Мүгедектерді әлеуметтіндірудегі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

НЕГІЗГІ БӨЛІМ.
I.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
§1. Мүгедек ұғымына сипаттама беру. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
§2. 2002.2005 жылдарға арналған мүгедектерді оңалту бағдарламасы туралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
II. МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДЕГІ ПЕДАГОГТАРДЫҢ РОЛІ
§1. Мүгедектерді әлеуметтендірудегі көкейтесті мәселелер туралы ... ... ...26
§ 2. Педаготардың мүгедектермен жасайтын жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... 32

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
КІРІСПЕ.
Зерттеудің көкейтестілігі. Халыққа білім беру жүйесін қазіргі кезеңде қайта құру бүкіл қоғамның дағдарысты жағдайынан туындайтыны еліміздің қоғамдық-экономикалық өміріне нарықтық қатынастырдың енуіне байланысты өзгеріске түскен саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени, рухани жағдайлар жас ұрпақ тәрбиесінің проблемаларын жаңаша ойластыруды талап етеді.
Университет түлектеріне әлемдік деңгейде, өркениетті негізде білім-тәрбие беру дүниежүздік кеңістікте зор мәні бар проблемаға айналып отыр. Осы проблемаға байланысты еліміздің даму стратегиясына сай жас ұрпақтың рухани байлығын одан әрі жетілдіру әлеуметтік қорғауға ерекше мән берілуде.
Мемлекеттің стратегиялық қызығушылықтар тәрбие жұмысының жалпы принциіттерін жасап шығаруды, мемлекеттің тәрбие үрдісі мен жастар саясатының барлық аспектілеріне әсер беруіне арттыруды талап етеді. Қазақстан Ресиубликасының Елбасы Н.Назарбаев толық тұжырымдағандай қазіргі кезде білім және тәрбие саясаты Қазақстан халықтарының ұлттық мәдениеті мен салт-дәстүрлерін есепке ала отырып жүргізуде қалыптасқан, сондықтан, тұлға еуразиялық мәдениет пен еуразиялық ынтымақтастықта дамиды. Тәрбиенің жалпы адамзаттық бастауы кейбір ағартушылық бағдарлама мен идеология шеңберінде іске асырылуы міндет. Ал қазіргі тәрбиенің мақсаты мен нәтижесі бойына өз халқының мәдениетін сіңірген, басқа халықтардың мәдениетін бағалайтын, өмірінің барысында түрлі іс-әрекетті өз басымен ұйымдастыруға қабілетті адам.Қазіргі кездегі саяси және экономикалық жағдайдың тұрақтылығы мен шиеленесуі, тұрмыстағы күйзеліс, адамгершілік құндылықтардың кемуі, білімге, адал еңбекке деген ұмтылудың азаюы, еңбек етуге мүмкіншіліктің жоқтығы, жеке адамның, қоғамның, ұлттық және мәдени дәстүрлерден өзін шектеу жас ұрпаққа теріс ықпалын тигізуде. Тәрбие әлеуметтік ішкі жүйе, азаматтық қоғам институты ретінде азамат тәрбиесінің негізгі факторы болады. Азаматтық тәрбие ден біз қоғам мен мемлекеттің мүшесі ретінде өсіп жатқан адамның әлеуметтік-саясаттық. қүқықтық, экономикалық экологиялық моральдық-этикалық бөімдерін,
ПАЙДАЛЫНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.Маллер А.Р. Социально-педагогические аспекты работы в семье по реабилитации ребенка с глубокими нарушениями интеллекта. // Социальная педагогика. –М. ВЛАДОС, 2002.- С.178-185.
2.И.М.Бгажнокова. Проблемы социально-педагогической реабилитации детей-сирот с умственной отсталостью в школах. // Социальная педагогика. –М. ВЛАДОС, 2002.- С.190-195.
3.О.Е.Буланова. Педагогические принципы и формы социальной реабилитации детей с недостатками в умственном и физическом развитии в специализированных учреждениях. // Социальная педагогика. –М. ВЛАДОС, 2002.- С.199-204.
4.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. –М., 1996.
5.И.М.Бгажнокова. Обоснование изменения структуры и содержания обучения детей с нарушением интеллекта. –М., 1995.
6.Социальная работа с инвалидами. –М., 1995.
7.Қ.Тұрғанбекова. Әлеуметтік ғылымдар құрылымдағы әлеуметтік жұмыс. //Ізденіс,№1, 2002. - 189 –194 б.
8.С.Піралиев.Болашақ мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби бейімделуінің өзара байланыстығының мәселесі.//Ұлт тағлымы, 2/2001. – 56-64 б.
9.Социальная педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под редак.В.А.Никитина. –М.: ВЛАДОС, 2002. –272 с.
10.Ю.В.Василькова, Т.А. Василькова. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений.-М.:Академия, 2000.- 440 с.
11.А.Н.Тесленко. Социализация молодежи:педагогика отношений в социуме.-Алматы-Астана, 2002.-236 с.
12.Биекенов К.Ү, Жаназарова З.Ж., Нұрбекова Ж.А. Отбасымен әлеуметтік жұмыс:Оқу құралы.-Алматы:Қазақ университеті, 2003 ж. –133 б.
13.Қ.Тұрғанбекова. Әлеуметтік ғылымдар құрылымдағы әлеуметтік жұмыс. //Ізденіс,№3, 2001. - 128 –134 б.
14.Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментіні. Оңтүстік Қазақстан облысыың 2002-2005 жылдарға арналған мүгедектерді оңалту бағдараламасы. - Шымкент, 2002.
15.Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментіні. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің кедейшілік және жұмыссыздықпен күресу жөніндегі 2000-2002 жылдарға арналған Аймақтық кешенді бағдараламасы. - Шымкент, 2000.
16.Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментіні. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру. Шымкент, 2000.
17.Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментіні. Халықты әлеуметтік қорғаудың 2002-2005 жылдарға арналған бағдараламасы. - Шымкент, 2002.
18. Ж.Шалабаева. Әлеуметіміз жақсарып келеді. // Оңтүстік Қазақстан, 26 тамыз, 2004 ж.
19.Ә.Ағыбайдың. Қайырымдылық – халықтық қасиет. // Оңтүстік Қазақстан, 1 қантар, 2005 ж.
20.Республика Президентіің 2004 жылғы Қазақ халқына Жолдауы. // Оңтүстік Қазақстан, 11 Қантар, 2005 ж.
21.Ж.Жайлаубекқызы. Облысқа 250 қоларба келді. // Оңтүстік Қазақстан, 11 Қантар, 2005 ж.
22. Протез алуға – 33 миллион теңге. // Оңтүстік Қазақстан, 10 ақпан, 2005 ж.
23.Қызметкерлер әлеуметтік тұрғыдан қорғалуы керек.// Оңтүстік Қазақстан,15 ақпан, 2005 ж.
24.Кешегі кемелі істер – кемел келешек кепілі.// Оңтүстік Қазақстан,17 ақпан, 2005 ж.
        
        001/034ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
«Педагогика және психология» кафедрасы
Д И П Л О М Д Ы Қ Ж Ұ М Ы ... ... ... ... РОЛІ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………….......................3
НЕГІЗГІ БӨЛІМ.
I.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
§1. ... ... ... ... ... ... ... мүгедектерді оңалту бағдарламасы
туралы......................................................................
..............................................22
II. МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДЕГІ ПЕДАГОГТАРДЫҢ РОЛІ
§1. Мүгедектерді ... ... ... 2. ... ... ... ... көкейтестілігі. Халыққа білім беру жүйесін қазіргі кезеңде
қайта құру ... ... ... ... ... ... ... нарықтық қатынастырдың енуіне байланысты
өзгеріске түскен саяси, экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... ойластыруды талап етеді.
Университет түлектеріне әлемдік деңгейде, өркениетті негізде білім-
тәрбие беру дүниежүздік кеңістікте зор мәні бар ... ... ... проблемаға байланысты еліміздің даму стратегиясына сай жас ... ... одан әрі ... ... қорғауға ерекше мән берілуде.
Мемлекеттің стратегиялық қызығушылықтар тәрбие ... ... ... ... ... ... үрдісі мен жастар
саясатының барлық ... әсер ... ... талап етеді.
Қазақстан Ресиубликасының Елбасы ... ... ... ... ... және ... ... Қазақстан халықтарының ұлттық мәдениеті мен
салт-дәстүрлерін есепке ала отырып жүргізуде қалыптасқан, сондықтан, ... ... пен ... ... ... ... ... бастауы кейбір ағартушылық бағдарлама мен идеология ... ... ... Ал ... ... ... мен ... бойына өз
халқының мәдениетін сіңірген, басқа халықтардың мәдениетін бағалайтын,
өмірінің ... ... ... өз ... ... ... ... саяси және экономикалық жағдайдың тұрақтылығы ... ... ... адамгершілік құндылықтардың кемуі,
білімге, адал еңбекке деген ұмтылудың азаюы, еңбек ... ... жеке ... ... ... және мәдени дәстүрлерден ... жас ... ... ... ... Тәрбие әлеуметтік ішкі жүйе,
азаматтық қоғам институты ретінде азамат тәрбиесінің ... ... ... тәрбие ден біз қоғам мен мемлекеттің мүшесі ретінде өсіп
жатқан адамның әлеуметтік-саясаттық. қүқықтық, экономикалық ... ... ... ... адамдарын қалыптастыру
жүйесінің процесі деп түсінеміз. ... және ... ... ... ... азамат тәрбиенің келелі мәселелерін әрқашан жаңа
тұрғыдан көріп қарастыруды талап ... Бұл ... ... стандарттарға
интеграциялау мәні негізінде жас азамат бойында ... ... ... ... мен ... ой-сана мен адамгершіліктік
қасиеттер қалыптасады. Тәжірибелік іс-әрекетте өсіп жатқан алам ... ... ... ... айқындалған азаматтық қасиеттермен
ұстамдардың этикалық негіздерінде дамып қалыптасады. Қазіргі заманның жеке
адамы қоғамда жүріп жатқан үрдістердің ... де ... әсер ... ... ... азамат пен мемлекет арасындағы саясаттық-құқықтық
қарастардың әлемдік үлгілері мен стандарттары азаматтық тәрбиенің келелі
мәселелерін әрқашан жаңа ... ... ... талап етеді. Бұл
салада әлемдік стандарттарға интеграциялау тек ... ... орын ... ... ... ... және ... қатынастарнның басқа
аспектерін де жандандыра түседі. Бұл ... ... ... ... үшін ... пен ... ... жағдайында және осы
салада өз тәжірибемізді жинақтауға қажет ереекше көкейтесті мәселе.
Осындай кезеңде жас ... ... ... берудің маңызы
зор болып отыр. Әлеуметтік тәрбие беруде мүгедектер ... ... ... ... ... көмегі қандай болып жатқанын,
қандай ... ... ... ... ... педаготардың
мүгедектерді әлеуметтендірудегі ролін анықтау – зерттеудің көкейтестілігін
анықтауға жол береді деп есептейміз.
Зерттеудің мақсаты:
1.Педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді оқып ... ... ... ... ... ... халықты жұмыспен қамтамасыз ету
және әлеуметтік қорғау департаментінің ... ... және ... ... үшін ... ... ... жинақтау, талдау;
3. Оңтүстік Қазақстан облысының ... ... ... ... ... ... туралы газет бетіндегі материалдарды
жинақтау, танысу, талдау;
4. Мүгедектерді ... ... ... өткізіліп отырған
жұмыстарда педагогтің ... ... ... ... ... мүгедектер туралы білу;
2. Мүгедектердің санат түрлерін анықтау;
3.Мемлекет тарапынан мүгедектерге көрсетіліп отырған көмектің қалай
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... айналасып жүргенін анықтау, осы
мекеменің мүгедектерге арналған жұмыс жоспарымен танысу;
5. Мүгедектерді әлеуметтендірудегі педагогтың ролін анықтау.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... арналған мемлекет тарапынан өткізілетін жұмыстар.
Зерттеу заты: Әлеуметтік педагогтың мүгедектермен ... ... ... ғылыми болжамы:
1.Мүгедектері бар отбасыларына әлеуметтік педагог өз ... ... ... ... көмек берсе, мүгедектердің өмір сүруіне көп
әсері болар еді;
2. Мүгедектерді мемлекет тарапынан қорғайтын заңнамалары жүзеге асырылса,
олардың көкейтесті ... ... ... ... ... кіріспеден, негізгі бөлімнен, төрт ... және ... ... ... ... ... ... міндеттері айқындалды және зерттеу нысанасы
таңдап алынып, ... ... ... болжамы көрсетілді.
Негізгі бөлім екі бөлімнен тұрады.
Бірінші «Қазақстан республикасында мүгедектерді әлеуметтендіру
мәселелері» атты бөлім екі ... ... ... ... ... беру», «2002-2006 жылдарға арналған мүгедектерді ... ... ... ... ... ... атты бөлім
екі бөлімшені қарастырады. Олар:
«Мүгедектерді әлеуметтендірудегі көкейтесті ... ... ... ... ... ... ... негізі. Мүгедектермен жұмыс жасау, әлуеметтік
көмек көрсету, тәрбиелеу, оқыту проблемаларын ... ... ... мен ... ... Атап айтқанда: А.В. Маллер –
мүгедек, ... ... ... ... ... ... зерттеген /1/;
И.М.Бгажнокова – мүгедек балаларды мектепте оқыту мәселесін ... О.Е. ... - ... ... арнайы мекемелерде тәрбиелеу
проблемалармен айналысқан /3/;
I.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
§ 1.Мүгедек ұғымына ... ... — бұл ... әрекеті шектелген және оны әлеуметтік қорғау
қажеттілігі тумысынан, жарақат немесе ақау салдарынан ... ... ... ... ... ... ... бар тұлға.
Тіршілік әрекеті шектелгендік бұл - тұлғаның өзіне өзі қызмет
көрсетуге, өз ... ... жөн ... өтініш жасауға, өзінің
тәртібін бақылауға, еңбек қызметімен айналысуға және ... ... ... ... немесе жартылай жоғалтуы.
Жарымжан, соқыр, саңырау, мылқау, яғни өздерінің белгілі ауытқу
күшіне байланысты адамның қалыпты күйіне келе ... ... ... деп
танылады.
Мүгедектер әр түрлі негіздемелер бойынша бірнеше топқа бөлінеді. Жасы
бойынша: мүгедек балалар, ересек мүгедектер.
Мүгедектіктің пайда ... ... жас ... ... соғыс
мүгедегі, еңбек мүгедегі, жалпы аурулар мүгедегі.
Еңбекке қабілеттілік дәрежесі бойынша: еңбекке қабілетті және ... ... І ... ... (еңбекке қабілетсіз), II
топтағы мүгедектер (уақытша еңбекке жарамсыз ... ... ... ... III топ мүгедектері (қорғайтын еңбек ... ... ... ... ... мобильді, аз мобильді ... ... ... үшін ең ... ... ... таңылған қозғалмайтын мүгедектің
болуы. Бірақ мәселенің барлығы ... ... Ал егер ол ... ... ... ... ... қызметкерлер оларға тапсырыс алуға, келісім-шарт
жасауға, қажетті тауарлар сатып ... ... ... және ... олардың қабілетін анықтайды.
Облысымызда 16 жасқа дейінгі 8727 мүгедек бала және бала кезінен 7418
мүгедек тұрады. Балалардың мүгедектікке ... ... ... мыналарды бөліп көрсетуге болады:
- БИОЛОГИЯЛЫҚ – ... ... туа ... және ... ... ... болуы;
- МЕДИЦИНАЛЫҚ – ауруды кеш анықтау;
- ӘЛЕУМЕТТІК ОРТА - ... ... ... ... ... отбасылар.
Мүгедектіктің өсе түсуі жағдайында мүгедек ... және ... ... ... ... ... ... Ауру сәби дүниеге
келегеннен бастап отбасы оның тауқыметін тартуға мәжбүр болады. Жағдайды
өзгерту және мүгедек ... ... ... ... көрсету үшін
халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, ақпарат
органдарының ... мен ... ... ... тиісті түрде жабдықталған кезектен тыс үй ... ... ... ... бар отбастарына пәтерақы және коммуналдық
қызмет төлеміне, ал ... ... ... отынның құнымен жеңілдік
көрсетіледі.
Өзінің құрамында мүгедектері бар отбастарына жер учаскелерін алуға, ... бақ ... ... тыс ... ... қызметкер мүгедек балалары бар ... ... ... Баланы есепке койып қана ... ... ... да ... ... ... ... күтімді
және бақылауды қажет ... бұл ... ... ... ... қамтамасыз етуде (тамақтандыру, киіндіру,
шомылдыру және т.б.) ата-анасына біраз қиындық туғызады.
Әлеуметтік қызметкердің ... ... ... немесе стационарлық
жағдайда медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру кіреді.
Қоғамда экономикамен, саясатпен және ... ... ... ... қорғау жүйесінің қызметі бар, оған бүгінгі күндері көп көңіл
бөлінбейді. ... ... бұл ... ... ... ... ... және қорғауда адамдардың ... ... ... ... жеңілдік және төлем ... ... ... ... ... ең төменгі еңбек төлемін және қосымша төлемді;
2) әлеуметтік ... ... ... ... ... шағы және ... бойынша зейнетақы, демалыс
төлемі);
3) жұмыс істейтін аналарға, жеткіншектерге, мүгедектерге
жеңілдіктерді, сондай-ақ, ... ... ... ... байланысты зейнетақыны, халықтың басқа
категориясына берілетін зейнетақыны;
5) ... ... және ... ... кепілдікті;
6) жұмысбастылық саласындағы кепілдік;
7) денсаулық сақтау, білім беру мен ... ... және ... қызметінің әң төменгі жиынтығын анықтайды.
Әлеуметтік көмек ... - ... ... ... негізін құрайды.
Әлеуметтік қорғау институтының функциясы төмендегі іс-әркеттерді
қарастырады:
- теңдік, ... қол ... ... мен ... беру,
денсаулық сақтау және әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік неғұрлым нашар, ең ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрі - ... ... ... ... ... елдегі барлық еңбекке жарамды
халықтың өз ... - ... ... мен ... өз ... ... ... ететін бөлігін қамтамасыз етеді.
Енді біз мүгедектерге ... ... ... ... ... кепілдік және әлеуметтік сақтандыру қажеттілік
дәрежесімен ... ... ... ... мекен-жайлық сипатта болуы
керек, ол ... ... ... ... ... ... дәрежесіне катаң есеп
жүргізу;
- отбасының жеке мүшелеріне емес, ... ... ... ... ... тағайындаудың өтініш жасау принципін сақтау;
- көмек қажеттілігінін себептерін, жұмыс істеу мүмкіндігі бар, ... жоқ ... ... ... мемлекеттік көмектен бас тартуын
айқын бөліп қарау;
- мекенжайлық көмек көрсету жөніндегі ауыртпалық ... ... ... органдары дәрежесіне ауыстыру қажет.
Бірақ көмек қажет ететіндерге мемлекеттік ... ... ... ... ... қанағаттандыруға мүмкіндік берсе ғана
мәні ... ... ... ... ... ... ең төменгі
еңбек төлемін күнкөріс минимумына ... оның ... ... реттеуші ретінде пайдаланудан бас тарту қажет.
Индустриялы елдердегі әлеуметтік қорғаудың ұлттық жүйелерінің құқықтық
базасы адам құқығы ... ... ... ... ... ... ... құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, Экономикалық,
әлеуметтік және мәдени ... ... ... ... Әйелдерге
байланысты кемсітушіліктің барлық түрлерін (нысандарын) жою туралы
Конвенция, ... ... ... ... ... үшін ... ... етудің стандартты ережелері және т.б.) сүйенеді.
Сол себептен Қазақстан Республикасыда әлеуметтік қорғаудың ұлттық
жүйелерінің ... ... адам ... ... жалпыға танылған
халықаралық нормалар мен стандарттарға сүйенуі қажет.
Мүгедектерге әлеуметтік көмек ... ... ... және ... ... ... бар ... өнімдерімен, дыбыс
күшейту аппаратурасымен және сигнализаторлармен компенсаторлық ... ... ету ... беріледі.
Облыстың барлық мүгедектері мүгедектігі бойынша мемлекеттік жәрдемақы
алады. ... ... ... ... ... ... бала ... жәрдемақы мынадай мөлшерлерде төленеді:
I топтағы мүгедектерге – 6 айлық есептік ... II ... – 4 ... ... ... III топтағы мүгедектер мен
мүгедек балаларға – 3 ... ... ... ал бұл 2002 ... ... ... 4938 теңгені, 3292 теңгені, 2469 теңгені құрады.
Әскери қызметін өтеу кезеңде алған ... ... алу, ... ... салдарынан мүгедек болған мерзімді әскери қызметшілер
қатарындағы ... ... ... ... ... ядролық
объектілердегі апат салдарын жою кезінде немесе ядролық ... ... ... ... болған адамдарға, экологиялық төтенше
жағдайлар салдарын, оның ішінде ... ... мен ... ... ... әсер етуі себебінен немесе осылардың салдарын мүгедек
болған адамдарға себеп-салдар анықталған жағдайда:
I топтағы мүгедектерге – 8 ... ... ... II топтағы
мүгедектерге – 6 ... ... ... III ... ...... есептік көрсеткіш жәрдемақы төленеді, ал бұл 2002 жылдың 1 қантарында
тиісінше 6589 теңгені, 4938 ... 4115 ... ... ... өтеу ... ... жаралану, контузия алу, мертігу,
ауруға ұшырау салдарынан мүгедек ... ... ... ... ... ... басқа) мүгедектерге, қызмет міндетін атқару
кезінде ішкі істер ... ... ... ... ... мүгедектерге – 15 айлық есептік көрсеткіш, II топтағы
мүгедектерге – 10 ... ... ... III топтағы мүгедектер мен
мүгедек балаларға – 7 ... ... ... ал бұл 2002 ... ... ... 12345 теңгені, 8230 теңгені, 5761 теңгені құрады.
1999 жылғы 1 сәуірден бастап жалпы аурудан, еңбек ... ... ... I, II, III ... ... 16 ... дейінгі
мүгедек балаларға, Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне теңестірілген адамдарға
жәрдемақылардың өзге түрлерін қарамастан, ... ... ... ... үйді ... ... ... арнаулы мемлекеттік жәрдемақы
төленіп келеді.
I және II топтардағы мүгедектерге берілетін ... ... ... 1,4 ... айлық есептік көрсеткішті немесе 1152,2
теңгені, III ... ... ... ... ... мөлшері 0,6 айлық айлық есептік көрсеткішті немесе 493,8 ... ... ... ... ... 0,9 ... айлық есептік көрсеткішті
немесе 740,7 теңгені ... ... ... Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне
теңестірілген адамдарға 5,7 айлық айлық есептік ... ... ... ... ... мемлекеттік жәрдемақы төленді.
Жергілікті өкілетті және атқарушы органдар тиісті бюджеттердің
қаражаты ... өз ... ... тұтыну бағасы индексінің өсуіне ... ... ... ... ... бөгде адамның көмегіне мұқтаж ... ... күту ... әлеуметтік жәрдемақыларға қосымша үстеме ақы;
- санаторлық-курорттық емдеу жеңілдіктерін белгілейді.
Қазіргі ... ... ... әлеуметтік көмектің
міндеттері қатаң түрде кайта ... ... ... оның ... ... және ... егде ... ... ... әлеуметтік көмек көрсететін мекемелерді дамыту
және ... ... ... үшін ... және
ұйымдастырушылық ... ... ... беретін әлеуметтік
қызметтің дамуының экстенсивті түрінен қаркындысына ауысу;
- қартайған ... мен ... ... үй ... ... ... мен ... үйлерін пайдалану;
- халықтың аз қорғалған тобына қатысты мекенжай бойынша әлеуметтік
көмекті күшейту және ... ... ... көрсетілетін әлеуметтік
көмекті көбірек қамту мүмкіндігі больш есептеледі.
Мүгедектерді әлеуметтік қолдау шаралары ... ... ... мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы туралы» 1991
жылғы 21 маусымдағы Заңына, «Қазақстан Республикасының мүгедектігі бойынша,
асыраушысынан айырылу жағдайы ... және ... ... берілетін
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы» 1997 ... 16 ... ... ... ... ... ... 1999 жылғы 5
сәуірдегі Заңына, басқа да заңнамалық кесімдерге сәйкес жүзеге асырылады.
Одан да басқа мемлекеттік тарапынан ... ... ... қолданыста болатын заңнамалар жарық көрген. Осы заңнамаларлы
мүгедектерге қатыстысын кесте ретінде ... ... ... қорғау жүйесіндегі қолданыста болатын заңнамалар.
|Р/с | ... ... |
| | |ған ... ... ... Республикасының мүгедектердің |21 ... |
| ... ... ... |1991 жыл ... |Қазақстан Республикасының денсаулық қорғау |24 ... |
| ... ... ала және ... медицина |1999 №278 |
| |лық тексеру және қызметкерлердің ... | |
| ... ... ... ... ... | ... |Оңтүстік ... ... ... ... |19 қантар |
| ... ... ... ... ... қор |2002 ж. |
| |ғау ... ... жылдарға арналған облыс | |
| |тық ... ... ... ... | ... ... ... облысы әкімшілігінің «Мүгедек |2002 ж. |
| ... ... ... ... арналған | |
| ... ... ... ... | ... |«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету |17шілде |
| ... заңы |2001ж ... ... ... ... мемлекет |5 ... |
| |тік ... ... Заңы |1999 ж. ... ... ... ... көмекті тағайындау |24 желтоқ |
| |және төлеу ... ... ... Заңы |сан |
| | |2001 ж ... |«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек ... |17 ... |
| ... Заңы |2001 ж ... ... Республикасының арнаулы мемлекет |5 ... |
| |тік ... ... Заңы |1999 ж. ... ... ... «Семей ядролық |18 ... |
| ... ... ... ... ... |сан1992 ж. |
| ... ... ... ... ... | |
| ... Заңы | ... ... ... ... ... |11 ... |
| ... және ... |2002 ж. |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... ... |29 ... |
| ... оңалтудың 2002-2005 жылдарға |сан 2001 ж. |
| ... ... ... ... | ... ... Қазақстан облысы әкімшілігінің «Қазақ |17 мамыр |
| ... ... ... 29 ... ... ж. |
| |ж. ... ... ... ... | |
| ... ... ... 1758 қаулысын | |
| ... ... ... ... | ... ... ... облысында тұратын болғаннан кейін барлық
назарымызды осы облыста мүгедектерді ... ... ... ... әлеуметтік қолдау мен қорғауға, олардың экономикалық-
саяси және ... да ... мен ... іске ... ... мен қамтамасыз ету мен ... ... ... халықаралық құқықтың жалпы танылған қағидаттары
мен номаларында кепілдік береді.
Мүгедектерді әлеуметтік қолдау мен қорғау шараларының бірі ... ... ... ... ... өзі ... ету, ... қызметтің
әр түріне қабілетін қалпына келтіруге және орнын ... ... ... ... ... ... кешеніне тұратын, сондай-ақ мүгедектердің толыққанды өмір сүруіне
мүмкіндік беретін әрі олардың құқықтары мен ... ... ... қамтамасыз ететін оңалту болып табылады.
Мүгедектерді оңалту бағдарламасы Қазақстан Республикасы ... ... 29 ... №1758 ... ... 2002-2005 жылдарға
арналған бағдарламасы туралы қаулысына сәйкес әзірленді.
Қазақстанда мемлекет тарапынан мүгедектерге әлеуметтік көмек
көрсету ... көп ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі құрылған.
Осы Министрлік тарапынан ... ... ... ... ... Осы ... сәйкес біздің Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек
және халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаменті “Оңтүстік
Қазақстан ... ... ... арналған мүгедектерді ... ... ... ... 2002-2005 жылдарға арналған бағдарламасы»
|Бағадарлама |Мүгедектерді оңалтудың 2002-2005 жылдарға ... ... ... ... ... |Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 |
|ны ... ... №1758 ... ... ... ... ... арналған бағдарламасы туралы қаулысы |
|Бағадарлама |Оңтүстік ... ... ... және ... ... бастамшысы |жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаменті ... ... ... мақсаты мен міндеттері – ... ... ... ... ... ... ... қоғамға |
|міндеттері |жан-жақты кірігіуіне мүмкіндіктер ... ... |
| ... ... ету үшін ... ... |
| ... деңгейін азайту ... ... және ... ... ... және әлеуметтік |
|орындаушы |қорғау, денсаулық сақтау, білім, спорт және ... ... ... мәдениет, ақпарат және |
| ... ... ... ... қала ... ... ... оңалтудың бағдарламасы 2002-2005 жылдарға |
|ны іске асыру |арналып ... ... | ... ... ... облыстық және жергілікті |
|ру көздерінің |бюджеттер қаражаты есебінен, Қазақстан Республикасыың ... ... тыим ... басқа да қаржы көздерінен |
| ... ... ... іске ... 2002 |
| ... 2005 ... ... ... ... ... |
| ... ... ... 575 ... ... қажет болады.|
|Бағадарлама |Бағадарлама мүгедектерді медициналық, әлеуметтік, |
|ның негізгі ... ... ... ... ... мен |
|іс-шаралары ... ... ... нығайту, |
| ... ... ... ... және |
| ... оңалтудың теникалық құралдарымен қамтамасыз |
| |ету, ... ... ... |
| |лым ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... беру жүйелерінде мүгедектерді оңалту |
| ... ... ... даярлау мен |
| ... ... ... ... іс- |
| ... ... ... көздейді. ... ... ... ... және ... |
|ру көздерінің |бюджеттер қаражаты есебінен, Қазақстан Республикасыың |
|көлемі ... тыим ... ... да ... көздерінен |
| ... ... ... іске ... 2002 |
| ... 2005 ... ... барлық кезеңіне қаржыландыру |
| ... ... ... 575 ... ... ... ... |Бағадарламаны іске асыру оңалту іс-шараларының көле |
|ны іске |мін ... ... жеке ... ... |
|асырудан күте |отырып, техникалық құралдарымен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық, |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... толық көлемде іске асыруға және|
| ... ... ... ... көмектеседі. |
Осы бағдараламаны жүзеге асыру мақсатпен Оңтүстік облысындаға мүгедектердің
жай-куйін талдау жасалған.
Облыста ... ... ... 60 мың ... ... ішінде:
- мүгедек әйелдер саны – 27 мың;
- 16 жасқа толмаған мүгедек балалар саны – 8,5 мың;
- бала кезінен ... ... ... саны – 7,4 ... ... мүгедектер саны – 17, 1 мың.
Осылардың ішінен ... ... ... ... ... ... жәйіт мәлім болды:
Мүгедектердің негізгі себептері:
|Мүгедектік себебі |1998 |1999 |2000 ... ... |6650 |5877 |4586 ... ... |35 |31 |25 ... ... |14 |4 |2 ... кезінен мүгедек |919 |937 |773 ... ... ... ... ... саны ... ... - кәсіп
орындарының азайю. Еңбекке жарамды адамдар ... ... ... және ... факторлар, жұмыссыздық, медициналық
қызметтер құнының жоғары болуы әсер етеді.
Оңтүстік Қазақстан ... 2,3 ... ... еңбек мүгедектері тұрады.
Мүгедектер осы санаттары үшін қолданыстағы заңда кәсіпорындар мен
ұйымдардық тарапынан еңбек міндеттерін атқару кезінде ... ... ... ... ... ақысын өтеуі, сондай-ақ денсаулығын түзеуге,
протездеуге, ... ... ... ... ... ... ... алуға, басқа кәсіпке даярлауға өтемақы шығындарын және ... ... ... деп ... шығынды өтеудің қосымша басқа түрлерін
өтеуі қарастырылған.
Қазіргі кезде кәсіпорындар мен ұйымдарда еңбек мүгедектерінің ... ... 400 ... ... жуық ... жинақталып қалған, оның көп
бөлігін банкрот деп ... ... осы ... ... ... жүзінде кәсіпорындар мен ұйымдар тарапынан олардың еңбек жарақатын
алуына немесе кәсіби аурумен ... ... ... ... шығындарды өтеу құқығы іске асырылмайды.
Жоғары және орта арнаулы оқу орындарын бітірген I және II ... ... ... жағадайын ескергенде, өздерінің ... ... ... ... мүмкіндігі бола бермейді.
Мүгедектердің еңбегін дәстүрлі пайдаланатын көптеген кәсіпорындар
жабылып қалды немесе өндіріс тоқтатылды. Мүгедектер үшін жаңа ... ... ... Кәсіпорын әкімшілері еңбек рыногында еңбекке жарамды
адамдар тарапынан ұсыныстар көп ... ... ... ... ... ... ... қысқартады.
Бос орындар мүгедектерге тым сирек беріледі. Мүгедектерді жұмысқа
орналастыру үшін пайдалануы мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... қағидаттары, инвестициялау көздері
туралы мәліметтерді қоса алғанда, мүгедектер үшін жұмыс орындарды есепке
алуды ұйымдастыру түрінде (бар ... ... ... ... ... ... банкін құру қажет.
Өздерінің өнімдеріне мемлекеттік сатып алудың тоқталуынан, ... ... ... ... ... ... кетті.
Өткізу рыногында халық тұтынатын тауарлардың ... ... ... ... ... қалды.
Жергілікті өкілдер мен атқарушы органдар жергілікті бюджет қаражаты
есебінен мүгедектердің ерекше ... ... және ... ... ... ... басқа да шешімдерді қабылдайды.
Облыста 1500-ден астам азамат протез-ортопедиялық көмекке, 300 астам
құлағы нашар еститін ... ... 1800- ден ... көзі ... ... тифлоқұралдарға мұқтаж.
2001 жылы 260 мүгедек аяқ-қол буындарын протездеумен, 540 мүгедек есту
аппараттарымен, 155 мүгедек тифлоқұралдармен қамтамасыз етілді.
Мүгедектерге протез-ортопедиялық ... ... ... талдау, бұымдардың сапасының төмендігі ғана ... ... ... да ... ... ... ... мен
протез жасау проблемаларын зерттеу жасайтын ... ... жоқ. ... ... ... тек ... ... негізінде
ғана жүргізіледі және негізінен екі факторға: сезінуіне және ... ... ... ... ... ... алу және осы ... талаптарға сай протез-
ортопедиялық құралдарымен мейлінше толығырақ қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... салу мен протез жасауды зерттеу және жобалау-
конструкторлық жұмыстарын ... қол және аяқ ... ... ... мен ... ... бойынша импорт алмастырушы жаңа
конструктруциялар мен ... ... ... ... ... тұрған
протез-ортопедиялық кәсіпорындарын қайта құру көзделуде.
2001 жылғы “Ардагер -2000” лотореясын ... ... ... ... және ... ... үшін 70 ... алынды, ал
2002 жылдың басында 20 мүгедек кресло-қораптар алды, облыстық бюджеттен бұл
үшін арнайы қаржы бөлінді.
“Қазақстан ... ... ... ... туралы”
Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының мүгедектерге техникалық немесе
өзге де құралдар беруге ... ... ... ... ... ... дейді Оңтүстік Қазақстан облысы ... ... ... ... ... ... ... бастығы, экономика ғылымдарының кандидаты
Жеңісбек Мауленқулов.
“Қазақстан Республикасында мүгедектердің әлеуметтік ... ... ... 1991 жылғы 21 маусымдағы заңының мүгедектрдің
тұрғын ... және өзге де ... ... ... ... ... ... 8 бабы бар, бірақ Оңтүстік Қазақстан
облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментінің
қызметкерелірінің ... ... олар ... ... отыр. Бірінші кезеңде
ғимараттардың есігі мен көшелерінің жерасты ... ... ... ... мен ... айналысын ұйымдастыру бойынша
оларды нақты ... ... ету ... ... ... ... ... мен жұмыс істейтін кадрларды даярлаудың
тәртібі мен шарттарын анықтауды нормативтік тәртіпте жүргізген жөн.
Мүгедектерді әлеуметтендіру мәселесі баспасөз ... көп ... ... ... ... өтейік.
2002-2005 жылдарға арналған мүгедектерді оңалту бағдарламасының
орындалуы туралы газет ... ... ... 2004 ... ... ... келеді» мақаласында: «Облыстағы
«Халықты әлеуметтік қорғау» департаментінің бастығы Жеңісбек Мауленқуловтың
журналистермен кездесуінде әлеуметтік қорғау үшін 3 ... ... ... - деп хабарлайды. Оның ішінде мүгедектерге арналған ... ... ... арналған мүгедектерді оңалту бағдарламасы;
1 қантар, 2005 ж.
Ә.Ағыбайдың «Қайырымдылық – халықтық қасиет» мақаласында Арыс қаласының
әлеуметтік қорғау ... ... ... 264 ... бала есепте
тұратынын мәлімдейді. Оның 72-сіне бөлім қызметкерлер тарапынан тікелей
үйіне барып ... ... жыл ... ... ... ... қорғау бөлімі акция
өткізіп, 96.000 теңге ... қор ... ... 2005 ... Президентіің 2004 жылғы Қазақ халқына Жолдауындағы
тапсырмасына ... ... ... ... одан ... ... бағдарлама жақында ғана Үкімет мәжілісінде мақұлданды.
Бағдарламада 2005-2007 жылдар аралығында әлеуметтік салада еңгізілетін
өзгерістер ... ... ... ... ендіріледі. Әлеуметтік
қамсыздандырудың:
Бірінші деңгейі (базалық деп аталады) мемлекет тарапынан төмеңгі мөлшері
кепілдендірілген әлеуметтік төлемдер (республикалық бюджет)
Екінші деңгейі ... - ... ... ... ... ... есебінен жүргізілетін әлеуметтік төлемдер (әлеуметтік қорынан
болатын төлемдер).
Үшінші ... ...... түрдегі аударымдар есебінен
жүргізілетін әлеуметтік төлемдер.
2. 2006 жылдан бастап ... ... ... ... ...... ... негізінде төленеді. Күнкөріс деңгейінің 20
пайызы мөлшерінде базалық қосымша ... ... ... жылдан бастап төменгі зейнетақы мөлшері базалы зейнетақыны қоса
есептегенде 8046 теңгені, орта ... - 11266 ... ... ... 13036 ... ... мемлекеттік әлеуметтік жәрдем ақысы 2005 ... ... ... - 2895 ... топқа- 2412, 5 теңге
III топқа-1930 теңге, ал 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға 2895 теңгеге
артады.
5.2006 ... ... ... ... 18 ... дейінгі балаларына ай
сайынғы жәрдемақы ендіріледі.
Үш жылда орын алатын игілікті өзгерістердің дені ... ана ... ... ... байланысты болып отыр.
Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен мүгедектеріне көрсетілер қамқорлық ... ... ... Облысымызда бұл орайды атқарылатын игі шаралардың
жоспары түзіліп отыр ... ... ... соғыс ардагерлері үшін
республикалық бюджеттен 30.000 теңге көлемінде бір жолғы әлеуметтік көмек
беру ... ... ... 10.000 ... ... көмек
көрсетілуде. Бұл іс аудан, ауылдық әкімшілік тарапынан ұйымдастыруда.
11 Қантар, 2005 ж.
Ж.Жайлаубекқызы «Облысқа 250 ... ... деп ... ... ... тіркеуде тұрады, оның 8650 – 16 жасқа толмаған балалар. Жыл ... ... ... ... аясы кеңейіп жатыр.
Бұл орайда «Петро-Қазақстан» компаниясы көп жұмыс атқарып отыр.
Америкадағы ... ... ... бүкіләлемдік «Әлемге қызмет
етеміз» қоры арқылы биылғы жылы ... ... ... 250 ... ... 130 ... 120 ... арналған. 50 қоларба
Сарыағаш ауданына жіберліді.
27 Қантар, 2005 ж.
«Протез ... – 33 ... ... ... ... ... ... етуді үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар ... 4 ... ... ... ... үйінде 800 астам адам, қарттар
мен мүгедектерге арналған үйінде 278 жалғызбасты қарт және I – II ... ... ... ... интернат үйлерінде 440 мүгедек
бала, мүгедектердің кәсіби ... 150 ... ... ... әлеуметтік оңалту орталығында 120 мұқтаж азамат толық мемлекет
қамқорлығына алынған.
Облыс бюджеттен әлеуметтік мемлекеттік ... ... тұру үшін ... ... қаржы бөлінуде.
Түркістан психикалық жүйке аурулары интернатта мүгедектер мектебінде I –
II топтағы 150 мүгедектер есепші және тігінші ... ... ... ... 9 ... беру үшін ... ... істейді.
Қазір облыста протез бұйымдарына, ортопедиялық аяқ киімге мұқтаж ... ... ... 1859 ... ... есту қабілеті нашар
450 мүгедектер есепке алынуда.
Облыс бюджет есебінен протез, ортопедиялық аяқ киім алуға 33 ... ... алу үшін 16 ... ... және тифло бұйымдар сатып
алу үшін 6 миллионнан астам теңге ... ... ... ... әр ... ... бойынша бірнеше топқа бөлінеді.
Жасы бойынша: мүгедек балалар, ересек мүгедектер.
Мүгедектіктің пайда болуы бойынша: жас ... ... ... ... ... ... аурулар мүгедегі.
Еңбекке қабілеттілік дәрежесі бойынша: еңбекке қабілетті және ... ... І ... ... ... ... II
топтағы мүгедектер (уақытша еңбекке жарамсыз немесе шектелген аймақтарда
еңбекке қабілетті), III топ ... ... ... ... қабілетті).
Сырқат сипатына қарай мүгедектер ... аз ... ... жатқызылуы тиіс.
2.Мүгедектерді әлеуметтік қолдау шаралары Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасының мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы ... ... 21 ... ... ... ... мүгедектігі бойынша,
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және ... ... ... ... ... ... 1997 жылғы 16 маусымдағы
Заңына, «Қазақстан Республикасындағы арнаулы жәрдемақы туралы» 1999 жылғы ... ... ... да ... ... ... ... асырылады.
3. Мүгедектерді оңалту бағдарламасы Қазақстан Республикасы ... ... 29 ... №1758 ... ... ... ... бағдарламасы туралы қаулысына сәйкес әзірленді.
Қазақстанда мемлекет тарапынан мүгедектерге әлеуметтік көмек көрсету
мәселесіне көп ... ... ... ... ... ... және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі құрылған.
Осы Министрлік тарапынан мүгедектерге ... ... ... ... Осы бағдарламаға сәйкес біздің Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек
және халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаменті ... ... ... ... ... ... ... жасаған.
II. МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДЕГІ ПЕДАГОГТАРДЫҢ РОЛІ
§ 1. Мүгедектерді әлеуметтендірудегі көкейтесті мәселелер туралы
Өткен жүзжылдықта үшінші Еуразиялық революция тыныш та, ... ... ... және ... ... ... опат ... өзімен
бірге байырғы тәрбие жүйесін де жойып тынды. Мүның зардабы ең алдымен тұлға
қалыптастыруда жетекші ... ие ... ... және ... ... ... ... тәрбие — бұл "адам-адам" қатынастары желісінде
жүргізілетін тәрбие, яғни тікелей адамаралық байланыстар мен осы ... ... ... ... ... ... ұйымдары,
қоғамдар, бірлестіктер т.б.) тарапынан болатын істер.
Мүгедектерді әлеуметтік игіліктер беруді оңтайландырудың мынадай негізгі
бағыттарын ... ... ... ... ... жәрдемақылардың орнына атаулы бағыттағы
бірыңғай жәрдемақылар енгізу;
• материалдық жағдайларын мұқият тексерумен ұштастыру ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау жүйесінің жалпыға бірдейлік қағидатынан сайланбалы
қағидатына көшу (ауысу);
• бұрын барлығына мемлекеттік ... ... ... ... ... салалардағы (денсаулық сақтау, білім) қоғамдық секторды
сақтау;
... ... ... ету ... ... ... ... бюджеттен (орталықтан) жергілікті бюджеттерге
(аумақтар және жергілікті өзін-өзі (өзіндік) басқару органдары) көшіру;
• әлеуметтік ... ... ... мен ... ... жеке ... ... (түрлерін) дамыту;
• әлеуметтік секторды бағдарламалар бойынша қаржыландыруға ауысу,
әлеуміттік нормативтерді және ... ... ... ... әлеуметтік тапсырыстарды ендіру жолымен ... ... ... ... бәсекені және әлеуметтік қызмет көрсетулерді ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарда әлеуметтік қызмет
көрсетудің бір бөлігін сақтау (әлеуметтік шығындар төмен елдерде, мәселен,
Жапонияда, ... ... ... роль ... оңалту мәселелері әлі шешілмеген, оны шешуі үшін көптеген
жұмыстар атқару қажет. Осы жұмыстарға тоқта лайық.
1.Мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселелерін реттейтін ... ... ... ... ... жан-жақты кірігу үшін мүмкіндіктер жасау керек,
кіріптарсыз тұрмыс салты үшін жағдайлармен қамтамасыз ету қажет.
2.Ағзаның жетілуіндегі бұзушылықтарды ерте анықтаудың тиімділігін ... ... және ... ... ... ... ерте анықтау және оларды психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияларға жіберу керек, сонда мүгедек бала ... ала ... ... ... алу ... оның ... және ... есептерін
тексеріп тұру қажет.
5. Мүгедектердің кешенді оңалту жүйесін құру үшін:
а) мүгедектерді оңалтуды жетілдіру үшін медициналық және ... ... ... ... емдеуді ұйымдастыру;
б) мүгедектрді техникалық құралдармен, өмірін жеңілдету үшін ... ... ... ... ... үшін ... ... арқылы білім беру ұйымдарының
жүйесін сақтау және ондай ... ... ... ... ... ... сурдоаудармаларын ұйымдастыру;
д) мүгедектерді кәсіпті даярлау, жеке кәсіпкерлікті, шағын және орта
бизнесті ... ... ... ... қамтамасыз ету;
е) мүгедектерді әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне кіруін қамтамасыз
ету;
ж) мүгедектерді белсенді өмір ... ... ... ... ... көркемөнерпаздар үйірмелеріне, сурет
және басқа да шығармашылық конкурстарға қатысуын қамтамасыз ету;
и) халықты әлеуметтік қорғау, ... ... ... беру ... ... қызметкерлердің білікігін арттыру;
к) мүгедектер проблемалары бойынша ғылыми практикалық конференциялар мен
семинарлар ұйымдастыру.
Біз Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, ... ... ... ... ... департаментінің мүгедектерді оңалту ... іске ... үшін ... ... жоспарымен таныстық:
Мүгедектерді оңалту жөніндегі 2002-2005 жылдарға ... ... ... бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
| ... ... ... |
| ... ... | ... ... ... ... қорғау” |2003 ж. ... ... ... заңының жобасына ұсыныстар |II- тоқсанда |
|енгізу | ... ... және ... әкімшіліктер жанынан |2003 ж.III- ... ... ... ... құру ... ... ... жұмыс істеп тұрған протез шеберханасын нығайту ... ... ... ... ... ... ... ... ... үстіңгі және төменгі буындарын ... ... ... протез-ортопедия орталығына жолдау, |жылдары ... ... және ... ... | ... ... ету | ... ... ... ... ... |2002-2005 |
|модификациядағы кресло-қораптармен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... |2002-2005 |
|қамтамасыз ету үшін есепке алу және сұранымға сәйкес ... ... бөлу ... ... ... ... және | |
|халықты әлеуметтік қорғау ... ... есту | ... ... ... тапсырыс беру. | ... Көзі ... ... ... ... және |2002-2005 |
|коммуникациясын қолдау құралдарымен қамтамасыз ету үшін есепке|жылдары ... және ... ... бөлу ... ... Республикасы| ... және ... ... ... Министрлігіне өтініш | ... | ... ... ... ... жыл сайын бір реттік |2002-2005 ... ... ... ... ... Кіру жолдары мен пандустар жасауда, мүгедектер қораптары |2002-2005 |
|жүре ... ... ... қамтамасыз ету, тұрғын үймен |жылдары ... ету. ... және ... ... | ... инфрақұрылым объектілеріне мүгедектер кіре | ... ... ... | ... ... орталығында мүгедектерге қызмет көрсететін мекемелер|2002-2005 |
|орналасқан жерлерде синхронды дыбыс сигналы бар арнайы ... ... жол ... мен ... ... ... | ... Жобалар әзірлеуге, ғимараттар, құрылыстар, жолдар, көлік, |2002-2005 |
|байланыс объектілерін салуға мемлекеттік ... ... ... ... және ... ... көрсету түрлерін ұсынған| ... ... ... ... ... | ... қамтамасыз ету қажеттілігін конкурстық құжаттама | ... бірі етіп ... | ... ... ... ... ... жарақат алған еңбек | ... ... ... ... ету, ... ... мен ... жоғалтқан жалақысының шығынын өтеу| ... ... ... және өтемнің қосымша түрлерін ұсыну |Тұрақты |
|(санаторлық-курорттық емдеу, ... алу, ... | ... тамақтандыру, басқа кәсіпке бейімдеу, арнаулы | ... ... алу). | ... оның ... ... ... белсенді өмір | Жыл сайын |
|сүруге ... ... ... ... ... | ... ... ұсақ-түйек конкурсын, көрмелерін және т.б. | ... ... ... | ... ... ... ... |2002-2005 |
|ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... мен ... бос уақытын| |
|тиімді ... үшін ... ... ... ... |
|16. Телефондар өткізуді ... ету, ... ... ... ... ... әлеуметтік көмек көрсетуге жұмсау ... ... ... ... өткізу үшін спорттық |2002-2005 ... ... ... алу ... ... ... ... тұратын мүгедек балалар арасында ... ... ... ... ... ... ... санаттағы мүгедектер арасында спорт түрлері бойынша|2002-2005 ... ... ... ... |
|20.Мүгедектердің мүгедектер арасында республикалық ... ... ... ... ету ... |
| |III ... |
|21.Мүгедектердің Қазақстан Республикасының Параолимпиадалық |2005 жыл дың |
|ойындарына қатысуын қамтамасыз ету |III ... ... ... Параолимпиадалық ойындарға, спорт |2002-2005 |
|фестивальдарына, мерекелік және басқа да республикалық спорт |жылдары ... ... ... ойындарына қатысуын | ... ету | ... және ... ... ... ... |2003 жыл ... әдістемелік ұсынымдарды жасау | |
| ... ... | ... Жеке ... ... сәйкес мүгедектердің кәсіби |2002-2005 |
|бағдарлауын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... үшін ... ... арнаулы |2002-2005 |
|ұйымдар желісін дамыту жайында шаралар қабылдау: ... ... саны 60 ... кем емес ... | ... ... | ... ... ... ... | ... түзелу кабинеттерін | ... | ... ... ету ... ... еңбекке ораналасуына |2002-2005 ... ... ... ... ... ... қабылдау |жылдары |
| ... ... | ... оңалтудың жеке бағадарламасын жасау, оларды |2002 жылғы II|
|ұдайы диспансерлеуден өткізу ... ... ... ... ... ... диагнозын растау, еңбек |2002 жылғы |
|қабілетін жоғалтудың дәрежесін дұрыс ... ... ... ... ... 20 ... |2002-2003 ... ... ... ... ... ... Облыстық мүгедектерді кешенді оңалту орталығын құру |2002 ж. I |
| ... ... ... ... ... ... ету|2002-2005 ж. |
|32. Көксәйектегі жарым-жан балалар интернат үйіндегі мүгедек |Жыл бойы ... үшін ... ... тығыз байланыста болу| |
2.2.Мүгедектерді әлеметтіндірудегі педагогтар тарапынан жасалынып ... ... ... арнайы педагогика саласы зерттейді. Оның
пәні — тұлға қалыптастырушы ықпал жасайтын ... орта ... ... ... ... ... ... ақпарат құралдары, діни-
руханият мекемелерінің қоғам мүшелеріне жасайтын әсерлері сарапталады.
Педагогиканың басты назары тағдыр тәлкегінен ... ... ... ... ... бас ... өтеп ... топтарға іліккендер мен заңға қайшы діни секта арбауына ... ... ... ... ... адамдар маманданған
педагогикалық жәрдемге өте мүқтаж ... ... ... және бір өмір ... — бұл ... мен ... ... экономика қыспағынан өзгеріске келген адамаралық ... ... ... жеке ... икемдестіру. Сонымен бірге
бұл педагогика саласын қызықтыратын мәселелер - қызмет бабында көтерілу,
әйел-қыздар тәрбиесі, ... ... ... жұмыстан бос уақытты пайдалы
үйымдастыру. Адамдарды ... ... орай діни ... ... ... ... да осы ... педагогиканың
айналысатын шұғыл міндеттерінен тұрады.
Әлеуметтік тәрбие өркениетті елдерде ... ... іске ... ... ... Бұл сала батыстық ... ... ... ... қабылданған. Бізде осы ... жөн ... ... - адам мен ... ... қатынастары
қажеттігінен туындаған әлеуметтік іс-әрекет құбылысы. Бұның ... ... келе ... адам қайырымдылығы мен Жаратқан алдындағы борышты
сезінуден, қасіретті ... қол ұшы ... беру ... ретінде
қалыптасқан. Дегенмен, арнайы дайындықты қажет еткен бүл әлеуметтік
жұмыстар біздің ... ғана ... ... түрінде танылып отыр.
Әлеуметтік жұмыстар, сонымен бірге - адамның ... ... ... ... жүйелі орындалып баратын іс-шаралар
бірлігі. Тәжірибеде көрсеткендей, жекеленген, ... ... ... ... ... сондықтан әлеуметтік жұмыстар мемлекет және қоғамдық
көзқарас ... ... ... кәсіби үйымдарды (коммерциялық,
коммерциялық емес) сүйеніш етеді. Әлеуметтік жәрдем — бұл ... ... мен ... ... ... ... ... барша
қауымның қолдауы мен сый-қүрметіне іс болып, жоғары ... ... ... "Бөбек" қоры елімізде алғаш үйымдастырылып, бүгінде
мол игілікті әлеуметтік шараларға бастау берген әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... ісі, кәсіби
қызмет және бизнес ретінде қарастыруға болады.
Өз тәжірибелік іс-әрекетінде алғашқы батыстық ... ... кең ... ... шұғылданған: мүгедектерге тіл
үйрету, иңдустриалды қоғамда қызмет етуге қажет ептіліктер мен ... ... ... ... өз алдына қоғамдағы
әділетсіздік пен теңсіздікті (әсіресе әйелдер мен ... ... ... ... ... ... ... көзі ретінде пайдалану
проблемаларын қойып, оларды шешуге ұмтылыс танытуда. Олардың пайымдауынша,
әлем халықтары ... ... ... ... ... тек ... шеше ... ал ғылыми әдістеме нақты проблемалық ұсыныстардың іске
асуын тездетеді.
"Тәжірибелік әлеуметтік жұмыстары" 1970 ж. бері ... ... ... түрі ... ... ... ... клиенттермен
(қорғаушыларға ісі түскен, алыс-беріс жүргізуші мекемелерге қатысты жұмысы
барлар) жұмыс, топтар мен қауымдардағы ... ... ...
мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыру, ... ... ... ... ... ... түзету мекемелеріндегі жұмыстар;
әлеуметтік қызмет аясына түскен адамдар мен ... ... ... ... ... есі ... ақылы кемдер, қараусыз ... ... және ... жұмыстар мәні берілді. Әлеуметтік
қызметтер мән-мағынасы ... ... тар ... істерден кең
қоғамдық проблемаға ... ... ... ... Олардың ішінде
бастылары: жекеменшік қүқықтарының бұзылысы, балаларға қастандық, ... ... ... және тән ... ... ... оқу жасындағылардың мектептен тыс қалуы, балалардың отбасынан:
қашуы ж.т.б. ... ... ... проблемалар тобы бойынша арнайы
мамандандыру қажеттігі туындап отыр, себебі ... ... ... ... ... үшін бүл өте ... күнде әлеуметгік тәжірибе жұмыстары келесі салаларға
бөлінген: ортасы, балаларға жәрдем, денсаулық және ... ... ... жұмыс, кәсіптік дайындық, кәрілер мен жетімдерге қамқорлық,
сауат ашу мен білім көтеру, ... ... ... Бұл ... аса кең ... Осыдан белгілі әлеуметтік бағытты таңдаған
маман өзінен жәрдем күткен адамдар мен топтар жөнінде ... ... ... ... ... ... ... біліктілік
танытута ұмтылғаны жөн.
Әлеуметтік жұмыс қызметтің жан-жақты түрі болып саналады. Ол маманнан әр
сала ... ... ... және оның ... ... ... ... етеді.
Біліктілік анықтамалығы әлеуметтік қызметкердің әр ... ... ұзын ... ... тегін емес. Әлеуметтік қызметкер:
- әлеуметтік-медициналық, заңдық, психологиялық-педагогикалық, материалдық
және ... ... ... күш пен психикалық
денсаулықты қорғауды қажет ететін отбасылар мен жеке ... ... ... қиындық, жанжал жағдайларын тудыратын ... ... ... және оқу ... ... ... мен ... шешуде ықпал етуге және әлеуметтік
корғауға;
- көмек қажет ... ... ... ... әлеуметтік-
экономикалық көмек көрсетуде әр ... ... ... ... мен мекемелерге ықпал етуге;
- кәмелетке толмаған балалары бар ... ... ... ... ... ... келісім-шартын жасау және
отбасы тәрбиесіне көмек көрсетуге;
- әлеуметтік мінез-құлықты кәмелетке толмаған ... ... ... тұру мәселелері бойынша ... ... және ... ... жүргізуге;
- қамқоршылық пен қамқорлық көрсетуді, емдейтін және ... ... ... ... және ... ... ... ететін қарттарға көмек көрсетеді;
Әлеуметтік қызметкерге міндетті болып ... ... ... мазмұны
бұл жұмыстың міндетінен шығады. Оның қызметі: болжамалық, ұйымдастырушылық,
психологиялық-педагогикалық, диагностикалық, практикалық ... ... ... өз жұмысын қызметтің қандай да бір саласында объект
туралы мәлімет жинаудан бастайды. Бала емізетін ана, көп ... ... ... маңай, экономикалық, әлеуметтік жағдай, балаларды
әлеуметтендіру жағдайы, өскелең ұрпақ пен отбасының басқа да ... мен ... ... ... күйі және ... ... ... жиналған мәліметтер негізінде «диагноз» қояды:
жұмыс көлемін, жұмыс түрін, өз жұмысының тәртібін, қиыншылығын, нысандарын,
әдістерін бағалап, жұмыс ... ... және ... ... ... жұмыс жүргізетін қызметкер, маман «диагнозбен» бірге, өзінің
жұмысына да диагноз қояды: қиыншылықтармен кездескен қызметкер оларды ... ма, ... мен ... ... ... ... ... ала ма, оған
қандай ресми және бейресми ұйымдармен байланыс жасауға тура ... ... ... ... жүргізіп, көмек көрсетеді (әр отбасымен бірге нақты
жазып ... ... ... (жас ... бар ... ... көрсету
немесе психологиялық үрейді жою) жұмыс жоспары жасалады. Зат, құрал, әрекет
ету көмегімен (әлеуметтік қызметкердің өзі ... ... сөз, ... ... ... ... байланыстар, психотерапия
тәсілдері,құрал арсеналы) жұмыстың мақсатына ... ... ... алу ... дегеніміз не? Мақсат - бұл іс-әрекеттегі заттың адам көңілінен
шығуы.
Отбасымен әлеуметтік жұмыс ... ... ... ... шығады, ол өз клиенттерінің мұқтаждығын қанағаттандыру. Осы мақсатқа
қызметкердің іс-әрекет субъектісімен бірге ... ... ... әлеуметтік жұмыс жүргізетін әлеуметтік қызметкердің баламалы
құралдары, нысандары мен ... ... ... ... ... ... ... барлық компоненттерін біртұтас етіп
байланыстырады.
Балалары бар отбастарының әлеуметтік қорғалу ... ... ... әлеуметтік жұмыстардың жаңа ... ... ... ... ... мен ... ... сияқты
адамдар категориясы ескерілмейді. Отбасының осындай категорияларында тиімді
әрі тез ... ... не ... не ... ... жоқ.
Әлеуметтік жұмыстардың ұйымдары мен мекеме жүйелері маңызды аспект болып
табылады. Оған Еңбек және әлеуметтік қорғау министірлігі мен ... ... ... ... ... мен ... ... жасайды. Онда
әлеуметтік қамсыздандыру, сақтандыру қызметтері, ... ... ... қоғамдық тәртіп және т.б. органдардағы әлеуметтік көмек және ... ... ... ... ... ... бірі ... өзара
іс-қимыл жасап, көмектесетін (мемлекеттік және қоғамдық) көптеген ... мен ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
қызметкер өзінің жұмысын осындай ұйымдармен және басқа да ... ... ... ... қиын ... ... ... қолдау көрсету, оларды
қорғауға бағытталған іс-әрекет түрі ретінде ... ... ... ... ... ... пайда болды. Әр кезеңде оның сипаты әр түрлі ... түлі әдіс ... ... ... ... ... жүргізілмеді,
қоғам мен ір түрлі әлеуметтік институттар оған түрліше баға ... ... ... кем ... ... ... көмек, қайырымдылық
көрсету үнемі орын алып отырды.
Қазақ халқының ... ... ... ... кем ... кедей
жандардың басқалардан қайыр, көмек сұрауына жол ... ... ... өздерінің руластарын қиын жағдайға қалдырмады.
Бірақ, Ресей әлеуметтік жұмыстар ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың ... қана ... ... түрі ретінде қалыптасты. Әлеуметтік қызметкерді –
кәсіп, маман ретінде ресми танып, отбасымен ... ... ... ... мемлекеттік ресми құжаттарға енгізу дүние жүзінің әр
түрлі елінде әр уақытта іске асырылды.
Шет елдің және ... ... ... ... кәсіби
этикасын түсіндіру кезінде АҚШ-та 1979 жылы қабылданған “Әлеуметтік
қызметкер Ұлттық Ассоциациясының ... ... ... ... алады.
Оның негізгі алты бөлімін әлеуметтік қызметкердің мінез-құлқы және оның өз
міндеттерін орындауын, әлеуметтік ... ... ... мен ... ... ... ... қоғам алдындағы
мораль-дық міндеттерін анықтайтын этикалық принциптері баяндалған.
“Әлеуметтік қызметкердің мінез-құлқы мен ... ... ... ... бес ... тұрады. Соған сәйкес
әлеуметтік ... өз ... ... ... ... болуға және өзінің кәсіби шеберлігін жетілдіру, кәсіби
міндеттерін өзінің ... ... ... ... ... ... ... зерттеулерде халықаралық келісім сақтауға тиіс.
“Әлеуметтік қызметкердің өз ... ... ... ” деп ... ... ... клиенттер мүддесінің,
бірінші дәрежелігі, одан ең ... ... ... ... ... пен клиенттермен жұмыс ... ... ... ... ... көрсетуде әділетті, ақылды, ілтипатты болуды белгілеу
қажеттігі айтылған.
Әлеуметтік қызметкердің өз клиентіне қатысты этикалық міндеттері ... ... ... екі ... тұрады. Оның біреуіне сәйкес,
әлеуметтік қызметкердің өзінің қызметтестерін сыйлауға, ... ... ... ... және ... түрде қарым-қатынаста болуға тиіс. Екінші
қағидаға сәйкес, әлеуметтік қызметкер толық ... ... ... клиенттермен, қызметтестерімен жұмыс жүргізуге міндетті.
«Әлеуметтік қызметкерді жалдаған жұмыс беруші мен ұйымдарға қатысты
этикалық міндеттері” деп ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді қатал орындауы қажеттігі көрсетілген.
«Әлеуметтік қызметкердің өз мамандығына қатысты этикалық міндеттері”
деп аталатын бесінші бөлім ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығын, этикасын, білімі мен
миссиясын қолдап, дамытуға, халықтық жалпы ... ... ... ... етіп, оның дамуына ықпал етуге кәсіптік тәжірибеде білімнің
дамуына, жан-жақты қолдануына жауапкершілік атқаруға ... ... ... ... ... этикалық міндеттері”
деп аталатын алтыншы бөліміне сәйкес, әлеуметтік қызметкер қоғамның жалпы
ауқаттылығына себепші болуға ... Бұл ... ... қызметкердің
міндеттеріне байланысты мәселелер енгізілген, олар тежеудің алдын алу және
оны жою, ... ... ... ... ... ... таңдау
бостандығына ие болу және қажетті құралдар мен қызметке рұқсат берілуі,
бірдей ... ... ... ... ... ... жақсартуға бағытталған саяси және заң өзгерістеріне себепші болуға
да міндетті.
Этика кодексінің принциптері ... ... ... ... ... ғана анықтайтыны айқын. Олар одан да басқа қоғамның
әдет-ғұрпын, сондай-ақ біздің ... ... ... ... және ... тәжірибесін ескеруге тиіс.
Қазақстанда әлеуметтік жұмысқа 90-жылдардан бастап көңіл беріле
басталды.Бірақ 2005-2006 оқу жылдарында „әлеуметтік ... ... ... ... ... ... қаласының барлық мектептерінде ... ... ... ... ... ... олар өз ... беймәлім.
Сол үшін біз әлеуметтік педаготың фнукциясына, яғни, оның атқаратын
жұмысына ... ... ... ... ... ғылыми-әдіснамалық, әдістемелеік тұрғыдан
қамтамасыз ету, білім берудің тиімділігі мен сапасын арттыру, жан-
жақты жетілген тұлғаны қалыптастыру;
2.Жалпы білім берудің, тәрбиелеудің нақты ... ... ... айқындау;
3. Білім берудің әлеуметтік бағыттарын болжам жасау, іс-әрекетке
ғылыми тұрғыдан болжам жасау;
4.Жеке тұлғаның болашағына анықтама ... ... ... ... тиімді жақтарын
қарастыру, қоғамның ықпалына сәйкес ... ... ... ... ... ... ықпалын оңтайлы
қолдану.
Ал жалпы алғанда әлеуметтік педагогиканың атқаратын ... ... ... ... ... ... қамтуы
қажет:
- диагностикалау;
- прогноздау;
- түзеушілік-қалыпқа келтіру;
- күзету-қорғаушылық;
- ... ... ... педагогтың қасиеттері:
- Ізгілік ұстаным;
- іргелі ұстаным;
- әмбебаптық;
- бағалау;
- болжам жасау.
Осы қасиеттері тән адам ғана ... ... ... ... жасай
алады.
Облыста қарттар мен мүгедектерге арналған 1580 орындық интернат үйі
жұмыс істейді, олардың ішінде 830 орынды 4 ... үйі ... ... 450 ... 2 ... ... ... оның ішінде 1 интернат
ақыл-есі кемтар мүгедек балаларға арналған.
Оңтүстік Қазақстан облысының ... ... ... ... және
әлеуметтік бағдарламалар департаментіне қарасты 4 психикалық жүйке аурулары
интернат үйінде 800 астам адам, қарттар мен ... ... ... ... қарт және I – II ... ... ... балаларға
арналған интернат үйлерінде 440 мүгедек бала, мүгедектердің кәсіби
мектебінде 150 ... ... ... ... ... оңалту
орталығында 120 мұқтаж азамат толық мемлекет қамқорлығына алынған.
Облыс бюджеттен әлеуметтік мемлекеттік мекемелерді ұстап тұру ... ... ... ... ... ... ... аурулары интернатта мүгедектер мектебінде
I – II топтағы 150 мүгедектер ... және ... ... ... ... ... 9 ... беру үшін мектеп жұмыс істейді.
Шымкент кәсіптік-техникалық училищесінде еңбек, бала кезінен және ... ... ... бухгалтер және тігінші мамандығында оқиды.
Мүгедек балаларды оқыту мен ... үшін ... ... қажет. Облыста
көзі нашар көретін балаларға арналған бір мектеп бар, осы ... ... ... 176 ... бала ... және 416 ... ... есту қабілеті
нашар балаларға арналған 3 мектеп бар. Оқу орындары аудиторияларда сымсыз
сыныптармен арнайы жабдықтауды қажет етеді.
Жалпы ... ... ... ... мүмкіндігі жоқ балалардың
психологиялық – медициналық – педагогикалық ... ... ... мен ... ... алуға болады. Қазіргі кезде 900
мүгедек бала ... ... ... ... ... ... өтеу
ұшін оларға 3711 теңге мөлшерінде жәрдемақы төленеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Мүгедектерге протез-ортопедиялық бұымдармен ... ... ... ... ... ... ғана ... бірқатар
ұймдастырушылық проблемаларын да көрсетіп отыр. Қазақстанда протездеу ... ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу
институты жоқ. Протездеу сапасын бағалау тек клиникалық деректер негізінде
ғана жүргізіледі және ... екі ... ... және ... ... ... ... емдеу, емдеу-алдын алу және осы заманғы талаптарға сай протез-
ортопедиялық құралдарымен мейлінше толығырақ қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... салу мен ... жасауды зерттеу және жобалау-
конструкторлық жұмыстарын жүргізу, қол және аяқ ... ... ... мен бөлшектер өндірісі бойынша импорт алмастырушы жаңа
конструктруциялар мен әзірмелерді еңгізу мақсатында ... ... ... ... ... құру ... ... мүгедектердің әлеуметтік қоғалуы
туралы”Қазақстан Республикасы ... ... ... ... өзге де ... беруге қатысты бөлігі толық көлемінде орындалмай
келеді”, - дейді Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, ... ... ... ... ... департаментінің бастығы, экономика ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғалуы туралы” Қазақстан Республикасының 1991
жылғы 21 маусымдағы заңының мүгедектердің ... ... және өзге ... ... объектілеріне көтеріліуін қамтамасыз ... 8 бабы бар, ... ... ... ... ... халықты
жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау департаментінің ... ... олар ... ... ... Республикасында мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы ... ... 1991 ... 21 ... ... ... ... тұр, бірқатар баптар құрғақ сөз күйінде қалуда.
Бірінші кезеңде ғимараттардың есігі мен көшелерінің жерасты өткелдеріне
қойылатын ... ... ... мен спортпен айналысын ұйымдастыру ... ... ... ... ету ... проблемаларды
шешуді, аталған бағытта мүгедектер мен жұмыс істейтін кадрларды даярлаудың
тәртібі мен шарттарын анықтауды нормативтік ... ... ... мен ... ... ... ... жеке проблемаларын
шешуге олардың өздерін тікелей тарту жөніндегі бағадарламаны әзірлеу және
бекіту мүгедектерді әлеуметтік ... ... ... ... ... онда жоғалтқан қарекеттерін қалпына келтіру және ... ... үшін ... ... ... ... ... өзі қызмет көрсету
бойынша консультациялар беру қажет.
Қазіргі кезеңде ... ... ... саны ... себебі -
кәсіпт орындарының азайю. Еңбекке жарамды адамдар арасындағы мүгедектердің
көбеюіне әлеуметтік және ... ... ... ... құнының жоғары болуы әсер етеді.
Мүгедек балаларды оқыту мен тәрбиелеу үшін арнайы ... ... көзі ... ... ... ... бір ... бар, осы мектепте
көзі нашар көретін 176 мүгедек бала оқиды және 416 ... ... ... ... ... ... 3 мектеп бар. Оқу орындары аудиторияларда
сымсыз ... ... ... ... ... ... еңбегін
дәстүрлі пайдаланатын көптеген кәсіпорындар жабылып қалды немесе өндіріс
тоқтатылды. Мүгедектер үшін жаңа жұмыс орны ... ... ... ... ... еңбекке жарамды адамдар тарапынан ұсыныстар көп
түсетіндіктен түрлі сылтауларды желеу етіп, жұмыс істейтін ... ... ... тым ... ... ... ... үшін пайдалануы мүмкін болатын жұмыс орындарының ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді қоса алғанда, мүгедектер үшін жұмыс орындарды есепке
алуды ұйымдастыру түрінде (бар болуы, сақталуы, ... ... ... ... ... құру ... протез-ортопедиялық бұымдармен қамтамасыз етудің
практикасын талдау, бұымдардың ... ... ғана ... ... ... да ... ... Қазақстанда протездеу мен
протез жасау проблемаларын зерттеу жасайтыт бірде-бір ... жоқ. ... ... ... ... қорғалуы
туралы” Қазақстан Республикасының 1991 ... 21 ... ... тұрғын үйлерге және өзге де әлеуметтік ... ... ... ... ... 8 бабы бар, ... ... облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік
қорғау департаментінің қызметкерелірінің айтуы бойынша олар ... ... ... ... ғимараттардың есігі мен көшелерінің жерасты
өткелдеріне қойылатын пандустарға қатысты.
Мүгедектердің демалысы мен ... ... ... ... ... ... ... ету жөніндегі проблемаларды
шешуді, ... ... ... мен ... ... ... ... мен шарттарын анықтауды нормативтік тәртіпте жүргізген жөн.
ПАЙДАЛЫНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.Маллер А.Р. Социально-педагогические аспекты работы в ... ... ... с глубокими нарушениями интеллекта. // Социальная
педагогика. –М. ... 2002.- ... ... ... ... ... с ... отсталостью в школах. // Социальная педагогика. –М.
ВЛАДОС, 2002.- С.190-195.
3.О.Е.Буланова. ... ... и ... ... реабилитации
детей с недостатками в умственном и ... ... ... учреждениях. // Социальная педагогика. –М. ВЛАДОС, 2002.-
С.199-204.
4.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. –М., ... ... ... ... и ... ... с нарушением интеллекта. –М., 1995.
6.Социальная работа с инвалидами. –М., 1995.
7.Қ.Тұрғанбекова. Әлеуметтік ғылымдар ... ... ... 2002. - 189 –194 б.
8.С.Піралиев.Болашақ мұғалімнің әлеуметтік және ... ... ... ... ... 2/2001. – ... ... Учеб.пособие для студ. высш. ... /Под ... –М.: ... 2002. –272 ... Т.А. ... ... педагогика: Курс
лекций: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений.-М.:Академия, 2000.-
440 с.
11.А.Н.Тесленко. ... ... ... в ... ... с.
12.Биекенов К.Ү, Жаназарова З.Ж., Нұрбекова Ж.А. Отбасымен әлеуметтік
жұмыс:Оқу құралы.-Алматы:Қазақ университеті, 2003 ж. –133 ... ... ... ... ... жұмыс.
//Ізденіс,№3, 2001. - 128 –134 б.
14.Оңтүстік ... ... ... ... жұмыспен қамту және
әлеуметтік қорғау департаментіні. Оңтүстік Қазақстан ... ... ... мүгедектерді оңалту бағдараламасы. - Шымкент, 2002.
15.Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты ... ... ... ... ... ... ... облысы әкімінің
кедейшілік және жұмыссыздықпен күресу жөніндегі 2000-2002 жылдарға ... ... ... - ... ... ... облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту және
әлеуметтік ... ... ... және ... әлеуметтік қорғауды
ұйымдастыру. Шымкент, 2000.
17.Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек, халықты жұмыспен қамту ... ... ... Халықты әлеуметтік қорғаудың 2002-2005
жылдарға арналған бағдараламасы. - Шымкент, 2002.
18. Ж.Шалабаева. Әлеуметіміз ... ... // ... Қазақстан,
26 тамыз, 2004 ж.
19.Ә.Ағыбайдың. Қайырымдылық – халықтық қасиет. // Оңтүстік Қазақстан,
1 қантар, 2005 ж.
20.Республика Президентіің 2004 ... ... ... ... ... ... 11 ... 2005 ж.
21.Ж.Жайлаубекқызы. Облысқа 250 қоларба келді. // ... 11 ... 2005 ... ... ... – 33 ... ... // Оңтүстік Қазақстан, 10 ақпан,
2005 ж.
23.Қызметкерлер әлеуметтік тұрғыдан қорғалуы керек.// ... ... 2005 ... ... ...... келешек кепілі.// Оңтүстік Қазақстан,17
ақпан, 2005 ж.
-----------------------
1

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың әлеуметтік шаралары19 бет
Мүгедектердің еңбек құқықтары21 бет
Облыстағы мүгедектіктің және мүгедектерді оңалтудың қазіргі жай-күйі23 бет
Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамасы11 бет
Бала құқықтары10 бет
Жас мүгедектермен әлеуметтік жұмыс28 бет
Жекелеген санаттағы қызметкерлердің еңбегін қорғау (әйелдер, кәмелетке толмағандар мен мүгедектер)37 бет
Жекелеген санаттағы қызметкерлердің еңбегін қорғау. Еңбек саласындағы әйелдердің құқықтық жағдайы.6 бет
Жер салығы – тұрақты не уақытша пайдалануға берілген жер телімі6 бет
Жолаушыларға жалпы қызмет көрсету сипаттамасы14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь