Аудандық (қалалық) сотта өндірістік тәжірибесін өту есебі


Мен, өндірістік оқу тәжірибесін Алматы қаласының _______ аудандық сотының Азаматтық істер жөніндегі кеңседегі бас мамандары мен сот атқарушылары қасында көмекші-тәжірибеші болып істедім. Мен бірінші күні келіп сотқа қатысты іс құжаттарымен, сондай-ақ сот органдарын реттейтін нормативтік актілер ережелерімен таныстым. Аудандық сотта менің өндірістік тәжірибем келесі тәртіпте өтілді:
а) сотта;
б) сот орындаушысының қарамағында, сот канцеляриясында, сот мәжілісі хатшысының қараманында.
Сот канцеляриясында тәжірибе өту.
Сот канцеляриясында мен азаматтардың арыз-шағымдарын қабылдау және тіркеу тәртібімен, іс жүргізу тәртібімен, қылмыстық және азаматтық істерді рәсімдеу, есепке алу және сақтау ережелерімен, оларды сот мәжілісінде тыңдауға тағайындау тәртібімен танысуға, бірқатар құжаттарды (шақыру қағаз (повестка), атқару парақтары, т.б.) қарастырдым.
Сот мәжілісі хатшысының қарамағында тәжірибе өту.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министірлігі

Заңтану пәндері кафедрасы

ӨНДІРІСТІк тәжірибе
Есебі

Орындаған: сырттай об 3 курс
студенті

Тексерген: кафедра аға оқытушысы

Алматы, 2014
Аудандық (қалалық) сотта өндірістік
тәжірибесін өту есебі

Мен, өндірістік оқу тәжірибесін Алматы қаласының _______ аудандық
сотының Азаматтық істер жөніндегі кеңседегі бас мамандары мен сот
атқарушылары қасында көмекші-тәжірибеші болып істедім. Мен бірінші күні
келіп сотқа қатысты іс құжаттарымен, сондай-ақ сот органдарын реттейтін
нормативтік актілер ережелерімен таныстым. Аудандық сотта менің өндірістік
тәжірибем келесі тәртіпте өтілді:
а) сотта;
б) сот орындаушысының қарамағында, сот канцеляриясында, сот мәжілісі
хатшысының қараманында.
Сот канцеляриясында тәжірибе өту.
Сот канцеляриясында мен азаматтардың арыз-шағымдарын қабылдау және
тіркеу тәртібімен, іс жүргізу тәртібімен, қылмыстық және азаматтық істерді
рәсімдеу, есепке алу және сақтау ережелерімен, оларды сот мәжілісінде
тыңдауға тағайындау тәртібімен танысуға, бірқатар құжаттарды (шақыру қағаз
(повестка), атқару парақтары, т.б.) қарастырдым.
Сот мәжілісі хатшысының қарамағында тәжірибе өту.
Сот мәжілісі хатшысының қарамағында тәжірибе өту кезінде хатшымен
бірлесе отырып, азаматтық және қылмыстық істер бойынша сот мәжілісінің
хаттамаларын ж.ргіздім, сондай-ақ сот мәжілісі хатшысына жүктелген өзге де
міндеттерді атқардым.
Соттың қарамағында тәжірибе өту.
Соттың қарамағында тәжірибе өту кезінде мен мынадай жұмыстарды
орындадым:
а) аудандық соттың жұмысын ұйымдастырумен және оның мазмұнымен
танысуға, сотпен өзге сот қызметкерлері арасында міндеттерді білумен, сот
мәжілісінде істерді қарау жоспарымен таныстым;
б) сот жұмысын жоспарлаумен, соттың өкілеттіктерімен таныстым;
в) үкімдер мен шешімдерді орындау жұмысын ұйымдастырумен, сот
тәжірибесін зерттеу және жалпылау әдістерімен таныстым;
Сотқа келіп түскен талап арыздары бойынша сотпен бірге азаматтарды
қабылдауға қатыстым. Сотқа келіп түскен талап арыздары бойынша істерді
тыңдауға дайындау кезінде орындалуы тиіс әрекеттер жөнінде судьяға өз
пікірлерімді білдірдім. Тыңдауға тағайындалған азаматтық және қылмыстық
істермен танысым, сонымен қатар айыпталушы әрекеттерін саралау жөнінде,
т.б. мәселелер жөнінде өз пікірлерімді білдірдім.
Тыңдауға тағайындалған азаматтық және қылмыстық істермен таныстым,
азаматтық және қылмыстық істерді қарауға даярлаумен байланысты (сотқа
шақыру қағаздарын, айыптау қорытындысының көшірмелерін жіберу,) өзге
әрекеттерді жүргіздім. Істерді қарау кезінде сот мәжілісіне қатысып,
талапкер мен жауапкердің түсіндірмелерінің мазмұнын, сотталушының,
куәлардың айғақтарын, прокурордың қорытындыларын жазып, тіркедім. Осы
мәліметтердің негізінде сот шешімдерінің, үкімдерінің, хаттамалар мен
ұйғарымдардың жобаларын жасадым.
Процессуалдық құжаттардың жобалары танысу үшін судьяға ұсындым.
Судьяның тапсыруы бойынша мен алдын ала тыңдауға жататын қылмыстық
істермен таныстым, судьяға өзімнің тұжырымдарымды білдіреді (қылмыстық іс
бойынша ж.ргізілген тергеу әрекеттерінің толықтығы туралы, қылмыстарды
саралаудың дұрыстығы туралы, т.б.), судьяның басты сот талқылауын
тағайындау туралы, сондай-ақ істі алдын ала тыңдауды тағайындау туралы
қаулылардың жобасын жасап ұсындым.
Мен сотқа келіп түскен апелляциялық шағымдар және наразылықтармен
таныстым, сонымен қатар азаматтық және қылмыстық істерді 2-ші деңгейдегі
апелляциялық сатыда қарауға қатыстым.
Іс ж.ргізуді ұйымдастыру және орындаумен, статистикалық есептілік және
архив жұмысымен, заңнамалар мен сот тәжірибесі жөнінде анықтамалық
жұмыстармен таныстым.
Сот орындаушысының қарамағында тәжірибе өту.
Сот орындаушысының қарамағында тәжірибе өту кезінде мен атқару
құжаттарын жүргізу, есепке алу және сақтау тәртібімен, ақша есептілігімен,
ақшаны есепке алу, талап етушілердің ақша алу тәртібімен таныстым, сот
орындаушысының азаматтарды қабылдауына қатыстым. Сот орындаушысының
тапсырмасы бойынша атқару әрекеттерін жүзеге асыруға және оларды тиісті
құжаттармен рәсімдеуге қатыстым, мүлікті тәркілеу туралы үкімді орындау
және азаматтық талапты қанағаттандыру бойынша жазбалар жүргіздім. Мен
шешімдерді орындау тәртібі туралы қолданыстағы нұсқауларды және сот
шешімдерін орындауға қатысты өзге де нұсқаулық материалдарды оқып-
зерттедім.
Аудандық сотта өндірістік тәжірибе өту кезінде мен ол құжаттардың бір
данасы тәжірибе өту туралы есепке тіркелуі тиіс болатын мынадай
процессуалдық құжаттарды құрастырдым:
- азаматтық істер бойынша: талап арызын қабылдаудан бас тарту туралы,
талапты қамтамасыз ету туралы, істі сот талқылауына даярлау туралы, іс
бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы, талап арызын қараусыз қалдыру
туралы сот ұйғарымдарының жобалары, сот шешімдері, жеке ұйғарымдар, сот
мәжілісінің хаттамалары.
- қылмыстық істер бойынша: ұкімдік мәжілістерді хаттамалары, істі
қосымша тергеуге жіберу туралы қаулы, істі сотта тоқтату туралы қаулы, сот
мәжілісінің хаттамалары, үкімдер, апелляциялық және қадағалау шағымдары мен
наразылықтардың жобалары, жеке қаулылардың жобалары.
Сол күні мен мемлекеттік сот орындаушысына келген документтермен
танысып, қалай жасайтынын үйрендім. Атқару парағына қарай документтерді
жасайтынын түсіндім. Қаулының қалай жасалатынын үйрендім. Сұраныс хаттардың
қалай жасалатын үйрендім. Бүгін мен қылмыстыққа кететін документтердің
копиясын жасадым. Бүгін мен ерте келіп жеберген сұраныс хаттарымды
жауаптарын документтерге салып қойдым. Мен жаңадан түскен құжаттарды,
атқарушылық құжатты қозғау туралы қаулы шығардым. Борышкердің тұрғылықты
жері бойынша хабарлама жеберіп үйрендім. Бүгін бюджетке қарыз борышкерлерге
қонырау шалып олардың сот шешімін орындауын талап еттім. Бүгін мен
атқарушылық іс жүргізуді қысқарту туралы қаулымен танысып қалай жасалатыны
үйрендім. Борышкерге қандай жағдайда іздеу салатынын білдім. Қандай
жағдайда атқарушылық іс жүргізуді тоқтатудың негізгі болып табылатын мән-
жайлармен таныстым. Қалай атқарушылық іс жүргізуі жүзеге асады екенін біліп
үйрендім. Борышкерге іздеу салғанда қандай орган жүзеге асыратынын білдім.
Атқарушылық әрекеттерді орындау мерзімдері қанша екенін білдім.
Атқарушылық іс қозғау туралы қандай құжат шығарылады екенін
үйрендім. Атқару құжаты келіп түскеннен кейін 3 тәуліктен кешіктірілмей,
мемлекеттік сот орындаушысы қозғайтынын білдім. Атқару құжаттары болып
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңдарына сәйкес берілетін
сот бұйрықтары екенін білдім. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру немесе
тоқтату жайлы қаулы шығарылатын білдім. Атқару құжаты өндіріп алушының
арызы бойынша қайтарылатынын блдім. Атқарушылық іс жүргізуге байланысты
әрекеттерді орындау ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жамбыл облысы прокуратурасында өндірістік тәжірибеден өту
Өндірістік – техникалық тәжірибе есебі
Алматы қ. Алмалы аудандық прокуратурасының мемлекеттік мекемесінде өткен өндірістік тәжірибе есебі
Қалалық телефон станцияның өндірістік шаруашылық қызметін жоспарлау
Өндірістік тәжірибе есебі. Прокуратура туралы
Өндірістік шығындардың есебі
Өндірістік тәжірибеден өту туралы есеп беру
Өндірістік шығындар есебі
Өндірістік тәжірибенің есебі экономика мамандығы
Көкшетау қаласының прокуратурасы бойынша өндірістік тәжірибе есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь