Арифметикалық ұғымдарды оқыту әдістемесі

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.4 бет
1 АРИФМЕТИКАЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
1.1 Сандарды оқу, жазу және салыстыру (сандар нумерациясы) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.17 бет
1.2 10 көлеміндегі сандардың жазылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.38 бет
2 10 КӨЛЕМІНДЕГІ САНДАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 10 көлеміндегі сандар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39.41 бет
2.2 10 көлеміндегі сандар оқытудағы сабақ жоспары ... ... ... ... 41.44 бет
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 45 бет
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... .. 46 бет
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47 бет
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру саласындағы мемлекеттің, саясаттың басты принциптері ретінде жеке адамның білімділігін ынталандыру және дарындылығын дамыту, білім берудің дамытушы сипатын арттыру, білім беру жүйесін ақпараттандыру мәселелері айқындалды.Осы мәселелер Еліміз Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030» атты Қазақстан халқына жолдауында басым міндеттер қатарына қойылған.
Еліміздің соңғы 10 жыл ішінде қоғамды демократияландыру және ізгілендіру саласында жүргізілген біршама реформалар, экономикалық өзгерістер жалпы бастауыш сынып оқушылары білім беретін мектептегі оқу процесін оқушының қабілеті мен қызығушылығына сәйкес дербестендіру қажеттілігін алға қойып отыр.
Бұл міндеттерді жүзеге асырудың бір жолы - дидактиканың әртүрлі ұтымды әдіс-тәсілдерін пайдалану есебінен мектеп оқушылардың ой өрісінің даму деңгейін көтерудің, олардың ғылыми танымдық іс-әрекеттерін белсендірудің, оқуға, білім алуға ынталандырудың тиімді әдістемесін жасау болып табылады. Осындай өзекті мәселелер қатарына мектепте математиканы оқыту процесінде түрлі формадағы және мазмұндағы шығармашылық есептерді жүйелі түрде, әрі ұдайы орындау арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын және дамыта оқыту технологиясы арқылы қалыптастыру мен дамытуды қоюға болады [1, 40 б].
Математиканы оқытуда, біздіңше, дамыта оқытуды қалыптастыру мен дамыту жолдарын анықтаудың негізі ретінде оқушының жеке басының іс-әрекеттін қасиетіне деген қызығушылықтың ыңғайынан алған абзал.
Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі кезде әлеуметтік – экономикалық дамудың оқу - тәрбие жұмысының жаңару заманында ағарту саласының бастауыш сыныптағы тәрбиелеу, білім беру буынында шешуін күткен мәселелер тұр.Сондықтан мектептегі оқу үрдісі оқушылардың жеке басын дамыту, техникалық дамуын, ішкі потенцалын анықтап, жан-жақты зерттеу негізінде оқу-тәрбие жұмысын оқушылардың тез арада дамуына бағыттау.
Сонымен зерттеу өзекті сипат береді. «1-сыныптың математика сабақтарында оқушыларды дамыта отырып оқытуды ұйымдастыру», деп аталады.
Зерттеу мақсаты: 1 сыныптың математика сабақтарында оқушыларды дамыта отырып оқытуды ұйымдастыру үшін сабақтар ұйымдастыру. Оқушылардың таным қызығушылығын қалыптастыру үшін қызмет ететін барлық әдіс тәсілдерді қолдану. Оқыту тәсілдерін қолдану жолмен жүзеге асыру. Оқушылардың қызығушылығын әр түрлі ұлттық ойын, ертегінің көмегімен арттыру. Математиканы оқытудың негізгі мақсаттары жалпы білім беру, тәрбиелік және практикалық болып саналады. Оқушылардың математикалық ойлануын дамыту, математикалық мәдениетке тәрбиелеу; оқушылардың математикаға деген ықыласының тиянақты болуын қамтамасыз ету.
Зерттеу объектісі: 1-сыныптың математика сабақтарындағы 10 көлеміндегі сандарды оқыту процесі.
Зерттеу пәні: 1 сыныптың математика сабақтарында оқушыларға 10 көлеміндегі сандарды оқытудың әдістерін көрсету.
Зерттеу болжамы: Алдыңғы қатарлы мұғалімдердің іс тәжірибелерін басшылыққа алып, оқушылардың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын қалыптастыруға болады.
Зерттеу міндеттері:
- 1-сынып оқушыларын математика сабақтарында 10 көлеміндегі сандарды оқытуда цифрлардың жазылуын анықтау;
- 1-сынып оқушыларының таным қызығушылығын жетілдірудегі әр түрлі көрнекілік материалдарының мүмкіндіктерін, 10 көлеміндегі сандарға мысалдарды көрсетіп анықтау.
Курстық жұмыстың құрылымы: кіріспеден, 2 бөлімнен және қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Бидосов Э. Математиканы оқыту методикасы. Алматы. Мектеп, 1989ж.
2 Әбілқасымова А.Е. және басқалар. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. Алматы-1998ж.
3 Темірбекова А.А. Методика преподования математики. Учеб.пособие для студен.высш.учеб.заведений –М:Гумманист.Изд.центр ВЛАДОС, 2003-176 б.
4 Қожабаев Қ. Математиканы оқыту әдістері. Алматы «Санат»-1998ж.
5 «Математика в школе» журналы. 2004ж.
6 «Математика және физика» журналы. 2002-2006ж.
7 «Математика» Қазақстан мектебінде журналы. 2006ж.
8 «Қазақстан мектебі» журналы, 2003-2006ж.
9 ҚР жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Жалпы бастауыш білім. – Алматы, РОНД, 2002.
10 ҚР бастауыш білімнің мемлекеттік стандарттары. – Алматы, 1998.
11 Н.Б.Истомина. Методика обучения математике в начальных классах. – М., 2000.
12 Т.Қ.Оспанов, Ш.Х.Құрманалина, С.Қ.Құрманалина. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі. – Астана, Фолиант, 2007.
13 Бастауыш мектепте бірнеше сыныпты бір уақытта оқыту туралы: мақалалар жинағы (ред. басқарған Ғ.Бегалиев). – А., 1950.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...............................................................................
3-4 бет
1
АРИФМЕТИКАЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
1.1
Сандарды оқу, жазу және салыстыру (сандар ... ... ... ... ... ... ... САНДАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1
10 көлеміндегі сандар..............................................................
39-41 бет
2.2
10 көлеміндегі сандар оқытудағы сабақ жоспары................
41-44 ... ... ... ТІЗІМІ..............................
46 бет
ҚОСЫМША..........................................................................
47 бет
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының Заңында білім беру саласындағы мемлекеттің, саясаттың басты принциптері ретінде жеке адамның білімділігін ... және ... ... ... берудің дамытушы сипатын арттыру, білім беру жүйесін ақпараттандыру мәселелері айқындалды.Осы мәселелер Еліміз ... Н.Ә. ... атты ... ... ... ... міндеттер қатарына қойылған.
Еліміздің соңғы 10 жыл ішінде қоғамды демократияландыру және ізгілендіру саласында жүргізілген біршама реформалар, экономикалық өзгерістер ... ... ... оқушылары білім беретін мектептегі оқу процесін оқушының қабілеті мен қызығушылығына сәйкес дербестендіру қажеттілігін алға ... ... ... ... ... бір жолы - дидактиканың әртүрлі ұтымды әдіс-тәсілдерін пайдалану есебінен мектеп оқушылардың ой өрісінің даму деңгейін ... ... ... ... ... белсендірудің, оқуға, білім алуға ынталандырудың тиімді әдістемесін жасау болып табылады. Осындай өзекті мәселелер қатарына мектепте ... ... ... түрлі формадағы және мазмұндағы шығармашылық есептерді жүйелі түрде, әрі ұдайы орындау арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын және дамыта оқыту ... ... ... мен ... қоюға болады [1, 40 б].Математиканы оқытуда, біздіңше, дамыта оқытуды қалыптастыру мен дамыту жолдарын анықтаудың негізі ретінде оқушының жеке ... ... ... деген қызығушылықтың ыңғайынан алған абзал. Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі кезде әлеуметтік - ... ... оқу - ... ... жаңару заманында ағарту саласының бастауыш сыныптағы тәрбиелеу, білім беру буынында шешуін күткен ... ... ... оқу үрдісі оқушылардың жеке басын дамыту, техникалық дамуын, ішкі потенцалын анықтап, ... ... ... ... ... оқушылардың тез арада дамуына бағыттау.Сонымен зерттеу өзекті сипат береді. , деп аталады.
Зерттеу мақсаты: 1 сыныптың математика сабақтарында оқушыларды ... ... ... ... үшін ... ... Оқушылардың таным қызығушылығын қалыптастыру үшін қызмет ететін барлық әдіс ... ... ... ... қолдану жолмен жүзеге асыру. Оқушылардың қызығушылығын әр түрлі ұлттық ойын, ертегінің көмегімен ... ... ... ... ... ... ... беру, тәрбиелік және практикалық болып саналады. Оқушылардың математикалық ойлануын дамыту, математикалық ... ... ... ... ... ... тиянақты болуын қамтамасыз ету.
Зерттеу объектісі: 1-сыныптың математика ... 10 ... ... ... процесі.
Зерттеу пәні: 1 сыныптың математика сабақтарында оқушыларға 10 көлеміндегі сандарды оқытудың әдістерін ... ... ... ... ... мұғалімдердің іс тәжірибелерін басшылыққа алып, оқушылардың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың пәнге ... ... ... ... ... міндеттері:
- 1-сынып оқушыларын математика сабақтарында 10 көлеміндегі сандарды оқытуда цифрлардың жазылуын анықтау;
- 1-сынып оқушыларының ... ... ... әр ... ... ... ... 10 көлеміндегі сандарға мысалдарды көрсетіп анықтау.
Курстық жұмыстың құрылымы: ... 2 ... және ... ... әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады. 1 АРИФМЕТИКАЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫ ОҚЫТУ ... ... оқу, жазу және ... ... ... ... ... теріс емес бұтін сандарды оқу, жазу және салыстыру негізгі мәселелердің қатарына ... ... оқу, ... ... ... бойынша оқытылады: ондық, жүздік, мыңдық, көп таңбалы сандар. Материалдар бұлайша оқытудың өзіндік себептері бар. Атап ... ... ... ... ... келесі концентрде бекітіліп, әрі қарата тереңдетіле, жаңа сұрақтармен байланыстырыла енгізіледі.
2. Алдыңғы концентрді бойынша игерген білім, білік және ... ... ... оқып ... ... алынады;
3. Осы тақырыптың негізгі сұрақтарын бірнеше рет қайталау арқылы, оқушылардың білімі мен білігі ... ... жаңа ... оқып ... ... жүргізілген өзіндік жұмыстың көлемі артады;
5. Қарастырылған сандар аймағы біртіндеп кеңейіп, оқып - үйренген сандар туралы білім сандардың жаңа ... ... ... ... ... рет - ... ондық санау жүйесінің ерекшелігіне мейлінше сәйкес келеді.
Сонымен қарастырылған сандар аймағының біртіндеп кеңейтіле ... және ... ... сан ... ... ... ... бір таңбалы сандардың және ондықтардың өзіндік ерекше ... неше ... ... ... ... ... Сондықтан әр санның жеке атауын игеруге ерекше көңіл бөлінуі ... ... ... ... және ... құралатын сандардың бәрі үшін ортақ заңдылық бар. Олай болса, қазақ ... ... ... ... ... тілдердің бәрінде де) мектептерде осы ерекшеліктерді ескеру ... ... орыс ... ... ... ... тиімділігін аңғартады. Осындай себептерден 1 сыныпта - "1-ден 10-ға дейінгі сандар және бірліктермен және ондықтармен ... яғни ... ... 2 ... ... 100-ге дейінгі сандар және ондықтармен санау", 3 сыныпта "1-ден 1000-ға дейінгі сандар, яғни жүздіктер, ондықтар және бірліктермен ... 4 ... ... ... дейінгі сандар" нумерациясы (ауызша және жазбаша) оқылып үйретіледі. ... ... ... ... ... бңрң ... сан ... табылады. Жалпы алғанда, бұл ұғымды "эквиваленттілік жиындар класының сандық сипаттамасы" ретінде анықтауға ... ... ... сан ... ... ... ғана шектелмейдң де, шамаларды өлшеумен байланыстырылады. Ол реттелген жиын элементі ... ... ... ... ретінде айқындала түседі. Натурал тізбек қасиеттерін қарастырумен байланысты натурал санның мөлшерлік мәні мен реттік мәні көрсетіледі. Арифметикалық ... оқып ... ... ... сан жаңа сипаттама - оларға қолданылатын объекті ретінде кездеседі. Сан өте ежелгі ұғымдардың бірі. Әртүрлі халықтарда жазудың ... ... ... ... да ... бір ... пайда болған.
Санаудың ондық жүйесіндегі сандарды жазу үшін таңба қолданылады. Осы цифрдың әрқайсысының өз атаулары бар және олар бір ... теім ... ... оң ... ... сәйкес келеді. "Цифр" ұғымы сандарды жазу таңбасы ретінде енгізіледі. "Сан" мен ... ... ... ... ... ... "разрядтар мен кластар, бірліктер", "разрядтық сан" түсініктері біртіндеп енгізіледі және дами береді, бірте-біртк разрядтар мен кластар, олардың атауы, оған ... ... ... ... оқылуы, олардың ондық құрамы қарастырылады.
Бастауыш мектептерде сандарды оқу, жазу және салыстыруды оқытып ... ... деп ... ... ... игерген белгілі бір деңгейдегі білім қорына ... ... бұл ... заттардың оннан аспайтын тобындағы заттарды реттік және есептік сандардың көмегімен санау, соның нәтижесінде "Берілген топта неше сан бар?" және "Әр зат ... ... ... ... екі ... ... ... салыстыру. Онда алдымен оқушылардың мектепке дейінгі тәрбиесінде алған әр алуан мағлұматтарын жинақтау, толықтыру және бір ... ... ... ... ... ... ... бастап - ақ әр оқушының математикалық дайындығының нақты деңгейін дәл ... ... ... ... ... тура ... ... орай, тәжірибеде, көбінесе мұғалім балалардың білім деңгейін тиянақты анықтап алмай, сондай-ақ оқушылардың қарапайым ... ... және ... ... ... ... ескермей, нақты мүмкіндіктер және жағдайлармен санаспай, математиканы оқыту процесін ... ... жол беру жиі ... ... ... оқушыларға белгілі мәселелерді тәптіштей қарастырып, олардың қызығушылығын тежейді, сондай-ақ ешқандай дайындықсыз, күрделі мәлелелені оқытуға әзірлік жасамай, балаларға қосымша жүктеме де ... ... ... ... ... әр ... ... дайындық деңгейін тексеріп, біліп алған мұғалім, олардың әрқайсысымен жеке-дара қарым-қатынас жасай отырып, олардың бәрінің де ... және ... ... ... ықпал жасайды. Өйткені осы бағытта жүргізілетін жұмыстың нәтижесі дайындық кезеңі материалының мазмұнын және ... ... ... оны ұйымдастырудың әдісін айқындауға көмектеседі. Осыған орай мұғалім ... ... ... ... ... ... ... ал қандай мәселелер жекелеген балалармен немесе топпен қарастырылуы тиістігін ... ... ғана оқу ... әр ... ... ... және ... деңгейіне сәйкес келіп, нәтиженің де сапалы болу негізін қалайды.
Қалай болғанда да оқу басталғанға дейін аса мәнді мәселелерді сараплап, ... ... ... ... ... ... әңгімелеу кезінде орындатқан жөн. Мәселен:
- Сен санай ... бе? ... өз ... деңгейлерін керсетіп, сандарды ретімен атап шығады.)
- Енді тақтаға караңдар. Ненің суретін ... ... ... ... неше ... бар? (оқушыларды тақтаға шақырып, әр
балапанды көрсетіп санату керек). Бұл жерде біреуі 5, ... 6, 7 деп ... ... ... ... атай білгенмен, затты санай білмейді. Сондықтан да оқушыларға қолдарымен ұстап бір жерден екінші жерге ауыстырып қою арқылы ... доп ... ... ... ... қарындашпен дыбыстау, т.б. іс-әрекеттері арңылы санатып көреді.
- ... ... Ал ... 6 болды, неге?
- Арман бір балапанды екі рет санап жіберген.
- ... 4, ... ол бір ... санамай қалдырып кетті.
- Балапан қанша болса, сонша дөңгелек алыңдар. (Оқушылар жеке кассалардан 5 дөңгелек көрсетулері керек).
- Неше ... ... ... ... ... солға қарай санаңдар (солдан оңға қарай санаңдар).
- Санамай, бірнеше шаршы, үшбұрыштар алыңдар. Қайсысы ... ... ... ... бірнеше дөңгелектің суретін сал, әрқайсысының астына біршаршыдан сал. ... ... ... ... бұл ... дұрыс орындаса, онда олардың дайындық деңгейінің ойдағыдай болғаны. Осының нәтижесінде жинақтаған мәліметтерді, кейін сабақта жеке оқушылармен жұмыс жүргізген ... ... алу үшін екі ... ... қою керек.
Дайындық кезіндегі мұғалімнің басты мақсаты - санай білуге машықтандыру, сондықтан да санауға берілген жаттығулар дайындық кезеңіндегі ... ... ... ... ... құр санау емес, сандарды тура және кері ретпен атау ғана емес, айналадағы нәрселерді, нәрселер суреттерін, окулықта берілген суреттерді, ... ... т.б. ... да баса ... бөлінуі тиіс.
Осындай жаттығуларды орындағанда мұғалімнің көмегімен оқушылар заттарды санағанда қалдырмай санау керектігін, бір нәрсені екі қайтара ... ... ... және санау нәтижесі санау ретіне байланысты емес екендігіне көздерін жеткізеді. Осындай нәтижеге жету үшін әр ... ... ... ... ... ... яғни ... нәрселер: қалтаға салынған заттық суреттер, берілген суреттермен кескінделген нәрселер, геометриялық фигуралар, санау шыбықтары, таяқшалар және т.б. ... ... ... ... әр ... ... түрде болуы тиісі. Нәрселерді әр түрлі ретпен санай отырып, ... ... ... ретіне байланысты емес екендігін, яғни нәрселерді солдан оңға қарай және керісінше санаған кезде бір ғана сан шығатынын көрсетіп ... ... ... ... санағанда шығатын реттік сан есімдерді пайдалана білуге де балаларды ... ... ... егер ... ... ... болса, онда соңғы нәрсе жетінші болғаны, сонымен бірге жетінші бұл бір ғана ... ... ... ... ... ... алғашқы сабақтарынан бастап-ақ жиындарды салыстыра білуге машықтандырған жөн. Сонда ... ... ғана ... ... ... ... қою арқылы, яғни бір мәнді сәйкестікті тағайындау жолымен салыстыруға болады. Мысалы:
а) Партаға бес дөңгелек қой, әр дөңгелектің үстіне бір ... қой, ... ... ... ... ... ... қалай білдің?
ә) Бірінші жолақшаға 6 қызыл үшбұрыш, екінші жолақшаға сонша көк бүрыш қой...
б)Санамай ... ... пен ... алып, қасықтарды тостағандарға сал, қайсысы артық? Кем?
в)Дәптерге төрт жалауша суретін сал, оның әрқайсысының астына сонша және тағы 2 ... ... сал. ... артык? Қайсысы кем?
Ал нәрселерді біріне-бірін сәйкестендіру, жиындарды салыстырумен қатар, қанша артық, ... кем ... ... да ... ... ... көрнекілікке сүйеніп, дөңгелектерден үшбұрыштардың біреуі артық болса, онда үшбұрыштардың дөңгелектерден біреуі кем болғаны деп, ... "кем" ... ... ... ... ... карай әр түрлі жиындарды саны бірдей жиынға және керісінше түрлендіруге көңіл бөлінеді. Мысалы: 6 тостаған, 5 ағаш ... ... ... біреуі артық, ал қасықтардың тостағандардан біреуі кем, ал ... ... ... ... ... ... үшін не істеу керек? (тағы бір қасық қою ... ... ... ... тостағандар сонша болуы үшін не істеу керек? (бір тостағанды алып тастау керек) сияқты жаттығулар арқылы теңестіруді түрліше орындауға ... ... ... ... жаттығулардың көмегімен кеңістік және уақыт түсініктері де айқындала ... яғни әр ... ... мен ... ... ... "сол жақ", "оңжақ", "жоғары", "төмен" "алдында", "артында", "жанында", "арасында", "бұрын", "кейін" және т.б. қатынастар анықталып, оқушылардың сөздік қорын, логикалық ... ... ... ... Мұның бәрі сандардың нөмірленуін оқып үйреудің қажетті негізін қалайды.
1-ден 10-ға дейінгі сандардың нөмірленуін оқып-үйренудің негізгі міндеттері:
1) Дайындық кезеңіндегі басталған ... ... әрі ... ... ... 1-ден 10-ға дейінгі сандардың натурал қатарын кұрастыру тәсілдерімен сәйкес цифрлармен, сондай-ақ нөл саны және ... ... Әр ... ... ... білімді саналы меңгеруге қажетті жұмыс түрлерін жүргізу.
Қазақ ... ... ... нөмірлеудің біршама ерекшеліктері бар. Мұнда бір таңбалы санның әрқайсысының өзіндік ... бар. Ал ... ... ... ... қанша ондықтан құрылғаны жайында ешбір мағлұмат алу мүмкін емес. Өйткені әрбір "дөңгелек" ондықтың да өзіндік атаулары бар. ... ... ол сан 2 ... ... ... ұғым шықпайды, ал "отыз" десек ол санның үш ондықтан кұралатынын бірден аңғара алмаймыз. Демек, ондықтардың атауларын меңгерту және сол сандарды ... қоса және ... ... ... шығарып, алу ,"дөңгелек" ондықтардың қалай құралатынын қарастыру сандардың қазақ тіліндегі ауызша нөмірленуінде ... ... ... тұрарлық жайт. Ал "дөңгелек" ондықтардың арасындағы сандардың (11-ден 100-ге дейінгі) ... ... ... бар.Ол - санның қандай да бір ондықтан және жекелеген бірліктерден құралатындығы. Мысалы, 32 - отыз екі, үш ... және екі ... Осы ... орай ... ... оқитын мектептерде 10-ға дейінгі бір таңбалы сандардың нөмірленуі мен олармен ... қосу және ... ... оқып ... (он көлеміндегі қосу және азайту кестесінен) кейін, бір-бірлеп санап жеке 10 бірліктің бір ондықты құрайтынына ұқсас, оннан санап әрбір "дөңгелек" ... ... ... ... ... ... сандардың нөмірленуін оқып-үйрену кезінде оқушылар екі негізгі математикалық ұғыммен (сан ұғымы, "цифр ұғымы") танысады. ... ... ... ең ... ... ... ... жатады. Бастауыш буында 0 саны және натурал сандар оқытылады. Олар жайында қарапайым түсінік калыптастырылады. Мұнда анықтамаға сүйенудің қажеті жоқ. ... ... сан ... не?" ... сұрақ қоюға болмайды. Жалпы алғанда, сан ұғымының мән-мағынасы тек қана нақты мысалдар арқылы ашылады. "Сан" термині жаңа математикалық сөз ... ... ... сан шығу үшін заттарды немесе нәрселерді санаудың қажеттігі аңғартылады. ... орай ... мен ... ... ... әр алуан жаттығулар қарастырылады. Мысалы, оқушылар қолдарына бір ... ... екі ... үш ... төрт ... ... да, санау арқылы сәйкес заттардың 1, 2, 3, 4 сандармен өрнектелетінін байқатады. Ал енді заттардың басқа тобын алып та осындай ... ... ... ... көрсетіледі. Демек, оқушылардың сан туралы қабылдаған түсініктері ... - ... ... ... ... ... ... болып табылады. Осы деңгей бастауыш буын шәкірттері үшін жеткілікті деп есептеледі. Натурал сандар катарындағы 1-ден басқа санды оның тікелей ... ... ... қосу ... (3 -бұл 2 және тағы бір) және одан тікелей кейін келетін саннан бірді шегеру ... ... ... кем ... шығарып алуға болады. Сандардың жасалуы жаттығулардың көмегімен айқындала түседі. Мәселен, бір-бірлеп қосу немесе шегеру, нәрселерді иллюстрациялап көрсету ... ... оқып ... ... балаларға 2 таяқша алып қойғызып, сонан соң тағы бір таяқшаны оларға жақындатып қоюды тапсырады. Сонда неше ... ... және 3 ... ... ... ... яғни 2 + 1 = ... "Сан баспалдағы" да осылайша жасалады. 4 дөңгелек алып койыңдар, оның астыңғы жағына сонша шаршы қойыңдар, 1 шаршыны жылжытып алып кетіңдер. Неше ... ... еді? ... 3 ... ... және т.с.с, яғни 4-1-3. Мұның өзі жиындарға қолданылатын амалдарды сандарға да қолдануға болатындығын ... ... ... оқушылардың жете түсінуіне мүмкіндік жасайды.
1. Натурал сан ... ... ... салыстыру ең алдымен жиындарды салыстыруға негізделіп орындалады және мұнда көрнекілікке сүйеніп, бірінші кезекте балаларға сол ... бір және оң ... бір ... ... ... сонан соң сол жаққа тағы да бір үшбұрыштың суретін салу ұсынылады. Суреттердің астына сәйкес цифрлар жазылады. Сонан кейін 2 саны 1 ... ... ал 1 саны 2 ... кем ... баяндайды. Сондай-ақ, екі бірден үлкен сан, ал бір екіден кіші сан екендігі айтылады. Балалар салыстырудағы (сандарды) мөлшерлік ... ... ... ... ... ... ... Сонда сандардың кесіндісін оқып үйренгеннен кейін оқушылар мынадай қорытындыға келеді: әрбір келесі санның алдындағыдан біреуі артық, ал ... ... ... ... ... кем, ... ... салыстыру олардың натурал қатарындағы орнын анықтауға келтіріледі де, 6 саны 5-тен ... ... ... 6 саны 5-тен кейін аталады деген түсіндірмелерді басшылыққа алуға болады.
Біріншіден, ондық сандарды оқып-үйренгенде, балалар сондай-ақ 0 санымен де танысады. ... ... 0 ... бос ... ... сандық сипаты ретінде түсініктеме беріледі. Математиканың бастауыш курсында 0 санын және цифрын енгізу сандар аймағын кеңейтіп, оқушылардың теріс емес ... ... ... үшін ... ... жасайды. Ең алдымен 0 - заттардың тобында ... ... жоқ ... ... сонан кейін сызғыш бетінде өлшеу басын анықтайтын цифр ... ... Әрі ... 2-2, 3-3 ... азайтуда енгізіледі. Мұнымыз осы санның мәнісін бос жиындар класының сандық сипаттамасы ретінде дұрыс ... ... ... ... ... бірде-біреуі қалмағанша, бір-бірлеп кеміту арқылы анықтайтын жаттығулардың бірнешеуін орындайды, (бұтактағы жапырақтар бірі қалмай түсіп қалады, ұядағы барлық құстар ұшып ... ... ... ... ... ... ... шыққан нәтиже 0 санын білдіретінін түсінеді және оны сәйкес 0 (нөл) ... ... ... ... 2 шие өсіп тұр еді, 1-еуі ... ... Неше ... Бұтақта 1 шие өсіп тұр еді, ол да үзіліп түсті. Неше шие қалды?
3. Сәйкес жазулар орындалады. 2-1-1,1-1-0, бұтақта шие қалған жоқ, яғни ... ... ... саны - ... кейін нөл санын 1 санымен салыстырып, соның нәтижесінде сандар катарына 0 саны 1 санының алдында тұруы тиіс ... ... Сан және цифр ... енгізілуіне орай санның құрамының мүмкін жағдайлар қоса қарастырылады. Мұнда әсіресе 1-ді қосу және азайту арқылы санды шығарып алуға, қосу және ... ... ... ашуға, сандардың орындарын ауыстырып қосуға болатындығына байланысты қандайда болсын санның құрамының есте сақтауға ... ... ... ... түсу ... ... отыр. Ал санның құрамы туралы берілетін сәйкес білімді оқушыларға игертудің әдістемесінде бірізділік сақталады. Сондықтан оның мән-мағынасын, 5 саны ... ... ... ала отырып, ашудың үлгісін көрсетелік.
Жоғарғы сөреге 5 ойыншық қойылады және саналады. Енді төменгі сөреге сол ... ... алып ... Әр ... ... ... ... кеспе цифрлар сөрелердің тұсына қойылады. Әрі қарай сөреде қанша ... бар ... екі ... ... ... сөреде - 4, ал темендегісінде 1, барлығы - 5. Демек, 4 және 1, барлығы 5 болады. Сондай-аң төменгі ... - 1, ал ... - 4, ... - 5. ... 1 және 4 барлығы 5 болады. Енді тағы бір ... ... ... ... алып ... 3 және 2 ... ... 2 және 3, барлығы 5 болады. Олай болса 5 саны құрамының негізгі екі ... 4 және 1, 3 және 2 ... Ал осы ... ... ... 1 және 4, 2 және 3 жағдайлары шығады.
Осылайша талқылай ... 5 ... ... ... барлық мүмкін жағдайлары анықталады, яғни 4-ке 1-ді, 3-ке 2-ні, 1-ге 4-ті, 2-ге 3-ті, сол ... 0-ге 5-ті, 5-ке 0-ді қосу ... ... ... санды шығарып алудың мүмкін жолдары көрсетіледі. Жаттығуларды орындау білім тиянақтала түседі.
Басқа да бір таңбалы сандардың құрамы осыған ұқсас қарастырылады. ... 10-ға ... ... ... оқу ... ... ... цифрлармен таңбаланатындығымен де танысады. Кейде цифрларды (1-9) пайдаланып, сәйкес ... ... ... ... ... арқылы кез келген санды жазып көрсетуге болатындығын меңгереді. Цифрлар да санды жазу үшін ... ... ... ... ... балалардың назарын аудару қажет. Бұл өте маңызды. Өйткені бастауыш буынның көптеген ... әр ... екі ... "сан және ... ... жиі ... ... мұғалімдердің кейбіреулері ол терминдердің бірін екіншісінің орнына қолданады. Сан және цифр жайында әңгіме қозғала бастаған күннен олардың екі түрлі ... ... ... ... ... ... бөлу керек.
1) Тақтаға "А" әрпін, "3" цифрын жазып, олардың әрқайсысы сәйкес әріп пен ... ... деп ... хабарлама жасайды.
2) Оқушыларының есімдері (Арман, Марғүлан, Азамат, Жасқайрат, Салтанат, Кәмшат, т.б.) аталады. Және бір баланың есімі аталып, оның орнынан ... ... ... ... әрбір адам өз есімімен аталады.
3) Санау шыбықтарынан, дөңгелектер, үшбұрыштар, шаршылар жиынтығынан 1,2, т.с.с. алынады. Әрдайым алынған заттардың сәйкес ... ... сан ... Әр түрлі заттардан 1-ден ғана алынып, 1 санына сәйкес заттың атауы коса айтылады.
5) ... ... ... қанша заттың бар екені санау арқылы анықталып, оған сәйкес кеспе цифр ... ... ... да бір ... 5) цифр жазылып немесе оның кеспе түрі көрсетіліп, мұғалім бұл 5 ... ... 5 ... таңбалайды деп хабарлама жасайды
7) Мұғалім қолына 5 санау шыбықтарын алып, менің қолымда бес шыбык бар, яғни шыбықтардың қанша ... 5 саны ... ... ... ... ... ... осы сияқты тағы басқа жаттығуларды қарастыру арқылы цифр ... ... ... ... ... ... тек қана ... көріп отырғандығын, ал цифрға қоса нәрсенің атауы келтірілгенде (мысалы, 5 дәптер) әңгіме сан ... ... ... ... машықтануы қажет.
Әсіресе түсіндірмелер келтіруде, тапсырмаларды тұжырымдағанда, материалды баяндағанда, т.б. жағдайларда ... ... ... ... "сан" және ... терминдерін өз орнында пайдалануы керек
а) Заттарды санау және санау аркылы (неше?, нешеу?) сұрақтарына жауап ... ... бір ... ... ... ... ... көрсету. Мұғалім қалтаға бірдей 4 көк және ... ... түсі ... бір шаршы салады, санатады, түстерін салыстыра келе 5 шаршының біреуі қызыл екенін байқап, оны төменгі калтаға салады.
Тағы да 3 сары, 1 көк ... ... ... ... көк ... байқап, оны бір қызыл шаршының қасына қояды. 2 үлкен 1 кішкентай дөңгелек алып, санап салыстырып, кішкентай бір дөңгелекті ... ... ... Енді ... ... заттарға қанша қойылды деген сұрақ койылады. Балалар төменгі қалтада 1 қызыл шаршы, 1 көк үшбұрыш, 1 ... ... ... бар деп ... ... ... 2 саны да осылай таныстырылады.
б) Сантиметрдің көмегімен кесіндінің ұзындығын өлшеудің нәтижесі ретінде әр ... ... ... ... яғни санның ұзындықты өлшеудің нәтижесін сипаттайтынына назар аудару. Екі санының ұзындықты өлшегенде де пайда ... ... бір ... ... ... 2 рет ... салып ұзындығы 2см. болатынын көрсету, жаттықтыру.
в) Әр санды қосу және азайту амалдары арқылы шығарып алуға болатындығына ... ... яғни ... ... амалдың нәтижесін сипаттайтынына ерекше мән беру. Мысалы, қалтада тұрған екі көк ... тағы бір ... ... қосу ... түсіндіру. Қалтада неше көк шаршы бар? (2) Тағы бір шаршы салып, енді неше шаршы болды? (3) 3 ... ... ... 2 + 1 = 3 ... Бір ... ... қатарын түзу және олардың ретін анықтау әр санды оқытып-үйретумен тығыз ... ... ... ... ... санның тікелей алдында келетін санға 1-ді қосу және азайту арқылы сәйкес санды шығарып алу;
- 10 көлеміндегі сандардың кез-келгенінен бастап тура және кері ... ... ... атап шығу;
- әр санның қатардағы орнын анық тау;
- сандарды көрнекілік арқылы немесе сан ... ... ... салыстыру арқылы үлкен не кіші екенін, сондай-ақ санның қандай да бір 2 санның арасында, ... ... және одан ... орналасқандығын
анықтау;
- әрбір жаңа санды бұрыннан белгілі сандармен салыстыру; ең кіші бір ... және ең ... бір ... ... ... (ең кіші 1, ең үлкен
9) машықтандыру көзделеді.
Көрнекілік арқылы алдыңғы санға + 1. 1) 6 + 1 = 7 7-1 = ... Жаңа ... ... санмен салыстыру 7 см > 6см
2)Санату.
3)Цифрымен таныстыру.
Оқытылатын сан ең алдымен баспа цифрмен белгіленеді қалталы ұяшықтағы нәрселердің сәйкес жиынының тұсына ... ... ... 3 шаршы, 3 орындық, 3 адам дейді де, 3 саны ... ... яғни ... ... хабарлайды, сол цифрды көрсетеді. Ал балалар цифрды өз кассаларынан тауып алып, ... ... да, ... ... қосып қояды.
Осыны бекіту үшін сан және цифр арасындағы сәйкестікті тағайындауға арналған ... ... яғни 3 ... ... ... ... таяқшаларды пайдалану арқылы көрсетіңдер. Қандай да бір үш санды цифрмен ... Әрі ... ... ... таныстыра отырып, мұғалім оның жазылу үлгісін тақтаға ... ... Ал ... ... ... дәптерде орындалатын жұмыс барысында жүзеге асырылады. Мұнда, әсіресе цифрларды жазуға қажетті ... ... ... ... №1 математика дәптеріндегі беріліп отырған жүмыс жүйесін өз кезінде тиімді пайдалануға ерекше көңіл бөлінуі ... ... ғана ... ... ... ... ... өйткені олар ұзақ уақыт дәптердегі суреттерді бояп, өрнектермен әшекелейлерді жа сайды, цифрдың элементтерін ... ... Енді ... ... ... жұмысы басталады.
1.2 10 көлеміндегі сандардың жазылуы
Цифрдың жазылуына нұсқаулар және олармен таныстыру әдістемесі:
1. Барлық цифрлар торға толығымен, он жақ ... ... ... ... ... ... ені оның ... шамамен екі есе кіші болуы қажет
3. Цифрды жазуды ... ... ... ... үлгісін көрсетіп, мұғалімнің басшылығымен әр цифр қандай элементтерден тұратынын талдау қажет (таяқша, ирек, ирек сызық).
4. Мұғалім цифрдың жазылуын көрсетуі тиіс ... ... ... ... ... көрсету), қысқаша түсіндірмелермен бірінші сызықтың қайдан басталатынын және қандай бағытта жүргізілетінін, қай жерде аяқталатынын, қаламның ... ... ... қайдан басталатынын айтып тұруы қажет.
5. Мұғалімнің түсіндірмесінен және бақылаудан соң балалар қаламды алып "ауада" қажетті цифрды қалай жазатынын сызып ... ... ... ... ... еткен тиімді.
6. Баланың өздігінен жазған алғашқы цифрын дер мезгілде жеке дара ескерту беру үшін мұғалімнің тексеруі қажет. Тек содан кейін ғана ... ... ... ... ... бірінші жолына алдын ала жазылған үлгісімен салыстыруға ұсыныс жасай отырып, жазу жаттығуларын жалғастыруға болады. ... ... ... ... және ... үшін ... өзі әр цифрдың жазылу ерекшеліктерін нақты және дәл, жеткілікті ... ... ... ... ретінде осы ерекшеліктерді қарастырайлық.
Цифрлардың жазылу үлгісі
1 цифры бірі екіншісінен кіші 2 таяқшадан тұрады. 1 цифры үзіліссіз жазылады. Алдымен кіші ... ... Оны тор ... сәл ... ... да, ... жоғарғы оң жақ бұрышына дейін жүргізеді. Сонан кейін қаламды қағаздан көтермей, негізгі көлбеу таяқша ны жазады. Тордың жоғарғы оң жақ ... оның ... ... ... дейін.
2 цифры ілгіштен және толқынды сызықтан тұрады, үзіліссіз жазылады. Ілгішін ... ... ... ... нан сәл ... ... сызықты жоғары қарай жүргізеді де, оны оң жақ жоғары бұрышта иеді және ... ... ... ... ... ... штрих жүргізеді. Қаламды қағаздан ажыратпай, тордың төменгі қабырғасын бойлай, оның төменгі бұрышына қарай толқынды сызық жүргізеді. (Бұл цифрдың жүзген ... ... ... ... және оның ... мойнын, құйыршығын көрсетуге болады).
3 цифры оң жаққа ығысыңқыраған жоғары және төменгі жарты сопақшадан тұрады. Жоғары жарты сопақша төмендегіден сәл кіші ... ... ... ... тор ... ... сәл жоғарыдан бастайды, жоғары жарты сопақшаны тордың ортасына дерлік жеткізеді және қаламды қағаздан ажыратпай төменгі сопақшаны жазады.
4 цифры үш ... - ... ... ... екі ... ... ... Бірінші таяқшаны тордың жоғары қабырғасының ортасынан сәл әрірек бастап, тордың ортасынан сәл ... ... ... ... ... қағаздан ажыратпай, көлденең таяқшаны оңға қарай жүргізеді және тордың оң жақ қабырғ ... сәл ... ... ... ... 4 ... ... элементін ұзын таяқшаны жазады және ол тордың оң жақтағы қабырғасының ортасынан сәл жоғары басталып, оның төменгі қабырғасына қарай көлбеу ... ... үш ... тұрады. Алдымен кішіректеу түзу таяқша жазылады. Оны тордың жоғары қабырғасының ортасынан сәл ... ... ... ортасына дерлік көлбеу жүргізеді. Әрі қарай (ажыратпай) оң жақ сопақшаны жазады. Ең соңында солдан оң қарай ... ... ... ... цифры сол жақтағы үлкен және оң жақтағы кіші жарты сопақшалардан тұрады. Цифрды жазуды тордың оң ... ... сәл ... ... ... орналасқан және тордың төменгі қабырғасының ортасы арқылы өтетін сол жақтағы жарты сопақшаны жазғаннан кейін сызықты жоғары қарай жүргізеді және тордың ... сәл ... оны сол ... ... ... цифры үш элементтен тұрады: толқынды сызықтан, көлбеу және кіші түзеу таяқшалардан. Толқынды ... ... ... ... ... сәл ... бастап тордың оң жаң жоғары бұрышына дейін жүргіземіз. Қаламды қағаздан ажыратпай, тордың ... ... ... ... ... ... ... цифры жоғары және төменгі сопақшалардан тұрады (жоға ры сопақша ... сәл ... ... ... ... жоғары қабырғасының ортасынан сәл төменіректеу және оңырақ бастап, сызықты оңға ... және ... ... де, ... ... және оң жақ қабырғаларын жанастыра иеді, сонан кейін сызықты (оңнан солға қарай) ... де иеді және ... ... ... ... ... ... оңға карай жүргізеді. Әрі қарай сызық иіліп, жоғарыдағы бастапқы нүктеге дейін жеткізіледі.
9 цифры сол жактағы кіші жарты сопақшадан және оң ... ... ... ... ... ... жазуды тордың оң жақ жоғары бұрышынан сәл төменірек бастайды да ... ... ... жоғары жүргізеді, тордың ортасына таман иеді, сонан кейін оңға ... ... ... де ... ... ... ... Қаламды ажыратпай, сол нүктеден бастап, оң жақтағы үлкен сопақшаны тордың қабырғасының ортасын жинақтайтындай етіп ... ... ... ... ... үшін ... нұсқауларды басшылыққа алған жөн:
1. Цифрдың жазылу үлгісімен оқушыларды таныстыру, сондай-ақ оның әрбір элементін саусақтың қимылымен көрсету дүрыс.
2. Оқушы сол ... ... ... цифрды мұғалімнің көрсеткен үлгісіне орай, ауада жазып көрсету тиіс.
3. Мұғалім цифрды тақтаға ... ... ... арқылы цифрды жазуға дағдыландыру керек (қозғалыстың қ айдан басталатыны, ... ... ... дәптермен қалам ның ажырауы немесе ажырамауы, әрбір элементтің контуры т.б.), ал оқушылар қолдарындағы кеспе ... ... сай оның ... ... ... беруі керек.
4. Дәптерде берілген цифр үлгісін қаламмен бастырып, оны жазуға бейімдеу жөн.
5. Дәптерде ... ... ... ... жазу ... машықтану керек.
6. Дәптердегі арнайы тапсырмаларды (жекелеген цифрларды немесе мысалдарды) орындау.
10 көлеміндегі сандарды жазу, оқу, салыстыру туралы ... ... ... ... үшін ... мұғалімдерге өзіндік жұмысты ұйымдастыру тапсырмалары беріледі.
Оқулықпен жүмыс.
Карапайым түсініктер.
(1-ші сыныпта 16 сағат беріледі).
Тақырыптың мақсаты:
1)1-сыныпқа келген баланың дайындық ... ... ... ... ... үйренуге дайындау.
Тақырыптың міндеттері:
1)Санауға үйрету.
2)Бір нәрсені екі ңайтара санауға болмайтындығын ескерту.
3)Қалдырмай санау ... ... ... 5-ші болса небары 5 нәрсе екендігін меңгерту.
5)Тура, кері жөне кез келген ... ... ... ... ... санау, заттардың және олардың топтарын салыстыру, заттардың топтарын және , кеңістік және уақыт туралы түсініктер, қарапайым геометриялық ... ар ... ... ... , сияқты практикалық іс-әрекеттер орындау.
Бірінші сыныптағы математикалық білімнің мазмұнын , , , , ... ... ... ... ... Мұ нда: ... арифметикасы (сандардың аталуы, жазылуы, салыстыру, қосу мен азайту және шамалар, мәселен, ұзындық және оны өлшеу) жайында түсініктер, алгебра мен ... өте ... ... қар ... ... мазмүны: заттарды санау, заттарды және олардың топтарын салыстыру, заттардың топтарын және ... ... іс ... ... ... және ... туралы түсініктер, қарапайым геометриялық фигуралар жайындағы түсініктер, фигураны мен оны сияқты практикалық ... ... және т.б. ... ... материалдардан тұрады
Әр түрлі заттарды санауды үйрену және соларға жаттығу. ... ... ... ... ... сұраққа жауап беру үшін оқушылар кез келген ретте заттарды санауды меңгереді. Ал ... ... ... беру үшін заттарды көрсетіп, берілген ретте ғана санау қажеттігін игереді. Сонымен бірге, осы сұрақтарға ... беру үшін ... әр ... практикалық жаттығуларды орындау барысында оқушылар зат пен санды сәйкестендіруді үйренеді., сандар қатарының ретін түсіндіреді. Осы түсініктердің ... ... ... құбылыстардан мысалдар келтіру кезінде және апта күндерінің, айдың атаулары мен ретін қарастыру ... және т.б. ... ... ... бәрі келешекте натурал сандардың есептік және реттік сипаттамаларымен ... ... ... ... және соларды оқытып-үйретуге қажетті дайындық болып табылады, яғни сан жайындағы түсінікті санаудың нәтижесі ... ... ... ... ... ... орындаудың нәтижесінде заттардың екі тобын салыстыруды, қайсы топта заттың артық (кем) екенін неме се бір топта қанша зат ... ... де ... ... анықтауды үйрету. Орындалған жұмыс барысында оқушылар заттардың екі тобын салыстырудың әртүрлі тәсілдермен нақтылы іс-әрекет үстінде танысады. Екі топты теңестіру ... де ... ... ... , , , ... мен сөз ... ... және салыстыру кезінде нақты практикалық іс- әрекеттер орындауға жаттығу. ... бәрі ... , және т.б. ... ... күнілгері жасалған дайындық болып табылады.
3.Заттардың екі тобын біріктіру және топтан бірнеше затты бөліп алу мен фигураны бөліктерге бөлу, оны бөліктерден ... ... ... ... алғанда өте ұқсас, сондай-ақ практикалық іс-әрекетте негізделіп түсіндірілетін өзара тығыз байланысты және табиғи бірліктегі түсініктердің қатарына жатады. Заттың екі ... бір ғана топ ... ... ... ... да ... қарай бірнеше затты ажыратып, топтан бөліп алу, осыларға ұқсас фигураны құрамды бөліктерге жіктеу және бөліктерден фигураны құрастыру ілгеріде қосу жөне ... ... ... ашу ... және сол ... ... (қосындыны және қалдық ты табумен байланысты) есептерді-қарастыру барысында қолданылатын тірек білімнің қ атарына жатады.
Осы амалдар арқылы кез келген санды ... ... бола ... ... отырып, сан жайында түсінік қалыптасты рудың қажеттігін де ескермеуге болмайды, яғни санды арифметикалық амалдың нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... заттарды әр түрлі белгілеріне (түсіне, өлшеміне, пішініне) ... ... ... ... ... ... үлгілерімен танысу. Сонда қандай да бір мәнді белгілеріне қарай салыстыру, бақылауды ұйымдастыру ... ... ... ... бас тама кезіндегі іс-әрекеттің үлгісі көрсетіледі. Қорытынды нәтиже: салыстырудың қорытындысын білдіретін , сөздерін ... және , , , , , ... сө з ... мән- ... ... ... , , , , , ... танысу. Мұның бәрін ілгеріде жиі пайдалануға тура келеді, сондықтан да олар ... ... ... қатарына жатады.
5. Заттарды ұзындығына қарай салыстыру, заттың ұзындығын сантиметрмен өлшеу, кесіндінің ұзындығын өлшеу және ұзындық тың ... ... ... ... ... ... ты сантиметрмен өлшеу сияқты мәселелер, қарапайым шама ұзындық және оны өлшеу жайында түсінік қалыптастыруды ... ... ... ... әр ... ... ... ұзындықты өлшеу шартты өлшеуіштің қажеттігі не негізделеді. Ұзындығы 1см жолақшаның шартты өлшеуіш ретінде алынатыны айтыла ды және ... ... ... ұзындығын, соның ішінде кесіндінің ұзындығын өлшеу процесінің ерекшелігі баяндалады. Осы ... ... ... ... ... өте ... ... өз шешімі н табады, атап айтқанда: шама (ұзындық) өлшеудің нәтижесі екендігі ... ... ... ... дайындық жүзеге асырылады.
6. Геометриялық фигуралардың 1-сыныпта бұрын беріліп жүргеннен гөрі біршама ... ... ... пә нішіндік мұқтаждықтан және қажеттіліктен туындап отыр. Өйткені,олар ілгеріде көрнекілік ретінде жиі ... ... ... ... ... мен ... орындауда тірек білім болып табылады; ал олардың ішіндегі шығармашылықпен байланыстылары, көбінесе ... ... ... бөлу ... ... ... ... , , , көпбұрыштың түрлерінің атаулары, түзу және қисық сызықтар, , , , сияқты фигуралар ілгеріде өте жиі ... ... ... ... ... ... күнілгері таныстыру жүзеге асырылған.
Негізгі мақсат: оқушыларға геометриялық фигуралардың әрқайсысын та-нып-білуді және ... ... ... ... Ал кесіндіні сызу және оның ұзындығын өлшеу келесі тақырыпта санды ұзындықты өлшеудің нәтижесі ретінде сипаттау мақсатында ... ... Олай ... ... алғашқы тақырыбынан бастап-ақ, геометриялық түсініктердің, сандардың арифметикасына қызмет жасауға бағындырыла қарастырылатыны байқалады.
7. Күнделікті сабақ барысында өте жиі қолдануға тура ... ... ... әр ... ... та нысу, соның нәтижесінде заттардың кеңістіктегі орналасу қалпын сөзбен (, , , , , , , , , , , , , , және т.б.) ... ... ... және ... ... ... ... сөздерге орай сәйкес іс -әрекеттер жасауға жаттығу.
Келесі мәселе -- уақыт аралығы жайында түсінік беру. Соның нәтижесінде құбылыстың өту ... ... ... (, , , , , , , , , және ... ... ... сәйкес практикалық іс-әрекет орындауға машықтану.
Жалпы алғанда кеңістік және ... ... ... түсі нік ... ... ... ... ұғымдарды оқытып үйретуде тірек білім болумен қатар, баланың ой-өрісін, қиялын және т.б. ... ... ... ... ... ... шолу ... ғана қарастырылған қарап айым түсініктер негізінен оқулықта берілген жаттығулар арқылы қалыптастырылады. Ал сол түсініктердің практика лық сипаттағы ... ... ... ... ... ... ... кезінде жүзеге асырылады.
Мәселен, әр сабақ с айын сурет салу, суретті бояу, әр түрлі әшекейлерді ... ... ... ... ... ... Соның барысында бала саусақтарының кішкене бұлшық еттері дамиды. Қорытынды нәтиже - ілгеріде цифрларды, амалдардың және қатынастардың ... ... ... ... ... ... жоғарыда қарастырылған бағыттардың әрқайсысы бойынша алған тірек біліміне сүйеніп, тақырыбы оқылып үйретіледі. Мұндағы сан және цифр ... ... ... ... ... әр ... жолдары (санауға сүйеніп, ұзындықты өлшеудің нәтижесі ретінде, қосу және ... ... ... ... қосу және азайту амалдарының мән-мағынасын ашу және сәйкес , ... ... ... және ... мен ... сәйкес , >, , немесе таңбаларын, қосу және азайту амалдарын ... ... ... ... ... ... салыстыру арқылы >,

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арифметикалық амалдар26 бет
Арифметика және алгебраға тиісті үйірме жұмыстары58 бет
Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері мен заңдары.6 бет
Арифметикалық амалдар мен олардың қасиеттері26 бет
Арифметикалық амалдарды жазбаша орындау тәсілдері18 бет
Арифметикалық амалдарды орындаудың таблицалық жағдайлары20 бет
Арифметикалық амалдардың заңдары, оларды есептеуде қолдану20 бет
Арифметикалық және геометриялық прогрессия32 бет
Арифметикалық және логикалық командалар . avr тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері . Тактілі генераторлардың сыртқы элементтері . Интерфейстарды шешудің негізгі сұлбалары5 бет
Арифметикалық кодтау3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь