Access бағдарламасын меңгеру

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.Жалпы бөлім
1.1 Оқыту технологияларына байланысты түсініктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Access мәлiметтер базасы жөнiнде негiзгi мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.3 МҚБЖ АССЕSS жайлы негізгі түсініктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.4 Деректер қоры жүйелерінің архитектурасы. Негізгі концепциялары ... ... ... ...15
1.5 Деректер қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ). Инфологиялық және даталогиялық жақындау мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
1.6 Мәлеметтер базасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
1.7 Реляциялық мәліметтер қоры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
2. Арнайы бөлім
2.1 №1 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
2.2 №2 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
2.3 №3 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
2.4 №4 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
2.5 №5 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
2.6 №6 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
2.7 №7 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
2.8 №8 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
2.9 №9 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
2.10 №10 Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
3. Жобаны жүзеге асыру
3.1 Пайдаланушыға арналған инструкция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
3.2 Бағдарламма листинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
3.3 Бағдарлама мысалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...71
4. Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..75
5. Еңбек қорғау
5.1 Еңбек шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
5.2 Жұмыс орындарындагы микроклиматтың оптимальдi жэне шектi көрсеткiштерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .88
5.3 Есептеуiш техниканың қауiпсiздiк ережелерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...89
5.4 Электр тогымен зақымданган жагдайда алгашкы дәрiгерлiк
көмек көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .90
5.5 Жұмыс орнында шудiң шектi деңгейi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...90
5.6 Өрт қауiпсiздiгi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
5.7 Ақпараттық қызмет кәсmорындарындагы өрт қауiпсiздiгi ... ... ... ... ... ... ... ... .91
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .93
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .94
- түс және графика - экран көрнекiлiгiн қамтамасыз ете алатын әр түрлi қарiптердi, түстердi, белгiшелердi (пиктограммаларды) және одан да басқа графикалық элементтердi пайдалана отырып, экранға көптеген мәлiметтер шығару;
- программа шеберлерi (Wizards) - тұтынушымен қарапайым, әpi логикалық айқын түрде диалог ұйымдастыра отырып, қолданбалы программалардың кез-келген элементтерін тез құру;
- оқиғаларды программалау - программалар экранда көрініп тұрған элементтермен тiкелей байланыса алады және солардан кейiнгi мeнюдeн команда таңдау, кез-келген бiр батырманы шерту сияқты әрекеттердi тез жүзеге асыру;
- SQL – мәлiметтерге тез қол жеткiзу тәсiлi ретiнде программаларда, макростарда және өрнектерде SQL операторларын пайдалану.
Жұмыстың мақсаты: Access бағдарламасын меңгеруге керекті негiзгi түсiнiктердi енгiзу, Access терезесiмен, негiзгi менюiмен, саймандар тақтасымен және қасиеттерімен танысу арқылы оқушыларға тиімді түрде Access ортасында жұмыс істеу негіздерін үйрету.
Жұмыстың міндеті: Access бағдарламасының құрылымымен таныстыратын теориялық және практикалық жұмыстармен тест сұрақтарымен қосымша тапсырмалармен қамтылған электрондық лабораториялық құрал жасау.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Мұхаметжанова С.Т., М.Ж.Балабекова Информатика. Жалпы білім
беретін мектептің 7 сыныбына арналған байқау окулығы. Алматы, Сгеёо,
2000.
2. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б.Б., Дэулетқұлов А.Қ. Жаңа ақпараттық
те,хнологиялар: Информатикадан 30 сабақ. Алматы: Шартарап, 2001. 436 бет.
3. Бөрібаев Б. Информатика жэне компьютер. Алматы: Білім, 1995.
4. Дэлбекова Қ.С. Информатика. Оқу құралы. Алматы , 1999 ж.
5. Н.Т.Ермеков, Ж.А.Қараев, Н.Ф.Стифутина. Информатика жэне
есептеуіш техника негіздері. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына
арналған байқау оқулығы. Алматы, Мектеп, 2001.
6. Н.Т.Ермеков, Ж.А.Қараев, Н.Ф.Стифутина. Информатика және
есептеуіш техника негіздері. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына
арналған байқау оқулығы. Алматы, Мектеп, 2001.
7. С.Ә.Исаев, А.Н.Мұхамади, О.С.Ахметова. «Компьютерлік
технология негіздері курсына арналған практикум». Әдістемелік оқу құралы.
Алматы, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, 2000.
8. Анықтама басқарушысы ІВМ РС. Әдістемелік материалдар.2 бөлім.
ТГШ"СФЕРА". Мәскеу. 1991 жыл.
9. Савельев А.Я., Сазонов Б.А., Лукьянов С.Э. "Барлық адамдарға
арналған дербес компьютерлер".1 Кітабы. Мэскеу., ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП,
1991 жыл
10. Брябрин В.М. "Дербес ЭЕМ бағдарламамен қамтамасыз ету".
11. Мәскеу. "ҒЫЛЫМ", 1990 жыл.
12. Фигурнов В.Э. "ІВМ РС пайдаланушыға арналған"
13. Уфа қаласы, НПО "Информатика және Компьютерлер", 1993 жыл.
14. Громов А.И., Сафин М.Я. «Информатика негіздері және есептеу
техникасы». - Мэскеу.: Ресей халық достастық университетінің, баспасы
1994 жыл.
15. Фигурнов В.Э. «ІВМ РС пайдаланушыға арналған». - Мэскеу.:
Финанс және статистика, 1994 жыл.
16. Герхард Франкен, Сергей Молявко «М8-ОО8 6.2 «, Киев, ВНУ, 1994,
Мэскеу, БИНОМ, 1994 жыл.
17. «ОО8 3.3. Техникалық басқару». Әдістемелік материалдар.
18. Фигурнов В.Э. "ІВМ РС Пайдаланушыға арналған ' Уфа қаласы,
НПО "Информатика жэне Компьютерлер", 1993 жыл.
19. ІВМ РС бойынша анықтамалық басқару Әдістемелік материалдар. 1
Бөлім ТПП "СФЕРА". Мэскеу. 1991 жыл.
20. Брябрин В.М. "бағдарламамен қамтамасыз ету ДЭЕМ". Мәскеу.
"ҒЫЛЫМ", 1990 жыл.
        
        Мазмұны
Кіріспе................................................................................................................3
1.Жалпы бөлім
1.1 Оқыту технологияларына байланысты түсініктер..................................................5
1.2 Access ... ... ... ... ... МҚБЖ ... жайлы негізгі түсініктер .......................................................12
1.4 Деректер қоры жүйелерінің архитектурасы. Негізгі концепциялары ...............15
1.5 Деректер қорын ... ... ... ... және ... ... мәні ...............................................................................................................18
1.6 Мәлеметтер базасын құру ....................................................................................22
1.7 Реляциялық мәліметтер қоры ................................................................................40
2. Арнайы бөлім
2.1 №1 ... ... ...
2.2 №2 ... ... ... №3 ... жұмыс .........................................................................................54
2.4 №4 Зертханалық жұмыс .........................................................................................55
2.5 №5 ... ... ... №6 ... ... ... №7 Зертханалық жұмыс .........................................................................................58
2.8 №8 Зертханалық жұмыс .........................................................................................60
2.9 №9 Зертханалық ... ... ... №10 ... ... .....................................................................................62
3. Жобаны жүзеге асыру
3.1 Пайдаланушыға арналған инструкция...................................................................63
3.2 ... ... ... мысалы...........................................................................71
4. Экономикалық бөлім..................................................................................................75
5. Еңбек қорғау
5.1 Еңбек шарттары........................................................................................................87
5.2 Жұмыс орындарындагы микроклиматтың оптимальдi жэне ... ... ... ... ... ... ... тогымен зақымданган жагдайда алгашкы дәрiгерлiк
көмек көрсету.................................................................................................................90
5.5 Жұмыс орнында шудiң шектi деңгейi...................................................................90
5.6 Өрт қауiпсiздiгi........................................................................................................91
5.7 Ақпараттық қызмет кәсmорындарындагы өрт ... ... ... түс және ... - ... ... ... ете алатын әр түрлi қарiптердi, түстердi, белгiшелердi (пиктограммаларды) және одан да басқа ... ... ... ... ... ... мәлiметтер шығару;
- программа шеберлерi (Wizards) - тұтынушымен қарапайым, әpi логикалық айқын түрде диалог ... ... ... ... ... ... тез ... оқиғаларды программалау - программалар экранда көрініп тұрған элементтермен тiкелей байланыса алады және солардан кейiнгi ... ... ... ... бiр батырманы шерту сияқты әрекеттердi тез жүзеге асыру;
- SQL - ... тез қол ... ... ... программаларда, макростарда және өрнектерде SQL операторларын пайдалану.
Жұмыстың мақсаты: Access бағдарламасын меңгеруге ... ... ... ... Access ... ... ... саймандар тақтасымен және қасиеттерімен танысу арқылы оқушыларға тиімді түрде Access ортасында ... ... ... ... ... Access ... құрылымымен таныстыратын теориялық және практикалық жұмыстармен тест сұрақтарымен қосымша тапсырмалармен қамтылған электрондық лабораториялық құрал жасау.
1.Жалпы бөлім
1.1 ... ... ... түсініктер
Біз талдайтын ұғымдардың көпшілігіне сөзі кездеседі.
түсінігі ... ... ол - .
... ... ол-.
Бұдан бұрын қарастырылған мәліметтерді де қолдана отырып, түсінігінің анықтамасын беруге тырысайық.
Оқыту ... - ... ... ... ғылыми жетістіктердің, техниканың белгілі бір аймағында қойылған мақсатқа жету бағытында ұйымдастырылған, жоспарлы күйде тұрақты ... ... ... ... және ... ... ...
* оқыту, өздігінен білім алу және өзін-өзі бақылау процестерін керек етіп, соларды жүзеге асыратын шарттарды қалыптастыруды қамтамасыз ететін әдістер, ... ... ...
Интерактивті режим - командалар мен жауаптар алмасу арқылы атқаратын тұтынушы мен ... ... ... режимі. Қазіргі компьютер мен оның жұмысына сәйкес программалық жабдығы интерактивті режимде ... ... ... ... ... ... шығуға, толықтыруға, жүйенің сауалын жауап енгізуге, басқа да жұмыстар орындауға мүмкіндік береді.
Оқытудың интерактивті ... - ... ... ... ... ... әрекеттесуі арқылы орындалатын, әр түрлі оқыту, бақылау, навигация (бірінен біріне ауысу) құралдары арқылы педагог жұмысын атқара ... ... беру ... ... диалогтық жұмыс режимі.
Оқытудың компьютерлік технологиялары - ... ... ... және ... оқушының танымдық әрекетін бақылау және басқару сияқты педагогтың кейбір функцияларын модельдейтін компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс құралдары және ... ... өнім ... ... ... ... жасау тәсілдері, әдістері, құралдары жиыны.
Білім беруде компьютерлік технологияларды пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, ... жеке ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Қазіргі оқыту құралдары (компьютерлер, телекоммуникациялық байланыс құралдары, қажетті интерактивті ... және ... ... әр ... ... формаларын жетілдіруге мүмкіндік береді, оған қоса олардың оқушылардың өздігінен ... ... ... ... ... орындататын әдістемелік құрал ретінде атқаратын жұмысының маңызы өте зор. Әрине, қазіргі ... мен ... ... ... мұғалім мен оқушының әрекеттесу формаларын өзгертіп, мұғалімді ... гөрі ... ... ... ... беруші ретінде қарастырады. Ал мұндай өзгеріс оқушының білімге деген ынтасын ... ... ... ... ... ынтасын арттырып, сабақтың нәтижелік бақылаудың жаңа модельдерін (баяндама, есеп ... жұрт ... ... топ ... ... отырып қорғау) іздеуге итереді, оқытудың жеке адамға бағытталған қызықты түрлерін енгізуі керек етеді.
Оқытудың компьютерлік технологиялары педагогтар мен ... ... ... ... үлкен мүмкіндіктер береді.
Мультимедиялық технологиялар - бейнелік және аудиоэффектілік, әр түрлі мультимедиялық мүмкіндіктерді интерактивті ... ... ... орындата алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері.
Мультимедия құралдары деп әр түрлі ... ... ... ... ... ... көріністерді пайдалана отырып, тұтынушылық компьютермен әрекеттесуін жүзеге асыратын аппараттық және программалық құралдардың біріктірілген кешендерін айтады.
Мультимедия ... ... ... ... ... кең ... Мультимедия технологияларының қызықты мүмкіндіктері электрондық оқу құралдарын жасауда және де басқа оқып ... ... ... ... көп ... Мультимедиялық технологияларды кеңінен қолдану оқытудың қазіргі компьютерік технологияларын ... жаңа ... ... зор үлес ... ...
Мультимедиялық технологиялары құралдарын оқу-әдістемелік материалдары кешендерін жасауда қалай қолдануға болады? Оларға әр түрлі мультимедиялық эффектілерді жай ... ... ... ... ... болады? Оқу құжаттарында мультмедиялық қосымша пайдалануға шек қойыла ма? Осындай мәселелерді шешу бағытталғанда нақты ... ... ... керек, өйткені гармония бұзу, өте жарқын, әсерлі қосымшаларды, мультимедиялық эффектерді шамадан тыс ... ... ... ... ... ... тез ... да ықтимал. Осындай сұрақтарға жауап беру оқыту ісіндегі ... асып ... ... ... материалдарын тек эффектілі түрде көрсетпей, оның тиімді жағын қамтамасыз етуі ... ... Access ... базасы жөнiнде негiзгi мағлұматтар
Қазіргі уақытта мәліметтер қоры мен ақпараттық жүйелерді пайдалану адамзат қызметі мен түрлі саланы басқарудың ажырамайтын ... ... ... ... ... ... сәйкес технология мен программалық өнімдерді тиімі қолдану мен оның құрылу принциптерін меңгерудің қажеттілігі туып отыр. ... ... ... ... ... жобалауды автоматтандыру жүйелері және т.б.
Мәлiмеmmер қоры (МҚ) - белгiлi бiр пәндiк аймаққа ... ... ... ... ... ... қасиеттерiн және өзара қатынастарын бейнелейтiн, өзiндiк аты бар мәлiметтер жиыны. Пәндiк ... ... ... ... қамтуға тиiстi нақты дүниенiң бiр бөлiгi болып табылады.
Мәліметтер базасы ұғымы мен мәліметтер қорын басқару ... ... ... (МҚБЖ) байланысты.
Мәлiмеmmер базасын басқару жүйесi (МҚБЖ) - мәлiметтермен жан-жақты қатынас құра отырып, олардың өңделуiн қамтамасыз ететін база құру мен ... ... ... ... (комплекс).
МҚБЖ- жаңа база құрылымын құруға арналған программалық ... ... оны ... ... құрамында барды редакциялау және ақпаратпен көрсетушілік (визуализация).
База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес ... ... ... ... реттеу, сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары бойынша беру.
Кез келген МҚБЖ ... төрт ... ... ... мүмкіндік береді:
* Кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
* Кестеден бір немесе ... ... ... ... ... бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
* Берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды табу.
МҚБЖ-нің тағы бір функциясы- мәліметтерді басқару. Мәліметтерді ... ... ... мәліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден қорғау, мәліметтермен жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін ... ету ... ... ... машиналардың) маңызды ерекшеліктердің бірі- ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу, сонымен бірге мәтіндік және графикалық құжаттар (суреттер, ... ... ... ... ғана ... жаһандық жүйе, дыбыстық және бейнефайлдардың беттері де жинақталады. Бұл мүмкіндіктер мәліметтер ... ... іске ... ... қоры (МҚ)- ... бір ... ... қатысты мәліметтерді баяндау, сақтау мен амал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы принциптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәліметтердің жиынтығы. ... ... ... ... ... ... ... түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі.
Арқаулы ауқым ретінде нақты реттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі түсініледі.
Қарапайым МҚ ... ... ... анықтамалығын, поездар қозғалысы кестесін, кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметтерді, студеттердің сессия тапсыру қорытындылары және т.б. атауға болады.
Электронды МҚ-ның ... ... ... тез іздестіру мен сұрыптау (іріктеу), сондай-ақ берілген форма бойынша есепті қарапайым түрлендіру (жасау) мүмкіндігі. Мысалы, сынақ кітапшаларының нөмерлері бойынша ... ... оңай ... ... ... ... ... бойынша шығармаларының тізімін жасауға болады.
Мәліметтер қоры дегеніміз ақпаратты сақтауға және жинақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Ең алғаш мәліметтер қоры ұғымы ... ... ... онда ... ... ... Бірақ қазіргі кездегі көптеген мәліметтер базасын басқару жүйелері өздерінің құрылымдарында тек мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар ... ... және ... да ... ... ... ... де қамтиді. Сондықтан біз қазіргі заманғы мәліметтер қорында тек ... ғана ... ... та сақталады деп айта аламыз.
Мәліметтер базасын басқару теориясы дербес пән ретінде шамамен алғанда XX ғасырдың ... ... бері дами ... Осы ... ішінде белгілі бір іргелі ұғымдар жүйесі қалыптасты. Олардың бірқатарын келтірейік.
Объект деп мағлұматтары мәліметтер базасында сақталатын ақпараттық жүйенің элементтері ... ... ... ... ... ... ... объект атрибуттардың кейбір жиынтығымен сипатталады.
Мәліметтердің басты элементтері деп ... ... ... мәндерін анықтауға мүмкіндік беретін осындай атрибут аталады.
Алғашқы кілт- обьектінің (жазбаның) әрбір данасын бірегей түрде ұқсастырытын атрибут ... ... ... ... ... бірнеше жазбалар (объект даналары) үшін мәні қайталанатын атрибут (немесе атрибуттар тобы). Ең ... ... ... ... ... іздестіру операцияларында қолданылады.
Мәліметтер қорын жіктеу Мәліметтер арасындағы байланыстарды орнату әдістері бойынша былайша ... ... ... және ... МҚ.
Реляциялық МҚ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және әдеттегі формасы болып саналады. Көптеген теориялар ішінде ... ... ... термині сәйкес келеді және ол МҚ-ға осы атты берген. Ол үшін дамыған математикалық аппарат - ... алу, ... ... қосу және т.б. ... ... операциялар айқындалатын реляциялық есептеу мен реляцияляқ алгебра.
Осы типтегі МҚ жасауға американдық ғалым Е.Кодд елеулі үлес қосты.
Реляциялық МҚ-ның жақсы қасиеті - оны ... ... ... ... ... ... - ... құрылымының қатаңдығы (ерікті ұзындық кестесінің жолдарын берудің мүмкін еместігі) және оның жұмысы жылдамдығының мәліметтер базасы мөлшеріне тәуелділігі. ... ... ... ... ... үшін барлық МҚ қарау қажетті болуы мүмкін.
Иерархиялық және желілік МҚ қайсыбір ортақ белгісі бар мәліметтер ... ... бар ... ... ... МҚ-да мұндай байланыстар ағаш-сызық жол (графа) түрінде бейнеленуі мүмкін, мұнда биік ұшар ... ... ... ... ... байланыстар ғана болуы ықтимал. Егер барлық ықтимал сұрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ... бұл ... ... ... ... ... ... ешқандай басқа сұрау салуды қанағаттандырмайды.
Аты айтылған кемшілік желілік МҚ-дан алып тасталды, онда (тым ... ... ... ... ... ... еді. Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске асыру мүмкін болмағандықтан, кейбір ... ... тура ... ... ... ... ... басқа элементтердің сілтемесі болуы тиіс. Сол себептен ЭЕМ (электронды есептегіш машинаның) оперативті және ... ... ... ... ... ... МҚБЖ туралы мәліметтер 6-кестеде келтірілген.
6.МҚ жіктеу
МББЖ атауы
МБ типі
MS Access
Реляциялық
Clipper
Реляциялық
Dbase
Реляциялық
FoxBase+
Желілік
FoxPro
Желілік
IMS/VS
Иерархиялық
Oracle
Реляциялық
Paradox
Реляциялық
Мәліметтер ... ... ... ... ... ... жүйесінің екі жұмыс режимі бар: жобалаушылық және пайдаланушылық. Бірінші режим база құрылымын құру ... ... және оның ... ... ... Екінші режимде базаны толтыру немесе одан мәліметтер алу үшін бұрын дайындалған объектілер пайдаланылады..
Жобалаушы ... ... ... ... және оны тапсырыс берушімен бірге келісіп, бір қорытындыға келеді.
Базаны құрушылар базаны мәліметтермен толтырмайды (тапсырыс ... ... ... деп ... ... және ... адамдарға ұсынбайды). База объектілерін қалау кезеңін де үлгілік мәліметтер мен эксперименттік толтыру бұған қосылмайды.
Базаны пайдаланушы - формалардың ... оны ... ... ... сұрау салулардың көмегімен өңдейді және қорытындыны нәтижелік ... мен ... ... де ... Жалпы жағдайда пайдаланушылардың қызметі- нақты жұмыс парағында қарастырылғандарға ғана, база құрылымын басқаруға қолы жететіндей құралдары жоқ.
Мәліметтер қорының 3 архитектурасы ... ... ... 1978 жылы ... қорының жалпылама құрылымын ұсынған болатын. Ол құрылым 3 ... ... деп ... Оған ... ... ... ұсынудың 3 түрі болады: сыртқы, тұғырнамалық, ішкі. Ұсынудың тұғырнамалық деңгейі- мәліметтер қорының дайындалу деңгейі. Мысалы: ORIENT ... ... ... ... сұлбасы келесі түрде болады
Microsoft Access МҚБЖ-ны Windows ... ... ... 32-разрядты реляциялық мәлiметтер қорының басқару жүйесiнің буыны болып табылады. Оның ... ... ... ... сақтай отырып, тұтынушының жайлы жұмыс істеуіне бағытталған, өте қолайлы графикалық интерфейсi бар. Access кесmелер, формалар, ... ... ... және модульдер сияқты мәлiметтер базасының объектiлерiмен жұмыс iстейдi. Кестелер ─ ... ... үшiн ... ... ... және жазбалардан (қатарлардан) тұратын мәлiметтер.
Кесте (Tables) - мәлiметтер базасымен жұмыс ... ... ... ... ... жиыны. Ол өрістер (поля) мен жазбалардан (записи) тұрады.
Жазба (Record) - ... бір ... яғни ... Ал МҚБЖ мәлiметтерiн сақтайтын негiзгi блок болып табылады. Жазба сипатталатын бiр объект туралы толық мәлiмет ... (Field) - ... ... ... тік жол ... өріс мәлiметтерiн сипаттайтын оның бiрсыпыра қасиеттерi болады. Енгiзу өpici деп ... ... ... ... ... бiр ... жолды айтады, оған пернелер арқылы мәндер енгiзiледi.
Объектiнiң әрбiр сипаты (қасиетi) белгiлi бiр өpic мәні ... ... ... ... үшiн басmапқы түйiндi мәнді, яғни негiзгi (Кiлттi) өpicmi анықтауға болады, ол әрбiр ... ... ... ... үшiн ... ... жазба үшiн бiрегей мағынаны бiлдiредi) және ол бiр немесе бiрнеше өpicтeн тұруы мүмкін.
Түйiндi өpic (ключевоe ... - ... ... ... алу ... ... ... өpic.
Кiлт (ключ) немесе түйiн - кесте жазбаларын анықтайтын немесе кестелер арасындағы байланыстарды ... бiр ... ... түйiндi өpicтep.
Санауыш - кестедегі жазбалардың нөмiрлерi орналасатын өpiс. Сұраныс (Queries) - жұмыс істеуші адамның керекті мәлiметтердi бiр ... ... ... ... ... ... таңдап алу тәсiлi.
Таңдап алу жолымен сұраныс беру арқылы кестедегі мәлiметтердi ... ... ... немесе бұрынғы кестелер негiзiнде жаңа (виртуальды) кестелер құруға болады. Acсess-те сұраныстардың бiрнеше түрі бар.
Форма (Forms) - ... ... ... жолы немесе оларды басқару мүмкiндiктерi, яғни өзара байланысқан мәлiметтердi тұтынушығa ыңғайлы түрде бейнелеуге, қарауға немесе енгiзуге арналған тәсілдер. Формалар - ... ... ... ... ... мәліметтерді енгізу және кестедегі жазуларларды көру үшін пайдаланылатын экранның арнайы форматы болып ... ... ... ... бірнеше кестелермен бір мезгілде жұмыс істеу үшін де құруға болады. формаларды қағазға басып ... ... ... - ... баспаға шығарып қағазда бейнелеу тәсiлi, яғни қағазға басып шығруғa арналған нәтижелiк ...... өріс мәні ... ... ... ... ... сұрыптау тәсілі.
Жазбаны белгілеу аймағы ─ кесте жолын толық белгілеуге мүмкіндік беретін оның сол жақ шетіндегі ... ... ... ... ─ өріс ... аймағы. Оны шерту сол өрісті түгел белгілеу мүмкіндігін береді.
Конструктор ─ мәліметтер базасы объектілерінің (кестелер, сұраныстар, формалар, ... ... ... ... ... ... ─ құрылымды сұраныстар тілі (structured query language). Көптеген программалық жабдықтардың стандарты ... ... ... SQL ... ... оны бірсыпыра программаларда кеңейтуге әкеліп соқтырады.
Шебер (Wizards - ...... бір ... ... әрекеттер жиынын бiртiндеп орындайтын программа. Шеберлер оны орындайтын адаммен сухбаттасу ... iсін ... ... ... ... шешетiн керекті мәлiметтердi программаға енгiзудi қамтамасыз етедi. Жұмыс жасауды жеңiлдету үшiн Шебер жұмысы бiрнеше адамдардан ... ... ... ... ... ... ... қайта оралуға немесе онша қажетсiз кезеңдi аттап ... ... ... ... мүмкiндiгiн енгiзу программаларды жетiлдiрудiң бiр жолы болып табылады. Accessтe бiрсыпыра Шебер программалар тобы бар, ... ... ... шеберi - көптеген үлгi ретiнде берiлетiн типтi қолданбалы программалар үлгiсiн ұсынады;
- формалар мен ... ... ... - көп ... формаларды және басылымдарды жасау процесiн тездетедi және жеңiлдетедi;
- ауыстыру шеберi - бiр кесте өрiсiнде басқа кестеден қажеттi мәндi ... ... ... ... ... ... ... - белгiлi бiр файлға сiлтеме көрсеткiш. Гиперсiлтемелер Access мәлiметтер базасын Internet файлдарымен не ... ... ... үшiн қолданылады. Сондай файлдарды қарап шығу, көру үшiн арнайы программа жұмыс ... тиiс. ... ... ... ... түспен боялып көрсетiлiп тұрады.
Макростар (Macros) кейбiр оқиғаларға жауап ретiнде орындалатын әрекеттердiң сипаттамасы болып табылады. ... ... ... ... таңдап алуға және оларды автоматтандырылған режiмде енгiзуге болатын макрокомандамен iске асырылады. Макрос бiр қолданбалы программада ... ... ... ... ... мүмкiндiк бередi.
Модульдерде (Modules) Visual Basic for Application (VBА) тiлiндегi программалар сақталады және олар ... ... құру ... ... емес ... іскe ... үшiн ... тұтынушыға өз есептерiн ойдағыдай шығаруғa мүмкiндiк беретiн әртүрлi диалогтық ... бар, ... меню ... ... тақтасындағы батырмалар, суырылып шығатын түсiнiктемелiк сөздер, Конструктор (Design), Шебер (Wizards) программалары жатады.
1.3 МҚБЖ АССЕSS жайлы негізгі ... iскe қосу Пуск - ... - ... Access командаларымен орындалады немесе жұмыс үстелiндегi Access белгiшесiн eкi рет шерту қажет. ... ... ... ... ... беретiн терезе керсетiлген. Осы терезедегi "Жаңа мәлiметтер базасы" (Новая база данных) жолы немесе мәлiметтер базасы бұрын құрылған болса, онда ... ... ашу" ... базу ... пунктiн таңдау қажет.
1-сурет.мәлiметтер базасын ашуға мүмкiндiк беретiн терезе керсетiлген.
Негiзгi меню ағымдағы ... ... ... ... ... оның ... келесi пункттер болуы мүмкін Файл (File), Тузету (Edit), Түр (View), ... ... ... (Tools), Терезе (Window), Пiшiм (Format), Жазбалар (Records), Сұраныс (Query), Іске қосу (Run), ... ... ... ... ... (Help). Меню ... Alt ... бiрге команда атында асты сызылған әрiптi бiр мезетте қатар басу ... ... ... сол жақ ... ... арқылы таңдауға болады.
2-сурет. Access терезесiнiң жалпы көpiнici
Осы экранда көрiнiп ... меню ... ... ... Түр, Кipicтipy, Сервис, Терезе, ?.
Файл менюi файлдармен жұмыс iстеуге арналған, оның құрамында мынандай iшкi командалар бар:
Мәлiметтер базасын құру (New ... - ... ... ... құру ... ... ашу (Ореn) - МБ файлын ашу үшiн;
Сыртқы мәлiметтер (Get External Data) - ... ... ... ... ... ... базалардағы кестелермен байланыс орнатуға мүмкiндiк бередi; .
Жабу (Close) - файлдарды жабу үшiн;
Сақтау (Save) - файлдарды сақтау ... ... ... (Save as/ Export) - ... басқа атпен сақтауға немесе мәлiметтердi экспорттаyға (сыртқа шығаруға) мүмкiндiк бередi;
HTML форматында сақтау - МҚ файлын HTML форматында сақтау үшiн;
Парақ параметрлeрi (Page Setup) - ... ... көру ... (Print Preview) - ... ... ... ... құрылымын көріп шығу үшін;
Баспаға шығару (Print) - файлды баспаға шығару үшін;
Автоауыстыру (Auto correct) - ... ... ... түзету кезiнде қолданылатын стандартты мәтiндер тiзiмiн бередi;
Оffiсе-пен ... (Office Links) - Word және ... ... ... ... ... орнатуға мүмкiндiк беретiн iшкi (бағыныңқы) менюдi ашады;
Мәлiметтер ... ... - ... ... ... - тар арасында байланыстарды анықтауға, өзгертуге және қарап шығуға мүмкiндiк беретiн терезе ашады;
Талдау (Analyse) - ... ... ... ... оның ... ... бағалайтын тез әрекеттесу анализаторын іскe косура, кестелердiн кешiрмесiн алyrа жане ... ... ... МҚ бiр ... ... объектiлерiнiң егжей-тегжейлi сипаттамасын жасайтын МҚ Архивариус программасын іскe қосуға мүмкiндiк бередi;
Қызметтiк программалар - қызметтiк программалардың бiреуiн icкe қocyғa ... ... ... - ... ... icтey үшiн пароль жасауға/ жоюға, қатынас жасау құқықтарын анықтауға, қорғаныс шеберiн iскe қоcyғa мүмкiндiк бередi;
Репликация (Replication) - ... ... бiр ... ... ... ... ... реплика жасауға, келiспеушiлiктi жоюға арналған қызметтiк программаны icкe ... ... ... ... ... ... ... қocy параметрлері (Startup) - базаны ашқан кезде әрекет ... ... ... ... ... (Macros) - аты көрсетiлген макросты iскe қосады;
ActiveX элементтерi - қандай арнаулы басқару элементтерiн iскe
қосуға/ ажыратуға балатынын анықтайды;
Қондырмалар (Add-Ins) - Батырмалық ... ... ... ... жасаған кестелер диспетчерiмен жұмыс iстесе, МҚ-ын белyге ... ... меню ... құралды iске қосады;
Параметрлер (Options) - бiрнеше iшкi беттерi бар параметрлермен
жұмыс icтey терезесiн ашады.
Терезе менюі тереземен жұмыс ... ... ... және оның ... келесi командалар бар:
жоғарыдан төменге (Тilе Vertically) - ... ... ... ... вертикаль бағытта тік орналастырады (қабаттамайды);
Солдан оңға (Тilе Horisontally) - көрiнiп тұрған барлық терезелерді горизонталь бағытта ... ... ... ... - ... ... ... каскадты түрде орналастырады;
Белгiшелердi реттеу (Arrange Icons) - жасырылған МҚ ... ... ... ... төменгі өрнегiнде реттеп орналастырады;
Жасыру (Hide) - екпiндi (активтi) ... ... (Unhide) - ... ... экранға шығарады;
Менюдiң төменгі жағында ашық, терезелердiң тiзiмi орналасқан ? (Анықтама) менюi анықтамаларды алуға арналған, құрамында келесi ... ... Access ... анықтама - МҚ-мен әртурлi әрекеттердi атқару жөнiнде ... ... ... ... ... ... Access Help Topics) - ... анықтамалық информацияны табуға мүмкiндiк беретiн, , , бөлiмдерi бар терезе ашады;
Бұл не? - ... ... ... ... ... ... бередi;
Web-Teri Microsoft - Internet-тe жұмыс icтey жөнiнде анықтама алyға мүмкiндiк бередi;
1.4 ... қоры ... ... ... ... тәсіл іздеудің белсенді әрекеті және ақпарат көлемінің күрт өсуі, 60 жылдардың басында (МҚБЖ) деп аталатын арнайы ... ... ... ... ... МҚБЖ ... ... - оның деректердің өзін енгізу және ... ғана ... ... ... оның ... сипаттайтын процедурасы бар. МҚБЖ басқаруында болатын және онда сақталынатын деректер жазбасымен қамсыздандырылған файлдарды, деректер банккі деп атады, содан соң ... ... (МҚ). ... ... қозғалу кестесін (сурет 1) және аэропорт жұмысына байланысты басқа да деректерді сақтау керек (МҚ "Аэропорт"). Ол үшін ... бір МҚБЖ ... ... ... ... ... ... ҚҰРУ Қозғалыс кестесі
--------------------------------------------------------------------------------
(Рейс нөмірі Бүтін
--------------------------------------------------------------------------------
Апта_күндері ... ... ... ... Мәтін (24)
--------------------------------------------------------------------------------
Келу_уақыты ... ... ... ... ... ДҚ ... ... бірген енгіземіз.
МҚБЖ сұраныс тілі деректермен программадағы және ... ... ... ... береді (сурет 1). Сұранысты қалыптастырып
--------------------------------------------------------------------------------
ТАҢДАУ Рейс_нөмірі, Апта_күндері, Ұшу_уақыты
--------------------------------------------------------------------------------
Қозғалыс кестесі КЕСТЕСІНЕН
--------------------------------------------------------------------------------
ҚАЙДА Шығу_пункті = 'Москва'
--------------------------------------------------------------------------------
ЖӘНЕ Бару_пункті = ... ... > ... ... "Москва-Киев" кестесін аламыз, сұраныс бойынша
САНЫН ТАҢДАУ (Рейс_нөмірі)
Қозғалыс кестесі КЕСТЕСІНЕН
ҚАЙДА Шығу_пункті = 'Москва'
ЖӘНЕ Бару_пункті = ... ... ... аламыз.
Сурет 1 - МҚБЖ қолдану кезіндегі программа мен деректер байланысы.
Бұл сұраныстар кестені кеңейткен кезде ... ... ... ҚОСУ Қозғалыс кестесі
Ұшу_ұзақтығы Бүтін;
Бұл пошталық адрестерді өңдеу программасында пошталық индексті өңдеу кезінде болған.
Бірақ, бәріне де ... ... МҚБЖ ... қосымшалар үшін арнайы құрылған файлдағы тікелей деректермен алмасуға қарағанда деректермен алмасуға көп уақыт керек. ... ... ... ... кез келген пайдаланушымен деректерге қатынау мүмкіндігін беру ... ... ... келмейді:
* деректер жадысында орналасуы және оның сипаттамасы жөнінде;
* ... ... ... ... ...
* көп ... ... программа) бір деректі бір уақытта сұраныс ... ... ... болған мәселелер жөнінде;
* рұқсат етілмеген қатынау және ... ... емес ... ... ... қамтамасыз ету тәсілдері жөнінде;
* деректер қорын актуальды күйде ұстау және МҚБЖ басқа ... ... осы ... ... ... ... деректердің әртүрлі сипаттамасын қолдану қажет. Мұндай жазбаларды қалай құру керек? ... ... ... ... ... ... талдаудан бастау керек және оған жеке пайдаланушылар ... қою ... қоры ... ұйым ... ... Бұл процесс төменде қарастырылады, ескертіп кетеміз, жобалау адамға тапсырылады (топ тұлғасына) - Мәліметтер қорының әкімшілігіне (МҚӘ). Ұйымның ... ... ... сол сияқты деректер қорын пайдаланушысы және деректерді өңдеуші машинамен таныс болуы керек. ... ... ... ... ... қоры ... ... отырып, МҚӘ алғашқыда құрылатын деректер қорын формальды емес сипаттамасын құрады. Бұл сипаттама деректер қоры ... ... ... ... нақты тілдерді, математикалық формулаларды, кестелерді, графика және басқа құрылғыларды қолданып ... ... ... ... деп ... (сур. 2).
Сурет 2 - Деректер моделінің деңгейі.
Мұндай ... ... ... ... сақтау ортасының физикалық параметрлеріне тәуелді. Сонда мұндай орта ЭЕМ емес, адам жадысы болып келеді. Сондықтан ... ... ... ... етпегенге дейін өзгермеу керек, бұл модель пәндік сала көрінісін береді. 2 - суретте көрсетілген қалған модельдер компьютерлі-бағдарланған болып келеді. ДҚБЖ ... ... ... ... қарамай, программа мен пайдаланушыға аты бойынша сақталынған деректерге қатынауға мүмкіндік береді. Керекті деректер ДҚБЖ ... еске ... ... ... ... моделі бойынша ізделінеді. Көрсетілген қатынау нақты ДҚБЖ көмегімен іске ... онда ... осы ДҚБЖ ... ... ... ... ... Деректердің инфологиялық моделі бойынша ДҚӘ құрылатын мұндай сипаттамасын деректердің даталогиялық ... деп ... ... ... ... ... және ... деңгейлі) қолданатын програмалардан тәуелсіз сақталу деректерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
1.5 Деректер қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ). ... және ... ... мәні.
Нақыт өмірді өзара байланысқан және әртүрлі тізбекті болмыспен біріктіруге болады. Бұрыннан бері адамдар осы болмысты ... ... ... ... ... де). ... сипаттаманы дерек деп атайды. Әдетте деректер фиксациясы нақты жеткізгіштің хабарласудың нақты құралдары көмегімен (мысалы, нақты тіл мен ... ... іске ... ... ... немесе қағазда). Көбінесе деректер (тұжырым, болмыс, күй, идея немесе пәндер) және олардың ... ... ... жылжытылады, сол сияқты нақты тіл ыңғайлы. Мысал болып тұжырым қызмет етеді "Авиабилет құны 128". Мұндағы "128" - ... ал ... ... - бұл ... ... деректер және интерпретация бөлінген. Мысалы, "Самолеттің қозғалыс кестесі" кесте түрінде ... (сур. 3), ... ... ... ... ... оның ... келтіріледі. Мұндай бөлу деректер жұмысын қиындатады (кестенің төменгі бөлігінен тез мәлімет алуға тырысыңыз).
Интерпретация
Рейс нөмірі
Апата күндері
Бару ... ... ... ... ... ... - ... - 7
Москва
9.05
Киев
11.05
ТУ-154
57.00
577
1_3_5
Рига
21.53
Таллин
22.57
АН-24
21.50
78
3_6
Сочи
18.25
Баку
20.12
ТУ-134
44.00
578
2_4_6
Таллин
6.30
Рига
7.37
АН-24
21.50
Сурет 3 - Деректерді бөлу және олардың интерпретациясы.
Деректерді өңдеу және енгізу үшін ЭЕМ ... ... бөлу және ... әкеліп соғады. ЭЕМ деректермен ғана айналысады. Интерпретацияланатын ақпараттың үлкен бөлігі жалпы түрде жылжымайды (ЭЕМ "білмейді", "21.50" дегеніміз ... құны ма, әлде ұшу ... ма). Неге ... ... Кем ... екі тарихи себеп бар, ЭЕМ қолдануда деректі интерпретациядан бөлу. Біріншіден, ЭЕМ мәтінді нақты ... ... үшін ... ... - негізінен деректерді интерпретациялау тілінде. Екіншіден, ЭЕМ жады құны ... ... ... Жады ... өзін ... үшін ... ал ... әдетті пайдаланушыға қатысты болды. Пайдаланушы деректер интерпретациясын өзінің программасына қойды, ол "білді", мысалы, алтыншы енгізілетін мән тікұшақтың ... ... ал ... - оның ұшу ... ... Бұл ... ролін жоғарлатты, өйткені деректер интерпретациядан тыс еске сақтау құрылғысында биттер жиынтығын береді. Бірінші дәрісте көрсетілгендей, файлдық жүйенің әдеттегі мүмкіндіктері ... ... жүйе ... ... Біз ... қажеттіліктерді шығардық, файлды басқару жүйелерінің мүмкіндіктерін қолданбайтын: файлдың келісілген жиынның логикалық ұстау; деректерді манипуляциялау тілімен ... ету; ... ... кейін ақпаратты қалпына келтіру; бірнеше пайдаланушылардың нақты параллельді жұмысы. Енді санауға болады, егер ... ... жүйе ... ... кейбір жүйесіне сүйенетін болса, мұндай деректерді басқару жүйесін деректер қорын басқару жүйесі деп атайды (ДҚБЖ).
Дәлірек, ДҚБЖ функция қатарына келесіні ... ...
1) ... ... деректерді тікелей басқару. Бұл функция тікелей ДҚ енетін, сыртқы жадының ... ... ... ету, сол ... ... ... үшін де, мысалы, кейбір жағдайларда деректерге қатынауды ... ... бұл үшін ... ... ДҚБЖ ... ... жағдайларында бар файлдық жүйе мүмкіндіктері қолданылады, басқаларында жұмыс сыртқы жады құрылғыларының деңгейіне дейін жүргізіледі. Айтып кетеміз, ... ДҚБЖ ... кез ... ... ... ... емес, ДҚБЖ файлдық жүйе қолданатынын, егер қолданса, файл қалай ... ... ... ДҚБЖ ДҚ ... ат ... жеке ... ұстайды.
2) Оперативті жады буферлерін басқару. ДҚБЖ ДҚ белгілі өлшемімен жұмыс жасайды; түбінде бұл өлшем көбінесе ... ... ... ... көп болады. Түсінікті, деректердің кез келген элементіне үндеу ... ... жады мен ... ... онда ... жүйе ... жады ... жылдамдығымен жұмыс істейді. Бұл жылдамдықты жоғарлатудың бір тәсілі оперативті жадыдағы деректерді буферлеу. Егер операциялық жүйе ... ... ... ... (UNIX ОЖ сияқты), ДҚ бөлігінде этого буферизация жөнінде ақпараты бар ДҚБЖ мақсаты үшін бұл аз. ... ... ДҚБЖ ... ... жеке ... оперативті жады буферлерінің жеке жиынымен ұсталынады. Барлық ДҚ оперативті жадыда тұрақты болуына бағытталған ДҚБЖ жеке ... ... Бұл ... ... ... ... болашақта компьютерлердің оперативті жады көлемі өте үлкен болады, сондықтан буферизация жөнінде ойланбауға да болады. Бірақ бұл жұмыстардың барлығы зерттелу ...
3) ... ... ... - ДҚБЖ бір ... ... ... ДҚ операция тізбегі. Транзакция сәтті орындалады, және ДҚБЖ ДҚ ... (COMMIT) ... ... жадыдағы бұл транзакциямен жүргізілген өзгеріс ДҚ күйіне әсер ... ... ... ДҚ ... ... ... үшін ... Егер ҚЫЗМЕТКЕР және БӨЛІМ файлдарындағы ақпараттық жүйе мысалын еске түсірсек, онда ДҚ ... ... ... ... ол жаңа қызметкерді жұмысқа қабылдау операциясын орындаудағы бір ... ... және ... ... ... ... біріктіру. Сонымен, транзакция механизмін ұстануда міндетті шарт ДҚБЖ бір пайдалнушылары (егер, мұндай жүйе ДҚБЖ деп ... ... ... ДҚБЖ ... да ... Әр транзакция ДҚ бүтін күйінде басталғандықтан және аяқталғаннан кейін де осы күйді бүтін күйде қалдыруы, транзакция түсінігін ... ... ... білдіреді. ДҚБЖ жағынан транзакциямен орындалатын тиісті параллельді басқару кезінде, әр пайдаланушы ДҚБЖ ... ... деп ... ... бұл біршама идеалды көрініс, соншалықты кейбір жағдайларда көппайдаланушыдағы ДҚБЖ пайдалуншысы). Көппайдаланушылар ДҚБЖ транзакциясын басқаруда, ... ... ... және ... ... орындалуының сериализация жоспарымен байланысты.
Сериализациямен параллельді орындалатын транзакция деп жұмыс істеу ретінің ... ... ... ... ... қорытынды эффектісі кейбір тізбектей орындалатын эффектке эквивалентті. Қоспа транзакциясының орындалуының сериальды жоспары - бұл транзакцияны сериализацияға келтіретін ... ... егер ... ... транзакциясының сериалды орындалуына жетуге болатын болса, онда олардың белсенділігімен транзакция құрылған әр ... үшін ... ... ... ... болады (бір пайдалнушылар режиміндегі жұмыспен салыстырғанда). Транзакция сериализациясының бірнеше базалық алгоритмі бар. ... ... ДҚ ... ... ... объектілеріне негізделген алгоритмдер таратылған. Сериализацияның кез келген алгоритмін қолданған кезде, ДҚ объектісіне қатынау үшін, екі немесе одан да көп ... ... ... жағдай болуы мүмкін. Бұл жағдайда сериализацияны ұстау үшін бір немесе бірнеше транзакцияның шегінісін орындау керек (ДҚ орындалған барлық өзгерістерді жою). Бұл бір ... ... ДҚБЖ ... ... ... ... транзакциясының бар екендігін сезеді (жағымсыз жағдай).
4) Журнализация. ДҚБЖ қойылатын ... бірі ... ... ... ... ... ... табылады. Сақталу сенімділігі дегеніміз, ол ДҚБЖ кез ... ... ... ... бұзылудан кейін ДҚ соңғы келісілген күйін қалпына келтіруге дайын болуы керек. Көбінесе аппараттық бұзылудың екі ... түрі ... ... ... ол ... аяқ астынан сөніп қалуы (мысалы, тұтыну көзінің істен шығуы), қатты бұзылу, ... жады ... ... ... Программалық бұзылуы мысалы болып: ДҚБЖ жұмысының апатқа ұшырауы (программадағы қате себебімен немесекейбір аппараттық ... ... ... ... программасының аяқ асты аяқталуы, соның нәтижесінде кейбір транзакция аяқталмаған ... ... ... жағдайды жеңіл аппаратты бұзылудың жалпы түрі деп қарастыруға болады; ... ... ... ... кезде тек бір транзакцияны ликвидациялау қажет. Кез келген жағдайда ДҚ қалпына келтіру үшін ... ... ... ... ... ... ДҚ деректі сақтау сенімділіген ұстану үшін деректердің сақталуына талап қатаң түрде қойылады, бірақ қалпына келтіруге қолданылатын деректер сенімді түрде ... ... Көп ... ... ... көп ... ... ол ДҚ өзгеріс енгізетін журнал. Журнал - бұл ДҚ негізгі бөлігі, ДҚБЖ пайдаланушыларына рұқсат етілмеген және ДҚ ... ... ... ... жөнінде жазба түседі (кейбір кезде әртүрлі физикалық дискіде орналасқан журналдың екі ... ...
5) ДҚ ... ... қорымен жұмыс істеу үшін арнайы тілдер қолданылады, толығымен айтқанда дерек қор ... ... ДҚБЖ өз ... ... ... ... тілдер болды. Көбінесе екі тіл ерекше көрінді - ДҚ ... ... тілі (SDL - Schema ... Language) және деректерді манипуляциялау тілдері (DML - Data Manipulation Language). SDL негізінен ДҚ логикалық құрылымын анықтау үшін керек болды.
DML ... ... үшін ... ... ... ... ДҚ деректерді енгізуге, жоюға, модификациялауға және таңдауға мүмкіндік берді. Біз ДҚБЖ ... ... ... ... ... ... ... ДҚБЖ көбінесе бірыңғай интегралданған тіл ұсталынады. Онда барлық ДҚ жұмысы үшін ... оның ... ... және ... ... пайдалнушы интерфейсін қамтамасыз ететін құралдар бар. Қазіргі заман талабына сай реляционды ДҚБЖ тарлған стандартты тіл болып SQL (Structured Query Language) ... Осы ... ... ... SQL тілі ... ... әзірше біз реляциялық ДҚБЖ деңгейіндегі негізгі функцияларын атап шығамыз (т.с. SQL интерфейсін ... ... ... SQL тілі SDL және DML ... ... т.с.с ... ДҚ схемасын анықтауға және деректерді манипуляциялауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда ДҚ объектілеріне ат беру ... ДҚ қоры үшін - ... мен оның тік ... ат беру) тіл деңгейінде болады, SQL тілінің компиляторы объект аттарын ... ішкі ... ... ... ДҚБЖ ішкі ... (ядро) кесте мен оның тік жолын аттарымен жұмыс жасамайды. SQL тілі ДҚ ... ... ... ... тұрады. Тұтастықты шектеу арнайы кесте-каталогтарында сақталынады, және ДҚ тұтастығын ... ... ... ... ... т.с.с SQL ... ДҚ модификациялаудың операторларының компиляциясы кезінде ДҚ тұтастығын шектеу негізінде программалық кодты генерациялайды. SQL тілінің арнайы ... ДҚ ... ... ... ... (реляциялық ДҚ кез келген сұраныс нәтижесі кесте болып ... ... үшін ... ол ДҚ ... кез ... ... ... бірақ көріністер көмегімен нақты пайдаланушы үшін ДҚ шектеуге және кеңейтуге болады. ... ... тіл ... ... Сонымен, ДҚ объектілерін қатынау авторизациясы SQL операторларының аранйы жиынтығы негізінде жүргізіледі. Әр түрдегі SQL операторларын орындау үшін ... ... ... ...
1.6 ... ... құру
Программа туралы (About Microsoft Access) - ағымдағы МҚБЖ орнатылған операциялық жүйе және ... ... ... ... ... ... ... Негiзгi менюдiң қалған пункттерi лабораториялық жұмыстарды орындау барысында кейiн түсiндiрiледi. Негiзгi менюдiң төменгі жағына саймандар тақтасы орналасқан. Сай - ... ... ... солдан оңға қарай атап өтейiк:
Мәлiметтер базасын құру
Мәлiметтер базасын ашу
Сақтау
Баспаға шығару
Алдын-ала көру
Кipicтipy
Yлгi бойынша формат болдырмау
Оffiсе-пен байланыстарды талдау
Үлкен ... ... ... ... ... ... ары ... Access негiзгi объектiлерiне сәйкес келетiн , , , , , бөлiмдерi бар ... ... ... және Ашу, ... ... ... ... Access МҚБЖ-сімен жұмыс тәсiлдерi Windows ортасындағы графикалық объектiлермен (терезе, тiзiм, ауыстырғыш қосқыш, жалауша, батырма, т.с.с.), ... ... ... ... Access-тен шығу үшiн Access терезесiн жабу керек немесе файл Шығу командаларын орындау қажет. Егер оған ... ... ... сақталмаса (Файл/Сақтау меню командасын орындау немесе Caқтay батырмасын басу), онда диалог терезесiне ол туралы сұрақ қойылады.
Мәліметтер типтері
- ... ... 255 ... тұратын форматы шағын мәнді сақтау үшін қолданылатын мәліметтер қоры
- Memo өрісі (поля Memo ) - 65536 ... ... ... ... ... ... мәліметтер типі. Мәтін өрісте сақталмайды.
- Сандық (числовой) - сандық ... ... ... ... ... Дата ... күн, ай, жыл формаларында мерзімді және сағат минут форматында уақыт мөлшерін сақтауға арналған мәлімет типі.
- Санауыш ... - Counter) - ... ... ... үшiн ... ... түрде бiрден басталып, жазбалардың қайталанбайтын осы өpic мәнi арқылы анықтап отыру үшiн қажет (бұл өpic ... ... ... ... ... ... - Currency) - ақшалай көрсетiлген информациялардың енгiзу үшiн қажет. Жалпы, олардың сандық типтегi өpicкe де ... ... ... осы ... ... icтеу ... Өpic ... тiзiмнен қажеттi ақша бiрлiктерiн таңдауға, олардың үлгiсiн беруге болады. Үлкен сандардың дәл мәнін сақтау үшiн ( - 900 ... жиi ... ... ... - yes/no) - ... мәлiметтердi (Ия/жок, 0/1, ақиқат/жалған, т.с.с.) сақтау үшiн керек;
- OLE объектiсi (Объект OLE - OLE object) - Windows қолданбалы программаларынан ... OLE ... ... ... кестелердi, графиктердi және басқа объектiлердi сақтау үшiн ... ... ... Оның ... ... түpi өpic форматындағы мәлiметтер тiзiмiнен таңдап алынады. l ай формат таңдалса да, кестеде логикалық өpic жалаушалармен ... ... ... шертiп мәнін белгiсiн орнату арқылы, ал = , ) . ... ... ... ... ... Бір қатарда келтірілген шарттар > белгісімен, ал әртүрлі қатарлардағы ... ... ... ... қатысты мәнді тексеру үшін Between ... And конструкциясы қолданылады , мысалы:
Between 5 And 100 - (5,100) ... ... ... өріс ... ... ... ... олардын нәтижелерін басқа бір ( сұраныс бойынша құрылатын ) ... жаңа ... мән етіп ... ... ... Реляциялық мәліметтер қоры.
Microsoft Access - реляциондық мәліметтер қоры, яғни ол түрлі типтегі ақпаратты бірігіп өңдеуге ... ... ... мәліметтер қорының артықшылығы түсіну үшін, алдымен жай реляциялық емес мәліметтер қорын , оның құрылымын ( ондай ... қоры > деп ... ) ... ... ... жұмыс істесеңіз, онда сол не басқа қолдану уақытында тек бір мәліметтер кестесін қолдана аласыз. Мысалы : егер сіз ... емес ... ... ... ... мәліметтер енгізгіңіз келсе, онда сіз әрбір керекті мәліметтер үшін бөлім ... бар бір ... ... заказ, клиенттер, өнімдер және налогтар туралы толық мәліметтерді бір кестеге енгізуіңіз керек. Бұндай кестенің өріс құрылымын жай ... ... де ... ... ... ... бір кестеде ( немесе бір файлда) сақтау келесі бір қолайсыздықты ... Бір ... , ... ... тауар үшін және әрбір заказ үшін әрдайым максимальды сан енгізіп ... ... ... қорында керісінше, индификацияланған компонетті бір кестеде сақтауға, ал ... ... ... мәліметтерді әр заказда өзгертіп отырған тауарларды есепке алып ... ... ... ... Ал ... басқа кестеде сақтауға болады.
Кез-келген мәліметтер қоры деректердің реляциондық моделіне негізделген. Алғаш 1970 жылы ... ... ... ... Е.Ф. Кодд ... . Ол ... бұл модуль қолданбалы пррограммалардағы деректердің сипаттамасымен, оның бейнеленуінің программадан тәуелсіз болуын қамтамассыз етумен байланысты болған.
Информатиканың маңызды ... бірі - ... Ол ... ... ... бір ... ұқсастығы.
Мәліметтердің реляциондық модулінің негізінде қатынастар( relation - ағылшын тілінде қатынас) ұғымы жатыр.
Реляциондық мәліметтер қоры - бұл ... ... ... ... Әрбір қатынас ( кесте) компьютерде файл түрінде беріледі.
Кодд әдісінің бір ерекшелігі - ол қатынастарға ( ... ... ... ... ... Бұл амалдар бір қатынастан екінші қатынастарды алуға мүмкіндік береді.
Қатынастарға қолданылатын ... ... ... ... амалдар: қиылысу, айырма, декарттық
көбейту, бөлу, біріктіру;
* арнайы релякциондық амалдар: проекциялау, біріктіру, таңдау ... ... ... ... деңгейі осы айтылған амалдарды орындауда қолданылатын құралдардың бар болуымен және олардың қолайлығымен өлшенеді.
Релякциялық мәліметтер ... ... ... ... екі ... ... обьектілік қатынастар және жүйлі ( байланыстар) қатынастар.
Обьектілік қатынас - ... ... ... ... ... бірдей кілтті бар жолдар болмауы керек, яғни обектілердің қайталануына болмайды. Бұл ... ... ... ететін релякционды қорының негізгі шектеуі болып табылада.
Жүйелі қатынас - екі ... ... көп ... ... ... сақтайды, яғни кілтті бойынша қатынас обьектілерінің арасында байланыс орнатылады.
Деректердің реляциялық моделі. Реляциялық деректер қорын ... ... ... негізі алғашқы рет 1970 ж Е.Кодд мақаласындаы мазмұндалды. Бұл жұмыс реляциялық модель өркендеу алған үлкен санды мақала және ... үшін ... ... ... ... ... ең көп тараған трактовкасы К.Дейтке жатады. Дейттің атйқанына сәйкес реляциялық модель үш бөліктен ...
* ... ...
* ... бөлімнен.
* Манипуляциялықө бөлімнен.
Құрылымдық бөлім, реляциялық ... ... ... ... соны сипаттайды. Реляциялық модельде қолданылатын деректердің жалғыз моделі болып қалыпты n-арлы қатынас табылады. ... ... кез ... ... ... қорында кез келген қатынас үшін орындалатын арнайы түрдегі шектеуді сипаттайды. Бұл мән тұтастығы және ... кілт ... ... бөлім реляциялық деректерді манипуляциялаудың екі эквивалентті тәсілін сипаттайды - ... ... және ... ... ... ... Программалаудағы қолданылатын, кез келген деректер өздерінің типі болады.
Қажетті Реляциялық модель ... ... типі ... болуын талап етеді.
Бұл тұжырымды дәлірек білу үшін негізінен программалауда қандай деректер типі қарастырылады соын ... ... ... ... типі үш ... ... деректердің қарапайым типі; деректердің құрылымдық типі; деректердің сілтеме типі.
Деректердің қарапайым типі.
Қарапайым, не болмаса атомарлы деректер типінде ішкі құрылым ... ... ... деректі скалярлы деп атайды. Деректердің қарапайым типіне келесі типтер жатады: Логикалық, Жолдық, Сандық.
Бұл тізім программалаудың ... ... ... оған ... ... ...
* Бүтін; Нақты; Күн; Уақыт; Ақша; Тізбектелетін; Интервальды және т.б. ... ... ... ... типі ... ... ... тапсырмасы үшін арналған. Деректердің құрлымдық типі компонент деп аталатын құрамдас элементтер ... Олар өз ... ... ие ... ... ... типі ретінде келесі деректер типін қарауға болады:
* Массивтер.
* Жазбалар (Құрылымдар).
Бар типтер негізінде жазбаның жаңа типін хабарлай ... ... ... ... типін құрай алады. Жалпы құрылымдық деректер типі үшін, абстракция деңгейінде деректер типі қолданатын ішкі құрылым ... ... ... жазбамен жұмыс кезінде бір бүтін сияқты және ... ... ... ... ... ... ... массив немесе жазбаны құруға, жоюға және көшіруге) болады. Деректердің құрылымдық типі үшін арнайы ... бар - ... ... элементтен массив немесе жазба құруға мүмкіндік беретін тип ... ... ... ... ... ... отырып, мысалы сандық, біз оларды бөлінбейтін бүтін объект ретінде манипуляция жасаймыз. Деректердің сандық типі ... ... үшін ... жиыны), абстракцияның төменгі деңгейіне өту керек. Программалық код деңгейінде бұл жоғарғы ... ... ... ... қою немесе битті арнайы операцияны қолдану болып көрінеді.
Деректердің сілтеме типтері.
Деректредің сілтеме типтері (көрсеткіштер) басқа ... ... ... ... ету үшін ... ... ... сақтау үшін жады саласы түсінігі бар процедуралы типті тіл үшін қажет. Деректердің сілтеме типі күрделі өзгеретін құрылымдарды өңдеу үшін ... ... ... графтар, рекурсивті құрылымдар.
Реляциялық модельде қолданылатын деректер типі.
Негізінен, деректердің реляциялық моделі үшін ... ... типі ... ... ... типі ... ... талапты қалай түсіну керек. Реляциялық операцияларда деректердің ішкі құрылымы саналуы керек. Мынадай әрекеттер сипатталу ... ... бір ... етіп ... ... ... ... типін қою, жол үшін конкатенация операциясы болады және т.б.
Домендер.
Деректердің реляциялық моделінде деректердің типі ... ... ... ... байланысты, оларды деректер типін дәлірек білу деп санауға болады. Домен - бұл семантикалық түсінік. Доменді нақты бір мәні бар ... ... ... мән ... деп ... болады. Домен келесі қасиетпен сипатталады:
* Доменде ... ат ... ... қоры ...
* Домендер деректердің кейбір қарапайым типінде немесе басқа доменде анықталынады.
* Доменде осы ... үшін ... ... ... ... мүмкіндік беретін кейбір логикалық шарты болады.
* Доменде нақты бір мәндік жүктеме болады.
1 ... ... ... қоры ... ... деп ...
2 Анықтама. Реляциялық деректер қорының схемасы деректер қорына ... ... ... ... деп ...
Бірақ кез келген қатынасты кесте түрінде кескіндеуге болады, қатынас кесте бола алмайды. Бұл жақын, ... ... емес ... ... және ... арасындағы айырмашылықтар төменде қарастырылады.
Реляциялық деректер моделіндегі терминдер тиісті синонимдері бар:
Реляциялық термин
Тиісті "кестелік" термин
Деректер қоры
Кесте жиыны
Деректер ... ... ... жиыны
Қатынас
Кесте
Қатынас тақырыбы
Кесте тақырыбы
Қатынас денесі
Кесте денесі
Қатынас атрибуты
Кесте тік жолының аталуы
Қатынас кортежі
Кесте жолы
Қатынас дәрежесі (-арность)
Кестенің тік ... ... ... жолының саны
Домендер және деректер типі
Кесте ұяшығындағы деректер типі
Қатынас қасиеті.
Қатынас қасиеті қатынастың ... ... ... тікелей жүреді. Бұл қасиеттер негізінен кесте мен ... ... ... ...
* ... бірдей кортеж жоқ. Расында, қатынас денесі кортеж көпмүшесі. Кейбір көпмүше ... ... жоқ ... жоқ (1 ... ... Кестелер қатынасқа қарағанда бірдей жолдардан тұрады.
* Кортеждер ... ... ... ... біз кесте түрінде "Қызметкерлер" қатынасын кескіндедік, бірақ қызметкер Иванов қызметкер Петровтың "алдын ... ... ... ... сол - ... ... көпмүше, ал көпмүше реттелген. Бұл екінші себебі, ол арқылы қатынас пен кестені әрекеттестіруге ... - ... ... ... Сол бір ... ... ... кескінделген, онда жолдар әртүрлі ретпен жүреді.
* Атрибуттары реттелмеген (солдан оңға). Өйткені әр атрибуттың қатынас көлемінде ерекше бір аты ... ал ... ... ... жоқ. Бұл ... ... ... қатынастың математикалық анықтамасынан айырмашысын көрсетеді (1 бөлім қараңыз - кортеж компоненттері онда реттелген). Тағы да үшінші ... ... мен ... ... - кестедегі тік жолдар реттелмеген. Сол бір қатынас әртүрлі кестемен кескінделген, онда тік жолдар әртүрлі ретпен жүреді.
* Атрибуттың ... ... ... Оның ... ... ... атомарлы мәні болады. Бұл қатынастың кестеден төртінші айырмашылығы - кесте ұяшығына не болмаса соны орналастыруға болады - массивтер, құрылымыдар, және тағы ... ... - бұл бір ... (семантика) бар деректер типі. Домендер салыстыруды шектеуі - нақты емес, әртүрлі домендерде мәнді салыстыруға болады.
Қатынас екі бөлімнен тұрады - ... ... және ... ... ... ... - ... тақырыбының аналогы. Қатынас тақырыбы атрибуттардан тұрады. Атрибут саны қатынас дәрежесі деп аталады. Қатынас денесі - кесте ... ... ... ... ... ... ... кортежі кесте жолының аналогы. Қатынастың кортеж саны қатынас қуаты деп аталады.
Қатынас келесі қасиеттерге ие:
* ... ... ... жоқ.
* ... ... ... ... қарай).
* Атрибуттар реттелмеген (солдан оңға қарай).
* Атрибуттың ... мәні ... ... ... қоры дегеніміз қатынас жиыны.
Реляциялық деректер қорының схемасы деректер қорына кіретін ... ... ...
Егер қатынас тек скалярлы (атомарлы) мәннен тұрса, онда ол Бірінші Қалыпты Формада (1ҚФ) ... ... ... ... қатынас денесі кортеждің көпмүшесі, сондықтан қатынаста бірдей кортеждер болмайды. Бұл дегеніміз, әр кортежде ерекше ... болу ... ... қатынас шамасында ерекше қасиет кортеждің жеке атрибуттарында немесе атрибут топтарында болады. Мұндай ерекше атрибуттар кортеж ... үшін ... ...
Кез келген қатынаста кем дегенде бір потенциалды кілт болады. Расында, егер ... ... ... ... ... ... кілт ... кортеждің ерекше күшінде барлық атрибуттар потенциалды кілтті құрайды. Бір атрибуттан тұратын потенциалды кілт жай кілт деп аталады. Бірнеше атрибуттардан ... ... кілт ... кілт деп ... ... ... потенциалды кілті болады. Әдеттегідей, потенциальды кілттердің бірі алғашқы, ал ... - ... ... және ... кілт ... айырмашылық реляциялық ДҚБЖ үлестіру кезіндегі маңызды болуы мүмкін, бірақ деректердің реляциялық моделі көз қарасынан бір потенциальды кілтті ерекшелеуге ... жоқ. ... ... ... 2 - Қатынас "Қызметкерлер".
Бұл қатынасты кескіндейтін ... ... рет ... ... көрінуі мүмкін, кестеде үш потенциальды кілт - кестенің әр бағанында ерекше деректер бар. Бірақ қызметкерлер арасында ... ... және ... ... бірдей қызметкер болуы мүмкін. Табель нөмірі әр қызметкер үшін ерекше. Бізді қандай ой, осы ... тек бір ... кілт - ... нөмірі" бар деген түсінікке әкелді? Дәл сол қатынастағы деректер мәннің түсіну. ... ... ... бұл ... ... ... көрейік: Осы кестені басқа біреуге көрсетіп, оған атрибуттар аталу мағынасын ... Енді ... тұр ... ... ... тұрып оны талқылай алмаймыз немесе ол осы қатынаста пайда болады ма, мысалы, кортеж (1, Петров, 3000).
Мән тұтастығы. ... ... ... ... сала ... идентификаторы қызметін атақарады (объектілерді айыруға арналған), онда бұл идентификаторлар мәні белгісіз мәні ... ... егер ... ... ... онда біз екі идентификатор ұқсас па, ұқсас емес пе соған "иә" немесе "жоқ" деген жауап бере ... Бұл ... ... ... ... анықтайды: Мәннің тұтастық ережесі. Кейбір потенциальды кілт құрамына кіретін атрибуттар ... ... ... ... ... ... саланың әртүрлі объектілері ылғм бір-бірімен өзара байланысты, олар жөніндегі ақпарат деректер қорында ... ... ... ... ... накладной қағазы тауар саны және бағасы тізімінен тұрады, ... ... ... тіркеледі, оның балалары бар және т.б. ... ... ... терминдері "накладной" және "тауар тізімі", "қызметкер" және "балалар", "қызметкер" және "бөлім" түсініктері арасындағы байланысты білдіреді. Мұндай байланыстар бірнеше ... ... ... ... ... ... ... қорында бейнеленеді.
Мысалы, бізге жеткізушілердің аталуы, олармен жеткізілетін тауар ... мен саны ... ... ... ... ... ... әр жеткізуші бірнеше деталь жеткізе алады және әр деталь бірнеше ... ... ... ... ... ... сақтауды ұсынуға болады:
Жеткізуші нөмірі
Жеткізуші аталуы
Деталь нөмірі
Деталь аталуы
Жеткізілетін саны
1
Иванов
1
Болт
100
1
Иванов
2
Гайка
200
1
Иванов
3
Винт
300
2
Петров
1
Болт
150
2
Петров
2
Гайка
250
3
Сидоров
3
Винт
1000
Кесте 3 - "Жеткізушілер және жеткізілетін детальдар" қатынасы.
Бұл қатынастың потенциальды ... ... екі ... жұбы бола ... ... ... "Деталь нөмірі"} - кестеде олар ... ... ... ... ... ... кемшіліктер бар. Егер жеткізушінің аталуы өзгерсе не болады? Себебі жеткізуші аталуы қатынастың көптеген кортежінде қайталанады, онда бұл аталуды бір уақытта ол ... ... ... ... керек, әйтпесе деректер қарама-қарсы болады.
Әрі қарай, тұжырымды қалай кескіндейміз, кейбір жеткізуші, мысалы Петров, детальды жеткізуді ... ... Егер біз осы ... жеткізу жөніндегі ақпарат сақталынған, барлық кортежді жойсақ, онда біз сол потенциалды ... ... ... деректерді жоғалтамыз. Біз қатынаста кортеж типін (2, ... NULL, NULL, NULL) ... бұл ... шыға ... өйткені "Деталь нөмірі" атрибуты потенциальды кілт құрамына кіреді және ... ... Дәл ... ... егер ... ... ... ешқандай жеткізушімен жеткізілмейді. Біз мынадай ақпаратты сақтай алмаймыз, қандай да бір жеткізуші, егер ол аз ... бір ... ... және ... тағы ... ... ... қандай да бір деталь бар, егер оны ешкім жеткізбесе. Осындай ... ... ... себебі біз бір қатынаста пәндік саланың әртүрлі объектілерін - жеткізушілер жөніндегі ... ... ... деректерді, детальды жеткізу жөніндегі деректерді араластырдық. Бұл қатынас жаман қалыптастырлған (жай қалыптастырылған болады, ол қатынас автоматты түрде 1ҚФ ... деп ... ... ... ... ... ... келесі бөлімдерде айтылады, қазір деректерді үш қатынасқа - ... ... ... ... Біз үшін маңыздысы, осы қатынаста сақталынатын деректер бір бірімен қалай ... Бұл ... ... ... ... ... және ... фразамен сипатталады: "Жеткізушілер Жеткізуді орындайды", "Детальдар Жеткізу арқылы жеткізіледі".
Бұл екі ... ... ... ... және ... ... жаңа өзара байланысты анықтайды: "Деталь Жеткізушілермен жеткізіледі". Бұл фразалар әртүрлі типті өзара байланысты кескіндейді. ... ... ... ... ... фразаларды басқаша қалыптастыруға болады: "Бір Жеткізуші бірнеше Жеткізуді орындай алады", "Бір Деталь бірнеше Жеткізумен жеткізіледі". Бұл ... ... ... ... типінде. "Жеткізушілермен" және "Детальдармен" арасындағы байланысты былай қалыптастыруға ... ... ... бірнеше Жеткізушімен жеткізіледі". Бұл өзара байланыс мысалы "көпке-көп" ... ... ... ... ... болып "бірдің-көпке" типіндегі өзара байланыс табылады. "Көпке-көп" типіндегі өзара байланыс, бірнеше "бірдің-көпке" типіндегі өзара байланысын қолданып таратылады. "Бір" ... ... ... ... ... "Жеткізушілер"), аталық қатынас деп аталынады. "Көп" жағынан байланысқа кіретін қатынас (мысалы, "Жеткізу"), балалық қатынас деп ... ... - ... ... ... ... механизмі мынада, балалық қатынасқа аталық қатынастың кілттік атрибутына ... ... ... үстемеленеді. Бұл атрибуттар аталық қатынас кортежі балалық қатынастың қандай кортежімен байланысып тұрғаның анықтайтын сыртқы кілттер ... ... ... тағы да аталық қатынастан мигрирленген деп атайды. Сонымен, ... және ... ... ... ... ... ... түрде болады:
Деталь нөмірі
Деталь аталуы
1
Болт
2
Гайка
3
Винт
Жеткізуші нөмірі
Жеткізушінің аталуы
1
Иванов
2
Петров
3
Сидоров
Кесте 4 - "Жеткізушілер" қатынасы ... 5 - ... ... ... кілт тұтастығы
Сыртқы кілттер басқа қатынастағы (немесе сондағы) кортежге сілтеме болады, онда бұл сілтемелер жоқ объектілерге көрсетпеу керек. Бұл ... ... ... ... ережесін анықтайды: Сыртқы кілттер тұтастық ережесі. Сыртқы кілттер келісілмеген болмау керек, одан әрі сыртқы кілттің әрбір мәні үшін аталық ... ... ... ... мәні болу ... ... (ER- әдісі) әдісімен жобалау.
Жоғарыдағы бөлімде айтылған, қалпына келтіру алгоритмі ... ... қоры ... ... ... ... бар:
* Бір қатынаста барлық атрибуттардың алғашқы орналасуы шындық операциясына жатпайды. Құрушы интуитивті табылған мәнге ... ... ... ... ... Егер ... ... барлық атрибуттарды қолданып бір немесе бірнеше қатынас құрған кезде, онда алынған қатынас ... ...
* ... ... тізімін бірден анықтау мүмкін емес. Пайдаланушылар бір затты әртүрлі ... атай ... және ... ... ... бір ... ...
* Қалпына келтіру процедурасын өткізу үшін, атриубттар тәуелділігін бөлі көрсету қажет, бұл ... ... ... ... ... алу ...
Деректер қоры құрылымын жобалау кезінде семантикалық модельдеу әдісі қолданылады. Семантикалық ... ... ... сүйенетін деректер құрылымын модельдеу болады. Семантикалық модельдеу құралы болып мән-байланыс диаграммасының (ER - ... ... ... ... ... ... бірінші вариантты 1976 жылы Питер Пин-Шэн Ченмен ұсынылды [37]. Кейіннен көптеген авторлармен ... ... ... өз ... ... (Мартина нотациясы, IDEF1X нотациясы, Баркер нотациясы және т.б.). Сонымен қатар, бір нотацияны тарататын әртүрлі программалық ... ... ... ... керек.
ER-диаграмманың негізгі түсініктері:
1 Анықтама. Мән - бұл біртипті объектілер класы, олар жөніндегі ақпарат модельде ескерілуі керек. Әрбір мән ... ... ... зат ... ... ... Мән ... мынадай объектілер класы жатады "Жеткізуші", "Қызметкер", "Накладной". Әрбір мән модельде ... ... ... ...
2 ... Мән ... - бұл ... мәннің нақты мүшесі. Мысалы, "Қызметкер" мәнінің ... ... ... ... Мән ... ... болу керек, мәнде осы мәннің әр экземплярына ерекше ... болу ...
3 ... Мән ... - ... ... болатын аталған сипаттама. Атрибут аты жекеше ... зат ... ... керек. Мысалы, "Қызметкер" мәнінің атрибуттары, ол мынадай ... ... ... ... ... ... аты", ... "Еңбек ақысы" және т.б. жатады.
4 Анықтама Мән кілті - бұл атрибуттар жиынының артықшылығы, олардың мәні топталған кезде ... әр ... үшін ... ... ... егер кез келген атрибутты кілттен жойса , онда оның ерекшелігі бұзылады. Мәннің бірнеше әртүрлі кілті болуы мүмкін.
5 Анықтама. Байланыс - бұл екі мән ... ... ... Бір мән ... мәнмен немесе өзімен өзі байланысады. Байланыстар бір мәнмен байланысқан екінші мәді табуға мүмкіндік береді. Мысалы, мән арасындағы байланыс келесі түрдеі ... ... - ... ... БАЛА ... "әр ... тура бір БӨЛІМДЕ ғана тіркеледі ".
Әр байланыста екі соңы және бір немесе екі аталуы болады. Аталуы көбінесе анықталмаған етістік ... ... ... ... және т.б. Әр ат байланысты ңөз соңына қатысты. Кейбір кезде аталуы айқын ... ... ... ... ... бір ... ... ие бола алады:
Бірге-бір типіндегі байланыс мынаны білдереді, бірінші мәннің (сол) бір ... ... ... (оң) бір ... ... ... ... біз екіге дұрыс бөлінбеген бір мәнге ие боламыз. ... ... ... мынаны білдереді, бірінші мәннің (сол) бір экземпляры екінші ... (оң) ... ... ... Бұл көп ... байланыс типі. Сол жақтағы мән ("бір" жағынан) аталық , оң жақтағы ("көп" жағынан) - ... деп ... ... ... ... ... ... бірінші мәннің (сол) әр экземпляры екінші мәннің (оң) бірнеше экземплярымен байланысады, және екінші мәннің әр экземпляры бірінші ... ... ... ... ... типіндегі байланыс уақытша байланыс типі, ол модель құрудың ерте кезеңінде басталады. Кейінде байланыстың бұл типі ... мән құру ... ... типіндегі екі байланыспен ауыстырылады.
2. Арнайы бөлім
№1 Зертханалық жұмыс
Мәліметтер қорын ... ... ... ... ... құра білу, ондағы кестелерді, сұраныстарды, үлгілерді, есеп берулерді, макростарды дұрыс құрып, олармен жұмыс істей білуді үйрену.
"Товары" (1-кесте) және "Поставщики" (2-кесте) ... ... ... ... ... ... Кестелердің жалпы түрі төменде берілген.
Деректер қорын (ДҚ) құру үшін MS Access - тің ... ... Файл ... базу ... командасын орындаңыз;
2) Новая базы данных жарлығымен Общие вкладкасына өтіңіз;
3) "Имя файла" өрісіне жаңа ... атын - ... деп ... ... ... ... Access ... қорын құруға арналған терезені ашады.
№1 Жаттығу. Құрылымын Конструктор режимінде анықтай отырып, "Товары" (1-кесте) кестесін құрыңыз.
1кесте "Товары"
Код ... ... ... ... ... CF-14E20B
230
5
Видеомагнитофон
Panasonic HS-800EE
1400
6
Bидеомагнитофон
Philips VR-756
450
7
Видеокамера
Samsung VP-J55
530
8
Видеокамера
Sharp E37
845
9
Музыкальный центр
Panasonic DH32
320
10
Музыкальный центр
Sony MJ-L1
1289
+ "Конструктор" терезесінде "Имя ... ... "Код ... мәтінін енгізіңіз.
+ "Тип данных" қатарына өтіп, "Счетчик" түрін таңдаңыз.
+ "Имя ... ... ... ... "Название" жазуын енгізіңіз.
+ "Тип данных" қатарына өтіңіз, осы ... ... оң ... ... ... ... ... түрін таңдаңыз.
+ "Создание подстановки" сұхбаттасу терезесі ашылады. "Создание подстановки" терезесінде "Будет введен фиксированный набор значений" ауыстыру ... ... ... ... басыңыз.
+ "Создание подстановки" сұхбаттасу терезесі ашылады. "Число столбцов" терезесінде "1"-ді көрсету керек. "Столбец" графасының бірінші жолында ... ... ... ... ... ... ... төртінші жолында "Музыкальный центр" жазуларды енгізіңіз де, "Далее" батырмасын басыңыз.
+ "Создание подстановки" ... ... ... ... ... которую содержит столбец подстановки" терезесінде "Название" жазуы болу ... ... ... ... "Конструкторлы кесте" терезесі ашылады. Бұл терезеде "Название" атауының жолында "Текстовый" түрі бекітілген.
+ "Имя поля" қатарына өтіңіз, оған ... ... ... енгізіңіз.
+ "Тип данных" қатарындағы оң жақтағы стрелканы басып, ... ... ... "Имя ... ... ... ... енгізіңіз.
+ "Тип данных" қатарына өтіңіз де, ... ... ... ... құрылған кесте келесі түрге ие болады.
+ Код товара өрісіне алғашқы кілтті ... Ол үшін ... ... ... ... поле жарлығын орындаңыз немесе құрал-саймандар панеліндегі кілтті басыңыз.
+ ... ... ... үшін ... ... ... ... басыңыз немесе ФайлСохранить командасын орындаңыз.
+ Пайда болған сұхбат терезесінедгі өріске кестенің атын деп ...
+ ОК ... ... ... ... жабыңыз.
Конструктор режиміндегі кестесінің схемасы:
¤ріс аты
Деректер т%.рі
Сипаттамасы
Код товара
Счетчик
Название
Текстовый
Марка товара
Текстовый
Цена
Денежный
№2 Жаттығу . "Товары" кестесін толтыру керек.
* ... ... ... өтіп және ... ... ... "Открыть" батырмасын басыңыз.
* Товары:таблица аты жолы бар ... ... Бұл ... "Товары" кестесінің аты шығады. "Код товара" бағанасында "Счетчик" жазуы болады.
* "Название" бағанасын ... ... ... бағанасына өтеміз.
* Осы бағанада қалып тышқанның оң жақ тор көздегі стрелканы шертеміз. Мына тізім шығады:
Телевизор
Видеомагнитофон
Видеокамера
Музыкальный центр
* Осы тізбектен Телевизорды таңдаймыз.
* "TAB" ... ... ... ... ... ... товара" бағанасына өтеді де Goldstar CV-2180K теріп жазамыз.
* "TAB" клавишаның ... ... ... ... ... ... бағанасына өтіп 459 жазамыз.
* Кестенің қалған ... осы ... ... ...
* ... ... үшін: Саймандар панелінде Сохранить батырмасын басыңыз.
№3 Жаттығу. Құрылған деректер қорын ашыңыз.
* 1 ... ... ... ... ... ... "Поставщики" кестесін құрыңыз. Конструктор режимінде құрылған кестенің схемалық түрі келесідегідей ... ... ... кестесінің схемасы.
Имя поля
Тип данных
Описание
Код поставщика
Числовой
Название фирмы
Текстовый
Телефон
Текстовый
Факс
Текстовый
Адрес
Текстовый
* Код поставщика өрісіне кілтті орнатыңыз.
* Кестені ... ... ... ... 2-ші ... сәйкес толтырыңыз.
Таблица 2 "Поставщики"
Код поставщика
Название
Фирмы
Телефон
Факс
Адрес
1010
М.Видео
(095)207-9464
(095)923-906
Кирова, 3
1020
Диал
Электроникс
(095) 978-1693
(095)978-693
Лободы, 1
1030
Аста
(095)152 - ... ... ... ... Конструктор режимінде өрісінен кейін, кестесіндегі ... ... ... қоюды пайдаланып, жаңа өрісін құрыңыз.
* "Товары" кестесін белгілеп, Конструктор кнопкасын басамыз.
* "Название" өрісін таңдап, Вставка -- ... ... ... Бос жол ... ... ИМЯ ПОЛЯ ... бір рет сырт ... "Код поставщика" жазуын теріңіз.
* ТИП ДАННЫХ бағанасына өтіп, осы бағанадағы оң жақтағы стрелкасына сырт еткізіп, "Мастер ... қою" ... ... ... ... ... ... Бұд терезеде алмастырып қою бағанасын өзінің мәндерін алуын әдісін қолдану керек. Ол үшін осы терезеде ауыстырып қосқышты Столбец подстановки ... ... из ... или ... ... келтіреміз. Далее кнопкасын басамыз.
* сұхбаттасу терезесі пайда болады. Выберите ... или ... со ... которые будут содержать столбец подстановки терезесінде Поставщики жазуы болады. Осы сұхбаттасу терезесінде ауыстырып қосқышты ПОКАЗАТЬ ... ... ... Далее кнопкасын басамыз.
* Келесі сұхбат терезесінде, Выбрать поля со значениями, которые будут содержать столбец подстановки таңдаңыз. Ол үшін ... ... ... ... поля және Выбранные поля терезелерінің арасындағы ең жоғарғы > бағыттауышты шертіңіз, сонда екінші терезеге "Код ... ... ... және ... батырмасын басыңыз.
* Келесі сұхбаттасу терезесі пайда ... Осы ... ... ... постащика
1010
1020
1030
* Келесі сұхбаттасу терезесі пайда болады. Мұнда Задайте подпись, которую содержит столбец подстановки терезесінде Код поставщика жазуы болу ... ... ... ... ... ... ... ДА кнопкасын басамыз.
* Конструктор кестесінің терезесі пайда болады. Оның тақырып жолында жазуы болады және түрі ... ... ... режимінде схемалық түрі келесідегідей болады.
Имя поля
Тип данных
Описание
Код товара
Счетчик
Код поставщика
Числовой
Название
Текстовый
Марка товара ... ... ... ... ... ... зертханалыќ жұмыста "Товары" кестесінің режимінде "Код поставщика" өрісіне тауарлардың поставкасына сәйкес келесі мәндер берілу керек: поставщик ... 2,4,6,9; ... ... ... поставщик 1030-товары 1,7,10,12;
* ДҚ терезесінде "Таблица" қосымша бетті сырт еткіземіз.
* "Товары" кестесін белгілеп, ... ... ... ... ... ... тақырып жолы және бос бағанасы бар терезесі пайда болады.
* бағанасының бірінші жолында оң жақтағы стрелкасын сырт ... ... ... ... Тышқанның көмегімен 1030 таңдаңыз.
* бағанасының келесі ... ... оң ... ... сырт ... 1010 ... Осыған ұқсас әрекеттерді орындап, өрісіне басқа тауарлардың мәндерін келесі поставкалармен сәйкес қойып шығыңыз:
Поставщик 1010 - ... ... 1020 - ... ... 1030 - ... ... ... схемалық түрі келесі түрге ие болады.
Код
Код
поставщика
Название
Марка товара
Цена
1
1030
Телевизор
Goldstar CV-2180K
459
2
1010
Телевизор
Philips 25PT9001
1499
3
1020
Телевизор
Panasonic 25V50R
765
4
1010
Телевизор
Goldstar ... ... ... ... ... ... ... центр
Sony MJ-L1
1289
* Кесте режимінің терезесін жабыңыз.
№3 Зертханалық жұмыс
Алдынғы жасалған жұмыстардың нәтижесінде "Поставщики" және "Товары" екі ... ... ... ... ... құру ... "Товары" кестесінің "Код поставщика" өрісі сыртқы кілттің өрісі боп табылады.
* Сервис--Схема данных командасын таңдаймыз.
* терезесі пайда ... Онда ... ... ... жоғарыда құрылған кестелер болады. Оларды біріктіріп тұрған ... ... екі рет ... ... сұхбаттасу терезесі пайда болады. Онда "Код поставщика" өрісі ... ... ... ... ... және ... кесте) кестелері көрсетіледі. "Связи" терезісінің төменгі жағында Тип отношения: "Один-ко-многим" тағайындалады.
4. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ОК кнопкасын басыңыз.
+ "Схема данных" терезесі пайда болады. Оның байланысы "1 и " таңбасы болады.
+ Терезені жабыңыз.
№4 Зертханалық жұмыс
Бұл ... ... ... ... ... және сол ... ... фирмаларды көрсететін сұранысты құрып, сақтау керек.
* ДҚ терезесінде Запрос қосымша бетті таңдап, Создать кнопкасын басамыз.
* ... ... ... ... терезесінде түрін таңдаймыз.
* сұхбаттасу терезесі пайда болады. Таблицы/запросы терезесінде стрелкасына шертіп, ... ... поля ... ... ... > ... ... Таңдалған өрісіміз Выбранные поля терезесіне өтеді.
* Осы сұқбат терезесінде қала отырып, Доступные поля терезесіндегі ... ... > ... ... Таңдаған өрісіміз Выбранные поля қатарына өтеді.
* Осы сұқбат терезесінде қала отырып, Таблицы/запросы терезесіндегі көрсеткішті шертіп, ... ... ... поля терезесінде өрісін таңдап, > кнопкасын басыңыз. Таңдалған ... ... поля ... өтеді.
* Далее кнопкасын басамыз.
* сұхбаттасу терезесі пайда болады. Задайте имя запроса терезесінде жазуын теріңіз.
* Осы терезеде ... ... ... результатов выполнения запроса қалпына келтіреміз.
* Готово кнопкасын басамыз.
* Нәтижесінде 3 бағанадан тұратын кесте түрінде құрылған ... ... ... Онда ... (товаров), Цена (товаров) және Название фирм берілген мәліметтері болады.
* Терезеңізді жабыңыз.
* ДҚ ... ... ... бетте құрылған сұраныс пайда болады.
№5 Зертханалық жұмыс
Бұл зертханалыќ жұмыста бүкіл тауарлардың орташа бағаларын көрсететін сұранысты құрып және ... ...
* ДҚ ... ... қосымша бетке өтіп, Создать кнопкасын басыңыз.
* Новый запрос сұхбаттасу терезесі пайда ... оның ... ... ... ... ... Конструктор түрін таңдаймыз.
* Добавление таблицы сұхбаттасу терезесінде белгілеңіз және
* Добавить кнопкасын басамыз. ... ... ... ... ... ... ... тізімімен кестесі пайда болады.
* Осы сұхбаттасу терезесінде запростың бланкісінің бірінші бағанасының жолында оң жақ стрелкасына шертеміз.
* Пайда ... ... ... ... Осы ... ... ... болуы керек.
* жолында жалаущаңыз галочка ретінде болуын анықтаңыздар.
* Екінші бағанасының жолында оң жақ стрелкасына ... ... ... ... ... ... Осы ... жолында жазуы болуы керек.
* жолында жалаущаңыз ... ... ... ... ... ... командасын таңдап немесе саймандар панеліндегі Групповые операции кнопкасын басамыз. ... ... ... жолы пайда болады. Бірінші және екінші бағаналарында осы жол бойында жазуы болады.
* Бағананың өрісті жолындағы ... ... ... ... тізімнен Avg функциясын таңдаймыз.
* Құрылған сұранысты "Запрос по средним ценам" ... ... ... -- ... ... ... ... саймандар панелінде Запуск кнопкасын басамыз.
* Запрос по средним ценам: запрос на выборку сұхбаттасу терезесі пайда болады. Терезеде ... 4 ... ... ... ... музыкальный центр кесте түрінде болады.
* Конструктор терезесін жабыңыз.
№6 Зертханалық жұмыс
Бұл зертханалық жұмыста параметрлік сұраныс құруымыз керек. Онда ... ... ... түрінде, анықталған сумма бойынша телевизорларды, олардың маркалары мен бағалары көрсетілуі керек.
* ДҚ терезесінде Запрос ... ... ... ... ... ... ... болған терезеде Конструктор режимін таңдаңыз.
* Добавление таблицы сұхбаттасу терезесінде Добавить кнопкасының көмегімен и ... ... ... ... басыңыз.
* сұхбаттасу терезесінде тізімдермен байланысқан және кестелері пайда болады.
* Осы сұхбаттасу терезесінде запростың бланкісінің ... ... ... оң жақ ... ... ... болған тізімнен таңдаймыз.
* Осы бағанадағы жолында оң ... ... ... өрісін таңдаймыз.
* Осы бағанадағы ... оң ... ... ... ... ... жолында жалаущаңыз галочка ретінде болуын анықтаңыздар.
* Осы сұхбаттасу терезесінде запростың бланкісінің екінші бағанасының ... оң жақ ... ... ... ... ... таңдаймыз.
* Осы бағанадағы жолында оң жақтағы стрелкасына шертіп өрісін таңдаймыз.
* ... ... ... ... ... анықтаңыздар.
* Осы бағанадағы жолына: [Укажите ... ... ... Осы ... ... запростың бланкісінің үшінші бағанасының жолында оң жақ стрелкасына шертеміз.
* Пайда болған тізімнен ... Осы ... ... оң ... ... шертіп өрісін таңдаймыз.
* жолында жалаущаңыз галочка ретінде ... ... Осы ... ... < ... цену] жазуын енгізіңіз.
* Осы сұхбаттасу терезесінде запростың бланкісінің төртінші бағанасының жолында оң жақ ... ... ... ... ... ... Осы бағанадағы жолында оң жақтағы стрелкасына шертіп өрісін таңдаймыз.
* жолында ... ... ... ... ... ... -- ... командасын беріңіз.
* Пайда болған Параметры запроса терезесінде параматрлерді енгізіңіз.
* ОК кнопкасын басыңыз.
* Параметрический запрос атымен ... ... ... -- Запуск командасын береміз немесе саймандар панелінде Запуск кнопкасын басамыз.
* Пайда ... ... ... ... бар ... ... жазуын енгізіңіз, ОК кнопкасын басыңыз.
* Пайда болған Укажите цену хабары бар терезе 1000 жазуын енгізіңіз, ОК ... ... ... ... бар ... ... болады. Оның мазмұнында параметрлік мәндерді қанағаттандыратын жазулар болады. Тексеріңіз!
№7 Зертханалық жұмыс
Бұл зертханалық ... ... ... құру және ... керек. Бұл запроста ең минималдық бағалары бар тауарлардың аттары, қай ... сол ... ... ... ...
* ДҚ ... ... қосымша бетті таңдап, Создать кнопкасын басамыз.
* Пайда болған терезеде Конструктор режимін таңдаңыз.
* Добавление ... ... ... ... кнопкасының көмегімен и кестелерін таңдаңыздар.
* Закрыть кнопкасын басыңыз.
* сұхбаттасу терезесінде тізімдермен байланысқан және ... ... ... ... -- ... командасын беріңіз. Запростың жолы запростың бланксінде жаңа ... ... Оның ... жолы ... болады.
* Осы сұхбаттасу терезесінде запростың бланкісінің бірінші бағанасының жолында оң жақ стрелкасына шертеміз.
* Пайда болған тізімнен таңдаймыз.
* Осы ... ... оң ... ... ... ... ... Осы бағанадағы жолын тышқанмен шертіп, опциясын таңдаймыз.
* Екінші бағанадағы жолындағы оң жақтағы стрелкасын шертеміз. Пайда болған ... ... Осы ... ... оң ... стрелкасына шертіп өрісін таңдаймыз.
* Осы бағанадағы жолын тышқанмен ... ... ... ... ... жолындағы оң жақтағы стрелкасына шертеміз және пайда ... ... ... Осы ... ... оң ... стрелкасына шертіп өрісін таңдаймыз.
* Осы бағанадағы ... оң ... ... шерт еткіземіз және MIN функциясын таңдаймыз.
* Осы бағанадағы жолын тышқанмен шертіп, опциясын таңдаймыз.
* Запросты Перекрестный запрос ... ... ... -- ... ... ... ... саймандар панелінде Запуск кнопкасын басамыз.
Конструктор режиміндегі сұранысты құру ... ... ... болу ... ... ... ... жұмыста Мастера форм көмегімен "Поставщики" кестесін бас кестесі ретінде алып, "Название фирмы", "Телефон", "Факс", "Адрес" өрістері бір бағанаға ... ... ... " қосымша бетті шертіңіз.
* Создать кнопкасын басыңыз. Новая Форма терезесі ... ... Осы ... ... в ... источника данных таблицу или запрос оң жақтағы стрелкасына сырт еткізіп, "Поставщики" кестесін таңдаңыз.
* Осы терезедегі ... ... в ... ... ... ОК кнопкасын басыңыз.
* Өрістердің мәндері бір бағанада орналасқан құрылған формаңыз "Поставщики" сұхбаттасу терезесінде пайда болады.
* Құрылған форманың ... ... ... ... ... ... шығыңыз.
* Құрылған форманы сақтау үшін құрал-саймандар панеліндегі Сохранить батырмасын басыңыз немесе Файл Сохранить жарлығын орындаңыз.
* Пайда ... ... ... ... ... атын ... ОК ... басыңыз.
* ДҚ терезесінде сұраныс вкладкасында құрылған "ФормаПоставщики" сұранысы пайда болады.
Өз беттерінше ... ... ... ... және ... ... үшін ... құрыңыз және оларды "ФормаЛентаПоставщики" және "ФормаЛентаТовары" атымен сақтаңыз.
№9 ... ... ... ... ... және ... кестелер үшін форма құру қажет. "Поставщики" кестесін бас кестесі ретінде алып, ал "Товары" қосалқы ретінде аламыз.
* "Фирма" ДҚ ...
* ... " ... ... ... Создать кнопкасын басыңыз. Новая Форма терезесі пайда болады.
* Новая Форма ... ... Форм ... ... ... терезесі пайда болады. Таблицы/запросы терезесінде стрелкасына сырт еткізіп, жазуын енгіземіз.
* Доступные поля терезесіндегі өрісін таңдаңыз, > кнопкасын ... ... ... ... поля өрісіне өтеді.
* сұхбаттасу терезесі пайда болады. Таблицы/запросы терезесінде стрелкасына сырт еткізіп, жазуын енгіземіз.
* Доступные поля ... ... ... > ... басыңыз. Таңдалған өрісіміз Выбранные поля өрісіне өтеді.
* Аналогиялық әдіспен "Марка товара" және ... ... ... ... ... ... ... басыңыз.
* Келесі сұхбаттасу терезесі пайда болады. Выберите тип представления данных курсорымыз по Поставщики жолында тұру керек, ал ауыстыру қосқыш Подчиненные ... ... ... ... Далее кнопкасын басыңыз.
* Келесі Создание формы деген ... ... ... ... ... ... ... қалпында тұру қажет.
* Далее кнопкасын басыңыз.
* Келесі Создание формы деген сұхбаттасу терезесінде тышқанның көмегімен Обычный стильді таңдаймыз. Далее ... ... ... ... ... ... ... Форма және Подчиненная форма по умолчанию жазуларын қалдырыңыз, мұнда сәйкесінше Поставщики және Товары подчиненная форма жазулары шығады.
* Осы сұхбаттасу терезесінде ... ... ... ... для просмотра или ввода данных қалпында тұру керек.
* Готово кнопкасын басыңыз.
* Құрылған форма "Поставщики" сұхбат терезесінде ... ... ... ... ... ... барлық жазбаларын қарап шығыңыз.
* Пайда болған форманы жабыңыз.
* Запросы вкладкасында тағы да екі: ... және ... ... ... ... ... болатынына назар аударыңыз. Соңғысын белгілеп алып Открыть батырмасын басыңыз. Форманы қарап шығыңыз.
* Терезені жабыңыз.
№10 Зертханалық жұмыс
Бұл ... ... және ... ... ... отчет құруымыз керек.
* ДҚ "Фирма" ашыңыз.
* ДҚ терезесінде Отчет қосымша бетті сырт еткізіңіз.
* Пайда болған ... ... ... басыңыз. Новый отчет деген терезе пайда болады.
* Онда Мастер отчетов режимін таңдаңыз.
* деген сұхбаттасу терезесі пайда болады. ... ... ... сырт ... және ... таңдаңыз.
* Доступные поля терезесіндегі өрісін таңдаңыз, > кнопкасын басыңыз. ... ... ... поля ... өтеді.
* сұхбаттасу терезесі пайда болады. Таблицы/запросы ... ... сырт ... ... енгіземіз.
* Доступные поля терезесіндегі өрісін таңдаңыз, > кнопкасын басыңыз. Таңдалған өрісіміз ... поля ... ... ... ... ... товара" және "Цена" өрістерін терезесінен терезесіне өткізіңіз.
* Далее кнопкасын басыңыз.
* "Создание отчетов" сұхбаттық ... ... ... ... ... ... ... батырмасының көмегімен отчеттің аты берілетін терезеге дейін өтіңіз және оған ... атын ... ... ... ... Құрылған отчетті қарап шығыңыз.
№1 Жаттығу. Бұл жұмыста осы деректер қорын әр ашқан сайын формасын анықталған ... ... ... ... Деректер қорымен жұмыс істер алдында қажетті объектілерді ашу үшін біршама уақыт кетеді. Осы процессті жылдамдату үшін, қажетті құжатты ашатын, және ... ... ... орналасатын макрос құруға болады.
* ДҚ терезесін ашыңыз.
* Макросы вкладкасына өтіңіз және Создать батырмасын басыңыз, сонда макростың ... ... ... ... ... ... қорын және макрос терезесін экранға шығару үшін, ОкноСлева направо командасын беріңіз.
* ДҚ терезесінде ... ... ... ... ... ... қойып, тышқанның көмегімен оны макрос терезіне алып барыңыз және бағанының бірінші ұяшығына апарып қойыңыз. Өрісте ОткрытьТаблицу ... ... ... ... макросқа кестені ашу операциясы қосылады.
* Сол жолдың ... ... ... ... ... Enter ... ... немесе тышқан курсорының көмегімен бағанының екінші жолына көшіңіз.
* Тышқан курсорының көмегімен ... ... ... алып келіп, бағанының екінші ұяшығына орналастырыңыз.
* Сол жолдың бағанына : Открытие ... ... ... ДҚ терезінде Формы вкладкасына көшіңіз.
* Тышқан курсорының көмегімен формасын макрос терзесіне алып келіңіз. Өрісте ... ... ... ... ... ... тағы да бір форманы ашу операциясы қосылады.
* Сол жолдың бағанына: Открытие формы ... ... ... бағанының келесі бос тұрған ұяшығын шертіп, макрокомандалар тізімін ашыңыз және одан Выполнить команду таңдаңыз.
* ... ... ... ... өрісін белсенді етіңіз және тізімнен TileVertically элементін таңдаңыз. Осылайша макрокомандаға бірнеше терезені ашқан ... ... бөлу ... ...
* ФайлСохранить жарлығын беріңіз және макросты "Размещение на экране>> атымен сақтаңыз.
* СервисМакросЗапуск макроса жарлығын ... ... ... ... ... вкладкасын ашыңыз, курсорды макрос атына қойыңыз.
* ... ... ... Жобаны жүзеге асыру
3.1 Пайдаланушыға арналған инструкция
Бұл электронды оқу құралы Информатиканың оқыту сапасын ... ... ... ... тақырыбында үйренушілеріне арналған. Электронды оқулық суреттермен әртүрлі анимациялардан, зертханалық жұмыстардан тұрады.
Бұл электронды оқу құралымен жұмыс жасау үшін ең ... 1024-768 ... ... ... оқу ... ашу ... электронды оқу құралы СD-R дискісіне жазылған. Ол үшін жүйелік блоктағы СD-ROM ... ... ... ... ... компьютерім белгішесін ашып ішінен СD-R дискісін ашамыз. Сол жерден электронды оқулықтың ... ... ... ... ... ... ... материалдарды, жаттығуларды көріп, оны үйренуші ары қарай оқып жұмыс жасауына ... ... ... оқулық HTML тілінде жазылған.
html>

gans


1.Жалпы бөлім


bb


Мен Алматы индустриалды колледжінде оқимынМен Алматы индустриалды ... ... . ... Алматы индустриалды колледжінде оқимын.


<Body bgcolor="red"> Бұл тег құрылған құжаттың яғни Web ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Деректермен жүргізілетін операциялар. мб құрылымын жоспарлау және құру13 бет
Бағдарламамен қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы35 бет
"Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары."3 бет
6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР12 бет
WindowsXP оператциялық жүйесі14 бет
WindowsXP операциялық жүйесі14 бет
«Оңтүстік Қазақстандағы татарлардың арасындағы этнотілдік үрдістер»26 бет
Іскерлік дағды қалыптастыруға арналған тілдік құрылымдар6 бет
Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы6 бет
Аударма кезіндегі сөз құрылымын өзгерту19 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь