Информатика курсы бойынша оқу үрдісін түрлендіріп, оқушыларды оқытудағы тапсырмалар

МАЗМҰНЫ
1 ИНФОРМАТИКА КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДl ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛҒЫ ШАРТТАР
1.1Информатика курсын оқытудың теориялық негiздерi
1.2Информатика курсын оқытуда компьютердi пайдаланудың алғы шарттары
1.3Информатика курсын оқытуда компьютерлiк оқыту жүйелерiн пайдалану
2 ИНФОРМАТИКА КУРСЫ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІН ТҮРЛЕНДІРІП, ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ТАПСЫРМАЛАР
2.1.Информатика курсының компьютерлік оқыту жүйесін даяарлау технологиясы
2.2Информатика курсының компьютерлiк оқыту жүйесін оқу процесiнде пайдалану
2.3Информатика курсы бойынша оқу үрдісін ақпараттандыру арқылы информатиканы оқыту
2.4 Информатиканы ойын көмегімен дамыта оқыту
2.5Информатика сабағында деңгейлеп, дамыта оқыту технологиясын қолдану
3ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗЫҚТЫ ТАПСЫРМАЛАР
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША 1. Ойын сабақтар
КIРIСПЕ

Елімізде болып жатқан өзгерістер білім жүйесіне де әсерін беріп отыр. Ел басшысы «Жаңа әлемдегі – жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында, бастауыш және орта білім беру, сондай-ақ мамандарды қайта даярлау жүйесін әлемдік стандарттарға жақындату қажеттілігін айтып, «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек» - деді. Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін Елбасы оқытудың әр білім алушының білім мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың бір тұтас жүйесін жасау; он-лайн тәсілінде оқыту тәжірбиесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру; оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші кезекте, математика мен ақпараттанудан қосымша сағаттар немесе пәндер енгізу керек екендігін атап көрсетеді. Ендеше, елімізде мамандар жаңа заман талабына сай, терең білімді, пайым-парасаты мол, өрелі жастар болуы керек. Ол үшін білім, ғылым және өндіріс үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз ететіндей білім саласын ғылыми - әдістемелік тұрғыдан дамыту керек.
Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбелеуді жаңаша ұйымдастыруымен көкейкесті мәселе болып отыр.
Информатика курсы жалпы білім беру пәндеріне жатады, жоғары оқулардың бар мамандықтарында оқылады сондықтан көп көңіл бөлуді талап етеді. Қазіргі ақпараттандырылған әлемде ақпаратты электрондық түрде жеткізуге көп мүмкіндіктер бар. Қазіргі қоғамда компьютер маңызды әрі көрнекті орын алып отырған сәтте электрондық оқу құралын пайдалану еліміздің болашағына барлық ғылым салаларда жаңа идеяларды ұсынып отырамыз.
Қазіргі уақытта білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін,білігі мен дағдысын емес,оның тұлғасын,білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Сабақтың тиімділігін арттырудың бірнеше тәсілдері бар [1, 13б].
Информатика курсын оқытудың маңыздылығы бұл ғылымның тек ЭЕМ-дерді пайдалану мүмкіндіктері мен олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп қана қоймай, қоғамдық өмірде және адамдар арасында информацияны кеңінен тарату заңдары мен тәсілдері туралы түсініктер береді.
Қазіргі кезде жаңа ЭЕМ-дер күнбе-күн пайда болып,олардың даму процесі үздіксіз ғылыми-техникалық процеске айналып отыр. Сонымен қатар информацияны өңдеу, жинау және беру тәсілдері де күннен күнге дамып келеді. Осы себептерге байланысты информатика жиі өзгеріске ұшырайтын ғылыми пән болып саналады да, оны оқып-үйрену күннен күнге күрделіленіп барады.
Информатика курсының негізгі объектісі, яғни оның шикізаты мен беретін өнімі информация болып саналады. Сондықтан "информация" үғымы информатика мен ЭЕМ-де жұмыс істеудің ең түбегейлі атауларының бірі болып есептеледі.
Компьютерлік сауаттылыққа ЭЕМ-де есептеу жүргізу,оқу, жазу, сурет салу, ақпаратты іздей білу т.б. жатады. Жоғары сауаттылық белгісі ретінде компьютерде өз бетінше жұмыс істей білу және оны тиімді қолдану болып табылады.
Қазіргі орта мектеп орынында оқытудың белгілі бір әдістемелік дәстүрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың жаңаша әдістерін іздестіру, оқушылардың ойлау қабілетін дамыту жолдарын, өздігінен іздену, коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын іздестіру әрекеттері жүріп жатыр. Атап айтқанда, іргелі пәндерді оқыту мәселесіне жаңаша әдістер керек, өйткені, бүгінгі әлемдік өндірістік технология барысында ғылыми жетістіктерді пайдалануда.
Қоғамның қарқынды ақпараттану дәуірінде адамның жан-жақты дамуы үшін ақпаратты жинақтай білудің, болжамдар мен қорытындылар жасай білудің және жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы өте зор болғандықтан, көпшілікке түсінікті болып келе жатыр.
Осы орайда, ең алдымен, «Информатика» пәнін оқытудың алатын орны ерекше. Соңғы он шақты жыл ішінде информатика негіздері мен есептеу техникасы, программалау курстарын оқу процесіне енгізудің алғашқы қадамдарынан бастап оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі мәселелеріне дейін шешілуде, оларға байланысты ғылыми-әдістемелік тұжырымдар жасалуда.
Курстық жұмыстың зерттеу нысаны - жалпы білім беретін мектепте информатика курсын оқыту үрдісінің әдістемесі.
Курстық жұмыстың пәндік зерттеуі – информатика курсын игеруде оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыру проблемалары.
Курстық жұмыстың мақсаты -информатика курсын игеруде оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқыту және үйрету әдістемелік электрондық құралын жобалау және құру.
Курстық жұмыстың ғылыми болжамы – егер информатика курсы бойынша оқытудың іргелі дайындық кезеңінде компьютерлік оқытуды пайдаланып оқу үрдісін ұйымдастыру жүзеге асырылса, онда оқу материалын игеру деңгейі артады, оқушылардың танымдық іс-әрекетінің белсенділігі мен дербестігі көтеріледі, өйткені компьютерлік оқыту бағдарлама арқылы оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетті циклдік және бағытты басқаруын қамтамасыз етеді.
Курстық жұмыстың міндеттері:
-информатика курсын оқытудың теориялық негiздерiн оқыту;
-информатика курсын оқытуда компьютердi пайдаланудың алғы шарттарын орындау;
-информатика курсын оқытуда компьютерлiк оқыту жүйелерiн пайдалану;
-информатика курсының компьютерлік оқыту жүйесін даяарлау технологиясын зерттеу;
-информатика курсының компьютерлiк оқыту жүйесін оқу процесiнде пайдалану;
-информатика курсы бойынша оқу үрдісін ақпараттандыру арқылы информатиканы оқыту;
-Информатиканы ойын көмегімен дамыта оқыту;
-Информатика сабағында деңгейлеп, дамыта оқыту технологиясын қолдану шаралары;
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жалпы орта білім. Негізгі ережелер. – Астана, 2006. – 68 б.
2 «Информатика негіздері» республикалық оқу-әдістемелік журналы. - №1-6. – 2003.
3 «Информатика негіздері» республикалық оқу-әдістемелік журналы. - №1-6. – 2004.
4 «Информатика негіздері» республикалық оқу-әдістемелік журналы. - №1-6. – 2005.
5 «Информатика негіздері» атты республикалық оқу-әдістемелік журналы. - №1-6. – 2006.
6 Симонович С.В. и др. Информатика: Базовый курс /С.В.Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001.
7 Ермеков Н. и др. Информатика. Пробный учебник для 9 класса. – Алматы: Жазушы, 2001.
8 Криворучко В.А., Кафтункина Л.Н., Язенко Л.Г. Дидактические материалы по информатике для 9 класса. – Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 2002 г.- 132 с.
9 Проекты на Delphi. Информатика, 2003, № 21.
10 М.П. Лапчик Вычисления. Алгоритмизация. Программирование. М., 1988
11 «Информатика негіздері» ғылыми әдістемелік журнал
12 М.М. Безруких, С.П.Ефимова, «Знаете ли вы своего ученика?»
13 Е.Ы.Бидайбеков, Ж.К.Нұрбекова, А.Е. Сағымбаева. «Информатикадан оқушылардың білімін бақылау, бағалау» әдістемелік құрал – Алматы 2003ж
14 Ш.Т.Шекербекова, А.Е.Сағымбаева. «Информатика» әдістемелік құрал. – Алматы 2005ж
15 Е. Т. Вовк ИНФОРМАТИКА уроки по Flash КУДИЦ-ОБРАЗ 2005
16 Вогелер, Дэвид Macromedia Flash MX Professional/2004 Вильямс
17 Левин, М. П. Алексеев, Ю. М. 2 в 1: Самоучитель разработки Web-сайтов: HTML, CSS, графика, анимация, раскрутка ТРИУМФ 2008
18 В. Черкасского Эфективнаяанимация во Flash КУДИЦ-ОБРАЗ 2005
19 К.З. Халықова Информатиканы оқыту әдістемесі
20 Владимир Дронов Macromedia Flash 8 графика и анимация
21 Пэрент, Рик Компьютерная анимация
22 Бурлаков Михаил Викторович Adobe Flash CS3

        
        Информатика курсы бойынша  оқу үрдісін жоспарлау
Мазмұны
1 ИНФОРМАТИКА КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДl ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛҒЫ ... ... ... ... ... курсын оқытуда компьютердi пайдаланудың алғы шарттары 3
1.3Информатика курсын оқытуда ... ... ... ... ... курсы бойынша ОҚУ ҮРДІСІН ТҮРЛЕНДІРІП, ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ТАПСЫРМАЛАР 3
2.1.Информатика курсының компьютерлік ... ... ... технологиясы 3
2.2Информатика курсының компьютерлiк оқыту жүйесін оқу процесiнде ... ... ... оқу ... ... арқылы информатиканы оқыту 3
2.4 Информатиканы ойын көмегімен дамыта оқыту 3
2.5Информатика сабағында деңгейлеп, дамыта оқыту технологиясын қолдану 3
3ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН ҰСЫНЫЛАТЫН ... ... ... ТІЗІМІ 3
ҚОСЫМША 1. Ойын сабақтар 3
КIРIСПЕ
Елімізде болып жатқан өзгерістер білім жүйесіне де әсерін беріп отыр. Ел басшысы атты ... ... ... ... және орта ... ... ... мамандарды қайта даярлау жүйесін әлемдік стандарттарға жақындату қажеттілігін айтып, - деді. Бұл ... ... ... үшін ... оқытудың әр білім алушының білім мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың бір тұтас жүйесін жасау; он-лайн ... ... ... дамытып, елімізде оқу теледидарын құру; оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші кезекте, математика мен ... ... ... ... ... ... керек екендігін атап көрсетеді. Ендеше, елімізде мамандар жаңа ... ... сай, ... ... ... мол, ... жастар болуы керек. Ол үшін білім, ғылым және ... ... ... байланысын қамтамасыз ететіндей білім саласын ғылыми - әдістемелік тұрғыдан дамыту керек.
Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру ... ... ... ... ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ... ... мен ... жаңаша ұйымдастыруымен көкейкесті мәселе болып отыр.
Информатика курсы жалпы білім беру пәндеріне ... ... ... бар мамандықтарында оқылады сондықтан көп көңіл бөлуді талап етеді. Қазіргі ... ... ... ... ... ... көп ... бар. Қазіргі қоғамда компьютер маңызды әрі көрнекті орын алып отырған сәтте электрондық оқу құралын пайдалану ... ... ... ... салаларда жаңа идеяларды ұсынып отырамыз.
Қазіргі уақытта білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл ... ... ... ... ... жүреді. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін,білігі мен дағдысын емес,оның тұлғасын,білім алу ... ... ... отыр. Сабақтың тиімділігін арттырудың бірнеше тәсілдері бар [1, 13б]. ... ... ... маңыздылығы бұл ғылымның тек ЭЕМ-дерді пайдалану мүмкіндіктері мен олардың ... ... ... ... қана қоймай, қоғамдық өмірде және адамдар арасында информацияны кеңінен тарату ... мен ... ... ... ... кезде жаңа ЭЕМ-дер күнбе-күн пайда болып,олардың даму процесі ... ... ... ... отыр. Сонымен қатар информацияны өңдеу, жинау және беру тәсілдері де күннен күнге дамып келеді. Осы себептерге байланысты информатика жиі ... ... ... пән ... саналады да, оны оқып-үйрену күннен күнге күрделіленіп барады.
Информатика курсының негізгі объектісі, яғни оның ... мен ... ... ... ... ... Сондықтан "информация" үғымы информатика мен ЭЕМ-де жұмыс істеудің ең түбегейлі атауларының бірі болып есептеледі.
Компьютерлік сауаттылыққа ... ... ... ... ... ... ... іздей білу т.б. жатады. Жоғары сауаттылық белгісі ретінде компьютерде өз бетінше жұмыс істей білу және оны ... ... ... табылады.
Қазіргі орта мектеп орынында оқытудың белгілі бір әдістемелік дәстүрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың ... ... ... ... ойлау қабілетін дамыту жолдарын, өздігінен іздену, коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу ... ... ... ... әрекеттері жүріп жатыр. Атап айтқанда, іргелі пәндерді оқыту мәселесіне жаңаша әдістер керек, ... ... ... ... ... ... ғылыми жетістіктерді пайдалануда.
Қоғамның қарқынды ақпараттану дәуірінде адамның жан-жақты дамуы үшін ... ... ... ... мен ... ... білудің және жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы өте зор ... ... ... ... келе ... ... ... ең алдымен, пәнін оқытудың алатын орны ерекше. Соңғы он шақты жыл ішінде информатика негіздері мен ... ... ... ... оқу процесіне енгізудің алғашқы қадамдарынан бастап оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі мәселелеріне дейін шешілуде, ... ... ... ... ... ... зерттеу нысаны - жалпы білім беретін мектепте информатика курсын оқыту үрдісінің әдістемесі.
Курстық ... ... ... - ... ... игеруде оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыру проблемалары.
Курстық жұмыстың мақсаты -информатика курсын игеруде оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқыту және үйрету әдістемелік ... ... ... және ... ... ... болжамы - егер информатика курсы бойынша оқытудың іргелі дайындық ... ... ... пайдаланып оқу үрдісін ұйымдастыру жүзеге асырылса, онда оқу материалын игеру ... ... ... ... ... ... мен дербестігі көтеріледі, өйткені компьютерлік оқыту бағдарлама арқылы оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетті циклдік және бағытты басқаруын қамтамасыз етеді.
Курстық ... ... ... оқытудың теориялық негiздерiн оқыту;
-информатика курсын оқытуда компьютердi пайдаланудың алғы шарттарын ... ... ... компьютерлiк оқыту жүйелерiн пайдалану;
-информатика курсының компьютерлік оқыту ... ... ... ... ... компьютерлiк оқыту жүйесін оқу процесiнде пайдалану;
-информатика курсы бойынша оқу үрдісін ақпараттандыру арқылы информатиканы оқыту;
-Информатиканы ойын көмегімен дамыта ... ... ... ... оқыту технологиясын қолдану шаралары;
1 ИНФОРМАТИКА КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДl ПАЙДАЛАНУ - ДЫҢ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ
+ Информатика курсын оқытудың теориялық негiздерi
Қазiргi әлемнiң ... ... ... ... ... және табиғаттағы информациялық процестер мен факторлардың фундаментальды ролiн мойындау ... ... ... ... бiздiң ғасырдың басында әлемнiң бейнесiн жаңаша тұжырымдайтын идеяның тууына байланысты өзгере ... ... ... ... ... немесе қазiргi айтылып жүргенiндей информациялық факторларға байланысты. Дәлiрек айтсақ алдыңғы кезекке жеке пәндер немесе құбылыстар ғана ... ... ... ... мен ... әсерлесу мәселесi қойылды. Бұл мәселемен айналысатын ғылым информатика деп аталды. Сонымен информатика - компьютердiң көмегiмен ... ... ... ... ... ... мен ... әдiсi, тәсiлдерi мен заңдылықтарын қарастыратын математикалық ғылым.
Қазiргi кезде ... ... көп ... саланың бiрi халық ағарту жүйесi. Ал, жоғары оқу орындарында информатиканың проблемаларын қарастыратын сала кәсiби информатика деп аталады. ... ... ... ... бiр ... ... ... оқу орындарындағы оқу процесiнде пайдаланы - латын компьютердi программалық, ... ... және ... жақтарынан қамтамасыз етудi зерттейтiн сала ретiнде анықталады.
Жоғары оқу орындарының информатикасын программалық қамтамасыз ету оқу орындарының информациялық, басқару және ... ... ... оның ... осы ... жобалауға арналған сериялық құралдар бар.
Жоғары оқу орындары информатикасы психологиялық-педагогикалық қамтамасыз етiлуi тиiс. Ол өзiнiң маңыздылығы жағынан алғашқы ... ... ... жатады. Қазiргi компьютерлердiң жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие процесiне енгiзiлуi компьютерлендiрудiң барлық проблемаларын шеше алмайтыны анық. Компьютердi пайдалану жағдайында оқу ... ... және өз ... жете ... етiп ұйымдастыру үшiн бiрқатар педагогикалық, психологиялық проблемаларды шешу ... ... ... ... психологияның және дидактиканың дәстүрлi қағидалары қосымша зерттеудi талап етедi. Бұл жерде оқытуды компьютерлендiрудiң екi түрлi негiзгi бағыты бар екенiн ескеру ... олар ... оқу ... және ... оқу ... ...
Компьютердi зерттеу объектiсi ретiнде алатын болсақ, жоғары оқу орындарында оның программалық қамсыздандырудың негiздерiн оқытатын "Қолданбалы ... ... деп ... жаңа курс ... ... жаңа пән ... дамып келе жатқан информатика ғылымының барлық мазмұнын қамти алмайды. Ол болашақ информатика мамандарының ... оқу ... ... ... ... ... бiлiм, iскерлiк пен дағдылармен қаруландыруы тиiс.
Қазiргi кезде "Информатика" курсына жоғары оқу орындарында 200 сағат бөлiнген және Қазақстан Республикасының ... ... ... талаптарынa сәйкес курсты оқыту стандартына төмендегi мәселелер енгiзiлген:
* курс бойынша бiлiм беру мазмұнының минимумы;
* болашақ информатик мамандардың ... ... ... ... ... талаптардың орындалуын бағалау;
* бiлiм бағалау.
* Информатика курсын оқытудың мақсаттары:
* математика, статистика бойынша қолданбалы программалар пакеттерiн ... ... ... мен ... оқып ... графиктердi, диаграммаларды, үлгiлердi, суреттердi, этикеткаларды еркiн мәтiнге не құжатқа енгiзу және дайын ортада оны ... ... ... ... ... және модификациялауға мүмкiндiк беретiн инструментальдық құрылғыны қолдануды үйрету.
* Курсты оқытудың мiндеттерi:
* берiлген графикалық және баспалық пакеттерге тән функцияларды оқып ... ... ... ... ... ... - дiң ... туралы түсiнiк қалыптастыру;
* web-беттердi бiрiктiретiн құрауыштардың негiзгi түсiнiктерi мен анықтамалары туралы түсiнiктердi қалыптастыру;
Кәсiби қызметте ... ... ... ... бiлудi қалыптастыру. Информатиканы жоғары оқу орындарында оқыту жөнiнде қалыптасқан түрлi көзқарастар бар. Ендi ... оқу ... ... ... мазмұны мен әдiстемелiк ерекшелiктерiне тоқталайық.
* Жоғары оқу орындарындағы "Информатика" курсының мазмұны түрлi компьютер жабдықтары - мен жұмыс ... ... ... ...
* ... курсы бiр жағынан курстың компьютермен байланысын қамтамасыз етсе, екiншi жағынан болашақ информатик мамандардың теориялық дайындық деңгейiн меңгеруi үшін ...
* ... ... ... ерекшелiгi оның басқа пәндермен тығыз байланысты.
* "Информатика" курсын оқу ... ... бiлiм мен ... ... ... оқу барысында кеңiнен қолдана алады.
Сонымен жоғары оқу орындарындаға информатика маманды - ғының "Информатика" курсы дәстүрлi әдiстегi iскерлiк пен дағдыны ... ... ... ... ... ... ... үлесiн тигiзедi.
Жоғары оқу орындарында информатика курсының енгiзiлуiне байланысты педагогика ғылымының жаңа саласы пайда болды, оның ... ... ... ... ... деп ... ... қоғамның алға қойған мақсатына байланысты информатиканы оқытудың заңдылықтары қарастырылады. Оқыту ... ... ... нақты кезеңiне сай зерттеледi.
Қазiргi кезде РБАО негiзiнен бiлiм жүйесiнiң барлық сатылары үшiн электронды оқулықтар жасаумен шұғылданып келедi. Электрондық ... ... ... ... Г.Нұрғалиева жасаған) оқыту процесiнiң заңдылықтарына негiзделiп жасалып, ... ... ... төрт ... ... ... мотивациялы - мақсаттық, мазмұндық операциялық және нәтижелiк бақылау компоненттерi.
Электронды оқулықтың ... ... ... (микромодульдердi) құрастырудан тұрады. Модуль дегенiмiз - жергiлiктi (локальды), жүйелiк және ... бiлiм ... Ол ... өз ... ... ұйымдастыратын " түйiнi" болып саналады.
Электрондық оқулықтың мазмұндық компонентi гипермәтiн арқылы жүзеге асырылады. Гипермәтiн-терминдерден, ұғымдардан, әртүрлi концепциялардан, кестелерден, графиктерден және диаграммалардан ... ... ... ... ... ... оқыту ортасы. Мәтiндердi қазақ, орыс, ал кейбiрiн ағылшын тiлiндегi дыбыстар арқылы айтуға болады. Гипермәтiн бейне материалдарымен толықтырылған.
Электронды ... ... ... ... ... ... тапсырмаларды орындау арқылы iске асырылады. Электронды оқулықтың нәтижелiк ... ... тест алу ... ... ... оқулықта тесттердiң екi түрi берiлген: бiр дұрыс жауап немесе бiрнеше дұрыс жауабы бар. Тест соңында өзi ... ... ... көре ... ... ... соң ... реттiк орны ауыстырылып отырады.
Оқушылар үшiн электрондық оқулық- ... ... ... ... да өздерi толықтырып отыра алатын және нәтижелiк емтиханға дайындалуға көмектесетiн мәлiметтер базасы болып келедi. ... ... ... ... әрбiр оқушының өз мүмкiндiгiн есепке ала отырып, оқып ... iсiн жеке дара ... ... ... үшiн электронды оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегi әдiстемелiк жүйе, оны әрбiр оқытушы өз педагогикалық тәжiрибесiндегi ... ... ... ары ... ... алады. Сол себептi электронды оқулықтарды әзiрлеп оны дамытудағы РБАО жұмысы да қайта оралып келiп түсiп жатқан ұсыныстар мен пiкiрлер ... ... ... ... ... тудырмаса керек.
"Электронды оқулық" - дисплей экранында көрiнетiн жай ғана мәтiн емес - ... ... ... N10 ... ... пәнiнiң мұғалiмi И.Плотникова - ол ... өз ... ... ... жеке ... арналған күрделi, көп сатылы жүйе, оқулықтың қажеттi бөлiмдерiн қайталап, ... ... мен ... да ... тән етiп ... ... осы ... ең керек деген материалдарды қарап шығуға мүмкiндiк бередi. Оның гипермәтiнi ... ... ... да, ... ... ... ... логикалық жүйе болып табылады. Бұл жүйемен танысу арқылы оқушы практикалық негiзде алгаритмдiк ойлау қабiлтiн ... ... Ал ... ... ... ... ... керектi ұясынан iздеп таба бiлу де әрбiр баланың бүгiн талап етiлетiн стратегиялық ойлау қабiлетiн қалыптастырады".
Алматы қаласының М.Мәметова ... ... ... ... ... ... ... жасайды:"Модульдерде берiлген алгаритм оқушыларға өз бетiмен жұмыс iстеу мүмкiндiгiн бередi. Мұнда сабаққа ... ... ... ... бiлiм алу кезiндегi олардың белсендiлiгi арта бастайды.Электронды оқулықты пайдалану мұғалiмнiң де ғылыми- әдiстемелiк потенциялын дамытып, оның ... ... ... жеңiлдетедi."
Өскемендегi "ШЫҒЫС" аймақтық зерттеу орталығының директоры Г.Протасованың пiкiрiнде былай айтылған: "Барлық оқулықтардың материалдарын ... ... ... оның ... ... ... қарастыруға негiзделген. Оқушылардың танымдық ерекшелiктерiмен жас өзгешелiктерiне байланысты ғылыми теориялық ... ... ... ... ... ... нақтылыққа көтерiлу электронды оқулықтардың кәдiмгi оқу құралдарынан, оның iшiндегi соңғы буын оқулықтарынан ... ... ... ... жоқ". ... орта ... ... Л. Ким электронды оқулықтарды өз сабағында пайдалану барысында ... ... ... ... рөлi ... Ендi ... бiлiм мен ... беретiн тұлға емес, ол алға қойылған мақсатқа жету жолындағы керектi мәлiметтердi әр жерден тауып алуға көмектесетiн кеңесшi әрi әрiптесiке ... ... ... ... (Ж.Түсiпбаева) және агроинженерлiк (А.Қозыбай) бiлiм саласын ақпараттандырудың зерттеу жұмыстары жүргiзiлiп отыр. Жақында ... ... жаңа ... - ... ... цикл ... жүйесiне байланысты Ш. ... ... ... ... де көп ... атқарылуы тиiс, мектептiң, кәсiптiк оқу орындарының, колледждердiң, жоғары мектептiң және қосымша бiлiм беретiн ... ... ... ... оқулықтар шығарылуы тиiс.
Қазiргi ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану негiзiнде жаңа ... ... ... ... бiлiм беру ... ... ... iстерi оқулықтар шығарумен қатарласа ... оның ... ... ... ... оқулықтарды дайындаудың бiр жүйеге келтiрiлген заңдылығы болуы керек. Осыған байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық шарттарды ескру ... ...
* ... бiр ... байланысты дайындалған электрондық оқулықтың сол пәннiң типтiк бағдарламасына сәйкес болуын;
* электрондық оқулықтар курста ... ... мен ... ... ... конспектiсiн қамтитын негiзгi; зертханалық және практикалық тапсырмаларды ... ... ... ... ... ... ... тұратын көмекшi; аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест; материалды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тiзiмдерi бөлiмдерiн ... ... ... ... ... ... қайталамауын яғни, берiлетiн тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрi қысқа берiлуiн ескеру керек;
* белгiлi бiр тақырыпқа қатысты материал 2-3 ... ... ... ... тиiс. Егер ... көлемi бiрнеше экрандық беттi қамтитын болса онда экранда пайда болатын он жақ тiк төменгi көлденеңiнен жылжыту сызықтарын электрондық оқулықты ... көп ... тура ... ... өзi пайдаланушының материалға қатысты ойын ... және ... ... оңға - ... ... беру ... шыдамдылығына да әсер етедi.
* бiр қатардағы мәтiн 62-65 таңбадан аспауы тиiс. Себебi материалды ... ... ... болса, ол А4 көлемдi параққа дұрыс түсетiндей болуы керек.
* оқулықты шектен тыс ... ... ... көркемдеу пайдаланушыға керi әсерiн тигiзуi мүмкiн, бiрақ кейбiр пәндерге атап ... ... ... ... ... ... қатысты процестердi анимациялап көрсету, тiптi кинофильмдер мен диафильмдер үзiндiлерiн MPEG,AVI типтi ... ... ... ... гипермәтiндi формат арқылы электрондық оқулықа кiрiстiру оқулықтың көркемдiк әдiстемелiк деңгейiн ... ... ... ... ... ... даму ұстiнде; оның көптеген мәселелерi теориялық жағынан зерттеудi талап ... ... ... осы саласы тұтас, әрi толық бiр мәндi болу үшiн информатиканың барлық деңгейде оқытылуы, зерттелуi керек: мектепке дейiнгi кезеңде, мектепте, орта оқу ... ... ... ... өз ... ... үшiн және ... жағдайда алдыңғы кезекте қарастыратын мәселемiз, мектеп көлемiнде бастап оқытылатын "Информатика" ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарына сәйкес өзiнiң алдына келесi негiзгi мiндеттердi қояды: "Информатика" курсын оқытудың мақсатын және жоғары мектептегi жалпы бiлiм беру ... ... ... оқыту түрлерiн ұсыну; "Информатика" курсын оқытудың барлық жолдары мен құралдарын қарастыру; оқытушының практикалық жұмысына оларды қолдануға нұсқаулар беру. ... ... ... ... ... келе ... жас ... Педагогика ғылымының iргелi әдiстемесi философияға, педагогикаға, психологияға, информатикаға сүйенедi. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... алады.
Информатика әдiстемiсiнде бiрiктiрiлген барлық әдiстемелiк педагогикалық бiлiмдер мен тәжiрибелер жиынтығынан "Информатика" курсы бөлiнiп шығады. Бұл оқу пәнiнiң ... ... ... ... жалпы теориялық негiздерi, типтiк техникалық құралдар жиыны және сонымен бiрге жоғары мектеп курсының нақты тақырыптарын оқыту әдiстемесi қарастырылды.
Бiлiм беру ... ... ... - ... және жалпы адамзаттық қазыналар ғылым мен практиканың жетiстiктерi негiзiнде жеке адамды қалыптастыру және ... үшін ... ... ... Әрине мемлекет зиялы болуы үшін оның әр азаматы зиялы болуы қажет. Бұл бiлiм беру процесiнiң ... ... ... ... Бiлiм беру ... ... болатын болса, информатиканы оқыту да үздіксіз болуы тиiс.
Жоғары мектепке арналған информатикадан мемлекеттiк бiлiм беру ... осы ... ... Ал, ... осы пәндi жоғары мектепте үздіксіз бiлiм беру тұжырымдамасына негiзделiп ... ... ... ... мазмұны мынадай екi үлкен дидактикалық мәселенi шешуге бағытталуы керек: 1) ... - ... ... 2) компьютер - универсал таным құралы.
Болашақ информатик маман таным субъектiсi ... ... Бұл екi ... бiрiн-бiрi толықтыра отырып курстың негiзгi мазмұнын құрайды.
1.2 Информатика курсын оқытуда компьютердi ... алғы ... ... мектепке пән ретiнде енгiзiлгелi берi курсты оқытудың белгiлi тәжiрибелерi жинақталды. Сонымен ... ... ... ... ... де қалыптасып қалды. Қазақстан Республикасы Президентiнiң Бiлiм беру жүйесін ақпараттандыруға бағытталған бағдарламасына ... ... ... ... ... ... бiлiмдi ақпараттандыру жүйесін ары қарай дамыту процесiн оқып-үйренудiң ... ... ... ... ... оқыту құралын (КОҚ) дайындамай жүзеге асыру мүмкін емес. ... ... ... де ... кең, ... ... және тест ... программалар, компьютерлiк ойындар, ақпараттық жүйелер, оқыту орталары, электронды оқулықтар және ... ... Осы ... ... ... құралдардың әр түрлі нұсқаларын әзiрлеу Республикалық бiлiм берудi ақпараттандыру ғылыми әдiстемелiк ... ... ... болып табылады.
Қазiргi кезде негiзiнен бiлiм жүйесінiң барлық ... КОҚ ... ... ... бiр ... тығыз байланыстағы төрт бөлiктен тұрады олар: мотивациалы-мақсаттық, мазмұндық, операциялық және нәтижелiк бақылау компоненттерi.
КОҚ-ның мотивациалы-мақсаттық компонентi модульдердi ... ... ... дегенiмiз - жергiлiктi, жүйелiк және функционалдық бiлiм жиындары. Ол ... өз ... ... ... ... ... ... мазмұндық компонентi гипермәтiн арқылы жұзеге асырылады. Гипермәтiн - терминдерден, ұғымдардан, әртүрлі концепциялардан, кестелерден, графиктерден және диаграмм - малардан ... ... ... ... ... ақпараттық оқыту ортасы. Мәтiндердi қазақ, орыс, ал кейбiрiн ағылшын тiлiндегi дыбыстар арқылы айтуға болады. Гипермәтiн бейне материалдарымен ... ... ... ... ... ... тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асырылады. КОҚ-ның нәтижелiк бақылау компонентi тест алу жолымен жүргiзiледi. КОҚ-де тестердiң екi түрi берiлген: бiр ... ... ... ... ... ... бар. Тест ... студент өзi қателескен сұрақтарды тексерiп көре алады, әрбiр тесттен соң сұрақтардың реттiк орны ауыстырылып отырады.
Студенттер үшін КОҚ - ... ... ... ... да ... ... отыра алатын және нәтижелiк емтиханға дайындалуға көмектесетiн мәлiметтер базасы болып келедi. КОҚ-мен жұмыс ... ... ... өз ... ... ала ... оқып үйрену iсiн жеке дара жүргiзуi болып саналады.
Мұғалiм үшін КОҚ бұл күнбе-күн дамытылып отыратын, ашық түрдегi ... ... оны ... ... өз педагогикалық тәжiрибесiндегi материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетiлдiре алады.
КОҚ студенттердiң сыныптан тыс өз бетiмен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... негiзделiп құрылғаны, осы құралдың тиiмдiлiгiн айқындай түседi. Модульдердi ... ... ... ... ... ... келуi негiзге алынған.
КОҚ - дисплей экранында ... жай ғана ... ... ол ... өз ... керектi материалдарды жеке меңгеруге арналған күрделі, көп қажеттi бөлiмдерiн қайталап, игеру тәсiлi мен логикасында өзiне тән етiп таңдап алып, осы ... ең ... ... материалды қарап шығуға мүмкіндiк бередi. Оның гипермәтiнi нақты құрылымдардан тұрады да, ... ... ... ... ... жүйе ... табылады. Бұл жүйемен танысу арқылы студент практикалық негiзде алгоритмдiк ойлау қабiлетiн дамыта алады. Ал ... ... ... ... ... керектi ұясынан iздеп таба бiлу де әрбiр баланың бұгiн талап етiлетiн стратегиялық ойлау қабiлетiн қалыптастырады.
Модульдерде берiлген ... ... өз ... ... iстеу мүмкіндiгiн бередi. Мұнда сабаққа деген қызуғушылық пайда болып, бiлiм алу кезiндегi олардың белсендiлiгi арта бастайды. КОҚ-нi пайдалану мұғалiмнiң де ... ... ... оның ... ... еңбегiн жеңiлдетедi.
Оқытудың әр сатысында компьютерлiк тесттер арқылы студенттi жекелей бақылауды, графикалық ... ... ... мультимедиялық, бейне және дыбыс бөлiмдерiнiң бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды iске асыруға көп көмегiн тигiзедi.
Барлық ... ... ... түрде қарастыру оның мазмұнын бiрыңғай тұрғыдан қарастыруға негiзделген. Студенттердiң танымдық ерекшелiктерi мен жас өзгешелiктерiне байланысты ғылыми теориялық ... ... ... ... ... абстрактылықтан нақтылыққа көтерiлу мұғалiмнiң бұрынғы ролiн өзгертедi. Ендi мұғалiм бiлiм мен ... ... ... ... ол алға қойылған мақсатқа жету жолындағы керектi мәлiметтердi әр жерден тауып керектi ... әр ... ... ... көмектесетiн кеңесшi әрi әрiптеске айналып кетедi.
Әлi де көп жұмыстар атқарылуы тиiс, мектептiң, ... оқу ... ... ... ... және ... бiлiм ... курстар пәндерiне байланысты көптеген оқулықтар шығарылуы тиiс.
КОҚ-рiнде информацияны бейнелеудiң көптеген түрлерi қолданылады: ... ... ... ... видео, анимация, дыбыс, интерактивтi үшөлшемдi бейнелер, т.с.с.
Пайдаланылатын формалар мен форматтарды келесi факторларға ... ... ... ... ... ... ... компоненттердiң көлемi мен сипаттамалары;
* информациялық компоненттердiң дидактикалық мәнi мен өнiмнiң дидактикалық және функционалдық ... - ... ... ... қойылатын шектеулер;
* жоспарланған өнiмнiң программалық және техникалық сипаттамалары;
* КОҚ-сiн жасауда қолданылатын инструменталдық құрал - ... ... және ... Қазiргi уақытта барлық дерлiк КОҚ-де мәтiндiк және гипермәтiндiк компоненттер қолданылады. Информациялық компоненттердi бейнелеудiң Бұл ... ... ... құрудың кез-келген инструменталдық құралдарының көмегiмен iске асыруға болады.
Информация бейнелеудiң бұл түрі өте кең ... ... ... ... та болады. Дегенмен қолданылатын гипер - мәтiндер типтерiн анықтау мәселесiн қарастырып өтейiк. Олардың ... ... ... ... ... ... не ... информацияны бейнелеу формасын өзгерту;
* ағымдық кадрдағы не беттегi мазмұнға байланысты функцияны шақыру;
* ағымдық беттiң келесi фрагментiне өту;
* қосымша терезенi ... ... ... шақыру;
* сыртқы қосымшаны шақыру.
Графика және анимация. Суреттi бейнелеу тәсiлi бойынша графикалық компоненттер ... ... ... және ... ... бөлiнедi.
Матрицалық сурет пикселдер деп аталатын нүктелерден ... екi ... ... ... ... ... ... элементi болып табылады. Оның атрибуттары басқа нүктелерден тәуелсiз болады. Векторлық бейнелер оның типтiк элементтерiне сәйкес келетiн ... ... ... жиынтығы. Бейнелеуде қолданылатын графикалық примитивтер векторлық графиканың негiзгi сипаттамасы. Мысалы, түсi, ұзындығы, қалыңдығы берiлген белгiлi бiр бұрыш бойынша бағытталған және ... ... ... ... түзу, т.с.с.
Векторлық графика жазықтағы ғана емес кеңiстiктегi (үшөл - шемдi) графикалық суреттердi бейнелей алады. Сонымен қатар векторлық бейнелер ... ... ... трансфор - мацияларға (бұру, қисайту, созу, қысу, т.с.с.) қиындықсыз түсе алады.
Функционалдық бейнелер графикалық ... ... ... ... КОҚ ... ... ... бақылау жұмыста - рының нәтижелерiн диаграмм - ... ... ... ... мүмкін. Осы кезде арнайы құрылған қосымшалардың көмегiмен оларды тұрғызу оңай әрi жылдам орындалады. ... ... ... ... түрлерi арнайы әрi терең зерттеудi талап ететiн болғандықтан, оның класс - сификациялық схемасындағы басқа түрлерiне тоқталудың қажеттiлiгi шамалы. Дегенмен анимациялық ... КОҚ ... ... мол ... оған қысқаша тоқталып өтелiк.
Анимациялық графика екi тұрге бөлiнедi: суреттiк және ... ... және ... ... кадр ... не ... шекарасында қозғалатын графикалық компоненттер кiредi. Қазiргi уақытта .jpeg, .gif, .png, .tiff ... ... ... ... ... ... ... Дыбыстық сигналдардың цифрлық бейнеленуi үздіксіз аудиосигналдың уақытқа және деңгейге қатысты дискреттелiп берiлуi арқылы ... ... ... ... ... ... мәндерiнiң тiзбектерi арқылы сипатталады. Мұндай бейнелеу импульстi-кодты модуляция (PCM - Pulse Code Modulation) деп ... ... ... ... ... ... ... үшін 2-ден 192 кГц аралығында жатқан жиiлiктiң өтуiн санау пайдаланылады. КОҚ-лерiнде 16-44 кГц аралығында ... ... ... тиiмдi. Дыбыстық сигналдар едете аудиоплатаға орнатылған синтезатордың көмегiмен шығарылады.
Дыбысты сипаттайтын файлдар .midi ... ... жөн. Бұл ... .mid типтi болып келедi. .midi форматтағы файлдардың артықшылығы ... ... ... жазылған дыбыстық эффектiлердi орындағанда қатесiз, ауытқуы байқалмайтындай болады.
Windows ... ... ... сақтау үшін .wav форматы қолданылады. .wav форматтағы ... ... ... басқа қосымша қызметшi информация да сақталады. Сондықтан оның көлемi едәуiр үлкен болып ... ... және ... ... ... екi ... ... құрылымнан тұрады: визуалды (видежол) және дыбыс - тық.
Видеожол қозғалыссыз графикалық бейнелерден тұратын кадрлар тiзбегiнен тұрады. Видеокомпоненттер мен ... ... ... осы ... ... ... ажыратылады. Видеокадрдағы бейнелер шынайы болып келедi. Оның бастапқы көзi ретiнде шынайы объектiлердiң фото - не видео ... ... Ал ... ... бейнелер жасанды болып келедi. Яғни олар графикалық редакторлар не геометриялық модельдеу жүйелерiнiң көмегiмен даярланады. Қазiргi кезде мұндай анимацияларды жасауда Autodesk ... AutoCad, 3D Studio Max, ... ... ... кеңiнене қолданыс табуда.
Интерактивтi үшөлшемдi бейнелеу. Дәстүрлі графикалық компо - ... ... ... ... ... мүмкіндiгiнiң төмендiгiнде болып саналады. Мұндай мүмкіндiк ретiнде бейненi ... ... ... ... ... ... ... - дығын басқару, кадрлап орындау, т.с.с. қабылданады. Инфор - ма - цияны бейнелеудiң мұндай мүмкіндiгiн iске асыру үшін КОҚ ... ... ... ... ... ... қолдан жасап шыққан жөн. Ол үшін интерактивтi графикалық компонент құру үшін жоға - рыда келтiрiлген ... ... ... ... - нiң ... функционалды құрылатындарын таңдап алған тиiмдi. Бұл КОҚ құруды кұрделендiргенмен, оның ақырғы нәтижесiне үлкен оң әсерiн тигiзедi. Себебi сапалы КОҚ құру үшін оның ... ... ... ... - ... болуы тиiс.
1.3 Информатика курсын оқытуда компьютерлiк оқыту жүйелерiн пайдалану
Информатика ... ... құры - ... ... деңгейлерге бөлiнген құрылымдық бiрлiктерге жiктеу, олардың көлемдiк сипаттамаларын бағалау және пән мәселелерiнiң ашу т.с.с. оқу-әдiстемелiк жұмыстарды ... - ... ... ... құныдылығы оның қолданыс аумағының көп бағыттылығына байланысты болады. Мазмұн тарапынан көп бағыттылық үш аспектiнi ... оқу ... ... деңгейде жүргiзiлуi;
* түрлі мамандықтар мен пәнаралық байланыс;
* оқушының бастапқы дайындығының түрлі деңгейi.
Көп бағыттылықты аспектiлерiн жұзеге ... үшін ... ... ... ... енгiзу қажет. Программаны бөлшектеу осы деңгейлердi ескере отырып орындалады.
КОҚ мазмұнын ... ... екi ... бар:
* ... ... (оқу ... ... шешiлетiн педагоги - калық мәселелер бойынша).
Бiрiншi принцип дәстүрлі оқулық мазмұнына ұқсас келетiн пәннiң ... ... ... табылады. КОҚ құрамында ол мамзұн блогында жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... мен ... бейнелейдi.
Пән мазмұнын құрылымдаудың екiншi тәсiлi бойынша, ол құрылымдық бiрлiктердiң тiзбегiне бөлшектенедi. Бұл оқу ... ... ... жаттығулар, аралық бақылаулар, т.с.с.) болып келедi. Мұндай құрылым оқытуды Ұйымдасқан түрде өткiзудiң әдiстемелiк бағытталған және дәстүрлі құрлымы болып табылады. ... ... атап ... принциптердiң екеуiн қатар пайдаланған тиiмдi. Яғни мазмұн алдымен тақырыптық негiзде құрылымданады, сонан соң бұл ... ... ... ... ... ... iске ...
1-кестеде екi принцип бойынша құрылымданған "Информатика" курсының мазмұны келтiрiлген.
1-кесте
Тақырыптық принцип
Уақыттық принцип
1-Тарау. Информация. ... ЭЕМ. Даму ... ... ... ... ... ... сиымдылығы
2-сабақ.
3-сабақ. Жаттығулар орындау
1.2. Дербес компьютерлер
1.2.1. Бейне монитор
Пән мазмұнын құрылымдауды бастау алдында ... ... ... алу ...
* ... ... ... тереңдiгiн, яғни оқу мате - риа - лы - ның ... ... ... ... деңгейге сәйкес құрылымдық бiрлiктердiң типте - рiнiң атауларын анықтау;
* мазмұнның ... ... ... форма - сын айқындау.
Тақырыптық жiктеу деңгейiнде, яғни оқу материалының иерархиялық деңгейлерi үш деңгейден аспауы тиiс. Бұлай болмаған жағдайда оқу ... өте ... ... ... оны пайдалану ауыр болады.
Құрылымдық бiрлiктер типтерiнiң атаулары түрлі болып келуi мүмкін. Бiрақ онда сабақ кезiнде қолданылатын шартты атаулар (лекция, ... ... ... ... керек.
Қорыта айтқанда, пән мазмұнын құрылымдау оны тек тарауларға, тақырыптарға бөлiп қана қоймай, тақырыптар арасындағы байланыстарды айқындау, құрылымдық ... ... ... ... ... ... формаларын анықтау сияқты мәселелердi шешiп алуға келiп саяды.
2 Информатика курсы бойынша ОҚУ ҮРДІСІН ТҮРЛЕНДІРІП, ОҚУШЫЛАРДЫ ... ... ... ... компьютерлік оқыту жүйесін даяарлау технологиясы
Компьютерлiк оқыту жүйелерiн жобалауда ... ... ... ... да оның ... ... жасауының алғышарттарының бiрi.
Инструменталдық жабдықтар ретiнде компьютерлiк оқыту жүйелерiн құру барысында орындалуы тиiс мәселелердi шешуде қолданылатын программалық жүйелердi түсiнемiз. Негiзгi ... ... мен ... ... ... 1 ... ...
Информатика курсының электронды оқулығын жасауда бiз Delphi ... ... мен ... ... құру ... ... ... осы инструменталдық жабдықтарға толығырақ тоқталып өтсек.
Windows жүйесінде Delphi программалау ортасы - Пуск - Программы - Borland Delphi 5 Delphi 5 ... ... iске ... (1-су - ... ОБП ... төрт құрылымнан тұрады: Негiзгi терезе, Объектiлер инспекторы (Object Inspector), Форма (Form1) және Код терезесi (Unit1.pas). ... ... ... ... мәзiр, аспаптар па - нелi және компоненттер ... ... ... ... Delphi ортасының жұмысын басқаруға арналған. Ол түрлі командалар орналасқан мәзiр пункттерiнен тұрады (2-сурет). ... ... ... ... ... командалар бар. Мысалы, Kоманданың атауынан кейiн үш нүкте тұрса, онда Бұл ... ... ... ... Егер ... командасының
1-сурет. Delphi объектiлi-бағдарлы программалау ортасы
соңында клавиштер комбинациясы жазылса, онда Бұл ... ... ... комбинациясы арқылы орындауға болады. Мәзiр пункттерiндегi кейбiр команданың белсендi болмай көрiнуi, оның осы уақытта орындалмайтынын бiлдiредi. ... - ... ... ... ... ... - ма - ның сұхбаттық терезесi. Delphi алғашқы рет iске қосылған кезде ... Form1 ... ... ... Экранда форма көрiнбесе, негiзгi мәзiрден View-Forms командасын беру жеткiлiктi.
Форма Delphi ... ... ... бiрi. Delphi iске ... ... ... ... бастапқы мәндер мен - шiк - телiп тұрады.
Қасиеттер тiзiмi Объект инспекторы (Object Inspector) терезесiнде ... ... ... Delphi iске ... ... ... ... тiзiмi және сәйкес бастапқы мәндер енгiзiлген терезе көрсетiлген. Терезенiң екi ... бетi бар: ... (Қа - ... және Events ... ... ... екi ... енгiзiлген жазулардан тұратын оның Properties бөлiмi ашылулы тұрады ... ... ... ... - қа - сиет атаулары, екiншi бағанға сәйкес жазылғандар - олар - дың мәндерi. Экранда ... ... ... оны ... үшін ... ... ... немесе Ғ11 клавишiн басу жеткiлiктi.
Форманың кейбiр қасиеттерi:
Name (Атау) - формаға берiлген атау. Ол Delphi ... - ... ... ... ... бiрi. Delphi-дiң формаға авто - мат - ты түрде ал - ғашқы рет ... ... (Form1) ... ... атау ... бо - ...
Ол үшін қасиеттер терезесi - нен Name атауын таңдап, жаңа атау клавиатура арқылы терi-ледi.
Font (Шрифт) - ... ... ... ... ор - нату ... Оны ... оң жағында көрiнген көп нүкте (...) тұймесiн шерткен кезде сҰх - ... ... ... терезесi кө - рiнедi. Терезеден, әдеттегiдей, қажеттi шрифт ти - пiн, өл - шемiн таңдап ... Times Kaz, 10), ОК ... ... ... ... - ... терезесiнiң тақырыбына енгiзiлетiн мәтiн. Алғашқы кезде қасиеттер терезесiнiң Caption қасиетiне тақырып үшін Form1 сөзi енгiзiлiп қойылған. Оны басқа тақырыпқа ... Name ... мән ... ... ... ... мәнi ... соң Enter клавишiн басып қойған жөн).
Color (Түс) - форманың ... ... ... Ол таң - ... ... оң жағында тiлсызық тұймесi көрiнедi.
Тiлсызық түймесi - қасиет мәнiнiң бiрнеше екенiнiң белгiсi. ... ... ... ... ... ... ... ашылады. Тiзiмде көрiнген қалаған түстi шерт - кен соң форма сәйкес ... ... ... ... Height ... - ... өлшем бiрлiгiмен берiлген форманың ұзындығы мен биiктiгiн орнату қасиеттерi ... ... ... ... ... не сығу ... авто - матты түрде меншiктелдi).
Delphi-де программалар оқиғалар ар - қы - лы ... ... Ал ... ... ... ... ... инспекторы (Object Inspector) терезесiнiң Events қосымша бетiнде орналасқан. ... ... тере - ... екi ... ... Events ... ... енгiзiлген. Терезеде оқиға атау - ларының алдына On префиксi тiркес - тiрiлiп жазылған. Ол - атау - дың ... ... ... ... ... ... оқиғалар саны - 35.
Delphi-де программа мәтiнi про - граммалық код деп, ол енгiзiлетiн ... ... код ... не ... редактор терезесi деп аталады. 1-суретте көрсетiл - ге - нiндей, Delphi iске қосылған кезде ол форма терезесiнiң астында ... ... Оны ... ... ... ... ко - мандасын орындау не клавиатурадан F12 пернесiн басу арқылы орындалады.
Delphi ортасында жиi кездесетiн оқи - ғалар:
OnClick - ... ... бiр рет ... - ... ... екi рет ... - клавиштi басу;
OnKeyUp - басылған клавиштi босату;
OnMouseDown - тышқан тұймесiн басу; ... - ... ... ... - форманы екi рет шерту, т.б.
Delphi-де программа мәтiнi про - граммалық код деп, ол енгiзiлетiн терезе программалық код ... не ... ... терезесi деп аталады. 1-суретте көрсетiл - ге - нiндей, Delphi iске қосылған ... ол ... ... ... ... тұрады. Оны экранға шығару View-Toggle Form/Unit ко - ... ... не ... F12 ... басу арқылы орындалады.
Код терезесiнiң сол жақ бөлiгiнде Code Explorer (Код Зерттеушi), ал оң ... ... ... ... ... ... орналасқан. Код Зерттеушiде ағымдық проектiдегi объектiлердiң құрылымдық ... ... ... ... ... ағымдық файл атауымен сәйкес келедi. Терезенiң жұмыс аумағындағы программа коды синтаксистiк мағынасына қарай түрлі ... ... ... Мысалы, Object Рascal тiлiнiң кiлттiк сөздерi (мысалы, type, class, ... ... ... ал ... ... {Private ... көк ... көлбеу (курсив) шрифтпен жазылған. Терезенiң төменгi жағында үш элементтен тұратын кұй қатары бар. Оның бiрiншi элементi - ... ... ... жол және ... ... ... - программалық кодтың өзгеруiн бақылайтын модификация ... ... - ... ... ... ... ... ашылғанда, он - да процедура дайындамасы (үлгiсi) ... Оның ... ... ... бөлiнген класс және процедура атаула - рынан тұрады (2-сурет).
Процедура дайындама - сы - ның ... ... (Sender : ... Sender ... ... ... қай клас - қа тиiс - ... анықтайды.
Терезенiң сол бөлiгiндегi - браузер терезесi. Онда код терезесiнде барлық жарияланулардың құрылымын көрiп шы - ғу - ға ... ... ... ... ... дайындамасы
Delphi-де компоненттер панелiнен формаға түрлі компо - ненттер орнатып, ... ... ... ... құру ви - ... программалаудың негiзi. Мысалы, берiлгендердi енгiзу және шығару үшін ... ... - нiң Standard ... ... ... ... ... TEdit (енгiзу өрiсi), TLabel (шығару өрiсi) және TButton (коман - да - - лық ... ... жиi ... - ланылады.
Формаға Edit1 енгiзу өрiсiн орнатып, оның Text ... ... не iске қосу ... ... соң оған ... ... ... арқылы бiр жолдық мәтiн ен - гiзуге және оны редакциялауға болады.
Формада орнатылған ТLabel, ТEdit ... Cap - tion, Text ... ... ... арқылы динамикалық түрде өзгертуге де болады. Ол үшін программада объект атауы жазылып, одан соң нүкте қойылады да, оның соңына ... ... ... ... ... соң оны сақтау ұшiн File - Save Project As не File - Save All ... беру ... Егер ... ... рет ... жатса, онда модульдi сақтауды сұралатын Save Until1 As ... ... ... ... ... ұшiн ... бума ... болса, ол Projects (c:/Program Files/Borland/Delphi5/Projects) бумасында сақталады. Бiрақ пайдаланушы Сақтау ... жаңа бума ... ... ... ... жөн. Ол оны ... ... жеңiлдетедi. Жаңа бума құру ... ... ... ... Жаңа бума құру ... шерту. Бума белгiшесi терезеде ... ... ... бума атын ... ... екi рет ... ... терезенiң Файл аты өрiсiне модуль атауын енгiзiп, Сақтау ... ... ... .pas ... бойынша сақталып қойылады да, экранда проект аты сұралатын терезе ... ... ... терезесi
Файл аты өрiсiне проект атын енгiзiп, Сақтау тұймесiн шерту. Проект ... .dpr ... ... сақталады да, Негiзгi модуль атауы осы ... ... Ол ... ... ... ... ... ескертетiн жайт: модуль мен ... ... атау ... ... да болады, Мысалы, Func1.pas, Func1.dpr. Бiрақ модульдi ... ... де ... ... ... оларды тұрлi атаулар ... ... ... ... ашу ұшiн File - Open Project ... берiлуi тиiс. Көрiнген терезеден қажеттi ... ... онда ... ... ... екi рет шертсе болғаны.
Жаңа құрылған ... ... ... соң, оны iске қосу үшiн ... ... Ол үшiн ... ... Project - Compile Project (Проект- ... ... ... сәйкес күйге келтiрiлуiне байланысты, iске қосу командасы берiлген кезде компиляциялау ... ... ... терезесiнде көрiнiп тұрады.
FrontPage web-беттер мен web-түйiндер құруға арналған Micro - soft Office 2000 ... ... ... ... ... - шыға HTML ... ... көптеген жеңiлдiктер бередi. Дегенмен HTML тiлiнде программалай бiлу Электрондыте web-құжаттар құруда, оларды тиiмдi ұйымдастыруға мүмкіндiк бередi. Ортаның ... ... HTML ... ... құруға болады.
FrontPage ортасын iске қосу Пуск-Программы-Microsoft FrontPage командасы арқылы орындалады. Орта Windows ... ... ... ... ... ... де стандартты: яғни ортаның аспаптар панелi мен мәзiрiндегi командаларды пайдаланып бетке мәтiндiк және графикалық информациялар, ... ... мен ... - темелер жүйесін пайдаланып, web-құжаттар арасында түрлі байланыстар орнатуға ... Front Page ... ... ... ... ... жұгiртпе жолдарды, түрлі мультимедиялық эффектiлердi, т.с.с. қолдануға болады.
Ортада Microsoft Office құрамына енетiн MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint ... ... OLE ... - ... ... ... тасымалдап енгiзуге болады.
FrontPage басқа қосымшалардан ерекшелiгi онда құжаттың құрылымдық негiзiн түрлі режимде көрумен қатар, ондағы ... ... ... яғни HTML ... ... ... бар. Ол үшін арнайы көру және редакциялау режимдерiн iске қосу жеткiлiктi. ... ... ... ... iске ... да алдын-ала көруге болады.
Ортада web-бет құру ең алдымен web-құжатқа енгiзiлетiн мәтiндi теру мен ... ... ... теру мен ... Word ... ... ... терезесiнiң төменгi жағында орналасқан Көру және редакциялау режимдерiн пайдаланып, web-құжаттың HTML ... және оны iске ... ... ... бар.
FrontPage ортасында Кесте (Tables), Сурет (Picture) аспаптар панелдерiн пайдаланып, web-құжатқа кесте, иллюстрациялар ... ... ... және ... ... ... ... анимация, баннер, басқару элементтерi бар форма, т.с.с. объектiлер ... ... Бұл ... ... ... (Insert) ... көмегiмен кiрiстiрiледi.
Web-құжат iске қосылған кезде кесте iшiндегi файл iздеу анимациясы орындалып тұрады, ал формадағы 1-баннер не 2-баннер таңдалып, Iске қосу ... ... ... ... ... FrontPage ортасында гиперсiлтемелер жүйесін құру да тиiмдi Ұйымдастырылған. Гиперсiлтеменi мәтiн не графикалық объект ... ... да ... белгiлi. Тек қажет объект таңдалып мәзiрдiң Кiрiстiру (Insert) пунктiнен ... ... ... ... ... ... мәтiнi әдеттегiдей асты сызылған көк түстi етiп көрсетiледi.
Гиперсiлтемелер арасындағы байланысты Жұмыс режимi ... ... ... ... ... ... ... 1-web құжатының гиперсiлтемелер жүйесi 4-суретте келтiрiлген. Мұнда 1-web ... ... ... ... байланыстырылғаны (схемадағы 1-web құжатының оң жағындағы объектiлер) және қандай web-құжаттармен ... ... ... ... ... 1-web ... сол ... объектiлер) схема түрінде көрсетiлген.
5715000
4-сурет. 1-web құжатының гиперсiлтемелер жүйесi
Delphi ортасында Информатика курсының компьютерлiк ... ... ... ... Оқыту жүйесінiң бас мәзiрiнiң интерфейсiн жобалау;
* Курс мазмұнын даярлау;
* Тапсырмалар жүйесін даярлау;
* Тест ... ... ... ... ... ... Delphi ... iске қосып, 5-суреттегi форма дайындамасын жасау керек. Суретте келтiрiлген компоненттердi форма бетiне орнатып, олардың ... ... ... керек.
5-сурет. Информатика курсының компьютерлiк оқыту жүйесінiң интерфейсi
2. Негiзгi программаны ашып, бас ... ... ... ... ... ... сәйкес процедураларды жариялау керек.
procedure TForm1.TreeView1Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView1,WebBrowser1,'data\teor\t');
end;
procedure TForm1.TreeView2Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView2,WebBrowser1,'data\taps\l');
end;
procedure TForm1.TreeView1Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
begin
ExpandedTreeView(TreeView1);
end;
procedure TForm1.TreeView2Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
begin
ExpandedTreeView(TreeView2);
end;
3. Форманың onCreate ... ... ... ... ... ... TObject);
var i:Shortint;j:word;
begin
sum:=0;
Findfirst('data\teor\*.teor',0,tf);
repeat
j:=FindNext(tf);
sum:=sum+1;
until j0;
Findclose(tf);
Gauge1.MaxValue:=sum;
ii:=0;
HLIst:=TStringList.Create;
historyIndex:=-1;
if fileexists('data\taps\tap.mzm') then TreeView2.LoadFromFile ('data\taps\tap.mzm')
else
begin
showmessage('Библиотека не найдена. Работа будет завершена')
halt;
end;
if ... then ... ... не найдена. Работа будет завершена')
halt;
end;
if fileexists('data\term\ter.mzm') then ComboBox1.Items.LoadFromFile ('data\term\ter.mzm')
else
begin
showmessage('Áèáëåîòåêà íå íàéäåíà. Ðàáîòà áóäåò ... i:=0 to ... ... ... ... i:=0 to TreeView2.Items.Count-1 do
begin
if TreeView2.Items.Item[i].Count=0 then
begin
TreeView2.Items[i].ImageIndex:=1;
TreeView2.Items[i].SelectedIndex:=1;
end;
end;
if FileExists(WebBrowser1.Path+'data\teor\t0.teor') ... ... Бас ... ... Өзін ... Редактор және Бағдарлама жайлы командалық түймелерiнiң басып қайта жiберген кезде ... ... ... жазу керек:
procedure TForm2.b_1Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate(cdir+'\teor\t1.htm');
Notebook1.ActivePage:='oku';
end;
procedure TForm2.b_2Click(Sender: TObject);
var usrfile:file of usr;usrD:usr;pass_enable:Boolean;
tf:TextFile;fn:ShortString;
begin
AssignFile(tf,cdir+'\test\font.dat');
reset(tf);read(tf,fn);CloseFile(tf);
Surak.Font.Name:=fn;
variant1.Font.Name:=fn;variant2.Font.Name:=fn;
variant3.Font.Name:=fn;variant4.Font.Name:=fn;
variant5.Font.Name:=fn;
//Panel9.Caption:='Кѕте тЅры>>ыз. Тест сЅраєтары жѕктелiп ... ... ... ... TObject);
begin
Notebook1.ActivePage:='root';
end;
procedure TForm2.b_4Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Gauge1.Hide;
Form1.BitBtn1.Show;
Form1.Show;
Hide;
Form1.Tag:=1;
end;
4. Бас мәзiр даярланып болған соң оның әрбiр пунктiнiң ... ... ... терезелерi мен программалық кодтарды жазып шығу қажет. 6-суретте компьютерлiк оқыту құралының мазмұны оқу беттерiнiң интерфейсiнiң дайындамасы келтiрiлген.
6-сурет. Оқулық ... ... ... құралының Оқулық бөлiмiнiң интерфейсiнiң дайындамасы
5. 7-суреттегi TreeView компонентiне шерткен кезде орындалатын мазмұнын шақыратын проце - дураларды ... ... ... ... TForm1.TreeView2Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView2,WebBrowser1,'data\taps\l');
end;
procedure TForm1.TreeView1Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
begin
ExpandedTreeView(TreeView1);
end;
procedure TForm1.TreeView2Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
begin
ExpandedTreeView(TreeView2);
end;
6. Оқулық ... ... соң, Өзін ... ... көшемiз. Өзін сынау бөлiмiне кiру терезесiнiң түрі ... ... Өзін ... ... ... бөлiмдердiң бiрi болғандықтан оған толығырақ тоқталғанды жөн көрдiк. ... Өзін ... ... ... интерфейстiк терезелерден тұрады. Бас мәзiрдегi Өзін сынау командалық ... ... ... тест ... кiру ... ашылады.
LabelEdit1 компонентi студенттiң жеке паролiн енгiзуге арналған. Ал ListBox1 өрiсiне тест тапсыруға кiрген студенттер тiзiмi шығарылады. Label3 ... тест ... ... рет кiрiп ... ... тiркелуi үшін қажет. ОК командалық түймесi сәйкесiнше ... ... ... ... ... жүйесінiң формасы 8-суретте келтiрiлген. Студент өзін сынау жүйесінде болу үшін суретте көрсетiлген сәйкес өрiстерге мәндер енгiзуi жеткiлiктi. ... Өзін ... ... ... терезесiне кіру
8. Тесті редакциялау үшін, яғни тест сұрақтарын ендіру керек. Ол үшін Редактор түймесін басамыз. Онда алдымен ... ... ... Ары қарай Редактор терезесі ашылады (10-сурет).
10-сурет. Тест ендіру терезесі.
Мұнда сәйкесінше тест сұрақтарымен жауаптарын ендіре береміз.
2.2 Информатика курсының компьютерлiк оқыту жүйесін оқу ... ... ... тео - ... ... мен ... ... құруда FronPage веб-беттер құру ортасы қолданылды. Алдыңғы тарауларда курс мазмұнын құрылымдаудың теориялық негiздерi ... ... Ендi осы оқу ... ... ... ... ... формада, құрылымда беру мәселелерiн қарастырайық. Оқу материалдары әрине бiрiншiден курс ... ... ... ... ... ... құралдарын пайдалан отырып, бiз оқу курс мазмұнын оқулықтың сол жақ бөлiгiне орналастырдық және курс мазмұны қарапайым Блокнот редакторында ... ... атап ... ... теориялық мазмұны мен оның материалдары компьютерлiк оқыту құралының Оқулық бөлiмiнде орналасады. ... ... ... ... соң, оқу ... ... ... құралының терезсiнiң оң жақ негiзгi бөлiгiне орналастыру қажет. Ол бiрiншiден оқу материалдарын FrontPage ортасында даярлап алған жөн. Теориялық материалдардың Бұл ... ... оқу ... ... логикалық байланысты күшейтiп, оқушыға интерактивтi жүйеде жұмыс жасауға мүмкіндiк бередi. Оқу материалдарының арасындағы байланыс гиперсiлтемелер жүйесi арқылы жұзеге асырылады. ... ... ... ... объектiлерi тақырындағы оқу материалдары мен гиперсiлтемелер келтiрiлген. Гиперсiлтемелер жүйесi кез келген компьютерлiк оқыту жүйесінiң ажырамас бөлiiг ретiнде ... тиiс. Ол ... ... ... интерактивтiлiктi қамтамасыз етедi. Ал интерактивтiлiктi бiлiм алуда ... ... ие ... барлығымызға белгiлi.
11-сурет. Оқу материалдарын FrontPage ортасында даярлау
Суреттен көрiп ... ... және ... сiлтемелер пайдаланушыға сәйкес оқу материалдарын шақырып бередi. Егер ол қажет болмаған жағдайда, яғни оқушы Бұл тақырыптарды игерiп ... ... онда ол ... ... тақырыпты таңдау арқылы Бұл тақырыптан шығып кетуiне болады.
Тақырыптар арасындағы осындай байланыстарды қамтамасыз ету оқушының нәтижелiк блiмiнiң тиянақты болуын қамтамасыз ... Ол ... ... өз санасында курстың толық құрылымы мен мазмұнынын қалыптастырады және курсты тез игерiп кетедi.
Курстың тапсырмалар ... ... ... ... ... ... ... болады, себебi қолданбалы программалық қамсыздандыру курсы туралы жалпы теориялық мәлiметтер мен Ұғымдық деңгейдегi сұрақтар электронды оқулықтың тест бөлiмiнде толық қарастырылған. ... ... ... ... бiр ... ... жұмыс ретiнде деп есептеуге болады.
Курстың тапсырмалар жүйесi FronPage ортасында веб-беттер түрінде құрылған. Тапсырмалар қадамдап орындау арқылы iске асырылады. ... ... ... ... соң оның ... ... мiндеттi түрде өткiзуi тиiс. Операциялық жүйенiң FronPage ортасында құрылған 1-тапсырмасында Калькулятор программасымен танысу iс-әрекетi ... ... ... тапсырманың жалпы көрiнiсiнiң ортада қалай құрастырылғаны келтiрiлген.
Теориялық материалдар мен тапсырмаларды даярлаудың HTML кодтары қосымшада келтiрiлген.
2.3 Информатика курсы бойынша оқу үрдісін ... ... ... оқыту
Педагогикалық іс-әрекеттің әрқашан да мақсаты бар. Осы мақсатты іске асыру үшін педагогикалық жобалау қолданылады. терминін ғылыми айналымға А.С. ... ... ... ... - ... іс-әрекетті ұйымдастырудағы бастапқы кезеңі. Қажетті адамдарды арнайы ... ие ... ... болмайды.
Қазіргі заман шарттарында педагогиканың алдында мақсат қойылған: есейіп келе ... ... ... ... ... ... дамуының сапалы жаңа қезеңіне белсенді енгізуіне дайындау және тәрбиелеу. Осы мақсатты жету - яғни ... ... ... орындау.
Ақпараттық қоғамдағы тіршілік әрекет ерекшеліктері есейіп келе ... ... ... ... ... болу қажеттілігін анықтайды. Сондықтан педагогикалық жобалаудың негізгі идеясы оқытуды дамытатын, оқытылатын тұлғаны дамыту идеясы болып табылады. Педагогикалық процессте ... ... мен ... ... ... оқушылардың әлеует шығармашылығын дамыту үшін қызмет етеді, өзінің іс-әрекет нәтижелерін болжамын іске асыра білуін қалыптастыру, тапсырманың іздеу жолдарының және шешу ... ... ... Ол үшін ... жаңа мүшесі ақпараттық мәдениетке ие болуы қажет.
Ақпараттық мәдениет адамның жалпы мәдениетінің құраушысы болып ... ... ... және ... ... ... болуы тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қажеттілігін анықтады. Ақпараттық қоғам қалыптасқан кезде адамдарды үлкен көлемді ақпаратты жылдам қабылдауға және өңдеуге дайындау, ... ... ... ... әдістерді және технологияларды басып алу. Адам ақпаратпен сөйлеу мәдениетінің нақты деңгейіие болу міндетті. Адамның информатика ... ... үш ... ... ... ... компьютерлік білгіштік (компьютермен және сандық техникамен бастапқы танысуы), компьютерлік сауатталық және ақпараттық мәдениет.
Компьютерлік сауатталық - бұл жаңа ... ... ... жұмыс жасай білу, жиі айтқанда, қандай да бір әмбебап таралған программалық тілінде программаны жаза білу.
Ақпараттық мәдениет - ... және оны үшін ... ... жұмыс жасай білу, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды хабарлау және өңдеу, қазіргі техникалық құралдар және әдістер.
Ақпараттық ... ... ... ... ... Ол ... ... шығармашылық қабілет өнімі болып табылады, осылайша көрінеді:
- Техникалық құрылғыны қолдану ... ... ... ... ... компьютер және компьютерлік желіге дейін);
- Өзінің іс-қимылында көптеген программалық өнімдердің базалық құрамы ... ... ... ... ... ... дерекнамалардан ақпараттарды жинай білуінде: периодты баспалардан, электронды коммуникациялардан, оны түсінікті түрде ... және оны ... ... ... ... ... ... білуінде;
- Өзінің іс-әрекет облысында ақпараттық ағымдардың ерекшеліктерін білуінде [11, 433б].
Адамның ақпараттық мәдениетінде маңызды құрамдасы мақсаттарды қалыптастыру және тандай білу ... ... ... ... тапсырмалардың қойылымын жүзеге асыру, оқытылатын процестер мен ... ... ... ... ... ... жүйелердің көмегімен ақпараттық модельдерді талдау және алған нәтижелерді түсіндіру; қабылдайтын шешімдердің зардаптарды болжау және сай келетін қорытынды ... ... ... және мәліметтер қор құбылысын талдау үшін жасанды интеллект жүйелерін және басқа да ақпараттық ... ... ... ... ... және білімдерді ретке келтіруді, жүйелеуді және құрылымдауды, мәліметтер және білімдерді ұсыну әдістерін, ... ... ... ... білу ... мәдениет өзіне оны дамытуға және белгілі бір іс-әрекетке бейімдеуге жағдай жасайтын ... ... ... ... ... теориясы). Ақпараттық және коммуникационды технологиялар білімі ақпараттық ... ... ... ... ... және ... рутиндік операцияларды автоматтандыру үшін қолдана білу.
Оқушыларда ақпараттық мәдениетті қалыптастыру педагогикалық іс-әрекеттің маңызды мәселесі ... ... беру ... ... пәндердің, қызығушылығы бойынша оқудан тыс сабағының, кәсіби дайындығының мағынасына әлді әсер ... ... ... бойынша білім беру мазмұнынын өзгеруі бірнеше бағыт бойынша жүреді [1, 13б].
Бірінші бағыты оқушылардың информатика облысында жалпы білім беру және ... ... ... ... ... ... қалыптасуымен байланысты.
Екіншісі - адам іс-әрекетінің барлық облыстарында ... ... ... информатика әдістері мен жағдайларының кеңейтілуі.
Үшінші бағыт ақпараттандырудың оқыту мақсаттарына тереңдетілген түрде әсер етумен байланысты. Ол ... ... ... ... сол ... ... ... және болашақ ұрпақтардың пайда болуымен.
Білім беру облыстарының ... ... ... ... ... ... ... жасалуы керек.
Бірінші мақсат - оқушы тұлғасының дамуы, оның ақпараттық қоғам шартындағы өмірге дайындығы.
Екінші мақсат - ақпараттық ... ... мен ... облысындағы мамандарды дайындау.
Үшінші мақсат - педагогикалық іс-әрекеттің барлық деңгейінің ... ... ... және ... жоғарылауы, пәнаралық байланыстардың тереңдетілуі.
Педагогикалық жобалаудың қиын және үлкенкөлемді үрдісінде білім беру стандарттары ... ... ... ... олар ... ... ... іс-әрекеттегі ақпараттық технологияларды қолдануға бағыттайды. Білім беру стандарттары мұғалімдердің және тәрбиешілердің жекелік жоспарлауы үшін, сол сияқты оқыту-тақырыптық жоспарлар мен сабақ ... үшін ... ... ... ... ... беру стандарттарының негізінде педагогикалық іс-әрекетте қолданылатын ақпараттық технологиялардың түрлері анықталынады. Олар:
1) ақпараттық технологияларды оқыту процестерін жасау үшін (олардың эффективтілігі мен сапасының ... ... ... технологияларды оқушы тұлғасының дамуы үшін қолдану.
3) ақпараттық технологияларды коммуникациялар үшін қолдану.
4) Ақпараттық технологияларды ... ... ... үшін ... ... беру стандарттары жеке сабақтардың құрамын анықтайтын оқыту-әдістемелік материалдарды ... үшін ... ... ... беру ... да, ... материалдар да мұғалімдер мен оқушылардың қолданатын ақпараттарымен және білімдерімен толықтырылады.
Мұғалімнің педагогикалық шешім ... ... деп ... ... ... мен алу негізінде жасалады.
Педагогикалық ақпарат - педагогикалық білім мен фактілердің арасындағы тәуелділік. Оған кіретіндер:
- оқыту және тәрбие мақсаттарын ... ... ... ... ... ... жағдайлары мен әдістерін анықтайтын ғылыми концепциялар;
- оқушылардың меңгеруіне арналған оқытушылық, ғылыми, өндірістік, эстетикалық, экологиялық және т.б. ... және ... ... ... ... ақпарат; ұзақмерзімді болжам үшін берілген педагогикалық жүйелер анализі;
Педагогикалық ақпарат мынадай талаптарға ... ... ... актуальділік талабы. Ақпарат, оны қолдану кезінде бағалы болуы керек.
Екіншіден, анықтық талабы. Ақпарат нақты объектілерді көрсетуі керек.
Үшіншіден, көрсету талабы. ... ... ... ... ... ... үшін дқрыс алынуы және құрастырылуы керек.
Төртіншіден, толықтылық талабы. Ақпарат педагогикалық шешімнің дұрыс қабылдануы үшін мәліметтердің минималды, бірақ жеткілікті жиынтығына ие ... ... ... ... Ақпарат педагогикалық объект жөніндегі мәліметтердің барлық жиынтығын көрсетуі керек.
Алтыншыдан, оперативтілік талабы. Ақпарат, оның мінездемесінің өзгеруіне байланысты оперативті ... ... ... ... ... педагогикалық іс-әрекетті ақпараттандыруда педагогикалық ақпарат белсенді түрде қолданылады, өңделеді және ақпараттық технологиялар көмегімен тасымалданады.
Мұғалімдер мен оқушылар іс-әрекетінің барлық жағына әсер ... ... ... беру ... ... жасалынады.
2.4 Информатиканы ойын көмегімен дамыта оқыту
Информатиканы оқытуда ойын, білімнің дидактикалық бірліктерін ірілендіру, зерттеу, ақпаратты-коммуникациялық және тұлғалық-бағдарлы, ... және ... ... ... ... ... ... танымдылық белсенділігін арттыру үшін ойын технологиясын пайдалану жалғастырылады, дидактикалық ойындарды қолдану жиілігі біртіндеп кемиді, ойын іс - ... ... ... ... ... ... сипаттау, құрастыру және талдау, нысандар арасындағы қатынастарды тағайындау және оларды график түрінде ... ... ... және ... қарапайым алгоритмдерді табу және оны салу; логикалық есептер мен заңдылықтарды іздестіруге бағытталған есептерді ... ... ... ... ... логикалық қорытындылар тізбегін түзу қажеттігі туындайтын жұмыстар жалғастырылады да зерттеу біліктерін қалыптастыруға ықпал етеді [12, ... ... ... ... қабілеттерді, ақыл-ой іс - әрекет тәсілдерін дамытуға және жетістікке жету жағдаятын туғызуға септігін тигізетін ... ... әр ... ... ... ... ... барысында іске асырылады.
Ілгері жаңалықтар мен жаңа технологияларға толы ақпараттық қоғамда жаңаша ойлау стилін ... ... ... зор. ... ойлаудан сөздік-логикалық ойлауға көшу, қабылдаудың, талдау және саралау сипатына ие болуы, жадының жетілдірілуі 3-сыныпта зияттың қарқынды дамитындығын білдіреді.
Жобалау ... ... ... ... және ... шешумен байланысты білім беру жағдаяттарын жасақтауға мүмкіндік беретін құзыреттілікке бағдарланған пәндік тапсырмаларды, жеке және ... ... ... ... іске ... оқыту математика, ана тілі, сурет, еңбек, ән, қоршаған орта сияқты пәндермен ... жеке пән ... ... ... ... үрдісінде оның әдістері мен құралдары тілдің, математиканың, музыканың және әдебиеттің түсініктерімен табиғи байланыста болады, яғни ... ... ... ... ... ... ... оқу мен бекітуде нақты материалдардың шектесуін көрсетеді. Бағдарламаның негізгі құрылымдарының бірі интегративті жобалар ... ... оның ... курс ... оқу мен ... ... ... оқыту ортасы - бұл педагогикалық объектілер мен олардың арасындағы ... ... ... ... көрсетілуі, өңделуі, таралуы мен берілімінің жағдайлары мен технологиялары, оқыту білімдері мен педагогикалық білімдер, сол сияқты, педагогикалық жүйелердегі ақпараттық процесстердің жасалуын ... ... ... ... ... бөліп алуға болады, оның негізінде оқыту пәндерінің процесі жүргізіледі. Мұндай ортаның қызмет істеуі үшін оқыту жағдайларының жүйесі қажет. Ол техникалық және ... ... ... ... ... ... дәстүрлі жағдайлар және жаңа ақпараттық технологиялар жағдайлары ... ... ... ... ... ... (магнитофондар мен проигрыватель),
- проекциялық техника (диа- және эпипроектілер, графопроектілер мен кинопроектілер),
- теледидар техникасы,
- бейнетехника.
Жаңа ақпараттық технологиялар ... ... ... ... және ... ... жүйелер, компакт-дискілердің проигрывательдері, дыбыс енгізу және бейнеақпарат құралдары және т.с.с.),
- мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізу-шығару құралдары (дигитайзерлер, ... ... ... және ... ... ... және ... ақпараттық ресурстары бар серверлер,
- жергілікті есептеуіш тораптар
- Интернетке шығу құрылғысы
- Проекциялық құрал-жабдықтар (бейнепроекторлар, үлкенэкранды мониторлар, плазмалы панельдер және т.б.).
Дидактикалық құралдар ... ... ... ... ... және басқа техикалық құралдармен бірлесе пайдаланады.
Дәстүрлі техникалық құралдармен аудиожазулар, диафильмдер, диапозитивтер, ... ... ... ... ... ... т.б.), транспаранттар, кино және бейне фильмдер бірге пайдаланылады [13, 39б].
Жаңа информациялық технологиялардың дидактикалық құралдары ... - бұл ... ... Оны оқытуда педагогикалық программалық құралдар, бекітілген программалық құралдар және таратушы информациялық ресурстар ... ... ... - бұл ... ... ... жүзеге асыратын компьютерлік құралдар. Оларға демонстрациялық программалар, программа-жаттықтырушылар, бақылаушы программалар және т.б. жатады. Кешенді педагогикалық іс-әрекеттестікті жабдықтаушы программалар ... ... деп ... ... программалық құралдар - бұл информацияларды ... ... ... ... ... ... ... Оларға мәтіндік редактор, музыкалық редактор, графикалық редактор, электронды таблицалар, базалық мәліметтердің басқару жүйесі жатады.
Информациялық таратылатын ресурстар - бұл ... ... ... ... мен ... қосылуға мүмкіндікті тудыратын ұйымдастырушы қамтамасыз етуші компьютерлік программа. Оған компакт-дисктердегі, мәліметтер базасындағы, жергілікті есептеуіш торабындағы серверлерде, web-беттерде, Интернет желісіндегі ... ... ... ... мен анықтамалар жатады.
Мұндай оқыту құралдары бар жүйені пайдаланудағы педагогикалық қызметтердің өзіндік ерекшеліктері бар. Оған компьютер көмегін ... ... ... ... автоматтандыру мен педагогикалық ақпаратты жеткізу; информациялық технологиялардың ... ... ... ... орай ... ұйымдастыру; оқушылардың жеке және топтық оқыту кезіндегі өздігімен үлкен жұмыс жасай білуі ... ... ... ... ... жаңа ... технологиялар базасындағы қызмет ететін құралдар көбіне оқу-әдістемелік материалдарымен оқыту-әдістемелік комплектісін құрады.
Оқыту-әдістемелік комплектісіндегі педагогикалық программалық ... (ППҚ) ... ... жөн. ... ... ... қолдануға болатын маңызды әдістемелік мақсаттарды атап өтсек:
1. Оқыту процесін оның программалану кезеңдері есебінен және оның алгоритмдерін анықтау арқылы тұлғаландыру мен диференциациялау.
2. Жедел ... ... және қате ... ... ... ... жобалау, нәтижеге баға беру.
3. Оқушының өзіндік бақылауы және өзіндік түзетуі.
4. Материалды қайталай программалау есебінен оқушының жаттығуы.
5. Компьютердің мультимедиялық мүмкіндіктері арқылы образды және ... ... ... ... ... жатқан құбылыстар мен процестерді моделдеу мен имитациялау (химиялық, биологиялық, физикалық және т.б ... ... ... эсперименттау мүмкіндігі арқылы, тапсырманы шешудің бірнеше нұсқаларын қарау, нақты іс-әрекеттен бас ... ... ... ... дамыту.
Педагогикалық программалау құралдарының өзіндік типологиясы бар. Ол оқыту ... ... ... ... ... мақсатын білдіреді.
1. Демонстрациялық программалық құралдар. Әдістемелік міндеті - оқу ... ... ... ... ... ... өзара байланыс визуалдылығы.
2. Программалық құралдар-жаттықтырушы. Әдістемелік міндеті - ептілік пен машықты жасау, өзіндік ... ... ... Өткізілген материалдың қайталанған немесе бекітілген кезінде пайдаланылады.
3. Бақылаушы программалық құралдар (оқу ... ... ... ... ... - оқу ... меңгеру деңгейін бақылау немесе өзіндік бақылау.
4. Информациялық-анықтамалық программалық құралдар. Әдістемелік міндеті - информацияны ... ... пен ... ... Қажетті оқу информациясын іздеу мен таңдау мүмкіндіктерін ұсынады.
5. Оқыту программалық құралдары. ... ... - ... ... ... пен машықты қалыптастыру және өздік оқу материалын қажетті ... ... [14, ... ... ... - бұл оқу материалдарының программалық-әдістемелік, көрнекі құралдардың, оқу құрал-жабдықтарының, оқытудың техникалық құралдары, жаңа информациялық ... ... ... ... ... ... процесіндегі және оқу курсында кеңінен қолданылатын жиынтық. Мұндай комплектілердің құрылуы, әр ... сай ... ... және ... ... ... пен сыныптарда болуы - оқу-тәрбие процесінің материалдық-техникалық және әдістемелік жарақталу негізі, сондай-ақ оның бар болуының дәлелі.
Шығармашылық жұмыс ... ... мен ... ... ... оқу ... ... және қосымша оқу-әдістемелік комплектісін құрулары шарт. Педагогикалық ... ... ... ең ... программалы-әдістемелік құжаттамаларды өңдеу қажет, сондай-ақ сценарий да ең бір маңызды бөлшек.
Программалардың сценарийлерін құруда педагогикалық ... ... ... ... талаптарды есепке алған жөн. Педагогикалық талаптар ең негізгісі ... ... ... педагогикалық талаптарды қарап көрелік.
ППҚ-ның ғылыми мазмұны талаптары ғылыми кепіл бере алатын куәліктерді ұсынуды ... ... ... талаптары оқу материалы, оқу іс-әрекеттерінің формасы мен әдістері оқушылардың даярлық деңгейлері мен олардың жас ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... талаптары оқушыға жеке ыңғаймен қарауға болжам жасап, оқу материалдарында оның жеке мүмкіндіктерін есепке алады. ППҚ-дағы бейімделуді көрнекі құралдарың түрлілігімен, оқу ... ... ... ... арқылы, көлем және мазмұн арқылы қамтамасыз етуге болады.
Жүйелендіру мен ... ... ... оқушыларға түсінік жүйесін өзіндік етуге, ережелер мен әдістерді логикалық байланыстарында қалыптастыруды шамалайды. Визуалдылық талаптары оқу информациясындағы ... ... ... ... ... ... заманауи визуалды құралдарын (компьютерлік графикалар, мультимедия технологиялары) жүзеге асыру мүмкіндіктерін шамалайды. Оқытудың саналылығы талаптары, дербестік пен оқушының белсенді ... ... ... ... пен ... оқу ... ... дұрыс табу дербестігін қамтамасыз етуді шамалайды. Оқушының іс-әрекетін белсенді ету оның экрандағы жағдайды өз ... ... оқу ... ... ... өз ... шешім шығарғанда әрекетін вариациялауға, позитивті ынтаның қалыптасуына, оқытудың мотивациясын көтеруге мүмкіндік ... ... ... жағдайларын үстеу, юмор, сөйлескен кезде үлкен тілекпен жақындау, визуалдылықтың түрлі құралдарын қолдану).
Меңгерудің төзімділігі талаптары оқу материалындағы ... ... мен ... ... ... кері байланыстың негізінде бақылауды, қателердің диагностикасы және оның түсіндірмелерін қамтиды. Интерактивтілік талабы ППҚ мен оқушылар арасындағы диологтың ... ... ... ... ... ... пайымдауды дамытуды, қиын жағдайларда оптимальді шешімдерді қабылдау іскерлігін ... ... ... кері ... ... оқушының іс-әрекетіндегі программа реакциясын қамтамасыз етуді шамалайды.
Әдістемелік талаптар ... оқу ... ... ... мен ... ... алу маңыздылығын, оның түсінігіндегі аппараттың өзіндік ерекшеліктерін қарауды, оның заң ... ... әдіс ... ... ... ... ... жүзеге асырудың қажеттігін шамалайды.
ППҚ-ны құру мен оған оқу процесін бекітуде сценарий жасау қажет, ол программа кадрларын ... ... ... ... сипаттайды. Кадр - программа бөлшегі, БАСҚАЛАРЫНАН мазмұны мен ... ... ... ... ... ... экран дисплейіне енгізілген эскиз бен сипаттама КІРУІ мүмкін, бұл оқушының әрекеті мен машинаның реакциясын қажет етеді.
2.5 Информатика сабағында деңгейлеп, ... ... ... ... ... кем дегенде мазмұндық (нені оқыту), процесуалдық (қалай оқыту), мотивациялық (оқушылар әрекетін қалай белсенді етуге болады) ... ... ... мен ... әрекетіннің құрылымын қалай жасау керек) жағын бөліп қарауға болады.
Мазмұндық жағына - мазмұнды қарам-қатынас, оқу ... ... оқу ... кіріктіру /интеграция/, дидактикалық материалдарды күрделендіру және т.б.
Процесуалдық жағына - бағдарламалау тәсілдері, проблемалық, интерактивтік оқыту т.б.
Мотивациялық - оқу ... ... ... қамтамасыз ету тәсілдері, танымдық қызығушылықты қалыптастыру т.б.
Ұйымдастыру - мұғалімнің білімділігі, тың ... ... оқу ... жете ... ... бәрі өз кезегінде технологиямен қамтамасыз етіледі. Мысалы, проблемалық оқыту тәсілі: проблемалы-сұхбатасып оқыту, проблемалы-тапсырмалар, проблемалы-алгоритмдік, ... ... ... ... оқыту.
Интерактивтік оқыту технологиясы мен тәсілі интеракция (ағлш. ... - ... ... бір-біріне әсер ету) құбылысына негізделген. Оқыту барысынде жеке тұлғалар арасында танымдық қарым-қатынас орнап, оның субъектілерінің бәрі өзара қатынасқа түседі. Әр ... жеке ... мен оның жеке ... ... адамдардың бір-бірімен сөйлесу және өзара пікіралмасу барысында жүзеге асады.
Осы тәсілді қолдаушылардың ойынша, осындай ситуацияның жиі ... және ... түрі оқу ... ... ... ... мұғалімге оқытудың (білім, білік, дағды) қолданылуын, жаттығу мен өңделуін, әркімнің мүмкіндігін ескеруді, білім деңгейі әртүрлі оқушыларды ... тең ... ... нәтижелерін көрсететін мүмкіндік береді, Сонымен қатар ойындарда барынша эмоциялық-тұлғалық әсер ету, коммуникативті ... пен ... ... ... ... ... мүмкіндіктер бар. Сондықтан оқу ойындарын қолдану мектеп оқуышыларының жеке және тұлғалық сапаларын ... ... оқу ... - оқу әрекеті барысында олардың өзара мотивациялық, ... ... және ... ... ... жетуді сезінуді тудыра алатын, оқушыларға педагогикалық әсерлі ... ... ... ... ... ... мен оқушының іс әрекетін оқу ойындары түрінде ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз.
Интерактивтік оқу ... ... ... ... құрылымында мына кезеңдерді бөліп көрсетуге болады:
Бағыттау. Ойынға қатысушылар мен сараптаушыларды дайындау кезеңі. Мұғалім жұмыс тәртібін ұсынады, ... ... ... ... ... мен ... ... оқу проблемасын құрастырады.
Ойын-сабақты өткізуге дайындық. Бұл жағдайлар, нұсқаулар, қойылымдар мен басқа да материалдарды оқыту кезеңі. Мұғалім сценарий ... ойын ... ... ... ойын ... ұпай ... ... түсінік береді. Оқушылар қосмша ақпарат жинайды, мұғаліммен ... ойын ... және ... ... өзара талқылайды.
Ойынды өткізу. Бұл кезеңде ойын процесінің өзі жүзеге асады. Ойын басталғаннан кейін ешкімнің оған ... және ... ... ... жоқ. Тек ... ғана ... әрекетін бағыттап отырады, егер ол бастапқы мақсаттан ауытқып бара жатса. Мұғалім ойынды бастағаннан кейін, аса қажет болмаса оған ... ... Бұл ... ... ... ойын әрекеттерін, нәтижелерін, ұпай санауды бақылау және түсініспеушілік болған жағдайда түсіндіру, оқушылардың сұрағына жауап беру немесе өтініші бойынша оның ... ... ... Ойын ... ... ... және ... кезеңі. Мұғалім талқылау жүргізеді, оның барысында сарапшылар сөйлейді, қатысушылар өз пікірлерін айтады, өз ... және ... ... қорытынды жасайды, ойын барысында туындаған қиындықтары, ой-пікірлері туралы әңгімелейді [15, 39б].
Интерактивтік оқу технологиясын пайдалану әр ... ... ... ... ... ... жүйесі пайда болады: мұғалім - оқушы, мұғалім - сынып, ... - ... ... топ - топ, топ - оқушы), оның оқу әрекетін және тұлғалар арасындағы танымдық қатынастарын ... ... ... - ... кешеннің құрамына кіретін интерактивтік тақтаны оқыту сабақты қызықты және динамикалық түрде мультимедиалық құралдар көмегімен оқушылардың қызығушылықтарын ... ... ... ... ... қор деп те атауға болады. Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында тұрып, бір мезетте мәтіндік, ... ... ... DVD, CD-ROM және Интернет ресурстарын қолдана алады. Бұл кезде мұғалім қосымшаны іске қосу CD-ROM, Web-түйін ... ... ... ... ... ... ... ауыстыратын арнайы қалам арқылы жазулар жазу және т.б. әрекеттерді жеңіл орындай алады.
Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше мәселелерді шешуге көмектеседі:
* Пән ... ... ... меңгері;
* Алған білімді жүйелеу;
* Өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру;
* Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру;
Оқушыларға оқу ... ... ... ... ... ... ... технологияны оқу материалын қабылдау және оқушыларды ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске ... арта ... ... ... ... ... әдіс деп ... болады.
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық - психологиялық сауаттылық, саяси ... ... және ... ... ... ... Ол ... талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне ... ... жаңа ... ... меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.
ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін ... беру ... ... міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік желі, ... және ... ... ... ... электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.
Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту үрдісіне жаңа технолгиялық ... оның ... ... ... кең ... ... қажет етеді.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ... ... ... ... рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп ... - ... ... ... ... және онда ... ... пайдалану арқылы оқу - тәрбие процесін тиісті деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының, басшыларының, педагогикалық ... ... ... ... ... деп ... Интерактивті құралдарды қолдану негізінде мектепте жаратылыстану бағытының ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады деуге болады.
Оқу процесінде, оның ішінде практикалық сабақтарда интерактивті құралдарды қолдану мұғалімнің жеке тәрбиесіне, ... ... ... ... ... ... формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, дәстүрлі оқыту әдістеріне жаңа элементтер енгізуге мүмкіншіліктер ... Бұл ... ... ... қызығушылығын арттырады. Интерактивті құралдарды орынды қолдану оқыту сапасын жетілдіруге көмектеседі.
Алгоритм программаға қарағанда ... ... ... ие; бұл ... ... ... құрал - оқытудағы компьютер үшін пайдалы жазу алгоритмі болып табылады. Бұл ... ең ... ... ... ... ... ең ... тұсы - ол оқыту алгоритмін жобалау. Қысқаша айтқанда, компьютер көмегімен оқу - бұл ... ... ... ... ... ... жөн, алгоритмдендіру бұл адамның компьютермен әрекеттестігіндегі әдіс болып табылады, ол қазіргі әлемдегі ... ... ... ... ... ... ... aJl20Ит.мдендіру бұл кибернетиканың жалпы әдістемесі. Анықталған алгоритмдерді жүзеге асыруда басқару прцестері әртүрлі жүйелерге алып келеді. Алгоритмнің реттелуімен нағыз қарапайым автоматикалық ... ... ... ... ... ... ие ... басқару жүйесін құру тығыз байланысты. Алгоритмдендірудің қайнар көздері қолданыстағы математиканың теоретикалық ... ... ... ол - ... ... ... ол ... практикалық қабылдауларды жинау ретінен қатысады, алгоритмдер жөніндегі рациональді пайымдауларда ерекше спецификалық машықтарға ие.
Сонымен, алгоритм фундаментальді ... ... ... ... ... оны педагогикалық жобалау облысына бейімдеуге болады. Алгоритм - бұл оқыту әрекеттестігінің ... және ... ... ала ... ... оқушының белгілі білім деңгейі нәтижесіне жетуі үшін қажетті. ... ... ... ... болады, сондай-ақ заманауи тәжірибесінде әртүрлі деңгейдегі алгоритмдік тілдер барынша ақиқат түрінде жүзеге асады. Әрбір бөлек жағдайда ... ... ... ... ... болады және ең алдымен алгоритм көмегімен оның қандай түрдең неге ауысатынын сипаттау қажет, сондай-ақ сипаттаудың неден ... ... ... ... компьютер үшін бе әлде адам үшін бе?
1-суретте программа-жаттықтырушыдағы алгоритм блок-схемасы көрсетілген. Жұмыс басталғаннан соң программа-жаттықтырушыдан қандайлық бір ... мен ... ... ... ... оқу ... ... содан кейін оқу тапсырмасын орындау ұсынылады. Егер ол дұрыс орындалса, онда тағы бірі ... Егер ... ... орындалмаса, онда оны қайта орындау үшін оқу информациясы жайлы хабарлама қайыра оқылады. Содан соң тапсырманы орындау жөніндегі қайталау болады. ... ... ... ... тапсырмада да болады және тек дұрыс орындаудан кейін ғана ... ... ... ... ... тапсырмсы
Оқулық ақпараты
соңы
басы
1-сурет.
Бірінші тапсырма дұрыс орындалған кезде, келесі тапсырма сондай ... ... ... орындалмаған кезде, келесі тапсырма жеңілдеу беріледі.
Педагогикалық бағдарламалық құралды құрастыру үшін аспаптық бағдарламалық құралы арналған. Оларға қатысатын:
- Бақылаушы бағдарламаны құруға арналған ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаны құруға арналған аспаптық құрал;
- Ақпараттық-мәліметтік жүйені құруға арналған аспаптық құрал;
Әрбір мұғалім педагогикалық бағдарламалық құралды құра білу ... келе ... ... ... оның ... ... ... ететіндей бір мезетте бірнеше технология қолдану керектігіне мұғалім назар аударуы ... Бұл ... ... әртүрлі технологиямен жан-жақты қамтылуды талап етеді, сонда ғана технология педагогикалық тұрғыда әсерлі болады.
3 ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН ... ... ... ... ... беру ... ерекше маңызды болып табылатын мәселелердің бірі - оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу ... ... ... ... ... ... ... таңда да елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық ... ... ... құру ... ... ... ... күн тәртібінен түспей отырғандығы мәлім.
Егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр- білімділер ғасыры ... Жаңа ... бет бұру оңай ... үшін ... ... тәрбиелеу керек.
Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл ... ... ... яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. ... , , және т.б., ... ... ... ... ... оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Мектептің ... беру ... ... ... ... ... ... сапасын арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың ... ... ... жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстардың тиімділігі мен нәтижелілігі бірнеше оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық ... ... ... ... ... ... етеді. Оларды бірнеше бағыттарға бөлуге болады:
-оқу үрдісінде ақпараттың ... іске ... ... ... ... анықтау;
-оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың әдістемесін жасау;
-мұғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру және оқу ... ... ... ... біліктерін жетілдіру;
-оқушыларды білім, білік, дағдыны меңгеру үшін ақпараттық технологияларды пайдалануға үйрету;
-мектептің материалдық-техникалық базасын нығайту [17, 26б].
Ақпараттық - ... ... ... ... ... білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. Білім ... ... ... ... ... қызметіне ақпараттық технологияны енгізу және ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты.
Білім беруді ... ... ... ... ... ... ... қазіргі заман талабы.
Ақпараттық - коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді ... ... ... ... ... ... ... Интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын ... ... ... ... жетілдіруді көздейді.
ХХІ ғасыр ақпараттық қоғам табалдырығына аяқ ... ... ... білім берудің жаңа жүйесі, яғни білім беру ... ... ісі ... ... ... ... ... оқу үрдісінде компьютерлік технологияны енгізуді, оны кең көлемде қолдануды қажет етеді. Электронды оқыту интерактивті жүйе болып ... ... ... ... ... яғни ... жаңа тақырыпты ақпарат көзі - компьютерден оқып қажетті мәліметтерді алып, мұғалімге түсіндіріп бере алатындай болуы керек. ... ... ... өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа технологияларды пайдалана ... ... ... ... ... ... ... арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта түсері анық.
Мысалы 9 сыныпта тақырыбында өткізген ашық сабағымдағы жаңа технологиялардың кейбір ... ... ... жөн ...
Төменде информатика пәнінен сабақ барысындағы қызықты ойындар беріледі.
Сабақтың ... ... ... ... мақсаты оқушыларға компьютерлік желілер тарауын қайталап, оқушылардың білімін тексеру.
Күтілетін нәтиже:
1. Оқушылар компьютерлік желілермен еркін байланыс жасайды;
2. Интернет және оның ... ... ... ... ... ... құра алады.
Сабақтың әдісі: Сын тұрғысынан ойлау стратегияларын қолдану.
Сабақтың түрі: тест ... ... ... ... ояту.
Венн диаграммасын толтыру.
* Мағынаны тану.
Тест тапсырмаларын орындау.
Бағалау.
Бірінші бөлімі бойынша оқушылар компьютерлік желілердің бір-бірінен айырмашылығы мен ұқсастықтарын жазып, кесте толтырады.
14471651270
ұқсастығы:
Айырмашылығы:
Екінші ... ... ... үш ... тест ... ...
Осы сабақтың соңында оқушылардың тест жұмыстары тексеріліп, бағаланады. Cұрақтарға жауап беру арқылы сабақты қорытындылаймыз.
+ ... желі ... ... ... желі қандай қызмет атқарады?
+ Компьютерлер жергілікті желіге қандай құрылғылардың көмегімен біріктіріледі?
+ Жұмыс үстеліндегі қандай белгіше жергілікті ... ... ... арналған?
+ Қандай жағдайда өзге пайдаланушыларға қалта мазмұнын өзгертуге мүмкіндік беріледі?
+ Желілік басып шығарғышқа қалай қосылуға ... ... желі неше ... ... және әр ... сипаттаңыздар?
* Желімен байланыс жасау түрлерін атаңдар?
* Ауқымды желі қанша даму ... ... ... ... ... ... қандай?
* Элекрондық пошта неге қажет?
* Электрондық адресті құрғанда қандай символдарды қолданады?
Осы жаңа технология стратегияларды интерактивті тақтадан енгізіп қойсақ, оқушылар шығып ... ... Бұл ... алдын ала электронды оқулықтан тыңдап, көріп оқушылардың есте сақтауы бойынша орындатқан тиімді.
Нәтижесінде оқушылар тарауды жақсы меңгергенін, компьютерлік сауаттылықтары ... ... ... ... ... ... Тест ... бойынша оқушылардың желілер байланысы, электрондық пошта, жалпы компьютерлік желілермен жұмыс жасау технологиясын жақсы ... ... ... оқушылар желі топологиясын, байланыстың түрлерін, ұялы байланыс жөнінде түсініктерді әлі де кең түрде қарастыруды қажет ... ... ... ... , ... ... ... білім сапасы 100 % көрсетті. Сабақтың қызықты да түсінікті болуы мұғалімнің шеберлігі мен ізденімпаздығына тікелей байланысты.
Интернет ... ... ... де оқушыларымызға әлемдік білім мен ғылым жетістігінен хабардар болып, оны игеруіне ... ... ... хақ. ... ... ... ... лайық ақпараттық - компьютерлік технологияларсыз жоғарыда айтылғандарды шешу мүмкін емес.
Жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу ... ... мен ... ... ... зор. ... ... қорытындылай келе ұсынысымды айта кеткенді жөн көрдім:
* қазір техниканың дамыған заманы, интерактивті тақтаны пайдалану көп мектепте жүзеге асырылған, соның ... ... ... көмек, пән бойынша өтетін білім жетілдіру курстарын қашықтықтан оқыту ... ... ...
, - деп ... ... болатын. Сондықтан жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге жаңа көзқарас, жаңа ... ... жаңа ... ізденістер мен идеялар қажет, мұғалім ролін арттыратын процесс жүргізілуі тиіс, бұрынғы педагог-информатордан қазіргі кездегі оқушыларға арналған технологияларды пайдалана ... ... ... дәрежесіне көтерілу керек.
Информатика пәнін оқытуда кез келген ... - ол оқу ... бір ... ... да оқып үйретуді ғылыми танымда нақтылықтың критерийі ролін ... ... ... ... ... ал оқу ... - ... ынталылықты, оған оң көзқарасты, айналадағы ортаның құбылыстарын түсіндіру үшін теориялық білімдерін ... ... білу ... ... ... ... біз компьютерлік желілер технологияларын қолдана отырып бұл материалдарды түсіндіру кезінде оқушылардың компьютердің негізгі ... мен ... ... ... де ... ... ... Егер сіздің бір-ақ компьютеріңіз болса және модеміңіз болмаса, онда сіз компьютерлік ... ... ... де ... Ал ... ... компьютеріңіз болса, немесе қашықтағы компьютерге ақпарат жөнелту керек болса, онда желілік технология мүмкіндіктері сіз үшін өте ... ... ... ... ... орасан зор қаржы үнемдеуге мүмкіндік береді.
Компьютерлік желілер технологиясын қолдануда оқушылардың пәнге ... ... ... қана ... ... ... шығармашылыққа жетелеуге де болады. Нәтижесінде оқушы:
* Компьютерде ... ... ... ... ... байланыс жасайды;
* Ақпараттарды ала алады, өңдейді, сақтайды;
* Интернет желісімен тұрақты байланыс ... ... ... ... ... ... ақпараттар алмаса алады;
* өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады;
* Ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады.
Мұғалім - ... ... ... жеке ... және ... дамуын жобалаушы. Ал бұл мұғалімнен ақпараттық құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабілеттілікті, оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне лайық бейімдеу, олардың зерттеушілік дағдыларын ... ... ... ... ... тыс ... ойын ( Деловая игра )
Тақырыбы : .
Мақсаты : а) ... ... ... ... ... ... ә) ... барысында сабақ пен мақсатқа тыс жұмыстардың өзара байланысын жетілдіру;
б) ең бастысы - оқушылардың өздігінен істейтін ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу.
Дамытуда: в)Оқушылардың білімге,жеке пәнге деген қызығушылығын, логикалық ойлау,сөйлеу қабілетін дамыту;
Жұмысты жүргізу әдісі: Іскерлік ойын - авторлық ... : ... ... Жеке ... ... ақпараттық технологияны оқытудың рөлі.
ә) ХХІ-компьютер техника ғасыры.
б) М.Әуезов
в) Бүгінгі оқушы - ертеңгі маман.
Техникалық құралдар:Компьютер.Проекциондық экран,граф.проектор. Телефон байланысы, магнитофон,микрофон.т.б.
Журналист:- ... ма, ... күн, ... ... ... қонақтарымен таныс болыңыздар.
Дәрігег-психолог Жунусова Жазира, 8-11 сыныптардың информатика пәні оқулығының авторы Ермеков мырза, және Гумилев ... ... ... ... ... ... Шәріпбаев мырза ғалым ағаларымызбен бетбе бет кездесуге қош келдіңіздер!
Бұл кездесудің мақсаты- ақпаратты технология және оны пайдалану ... ... ... ... ... ... ... Ало сәлеметсіз бе? Мен 8а сынып оқушысы Нұрбергенов ... ... ... ... ... ... ... Интернет нағыз ақпарат көзі ғой.Бұл сұраққа
Шәріпбаев ағамыз жауап береді:
Шәріпбаев: желідегі керекті мәліметті табу ісін арнайы іздеу жүйелері қамтамасыз ... ... үшін осы ... жүйесін дұрыс қолдана білу керек:Интернет жүйесінде мәліметтерді іздеуге арналған программалар бар.
Yahoo,Alta Vista,-com.Керекті мәлімертті Google ... ... ... ... ... ... ... сұрақ :
2.Сұрақ:Қазір балалардың компьютерге қызығушылығы жоғары болғанмен,пайдалы ... ... ... ... құру,әртүрлі тапсырмалар орындаудан гөрі қатыгездік ойындарға әуестенеді.Ол зиянды емес пе?
Журналист:Бұл сұраққа психолог - дәрігер ... ... ... - дәрігер: ХХІ- жаңа ғасыр технология,компьютер ғасыр деп жатырмыз ғой.Компьютер көптеген жұмыстарды жеңілдетеді,оқушылар компьютерді меңгеру керек.Барлық ... ... да ... ... ... ... кино,ойындар т.б.көріністер, музыканың шамадан тыс жоғары дыбысты болуы,құлаққа наушникпен ұзақ тыңдап жүру,құлақтың есту мембранасына пайдалы ... ... ... нерв ... ... әсер ... ... жауап беріп,тез қимылдауды талап етіледі.Нервтік жүйелердің қысқа уақытта қатты жұмыс істеуі жас баланың шаршауын тездетеді.Сонымен бірге адамның әсіресе жас ... ... ... ... ... жүйке жүйелеріне әсері,тез ашуланшақ болу,психологиялық құбылыстық әсерлері болуы мүмкін.Әсіресе,түнгі ұйқы мезгілінде компьютерді пайдалануды азайту,қорғаныш пленканы орнату,дыбысты шамалау,бөлменің ауасын тазарту, ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарын бар ма?
3.Сұрақ:10а сынып оқушысы Есмұханова Жанардың сұрағы:
Модельдеуді қалай жасауға болады, тест,калькуляторды қандай ... ... ... Мына ... мен ... ... ... немесе ойдан шығарылған әлем процесінің елеулі жақтарын бейнеленетін көрсетім.Модельдеуді программалардың барлығынан құруға болады. ... Visual Basic ... ... ... ... ... ... ата-анадан келген сұрақ :
4.Сұрақ: Сәлеметсіз бе?! Мен ата - анамын. Менің ... - ... ... ... : Жасөспірім балдар- компьютер алдында қанша уақыт отыру қажет,адамға компьютердің қандай зиянды ... бар? ... - ... аз ... аспайтын жұмыс істегеннің өзінде жасөспірімдердің 73%-ының көзі және жалпы өзі де шаршайтыны белгілі болып отыр,ал басқа сабақтарда 54%-ы ғана ... ... ... ... ... оқушы шаршағанын байқамай,ары қарай жұмыс істей береді. Қазіргі кезде компьютер алдына кішкентайлар да отырады. Бірақ сапасыз жасалған компьютердің бүйір және ... ... ... төменгі жиіліктегі электромагниттік сәулелер қалыптан асуы мүмкін.Жұмыс істейтін компьютер орналасқан бөлмедегі ауаның физикалық параметрлері өзгереді:температурада 26-27 градусқа дейін ... ... да ... ... түсіп кетеді,яғни 40-60% және көміртегі тотығының да мөлшері көбейеді.Оған қоса ауа иондалады,олар адамның жұмыс қабілетіне кері әсер етеді.Ауа түйіршіктеріне ... ... ... дем алу ... ... ... ... балалар бірінші кезекте,ауа құрамының осындай өзгерістеріне өте сезімтал келеді де,олардың жалпы халі нашарлайды,тамақтары жыбырлап,жөтеле бастайды.Міне осындай себептермен балдардың ... ... ... ... ... ... ... ересек адамдар әр1 сағат,ал балалар 25-30 жарты сағат сайын үзіліс жасап отыру керек.Көзге арналған жаттығулар жасап,техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау керек.
(Телефон ... ... ... Ало сәлеметсіз бе?!
Журналист: Сәлеметсіз бе!
Сұрақ:Мен 9а сынып оқушысы Меңдібаев Бағдатпын.Ұнаған пәнімнен жасаған ... ... қай ... ... түрінде көрсетуге болады?
Журналист:Бұл сұраққа Шәріпбаев ағамыз жауап берсін:
Шәріпбаев: Жаппай компьютерлендіру кезеңінде компьютерлік ... оқу ... ... ... ... ... ... пәніне шығармашылық жұмыс орындауы өзіндік танымдық іс-әрекетін қалыптастырып,дамытуда үлкен жетістіктерге жетуге болатындығы практика жүзінде дәлелденіп ... ... ... ... презентациялық материалдарды дайындауға арналған Power Point, Delphi т.б. программасынан көрсетуге болады.
Журналист:Телефон қоңырауынан сұрағын ... 8 а ... ... ... ... ... ... беріңіз.
Сұрақ:Оқулық авторы Ермеков мырзаға қояр сұрағым.Компьютерді өзбетімен үйренушілерге де оқулықты пайдалануға бола ма?
Ермеков:Әрине,оқулықты мектеп оқушыларына,информатика пәніне арналған болғанымен,жұртшылыққа ортақ, тілі ... ... ... деп ... ... жұртшылықтың ақпараттық технологиясымен байланысуы жылдан-жылға артып келеді.Интернет арқылы ... ... ... ... бәрі ... дамытуымыздың,әлемдік ақпаратты пайдалану мүмкінділігіміздің мол екендігін көрсетеді.
Осымен хабарымызды аяқтайық.Келесі кездесуге аман қауышайық.
Қорытынды:
Мұндай сыныптан тыс ... ... ... а) ... ... ... тапсырманы ұжымдық тапсырмаға ұластырып, ұжымдық сезім туындайды,оқушылар қоғамдық пайдалы жұмыстар атқарады.
ә) Оқушылардың білімі толығып,пәнге қызыушылығын, ғылымды сүюге ынтасы,шығармашылық белсенділігі артады және ... ... ... ... ... ... ... бұл ғылымның тек ЭЕМ-дерді пайдалану мүмкіндіктері мен олардың жұмыс ... ... ... қана ... ... ... және ... арасында информацияны кеңінен тарату заңдары мен тәсілдері туралы түсініктер береді.
Қазіргі кезде жаңа ЭЕМ-дер күнбе-күн пайда ... даму ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар информацияны өңдеу, жинау және беру тәсілдері де күннен күнге дамып келеді. Осы себептерге байланысты информатика жиі өзгеріске ... ... пән ... ... да, оны ... ... күнге күрделіленіп барады.
Информатиканың негізгі объектісі, яғни оның шикізаты мен беретін ... ... ... саналады. Сондықтан "информация" үғымы информатика мен ЭЕМ-де жұмыс істеудің ең түбегейлі атауларының бірі ... ... ... ... ... ... ... сурет салу, ақпаратты іздей білу т.б. жатады. Жоғары сауаттылық белгісі ретінде компьютерде өз бетінше жұмыс істей білу және оны ... ... ... ... кезде сауаттылық мағынасын кеңейтетін термині қолданылады. Бұны деп атаған орынды. Оның негізгі белгілері:
1) ... ... иесі ... ... де, ... кітаптарды, әдебиеттерді үзбей оқу;
2) соңғы жаңа бағдарламалар мен ... ... ... кең ... ие болу;
3) жұмыс істеу үшін нақты бағдарламалық қамтамасыздандыру құралдарды таңдай білу:
4) бағдарламалық құралдардың сапасы жөнінде ... ... ... ... жеке ... айта ... ... болу керегі және т.б.
Мектеп осы аталған мәселелерді жүзеге асыруы тиіс.
Ақпараттық мәдениет ... ... мен жеке ... ... деңгейіне тығыз байланыста қарастырылады. Бұл ең алдымен компьютерді қолдану этикасы:
1. басқаның ... ... ... те ... керек деген сөз (осыдан барып вирус жасау, ұқыпсыздық ... ... ... мен ... ... пайдаланбау ();
3. басқаның жасаған бағдарламасын иемденбеу;
4. компьютерлік ... алыс ... өзің ... білмеген бағдарламаны талқылама (өтірік айтпау);
6. компыотерде жұмыс істеуді үйрену;
7. компьютердің жадысындағы ескі файлдармен көшірмелерін уақтылы жою, жадыны ... ... ... - ... ... ... (түрлі-түстілігін жәнс т.б.) толық пайдалана отырып, график, кестет.с.с. жұмыстарды өте көрнекті түрде әсем етіп орындау;
9. ЭЕМ-мен жұмыс істеу ... ... ... ... (қателерді болдырмау т.б.);
Демек, практикалық білім беру компьютерлік сауаттылықты қалыптастырады; ... ... беру мен ... ... ... ... білімлілікке байланысты, ал тәрбиелеу мақсаты ақпараттық мәдениетті қалыптастыруға септігін тигізеді.
Сондықтан да жоғарыда келтірілген компьютерлік оқытудың үш ... іске ... ... ... ... ала ... қажырлы еңбек етуін қажет етеді.
Атқарылған жұмыстың нәтижесі - электрондық, әдістемелік оқу құралы. Ол жалпы білім беретін мектеп ... ... ... ... ... меңгерген қолданушыларға арналған. Аталған электрондық оқу құралы аудиториялық оқуға арналған. ... екі ... ... ... ... оқушы өзін салыстырмалы түрде тексеріп бағаласа, екіншіде компьютер бағалайды.
Бұл оқу құралының келесі ... ... мен ... әдіс - тәсілдер мен тақырыптар ... ... ... ... ... сабағында электронды құралды қолдану ісіне зор мән берілсе, мұның өзі оқушылардың білім сапасының жақсаруына зор ықпалы бар деп ... ... да осы ... ... жасалған электронды құрал орта мектеп оқушылары мен мұғаліміне көмекші құрал ретінде нәтижелі пайдалануына болады. ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жалпы орта білім. Негізгі ережелер. - Астана, 2006. - 68 ... ... ... ... - №1-6. - ... республикалық оқу-әдістемелік журналы. - №1-6. - ... ... ... ... - №1-6. - ... атты республикалық оқу-әдістемелік журналы. - №1-6. - 2006.
oo Симонович С.В. и др. Информатика: ... курс ... и др. - СПб.: ... 2001.
oo Ермеков Н. и др. Информатика. Пробный учебник для 9 класса. - ... ... 2001.
oo ... В.А., ... Л.Н., ... Л.Г. ... материалы по информатике для 9 класса. - Павлодар: ТОО НПФ , 2002 г.- 132 ... ... на Delphi. ... 2003, № ... М.П. ... ... ... Программирование. М., 1988
oo ғылыми әдістемелік журнал
oo М.М. Безруких, С.П.Ефимова,
oo Е.Ы.Бидайбеков, Ж.К.Нұрбекова, А.Е. Сағымбаева. әдістемелік құрал - ... ... ... ... әдістемелік құрал. - Алматы 2005ж
oo Е. Т. Вовк ИНФОРМАТИКА уроки по Flash КУДИЦ-ОБРАЗ 2005
oo ... ... ... Flash MX ... ... ... М. П. Алексеев, Ю. М. 2 в 1: Самоучитель разработки Web-сайтов: HTML, CSS, ... ... ... ... ... В. ... ... во Flash КУДИЦ-ОБРАЗ 2005
oo К.З. Халықова Информатиканы ... ...
oo ... ... Macromedia Flash 8 графика и анимация
oo Пэрент, Рик Компьютерная анимация
oo Бурлаков Михаил Викторович Adobe Flash CS3 ... 1. Ойын ... ... оқып ... ... ... ... ойын түрде өткіздім. Бұндай сабақтар оқушылардың тарау бойынша алан білімдерін тексерумен қатар, олардың сабаққа деген белсенділігін, қызығушылығын арттырады.
Сабақты ... ... ... ... ала екі топқа бөлінеді.
* сайысы. Бұл сайыста әр топтан бір-бір адамнан шығып бейнесін салу және жазылған ... ... ... ... ... белгінің орнына салу тапсырылады.
* сайысы. Берілген (бейне) фигуралардан құрастырып салуға болатын бейнені ... оны Paint ... ... ... ... ... бойынша сурет салып, оларға сипаттама беру.
* - сайысы. Берілген тақырып бойынша сурет салу тапсырылады. Мысалы: Үшінші ... жаңа ... ... ... ... Paint ... ... мүмкіндіктерін пайдаланып салу.
* сайысы. Тарау бойынша әр топқа сұрақтар қойылады. Мысалы:
+ Өшіргіш не үшін қажет?
+ Түзу ... ... үшін ... ... ... ... Машинаны бейнелеу үшін саймандар тақтасының қандай құралдарын пайдаланады?
+ Paint графикалық редакторын не үшін пайдаланасың?
+ Paint ... ... ... іске ... Paint ... ... ... аяқтау реті.
* Сабақты қорытындылап оқушылардың білімін бағалағаннан кейін үйге тапсырма ретінде төменгі тақырыптар ... ... ... ... Paint ... редакторының қандай құралдарын пайдаланып салу тиімді екенін анықтау тапсырылады.
+ ... ... ... ... жарайтын түске боялған компьютер құрылымының көрінісі.
сайысы
Сайысқа әр сыныптан бір командадан барлығы 4 команда қатыстырылады, әр ... ... 6 ... ... Ол командалар төмендегідей:
1-команда -
2- команда - ... ... - ... мақсаты:
Оқушылардың информатика пәнінен алған білімдерін жинақтау, ой-өрісін мен танымдық қабілеттерін дамыту, шығармашылыққа баулу, өз ойын еркін ... білу ... ... ... тапсырмалардан өзге, , , сияқты теледидар ойындары да қамтылады.
Сайыс мынандай 5 бөлімнен тұрады:
І - ... - әр топ ... ... газеттерін қорғайды.
ІІ- бөлім - ойыны (категорияны ... ... ... ... ... ... - ... - МS DOS оперативтік жүйесі
2- тақырып - NORTON COMMANDER оперативтік жүйесі
3-тақырып - WINDOWS ... ... ... - WORD ... ... - EXCEL ... кестесі
ІІІ- бөлім - (1 минутта сұрақтарға ... ... - ... - ... ... ... ... - бөлім - Сөзжұмбақтар шешу
Әр команда өздерін таныстырып, газеттерін қорғаған соң, тақырыппен категорияны таңдау ... әр ... ... ... жауап беріп, білімдерін сынасады. Әр тақырыпта 3 сұрақтан, ... ... ... ... ұпай ... 1- 10 ұпай, 2- 20 ұпай, 3-30 ұпай.
ІІ-бөлім- ойыны.
1-команда
+ RD ... ... ... 1-2 ASSIGN командасының атқырытын қызметі қандай?
+ MD командасының атқаратын қызметін айтыңыз.
2-1. Файлдарды өшіру ... ... ... ... ... бойынша орналастыру командасы қалай орындалады?
2-3 Терезелерді экранға толық және жартылай көрсету командасын қалай орындалады?
3-1. Жұмыс үстелінде жарлық қалай құрамыз?
3-2. Драйвер ... не, ... ... бер.
3-3. Файл дегеніміз не?
4-1. Шрифті өзгерту жолдарын айтыңыз
4-2. ... ... ... ... ... Дайын суреттерді құжатқа қалай қоямыз?
5-1. Ұя дегеніміз не?
5-2. Графиктерді тұрғызу жолдары қандай?
5-3. EXCEL терезе қатарларын атаңыз.
2-команда
+ DIR ... ... ... ... ... ... істейтін командаларды айтыңыз.
+ Файлдарды қорғау қасиетін қандай команда арқылы енгіземіз?
2-1. Сол жақ ... ... ... ... шығарамыз?
2-2. Файлды қалай басқа орынға жылжытамыз немесе атын өзгертеміз?
2-3. Файлдар туралы қысқаша мәлімет қай меню, қандай команда арқылы алуға ... ... ... және уақытты қалай орнатамыз?
3-2. Бума дегеніміз не?
3-3. Компьютерде принтерді қалай орнатамыз?
4-1. WORD ... неше ... ... ... құжаттарды ашу жолдары қандай?
4-3. Формулаларды қалай жазуға болады?
5-1. EXСEL программасынан шығу жолдары қандай?
+ EXСEL терезесі неше бөліктен тұрады?
+ EXСEL ... ... ... ... Архивтік файл дегеніміз не?
+ FORMAT командасының атқаратын қызметі қандай?
+ Күн-ай ... ... ... ... ... қалай өзгертеміз?
2-2. Дискі немесе каталог туралы информацияны ... ... ... Файл ... ... ... орналастыру қалай орындалады?
3-1. Негізгі түсініктері қандай?
3-2. Жұмыс үстелінде бума қалай құрамыз?
3-3. Дыбыстық құрылғыны қалай орнатамыз?
4-1. Тексті туралау ... ... ... салу мүмкіндіктері қандай?
4-3. Текстердің қатесін түзету қалай орындалады?
5-1. EXСEL программасында ұяны қарауды қалай енгіземіз?
5-2. Диаграмма тұрғызу жодарын айтыңыз?
+ EXСEL ... ... ... ... ... жүйе дегеніміз не?
+ Каталогтармен жұмыс істейтін командаларды атаңыз?
+ Дискінің көшірмесін қандай команда арқылы алуға болады?
2-1. Қажет емес файлдарды қалай ... ... ... жылдам іздеп табуға болады?
2-3. 43 қатарлы режимнен 25 қатарлы режимге ... ... ... ... ... ... Шартбелгі дегеніміз не?
3-3. Тілдерді қалай орнатуға болады?
4-1. WORD текстік редакторының ... ... ... Құжаттарды сақтау жолдарын айтыңыз?
4-3. Кесте салу жолдарын айтыңыз?
5-1. EXСEL программасын қалай іске қосамыз?
5-2. ... ... ... ... ... EXСEL ... қандай диаграмма түрлері бар?
ІІІ бөлім -
Бұл бөлімде оқушылар 1 минутта сұрақтарға қаншалықты ... ... ... ... ... кері ... жоятын программа (Антивирус)
2. Информацияның өлшем бірлігі. (Бит, байт)
3. Белгілі бір атпен жазылған мәліметтер жиыны. (Файл)
4. 101 ондық жүйеде қандай сан. (5)
5. Мәліметтерді ... ... Бос орын ... ... ... Ақпаратты өңдеу құрылғысы. (Процессор)
2. Қарапайым есептеулер жүргізетін программа. (Калькулятор).
3. Дыбыс жазу құрылғысы. (Микрофон).
4. 7 екілік жүйеде қандай сан. (111).
5. Дискілерді оқу ... ... ... ... тік ... ... ... шығару құрылғысы. (Принтер)
2. Ақпаратты енгізу құрылғысы. (Пернетақта)
3. Дыбыс ... ... Бас ... режимін іске қосу пернесі. (CapsLock)
5. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. (Бит)
6. Электрондық ... ... ... (Ұяшық)
4-команда
1. Қосымша сандық режимді іске қосу пернесі. (NumLock)
2. Курсордың сол жағындағы символдарды өшіру пернесі. (Backspace)
* Дүниежүзілік ... ... ... ортасы. (Интернет)
* Екілік жүйенің сандары. (0,1)
* Компьютер жанына қойылатын өсімдік. (Кактус)
* Windows ортасында әр түрлі ретте ... ... ... үшін қай ... ... ... кері ... жоюға арналған программа. (Антивирус)
ІҮ-бөлім- ойыны.
Бұл ойында оқушылар төмендегідей Монитор, Тышқан, Пернетақта, Принтер т.б. сөздерінің терминологиялық мағынасын түсіндіру қажет.
Командаларға әр ... ... ... ... ... ұпай ... жеңімпаз команда анықталады. Жеңімпаз команда анықталады. Жеңімпаз командаға компьютер бөлмесіне ... ... ...
атты ... сайысы
Тапқырлар сайысына қатысушы оқушылар және (басқаша атауы да мүмкін) деп аталатын екі топқа бөлінеді. Сайысушы топтар ... ... ... дайындаған заттармен безендіріп санынаның екі шетінде орналасады. Олардың топтарға қойылатын тапсырмаларды бірлесіп, ... ... ... ... ... почта арқылы сайысушы топ мүшелерінің сайысқа дайындығы туралы хабарлама әділ қазылар алқасы компьютереріне келіп ... ... ... ... компьютеріне келіп түскеннен кейін, қазылар алқасы төрағасының рұқсатымен басталады. Сайыстың тапсырмаларының ... екі ... ... әндер, билер орындайды.
Жарысушы екі жаққа екі-екіден, әділ қазылар алқасына бір компьютер беріледі. ... ... ... ... біріктірілген. Жарысушы топ мүшелері компьютерлерде тапсырмаларының дұрыс орындалуын тексеруіне, тапсырманың орындалуы жолында ізденуіне болады. Сайыс ... ... ... ... ... топ ... өз компьютерлерінде орындап қазылар алқасына көрсетеді.
* Сайыстың сынақ есеп ... ... ... ... ... оқиды.
Оқушыларға тапсырма:
Есептің шығарылу бағдарламасын ЭЕМ-ге жазып, қазылар алқасына орындап көрсету. Есептің ата-аналарға, оқушыларға қоятын талаптарына тоқталып, ... ... ... ... ... белгілі уақыт бөлінеді. Қазылар алқасы есеп дұрыстығын тест арқылы тексеруі мүмкін.
* Топ басшылары сайысына түсініктеме.
Мектепке ... ... оны ... ... ... алу ... қарапайым блок-схема түрінде жазып, түсіндіріп беру керек.
* Тапқырларға арналған жұмбақ бөліміне түсініктеме.
Жарысушы жақтар бір-біріне математика, информатикаға байланысты жұмбақтар дайындап ... ... Топ ... ... ... есеп ... эстафетасы
Оқушылар шығарып көрсетуге тиісті есептер тақырыптары:
а) сызықтық алгоритм немесе арифметикалық есеп;
ә) геометриялық есеп немесе тармақталу командаларын пайдалану ... ... ... ... ... ... немесе нәтижелері литерлік (символдық) шамалар болатын есептері;
г) қайталану командасына немесе графикалық операторларды пайдалану ... ... ... ... ... ... өзі анықтаған функция есебі.
Топ мүшелері сайысына түсініктеме. Жоғарыдағы көрсетілген тізім ... әр ... ... ... жазылып алдын-ала дайындалып конверттерге салынған. Сайысушы топ мүшелерінің алғашқысы тапсырма-есебі ЭЕМ-де орындап болғаннан кейін ғана, кезектегі оқушының ... ... ... ... ... ... ... деп Т.Айбергенов жырлағандай өмірдіің өзі сайыс. Бүгін информатика пәнінің алғырлары білімдерімен күш сынасуға келіп отыр. Ортаға жарысушы топ тапқырларын ... ... ... ... ... ... біз де ... тоспаймыз.
Ғылымдардың жаңасы,
Дегенмен бала-данасы
Информатика тойында.
КТС-ті бастаймыз
Жас достарым!
Мұны дұрыс ұғайық
ЭЕМ құрметтеуге лайық.
1-жүргізуші: Құрметті қонақтар, ұзтаздар, оқушылар, ата-аналар, 11-сынып оқушыларының қатысуымен өткізілетін ... атты ... ... рұқсат етіңіздер.
2-жүргізуші:
Көрермен жиналған бұл тамашаға
Құр қарап жым ... ... ... ... ... ... ... қолыңды білімді жас талапқа
Қолыңды бекерге бос, соға берме
Ойсыз, ... ... ... ерме
Зерделеп, сұрақ-жауап санаңа түй
Сонда ортақ боласың бар жеңіске.
1-жүргізуші: Ал енді сөз кезегін мен тобы сіздерге береміз. Өздеріңізді сәлемдесулеріңіз бен ... ... ... ... ... ... тобының сәлемдесуі.
2-жүргізуші:
Әкесі де ұлдарының білімдісін қорғайды
Жо-жоқ оның бөлгені емес...
Бар болғаны ... ... ... ... ... - деп ... ... топ есептің шығарылуы бағдарламасын ЭЕМ-де жазып, түсіндіріп орындап көрсетеді. Есепті дұрыс орындағандарға 12 балл, бірінші орындап болған командаға 3 балл ... ... ... ... ... Арыс ... ... ізгі, мейірімді әрі ақылды
Елге сыйлы, білімді бір бай өткен.
Бай бір күні шақырып ап ұлдарын,
Ұсыныпты төменгі есеп ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Даярлық топта математиканы дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері28 бет
Математиканың білім мазмұнындағы мектептің бастауыш және орта сатысындағы сабақтастығы20 бет
Мектепте өзгеріс еңгізу үшін көшбасшының іс-әрекеті15 бет
Оқушылардың сабақтағы іс - әрекеттерінің белсенділігі дидактикалық ойындардың рөлі3 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
Access бағдарламасында мектептің оқу үрдісін автоматтандыру арқылы жұмыс жүйесін жеңілдету17 бет
Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру78 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь