Аягөз ауданында жер кадастрының жүргізілу тәртібі

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ

МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1 Қ. Р ЖЕР КАДАСТРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ (әдебиетке шолу) 1. 1. Мемлекеттік жер кадастрының жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
1. 2 Жер кадастрының құрам бөліктері, құжаттылығы және байламдары ... ... 11
1. 3 Халық шаруашылығын есепке алу және жер кадастрының негізгі
принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2 ШҚО АЯГӨЗ АУДАНЫНЫҢ ТАБИҒИ.КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЫ
2. 1 Шығыс Қазақстан облысының жер қоры және гидрографиясы ... ... ... ... .. 26
2. 2 ШҚО Аягөз ауданы жайлы қысқаша мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
2. 3 Климаттық жағдайы, топырағы және оны өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
3 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
3. 1 Аягөз ауданында жер кадастрының жүргізілу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... . 35
3. 2 Жер кадастр ісінің құрамы мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
3. 3 №22 Мемстаткомның есеп беру формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4. 1 Аягөз ауданы жерлерінің экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65
4. 2 Жерге төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенті ... ... ... . 68
4. 3 Жер теліміне жерге орналастыру жұмысы барысында кадастрлық
( бағалау ) құнын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
5 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
5. 1 Еңбек қорғау қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82
5. 2 Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария бойынша шаралар ... ... 85
ҚОРЫТЫҢДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 87
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89
КІРІСПЕ

Мемлекеттік жер кадастры Қазақстан Республикасы жерінің табиғи, шаруашылық жағдайы, орналасқан жері, жер учаскесінің шекарасы мен көлемі, оның сапалық жағдайы, жер учаскесін есепке алу мен бағалау, өзге де қажетті мәліметтер жүйесін құрайды.
Жер кадастрындағы жер учаскелері мен жер ресурсының мүмкіндігі туралы ақпараттар жер ресурсын тиімді жоспарлауды және басқаруды ұыйм-дастыруға ықпал етеді.
Жер заңдарына байланысты, жер кадастрын ұйымдастыруды жүргізу жер ресурстарын басқару жөніндегі құзырлы орталық орган мен оның жергілікті органдарына жатады. Жер кадастрын енгізу жұмыстарын мемлекеттік билікке жататын жер ресурстарын басқару жөніндегі Агенттіке бағынышты мемлекет-тік арнаулы өндіріс орындары атқарады.
Заңда көрсетілгендей, мемлекеттік жер кадастрын құру мен оның жоғар-ғы дәрежедегі автоматтандырылған ақпараттық жүйесі қызметі Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық бөлінуге сай, аудандық, облыстық және республикалық деңгейде жүргізіледі.
Қаңтардың 19-ы күні ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінің 2008 жылдың қорытындысына арналған кеңейтілген алқа мәжілісінде ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов аталмыш ведомство мен Әділет министрлігіне жер кадастры мен жеке мүліктің автоматтандырылған жүйесін құруды тапсырды.
Мемжерғылөнорталығының өндірістік бөлімшелерін техникалық және бағдарламалық тұрғыдан жаңарту жүргізілуде, Мемжерғылөнорталығының еншілес мемлекеттік кәсіпорындары құрылымының облыс орталықтарында жер кадастрының автоматтандырылған мәліметтері жиынтығы құрылымы (ЖКААЖ) жасақталуда, аудандық кадастрлық филиалдар құрылуда.[10]
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Сейфуллин Ж. Т., Сейтхамзина Г. Ж. Жер кадастрлық аймақтау, бағалау және жер салығын салу. – Астана: “ Парасат Әлемі ” баспасы”, 2005. - [ 188 б ].
2. Есполов Т. И., Сейфуллин Ж. Т. Жер ресурстарын басқару: Оқулық. – Астана: “ Парасат Әлемі ” баспасы ”, 2005 [ 284 б ].
3. Генельман М. А., Қрықбаев Ж. Қ. Жерге орналастрыудың ғылыми негіздері: Оқулық. – Астана: Фолинат, 2004. [ 154 б ].
4. Указ Президента Республики Қазақстан, имеющий силу Закона “ О земле ” от 22 декабря 1995 г., № 2718 ./ Земельное законадательство Республики Казахстан. // Сб. нормативно-правовых актов. – Алматы: Жеті жарғы, 1998. [ -7-77 с ].
5. Подольский Л. И. Научные основы оценки земель. / “ Веатник сельскохозяйственной науки Казахстана ”. Алматы, Ж., НИЦ “ Бастау ”, 1997. [ 29-36 с ].
6. Сейфуллин Ж. Т. Қазақстан Республикасының жер кадастры. – Алматы: КазНИИЭОАПК, 2000. [ 195 б ].
7. Временная методика по определению нормативной цены сельскохозяйственных угодий. – Алматы: Госкомзем, 1995.
8. Қазақстан Республикасының Жер кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. [ 100 б ]
9. ШҚО Аягөз ауданының әкімшілігінің ресми сайты e-mail: dossym_84@mail.ru. akim.ayaguz @ mail.ru
10. Әлем ғаламшар: ШҚО электрондық поштасы http://kz.uzovko.gov.kz
11. Хакімжанов Т. Е. Еңбек қорғау. Жоғары оқу орындары үшін оқу құралы. Алматы: “ ЭВЕРО ”, 2008. [ 240 б ].
12. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 2007 жылғы мамырдың 15-сі №251-III Алматы: ТОО Баспа LEM. 2007. [ 292 б ].
13. Г. И. Белянов. Охрана труда. Москва. Агропромиздат. 1990, [ 52-59 с ].
14. Папаев С. Т. Охрана труда М: ИПК Издательство стандартов, 2003. [ 400 с ].
15. Основы организации охраны и безопасности труда В РК / Сост. В. И. Скала, Алматы, ТОО “ Издательство LEM ” – 2005. [ 340 с ]
16. Шығыс Қазақстан Облысының ауыл шаруашылық ұсыныстары. Алматы. 2002. [ 258 б ].
17. Сейфуллин Ж.Т., Қазақстанның жер кадастры.2003ж
18. Гендельман М.А. Научные и методические основы землеустройства. М.: «Колос»1978
19. Абдильдина Л.И., Бельгибаев Экономика сельского хозяства. Алматы «Қайнар» 1996
20. Гендельман М.А. Землеустроительное проектирование. Агропромиздат. М.: 1978
21. Пркофьев Ф.И. Охрана труда в геодезии М.: «Колос»1981
22. Конарева Ф.М. «Охрана труда» М.: «Агропромиздат»,1988
23. Нормативтік анықатама. Курстық және диплом жобаларын орындауға арналған. Ақмола,1994
24. Қазастан Республикасының жер қатынастарын реттеу жөніндегі нормативтік актілердің жинағы. Астан 2003ж
25. Нормативы для проектирования сельского хозяйства
26. Техническая инвентаризация недвижимости: Сборник нормативных актов. – Алматы: Юрист,2004
27. Қала құрылыс салу және архитектуралық-қала құрылыс салуда қалалық жерлерді бағалау методикасын дайындау. Москва, 1996
28. Луковников А.В. Еңбек қорғау, 1991ж.
29. Дегтярев И.В. Жер кадастры, Москва. Колос,1979
30. Жер реформасын жеделдету реформасы, 6.06.1996ж №709 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі
31. Нормативті анықтама курстық және дипломдық жобаларын орындауға арналған, Ақмола. 1994
        
        ДИПЛОМДЫҚ  ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ
МАЗМҰНЫ
............................................................................
................................... 5
КІРІСПЕ.....................................................................
................................................ 6
1 Қ. Р ЖЕР КАДАСТРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... 1. 1.
Мемлекеттік жер ... ... 8
1. 2 Жер ... құрам бөліктері, құжаттылығы және байламдары ........
11
1. 3 Халық шаруашылығын есепке алу және жер ... ... 20
2 ШҚО ... ... ... ЖАҒДАЙЫ
2. 1 Шығыс Қазақстан облысының жер қоры және ... ... 2 ШҚО ... ... ... ... мәлімет
............................................... 30
2. 3 Климаттық жағдайы, топырағы және оны ... 33
3 ... ... 1 ... ... жер кадастрының ... ... ... 2 Жер ... ... құрамы мен мазмұны
....................................................... 39
3. 3 №22 ... есеп беру ... 45 ... БӨЛІМ
4. 1 ... ... ... ... ... 65
4. 2 Жерге төлемақының базалық ... ... ... ... 3 Жер ... жерге орналастыру жұмысы барысында кадастрлық
( бағалау ) ... ... ... ... 1 ... ... қауіпсіздік ... ... 2 ... техникасы және өндірістік санитария бойынша шаралар
........ 85
ҚОРЫТЫҢДЫ
............................................................................
......................... 87
ПАЙДАЛАНҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
...... 89
КІРІСПЕ
Мемлекеттік жер кадастры ... ... ... табиғи,
шаруашылық жағдайы, орналасқан жері, жер учаскесінің шекарасы мен көлемі,
оның сапалық жағдайы, жер учаскесін есепке алу мен ... өзге де ... ... ... ... жер ... мен жер ресурсының мүмкіндігі туралы
ақпараттар жер ресурсын тиімді жоспарлауды және басқаруды ұыйм-дастыруға
ықпал етеді.
Жер заңдарына ... жер ... ... ... ... басқару жөніндегі құзырлы орталық орган мен оның жергілікті
органдарына жатады. Жер кадастрын ... ... ... ... жер ... ... жөніндегі Агенттіке бағынышты мемлекет-тік
арнаулы өндіріс орындары атқарады.
Заңда көрсетілгендей, мемлекеттік жер кадастрын құру мен оның ... ... ... ... ... Қазақстандағы
әкімшілік-аумақтық бөлінуге сай, ... ... және ... ... 19-ы күні ҚР Жер ... басқару агенттігінің 2008
жылдың қорытындысына арналған кеңейтілген алқа мәжілісінде ҚР Премьер-
Министрі ... ... ... ... мен ... министрлігіне жер
кадастры мен жеке мүліктің автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... және
бағдарламалық тұрғыдан жаңарту жүргізілуде, Мемжерғылөнорталығының еншілес
мемлекеттік кәсіпорындары құрылымының облыс орталықтарында жер кадастрының
автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... филиалдар құрылуда.[10]
Дипломдық жұмыстың мақсаты Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданның жер
кадастрлық жұмыстарын ... ... ... мен ... ... ... ... дұрыстығы және толықтығы жағынан талданады, жер
кадастры бойынша мәліметтерді алу үшін ... және ... ... ... ... ... облысы Аягөз аулданының климаттық ... ... ... яғни оның ... жағдайы мен топырақ
жағдайлару туралы және т.б. мәліметтер ... яғни ... жер ... ... туралы жазылған.
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы бойынша жылдық есеп жүргізу
тәртібі негізінен № 22 ... ... есеп беру ... ... Қазақстан облысы Аягөз ауданы бойынша жер кадастрлық ... ... ... мынадай:
- кварталдардың кодын есепке алу мен шекараларын ... ... ... ... ... ... ... жер-кадастр картасы, мемлекеттік жер-кадастр кітабы, жер-кадастр іс-
қағазы, осындай жер-кадастр құжаттарының жаңа ... ... ... мен оның технологиясы базасында кварталдық есеп жүргізу мен
аудандарда жер-кадастр карталарының технологиясы ... жер ... ... және ... ... жетілдіруде:
- жер кадастрын енгізудің толық ... ... ... Қазақстан
Республикасының Жер ресурстарын басқару ... ... ... ... ... жер ... ... Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінің ... ... ... ... ... ... ... өзге де мемлекеттік басқару
орган-дарымен өзара байланыс және ... ... ... ... ... объектісі - болып ең біріншіден жер болып ... ... ... ... ... ... ( жер, тұрғын үй,
ғимарат, құрылыс кешені және т.б. ) ... жер ... ... ... ҚР ЖЕР ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. 1 Мемлекеттік жер кадастрының жүргізілуі
Материалдық игіліктің қайнар көзі және салық салу ... ... ... ... объективті түрде алу қажеттілігінен тарихи жер
кадастры туындады. Мемлекеттің пайда ... ... жер ... ... ... ... объектісіне айналады.
Сондықтан қоғамның белгілі бір даму сатысында алдымен жерді есепке
алу, содан кейін оны бағалау керектігі ... ... яғни жер ... ... ... ... ” сөзі “ салық салынатын заттардың тізімі ” ... ... ... байланысты әуелде кадастр деп салық-танатын заттардың тізімі
тіркелген ... ( ... ) ... Бұл кітаптар есепке, бағалауға алынған
объектіге ... жер, су, ... және т. б. ... деп ... біржақты түсінікте жер кадастры – жер салығы салы-натын заттар
туралы кітап, ал кең ...... ... салу үшін жер ... алу ... ... есепке алу, жазу және бағалау бойынша
мемлекеттің жүргізетін әрекеттер жүйесі. Кадастрдың басқа түрлері-нен ... ... ... ( жер ... ... және материалдық
игіліктердің қайнар көзі ) ... Жер ... ... ... ... ... Ол ... келесідей:
1) Қоғам өмірінде жер еңбектің жалпы заты және ... ... ... ... ... ... ... шарты. Бірақ оның ролі ... әр ... ... ... ... ... ... және
құрылыста ол еңбек жасалатын орын ретінде көрінеді. Ауыл ... жер тек қана ... ... жүзеге асырылатын орын ғана
емес, еңбектің заты және құралы болып табылады. Ауыл шаруашылы-ғында
жер - ... ең асты ... Жер ... көлем бойынша шектелген және ештеңемен ауыстырыл-майды.
Өндірістің басқа ... ... даму ... сан ... алады, ескергендері жаңа, жетілдірілген, экономикалық тұрғыда
ұтымды құралдарға ... ... ... құрал ретінде пайдалану оның кеңістік орнымен және ол орынның
тұрақтылығымен байланысты. ... ... әр ... ... бір ... ... ... жылжытуға болады.
4) Жер өндірістің мәңгі, ауыстырылмайтын құралы болып табылады. Ауыл
шаруашылығында жер өндірістің ең ... ... ... ... ... жасаушы өте маңызды және ерекше қасиетімен, құнарлы-
ғымен сипатталады. Жерді дұрыс ... оның ... ... ... ... оның ... ... [ 1. 51-52 ]
Жердің айрықша ерекшелігі – ауыл шаруашылық өндіріснде оны пайда-лану
сипаты. Жерде көптеген ауыл шаруашылық дақылдардың түрлері ... ... мәні ... жер ... ... ... бұрын, кеңістік өлшемдері және жағдайларынмен сипатталады. Оның
сандық және сапалық көрінісі ... ... ... ... ... ... асыратын, яғни жергілікті жерде арнайы түсірістер ... ... ... ... ... ... масштабта, графикалық
тәсіл-дермен алынған нәтижелер негізінде, сол ... ... ... ... ( жоспар, карта ) алынады. Бұл ... ... ... ... Кешенді жоспарлы-
картографиялық мате-риалдарда мәліметтердің бәрі ... ... ), жер ... үшін ( жер ... карта ) қажет болуы
мүмкін. Жоспарлардың масштабы кадастрландырылатын ... ( ... ... ... ... және с.с. ) өлшемдеріне, атқаратын
қызмет жүгіне, маз-мұнына байланысты түрлі ... ... ... ... түсініктегі қалыптасқан. Сондықтан салық салу
мақсаты жерді бағалау мәні және ... ... ... кадастры бойынша материалдар жер-құқықтық мәселелерді шешуде
кеңінен қолданылады. Олар тек қана салық салу ... ... ... ... үшін ( жерді сату, сатып алу, жалға беру, пайдалану және топы-
рақтар эрозиясымен күресу бойынша ұсыныстарды ... ) ... ... негізгі міндеті жер иелері алатын пайданың бір бөлігінің
мемлекетте түсуі мақсатында ... ... ... ету ... ... Бұл ... жер ... мәнімен есептеледі - әр елде
және әр уақытта жүргізілген жер ... ... ... ... ерекшеліктері болсада, жалпы оларға жер туралы мәліметтерді
алу тән болған. Жердің осындай ерекшеліктері жер ... ... ... әдістерін және тәсілдерін алдын ала есептейді. Жалпы түрде ... ... ... ... Жерлерді есепке алу;
2. Жерлерді баяндау;
3. Жерлерді бағалау.
Жерлерді есепке алуда алқаптардың кеңістік ... ... ... және сапасы анықталады.
Жерлерді баяндауда олардың жаратылыс – тарихи және экономикалық
қасиеттер ... ... ... жердің өндіріс құралы ретінде құндылығы және
пайдалылығы анықталады.
Жерді арнайы есепке алып, бағалау шарасы ретінде ... ... ... пайда болған жер кадастрының зерттеу, ... алу, ... ... және ... ... ... әдістері, тәсілдері
жетіле түсті. Жаңа әдістерді, құралдарды қолдану арқаснда жүйелі ... ... ... дәлдігі жоғарлады, құжатардың рәсімі, мазмұны
жетілді. Жер кадастры арнайы ... ... ... ... ... ... [1. 53 ]
1. 2 Жер кадастрының құрам бөліктері, құжаттылығы және байламдары
Жерді үйлестіру келесі жұмыстарды ... ... ... ... үйлестірудің республикалық, облыстық схемаларын және ... ... ... мен қорғаудың бағдарлама-ларын
әзірлеу;
➢ Жер пайдаланудың және жер иеленудің жаңа құрылымдарын құру ... ... ... ... ... жасау, жер
учаскелерін орналасқан жерінде бөлу мен шекараларын белгілеу, жер
пайдалануға, иеленуге құқық ... ... ... Елді мекендердің жер шаруашылық ... жеке ... ... ... ... мен жаңа ... ... сондай-ақ жерді пайдалану мен қорғауға байла-
нысты басқа да жобалар әзірлеу;
➢ Жерлерді есепке алу, ... ... ... ... картографиялық, топырақтық, геобота-
никалық және басқа іздеу мен зерттеу жұмыстарын жүргізеді;
➢ Кадастрлық және жер ... ... ... жағдайлары
жөніндегі басқа да карталарды ізірлеу;
➢ Жер бағалау жұмыстарын жүргізу.
Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу, жерді үлестіру, ... ... ... және жер ... ... ... өзге де
функцияларын бақылауды ақпараттық жағынан қамтамасыз ету ... ... ... ... отыруға, ондағы болып жатқан өзгерістерді
анықтау мен ... ... жер ... ... ... жер ... ... болғандықтан, оған барлық жер
қорының табиғи, құқықтық, шаруашылықтық жайы туралы мәліметтер ... ... ... ... ең ... ... ... есепке алу,
бағалау туындайды. Мемлекеттің даму ... ... ... ... деп құру үшін оның ... ... білу
керек. Осы жағдай адам қорын, материалдық, табиғи қорлардың ( соның ... ... ... зор ) есепке алу қажеттілігін туындатады.
Кадастр мәліметтерін, бірінші кезекте жерді тіркеу ... тек қана жер ... ... әрі ... дамыту мүддерісінде емес,
сонымен ... ... ... ... ... ... ... қорғау
мақсатында, сондай – ақ жер ... ... ... ... Сондықтан жер кадастры мәліметтерінің құқықтық маңызы
да зор.
Жерді мемлекеттік және қоғамдық қажеттіліктер үшін бөліп берудің ... ... ... ... мәліметтердің атқаратын рөлі зор. Осы
мақсаттар үшін бірінші кезекте ауыл ... ... ... аз жарамды, сондай-ақ пайдалануға, иеленуге берілмеген жерлер бөлі-
неді. Сондықтан жер қорын пайдалану, ... ... ... ... ауыл ... ... алқаптардың өнімділігі туралы
мәліметтер қажет.
Сонымен, қазіргі уақытта жер кадастрының міндеттері кең және жауапты.
Жер ... ... ... ... жер кадастрының
мақсаттары мен арналуы анықтайды. ... ... ... өз ... ... ... және ... деңгейде сәйкестті
тәртіпте жүргізілуін, әрбір жеке жер учаскесіненн бастап, жалпы мемлекеттік
дәрежеде болғанын қажет етеді. Мемлекеттік ... ... ... ... мемлекеттік жоғары басқару органдарының міндеті болған-дықтан,
сол органдар жер ... ... ... ... ... және оны жүргізудің тәртібін анықтайды, жер ... ... ... ... ... ... жер
кадастрының жүргізілетін бақылау және кадастрлық жұмыстарды ... ... ... ... ең ... шарты координаттардың, биіктіктердің,
картографиялық проекциялардың классификатор, код, кіру және шығу ... ... ... жүйесін қолдану жылмен ақпаратты өзара
сәйкестендіру принципін ... ету ... ... ... ... ... ... жерді үйлестіру, инвентаризациялық, топырақтық, геоботаникалық,
бағлаулық және ... ... мен ... ... жүргізу арқылы
қалыптасады. Кадастр мәліметтерін есепке алу, сақтау бірлігі, белгіленген
тәр-тіппен жер құқығы қатынастары субъектілеріне ... ... ... ... жер ... болып табылады.
Кадастрда әр жер учаскесі үшін физикалық сипаттамалар келтіріледі.
Олар учаскенні кеңістікте бөліп көрсетеді оның ... ... ... жерді құндық бағалауға мүміндік береді. Жер учаскелері ... жер ... ... да ... оның ... номе-
рі, орны, шекарасы, жазулары айқындалады.
Мәліметтер тиісті ... ... ... жинақталады. Онда
учаскенің кадастрлық номері, жеке немесе заңды тұлғаның ( жер ... ... ) аты, ... ... хаттамалары, орны,
мөлшері, бағалық құны , нысаналы арналуы, бөлінуі-бөлінбеуі, сервитут , пай-
далану жөнінде ... ... ... ... ... Бұл мәлі-
меттер меншіктеу түрлері, жер ... ... ... ... бойынша жүйелендіріледі.
“ Жер кодексіне ” сәйкес Қазақстанда мемлекеттік жер кадастры келесі
құрамдық бөліктерден тұрады – жер ... ... ... есепке алу,
топырақтарды бонитеттеу, жерді бағалау және жер учаскелерімен мәміле жа-
сау. Бірыңғай ... жер қоры ... ... ... ол ... ... ... құқығын бергендіктен, жерді пайдалану тәртібі
заңды түрде рәсімделіп, ал жер учаскесілері ... ... ... ... ... ... тіркелуі керек. Бұл қызметті жер
учаскелерінің мемлекеттік тіркеу ... оның ... ... белгілі
көлемін нақты немесе заңды тұлғаладың пайдалануы үшін ... ... ... ... ... ... ... жер кадастры;
➢ Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
➢ Жер учаскелерін тіркеу, жерлерді ... алу (сан және ... ... ... бонитеттеу, жерлерді құндық бағалау ).
Есепке алуда жер мөлшері, кеңістік орналасуы, сапалы жай-күйі, пайда-
лану бойынша сипатталады. Есепке алудағы ... ... әр ... ... жер ... ... ... негіз
болады. Мемлекеттік бос жерлері олардың орындары бойынша жеке орналас-қан
жер массивтері бойынша есепке алынады.
Есепке алуда ... қор және ... ... ... ... ... сапалық көрсеткіштері анықталады. Топырақтың табиғи қасиеті ... ... ... ... ... қажет, яғни
топырақтардың бонитеттеу керек. Жерлерді тіркеу, есепке алу ... жеке ... ... бонитеттеу бастапы ақпарт болып
келеді. Жердің сапасы табиғи фактормен шектелмейді, экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ретінде экономика-
лық бағалау керектігі туындайды. Осы бағалаудың ... ... ... алу және ... ... сүйенеді.
Тұтас жүйе ретінде жер кадастрының байланыс және жүзеге асыру ізділігі
осындай. Өз кезегінде, кадастрдың әр ... ... ... ... ... әдістемелері тәсілдері бар. Оның әрбіреуі белгілі жағдайда
жеке жүргізілуі мүмкін. Мысалы, бір кезеңде жер тіркеуге, ал ... ... ... есепке алуға назар ... ... ... ... ... және ... экономикалық бағалау мәліметтері мен
толық-тыру қажеттілігі туады. [ 1. 57-62 ... алу және ... ... ... үшін ... ... пайдаланылады.
Жер кадастры құжаты текстік және жоспарлы-картографиялық болып
бөлінеді. ...... ... карточка, тізім, түсіндірме жазулар
түрінде болады. ...... жер ... ... көрсетеді, жоспарлар, карталар, картограмалар. Жер кадастрының
басқа ... алу ... ... – оның тек ... жүргізіледі. Қазақстанда жер кадастрын жүргізу автоматтан-дырылған
жүйеге салынып отыр, барлық мәліметтер компьютерге еңгізіліп, ... ... ... ... ... және ... болып бөлінеді. Негізгі құжат
рәсімінің тізімін, сол құжаттарға кіретін мәліметтер құрамын Жер ... ... ... ... ... бекітуіне ұсыныс
жасайды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің “ Мемлекеттік жер ... ...... ... ... ... жер ... құжаттарға
мыналар жатады:
1. Жер учаскесінің жер кадастрлық ісі;
2. Аудандық ( ... ) ... жер ... ... Жер ... карта.
Тиісті жазуларжың заңы негізі ретінде құжаттар жерлердің барлық
санаттары бойынша кадастрлық ... ... ... белгілейді. Ол
құжаттар – Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... ... ... тағы ... ... ... жүргізіледі. Ол текстік
құжатқа жатады. Оған қосымша картограмалар, диограммалар, ... ... ... Жер кадастрының әр сатысында – жер
учаскесі, кәсіпорын, аудан, облыс, республикалық мәліметтер бойынша белгілі
байланысы бар ... ... ... ... ... ... жер ... құжатта бар материалдарға қосымшалар және түсінікте-
мелер келтіріледі. Мағлұматтарды алу және кадастрлық ... ... ... ... ... ... Оларға түсіру және зерттеу,
жоспарларды түзету материалдары, түгендеу, ... ... ... үйлес-
тіру, мелиорация және т. б. мәліметтер ... Жер ... ... ... ... үшін қажетті кадастрлық құжаттардың және материалдардың,
жұмыстардың ... Жер ... ...... және ... ... жер
учаскелеріне құқықтарды рәсімдеу және табыстау тәртібі, құжаттардың ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі,
ауыртпалықтарын және пайдаланудағы басқа шектеулерді анықтау, картогра-
фиялық жұмыстар;
2. Жерлерді есепке алу – ... ... ... алу және есеп ... ... ... бонитеттеу, жерлерді бағалау
мәліметтері, жер учаскелері, санаттары, ... ... ... ... ... ... ... Жерлерді бағалау – жерлерді аймақтау, топырақтарды бонитеттеу, жерлерді
бағалау әдістемесі, ... ... алу ... топырақтық геоботани-
калық зерттеу, ізденіс материалдары;
4. Жер ... ...... техни-камен
қамтамасыз ету, жекешелеп оқыту, кадастрлық ... ... ... ... ... жер ... мәліметтерін беру және кадастрын
ақпараттарын пайдалану. Белгілі бір жер ... ... ... ... мәліметтері осы жер учаскесі есепке алынған орын бойынша үзінді
түрінде беріледі. ... жер ... ... ... ... және ... тасығыштарға жүзеге асырылады. Қағазға жазылған
мәліметтер мен ... ... ... ... ... ... жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңдарында
өзгеше белгіленбесе, қағазға түсірілген мәліметтер басымдыққа ие ... ... ... кадастр мәліметтері жер кадастр ... ... Жер ... мемлекеттік құпия мен өзге шектеу-
лерді қамтитын мәліметтерді баршаға қолжетімді болып табылады және ... ... ... ... учаскелерін және онда орналасқан жылжымайтын мүлікті ... ... алу ... ... және ... да құқықтарды, сондай-ақ
жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтарды мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ететін
қажетті шарт болып ... Жер ... ... мақсаты үшін есепке алу
жұмыстарын жүргізу ... ... ... ... ... кадастры ең алдымен жерді тіркеу кадастры мемлекеттің жер ... ... ... қоса, мемлекеттік жер меншігін қорғауды
жерді пайдаланушылар мен жер ... ... ... қорғауды жүзеге
асырады. Сондықтан жер кадастрының мәліметтері тек экономикалық қана емес,
құқықтық та мәңге ие.
Қазақстан ... ... ... ... ... жаңа құрылымын біздің ұсынуымыз бойынша осылай сипаттау жер
кадастрлық жұмыстардың халық шаруашылығы үшін ... ... ... ... ... ... тарапы-нан
жүргізілуінің қажеттілігін әдістемелік тұрғыдан дұрыс көрсетуге мүмкіндік
берді. [ 1.64-65 ]
Қазіргі жер кадастрына оның міндеттерінің ... мен ... ... көп ... тән. Сондықтан Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік құрамын келесі өзара байланысты байламдарға бөлуге
болады: ... ... көп ... ... ... жер ... ... жаңа схемасы қазір
Қазақстанда дамып келе жатқан жер кадастрының ... ... ... жер ... ... ... екендігі белгілі. Оның ең
басты ерекшелігі, айырмашылығы – кадастрдың құықтық және ... ... ... ... ... ... шаруашылығының барлық сала-
ларының нарықтық қатынастардың еңгізілуіне ... бір ... ... ... ... ... ... аэротүсіру негізінде жер
мониторингісін жүргізу, жер кадастрында автоматтандырылған ... ... ... өлшеуіш, талдаушы аспаптар, жаңа техникалық құр-
алдар, технологиялар қолданып, барлық процестердің ... ... ... ... ... ... және оның әрі қарай
дамуын болжау үшін, оның пайда болуы мен ... ... ... білу керек.
Ал жерлерді бағалау тек қана жеке жер ... мен ... ... ғана жүргізіледі. Алғашқы жылдары жер кадастры әдіс-
терінің және ... ... “ Жер ...... ... ... жүргізу қажеттілігімен негізделген. Деректің 3-бабына ... ... ... алу ... ... ... ... мүліктің
дәл тізімін жасау, халыққа өтеттін жерлерді қатаң қорғау ... ... ... [ ... ]
Сұлба 1. Мемлекеттік жер кадастрының байламдары
Жер кадастрының құқықтық байламының негізін жер ... ... ... беру мен ... ... және жер құқығына қатысты
барлық мәліметтерді тұрақты өзгертуді ... оның ... ... ... сияқты ауыртпалықтарды анықтау құрайды. Осы
байламға құқықтық ... ... ... ... сіне ... бөліп беруді, алып қоюды келісімдеу немесе сот шеші- мі ... ... мен ... де ... ... ... қаржылық байламы жер үшін төлемді ипотекалық
кредиттеу, жер учаскелерін және ... ... ... сату ... үшін жүргізіледі.
Жер кадастрының көп қызметтік байламы жер ... ... ... ( ... ... және ... жамылғысы, гео-
морфология, гидрология, орналасуы, экологиялық жағдайы және т. б. ) ... сан және ... ... ... ... ... ( жер учаскелер-
інің, кварталдардың, ... ... ... республиканың
электрондық карталарымен қоса ) қамтамасыз ететін автоматтандырылған жүйе
мен жер туралы есеп жасау және есеп беруден ... жер ... ... бөлігі болып қалыптаспас бұрын,
жерді тіркеу, есепке алу, ... ... ... ертеректегі даму
кезеңдерінен бастап, көптеген ... ... ... Бірақ олардың
арасында әрқашан біелгілі өзгерістерден ... ... ... ... бір ... ... ... Сондықтан олардың дамуын, жетілу
тарихын шын ... ... жүйе ... ... жер ... даму ... деп қарауға болады.
Жер кадастрының қазіргі кездегі ... ... және оның әрі ... ... ... оның пайда болуы мен дамуының тарихын жақсы білу керек.
Ал жерлерді ... тек қана жеке жер ... мен ... ... ғана ... ... жылдары жер кадастры әдіс-
терінің және ... ... “ Жер ...... кеңестік жер
өзгертулерін жүргізу қажеттілігімен негізделген. Деректің 3-бабына ... ... ... алу тәртібін қатаң сақтау, тәркіленген мүліктің
дәл тізімін жасау, халыққа өтеттін жерлерді ... ... ... шаруа
депутат-тарына жүктелді. [ 1. 66 ]
1. 3 Халық шаруашылығын есепке алу және жер ... ... ... ... ... ... түрлері шаруашылық қызметіне
жатады және ақпаратты бақылау, жинау, өңдеу, талдау процесін ... ... ( ... бақылау және дамуына әсер ету мақсаты-мен ... ... ... ). ... ... есепке алу-дың тиісті
өлшемдер ( натуралдық, еңбектік, құндық ) ... және ... ... ... ( сан, ... ... ) шаруашылық құрал-дарының
нақты түрлері мөлшерін береді. Мысалы, жер ауданын тек қана натуралдық
өлшемде ған ... ... ( га ). ... ... өл- шемдермен
тұтас өндірістік процестердің, әрекеті объектілер мен процестердің ... ) ... әр ... тиімділігі бойынша бағланады да, тұтас
жер сапасын салыстыру мүмкін емес.
Еңбек өлшемдер шаруашылық өзгерістерді көрсету үшін ... ... ... ... ( сағат, жұмыс күні ) ретінде ... ... ... олар ... ... өндіру нормасын
есептеу үшін пай-даланылады.
Құндық өлшем талдауда кең қоланылады, ол бүкіл шаруашылық ... ... ... ... Жер ... оның көмегімен жерге
жалпы баға береді.
Статистикалық, бухгалтерлік жедел ... алу жер ... ... ... жерлерді бағалауда, олардың пайдалануын сипаттада
дақылдардың шығымдылығы, алқаптардың өнімділігі, ... ... ... ... және таза пайда туралы есепке алу құжаттарында болатын
мағлұматтарды жер ... ... ... ... ... ауданың
алудың, өңдеудің, талдаудың статистикалық тәсілдері мәнді. ... ... ... ... ... топтау, бақылау және баанс әдістері,
сондай-ақ салыстырмалы, орташа ... ... ... ... Өз ... жер ... мағлұматтарын жер пайда- лануды
талдау барысында ... ... ... ... алуда
пайдаланылады.
Сұлба 2. Жер кадастрында есепке алудың тиісті мөлшері
Жер кадастрының құрамдық бөлігі ... ... ... ... ... Онда ... және ... есепке алу сәттері жанастырылады.
Статистика - әдетте қоғамдық өмір ... ... ... сан көрсеткіштері жиынтығын айтады. Статистикалық есепке алуда
мәліметтерді алу, өңдеу, талдау бойынша айрықша тәсілдер ... ... орта ... және т. б. ... Бұл ... жер ... ... алу - өндіріс жүрісін, кіріс, шығысты, қаржылық
нәтижелерді көрсетіп бақылайды, оның ... ... ... құндылықтар болып табылады. Ол кезең қатаң құжаттылыққа
жүргізіледі, оғагн есепке алынатын екі ... ... ... ... ( ... қол ) ... алу – объектісі болып жеке шаруашылық
операциялар, сондай-ақ өндірістің жеке ... ... ... ... ... ... еңбек өлшемдері қолданылады.
Жер кадастры жерді үйлестірумен өте тығыз байланыста. Олар ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз етеді. Екі ... да жер ... қор және ... ... ... ... ... үйлес-
тіру арқылы мемлекет жерді нысаналы, дұрыс пайдаланады. Осының нәтиже-сінде
халық шаруашылқ, сапалық, шаруашылық ішкі тұрғыларда ... ... ... 6. 53-58 ... ... ... шешу - ... барлық жерлер
мен әр жер учаскесінің табиғи, шаруашылық және құқықтық жай-күйлері туралы
нақты мағлұматтар алу ... ... Ал жер ... туралы бұл
мағлұматтарды мемлекеттік жер кадастры береді. Жерді ... ... ... ... жақсарту жобаларын құруды кадастр мәлімет-
тері бастапқы мағлұмат ретінде алынады. Жерлерді күнделікті есепке ... ... бір ... ... көшу ... іске ... зерттеулер кадастр үшін қажетті мағлұматтарды алуға және
бұрынғыларын дұрыстауға негіз ... ... ... ... қазіргі заман дәрежесіне
лайықты болуы керек. Бұл мақсаттар үшін оларға түзету жүргізіледі, яғни ... ... ... жатқан өзгерістерді жергілікті жерде анықтайды және
жоспарға еңгізеді. Жер кадастрының нақты талаптар ... Олар ... ... ... ... және ... сипаттайтын
жергілікті жердің барлық элементтерін қамтамасыз етуі керек. Жергілікті жер-
дің барлық элементтері жоспарларда жеткілікті дәлдікпен және ... ... ... ... ... ... оптикалық және
инфрақызыл диапазонда көп спектрлік түсірістер мен радиолакациялық түсіріс-
тер көмегімен жер ... ... ... ... мүмкіндігі туады.
Бірінші әдіс әр түрлі жер учаскғелерінің жер бедері мен т.б. дымқылдану
және ... ... ... және ... ... туралы
мәліметтер алу үшін қолданылуы мүмкін.
Мемлекеттік жер кадастрының негізгі принциптері сегіз белгілі дәрежеде
жүргізіледі, ... ... ... ... сенімділігі, мағлұ-
маттардың толықтығы, үздіксіздігі, құжаттылығы, мәліметтердің көрнектілігі,
анықтылығы, қол жетімділігі, үнемділігі, орталық мемлекеттік басқару деп
бөлінеді.
Сұлба 3. Жер ... ... ... ... жүйесінің бірыңғайлығы. Ол бірыңғай жүйе бойынша бірыңғай
әдістемелік ... ... Оның ... ... ... ... ... шаруашылық, құқықтық тұрғыда сипаттаушы ғылыми негіз-делінген
көрсеткіштер алынады. Мұнда кадастр жүйесінде белгілі бір ... ... оның ... ... ... және ... асуы;
2. екінші жер кадастрын қоюда мәліметтердің мазмұнында оның жеке звенолар
( кәсіпорын, аудан, қала, облыс ) мен оларды алу ... Жер ... ... ... ... ... жоғарыдан аяқ-
талатын мазмұнында.
Жер калдастры ... ... Бұл ... ... ... ... олар жер ... нақты мөлшерін, үлестірілуін
және сапалық жай-күйін дәл айқындауға байланысты.
Жер кадастрында өндірістік мәселелерді және ... ... ... да ... ... үшін ... табиғи, шаруашылық,
құқықтық, жай-күйлері туралы қажетті дәлдікті мағлұматтармен ... жер ... ... зерттеу, есепке алу, бағалау тәсілдерін
қолдану керек. Жерлер жай-күйіне, пайдалануына байланысты ... ... ... ... кадастрлық жерлердің нақтылы жер
аудандарына, сапалық жай-күйлеріне, пайдалануына сәйкес болуы ... ... ... ... ... қазіргі түсіру әдістерін қолданғанда ғана
орындалады.
Жер кадастры мағлұматтарының толықтығы. Жерлердің табиғи, шаруашылық,
құқықтық жай-күйлері туралы қажетті ... ... ... Кадастрлық мағлұматтарлдың дәлдік ... және ... ... ... деңгейіне ( аудан, облыс, респуб-лика ... Жер ... ... ... ... туралы дәл және толық
мәліметтерді алу үшін ... ... ... ... ... ... нақты
пайдалануы немесе біреуге табысталуына қарамай есепке алынылуы керек.
Жер кадастрының үздіксіздігі. Мұнда жер қорының барлық өзгерістері
кдастр ... ... ... ... ... ... байла-нысты
бір мағлұматта (есепке алу, тіркеу ) ... ... ... ... ( ... ) – ... ... немесе тандау тәртібімен жаңар-
тылып отырады.
Жер кадастрының құжаттылығы. Жерлердің табиғи, шаруашылық, құқықтық
жай-күйлері туралы ... алу, жазу тек қана ... ... негізінде жүргізілуін айтады. Жер учаскесін ... ... ... ... ... ... бойынша нотариалды
куәландырылған құжаттарға сүйенеді.
Кадастр мәліметтерінің көрнектілігі, анықтылығы, қол жетімділігі.
Материалдарды кадастрлық құжаттарда ... және ... ... әр түрлі картографиялық материалдарды, кадастрлық ақпаратты жинау,
талдау, өңдеу, сақтау және беру ... ... ... ... қоса, компьютерлік технологияны қол-
данумен жетілді.
Жер кадастрының үнемділігі. Қазіргі өлшеу, зерттеу әдістерін, сондай-
ақ ... ... ... ... ... мағлұматтарды алу және
оларды қазіргі ... ең аз ... ... ... ету. Аэрофото
түсіру және аэроғарыштық түсіру материалдарын пайдалану жеріміздің барлық
аумағы арқылы кең ... бере ... ... ... жер қорының
үлестірілуі, жай-күйі және пайдаланылуында өтіп жатқан барлық ... ... ... ... ... ... ... Кадастр жұмыстарын бірдей
әдістеме бойынша жүргізіп, жер қорының жай-күйі, оның пайдаланылуы туралы
салыстырмалы сенімді ... ... ... ... Қазақстан
Республикасында мемлекеттік жер кадастрын басқару, жүргізу жер ... ... ... ... және оның территориалдық органдарына жүктелген,
бұл ... ... ... ... ... ... ... және жер кадастры бойынша басқа жұмыстарды басқарады. [ 2. 169- 170]
2. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АЯГӨЗ АУДАННЫҢ
ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЫ
2. 1 2009 ... 1 ... ... ... ... қоры және ... гидрографиясы көп бөлігі таулы келеді де Алтай және ... тау ... ... Ертістің оң жағалауының бәрін дерлік және
оның сол жағалауының ... ... ... ( ... ... ) тауының
жүйесі алып жатыр, осы арада ... ... ... ... ... ... ... Иванов, Ульба, Холзун, Листвяга батыс сілем жоталары ... ... ), ... ... ... жоталары ( Листвяга шығыс
сілем, Катон және үкі биік таулы үстірті ), ... ... ... ... ( ... ... Алтай Тарбағатайы, Сарымсақты, Нарын, Күршім, ... ... және ... ... ) және ... ... жотасы пайда болады.
Шығыс Қазақстан облысының жер көлемі 28322,5 мың.га, оның ... ауыл ... ... 7733,8 мың.га ( облыс жер қорының 27,3 %
);
2. елді мекендер – 2903,8 мың.га (10,2 % );
3. өнеркәсіп, ... ... ... жері және өзге де ... ... жер – 173,3 мың.га ( 0,6 % );
4. ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, ... ... және ... ... ... – 1446,4 ... 5,1 % ... орман қорының жерлері - 2187,3 мың.га ( 7,7 % );
6. су қорының ... – 572,0 ... ( 2,0 % ... ... ... – 13330,2 ... ( 47 % ... 4. ШҚО бойынша 2009 жылдағы жер қорының диограмасы
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы ... ... ... ... жер ... 9 млн. 361,5 мың га ... 2008 жылмен салыстыр-ғанда осы
санаттағы жерлер, жұмыс істеп тұрған шаруа қожалықтары мен ауыл ... ... ... беру және ... ... ... мың га ұлғайды.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ауыл шаруашылық ... ... 208,8 мың га (98,4 %) ... ... ... 1 млн. 228,8 мың га ... ... 2,2 мың га (0,02 %) көп жылдық екпелер, 237,5 мың га (2,5%)
тыңайған жерлер, 437 мың га (4,6 %) ... 7 ... мың га (78,0 ... ... ... саны 17 мың 944 құрады, олар 7 млн.
522,6 га ... алып ... 2008 ... ... ... ... 25-ке, ... ауданы 647,7 мың-ға азайды.
1 млн. 662,7 мың га ауданда мемлекеттік емес ауыл шаруашылығы ... саны 525 ... ... ... 1371,5 мың гектары шаруашы-лық
серіктестіктерінің пен акционерлік қоғамдардың, 203,7 мың ... ... ... ... 87,5 мың ... басқа мемлекет-
тік емес кәсіпорындарының жерлері. 2008 жылмен салыстырғанда мемлекеттік
емес агроқұрылымдардың саны 40-қа, ... 39,7 мың ... ... мың га ... ... ауыл шаруашылығы заңды тұлғалары-ның
саны 183 құрайды. 2008 жылмен салыстырғанда мемлекеттік агроқұры-лымдардың
саны 33өке, жері 1,5 мың га-ға ұлғайды..
Елді ... жері 2 млн. 913,0 мың га ... ... ... ... 10,3 % ... отыр. 2009 жыл ішінде елді мекендер саны 9-ға азайып,
бұл санаттағы жерлердің көлемі 5 мың га-ға ... ... жері ... ... мен ... жері 166,4 ... (5,7 %), ... елді мекендер 2 млн. 746,6 мың га (94,3 %) алып ... ... ... жерi және өзге де ауыл ... арналмаған жерлер 186,0 мың га, облыстың жалпы ауданының
0,6 % құрайды, соның ішінде:
- өнеркәсіп жерлері 43,6 мың га (23,4 ... ... ... ... – 33,5 мың га (18,0 %);
- темір жол көлігінің жерлері – 14,0 мың га (7,5 %);
- байланыс ... – 1,3 мың га (0,7 ... ... ауыл ... өзге ... жері – 93,6 мың ... ... жылмен салыстырғанда осы санаттағы жерлердің көлемі, өнеркәсіптік
кәсіпорындарына қосымша ... ... 1,5 мың ... ... ... ... ... жерi. Осы санаттағы ... 2009 жылы ... ... үшін жер ... байланысты 5 га-ға
өзгерілді және 1 млн.504,1 мың га (5,3 %) ... ... ... ... ... ... - 0,5 мың га, ... ... ... және ... ... ... жері – 839,1 мың ... қатар, Бесқарағай ауданы мен Семей қаласы арасында шекара
орнатылғанына байланысты ... ... МОТР ... ... ... қорының жерлері.   Есептік жылда орман қоры  жерлерінің жалпы көлемі
 2 млн 140,9 мың га (7,7 %) құрайды. ... ... ... ... 28 ... № 1278 ... негізінде құрылыс үшін өнеркәсіп
жерлерін ... ... 3 ... ... (2 га), 1 га анықталған
аудандар.
Су қорының жері 2009 жылдың 1 қарашасына 0,3 мың га-ға ... ... га (2,0 %) ... ... жылда су қоры жерлерінің көлемі Алаколь
көлінің су қорғау аймағын ... ... ... ... 11 млн. 669,0 мың га (41,2 %) ... ... 2008 ... жерлерді басқа санаттарға ауыстыру есебінен 685,7 ... ... [ 10 ... солтүстік шығыс шекарасын Кенді Алтайдың жоталары алып жатыр,
бұл жоталар Обь және Ертіс өзендерінің су айырығында жатыр.
Алтай және Суыр-Тарбағатай тау ... ... кең ... ... ... жатыр. Облыстың бүкіл солтүстік-батысын Солтүстік-
Батыс Алтай мен ... ... ... ... ... және ұсақ ... бөктеріндегі жазықтары алып жатыр.
Обь өзеніне барып құятын Ертіс өзені облыстың сумен жабдықтайтын басты
күре тамыры болып табылады.
Алтай және Сауыр-Тарбағатай тау ... ... кең ... ... ... ... ... бүкіл солтүстік-батысын Солтүстік-
Батыс Алтай мен Қалба тауларының адырлы құламалы белесті және ұсақ шоқылы
тау бөктеріндегі ... алып ... ... ... ... Алтайдың шатқалдарынан құлап
ағатын өзендер ... ... ... ... ... ... ... әлсін-
әлсін тартылып кетеді немесе толық жер суландыруға ... ... ... ... ... ... ... Мәңгілік қар жамылған
және шатқалды биік таулы аймақ Суыр, Орталық және ... ... ең биік ( ... м ... ) ... алып жатыр. Жер бедері
биік таулы альпілік болып таңбалы. Климаты ... ... ... ... ... таңбалы. Топырақ болмайды. Биік таулы аймақ өзен суын
бойына тартып реттеп тұрады.
Қолданыстағы ... ... ... ... ... ... аудандарының жер қатынастары бөлімдері ұсынылған мәлімет-тердің
негізінде Жерлердің ... ... ... жер ... ... жер ... және ... бойынша бөлінуі туралы жыл сайынғы
жер балансын құру жөніндегі жер есептік жұмыс жүргізіледі.
Соңғы 7 ... ... ... талдасақ меншік иелері мен ... ... ... өсуі ... ... жер учаскелеріне қатысты мәліметтерді алу үшін ЖерҒӨО
ЕМК ... ... ... жер ... ... ... ... нақтылау қает, одан кейін ғана өтінім жасаған жеке немесе
заңды тұлғаға жауап береді. ... ... ... жер ... жедел берілмейді.
Барлық мүдделі тұлғалармен байланысқан ақпараттық ... ... жер ... ... беру ... ... мүмкін
Соның ішінде біздің қарастырып отырғанымыз Аягөз ауданының климаттық
жағдайы, табиғат жағдайларының өте ... ... ... ... ... ... мен топырақ тік аймақта ... ... ... ... ... ... ... және жалпы климат жағдайының тұтас
бірқатар ... ... ауа ... ... ... жатқан тау
жоталарының әсері себеп болады. [ 16. 8-12 ]
2. 2 Аягөз ауданы жайлы қысқаша мәлімет
Аягөз ... 1928 жылы ... ... ... Аягөз қаласы
статусын 1937 жылы алды. Жер көлемі 49558,03 шаршы километр.
Аягөз ауданы облыстың оңтүстік жағында орналасқан. ... - ... ... - Алматы облысымен, ... - ... ... ... - ... және Тарбағатай аудандарымен шекараласады.
Ауданның халық саны 74290 мың адам, оның 49,4%-ы ... ... ... ... Қазақтар бүкіл халықтың 98,6%-ын құрайды. Ауданда 22
селолық және 1 кенттік округ бар. ... ... ... ... ең көп қоныстанған  жері солтүстік-шығыс және
шығыста. Ал ең аз ... жері ... ... ... ... 24 ауыл ауыл елді ... округі бар, соның ішінде 65
ауылды жерлер мен 3 станциялы жерлер бар:
1. Аягөз қалалық әкімшілік территория ... - ... ... ... Егізқызыл ауылы, Жілағды ауылы, Көшкентал ауылы.
2. Актоғай поселкесінің әкімшілік территория бірлігі - Ақтоғай поселкесі.
3. Ақшатау ауыл ... - ... ... ... ... ... ... ауылы, Қоңыртау ауылы.
4. Майлин ауыл округі – Майлин ауылы, Ескі ... ... ... ... ... ... ауыл ... – Сергиополь ( Мамырсу ) ауылы, ... ... ... ... ауыл ... – Тарлаулы ауылы, Акши ауылы, Тансық стан- циясы,
Қопа ауылы, Жүзаған станциясы, ... ... Ақши ауыл ... – Ақши ... ... ауылы.
8. Қарағаш ауыл округі – Қаражал ауылы, ... ... ... ауыл округі – Сарыарқа ауылы, Биесыймас аулы, Шұбартос ауылы,
Қайрақты ауылы.
10. Тарбағатай ауыл округі – ... ... ... ... Абден
ауылы, Орта Арал ауылы, Ақшоқы ауылы.
11. Мыңбұлақ ауыл ... – Ай ... ... ауылы, Ақтас ауылы, Ескене
Бұлағы ауылы, Кенколат ауылы.
12. Ақшәулі ауыл округі – ... ... ... ... Қопа ауыл ... – Қопа ауылы, Қарақұм ауылы, Қарасу ауылы.
14. Нарын ауыл округі – Шынқожа ауылы, Қарақұм ауылы, Төленді ... ... ... ауыл ... – Айғыз ауылы, Борлы ауылы, Көксала ауылы.
16. ... ауыл ... - ... ... Бақанас ауылы.
17. Қосағаш ауыл округі – Қосағаш ауылы, Егіндібұлақ ауылы, ... ... ауыл ...... ... ... ауыл ... – Мәдениет ауылы, Көктал ауылы.
20. Жорғын ауыл округі – Жоға ... ... ауыл ... – Баршатас ауылы.
22. Емелтау ауыл округі – Емельтау ауылы.
23. Бидайық ауыл ...... ... ... ... ... ... Байқошқар ауыл округі – Байқошқар ауылы.
Аудан орталығы Аягөз қаласы Түркістан-Сібір магистралі темір ... ... ... жолдарының маңызды қиылысқан жерлерінде
орналасқан. Мұнда локомотив және ... ... ... ... ... және жол дистанциялары, азаматтық құрылыс және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуде ең ... ... ... ... ... ... энергия және су -
канализация мекемелері бар. Аягөз қаласын солтүстікке ... ... ... ... ... ... Зайсан бағытына, батысқа Баршатас арқылы
Қарағанды қаласына байланыстыратын ... ... ... ... ... және ... ... Қытай Халық Республикасына
қатынасуға болады.
Ауданның жер бедері биік, ... және ... ... тау ... ... және тау ... жалпақ аңғарлардың болуымен
сипатталады. [ 9 ]
2. 3 Климаттық жағдайы, топырағы және оны ... ... ... күрт континентальды, бірақ жердің биікті-
гіне ... ... ... едәуір құбылып тұрады.Ауа райының жылдық
орта температурасы – ауданның солтүстігінде +1ºС-тан оңтүсті-гінеде +4ºС
дейін жетеді, тау тау бөктерлерінде -4ºС және одан да ... ... ... айда ( қаңтарда ) ... орта ... -22ºС, ал ... -32ºС ... ... ... аяздың күші -55ºС-қа жетеді.
Ең ыстық айда ( ... ) ... орта ...... ... +20ºС, ал тау ... ... дейін ( 1000 –
1500 м биіктікте ) ауытқып ... ... ... ең ... ... +40ºС, тауларда +35ºС-қа жетеді.
Аудан территориясында атмосфералық жауын-шашынның жылдық мөлшері
мынадай ... ... ... болады. Кейбір аса қуаншылық жылдары жауын-
шашын нормадағыдан 1,5-2 есе кем ... ал ... ең ... ... - соншалықты есе көп түседі. Жауын шашын-ның көп мөлшері жылдың
жылы мезгілінде, көбіне шілде , ал ... ... ... ... түседі. [ 9 ]
Аймақтың биік таулы таста өсетін шөпті-мүлікті-қыналы және мүлікті
бұталы ( қарағайлы ) ... ... және ... ... ... ... шалғындар кең тараған. Топырағы таулы ... және ... ... оның ... қышқыл араласқан және ... ... (1,5-2 % ... жағдайында дәнді дақылдарды жинаудан бастап суық ... ... ... өте ... әрі ... болады, мұнда күзгі мезгілде
арам шөптердің көктеп өне бастауы байқалмайды. Егіні орылып алынған жерді
сыдырта қопсыту танаптың ... да, ... ... ... ... әсер ... ... да ол топырақты күзгде өндегенде
міндетті агрономиялық тәсіл болып ... ... ... ғана ... ... бірге өсімдікке және
бүкіл қоршаған ортаға жан-жақты әсер етеді.
Топырақты жан-жақты өңдеу дегеніміз мәні ... ... ... ... ... арам ... аурулардан, зиянкестерден қорғау үшін оның
қолайлы жағдайлар жасауға, топырақтың тиімді құнарлығына әсер ету ... ... ... ... комплексті міндеттерді шешеді:
➢ топырақтың су және ауа ... ... ... үшін ... ... және заттар айналымын жақсартуды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... қаттылығы, аэрация жөнінен
дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау;
➢ топырақты эрозиядан және егісті арам ... ... мен ... ... жыртылған қабатта өсімдік қалдықтары ме тыңайтқыштарды сіңіру жә- ... тең ... ... ... ... ... үшін қолайлы жағдайлар жасау;
➢ топырақтың тамыр жиналатын қабатының қуатын және ... жал- ... ... [ 16. 53-59 ... ... тундраның және таулы шалғынның ... ... ... араласқан және аздаған қарашірік болады. (1,5-2 % ).
Егіні орылып алынған жерді сыдырта қопсыту танаптың ыластануына да,
дәнді дақылдардың ... де ... әсер ... ... да ол
топырақты күзгде өндегенде міндетті агрономиялық тәсіл болып табылмайды.
3. ... ... 1 ... ... жер кадастрының жүргізілу тәртібі
Жер кадастрында келесі материалдар мен мәліметтер арқылы жүргізіледі:
... ... ... пайдаланылуын және алқаптарын
сипаттайтын әр түрлі түсірістің жоспарлы-картографиялық ... Жер ... ... ... және жер ... ... мен орналасуы мәліметтерінен тұратын жер ... ... мен ... ... ... ... ... үлестірілуін және пайдалануын сипат-
тайтын ауданның, облыстық жерге орналастыру схемалары, жер ресурс-
тарын пайдалану бас схемаларының ... жер ... ... ... ... мен жоспарлы-картографиялық мате-
риалдары;
➢ Ауыл шаруашылық ... ... ... мен ... ... ... ... орны және шаруашылық аралық ... ... ... ... ... жерге орналастырудың жобалары мен
басқа да құжаттары.
➢ Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының ІШЖО жобалары мен ... ... жер ... ... және ... егістіктерін
орналастыру менкеңістік жағдайлары туралы мағлұматтар;
➢ Орман шаруашылығы кәсіпорындарының ... ... ... ... құжаттары, олардың жер пайдалануын, алқаптарын және ауыс-палы
егістіктерін орналастыру ... мен ... да ... Қала ... жер ... өлшемдері, жағдайлары және пайда-
лануы ... ... ... қала ... жер ... ... мен ... бас жоспарлары;
➢ Кәсіпорындар мен олардың бірлестіктерінің жерлерінің мелиоративтік
орналастыру материалдары;
➢ Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының тәжірибе ... мен ... ... ... алу және есеп беру ... ... ... Агенттіктін территариалдық органдарымен қатар,
республиканың жерді үйлестіру қызметінің әр түрлі кәсіпорындары, ұйымдары
жүргізеді. Ал ... ... ... ... ... ... емес
кадастрлық фирмалар мен бюролар орындайды. Осы кәсіпорындар, ұйым-дар,
мекемелер жылда ... ... ... ... қала ... рәсімде жерлер құрамында болған өзгерістер туралы есеп беріп
тұрады. Жер кадастрын бүкіл республика масштабында ... ... ... ... бақылау, оның жүйесінің және әдістемесінің бірлігін қамта-
масыз етеді.
Орындалатын жұмыс аумағында, сипатына байланысты жер ... ... ... ... ( бірінші );
2. күнделікті ( келесі ).
Негізгі кадастрдың ... - ... ... жер ... ... ... табиғи, құқықтық, шаруашылық жағдайы туралы алғашқы
мәліметтерді алу. Мұнда алқаптардың көлемі, құралы, сапалық ... ... ... және т. б. ... ... құжаттар,
материалдар жинақталып, олар түгенделеді, талданады. Керек болса толық және
сенімді мәліметтерді алу ... ... ... орындалып,
материалдар түзетіледі. Осы мәліметтер негіз,інде мемлекеттік жер кадастры
құжаттарына алғашқы жазу түсіріледі.
Күндклікті есепке алудың міндеті – ... ... ... жай-
күйі және пайдалануы туралы өзгерістері мәліметтерін анықтап, жер ... ... ... жаңа жер ... ... мәліметтерді жазу
кіреді.
Мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін мемлекеттік органдар, мемлекет-
тік кәсіпорындар мен лауазымды адамдар жер ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. [ 9 ]
Жер учаскелері мен жерді пайдалануды
мемлекеттік тіркеу әрекеттерінің жүйелігі
2 кесте
|Жер учаскелерін беру туралы іс ... ... ... ... ... ... ... мен учаске шекараларынбелгілеу; ... ... ... ... ( ... ) жер ... ... ... ісін рәсімдеу. |
|Аудандық ( қалалық ) әкіммен жер ... ... және ... |
|жерге орналастыру ісін беру ... ... ... ... ... ... жерді жатқызу негізі; ... ... ... ... ... ... ... құқығына құжаттар дайындау және беруге жер|
|комитетіне нұсқау беру. ... ... ... беру ( ... ... ... |
|келісімшарттар тіркеу карточкалары ). ... ... ... ... ... ... ... – жер ... мен ... ... ... аудандық (қалалық) |
|комитеті-нің мемлекеттік жер ... және ... ... ... |
|жазу. ... ... ... ... ... Республика-
сында мемлекеттік жер кадастрын жүргізу тәртібі 1996 ж. 6 маусым, ”№ ... ... ... ... ... ... және ... орналасу орны, көлемі жер учаскелерінің ... жер ... және ... туралы мәліметтер жүйесін құрайды. Кадастр Қазақстан
Республикасының мемлекеттік кадастрлар жүйесінің құрамды ... ... ... ... ... ... жер ресурстарының жайы, пайдалану
және қорғау туралы жүйеленген мәліметтер жинағын құрайды.
“ Жер туралы ” Жаллықтың 113, 114- ... жер ... ... және жаңа жағдайда оны жүргізу шарттары келтірілген. Мемлекеттік
жер кадастры бюджеттік қаржы есебінен Қазақстан Республика-сының бір ... жер ... ... ... ... орган-дармен жүргізіледі.
Оны жүргізу тәртібін Үкімет белгілейді.
“ Жер ...... ... сәйкесті Мемлекеттік жер кадастры
Қазақстан Республикасы жерінің табиғи және шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... олардың сапалық сипа-ты,
жер пайдаланушылардың есебі мен жер учаскелерінің ... ... өзге де ... ... ... ... ... бақылаудың міндеттері жер заңдарының тиісінше ... ... ... заңды тұлғалардың, азаматтардың жерді
ұтымды пайдалану мен ... ... ... ... ... ... Өздерінің құзіреті шегінде жерді пайдалану мен қорғау мәселелері
жөніндегі ... ... ... ... ... нұсқаулары
барлық жер учаскелерінің меншік ... мен жер ... ... ... пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру
тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген Қаулы ( 06. 06. 1996 ... ) ... ... жер ... ... Республикасының табиғи,
шаруашылық, құқықтық жағдайы туралы жер учаскесінің орналасқан жері мен
көлемімен шекарасы, ... ... ... жер учаскелерінің ес-епке алынуы
мен бағалануы туралы мәліметтердің, өзгеде қажетті мәліметтер-дің жүйесі
болып табылады.
Заңда ... ... жер ... құру мен оның ... ... ақпараттық жүйесі қызметі Қазақстандағы
әкімшілік-аумақтық бөлінуге сай, аудандық, облыстық және ... ... . [ 1. 128-130 ]
3. 2 Жер ... істің құрамы мен мазмұны
Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару Агенттігінің 19. 06.
2009ж №103-Б Төрағасының ... ... ... әділет
Министрлігінде 17. 07. 2009ж №5723 ... ... ... ... ... мен Қазақстан Респу-
бликсы Жер кодексінің 8)тармақшасының 1 ... 14 бабы мен 156 ... ... ... ... жер ... ... ( 20.
09. 2009ж №958 ) бекітілді.
БҰЙЫРАМЫН:
1. Жер ... ... ... мен ... ... ... ... етемін.
2. Мемлекеттік жер кадастрын бақылау және Мемлекеттік бақылаудағы жер
мониторингінінің Департаментінің қолданылған және жерді қорғау, Қаз- ақстан
Республикасының жер ... ... ... ... Мемлекеттік
жер кадастры бұйрығының Қазақстан Республикасы әділет ... ... ... ... тіркелуін қамту.
3. Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару жөніндегі
Агенттігінің ... ... Қ.У ... Нақты Бұйрықты
бақылауға жүктелген.
4. Нақты Бұйрық өзінің ресми жарияланған күнінен бастап 10 күн ... ... ... қолданысқа енгізілсін.
Төраға
У. Узбеков
Қазақстан Республикасы жер
ресурстары
жөніндегі ... ...... ... ... мазмұны мен құрамы
1. Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 1 тармағының 1 тармақ-
шасында 14 бабы мен 156 ... ... ... ... ... жасалған
және Қазақстан Республикасының Үкіметінің “ Қазақстан Респуб- ликасының
Мемлекеттік жер кадастрының тәртібін бекіту туралы ” 20.09. 2003 ж ... ... ... ... жер ... ... мазмұны мен құрамын анық-тайды,
арнаулы мемлекеттік кәсіп орынарды қалыптастырады.
3. Арнаулы кәсіпорын Жер кадастрлық ісінің ... ... ... түнұсқаларын тексереді.
Жер кадастрлық ісіның құрылысы
4. Жер кадастрлық іс келесі құрылыстан тұрады:
1) Жер кадастрлық ісінің бас парағы ( титульный лист ... Жер ... ... ... құжаттардың баяндамасы;
3) Жер кадастрлық істін Нақты Нұсқауындағы белгілі формада жасалған
түсінікте парағы;
4) 3 бөлімде көрсетілген Нақты Нұсқаудың жер ... ... ... жер ... ... кадастрлық істің құрамы мен мазмұны
5. Жер кадастрлық ісінің жер ... ... ... ... ... жер ... ... өтініші немесе жер пайдаланушының жер
телімін өзіндік формадағы құжаттардың идентификациялық безендірілуі;
2) Жеке жер телімін иеленуші ... жер ... ... жеке ... – жеке ... ... құжаттың көшірмесі, салық
салу куәлігі;
- заңды тұлғаға – ... ... ... көшірмесі,
статистикалық картасы, салық салу куәлігі.
3) жер телімінің құқық ... ... ... ( ... ... органның құқықтық актісі );
4) жер телімінің актісі;
5) комиссия шешімі Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 2 бөлім-
інің 43 ... ... ... ... ... жер ... ... жер телі-
міне берілген ауданның анықтамасы, оның шекарасы және орналасқан орны, ... ... және жер ... ... жер ... берілген
сервитуты.
7) Жергілікті жер телімі шекарсын орналастыруға арналған материалдар:
- жер телімін иеленушінің немесе жер пайдаланушының ... ... ... ... өтініші;
- жергілікті жер телімінің жұмыс сызбасыф шекарасының орнатылуы;
- жер телімі ауданының есептелуі және координаттар ведомосі;
- жергілікті жер ... ... ... мен ... ... белгілердің сақталу актісінің берілуі.
8) Жер теліміне идентификациялық бланк беру құжатының дайындалуы;
9) Жер телімінің идентификациялық құжатының көшірмсі;
10) жер ... жер ... ... 0 ... Ауыл ... ... арнайы мақсатта қолданылуын ... және ... ... қатысы жоқтылығы, жер кадастрлық ісінің
құрамы, 5-ші бөлімде көрсетілген ... ... ... ... ауыл шаруашылық өндірісінің жоғалтылған актісінің көшірмесі.
7. Жер кадастрлық ісінің құрамы берілген, орман ... ... ... шаруашылығымен байланыспаған 5 бөлімнің Нақты Нұс-қауында
көрсетілген құжаттардың ... ... ... ... ... ... ... көшірмесі қосылады.
8. Жер кадастрлық ісінің құрамына жер телімінің жеке меншікке ақылы
түрде берілген құжаттамасына 5бөлімнің ... ... ... ... ... ... кіреді:
- жер телімінің кадастрлық ( ... ) ... ... ... жер ... ... алу келісім шартының көшірмесі;
- жер телімінің ... алу ... ... ... ... Жер ... ... құрамында жер телімінің жер пайдаланудың
(жалға) сату құқығының уақытша өтелу құжаттарының ... 5 ... ... ... ... ... құжаттар кіреді:
- жер телімін жалға алу құқығының сату, сатып алу бағасының анықтама акт-
ісінің көшірмесі;
- жалға алу ... ... алу ... ... ... көшірмесі;
- жалға алу құқығының бағасының бюджеттік төлену квитанциясының көшір-месі.
10. Жер кадастрлық ісінің құрамы ... жер ... ... ... конкурс ) немесе оның құжатының ... 5 ... ... ... ... ... ... сауда-саттық ( ау-
кцион, конкурс ) кезінде протокол нәтижесінің ... ... Жер ... ... ... ... берілген жер пайдаланушы-ның
құқығын, жер телімінің жеке меншікке сатып алыну құжатына 5 бөлімі- ... ... ... ... құрамы, сондай-ақ келесі құжаттар
кіреді:
- жер телімін пайдалану барысындағы төлем бағасы немесе салық ... ... алды ( жер ... ) қарызының жоқтығы туралы анықтама;
- мемлекеттік тіркеу ... ... ... ... ... телімінде шаруа қожалығын немесе ферма шаруашылығын жүр-гізу
үшін жер кадастрлық ісінің құжаттамасының Нақтылы ... 5 ... ... мына ... ... шаруа қожалығы немесе ферма шаруашылығының ... ... ... ... ... қағазы;
- ауыл шаруашылқ ұйымының құрамынан шаруа қожалығына немесе ферма
шаруашылғына жердің бөлінуі;
-бөлінетін жер ... ... орны ... және ауыл шаруа-шылық
ұйымының жалпы жиналысқа қатысушылардың протоеол көшірмесі:
- бөлінген жер ... ... ... ... ... қазба байлық мақсатында пайдалану, жер кадастрлық ісі-
нің Нақтылы Нұсқау құжатамасына кіреді, оған қосымша қазба ... ... ... ... ... ... телімімен келісім шарт жасаған жағдайда
14. Жер кадастрлық ісінің бұрын жүргізіліп қойылған жер телімінің
идентификациялық ... ... ... ... 1 ... Нақты Нұсқаудың құжаттар кіреді:
1) жер теліміне көшу ... ... ... – құқық куәлан-
дыратын құжаттын көшірмесі ( келісім шарт, сот шешімі, ... ... ... акт, ... емес ... тұлғалардың бөліну балан-
сы);
2) жаңа құқық пайдаланушы мәліметі ( жеке тұлғаға – жеке ... ... ... ... ... салу куәлігі; заңды ... ... ... ... ... ... парағы; салық сау
куәлігі );
3) ертерекете берілген жер телімімен байланысқан, жаңа жер ... ... ... ... ... ... жер ... идентификациялық құжатының көшірмесі.
15. Жер телімінің идентификациялық мінездемесі жоқ болса, ... жер ... ... құрамына, құқық иеленушінің жер теліміндегі
өзгерістері кіреді, ... ... ... берілуімен, жылжы-
майтын мүлікке құқығының мемлекеттік тіркеудің және онымен келісім ... ... [ 9 ... кадастрлық ісінің құрамы
мен мазмұны, Нұсқаулық
құрылысының қосымшасы
Жер кадастрлық ісіне түсініктеме парағы
№ __________________________
( жер телімінің ... ... )
2 ... |Жер ... ісінде болатын мәліметтердің |Мәліметтер |
| ... | ... |Жер ... ... мәлімет: |- ... |жер ... ... орны ( орналасуы ) |- ... |жер ... ... ... |- ... |жер телімінің ауданы ( гектар, ... метр )|- ... |жер ... ... ( жер ... ) |- ... |жер ... берілу шарты ( номер және |- |
| ... ... ... берілу күні ) | ... |Жер ... ... ... жер |- |
| ... ... мәліметтер: | ... |жер ... ... ... ... жеке |- |
| ... аты жөнінің жоқтығы немесе заңды | |
| ... ... ... | ... |жер ... ... арналуы |- ... |жер ... ... ( ... ... ... |- |
| |) | ... ... ... ... ... туралы |- |
| ... ( ... ... ... және | |
| ... ... жер ... ... | |
| ... ( ... )): | ... ... ... ... ... |- |
| ... ... ( күні және ... ) | ... ... ... жұмысын орындаушы туралы |- |
| ... | ... ... ... аты жөні немесе жеке тұлғаның |- |
| |аты жөні | ... ... ... күні мен ... |- ... ... ( қолы ) ( аты – жөні ... мамаңдандырылған кәсіпорындар
мелекеттік жер кадастрын жүргізеді:
Жүргізілген күн
3 .3 №22 Мемлекеттік сртатистикалық есеп беру формасы
Жұмыс ведомісі
№22 формаға жыл бойы болған өзгерістерді еңгізу үшін ... ... ... ... есеп беру №22 формасының ... ... ... ... ... жер ... жағдайы жыл басында, жыл бойы
болған өзгерістер және жыл ... ... ... ... №22 есеп ... ... орналасу кезегімен және әр санат ішінде жер иелері
мен жер пайдаланушылар кезегімен ... ... ... оның ... кіретін жеке азаматтардың
бау-бақша, саяжай отырғызылатын ... ... жыл ... жағдайы
берілген. Жыл бойы бұл жер ... жер ... ... болмағандықтан жыл аяғындағы жағдай жылдың ... ... ... ... ... ... ... динамикасы көрсетілген: шаруа қожалықтарының жерлері жыл
басында, ... және ... ...... ... ... жерлерінде және жер қорынан жаңа шаруа қожалықтары құрылған.
Мемлекеттік шаруашылықтардың жерлерінен және жер ... осы ... жер ... алынып тасталады, ал екеуі де ... ... ... ... плюс ... жазылады. Келесі өзгерістерде шаруа
қожалықтары ауылшаруашылық ... ... және ... ... ... ... ... жер қорына ауыстырылған. Соңғы екі
жадайларда шаруа қожалығының ... ... оның ... ... ... ... да, тиісті жер пайдаланушыларға ... Осы ... де ауыл ... алқаптар бойынша өзгерсістер болған - мысалы:
құнарсыз ... ... ... жерлерге ауыстырылған.
Аудан жерін пайдалану жайында жылдық есеп беру
Жылдық есеп беру №22 Мемлекеттік статистикалық есеп беру, ... ... №22 есеп беру ... аудан жерінің жыл аяғындағғы
қалыптасқан жағдайы жер сипаттары, жер иелері мен жер пайдаланушылар, ауыл
шаруашылық ... және ... ... ... ... көрсетіледі. Мысалы бірінші санат ауыл шарушылық жерлер, оның
ішінде:
а) жеке азаматтардың саяжай отырғызатын жерлері;
б) шаруа қожалықтарының ... ... емес ауыл ... заңды тұлғалардың жері.
оның ішінде: 1) ауыл шаруашылық кооперативтер;
2) көмекші шаруашылық;
3) басқа шаруашылық.
Енді осы жолдардың әрқайсысы ... ... ауыл ... және ... пайдаланымдар бойынша жіктеледі.
№22 есеп беру формасы жыл ... ... ауыл ... жері ... ... ... ... ақпарат береді.
№22 форма 46 жолдан және 47 графадан тұрады. №22 есеп беру ... ... ... ... 02, 03, 04, 08 ... 04, 05, 06, 07 ... 08, 09, 10, 11
жорлдардың қосындысы.
2-ші санат – елді ... ... ... ... 13-17 жолдардың қосындысы және олар:13 жол - 14, 15,
16 жолдардың, 17 жол - 18, 19, 20 ... ... сол ... кестеде көрсетілгендей жалғасады.
12 жолда – қала, поселке, село шекарасына кіретін қалалық, поселкелік,
селолық жерлер берілген. Бұл жлға 01 ... ... ауыл ... 02 ... жататын – азаматтардың бау-бақша отырғызатын, саяжай
салатын және 09 жолға кіретін – орман ... ... ... ... өндірістік, көлік, байланыс, қорғаныс және т.б. ... ... ... ... Бұл ... ауыл ... ... бір қажеттілікке жеке адамдарға және ... ... ... берілген жерлер де жатады.
38 жолға ерекше қорғалатын табиғи аймақтар кіреді. Оларға сауықтандыру
профилактикалық жерлер, қорықтар, ұлттық ... ... ... ботаникалық бақтардың жерлері жатады.
37 жолға орман қоры жерлері жатады. Оларға орман алып жатқан және
орман ... ... ... ... жолға су қоры жерлері жатады. Су қоры жеріне су қоймалары, ... ... ... ... батпақтар және т.б. су ... ... ... жолда мемлекеттік жер қоры, жеке ... ... ... ... ... ... санаттардың жерлері бұл жолға ауданның терри-
ториясының барлық жерлері кіреді.
44 жолда ... ... ... ... ... ... жолда басқа аудан, облыс, республика пайдаланушыларындағы жер.
46 жолда аудан, облыс, ... ... ( 43+45+44 ... ... жер ... мен жер иелерінің жер
пайдалануларындағы жер санаттары бойынша өзгерістер жайында ... ... 22,22а ...... )
Кестеде 20 графа, 17 жол бар ( жолдардың нөмерлері 22 формаға сәйкес
жасаған ). ... ... ... ... ... жылдың басы мен
келесі жылдың аяғындағы жағдай және ... ... ... ... осы ... ... ... бойынша болғаны жіктеліп
көрсетіледі.
Анықтаманы толтырғанда міндетті түрде бір санаттан шыққан жер, басқа
санатқа қосылу керек. Егер ... ... ... жерлер болса оның
көлемі үшінші графаның қосындысы ретінде шығу керек. Ал егер басқа ауданның
жерін пайдаланбаса үшінші графаың ... ... тең болу ... меншіктегі және пайдаланудағы
жер учаскелерін есепке алу
(әкімшілік ауданның жер кадастрлық кітабының І – бөлімі )
1 графа – жер пайдаланушының ... ... жер ... және жер
падаланушылар бойынша бөлек нөмірленеді;
2 графа – жеке азаматтар мен заңды тұлғалардың , жер ... ... ... ... – жер ... құқықтылы субъектінің мекен жайы;
4 графа – жер учаскесінің кадастрлық нөмірі;
5 графа – жер учаскесіне құқықтылығы ;
6 ... – жер ... ... ... – жер ... берілу мақсаты;
8 графа – жер учаскесіне пайдалануда қойылатын шектеулер;
9 ... – жер ... ... ... ... – жер ... ... бөлінбеуі;
Бөлінетін деп – белгіленген функционалдық қасиетін өзгертпей, отқа
қауіпсіздігін, санитарлық, экологиялық, ... және ... ... және ... ... ... ... әр бөлігі бөлінгеннен
кейін жеке жер учаскесін құра алатын жер учаскесі аталады.
11 ... – жер ... ... ... ... ... – жер ... кітапқа есепке алынатын датачы;
13 графа – құқықты негіздеуші құжатты беру жайында белгілер;
14 графа – жер учаскесімен жасалған сауду-саттық ... ... ... – оның қай ... ... ... ... ауданның жер кадастрлық кітабының II-бөлімі )
1 графа – жер учаскесіне құқықтылығы ( жеке ... ... ... ұзақ ... ... қысқа мерзімде пайдалануда,
ұжымдық пайдалануда немесе кондаминимум );
2 графа – жердің жалпы ... ( 17-18, 23-24, 29-32, 37-42 ... );
3 ...... ... – уақытша ауыл шаруашылық дақылдарды отырғызылған, бау-бақша
және басқа көп жылдық өсімдіктер ... ... ... ...... ... ( ... жүзімдіктер, жидек-
тер,тутовниктер );
5 графа – оның ішінде бақшалар;
6 графа – ... ... ... ... ... ... жолақтары жеке
алынып өздеріне сәйкес алқаптарда есепке алынады;
7 графа – күзден бастап бір жылдан артық ... ... ... ... ... ... ... егіс алқаптары ( залежь );
8 және 10 графаларда – шабындықтар мен жайылымдар есепке алынады;
9 және 11 ...... ... мен ... есепке
алынады.
12 графа – мал жаюдың нақты бір ... ... ( ... ... және с.с ) ... есепке алынады;
13 графа – нақтылы мал басын сумен қамтамасыз ете алатын су ... ... ... бар сулы ... есепке алынады. Өзен, көл және
каналдардың бойында орналсқан жайылымдар, егер олардың ... ... ... жағдай болса және оларда жайлау учаскелерін пайдалану
мерзімі бойы мал ... ... су ... бұл ... сулы ... және 15 графалар – бақшасы бар ... саны және ... ... есепке алынады;
16 және 22 графалар – қызметтік үлес ... ... саны ... ... ... ... алқаптарының түрлерімен есепке
алынады.
Бақшалар мен қызметтік үлестер қай алқап ... ... ... ... ... ... – жалпы ауыл шаруашылығы пайдаланудағы, уақытша ... ... үлес ... ... ... қосып алғанда, жерлер
есепке алынады ( 3, 4, 8, 7, 10, 15, 18 ... ... ... графа – мелиоративтік құрылыс жүріп жатқан жерлер. Оларға жаңадан
мелиоративтік құрылыс жүріп ... ауыл ... ... ... ... ... ... бақтар, орман қорғау жолақтарын
отырғызуға дайындалған, ... ... ... ауыл ... және т.б. жатады.
Егер мелиоративтік құрылыс суарылмайтын аймақта жүргізілсе 24 графада
тек қана канал, дренаж, жол құрылыстары жүргізіліп ... ... ... Егер ... ... ауыл ... ... аймақтарда
жүргізілсе, құрылыс біткенше сол жер пайдаланымдарда есептеледі.
25 және 28 ...... ... еспке алынады. Оларға орман
шаруашылығының ... ... ... ... ... ... алқаптары, қала ормандары, заповедниктер
ормандары, ... ... және жеке ... мен ... ... уақытша
пайдалануға берілген жерлердегі ормандар жатады;
29 және 28 графаларда – ... ... ... ... мен ... ... есепке алынады. Оларға талдар мен ағаш жолақтары ... ... ... жер ... темір және автомобиль жолдарына және
каналдарға берілген жолақтар, қала және басқа елді мекендерді ... ... қала ... жатпайтын а,аштар мен ағаш топтары,
саяжай учаскелеріндегі ағаштар мен ағаш топтары жатады.
31 графа – батпақты жерлер ... ... жер асты және ... ... ... ... ... өсімдік қалдықтары бар
батпақтар;
32 және 36 ... - ... көл, ... су ... ... ... асты жерлері есепке алынады;
37 графа – каналдар мен коллекторлар астындағы жерлер есепке алынады;
38 графа – ... жол, ... ... ... астындағы жерлер
есепке алынады;
39 графа – парк, сквер, ботаникалық бақшалар және ... ... ... ... ... графа - құрылыс астындағы жерлер есепке алынады;
41 графа – бүлінген жерлердің жалпы ауданы ... ... ... – барлық басқа жерлер есепке алынады ( құм басқан, өсімдіксіз
жерлер, жыралар, мұздақтар, шатқалдар және т.б. );
43 және 46 ... ... ... ... көрсетіледі
№22 Мемлекеттік статистикалық есеп беру форма
3 кесте
Аудан ( қала ) Аягөз 2009 ж. ... ... №22 ... ... есеп ... ШҚО ... жер және оның жер ... телімінің №34. 9.08.96ж. ҚР Мемстаткомның Қаулысы бекітілді
Қазақстан Республикасы ... жер ... ... ... ... санаттары, жер |Кес|Жер | ... ... ... мен жер |те |иелері| | ... ... ... ... | ... және уақытша ) |дар|пайдал|аудан | ... ... | |
| | |ң ... | | |
| | ... | | |
| | |ірі| | | |
| ... ... ... |Одан басқа орман шаруашылығы |39 | |
| ... ... | | |
| ... 01 ... ... | | |
| ... ... | | |
| | | ... ... ... үлес ... аш |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... | | | | | |+15+18+ ж) |
| ... ... а.ш ... |29 | |
| ... | | |
| | | ... ... ... ... | | |
| | | ... ... ... асты |
| | | ... ... |тар | |
| | | |к | ... ағаштар | | |
| | | ... | | | |
| | | |лыс | | | | |
| | | ... | | | |
| | | |лып | | | | |
| | | ... | | | |
| | | |ан | | | | |
| | | ... | | | |
| | | |ер | | | | |
| ... ... ... ... уақытша пайдаланудағы, 01 |42 | |
| ... ... ... жерлер | | |
| ... ... |Бұл жер |30 | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... ... | | ... ... |1,4 |1,1 |0,7 ... |1,2 |0,9 |0,6 ... |1,0 |0,7 |0,5 ... |0,8 |0,5 | ... |0,6 | | ... ... |0,5 | | |
5. Жер ... ... ( ... ) құнын арттыратын немесе
кемітетін бірнеше факторлар болған кезде коэфициенттер ... ... ... жүргізуге арналған жер учаскесінің
кадастрлық ( бағалау ) құнын арттырудың немесе кемітудің жалпы ... ... ... ... ... бөлінген төлемақының базалық
ставкаларының елу процентінен ... ... үшін ... ... ... ... жер ... немесе бастапқы уақытша
өтеусіз жер пайдаланудағы жер учаскелеріне Қазақстан Республикасының ... ... жер ... ... ... уақытша өтеулі пайдалануға ( жалға ) берген жер учаскелері
үшін жер ... ... ... ... ... ... ... есептеу және бюджеттің кірісіне
төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының салық заңдарына ... ... ... ... ... мемлекеттерге жер учаскесі
жалға берілген кезде жер ... ... ... мөлшері
Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарт-тарда айқындайды.
3. Жер учаскелерін мемлекеттік меншіктен жеке меншікке беру өтеулі
негізде, өзінің жер ... беру ... ... ... ... республикалық маңызы бар қаланың, астананың ), аудан-ның ( облыстың
маңызы бар қаланың ) жергілікті ... ... ... ... ... төленіп не төлеу мерзімін ұзартып сату арқылы ... ... ... ... – тұрғын үй-жайлардың меншік
иелеріне кондоминиум ... ... ... ... ... басқа тауарлардың құны сияқты, жердің нарықтық
құны оның ағымдағы құндылығын келешектегі ... ... ... Игерілменген жер жалдық төлем түрінде табыс әкелу мүмкіндігімен
белгілі құнға ие ... ... ... берілетін жерлер үшін
келешек түсімдер учаскені игеру мен ... ... ... жал төлемдерінің күткен көлемімен байланысты болады. Тұрғын
үйлері бар жер учаскелері ... таза ... ... ... шығынды игергендегі жылдық жал төлемі ... ... ... ... ... жалпы үлгісі:
Жқ = ( КЖт – Кш ) / Км
Мұндағы:
Жқ – жер құны;
КЖт – күтудегі жалпы ... ( ... ... ... ... ... – күтудегі шығындар;
Км – капитал мөлшерлемесі.
Экономикалық баға ретінде экономикалық көрсеткіштер бойынша ауыл
шаруашылық өндірісінің ... ... ... жер ... ... ... ... жердің орналастыру орны да есепке
алынады. Ол ... ауыл ... ... ... шығындарында
айтылады. [ 2. 238-247 ]
4. 3 Жер телімінің жерге орналастыру жұмысы барысында
кадастрлық ( бағалау ) құнын анықтау
Мысал ... ШҚО ... ... ... орналасқан
шаруа қожалығына жер телімдерінің жерге орналастыру жұмысының кадастрлық (
бағалау ) құнын анықтау.
Анықтама қағазы
Шару қожалығының өтініші ... ... ... ... 20 ... 2003 жылдың №11 бабына сәйкес жер ... ... ... ... ( ... ) ... анықтау.
ШҚО Аягөз ауданының 05-239-056 есептік ... ... ... ... жер ... 49 жыл жалға алу мерзімінде
уақытша өтеулі жер пайдалану шартына ... ... ... ... жерлер 1000,0 га, оның ішінде ауыл шаруашылық жері 992,0 ... 22,0 га, ... 970,0 га, тағы ... 8,0 ... ... есептеу барысында мыналар қаралды:
➢ жердің сапалық қасиеті;
➢ еңістіктін жоғарғы градусы;
➢ суландырылған жайылым;
➢ шабындық пен ... ... ... ... жер телімінің шаруашылық орталығына қатысты орналасуы;
➢ жер телімінің қызмет көрсету орталығынан және нарық ... ... ... ... ... ... ... есептік кварталдың территориясында орналасқан шаруа
қожалығына жер телімін 49 жыл ... алу ... ... өтеулі жер
пайдалану шартына берілген жер телімінің жерге орналас-тыру ісі қаралды.
ШҚО 2006ж.
- Бұрыңғы ... ... ... ... ... ШҚО 1992 ... Бұрыңғы шаруа қожалықтарының ботаникалық жем-шөп материалы. ШҚО 1992
ж.
- 1984 ж ұшқан 1987 ж дишифровка нәтижесіндегі 1:25000 ... ... ... ауданының салық мұқабасының мақсатындағы жердің аймақтық
сызбасы. ШҚО, 2003 ... ... ... ... ... сапалық жағдайына байланысты жердің базалық төлем
құнының коэффициентті ( Кс ).
5 ... ... ... аты, |Ауданы, |Кс |гр 3 х|
|ккадастрлық ... түрі мен |га | |4 гр ... ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|( ... түбегейлі жақсртылған |
|) ... |
| ... ... 68/299, 86/300 | | | |
| |( ... бұтақталған ) |104,0 |0,9 | |
| ... | | | |
| ... |
| ... ... ... 214/301 |14,0 |0,9 | |
| ... |
| ... ... ... 4/504 |317,0 |0,9 | |
| ... ... 86/300, 136/302 |44,0 |0,9 |39,6 |
| | |18,0 |0,6 |10,8 |
| ... ... 140/279 |62,0 |0,81 |50,4 |
| | |379,0 | | |
| |Жер ... ... |497,0 | | ... бетінің еңістік градусына байланысты базалық ставка коэффициенттік
құнын анықтау ( Ку )
6 кесте
|Түбегейлі жақсартылған |Шабындық ... ... | | ... га |Жер ... еңістігі |Ку ... |12º ... |1 |140 |3º |
| | | | ... |2 |3 |4 |5 ... қ. |>100 |0,5 |10 |5,0 ... қ. |>100 |0,5 |10 |5,0 ... қ. |53 |0,83 |80 |66,4 ... ... | | | | ... ... жол |35 |1,0 | | ... таспен жабылған жол | | | | ... ... жер |18 |0,5 | | ... өлшенген коэффициент| |0,76 |100 |76,4 ...... ... ... |
| ... |% |гр 3 |
| |, км ... | |х |
| | |Кs | |4 гр |
|1 |2 |3 |4 |5 ... қ. |>100 |0,5 |5 |2,5 ... қ. |>100 |0,5 |5 |2,5 ... қ. |53 |0,83 |90 |74,7 ... ... ... |0,8 |100 |79,7 ... ... ... ... мен қызмет көрсету орталығының
алыстығын ( жоқтылығын ) базалық ... ... ... ... ... = ... базалық төлем құнының түзету коэфициентін анықтау үшін мына
формула қолданылады:
Кпр. = Kc x Ky x Ko x Kм x Ks
8 ... га |Кс |Ку |Ко |Км ... | | | | ... | | | | ... | | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | | ... | | | | |
|1 |Ку ... ... |104,0 |3100 |0,51 ... |
|2 ... |14,0 |6900 |0,63 |60858,0 |
|3 ... |317,0 |8100 |0,66 ... |
|4 ... |62,0 |3100 |0,68 ... |
| |Басқасы |3,0 |3100 |0,5 |465,0 |
| ... |497,0 | | ... |
| |Жер ... |500,0 | | ... |
| ... | | | | |
5. Жер ... ... құны ... ... ... ... ... бюросының меңгерушісі М. ... ... ... ... балл бонитетін есептеу
СЫЗБАСЫ
ШҚО Аягөз ауданының 05-239-056 есептік кварталдың территориясында
орналасқан ... ... жер ... 49 жыл ... алу мерзімінде
уақытша өтеулі жер пайдалану
шартына берілген жер.
Топырақтың балл бонитетін есептеу
10 кесте
|Жердің ... ... ... ... |
|кадастрлық |топырақтың | |га |тың балл ... ... | | ... |
| ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... және ... |104,0 |19 |
|1 ... |214/301 |14,0 |18 |
| ... жер |4/504 |320,0 |9 |
| | ... |44,0 |10 |
| | |140/279 |18,0 |8 |
| ... | |500 | ... ... ... ... М. ... ... ... ... ... Респубикасы Үкіметінің 1996
жылдың 8 мамырындағы №576 “ Мемлекеттен жеке меншікке ... ... ... ... ... ... ... бекіту туралы ”
қаулысымен бекітілген. Ал оларды анықтау тәртібі 1996 жылдың 1 қазандағы ...... жеке ... сатылатын несесе жерді ... жер ... ... ... анықтау тәртібін бекіту туралы ”
Үкімет Қаулысымен іске асырылады. 2001 жылы “ Жер ...... ... жылы Жер ... ... ... ... Республикасы
Үкіметінің соған ұқсас жаңа Қаулылары қабылданды.
Жерді экономикалық бағалау әдістерінің ... ... ... ... ... жерді бағалау кезінде табыс көзі ретінде әрі сату-сатып алу объектісі
ретінде қарастырылуы ... ... ... әсер ... ... ... ... нәтижесі
ретінде жердің бағасы оның құнын белгілейді. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... экономикалық қатынастар
өзгерістеріне сәйкес өзгертіледі;
➢ жер ... ... ... алу үшін оны ... ... ... ... қарастыру қажет;
➢ жоғарыда айтылған ойдан түйеріміз, құнға әсер ... ... ... алған бағалаушының біліміне, тәжірибесі мен
біліктілігіне байланысты кез келген ... ... ... ... ... ... жүйені құрайды, онда
әрбір көрсеткіш өз белгісіне ие әрі ... ... ... ... бағалау көрсеткіштері белгілі сапаның 1 га жеріне есептеледі.
Бағалау бірлігін бөлу жер бағалық ... бөлу ... және ... бөлу ... ... ... [ 2. 248-249]
5. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ НЕГІЗІ.
5. 1 Еңбек қорғау қауіпсіздік техникасы
Еңбек қорғау қауіпсіздік техникасы және өндірістік ... ... және жер ... ... ... ... ... оның бөлімшелерінде мемлекеттік бақылау, тек-серу органдарының ... ... ... ... мен ... белгіленген
және бекітілген тәртібіне қауіпсіздік техникасы ережелерінің тапсырмаларына
сәйкесті жүргізеді.
Жерге ... және жер ... ... ... ғылыми
өндірістік ортасы жүйесінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техни-касы ... ... ... мәселелерді қамтиды :
- өндірістік зақымның алдын алу бойынша жұмысты ұйымдастыру
- қауіпсіздік техникасын және қорғау құралдарын жетілдіру ;
-орталықтың, филиалдарын, бөлімшілердің ... ... ... ... ... алу ... өндір-істік және техникалық
қызметтердің жұмыс жағдайын жақсарту бойын-ша бақылау және ... ... ... ... ... ... ... және қауіпсіздік техникасы
бойынша шараларды қарастыру.
Орталықтың барлық жүйесі бойынша еңбекті қорғау жұмыстарың ... және оны ... ету ... бас инженеріне, ал филиалдарда
(бөлімшелерде) филиалдың бас инспекторына жүктеледі.
Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және ... ... ... ... ... ... ғы-лыми-
өндірістік ортаның бұйрығымен бекітілетін еңбекті қорғау және ... ... ... ... ... ... техникасы бойынша ережелер мен ... ... ... ... және ... ... жауап-кершілікке
тартылады, ғылыми-өндірістік орталықтың филиалдарының, бөлімшелердің
мамандары далалық топография - ... ... ... жерге
орналастыру, топырақтық және басқа іздестіру ... ... ... ... ... ... соларға бекітілген уақыт күні жұмыс
жүргізушілердің қауіпсіздік техникасы бойынша ережелер мен ... ... ... ... ... жұмыстардың
техникалық жетекші ролін атқарады.
Жұмысшылардың қызметтерін қауіпсіз орындау ережелеріне үйре-ту, оқыту,
еңбекті қорғау, қауіпсіздік ... және ... ... ... ... ... бөледі: кіріспе, ал-ғашқы (жұмыс орнында),
қайталау (мерзімде) жоспардан тыс.
Жұмысшыны жұмысқа алу кезінде кіріспе инструкциялау ... ... ... оның жеке ... ... Тек қана ... ... кейін ғана, жұмысқа алу бұйрығы шығады. [ 12. 121-122
]
Бөлімшеге, инвентаризацияға, топқа жіберілгенде, жұмысқа ... ... ... ауыстырғанда, жұмыстың жағдайлары өзгергенде,
жұмысшы жұмыс орнында алғашқы инструктаж алады.
Топография – геодезиялық, инженер – ... ... ... - ... ... ... ... орындаушы уақытша алынған
жұмыстары мен қауіпсіз жұмысты жүргізу ... ... ... ... ... жетекшесі 6 ай сайын қайталау инструктажын
жүргізуге тиісті. Бөлімше бастығы келесі ... және ... тыс ... ... ... ... және қауіпсіздік техникасы ... ... 1 ай ... ... құралдарды ауыстырған, жетілдіргенде, техно-
логиялық процестер өзгергенде және тағы ... да ... ... ... ... 1 ай ... зақымға, жарылысқа, өртке, аварияға тірейтін ... ... ... ... ... сол ... автокөлікті жүргізушілер құрама колендарлы 30 күннен артық жұмыста
үзіліс жіберсе және басқа жұмысшылар 60 күннен ... ... ... сол ... ... инспекторлардың, жоғарғы органдардың талабы ... ... ... ... ... ... ... туралы инструк-тажда
өткізуге жауапты адам еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және ... ... ... ... ... ... журналға тиісті
жазулар түсіруге міндетті.
Ғылыми өндірістік орталығының ... ... ... ... сұрақтары бойынша техникалық ақпарат-тарды және
нормативтік құжаттарды жүйелі түрде зерттеп, танысып ... ... 3- жыл ... бір рет ... ... ... ... нұсқауларын білетіндігін тексеру жүріп тұруы қажет. Қауіпсіздік
техникасы және өндірістік санитария ... ... ... ... өндірістік орталықтың жұмысшыларының білетіндігін сол
ұйымдардың тұрақты комисиясы ... ... ... ... үлгі ... куә-лік беріледі. Білімі қанағатты ... 3 ай ... ... тексеруден өту керек. [ 11. 29]
5. 2 Қауіпсіздік техникасы және ... ... ... ... өндірістік орталықта еңбекті қорғау, қауіпсіздік техни-касы
және өндірістік санитария бойынша шаралардың 3 түрі ... ... ... ... ... ... ... ауылдардың алдын алу;
- еңбектің жағдайын жалпылай жақсарту.
Шаралар жоспары ұйымның әкішілігімен жасалып, келісім ретінде мекеме
және жұмысшы ... ... ... ... қауіпсіздік техникасы бойынша шаралаарды орын-дамаған
үшін немесе осы мақсатқа бөлінген қаржылар және ... ... ... ... ... ... бөлімшелерінде еңбекті
қорғау және қауіпсіздік техникасының жағдайы үш сатылық тексеру ...... ... ... ... ... да,
іздестіру жұмыстарында;
2-саты - ... ... ... ... өндірістік
бөлімшелерде, техникалық қызметтерде;
3-саты - ғылыми-өндірістік орталықта.
Тексерудің бір сатысы ... ... ... өндір-істік
жетекшісі арқылы күнделікті жүргізіледі. 2-саты ... бір рет ... ... ... ... қатысуымен жүргі-зіледі. Тексерудің 3-
сатысы кварталда бір рет еңбек қорғау және ... ... ... ... ... тұрақты жұ-мыс
істейтінкомиссиялармен жүргізіледі.
Далалық іздестіру ... ... ... ... ... ... іздестіру обьектісінің территориясын-да
орналасқан ... ... және ... ... ... тиіс.
Бұл жергілікті жерлердегі учаскелерде жұмысшылардың қауіпсіз-дігін
анықтауға керек (геодезиялық белгілередің центрлерін ... ... ... ... келтіру).
Жұмыс жасауда кездесетін өте қауіпті және аса ... ... ... ... алдында, орындаушыларға қауіпті аймақтар ... ... ... ... ... ... ... бас инспекторы қауіпсіздік дәрежесін белгілейді және
нарядқа қол қояды. Инженерлік желілерін эксплуатация ... ... ... ... іздестіру жұмыстарын жүр-гізу және
мамандарды тұрақтандыруға болмайды.
Қоршалған аймақта жұмыстар, осы ұйымдар ... ... ... ... 11. 9-11]
Қорытынды
Қорыта келе осы қорыта келсек дипломдық жұмыстын нәтижесі ... ... ... ... және жыл бойы ... ... ала отырып, жылдық есеп беруге үйрендік.
Берілген деректер арқылы жер кадастры ... І және ІІ ... ... ... қожалықтары және ауылшаруашылық кооепративтерін
еңгіздік.
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының жер кадастрлық ... ... ... ... ... біз ... ... өзгерісін
анықтадық, Аягөз ауданы бойынша барлық жер 4958803 га ... ... ... ... 1462053 ... артты, ал ауыл ... 8342 га ... Елді ... ... 498935 га – ға , ... , ... ... және ауыл шаруашылығына жатпайтын жерлер саны
24736 га артты. Азаматтардың шаруа қожалы- ғын жүргізу үшін ... ... га ... ал ... үй құрлысына арналған жерлер 552 га, ... ... ... 3529 га, ... ... арналған жерлер 2104 га және
тағысын тағы сол сияқты жерлер кіреді.
Аудан ... ... ... ... ... аяғында берілген жылдық
есеп беру құжаттары және жыл бойы ... ... ... есеп беру
құжаттарын толтыруды үйрендік.
Ауданда жер кадастрлық жұмыстар бірізділік заңды құжаттар негізнде
жүргізіледі, жер кадатры ... ... және жер ... ... жүргізілеі.
Аудан жерінде болған өзгерістер және жердің пайдалануы жайында талдау
жасау және оларға түсініктеме бердік. ... ... ... жайында атқару органдарының тиісті актісінің жобасын құрдық.
Сонымен жер кадастрының негізгі міндеті жер телімдерін мемле-кеттік
тіркеу, ... алу, ... ... ... ... және жер ... жұмыстары ғылыми негізделгенін байқаймыз.
Жылдық есептін кестелік ... ... ... ... есепке
сандық ақпаратты салады, ал олар текспен қаланың кадастрлық картасымен
толықтырылады. Есптің ... ... 22 ... ... ... есеп ... ... Оған қосымша кестелер ( форма 22а,
үш жер, Ф1 жерді ... ... ... Ф1-Ф2 және т.б ) тіркеледі.
Жер кадастрында есепке алу және бақылау жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... ( ... ) және ... ... керек,
сондықтан жұмыстың келесі кезеңі жиналған мәліметтерді жинау және өңдеу
болады.
Яғни, ауданның жер ... ... ... барысында
кәсіпорындардың, ұйымдардың және мекемелердің есептерң, ал жерді бағалау
барысында ауыл шаруашылық ... ... алу және есеп ... қолданылады.
Жұмыстын барлығы біткен соң, жер телімін мемлекеттік тіркеледі ... ... жер ... барлық ақпарат компьютерге еңгізіледі. Жер
кадасрты ісінің құжаттарындағы қалған ... ... ... құқық
суюъектісі, орны, нысаналы арналуы, бөлінуі, сервитут, ауыртпалықтар,
алқаптардың аудандары және құрамы, сапалық ... ... ... ... және т.б. ... ... ... бір уақытта жерлерді негізгі
және күнделікті есепке алу үшін ақпаратты түсіру мен баланс, есеп ... ... ... ... ... Сейфуллин Ж. Т., Сейтхамзина Г. Ж. Жер кадастрлық аймақтау,
бағалау және жер салығын салу. – ... ... ...... 2005. - [ 188 б ... ... Т. И., Сейфуллин Ж. Т. Жер ресурстарын басқару: Оқулық. –
Астана: “ Парасат Әлемі ” баспасы ”, 2005 [ 284 б ... ... М. А., ... Ж. Қ. ... ... ... Оқулық. – Астана: Фолинат, 2004. [ 154 б ].
4. Указ Президента Республики Қазақстан, имеющий силу Закона “ О
земле ” от 22 ... 1995 г., № 2718 ./ ... ... Казахстан. // Сб. нормативно-правовых
актов. – Алматы: Жеті жарғы, 1998. [ -7-77 с ... ... Л. И. ... ... ... ... / “ Веатник
сельскохозяйственной науки Казахстана ”. Алматы, Ж., НИЦ
“ Бастау ”, 1997. [ 29-36 с ].
6. Сейфуллин Ж. Т. ... ... жер ...... 2000. [ 195 б ... ... методика по определению нормативной цены
сельскохозяйственных угодий. – Алматы: Госкомзем, 1995.
8. Қазақстан Республикасының Жер кодексі. – ... ... 2007. ... б ]
9. ШҚО ... ... ... ресми сайты e-mail:
dossym_84@mail.ru. akim.ayaguz @ mail.ru
10. Әлем ғаламшар: ШҚО электрондық поштасы http://kz.uzovko.gov.kz
11. Хакімжанов Т. Е. Еңбек қорғау. ... оқу ... үшін ... ...... ”, 2008. [ 240 б ].
12. Қазақстан Республикасының ... ... 2007 ... ... ... №251-III Алматы: ТОО Баспа LEM. 2007. [ 292 б ... Г. И. ... ... труда. Москва. Агропромиздат. 1990, ... с ... ... С. Т. ... ... М: ИПК ... ... 2003. [
400 с ].
15. Основы организации охраны и безопасности ... В РК / ... В. ... ... ТОО “ ... LEM ” – 2005. [ 340 с ]
16. Шығыс Қазақстан ... ауыл ... ... ... [ 258 б ].
17. Сейфуллин Ж.Т., Қазақстанның жер кадастры.2003ж
18. Гендельман М.А. Научные и методические основы землеустройства.
М.: «Колос»1978
19. Абдильдина Л.И., ... ... ... ... ... ... ... М.А. Землеустроительное проектирование. Агропромиздат.
М.: 1978
21. Пркофьев Ф.И. Охрана труда в геодезии М.: «Колос»1981
22. Конарева Ф.М. «Охрана труда» М.: ... ... ... ... және ... ... орындауға
арналған. Ақмола,1994
24. Қазастан Республикасының жер қатынастарын реттеу жөніндегі
нормативтік актілердің жинағы. Астан 2003ж
25. ... для ... ... ... ... ... ... Сборник нормативных
актов. – Алматы: Юрист,2004
27. Қала құрылыс салу және ... ... ... ... ... методикасын дайындау. Москва, 1996
28. Луковников А.В. Еңбек қорғау, ... ... И.В. Жер ... ... Колос,1979
30. Жер реформасын жеделдету реформасы, ... №709 ... ... ... ... ... ... және дипломдық жобаларын орындауға
арналған, Ақмола. 1994
-----------------------
Көп қызметтік
Жер учаскесін еасепке алу, есеп беруді ... ... ... ... ... ... өсімдік бедер, эклогиялық жағдай.
Қаржылық
Жерлерді бағалау, кадастрлық аймақтау, сату-сатып алу, мәмілелерін
рәсімдеу, ипотека, ... ... ... ... ... салу, жалға алу
төлемі.
Құқықтық
Құқықтық белгілеудегі құжаттарды рәсімдеу, жер учаскелерін тіркеу,
учаскенің ... және ... ... ... ауыртпалықтар,
учаскені қайтып алу.
3 2140,9 8%
4 1504,1 5%
6 2913 10%
2 572,3 2%
5 186 1%
1 11669 ... 9361,5 ... ... ... принциптері
Жүйесінің бірыңғайлығы
Мәліметтер сенімділігі
Мағлұмат толықтығы
Үздіксіздігі
Құжаттығы
Көрнектілігі, анықтылығы
Үнемділігі
Орталық мемлекеттік басқару
Мемлекеттік жер ... ...

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аягөз ауданындағы этнонимдердің этнолингвистикалық табиғаты72 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау24 бет
«батыс-2» шағын ауданындағы бу қазандығының автоматтандыру жүйесін жобалау туралы37 бет
«Кит со» ЖШС еңбекақы есептеу және еңбекақының «1С бухгелтерия» жүйесінде жүргізілуі31 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында қызанақ егістерінде кездесетін зиянды нематодтардың, кенелердің және кеміргіштердің таралуы, зияндылығы және күресу шаралары»19 бет
Алматы облысы Іле ауданында жүзімді зиянкестері мен ауруларынан қорғау шаралары31 бет
Алматы облысы кеген ауданындағы марал қоры және оны тиімді пайдалану87 бет
Алматы облысы Қарасай ауданындағы қырыққабаттың зиянкестері мен ауруларынан қорғау шаралары12 бет
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Көксу ауданында 76 га жерге бақ отырғызу26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь