық-педагогикалық негіздері;
-педагог ... ... ... жүйесіне ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін қолданудың дидактикалық шарттары;
-ақпараттық технология ... ... ... және ... әдістерді қолдану негіздері;
-басқарудың ақпараттық жүйесін автоматтандыру моделі және оқу процестерін ақпараттандыруды дамыту технологиясы.
3. ... ... ... ... мәселелер қарастырылады: электрондық оқу-әдістемелік құралдарын жасақтау алгоритмі; автоматтандырылған жұмыс орнын жасақтау ... ; ; ; және т.б.; ... ... ... ену ... web-сайтты жасақтау; оқыту әдістерін жетілдіру және т.б.Сонымен бірге педагог мамандардың біліктілігін және курстың сапалық өлшемін айқындайтын компьютерлік тест сұрақтарын ... ... ... ... ... ... ... үйретуші программалардың, тексеру программаларының, электрондық оқулықтардың өскелең өмір талаптарына сай дайындалып, компьютерді окыту кұралы ретінде пайдалана алатындай деңгейде болуы ... Бұл ... өз ... ... ... ... талап ететін мәселе, сондықтан осы мәселе жөніндегі зерттеулер одан әрі ... ... ... ... ... беру ... мыналарға сүйенеді:
* білім берудің сапасын арттыру, даму ... ... және ... ... ... мүшелерінің ой-өрісінің даму деңгейін көтеру;
* өз бетінше білім алу мүмкіндіктерін кеңейту және міндетті емес ... беру ... ... ... өз мамандықтарын қайта өзгерте алатындай жағдай туғызу.
Бағыт беруді ақпараттандырудың ... ... ... стратегиялық мазмұнын таңдау;
-әдістерімен формаларын ұйымдастыру;
-қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту;
-оқытудың әдістемелік жүйесін жасау;
-педагог ... ... ... ... ... ... ... алу біліктілігін қалыптастыру;
-информациялық-оқу, эксперименттік-зерттеу қызметінің өз бетімен түрлі іс-әрекеттерін жүзеге асыру;
-тестілік, диагностикалық бақылау ... ... ... ... ... ... беру ... ақпараттандыру телекоммуникациялық желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал білім беру жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас коммуникациялық желілерді жасау және ... ... Ал ... беру ... негізгі міндеттері біртұтас телекомуникациялық желіні құру және дамыту арқылы ... ... ... ... ... мен ... процесін жоғары деңгейге жеткізу;
* жасалынған және дамып келе ... ... ... ... ... ... ... интеграциялау;
* біртұтас ақпараттық кеңістікте әртүрлі деңгейдегі ақпараттармен алмасуды қамтамасыз ету;
* білім беруді дербестендіруді ... ету, ... ... ... ... ... жағдайында білім беру қызметкерлерінің біліктілігін ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі ... ... ... ... ... ... негізгі бөлігі - білім беруді ақпараттандыру. Олай болса, ол - білім беру қызметкерлерін ... ... ... ... көтеру болып табылады. Оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда мұғалімдердің біліктілігін арттыру ерекше мәнге ие. Сондықтан білім беру қызметкерлерін ақпараттық-коммуникациялық ... өз ... ... ... ... ... ұйымдастыруымыз қажет.
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында компьютер оқыту мен дидактикалық құралға айналып отыр. Сондықтан қазіргі ... беру ... ... ... оқу құралдарын мектеп пәндерін оқытуға пайдалану өзекті мәселелердің бірі. Олай болса, бұл мәселелерді жан-жақты шешу үшін мұғалімдердің біліктілігін ... орны ... ... ... ... үшін ... беру қызметкерлері үшін түрлі тренинг курстар өткізілу қажет. Ол үшін бір жүйеге ... әрі ... беру ... ... ... ескерілген оқу бағдарламалары жасақталуы қажет. Бұл мәселе қазіргі таңда көкейкесті мәселелердің біріне айналып отыр. Аталған ... шешу ... ... ... ... және бір ... бағытталған тұжырымдама жасақталды.
Оқу кызметінде компьютерден рефлексивтік деңгейін жүзеге асыруды елестетсек, оның мүмкіндіктері ерекше үлкен. Компьютер кез ... ... ... ... ... және әлсіз жақтарын көрсетіп бере алады. Шығарылуы күрделі, көп уакытты қажет ететін есепгерді компьютердің көмегімен тез орындауға болады. ... өте ... ... есептелінген есептің нәтижесін аламыз.
Оқу процесіне жана информациялык технологияларды енгізу ісі математикамен де тығыз оайланысты. Пән ерекшелігіне ... ... ... ... ... ... ... болмайды.
Мысалы, аксиома, теорема, оларды дәлелдеулер жолымен оқушылардың абстрактылык ойлау қабілетін дамыту істері бұрынғы ... ... ... ... ... ... ... басты шарты мұғалімнің осы сабаққа деген кызығушылықты тудыра білуінен басталады.
Тестілеу жұмыстарын жүргізуде компьютерді ... ... орын алып ... ... жұмыстар, консультациялар ұйымдастыру және тест тапсырмаларын орындау оқушылардьң білім деңгейін көтерері сөзсіз. Компъютердің графикалык мүмкіндіктерін сызу, ... ... ... ... ... сапалылығын арттырады.
1.2 АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ БОЙЫНША ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛIМДЕРIНIҢ БIЛIКТIЛIГIН КӨТЕРУДІҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Қазiргi кезеңде бiлiм ... ... және ... ... информатика мұғалiмдерiнiң бiлiктiлiгiн көтеру мен қайта даярлауда ерекше роль атқарады.
Компьютерлік техниканың дидактикалык, мұмкіндіктерін педагогикалық мақсаттарға ... ... ... ... ... ... мен ... жетілдіруде жақсы әсерін тигізеді. Оның оқыту үрдісінде даралап және топтап оқыту тәсілдерінде, өзіндік ... ... ... ... зор ... жасайтындығы дәлелденген. Бірақ, бүгінгі таңда информатика элементтерін пәнаралық байланыс негізінде оқытудың қажеттілігі мен оны оқу үрдісінде жүргізуте ... ... ... ... ... ... дәрежеде болмауының арасында қайшылық бар.
Информатика мұғалiмдерiнiң бiлiктiлiгiн көтеру жүйесi бiлiм беру ... ... ... көтеруге қойылатын талаптарға сәйкес оқу жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталған педагог мамандардың келесi құзырлықтарын қалыптастырудың деңгейлерi қарастырылады:
* Пәндiк - ... ... ... ... проблемаларды шешу қабiлеттiлiгi.
* Аналитикалық бақылау - пәндiк iс-әрекеттерiн талдау мен ... ... шешу ... ... - ... ... iс-әрекеттерiн ұйымдастыруға бағытталған проблемаларды шешу қабiлеттiлiгi.
* Коммуникативтiк - , , және т.б. жүйелердегi қарым-қатынасты проблемаларды шешу ...
* ... - ... жағдайдың өзгерiстерi мен талаптарына сәйкес проблемаларды шешу қабiлеттiлiгi.
* Ынталық/психологиялық - ... ... ... арасындағы өзара қарама-қайшылықты шешу проблемаларының қабiлеттiлiгi.
* Жобалық - мектептi, мұғалiмдi және ... ... ... шешу ...
* ... - мектептiң, мұғалiмнiң және оқушының даму ... ... ... және оны ... ... шешу ...
Педагог мамандардың құзырлық қалыптастыру деңгейлерi
Пәндiк
Коммуникативтiк
Ұйымдастырушылық
Аналитикалық бақылау
Бейiмделген
Ғылыми-iзденiстiк
Жобалық
Ынталық/психологиялық
Бiлiктiлiктi көтеру курстарындағы (88 сағаттық) оқыту мазмұны тыңдаушылардың құзырлығын ... ... Бiлiм беру ... ... ... және ... даярлауды жетiлдiру курстарына дайындықты ұйымдастыруда оқыту мен тәрбиелеудiң субъективтiк әдiстерiне бағытталған. Ал оның мазмұны қолданбалы сипатта құрастырылды.
Мұғалiм - ... ... ... жекетұлғалық және интеллектуальды дамуын жобалаушы. Ал бұл мұғалiмнен жоғары құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабiлеттiлiктi, ... ... ... түбегейлi өзгерiстерiне лайық бейiмдеу, олардың зерттеушiлiк дағдыларын дамыту бағыттарын талап етедi.
Мұғалiмнiң бiлiмi бiлiктiлiктi көтеру курстарымен ... ... ... Олар үшiн ... мен ... тұлғалық-бағдарлық мәселелерi, оқушы деңгейiндегi ғылыми жобаларды жасақтап, оны жүзеге асыру әдiстерi, оқушының жеке ... ... ... жаңа ... ... ... ... мұғалiмнiң кәсiби шеберлiгiн дамытуға бағытталған теориялық-методологиялық және әдiстемелiк проблемалар, психологиялық-педагогикалық мәселелер курстың негiзгi бөлiмдерi ... ... ... ... мазмұнын құрастырудағы модульдiк принцип түрлi бiлiм беру бағдарламаларын модульдеп сабақтастыруға ... ... ... ... ... барысында тыңдаушының кәсiби шеберлiгiнiң өсуiне және өз қызметiн жан-жақты бағалап, талқылаудан өткiзуге әсерiн тигiзедi.
Курстың моделiн ... ... бiз ... мақсаттарды негiзге алдық:
-бiлiктiлiктi көтерудi түрлi деңгейлермен қамсыздандыру;
-тыңдаушылардың мамандық құзырлылығын қалыптастыру;
-тыңдаушылардың өзiн-өзi дамуы мен жетiлу жағдайларын ... ... бiлiм ... ... ... ... үш блоктан тұрады:
Бiрiншi блок-модуль (инварианттық) -- (6 сағат). Бұл блок тыңдаушылардың әлемдiк педагогикадағы ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасындағы бiлiм беру жүйесiн дамыту тенденцияларын ... ... ... ҚР "Бiлiм туралы" заңы;
* Қазақстан Республикасында 2010 жылға дейiн бiлiм берудi дамытудың ... ... ... ... ... әлеуметтендiрудiң құқықтық негiздерi.
* Екiншi блок-модуль (инварианттық) - (24 сағат):
* Оқыту мен тәрбиелеу жүйесiнiң тиiмдiлiгiн ... ... ... ... - ... әлеуметтендiрудiң негiзi.
Үшiншi блок-модуль - (56 ... ... ... ... ... ... дамуының, оқытушының жеке тұлғаны дамыту мехнизмiн жетiлдiру ... ... ... бiлiм ... ... ... құзырлылық тәсiл;
* тыңдаушының кәсiби шеберлiгiн шыңдауға бағытталған модельдеу мен жобалау қызметiн дамыту;
* қазiргi мұғалiмнiң ғылыми-әдiстемелiк ... ... ... ... ... ... бiлiм беру ... қызметiн ақпараттандыру саласына бағыттау (информатика курсының мазмұны жаңартылып, әрi дамытылады. Оның басты себебi ақпараттандыру саласы ... жаңа ... ... ... Сондықтан информатика мұғалiмдерi осы проблеманы басқарушы болғандықтан аталған проблемаға сәйкес олардың бiлiмi ... ... ... ... ... тест пен ... қорытындысы бойынша жүргiзiлуi қажет. Курстағы әрбiр топқа жасақталған бағдарламаның мазмұнына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлiп отырады.
Курстық дайындықты жобалау барысында тұлғалық-бағдарлық бөлiктер ... Ол ... ... ... ... байланысты. Бiздiң жағдайымызда, тыңдаушылар өзара бiр-бiрiмен тәжiрибе алмасу мен ... ... салу ... ... ... Аталған блокты қолдану кезiнде бiрлескен өзара әрекет пен қарым-қатынас iске асырылады, эмоциональдық-психологиялық және ... ... ... және ... ... ... Мұндай жағдайда, тыңдаушылардың өзiндiк жұмысы ұйымдастырылып, олардың шығармашылық мүмкiндiктерiнiң дамуы қамтамасыз етiледi.
Бiлiм ... ... ... топ пен оны ... ... ... ... деңгейiне байланысты. Бiлiктiлiктi көтеру жүйесiндегi негiзгi келелi мәселелердiң бiрi түрлi салалардағы теория мен практика бойынша мұғалiмдердiң инновациялық ... мен ... ... ... табылады.
Шет елдiк және отандық тәжiрибелерге талдау жасау барысында ... ... ... ... ... әсер ететiн оқу қызметтерiнде қолданылатын әдiстер мен тәсiлдердi ... ... ... ... ... сабақтарды (лекция, семинарлар) қолданумен қатар дөңгелек үстел, тренингiлер, ... ... ... пiкiрталастар, практикалық жағдаяттарды талқылау және т.б. ... емес ... ... қолдану қажет. Мұндай әдiсте сабақтарды өткiзу тыңдаушылардың ... ... ... қабiлетiнiң дамуына және жекелей жұмыс жасау iс-әрекетiнiң қалыптасуына мүмкiндiк бередi.
Оқытуды ұйымдастыру формалары: жеке, топтық, фронтальды, ұжымдық жұмыс ... ... ... ... ... ... және ... саралап оқыту технологиялары.
Қорытынды диагностика: тестiлеу, рефлексия, жобаны ... атап ... ... ... бiлiктiлiгiн үздiксiз көтеру барысында вариативтiлiк қағидасы жүзеге асырылады. Мұндай тәсiл педагог мамандардың жаңа ақпараттық технологияны өз ... ... ... ... ... ... мамандардың бiлiктiлiгiн көтеру жүйесiнде бiлiктiлiктi көтеру курстарынан басқа информатиканы оқытудың жеке ... ... ... ... ... ... да ұйымдастырған тиiмдi.
Проблемалық курстардың тақырыптары облыс мұғалiмдерiнiң сұраныстары мен қажеттiлiктерiн талдау ... ... Ол ... оқу ... өзгертiп, iзгiлiктiлiк қағидасы негiзiнде құруға мүмкiндiк бередi:
-;
-;
-;
-;
-.
Проблемалық ... ... ... ... ... ... ету үшiн ... оқу-әдiстемелiк құралдары дайындалып, пайдалануға берiледi:
-Оқу құралы: ;
-Оқу құралы: ;
-Оқу құралы ;
-Оқу құралы ;
-Мұғалiмдерге арналған әдiстемелiк құрал.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
JSP, PHP, ASP Web программалау тілдеріне шолу. Сайт құру кезеңдері5 бет
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары22 бет
Кәсіпорынның тауарлы-стратегиясын құру есебі40 бет
Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). Негізгі ұғымдар. МҚБЖ - нің функционалды мүмкіндіктері. МҚБЖ - мен жұмыс істеу негіздері20 бет
Ғылым түсінігі6 бет
Қазақстандағы ежелгі қола және тас дәуірі12 бет
Қазақстандағы қола дәуірі туралы18 бет
Қоғам философиялық таным обьектісі ретінде7 бет
ҚР-да жекешелендіру мәні, кезеңдері және оны жүргізу әдістері3 бет
Ұлттық мерзімді басылымдардың Қазақстан тарихының өзекті мәселелеріне жаңа көзқарасты қалыптастырудағы рөлі: тарихнамалық талдау (1985-2005 жж.)205 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь